vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?"

Transcriptie

1 vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad over de Straatsburg-, Churchill- en De Gasperiflat. Na dit bericht konden u en uw medebewoners tijdens inloop- en telefonische spreekuren in de maand juni vragen stellen aan medewerkers van Eigen Haard over de sloop- en nieuwbouwplannen. De vragen die het meest zijn gesteld hebben we gebundeld. In deze nieuwsbrief leest u deze vragen en onze antwoorden daarop. Nog niet verhuizen met stadsvernieuwingsurgentie Tijdens deze spreekuren is één vraag regelmatig gesteld: Of huurders nu al met voorrang kunnen reageren op een woning via WoningNet. Dat is nu nog niet mogelijk. U krijgt na afgifte van de peildatum van uw flat de stadsvernieuwingstatus. Vanaf dat moment kunt u met voorrang reageren op een woning die wordt aangeboden via WoningNet. Doorstromen Eigen Haard werkt aan een regeling waarmee de bewoners van de Straatsburg, Churchill- en De Gasperiflat zonder de stadsvernieuwingsstatus al door kunnen stromen naar een gemoderniseerde flat. Ons voorstel ligt nu bij de gemeente. Na goedkeuring door de gemeente wordt deze regeling voor inzage gedurende 4 weken gepubliceerd op de WoningNet website. Binnenkort ontvangt u van Eigen haard een brief met detail informatie over deze regeling en een uitnodiging om zich te registreren als geïnteresseerde.

2 Rechten Vraag 1) Het nieuwbouwprogramma is door de gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld en Eigen Haard heeft haar standpunt om de drie niet gemoderniseerde flats te willen slopen opnieuw bevestigd. Waar heb ik als huurder van Eigen Haard dan recht op? 2) Ik weet dat ik in het sociaal statuut alles kan vinden over mijn rechten en plichten. Waar vind ik nog meer informatie? 3) Waarom krijg ik huurverhoging als mijn woning gesloopt wordt? Antwoord Al uw rechten staan beschreven in het sociaal statuut. Hierin kunt u o.a. lezen dat u recht heeft op: - Financiële regelingen, zoals een verhuiskostenvergoeding van 5.520,- - Voorrangsregelingen. U krijgt, na afgifte peildatum, de status van stadsvernieuwingsurgent. U kunt dan bijvoorbeeld doorstromen naar een gemoderniseerde flat en u krijgt voorrang bij het zoeken naar een andere woning. - Bewonersbegeleiding. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het zoeken naar een andere woning. U hebt hiervoor anderhalf jaar de tijd. - Tijdelijk beheer. Tijdens de periode van vernieuwing wordt de leefbaarheid voor uw buurt gewaarborgd. Het sociaal statuut kunt u vinden op dit statuut staan uw rechten en plichten en die van Eigen Haard. Het sociaal statuut is de verzameling van wettelijke rechten en plichten en van gemeentelijke en andere afspraken. U kunt daarnaast ook de website van de rijksoverheid raadplegen: De huurprijzen van de te slopen woningen worden vanaf de peildatum (zie punt 7) bevroren. Dan pas is er een gezamenlijk besluit van Eigen Haard en de gemeente Uithoorn. Tot de peildatum worden de huren jaarlijks verhoogd met een percentage, gelijk aan de jaarlijkse inflatie. Definities Vraag Antwoord 4) Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? Als u uw woning moet verlaten door renovatie of sloop, dan krijgt u vanaf de peildatum een stadsvernieuwingsurgentie. Met deze urgentie krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. 5) Wie wordt stadsvernieuwingsurgent? Per huishouden wordt er aan de officiële hoofdbewoner een stadsvernieuwingsurgentie verleend. Tot uw huishouden behoren: uw wettelijke partner medehuurders die op het huurcontract staan thuiswonende kinderen

3 inwonenden die op de peildatum langer dan vijf jaar op het adres staan ingeschreven in het bevolkingsregister. 6) Peildatum, wat is dat? De datum waarop deze voorrang in gaat is de peildatum. Deze datum wordt vastgesteld door de gemeente. De peildatum gaat ongeveer anderhalf jaar voor de sloop in. Vanaf de peildatum gelden voor u de rechten en plichten zoals die staan in het sociaal statuut. 7) Wat is een passende woning? Iedere woning die wordt aangeboden heeft een aantal regels/eisen wat betreft het inkomen van de huurder, zijn/haar leeftijd, de grootte van het huishouden, etc. Als u binnen de regels/eisen voor de aangeboden woning valt, dan is dit voor u een passende woning. 8) Huishoudens grootte, wat wordt daar mee bedoeld? Dit is het aantal personen dat staat ingeschreven en woont op één en hetzelfde adres. 9) De bewonersbegeleider, wat doet deze voor mij? De bewonersbegeleider van Eigen Haard begeleidt u persoonlijk als u door stadsvernieuwing moet verhuizen. Hij of zij regelt uw stadsvernieuwingsurgentie, is op de hoogte van alle regelingen en staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Ouderen en mindervaliden kunnen op extra hulp en begeleiding rekenen. 10) Wat doet Eigen Haard nu aan begeleiding, nu er nog geen We werken op dit moment aan een regeling om het nu al mogelijk te maken peildatum is en niemand nog stadsvernieuwingsurgent is? om met voorrang door te stromen naar een gemoderniseerde flat binnen de buurt Europarei. Dit gaat om doorstromen zonder stadsvernieuwingsstatus, dus al vóórdat er een peildatum is afgegeven. Daarnaast besteden we aandacht aan de mensen met een zorgvraag en organiseren we inloopspreekuren, waar alle huurders hun vragen één op één kunnen stellen aan Eigen Haard medewerkers. Zoeken en toewijzing van een woning Vraag Antwoord 11) Hoe kom ik aan een nieuwe woning? Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, kijkt u op Hier vindt u het actuele, volledige woningaanbod van beschikbare woningen. 12) Moet ik ingeschreven staan bij WoningNet om te kunnen Zodra de peildatum bekend is, krijgt u van ons een brief waarin wij zoeken? En moet ik de inschrijvingskosten zelf betalen? bevestigen dat u een stadsvernieuwingsurgentie krijgt. Met deze urgentie zorgt uw bewonersbegeleider, samen met u, voor een (nieuwe)

4 inschrijving bij WoningNet. Ook als u al ingeschreven staat. U ontvangt van WoningNet een bevestiging met inschrijfnummer en een persoonlijk wachtwoord. De kosten voor deze inschrijving worden door Eigen Haard betaald. 13) Kan ik nu al reageren op WoningNet met een Nee, niet met een stadsvernieuwingsurgentie. Die krijgt u na de stadsvernieuwingsurgentie vaststelling van de peildatum van uw flat. 14) Op de site van WoningNet staan de vrijkomende In de ontvangsthal van het kantoor van Eigen Haard en in de bibliotheek in huurwoningen. Hoe moet ik reageren als ik geen computer Uithoorn staan computers die u hiervoor kunt gebruiken. Lukt het u niet heb? om daar naar toe te gaan dan kunt u rekenen op extra hulp van uw bewonersbegeleider. 15) Hoeveel tijd heb ik om een geschikte woning te vinden? U krijgt circa anderhalf jaar de tijd om zelf een andere woning te vinden. Door uw status van stadsvernieuwingsurgent, heeft u voorrang op andere woningzoekenden naar een sociale huurwoning. Als u dat wilt, kunt u ook geholpen worden door een bewonersbegeleider. Als u echt geen andere woning kunt vinden zal Eigen Haard u een aantal woningen aanbieden. 16) Kan ik op elke woning reageren? Het is verstandig naar een woning te kijken die past bij uw persoonlijke situatie. De grootte van uw huishouden en uw inkomen bepalen op welke woningen u de meeste kans maakt. In het geval van stadsvernieuwing gelden een aantal uitzonderingen op de gewone toewijzingsvoorwaarden. 17) Op hoeveel woningen mag ik als stadsvernieuwingsurgent U krijgt circa anderhalf jaar de tijd om iets te vinden. In die periode kunt u bij WoningNet reageren? wekelijks op twee woningen via WoningNet reageren. De woningen moeten wel bij uw situatie passen. 18) Wat gebeurt er als er meerdere stadsvernieuwingsurgenten In dat geval gaat de stadsvernieuwingsurgent met de langste woonduur op een zelfde woning reageren? voor. 19) Wat gebeurt er met mijn woonduur als ik als De huurder verliest zijn of haar woonduur na de definitieve verhuizing stadsvernieuwingsurgent verhuis? naar een nieuwe woning. 20) Ik woon alleen. Kom ik dan in aanmerking voor een Ook hier geldt dat de woning moet passen bij uw huishouden. In de vierkamerwoning? In Europarei kan dat nu wel. Kan dat huidige situatie kunnen eenpersoons huishoudens nog steeds reageren op straks ook? de flats in Europarei. U kunt ook in aanmerking komen voor een 4-kamer etagewoning op een andere locatie in Uithoorn. 21) Ik wil wel verhuizen naar een appartement in een Als u nu verhuist naar een gemoderniseerde flat is dat een reguliere gemoderniseerde flat. Moet ik dan meer huur betalen? verhuizing. Dit betekent dat u een nieuw huurcontract krijgt met de huur die voor gemoderniseerde flat geldt. Wij zijn aan het bekijken of doorstroming met voorrang binnen Europarei mogelijk is voorafgaand aan de peildatum van uw flat. 22) Volgens mij heeft Uithoorn nooit genoeg woningen om alle Sloop gaat altijd in fases. Dus alle 381 huishoudens krijgen niet op gezinnen te herhuisvesten? hetzelfde moment een stadsvernieuwingsurgentie. Op deze manier is er

5 voor iedereen voldoende keuze op de woningmarkt. Dit kunnen zowel nieuwbouwwoningen zijn als bestaande woningen. Op basis van de huidige marktomstandigheden en het woonwensenonderzoek weten we dat er voor iedereen een passende woning is. Lukt het niet om een woning naar wens te vinden dan zal er samen met uw bewonersbegeleider naar een oplossing worden gezocht. 23) Betaal ik, bij de overgang naar een andere woning, zowel Ja, als u nu verhuist blijven de regels in uw huurcontract gelden. de huur van de oude woning als die van de woning Bent u stadsvernieuwingsurgent dan gelden de regels van het sociaal waarnaar ik verhuis? En is dat ook zo als ik statuut en die zeggen: stadsvernieuwingsurgent ben? Wanneer de huurder verhuist naar een andere woning van Woongroep Holland (nu Eigen Haard) in de betreffende gemeente, wordt een dubbele huurlast voorkomen doordat de huurbetalingsverplichting van de oude woning één dag voor de ingang van het nieuwe huurcontract wordt stopgezet. In overige gevallen geldt voor de huurder een opzeggingstermijn van nul dagen. Men krijgt tenminste één maand de tijd om te verhuizen (tenzij dit vanwege de herstructurering niet mogelijk is). 24) Wanneer start de verhuizing? Dat is nog niet exact bekend. Als we uitgaan van start sloop in 2015, dan verwachten we dat de eerste peildatum halverwege 2014 wordt afgegeven. Dit betekent dat huurders van de eerste flat vanaf die datum, op basis van hun stadsvernieuwingsurgentie, met voorrang kunnen verhuizen. 25) Welke flat wordt als eerste gesloopt? De volgorde van sloop van de drie flats is nog niet bekend. Daarvoor moet eerst het nieuwbouw woonprogramma verder worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Op basis van dit plan verwachten we een inschatting te kunnen maken welke flat als eerste wordt gesloopt. Inkomen 26) Kan ik met mijn inkomen op iedere woning reageren? U kunt een sociale huurwoning huren als uw inkomen passend is bij de huur. Reageren op een sociale huurwoning met een netto huur tot 664,66 is, zonder de status van stadsvernieuwingsurgent, alleen mogelijk met een jaarinkomen tot maximaal (toetsingsinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend). Een uitzondering geldt voor stadsvernieuwingsurgenten. 27) Ik kom vanwege mijn inkomen niet meer in aanmerking Stadsvernieuwingsurgenten hebben een bijzondere positie. Ook voor een sociale huurwoning. Waar moet ik nu naar toe? huishoudens met een inkomen boven de komen in aanmerking voor een sociale huurwoning Daarnaast mag Eigen Haard per jaar 10% van

6 haar woningen toewijzen aan mensen die dringend moeten verhuizen, bijvoorbeeld vanwege gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten. 28) Ik sta ingeschreven bij WoningNet met een inkomen onder de Mijn partner is nu ook gaan werken. Het inkomen ligt daardoor boven de Kom ik dan toch nog in aanmerking voor een sociale huurwoning? Bij de toewijzing van een andere woning wordt getoetst op het gezamenlijk inkomen. Echter, na het verkrijgen van de status van Stadsvernieuwingsurgent geldt het antwoord van vraag 28. Uw huidige woning Vraag 29) Ik wil al heel lang mijn woning opknappen. Is het nog wel de moeite waard om iets te doen? 30) Ik wil nu al verhuizen. Moet ik mijn woning dan in de oude staat terugbrengen? 31) Ik heb veel in mijn woning veranderd. Straks wordt er gesloopt en moet ik mijn huis uit. Krijg ik dan nog een vergoeding voor al die aanpassingen? 32) Ik zie erg tegen de verhuizing op, ook omdat ik slecht ter been ben. Wat kan ik van Eigen Haard verwachten? 33) Ik heb een klacht over het onderhoud in mijn woning. Heeft het nog zin om dit te melden? Antwoord Daar kunnen we nu nog geen duidelijk antwoord op geven. Een exacte planning is nog niet bekend. Het is aan u of u het nog vindt lonen om uw woning op te knappen. Tot 2015 wordt er in ieder geval niet gesloopt. Voor een verdere toelichting op zelf aangebrachte veranderingen en voorzieningen zie vraag 35. Zolang de peildatum nog niet bekend is en u nog geen stadsvernieuwingsurgent bent moet de flat in de oude staat worden teruggebracht. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de wijkopzichter, om te toetsen in welke mate de woning in oude staat moet worden teruggebracht. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (0297) Het aanpassen van uw woning kan tot gevolg hebben dat uw woning meer waard is geworden. In sommige gevallen vergoedt Eigen Haard een deel van de aanpassing wanneer u de woning verlaat. Voor verschillende verbouwingen gelden verschillende vergoedingen en afschrijvingstermijnen. Dat zal op termijn bij iedere bewoner individueel worden bekeken. Zijn de aanpassingen aangebracht na de peildatum, dan worden deze niet vergoed. Mensen met een beperking kunnen op extra hulp en begeleiding rekenen bij het zoeken naar een andere woning. Daarnaast kijken we samen of extra hulp nodig is bij de verhuizing of inrichting van de nieuwe woning. Als het nodig is, zoeken we contact met andere hulpverlenende instanties. Eigen Haard blijft de woningen onderhouden. De wijkopzichter beoordeelt of iets vervangen/gerepareerd wordt. Het is daarom altijd verstandig om een afspraak met hem te maken. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (0297)

7 34) De geiser in mijn woning is oud en moet worden vervangen? Gaan jullie dit nog doen nu de woningen worden gesloopt? Eigen Haard wil alle geisers in de drie flats binnenkort vervangen. Hierover ontvangt u deze zomer een aparte brief. Hierin staat, naast alle informatie over de vervanging, ook wanneer dit gaat gebeuren. 35) Ik huur ook een garage. Worden deze ook gesloopt en zo ja, krijg ik dan een andere garage? De garages worden ook gesloopt. Garages vallen onder een andere regelgeving dan die voor het huren van een woning. Eigen Haard kan de huur van de garage opzeggen met een termijn van een maand. In samenspraak met de huurder wordt gekeken naar een andere beschikbare ruimte. Uiteraard zal daarbij maatwerk worden geleverd om een redelijk aanbod te kunnen doen. Planning NvU staat voor Nota van Uitgangspunten; in deze nota beschrijft de gemeente de uitgangspunten voor het Stedenbouwkundig Plan, ook wel kaders genoemd. SP staat voor het Stedenbouwkundig Plan dat door Eigen Haard wordt opgesteld. Dit plan geeft aan waar welke functies, zoals wonen, parkeren, groen, water en wegen, in het gebied een plek krijgen. Ook maakt het plan inzichtelijk hoeveel woningen in het gebied kunnen worden gebouwd. Voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met een doorlooptijd van 12 maanden. Hiermee kan worden gestart nadat de gemeente daarvoor de kaders heeft gegeven.

8 BP staat voor Bestemmingsplan en wordt door de gemeente gemaakt. Het biedt inzicht in waar welke functies (wonen, voorzieningen, enz.) zijn toegestaan met bijbehorende maximale bouwhoogten. Tenslotte Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met Marijn van der Weijden, senior projectbegeleider Wonen. Marijn is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer: (0297)

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Algemeen Portaal gaat de woningen aan de Moerbessenberg 2 t/m 64 (alleen even nummers) slopen en vervangen door nieuwbouw. De huidige duplexwoningen

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers)

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) d.d. 18-06-2018 Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Sociaal Plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Uw portiekwoning aan de Spatterstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor

Nadere informatie

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers)

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) d.d. 21-02-2019 Sociaal Plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Uw galerijwoning aan de Gele Lisstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal

Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal Gildenbondstraat 2 t/m 48 (even) 1 t/m 9 en 13 t/m 59 (oneven) Tulpstraat 2 t/m 16 (even) en 15 t/m 29 (oneven) St.Josephstraat 31 t/m 35 en 57 t/m 61 (oneven)

Nadere informatie

Bijlage 1: Veelgestelde vragen

Bijlage 1: Veelgestelde vragen Bijlage 1: Veelgestelde vragen Sloop & nieuwbouw Corantijnstraat en Paramaribostraat in Leiden April 2019 1. Achtergrond 1.1 Wat is Portaal van plan? Portaal heeft het plan de drie complexen aan de Corantijn-

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI Sloop- en nieuwbouw: Straatsburgflat 1a en 1 t/m 120 De Gasperiflat 1a en 1 t/m 120, Churchillflat 1 t/m 120 Voor akkoord: Namens de bewonerscommissie Euro-Parel, voorzitter,

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Europarei April 2018

Nieuwsbrief Europarei April 2018 Nieuwsbrief Europarei April 2018 Wat gebeurt er de komende maanden in de Europarei! Asbest Zoals u al in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de voorbereiding van de sloop van de Churchillflat

Nadere informatie

Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord

Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord Op woensdag 28 maart 2018 hebben we aan alle huurders van de zes flats aan de Valeriaanstraat, Esdoornstraat, het Larixplein en Distelplein aangekondigd dat we het voornemen

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

Hoeveel woningen worden gesloopt en wat komt daar voor terug?

Hoeveel woningen worden gesloopt en wat komt daar voor terug? Doorstart vernieuwing Bomenwijk Waarom kiest Vestia voor sloop/nieuwbouw en niet voor renovatie? Als woningcorporatie is het onze taak om te zorgen voor voldoende woningen van goede kwaliteit passend bij

Nadere informatie

Presentatie bewoners Gele Lisstraat. 29 januari 2019

Presentatie bewoners Gele Lisstraat. 29 januari 2019 Presentatie bewoners Gele Lisstraat 29 januari 2019 2 Doel en inhoud presentatie Presentatie uitkomst individuele gesprekken bewoners januari 2019 (Kevin Groot) Besluitvorming vernieuwing Gele Lisstraat

Nadere informatie

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering Sociaal statuut Het sociaal statuut is belangrijk voor huurders die te maken krijgen met de sloop of renovatie van hun woning. In een sociaal statuut zijn de rechten van huurder vastgelegd. Er staan afspraken

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Veel gestelde vragenlijst

Veel gestelde vragenlijst Veel gestelde vragenlijst Sloop & nieuwbouw Corantijnstraat en Paramaribostraat in Leiden Versie 2 - Augustus 2019 1. Achtergrond 1.1 Wat is Portaal van plan? Portaal heeft het plan de drie complexen aan

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Hoe en wat... bij sloop van je huis

Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Huizen slijten, net zoals kleren of auto s. Soms kunnen we versleten huizen opknappen en krijgen ze een nieuw leven. Maar als ze

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelbuurt mei 2019

Nieuwsbrief Vogelbuurt mei 2019 Nieuwsbrief Vogelbuurt mei 2019 Sinds begin vorig jaar zijn we bezig om, samen met u, te onderzoeken of we uw woning kunnen verbeteren en verduurzamen of moeten slopen en door nieuwbouw vervangen. Graag

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

ik zoek een woning 1

ik zoek een woning 1 ik zoek een woning 1 Huren kan bij Lefier op verschillende manieren. We hebben een groot aanbod van sociale huurwoningen (dit zijn huurwoningen met een huurprijs lager dan de huurtoeslaggrens). Voor sociale

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018

Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018 Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018 Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan Groot onderhoud, renovatie of sloop? Wat gaat er gebeuren met uw

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat Sociaal plan Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat U woont in een huurwoning die gesloopt wordt. Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten waar u aan toe

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2018 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4-12 oktober De vierde Klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 4-12 oktober De vierde Klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 4-12 oktober 2012 - De vierde Klankbordbijeenkomst Dit is de vierde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Roggeakker 21 mei 2019

Welkom. Informatieavond Roggeakker 21 mei 2019 Welkom Informatieavond Roggeakker 21 mei 2019 Programma Toelichting sloopbesluit Onderhoud tot aan de sloop Sociaal plan - Huisbezoeken - Verhuiskostenvergoeding en andere regelingen - Planning Toelichting

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Plan. Willem de Zwijgerlaan oneven. auteur: Marco Breur juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan juni

Sociaal Plan. Willem de Zwijgerlaan oneven. auteur: Marco Breur juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan 205-411 oneven auteur: Marco Breur juni 2018 1 Inhoudsopgave Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan 1. Inleiding pag. 3 2. Algemene afspraken pag. 4 3. Sociaal Plan pag.

Nadere informatie

Vaststellen raadsbrief Zeeheldenbuurt, paarse blokken

Vaststellen raadsbrief Zeeheldenbuurt, paarse blokken B en W-nummer 15.0213; besluit d.d. 3-3-2015 Onderwerp Vaststellen raadsbrief Zeeheldenbuurt, paarse blokken Besluiten: 1. bijgaande informatieve brief nr. Z/15/15165 aan de raad vast te stellen, waarin

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Wonen in een gebied waar anderen graag recreëren. Dat is het unieke van een woning van Wetland Wonen. Wij verhuren woningen in de sociale huursector.

Nadere informatie

ik zoek een woning

ik zoek een woning ik zoek een woning www.lefier.nl huren bij Lefier Bent u op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand- Sappemeer, Borger-Odoorn, Slochteren of Stadskanaal. Lefier biedt de beschikbare woningen

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Renovatieplan Maart 2016

Renovatieplan Maart 2016 Renovatieplan Maart 2016 Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat Amsterdam Slotermeer Renovatieplan voor uw complex De Alliantie heeft besloten om de woningen Fockstraat 21 t/m 47 (oneven) en Speelmanstraat

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Sociaal Plan. sloop/nieuwbouw Jacob Geelbuurt Oost voor bewoners van fase 1 en fase 2

Sociaal Plan. sloop/nieuwbouw Jacob Geelbuurt Oost voor bewoners van fase 1 en fase 2 Sociaal Plan sloop/nieuwbouw Jacob Geelbuurt Oost voor bewoners van fase 1 en fase 2 Juni 2019 inhoud Afspraken voor uw herhuisvesting 3 1. Stadsvernieuwingsurgentie 7 2. Semi-stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie Kleinschalige informatiebijeenkomsten Op 23, 24 en 26 maart jongstleden heeft Singelveste AlleeWonen kleinschalige informatiebijeenkomsten gehouden voor de bewoners van de noordelijk gelegen straten in

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

huren bij Lefier een woning zoeken

huren bij Lefier een woning zoeken ik zoek een woning huren bij Lefier U bent op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Borger-Odoorn of Stadskanaal. Vanaf nu bieden we de beschikbare woningen aan op onze website.

Nadere informatie

ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2017

ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2017 ONDERWERP Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 2017 SAMENVATTING De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 2015 stelt regels voor rechtvaardige en evenredige verdeling van schaarse

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie