Kempische Verzekeringskring vzw. Voorwoord. Lijst voorzitters. Beste leden, beste partners,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kempische Verzekeringskring vzw. Voorwoord. Lijst voorzitters. Beste leden, beste partners,"

Transcriptie

1 VZW

2 Kempische Verzekeringskring vzw Voorwoord Lijst voorzitters Beste leden, beste partners, We zijn weer 5 jaar verder in de geschiedschrijving van onze vzw. Als verzekeringskring bestaan we inmiddels 35 jaar, en dat gaan we uiteraard vieren! De oprichtingsdatum van KVK was 14 juni Er kan wel gesteld worden dat we in 35 jaar uitgegroeid zijn tot een professionele organisatie die met een ledenaantal van 258, en met 36 steunende partners uitgegroeid is tot zowat de grootste van België. Dit hadden onze founding fathers nooit durven verhopen! De groei en bloei van onze vzw danken we vooreerst aan onze trouwe leden en hun steeds groeiende opkomst bij de diverse studieavonden en onze jaarlijkse daguitstap. Dit kunnen we alleen maar bewerkstelligen door een enthousiast bestuursteam zonder wie dergelijke organisaties niet mogelijk zouden zijn. Bij KVK bieden we dan ook een breed pallet van interessante avonden aan over een heel scala van onderwerpen. Dit gaat steeds over diverse nieuwigheden in wetgeving of nieuwe technieken, en dit zowel op gebied van zaak- als van personenverzekering. Bovendien weten we als vzw steeds grote namen als sprekers aan te trekken om naar de stille Kempen af te zakken ten behoeve van onze leden. Tenslotte hebben we met onze erkenning als FSMA-opleidingsverstrekker een extra troef voor onze leden. U kan de KVK-geschiedschrijving lezen in deze bundel, die verder bouwde op de reeds eerder uitgegeven boekjes n.a.v. ons 25- en 30-jarig bestaan. Wij danken alle leden voor hun aanwezigheden, en alle partners, zonder wiens financiële steun we niet een dergelijke kwaliteit zouden kunnen aanbieden aan minimale deelnamekosten. Op naar de volgende mooie jaren bij KVK! Veel leesplezier! Armand Verellen Paul Staes Lucien Roymans Eric Vanderhaeghe Hugo Andries Geert Jacobs - Stichtend Erevoorzitter Vic Mercelis René Corstjens Carlo Aerts Ria Piedfort Geert Jacobs - Stichtend Erevoorzitter Marc Huygelen Luc Van Meenen René Corstjens Hugo De Cupere Magda Van Hirtum Rosita Mares Bart Stroobants Bart Stroobants Voorzitter KVK vzw Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 2

3 Kroniek van 35 jaar bezieling Op 10 juni 2014 viert de Kempische Verzekeringskring vzw haar vijfendertigste verjaardag, een gebeurtenis die zeker niet onopgemerkt voorbij mag gaan! In dit boekje belichten we de historische groei van de vereniging, met bijzondere aandacht voor haar bestuurlijke uitbouw, verzekeringsen culturele activiteiten. Draaien we de tijd even terug 35-jarig jubileum Kempische Verzekeringskring Dit boekje bouwt verder op het werk van Hugo Andries, die het boekje ter gelegenheid van het 25- jarig jubileum samenstelde. Hij putte hiervoor uit de lijvige bundels van de Kempische Verzekeringskring. De notulen van de bestuurs-, werk- en cultuurvergaderingen vormen een fascinerend geheel. De laatste 10 jaren werden voor dit boekje van tekst voorzien door Magda Van Hirtum, nog steeds actief in het bestuur. Deze kroniek bewijst hoe de niet te stuiten en onbaatzuchtige inzet van de respectievelijke raden van bestuur, met aan het hoofd ijzersterke voorzitters, geschiedenis geschreven hebben. voorzitterschap van makelaar Paul Staes genoot een onbeperkt krediet. Stabiliteit Een testcase voor een blijvende ernstige aanpak was het paneldebat rond de verhouding tussen makelaars en verzekeringsinspecteurs, met makelaar Alfons Van Dijck en maatschappijafgevaardigde Van Bex. Toen de voorzitter tegen alle verwachtingen in om persoonlijke redenen ontslag nam, profileerde ondervoorzitter Luc Roymans zich als een voorbeeldig opvolger. Onder zijn deskundige leiding verwierf de kring de nodige stabiliteit en maakte de juridische dienst een studie over het spaarkasagentschapscontract. Andere gastsprekers waren Hugo Schramm, met een toespraak over het huwelijksvermogenstelsel en de private verzekering, en mevrouw De Souter van Cobelias, die de kring wegwijs maakte in de beroepsaansprakelijkheid van de verzekeringsproducent. Accountant Herman van Noten lichtte de fiscale- en financiële aspecten van de aan- en verkoop van een verzekeringsportefeuille toe, terwijl Norbert Boom het werkjaar afrondde met een uiteenzetting over de verzekering als aanvulling op de sociale zekerheid HOE HET ALLEMAAL BEGON ( ) In de vroege zomer van 1979 slaagde een kleine kern van geestdriftige dromers erin een behoorlijk aantal initiatiefnemers uit hun luie zetels te lokken en samen te brengen in de CMO-gebouwen aan de Markt in Turnhout. Hun opzet bestond er in een verzekeringsbeurs of iets anders dat de moeite waard was in de Kempen op te richten. Op 14 juni 1979 zag de Kempische Verzekeringskring officieel het daglicht. Als blijk van erkenning omwille van zijn nooit aflatende gezwoeg voor de goede zaak, werd makelaar Armand Verellen voorgedragen als voorman van de voorlopige bewindsploeg. Hij diende de eerste statutaire vergadering voor te bereiden. Tijdens die bijeenkomst zou het definitieve directiecomité of raad van bestuur verkozen worden. Ondertussen belegden de leden een eerste vergadering rond het thema auto-expertise. Een weinig oordeelkundige aanpak en een gebrekkige voorbereiding zorgden er voor dat het debuut bijna flopte, wat bij vele aanwezigen het wrange gevoel van tijdverlies deed opborrelen. Een tweede samenzijn met als onderwerp Dynamiek in het makelaarskantoor, joeg onder impuls van gastspreker Gijsbrechts van de VEV-studiedienst het geloof in de kring opnieuw de hoogte in. Het pas verkozen directiecomité onder het Londen, Parijs en Straatsburg Raadslid en advocaat Eric Vanderhaeghen werd tot voorzitter benoemd van het nieuwe bestuurscomité. Hij had ook meegewerkt aan de statuten van de Kempische Verzekeringskring, die op 13 november 1981 in het Belgisch Staatsblad verschenen waren. Het werkjaar verliep rimpelloos met voordrachten over aanvullend pensioen van zelfstandigen door de heer Bultinck van de Intersociale en een debat over expertise en tegenexpertise na brand met de medewerking van de bekende expertisebureaus Perebooms en Job. De driedaagse naar Londen in het voorjaar met bezoeken aan het Chartered Insurance Institute, General Accident, Willis Faber en niet te vergeten Lloyd s was een belevenis die nog jarenlang zou bijblijven. Gastspreker baron Frans Van den Bergh wuifde het jaar uit met een 1982: het bezoek aan het Chartered Insurance Institute in Londen was een hoogtepunt in de geschiedenis van de opgemerkt betoog kring. over welvaartsperspectieven. Tijdens de nieuwjaarsviering in het jaar 1983 werden de aanwezigen vergast op een Vogelvlucht over het paranormale, waarbij Hugo Debonnet aantoonde Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 3

4 dat kosmische stralingen van diverse origine ons lichaam en leven behoorlijk beïnvloeden. Ondertussen had Hugo Andries, namens de afgevaardigden de voorzitterssjerp omgord en was eerder al beslist dat de voorzittersfunctie voortaan over een termijn van twee jaar uitgeoefend zou worden. Het werkjaar kenmerkte zich door enkele opvallende uitstappen. Zo was er een geleid bezoek aan de kerncentrale van Doel, een driedaagse naar Parijs met onder andere een onthaal bij UAP, de Champs Elysées en andere bezienswaardigheden en ten slotte een bezoek aan staalreus Sidmar. De heer Henri Kegels onderhield de kring met een uitermate serene uiteenzetting over de hete Enkele kringleden tijdens het hangijzers rond de driedaagse bezoek aan de Franse BA-Plus,en dit op hoofdstad. een ogenblik dat het klimaat op de verzekeringsmarkt op zijn minst explosief genoemd kon worden. Even later debatteerden de kringleden onder de deskundige leiding van de KVK-juristen Eric Vanderhaeghen en Vic Mercelis over het spaarkasagentschapscontract. De toekomst zou uitwijzen dat zo n debat zeker op zijn plaats was. Voor de jaarvergadering in de herfst werd Armand Pien aangezocht. Hij begeesterde zijn toehoorders met zijn gekende stijl, erudiete kennis en zijn gave om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen werd ingeleid door Suzy Sardons met een causerie over tellurische stralingen, terwijl wisselagent Hugo Vercammen enige tijd later een tipje van de monetaire sluier optilde met een onthullende voordracht over beleggings- en beursactiviteiten. Eind april kwam Syban-directeur Van Brabant postvatten achter de groene tafel, waar hij een lezing hield over nucleaire risico s. Als aanloop naar de grandioze lustrumviering van medio juni organiseerde de 1984: Guido Naets gidste de kringleden door het kring van 21 tot Europees Parlement in Straatsburg. 23 mei een bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg. Gastheer Guido Naets, directeur Pers en Media bij de EEG, heette de reisgenoten welkom en leidde hen rond in de indrukwekkende burcht van Europa. Een onvergetelijke belevenis voor de deelnemers die ook vandaag de dag nog het kleinste fait divers als een kostbaar kleinood in hun herinnering bewaren, zoals het bezoek aan het schilderachtige Riquewihr met zijn ooievaars, het pittoreske Colmar met zijn prachtige museum voor moderne kunsten en zijn lieflijke terrasjes. Vijfjarig jubileum Zaterdag 16 juni 1984 was een mijlpaal in de nog jonge geschiedenis van de Kempische Verzekeringskring. Die dag immers werd het vijfjarig bestaan van de KVK op luisterrijke wijze gevierd in de Hezehoef te Olen. Een prachtig weertje, een uitstekende organisatie en een gemeenschapsminister Ackermans in grote vorm tilden de manifestatie hoog boven het gemiddelde uit. Tijdens de viering werden ook de laureaten van het Regionaal Centrum voor beroepsopleiding te Turnhout aan de verzekeringssector voorgesteld. In oktober kwam Guido Naets ten tweede male ten tonele met een magistrale voordracht over Het Europa van Morgen. Met makelaar Geert Jacobs als voorzitter werd bijzonder veel aandacht besteed aan de culturele ontplooiing van de kring. De feestviering rond de jaarwende bestond, naast het klassieke Bal van de voorzitter uit de aangrijpende uitvoering van De vrije Madam met een schitterende Jaak Vissenaken in de titelrol. De nevenactiviteiten van de KVK-cultuur, waarbij de gegadigden de mogelijkheid werd geboden om op geregelde tijdstippen musea te bezoeken of een leerrijke stadswandeling te maken, werden uitgedacht en deskundig geleid door Suzy Baerts. Een brede waaier van verzekeringsactiviteiten Op verzekeringstechnisch vlak waren de voordrachten over de RDR-regeling door Leo Gallicia en over schadebeheer bij arbeidsongevallen door sociaal rechter Armand Putteneers staaltjes van opvallende stielvaardigheden. Met Pierre Heuvelings leverde de Nederlandse makelaardij een waardevolle bijdrage. De spreker deed hierbij een luchtige oproep tot het publiek onder het motto Kom uit je luie stoel! Drie vaste waarden binnen de kring: Jozef Francken, Staf Peeters Afgevaardigde en Alfons Luyten. bestuurder Romain Poté van VTB-VAB duwde de aanwezigen met het gezicht op de naakte feiten van de verkeersproblematiek. En als tegenhanger van Cobelias werd het WABV de gelegenheid geboden zich kenbaar te maken aan de leden. De heer Possemiers zorgde ervoor dat dit nooit vergeten zal worden. Tijdens de driedaagse van Keulen werd kennis gemaakt met de structuur van en de aanpak van de Fachhochschule en introduceerde een zeer waardige professor Strobel de Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 4

5 deelnemers bij Allianz en de Gothaer Versicherungsbank. In de archieven lezen we verder dat het jaar 1986 van start ging met een denderende Franse wijn en Belgische kaas -avond, gebracht door een uitgeslapen Walter De Cauwer als gastvedette. Met een lezing van Kurt De Schepper werd De levensverzekering en haar vernieuwing een hoogstaande studieavond, op de voet gevolgd door Het Motorwaarborgfonds met nogmaals Romain Poté achter de micro. In de maand mei organiseerde de kring een daguitstap naar de beurs van Rotterdam, waar de Venlose makelaar Pierre Heuvelings voor de ontvangst zorgde. Hoe het allemaal reilt en zeilt bij internationaal schadebeheer vertelde gastspreker en Nederlander Louis Vos uit Amstelveen. De heer Huyge rondde de jaarwerking af met een betoog over drugproblemen. Advocaat Vic Mercelis kon begin 1987 als nieuwe voorzitter een onvolprezen professor Jacques Claes 1989: De KVK-voordrachten kenden steeds een inleiden. grote belangstelling. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel om toch maar geen zuchtje van zijn raadgevingen bij de Creativiteit in uw beroep te missen. De New look in de RDR causerie van Luc Clement was van zeer degelijke makelij. Een maand later was het de beurt aan notaris Van Den Bossche met een leerrijke uiteenzetting over verzekeringen en successierechten. De meimaand bracht een superieure reis naar de charmante kastelen van de Loire. Suzy Baerts selecteerde een zestal prachtige sites die onderling wedijverden met hun pracht, praal en verleden. Gastspreker Vincent de Mûelenaere belichtte de structuur en de doelstellingen van het Als voorzitter van de Centrum voor Informatie in KVK legde Geert Assurantiën (CIA) en aan het slot Jacobs de klemtoon op de culturele van een opmerkelijke studieavond uitbouw van de sprak een waardige Fons Margot vereniging. tot de genodigden over beroepsbekwaamheid en permanente vervolmaking. Met de scheepsramp van Zeebrugge nog fris in het geheugen werd een beroep gedaan op de heer Muller van Transvermij om meer te vernemen over scheepsrampen en persoonlijke schade. In oktober sprak Louis De Lentdecker over geweld in de media en was het Lam in Geel nauwelijks groot genoeg om alle belangstellenden voor deze begenadigde spreker te herbergen. De heer Vandevelde sloot het werkjaar af met een toespraak over brandpreventie. De dagtrip naar de Brandweerschool te Ottignies kende een zeer matig succes, de reden hiervoor is nog steeds niet duidelijk. Einde januari 1988 deed de geleerde Gerard Bodifee zijn toehoorders met gespitste oortjes luisteren naar De grote galactische stilte. Een en ander vond plaats in het Bovenhuis aan de Warande in Turnhout. De kring zette het jaar vrij technisch in met een opmerkelijke voordracht over preventie van arbeidsongevallen. Het is verbijsterend vast te stellen, aldus Frank Derboven, hoe nonchalant mensen omspringen met de meest elementaire veiligheidsnormen. Gastspreker Lemmens van de BVVO onderhield zijn publiek met een gesmaakte causerie met als titel Het nieuwe geluid bij de 1989: Geert Jacobs leidt schaderegeling van gastspreker Armand Putteneers in. lichamelijke ongevallen. Meimaand reismaand! De tocht ging ditmaal naar Coburg waar verzekeringsmaatschappij HUK voor een warme ontvangst zorgde en de plaatselijke burgemeester zijn Belgen extra wilde vertroetelen. Herman Candries bracht de ganse zaal in de ban van zijn voordracht Vlaanderen macht of onmacht en Hugo de Ridder nam in oktober de aanwezigen stiekem even mee achter de schermen van de Wetstraat. Beide eminente sprekers deden tijd en plaats vergeten en boekhoudspecialist Van Havermaet liet de aanwezigen mee snoepen van zijn encyclopedische kennis van eenmanszaken en vennootschappen. Jubileumjaar 1989 was en is een jaar om met bijzondere aandacht te volgen. In zijn maidenspeech wenste de Geelse makelaar René Corstjens als voorzitter iedereen een positieve blik toe op de toekomst, zelfs in minder leuke momenten, en een hart dat nog kan zingen. Even later brachten Linda Berghmans en Marc Hoppenbrouwers een Duet-Duel op de planken van het stevige gemeentelijke podium in de President in Lichtaart. Armand Putteneers nam een tweede studieavond voor zijn rekening en sprak over actuele problemen in Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 5

6 arbeidsongevallen. In de maand maart had professor Hubert Claassens als een volbloed Europakenner zijn luisteraars aan hun stoel gekluisterd met zijn lezing getiteld : Hubert Claassens belichtte in zijn betoog de Europese eenmaking. VERDERE UITBOUW ( ) Wanneer we de kringarchieven uitpluizen, merken we dat de Kempische Verzekeringskring in zijn beleid altijd een ruime plaats geboden heeft aan de vrouw. Zo hebben Berga Roels en enkele jaren later Cecile Van Den Bosch enorm veel werk verzet. Ria Piedfort vervoegde in 1987 als juriste van de jonge garde het bestuur. De Kempische Verzekeringskring kende ook dagen van rouw toen begin 1983 bestuurslid John Meeusen overleed. De kring zal hem altijd met een dankbaar hart gedenken. De werking van de Kempische Verzekeringskring is gebaseerd op inspraak van de leden, die geregeld via enquêtes hun wensen kenbaar maken om mee het toekomstig beleid vorm te geven. Op financieel vlak vertoont de vereniging een zeer gezond gelaat. Geert Jacobs heeft als permanent schatbewaarder altijd met een strakke hand en behoedzame blik over de hem toevertrouwde middelen gewaakt studiethema Bouwen, charme of chagrijn een en ander omtrent bouwplaatsrisico s en wat daarbij allemaal komt kijken. Voorzitter René Corstjens vatte zijn tweede ambtstermijn aan met een ludieke nieuwjaarsviering. Mevrouw Verdingh sprak op 19 januari 1990 immers in het Hof van Reyen te Boechout over hekserij en volksgeloof. Op 6 maart was het echter alweer diepe ernst met Willy Mertens en zijn voordracht over fiscaliteit en gezin. Anderhalve maand later luisterden we geboeid naar senaatsvoorzitter Frank Swaelen bij een bezoek aan het parlement. Een studieavond over de levensverzekeringen, die kleurrijk gegeven werd door Willy Duron, trilt jaren later nog altijd na. Verlof en Verkeer, een voordracht van Flor Koninckx, bracht niet wat we ervan verwacht hadden. De lezing van Thierry Paternottre over rechtsbijstand was dan weer een absolute voltreffer. 1990: De lezing van Thierry Paternottre over de rechtsbijstandsverze-kering was een schot in de roos. De reislustige kringleden lieten zich van 28 tot 30 september in Amsterdam vertroetelen door reisleider Miel Reynders. Lezingen over productaansprakelijkheid door Jan Van De Ryck en over milieuaansprakelijkheid door Luc Peten en Eric Depré waren goedbedoelde thema s maar misten enigzins de nodige impact. General Motors zette op 4 december zijn deuren wijd open voor een erg leerrijk bedrijfsbezoek. Met een minitrip naar Assurama, de vakbeurs bij uitstek, werd het kalenderjaar 1990 erg doeltreffend afgerond. Plaats voor politici Op 24 juni 1989 wapperden de vlaggen voor het tweede lustrumfeest van de kring in de Hezehoef te Olen. Voorzitter René Corstjens opende het academische gedeelte met een opgemerkte feestrede, waarna voormalig minister en europarlementslid Leo Tindemans over geweld in de politiek sprak. Secretaris Hugo Andries schetste een bondig overzicht van tien jaren KVK-werking. De genodigden konden zich vermeien in een stijlvolle receptie en dito feestmaal. De najaarswerking opende op traditionele wijze met een technisch thema, ons voorgesteld door een zwaargewicht in de verzekeringssector. Walter Van Pottelberge, de nestor van de specialisten in de tak Brand, bracht een zeer boeiende en leerrijke causerie met als titel Brand brandend actueel. De statutaire vergadering van 17 oktober plaatste een enthousiaste volksvertegenwoordiger, Rik Daems, op het voorplan. Hij maakte zijn toehoorders wegwijs in de begroting. Ook onder de kringleden zelf schuilen vaak boeiende sprekers. Frans Larosse bijvoorbeeld verduidelijkte met zijn Tijdens de statutaire vergadering van oktober steeg de witte rook op voor raadslid Carlo Aerts. Ook tijdens zijn mandaat leverde de kring hard werk. Vic De Donder stelde zich op 25 januari 1991 te Merksplas de vraag of Schlieman toch gelijk had. Een tijd later lichtte professor Othmar Vanachter de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever toe. De lezing van de heer Briers Is een gerechtsdeurwaarder een boeman? was een fikse kluif voor de meer juridisch geschoolde kringleden. Onze gastspreker Henri Thys had het op 18 juni voor een nokvolle zaal over de nieuwe verzekeringswet. De herfstzittingen werden op 3 september ingeleid door Gust Rijmenans, die de aanwezigen De weg naar het succes poogde te tonen. Weerman Georges Küster overtrof zichzelf met Weer of geen weer!. Luk Van Meenen sloot het werkjaar af op 19 november met een moedige uiteenzetting over pensioenfondsen. Het sterke Multatulitheater luidde op spetterende wijze het jaar 1992 in met een ongeëvenaarde vertolking van het komische stuk De drie Jeannes in het Koningsbos in Lichtaart. Nog vóór de lente in Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 6

7 het land verscheen, organiseerde Ria Piedfort op 14 februari een dagreis naar Watou en de ambachtelijke brouwerij aldaar. Een onvergetelijke tocht langs Flanders Fields maakte diepe indruk op de deelnemers. programma. De heren De Kort en Claus van het Bureau voor Schadeonderzoek wisten op 15 juni de aandacht onverminderd scherp te houden tijdens hun uiteenzetting met als titel Autodiefstal een plaag. Vic Van de Kinschot bracht op 5 maart de objectieve aansprakelijkheid in kaart. Michel Baecker, afgevaardigd bestuurder van de BVVO, kwam op 28 april naar Kasterlee om een uiteenzetting te geven over verzekeringsmanagement. Marc Simons en Louis Schoofs, 1992: BVVO-topman Michel Baecker een opmerkelijk duo, weidde uit over gooiden op 16 juni hoge verzekeringsmanagement. ogen met hun voordracht Bankier of Verzekeringsmakelaar Eerste vrouwelijke voorzitter Als eerste spreker tijdens het najaar begroetten we op 8 september Willy Van Praet, die een toespraak over risicobeheersing in petto had. Tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering van 20 oktober werd psycholoog Pierre Vermeulen aangezocht om te spreken over geheugentraining. Wauthier Robyns sprak op 24 november over de nieuwe overeenkomst bij de landverzekering. Niet alleen de voordracht van Pierre Vermeulen op 20 oktober was een mijlpaal in de geschiedenis van de Kempische Verzekeringskring. Die dag werd immers traditioneel ook een nieuwe raad van bestuur verkozen. Uit die raad werd Ria Piedfort tot eerste vrouwelijke voorzitter gekozen. De nieuwjaarsviering op 15 januari 1993 stond nogmaals in het teken van de culturele ontplooiïng van de kringleden. Denise Verwerft en Frans Vercammen brachten op sublieme wijze Open huwelijk van Dario Fo voor het voetlicht. Alain De Houwer gidste ons op 2 februari door de nieuwe wet op de hypothecaire leningen. Drie dagen later bezocht de kring de drukkerij Antilope te Lier, waarna een rondgeleide door het vermaarde Lierse Begijnhof en het stadhuis onze toeristische kennis aanscherpte. Die activiteiten werden voorbereid door Ida Wuytens en Carlo Aerts. Ilona Van Hemelrijck sprak op 2 maart voor een talrijk en 1993: Ilona Van Hemelrijk aandachtig publiek over de zette de bijstandverzekering uiteen. bijstandverzekering. Veiliger wonen een voordracht van gastspreker Dillaerts op 20 april, en een interessant bedrijfsbezoek aan de Flessenfabriek Verlipack in Mol stonden vervolgens op het Van 17 tot 19 september vertoefde een uitgebreide delegatie van onze vereniging in Normandië voor een driedaagse rondreis. De technische leiding van de trip was in handen van schatbewaarder Geert Jacobs, de culturele leiding berustte bij Suzy Baerts. Nauwelijks bekomen van dit heuse avontuur, bezochten we het autobus-bedrijf Van Hool te Lier. Dit initiatief werd aangekaart door raadslid René Corstjens en afgerond door de promotieploeg van Van Hool. Federaal minister Louis Tobback bezwoer ons dat democratie verantwoordelijkheid is tijdens de statutaire vergadering van 26 oktober. 23 November stond in het teken van tak 23 met de jonge, vakbekwame actuaris Kurt De Schepper. Het jaar 1994 werd al op 7 januari ingezet met een nieuwjaarsreünie. Het trio Laci Lacatos speelde virtuoos en zorgde voor een pittige en gezellige sfeer. Twee officieren van de Antwerpse politie maakten ons op 22 februari diets dat hooliganisme slechts met heel veel geduld en mensenkennis doeltreffend aangepakt kan worden. Voortaxatie van de opruimingskosten na brand is een begrip dat nog niet zo vaak in onze regio besproken werd. Hans Bransma van Troostwijk maakte de aanwezigen iets wijzer in die materie. Een idealist van het zuiverste gehalte is ongetwijfeld de pionier in de schier hopeloze strijd tegen de dramatische weekendongevallen, nl. Dr.L. Beaucourt, hoofd van de dienst 1994: De lezing van Luc Beaucourt over de weekendongevallen zal de toeschouwers nog jaren bijblijven. spoedopnamen aan het AZ te Wilrijk. Zijn aangrijpende causerie op 26 april, geschraagd door bloedstollend beeldmateriaal, zal bij ons allen nog lang nazinderen. Verdere evolutie Op 6 mei 1994 brengt een delegatie van de kring een bezoek aan Assurama. Een maand later wordt het lustrumjaar ingeluid met een bezoek aan het indrukwekkende Provinciehuis aan het prachtige Antwerpse Park. Op 11 juni heeft in de priorij van Corsendonck in Oud-Turnhout de lustrumviering plaats naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van de kring. Naast de verzorgde muzikale omlijsting, waarvoor raadslid Carlo Aerts alle lof verdient, brengt Louis Verbeeck een causerie van de bovenste plank. Ook het culinaire aspect heeft recht op een eervolle vermelding en de omgeving, de sfeer en de priorij spreken voor zich. Nadat de Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 7

8 feestneuzen weer opgeborgen zijn, bijt Willy Janssens met een voordracht over de nieuwe richtlijnen in de ziekteverzekering op 6 september de spits af van alweer een nieuw werkjaar. Van 28 tot en met 30 september reist een selectie kringleden met leider Geert Jacobs naar Straatsburg voor een bezoek aan het Europees Parlement. Insiders weten achteraf te vertellen dat de hartelijkheid waarmee de bezoekers destijds onthaald werden zwaar heeft geleden onder een voortdurende devaluatie. Nauwelijks enkele weken later is andermaal een delegatie van onze kring onderweg, ditmaal richting Nederland, voor een kennismakingsbezoek aan NV Troostwijk Nederland. Organisator Luk Van Meenen maakt er iets onvergetelijks van. De gekende assisenpleiter Jef Vermassen vergast op 25 oktober zijn publiek op een voordracht waar nu nog aan teruggedacht wordt. Ook Julien Van Molle draagt zijn steentje bij en weet op :Julien Van Molle, de huidige voorzitter van de Federatie van Verzekeringsmakelaars verraste zijn toeschouwers meermaals met een gesmaakt betoog. november met zijn discours omtrent de wet-cauwenberghs alle toehoorders te boeien. Gulle nieuwjaarswensen worden uitgewisseld op 20 januari in de Aldhemvestiging te Grobbendonk, waarbij het stilaan bekende viooltrio Laci Lacatos de diverse schotels muzikaal aan elkaar strijkt. Een en al ernst wordt het op 7 februari met een opgemerkte studieavond door Paul Heymans over de hypotheekwet. Meester Bart De Temmerman weet op 21 maart zijn toehoorders aan hun stoel te kluisteren met zijn visie op de automatische schadeloosstelling van zwakke weggebruikers. Hoe dienen we te beleggen in de groeilanden is een voordracht van gelddeskundige Stefan Casteleyn op 25 april. Op vrijdag 1 juni loodst organisator Carlo Aerts ons naar de waterwinning van de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen te Grobbendonk voor een stevige les in pure natuur. Nooit geweten dat ons eigen water zo lekker is. Net voor het zomerreces, op 20 juni, geeft de bekende BVVO-directeur Jean Rogge een uiteenzetting over het bodemsaneringsdecreet. Lieve Minten, plastisch chirurg en specialist in esthetische schadebepaling, leert ons op 12 september hoe moeilijk en subtiel het is de pijn van anderen te meten, laat staan te evalueren. Jos Bouveroux brengt op 24 oktober een rijk gestoffeerde voordracht over wat reilt en zeilt achter de schermen van de Wetstraat. Met zijn thema, Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, breekt Patrick Van Hoof op dinsdag 28 november het record van Wauthier Robyns. Onze penningmeester telt meer dan 180 aanwezigen! Op 12 januari 1996 volgen de traditionele nieuwjaarswensen. Gastspreker Johan Daemen weet ons op 20 februari te vertellen welke impact de wet Colla heeft op de groepsverzekering, terwijl Alex Moreels de schoolverzekering doorlicht. Van 19 tot 21 april verblijven een dertigtal kringleden in Londen voor een onvergetelijke driedaagse. Een jonge, dynamische en deskundige gids, een voortreffelijke chauffeur, een stralend weertje en vooral een gezelschap zonder z agepieten maken van deze reis a thing of beauty and a joy for ever. Symposium Op 14 mei kunnen we van een rustige Yves Wansard meer vernemen omtrent de problematiek van ristorno s bij hypotheekleningen. De tak Auto komt op 18 juni uitvoerig aan bod met artikel 4 van het modelcontract, de handelaarsen de proefrittenplaten, een thema dat ons toegelicht wordt door Joseph Wicheleer. Onder een uitgelezen herfstzonnetje verkennen we de Kempische Wateren in een stemmige boottocht, andermaal georganiseerd door Carlo Aerts. Spreker Paul Buyl doet zijn uiterste best om ons boven het motorengebrul uit toch iets zinnigs mee te geven over transport-verzekeringen. Op 22 oktober verzorgt journalist en auteur Dirk Draulans een beklijvende voordracht. Op 26 november staat Willy Vanduffel klaar met een oerdegelijke studie over aansprakelijkheid bij familiale tewerkstelling. Een beetje in mineur wordt het jaar 1997 aangevat. De geplande nieuwjaarsviering wordt wegens een te geringe belangstelling afgelast. De studieavond van 18 februari is daarom de eerste activiteit van het jaar. Een hyperenthousiaste Raf Heylen komt ons vertellen welke meerwaarde Brocom te bieden heeft. Donderdag 20 maart zal in de annalen van de verzekeringssector geboekstaafd staan als de dag waarop de Kempische Verzekeringskring zijn eerste symposium organiseerde. In het sfeervol Cultureel Centrum De 1997: Raf Heylen lichtte boordevol enthousiasme de toegevoegde waarde van Brocom toe. Werft in Geel onthullen deskundige sprekers hun visie over letselschade en hoe die geëvalueerd moet worden. Meer dan 380 belangstellenden wonen deze hoogstaande namiddag bij en ontvangen een syllabus die weldra als een naslagwerk beschouwd zal worden. Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 8

9 Ook de reislustige kringleden worden in 1997 met zorg vertroeteld. Van 1 tot en met 4 mei bezoeken we immers Berlijn. We worden heen en weer geschud tussen hoop en vrees, tussen gevoelens van huiver en afschuw. De alomtegenwoordige redenaar Jean Sellicaerts zet zijn beste beentje voor op 27 mei met een opgemerkte voordracht over het nieuw artikel 4 van de Modelovereenkomst Auto. Op 24 juni is het de beurt aan Alex Crahay van Troostwijk om ons een leerrijke avond te bezorgen met een diagnose van een brandschade. De herfstzittingen worden op 23 september ingeleid met een voordracht door het duo Freyne en Swenden over de euro en zijn economische gevolgen. Rudy Van Snick, onze landgenoot die het dak van de wereld bedwong, doet ons op 21 oktober even bezinnen over de nietigheid en de banaliteiten die ons omringen en over de wil om daar iets aan te doen. Chris Lynen van Royal Sun Alliance brengt op 26 november in een sereen en moedig betoog een stand van zaken van het Switeldrama. We mogen ook niet vergeten aan te stippen dat door bemiddeling van raadslid Ria Piedfort een sterke delegatie van de Kempische Verzekeringskring medio september een bezoek kon brengen aan Akzo Nobel te Rotterdam. Na enkele uiterst leerrijke privé-lesuren bij grote baas Schaeffers ging de trip verder naar het vermaarde slot Mariënhof voor een stijlvolle lunch, gevolgd door een onvergetelijke tocht door de oude binnenstad van Amersfoort. De nieuwjaarsviering van 20 januari 1998 kent na een sabbatjaar een verrassend en onverhoopt succes. KVK-secretaris, Hugo Andries vertolkt zijn ABC van de ombudsman en fascineert zijn talrijke geestdriftige toehoorders met zelfbeleefde anekdotes, ludieke zinspelingen en soms ook prangende verhalen die ons naar de keel grijpen. Aansluitend geeft het Voice Male sextet een exclusief voorsmaakje van zijn latere successen. Julien Van Molle geeft andermaal het beste van zichzelf op 24 februari met een technisch hoogstaande uitleg over De Bank van Ons. Paul Vermeulen verdrijft op 24 maart de mistige sluiers van de fiscaliteit van personenverzekeringen. Na tien jaren, bijna dag op dag, licht Frank Derboven 1998: Jacques Van Kiersbilck vergastte de KVK-leden op een voordracht over polisvoorwaarden. nogmaals de evoluties toe op het vlak van preventie tijdens het laatste decenium. Jacques Van Keirsbilck schotelt ons heel zware kost voor op 23 juni met de voordracht Polisvoorwaarden en dan. En Meer verkopen door een betere vraagstelling wordt op 8 september op onnavolgbare wijze gepresenteerd door managementtrainer Ronald Driesen. Niets nieuws onder de zon eigenlijk, maar het is verheugend het eens op een andere manier en door iemand anders te horen vertellen. Hugo Andries neemt een leergierige groep op 25 september op sleeptouw voor een gesmaakt duet van havenbedrijfsbezoeken. Waar het eerste bezoek bij Westerlund nogal mager uitvalt, wordt dit op uitzonderlijke wijze gecompenseerd door de trip naar de Noordnatie, waar de zegsman zichzelf als instructeur en als entertainer overtreft. Een afsluitend bezoek aan het poëtische Lillo maakt van deze dag een juweeltje op de broche van onze herinneringen. Octopus of de vrees voor veranderingen is het onderwerp dat volksvertegenwoordiger Patrick Dewael op eigen initiatief zou aansnijden op 20 oktober. We blijven echter op onze honger zitten. Onze vrees wordt bewaarheid, politici zullen nooit veranderen. En van de Octopus geen spoor. Na boekingsproblemen voor de trip naar Praag in de maand mei, kan reisleider Geert Jacobs zijn volgelingen een Praagse uitstap aanbieden om nooit te vergeten. Drie dagen prachtig weer, boeiende stadswandelingen, leerrijke bezoeken en dat alles in het rustgevende gezelschap van Michaela, de lieve Tsjechische gids die ons in onze moedertaal meer dan voortreffelijk te woord staat. Om sluimerende sleur en slenter te voorkomen, bedenkt de KVK-secretaris een alternatieve vorm van vergaderen: een panelgesprek over de bijstandproblematiek. Europ Assistance, met Yvan Cornette als bezieler, vaardigt drie deskundige dames af om de groene tafel te bemannen. Elke Paessen, verantwoordelijk voor de hulpverlening, verpleegkundige Frieda Vanbever en slachtoffer Maggy Pieters doen hun verhaal op sublieme wijze en laten zich van hun beste zijde zien. Professor en historicus Luc De Vos geeft op 19 januari zijn gehoor na de klassieke nieuwjaarswensen een gesmaakte les in hedendaagse geschiedenis. Het beeld dat hij ophangt over de nabije toekomst is niet rooskleurig. We weten ondertussen dat hij na het uitbreken van de Balkanheksenketel overschot van gelijk gekregen heeft. Eric Moons, de dynamische manager van een regionaal softwarebedrijf, relativeert op 23 februari de hele trammelant over de op scherp staande millenniumbom. Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 9

10 Voorzitterswissel Donderdag 11 maart wordt weer een dag om met onuitwisbare inkt op te tekenen op de papyrusrollen van onze memoires. Onder leiding van projectleider Luk Van Meenen, vindt te Geel in het Cultureel Centrum De Werft het tweede KVK symposium plaats rond het thema milieuschade. Op enkele schoonheidsfoutjes na kunnen we stellen dat deze megameeting eens te meer een succes is geworden. Sprekers, organisatoren en alle werkers achter de schermen verdienen een staande ovatie. Met veel Luk Van Meenen brio en verve brengt Marc Vanden Houtte op 27 april een klare kijk op de problematiek rond de vraag Wat kost een arbeidsongeval. Eind 1994 liep het bestuursmandaat van advocate Ria Piedfort ten einde en trad makelaar Geert Jacobs voor een tweede, veelbelovende ambtsperiode aan. Inderdaad ook in de jaren 1985 tot 1986 leidde hij de KVK op voortreffelijke wijze. Onder zijn stimulerende ijver en inzet kende de kring meerdere opmerkelijke studieavonden met een grote weerklank. Marc Huygelen zal de voorzittershamer hanteren tijdens de werkjaren Zijn eerste bewindsjaar wordt geschraagd door de uitzonderlijke uitstraling van het symposium Letselschade van 20 maart waarvoor projectleider Luk Van Meenen en zijn team zich ten volle inzetten. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de statutaire voorschriften en bepalingen. Eens en voor altijd wordt de procedure voor de verkiezing van de raad van bestuur verankerd. We kunnen thans stellen dat de meeste problemen die zich zouden aanmelden binnen het statutair kader, hun oplossing kunnen vinden. Eind 1998 verscheen onder impuls en redactie van secretaris Hugo Andries de eerste uitgave van de KVKrant, een initiatief dat onmiddellijk op veel sympathie binnen en buiten de Kempische Verzekeringskring kan bogen. De dag van vandaag zijn al drie edities verschenen en bevindt het vierde nummer zich in de eindfase. Ook op initiatief van de secretaris werden contacten gelegd met andere verzekeringskringen zoals de Vriendenkring Verzekeringen, de Limburgse Verzekeringskring en de Koninklijke Kring der Verzekeraars van België, waarbij ook wijlen Valère Colleaux een fervente voorstander van samenwerking was Onze vereniging heeft tijdens de twee laatste jaren afscheid moeten nemen van enkele waardevolle, onvergetelijke leden. Hun namen staan voor altijd in onze herinnering geëtst: André Vanuytsel, makelaar in Geel Pierre Heuvelings, makelaar in Venlo Jos Stubbe, makelaar in Lier Valère Colleaux, directielid bij AGF/Assubel Annemie Celens, makelaar in Merksplas De grote dag nadert met rasse schreden. Op 18 juni 1999 sluit de kring een periode af waarop iedereen terecht fier kan zijn. 18 juni was een dag om nooit te vergeten.. prachtig weer, een warme ontvangst in de schitterende tuin van Den Eyck, Michel Baecker die een uniek redevoering hield, Truus Druyts die voor een onnavolgbare ambiance zorgde, culinaire topgeneugden. Een zalige lustrumviering! We slaan nu de bladzijde om. Morgen beginnen we aan een nieuw hoofdstuk. Afspraak op 7 september voor een nieuwe studieavond. Alvorens op 7 september 1999, zoals gezegd, het nieuwe werkjaar aan te vatten met het spraakmakend onderwerp Fiscaliteit van de vergoedingen bij zaakschade met als gastspreker Daniel De Voogt, vertrokken op 27 augustus een dertigtal kringleden richting Trier voor een ontspannende en leerrijke driedaagse. Tot in lengte van dagen zullen de geestdriftige deelnemers eraan terugdenken met een glimlach. Miel De Keyser, éminence grise van de gesproken en geschreven pers, onderhield zijn aandachtig publiek tijdens de statutaire vergadering van 26 oktober 1999 over Werken in de eeuw van het management en op 7 december sloot BVVO-man René d Hondt het kalenderjaar af met een zeer actueel item: Fraude in Verzekeringen, een verschijnsel dat vandaag de dag een Egyptische plaag blijkt te worden. Na het stille vuurwerk van de jaarwisseling zorgde een onvergetelijke Frans Van Damme op 21 januari, tijdens de traditionele nieuwjaarsviering, dit keer in de E10 hoeve te Brecht, voor een spetterend spektakel met de opvoering van Obscene fabels van Nobelprijswinnaar Dario Fo. Veel ernstiger was op de schrikkeldag van 29 februari 2000 het optreden van Bart van Gyseghem van Chubb, met zijn loodzware bijdrage omtrent De aansprakelijkheid van de bestuurders van vennootschappen. Nauwelijks drie weken later, op 21 maart, werden de leden alweer vergast op een zeer gesmaakte uiteenzetting rond een erg gewaardeerd thema Schenken en erven, deskundig verzorgd door Pascal d Hoet, zo te horen uit de streek van Ieper. Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 10

11 En aansluitend op 25 april komt Johan Gielen, substituut-generaal bij het Arbeidshof zijn toehoorders verbazen met zijn erudiete kennis van het Wezen en de werking van Arbeidsgerechtshoven. Johan Gielen De studiereis naar Barcelona, die door allerlei spectaculaire verwikkelingen, haast moest worden afgevoerd, ging uiteindelijk toch door en werd een fijne en zeer hoogstaande ervaring. Het zou, zoals de toekomst zou uitmaken, de (aller)laatste buitenlandse reis van de Kring worden. De studieavond van 27 juni rondde het werkjaar af met Witwaspraktijken, een causerie door Meester A. Van Roosbroeck, die over dit onderwerp zelfs een boek pleegde. Het alweer nieuwe werkjaar ging van start met een lezing door Baldewijn Tournicourt die handelde over het RIZIV-statuut van geneesheren, tandartsen en apothekers. Niemand kon toen vermoeden dat deze bevlogen 1999: Jan De Strooper, spreker enkele weken later diensthoofd Preventie bij plotseling zou overlijden. KBC Bank & Verzekering, kleurde Statutaire vergaderingen zijn mee het tweede KVKsymposium over van de persoon van de (meestal) publiektrekkers omwille milieuschade. aangezochte gastspreker. 24 oktober 2000 was niet anders en met volksvertegenwoordiger Sonja Becq, handelend over de zeer actuele Zorgverzekering, een schot in de roos. Ondertussen schoof Luc Van Meenen de Zwarte Piet van het voorzitterschap door naar René Corstjens, die daarmee een tweede ambtstermijn (eerste ) aanvatte. De eerste kringactiviteit onder zijn leiding, op 28 november, scoorde reeds hoge ogen met Christian Agneessens van Pobos, sprekend over Omgaan met stress. Haast ongemerkt viel het doek definitief over de KVK-Krant, een eerder initiatief met als doel de werking en vooral de spirit van vriendschap, hoeksteen van de Kring, in de wereld van de verzekeringen te bestendigen. De editie van 15 september 2000 zou de laatste zijn thans misschien wel een waardevol item voor verzamelaars. In zijn nieuwjaarsboodschap van 23 januari 2001, andermaal in de E10 Hoeve te Brecht, vindt voorzitter Réné Corstjens het goed te kunnen terugvallen op de Kempische Eric Goris Verzekeringskring, daarmee de toon zettend voor een waaier kringactiviteiten waarvoor een vernieuwde aanpak en een verjongd secretariaat borg hoopt te staan. De weergaloze prestatie van een sublieme Eric Goris met de eenakter Leopold den Twiede van Frans Depeuter, was alleszins een schitterend begin. Hans Verstraeten, gidste zijn toehoorders op 6 maart veilig rond de kronkels van het bonusmalus labyrint. 20 maart 2001 stond in het teken van een ministudiereis naar het chemische Bedrijf Milliken, hartje Gent. Organisatorisch gezien een parel, bewijs dat af en toe een degelijk voorbereid bedrijfsbezoek best kan deel uitmaken van een begeleidingsprogramma van een verzekeringskring. Geen kringactiviteit in de maand april om alle energie te kunnen reserveren voor het groots opgevatte symposium Schade zonder grenzen dat met de gekende schadedeskundige Paul Graulus als moderator op 11 mei 2001 heel wat geïnteresseerden het brede pad naar het Cultureel Centrum De Werft te Geel deed inslaan. Organisatorisch andermaal een onberispelijke gebeuren, manifesteerde het zich toch met een iets mindere inbreng van de aangezochte sprekers. Jammer van de gemiste kans. Na lange tijd eindelijk nog eens een geleerde dame aan het woord tijdens een uitgebalanceerde voordracht op 11 juni Inderdaad wist Christel Leemans van Mercator het concept en de aandachtspunten van bedrijfsschade kalm en rustig uit de doeken te doen. Ondertussen begonnen, vergleden en eindigden twee onvergetelijke vakantiemaanden en schoot René Corstjens, reeds aan de helft van zijn tweede ambtstermijn als voorzitter toe, het nieuwe seizoen op gang. Hij deed dat te Kasterlee in den Eyck in dato 18 september anno Domini 2001 en met het Anti Sales Theater. Dit gezelschap, een René Corstjens interactief entertainment met acteurs Ronny Schuermans en Peter van Gucht presenteerde een zestal sketches met herkenbare toestanden en belevenissen waarmee trainer Koen Van den Brandt en zijn verzekerd publiek zich aardig konden uitleven in keiharde analyses. Traditiegetrouw is de maand oktober ook de uitgelezen tijd voor een geslaagde statutaire samenkomst en wanneer op 23 oktober 2001 een rasechte professor, met name Marc Cools, en met de expliciete vriendelijke toestemming van de even minzame Minister van Justitie, te weten excellentie Marc Verwilghen, het podium betrad, konden de aanwezigen heel wat opsteken en oprapen uit een mysterieus gegeven als het federale veiligheidsen detentieplan. De laatste studieavond van het kalenderjaar 2001 werd nog eens bloedernstig met een dito onderwerp als Verzekerbaarheid van Milieuschade, iets wat niet zo vanzelfsprekend bleek te zijn. Gastspreker Dominique Ranson van Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 11

12 AIG kon de leergierige aanwezigen behoorlijk boeien. Met Tante Tiet in het verschiet en Begijn le Bleu als gedreven cabaretier konden de opgetrommelde leden en partners tijdens de jaarlijkse viering van 25 januari 2002 het sprankelend glas heffen op een nog maagdelijke toekomst. 19 maart 2002 werd een uitgelezen dag om het nog eens te hebben over het wettelijk aanvullend pensioen met een frisse en zelfzekere Nancy Loos van andermaal Mercator als deskundige spreekdame. 26 april 2002 zou een dag blijven die, voor iedereen die de moeite deed zich op te hijsen uit zijn luie stoel, als onvergetelijk te omschrijven valt. Het bedrijfsbezoek aan Carglass en de mijnen van Winterslag o.l.v. Rosita Mares was inderdaad een belevenis op zich, die zelfs de meest tamme landgenoot zal aanzetten de handen uit de mouwen te steken en de echte of vermeende problemen concreet aan te pakken. Voor een wel erg magere, haast anorectische opkomst, kon spreker Willy Van Praet aantonen dat Risk Management best wel eens voordelig kan zijn voor de KMO. Op 18 juni 2002 maakte vervolgens Bernard Soens zijn opwachting om ieder die er wat voor voelde, één en ander te verduidelijken omtrent de muizenissen van de verzekeringen via het internet. En na een veel te vlug overgewaaid zomerreces vatte het nieuwe werkjaar 2002 aan met een knaller van een thema. Conceptverkoop een woord en een begrip dat beter te verteren viel na de gewichtige demonstratie van spreker Louis Schoofs, voorzitter van Concensio. De statutaire vergadering van 22 oktober 2002 met de onvergetelijke gastredenaar Tijl De Clercq kan best geboekstaafd worden als één van de betere kringmanifestaties van de laatste maanden, zelfs jaren. In een fascinerend betoog, met historische elementen gekleurd, wist deze erudiete en eenvoudige grijsaardmet-het-jonge-hart, iedereen op zijn stoel te kleven. Er werd zelfs niet gekucht, laat staan gehoest. Tijl De Clercq Haast geruisloos, maar statutair volkomen verantwoord, gaf René Corstjens de voorzittersfakkel door aan Hugo De Cupere, een sympathieke man en bekend via heel wat maatschappijen. Zijn maidenspeech als kersvers president kon aanhoord en gewaardeerd worden tijdens de jaarwissel-viering in Den Eyck op 24 januari Nobelprijswinnaar Dario Fo, oud-bekende bij de toneelliefhebbers van de KVK, Hugo De Cupere inspireerde acteur Eric Goris tot een adembenemende opvoering van de parabel van het Kindeke Jezus. Héél serieus werd het op 18 februari 2003 met een uiteenzetting door Marc Geerits, liaisonofficier van politie bij de Limburgse Gouverneur. Hij had het uitgebreid over Car- en homejacking en gaf zijn publiek de nodige tips mee om potentieel geboefte te desoriënteren. Waar men gaat langs verzekeringswegen, komt men ooit Jean Sellicaerts tegen. Dat was ook het geval op 18 maart 2003 toen deze gevierde spreker, voor een ei zo na bomvolle zaal, een deskundige en kritische analyse ten beste gaf over de praktische uitvoering van de Wet Monfils. Alleen al de titel van de Jean Sellicaerts lezing kon doorgaan als adembenemend. Het symposium Overstroming verzekerd o.l.v. projectleider Magda van Hirtum van 25 april 2003 in het CC de Werft te Geel was organisatorisch, inhoudelijk en praktisch van hoge kwaliteit alléén was de opkomst beangstigend laag. Jammer, want de organisatoren verdienden beter! De dapperen en de braven togen op 16 mei 2003 op bustocht naar de Magda van Hirtum Antwerpse haven met een opbollende agenda, boordevol reisplezier, pittige afspraken, leerrijke bezoeken en gezwollen voeten héérlijk! De studieavond van 17 juni 2003 bracht oudvoorzitter Luk Van Meenen nog eens in de schijnwerper en aan de laptop met aangepaste projectie. Hij behandelde het thema vaststelling van de te verzekeren kapitalen in rustige kalmte, verwijzend naar de brandpolis en de speciale risico s ter zake. De vakantieperiode loopt alweer ten einde meldde voorzitter De Cupere in zijn uitnodiging voor de studieavond van 16 september Tijd om er weer eens vastberaden tegenaan te gaan. Fred Hamerlinck van de NV MindStretch toonde zich met verve en een clownesk stel bretellen een ware entertainer met een diepliggende boodschap inzake effectiviteit en efficiëntie Om nog een wijle te blijven glimlachen. De nazomerse droogte ten spijt viel de geplande statutaire vergadering van oktober 2003 in het water en dat zou echt niet mogen mogen! Het is als een paasvakantie zonder Pasen. Maar op 18 november 2003 maakte Ann De Waele van ING Insurances heel wat goed door een beklijvende voordracht over het VAPZ, te weten het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandige. Haar zeer geslaagde inbreng werd bovendien geschraagd door een fraaie powerpoint presentatie en een dito syllabus. De eerder voorziene bestuurswissel werd dan ook rimpelloos met een maand vertraging afgewerkt en de uittredende Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 12

13 leden van de Raad van Bestuur werden stilzwijgend voor een nieuwe termijn bevestigd. Het voltallige bestuursteam bestaande uit 9 toegewijde zielen zal weten wat te doen want het aankomende jaar wordt een jubileumjaar! Tom Vanwambeke, directie-attaché bij Euromex, zorgde er op 25 mei voor dat de Vierde Richtlijn van 16 mei 2000 voor iedereen gesneden koek werd In dato 30 januari 2004, beginnend met een spetterend drankje, heft voorzitter Hugo De Cupere een toostend glas op de goede afloop. Een heuglijke Franse avond, met Frans brood, Coq au vin, Boeuf Bourguignon, ratatouille en een crêperie délicieuse brachten heel wat leven in de brasserie die muzikaal werd opgeluisterd door een vakbekwame Lou Muzzillo. Verzekeringsproblemen in de bouwsector werden naar behoren aangekaart op 17 februari 2004 door Ides Ramboer. Nadien voelde ieder aanwezige zich weer wat geruster. En ook 18 maart zal een lichtend puntje blijven in de annalen van de Kempische Verzekeringskring. Meester Olivier Dierckx de Casterlee en zijn secondant Meester Dirk Van de Poel leverden een schitterende alternatieve voordracht over arbitrage, een zeer belovende procedure bij de afhandeling van tal van schadedossiers. Geert Moreel, stuwende kracht in de werkgroep Tarificatiebureau, vergastte de aanwezigen op 20 april op een overzicht van zes maanden wel en wee in het Tarificatiebureau. Een mooie viering 25j. KVK! De lustrumviering, op 19 juni 2004 in het schitterende kader van Corsendonk, luidt het zomerreces in, en maakt de weg vrij voor een interessant en boeiend verzekeringsnajaar! Prof Dr. Van Aerschot lichtte een tipje van de sluier over DE LOGE tijdens de prachtige lustrumviering 25 jaar KVK. Nadien waren alle aanwezigen in de ban van de imponerende demo s van de valkenier die met zijn roofvogels omging alsof het makke schaapjes waren. Valkenier Marc Goossens Hugo Andries, tekstschrijver van het overzicht van de eerste 25 jaar KVK. Groepsfoto van de leden van bedrijfsbezoek 14 mei mei, een memorabele dag voor de reislustigen van de kring. Een volle bus trok richting Genoels- Elderen, waar twee enthousiaste gidsen het enige wijnkasteel van België, van binnen en van buiten, met superlatieven bezongen. Na een smakelijke lunch, overgoten met de heerlijke wijnen van het kasteel, trok het gezelschap naar de Siroopstokerij van Vrolingen, waar fruit zonder enige toevoeging tot heerlijke stroop wordt gestookt. Een uniek procedé in België. Met een bezoek aan het pril bedrijf Schorpion dat heerlijke Rosita Mares pareldrank bottelt werd de prachtige dag afgesloten. Ook hier genoten de aanwezigen weer van een vlekkeloos georganiseerd evenement o.l.v. Rosita Mares. Met veel enthousiasme brachten Marc Geerits en Marc Steegmans op 14 september de theorie en de praktijk van wettige zelfverdediging. De aanwezigen laten zich in de toekomst zeker niet meer vloeren! Op de statutaire vergadering van 19 oktober hingen alle aanwezigen aan de lippen van Admiraal op rust, Willy Herteleer. Fenomenaal wat hij Admiraal op rust Willy Herteleer en Hugo De Cupere allemaal wist te vertellen over Irak & de internationale gemeenschap! Julien Van Molle lichtte op 16 november de nieuwe Europese wettelijke regeling op de verzekeringsbemiddeling toe aan een behoorlijk aantal toehoorders. Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 13

14 Niemand bleef op 21 januari 2005 onberoerd bij Gert De Ley met zijn Avondje Carmiggelt. Er waren heel wat gevulde glazen nodig om achteraf de emoties door te spoelen. Deze nieuwjaarsviering was er zeker eentje om nooit te vergeten. Op 15 februari was het weer een en al beroepsernst toen Werner Antoni de evoluties in arbeidsongevallen duidelijk op een rijtje zette. Hierdoor konden de aanwezige makelaars hun klanten weer perfect informeren. Fiscale fraude het onderwerp zorgde voor heel wat inschrijvingen voor de studieavond van 22 maart. Spreker, onderzoeksrechter Ferdinand Lammens besliste echter in laatste instantie om gewoon wat te freewheelen over het gerecht en liet zijn publiek ontgoocheld achter. Orlando Furfari, hield zich op 19 april wel aan het afgesproken onderwerp. Bijstand en verzekeringen, een relatief gekend item, maar toch wist de spreker nog minder evidente facetten aan het licht te brengen. De jaarlijkse bedrijfsuitstap van 20 mei werd weer vlekkeloos georganiseerd door onze trouwe leden, Jean Vleugels en Guido Henderickx. Een bezoek aan de Ludwina Stichting te Mol leerde ons dat, dank zij de enorme inzet van vele enthousiaste werknemers, andersvaliden hun steentje kunnen bijdragen aan diverse economische activiteiten. Een prachtig sociaal en menselijk initiatief, die Stichting! Na een heerlijk middagmaal in het restaurant van SCK, eveneens in Mol, kregen we de gelegenheid om kennis te maken met de problematiek rond het bergen van radioactief afval. Iets unieks was de afdaling tot de honderden meters ondergrondse installaties. Het spreekt voor zich dat iedereen laaiend enthousiast was. De leden gingen ondergronds in het SCK. Aan Ingrid De Schepper viel op 21 juni de eer om het werkjaar af te ronden. Haar onderwerp: Terrorisme en de verzekeringsmarkt was voor velen een onbekend gegeven. Maar niemand beklaagde zich over zijn aanwezigheid, in tegendeel, ook hier viel weer heel wat kennis te rapen. Op 20 september 2005 startte het nieuwe werkjaar met Koen Van Moorslede, die aantoonde dat brand- of waterschade niet noodzakelijk total loss betekenen voor hardware, bedrijfsdocumenten en dergelijke. Reconditioneren van de beschadigde zaken levert heel vaak een prima resultaat aan een interessante kostprijs Met op de agenda bierproeverij kende de statutaire vergadering van 18 oktober een groot succes. Brouwer, biersteker en politicus Jim Goetze wist iedereen te entertainen met zijn diepgaande kennis van de bierhistoriek. De proeverij nadien smaakte wel echt naar meer! Weer een leerrijke studieavond, beter kunnen we de voordracht op 29 november niet omschrijven. Luc Vereycken trok zijn trukendoos volledig open. Optimalisatie van pensioenverzekeringen is dan ook zijn specialisatie. Het hoeft dan ook niet gezegd dat de afwezigen ook dit keer weer ongelijk hadden. Andere Nieuwjaarstraditie. In 2006 werd de traditie van de nieuwjaarsviering overboord gegooid. De leden worden immers constant op allerlei festiviteiten uitgenodigd en zeker rond de jaarwisseling. Een leerrijke studieavond is daar tussendoor een welkome afwisseling. Barbara Schoonjans zorgde voor deze afwisseling op de 1 e studieavond op 31 januari met haar onderwerp schaderegeling en mediatie door de rechtsbijstandverzekeraar. Iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij schaderegeling stak er heel wat van op. En we bleven bij schaderegelingen met de studieavond van 7 maart. Ann Rickaseys en Myriam Cluydts zetten hun beste beentjes voor om duidelijk te maken dat arbitrage en schadebemiddeling tot een snelle en degelijke schaderegeling kunnen leiden. Lange en dure Ann Rickaseys rechtsprocedures kunnen hierdoor tot een minimum beperkt worden. Myriam Cluydts De minder gekende verzekeringstak Kredietverzekering biedt zeker mogelijkheden voor de maximalisatie van de klantenportefeuilles. Patrick Van der Avert legde op 8 april van naaldje tot draadje uit wat de voordelen, waarborgen en kostprijs van dergelijke verzekering zijn. De aanwezige leden haalden hier zeker commercieel voordeel uit. 19 mei, we zijn alweer aan onze jaarlijkse uitstap toe. Ditmaal ging het richting Maastricht uit. Rosita Mares bevestigde haar reputatie van perfecte organisator. Koffiekoeken deden de lange busreis veel korter lijken. Een boottocht, bezoek aan de befaamde grotten, een prima gegidste stadswandeling, lekker eten en dit alles op één dag! De deelnemers genoten van de eerste tot de laatste seconde, en moe maar zeer tevreden keerden we terug. Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 14

15 Al snel waren we toe aan de laatste studieavond van het werkjaar. Op 13 juni konden de deelnemers de begenadigde spreker, Thierry Vansweevelt, toehoren. Medische beroeps- aansprakelijkheid is uiteraard geen voor de hand liggend onderwerp, maar wel interessant en leerrijk. Om het nieuwe werkjaar extra goed te starten werden op 12 september twee sprekers uitgenodigd. igd. Robert Mertens behandelde de technische Controle Motorrijtuigen, rijtuigen, terwijl Ann Rickaseys zeer nuttige informatie prijsgaf over de Optimale schaderegeling bij totaal verlies. De aanwezigen beschikten weeral over stof om hun klanten nog beter te dienen. Veel volk op de statutaire vergadering van 17 oktober! Professor Kerkelijk Recht Rik Torfs was immers onze gastvedette. Met zijn gekende flair wandelde hij door de 7 hoofdzonden. Geen gekuch of geschuifel, enkel gelach onderbrak zijn betoog. Iedereen vertrok dan ook tevreden naar huis. Prof. Rik Torfs 5 december stond in het teken van Ziekteverzekering. Luc Vancamp van DKV bracht een op zich saaie materie op een boeiende manier weeral heel wat informatie opgestoken! Start van de KVK-website! Jean Marie van den Ende, ons trouw lid, volgt de wetgeving rond vrijwilligers op de voet. Hij informeerde op 23 januari 2007 met veel plezier de collega s over de laatste stand van zaken rond de wetgeving over verzekering van vrijwilligers. Vooraf werd door secretaris Bart Stroobants de gloednieuwe website voorgesteld. Op 6 maart werden de deelnemers weer heel wat wijzer. Met zijn gekende enthousiasme bracht Jean Sellicaerts op een overzichtelijke manier de uitbreidingen van de wet Cauwenberghs i.v.m. de informatieplicht. Af en toe een opfrissing van commerciële technieken kan geen kwaad. Inge Koekelbergh en Frederic Hersleven deden op 17 april hun best om de ingeschrevenen nog meer kneepjes van het makelaarschap bij te brengen. Onze specialisten-organisatoren bedrijfsbezoeken, Guido Henderickx en Jean Vleugels, ondersteund door onze secretaris Bart Stroobants, zorgden voor een vlekkeloos verlopende, boeiende en leerrijke bedrijfsuitstap op 1 juni. In de RTV-studio s te Westerlo, mochten we kennismaken met de activiteiten achter tv- Onze voorzitter als RTV-nieuwslezeres. programma s. Ongelooflijk welke inspanningen er geleverd worden om uiteindelijk 1 minuut zendtijd te bekomen! Na een heerlijke lunch in de Pot au Feu te Olen, ging het richting Kamp C voor een rondleiding in het Centrum voor duurzaam bouwen en wonen. Energiezuinig bouwen met overwegend gebruik van natuurlijke middelen wordt hier in de praktijk omgezet. Een bezoek is de moeite waard! Het werkjaar werd op 19 juni afgesloten door Koen Cuyper en Erwin Degrève. Hun uiteenzetting over het ongevalsanalyseprogramma PC-Crash werd door de toehoorders zeer geapprecieerd. Een vroege statutaire vergadering dit jaar! Trendwatcher Herman Konings zorgde voor een grandioos optreden op 11 september. Pocket Marketing (what s in a name?) boeide tot de laatste letter. Op een originele manier de realiteit en tendensen aan de kaak stellen, je moet het maar kunnen. Trendwatcher Herman Konings Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 15

16 Symposium 2007 De inrichting van het symposium van 5 oktober 2007 vergde heel veel energie. Met een onderwerp Aanvullende voorzorg voor zelfstandige bedrijfsleiders een pragmatische visie kon het niet anders dan een groot succes worden. Een boegbeeld als Luc Vereycken zou het succes alleen maar kunnen opdrijven. Helaas tegen alle verwachtingen in was de belangstelling heel beperkt. Een grote ontgoocheling voor de organisatoren en een financiële kater voor de kas. Op de eerstvolgende Raad van Bestuur werd dan ook noodgedwongen beslist, om althans zeker de eerste jaren, Minister van Pensioenen Bruno Tobback nam deel geen symposium meer te aan het debat. organiseren. Gelukkig kig was de studieavond van 27 november een groot succes. Het onderwerp Herstelonderzoeken rijbewijs van de sprekers Kristel Verheyen en Bart Mortier, lokte heel wat luisteraars. Iedere makelaar ziet zich immers regelmatig geconfronteerd met klanten die om een of andere reden hun rijbewijs kwijtspelen. We zijn ondertussen beland in Eddy Van Den Bosch, Algemeen Directeur van Arena, kreeg de eer om het nieuwe jaar te starten met Verzekeringen voor sportclubs. Eindelijk iemand die duidelijke info verschafte over de basis verzekeringspaketten van sportclubs. Want van de clubs zelf kom je meestal enkel te weten dat er een verzekering is, naar waarborgen en kapitalen kan je maar raden, want dat weten ze zelden. Op 26 februari was het de beurt aan Wauthier Robyns van Assuralia. Hij gaf een boeiende uiteenzetting over actuele ontwikkelingen in de verzekeringssector. Antidiscriminatie en nu??? Problematiek door iedereen gekend nu kwamen er antwoorden! Woordvoerder van Assuralia Wauthier Robyns Ditmaal geen bedrijfsbezoeken op de agenda van de jaarlijkse uitstap, maar wel een bezoek aan onze metropool. Twee gemotiveerde stadsgidsen werden op 4 april 2008 op de voet gevolgd door de nieuwsgierige KVK-ers. De buurt van het geherwaardeerde en gerenoveerde Eilandje, bood heel wat ongekende bezienswaardigheden. Als toerist loop je er zó voorbij. Het unaniem besluit Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni van deze geslaagde dag was dan ook waarom zoeken we het toch altijd zo ver..onze regio heeft toch ook heel veel te bieden. Een geslaagde dag te Antwerpen! Terug naar de verzekeringswereld op 20/5. Jan Piet Callens hoofdinspecteur Federale politie- liet ons kennismaken met het profiel van de kunstdief. Een boeiende samenvatting vanuit zijn jarenlange praktijk ervaring. Een verwittigd man/vrouw.. Tijdens de studieavond van 24 juni over Overlijdensbijstand maakte mr. Marnic Vandenbroucke duidelijk dat een aangepaste verzekering veel hulp biedt bij een sterfgeval, zowel op financieel- administratief- en psychologisch vlak. Tony Van Nieuwenburgh en zijn 2 collega s lichtten op 23 september de beroepsaansprakelijkheid van de makelaar toe. Zowel de theorie als de praktijk kwamen aan bod. Mark Heirman, filosoof, publicist internationale politiek en tekstschrijver van Guy Verhofstadt, zorgde voor een boeiende statutaire vergadering op 21 november. De Loge en Opus Dei een intrigerend onderwerp, vooral door de mystieke waas die er rond hangt. Het daverend applaus achteraf sprak voor zich.! Mr. Mark Heirman Een zeer praktijkgerichte voordracht op 25 november, met Klachten over uw pensioen. Tony Van Der Steen, Federale Ombudsman Pensioenen, schetste een duidelijk beeld van de werking van de verschillende pensioendiensten. De mogelijke knelpunten werden op een rijtje gezet, met de oplossingen er naast. Weer een zeer leerrijke avond. De economische crisis houdt al enkele maanden iedereen en in de ban. Financiële drama s, onzekerheden over beleggingen het gaat aan niemand voorbij. Gelukkig konden we op 20 januari 2009 rekenen op Wim Aurousseau. Als verantwoordelijke Asset Management bij Delta Lloyd Life, bracht hij een geruststellende boodschap op de vraag Hoe veilig zijn uw verzekeringsbeleggingen. Een heel ander onderwerp stond op de agenda van de studieavond van 3 maart. Dr. Lieve Busschots, woordvoerster FAVV, stelde de werking van het voedselagentschap voor. Pagina 16

17 Geruststellend om weten is dat het FAVV permanent waakt over alle ketens in de voedingssector. Dankzij de verregaande reglementeringen inzake traceerbaarheid van de voedingsgrondstoffen en afgewerkte producten, komt elke afwijking onmiddellijk aan het licht en schieten recall-procedures in gang. Een hele opluchting voor de consument, maar heel wat verantwoordelijkheden voor de producenten. Philippe Van den Heuvel van Fidea nam de toelichting van het verzekeringsaspect op zich. De oducenten kunnen duidelijk rekenen op de verzekeraars, die de financiële gevolgen van schadegevallen in de voedselketen op zich nemen, nadat een op maat gemaakte polis afgesloten werd. Voor de dag uitstap van 4 april 2009 lieten Guido Henderickx en Jean Vleugels hun oog vallen op Geel. Een bezoek aan het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis betekende voor iedereen een openbaring. De dienstverlening omvat duidelijk heel wat meer dan de al om gekende gezinsverpleging. Chapeau voor deze instelling! De lunch was voor zien in De Zotte Morgen en kon iedereen duidelijk bekoren. In de Geelse brandweerkazerne kwam aan het licht dat de dienstverlening zeer ruim is brandbestrijding maakt zelfs maar een fractie van hun Een deskundige rondleiding in het OPZ- dienstverlening uit. Wie Geel. had dat kunnen denken??? Imponerend al dat verzorgde werkmateriaal, het kwam precies net uit de fabriek! Weeral een zeer boeiende activiteit van onze Kring. Op 12 mei kon Louis Schoofs van Consensio op heel wat belangstelling rekenen. Zijn DNA van de verzekeringsmakelaar leverde een diepgaande analyse op van het gedrag en noden van de verzekeringsmakelaar. Lustrumviering 13 juni 2009 Een zonovergoten Domein de Putten in Kasterlee was dé ideale locatie voor de lustrumviering 30 jaar KVK. De sfeer zat er onmiddellijk in met muziek en dans. Heupwiegende feestvierders volgden nauwgezet het wervelend openluchtoptreden van Volksdansgroep Zonne. Een schitterende receptie vormde een perfecte overgang van het ontspannende dansspektakel naar de academische zitting. Prof. Dr. Ap. Dieter Deforce van Universiteit Gent boeide zijn publiek van de eerste tot de laatste seconde met zijn uiteenzetting Forensische DNA analyses. Hij slaagde er in om deze o zo ingewikkelde materie op een voor leken bevattelijke manier weer te geven. Chapeau voor deze prof! Na deze prachtige uiteenzetting volgden een heerlijk warm buffet en een uitgebreide desserten stand. Iedereen genoot van deze heerlijke dag tot er plots een brandgeur door de ruimte dreef. Een slecht gedoofde warmhouder van het buffet stak een tafellaken in brand, de vlammetjes werden in een recordtempo reuzengrote vlammen! Gelukkig waren onze leden stressbestendig: de ontruiming gebeurde in alle kalmte terwijl de 2 dappere leden Peter en René de vlammen op een vakkundige wijze wisten te doven. Een onverwacht en spannend einde van onze viering! Op 22 september 2009 loodste de heer Alain Bisschop, hoofd van de opleidingsdienst bij arbeidsongevallenverzekeraar Mensura, zijn aandachtig publiek doorheen een hele reeks nieuwigheden in de arbeidsongevallenwetgeving van de privésector (AO 12/7/1971). De uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot onbezoldigde (school)stagiaires en wettelijk samenwonenden komt tegemoet aan huidige noden. De invoering van het Federaal Actieplan ter reductie van arbeidsongevallen, het bonus malus systeem en het begrip verzwaard risico kaderen in een globaal preventiebeleid om het aantal en de ernst van arbeidsongevallen sterk te laten dalen. Nieuwe aangifteformulieren en de centrale rol van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid in schadebeheer zorgen voor het nodige cijfermateriaal ter ondersteuning van het preventiebeleid. Om de kostprijs van de verzwaarde administratie te compenseren werden de taksen van 5,29% teruggebracht naar 4,97 %. De Statutaire Algemene vergadering van 27 oktober 2009 opende met de voorlezing van de activiteiten van het voorbije jaar, het financieel verslag, décharge van het bestuur en benoeming van de nieuwe bestuursleden. Daarna beklom Prof. Dr. Hendrik Vos, directeur van het Centrum voor EU-studies Univ. Gent het spreekgestoelte. Hij onderhield het Dansgroep Zonne tijdens de receptie in openlucht. Prof. Hendrik Vos talrijk opgekomen publiek over het Europees doolhof. De historiek werd doorspekt met kritische en humoristische bedenkingen. Hij leerde ons dat het Europees gedachtengoed begin de jaren 50 vorm kreeg met de oprichting Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 17

18 van de EGKS (kolen en staal). De uitbreiding in 57 met EEG en EURATOM zette een belangrijke evolutie in gang. Gaandeweg werden er steeds meer lidstaten opgenomen en gebeurde er een verdieping en verbreding naar meer en meer domeinen. Nationale gevoeligheden staken de kop op en bepaalde domeinen zoals belastingen, lonen, buitenlandse politiek en strijd tegen terreur blijven noodgedwongen een nationale bevoegdheid. De Europese Wetten vullen ca pagina s, evident dat niemand daar nog wijs uit wordt. te bepalen. Heel veel facetten spelen een rol, het waarderen is een rationele oefening, maar het emotionele speelt uiteraard ook mee. Verhouding particulieren/ondernemingen en recente overnames bepalen in grote mate mee de waarde van de portefeuille. Niet te vergeten is de aansprakelijkheid van de koper voor de fiscale schulden van de verkoper en de achterstallen bij RSZ en RSVZ! En de slaagkansen? Die hangen voor 20 % af van de techniek, voor 30 % van de organisatie en voor maar liefst 50 % van het persoonlijk engagement! Een enthousiaste mr. Gert Geerts, advocaat bij GSJ, lichtte op 1 december 2009 de actualiteiten in het wegverkeersrecht toe was volgens hem een belangrijke mijlpaal, de politierechtbanken werden toen volwaardige verkeersrechtbanken. Samen met de invoering van de indicatieve tabellen zorgde die omvorming voor een Mr. Gert Geerts opmerkelijke indijking van de gerechtelijke achterstand. De herindeling van verkeersmisdrijven in 4 graden met aangepaste straffen, invoering van rusttijden, aandacht voor een correcte lading, onmiddellijke inning van boetes, nieuwe vaststellingsmethodes, invoering van alternatieve vergoedingsgrondslagen zoals bij kettingbotsingen, het zijn allemaal positieve evoluties die het wegverkeersrecht ten goede komen Mr. Paul Rimaux, manager AG Insurance, kon op 16 maart 2010 rekenen op heel wat belangstelling voor zijn aandachtspunten bij overdracht van een verzekeringskantoor. Zijn veel van onze leden zinnens een kantoor op te kopen? Mr. Rimaux stelde heel duidelijk dat het geen Dhr. Paul Rimaux akkefietje is om de waarde Tijdens de studieavond van 20 april maakten de deelnemers kennis met de indicatieve tabellen. Aan de hand van concrete praktijkgevallen gaf mevrouw Barbara Schoonjans, jurist en expert letselschade bij Euromex, toelichting bij de berekening van letselschade. Zij toonde het nut van de indicatieve tabellen en het belang van een duidelijke medische besluitvorming aan, ongeacht of het ongevallen ten laste van aansprakelijkheids-, auto-, arbeidsongevallen- of andere verzekeraars betreft. De aanwezige makelaars staken heel wat info op om hun klanten nog beter bij te staan! Daguitstap naar Gent Voor onze jaarlijkse daguitstap trokken we op 21 mei naar Gent. Met lekkere croissants en koffiekoeken was de busreis zó achter de rug. Na een koffiepauze in het Novotel namen 2 stadsgidsen ons mee naar historische stadsdelen, waar we telkens een sappig, ludiek verhaal over het pand te horen kregen. Een leuk alternatief voor De vergrijzing van de bevolking en de ermee gepaard gaande stijging van de pensioenkosten is ook een bekommernis van onze leden. Daarom nodigden we dr. Jos Berghmans KUL op 2 februari 2010 uit om het pensioenbeleid toe te lichten. Uit zijn uiteenzetting onthouden we dat onze pensioenen loopbaan gekoppeld zijn met grote verschillen tussen de pensioenen van mannen en vrouwen, en dat er veel ondermaatse pensioenen uitgekeerd worden aan alleenstaanden en ééninkomensgezinnen. Het facultatieve 2 e -pijler pensioen is nog te beperkt en meestal enkel voor de hogere inkomens. Een belangrijke pensioenhervorming dringt zich op, maar hij stelt zich de vraag wie zijn nek ervoor uitsteekt en hoe op een rechtvaardige manier te financieren. de normale historische De KVK-plezierboot te Gent! toelichtingen. In een stad met reien kan een boottocht natuurlijk niet ontbreken. Na een lekkere lunch in de Acht Zaligheden stapten we in de toeristenbootjes. Helaas dienden al snel de paraplu s geopend te worden, maar dat kon de pret niet bederven! Deze heerlijk ontspannende dag werd afgesloten met een Een ludieke gidstoer. dessert in De Witte Leeuw, waarna we terug naar de Kempen bolden. Alweer een zeer puike organisatie! Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 18

19 Zonder transport staat alles stil was het onderwerp van de studieavond op 15 juni. Mr. Paul Buyst, technisch raadgever marine en transport bij Nateus, leerde ons dat het economisch leven volledig stil ligt indien het transport zou wegvallen. Zelfs de meest noodzakelijke producten zouden we moeten ontberen. Helaas geven de veelvuldige verplaatsingen te land, in de lucht of het water aanleiding tot een hoge frequentie aan schadegevallen. Gelukkig zorgen de gespecialiseerde goederenverzekeraars dat de belanghebbende partijen op een behoorlijke manier vergoed worden. De cargoverzekering, contracten die de vervoersovereenkomsten regelen, nationale- en internationale verdragen die een rol spelen bij goederenvervoer, werden op een overzichtelijke wijze toegelicht. Op 14 september 2010 vernamen we van dhr. Chris Cuppens, Sandler Training, hoe we ethisch en succesvol kunnen omgaan met een klant. Een duidelijke en eerlijke communicatie is van primordiaal belang in een commerciële relatie. Wederzijds vertrouwen, een proactieve aanpak en adviesverlening vormen samen met een correcte prijszetting en optimale schaderegeling de basis voor een lange termijn relatie. Bij nieuwe klantenwerving is een goede voorbereiding belangrijk en dient het verkoopgesprek rechtstreeks met de beslisser gevoerd te worden. Volgens dhr. Cuppens zijn er geen slechte klanten, alleen slechte verkopers... Na de formaliteiten van de Algemene Statutaire Vergadering op 19 oktober, kreeg dhr. Kris Van Dijck, voorzitter NVA-fractie Vlaams parlement en burgemeester van Dessel, het woord. Hij gaf ons een blik op de actuele politieke situatie. Vanuit zijn positie in het Vlaams Parlement beschikt hij over een boel achtergrondinformatie die hij met ons deelde. Hierdoor werden bepaalde facetten van het politiek gebeuren plots veel Dhr. Kris Van Dijck duidelijker. Het benaderen van bepaalde hot items vanuit een andere invalshoek dan die in de media, wierp een heel ander licht op deze punten. Ook de rol van de media, positief en negatief, kwam aan bod. Het blijft toch een speciaal wereldje, die politiek! Debat: Hospitalisatie Quo vadis? 30 november 2010 kunnen we zeker bestempelen als een topdag voor KVK. De debatavond Hospitalisatie, Quo Vadis lokte heel veel belangstelling. Met Dhr Julien Van Molle, makelaar, als moderator en een panel met dhr. Paul Callewaert, algemeen secretaris De voorzorg, Socialistische Mutualiteit, dhr.rik Dessein, directeur CM-hospitaalplan Vlaanderen, dhr. Luc Een geanimeerd debat over hospitalisatieverzekeringen. Van Camp, CEO DKV Belgium en dhr. Patrick Vankrunkelsven, eresenator, arts, prof. Huisartsengeneeskunde KU Leuven, lagen de verwachtingen dan ook hoog. De steeds maar stijgende kosten voor ziekenhuisopnames, de zware kosten voor zwaar chronische zieken, de ontoereikende tussenkomsten van de mutualiteiten kwamen ruimschoots aan bod. Mogelijke oplossingen in de vorm van de 2 e -pijler hospitalisatieverzekering, die een zekerheid aan waarborg en betaalbaarheid moeten bieden en voor iedereen toegankelijk moeten zijn laten nog op zich wachten. Ook de concurrentievervalsing tussen mutualiteiten en hospitalisatieverzekeraars werd aangekaart. Het werd een pittig debat, waarbij bleek dat een deugdelijke oplossing omwille van de complexiteit van de materie nog niet voor morgen zal zijn. Dhr.Pieter Debbaut, fiscalist en opleider studiedienst Ergo Life, benadrukte op 1 februari 2011 het belang van de juiste begunstigingsclausule in alle verzekeringstakken. Elke verzekeraar voorziet zijn eigen begunstigingsclausules in zijn algemene polisvoorwaarden. Deze stemt echter niet noodzakelijk overeen met de noden van verzekeringnemer en is in principe maatwerk. Het aanduiden van een begunstigde is het exclusief recht van verzekeringnemer, hij kan de juiste begunstigden (nominatief of generiek) in de bijzondere polisvoorwaarden laten opnemen. Belangrijk is dat deze clausule regelmatig terug in vraag gesteld wordt en indien nodig aangepast wordt, rekening houdend met gewijzigde gezinssituaties, fiscaliteit en andere parameters. Hierbij kan de makelaar zijn toegevoegde waarde bewijzen! Dhr. Pieter Debbaut Vaak is het niet eenvoudig om de oorzaken van verkeersongevallen op te sporen. Op 15 maart bewees Ing. Dirk Christiaens, docent Multidisciplinair Forensisch onderzoek KU Leuven, het belang van Forensisch onderzoek naar de oorzaak van verkeersongevallen. Aan de hand van talrijke foto s legde hij het gebruik en nut uit van diverse technische middelen, fotogrammetrie, luchtfoto s bij het onderzoek. Laat uw klanten zo snel mogelijk na het ongeval foto s nemen van de voertuigen, van de sporen (rem- en andere), verkeersborden en andere elementen die nuttig Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 19

20 kunnen zijn voor de verzekeraar, raadt hij de makelaars aan. Met de zomer in aantocht mocht een studieavond over reisbijstand zeker niet ontbreken. Dhr. Stéphane Aerts, sales manager bij Europ Assistance Belgium, spitte voor ons op 26 april de reisbijstandsverzekering uit. Er bleek duidelijk dat het aanbod groot is en dat er belangrijke verschillen zitten in de aangeboden bijstandpakketten. Zo vallen bijvoorbeeld niet alle leden van nieuw samengestelde gezinnen onder de noemer verzekerden en volstaat de tussenkomst voor medische kosten niet in sommige landen. Annuleringskosten meeverzekeren is soms aangewezen, in andere gevallen niet. Om van een optimale waarborg te genieten is maatwerk noodzakelijk. In het Fenikshof, naast Volkssterrenwacht MIRA te Grimbergen. Op 20 mei stond voor onze daguitstap als eerste halte een bezoek aan volkssterrenwacht Mira te Grimbergen op het programma. De deelnemers volgden geboeid de toelichting en werking van de sterrenwacht. Een kijkje door de sterke telescoop leverde grappige beelden op. Niemand was zich er van bewust dat er zoveel te bekijken valt in het heelal. Na een barbecue in de gezellige tuin van het Fenikshof werd koers gezet naar het Huis van de toekomst te Vilvoorde. Een huis vol, al dan niet praktische, futuristische toepassingen werd druk bekeken en becommentarieerd. De praktische haalbaarheid van veel toepassingen werd wel sterk in twijfel getrokken. Nog een drankje achteraf en de toffe uitstap zat er weeral op. Ziet ons huis er zo uit in de toekomst? Personeelsproblematiek? Opnieuw een debat tijdens de studieavond van 7 juni, deze maal over personeelsproblematiek in verzekeringskantoren. Moderator dhr.patrick De Ceuster, directeur FVF en het panel met mevr. Ria Beliën, opleidingscoördinator bedrijfsmanagement K.H. Kempen, mevr. Jill Heyninck, provinciaal accountmanager banken en verzekeringen VDAB Antwerpen, dhr. Greg Langenus, business manager Akkermans & Partners nv en dhr. Geert Proost, directeur Zenex bvba, zorgden voor een leerrijke avond. Net als de meeste andere bedrijfssectoren kampt de verzekeringswereld met Een mooi panel tijdens het debat over personeelsproblematiek. een tekort aan opgeleid en direct inzetbaar personeel. Het weinig sexy imago van verzekeringen zorgt er voor dat afgestudeerden opteren voor een loopbaan bij banken en aanverwante instellingen. De opleidingen bieden voldoende theoretische kennis maar praktische ervaring ontbreekt. Reden hiervoor is volgens mevr. Beliën het gebrek aan stageplaatsen in de verzekeringswereld. Zij deed een oproep aan de makelaars om mee te werken aan dat facet. Ook het beperkt budget van kleine kantoren laat investeren in opleiding niet toe. VDAB zet zich wel in maar kampt ook met beperkte middelen. Conclusie van het debat: de overkoepelende organisaties zouden de verzekeringswereld moeten promoten om het imago op te krikken zodat de afgestudeerden ook bij de makelaars solliciteren. Bouwen en verbouwen een pak stress hoort er altijd bij en zeker als er schade berokkend werd aan de werken of aan derden. Want wie draait op voor de herstelling en de kosten? Onze bestuursleden, mr. Gert Geerts, GSJ Advocaten, en expert René Eeckhout, Reconex gcv, overliepen op 20 september de clausules van de brand- en familiale polis die eventueel kunnen ingeroepen worden of die bouw/verbouwschade uitsluiten. Onder meer art tot 1386 BW, en art. 544 BW en de tienjarige aansprakelijkheid kwamen aan bod. De sprekers overtuigden de talrijke aanwezigen dat het echt nodig is om een uitbreiding bouwwerken of beter nog een alle bouwplaatsrisico verzekering af te sluiten bij bouw/of verbouwingswerken. Vernieuwde website KVK heeft de wind in de zeilen, met die slogan opende voorzitter Bart Stroobants de Statutaire Algemene Vergadering van 25 oktober Met Jubileum 35 jaar KVK, 10 juni 2014 Pagina 20

Audi Delta Lloyd Life DKV Euromex Fidea LAR Mensura - Nateus - Ravimo

Audi Delta Lloyd Life DKV Euromex Fidea LAR Mensura - Nateus - Ravimo 1 9 7 9-2 0 0 9 Dit boekje en het feest 30 jaar KVK kwamen tot stand dankzij de financiële steun van volgende feestsponsors: Audi Delta Lloyd Life DKV Euromex Fidea LAR Mensura - Nateus - Ravimo Kempische

Nadere informatie

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK WELKOM! Algemene Vergadering Dinsdag, KVK vaart de juiste koers! PROGRAMMA Algemene Vergadering, Bart Stroobants, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over onze leden en de website Overzicht activiteiten

Nadere informatie

Algemene Vergadering. Dinsdag, 19 oktober 2010. 19 oktober 2010 Kempische Verzekeringskring vzw

Algemene Vergadering. Dinsdag, 19 oktober 2010. 19 oktober 2010 Kempische Verzekeringskring vzw Welkom! Algemene Vergadering Dinsdag, 19 oktober 2010 Programma Algemene Vergadering, Rosita Mares, voorzitter Welkomstwoord Overzicht activiteiten Financieel verslag Décharge Raad van Bestuur 2009-2010

Nadere informatie

Algemene Vergadering KVK vzw WELKOM! KVK zit nog steeds op koers!

Algemene Vergadering KVK vzw WELKOM! KVK zit nog steeds op koers! Algemene Vergadering KVK vzw Dinsdag, 22 oktober 2013 Den Eyck, Kasterlee WELKOM! KVK zit nog steeds op koers! PROGRAMMA Algemene Vergadering, Bart Stroobants, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over

Nadere informatie

WELKOM! Algemene Vergadering Kempische Verzekeringskring vzw Dinsdag, 27 oktober 2015 Den Eyck, Kasterlee

WELKOM! Algemene Vergadering Kempische Verzekeringskring vzw Dinsdag, 27 oktober 2015 Den Eyck, Kasterlee WELKOM! Algemene Vergadering Kempische Verzekeringskring vzw Dinsdag, 27 oktober 2015 Den Eyck, Kasterlee PROGRAMMA Algemene Vergadering, Rudy Van Turnhout, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over

Nadere informatie

WELKOM! Algemene Vergadering Kempische Verzekeringskring vzw Dinsdag, 25 oktober 2016 Den Eyck, Kasterlee

WELKOM! Algemene Vergadering Kempische Verzekeringskring vzw Dinsdag, 25 oktober 2016 Den Eyck, Kasterlee WELKOM! Algemene Vergadering Kempische Verzekeringskring vzw Dinsdag, 25 oktober 2016 Den Eyck, Kasterlee PROGRAMMA Algemene Vergadering, Rudy Van Turnhout, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over

Nadere informatie

Het jaarlijks Kerstfeest

Het jaarlijks Kerstfeest Het jaarlijks Kerstfeest Voor het tweede opeenvolgende jaar was LLT voor het kerstfeest te gast bij restaurant Den Eyck in Kasterlee. Dit jaar, op 17 december 2011, waren de weergoden ons gunstiger gezind.

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Het EEG-Verdrag voorzag de oprichting

Het EEG-Verdrag voorzag de oprichting deel 1 EEG. Door het succes van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951) en het mislukken van de Europese Defensie en Europese Politieke Gemeenschap werd beslist om de verdere Europese samenwerking

Nadere informatie

Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007

Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007 Verslag project meeting Kapelle-op-den-Bos oktober 2007 Van vrijdag 12 tot maandag 15 oktober organiseerde het STK een projectmeeting in het kader van het internationaliseringsproject Civitas. Veertien

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Vandaag, 20 februari, is een dag waar wij als nieuw bestuur naar hebben uitgekeken.

Vandaag, 20 februari, is een dag waar wij als nieuw bestuur naar hebben uitgekeken. Beste vrienden, Vandaag, 20 februari, is een dag waar wij als nieuw bestuur naar hebben uitgekeken. Sinds afgelopen zomer hebben we achter de schermen heel wat werk verricht om terug een volwaardig Open

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

Sfeerimpressie Wethoudersconferentie 24 en 25 november 2015

Sfeerimpressie Wethoudersconferentie 24 en 25 november 2015 Sfeerimpressie Wethoudersconferentie 24 en 25 november 2015 Op dinsdag 24 november ging voor de vierde maal in Hotel Mitland van start. Voorzitter Arne Weverling opende de bijeenkomst en introduceerde

Nadere informatie

Wie is ROPE theater op maat?

Wie is ROPE theater op maat? Wie is ROPE theater op maat? De basis van ROPE bestaat uit Roel Pot en Peter Douw. In 1989 ontmoetten zij elkaar voor het eerst, uiteraard..op het toneel. En nu jaren later zijn ze nog steeds bij elkaar.

Nadere informatie

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP EVEN BEZINNEN LIEF EN LEED WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP Arwen De Pourcq, gedoopt op 14 mei in AZ Sint-Jan. Lou Claerhout, gedoopt op 11 juni in Sint-Baafs. Axelle Lefevere, gedoopt op 25 juni in

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

BASISOPLEIDING OPLEIDER DAGEN/UREN DATA EXAMEN Algemene BA Vendrig Paul 2 dagen (09:00-16:00) Certassur

BASISOPLEIDING OPLEIDER DAGEN/UREN DATA EXAMEN Algemene BA Vendrig Paul 2 dagen (09:00-16:00) Certassur BASISOPLEIDING - VOORJAAR (januari/maart) 2017 Algemene BA Vendrig Paul 2 dagen (09:00-16:00) 01.02-08.02.17 15.02.2017 Certassur Algemene BA & beroepsaansprakelijkheid Vendrig Paul 3 dagen (09:00-16:00)

Nadere informatie

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden o Praktische informatie Waar? Wanneer? FOD Justitie Waterloolaan 115 1000 Brussel Vrijdag 24 april 2015

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

Toespraak CKMar bij ceremoniële kranslegging bij graf M.C. van Houten op 7 februari Ik sta hier vandaag voor u met een dubbele pet.

Toespraak CKMar bij ceremoniële kranslegging bij graf M.C. van Houten op 7 februari Ik sta hier vandaag voor u met een dubbele pet. Toespraak CKMar bij ceremoniële kranslegging bij graf M.C. van Houten op 7 februari 2014 Geachte aanwezigen, Van harte welkom. Ik sta hier vandaag voor u met een dubbele pet. Ten eerste als commandant

Nadere informatie

181 Een gooi naar het Koninklijk Landjuweel. Hoofdstuk 10 Een gooi naar het Koninklijk Landjuweel (1958)

181 Een gooi naar het Koninklijk Landjuweel. Hoofdstuk 10 Een gooi naar het Koninklijk Landjuweel (1958) 181 Hoofdstuk 10 Een gooi naar het Koninklijk Landjuweel (1958) 182 In juli 1957 werd het Koninklijk Vlaams Toneel in kennis gesteld van het heuglijke nieuws dat ze mocht deelnemen aan het prestigieuze

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven. 75 jaar Albertkanaal. Toespraak door Erik PORTUGAELS

Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven. 75 jaar Albertkanaal. Toespraak door Erik PORTUGAELS 1 Symposium nv De Scheepvaart 31 maart 2014, Brug van Vroenhoven 75 jaar Albertkanaal Toespraak door Erik PORTUGAELS gedelegeerd bestuurder nv De Scheepvaart Geachte heer voorzitter, Mijnheer de gouverneur,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Royal Antwerp Hockey Club. Sponsordossier Galabal 2014

Royal Antwerp Hockey Club. Sponsordossier Galabal 2014 Royal Antwerp Hockey Club Sponsordossier Galabal 2014 I N T R O D U C T I E Geachte Heer, Mevrouw, Op vrijdag 14 maart 2014 bundelen enkele leden van Royal Antwerp Hockey Club hun krachten om een spetterend

Nadere informatie

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ond het einde van de twaalfde eeuw regeerde de goede koning Richard Leeuwenhart over Engeland. Toen hij koning werd, was de schatkist leeg en waren de knagers arm en

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Organiseer je vooraf klaar om te bobben!

Organiseer je vooraf klaar om te bobben! PERSBERICHT Organiseer je vooraf klaar om te bobben! 11 juni 2013 Het Bob-concept krijgt een nieuwe dimensie De staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en het BIVV presenteerden vandaag de

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

Voorwoord september 2016

Voorwoord september 2016 Voorwoord september 2016 Een nieuw schooljaar wordt opgestart en onze afdeling neemt de draad weer op. Na onze zeer geslaagde daguitstap naar Frans-Vlaanderen hebben wij onszelf een 10-tal weken rust gegund.

Nadere informatie

DYB ke. België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012. Dendermondse IJsberen Clubblad. Zestiende editie. Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1

DYB ke. België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012. Dendermondse IJsberen Clubblad. Zestiende editie. Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1 DYB ke België - Belgique P.B. 9200 Dendermonde BC 1012 Dendermondse IJsberen Clubblad Zestiende editie Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1 Toelatingsnummer: P109198 Verschijnt driemaandelijks Juni 2005

Nadere informatie

Met de Dissel het jaar uit

Met de Dissel het jaar uit Met de Dissel het jaar uit Wij hebben zeer innovatieve bestuursleden, in het bijzonder Ina Henken en Lia Schuijt. Vooral aan hen is het te danken dat onze vereniging dit jaar het jaar afsloot met een combinatie

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 GELUKKIG NIEUWJAAR DE NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 WAT HEEFT DEZE FOTO MET MUZEMIX TE MAKEN? een griekse musical? waarom die duiven op de foto? wedstrijdje wie kan er met zijn tenen aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Club van 100

Nieuwsbrief Club van 100 Nieuwsbrief Club van 100 Nr.8 /april 2015 Initiatiefnemers Club van 100 Kees Ruyter Adrie Droste Peter Vissie Paul Schroder Henk van Briemen ================================================================

Nadere informatie

De voorzitter heeft daarnet al een mooi overzicht van het programma gegeven, maar ik wil graag op een aantal onderwerpen wat dieper ingaan.

De voorzitter heeft daarnet al een mooi overzicht van het programma gegeven, maar ik wil graag op een aantal onderwerpen wat dieper ingaan. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID SECTORDAG PAARDEN 26 november 2011 Mijnheer de rector, (Paul Van

Nadere informatie

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport TWEEJAARLIJKS CONGRES VOOR SPORTGENEESKUNDE & SPORTWETENSCHAPPEN Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport Acute aanpak

Nadere informatie

WINTERCOMPETITIE A- REEKS

WINTERCOMPETITIE A- REEKS WINTERCOMPETITIE 55+ 2015 A- REEKS 1 Wijnegem 1 : Bulcke Roger / Goris Leo / Van Dijck Gerard Tel. 03.283 91 49 2 Sodipa 1 : Mortelmans Paul / Deckx Ludo / Van Der Schueren Monique Tel. 0498.015 661 3

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005

Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005 Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005 Aanwezig Commissie Jeugd : Jos Broekmans Herman De Pauw Benny Lenaerts Aanwezig Commissie

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Toespraak: Persconferentie Een Boeket voor Brugge, 13 februari 2011, uur, Stadhuis

Toespraak: Persconferentie Een Boeket voor Brugge, 13 februari 2011, uur, Stadhuis Toespraak: Persconferentie Een Boeket voor Brugge, 13 februari 2011, 16.45 uur, Stadhuis Schepen, geachte heer bloemenkunstenaar, voorzitter en leden van de vzw Brugge Bloeit, beste dames en heren van

Nadere informatie

Mijnheer de minister, dames en heren.

Mijnheer de minister, dames en heren. Toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bij de presentatie van het boek 'Behoedzaam Bestuur', over de 200-jarige bestuursgeschiedenis van Zuid- Holland, Den Haag, 19 september

Nadere informatie

Laten we ons eerst even bezinnen elk in de stilte van het eigen hart.

Laten we ons eerst even bezinnen elk in de stilte van het eigen hart. EMMAÜSVIERING 23 OKTOBER 2011 I. GEBEDEN EN TEKSTEN. INLEIDING De herfst heeft met z n kleuren en najaarslicht een mooie kant. De herfst heeft met verlies van blad en bloem ook een pijnlijke kant. Het

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

VVOG PLUS! KOERIER 2017 # 1

VVOG PLUS! KOERIER 2017 # 1 VVOG PLUS! KOERIER 2017 # 1 Gent, 7 januari 2017 Beste collega PLUS!'er, Als coördinator van de activiteiten van onze seniorenclub heb ik de aangename taak gebruik makend van deze 'wintereditie' van KOERIER

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55 DIAMANTVERBOND OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 09/06/13. Los om 12:00:00. 8 duiven. 1 PAUWELS FRANS BERLAAR 1 1 13:29:01 09/06 102766 1154.46 2 CEULEMANS JOS BERLAAR 1 1 13:33:40 09/06 105534 1126.70 3 HEYLEN

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

HASSELT. 15 september W e l k o m

HASSELT. 15 september W e l k o m HASSELT 15 september 2017 W e l k o m HASSELT Programma van vandaag Aperitief Welkom Voorstelling bestuur Neos Hasselt Neos Hasselt: uitgangspunten Voorstelling programma 2017 2018 - extra toelichting

Nadere informatie

Beste Edward, geachte dames en heren,

Beste Edward, geachte dames en heren, Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten ter gelegenheid van het afscheid van Edward Figee als lobbyist voor Oost-Nederland Beste Edward, geachte dames en heren, Sommigen zullen

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

INTERIEUR. Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69

INTERIEUR. Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69 INTERIEUR Grandeur van toen, comfort van nu TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 69 Je kunt het huis van je dromen vinden en meer dan genoeg ideeën hebben om dat huis te herstellen in de

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 van 8/1/2014 Federatie KERK & leven Hoboken

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 van 8/1/2014 Federatie KERK & leven Hoboken LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 van 8/1/2014 Federatie 0341 - KERK & leven Hoboken Zaterdag 11 januari 18.00 u. Viering in de Wegelkapel Viering voor Anne-Marie Tanghe Lector: Gaby De Swaene Zondag 12 januari

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Fifty-One Club Ieper. Zomers Tuinfeest

Fifty-One Club Ieper. Zomers Tuinfeest Fifty-One Club Ieper Zomers Tuinfeest vrijdag 31 augustus 2012 Geachte heer/mevrouw, De voorbije edities van onze Fifty-One feesten waren een succes: Een volle zaal en veel ambiance. Wij willen met onze

Nadere informatie

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK VOORLOPIGE RANGSCHIKKING PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 1 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN : KEIZER : ALG.KAMPIOEN 2011 2012-2013 VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN 4 vermeldingen 2 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN

Nadere informatie

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF!

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! Beste MAK-kers, 01 april 009 MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is duidelijk voelbaar in je omgeving! Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken

Nadere informatie

VILLA ZWART GOUD HUISKAMERRESTAURANT VOOR PRIVÉFEESTEN

VILLA ZWART GOUD HUISKAMERRESTAURANT VOOR PRIVÉFEESTEN VILLA ZWART GOUD HUISKAMERRESTAURANT VOOR PRIVÉFEESTEN Hartelijk welkom in Villa Zwart Goud. In dit private restaurant krijgt u de volledige aandacht van de bediening, er wordt exclusief voor u gekookt,

Nadere informatie

Ontdek, beleef en geniet bij Markant

Ontdek, beleef en geniet bij Markant Ontdek, beleef en geniet bij Markant Wil je een extra dimensie toevoegen aan je vrije tijd? Dan zit je goed bij Markant! In een boeiend gezelschap ontdek je jezelf en krijg je een bredere kijk op de wereld.

Nadere informatie

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor Uitnodiging seminaries 5 5 exclusieve seminaries de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor zelfstandigen

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk!

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! In onze vorige Zing In hebben we het gehad over de druk die op jonge mensen wordt gelegd, op de vaak hoge eisen die we aan hen stellen. Maar niemand is

Nadere informatie

Naar een Vlaamse Sociale Zekerheid en de rol van het VNZ hierbij

Naar een Vlaamse Sociale Zekerheid en de rol van het VNZ hierbij De Maretak MR: Land van Loon - Nieuw Eyck KBC 453-4129101-95 Contact: Reselt 4-3650 Rotem e-mail: friedagijsen@hotmail.com Spreker Onderwerp Jürgen Constandt Datum 18 april 2017 Naar een Vlaamse Sociale

Nadere informatie

Risico s beheren in een veranderende wereld

Risico s beheren in een veranderende wereld GRAS SAVOYE I BELGIË Risico s beheren in een veranderende wereld Advies, bescherming en risicobeheer: Van ondernemingen en hun werknemers Van vrije beroepen Van particulieren Wij willen u kennen u begrijpen

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Donderdag 1 december Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 1 december Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 1 december 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Pensioenfeest Marcel Vossen, provinciaal directeur ANB Vlaams-Brabant Groenenberg, Sint-Pieters-Leeuw

Nadere informatie

"Vrouwendag viering 10 maart 2013" Adres: Toermalijnschool, Beeklaan 184, Den Haag Notulist: Rina Poetoe

Vrouwendag viering 10 maart 2013 Adres: Toermalijnschool, Beeklaan 184, Den Haag Notulist: Rina Poetoe "Vrouwendag viering 10 maart 2013" Adres: Toermalijnschool, Beeklaan 184, Den Haag Notulist: Rina Poetoe Inloop Er kwamen meer dan 90 vrouwen uit verschillende culturen bij elkaar en genoten van de lekkere

Nadere informatie

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 De eerste bijeenkomst met de deelnemende dorpen ligt alweer een paar weken achter ons. Ook het 11/11 feest is achter de rug en de datum voor het Keinderkupkesfestival

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 25 februari 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0435/A/1/0404

Nadere informatie

Benoemingen en voordrachten

Benoemingen en voordrachten Benoemingen en voordrachten 2012-2013 Grondwettelijk Hof Ingevolge de opruststelling van een Franstalige rechter werd in het Staatsblad van 2 april 2013 een oproep tot kandidaatstelling bekendgemaakt voor

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Verslag!Parlement!3!oktober!2015!

Verslag!Parlement!3!oktober!2015! De Zuidpoort vzw Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! Verslag!Parlement!3!oktober!2015! Aanwezig : Steven, Sil, Sabine, Hilde, Ann, Monique, Marijke,

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

17 december Jaarafsluiting

17 december Jaarafsluiting 17 december Jaarafsluiting 40 deelnemers ging met elkaar de strijd aan tijdens de jaarafsluiting. We speelden de wedstrijd in de vorm van texas scramble. Alles was goed voorbereid en niets heeft ons in

Nadere informatie

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan HERINNERINGEN van de kinderen van Brand en Greet 1 aan tante Nel Anneke van Brand en Greet: Utrecht, Gr. v. Prinstererstaat 26. Vijf december, 1933? Sinterklaasavond. In gespannen afwachting van de komst

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit

Samen gaan we voor kwaliteit Samen gaan we voor kwaliteit Een geslaagde studiedag voor Taalambassadeurs. 24 juni 2017 in Utrecht. 1 ABC en de stichting L&S organiseerden op 24 juni 2017 samen de studiedag. Meer dan 80 taalambassadeurs

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

AU-GAZET ZONDAG 14/08/2016

AU-GAZET ZONDAG 14/08/2016 AU-GAZET ZONDAG 14/08/2016 Verslag groep 1 Yvan, Thomas, Joeri, Nicole, Sven & Stefan Walter, Jelle & Sonia Onder de fantastische leiding van onze gids Walter en de helpers Jelle & Sonia zijn we de bergen

Nadere informatie

EEN MEISJE UIT DE STAD.

EEN MEISJE UIT DE STAD. EEN MEISJE UIT DE STAD. naar Zo n stadse deerne Regie: Leonie De Meyer 1987 Auteur: Ine Assinck Bewerking: G. Van Damme Het stuk speelt zich af in de jaren twintig, in de keuken van een keuterboertje Henri

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

De eerste gasten van deze middag: o.a. Tante-Hettie de Vries. En ja hoor..

De eerste gasten van deze middag: o.a. Tante-Hettie de Vries. En ja hoor.. Wanneer: Zondag 10 maart 2013 Lokatie: De Schakel, Groningen Band: Hot News De dag begon eigenlijk niet zo hoopvol. Sneeuw, glad, grillig en koud, koud, koud!! Niet echt uitnodigend om er uit te gaan.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014 S t u d e n t e n v e r e n i g i n g U t i l e D u l c i Telefoon: 073 6134006 E-mail: secrutiledulci@gmail.com Secretariaat: Ruth van der Grift Chr. Kannemansstraat 32 5246 AM Rosmalen NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Nadere informatie

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen!

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen! E-mail: hokzele@hotmail.com Website : www.hokzele.be Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer: 411054029 Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Tentoonstelling Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980) 10 april 2012-2 mei 2012. Lakenhalle, Scholenstraat 4, 3290 Diest

Tentoonstelling Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980) 10 april 2012-2 mei 2012. Lakenhalle, Scholenstraat 4, 3290 Diest Tentoonstelling Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980) 10 april 2012-2 mei 2012 Lakenhalle, Scholenstraat 4, 3290 Diest Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980) Wie herinnert zich

Nadere informatie

17 e Dag van de bedrijfsjurist

17 e Dag van de bedrijfsjurist 17 e Dag van de bedrijfsjurist WAT AL DAN NIET MEEDELEN VÓÓR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT? Auditorium Fortis Kanselarijstraat 1 1000 Brussel 16 november 2006 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des

Nadere informatie