In deze focus. Gezondheidsnieuws. PNO en ONVZ: Anders, maar zeker niet minder PAGINA 6 PAGINA 89. De PAGINA 7 belangrijkste 6 veranderingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze focus. Gezondheidsnieuws. PNO en ONVZ: Anders, maar zeker niet minder PAGINA 6 PAGINA 89. De PAGINA 7 belangrijkste 6 veranderingen"

Transcriptie

1 F O C U S I S E E N U I T G A V E V A N P N O Z I E K T E K O S T E N / / N U M M E R 1 / / In deze focus PAGINA 4 PAGINA 6 PAGINA 89 PAGINA 10 PNO en ONVZ: Anders, maar zeker niet minder De PAGINA 7 belangrijkste 6 veranderingen Gezondheidsnieuws AKN: het ultieme voorbeeld van samenwerking

2 Actueel Meer mogelijk met MijnPNOZiektekosten Met MijnPNOZiektekosten kunt u simpel en snel, 24 uur per dag, zeven dagen per week uw persoonlijke verzekeringsgegevens raadplegen of wijzigen. MijnPNOZiektekosten is een beveiligd deel van onze website waar u al uw gegevens en die van uw gezinsleden overzichtelijk bij elkaar vindt. Zo ziet u bijvoorbeeld in één oogopslag of uw ingediende declaraties al zijn verwerkt. U hoeft dus geen papieren dossiers meer bij te houden. Dat scheelt u zoektijd. En wilt u een declaratie indienen, dan vindt u in MijnPNOZiektekosten een declaratieformulier dat u kunt invullen, afdrukken en samen met de originele nota s naar ons kunt opsturen. Inloggen Om in te loggen gaat u naar U kunt inloggen met uw accountgegevens of met uw DigiD. Heeft u nog geen account, dan kunt u deze aanvragen en activeren via www. MijnPNOZiektekosten.nl. Let op, als u eenmaal heeft ingelogd met uw DigiD, dan lukt dat niet meer met uw accountgegevens. Een snelle vergoeding van uw declaratie? Dat kan! Als u uw nota s rechtstreeks naar PNO Ziektekosten in Houten opstuurt, dan zorgen wij ervoor dat het bedrag dat u van ons tegoed heeft binnen een week op uw rekening staat. Stuurt u dan wel de originele nota s mee. U kunt uw declaraties opsturen naar: PNO Ziektekosten Afdeling Declaratiebehandeling Postbus GG HOUTEN 2 Natuurlijk kunt u uw nota s nog steeds afgeven op Schuttersweg 10 in Hilversum. Het duurt dan wel iets langer voordat uw declaratie wordt uitbetaald.

3 Alles over 2009 Er is veel gebeurd in Voor wie graag alle ins and outs van PNO Ziektekosten in 2009 op zijn gemak wil nalezen, is er het Jaarverslag Wie al eerder heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, heeft het jaarverslag inmiddels ontvangen. Heeft u het nog niet ontvangen maar bent u wel geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje met uw adresgegevens naar onder vermelding van Jaarverslag PNO Ziekte kosten Daarna sturen wij u het jaarverslag automatisch ieder jaar toe. Wilt u liever direct lezen? Download het Jaarverslag 2009 dan via Wilt u contact met ons? Bezoekadres: De Molen AX HOUTEN xxxx Postadres algemeen: Postbus GG HOUTEN xxxx Uw declaraties Kunt u opsturen naar: PNO Ziektekosten Afdeling Declaratiebehandeling Postbus GG HOUTEN Jaarverslag Kunt u afgeven bij: PNO Ziektekosten of PNO Ziektekosten Schuttersweg 10 De Molen PZ HILVERSUM 3995 AX HOUTEN Heeft u vragen over: PNO Service Center - vergoedingen T nota s - eigen risico - machtigingen - de manier waarop u bent verzekerd - de wijze waarop u bij ons bent ingeschreven - premie 2009 Kiezen voor PNO Ziektekosten, betekent kiezen voor kwaliteit! Wilt u contact met ons? Heeft u vragen over: PNO ZorgServicebureau - wachtlijstbemiddeling T gezondheid, ziekte en preventie Heeft u vragen over of wilt u aanvragen: PNO Kraamzorg Service - een kraampakket T Wilt u hulp bij medische zorg in het buitenland: PNO Zorgassistance - bij een tijdelijk verblijf in het buitenland (24-uurs dienst) - als u in het buitenland woont T U woont in Canada/USA en u wilt hulp bij medische zorg PNO Zorgassistance Canada/USA P/a World Access 4273 King St East Kitchener, ON N2P 2E9 Canada T focusvoorwoord Voor u ligt de eerste Focus van dit jaar met informatie over onderwerpen die voor u, als verzekerde bij PNO Ziektekosten, van belang zijn. Als u dit blad voor de eerste keer leest: van harte welkom bij PNO Ziektekosten! Deze Focus staat in het teken van samenwerking. Uiteraard blikken we uitvoerig terug op onze samenwerking met ONVZ per 1 januari van dit jaar. Hiermee is een nieuw tijdperk voor PNO Ziektekosten aangebroken. In een interview geven de voorzitters van ONVZ en PNO Ziektekosten hun visie op de samenwerking. De samenwerking met ONVZ biedt nu al voordelen voor u als PNO-verzekerde. Zo is bijvoorbeeld de premie per 1 januari vrijwel gelijk gebleven, zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit van het verzekerde pakket. Terwijl de gemiddelde stijging bij Nederlandse zorgverzekeraars ongeveer 3 procent bedroeg. Zeker ten opzichte van de rest van de markt is dit bijzonder te noemen. De manier van werken is door de samenwerking wel anders geworden. In deze Focus is de top-7 meest in het oog springende veranderingen in kaart gebracht en treft u als bijlage een uitleg over het Overzicht kosten voor medische zorg aan. Ook voor AKN (AVRO, KRO, NCRV) is samenwerken een essentieel onderwerp. Personeelsadviseur Theo van der Lienden vertelt hoe AKN de samenwerking in de praktijk succesvol vorm geeft. Maar hoe weet je nu of al die inspanningen tot goed samenwerken hun vruchten afwerpen? Een belangrijke barometer voor de kwaliteit van onze dienstverlening is het klanttevredenheidsonderzoek van Nivel. Eind vorig jaar heeft PNO Ziektekosten voor het derde achtereenvolgende jaar de hoogste score behaald in dit onderzoek. Hiervan zijn de resultaten te vinden op de website KiesBeter.nl. PNO Ziektekosten eindigde met een servicescore van 8,8 opnieuw bovenaan de ranglijst. Graag willen we alle verzekerden die aan dit onderzoek hebben meegewerkt daarvoor bedanken. Heeft u een klacht? U wilt letselschade claimen bij een aansprakelijke derde U wilt taxivervoer aanvragen en/of een taxirit regelen Colofon juni PNO Ziektekosten, Hilversum Productie en realisatie: LVB Networks, Amersfoort Drukwerk: BakkerBaarn, Baarn PNO Cliëntenservice T PNO Verhaalzaken T Taxivervoer Transvision T Een korte terugblik op 2009 tot slot laat zien dat er opnieuw sprake is van groei van ons verzekerdenbestand. In ons jaarverslag van 2009 kunt u zien dat het aantal verzekerden bij PNO Ziektekosten eind 2009 steeg tot , een groei van in totaal 2,4 procent. Daar zijn wij blij mee! En daar laten we u graag van meegenieten. Daarom treft u op de achterzijde van deze Focus een tweetal aanbiedingen aan waaraan u veel plezier kunt beleven! Leo Witkamp Jeroen van der Put 3

4 Samenwerking met ONVZ Zorgverzekeraar Anders, maar zeker niet Sinds 1 januari van dit jaar werken PNO Ziektekosten en ONVZ Zorgverzekeraar intensief samen. De zorgverzekeringsproducten van PNO Ziektekosten zijn hetzelfde gebleven en ook de vertrouwde PNO-uitstraling is gebleven. Achter de schermen is er wel veel veranderd. Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ, en Peter Dirks, bestuursvoorzitter PNO Ziektekosten, geven tekst en uitleg. kosten als die verzekerden ongeveer hetzelfde willen. In jargon zeggen we ook wel dat we streven naar een herkenbaar en eenduidig klantenprofiel. Begrijp me niet verkeerd: dat betekent niet dat een verzekerde voor ons maar een nummer is zonder gezicht. Integendeel. We proberen juist iedereen die zorg nodig heeft op maat te helpen. Al jaren achtereen scoort PNO Ziektekosten tegenover, zoals online inzicht in de eigen PNO ZorgServicebureau uitstekend in klanttevredenheidsonder- verzekeringgegevens en een uitgebreider Die individuele benadering komt tot uiting zoeken onder zorgverzekeraars. Des- aanbod van gespecialiseerde en persoon- in de persoonlijke ondersteuning die het ondanks was het nodig om dingen in de lijke zorgbemiddeling. Tegelijkertijd stre- PNO ZorgServicebureau biedt aan verze- organisatie en uitvoering te veranderen, ven wij er wel naar om zo dicht mogelijk kerden. Bijvoorbeeld bij vragen over de zegt Peter Dirks. In omvang was PNO bij dat oude vertrouwde PNO-gevoel in de mogelijke behandelmethoden van een Ziektekosten niet groot genoeg om ook in buurt te komen. ziekte of over een opname in het zieken- de toekomst zelfstandig een goede zorgverzekering tegen een concurrerende Andere manier van werken huis. Met een eigen telefoonnummer ( ) speciaal voor verzeker- prijs te kunnen blijven aanbieden. Door Vorig jaar zijn verzekerden onder meer via den van PNO Ziektekosten kunnen verze- de samenwerking met ONVZ kunnen de de Focus geïnformeerd over de op handen kerden een rechtstreeks beroep doen op kosten en risico s worden verdeeld over zijnde samenwerking. Toen was de bood- de paramedisch opgeleide mensen van een veel grotere groep verzekerden. Mede schap dat zij weinig zouden merken van het ZorgServicebureau. Kleijnenberg: daarom is de premie per 1 januari van dit veranderingen. De verzekeringspakketten Maar ook als het gaat om wachtlijstbe- jaar nauwelijks gestegen, zonder dat dit zijn ook niet gewijzigd, maar de manier middeling, thuiszorg, informatie over ten koste is gegaan van de kwaliteit van van werken is wel degelijk anders. Dat gezondheid, ziekte of een second opinion het verzekerde pakket. hebben we destijds misschien een beetje kunnen verzekerden bij het ZorgService- PNO-gevoel onderschat, aldus Peter Dirks. Meerdere wegen leiden naar Rome. De weg is niet bureau terecht. Nu maken verzekerden van PNO Ziektekosten nog mondjesmaat De uitvoering van de zorgverzekeringen slechter, maar wel een andere. Hij noemt gebruik van deze service. Dat is jammer, van PNO Ziektekosten is sinds 1 januari de wijzigingen in het declaratieformulier want het voorkomt ondermeer dat zij met 2010 in handen van ONVZ. Erno Kleijnen- en het polisblad, het bellen naar het PNO hun zorgvraag van het kastje naar de berg: Wij zijn óók een kwaliteitsverzeke- Service Center en een polisadministratie muur worden gestuurd. raar, maar wel met een andere organisatie. Het persoonlijke contact dat mensen op basis van een cliëntnummer in plaats van een burgerservicenummer. Onze ver- Win-winsituatie soms jarenlang hadden met hun vaste zekerden moeten hieraan wennen en wij Enerzijds profiteren verzekerden van de aanspreekpunt bij PNO Ziektekosten, moeten hen daarbij helpen. Sommige voordelen die samenwerking met ONVZ kunnen wij niet waarmaken. Die intimiteit zaken zijn bij ONVZ anders georganiseerd. biedt, anderzijds kunnen zij invloed blijven zal minder zijn. Daar staan veel voordelen Wij moeten ervoor zorgen dat onze verze- uitoefenen op het aanvullende verzekering- kerden vertrouwd raken met die andere pakket van PNO Ziektekosten. Die win- Open voor suggesties manier van werken. Geen nummer winsituatie is te danken aan de wijze waarop PNO Ziektekosten is georganiseerd, met ondermeer een ledenraad. De leden- Natuurlijk kunnen verzekerden terecht Voor ONVZ betekenen de ruim raad is nauw betrokken bij wat er onder bij de ledenraad van PNO Ziektekosten, verzekerden van PNO Ziektekosten een onze verzekerden leeft. En houdt in de maar ook bij ONVZ staat de deur altijd forse uitbreiding van hun klantenbestand gaten of de kwaliteit van de dienstverlening open. Erno Kleijnenberg roept ieder- dat nu zo n verzekerden groot is. op het niveau is en blijft dat men van PNO 4 een met een vraag, suggestie of klacht die te maken heeft met de wijze waarop ONVZ de zorgverzekering van PNO Ziektekosten uitvoert op om die door te geven. Telefonisch of via de contactpagina op Maar groei is voor ons niet het uitgangspunt, zegt Kleijnenberg. Wij zijn vooral blij met PNO Ziektekosten omdat hun verzekerden prima bij ons passen. Dat is belangrijk, omdat we proberen onze producten en diensten af te stemmen op de wensen van onze verzekerden. Dat gaat makkelijker, efficiënter en tegen lagere Ziektekosten gewend is, legt Dirks uit. Door samen op te trekken met PNO Media ontstaat bovendien een totaalaanbieder van arbeidsvoorwaarden met een verzorgingskarakter. Specifiek voor de bedrijfstak media, met kennis van de markt, inzicht in arbeidsverhoudingen en de behoeften die werkgevers en hun medewerkers hebben.

5 minder Door de samenwerking met ONVZ kunnen de kosten en risico s worden verdeeld over een veel grotere groep verzekerden. Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ, en Peter Dirks, bestuursvoorzitter PNO Ziektekosten 5

6 De 7 belangrijkste vera Vanaf begin januari 2010 werkt PNO Ziektekosten intensief samen met ONVZ Zorgverzekeraar in Houten. Door de samenwerking zijn nieuwe diensten beschikbaar gekomen en in sommige gevallen is de werkwijze veranderd. Hier een overzicht van de 7 belangrijkste veranderingen. 1. Cliëntnummer of BSN? Vóór 2010 was uw BSN (burgerservicenummer) bij PNO Ziektekosten altijd uw polisnummer. Vanaf 1 januari 2010 is dat niet meer het geval. Met ingang van die datum registreren wij u en uw gezin onder een nieuw nummer: het cliëntnummer. Als u contact met ons opneemt, vragen wij u altijd om uw cliëntnummer. U vindt dit nummer op uw premieblad, polisblad en het Overzicht kosten voor medische zorg. Uw BSN houdt echter wel zijn functie. Geeft u dit nummer altijd door aan uw zorgverlener, ziekenhuis of apotheek. Hiermee maakt u zich kenbaar als verzekerde van PNO Ziektekosten. Uw BSN staat op uw verzekeringspas. Op uw premie- en polisblad hanteren wij ook nog de term polisnummer. U hoeft daar niets mee te doen. Deze nummers verwijzen naar het type verzekering dat u bij ons heeft afgesloten. 2. Declaratieformulieren Vóór 2010 ontving u persoonsgebonden declaratieformulieren. Ieder meeverzekerd gezinslid had daarbij, net als u, een eigen declaratieformulier. Tegenwoordig ontvangt u van ons één uniform declaratieformulier dat u voor uzelf, maar ook voor uw meeverzekerde gezinsleden kunt gebruiken. Het formulier is dus niet meer persoonsgebonden. Wel moet u sinds 1 januari 2010 een keuze maken tussen een declaratieformulier Z en een declaratieformulier U. Declaratieformulier Z: Een formulier voor een vergoeding van een declaratie die aan de zorgverlener moet worden betaald. U betaalt de nota niet zelf, wij betalen het volledige bedrag rechtstreeks aan de zorgverlener. Het eventuele eigen risico of eigen bijdrage brengen wij later bij u in rekening. Declaratieformulier U: Een formulier voor een declaratie waarvan de vergoeding aan u moet worden betaald. U betaalt zelf de rekening aan uw zorgverlener en stuurt ons daarna de originele nota( s), samen met het door u ingevulde declaratieformulier U. Het is dus belangrijk dat u zich, voordat u een declaratie indient, afvraagt aan wie de declaratie moet worden overgemaakt. 3. Post en telefoon 6 Vóór 2010 kwamen uw telefoontjes en uw post automatisch terecht op de Schuttersweg in Hilversum. Dat is nu niet meer het geval. Voor een snelle verwerking kunt u uw declaraties voortaan het best rechtstreeks opsturen naar Postbus 463, 3990 GG in Houten. Vindt u het prettiger om uw declaraties af te geven op de Schuttersweg in Hilversum? U bent daar nog steeds van harte welkom. Wel is het zo dat het afgeven van uw declaraties in Hilversum tot gevolg heeft dat deze later worden verwerkt. Voor telefonische vragen kunt u terecht bij het PNO Service Center (T ).

7 nderingen in Inning eigen risico 2010 De basisverzekering kent een verplicht en een vrijwillig eigen risico. Vóór 2010 inden wij het verplichte en vrijwillige eigen risico periodiek. Als u na 1 januari 2010 een declaratie naar PNO Ziektekosten stuurt waarvoor het eigen risico geldt, dan trekken wij me teen een bedrag ter grootte van het eigen risico af van het uit te keren bedrag. U krijgt minder uitgekeerd, totdat het hele eigen risico is verrekend of geïnd. Als uw zorgverlener de nota rechtstreeks naar PNO Ziektekosten stuurt, dan brengen wij het eigen risico bij u in rekening. Dit kan op twee manieren gebeuren: 1) U ontvangt daarvoor direct na de verwerking van de declaratie een acceptgiro van ons. 2) Het eigen risico wordt verrekend met een nota die aan u wordt betaald. Als wij een bedrag aan medische kosten vergoeden waarvoor het eigen risico geldt, dan ziet u dat op uw Overzicht kosten voor medische zorg. Het kan zijn dat wij het eigen risico over 2009 nog niet volledig bij u hadden geïnd. Na de laatste inningsronde van het eigen risico 2009 hebben wij namelijk nog declaraties over 2009 ontvangen. Als dat het geval is, heeft u daar afgelopen juni bericht over ontvangen. 5. MijnPNOZiektekosten Kon u vóór 2010 via MijnPNO slechts een declaratieformulier uitprinten, sinds 1 januari staat er 24 uur per dag een complete, beveiligde MijnPNOZiektekosten voor u klaar. Hierdoor kunt u nu bijna al uw ziektekostenverzekeringszaken online regelen. De gegevens van u en uw eventuele gezinsleden staan in MijnPNOZiekte kosten overzichtelijk bij elkaar. U ziet onder andere in één oogopslag of uw declaraties zijn verwerkt en wat bijvoorbeeld de stand van uw eigen risico 2010 is. 7. Een eigen polis? 6. Overzicht kosten voor medische zorg Als u vóór 2010 een declaratie indiende, ontving u altijd een uitkeringsspecificatie. Deze uitkeringsspecificatie was persoonsgebonden. U trof daarop ook alleen die nota s aan die u zelf had ingediend. Nota s die zorgverleners, apotheken of ziekenhuizen rechtstreeks naar ons stuurden, vond u daar niet op terug. Met ingang van 2010 sturen wij u een Overzicht kosten voor medische zorg. Hierop kunt u precies zien wat wij hebben betaald en aan wie. Op dit overzicht is ook te zien wat de stand is van uw eigen risico. U kunt er via MijnPNO- Ziektekosten voor kiezen dit kostenoverzicht alleen nog digitaal te ontvangen. Om u beter te informeren over het Overzicht kosten voor medische zorg hebben we in deze Focus een voorbeeldoverzicht bijgesloten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Als u kosten declareert van vóór 2010, ontvangt u ook nog de uitkeringsspecificatie van vóór Wordt uw kind 18? Gaan u en uw partner scheiden of voeren u en uw partner een gescheiden boekhouding? Tot 2010 was het in die gevallen mogelijk om binnen één polis meerdere adressen op te nemen. Vanaf 1 januari 2010 kan dat niet meer. Aan een polis kan maar één adres worden gekoppeld. Als deze situaties zich nu voordoen, kunt u als verzekeringnemer ons schriftelijk of telefonisch verzoeken om het meeverzekerde gezinslid een eigen polis te geven. Het gezinslid wordt in dat geval automatisch lid van de Stichting Vrienden van PNO Ziektekosten. Hierdoor blijft de collectiviteitskorting behouden en het verzekerde pakket met bijbehorende voorwaarden ongewijzigd. De ziektekostenpremie zal dan altijd automatisch van het bankrekeningnummer van het betreffende gezinslid worden afgeschreven. 7

8 Gezondheidsnieuws Hoofdpijn voorkomen of verlichten: 6 tips Zelfs met de beste wil van de wereld is hoofdpijn soms niet te vermijden. Maar u kunt wel wat doen als u voelt dat u hoofdpijn krijgt. 1. Pijnstiller Voelt u hoofdpijn aankomen door bijvoorbeeld algehele malaise? Neem dan meteen een pijnstiller. Hierdoor kunt u de aanval misschien nog voorkomen of in ieder geval minder hevig maken. 2. Probeer iets te eten Als een laag bloedsuikergehalte de oorzaak is van de hoofdpijn, dan kan het genoeg zijn om iets te eten. 3. Zorg voor een beetje lichaamsbeweging Soms helpt het om te stoppen met waar u mee bezig bent en een eindje te gaan lopen. Vooral als de hoofdpijn komt doordat u bijvoorbeeld te lang achter de computer heeft gezeten. 4. Zet een raam open Wat frisse lucht binnenlaten, kan helpen de hoofdpijn te verminderen. Een zuurstofarme omgeving draagt namelijk bij aan hoofdpijn. 5. Rust uit en ontspan Als u de hoofdpijn voelt aankomen, kunt u het beste stoppen met uw werkzaamheden en in een rustige, donkere kamer gaan liggen. Door te slapen kan de hoofdpijn afnemen of helemaal verdwijnen. 6. Gebruik een kompres Leg een heetwaterkruik of juist een ijskompres op uw voorhoofd. Dit kan de pijn verlichten. Tips bij tandartsangst Gelukkig is er wel iets aan de angst te doen. 8 >> focus Praat erover met uw tandarts. Hij is er dan op voorbereid en kan eventueel extra tijd voor u nemen. Praat er met anderen over. Gebruik de hulp van anderen om u te motiveren en de juiste hulp te vinden. Spreek met de tandarts een teken af waarop hij de behandeling onderbreekt. Zo krijgt u het gevoel dat u de controle enigszins in eigen hand houdt. Probeer eens of u baat heeft bij ontspannings- of ademhalingsoefeningen. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder een kind went aan de tandarts, hoe kleiner de kans is dat er later angst ontstaat. Voor jonge kinderen is het goed als een van de ouders tijdens de controle of behandeling aanwezig is. Bang voor de tandarts Fobie nummer één in Nederland is angst voor de tandarts. Naar schatting vrezen 1,2 miljoen mensen een tandartsbezoekje. Dat ligt niet alleen aan de angst voor pijn. Schaamte speelt ook een belangrijke rol. Menigeen zit met angstzweet in de wachtkamer van de tandarts. Veel mensen komen er niet eens. Met allerhande huis-, tuin- en keukenmiddelen proberen ze de pijn te stillen. Bij de helft van de tandartsvrezers is de angst zo extreem dat ze hun gebit verwaarlozen. Ze durven niet voor hun angst uit te komen en willen er niet met anderen over praten. Ze schamen zich. Iedere ochtend worden ze weer pijnlijk geconfronteerd met hun probleem zodra ze in de spiegel kijken. Oorzaken De oorzaken van deze angst kunnen heel verschillend zijn en zijn meestal terug te voeren op de jeugd. In veel gevallen heeft men het nodige te verduren gehad bij de (school)tandarts. In andere gevallen is de angst afgekeken van de ouders of afkomstig van sterk overdreven griezelverhalen op school.

9 Een nieuwe ledenraad 1 juli 2010 van start Dit voorjaar schreef het bestuur van PNO Ziektekosten verkiezingen uit voor de ledenraad. Een belangrijke gebeurtenis, want de ledenraad vertegenwoordigt uw belangen bij PNO Ziektekosten. Een goede, sterke ledenraad met een duidelijke mening is daarom van essentieel belang. Er zijn twee kiesgroepen: gepensioneerden en leden, niet zijnde gepensioneerden. Op 28 april sloot de termijn waarin iedere verzekeringnemer zich beschikbaar kon stellen voor een zetel in de ledenraad. Toen bleek dat er voor de kiesgroep leden, niet zijnde gepensioneerden gelet op het aantal aanmeldingen geen verkiezingen nodig waren. Iedere kandidaat kwam automatisch in aanmerking voor een zetel in de ledenraad. Dat betekent dat het aantal beschikbare zetels voor deze kiesgroep vanaf 1 juli niet helemaal benut wordt. Het bestuur besluit binnenkort of aanvullende verkiezingen noodzakelijk zijn. leden, niet zijnde gepensioneerden op 28 april jl. al bekend. De volgende personen vertegenwoordigen vanaf 1 juli uw belang in de ledenraad. Mevrouw M.H.A. Boon-Fremouw (Driebergen) De heer G. Bril (Hilversum) De heer C.P. van Gelder (Almere) De heer B. Henni (Hilversum) De heer H.C. Jore (Hilversum) De heer B. Klaver (Hilversum) De heer J.P. Wieringa (Utrecht) Bewegen is presteren Hoe fit is uw kind? Scholieren die meer bewegen, presteren beter op school. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van California in Los Angeles. Lichamelijk actieve scholieren lijken hoger te scoren dan hun minder fitte studiegenoten. De fitheid van de studenten werd bepaald met behulp van een hardlooptest en vergeleken met een reken-, lees- en taaltoets. De score van de toets daalde met meer dan een punt, voor elke extra minuut die een scholier nodig had om de hardlooptest te volbrengen. Ook kwam naar voren dat scholieren met een gezond gewicht beter presteerden op school dan hun klasgenoten met overgewicht. De onderzoekers concluderen hieruit dat zowel een goede conditie als een gezond gewicht bijdragen aan het optimaal functioneren van de hersenen. Als vervolgonderzoek het positieve effect van lichamelijke activiteit op schoolprestaties bevestigt, zullen scholen meer moeten investeren in gymlessen. Verkiezingen Voor de kiesgroep gepensioneerden hebben zich meer kandidaten aangemeld dan er zetels beschikbaar waren. Voor deze groep heeft het bestuur dan ook verkiezingen uitgeroepen. Iedere verzekerde in deze kiesgroep ontving half mei een stemkaart, waarop tot en met 17 juni jl. een stem uitgebracht kon worden op zijn of haar voorkeurskandidaat. De verkiezingsuitslag was bij het ter perse gaan van deze Focus nog niet bekend. Daarom verwijzen wij u voor de nieuwe leden voor deze kiesgroep naar en naar de Spreek buis van begin juli. De nieuwe ledenraad Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, waren de nieuwe leden in de kiesgroep Wat doet de ledenraad? De ledenraad is het hoogste orgaan van PNO Ziektekosten. De raad fungeert als een Raad van Toezicht en kan duidelijk haar stempel op het beleid drukken. Zo kan de ledenraad invloed uitoefenen op onder andere de pakketsamenstelling. De ledenraad benoemt zeven van de dertien bestuursleden, keurt de jaarrekening goed, besluit over statutenwijzigingen en adviseert het bestuur. Chris van Gelder, voorzitter van de ledenraad van PNO Ziektekosten Wat vinden de leden zelf van de ledenraad? De ledenraad werd acht jaar geleden opgericht. Chris van Gelder is de huidige voorzitter van de ledenraad en hij is enthousiast over de taken van deze club : Een paar keer per jaar buigen we ons over het gevoerde beleid, we toetsen en controleren dat. PNO Ziektekosten is met verzekerden relatief klein. Het is een vlotte organisatie met een hoog serviceniveau. Dat moeten we zien te handhaven. Daar draagt de ledenraad nadrukkelijk aan bij als onafhankelijke groep van mensen die niet dagelijks met de organisatie bezig zijn. 9

10 10>> Stichting AKN Samenwerken wordt al Terwijl de inhoudelijke verschillen tussen de omroepverenigingen juist sterker benadrukt worden, neemt de samenwerking tussen de ondersteunende diensten (de backoffice) verder toe. Want waarom zou iedere omroep het wiel opnieuw uitvinden? Stichting AKN (AVRO, KRO en NCRV) is het ultieme voorbeeld van samenwerking tussen de omroepen. Het indrukwekkende pand aan de s Gravelandseweg in Hilversum illustreert Spannende tijden in omroepland de manier waarop AVRO, KRO en NRCV Door overeenkomsten is samenwerken. Iedere omroep heeft er samenwerking in ondersteunende zijn eigen verdieping, ingericht naar eigen diensten (facilitair, financieel- wensen. Op de begane grond zetelen de administratief en personeels- 125 medewerkers van Stichting AKN. Zij matig) logisch verzorgen de juridische dienstverlening, 75% van de omroepmedewerkers de informatie- & mediatechnologie, het kiest voor PNO Ziektekosten facilitymanagement én de financiële administratie voor de drie omroepverenigingen. Daarnaast is AKN verantwoordelijk voor de technische projectbegeleiding Verdergaande samenwerking? van radio- en tv-programma s, inclusief Nu de Tweede Kamerverkiezingen het beheer en de exploitatie van de uit- net achter ons liggen, is de vraag zendstudio s van Radio 2 en 5 en de twee wat de gevolgen zullen zijn voor de tv-studio s. Personeelsadviseur Theo van omroepen. Van der Lienden: In de der Lienden vertelt: Voor een goed verkiezingscampagne is veel begrip van deze samenwerking moet je gesproken over het afschaffen van even terug in de tijd. De publieke omroe- één van de drie zenders. Dat zou pen zijn altijd onderwerp van politiek uiteraard grote gevolgen hebben debat en begin jaren negentig werd er voor de omroepen en dus ook voor veel gesproken over meer samenwerking AKN. Ook wordt er wel gesproken tussen de omroepen. Na de nodige over- over één gezamenlijke backoffice leggen zijn de directies uitgekomen op voor alle publieke omroeporganisa- deze combinatie. Toen al werd gezegd ties. Dat levert natuurlijk de nodige dat van echt voordeel pas sprake zou zijn besparingen op, maar er is ook het bij gezamenlijke huisvesting. Dat is in nodige tegenin te brengen. Zo kan 2000 gerealiseerd. het lastig zijn om de kwaliteit te handhaven, is het niet goed voor uit zal zien weten we niet, maar dat er de werkgelegenheid en past het dingen gaan veranderen is zeker. AKN niet bij de manier waarop omroepen zich ontwikkelen. Naar aanleiding van de concessiewet, waarin Geen tijd verspild Overigens werken de omroepen ook nu Stichting AKN is ontstaan in Dit omroepen iedere vijf jaar moeten al op allerlei manieren samen. We heb- bedrijf ondersteunt de AVRO, KRO en aantonen dat zij iets toevoegen, ben natuurlijk heel veel gemeen, legt NCRV op juridisch, ICT, facilitair, en proberen zij zich steeds meer te Van der Lienden uit. We werken alle- financieel-administratief vlak. Daar- onderscheiden van elkaar. Gevoels- maal volgens dezelfde CAO en ook veel naast exploiteert AKN de in het gebouw matig past dat wellicht niet bij andere regelingen voor medewerkers aanwezige radio- en tv-studio s. AKN verdergaande samenwerking. zijn gelijk. Daarom hebben we bijvoor- focus heeft 125 medewerkers en is gevestigd in het AKN-gebouw in Hilversum, aan de s Gravelandseweg. Alhoewel de ondersteuning die wij bieden prima los kan staan van het inhoudelijke aanbod van de omroepen. Hoe de toekomst er precies beeld een periodiek P&O-overleg, waarbij de hoofden P&O van alle publieke omroepen aansluiten. Gezamenlijk werken we ondermeer aan een arbo-catalo-

11 leen maar belangrijker CV Naam: Theo van der Lienden (55) Functie: personeelsadviseur AKN In dienst: sinds 1981 bij de omroep Werkervaring: vanaf 1977 werkzaam in het P&O-veld Opleiding: HBO-opleiding Mens en Arbeid en vervolgopleiding De Baak, aangevuld met vaktrainingen Spannende tijden in omroepland Door overeenkomsten is samenwerking in ondersteunende diensten (facilitair, financieeladministratief en personeelsmatig) logisch 75% van de omroepmedewerkers kiest voor PNO Ziektekosten gus, een gezamenlijk uitzendcontract en medewerkersmobiliteit. Ook denken wij samen na over het gemotiveerd en ontwikkelbaar houden van medewerkers. Het is dus niet zo dat er tijd en geld verspild wordt doordat iedere omroep zelf het wiel uit wil vinden! Gewoon goed verzekerd Ook de voordelen van een ziektekostenverzekering bij PNO Ziektekosten gelden voor alle omroepmedewerkers. Vóór de komst van de basisverzekering was iedereen verplicht particulier of verplicht aanvullend verzekerd bij PNO Ziektekosten. Na die tijd Hoe de toekomst van de omroepen er precies uit zal zien weten we niet, maar dat er dingen gaan veranderen is zeker besloot zo n 75 procent dat te blijven, legt Van der Lienden uit. De redenen daarvoor? Wat mij betreft is de belangrijkste reden dat de dienstverlening en de polisvoorwaarden van PNO Ziektekosten uitstekend zijn. Dat is ook wat ik hoor van anderen en ook in het jaarlijkse onderzoek onder zorgverzekeraars wordt dat steeds weer bevestigd. Dus waarschijnlijk kies je PNO Ziektekosten niet uit kostenoverwegingen, maar wel omdat je gewoon goed verzekerd wilt zijn. Dat PNO Ziektekosten nu kiest voor schaalvergroting vind ik niet bezwaarlijk. Natuurlijk ontstaat het risico dat het contact minder persoonlijk en dus minder prettig wordt, maar gezien de solide basis maak ik me daar geen zorgen over. 11

12 Lezersaanbiedingen Ontspannen op de Veluwe Genieten van een Ayurvedische massage, een luxe lunchbuffet en alle sauna- en wellnessfaciliteiten van de Veluwse Bron? Dat kan extra voordelig met de speciale Focus Wellness Special. De Veluwse Bron ligt tussen Apeldoorn en Zwolle, midden in de mooie Veluwse natuur van Emst. Een droomplek waar rust en ontspanning de boventoon voeren. Het wellnessresort ligt op een 21 hectare groot landgoed en biedt meer dan m 2 aan de mooiste wellnessfaciliteiten. Het wellnessdorp is uniek in zijn soort. Want waar anders vind je een Wildobservatiesauna, een Pakistaanse Zoutmijnsauna, een Veluwse sauna of een compleet Kelosaunadorp? Verspreid over het buitenterrein liggen diverse baden, waaronder een ruim zwembad, een zoutwaterbad, diverse whirlpools en een bruisbad. En dat alles aan een prachtig groot meer, waar het zuivere water omhoog borrelt... Focus Wellness Special Ontvangst tussen en uur met koffie, thee of cappuccino Gebruik van alle sauna- en wellnessfaciliteiten tot uur De behandelingen worden tussen en uur gepland Onbeperkt gebruik van douchegel, shampoo en scrubzout Luxe lunchbuffet Ayurvedische massage van 30 minuten. Ayurveda betekent kennis van het leven, Ayu is leven en veda is kennis. De Ayurvedische massage gebeurt geheel volgens de eeuwenoude Indiase traditie. Er wordt gebruikt gemaakt van authentieke warme kruidenoliën die op u persoonlijk zijn afgestemd, volgens het concept (de menstypen) Vata, Pitta en Kapha. De kruidenolie werkt tot diep in de weefsels en heeft de kracht afvalstoffen aan het lichaam te onttrekken. De Ayurvedische massage is ontspannend en toch dynamisch, waarbij de energiebanen en weefsels worden gestimuleerd. Het doel van de massage is om de balans in lichaam en geest te herstellen en afvalstoffen af te voeren. Presentje bij vertrek Voordeelprijs: 69,00 p.p. (normaal 92,50 p.p.) De Focus Wellness Special is geldig tot en met 15 december Let op: wees er snel bij want er is beperkte beschikbaarheid voor deze aanbieding! Graag reserveren o.v.v. Focus Wellness Special. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van de Veluwse Bron. Veluwse Bron Viskweekweg KJ EMST (Gemeente EPE) T +31 (0) E I Genieten van de natuur Eropuit voor een mooie wandeling? Routes genoeg, maar een wandelkaart kost al gauw 7. Om toch fit én voordelig de zomermaanden door te komen, biedt On Track u nu een voordelig online jaarabonnement aan voor bijna 1600 wandel- en fietsroutes door heel Nederland. Naar buiten dus! Maandelijks komen er tientallen nieuwe tochten bij. Aanbieding Als verzekerde van PNO Ziektekosten betaalt u geen 14,95, maar slechts 9,95 voor een On Track jaarabonnement. Hiermee krijgt u online toegang tot de 1600 wandelroutes van On Track. Het abonnement verloopt automatisch na twaalf maanden. 12 Op weg met On Track Op vindt u altijd wel een route bij u in de buurt: wandelroutes, nordic walks, fietsroutes en zelfs kanoroutes. Ook voor GPS-liefhebbers! De routes zijn altijd actueel en voorzien van een topografische kaart en heldere routebeschrijving. Een abonnement aanvragen? Dat kunt u online regelen. Ga op internet naar de website pno, voer servicekwaliteit in als toegangscode en bestel uw On Track jaarabonnement. Meer informatie:

PNO Ziektekosten verzekeringen 2011

PNO Ziektekosten verzekeringen 2011 PNO Ziektekosten verzekeringen 2011 U staat op het punt een keuze te maken voor onze basis - verzekering of een van de aanvullende zorgpakketten of onze tandartsverzekering. Wat u ook kiest, u bent bij

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid!"#$%% *+,-./,01230456+47+8+49:5+:; U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u voor de beste zorg kiest. Met een zorgverzekering

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

97, 42. Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering BASISPREMIE 2012

97, 42. Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering BASISPREMIE 2012 Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening BASISPREMIE 2012 97, 42 p/m * * Op basis van wettelijk

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Medische zorg in België Ook in België staan onze zorgbemiddelaars u met raad en daad bij. Dankzij onze bemiddeling kunt u terecht in een Belgisch ziekenhuis voor een medisch onderzoek,

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Alles voor betere zorg Bij CZ hebt u grip op uw zorgverzekering. Zo kunt u rekenen op advies over de zorgverzekering

Nadere informatie

Regie over de beste zorg

Regie over de beste zorg Regie over de beste zorg Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2018 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Regie over de beste zorg 3 Wat verzekeren we? 4 De voordelen van een zorgverzekering bij Delta Lloyd 10 Wat

Nadere informatie

Regie over de beste zorg

Regie over de beste zorg Regie over de beste zorg Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2017 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Regie over de beste zorg 3 Wat verzekeren we? 4 De voordelen van een zorgverzekering bij Delta Lloyd 10 Wat

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kies de zorgverzekering die bij u past

Kies de zorgverzekering die bij u past CZ Zorgpolis 2012 1 2 Kies de zorgverzekering die bij u past Mensen die in Nederland wonen, zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Soms kan het zijn dat u geen recht hebt op de Nederlandse verplichte

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Heeft u vervoer nodig om bij een zorgverlener te komen? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer.

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Medische zorg in België

Medische zorg in België Medische zorg in België Inhoud Medische zorg in België 5 Vóór de opname 6 Tijdens de opname 8 Ná de opname 9 Rekening 10 Tot slot een paar tips 11 2 Medische zorg in België Achmea ontzorgt Zilveren Kruis

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2016 Inhoud Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Aanvullende verzekeringen 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat krijgt u vergoed?

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011 U staat op het punt een keuze te maken voor onze basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

De juiste koers als u zorg nodig hebt

De juiste koers als u zorg nodig hebt De juiste koers als u zorg nodig hebt Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering De juiste koers als u zorg nodig hebt 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 3 Wat verzekeren we?

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Medische zorg in België

Medische zorg in België Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Medische zorg in België www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Medische zorg in België 2 Vóór de opname 2

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent OHRA Zorgverzekering 2013 Direct weten waar u aan toe bent Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Brochure 2016 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Jean-Paul van Haarlem Voorzitter raad van bestuur

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

De juiste koers als u zorg nodig hebt

De juiste koers als u zorg nodig hebt De juiste koers als u zorg nodig hebt Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering De juiste koers als u zorg nodig hebt 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 3 Wat verzekeren we?

Nadere informatie

Zorgbehandelingen in België

Zorgbehandelingen in België Zorgbehandelingen in België Medisch onderzoek, behandeling of nazorg 1 Inhoud Zorg in België Pagina 3 Vergoedingen Pagina 4 Wie betaalt de nota van het ziekenhuis in België? Pagina 5 Voor uw opname Pagina

Nadere informatie

Waar u bij CZ op kunt rekenen

Waar u bij CZ op kunt rekenen Zorgbijsluiter Waar u bij CZ op kunt rekenen Waar u bij CZ op kunt rekenen U hebt gekozen voor een zorgverzekering bij CZ Actief in Gezondheid. U kunt rekenen op een prima verzekering met een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Ga naar defriesland.nl/logisch voor de logische redenen Bereken uw premie met korting op defriesland.nl/ collectiefverzekerd

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Handleiding - Verzekeringnemer

Handleiding - Verzekeringnemer Handleiding - Verzekeringnemer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Mijn XHI... 2 Login... 3 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 6 Verzekeringnemer... 7 Bewerken polis... 8 Bewerken gezinsleden...

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Politie Zorgpolis 2013

Politie Zorgpolis 2013 Brochure 2013 1 Politie Zorgpolis 2013 Inleiding en stappenplan Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief,

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2017 Inhoud Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering 2 Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Aanvullende verzekeringen 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat krijgt u

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers?

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? ONVZ voor werkgevers Zorg-, verzuim- en inkomensverzekeringen 2011 Uw medewerkers verdienen het beste U wilt het beste voor uw klanten. Waar voor hun

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2016: wat betaalt u? z 1 Belangrijk! Wilt u meer weten over de vergoeding van uw onderzoek of behandeling in

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Informatie voor de klant Belangrijk De Tandheelkundige Kosten vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? 70452/2015-04 2 Inhoudsopgave Vervoer 2015 Inleiding

Nadere informatie

Servicewijzer. Praktische informatie over uw zorgverzekering

Servicewijzer. Praktische informatie over uw zorgverzekering Servicewijzer Praktische informatie over uw zorgverzekering 1 Inhoudsopgave We maken u graag wegwijs Pagina 3 Veel informatie ontvangt u digitaal Pagina 3 Verzekerd voor goede reguliere en christelijke

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt!

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! zorgwijzer 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk advies over uw gezondheid 6 Digitaal inzicht

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 NS SPF 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

profiteren van de Laat nog meer werknemers Meer grip op gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers collectieve zorgverzekering van CZ!

profiteren van de Laat nog meer werknemers Meer grip op gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers collectieve zorgverzekering van CZ! Meer grip op gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers Laat nog meer werknemers profiteren van de collectieve zorgverzekering van CZ! De TVM Collectieve Zorgverzekering is ondergebracht bij Meer grip

Nadere informatie

Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Goed verzekerd zijn is heel belangrijk Goed verzekerd zijn

Nadere informatie

Klachten, daar doen wij wat mee!

Klachten, daar doen wij wat mee! Klachten, daar doen wij wat mee! Inhoud Ontevreden? Laat het ons weten. 3 Een klacht, en dan? 3 Met welk soort klachten kunt u bij ons terecht? 3 1. Klachten over de uitvoering van uw zorgverzekering (basisverzekering)

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Komt u binnenkort naar HMC of Nebo of bent u al patiënt bij ons? In deze folder vindt u informatie over het betalen van uw ziekenhuiszorg. Informeer vóór

Nadere informatie

ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket

ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor mensen. Wij schrijven u dan ook niet

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is AEGON Ziektekosten onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor

Nadere informatie

Handleiding - Verzekeringnemer

Handleiding - Verzekeringnemer Handleiding - Verzekeringnemer Inhoudsopgave Mijn XHI... 2 Login... 3 Wachtwoord vergeten... 4 Polis... 6 Bewerken polis... 7 Bewerken gezinsleden..... 8 Polis beëindigen..... 11 Declaratie... 12 Declaratie-overzicht...

Nadere informatie

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren zittend ziekenvervoer tegemoetkoming in de kosten Wanneer u door uw (huis)arts wordt doorverwezen naar een specialist, maakt u wellicht reiskosten

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 januari 2016 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft.

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. 1 Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. Precies de zorg en begeleiding die u nodig heeft. Uw operatie in het ziekenhuis (of een andere medische behandeling) is achter

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO?

Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO? Ook besparen met de collectieve zorgverzekering van de KBO? 75,- terug * Neem gerust even de tijd om ons aanbod te bekijken. Heeft u vragen? Alle antwoorden vindt u op www.zk.nl/uniekbo of bel gerust (071)

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? eigen risico vergoeding of zelf betalen uitleg over de ziekenhuisnota z 1 Belangrijk!

Nadere informatie

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden:

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden: Gelre Kraamzorg Liefdevol begin De kraamverzorgenden van Gelre Kraamzorg bieden persoonlijke en professionele zorg zodat jij en je gezin tijdens de kraamtijd onbezorgd kunnen genieten van een liefdevol

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering Zorgverzekering Basis Internationaal 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering Zorgverzekering Basis Internationaal 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering Zorgverzekering Basis Internationaal 2015 U staat op het punt een of een van onze internationale aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór uw behandeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Ontvang korting via uw werk. Uw vitaliteit, onze gezonde voordelen. Jij en De Friesland. Samen beter. Ga naar defriesland.nl/collectiefverzekerd

Ontvang korting via uw werk. Uw vitaliteit, onze gezonde voordelen. Jij en De Friesland. Samen beter. Ga naar defriesland.nl/collectiefverzekerd Uw vitaliteit, onze gezonde voordelen. Ontvang korting via uw werk Jij en De Friesland. Samen beter. Ga naar defriesland.nl/collectiefverzekerd Een collectieve zorgverzekering via uw werk biedt veel voordeel

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Ik heb een klacht en wat nu?

Ik heb een klacht en wat nu? Ik heb een klacht en wat nu? U heeft een klacht over Avéro Bent u het niet eens met een beslissing die Avéro heeft genomen? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? . Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 TEN 2016 ACH KL

Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 TEN 2016 ACH KL KLACHTEN 2016 Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 2 Inhoudsopgave Ontevreden? Laat het ons weten 4 Een klacht en dan? 4 Met welk soort klachten kunt u bij ons terecht? 4 Klachten over de uitvoering van

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Zorgbehandelingen in België. OZF. Uw zorgverzekeraar.

Zorgbehandelingen in België. OZF. Uw zorgverzekeraar. Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Zorgbehandelingen in België Krijgt u een medisch onderzoek, een behandeling of nazorg in België? Wij vertellen u precies

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2016 NS 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2016

CZ Zorgverzekeringen 2016 CZ Zorgverzekeringen 2016 Fincover 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie