In deze focus. Gezondheidsnieuws. PNO en ONVZ: Anders, maar zeker niet minder PAGINA 6 PAGINA 89. De PAGINA 7 belangrijkste 6 veranderingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze focus. Gezondheidsnieuws. PNO en ONVZ: Anders, maar zeker niet minder PAGINA 6 PAGINA 89. De PAGINA 7 belangrijkste 6 veranderingen"

Transcriptie

1 F O C U S I S E E N U I T G A V E V A N P N O Z I E K T E K O S T E N / / N U M M E R 1 / / In deze focus PAGINA 4 PAGINA 6 PAGINA 89 PAGINA 10 PNO en ONVZ: Anders, maar zeker niet minder De PAGINA 7 belangrijkste 6 veranderingen Gezondheidsnieuws AKN: het ultieme voorbeeld van samenwerking

2 Actueel Meer mogelijk met MijnPNOZiektekosten Met MijnPNOZiektekosten kunt u simpel en snel, 24 uur per dag, zeven dagen per week uw persoonlijke verzekeringsgegevens raadplegen of wijzigen. MijnPNOZiektekosten is een beveiligd deel van onze website waar u al uw gegevens en die van uw gezinsleden overzichtelijk bij elkaar vindt. Zo ziet u bijvoorbeeld in één oogopslag of uw ingediende declaraties al zijn verwerkt. U hoeft dus geen papieren dossiers meer bij te houden. Dat scheelt u zoektijd. En wilt u een declaratie indienen, dan vindt u in MijnPNOZiektekosten een declaratieformulier dat u kunt invullen, afdrukken en samen met de originele nota s naar ons kunt opsturen. Inloggen Om in te loggen gaat u naar U kunt inloggen met uw accountgegevens of met uw DigiD. Heeft u nog geen account, dan kunt u deze aanvragen en activeren via www. MijnPNOZiektekosten.nl. Let op, als u eenmaal heeft ingelogd met uw DigiD, dan lukt dat niet meer met uw accountgegevens. Een snelle vergoeding van uw declaratie? Dat kan! Als u uw nota s rechtstreeks naar PNO Ziektekosten in Houten opstuurt, dan zorgen wij ervoor dat het bedrag dat u van ons tegoed heeft binnen een week op uw rekening staat. Stuurt u dan wel de originele nota s mee. U kunt uw declaraties opsturen naar: PNO Ziektekosten Afdeling Declaratiebehandeling Postbus GG HOUTEN 2 Natuurlijk kunt u uw nota s nog steeds afgeven op Schuttersweg 10 in Hilversum. Het duurt dan wel iets langer voordat uw declaratie wordt uitbetaald.

3 Alles over 2009 Er is veel gebeurd in Voor wie graag alle ins and outs van PNO Ziektekosten in 2009 op zijn gemak wil nalezen, is er het Jaarverslag Wie al eerder heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, heeft het jaarverslag inmiddels ontvangen. Heeft u het nog niet ontvangen maar bent u wel geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje met uw adresgegevens naar onder vermelding van Jaarverslag PNO Ziekte kosten Daarna sturen wij u het jaarverslag automatisch ieder jaar toe. Wilt u liever direct lezen? Download het Jaarverslag 2009 dan via Wilt u contact met ons? Bezoekadres: De Molen AX HOUTEN xxxx Postadres algemeen: Postbus GG HOUTEN xxxx Uw declaraties Kunt u opsturen naar: PNO Ziektekosten Afdeling Declaratiebehandeling Postbus GG HOUTEN Jaarverslag Kunt u afgeven bij: PNO Ziektekosten of PNO Ziektekosten Schuttersweg 10 De Molen PZ HILVERSUM 3995 AX HOUTEN Heeft u vragen over: PNO Service Center - vergoedingen T nota s - eigen risico - machtigingen - de manier waarop u bent verzekerd - de wijze waarop u bij ons bent ingeschreven - premie 2009 Kiezen voor PNO Ziektekosten, betekent kiezen voor kwaliteit! Wilt u contact met ons? Heeft u vragen over: PNO ZorgServicebureau - wachtlijstbemiddeling T gezondheid, ziekte en preventie Heeft u vragen over of wilt u aanvragen: PNO Kraamzorg Service - een kraampakket T Wilt u hulp bij medische zorg in het buitenland: PNO Zorgassistance - bij een tijdelijk verblijf in het buitenland (24-uurs dienst) - als u in het buitenland woont T U woont in Canada/USA en u wilt hulp bij medische zorg PNO Zorgassistance Canada/USA P/a World Access 4273 King St East Kitchener, ON N2P 2E9 Canada T focusvoorwoord Voor u ligt de eerste Focus van dit jaar met informatie over onderwerpen die voor u, als verzekerde bij PNO Ziektekosten, van belang zijn. Als u dit blad voor de eerste keer leest: van harte welkom bij PNO Ziektekosten! Deze Focus staat in het teken van samenwerking. Uiteraard blikken we uitvoerig terug op onze samenwerking met ONVZ per 1 januari van dit jaar. Hiermee is een nieuw tijdperk voor PNO Ziektekosten aangebroken. In een interview geven de voorzitters van ONVZ en PNO Ziektekosten hun visie op de samenwerking. De samenwerking met ONVZ biedt nu al voordelen voor u als PNO-verzekerde. Zo is bijvoorbeeld de premie per 1 januari vrijwel gelijk gebleven, zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit van het verzekerde pakket. Terwijl de gemiddelde stijging bij Nederlandse zorgverzekeraars ongeveer 3 procent bedroeg. Zeker ten opzichte van de rest van de markt is dit bijzonder te noemen. De manier van werken is door de samenwerking wel anders geworden. In deze Focus is de top-7 meest in het oog springende veranderingen in kaart gebracht en treft u als bijlage een uitleg over het Overzicht kosten voor medische zorg aan. Ook voor AKN (AVRO, KRO, NCRV) is samenwerken een essentieel onderwerp. Personeelsadviseur Theo van der Lienden vertelt hoe AKN de samenwerking in de praktijk succesvol vorm geeft. Maar hoe weet je nu of al die inspanningen tot goed samenwerken hun vruchten afwerpen? Een belangrijke barometer voor de kwaliteit van onze dienstverlening is het klanttevredenheidsonderzoek van Nivel. Eind vorig jaar heeft PNO Ziektekosten voor het derde achtereenvolgende jaar de hoogste score behaald in dit onderzoek. Hiervan zijn de resultaten te vinden op de website KiesBeter.nl. PNO Ziektekosten eindigde met een servicescore van 8,8 opnieuw bovenaan de ranglijst. Graag willen we alle verzekerden die aan dit onderzoek hebben meegewerkt daarvoor bedanken. Heeft u een klacht? U wilt letselschade claimen bij een aansprakelijke derde U wilt taxivervoer aanvragen en/of een taxirit regelen Colofon juni PNO Ziektekosten, Hilversum Productie en realisatie: LVB Networks, Amersfoort Drukwerk: BakkerBaarn, Baarn PNO Cliëntenservice T PNO Verhaalzaken T Taxivervoer Transvision T Een korte terugblik op 2009 tot slot laat zien dat er opnieuw sprake is van groei van ons verzekerdenbestand. In ons jaarverslag van 2009 kunt u zien dat het aantal verzekerden bij PNO Ziektekosten eind 2009 steeg tot , een groei van in totaal 2,4 procent. Daar zijn wij blij mee! En daar laten we u graag van meegenieten. Daarom treft u op de achterzijde van deze Focus een tweetal aanbiedingen aan waaraan u veel plezier kunt beleven! Leo Witkamp Jeroen van der Put 3

4 Samenwerking met ONVZ Zorgverzekeraar Anders, maar zeker niet Sinds 1 januari van dit jaar werken PNO Ziektekosten en ONVZ Zorgverzekeraar intensief samen. De zorgverzekeringsproducten van PNO Ziektekosten zijn hetzelfde gebleven en ook de vertrouwde PNO-uitstraling is gebleven. Achter de schermen is er wel veel veranderd. Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ, en Peter Dirks, bestuursvoorzitter PNO Ziektekosten, geven tekst en uitleg. kosten als die verzekerden ongeveer hetzelfde willen. In jargon zeggen we ook wel dat we streven naar een herkenbaar en eenduidig klantenprofiel. Begrijp me niet verkeerd: dat betekent niet dat een verzekerde voor ons maar een nummer is zonder gezicht. Integendeel. We proberen juist iedereen die zorg nodig heeft op maat te helpen. Al jaren achtereen scoort PNO Ziektekosten tegenover, zoals online inzicht in de eigen PNO ZorgServicebureau uitstekend in klanttevredenheidsonder- verzekeringgegevens en een uitgebreider Die individuele benadering komt tot uiting zoeken onder zorgverzekeraars. Des- aanbod van gespecialiseerde en persoon- in de persoonlijke ondersteuning die het ondanks was het nodig om dingen in de lijke zorgbemiddeling. Tegelijkertijd stre- PNO ZorgServicebureau biedt aan verze- organisatie en uitvoering te veranderen, ven wij er wel naar om zo dicht mogelijk kerden. Bijvoorbeeld bij vragen over de zegt Peter Dirks. In omvang was PNO bij dat oude vertrouwde PNO-gevoel in de mogelijke behandelmethoden van een Ziektekosten niet groot genoeg om ook in buurt te komen. ziekte of over een opname in het zieken- de toekomst zelfstandig een goede zorgverzekering tegen een concurrerende Andere manier van werken huis. Met een eigen telefoonnummer ( ) speciaal voor verzeker- prijs te kunnen blijven aanbieden. Door Vorig jaar zijn verzekerden onder meer via den van PNO Ziektekosten kunnen verze- de samenwerking met ONVZ kunnen de de Focus geïnformeerd over de op handen kerden een rechtstreeks beroep doen op kosten en risico s worden verdeeld over zijnde samenwerking. Toen was de bood- de paramedisch opgeleide mensen van een veel grotere groep verzekerden. Mede schap dat zij weinig zouden merken van het ZorgServicebureau. Kleijnenberg: daarom is de premie per 1 januari van dit veranderingen. De verzekeringspakketten Maar ook als het gaat om wachtlijstbe- jaar nauwelijks gestegen, zonder dat dit zijn ook niet gewijzigd, maar de manier middeling, thuiszorg, informatie over ten koste is gegaan van de kwaliteit van van werken is wel degelijk anders. Dat gezondheid, ziekte of een second opinion het verzekerde pakket. hebben we destijds misschien een beetje kunnen verzekerden bij het ZorgService- PNO-gevoel onderschat, aldus Peter Dirks. Meerdere wegen leiden naar Rome. De weg is niet bureau terecht. Nu maken verzekerden van PNO Ziektekosten nog mondjesmaat De uitvoering van de zorgverzekeringen slechter, maar wel een andere. Hij noemt gebruik van deze service. Dat is jammer, van PNO Ziektekosten is sinds 1 januari de wijzigingen in het declaratieformulier want het voorkomt ondermeer dat zij met 2010 in handen van ONVZ. Erno Kleijnen- en het polisblad, het bellen naar het PNO hun zorgvraag van het kastje naar de berg: Wij zijn óók een kwaliteitsverzeke- Service Center en een polisadministratie muur worden gestuurd. raar, maar wel met een andere organisatie. Het persoonlijke contact dat mensen op basis van een cliëntnummer in plaats van een burgerservicenummer. Onze ver- Win-winsituatie soms jarenlang hadden met hun vaste zekerden moeten hieraan wennen en wij Enerzijds profiteren verzekerden van de aanspreekpunt bij PNO Ziektekosten, moeten hen daarbij helpen. Sommige voordelen die samenwerking met ONVZ kunnen wij niet waarmaken. Die intimiteit zaken zijn bij ONVZ anders georganiseerd. biedt, anderzijds kunnen zij invloed blijven zal minder zijn. Daar staan veel voordelen Wij moeten ervoor zorgen dat onze verze- uitoefenen op het aanvullende verzekering- kerden vertrouwd raken met die andere pakket van PNO Ziektekosten. Die win- Open voor suggesties manier van werken. Geen nummer winsituatie is te danken aan de wijze waarop PNO Ziektekosten is georganiseerd, met ondermeer een ledenraad. De leden- Natuurlijk kunnen verzekerden terecht Voor ONVZ betekenen de ruim raad is nauw betrokken bij wat er onder bij de ledenraad van PNO Ziektekosten, verzekerden van PNO Ziektekosten een onze verzekerden leeft. En houdt in de maar ook bij ONVZ staat de deur altijd forse uitbreiding van hun klantenbestand gaten of de kwaliteit van de dienstverlening open. Erno Kleijnenberg roept ieder- dat nu zo n verzekerden groot is. op het niveau is en blijft dat men van PNO 4 een met een vraag, suggestie of klacht die te maken heeft met de wijze waarop ONVZ de zorgverzekering van PNO Ziektekosten uitvoert op om die door te geven. Telefonisch of via de contactpagina op Maar groei is voor ons niet het uitgangspunt, zegt Kleijnenberg. Wij zijn vooral blij met PNO Ziektekosten omdat hun verzekerden prima bij ons passen. Dat is belangrijk, omdat we proberen onze producten en diensten af te stemmen op de wensen van onze verzekerden. Dat gaat makkelijker, efficiënter en tegen lagere Ziektekosten gewend is, legt Dirks uit. Door samen op te trekken met PNO Media ontstaat bovendien een totaalaanbieder van arbeidsvoorwaarden met een verzorgingskarakter. Specifiek voor de bedrijfstak media, met kennis van de markt, inzicht in arbeidsverhoudingen en de behoeften die werkgevers en hun medewerkers hebben.

5 minder Door de samenwerking met ONVZ kunnen de kosten en risico s worden verdeeld over een veel grotere groep verzekerden. Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ, en Peter Dirks, bestuursvoorzitter PNO Ziektekosten 5

6 De 7 belangrijkste vera Vanaf begin januari 2010 werkt PNO Ziektekosten intensief samen met ONVZ Zorgverzekeraar in Houten. Door de samenwerking zijn nieuwe diensten beschikbaar gekomen en in sommige gevallen is de werkwijze veranderd. Hier een overzicht van de 7 belangrijkste veranderingen. 1. Cliëntnummer of BSN? Vóór 2010 was uw BSN (burgerservicenummer) bij PNO Ziektekosten altijd uw polisnummer. Vanaf 1 januari 2010 is dat niet meer het geval. Met ingang van die datum registreren wij u en uw gezin onder een nieuw nummer: het cliëntnummer. Als u contact met ons opneemt, vragen wij u altijd om uw cliëntnummer. U vindt dit nummer op uw premieblad, polisblad en het Overzicht kosten voor medische zorg. Uw BSN houdt echter wel zijn functie. Geeft u dit nummer altijd door aan uw zorgverlener, ziekenhuis of apotheek. Hiermee maakt u zich kenbaar als verzekerde van PNO Ziektekosten. Uw BSN staat op uw verzekeringspas. Op uw premie- en polisblad hanteren wij ook nog de term polisnummer. U hoeft daar niets mee te doen. Deze nummers verwijzen naar het type verzekering dat u bij ons heeft afgesloten. 2. Declaratieformulieren Vóór 2010 ontving u persoonsgebonden declaratieformulieren. Ieder meeverzekerd gezinslid had daarbij, net als u, een eigen declaratieformulier. Tegenwoordig ontvangt u van ons één uniform declaratieformulier dat u voor uzelf, maar ook voor uw meeverzekerde gezinsleden kunt gebruiken. Het formulier is dus niet meer persoonsgebonden. Wel moet u sinds 1 januari 2010 een keuze maken tussen een declaratieformulier Z en een declaratieformulier U. Declaratieformulier Z: Een formulier voor een vergoeding van een declaratie die aan de zorgverlener moet worden betaald. U betaalt de nota niet zelf, wij betalen het volledige bedrag rechtstreeks aan de zorgverlener. Het eventuele eigen risico of eigen bijdrage brengen wij later bij u in rekening. Declaratieformulier U: Een formulier voor een declaratie waarvan de vergoeding aan u moet worden betaald. U betaalt zelf de rekening aan uw zorgverlener en stuurt ons daarna de originele nota( s), samen met het door u ingevulde declaratieformulier U. Het is dus belangrijk dat u zich, voordat u een declaratie indient, afvraagt aan wie de declaratie moet worden overgemaakt. 3. Post en telefoon 6 Vóór 2010 kwamen uw telefoontjes en uw post automatisch terecht op de Schuttersweg in Hilversum. Dat is nu niet meer het geval. Voor een snelle verwerking kunt u uw declaraties voortaan het best rechtstreeks opsturen naar Postbus 463, 3990 GG in Houten. Vindt u het prettiger om uw declaraties af te geven op de Schuttersweg in Hilversum? U bent daar nog steeds van harte welkom. Wel is het zo dat het afgeven van uw declaraties in Hilversum tot gevolg heeft dat deze later worden verwerkt. Voor telefonische vragen kunt u terecht bij het PNO Service Center (T ).

7 nderingen in Inning eigen risico 2010 De basisverzekering kent een verplicht en een vrijwillig eigen risico. Vóór 2010 inden wij het verplichte en vrijwillige eigen risico periodiek. Als u na 1 januari 2010 een declaratie naar PNO Ziektekosten stuurt waarvoor het eigen risico geldt, dan trekken wij me teen een bedrag ter grootte van het eigen risico af van het uit te keren bedrag. U krijgt minder uitgekeerd, totdat het hele eigen risico is verrekend of geïnd. Als uw zorgverlener de nota rechtstreeks naar PNO Ziektekosten stuurt, dan brengen wij het eigen risico bij u in rekening. Dit kan op twee manieren gebeuren: 1) U ontvangt daarvoor direct na de verwerking van de declaratie een acceptgiro van ons. 2) Het eigen risico wordt verrekend met een nota die aan u wordt betaald. Als wij een bedrag aan medische kosten vergoeden waarvoor het eigen risico geldt, dan ziet u dat op uw Overzicht kosten voor medische zorg. Het kan zijn dat wij het eigen risico over 2009 nog niet volledig bij u hadden geïnd. Na de laatste inningsronde van het eigen risico 2009 hebben wij namelijk nog declaraties over 2009 ontvangen. Als dat het geval is, heeft u daar afgelopen juni bericht over ontvangen. 5. MijnPNOZiektekosten Kon u vóór 2010 via MijnPNO slechts een declaratieformulier uitprinten, sinds 1 januari staat er 24 uur per dag een complete, beveiligde MijnPNOZiektekosten voor u klaar. Hierdoor kunt u nu bijna al uw ziektekostenverzekeringszaken online regelen. De gegevens van u en uw eventuele gezinsleden staan in MijnPNOZiekte kosten overzichtelijk bij elkaar. U ziet onder andere in één oogopslag of uw declaraties zijn verwerkt en wat bijvoorbeeld de stand van uw eigen risico 2010 is. 7. Een eigen polis? 6. Overzicht kosten voor medische zorg Als u vóór 2010 een declaratie indiende, ontving u altijd een uitkeringsspecificatie. Deze uitkeringsspecificatie was persoonsgebonden. U trof daarop ook alleen die nota s aan die u zelf had ingediend. Nota s die zorgverleners, apotheken of ziekenhuizen rechtstreeks naar ons stuurden, vond u daar niet op terug. Met ingang van 2010 sturen wij u een Overzicht kosten voor medische zorg. Hierop kunt u precies zien wat wij hebben betaald en aan wie. Op dit overzicht is ook te zien wat de stand is van uw eigen risico. U kunt er via MijnPNO- Ziektekosten voor kiezen dit kostenoverzicht alleen nog digitaal te ontvangen. Om u beter te informeren over het Overzicht kosten voor medische zorg hebben we in deze Focus een voorbeeldoverzicht bijgesloten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Als u kosten declareert van vóór 2010, ontvangt u ook nog de uitkeringsspecificatie van vóór Wordt uw kind 18? Gaan u en uw partner scheiden of voeren u en uw partner een gescheiden boekhouding? Tot 2010 was het in die gevallen mogelijk om binnen één polis meerdere adressen op te nemen. Vanaf 1 januari 2010 kan dat niet meer. Aan een polis kan maar één adres worden gekoppeld. Als deze situaties zich nu voordoen, kunt u als verzekeringnemer ons schriftelijk of telefonisch verzoeken om het meeverzekerde gezinslid een eigen polis te geven. Het gezinslid wordt in dat geval automatisch lid van de Stichting Vrienden van PNO Ziektekosten. Hierdoor blijft de collectiviteitskorting behouden en het verzekerde pakket met bijbehorende voorwaarden ongewijzigd. De ziektekostenpremie zal dan altijd automatisch van het bankrekeningnummer van het betreffende gezinslid worden afgeschreven. 7

8 Gezondheidsnieuws Hoofdpijn voorkomen of verlichten: 6 tips Zelfs met de beste wil van de wereld is hoofdpijn soms niet te vermijden. Maar u kunt wel wat doen als u voelt dat u hoofdpijn krijgt. 1. Pijnstiller Voelt u hoofdpijn aankomen door bijvoorbeeld algehele malaise? Neem dan meteen een pijnstiller. Hierdoor kunt u de aanval misschien nog voorkomen of in ieder geval minder hevig maken. 2. Probeer iets te eten Als een laag bloedsuikergehalte de oorzaak is van de hoofdpijn, dan kan het genoeg zijn om iets te eten. 3. Zorg voor een beetje lichaamsbeweging Soms helpt het om te stoppen met waar u mee bezig bent en een eindje te gaan lopen. Vooral als de hoofdpijn komt doordat u bijvoorbeeld te lang achter de computer heeft gezeten. 4. Zet een raam open Wat frisse lucht binnenlaten, kan helpen de hoofdpijn te verminderen. Een zuurstofarme omgeving draagt namelijk bij aan hoofdpijn. 5. Rust uit en ontspan Als u de hoofdpijn voelt aankomen, kunt u het beste stoppen met uw werkzaamheden en in een rustige, donkere kamer gaan liggen. Door te slapen kan de hoofdpijn afnemen of helemaal verdwijnen. 6. Gebruik een kompres Leg een heetwaterkruik of juist een ijskompres op uw voorhoofd. Dit kan de pijn verlichten. Tips bij tandartsangst Gelukkig is er wel iets aan de angst te doen. 8 >> focus Praat erover met uw tandarts. Hij is er dan op voorbereid en kan eventueel extra tijd voor u nemen. Praat er met anderen over. Gebruik de hulp van anderen om u te motiveren en de juiste hulp te vinden. Spreek met de tandarts een teken af waarop hij de behandeling onderbreekt. Zo krijgt u het gevoel dat u de controle enigszins in eigen hand houdt. Probeer eens of u baat heeft bij ontspannings- of ademhalingsoefeningen. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder een kind went aan de tandarts, hoe kleiner de kans is dat er later angst ontstaat. Voor jonge kinderen is het goed als een van de ouders tijdens de controle of behandeling aanwezig is. Bang voor de tandarts Fobie nummer één in Nederland is angst voor de tandarts. Naar schatting vrezen 1,2 miljoen mensen een tandartsbezoekje. Dat ligt niet alleen aan de angst voor pijn. Schaamte speelt ook een belangrijke rol. Menigeen zit met angstzweet in de wachtkamer van de tandarts. Veel mensen komen er niet eens. Met allerhande huis-, tuin- en keukenmiddelen proberen ze de pijn te stillen. Bij de helft van de tandartsvrezers is de angst zo extreem dat ze hun gebit verwaarlozen. Ze durven niet voor hun angst uit te komen en willen er niet met anderen over praten. Ze schamen zich. Iedere ochtend worden ze weer pijnlijk geconfronteerd met hun probleem zodra ze in de spiegel kijken. Oorzaken De oorzaken van deze angst kunnen heel verschillend zijn en zijn meestal terug te voeren op de jeugd. In veel gevallen heeft men het nodige te verduren gehad bij de (school)tandarts. In andere gevallen is de angst afgekeken van de ouders of afkomstig van sterk overdreven griezelverhalen op school.

9 Een nieuwe ledenraad 1 juli 2010 van start Dit voorjaar schreef het bestuur van PNO Ziektekosten verkiezingen uit voor de ledenraad. Een belangrijke gebeurtenis, want de ledenraad vertegenwoordigt uw belangen bij PNO Ziektekosten. Een goede, sterke ledenraad met een duidelijke mening is daarom van essentieel belang. Er zijn twee kiesgroepen: gepensioneerden en leden, niet zijnde gepensioneerden. Op 28 april sloot de termijn waarin iedere verzekeringnemer zich beschikbaar kon stellen voor een zetel in de ledenraad. Toen bleek dat er voor de kiesgroep leden, niet zijnde gepensioneerden gelet op het aantal aanmeldingen geen verkiezingen nodig waren. Iedere kandidaat kwam automatisch in aanmerking voor een zetel in de ledenraad. Dat betekent dat het aantal beschikbare zetels voor deze kiesgroep vanaf 1 juli niet helemaal benut wordt. Het bestuur besluit binnenkort of aanvullende verkiezingen noodzakelijk zijn. leden, niet zijnde gepensioneerden op 28 april jl. al bekend. De volgende personen vertegenwoordigen vanaf 1 juli uw belang in de ledenraad. Mevrouw M.H.A. Boon-Fremouw (Driebergen) De heer G. Bril (Hilversum) De heer C.P. van Gelder (Almere) De heer B. Henni (Hilversum) De heer H.C. Jore (Hilversum) De heer B. Klaver (Hilversum) De heer J.P. Wieringa (Utrecht) Bewegen is presteren Hoe fit is uw kind? Scholieren die meer bewegen, presteren beter op school. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van California in Los Angeles. Lichamelijk actieve scholieren lijken hoger te scoren dan hun minder fitte studiegenoten. De fitheid van de studenten werd bepaald met behulp van een hardlooptest en vergeleken met een reken-, lees- en taaltoets. De score van de toets daalde met meer dan een punt, voor elke extra minuut die een scholier nodig had om de hardlooptest te volbrengen. Ook kwam naar voren dat scholieren met een gezond gewicht beter presteerden op school dan hun klasgenoten met overgewicht. De onderzoekers concluderen hieruit dat zowel een goede conditie als een gezond gewicht bijdragen aan het optimaal functioneren van de hersenen. Als vervolgonderzoek het positieve effect van lichamelijke activiteit op schoolprestaties bevestigt, zullen scholen meer moeten investeren in gymlessen. Verkiezingen Voor de kiesgroep gepensioneerden hebben zich meer kandidaten aangemeld dan er zetels beschikbaar waren. Voor deze groep heeft het bestuur dan ook verkiezingen uitgeroepen. Iedere verzekerde in deze kiesgroep ontving half mei een stemkaart, waarop tot en met 17 juni jl. een stem uitgebracht kon worden op zijn of haar voorkeurskandidaat. De verkiezingsuitslag was bij het ter perse gaan van deze Focus nog niet bekend. Daarom verwijzen wij u voor de nieuwe leden voor deze kiesgroep naar en naar de Spreek buis van begin juli. De nieuwe ledenraad Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, waren de nieuwe leden in de kiesgroep Wat doet de ledenraad? De ledenraad is het hoogste orgaan van PNO Ziektekosten. De raad fungeert als een Raad van Toezicht en kan duidelijk haar stempel op het beleid drukken. Zo kan de ledenraad invloed uitoefenen op onder andere de pakketsamenstelling. De ledenraad benoemt zeven van de dertien bestuursleden, keurt de jaarrekening goed, besluit over statutenwijzigingen en adviseert het bestuur. Chris van Gelder, voorzitter van de ledenraad van PNO Ziektekosten Wat vinden de leden zelf van de ledenraad? De ledenraad werd acht jaar geleden opgericht. Chris van Gelder is de huidige voorzitter van de ledenraad en hij is enthousiast over de taken van deze club : Een paar keer per jaar buigen we ons over het gevoerde beleid, we toetsen en controleren dat. PNO Ziektekosten is met verzekerden relatief klein. Het is een vlotte organisatie met een hoog serviceniveau. Dat moeten we zien te handhaven. Daar draagt de ledenraad nadrukkelijk aan bij als onafhankelijke groep van mensen die niet dagelijks met de organisatie bezig zijn. 9

10 10>> Stichting AKN Samenwerken wordt al Terwijl de inhoudelijke verschillen tussen de omroepverenigingen juist sterker benadrukt worden, neemt de samenwerking tussen de ondersteunende diensten (de backoffice) verder toe. Want waarom zou iedere omroep het wiel opnieuw uitvinden? Stichting AKN (AVRO, KRO en NCRV) is het ultieme voorbeeld van samenwerking tussen de omroepen. Het indrukwekkende pand aan de s Gravelandseweg in Hilversum illustreert Spannende tijden in omroepland de manier waarop AVRO, KRO en NRCV Door overeenkomsten is samenwerken. Iedere omroep heeft er samenwerking in ondersteunende zijn eigen verdieping, ingericht naar eigen diensten (facilitair, financieel- wensen. Op de begane grond zetelen de administratief en personeels- 125 medewerkers van Stichting AKN. Zij matig) logisch verzorgen de juridische dienstverlening, 75% van de omroepmedewerkers de informatie- & mediatechnologie, het kiest voor PNO Ziektekosten facilitymanagement én de financiële administratie voor de drie omroepverenigingen. Daarnaast is AKN verantwoordelijk voor de technische projectbegeleiding Verdergaande samenwerking? van radio- en tv-programma s, inclusief Nu de Tweede Kamerverkiezingen het beheer en de exploitatie van de uit- net achter ons liggen, is de vraag zendstudio s van Radio 2 en 5 en de twee wat de gevolgen zullen zijn voor de tv-studio s. Personeelsadviseur Theo van omroepen. Van der Lienden: In de der Lienden vertelt: Voor een goed verkiezingscampagne is veel begrip van deze samenwerking moet je gesproken over het afschaffen van even terug in de tijd. De publieke omroe- één van de drie zenders. Dat zou pen zijn altijd onderwerp van politiek uiteraard grote gevolgen hebben debat en begin jaren negentig werd er voor de omroepen en dus ook voor veel gesproken over meer samenwerking AKN. Ook wordt er wel gesproken tussen de omroepen. Na de nodige over- over één gezamenlijke backoffice leggen zijn de directies uitgekomen op voor alle publieke omroeporganisa- deze combinatie. Toen al werd gezegd ties. Dat levert natuurlijk de nodige dat van echt voordeel pas sprake zou zijn besparingen op, maar er is ook het bij gezamenlijke huisvesting. Dat is in nodige tegenin te brengen. Zo kan 2000 gerealiseerd. het lastig zijn om de kwaliteit te handhaven, is het niet goed voor uit zal zien weten we niet, maar dat er de werkgelegenheid en past het dingen gaan veranderen is zeker. AKN niet bij de manier waarop omroepen zich ontwikkelen. Naar aanleiding van de concessiewet, waarin Geen tijd verspild Overigens werken de omroepen ook nu Stichting AKN is ontstaan in Dit omroepen iedere vijf jaar moeten al op allerlei manieren samen. We heb- bedrijf ondersteunt de AVRO, KRO en aantonen dat zij iets toevoegen, ben natuurlijk heel veel gemeen, legt NCRV op juridisch, ICT, facilitair, en proberen zij zich steeds meer te Van der Lienden uit. We werken alle- financieel-administratief vlak. Daar- onderscheiden van elkaar. Gevoels- maal volgens dezelfde CAO en ook veel naast exploiteert AKN de in het gebouw matig past dat wellicht niet bij andere regelingen voor medewerkers aanwezige radio- en tv-studio s. AKN verdergaande samenwerking. zijn gelijk. Daarom hebben we bijvoor- focus heeft 125 medewerkers en is gevestigd in het AKN-gebouw in Hilversum, aan de s Gravelandseweg. Alhoewel de ondersteuning die wij bieden prima los kan staan van het inhoudelijke aanbod van de omroepen. Hoe de toekomst er precies beeld een periodiek P&O-overleg, waarbij de hoofden P&O van alle publieke omroepen aansluiten. Gezamenlijk werken we ondermeer aan een arbo-catalo-

11 leen maar belangrijker CV Naam: Theo van der Lienden (55) Functie: personeelsadviseur AKN In dienst: sinds 1981 bij de omroep Werkervaring: vanaf 1977 werkzaam in het P&O-veld Opleiding: HBO-opleiding Mens en Arbeid en vervolgopleiding De Baak, aangevuld met vaktrainingen Spannende tijden in omroepland Door overeenkomsten is samenwerking in ondersteunende diensten (facilitair, financieeladministratief en personeelsmatig) logisch 75% van de omroepmedewerkers kiest voor PNO Ziektekosten gus, een gezamenlijk uitzendcontract en medewerkersmobiliteit. Ook denken wij samen na over het gemotiveerd en ontwikkelbaar houden van medewerkers. Het is dus niet zo dat er tijd en geld verspild wordt doordat iedere omroep zelf het wiel uit wil vinden! Gewoon goed verzekerd Ook de voordelen van een ziektekostenverzekering bij PNO Ziektekosten gelden voor alle omroepmedewerkers. Vóór de komst van de basisverzekering was iedereen verplicht particulier of verplicht aanvullend verzekerd bij PNO Ziektekosten. Na die tijd Hoe de toekomst van de omroepen er precies uit zal zien weten we niet, maar dat er dingen gaan veranderen is zeker besloot zo n 75 procent dat te blijven, legt Van der Lienden uit. De redenen daarvoor? Wat mij betreft is de belangrijkste reden dat de dienstverlening en de polisvoorwaarden van PNO Ziektekosten uitstekend zijn. Dat is ook wat ik hoor van anderen en ook in het jaarlijkse onderzoek onder zorgverzekeraars wordt dat steeds weer bevestigd. Dus waarschijnlijk kies je PNO Ziektekosten niet uit kostenoverwegingen, maar wel omdat je gewoon goed verzekerd wilt zijn. Dat PNO Ziektekosten nu kiest voor schaalvergroting vind ik niet bezwaarlijk. Natuurlijk ontstaat het risico dat het contact minder persoonlijk en dus minder prettig wordt, maar gezien de solide basis maak ik me daar geen zorgen over. 11

12 Lezersaanbiedingen Ontspannen op de Veluwe Genieten van een Ayurvedische massage, een luxe lunchbuffet en alle sauna- en wellnessfaciliteiten van de Veluwse Bron? Dat kan extra voordelig met de speciale Focus Wellness Special. De Veluwse Bron ligt tussen Apeldoorn en Zwolle, midden in de mooie Veluwse natuur van Emst. Een droomplek waar rust en ontspanning de boventoon voeren. Het wellnessresort ligt op een 21 hectare groot landgoed en biedt meer dan m 2 aan de mooiste wellnessfaciliteiten. Het wellnessdorp is uniek in zijn soort. Want waar anders vind je een Wildobservatiesauna, een Pakistaanse Zoutmijnsauna, een Veluwse sauna of een compleet Kelosaunadorp? Verspreid over het buitenterrein liggen diverse baden, waaronder een ruim zwembad, een zoutwaterbad, diverse whirlpools en een bruisbad. En dat alles aan een prachtig groot meer, waar het zuivere water omhoog borrelt... Focus Wellness Special Ontvangst tussen en uur met koffie, thee of cappuccino Gebruik van alle sauna- en wellnessfaciliteiten tot uur De behandelingen worden tussen en uur gepland Onbeperkt gebruik van douchegel, shampoo en scrubzout Luxe lunchbuffet Ayurvedische massage van 30 minuten. Ayurveda betekent kennis van het leven, Ayu is leven en veda is kennis. De Ayurvedische massage gebeurt geheel volgens de eeuwenoude Indiase traditie. Er wordt gebruikt gemaakt van authentieke warme kruidenoliën die op u persoonlijk zijn afgestemd, volgens het concept (de menstypen) Vata, Pitta en Kapha. De kruidenolie werkt tot diep in de weefsels en heeft de kracht afvalstoffen aan het lichaam te onttrekken. De Ayurvedische massage is ontspannend en toch dynamisch, waarbij de energiebanen en weefsels worden gestimuleerd. Het doel van de massage is om de balans in lichaam en geest te herstellen en afvalstoffen af te voeren. Presentje bij vertrek Voordeelprijs: 69,00 p.p. (normaal 92,50 p.p.) De Focus Wellness Special is geldig tot en met 15 december Let op: wees er snel bij want er is beperkte beschikbaarheid voor deze aanbieding! Graag reserveren o.v.v. Focus Wellness Special. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van de Veluwse Bron. Veluwse Bron Viskweekweg KJ EMST (Gemeente EPE) T +31 (0) E I Genieten van de natuur Eropuit voor een mooie wandeling? Routes genoeg, maar een wandelkaart kost al gauw 7. Om toch fit én voordelig de zomermaanden door te komen, biedt On Track u nu een voordelig online jaarabonnement aan voor bijna 1600 wandel- en fietsroutes door heel Nederland. Naar buiten dus! Maandelijks komen er tientallen nieuwe tochten bij. Aanbieding Als verzekerde van PNO Ziektekosten betaalt u geen 14,95, maar slechts 9,95 voor een On Track jaarabonnement. Hiermee krijgt u online toegang tot de 1600 wandelroutes van On Track. Het abonnement verloopt automatisch na twaalf maanden. 12 Op weg met On Track Op vindt u altijd wel een route bij u in de buurt: wandelroutes, nordic walks, fietsroutes en zelfs kanoroutes. Ook voor GPS-liefhebbers! De routes zijn altijd actueel en voorzien van een topografische kaart en heldere routebeschrijving. Een abonnement aanvragen? Dat kunt u online regelen. Ga op internet naar de website pno, voer servicekwaliteit in als toegangscode en bestel uw On Track jaarabonnement. Meer informatie:

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan

PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Jaargang 2 2005 nummer 3 PrivaZorg magazine Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Vacuümtherapie voor wondgenezing

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond Jaargang 3 2006 nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek"

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Zo voelt de collectieve zorgverzekering van Univé

Zo voelt de collectieve zorgverzekering van Univé Univé Zorg Samen 2011 Zo voelt de collectieve zorgverzekering van Univé Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen Wat leest u in deze brochure? Voorwoord 3 Overzicht verzekeringen 4 Basisverzekering

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren Inhoudsopgave Van de redactie Net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Letseljournaal STAND BACK! LOOSEN HIS TIE! GET SOME WATER! OH, AND...ER, OPEN HIS WALLET...I M A LAWYER! Jachtseizoen op letselschadeslachtoffers

Letseljournaal STAND BACK! LOOSEN HIS TIE! GET SOME WATER! OH, AND...ER, OPEN HIS WALLET...I M A LAWYER! Jachtseizoen op letselschadeslachtoffers Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS STAND BACK! LOOSEN HIS TIE! GET SOME WATER! OH, AND...ER, OPEN HIS WALLET...I M A LAWYER! Jachtseizoen op letselschadeslachtoffers

Nadere informatie