Kenniscentrum Microverzekeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenniscentrum Microverzekeren"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 8 O K T O B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Najaarsbijeenkomsten in het teken van Beheerste Bedrijfsvoering Pagina 5 Mantelovereenkomst FOV en NIBE-SVV Pagina 7 Herverzekeringsprijzen en -condities op weg naar een harde markt? Pagina 8 Drie stappen naar minder verloop Pagina 8 Questions & answers kredietcrisis Pagina 9 Mediators in de verzekeringsbranche bundelen krachten Kenniscentrum Microverzekeren Coöperatieve en onderlinge verzekeraars zetten zich in voor mondiale solidariteit Per 1 januari 2009 zal aan een van de universiteiten in Nederland een Kenniscentrum Microverzekeren worden ingesteld. Aan dit centrum zal een bijzondere leerstoel worden verbonden. Het Kenniscentrum is een initiatief van Eureko, het moederbedrijf van Achmea. Eureko zal het kenniscentrum en de bijzondere leerstoel gedurende vier jaar volledig financieren. We vroegen om een toelichting van deze plannen aan Toon Bullens, voorzitter van de FOV en mede-initiatiefnemer van Micro Insurance Association Netherlands (MIAN). Het voornemen om een Kenniscentrum en een bijzondere leerstoel Microverzekeren in te stellen, is neergelegd in het zogeheten Actieplan Microverzekeringen van Eureko/Achmea. Dit actieplan werd op 24 september 2008 door Eureko s vicebestuursvoorzitter Gerard van Olphen officieel overhandigd aan prinses Máxima. Zij was aanwezig bij de conferentie Microverzekeren; de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderlinge en coöperatieve ondernemingen. Deze conferentie werd georganiseerd ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe bestuurs- en conferentiecentrum van Eureko/Achmea in Zeist. empowerment van mensen in achterstandssituaties, waarbij zij hun zelfstandigheid behouden en versterken door op onderdelen waar dat relevant is, met elkaar samen te werken. Dit nu is precies ook de grondslag en de kracht van coöperatief ondernemerschap. In vergelijkbare bewoordingen lichtte Gerard van Olphen tijdens de conferentie Microverzekeren de beweegredenen van Eureko/Achmea toe. Pagina 11 Vrijwillige Liefde Beurs meer dan een rotary of sociëteit E C O N O M I S C H E W E E R B A A R H E I D Toon Bullens is nauw betrokken bij de uitwerking van het Actieplan Microverzekeringen. We gaan zowel een onderzoeksprogramma als een onderwijsprogramma opstellen, legt hij uit. De precieze invulling daarvan zal in de komende weken en maanden plaatsvinden, maar de kern ervan zal de microdienstverlening zijn in verbinding met coöperatief ondernemerschap. De filosofie zal heel sterk op die tweedeling worden gericht. Het gaat om de Prinses Máxima ontving uit handen van Gerard van Olphen, vicebestuursvoorzitter van Eureko, het Actieplan Microverzekeringen. De onderlinge 1

2 Hij zei: Wij zijn groot geworden door onderlinge solidariteit, het belangrijkste concept van verzekeren. Nu is de tijd rijp om die solidariteit verder uit te breiden naar ontwikkelingslanden. Niet uit liefdadigheid, maar vanuit een economisch perspectief. Door onze steun geven we mensen in ontwikkelingslanden de kans hun economische weerbaarheid te vergroten. We brengen geen geld, maar kennis. M O N D I A L E S O L I D A R I T E I T De toepassing van het concept microverzekeren in ontwikkelingslanden is al sinds 2004 de kernactiviteit van Micro Insurance Association Netherlands (MIAN). Inmiddels is een reeks projecten in gang gezet, in onder meer India, Kenia, Nepal en Oeganda. Men mag verwachten dat deze projecten van MIAN ondersteuning vanuit het in te stellen Kenniscentrum Microverzekeren zullen krijgen. Toon Bullens: Van belang is natuurlijk om technieken en methoden uit te wisselen en om te leren van de activiteiten die er in dit domein nu al zijn. We zullen dan ook zeker good practices en bad practices gaan inventariseren en die kennis in nieuwe projecten gaan inbrengen. Daarnaast is wat mij betreft vooral de vraag relevant hoe we mondiale solidariteit kunnen organiseren. Solidariteit uit zich vrijwel altijd door de beschikbaarstelling van geld, tijd of kennis of van een combinatie daarvan. In toenemende mate zien we dat bijvoorbeeld studenten, voordat zij aan hun carrière beginnen, gedurende een periode in een ontwikkelingsland gaan werken. Die vorm van solidariteit, door tijd en kennis ter beschikking te stellen, zie je ook bij bijvoorbeeld de vrijwilligers die bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers zijn aangesloten en bij de mensen die namens MIAN worden uitgezonden. Een belangrijke taak van het nieuwe kenniscentrum zal dan ook zijn het verder verdiepen van de rol van de coöperatieve financiële dienstverleners in Nederland in het organiseren van die mondiale solidariteit. Ik hoop dat het kenniscentrum en de bijzondere leerstoel voor veel coöperatieve en onderlinge verzekeraars de inspiratie zullen opleveren om op een of andere manier met hun medewerkers en met hun klanten actief in ontwikkelingslanden te zijn. Daar liggen volgens mij, als ik dat een keer zo mag noemen, nog voldoende commerciële kansen vanuit een maatschappelijk perspectief. R E L E V A N T E T H E M A S E N V R A G E N Toon Bullens toont zich in FOV-verband, bijvoorbeeld in zijn jaarlijkse nieuwjaarsboodschap en zijn inleiding op de algemene ledenvergadering, steevast een vurig pleitbezorger van het coöperatieve gedachtegoed. Hij is ervan overtuigd dat de coöperatieve en onderlinge ondernemingsvormen ten langen leste als enige stand zullen houden. De huidige kredietcrisis ziet hij als een veelzeggend symptoom daarvan en de relatie met bovengenoemde mondiale solidariteit is snel gelegd. Bullens: De primaire functie van banken is het benutten van overliquiditeit in situaties van een liquiditeitsbehoefte. Spaarders kunnen hun geld naar de bank brengen en de bank zorgt vervolgens voor kredieten, bijvoorbeeld voor bedrijvigheid, waardoor de economische motor blijft lopen. Op een wereldschaal gezien hebben mensen in ontwikkelde landen een overliquiditeit, die op dit moment overwegend nog voor consumptie wordt gebruikt. Is het dan niet vanuit verschillende optieken denkbaar, bijvoorbeeld vanuit de opvatting dat de consumptie moet worden teruggebracht teneinde het milieu minder te belasten, dat we die huidige overliquiditeit gebruiken voor tekorten aan liquiditeit in landen met een achterstandssituatie, om daar ook economische activiteiten tot stand te brengen? En zo weet ik er nog wel een paar. Laten we bijvoorbeeld eens werk maken van de intensivering en verduurzaming van de voedselproductie in ontwikkelingslanden: typisch een karwei waar we in Nederland toch enig verstand van schijnen te hebben. En kan dan de verbinding van het Nederlandse agrarische bedrijf met de 2 De onderlinge oktober 2008

3 coöperatieve financiële dienstverleners misschien model staan voor ontwikkelingen die in ontwikkelingslanden nog moeten plaatsvinden? Voor mij zijn dit allemaal thema s en vragen die in zo n Kenniscentrum Microverzekeren aan de orde kunnen komen. S T E U N I N D E R U G De conferentie Microverzekeren in het nieuwe bestuurs- en conferentiecentrum van Eureko/ Achmea in Zeist kende een afwisselend programma, met inleidingen van dagvoorzitter Willemijn Verloop (directeur van War Child Nederland), Gerard van Olphen (die de door griep gevelde bestuursvoorzitter Maarten Dijkshoorn verving) en Noreena Hertz (momenteel gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit). Daarnaast werden films vertoond over onder meer microverzekeren in Kenia en was er een forumdiscussie waarin voornamelijk de activiteiten van MIAN werden toegelicht. Een hoogtepunt voor een aantal MIAN-vrijwilligers was hun gesprek in de pauze met prinses Máxima. Dit onderhoud nam maar liefst ruim een halfuur in beslag. Het is ongelofelijk hoe betrokken zij is, aldus Bullens, en hoe goed zij in de problematiek en ook in detailvraagstukken is ingevoerd. Haar inzet is voor alle betrokkenen bij microdienstverlening een buitengewoon grote steun in de rug. Tot slot wil Toon Bullens de lezers van de Onderlinge oproepen om na te gaan, eventueel samen met bestuur en/of directie, wat zij op het gebied van microverzekeringen en overige microdienstverlening in ontwikkelingslanden zouden kunnen betekenen. Geïnteresseerden in vrijwilligerswerk voor MIAN kunnen zich melden bij Marie-José Korenromp Zij kan de meest actuele informatie over de huidige mogelijkheden geven. De onderlinge oktober

4 FEDERATIE Hans Hoekstra met pensioen Na ruim 11 jaar als directievoorzitter gewerkt te hebben bij Bovemij Verzekeringen in Nijmegen, heeft Hans Hoekstra zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Op 16 september nam hij tijdens een receptie op het landgoed Groenevecht in Breukelen afscheid van zijn maatschappij. Dit afscheid betreft feitelijk alleen zijn voorzitterschap van de directie; Hoekstra blijft tot 1 januari aan als adviseur en neemt vervolgens plaats in de Raad van Commissarissen van Bovemij. Ook voor de FOV blijft hij behouden, in de rol van plaatsvervangend bestuurslid voor de afdeling motorrijtuigen. De hoofddirectie van Bovemij Verzekeringen bestaat vanaf 1 oktober nog uit twee personen: René Leander gaat de functie van voorzitter bekleden en Hans Wittenberg die van vicevoorzitter. Beiden maakten al deel uit van de hoofddirectie onder leiding van Hoekstra. Leander en Wittenberg blijven hun huidige taken uitvoeren en verdelen de taken van Hoekstra onderling. Martin Duvivier in FOV-bestuur Martin Duvivier (50) heeft per 1 oktober de FOV-bestuurszetel van Univé centraal ingenomen. Per 1 september 2008 is Duvivier als lid van de Raad van Bestuur in dienst getreden bij de verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT). Duvivier was hiervoor werkzaam als directievoorzitter en CEO van ABN AMRO verzekeringen. Hij zal zich vooral bezig houden met de aandachtsgebieden Onderlingen, Distributie, het domein Schade en de marktunits MKB en Particulier. Duvivier heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in verzekeringsland. Hij begon zijn carrière in 1980 als accountmanager Bedrijvenmarkt Schade bij Centraal Beheer. Via verschillende management- en directiefuncties, veelal op marketing en commercieel gebied bij Aegon, UAP Nieuw Rotterdam en Levob, belandde hij in 1998 voor een korte periode bij Zorgverzekeraar VGZ. De afgelopen jaren was Duvivier directievoorzitter van Delta Lloyd Groep Zorg en directievoorzitter / ceo van ABN Amro Verzekeringen (beide onderdeel van Delta Lloyd Groep). Martin Duvivier ziet veel potentieel in de combinatie Univé-VGZ- IZA-Trias: Dat geldt zowel voor de klanten als voor de eigen organisatie. Bovendien kent Univé-VGZ-IZA-Trias een aantal herkenbare en onderscheidende kenmerken, zoals de Onderlingen en de distributie-formule. In mijn optiek is het een persoonlijk, open en oprecht bedrijf. Met nuchterheid, enthousiasme en overtuiging, aldus Duvivier. Najaarsbijeenkomsten over beheerste bedrijfsvoering In november en december vinden de traditionele najaarsbijeenkomsten plaats van de afdelingen Brand-Regionaal. Het centrale thema tijdens deze avondbijeenkomsten is Beheerste bedrijfsvoering, voorheen bekend als AO/IC (Administratieve Organisatie / Interne Controle). Het ligt in de bedoeling om aan de hand van twee inleidende presentaties een open discussie over het centrale onderwerp te voeren. Vanuit de praktijk zal er inbreng worden gepleegd door de heren R. Hoek (regio West Zuid), mr. R. Heeringa (regio Noord) en B. Doornweerd (regio midden). Daarnaast verleent DNB medewerking aan de bijeenkomsten. Vertegenwoordigers hiervan zullen aandacht besteden aan de kredietcrisis, de nieuwe verslagstaten en de verplichte auditcommissie. De bijeenkomsten worden op vier dagen en verspreid over het land gehouden: dinsdag 4 november, Oudendijk Restaurant La Mère Anne maandag 10 november, Zeist Congrescentrum Figi woensdag 19 november, Markelo Restaurant De Poppe dinsdag 2 december, Odoorn Hotel Lubbelinkhof De bijeenkomsten worden afgesloten met een gezamenlijk diner. Opgave is mogelijk via het FOV-secretariaat. Schepenafdeling zoekt het hogerop Op 23 september jl. vond het jaarlijkse informeel overleg plaats van de FOVafdeling schepenverzekering. Doel van dit evenement is om zonder een vooraf opgestelde agenda te kunnen stilstaan 4 De onderlinge oktober 2008

5 ONDERLINGEN bij onderwerpen die alle betrokken verzekeraars raken. Traditiegetrouw wordt aan deze bijeenkomst een activiteit gekoppeld. In voorgaande jaren werd steevast het ruime sop gekozen. Daarbij werd onder meer het Fort Pampus aangedaan en de Vecht in Breukelen bevaren. Dit jaar werd eveneens gevaren, maar dan in de lucht. Per heteluchtballon werd over Heerenveen en de omgeving gevaren, toegeschouwd door enkele leden van de afdeling die de onderneming wat té uitdagend vonden. Mantelovereenkomst FOV en NIBE-SVV De FOV en NIBE-SVV Amsterdam hebben een mantelovereenkomst gesloten die voorziet in een korting van 12-17,5% op alle NIBE-SVV-cursussen. Deze korting geldt voor alle (medewerkers van) FOV-leden die een opleiding bij NIBE-SVV afnemen. Aanleiding voor de overeenkomst zijn de nieuwe PE-eisen waar financiële dienstverleners aan dienen te voldoen. Bob Seemann, directeur NIBE-SVV en (l) Chris van Toor, directeur FOV. Productwijzers levens- en inkomensverzekeringen De productwijzers levens- en inkomensverzekeringen zijn inmiddels definitief vastgesteld en op de FOV-site geplaatst. De productwijzer schadeverzekeringen was al eerder op de site geplaatst. Boogaard directeur Centramed Jan Boogaard (51) is benoemd tot algemeen directeur van onderlinge waarborgmaatschappij Centramed, die is gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid. Boogaard was voorheen onder meer werkzaam voor AXA en Delta Lloyd. Hij volgt Ad van Sluijs op die per 1 januari afscheid neemt. Van Sluijs stond in 1994 aan de wieg van de Centramed. Per 1 januari 2009 bestaat de directie uit Jan Boogaard en Peter Kamp. Centramed telt 66 leden, voornamelijk academische en algemene ziekenhuizen en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Univé beste agrarische verzekeraar van Nederland Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau AgriDirect en agrarische uitgever Agrimedia is Univé als beste agrarische verzekeraar naar voren gekomen. Het onderzoek, dat gehouden werd onder ruim veehouders, leverde Univé het rapportcijfer 7.4 op. Univé scoort met name hoog op service, goede kennis van de sector, duidelijkheid en prijs. Dat er goed gescoord is, wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen, aldus Cor Ensing, algemeen directeur van Univé Drenthe Overijsssel. Ons streven is om volgend jaar weer als eerste te eindigen en om continue in te zetten op tevredenheid van onze klanten. De premies zijn zo laag mogelijk en onze leden delen mee in de winst. Univé heeft van oudsher een sterke binding met de agrarische sector. Eind 19e eeuw bundelden boeren hun krachten om de toenmalige landbouwcrisis het hoofd te bieden. Overal in het land werden onderlinge waarborgmaatschappijen opgericht. 45% Van de agrarische ondernemers in Nederland heeft een of meer Univé-verzekeringen. Bovendien nemen veel van hen zitting in de regionale en landelijke besturen van Univé. Al onze agrarische adviseurs hebben een achtergrond in de sector. Zij moeten zich kunnen inleven in de situatie van onze klanten, aldus Ensing. De uitslag van het onderzoek is eind september gepubliceerd in een speciale uitgave van het blad V-focus. Agriver komt met sneeuwschadepolis Op verzoek van en in samenwerking met de boomkwekerijsector heeft Agriver een dekking voor sneeuwdrukschade aan boomkwekerijproducten ontwikkeld. Deze verzekering geldt als overbrugging van de periode tot de komst van de brede weersverzekering, die in januari 2010 wordt verwacht. De polis werkt op dezelfde basis als de regenwateroverlastverzekering: Boomkwekers hebben een eigen risico van 25%. Als de schade hoger blijkt dan de premie-inkomsten kunnen de verzekerden een naheffing krijgen. Nieuw (bouw)verzekeringspakket glastuinbouwondernemers van Avéro Avéro Achmea introduceert het Bouwpakket Glastuinbouw voor glastuinbouwondernemers die gaan bouwen. Glastuinbouw is een snel innoverende sector. Bouwprojecten worden complexer en financiële belangen nemen toe. In het verzekeringspakket worden drie aandachtsgebieden gebundeld: Bouwadvies, CARverzekering en Teeltplandekking. Het onderdeel Bouwadvies is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de risico s en de verzekerbaarheid van het bouwproject. De Construction All Risk-verzekering (CAR) dekt de schade die ontstaat tijdens de bouw. De Teeltplandekking regelt de vergoeding van schade die ontstaat door De onderlinge oktober

6 vertraging van het bouwproject door een gedekt risico. Een van de diensten waarop de ondernemer kan terugvallen is het bouw- en preventieadvies door de glastuinbouwspecialisten van Avéro Achmea. De adviezen zijn gratis bij afname van alle drie diensten uit het verzekeringspakket Bouwpakket Glastuinbouw. Het bouwadvies geeft de ondernemer inzicht in de risico s en de verzekerbaarheid hiervan. Maar ook brandveiligheid, stormbestendigheid, wateroverlast, diefstal tijdens de bouw en bedrijfscontinuïteit zijn zaken die in het advies aan bod komen. De premie van de CAR-verzekering is afhankelijk van de duur en omvang van het bouwproject en worden per project op basis van maatwerk vastgesteld. De premie voor de teeltplandekking is afhankelijk van de soort teelt. Bovemij wil meer uit volmachtkanaal halen Bovemij verwacht dit jaar uit te komen op een premieomzet van 230 (203) mln. Het aandeel van het volmachtkanaal moet daarin verder worden vergroot. Ongeveer de helft van de omzet loopt nu via het volmachtkanaal. Dit jaar zijn onder meer met Voogd & Voogd en Kroymans volmachtovereenkomsten gesloten en is Enra overgenomen van DSB Bank. Verder wil Bovemij meer verzekeringen via aangesloten Bovag-bedrijven gaan verkopen. Bron: AM-signalen, 6 oktober 2008 ONVZ biedt ondernemer Zó-fit ONVZ wil de ondernemer met het servicepakket Zó-fit snel weer terug in het arbeidsproces helpen. De module kan los afgesloten worden, zonder een basis- of aanvullende verzekering van ONVZ. Zonder basisverzekering geldt een toeslag van 25 procent op de premie van 9,50 per maand. Als een ondernemer de Zó-fitmodule heeft afgesloten en hij moet verzuimen, dan belt hij met de Zó-fit Assistent. Deze neemt de ondernemer werk uit handen door afspraken te maken voor behandelingen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een landelijk netwerk van specialisten en zorginstellingen. ONVZ garandeert de ondernemer dat hij binnen vijf werkdagen een eerste gesprek heeft of dat de behandeling gestart wordt. Afhankelijk van de aanvullende verzekering en het aantal behandelingen, krijgt de ondernemer een groot aantal behandelingen vergoed. Bron: AM-signalen, 6 oktober 2008 Interpolis accepteert binnen tien minuten Interpolis heeft het acceptatieproces voor het afsluiten van een levensverzekering verkort tot tien minuten of minder. Voorheen nam dit proces enkele dagen in beslag. Volgens Interpolis wordt na het invullen van de digitale gezondheidsverklaring ruim 90 procent direct geaccepteerd als klant. De overige 10 procent moet een aanvullend traject doorlopen, bijvoorbeeld in de vorm van een medische keuring of het geven van schriftelijke toestemming om meer gegevens te verzamelen. Momenteel accepteert Interpolis 97 procent van haar klanten tegen een normale premie. De overige 3 procent accepteert Interpolis ook bijna altijd, maar tegen een verhoogde premie. Slechts één op 500 klanten wordt niet geaccepteerd. Achmea Leusden verhuisd naar Amersfoort De Achmea-vestiging in Leusden is verhuisd naar Amersfoort. De 430 medewerkers werken nu in het pand van zorgverzekeraar Agis. Het betreft voor meer dan de helft medewerkers van Avéro Achmea. De rest werkt bij Achmea Bank, het pensioenbedrijf en enkele ondersteunende diensten. Reden van de verhuizing is het vestigingsbeleid van Achmea, dat erop gericht is te komen tot acht kernlocaties in Nederland. Op termijn zullen de kleinere vestigingen worden ondergebracht bij één van deze kernlocaties. Amersfoort is zo n kernlocatie, aldus Achmea. De zeven andere kernlocaties zijn: Amsterdam, Apeldoorn, De Meern, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zwolle. 6 De onderlinge oktober 2008

7 ACTUALITEITEN Herverzekeringsprijzen en -condities op de weg naar een harde markt? Door Louis Braun, herverzekeringsmakelaar De problemen op de kapitaalmarkt zullen de verlenging van herverzekeringscontracten dit jaar moeilijker maken. Op de jaarlijkse bijeenkomst van verzekeraars en herverzekeraars in Monte Carlo werd tegenstrijdig gediscussieerd over de ontwikkeling van de herverzekeringsprijzen. De ratingagenturen en een grote makelaar gingen ervan uit dat de herverzekeringsprijzen nog verder dalen. Münchener Rück en Swiss Re daarentegen betoogden dat zij eerder bereid zijn zaken te verliezen dan verdere prijsdalingen over een breed front te accepteren. Volgens de Münchener Rück zijn de redenen daarvoor: Herverzekeraars moeten hogere schadenbedragen betalen. Schadebedragen voor hogere letselschades stijgen buiten proportie. Daarnaast is sprake van een stijging van natuurgevarenexposures en van het aantal van grote schades. Door dit alles daalde de winst van de vijf grootste herverzekeringsmaatschappijen in het eerste helft van 2008 met 39%; Voor de eerste maal sinds jaren wordt in 2008 een daling van het kapitaal van de globale herverzekeringsindustrie verwacht; De winst uit kapitaalbeleggingen daalt. Naar verwachting zullen deze problemen dit jaar van invloed zijn op het tekeningsen de prijspolitiek van herverzekeraars. Daarom zal de prijs voor herverzekering niet alleen niet verder dalen maar juist overall stijgen. In deze situatie is het daarom belangrijk goede argumenten tegenover herverzekeraars te hebben. Hoe beter de presentatie en de argumenten, hoe voordeliger de condities en prijzen die met herverzekeraars kunnen worden afgesproken. Maatregelen van de Nederlandse autoriteiten ter bescherming van de financiële sector De Nederlandse autoriteiten willen met een aantal maatregelen de financiële ondernemingen beschermen tegen de extreme schokken waarmee zij op dit moment worden geconfronteerd. Op deze wijze moet een solide basis voor deze ondernemingen worden gecreëerd, het vertrouwen in het Nederlandse financiële systeem hersteld en versterkt, en worden bijgedragen aan de stabiliteit van het internationale financiële stelsel. De maatregelen die in de huidige uitzonderlijke omstandigheden nodig zijn, zullen in lijn zijn met soortgelijke initiatieven die andere landen recentelijk hebben genomen, mede om ongelijke concurrentieverhoudingen te voorkomen. De maatregelen omvatten zowel liquiditeitsverstrekking als kapitaalversterking. Ook zullen de Nederlandse autoriteiten actief deelnemen aan internationaal overleg hierover. Gegeven de aanhoudende spanningen op de geldmarkten heeft het Eurosysteem op 8 oktober 2008 besloten om voor zolang als dat nodig is, maar in ieder geval tot 20 januari 2009, de wekelijks door banken gevraagde liquiditeit volledig toe te wijzen tegen een vast tarief. Daarnaast zal De Nederlandsche Bank (DNB) indien en zo lang als nodig bijzonder krediet verstrekken aan individuele financiële ondernemingen op basis van toereikend onderpand. Voor wat betreft de solvabiliteit committeert de Nederlandse overheid zich om kapitaal te verstrekken aan elke financiële onderneming in Nederland die fundamenteel gezond en levensvatbaar is. Aan al deze maatregelen zullen wel voorwaarden worden verbonden om de marktwerking zo min mogelijk te verstoren, de financiële risico s voor de overheid te beperken en oneigenlijk gebruik te voorkomen. De voorwaarden zullen onder meer betrekking hebben op rendementswaarborgen, de financiering van uitvoeringskosten van de autoriteiten door betrokken financiële ondernemingen, de bestuursbeloningen en de vertegenwoordiging in de bestuursorganen. Uitgangspunt voor de Nederlandse autoriteiten is flexibel in te spelen op snel veranderende omstandigheden. Hiervoor is 20 mrd beschikbaar. De autoriteiten zullen elke aanvraag afzonderlijk beoordelen en direct optreden. De overheidsbijdragen zullen op basis van marktconforme condities worden uitgevoerd. Het bovenstaande geldt voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf 10 oktober Nieuwe bevoegdheid van DNB en AFM Minister Bos heeft een wetsvoorstel ingediend dat aan DNB en de AFM de bevoegdheid verleent om in bijzondere omstandigheden tijdelijke algemeen verbindende voorschriften vast te stellen om bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verbod op (naked) short selling. De minister van Financiën kan de algemeen verbindende voorschriften intrekken als deze naar zijn oordeel in strijd zijn met de wet, een verdrag, een bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie of een onredelijke belasting voor de financiële markten tot gevolg hebben, en de toezichthouder de geconstateerde onvolkomenheid na overleg niet onverwijld De onderlinge oktober

8 heeft weggenomen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft aangegeven zich te onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Het ligt in de verwachting dat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen en met terugwerkende kracht in werking treedt. Harmonisatie van regelgeving inzake provisie- en kostentransparantie Minister Bos heeft bij brief van 12 september 2008 aan de Tweede Kamer nadere informatie verschaft over de voorgenomen maatregelen om de regelgeving met betrekking tot provisie- en kostentransparantie voor complexe producten te harmoniseren. De uit MiFID geldende normen worden daarbij als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat provisiebetalingen altijd in het belang van de consument moeten zijn én de kwaliteit van de dienstverlening ten goede moeten komen. In dat kader is een concept voorstel tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft opgesteld. Voorgesteld wordt om zowel tussenpersonen als ook aanbieders te verplichten nominale provisietransparantie te betrachten. De regels hebben betrekking op alle complexe producten, effectenhypotheken en niet-complexe hypotheken. Bij al deze producten zal een dienstverleningsovereenkomst verplicht worden gesteld. De nieuwe regels treden naar verwachting met ingang van 1 januari 2009 in werking. Nieuw regelgevingsoverzicht met toelichting van DNB DNB heeft de nieuwste versie van het regelgevingsoverzicht op haar website geplaatst (open boek toezicht). Dit overzicht beoogt een helder beeld te verschaffen van de lopende beleids- en regelgevingstrajecten, die direct van belang zijn voor de onder toezicht staande ondernemingen in het kader van de door DNB uit te oefenen toezichttaken. Drie stappen naar minder verloop Door de voordeur naar binnen, door de achterdeur naar buiten. Medewerkers die net zo snel gaan als ze komen, kosten veel geld. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 25% van de Nederlandse medewerkers actief op zoek is naar een andere functie. Terwijl in de huidige krappe arbeidsmarkt het behoud van mensen juist voorop staat. Drie stappen naar minder verloop: Stap 1: Haal de juiste mensen binnen Natuurlijk wilt u de beste persoon voor de baan vinden. Zorg er echter wel voor dat de functie helder wordt omschreven en dat deze op termijn genoeg uitdaging biedt. Als dit niet het geval is, zal de motivatie snel dalen. Er wordt veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in de werving van medewerkers. Dat is prima wanneer deze investeringen zich naar verloop van tijd terugverdienen. Het is echter weggegooid geld wanneer medewerkers de organisatie net zo snel weer verlaten. Stap 2: Zorg voor betrokkenheid Betrokken medewerkers blijven bij een organisatie omdat zij dat écht willen. Zij leveren vaak extra inspanningen, wat ten goede komt aan de productiviteit en daarmee de prestaties van de organisatie. Stap 3: Zorg voor loyaliteit Goede mensen wil je behouden. Je hebt liever één goede manager waar je tien jaar in investeert, dan tien jaar achter elkaar een nieuwe manager. Dat is slecht voor de continuïteit van de organisatie en denk ook aan de kosten die voor werving en selectie worden gemaakt. Wat zeggen de cijfers? Uit landelijke cijfers van de Nationale Tevredenheidsindex blijkt dat bijna een kwart van de werknemers in Nederland actief op zoek is naar ander werk. Hiervan zoekt 16,2% werk buiten de organisatie en 8,4% zoekt (nog) bij de eigen werkgever naar een andere functie. Het is daarmee zaak om scherp te zijn op medewerkers die van functie willen veranderen. Een intern vervulde vacature zorgt immers voor grote besparingen op wervingsgebied. Bovendien heeft de eigen werknemer al ervaring opgebouwd in de organisatie. Herverzekeraars niet van openbaar belang Bij de implementatie van de herverzekeringsrichtlijn zijn herverzekeraars ten aanzien van het toezicht op veel punten gelijk gesteld aan schade- en levensverzekeraars. Dit is niet het geval ten aanzien van het zijn van een Organisatie van Openbaar Belang (OOB). Herverzekeraars zijn dit volgens de huidige regels niet. Questions & answers kredietcrisis Het Verbond van Verzekeraars heeft een Q&A-lijst over de kredietcrisis gepubliceerd op de publiekssite In de lijst krijgen consumenten antwoord op de meest gestelde vragen van dit moment. De lijst staat bovenaan op de homepage. Maatschappijen die dat willen, kunnen ernaar verwijzen. 8 De onderlinge oktober 2008

9 Mediators in de verzekeringsbranche bundelen krachten Eind september vond de oprichting plaats van de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV). Deze vereniging heeft tot doel de knowhow over mediation in verzekeringsland te bundelen teneinde de kwaliteit van mediation in deze branche te bewaken, het vak verder te professionaliseren en meer mensen op te leiden tot mediator. De ultieme doelstelling is om binnen de verzekeringsbranche een eigen plaats te creëren voor mediation. Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 oktober 2008 gelden de volgende indexcijfers: 1 november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november 164 gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = = 100 glasverzekering ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 juli % ,9 juli ,5% ,0 juli ,7% Het indexcijfer gebouwen is gekoppeld aan de CBS-reeks Nieuwbouwwoningen outputindex; 2000 = 100. Voor de consistentie wordt dit getal vermenigvuldigd met de factor 1, B. Neervoort en A. Westerhof. De initiatiefnemers mr. W.G.B. Neervoort (mediator en voorzitter van de NVMV) en A. Westerhof re (algemeen directeur Troostwijk Groep, mediator, secretaris/ penningmeester NVMV) zien een toenemende behoefte in de branche om onderlinge conflicten of conflicten met afnemers van verzekeringsproducten snel, efficiënt en relatief goedkoop zelf op te lossen. Mediation in verzekeringen voorkomt oeverloze en te dure discussies. In de USA en de UK is het heel gebruikelijk dat geschillen niet via de rechter, maar via mediation worden opgelost. Het aantal zaken dat te mediaten is, is groot en slagingspercentage hoog. Bovendien is het goed voor het imago van verzekeraars om met hun klanten naar oplossingen te zoeken, in plaats van ze meteen naar de rechter of het KiFiD te verwijzen., aldus Neervoort. Westerhof vult aan: Wij werken toe naar een wereld waarin alle verzekeringsmaatschappijen een mediationfunctionaris in dienst hebben, die uitzoekt welke geschillen zich lenen voor mediation. Dat werkt kostenbesparend voor alle partijen. Geen dure advocaten of tijdrovende rechtszaken. Het beginsel van mediation is dat je het zelf doet. Het lidmaatschap van de NVMV staat open voor mediators die gecertificeerd zijn, ofwel geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Omdat de specifieke branchekennis van de mediator van wezenlijk belang is voor het slagen van het mediationtraject, worden niet alleen hoge eisen gesteld aan vakbekwaamheid. Mediators die zich willen inschrijven moeten tevens gedurende ten minste vijf jaar werkzaam zijn in of ten behoeve van de verzeke- ringsbranche. Daarnaast dienen zij te beschikken over relevante opleiding en ervaring met betrekking tot geschillen in de verzekeringsbranche. De NVMV zal de specifieke kennis van de leden op peil houden door middel van o.a. een extranet, cursussen en intervisiebijeenkomsten. Met het oog op de toekomstige werkdruk streeft de vereniging ernaar het aantal mediators te vergroten. Daartoe worden onder andere gerichte opleidingen voor aspirant-leden verzorgd. Resultaten schade Het Centrum voor verzekeringsstatistiek (CVS) heeft bekend gemaakt dat voor 2008 wordt verwacht dat het resultaat van de sector Schade licht afneemt. De resultaatdaling is ook zichtbaar bij de branches Motor, Transport en Overige. Het resultaat bij branche Brand herstelt zich na het dramatische verlopen jaar 2007 (januaristorm). Het premievolume laat evenals voorgaande jaren De onderlinge oktober

10 Grote brandschaden De grote brandschaden in het derde kwartaal 2008 zijn geïnventariseerd. Het betreft branden met een schadebedrag vanaf 1 miljoen, inclusief de schadedatum, locatie, het soort risico en een (begroot) schadebedrag. Datum Plaats Soort bedrijf Bedrag 17/07 Hoek van Holland Bedrijfsverzamelgebouw /07 Amsterdam Basisschool /07 Erp Woonhuis /07 Schiedam Glasfabriek /07 Apeldoorn Fitnesscentrum /07 Almelo Gascentrifugetechnologiebedrijf /07 Asten Restaurant /07 Nijkerkerveen Poeliersbedrijf /08 St. Maartensbrug Bloembollenbedrijf /08 Kwadendamme Loods Fruitteeltbedrijf /08 Tilburg Textielwasserij /08 Vredepeel Loods (visverwerkingsbedrijf en viskwekerij) /08 Hillegom Aantal hallen bedrijfsverzamelgebouw /08 Hoofddorp 8 woonhuizen /08 Horst Interieurbouwbedrijf /08 Thesinge Veehouderij /08 Zwolle Restaurant /08 Rotterdam Bedrijvencomplex /08 Westerland Loonbedrijf land- en tuinbouw /08 Nieuwegein Benzinestation /09 Son Cateringsbedrijf /09 Oss Meubelfabriek / vloerenbewerkingsbedrijf /09 Beek (L) Dorpscafé /09 Huissen Plasticfabriek / zeefdrukkerij / zonweringenbedrijf /09 Heerlen Winkelpanden aan woonboulevard /09 Velsen Papierloods /09 Holsloot Hotel-Restaurant Ter vergelijking van de cijfers met andere jaren volgt hieronder het overzicht van het derde kwartaal van de laatste zes jaar (27 branden) (15 branden) (22 branden) (20 branden) (20 branden) (36 branden) Bron: Verbondsnet 13 oktober 2008 zowel in de totale sector als in de afzonderlijke branches een lichte stijging zien. Toelichting Voor 2008 is de verwachting dat het resultaat van de sector Schade licht afneemt. Het resultaat blijft positief, maar de ontwikkeling is een voortzetting van de in 2007 geconstateerde omslag in het patroon, waarmee de conjunctuurcyclus van de verzekeringssector in de neergaande fase terechtkomt. De oorzaak ligt in een combinatie van lage premiestijgingen en meer schade. De geringe stijging van de premies komt onder andere doordat er fel wordt geconcurreerd in verzadigde markten. Ook dit jaar is weer een stijging van het premievolume zichtbaar. De stijging zal naar verwachting uitkomen boven het inflatiecijfer van De ontwikkeling van de schade vertoont doorgaans grotere uitslagen dan de ontwikkeling van het premievolume, omdat incidenten zich elk jaar voor kunnen doen, maar ook kunnen uitblijven. Door meer aandacht voor preventie en selectieve acceptatie is de structurele trend een afname van de schade, maar een paar incidenten kunnen ervoor zorgen dat er in een jaar ineens veel meer schade is dan gemiddeld. Zware incidenten, zoals de brand bij de TU Delft en de hagelbuien van eind juni in het Gelders rivierengebied, kunnen een patroon zelfs laten omslaan. De hagelbuien van juni 2008 zullen een wezenlijke rol hebben gespeeld bij de sterke daling van het resultaat bij Motor voor De sterke stijging van het resultaat bij Brand is enerzijds het gevolg van het slechte resultaat over 2007 als gevolg van de zware januaristorm en anderzijds van het ontbreken van zware incidenten over 2008 die beperkt herverzekerd zijn. De grote brand bij de TU Delft blijkt goed herverzekerd te zijn geweest, aangezien de herverzekeringsmarge is gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. De aanzienlijke daling van het resultaat bij de branche Overige komt enerzijds door het goede resultaat over 2007, als gevolg van vrijval bij de schadevoorziening, en anderzijds door de verslechterde herverzekeringsmarge alsmede het treffen van een aanzienlijke schadevoorziening. 10 De onderlinge oktober 2008

11 Vrijwillige Liefde Beurs meer dan een rotary of sociëteit Op weg naar de Vrijwillige Liefde Beurs dreigen we even verdwaald te raken in de smalle straatjes van het Begijnhof. We bevinden ons in een van de oudste buurten van Haarlem, ook wel bekend vanwege de betaalde liefde die de dames hier achter hun rode lantaarns bieden. Als we in een steegje aanschellen op een pandje, waar volgens een stenen plaquette de Vrijwillige Liefde Beurs is gevestigd, treffen we daarentegen een gezelschap, bestaande uit louter heren. Ze zitten rond een eikenhouten tafel, in een kamer waarvan de inrichting dateert uit eeuwen her. Welkom bij de oudste levensverzekeringsmaatschappij van Nederland, begroet Cees van Wijk zijn gast. Het is vrijdagavond halfnegen, het enige moment in de week waarop het kantoor is geopend van De Onderlinge van 1719 u.a., ooit opgericht onder de wonderlijke naam De Haarlemse Begrafenisbos De Vrijwillige Liefdebeurs. Elke eerste vrijdagavond van de maand houdt de voltallige negenkoppige directie hier zitting, samen met de raad van commissarissen en de raad van advies. De heren spreken elkaar aan met broeder. Gezamenlijk sturen ze het voltallige personeel van de Onderlinge aan, bestaande uit één vrouw. Een van de broeders tast naar het touwtje dat boven de tafel hangt, en schelt. Uit een in de lambrisering verborgen deur verschijnt de huisbewaarder. Eugène, een biertje voor meneer hier. We zijn deze avond getuige van een vast ritueel, dat zich hier al eeuwen voltrekt. Twee dienende broeders houden zich in de aanpalende Dienkamer via een luikje beschikbaar voor mogelijk bezoek van leden-verzekerden van De Onderlinge. Na gedane arbeid nemen de directeuren, commissarissen en adviseurs aan tafel plaats in de Boskamer ter vergadering. Niets meer aan de orde zijnde, verschijnt Eugène weldra met glazen, flessen wijn en versnaperingen. Enkele speeltafels staan al klaar en het skatspel kan beginnen. Geliefd maar verdraaid moeilijk. De enige plek in Nederland, waar nog met overgave skat wordt gespeeld. Soms tot diep in de nacht. De verliezers deponeren hun boete in een beduimeld blikje, dat daartoe al meer dan honderd jaar dienstdoet. Uit het blikje wordt de grafkrans betaald voor de broeder die als eerste overlijdt. Het bestellen van de krans is een taak van het Veulen, de jongste broeder, die niets mag, maar alles moet en zodoende tot volle wasdom komt. Wie tot directeur van De Onderlinge wordt geïnstalleerd voor het leven wordt als Veulen eerst de proef afgenomen. Deze bestaat uit het voorlezen van de klassieker t Veulen van Top Naeff. De enige eis die aan een nieuwe directeur wordt gesteld is namelijk dat hij kan lezen en schrijven. Een hele opluchting als hij dat heeft aangetoond, ironiseert Joan Smidt van Gelder (89), die hier 44 jaar geleden binnenkwam als Veulen. Ruud Nijs daarentegen is pas 45 en bankier bij Rabo International. En zo treffen we deze avond onder de broeders een houthandelaar, een cardioloog, een uitgever, een verzekeraar, een museumdirecteur, een tandarts en nog wat beroepen. Wat bindt hen? De voortzetting van een goede traditie, meent Smidt van Gelder. Als je hier lid bent, heb je meer verplichtingen dan in welk ander gezelschappen. Dit is meer dan een Rotary. Je praat over zaken, maar ook over je persoonlijke leven. En wat je hier heel openlijk met elkaar bespreekt, komt nooit naar buiten. Kandidaat-directeuren krijgen eerst thuis een delegatie broeders op bezoek, waarbij de vrouw des huizes te verstaan krijgt dat de plaats van haar man straks op vrijdagavond op het kantoor van de Vrijwillige Liefde Beurs is. En dat daar geen enkele geldelijke beloning tegenover staat. Je zou het als een sociëteit kunnen beschouwen, zegt voorzitter Cees van Wijk, in het dagelijks leven directeureigenaar van een uitgeverij. In die zin dat De onderlinge oktober

12 C O L O F O N De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: Fieke Sjoukes Chris van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen we een vertrouwelijke band hebben en aandacht voor elkaars wel en wee. Onder ons motto In alles ghetrou. Maar tegelijkertijd is De Onderlinge van 1719 nog altijd een échte, gezond functionerende verzekeringsmaatschappij. We hebben nog altijd 6000 begrafenispolissen uitstaan en jaarlijks groeien we nu weer met enkele honderden. We staan dan ook onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Over De Onderlinge moeten we dan ook niet al te geringschattend denken. Zo wordt het jaarverslag gespeld door de machtige collega s in de verzekeringswereld. Met luim en ernst, spottend en openhartig, stellen de broeders de misstanden in de financiële wereld aan de kaak. De waan van dag, het winstbejag, de excessieve bonussen elders staan in schril contrast met het moderne one-tier board van De Onderlinge, even oud als solvabel en solide. Na afloop van het ook nu weer zo spannende skatspel scheppen de directeuren nog even een luchtje in de kantoortuin, het aangename binnenplaatsje, waar ook wat kippetjes rondscharrelen. Om vervolgens hun rijwiel te bestijgen, op weg naar huis aan de Haarlemse dreven. En zo opereert De Onderlinge óók nog eens CO 2 -neutraal. Bron: Door Kokke, J.K Het Financieele Dagblad 7 augustus 2008, Redactiesecretariaat: Productie en druk: Karla van Binsbergen Postbus 92, 3980 CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN De onderlinge oktober 2008

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer

Univé Internet Dienstenwijzer Univé Internet Dienstenwijzer Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten Advieswijzer TAF Hypotheekdiensten Uw financieel adviseur is een samenwerking aangegaan met TAF Hypotheekdiensten. In deze advieswijzer vindt u alle informatie over TAF Hypotheekdiensten. TAF Hypotheekdiensten

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer Topland een uitgebreid schadepakket op maat informatie voor de ondernemer Topland voor de continuïteit van uw onderneming Als ondernemer hebt u maar één wens. U wilt u voor 100 procent kunnen richten op

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van:

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: 1. schadeverzekeringen: u kunt denken aan de inboedel-, de aansprakelijkheid-, de autode woonhuis-, de ziektekostenverzekering etc. 2. levensverzekeringen:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Begin nu met besparen

Begin nu met besparen Begin nu met besparen WELKOM! Vaste Lasten Service is een organisatie bestaande uit doeners met kennis van zaken. Wij zijn enthousiast, professioneel en behulpzaam en bovenal zijn uw vaste lasten bij

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Dienstenwijzer. ABN AMRO Rek.nr: NL19ABNA KvK Arnhem nr: AFM nr: Kifid: Dominicus Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. ABN AMRO Rek.nr: NL19ABNA KvK Arnhem nr: AFM nr: Kifid: Dominicus Assurantiën B.V. Dominicus Assurantiën B.V. Kampstuk 34 6852 AD Huissen Tel: 026-3250966 Fax: 026-3256819 info@dominicus.demon.nl www.dominicusassurantien.nl ABN AMRO Rek.nr: NL19ABNA0924704322 KvK Arnhem nr: 09086739

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer Bouwpakket Agrarisch Bouw aan uw toekomst informatie voor de ondernemer Bouw aan uw toekomst met het Bouwpakket Agrarisch U hebt investeringsplannen voor het bouwen van een nieuwe stal of een bedrijfsgebouw.

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? De Bruyn Financieel Adviserus B.V. is een middelgrote onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS...

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... Omdat geen mens gelijk is, verzekeren wij op maat Omdat geen mens gelijk is Ook als je ruim 65 jaar bestaat, is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen je kent. In deze brochure

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen en De Haan Passendhypotheekadvies.nl Passendpensioenadvies.nl Van Munnen & De Haan Consultancy Van

Nadere informatie

Stel & Toes Assurantiën

Stel & Toes Assurantiën Stel & Toes Assurantiën Dienstenwijzer Particulieren Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie