Kenniscentrum Microverzekeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenniscentrum Microverzekeren"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 8 O K T O B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Najaarsbijeenkomsten in het teken van Beheerste Bedrijfsvoering Pagina 5 Mantelovereenkomst FOV en NIBE-SVV Pagina 7 Herverzekeringsprijzen en -condities op weg naar een harde markt? Pagina 8 Drie stappen naar minder verloop Pagina 8 Questions & answers kredietcrisis Pagina 9 Mediators in de verzekeringsbranche bundelen krachten Kenniscentrum Microverzekeren Coöperatieve en onderlinge verzekeraars zetten zich in voor mondiale solidariteit Per 1 januari 2009 zal aan een van de universiteiten in Nederland een Kenniscentrum Microverzekeren worden ingesteld. Aan dit centrum zal een bijzondere leerstoel worden verbonden. Het Kenniscentrum is een initiatief van Eureko, het moederbedrijf van Achmea. Eureko zal het kenniscentrum en de bijzondere leerstoel gedurende vier jaar volledig financieren. We vroegen om een toelichting van deze plannen aan Toon Bullens, voorzitter van de FOV en mede-initiatiefnemer van Micro Insurance Association Netherlands (MIAN). Het voornemen om een Kenniscentrum en een bijzondere leerstoel Microverzekeren in te stellen, is neergelegd in het zogeheten Actieplan Microverzekeringen van Eureko/Achmea. Dit actieplan werd op 24 september 2008 door Eureko s vicebestuursvoorzitter Gerard van Olphen officieel overhandigd aan prinses Máxima. Zij was aanwezig bij de conferentie Microverzekeren; de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderlinge en coöperatieve ondernemingen. Deze conferentie werd georganiseerd ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe bestuurs- en conferentiecentrum van Eureko/Achmea in Zeist. empowerment van mensen in achterstandssituaties, waarbij zij hun zelfstandigheid behouden en versterken door op onderdelen waar dat relevant is, met elkaar samen te werken. Dit nu is precies ook de grondslag en de kracht van coöperatief ondernemerschap. In vergelijkbare bewoordingen lichtte Gerard van Olphen tijdens de conferentie Microverzekeren de beweegredenen van Eureko/Achmea toe. Pagina 11 Vrijwillige Liefde Beurs meer dan een rotary of sociëteit E C O N O M I S C H E W E E R B A A R H E I D Toon Bullens is nauw betrokken bij de uitwerking van het Actieplan Microverzekeringen. We gaan zowel een onderzoeksprogramma als een onderwijsprogramma opstellen, legt hij uit. De precieze invulling daarvan zal in de komende weken en maanden plaatsvinden, maar de kern ervan zal de microdienstverlening zijn in verbinding met coöperatief ondernemerschap. De filosofie zal heel sterk op die tweedeling worden gericht. Het gaat om de Prinses Máxima ontving uit handen van Gerard van Olphen, vicebestuursvoorzitter van Eureko, het Actieplan Microverzekeringen. De onderlinge 1

2 Hij zei: Wij zijn groot geworden door onderlinge solidariteit, het belangrijkste concept van verzekeren. Nu is de tijd rijp om die solidariteit verder uit te breiden naar ontwikkelingslanden. Niet uit liefdadigheid, maar vanuit een economisch perspectief. Door onze steun geven we mensen in ontwikkelingslanden de kans hun economische weerbaarheid te vergroten. We brengen geen geld, maar kennis. M O N D I A L E S O L I D A R I T E I T De toepassing van het concept microverzekeren in ontwikkelingslanden is al sinds 2004 de kernactiviteit van Micro Insurance Association Netherlands (MIAN). Inmiddels is een reeks projecten in gang gezet, in onder meer India, Kenia, Nepal en Oeganda. Men mag verwachten dat deze projecten van MIAN ondersteuning vanuit het in te stellen Kenniscentrum Microverzekeren zullen krijgen. Toon Bullens: Van belang is natuurlijk om technieken en methoden uit te wisselen en om te leren van de activiteiten die er in dit domein nu al zijn. We zullen dan ook zeker good practices en bad practices gaan inventariseren en die kennis in nieuwe projecten gaan inbrengen. Daarnaast is wat mij betreft vooral de vraag relevant hoe we mondiale solidariteit kunnen organiseren. Solidariteit uit zich vrijwel altijd door de beschikbaarstelling van geld, tijd of kennis of van een combinatie daarvan. In toenemende mate zien we dat bijvoorbeeld studenten, voordat zij aan hun carrière beginnen, gedurende een periode in een ontwikkelingsland gaan werken. Die vorm van solidariteit, door tijd en kennis ter beschikking te stellen, zie je ook bij bijvoorbeeld de vrijwilligers die bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers zijn aangesloten en bij de mensen die namens MIAN worden uitgezonden. Een belangrijke taak van het nieuwe kenniscentrum zal dan ook zijn het verder verdiepen van de rol van de coöperatieve financiële dienstverleners in Nederland in het organiseren van die mondiale solidariteit. Ik hoop dat het kenniscentrum en de bijzondere leerstoel voor veel coöperatieve en onderlinge verzekeraars de inspiratie zullen opleveren om op een of andere manier met hun medewerkers en met hun klanten actief in ontwikkelingslanden te zijn. Daar liggen volgens mij, als ik dat een keer zo mag noemen, nog voldoende commerciële kansen vanuit een maatschappelijk perspectief. R E L E V A N T E T H E M A S E N V R A G E N Toon Bullens toont zich in FOV-verband, bijvoorbeeld in zijn jaarlijkse nieuwjaarsboodschap en zijn inleiding op de algemene ledenvergadering, steevast een vurig pleitbezorger van het coöperatieve gedachtegoed. Hij is ervan overtuigd dat de coöperatieve en onderlinge ondernemingsvormen ten langen leste als enige stand zullen houden. De huidige kredietcrisis ziet hij als een veelzeggend symptoom daarvan en de relatie met bovengenoemde mondiale solidariteit is snel gelegd. Bullens: De primaire functie van banken is het benutten van overliquiditeit in situaties van een liquiditeitsbehoefte. Spaarders kunnen hun geld naar de bank brengen en de bank zorgt vervolgens voor kredieten, bijvoorbeeld voor bedrijvigheid, waardoor de economische motor blijft lopen. Op een wereldschaal gezien hebben mensen in ontwikkelde landen een overliquiditeit, die op dit moment overwegend nog voor consumptie wordt gebruikt. Is het dan niet vanuit verschillende optieken denkbaar, bijvoorbeeld vanuit de opvatting dat de consumptie moet worden teruggebracht teneinde het milieu minder te belasten, dat we die huidige overliquiditeit gebruiken voor tekorten aan liquiditeit in landen met een achterstandssituatie, om daar ook economische activiteiten tot stand te brengen? En zo weet ik er nog wel een paar. Laten we bijvoorbeeld eens werk maken van de intensivering en verduurzaming van de voedselproductie in ontwikkelingslanden: typisch een karwei waar we in Nederland toch enig verstand van schijnen te hebben. En kan dan de verbinding van het Nederlandse agrarische bedrijf met de 2 De onderlinge oktober 2008

3 coöperatieve financiële dienstverleners misschien model staan voor ontwikkelingen die in ontwikkelingslanden nog moeten plaatsvinden? Voor mij zijn dit allemaal thema s en vragen die in zo n Kenniscentrum Microverzekeren aan de orde kunnen komen. S T E U N I N D E R U G De conferentie Microverzekeren in het nieuwe bestuurs- en conferentiecentrum van Eureko/ Achmea in Zeist kende een afwisselend programma, met inleidingen van dagvoorzitter Willemijn Verloop (directeur van War Child Nederland), Gerard van Olphen (die de door griep gevelde bestuursvoorzitter Maarten Dijkshoorn verving) en Noreena Hertz (momenteel gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit). Daarnaast werden films vertoond over onder meer microverzekeren in Kenia en was er een forumdiscussie waarin voornamelijk de activiteiten van MIAN werden toegelicht. Een hoogtepunt voor een aantal MIAN-vrijwilligers was hun gesprek in de pauze met prinses Máxima. Dit onderhoud nam maar liefst ruim een halfuur in beslag. Het is ongelofelijk hoe betrokken zij is, aldus Bullens, en hoe goed zij in de problematiek en ook in detailvraagstukken is ingevoerd. Haar inzet is voor alle betrokkenen bij microdienstverlening een buitengewoon grote steun in de rug. Tot slot wil Toon Bullens de lezers van de Onderlinge oproepen om na te gaan, eventueel samen met bestuur en/of directie, wat zij op het gebied van microverzekeringen en overige microdienstverlening in ontwikkelingslanden zouden kunnen betekenen. Geïnteresseerden in vrijwilligerswerk voor MIAN kunnen zich melden bij Marie-José Korenromp Zij kan de meest actuele informatie over de huidige mogelijkheden geven. De onderlinge oktober

4 FEDERATIE Hans Hoekstra met pensioen Na ruim 11 jaar als directievoorzitter gewerkt te hebben bij Bovemij Verzekeringen in Nijmegen, heeft Hans Hoekstra zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Op 16 september nam hij tijdens een receptie op het landgoed Groenevecht in Breukelen afscheid van zijn maatschappij. Dit afscheid betreft feitelijk alleen zijn voorzitterschap van de directie; Hoekstra blijft tot 1 januari aan als adviseur en neemt vervolgens plaats in de Raad van Commissarissen van Bovemij. Ook voor de FOV blijft hij behouden, in de rol van plaatsvervangend bestuurslid voor de afdeling motorrijtuigen. De hoofddirectie van Bovemij Verzekeringen bestaat vanaf 1 oktober nog uit twee personen: René Leander gaat de functie van voorzitter bekleden en Hans Wittenberg die van vicevoorzitter. Beiden maakten al deel uit van de hoofddirectie onder leiding van Hoekstra. Leander en Wittenberg blijven hun huidige taken uitvoeren en verdelen de taken van Hoekstra onderling. Martin Duvivier in FOV-bestuur Martin Duvivier (50) heeft per 1 oktober de FOV-bestuurszetel van Univé centraal ingenomen. Per 1 september 2008 is Duvivier als lid van de Raad van Bestuur in dienst getreden bij de verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT). Duvivier was hiervoor werkzaam als directievoorzitter en CEO van ABN AMRO verzekeringen. Hij zal zich vooral bezig houden met de aandachtsgebieden Onderlingen, Distributie, het domein Schade en de marktunits MKB en Particulier. Duvivier heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in verzekeringsland. Hij begon zijn carrière in 1980 als accountmanager Bedrijvenmarkt Schade bij Centraal Beheer. Via verschillende management- en directiefuncties, veelal op marketing en commercieel gebied bij Aegon, UAP Nieuw Rotterdam en Levob, belandde hij in 1998 voor een korte periode bij Zorgverzekeraar VGZ. De afgelopen jaren was Duvivier directievoorzitter van Delta Lloyd Groep Zorg en directievoorzitter / ceo van ABN Amro Verzekeringen (beide onderdeel van Delta Lloyd Groep). Martin Duvivier ziet veel potentieel in de combinatie Univé-VGZ- IZA-Trias: Dat geldt zowel voor de klanten als voor de eigen organisatie. Bovendien kent Univé-VGZ-IZA-Trias een aantal herkenbare en onderscheidende kenmerken, zoals de Onderlingen en de distributie-formule. In mijn optiek is het een persoonlijk, open en oprecht bedrijf. Met nuchterheid, enthousiasme en overtuiging, aldus Duvivier. Najaarsbijeenkomsten over beheerste bedrijfsvoering In november en december vinden de traditionele najaarsbijeenkomsten plaats van de afdelingen Brand-Regionaal. Het centrale thema tijdens deze avondbijeenkomsten is Beheerste bedrijfsvoering, voorheen bekend als AO/IC (Administratieve Organisatie / Interne Controle). Het ligt in de bedoeling om aan de hand van twee inleidende presentaties een open discussie over het centrale onderwerp te voeren. Vanuit de praktijk zal er inbreng worden gepleegd door de heren R. Hoek (regio West Zuid), mr. R. Heeringa (regio Noord) en B. Doornweerd (regio midden). Daarnaast verleent DNB medewerking aan de bijeenkomsten. Vertegenwoordigers hiervan zullen aandacht besteden aan de kredietcrisis, de nieuwe verslagstaten en de verplichte auditcommissie. De bijeenkomsten worden op vier dagen en verspreid over het land gehouden: dinsdag 4 november, Oudendijk Restaurant La Mère Anne maandag 10 november, Zeist Congrescentrum Figi woensdag 19 november, Markelo Restaurant De Poppe dinsdag 2 december, Odoorn Hotel Lubbelinkhof De bijeenkomsten worden afgesloten met een gezamenlijk diner. Opgave is mogelijk via het FOV-secretariaat. Schepenafdeling zoekt het hogerop Op 23 september jl. vond het jaarlijkse informeel overleg plaats van de FOVafdeling schepenverzekering. Doel van dit evenement is om zonder een vooraf opgestelde agenda te kunnen stilstaan 4 De onderlinge oktober 2008

5 ONDERLINGEN bij onderwerpen die alle betrokken verzekeraars raken. Traditiegetrouw wordt aan deze bijeenkomst een activiteit gekoppeld. In voorgaande jaren werd steevast het ruime sop gekozen. Daarbij werd onder meer het Fort Pampus aangedaan en de Vecht in Breukelen bevaren. Dit jaar werd eveneens gevaren, maar dan in de lucht. Per heteluchtballon werd over Heerenveen en de omgeving gevaren, toegeschouwd door enkele leden van de afdeling die de onderneming wat té uitdagend vonden. Mantelovereenkomst FOV en NIBE-SVV De FOV en NIBE-SVV Amsterdam hebben een mantelovereenkomst gesloten die voorziet in een korting van 12-17,5% op alle NIBE-SVV-cursussen. Deze korting geldt voor alle (medewerkers van) FOV-leden die een opleiding bij NIBE-SVV afnemen. Aanleiding voor de overeenkomst zijn de nieuwe PE-eisen waar financiële dienstverleners aan dienen te voldoen. Bob Seemann, directeur NIBE-SVV en (l) Chris van Toor, directeur FOV. Productwijzers levens- en inkomensverzekeringen De productwijzers levens- en inkomensverzekeringen zijn inmiddels definitief vastgesteld en op de FOV-site geplaatst. De productwijzer schadeverzekeringen was al eerder op de site geplaatst. Boogaard directeur Centramed Jan Boogaard (51) is benoemd tot algemeen directeur van onderlinge waarborgmaatschappij Centramed, die is gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid. Boogaard was voorheen onder meer werkzaam voor AXA en Delta Lloyd. Hij volgt Ad van Sluijs op die per 1 januari afscheid neemt. Van Sluijs stond in 1994 aan de wieg van de Centramed. Per 1 januari 2009 bestaat de directie uit Jan Boogaard en Peter Kamp. Centramed telt 66 leden, voornamelijk academische en algemene ziekenhuizen en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Univé beste agrarische verzekeraar van Nederland Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau AgriDirect en agrarische uitgever Agrimedia is Univé als beste agrarische verzekeraar naar voren gekomen. Het onderzoek, dat gehouden werd onder ruim veehouders, leverde Univé het rapportcijfer 7.4 op. Univé scoort met name hoog op service, goede kennis van de sector, duidelijkheid en prijs. Dat er goed gescoord is, wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen, aldus Cor Ensing, algemeen directeur van Univé Drenthe Overijsssel. Ons streven is om volgend jaar weer als eerste te eindigen en om continue in te zetten op tevredenheid van onze klanten. De premies zijn zo laag mogelijk en onze leden delen mee in de winst. Univé heeft van oudsher een sterke binding met de agrarische sector. Eind 19e eeuw bundelden boeren hun krachten om de toenmalige landbouwcrisis het hoofd te bieden. Overal in het land werden onderlinge waarborgmaatschappijen opgericht. 45% Van de agrarische ondernemers in Nederland heeft een of meer Univé-verzekeringen. Bovendien nemen veel van hen zitting in de regionale en landelijke besturen van Univé. Al onze agrarische adviseurs hebben een achtergrond in de sector. Zij moeten zich kunnen inleven in de situatie van onze klanten, aldus Ensing. De uitslag van het onderzoek is eind september gepubliceerd in een speciale uitgave van het blad V-focus. Agriver komt met sneeuwschadepolis Op verzoek van en in samenwerking met de boomkwekerijsector heeft Agriver een dekking voor sneeuwdrukschade aan boomkwekerijproducten ontwikkeld. Deze verzekering geldt als overbrugging van de periode tot de komst van de brede weersverzekering, die in januari 2010 wordt verwacht. De polis werkt op dezelfde basis als de regenwateroverlastverzekering: Boomkwekers hebben een eigen risico van 25%. Als de schade hoger blijkt dan de premie-inkomsten kunnen de verzekerden een naheffing krijgen. Nieuw (bouw)verzekeringspakket glastuinbouwondernemers van Avéro Avéro Achmea introduceert het Bouwpakket Glastuinbouw voor glastuinbouwondernemers die gaan bouwen. Glastuinbouw is een snel innoverende sector. Bouwprojecten worden complexer en financiële belangen nemen toe. In het verzekeringspakket worden drie aandachtsgebieden gebundeld: Bouwadvies, CARverzekering en Teeltplandekking. Het onderdeel Bouwadvies is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de risico s en de verzekerbaarheid van het bouwproject. De Construction All Risk-verzekering (CAR) dekt de schade die ontstaat tijdens de bouw. De Teeltplandekking regelt de vergoeding van schade die ontstaat door De onderlinge oktober

6 vertraging van het bouwproject door een gedekt risico. Een van de diensten waarop de ondernemer kan terugvallen is het bouw- en preventieadvies door de glastuinbouwspecialisten van Avéro Achmea. De adviezen zijn gratis bij afname van alle drie diensten uit het verzekeringspakket Bouwpakket Glastuinbouw. Het bouwadvies geeft de ondernemer inzicht in de risico s en de verzekerbaarheid hiervan. Maar ook brandveiligheid, stormbestendigheid, wateroverlast, diefstal tijdens de bouw en bedrijfscontinuïteit zijn zaken die in het advies aan bod komen. De premie van de CAR-verzekering is afhankelijk van de duur en omvang van het bouwproject en worden per project op basis van maatwerk vastgesteld. De premie voor de teeltplandekking is afhankelijk van de soort teelt. Bovemij wil meer uit volmachtkanaal halen Bovemij verwacht dit jaar uit te komen op een premieomzet van 230 (203) mln. Het aandeel van het volmachtkanaal moet daarin verder worden vergroot. Ongeveer de helft van de omzet loopt nu via het volmachtkanaal. Dit jaar zijn onder meer met Voogd & Voogd en Kroymans volmachtovereenkomsten gesloten en is Enra overgenomen van DSB Bank. Verder wil Bovemij meer verzekeringen via aangesloten Bovag-bedrijven gaan verkopen. Bron: AM-signalen, 6 oktober 2008 ONVZ biedt ondernemer Zó-fit ONVZ wil de ondernemer met het servicepakket Zó-fit snel weer terug in het arbeidsproces helpen. De module kan los afgesloten worden, zonder een basis- of aanvullende verzekering van ONVZ. Zonder basisverzekering geldt een toeslag van 25 procent op de premie van 9,50 per maand. Als een ondernemer de Zó-fitmodule heeft afgesloten en hij moet verzuimen, dan belt hij met de Zó-fit Assistent. Deze neemt de ondernemer werk uit handen door afspraken te maken voor behandelingen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een landelijk netwerk van specialisten en zorginstellingen. ONVZ garandeert de ondernemer dat hij binnen vijf werkdagen een eerste gesprek heeft of dat de behandeling gestart wordt. Afhankelijk van de aanvullende verzekering en het aantal behandelingen, krijgt de ondernemer een groot aantal behandelingen vergoed. Bron: AM-signalen, 6 oktober 2008 Interpolis accepteert binnen tien minuten Interpolis heeft het acceptatieproces voor het afsluiten van een levensverzekering verkort tot tien minuten of minder. Voorheen nam dit proces enkele dagen in beslag. Volgens Interpolis wordt na het invullen van de digitale gezondheidsverklaring ruim 90 procent direct geaccepteerd als klant. De overige 10 procent moet een aanvullend traject doorlopen, bijvoorbeeld in de vorm van een medische keuring of het geven van schriftelijke toestemming om meer gegevens te verzamelen. Momenteel accepteert Interpolis 97 procent van haar klanten tegen een normale premie. De overige 3 procent accepteert Interpolis ook bijna altijd, maar tegen een verhoogde premie. Slechts één op 500 klanten wordt niet geaccepteerd. Achmea Leusden verhuisd naar Amersfoort De Achmea-vestiging in Leusden is verhuisd naar Amersfoort. De 430 medewerkers werken nu in het pand van zorgverzekeraar Agis. Het betreft voor meer dan de helft medewerkers van Avéro Achmea. De rest werkt bij Achmea Bank, het pensioenbedrijf en enkele ondersteunende diensten. Reden van de verhuizing is het vestigingsbeleid van Achmea, dat erop gericht is te komen tot acht kernlocaties in Nederland. Op termijn zullen de kleinere vestigingen worden ondergebracht bij één van deze kernlocaties. Amersfoort is zo n kernlocatie, aldus Achmea. De zeven andere kernlocaties zijn: Amsterdam, Apeldoorn, De Meern, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zwolle. 6 De onderlinge oktober 2008

7 ACTUALITEITEN Herverzekeringsprijzen en -condities op de weg naar een harde markt? Door Louis Braun, herverzekeringsmakelaar De problemen op de kapitaalmarkt zullen de verlenging van herverzekeringscontracten dit jaar moeilijker maken. Op de jaarlijkse bijeenkomst van verzekeraars en herverzekeraars in Monte Carlo werd tegenstrijdig gediscussieerd over de ontwikkeling van de herverzekeringsprijzen. De ratingagenturen en een grote makelaar gingen ervan uit dat de herverzekeringsprijzen nog verder dalen. Münchener Rück en Swiss Re daarentegen betoogden dat zij eerder bereid zijn zaken te verliezen dan verdere prijsdalingen over een breed front te accepteren. Volgens de Münchener Rück zijn de redenen daarvoor: Herverzekeraars moeten hogere schadenbedragen betalen. Schadebedragen voor hogere letselschades stijgen buiten proportie. Daarnaast is sprake van een stijging van natuurgevarenexposures en van het aantal van grote schades. Door dit alles daalde de winst van de vijf grootste herverzekeringsmaatschappijen in het eerste helft van 2008 met 39%; Voor de eerste maal sinds jaren wordt in 2008 een daling van het kapitaal van de globale herverzekeringsindustrie verwacht; De winst uit kapitaalbeleggingen daalt. Naar verwachting zullen deze problemen dit jaar van invloed zijn op het tekeningsen de prijspolitiek van herverzekeraars. Daarom zal de prijs voor herverzekering niet alleen niet verder dalen maar juist overall stijgen. In deze situatie is het daarom belangrijk goede argumenten tegenover herverzekeraars te hebben. Hoe beter de presentatie en de argumenten, hoe voordeliger de condities en prijzen die met herverzekeraars kunnen worden afgesproken. Maatregelen van de Nederlandse autoriteiten ter bescherming van de financiële sector De Nederlandse autoriteiten willen met een aantal maatregelen de financiële ondernemingen beschermen tegen de extreme schokken waarmee zij op dit moment worden geconfronteerd. Op deze wijze moet een solide basis voor deze ondernemingen worden gecreëerd, het vertrouwen in het Nederlandse financiële systeem hersteld en versterkt, en worden bijgedragen aan de stabiliteit van het internationale financiële stelsel. De maatregelen die in de huidige uitzonderlijke omstandigheden nodig zijn, zullen in lijn zijn met soortgelijke initiatieven die andere landen recentelijk hebben genomen, mede om ongelijke concurrentieverhoudingen te voorkomen. De maatregelen omvatten zowel liquiditeitsverstrekking als kapitaalversterking. Ook zullen de Nederlandse autoriteiten actief deelnemen aan internationaal overleg hierover. Gegeven de aanhoudende spanningen op de geldmarkten heeft het Eurosysteem op 8 oktober 2008 besloten om voor zolang als dat nodig is, maar in ieder geval tot 20 januari 2009, de wekelijks door banken gevraagde liquiditeit volledig toe te wijzen tegen een vast tarief. Daarnaast zal De Nederlandsche Bank (DNB) indien en zo lang als nodig bijzonder krediet verstrekken aan individuele financiële ondernemingen op basis van toereikend onderpand. Voor wat betreft de solvabiliteit committeert de Nederlandse overheid zich om kapitaal te verstrekken aan elke financiële onderneming in Nederland die fundamenteel gezond en levensvatbaar is. Aan al deze maatregelen zullen wel voorwaarden worden verbonden om de marktwerking zo min mogelijk te verstoren, de financiële risico s voor de overheid te beperken en oneigenlijk gebruik te voorkomen. De voorwaarden zullen onder meer betrekking hebben op rendementswaarborgen, de financiering van uitvoeringskosten van de autoriteiten door betrokken financiële ondernemingen, de bestuursbeloningen en de vertegenwoordiging in de bestuursorganen. Uitgangspunt voor de Nederlandse autoriteiten is flexibel in te spelen op snel veranderende omstandigheden. Hiervoor is 20 mrd beschikbaar. De autoriteiten zullen elke aanvraag afzonderlijk beoordelen en direct optreden. De overheidsbijdragen zullen op basis van marktconforme condities worden uitgevoerd. Het bovenstaande geldt voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf 10 oktober Nieuwe bevoegdheid van DNB en AFM Minister Bos heeft een wetsvoorstel ingediend dat aan DNB en de AFM de bevoegdheid verleent om in bijzondere omstandigheden tijdelijke algemeen verbindende voorschriften vast te stellen om bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verbod op (naked) short selling. De minister van Financiën kan de algemeen verbindende voorschriften intrekken als deze naar zijn oordeel in strijd zijn met de wet, een verdrag, een bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie of een onredelijke belasting voor de financiële markten tot gevolg hebben, en de toezichthouder de geconstateerde onvolkomenheid na overleg niet onverwijld De onderlinge oktober

8 heeft weggenomen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft aangegeven zich te onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Het ligt in de verwachting dat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen en met terugwerkende kracht in werking treedt. Harmonisatie van regelgeving inzake provisie- en kostentransparantie Minister Bos heeft bij brief van 12 september 2008 aan de Tweede Kamer nadere informatie verschaft over de voorgenomen maatregelen om de regelgeving met betrekking tot provisie- en kostentransparantie voor complexe producten te harmoniseren. De uit MiFID geldende normen worden daarbij als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat provisiebetalingen altijd in het belang van de consument moeten zijn én de kwaliteit van de dienstverlening ten goede moeten komen. In dat kader is een concept voorstel tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft opgesteld. Voorgesteld wordt om zowel tussenpersonen als ook aanbieders te verplichten nominale provisietransparantie te betrachten. De regels hebben betrekking op alle complexe producten, effectenhypotheken en niet-complexe hypotheken. Bij al deze producten zal een dienstverleningsovereenkomst verplicht worden gesteld. De nieuwe regels treden naar verwachting met ingang van 1 januari 2009 in werking. Nieuw regelgevingsoverzicht met toelichting van DNB DNB heeft de nieuwste versie van het regelgevingsoverzicht op haar website geplaatst (open boek toezicht). Dit overzicht beoogt een helder beeld te verschaffen van de lopende beleids- en regelgevingstrajecten, die direct van belang zijn voor de onder toezicht staande ondernemingen in het kader van de door DNB uit te oefenen toezichttaken. Drie stappen naar minder verloop Door de voordeur naar binnen, door de achterdeur naar buiten. Medewerkers die net zo snel gaan als ze komen, kosten veel geld. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 25% van de Nederlandse medewerkers actief op zoek is naar een andere functie. Terwijl in de huidige krappe arbeidsmarkt het behoud van mensen juist voorop staat. Drie stappen naar minder verloop: Stap 1: Haal de juiste mensen binnen Natuurlijk wilt u de beste persoon voor de baan vinden. Zorg er echter wel voor dat de functie helder wordt omschreven en dat deze op termijn genoeg uitdaging biedt. Als dit niet het geval is, zal de motivatie snel dalen. Er wordt veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in de werving van medewerkers. Dat is prima wanneer deze investeringen zich naar verloop van tijd terugverdienen. Het is echter weggegooid geld wanneer medewerkers de organisatie net zo snel weer verlaten. Stap 2: Zorg voor betrokkenheid Betrokken medewerkers blijven bij een organisatie omdat zij dat écht willen. Zij leveren vaak extra inspanningen, wat ten goede komt aan de productiviteit en daarmee de prestaties van de organisatie. Stap 3: Zorg voor loyaliteit Goede mensen wil je behouden. Je hebt liever één goede manager waar je tien jaar in investeert, dan tien jaar achter elkaar een nieuwe manager. Dat is slecht voor de continuïteit van de organisatie en denk ook aan de kosten die voor werving en selectie worden gemaakt. Wat zeggen de cijfers? Uit landelijke cijfers van de Nationale Tevredenheidsindex blijkt dat bijna een kwart van de werknemers in Nederland actief op zoek is naar ander werk. Hiervan zoekt 16,2% werk buiten de organisatie en 8,4% zoekt (nog) bij de eigen werkgever naar een andere functie. Het is daarmee zaak om scherp te zijn op medewerkers die van functie willen veranderen. Een intern vervulde vacature zorgt immers voor grote besparingen op wervingsgebied. Bovendien heeft de eigen werknemer al ervaring opgebouwd in de organisatie. Herverzekeraars niet van openbaar belang Bij de implementatie van de herverzekeringsrichtlijn zijn herverzekeraars ten aanzien van het toezicht op veel punten gelijk gesteld aan schade- en levensverzekeraars. Dit is niet het geval ten aanzien van het zijn van een Organisatie van Openbaar Belang (OOB). Herverzekeraars zijn dit volgens de huidige regels niet. Questions & answers kredietcrisis Het Verbond van Verzekeraars heeft een Q&A-lijst over de kredietcrisis gepubliceerd op de publiekssite In de lijst krijgen consumenten antwoord op de meest gestelde vragen van dit moment. De lijst staat bovenaan op de homepage. Maatschappijen die dat willen, kunnen ernaar verwijzen. 8 De onderlinge oktober 2008

9 Mediators in de verzekeringsbranche bundelen krachten Eind september vond de oprichting plaats van de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV). Deze vereniging heeft tot doel de knowhow over mediation in verzekeringsland te bundelen teneinde de kwaliteit van mediation in deze branche te bewaken, het vak verder te professionaliseren en meer mensen op te leiden tot mediator. De ultieme doelstelling is om binnen de verzekeringsbranche een eigen plaats te creëren voor mediation. Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 oktober 2008 gelden de volgende indexcijfers: 1 november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november 164 gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = = 100 glasverzekering ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 juli % ,9 juli ,5% ,0 juli ,7% Het indexcijfer gebouwen is gekoppeld aan de CBS-reeks Nieuwbouwwoningen outputindex; 2000 = 100. Voor de consistentie wordt dit getal vermenigvuldigd met de factor 1, B. Neervoort en A. Westerhof. De initiatiefnemers mr. W.G.B. Neervoort (mediator en voorzitter van de NVMV) en A. Westerhof re (algemeen directeur Troostwijk Groep, mediator, secretaris/ penningmeester NVMV) zien een toenemende behoefte in de branche om onderlinge conflicten of conflicten met afnemers van verzekeringsproducten snel, efficiënt en relatief goedkoop zelf op te lossen. Mediation in verzekeringen voorkomt oeverloze en te dure discussies. In de USA en de UK is het heel gebruikelijk dat geschillen niet via de rechter, maar via mediation worden opgelost. Het aantal zaken dat te mediaten is, is groot en slagingspercentage hoog. Bovendien is het goed voor het imago van verzekeraars om met hun klanten naar oplossingen te zoeken, in plaats van ze meteen naar de rechter of het KiFiD te verwijzen., aldus Neervoort. Westerhof vult aan: Wij werken toe naar een wereld waarin alle verzekeringsmaatschappijen een mediationfunctionaris in dienst hebben, die uitzoekt welke geschillen zich lenen voor mediation. Dat werkt kostenbesparend voor alle partijen. Geen dure advocaten of tijdrovende rechtszaken. Het beginsel van mediation is dat je het zelf doet. Het lidmaatschap van de NVMV staat open voor mediators die gecertificeerd zijn, ofwel geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Omdat de specifieke branchekennis van de mediator van wezenlijk belang is voor het slagen van het mediationtraject, worden niet alleen hoge eisen gesteld aan vakbekwaamheid. Mediators die zich willen inschrijven moeten tevens gedurende ten minste vijf jaar werkzaam zijn in of ten behoeve van de verzeke- ringsbranche. Daarnaast dienen zij te beschikken over relevante opleiding en ervaring met betrekking tot geschillen in de verzekeringsbranche. De NVMV zal de specifieke kennis van de leden op peil houden door middel van o.a. een extranet, cursussen en intervisiebijeenkomsten. Met het oog op de toekomstige werkdruk streeft de vereniging ernaar het aantal mediators te vergroten. Daartoe worden onder andere gerichte opleidingen voor aspirant-leden verzorgd. Resultaten schade Het Centrum voor verzekeringsstatistiek (CVS) heeft bekend gemaakt dat voor 2008 wordt verwacht dat het resultaat van de sector Schade licht afneemt. De resultaatdaling is ook zichtbaar bij de branches Motor, Transport en Overige. Het resultaat bij branche Brand herstelt zich na het dramatische verlopen jaar 2007 (januaristorm). Het premievolume laat evenals voorgaande jaren De onderlinge oktober

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Studiedag Arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Toegang tot recht Goedkoop

Nadere informatie

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Aon

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Dr. Susanne Piët spreker op ledenvergadering Pagina

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005. Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal

JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005. Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: PPagina 4 Geen herhaalde toetsing bij herbenoeming Pagina

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord 4 2 Rapportageprincipes 6 3 Profiel en kerngegevens 8 4 Missie, strategie en doelstellingen 16

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Beknibbel niet op verzekeringslimieten

Beknibbel niet op verzekeringslimieten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19 De Goudse zet in op pensioen VB Branchedag met voorzitters AFM, NVA en NBVA EU kritiek op beloningsstructuur Ron Verhulsdonck (ACE European Group

Nadere informatie