Duurzaam succes. Nysingh Nieuws. 8 inspirerende succesverhalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam succes. Nysingh Nieuws. 8 inspirerende succesverhalen"

Transcriptie

1 Nysingh Nieuws Duurzaam succes 8 inspirerende succesverhalen Ter inspiratie: 8 succesverhalen over innovatie Whitepapers over familiebedrijven en ICT Stichting Hospice Zwolle Bestrijding betalingsachterstanden Nieuwe aanbestedingswet

2 Genoeg aan een woord. Begrip. Nysingh weet er meer van. U wilt het beste juridische advies, van de beste juristen. Gedegen en onderbouwd als het moet. Snel en kort als het kan. Prettig en pragmatisch. Dat vereist adviseurs die u en uw branche écht kennen. Die oprechte interesse hebben in u, uw zaak en in de belangen die spelen. Daarom investeren we bij Nysingh veel in persoonlijke relaties. Zodat we uiteindelijk aan een half woord genoeg hebben om tot het beste resultaat te komen. Daardoor weten we er meer van.

3 Succes inspireert, altijd. Mooie verhalen van mensen die hun dromen waar maken zorgen voor een positief gevoel. Herkent u dat? Dat u onwillekeurig een glimlach op uw mond krijgt als u een zakenrelatie, een ondernemer, een collega of misschien wel een vrijwilliger spreekt die iets nieuws voor elkaar krijgt? Of wanneer u een interview of documentaire op TV ziet waarin enthousiaste ondernemers hun ideeën presenteren? Dergelijke verhalen geven energie om door te gaan, om zaken ook zelf op te pakken, om nieuwe initiatieven te nemen. Tegen het huidige tijdgewricht in. Want succes! Wilma van Ingen is lid van de Raad van Bestuur van nysingh. somberdenkers zijn er ook genoeg te vinden. succes inspireert altijd. In deze Nysingh Nieuws presenteren wij succes. Het kostte de redactie geen enkele moeite om binnen onze eigen cliëntenkring verhalen op te tekenen die succes, innovatie, durf en verder kijken illustreren. Het zijn voorbeelden van ondernemingsgeest die Nysingh Actueel 04 Uitgelicht 06 8 Succesverhalen 08 Nysingh maatschappij 28 NYsingher 30 Nagerecht 31 ons land zo kenmerkt. En waar we met ons allen trots op kunnen zijn. Wij zijn in ieder geval trots dat we als advocaten en notarissen bij mogen dragen aan deze successen. We laten ons er zeker door inspireren. Ik wens u veel leesplezier, veel succes en een mooie zomer toe!

4 Nysingh Actueel 04 Laat facturen niet meer (te lang) onbetaald! Sinds kort kan het onbetaald laten van facturen voor overheden en ondernemingen behoorlijk in de papieren lopen. Per 16 maart 2013 is namelijk een wet in werking getreden die de Europese Richtlijn betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties implementeert. Aanleiding hiervoor is de slechte betalingsmoraal bij veel grote ondernemingen en overheden. Kennelijk worden betalingstermijnen in de praktijk zodanig opgerekt (tot een jaar of langer), dat ondernemers in deze tijden van crisis hierdoor te sterk worden geraakt. Dit wordt met de nieuwe wet aan banden gelegd. De wet heeft gevolgen voor alle overeenkomsten gesloten na 16 maart 2013 en voor alle (andere) handelstransacties waarvoor op dit punt contractueel niets is geregeld. De wijzigingen raken overheidsinstanties en ondernemingen. Voor particulieren heeft de wet geen gevolgen. Overheden dienen hun facturen voortaan in beginsel binnen een termijn van 30 dagen te voldoen. Voor ondernemingen geldt in beginsel een termijn van 60 dagen. Betalen ondernemingen of overheden niet tijdig, dan zijn er direct incassokosten verschuldigd (die aanzienlijk kunnen oplopen). Het is dan ook van groot belang om bij nieuw te sluiten contracten alert te zijn op de betalingsvoorwaarden die overeen worden gekomen. Indien u vragen hierover heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen

5 Boekje Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2013 Nysingh Whitepapers Heldere verhalen over actuele juridische thema s De specialisten van Nysingh behandelen concrete juridische vraagstukken in whitepapers over uiteenlopende onderwerpen. Lees bijvoorbeeld meer over continuïteit in het familiebedrjif of aandachtspunten bij ICT-contracten. Download deze en andere whitepapers gratis op nysingh.nl/whitepapers. Continuïteit in het familiebedrijf Angelique Hommes Eén van de belangrijkste kenmerken van familiebedrijven is het streven naar continuïteit. Deze whitepaper laat zien wat de juridische mogelijkheden zijn om op lange termijn de continuïteit van de onderneming, het vermogen en de familierelaties te borgen of te verbeteren. Nysingh Actueel 05 Wegens groot succes van voorgaande edities presenteren wij alweer voor de vijfde maal het boekje Wetgeving Gebiedsontwikkeling. In dit handige boekje zijn een aantal wettelijke voorschriften gebundeld die door ons zelf in de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling regelmatig geraadpleegd worden. Hierin zijn onder meer opgenomen de Wet ruimtelijke ordening, de Onteigeningswet, de Woningwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Crisis- en Herstelwet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Een praktisch naslagwerk voor iedereen die met deze materie te maken heeft. Aandachtspunten bij ICT-contracten Rutger Ketting Al jaren schommelt het percentage mislukte ICTprojecten rond de 50%. Veelvoorkomende oorzaken: onduidelijke specificaties van levering, verkeerde verwachtingen en slechte communicatie. Goed opgestelde contracten nemen deze oorzaken voor een belangrijk deel weg. Bent u geïnteresseerd? Stuur een naar dan sturen wij u een exemplaar toe.. Volg Nysingh op LinkedIn!

6 Uitgelicht 06 Nieuwe Aanbestedingswet Dat belooft althans het Ministerie van Economische Zaken. Maar is dat ook écht zo? En wat zijn de gevolgen van deze wet voor aanbestedende diensten? Hieronder zetten wij één en ander kort voor u uiteen. Meer kans voor ondernemers om overheidsopdrachten binnen te slepen Matthijs Mutsaers advocaat Aanbestedingsrecht nysingh.nl/mutsaers Doelen en ambities De wet beoogt een duidelijk en eenvormig kader te bieden voor aanbesteden en is erop gericht de overheid op een transparante en effectieve manier te laten inkopen tegen de beste prijs/ kwaliteitverhouding. Daarbij moeten ondernemers een goede en eerlijke kans maken. De wet noemt hiertoe een aantal ambities, waarvan we er twee noemen: i) de toegang van ondernemers tot opdrachten moet worden verbeterd (onder andere door het stellen van redelijke eisen), en ii) de administratieve lasten moeten worden verlaagd (onder andere door uniformering en verbetering van de aanbestedingspraktijk).

7 Belangrijkste wijzigingen De wet noemt een aantal maatregelen om deze doelstellingen en ambities te realiseren, zoals: opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd en moeten bovendien in meerdere percelen worden opgedeeld, tenzij de aanbestedende dienst dit niet passend acht. Dit zal hij dan wel moeten motiveren. het proportionaliteitsbeginsel geldt altijd: eisen, voorwaarden en criteria met betrekking tot inschrijvers en inschrijvingen moeten in een redelijke verhouding staan tot de opdracht. In de verplicht toe te passen Gids Proportionaliteit worden concrete aanbevelingen gedaan ter invulling van dit beginsel. Daarbij geldt steeds: comply or explain! aanbestedende diensten moeten gebruikmaken van de Model Eigen Verklaring. Daarmee geven ondernemers onder andere aan of de uitsluitingsgronden op hen van toepassing zijn en of zij voldoen aan de geschiktheidseisen. De onderliggende bewijsstukken mogen alleen bij de beoogde winnaar van de aanbesteding worden opgevraagd. geschiktheidseisen mogen géén betrekking hebben op de omzet, tenzij dit met zwaarwegende argumenten wordt gemotiveerd. Als toch omzeteisen worden gesteld, dan mogen deze niet meer dan 300% van de opdrachtwaarde bedragen. aankondigingen moeten plaatsvinden via TenderNed (www.tenderdned.nl). bij Europese aanbestedingen moet worden gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De laagste prijs mag alleen als gunningscriterium worden toegepast als wordt gemotiveerd waarom. Verlenging van de Alcatel-termijn tot 20 kalenderdagen. introductie van een laagdrempelige manier van klachtenafhandeling die zal functioneren naast de al bestaande rechtsbeschermingsmogelijkheden. Eén wet Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 per 1 april jl. is een eind gekomen aan een langdurig wetgevingsproces dat in 2006 is gestart. Deze wet vervangt de tot 1 april jl. geldende lappendeken aan aanbestedingswetgeving. Onze visie Met de Aanbestedingswet 2012 is de wetgever er op zich in geslaagd om een nieuw, eenvormig kader voor aanbesteden op te stellen. De vraag is echter of dit kader voldoende duidelijk en toegankelijk is. Er zijn alleen maar meer regels bij gekomen, die voor een deel zijn opgenomen in flankerende beleidsmaatregelen. Daarbij is niet altijd even duidelijk hoe de verschillende wetsbepalingen zich precies tot elkaar en tot bijvoorbeeld de voorschriften in de Gids Proportionaliteit verhouden. Ook kan men zich afvragen hoe deze wet zich verhoudt tot de kabinetsplannen inzake gemeentelijke herindelingen: met de Aanbestedingswet 2012 wordt ingezet op schaalverkleining (opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd), terwijl daarnaast juist wordt gestreefd naar schaalvergroting en meer efficiency. MKB en zzp er meest gebaat bij komst Aanbestedingswet Al met al lijken met name MKB en zzp ers het meest bij de komst van de Aanbestedingswet 2012 te zijn gebaat. In zoverre is de wetgever inderdaad in zijn opzet geslaagd en zijn ook wij positief, al valt door de voorlopige toename van de administratieve lasten voor aanbestedende diensten de verwachte positieve invloed op de economie nog te bezien. Een verdere juridisering door de complexiteit van het totale pakket aan nieuwe maatregelen valt bovendien zeker niet uit te sluiten. Over twee jaar zal de Minister de wet evalueren. Wij maken dan graag de balans met hem op. Uitgelicht 07

8 Acht keer duurzaam succes Je zou bijna vergeten dat er in ons land óók nog steeds successen worden geboekt. En dat er continu projecten worden gestart die in binnen- en buitenland hoge waarderingen krijgen en tegelijkertijd de basis vormen voor een winstgevende bedrijfsvoering. Veel van onze cliënten zijn bezig met prachtige initiatieven. Innovatieve projecten en programma s die nagenoeg allemaal aansluiten op de behoefte in onze maatschappij om duurzamer te ondernemen. Laat u inspireren door deze 8 succesverhalen. 1. Stal Hendrix- Passie voor Paarden 2. Solidpack - Vooruitgang door vernieuwing 3. Samsung - Samsung en DHL 4. Gemeente Amersfoort - Open Innovatiefestival 5. Compello - Een droom wordt gerealiseerd 6. Remeha - 75 jaar baanbrekende innovaties 7. Isala Klinieken - Het kan dus beter! 8. Koekoekspolder - Groene komkommers met duurzame energie

9 Succesverhalen 09

10 PASSIE VOOR PAARDEN Stal Hendrix is door de unieke werkwijze van de familie Hendrix in de afgelopen drie generaties uitgegroeid tot onbetwist één van de bekendste, succesvolste en vermaardste handelsstallen ter wereld. Onder de bezielende leiding van de broers Emile en Paul Hendrix wordt gestreefd naar de ultieme perfectie. Het doel, alsmede het resultaat: springpaarden die nationaal en internationaal op het hoogste niveau presteren. Voor Stal Hendrix is alleen de allerbeste kwaliteit goed genoeg. En die kwaliteit vind je dan ook overal terug. In de dagelijkse trainingen en het groomen (verzorgen) van de paarden, in de wijze waarop de beste ruiters geadviseerd én begeleid worden bij hun nieuwe aankoop en de topspringpaarden (regelmatig uit eigen fokkerij) in de juiste handen terecht komen, alsmede, en niet in de laatste plaats, in de wijze waarop (potentiële)

11 Succesverhalen 11

12 klanten in Kessel en Baarlo onthaald en in de watten gelegd worden. Ambitieuze springruiters en amazones kunnen, als extra service, voor een bepaalde periode op Stal Hendrix verblijven om lessen te nemen en om begeleid te worden op concoursen. En ruiters van over de hele wereld gebruiken Stal Hendrix als thuisbasis tussen grote concoursen door om van de Het doel, alsmede het resultaat: springpaarden die nationaal en internationaal op het hoogste niveau presteren. top trainings- en stallingsfaciliteiten gebruik te kunnen maken, waarbij Hendrix desgewenst zorgdraagt voor het management van paard en ruiter. Paul Hendrix kom je tegen op nagenoeg alle grote en kleine wedstrijden waar hij intensief zijn contacten met klanten onderhoudt en paarden voor hen zoekt. Door zijn jarenlange ervaring weet hij feilloos talenten te ontdekken en weet hij precies welke paarden bij zijn klanten passen. Bij stal Hendrix zijn zowel klant als paard koning. Emile (links) en Paul Hendrix Broer Emile was in de tachtiger en negentiger jaren één van de meest succesvolle springruiters van Nederland en gebruikt sinds 2002 zijn enorme ervaring bij het trainen van jonge, getalenteerde springruiters.

13 Succesverhalen 13 Bram de Feijter, advocaat Hippisch recht bij Nysingh en zelf vroeger actief springruiter heeft ruim 30 jaar geleden samen met o.a. Paul Hendrix de inmiddels toonaangevende Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN) opgericht. Hij staat Stal Hendrix in voorkomende gevallen bij met adviezen over contracten en herschrijft op dit moment, samen met zijn opvolger Reinier Quint, de veilingvoorwaarden voor een door hen georganiseerde springpaardenveiling (dutchhorsesales.com). Bram de Feijter advocaat Ondernemingsrecht en Hippisch recht nysingh.nl/de-feijter Reinier Quint advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/quint

14 Vooruitgang Door vernieuwing

15 SolidPack is een zelfstandige producent van B2B verpakkingen voor de voedselindustrie. Op één locatie wordt eerst van oud papier karton gemaakt en vervolgens verwerkt tot een complete bedrukte verpakking, direct geleverd aan de eindgebruiker. Daarbij zijn zij niet alleen afhankelijk van de Nederlandse markt; het exportaandeel bedraagt ruim 60%. Zij leveren een grote diversiteit aan verpakkingen in West-Europa, Noord- en Zuid-Amerika en tot aan Japan toe. SolidPack heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in meeten regelapparatuur, robots en administratieve automatisering. Daarnaast zijn de productieprocessen vernieuwd en geoptimaliseerd met als gevolg dat output en kwaliteit sterk zijn gestegen en het aantal fte s is gedaald bij een stijgende omzet. Mede hierdoor zijn de resultaten, ondanks de crisis, op een goed niveau gebleven. De hele bedrijfsvoering is gericht op zero waste. De uitstoot van CO2 wordt tot een minimum beperkt, er wordt met een eigen De hele bedrijfsvoering is gericht op zero waste. waterzuivering voor gezorgd dat afvalwater weer schoon in de natuur terugkomt en het karton wordt zodanig geïnnoveerd dat steeds minder materiaal nodig is. Uiteraard met behoud van functionaliteit. Door voortdurende vernieuwingen verbetert SolidPack haar positie op de de markt en breidt deze uit. Nysingh adviseert SolidPack regelmatig op het gebied van het contractenrecht, het arbeidsrecht en het IE/ICT-recht. Succesverhalen 15 met een unieke installatie kunnen we straks van tomatenplanten, bietenloof en gras karton maken. Voor SolidPack zijn het verwerken van afval en cradle to cradle geen modieuze nieuwigheden, maar vertrouwde concepten waar al jaren werk van wordt gemaakt. Naast de inzet van oud papier als grondstof is Solidpack op zoek naar andere duurzame grondstoffen voor haar producten. Binnenkort start de eerste proefinstallatie waarmee van natuurgras geschikte vezels worden gemaakt voor de productie van karton. Een unieke installatie waarmee straks ook andere agro reststromen als tomatenplanten en bietenloof kunnen worden verwerkt. Rob Klein advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/klein

16 Samsung Optimale samenwerking Samsung en DHL vanuit control tower

17 Toen Maurits Matthijsse zo n zes jaar geleden begon als logistiek directeur Europa bij Samsung Electronics wilde hij anders met contracten en samenwerkingsverbanden omgaan. De samenwerking met DHL Supply Chain verliep voor beide partijen onvoldoende soepel en Samsung had te weinig inzicht in het transportproces. Matthijsse wilde toe naar een control tower; één afdeling bestaand uit transportmanagement en opslag van zowel Samsung als DHL. Eén afdeling die het vervoer van de haven naar het warehouse, alles tussen de vier muren van dat warehouse én het transport van het warehouse naar de klant regisseert. Door beide partijen te laten samenwerken en ze daarbij zelfs fysiek in één ruimte te zetten ontstaat er vertrouwen én een andere cultuur. Een cultuur waarin niet naar elkaar gewezen wordt, maar juist wordt samengewerkt om uiteindelijk de klanten van Samsung beter te bedienen. nieuwe samenwerkingsvorm op basis van vertrouwen en positiviteit. De insteek van de contracten verschoof dus van bonus-malus naar bonus. Vijf jaar na dato is de afdeling nog steeds in control. Volgens Matthijsse is voor een dergelijke innovatieve samenwerking wel een basis van vertrouwen en positiviteit nodig. Bij zowel Samsung als DHL was die basis er en werpt de samenwerking voor beide partijen nog steeds zijn vruchten af. Matthijsse en zijn divisie wonnen er zelfs de prestigieuze interne Samsung Innovation Award mee. Succesverhalen 17 Door beide partijen te laten samenwerken en ze daarbij zelfs fysiek in één ruimte te zetten ontstaat er vertrouwen én een andere cultuur. Dat leverde wel een juridische uitdaging op, Samsung had immers één raamcontract waarin zowel Europees transport als opslag activiteiten waren geregeld en wilde naar een situatie waarbij transport, warehousing én control tower activiteiten separaat waren geregeld. Vervoerrechtadvocaat Rutger Evers adviseerde Samsung een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met DHL en verzorgde de contracten daarvoor. Ook die hadden een voor Samsung nieuwe vorm. Matthijsse vond dat de contracten moesten passen bij de Rutger Evers advocaat Vervoerrecht nysingh.nl/evers

18 Succesverhaal 6 Open Innovatiefestival Gemeente Amersfoort

19 Ingrid Walrecht staat de gemeente Amersfoort regelmatig bij in kwesties waarin de gemeente haar rol als overheidsorgaan op verschillende terreinen vervult. In die rol worden de verwachtingen van bedrijven en burgers in het contact met de gemeente steeds groter. Het is dan ook ontzettend leuk om te zien dat de gemeente die veranderende rol serieus neemt en op allerlei manieren probeert in te vullen. Kernwoorden zijn daarbij: innovatief, creatief en vooruitstrevend. Dat zijn misschien niet de eerste woorden die je te binnenschieten als je aan de werkzaamheden van een gemeente denkt. Toch probeert de gemeente Amersfoort met haar beleid en in haar dienstverlening deze drie woorden inhoud te geven. Want ook de gemeente Amersfoort realiseert zich dat de samenleving om ons heen snel verandert: dat vraagt om organisaties met een flexibele houding, waarbij veranderkracht, slim organiseren, samen leren en innoveren en creatieve netwerken steeds belangrijker worden. AZ, Ronald van den Hoff, de directeur van Seats2Meet dat vergaderlocaties verhuurt en deze ook beschikbaar stelde voor het OIF033 en de directeur van het Amersfoortse grafisch ontwerpbureau Enbiun verzorgden zonder verdere tegenprestatie een onderdeel van het programma. Daarnaast was Menno Lanting, bekend van de managementboeken Iedereen CEO en Connect één van de keynote sprekers. Voor de gemeente Amersfoort was het Open Innovatie Festival een mooie gelegenheid om Amersfoortse bedrijven bij elkaar te brengen en samen met hen in gesprek te gaan over innovatie, co-creatie en toekomstige ontwikkelingen. Succesverhalen 19 Veranderkracht, slim organiseren, samen leren en innoveren en creatieve netwerken steeds belangrijker. Het Open Innovatie Festival dat de gemeente Amersfoort samen met traineebureau Newpublic op 28 november 2012 organiseerde stond in het teken van deze veranderende samenleving. Door slim gebruik te maken van hun netwerk hebben de organisatoren met gesloten beurzen een interessant dagprogramma georganiseerd. Één van de organisaties die kosteloos een bijdrage heeft geleverd, is Dierenpark Amersfoort. Voormalig creatief directeur Bas Westerweel was dagvoorzitter. Ook de directeur van het Leusdense softwarebedrijf AFAS, tevens sponsor van voetbalclub Ingrid Walrecht advocaat Aansprakelijkheidsrecht nysingh.nl/walrecht

20 Een droom wordt gerealiseerd

21 Een datacenter als aanjager van de intelligentie maakindustrie in de vorm van een coöperatie? Een fysieke plek in de virtuele wereld waar innovatie wordt gestimuleerd? Erwin Giesbers, CEO van Compello is volop bezig met de realisatie van zijn droom. Op het Businesspark Zwolle wordt dit jaar samen met een aantal partners het eerste duurzame, regionale, coöperatieve datacenter van Nederland gebouwd. Dit datacenter, genaamd DynaCentre, moet als model dienen voor een heus netwerk van veilige, digitale opslag- en ontwikkelcapaciteit. En, er moet nog een aantal volgen. In binnen- en buitenland. Informatie wordt op deze manier op een veilige plek in de regio ondergebracht. De noodzakelijke ITinfrastructuur moet van ons allen zijn en niet enkel van één of meerdere aandeelhouders, aldus Giesbers. Leden en tevens medeeigenaren van de coöperatie nemen zelf verantwoordelijkheid en houden grip op hun data. Per slot van rekening mag er niets misgaan. Zonder IT geen overheid, geen onderwijs, geen onderneming. Samen met Joris de Leur en Rutger Ketting van Nysingh zijn we begonnen de coöperatie vorm te geven, aldus Giesbers. Een mooi proces waarin we denken vanuit het coöperatiebelang. We verwachten dat we samen een mooie blauwdruk kunnen maken die als model gaat dienen voor de volgende DynaCentre s. Belangrijk is een goede structuur neer te zetten waarbij een ieder zich prettig voelt en die we kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Succesverhalen 21 Zonder IT geen overheid, geen onderwijs, geen onderneming. Het idee van een datacentercoöperatie ontstond enkele jaren geleden. Zoals boeren vroeger een melkfabriek nodig hadden voor hun business, zo hebben wij anno 2013 ICT-centrales nodig. ICT als nutsvoorziening. Niet meer in ieder bedrijf een eigen ICT infrastructuur opbouwen maar deze samen delen en beheren. En dan wel in een coöperatief model. Het unieke van een DynaCentre is dat naast datacentercapaciteit ook ruimte voor werkplekken voor samenwerking tussen de vier O s (overheid, onderneming, onderwijs en onderzoek) wordt gerealiseerd. Joris de Leur advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/de-leur Rutger Ketting advocaat ICT-recht nysingh.nl/ketting

22 75 jaar baanbrekende innovaties

23 Remeha is al sinds 1935 toonaangevend in warmte, warm water en comfort. Gestart als Van Reekum s Metaal Handel is het hoofdkantoor in Apeldoorn uitgegroeid tot een stateof-the-art productiefaciliteit met 500 medewerkers. Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten voor zowel woningbouw als utiliteit. Het product-assortiment bestaat uit cv-ketels, (zonne)boilers, thermostaten, warmtepompen, warmwater-oplossingen en aanverwante techniek. Door vooruitstrevende en energiezuinige producten te ontwikkelen is Remeha altijd in staat geweest koploper te zijn in haar vakgebied. Zo heeft Remeha als eerste fabrikant ter wereld een HRe-ketel geïntroduceerd, de evita, die behalve warmte en warm water óók elektriciteit levert. De Remeha evita is gebaseerd op een volledig nieuw ontwikkeld concept, de Stirling motor in combinatie met HR technologie uit de HR ketel. Door het gecombineerd opwekken van warmte en elektriciteit is de besparing maximaal. Deze elektriciteit wordt opgewekt door een Stirlingmotor die een geïntegreerde generator aandrijft. Dit is een compacte en zeer efficiënt werkende motor, die op aardgas gestookt wordt en naast warmte tegelijkertijd 1000 Watt elektriciteit produceert. De elektriciteit is via het stopcontact direct voor eigen gebruik beschikbaar. De elektriciteit die de Remeha evita opwekt komt tot stand met maar liefst 60% minder CO2-uitstoot dan in een grote elektriciteitscentrale. hebben gezorgd dat deze Remeha-ketels het warm kloppende hart vormen van talloze hotels, zorginstellingen, scholen, kantoren en andere grote gebouwen. Een optimale balans tussen optimaal comfort en maximale energiezuinigheid. Remeha biedt haar klanten altijd een optimale balans tussen optimaal comfort en maximale energiezuinigheid, met oog voor duurzame oplossingen. Nysingh adviseert Remeha regelmatig op het gebied van het contractenrecht, het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Succesverhalen 23 Ook voor de utiliteitsmarkt ontwikkelt Remeha innovatieve producten. Onder meer zijn de staande HR-ketels toonaangevend in het segment van de hogere vermogens. Elke ketel wordt volledig in Nederland geassembleerd, vooringesteld en getest geleverd. De gietaluminium warmtewisselaar, de premix-verbrandingstechniek, de handige transportwielen. Het zijn succesfactoren die ervoor Rob Klein advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/klein

24 Het kan dus beter! Succesvolle aanpak klachten na recall metaal-op-metaalheupen in Isala klinieken Zwolle

25 Gealarmeerd door Brits wetenschappelijk onderzoek over de risico s van zogenaamde MOM-heupprotheses (metaal op metaal), organiseerde de Isala klinieken onmiddellijk informatiebijeenkomsten voor potentiële slachtoffers. Deze openhartigheid werd bijzonder gewaardeerd. Zo begint een artikel in het Medisch Contact over de onrust die ontstond na wetenschappelijk onderzoek naar heupprotheses in Engeland. Wat bleek: er kwamen metaaldeeltjes vrij bij de wrijving tussen de metalen kop en de metalen kom, met vervelende lichamelijke gevolgen. De term horrorheup was geboren. Patiënten voelden zich serieus genomen. Naast het Britse onderzoek bleek ook uit onderzoek van een artsassistent van de Isala klinieken, dat opvallend veel mensen klachten hielden na een metaal-op-metaal heupoperatie. Voldoende aanleiding dus voor een recall. Hiervoor werden meer dan 600 patiënten die over een periode van 5 jaar geopereerd waren en een metaal-op-metaalheup geplaatst hadden gekregen, benaderd. Het onderzoek werd groot aangepakt en open communicatie stond hierin centraal. Er werd (veel) over gepubliceerd en patiënten werden tijdens grote bijeenkomsten in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en orthopeden van de Isala klinieken uitvoerig geïnformeerd. Ook werden ze gewezen op de mogelijkheid zich met vragen over aansprakelijkheid te wenden tot Gerda de Groot, klachtenfunctionaris van de Isala klinieken. Vervolgens is Gerda De Groot in gesprek gegaan met alle patiënten die klachten hadden of die al een hersteloperatie hadden ondergaan. Medisch inhoudelijk bleven zij uiteraard onder controle bij hun behandelend orthopeed, maar emotioneel en financieel bood Gerda De Groot een luisterend oor en een helpende hand. Er kwamen namelijk zoveel zeer ernstige verhalen boven water, dat in overleg met de Raad van Gerda de Groot klachtenfunctionaris, Isala Klinieken Zwolle Bestuur werd besloten tot een ruimhartige financiële compensatie voor gedupeerden. De lijn werd getrokken bij mensen die een hersteloperatie hadden moeten ondergaan en dus aantoonbare schade hadden geleden. Uiteindelijk kwam een groep van zo n 65 mensen in aanmerking voor een schadevergoeding van 5000,00 en nog eens 1000,00 extra voor ieder jaar dat pijn geleden was tussen de eerste en de hersteloperatie. Deze unieke opstelling is bij de getroffen groep buitengewoon goed ontvangen. De proactieve houding van het ziekenhuis werd bijzonder gewaardeerd en patiënten voelden zich serieus genomen, waarbij de klachtenfunctionaris als een menselijk gezicht in de administratieve procedures fungeerde. Elly Bos-van den Berg advocaat Aansprakelijkheidsrecht, Letselschade, Verzekeringsrecht nysingh.nl/bos-van-den-berg Elly Bos onderhoudt regelmatig contacten met Isala klinieken inzake aansprakelijkheidskwesties. Succesverhalen 25

26 Groene komkommers met duurzame energie

27 Een eigen duurzaam energiebedrijf starten, dat was het idee van een aantal tuinders in het tuinbouwgebied Koekoekspolder in IJsselmuiden. In 2009 bereikten de energieprijzen een hoogtepunt en werd het verwarmen van tuinbouwkassen een steeds kostbaardere zaak. In overleg met energiedeskundige Radboud Vorage besloten de tuinders het over een andere boeg te gooien. De aanleg van een eigen aardwarmtebron moest uitkomst bieden. Het is moeilijk voor te stellen, maar op 2 kilometer diepte heeft de aarde een temperatuur van ongeveer 73 graden Celsius. Precies een mooie temperatuur om tuinbouwkassen met komkommers en tomaten mee te verwarmen. De vraag is echter hoe je die warmte naar boven krijgt. Radboud Vorage legt het als volgt uit: Op twee kilometer diepte ligt een zandsteenlaag met daarin warm water. Door een tweetal boringen hebben we de zandsteenlaag aangeboord en kunnen we het water omhoog pompen. Nadat het water in de kassen afgekoeld is pompen we het afgekoelde water weer in dezelfde laag terug. Daar kan het geleidelijk weer opwarmen en kunnen we het na verloop van tijd weer gebruiken. Zo is de cirkel van warmtelevering rond. uitbesteed, zo konden wij ons concentreren op de aanleg van de aardwarmtebron, het starten van ons energiebedrijf en het leveren van duurzame warmte. Intussen draait energiebedrijf Aardwarmtecluster Koekoekspolder ruim 9 maanden en is al bijna 2,5 miljoen m³ aan aardgas bespaard. Door de inzet van aardwarmte is er nu 70% minder CO2-uitstoot nodig voor de productie van komkommers. Vorage geeft dan ook met een glimlach aan: Als je een echte groene komkommer wil, dan moet je voor de aardwarmtekomkommer uit Koekoekspolder gaan. Succesverhalen 27 voor een echte groene komkommer moet je voor de aardwarmtekomkommer uit Koekoekspolder gaan. Voordat met de boring en de aanleg van de warmtebron kon worden begonnen moest eerst het energiebedrijf opgericht worden. Vorage zegt daarover Dat was voor ons een nieuwe tak van sport. Het opstellen van bijvoorbeeld contracten, leveringsovereenkomsten en het vestigen van rechten van opstal hebben we aan Harke Plas Een succesvol advies komt vaak tot stand door de samenwerking tussen verschillende juridische disciplines. Bij Aardwarmtecluster Koekoekspolder werd dit team gevormd door Harke Plas (advocaat Vennootschapsrecht,Ondernemingsrecht en Contractenrecht) Ekram Belhadj (advocaat Europees recht, Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun) nysingh.nl/belhadj Thea Lourens (kandidaat-notaris Vastgoed Advies & Transacties) nysingh.nl/lourens-nicolai Marieke Buit-Timmer (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht) nysingh.nl/buit-timmer

Tzerra. Nieuw. the comfort innovators

Tzerra. Nieuw. the comfort innovators Tzerra Nieuw the comfort innovators Tzerra De cv-ketel heruitgevonden! Met de Tzerra zet Remeha opnieuw dé standaard in kwaliteit. De ketel is geheel anders opgebouwd dan de doorsnee ketel. Losse onderdelen

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Tzerra. Nieuw. Het grootste comfort in het kleinste hoekje. Perfect geregeld met Remeha isense of qsense. the comfort innovators

Tzerra. Nieuw. Het grootste comfort in het kleinste hoekje. Perfect geregeld met Remeha isense of qsense. the comfort innovators Tzerra Het grootste comfort in het kleinste hoekje Nieuw Perfect geregeld met Remeha isense of qsense De slimme Remeha isense-kamerthermostaat werkt naadloos samen met uw Tzerra cv-ketel. Als de ketel

Nadere informatie

Tzerra/ Tzerra Plus. Dé standaard in kwaliteit. Perfect geregeld met Remeha isense of qsense. Meer informatie op

Tzerra/ Tzerra Plus. Dé standaard in kwaliteit. Perfect geregeld met Remeha isense of qsense. Meer informatie op Tzerra/ Tzerra Plus De Tzerra Plus heeft een aantal extra s t.o.v. de Tzerra in basisuitvoering. Zo is de Tzerra Plus voorzien van een zeer energiezuinige modulerende pomp voor extra energie besparing.

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

micro-wkk condensatiegaswandketel Warmte, warm water én elektriciteit

micro-wkk condensatiegaswandketel Warmte, warm water én elektriciteit micro-wkk condensatiegaswandketel Warmte, warm water én elektriciteit Innovatieve technologie Remeha evita Uw p voor warmte, warm De Remeha evita: s werelds eerste HRe, een condensatiegaswandketel met

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet mr. Joost van de Wetering KienhuisHoving advocaat aanbestedingsrecht 20 juni 2013- s Hertogenbosch Agenda 1. Algemeen 2. Uitgangspunten 3. Welke aanbestedingsprocedure? 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Remeha. Tzerra. Van binnen. buitengewoon Opgebouwd uit slechts 5 hoofdmodules!

Remeha. Tzerra. Van binnen. buitengewoon Opgebouwd uit slechts 5 hoofdmodules! Remeha Tzerra Van binnen buitengewoon Opgebouwd uit slechts 5 hoofdmodules! Even simpel als revolutionair De Remeha Tzerra is een splinternieuwe compacte, betaalbare, energiezuinige condensatieketel, leverbaar

Nadere informatie

Quinta. 25/30s en 28/35c. Optimaal comfort voor zowel verwarming als warm tapwater

Quinta. 25/30s en 28/35c. Optimaal comfort voor zowel verwarming als warm tapwater Quinta 25/30s en 28/35c Optimaal comfort voor zowel verwarming als warm tapwater Intelligente alleskunners voor betrouwbare warmtelevering Remeha Quinta 25/ De Remeha Quinta 25/30s en Quinta 28/35c zijn

Nadere informatie

Duurzame. warmte in uw bedrijf. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in uw bedrijf. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in uw bedrijf Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Als ondernemer moet

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Schoon drinkwater zonder zorgen. Legionellapreventie en beheer

Schoon drinkwater zonder zorgen. Legionellapreventie en beheer Schoon drinkwater zonder zorgen. Legionellapreventie en beheer Voor u ligt de brochure van Aqua Assistance, uw betrouwbare partner in (drink)waterveiligheid. In deze brochure leest u meer over onze adviesdiensten,

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Remeha HRe -ketel. Uw persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Nu standaard met isense.

Remeha HRe -ketel. Uw persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Nu standaard met isense. Remeha HRe -ketel Uw persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis Nu standaard met isense Onderdeel van: de slimme & duurzame energieoplossingen van Remeha Energiebronnen

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies Vaillant & rendement Technisch Project Advies meer rendement van uw project? Begin bij Vaillant Technisch Project Advies tijdige inschakeling TPA Uw winst Hoe blijven we samen aan de voortdurend aangescherpte

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Meer aandacht geven is ook een vorm van verwennen

Meer aandacht geven is ook een vorm van verwennen 30 KenD1001P28-33.indd 30 19-01-2010 10:43:17 DE STELLING Dat betaalt zich altijd terug in een goed idee. Ook de klant zit in een denkproces en de interactie tussen klant en keukenontwerper leidt uiteindelijk

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

Familiebedrijven. Emoties binnen familiebedrijven nader belicht

Familiebedrijven. Emoties binnen familiebedrijven nader belicht Familiebedrijven Emoties binnen familiebedrijven nader belicht 12 Van der Valk Ridderkerk 6 Scheepswerf Hoogerwaard 10 Kievit Kozijnen 4 Smit Mode 8 Wesotronic 14 Quotes & Tips VOORWOORD Bij Visser & Visser

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Remeha Aquanta. De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis

Remeha Aquanta. De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis Remeha Aquanta De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis Altijd en overal snel een royale hoeveelheid warm water Remeha Aquanta De Remeha Aquanta is de nieuwste innovatie op het gebied van verwarming

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Wat een feest! 100-jarig jubileum in beeld. RTP bedrijfsfilm Leer ons kennen in 3,5 minuut!

Wat een feest! 100-jarig jubileum in beeld. RTP bedrijfsfilm Leer ons kennen in 3,5 minuut! RTPOST 49 Bijna Thuis Prachtige bestemming voor jubileumgiften Wat een feest! 100-jarig jubileum in beeld RTP bedrijfsfilm Leer ons kennen in 3,5 minuut! l a i c e p s Een uitgave van RTP Elektrotechniek

Nadere informatie

Datum 5 april 2013 Betreft Beantwoording Verslag Schriftelijk Overleg inzake de Commissie van Aanbestedingsexperts

Datum 5 april 2013 Betreft Beantwoording Verslag Schriftelijk Overleg inzake de Commissie van Aanbestedingsexperts > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

NB. Wegens groot succes wordt deze workshop voor de zevende maal herhaald!

NB. Wegens groot succes wordt deze workshop voor de zevende maal herhaald! Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Wegens groot succes wordt deze workshop voor de zevende maal herhaald! AANBESTEDEN een onduidelijk bestek, wat nu? Praktijkworkshop voor inschrijvers op aanbestedingen

Nadere informatie

Jordie van Berkel-Schoonen Inkoopmanager ICT Essent

Jordie van Berkel-Schoonen Inkoopmanager ICT Essent Innovatief aanbesteden Jaarcongres Pianoo Jordie van Berkel-Schoonen Inkoopmanager ICT Essent Inhoudsopgave Welkom en voorstellen Wat is innovatief aanbesteden? I-model Wat is nu (juni 2009) innovatief?

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden Jaarcongres Pianoo

Innovatief aanbesteden Jaarcongres Pianoo Innovatief aanbesteden Jaarcongres Pianoo Jordie van Berkel-Schoonen Inkoopmanager ICT Essent Inhoudsopgave Welkom en voorstellen Wat is innovatief aanbesteden? I-model Wat is nu (juni 2009) innovatief?

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Calenta. 25s, 28c, 35s en 40c. Supersnel warmte en volop warm water

Calenta. 25s, 28c, 35s en 40c. Supersnel warmte en volop warm water Calenta 25s, 28c, 35s en 40c Supersnel warmte en volop warm water Remeha Calenta De meest doordachte cv-ketel ooit Supersnel warmte en volop wa De Remeha Calenta: de meest doordachte cv-ketel ooit. Een

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

NB. Op veler verzoek wordt er opnieuw een workshop over Aanbesteden georganiseerd!

NB. Op veler verzoek wordt er opnieuw een workshop over Aanbesteden georganiseerd! Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Op veler verzoek wordt er opnieuw een workshop over Aanbesteden georganiseerd! AANBESTEDEN een onduidelijk bestek, wat nu? Workshop voor inschrijvers op aanbestedingen

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen bij Mercedes-Benz dealer ROGAM Onze mensen maken het verschil

Een kijkje achter de schermen bij Mercedes-Benz dealer ROGAM Onze mensen maken het verschil RIJNMOND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MAART/APRIL 2014 Een kijkje achter de schermen bij Mercedes-Benz dealer ROGAM Onze mensen maken het verschil Het is de attitude die beter bij Rotterdamse

Nadere informatie

Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou?

Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou? Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou? Fit20 zoekt franchisenemers voor nieuwe studio s overal in het land. Heb jij voldoende inhoud voor deze uitdaging, lees dan snel verder. fit20 franchise Franchisesamenwerking

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Avanta CW3, 4 en 5. Klein van stuk groots in prestaties

Avanta CW3, 4 en 5. Klein van stuk groots in prestaties Avanta CW3, 4 en 5 Klein van stuk groots in prestaties Om de aansluitleidingen netjes weg te werken is een speciale afdekmantel beschikbaar (optie). Comfort Master no-nonsense besturing De Remeha Avanta-serie

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Case Study. Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde.

Case Study. Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde. Case Study Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde. CaseStudy Fifth Legal April 2017 Fifth Legal - Een moderne

Nadere informatie

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Score Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Volop aangename warmte in huis tijdens de winter

Nadere informatie

Om de aansluitleidingen netjes weg te werken is een speciale afdekmantel beschikbaar (optie). De Remeha Avanta: Afmetingen Montagegewicht 50/30 C

Om de aansluitleidingen netjes weg te werken is een speciale afdekmantel beschikbaar (optie). De Remeha Avanta: Afmetingen Montagegewicht 50/30 C Om de aansluitleidingen netjes weg te werken is een speciale afdekmantel beschikbaar (optie). Comfort Master no-nonsense besturing De -serie is voorzien van een geavanceerde toestelbesturing. Deze besturing

Nadere informatie

Aquanta. De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis

Aquanta. De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis Aquanta De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis Altijd en overal snel een royale hoeveelheid warm water Remeha Aquanta De Remeha Aquanta is de nieuwste innovatie op het gebied van verwarming en warm

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Calenta. 25s, 28c, 35s en 40c. Supersnel warmte en volop warm water

Calenta. 25s, 28c, 35s en 40c. Supersnel warmte en volop warm water Calenta 25s, 28c, 35s en 40c Supersnel warmte en volop warm water Remeha Calenta De meest doordachte cv-ketel ooit Supersnel warmte en volop wa De Remeha Calenta: de meest doordachte cv-ketel ooit. Een

Nadere informatie

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis.

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Introductiedatum: 1 november 2010. Inhoudsopgave Het belang van duurzame innovatie

Nadere informatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie # PiM Team Strategie Creatie & productie Concept& communicatie Voor wie? Agenda Introductie - kernwaarden en gedrag Wim Haan Blok 1: Core values, praktijkvoorbeelden, Business Code Blok 2: Pauze - de

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen Adviseur inkoop Wilco van Schagen 8 april 2014 Inkoop en aanbesteding gemeente Schagen Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie