Duurzaam succes. Nysingh Nieuws. 8 inspirerende succesverhalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam succes. Nysingh Nieuws. 8 inspirerende succesverhalen"

Transcriptie

1 Nysingh Nieuws Duurzaam succes 8 inspirerende succesverhalen Ter inspiratie: 8 succesverhalen over innovatie Whitepapers over familiebedrijven en ICT Stichting Hospice Zwolle Bestrijding betalingsachterstanden Nieuwe aanbestedingswet

2 Genoeg aan een woord. Begrip. Nysingh weet er meer van. U wilt het beste juridische advies, van de beste juristen. Gedegen en onderbouwd als het moet. Snel en kort als het kan. Prettig en pragmatisch. Dat vereist adviseurs die u en uw branche écht kennen. Die oprechte interesse hebben in u, uw zaak en in de belangen die spelen. Daarom investeren we bij Nysingh veel in persoonlijke relaties. Zodat we uiteindelijk aan een half woord genoeg hebben om tot het beste resultaat te komen. Daardoor weten we er meer van.

3 Succes inspireert, altijd. Mooie verhalen van mensen die hun dromen waar maken zorgen voor een positief gevoel. Herkent u dat? Dat u onwillekeurig een glimlach op uw mond krijgt als u een zakenrelatie, een ondernemer, een collega of misschien wel een vrijwilliger spreekt die iets nieuws voor elkaar krijgt? Of wanneer u een interview of documentaire op TV ziet waarin enthousiaste ondernemers hun ideeën presenteren? Dergelijke verhalen geven energie om door te gaan, om zaken ook zelf op te pakken, om nieuwe initiatieven te nemen. Tegen het huidige tijdgewricht in. Want succes! Wilma van Ingen is lid van de Raad van Bestuur van nysingh. somberdenkers zijn er ook genoeg te vinden. succes inspireert altijd. In deze Nysingh Nieuws presenteren wij succes. Het kostte de redactie geen enkele moeite om binnen onze eigen cliëntenkring verhalen op te tekenen die succes, innovatie, durf en verder kijken illustreren. Het zijn voorbeelden van ondernemingsgeest die Nysingh Actueel 04 Uitgelicht 06 8 Succesverhalen 08 Nysingh maatschappij 28 NYsingher 30 Nagerecht 31 ons land zo kenmerkt. En waar we met ons allen trots op kunnen zijn. Wij zijn in ieder geval trots dat we als advocaten en notarissen bij mogen dragen aan deze successen. We laten ons er zeker door inspireren. Ik wens u veel leesplezier, veel succes en een mooie zomer toe!

4 Nysingh Actueel 04 Laat facturen niet meer (te lang) onbetaald! Sinds kort kan het onbetaald laten van facturen voor overheden en ondernemingen behoorlijk in de papieren lopen. Per 16 maart 2013 is namelijk een wet in werking getreden die de Europese Richtlijn betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties implementeert. Aanleiding hiervoor is de slechte betalingsmoraal bij veel grote ondernemingen en overheden. Kennelijk worden betalingstermijnen in de praktijk zodanig opgerekt (tot een jaar of langer), dat ondernemers in deze tijden van crisis hierdoor te sterk worden geraakt. Dit wordt met de nieuwe wet aan banden gelegd. De wet heeft gevolgen voor alle overeenkomsten gesloten na 16 maart 2013 en voor alle (andere) handelstransacties waarvoor op dit punt contractueel niets is geregeld. De wijzigingen raken overheidsinstanties en ondernemingen. Voor particulieren heeft de wet geen gevolgen. Overheden dienen hun facturen voortaan in beginsel binnen een termijn van 30 dagen te voldoen. Voor ondernemingen geldt in beginsel een termijn van 60 dagen. Betalen ondernemingen of overheden niet tijdig, dan zijn er direct incassokosten verschuldigd (die aanzienlijk kunnen oplopen). Het is dan ook van groot belang om bij nieuw te sluiten contracten alert te zijn op de betalingsvoorwaarden die overeen worden gekomen. Indien u vragen hierover heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen

5 Boekje Wetgeving Gebiedsontwikkeling 2013 Nysingh Whitepapers Heldere verhalen over actuele juridische thema s De specialisten van Nysingh behandelen concrete juridische vraagstukken in whitepapers over uiteenlopende onderwerpen. Lees bijvoorbeeld meer over continuïteit in het familiebedrjif of aandachtspunten bij ICT-contracten. Download deze en andere whitepapers gratis op nysingh.nl/whitepapers. Continuïteit in het familiebedrijf Angelique Hommes Eén van de belangrijkste kenmerken van familiebedrijven is het streven naar continuïteit. Deze whitepaper laat zien wat de juridische mogelijkheden zijn om op lange termijn de continuïteit van de onderneming, het vermogen en de familierelaties te borgen of te verbeteren. Nysingh Actueel 05 Wegens groot succes van voorgaande edities presenteren wij alweer voor de vijfde maal het boekje Wetgeving Gebiedsontwikkeling. In dit handige boekje zijn een aantal wettelijke voorschriften gebundeld die door ons zelf in de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling regelmatig geraadpleegd worden. Hierin zijn onder meer opgenomen de Wet ruimtelijke ordening, de Onteigeningswet, de Woningwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Crisis- en Herstelwet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Een praktisch naslagwerk voor iedereen die met deze materie te maken heeft. Aandachtspunten bij ICT-contracten Rutger Ketting Al jaren schommelt het percentage mislukte ICTprojecten rond de 50%. Veelvoorkomende oorzaken: onduidelijke specificaties van levering, verkeerde verwachtingen en slechte communicatie. Goed opgestelde contracten nemen deze oorzaken voor een belangrijk deel weg. Bent u geïnteresseerd? Stuur een naar dan sturen wij u een exemplaar toe.. Volg Nysingh op LinkedIn!

6 Uitgelicht 06 Nieuwe Aanbestedingswet Dat belooft althans het Ministerie van Economische Zaken. Maar is dat ook écht zo? En wat zijn de gevolgen van deze wet voor aanbestedende diensten? Hieronder zetten wij één en ander kort voor u uiteen. Meer kans voor ondernemers om overheidsopdrachten binnen te slepen Matthijs Mutsaers advocaat Aanbestedingsrecht nysingh.nl/mutsaers Doelen en ambities De wet beoogt een duidelijk en eenvormig kader te bieden voor aanbesteden en is erop gericht de overheid op een transparante en effectieve manier te laten inkopen tegen de beste prijs/ kwaliteitverhouding. Daarbij moeten ondernemers een goede en eerlijke kans maken. De wet noemt hiertoe een aantal ambities, waarvan we er twee noemen: i) de toegang van ondernemers tot opdrachten moet worden verbeterd (onder andere door het stellen van redelijke eisen), en ii) de administratieve lasten moeten worden verlaagd (onder andere door uniformering en verbetering van de aanbestedingspraktijk).

7 Belangrijkste wijzigingen De wet noemt een aantal maatregelen om deze doelstellingen en ambities te realiseren, zoals: opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd en moeten bovendien in meerdere percelen worden opgedeeld, tenzij de aanbestedende dienst dit niet passend acht. Dit zal hij dan wel moeten motiveren. het proportionaliteitsbeginsel geldt altijd: eisen, voorwaarden en criteria met betrekking tot inschrijvers en inschrijvingen moeten in een redelijke verhouding staan tot de opdracht. In de verplicht toe te passen Gids Proportionaliteit worden concrete aanbevelingen gedaan ter invulling van dit beginsel. Daarbij geldt steeds: comply or explain! aanbestedende diensten moeten gebruikmaken van de Model Eigen Verklaring. Daarmee geven ondernemers onder andere aan of de uitsluitingsgronden op hen van toepassing zijn en of zij voldoen aan de geschiktheidseisen. De onderliggende bewijsstukken mogen alleen bij de beoogde winnaar van de aanbesteding worden opgevraagd. geschiktheidseisen mogen géén betrekking hebben op de omzet, tenzij dit met zwaarwegende argumenten wordt gemotiveerd. Als toch omzeteisen worden gesteld, dan mogen deze niet meer dan 300% van de opdrachtwaarde bedragen. aankondigingen moeten plaatsvinden via TenderNed (www.tenderdned.nl). bij Europese aanbestedingen moet worden gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. De laagste prijs mag alleen als gunningscriterium worden toegepast als wordt gemotiveerd waarom. Verlenging van de Alcatel-termijn tot 20 kalenderdagen. introductie van een laagdrempelige manier van klachtenafhandeling die zal functioneren naast de al bestaande rechtsbeschermingsmogelijkheden. Eén wet Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 per 1 april jl. is een eind gekomen aan een langdurig wetgevingsproces dat in 2006 is gestart. Deze wet vervangt de tot 1 april jl. geldende lappendeken aan aanbestedingswetgeving. Onze visie Met de Aanbestedingswet 2012 is de wetgever er op zich in geslaagd om een nieuw, eenvormig kader voor aanbesteden op te stellen. De vraag is echter of dit kader voldoende duidelijk en toegankelijk is. Er zijn alleen maar meer regels bij gekomen, die voor een deel zijn opgenomen in flankerende beleidsmaatregelen. Daarbij is niet altijd even duidelijk hoe de verschillende wetsbepalingen zich precies tot elkaar en tot bijvoorbeeld de voorschriften in de Gids Proportionaliteit verhouden. Ook kan men zich afvragen hoe deze wet zich verhoudt tot de kabinetsplannen inzake gemeentelijke herindelingen: met de Aanbestedingswet 2012 wordt ingezet op schaalverkleining (opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd), terwijl daarnaast juist wordt gestreefd naar schaalvergroting en meer efficiency. MKB en zzp er meest gebaat bij komst Aanbestedingswet Al met al lijken met name MKB en zzp ers het meest bij de komst van de Aanbestedingswet 2012 te zijn gebaat. In zoverre is de wetgever inderdaad in zijn opzet geslaagd en zijn ook wij positief, al valt door de voorlopige toename van de administratieve lasten voor aanbestedende diensten de verwachte positieve invloed op de economie nog te bezien. Een verdere juridisering door de complexiteit van het totale pakket aan nieuwe maatregelen valt bovendien zeker niet uit te sluiten. Over twee jaar zal de Minister de wet evalueren. Wij maken dan graag de balans met hem op. Uitgelicht 07

8 Acht keer duurzaam succes Je zou bijna vergeten dat er in ons land óók nog steeds successen worden geboekt. En dat er continu projecten worden gestart die in binnen- en buitenland hoge waarderingen krijgen en tegelijkertijd de basis vormen voor een winstgevende bedrijfsvoering. Veel van onze cliënten zijn bezig met prachtige initiatieven. Innovatieve projecten en programma s die nagenoeg allemaal aansluiten op de behoefte in onze maatschappij om duurzamer te ondernemen. Laat u inspireren door deze 8 succesverhalen. 1. Stal Hendrix- Passie voor Paarden 2. Solidpack - Vooruitgang door vernieuwing 3. Samsung - Samsung en DHL 4. Gemeente Amersfoort - Open Innovatiefestival 5. Compello - Een droom wordt gerealiseerd 6. Remeha - 75 jaar baanbrekende innovaties 7. Isala Klinieken - Het kan dus beter! 8. Koekoekspolder - Groene komkommers met duurzame energie

9 Succesverhalen 09

10 PASSIE VOOR PAARDEN Stal Hendrix is door de unieke werkwijze van de familie Hendrix in de afgelopen drie generaties uitgegroeid tot onbetwist één van de bekendste, succesvolste en vermaardste handelsstallen ter wereld. Onder de bezielende leiding van de broers Emile en Paul Hendrix wordt gestreefd naar de ultieme perfectie. Het doel, alsmede het resultaat: springpaarden die nationaal en internationaal op het hoogste niveau presteren. Voor Stal Hendrix is alleen de allerbeste kwaliteit goed genoeg. En die kwaliteit vind je dan ook overal terug. In de dagelijkse trainingen en het groomen (verzorgen) van de paarden, in de wijze waarop de beste ruiters geadviseerd én begeleid worden bij hun nieuwe aankoop en de topspringpaarden (regelmatig uit eigen fokkerij) in de juiste handen terecht komen, alsmede, en niet in de laatste plaats, in de wijze waarop (potentiële)

11 Succesverhalen 11

12 klanten in Kessel en Baarlo onthaald en in de watten gelegd worden. Ambitieuze springruiters en amazones kunnen, als extra service, voor een bepaalde periode op Stal Hendrix verblijven om lessen te nemen en om begeleid te worden op concoursen. En ruiters van over de hele wereld gebruiken Stal Hendrix als thuisbasis tussen grote concoursen door om van de Het doel, alsmede het resultaat: springpaarden die nationaal en internationaal op het hoogste niveau presteren. top trainings- en stallingsfaciliteiten gebruik te kunnen maken, waarbij Hendrix desgewenst zorgdraagt voor het management van paard en ruiter. Paul Hendrix kom je tegen op nagenoeg alle grote en kleine wedstrijden waar hij intensief zijn contacten met klanten onderhoudt en paarden voor hen zoekt. Door zijn jarenlange ervaring weet hij feilloos talenten te ontdekken en weet hij precies welke paarden bij zijn klanten passen. Bij stal Hendrix zijn zowel klant als paard koning. Emile (links) en Paul Hendrix Broer Emile was in de tachtiger en negentiger jaren één van de meest succesvolle springruiters van Nederland en gebruikt sinds 2002 zijn enorme ervaring bij het trainen van jonge, getalenteerde springruiters.

13 Succesverhalen 13 Bram de Feijter, advocaat Hippisch recht bij Nysingh en zelf vroeger actief springruiter heeft ruim 30 jaar geleden samen met o.a. Paul Hendrix de inmiddels toonaangevende Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN) opgericht. Hij staat Stal Hendrix in voorkomende gevallen bij met adviezen over contracten en herschrijft op dit moment, samen met zijn opvolger Reinier Quint, de veilingvoorwaarden voor een door hen georganiseerde springpaardenveiling (dutchhorsesales.com). Bram de Feijter advocaat Ondernemingsrecht en Hippisch recht nysingh.nl/de-feijter Reinier Quint advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/quint

14 Vooruitgang Door vernieuwing

15 SolidPack is een zelfstandige producent van B2B verpakkingen voor de voedselindustrie. Op één locatie wordt eerst van oud papier karton gemaakt en vervolgens verwerkt tot een complete bedrukte verpakking, direct geleverd aan de eindgebruiker. Daarbij zijn zij niet alleen afhankelijk van de Nederlandse markt; het exportaandeel bedraagt ruim 60%. Zij leveren een grote diversiteit aan verpakkingen in West-Europa, Noord- en Zuid-Amerika en tot aan Japan toe. SolidPack heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in meeten regelapparatuur, robots en administratieve automatisering. Daarnaast zijn de productieprocessen vernieuwd en geoptimaliseerd met als gevolg dat output en kwaliteit sterk zijn gestegen en het aantal fte s is gedaald bij een stijgende omzet. Mede hierdoor zijn de resultaten, ondanks de crisis, op een goed niveau gebleven. De hele bedrijfsvoering is gericht op zero waste. De uitstoot van CO2 wordt tot een minimum beperkt, er wordt met een eigen De hele bedrijfsvoering is gericht op zero waste. waterzuivering voor gezorgd dat afvalwater weer schoon in de natuur terugkomt en het karton wordt zodanig geïnnoveerd dat steeds minder materiaal nodig is. Uiteraard met behoud van functionaliteit. Door voortdurende vernieuwingen verbetert SolidPack haar positie op de de markt en breidt deze uit. Nysingh adviseert SolidPack regelmatig op het gebied van het contractenrecht, het arbeidsrecht en het IE/ICT-recht. Succesverhalen 15 met een unieke installatie kunnen we straks van tomatenplanten, bietenloof en gras karton maken. Voor SolidPack zijn het verwerken van afval en cradle to cradle geen modieuze nieuwigheden, maar vertrouwde concepten waar al jaren werk van wordt gemaakt. Naast de inzet van oud papier als grondstof is Solidpack op zoek naar andere duurzame grondstoffen voor haar producten. Binnenkort start de eerste proefinstallatie waarmee van natuurgras geschikte vezels worden gemaakt voor de productie van karton. Een unieke installatie waarmee straks ook andere agro reststromen als tomatenplanten en bietenloof kunnen worden verwerkt. Rob Klein advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/klein

16 Samsung Optimale samenwerking Samsung en DHL vanuit control tower

17 Toen Maurits Matthijsse zo n zes jaar geleden begon als logistiek directeur Europa bij Samsung Electronics wilde hij anders met contracten en samenwerkingsverbanden omgaan. De samenwerking met DHL Supply Chain verliep voor beide partijen onvoldoende soepel en Samsung had te weinig inzicht in het transportproces. Matthijsse wilde toe naar een control tower; één afdeling bestaand uit transportmanagement en opslag van zowel Samsung als DHL. Eén afdeling die het vervoer van de haven naar het warehouse, alles tussen de vier muren van dat warehouse én het transport van het warehouse naar de klant regisseert. Door beide partijen te laten samenwerken en ze daarbij zelfs fysiek in één ruimte te zetten ontstaat er vertrouwen én een andere cultuur. Een cultuur waarin niet naar elkaar gewezen wordt, maar juist wordt samengewerkt om uiteindelijk de klanten van Samsung beter te bedienen. nieuwe samenwerkingsvorm op basis van vertrouwen en positiviteit. De insteek van de contracten verschoof dus van bonus-malus naar bonus. Vijf jaar na dato is de afdeling nog steeds in control. Volgens Matthijsse is voor een dergelijke innovatieve samenwerking wel een basis van vertrouwen en positiviteit nodig. Bij zowel Samsung als DHL was die basis er en werpt de samenwerking voor beide partijen nog steeds zijn vruchten af. Matthijsse en zijn divisie wonnen er zelfs de prestigieuze interne Samsung Innovation Award mee. Succesverhalen 17 Door beide partijen te laten samenwerken en ze daarbij zelfs fysiek in één ruimte te zetten ontstaat er vertrouwen én een andere cultuur. Dat leverde wel een juridische uitdaging op, Samsung had immers één raamcontract waarin zowel Europees transport als opslag activiteiten waren geregeld en wilde naar een situatie waarbij transport, warehousing én control tower activiteiten separaat waren geregeld. Vervoerrechtadvocaat Rutger Evers adviseerde Samsung een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met DHL en verzorgde de contracten daarvoor. Ook die hadden een voor Samsung nieuwe vorm. Matthijsse vond dat de contracten moesten passen bij de Rutger Evers advocaat Vervoerrecht nysingh.nl/evers

18 Succesverhaal 6 Open Innovatiefestival Gemeente Amersfoort

19 Ingrid Walrecht staat de gemeente Amersfoort regelmatig bij in kwesties waarin de gemeente haar rol als overheidsorgaan op verschillende terreinen vervult. In die rol worden de verwachtingen van bedrijven en burgers in het contact met de gemeente steeds groter. Het is dan ook ontzettend leuk om te zien dat de gemeente die veranderende rol serieus neemt en op allerlei manieren probeert in te vullen. Kernwoorden zijn daarbij: innovatief, creatief en vooruitstrevend. Dat zijn misschien niet de eerste woorden die je te binnenschieten als je aan de werkzaamheden van een gemeente denkt. Toch probeert de gemeente Amersfoort met haar beleid en in haar dienstverlening deze drie woorden inhoud te geven. Want ook de gemeente Amersfoort realiseert zich dat de samenleving om ons heen snel verandert: dat vraagt om organisaties met een flexibele houding, waarbij veranderkracht, slim organiseren, samen leren en innoveren en creatieve netwerken steeds belangrijker worden. AZ, Ronald van den Hoff, de directeur van Seats2Meet dat vergaderlocaties verhuurt en deze ook beschikbaar stelde voor het OIF033 en de directeur van het Amersfoortse grafisch ontwerpbureau Enbiun verzorgden zonder verdere tegenprestatie een onderdeel van het programma. Daarnaast was Menno Lanting, bekend van de managementboeken Iedereen CEO en Connect één van de keynote sprekers. Voor de gemeente Amersfoort was het Open Innovatie Festival een mooie gelegenheid om Amersfoortse bedrijven bij elkaar te brengen en samen met hen in gesprek te gaan over innovatie, co-creatie en toekomstige ontwikkelingen. Succesverhalen 19 Veranderkracht, slim organiseren, samen leren en innoveren en creatieve netwerken steeds belangrijker. Het Open Innovatie Festival dat de gemeente Amersfoort samen met traineebureau Newpublic op 28 november 2012 organiseerde stond in het teken van deze veranderende samenleving. Door slim gebruik te maken van hun netwerk hebben de organisatoren met gesloten beurzen een interessant dagprogramma georganiseerd. Één van de organisaties die kosteloos een bijdrage heeft geleverd, is Dierenpark Amersfoort. Voormalig creatief directeur Bas Westerweel was dagvoorzitter. Ook de directeur van het Leusdense softwarebedrijf AFAS, tevens sponsor van voetbalclub Ingrid Walrecht advocaat Aansprakelijkheidsrecht nysingh.nl/walrecht

20 Een droom wordt gerealiseerd

21 Een datacenter als aanjager van de intelligentie maakindustrie in de vorm van een coöperatie? Een fysieke plek in de virtuele wereld waar innovatie wordt gestimuleerd? Erwin Giesbers, CEO van Compello is volop bezig met de realisatie van zijn droom. Op het Businesspark Zwolle wordt dit jaar samen met een aantal partners het eerste duurzame, regionale, coöperatieve datacenter van Nederland gebouwd. Dit datacenter, genaamd DynaCentre, moet als model dienen voor een heus netwerk van veilige, digitale opslag- en ontwikkelcapaciteit. En, er moet nog een aantal volgen. In binnen- en buitenland. Informatie wordt op deze manier op een veilige plek in de regio ondergebracht. De noodzakelijke ITinfrastructuur moet van ons allen zijn en niet enkel van één of meerdere aandeelhouders, aldus Giesbers. Leden en tevens medeeigenaren van de coöperatie nemen zelf verantwoordelijkheid en houden grip op hun data. Per slot van rekening mag er niets misgaan. Zonder IT geen overheid, geen onderwijs, geen onderneming. Samen met Joris de Leur en Rutger Ketting van Nysingh zijn we begonnen de coöperatie vorm te geven, aldus Giesbers. Een mooi proces waarin we denken vanuit het coöperatiebelang. We verwachten dat we samen een mooie blauwdruk kunnen maken die als model gaat dienen voor de volgende DynaCentre s. Belangrijk is een goede structuur neer te zetten waarbij een ieder zich prettig voelt en die we kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Succesverhalen 21 Zonder IT geen overheid, geen onderwijs, geen onderneming. Het idee van een datacentercoöperatie ontstond enkele jaren geleden. Zoals boeren vroeger een melkfabriek nodig hadden voor hun business, zo hebben wij anno 2013 ICT-centrales nodig. ICT als nutsvoorziening. Niet meer in ieder bedrijf een eigen ICT infrastructuur opbouwen maar deze samen delen en beheren. En dan wel in een coöperatief model. Het unieke van een DynaCentre is dat naast datacentercapaciteit ook ruimte voor werkplekken voor samenwerking tussen de vier O s (overheid, onderneming, onderwijs en onderzoek) wordt gerealiseerd. Joris de Leur advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/de-leur Rutger Ketting advocaat ICT-recht nysingh.nl/ketting

22 75 jaar baanbrekende innovaties

23 Remeha is al sinds 1935 toonaangevend in warmte, warm water en comfort. Gestart als Van Reekum s Metaal Handel is het hoofdkantoor in Apeldoorn uitgegroeid tot een stateof-the-art productiefaciliteit met 500 medewerkers. Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten voor zowel woningbouw als utiliteit. Het product-assortiment bestaat uit cv-ketels, (zonne)boilers, thermostaten, warmtepompen, warmwater-oplossingen en aanverwante techniek. Door vooruitstrevende en energiezuinige producten te ontwikkelen is Remeha altijd in staat geweest koploper te zijn in haar vakgebied. Zo heeft Remeha als eerste fabrikant ter wereld een HRe-ketel geïntroduceerd, de evita, die behalve warmte en warm water óók elektriciteit levert. De Remeha evita is gebaseerd op een volledig nieuw ontwikkeld concept, de Stirling motor in combinatie met HR technologie uit de HR ketel. Door het gecombineerd opwekken van warmte en elektriciteit is de besparing maximaal. Deze elektriciteit wordt opgewekt door een Stirlingmotor die een geïntegreerde generator aandrijft. Dit is een compacte en zeer efficiënt werkende motor, die op aardgas gestookt wordt en naast warmte tegelijkertijd 1000 Watt elektriciteit produceert. De elektriciteit is via het stopcontact direct voor eigen gebruik beschikbaar. De elektriciteit die de Remeha evita opwekt komt tot stand met maar liefst 60% minder CO2-uitstoot dan in een grote elektriciteitscentrale. hebben gezorgd dat deze Remeha-ketels het warm kloppende hart vormen van talloze hotels, zorginstellingen, scholen, kantoren en andere grote gebouwen. Een optimale balans tussen optimaal comfort en maximale energiezuinigheid. Remeha biedt haar klanten altijd een optimale balans tussen optimaal comfort en maximale energiezuinigheid, met oog voor duurzame oplossingen. Nysingh adviseert Remeha regelmatig op het gebied van het contractenrecht, het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Succesverhalen 23 Ook voor de utiliteitsmarkt ontwikkelt Remeha innovatieve producten. Onder meer zijn de staande HR-ketels toonaangevend in het segment van de hogere vermogens. Elke ketel wordt volledig in Nederland geassembleerd, vooringesteld en getest geleverd. De gietaluminium warmtewisselaar, de premix-verbrandingstechniek, de handige transportwielen. Het zijn succesfactoren die ervoor Rob Klein advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/klein

24 Het kan dus beter! Succesvolle aanpak klachten na recall metaal-op-metaalheupen in Isala klinieken Zwolle

25 Gealarmeerd door Brits wetenschappelijk onderzoek over de risico s van zogenaamde MOM-heupprotheses (metaal op metaal), organiseerde de Isala klinieken onmiddellijk informatiebijeenkomsten voor potentiële slachtoffers. Deze openhartigheid werd bijzonder gewaardeerd. Zo begint een artikel in het Medisch Contact over de onrust die ontstond na wetenschappelijk onderzoek naar heupprotheses in Engeland. Wat bleek: er kwamen metaaldeeltjes vrij bij de wrijving tussen de metalen kop en de metalen kom, met vervelende lichamelijke gevolgen. De term horrorheup was geboren. Patiënten voelden zich serieus genomen. Naast het Britse onderzoek bleek ook uit onderzoek van een artsassistent van de Isala klinieken, dat opvallend veel mensen klachten hielden na een metaal-op-metaal heupoperatie. Voldoende aanleiding dus voor een recall. Hiervoor werden meer dan 600 patiënten die over een periode van 5 jaar geopereerd waren en een metaal-op-metaalheup geplaatst hadden gekregen, benaderd. Het onderzoek werd groot aangepakt en open communicatie stond hierin centraal. Er werd (veel) over gepubliceerd en patiënten werden tijdens grote bijeenkomsten in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en orthopeden van de Isala klinieken uitvoerig geïnformeerd. Ook werden ze gewezen op de mogelijkheid zich met vragen over aansprakelijkheid te wenden tot Gerda de Groot, klachtenfunctionaris van de Isala klinieken. Vervolgens is Gerda De Groot in gesprek gegaan met alle patiënten die klachten hadden of die al een hersteloperatie hadden ondergaan. Medisch inhoudelijk bleven zij uiteraard onder controle bij hun behandelend orthopeed, maar emotioneel en financieel bood Gerda De Groot een luisterend oor en een helpende hand. Er kwamen namelijk zoveel zeer ernstige verhalen boven water, dat in overleg met de Raad van Gerda de Groot klachtenfunctionaris, Isala Klinieken Zwolle Bestuur werd besloten tot een ruimhartige financiële compensatie voor gedupeerden. De lijn werd getrokken bij mensen die een hersteloperatie hadden moeten ondergaan en dus aantoonbare schade hadden geleden. Uiteindelijk kwam een groep van zo n 65 mensen in aanmerking voor een schadevergoeding van 5000,00 en nog eens 1000,00 extra voor ieder jaar dat pijn geleden was tussen de eerste en de hersteloperatie. Deze unieke opstelling is bij de getroffen groep buitengewoon goed ontvangen. De proactieve houding van het ziekenhuis werd bijzonder gewaardeerd en patiënten voelden zich serieus genomen, waarbij de klachtenfunctionaris als een menselijk gezicht in de administratieve procedures fungeerde. Elly Bos-van den Berg advocaat Aansprakelijkheidsrecht, Letselschade, Verzekeringsrecht nysingh.nl/bos-van-den-berg Elly Bos onderhoudt regelmatig contacten met Isala klinieken inzake aansprakelijkheidskwesties. Succesverhalen 25

26 Groene komkommers met duurzame energie

27 Een eigen duurzaam energiebedrijf starten, dat was het idee van een aantal tuinders in het tuinbouwgebied Koekoekspolder in IJsselmuiden. In 2009 bereikten de energieprijzen een hoogtepunt en werd het verwarmen van tuinbouwkassen een steeds kostbaardere zaak. In overleg met energiedeskundige Radboud Vorage besloten de tuinders het over een andere boeg te gooien. De aanleg van een eigen aardwarmtebron moest uitkomst bieden. Het is moeilijk voor te stellen, maar op 2 kilometer diepte heeft de aarde een temperatuur van ongeveer 73 graden Celsius. Precies een mooie temperatuur om tuinbouwkassen met komkommers en tomaten mee te verwarmen. De vraag is echter hoe je die warmte naar boven krijgt. Radboud Vorage legt het als volgt uit: Op twee kilometer diepte ligt een zandsteenlaag met daarin warm water. Door een tweetal boringen hebben we de zandsteenlaag aangeboord en kunnen we het water omhoog pompen. Nadat het water in de kassen afgekoeld is pompen we het afgekoelde water weer in dezelfde laag terug. Daar kan het geleidelijk weer opwarmen en kunnen we het na verloop van tijd weer gebruiken. Zo is de cirkel van warmtelevering rond. uitbesteed, zo konden wij ons concentreren op de aanleg van de aardwarmtebron, het starten van ons energiebedrijf en het leveren van duurzame warmte. Intussen draait energiebedrijf Aardwarmtecluster Koekoekspolder ruim 9 maanden en is al bijna 2,5 miljoen m³ aan aardgas bespaard. Door de inzet van aardwarmte is er nu 70% minder CO2-uitstoot nodig voor de productie van komkommers. Vorage geeft dan ook met een glimlach aan: Als je een echte groene komkommer wil, dan moet je voor de aardwarmtekomkommer uit Koekoekspolder gaan. Succesverhalen 27 voor een echte groene komkommer moet je voor de aardwarmtekomkommer uit Koekoekspolder gaan. Voordat met de boring en de aanleg van de warmtebron kon worden begonnen moest eerst het energiebedrijf opgericht worden. Vorage zegt daarover Dat was voor ons een nieuwe tak van sport. Het opstellen van bijvoorbeeld contracten, leveringsovereenkomsten en het vestigen van rechten van opstal hebben we aan Harke Plas Een succesvol advies komt vaak tot stand door de samenwerking tussen verschillende juridische disciplines. Bij Aardwarmtecluster Koekoekspolder werd dit team gevormd door Harke Plas (advocaat Vennootschapsrecht,Ondernemingsrecht en Contractenrecht) Ekram Belhadj (advocaat Europees recht, Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun) nysingh.nl/belhadj Thea Lourens (kandidaat-notaris Vastgoed Advies & Transacties) nysingh.nl/lourens-nicolai Marieke Buit-Timmer (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht) nysingh.nl/buit-timmer

ONLINE NYSINGH NIEUWS OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING

ONLINE NYSINGH NIEUWS OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING NYSINGH NIEUWS ONLINE OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING GEEN WAARLIJKE WIJSHEID SLIMME SAMENWERKING WIN EEN IPAD MINI WERKEN IN DE CLOUD PRACHTIG PIP INNOVATIES MET IMPACT WIJZIGING STAATSSTEUNREGELS

Nadere informatie

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden Nysingh Nieuws RISICO S MANAGEN ondernemen in goede en in slechte tijden Explosieve groei faillissementen verhoging griffierechten Ondernemerschap in barre tijden Kwaliteit als prioriteit Risicobewust

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Afscheid van een ervaren patroon

Afscheid van een ervaren patroon SEPTEMBER 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Mascha Timpert-de Vries en Fred Boom Afscheid van een ervaren patroon Vastgoed in het slop Slimme oplossingen bedenken Duurzame energie Discussie koude-warmteopslag

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 2 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Genoeg beleggingskansen B E L A N G Rabobank kijkt verder dan haar eigen vier muren Nieuwe Successiewet en het bedrijfstestament De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Business in de lift met De Indruk ONLINE Ten Kate & Huizinga bestormt de Edese markt

het ONDERNEMERS Business in de lift met De Indruk ONLINE Ten Kate & Huizinga bestormt de Edese markt NR. 2 2010 het ONDERNEMERS FOODVALLEY/ WERV B E L A N G Ten Kate & Huizinga bestormt de Edese markt Florerend Sparta Nijkerk aantrekkelijk als businesspartner Deltatechniek Veenendaal BV: Gedreven specialisten

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent! Nummer 2 / april 2013 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!) 11 grote stappen in je carrière met een coachingtraject 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen?

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. De energiemarkt op met Huismerk Energie. Alles over: de wereld van transport

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. De energiemarkt op met Huismerk Energie. Alles over: de wereld van transport Internet is niet meer weg te denken uit ons leven De energiemarkt op met Huismerk Energie p. 6 Alles over: de wereld van transport p. 29 HLB Café: laat u inspireren p. 36 Marco de Jong van the Factor.e

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie