Jaarimpressie match. point. Inspireert maatschappelijke inzet. Betrokken Ondernemen & Maatschappelijke Stages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarimpressie 2011. match. point. Inspireert maatschappelijke inzet. Betrokken Ondernemen & Maatschappelijke Stages"

Transcriptie

1 Betrokken Ondernemen & Maatschappelijke Stages Jaarimpressie 2011 match point Inspireert maatschappelijke inzet

2 Organisatie Met een geïnspireerd en stabiel team startte Matchpoint aan haar 10e jaar. Een lustrumjaar met de mooie uitdaging om samen met het netwerk een boek uit te geven en een feestelijk evenement neer te zetten. Dat is gelukt, een prestatie om trots op te zijn! Matchpoint weet zich omringd door een bestuur dat een afspiegeling vormt van het brede veld waarin Matchpoint werkzaam is. Dit bestuur geeft op afstand, maar met veel betrokkenheid, ondersteuning aan directeur Carin Kampman. Voorwoord Steengoed verhaal Natuurlijk was het hoogtepunt van 2011 het vieren van het tienjarig bestaan van Matchpoint. Ook omdat op de Matchbeurs tijdens dat feest een record aan matches tot stand werd gebracht: 328 projecten van bedrijven met maatschappelijke instellingen in 2011 en Matchpoint heeft bewerkstelligd dat het niet meer de vraag is of je als bedrijf aan betrokken ondernemen doet, maar wat! En dat is een geweldige prestatie van ons Matchpointteam. Het gaat natuurlijk om projecten die worden uitgevoerd, maar ook over de omslag in denken en doen bij bedrijven om een deel van hun vermogen in mensen en middelen in te zetten in het belang van de samenleving. Over de mindset bij scholieren die door maatschappelijke stages het inzicht krijgen dat in onze samenleving mensen afhankelijk zijn van zorg en aandacht van anderen. En wat zo mooi is - ik zie dat ook in mijn eigen bedrijf - de 156 projecten en 1100 maatschappelijke stages die vorig jaar zijn uitgevoerd leiden tot evenzovele goede verhalen. Een goed verhaal wordt steengoed als het vanuit de eigen beleving en ervaring wordt doorverteld. Dat heeft ertoe geleid dat in 2011 weer meer founders en sociaal aandeelhouders Matchpoint zijn gaan ondersteunen. Ook de gemeente Amersfoort heeft haar morele en financiële steun gecontinueerd. Een voorbeeld voor anderen en onontbeerlijk voor de continuiteit van Matchpoint. Marktleiderschap op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen en maatschappelijke stages is het bedrijfsmatige doel van Matchpoint. De echte outcome is bedrijven, hun medewerkers en scholieren maatschappelijk bewogen en betrokken te krijgen, gericht op een duurzame samenleving! Dat we goed op weg zijn leest u in deze impressie van Dat we dat alleen maar kunnen door de tomeloze inzet van het Matchpointteam en de steun en inzet van onze belanghouders blijft het slot van een steengoed verhaal. Namens het bestuur, Koos Koolstra Koos Koolstra directeur Alliantie Amersfoort Ton Voortman Onze back-office wordt vormgegeven door directeur economische ontwikkeling Tineke van der Wal van De Key Secretariële Kamer van Koophandel Gooi- Eem en Flevoland Diensten. Daarnaast werkt Matchpoint met een aantal vrijwilligers dat de technische begeleiding Maaike Swets van klusprojecten op zich neemt of de maatschapplijke stageprojecten ondersteunt. rector Nieuwe Eemland, onderdeel van het Meridiaancollege Bovendien heeft Matchpoint ook in 2011 een leer/ervaringsplaats gecreëerd voor een hbostagiair Social Management. Arie Lengkeek general banker Rabobank Amersfoort en omstreken. Willemien Meerhoek directeur Scouting Nederland Wie zijn wij Matchpoint Amersfoort is een intermediair zonder winstoogmerk. Sinds 2001 faciliteren en initiëren wij betrokken ondernemen en maatschappelijke stages in de regio Amersfoort. Een breed netwerk van ruim 70 betrokken bedrijven en 70 maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen uit Amersfoort realiseert samen met Matchpoint jaarlijks gemiddeld 150 lokale projecten met maatschappelijke relevantie. Per jaar nemen ruim 1000 jongeren via Matchpoint deel aan maatschappelijke stages.

3 Betrokken Ondernemen 1400 Werknemers aan de slag Het lijkt erop dat mens- en samenlevingsgericht ondernemen de gewoonste zaak van de wereld gaat worden. Medewerkers die leren en ontwikkelen in een geheel nieuwe setting, zingeving ervaren bij een maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling en daar ook op gewaardeerd worden. Niet alleen omdat het moet of hoort, maar ook omdat het leuk is: People, Planet, Profit en Plezier. Ook dit jaar is Matchpoint door haar positie, kennis en kanalen voor deze leuke kant van het ondernemerschap weer een aanjager en verbinder geweest. Door de betrokken bedrijven is ervaren dat vrijwillige investering in de directe omgeving lonend is in meerdere opzichten. Men investeert tijd, geld en middelen vanuit de wetenschap dat een vitale samenleving mede bepalend is voor zakelijk succes. Daarnaast leidt het duurzame, mensgerichte ondernemen tot persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk. En die verbeteren op hun beurt weer de marktpositie en het onderscheidingsvermogen van bedrijven. Het netwerk In 2011 waren er 45 bedrijven als Founder lid van het netwerk van Betrokken Ondernemers in Amersfoort. Daarnaast waren er 22 bedrijven als Sociaal aandeelhouder actief. In de 156 gerealiseerde projecten leverden zij ruim uur vrijwillige inzet. Een investering van ongeveer een half miljoen euro aan mensen en middelen in de Amersfoortse samenleving. Het aantal bedrijven dat het betrokken ondernemen duurzaam in hun beleid verankert is nog steeds groeiende. Coaching Door het Oranje Fonds en de gemeente Amersfoort is in 2008 een subsidieaanvraag gehonoreerd ten aanzien van een vierjarig coachingsproject voor jongeren in de leeftijd van 17+. Ook het derde jaar is succesvol verlopen. Coaches worden geworven uit het netwerk van Matchpoint en werden na een intake bij Sovee getraind door het Covey-Instituut. Zij nemen allen gedurende een schooljaar een leerling onder hun hoede waar zij wekelijks een contactmoment mee hebben. Deze bijzondere vorm van aandacht dient dreigend schooluitval te verminderen en biedt de jongeren tevens een oriëntatie op beroepsmogelijkheden. In november is er een succesvolle bijeenkomst geweest bij de Rabobank voor alle deelnemers. Daarnaast is er in Amersfoort door Matchpoint vervolg gegeven aan het project Ik word Maatje, ook gefinancierd door het Oranje Fonds. Dit is een driejarig project, waarbij medewerkers van bedrijven worden ingezet als maatje voor cliënten van diverse maatschappelijke organisaties in Amersfoort. Er zijn reeds 18 maatjeskoppels gematched bij AKZO Nobel, en 15 bij Avéro Achmea. 113 Leerlingen voor beroepsstage 32 Kennis en kunde projecten 74 Dubbel Genieten activiteiten 28 Handen uit de mouwen klussen 12 Middelen en geld donaties 20 Maatjes gestart 7540 Uur inzet voor Amersfoort Landelijke betrokkenheid Matchpoint heeft zitting in een landelijke werkgroep die de activiteiten en agenda van de landelijke programmamanager maatschappelijk betrokken ondernemen ondersteunt. Dit programma hangt onder de vlag van MVO Nederland. Daarmee is Matchpoint ook partner van MVO Nederland. Het uitdragen van kennis en kunde ziet Matchpoint als een waardevolle bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling van betrokken ondernemen.

4

5 Matchbeurs en feest 10-jarig bestaan Het glooiend landschap Soms bergen Soms dalen Vraagt immers Lenige klimmers Die om te beginnen Als team willen winnen een goed verhaal Over waardenvol investeren in mens en samenleving Geschenk van Amerpoort Het schilderij op de omslag is een geschenk van Amerpoort ter ere van het tienjarig jubileum van Matchpoint. Het kunstwerk is gemaakt door Caroline Sterkman (1957), cliënt van Amerpoort en als kunstenares werkzaam bij Jans Pakhuys, het kunstatelier en galerie van Amerpoort. Thema van de afbeelding is Amersfoort en verbinding. Eerder werk van Caroline was onder andere te bezichtigen in het Singer Museum in Laren en het Bijbels Museum in Amsterdam. Amerpoort is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. 328 matches! 3 oktober werd een bijzondere dag voor Matchpoint en haar netwerk. Maandenlange voorbereidingen door het Matchpoint team en diverse founders leidden tot een fantastische MatchBeurs en een even mooi jubileumfeest. Met de alles overtreffende eindstand van 328 matches heeft Amersfoort zich in één klap gevestigd in de top 3 van succesvolle beursvloeren in Nederland. Een Goed Verhaal Green washing is gemakkelijk écht betrokken ondernemen en daarmee een bijdrage leveren aan het oplossen van sociale en maatschappelijke De ongelofelijke inzet van founders Axe Media, problemen gaat niet zonder slag of stoot. Matchpoint heeft de afgelopen 10 jaar dat verschil kunnen maken door allerlei partijen ABCVERSPOOR, Jet Kraanen Fotografie, Intens bij elkaar te brengen, met bijzondere ontmoetingen tot gevolg. Wat de impact en het effect daarvan is vertellen trendsetters, bestuurders, Reclame en Marketing Groep en Reproka Visuele ondernemers, scholieren en maatschappelijke partners in dit boek. Communicatie heeft geleid tot een prachtig boek over waarde(n)vol ondernemen. Boek bestellen? Stuur een mail naar nl (boekprijs 15,- excl. btw). Ondernemersontbijt Op een vroege ochtend in mei opende de HEMA in Amersfoort haar deuren voor ruim 80 ondernemers tijdens het Ondernemersontbijt van Matchpoint. Directeur van MVO Nederland, de heer Lageweg, gaf een inspirerende lezing over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Foundersbijeenkomst Eind november waren er zo n 35 Founders aanwezig bij Restaurant De Vereeniging om te genieten van een door het Matchpoint team voorbereid en opgediend diner. Het motto was kleurrijk en betrokken en het diner was dan ook geheel gemaakt in de logokleuren oranje en paars. Het merendeel van de ingrediënten kwam uit de regio en was seizoensgebonden. Het werd een geanimeerde avond, waarbij het op deze ludieke wijze bedienen van het netwerk door het team en de gasten als erg plezierig werd ervaren. Een goed verhaal Over waardenvol investeren in mens en samenleving Het logo wordt vrijstaand gebruikt op een paarse achtergrond. In koppen linksboven in een paarse balk. In afzenders rechtsonder in een paarse balk. C60 / M100 / Y0 / K68 C0 / M62 / Y90 / K0 De bonte weide Leidt de verbinding Ontmoeting coaching Zodat echt beiden Binnen de kortste Keren leren er Samen op te gaan t Maatschappelijk veld Brengt werelden Die veel verschillen Simpel samen Werken en versterken Elkaar dan toch Tot grote hoogte Matchen en daten Anno nu is daar Zowaar onmisbaar De maakbare wereld Waar alles met n hart Zal winnen Voor het start En de witte vlag Met goudgele golf Bolt van compassie Als verbond Genoten In de grond gestoken arjenvanderlinden De gasten werden tijdens het aansluitende feest in de Wagenwerkplaats van Herik Rail verrast met een Silent Disco. Karel de Graaf interviewde vervolgens Ton Caspers, bestuurder van Amerpoort, burgemeester Lucas Bolsius en directeur Oranje Fonds Ronald van der Giessen over de impact van betrokken ondernemerschap op micro, meso en macro niveau. Als klap op de vuurpijl hees de burgemeester vervolgens de Vlag van Compassie, die in 2012 vele plekken in Amersfoort zal sieren. Matchpoint bedankt haar netwerk voor alle betrokkenheid op deze bijzondere dag!

6 Maatschappelijke Stage Maatschappelijke stage is een prachtige kans voor jongeren om kennis te maken met vrijwilligerswerk én een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Een kans om je als scholier te verwonderen en je blik te verbreden. Een kans om in contact te komen met mensen die om een of andere reden een steuntje in de rug nodig hebben. Om het verschil te maken en dit te ervaren. Vanaf schooljaar 2011/2012 is elke scholier in het voortgezet onderwijs verplicht in zijn of haar schoolcarrière 30 uur te besteden aan maatschappelijke stage. In Amersfoort betekent dit dat jaarlijks zo n 3000 leerlingen een maatschappelijke stage doen. Vernieuwing In 2011 hebben, naast de scholen en het maatschappelijke veld, ook vele ondernemers uit regio Amersfoort zich op een fantastische manier ingezet voor de maatschappelijke stages. Hun inspiratie, ondersteuning, beschikbaar stellen van materialen, kennis & kunde, advies en betrokkenheid gaven de MaS in Amersfoort vleugels. Goede ideeën veranderden in mooie samenwerkingsverbanden en leidden tot zinvolle projecten. In samenwerking met één van de founders, Admium, is een digitale stagebank op maat ontwikkeld: Het mes snijdt hier aan twee kanten: maatschappelijke organisaties bieden stageplekken aan waarbij ze de leerlingen echt graag inzetten en leerlingen kiezen uit een breed aanbod zélf hun maatschappelijke stage uit. Het resultaat? Gemotiveerde leerlingen die het verschil maken.

7 Deze mindmap geeft in een oogopslag de activiteiten weer van de maatschappelijke stages in 2011.

8 Vooruitblik 2012 Ook de komende jaren blijven wij bijzondere ontmoetingen arrangeren; ieder contact van mens tot mens blijft bijzonder. Toch willen wij onze ervaringen benutten om daarnaast een nieuwe setting te creëren waarin leren en ontwikkelen in de toekomst prominenter worden. Met andere ogen naar hetzelfde kijken We hebben gemerkt dat betrokken ondernemen veel losmaakt. Met andere ogen naar hetzelfde kijken verbindt en maakt nieuwsgierig. Het betrokken ondernemen ontwikkelt zich van laagdrempelige teambuildingsactiviteiten tot persoonlijke ontwikkelingstrajecten waarin competenties in een andere omgeving tot wasdom kunnen komen. Ook is er een verschuiving van ad hoc projecten naar strategische allianties waar te nemen; coalities waarin gezamenlijk beleid tussen bedrijf en instelling maatschappelijke meerwaarde creëert. Social Entrepeneurs Met het gericht ontsluiten van de kennis, kunde en betrokkenheid die voorhanden is bij het Amersfoortse bedrijfsleven en het versterken van de relatie met kennisinstituten zoals het middelbaar en hoger onderwijs willen wij jonge mensen een (beroeps)omgeving bieden waarin sociaal ondernemerschap gestimuleerd wordt. Met hun kennis als betrokken ondernemers kunnen Amersfoortse bedrijven fungeren als een kennis/ praktijkomgeving die, met een terugtrekkende overheid, ruimte biedt aan een nieuwe generatie ondernemers die duurzame oplossingen kan bieden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Verfrissende ideeën die leiden tot een goed onderbouwd businessplan: goed voor hen, goed voor de omgeving. Matchpoint ambieert de aanjaagfunctie in dit geheel: het creëren van een leeromgeving, het leggen van nieuwe verbindingen en het zorgen voor beweging. Flexibele grenzen Middels de digitale vacaturebank is Matchpoint eind vorig jaar een nieuwe weg ingeslagen. Meer aanbod voor de leerlingen, zelfs buiten de reguliere schooltijden en de alom bekende stage-adressen. Meer kans dus op bijzondere ontmoetingen en uitdagende leermomenten voor de jongeren. Het bedrijfsleven zal in 2012 in toenemende mate worden ingezet daar waar zij met hun specifieke kennis en kunde een toegevoegde waarde aan de stage kunnen leveren. Dit jaar zal ook worden bekeken in hoeverre de maatschappelijke stage de fysieke grenzen op kan zoeken. Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen en hun buitenlandstage bijvoorbeeld combineren met een maatschappelijk relevante opdracht. Een koploper op het gebied van betrokken ondernemerschap & maatschappelijke stages worden wij genoemd, maar dat moeten we ook zien te blijven. Inspiratie en innovatie zijn dus nodig om onze omgeving en onszelf te blijven ontwikkelen. Carin Kampman Directeur

9 Het uitdragen van kennis en kunde ziet Matchpoint als een waardevolle bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling van betrokken ondernemen.

10 Overzicht netwerk Partners Founders Amerpoort Amersfoort in C Anne AnnemaschoolAstmafonds Beweging 3.0 St. Elisabeth verpleeg- en gasthuis Burgemeester van Randwijckhuis Horizon Mgr. Blom Stichting Nijenstede St. Jozef Verpleeghuis De Lichtenberg Welzijn Senioren Woonzorgcentrum De Liendert Het Pluspunt Ouderenzorg de LichtenbergBilalschool Bibliotheek Eemland, Vestiging Vathorst Bilalschool Birkhoven Zorggoed CNME landgoed Schothorst Dr. A. van Voorthuysenschool Eemlandhoeve European Care Residence De Boldershof Humanitas DMH + Stichting Humanitas Kamp Amersfoort Keiroze Kingmaschool Koningin Emmaschool Kringloopcentrum Amersfoort Kwintes Mondriaanhuis Motiva straatadvocaten Mulock Houwerschool, Locatie Lageweg Mulock Houwerschool, locatie Mulock 2000 (VSO-ZMOK) Nationale Vereniging de Zonnebloem Natuurboerderij de Brinkhorst Natuurmonumenten NVA Centrum voor Duurzame Inburgering Philadelphia SBO Michaël School Speel-o-theek Eemland Dr. M. van der Hoeveschool Stichting de Haringparty Stichting De Kamers Stichting de Koperhorst Stichting Educatief Platteland! Stichting Eelerwoude Stichting Landschapfonds Eem en Vallei Stichting OLV Amersfoort Stichting Petje Af Stichting Pieters en Bloklands Gasthuis Stichting Ravelijn Stichting Theater de Lieve Vrouw Stichting Welzijn Amersfoort Stadsboerderij de Vosheuvel Symfora groep, Zon en Schild Toon Hermanshuis Amersfoort Viahatim Vlindervallei Voedsel-Focus-Amersfoort ABC Verspoor Abma HR Consultancy ACTER Entertrainment Acter Entertrainment AddComm Group ADMIUM AGIS Zorgverzekeringen Amerpoort Amersfoort OnderNamen Arcadis ATP Film Company Avéro Achmea Axe media Beweging 3.0 Bistro t Kannetje CCR Coaching & Consultancy Circle Partners Commuwise de Alliantie regio Amersfoort De Amersfoortse Verzekeringen De KeY Secretariële Diensten De Tijd Notarissen Drankengroothandel Scheerder BV Heilijgers bv Herik Rail Events B.V. Maatschappelijke ondernemers Hoogeveen Luigjes accountants en belastingadviseurs Leusden B.V. Intens Reclame en Marketing Groep bv Jet Kraanen Fotografie Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland Kompaan Vastgoed Lola & Co Mailing Service Amersfoort MARXMAN advocaten bv Nederlandse Deurwaarders Associatie bv (NDA) Newasco de Hoop Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit Ontwikkelingsbedrijf VATHORST Portaal Regiokantoor Eemland Rabobank Amersfoort & Omstreken Reproka Visuele Communicatie Research2evolve Riek Viehoff P & O ondersteuning ROC ASA ROC Midden Nederland Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Van Ek Consultancy Veenendaal Catering & Partyverhuur Visma-DBS Woonvast Xcellent ICT Groep Atelier Gea Boon Sociaal Aandeelhouders ABN AMRO Bank Amfors Bouwfonds Daily Déli Quality Catering VOF Dierenpark Amersfoort Drukkerij de Gans Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Bres Griebling & Partners Tuin en Lanschap Hegeman ABM Belbouw JINX Architecten Kolk&Dijk KWA Bedrijfsadviseurs Lentink de Jonge Accountants & Belastingadviseurs Mensit Monuta Mooiland Vitalis NV SRO Politieacademie Randstad Regardz Berghotel Amersfoort SAP. Letselschade Advocaten SVP Architectuur en Stedenbouw bv Urban Solutions Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen Boumankracht Cora Vonk Memorabele Momenten envie Mellink Sociale Veiligheid Partners in Progress Peete van Spankeren Fotografie Vi Summa Windkracht 11 Family Founder Familie Van den Berg-Van Schaik Colofon Teksten Eindredactie Ontwerp Fotografie Drukwerk : Matchpoint team : Saskia van Dijk/ABCVERSPOOR : Intens Reclame en Marketing : Petra van Schaik Fotografie, Fotografie Suzanne Paap en diverse amateurfotografen : Drukkerij de Gans

11 ConnieMaathuis t.co/hinwnxmx brainstormen over nieuwe ontwerp #Droomboom Yoehoe! Als de nwe klaar is komt de oude naar #ND Amerpoort Erg fijn en welkom! Vandaag gaat Newasco de Hoop aan de slag in de tuin bij de Amerpoort. Goed project weer!#mbo Admium Al stuk of 10 aanmeldingen van jongeren van corderius college. Stagebank werkt super! Met dank aan #admium #mbo. Sylvia Krebber Zojuist mooie oorkonde gemaakt voor de deelnemers aan de kookworkshop vanavond match met Kon. Emmaschool Marcelle Warringa :17 Wenst de leerlingen een goede #MaatschappelijkeStage met opdracht #morningtears in Amersfoort t.co/u4qtp4py match point MatchpointAmersfoort Mooi project! Vandaag voedselpakketten inpakken bij de Voedselbank. #033 #betrokkenondernemen Matchpoint Amersfoort Stationsplein LE AMERSFOORT Matchpoint033 Keigoeiestage Matchpoint Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Versterken van verbindingen in de stad

Versterken van verbindingen in de stad Coöperatief Jaarbericht 2010 Versterken van verbindingen in de stad Rabobank Amsterdam Coöperatief jaarbericht 2010 3 Voorwoord Hieronder vindt u de initiatieven die Rabobank Amsterdam in de periode juni

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com

Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com Ontmoeting tussen twee Werelden Beste ondernemers en vrijwilligers, Bedrijven en instellingen in Oldenzaal dragen bij aan

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 1 The Colour Kitchen is voor mij een plek waar ik weer de kans krijg om mee te doen in de maatschappij. Het is voor mij een begin binnen een echt bedrijf en ik voel soms

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht Plan van aanpak Powered by: De Slinger Utrecht Samenvatting...3 Citaten...5 Inleiding...7 Utrecht onder stroom...8 Visie...8 Missie...8 Strategie...8 Thema s 2014 2018...9 Stippen aan de horizon...9 Platform...

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012 DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop en alle bijbehorende dorpskernen En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Jan van Walraven Rabobank Profile Tyrecenter Hogendoorn

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Colofon. Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Tel: (033)4695111 www.amersfoort.nl email: StadzoektBoer@amersfoort.

Colofon. Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Tel: (033)4695111 www.amersfoort.nl email: StadzoektBoer@amersfoort. Stad zoekt Boer Colofon Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Tel: (033)4695111 www.amersfoort.nl email: StadzoektBoer@amersfoort.nl De gemeente Amersfoort, de gemeente Leusden

Nadere informatie