Jaarverslag samen een stap vooruit. Sociaal Juridisch Informatiepunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. samen een stap vooruit. Sociaal Juridisch Informatiepunt"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Sociaal Juridisch Informatiepunt: samen een stap vooruit S Sociaal Juridisch Informatiepunt

2 Het Sociaal Juridisch Informatiepunt (SJI) in Soest is een initiatief van de gemeente Soest. Voor de concretisering en uitvoering is samenwerking gezocht met Stadsring51, specialist in sociaal juridische dienstverlening en financiële hulpverlening in Amersfoort. Stadsring51 is sinds de oprichting in 2006 verantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en continuïteit van het SJI. Jacques van Gent is als senior sociaal raadsman vanuit Stadsring51 de eerst verantwoordelijke voor het SJI, dat verder draait op de inzet van vrijwilligers. In haar zevenjarig bestaan heeft het SJI in Soest een eigen plek verworven. Inwoners van de gemeente Soest kunnen er terecht voor vragen en advies op sociaal juridisch gebied. Inhoud Iedere dinsdag- en donderdagochtend houdt het SJI een open spreekuur in Breed Educatief Centrum De Plantage aan de Smitsweg in Soest. SJI na zeven jaar nog steeds hard nodig 3 Werkwijze SJI: wat kunt u zelf doen? 4 Wat motiveert de medewerkers? Een vrijwilliger over zijn ervaringen 6 Externe contacten 7 Vooruitblik 7 Samenwerking met Balans Buro Vrijwilligerswerk 8 Financiële verantwoording 9 Kerncijfers 9 2

3 SJI na zeven jaar nog steeds hard nodig In onze complexe en veeleisende samenleving moeten mensen steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijk welzijn zodat zij minder een beroep doen op gemeenschapsvoorzieningen. De gevolgen van de economische crisis versterken dat proces nog eens door ingrijpende bezuinigingen op diezelfde voorzieningen, stijgende werkloosheid en aantasting van de bestaanszekerheden. Ook de steeds voortgaande digitalisering maakt het er voor veel mensen niet gemakkelijker op. Als je weinig opleiding hebt, een laag inkomen, een hoge leeftijd of onvoldoende thuis bent in de Nederlandse cultuur is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie geen sinecure. Het zijn deze mensen die - terecht - de weg naar het SJI beter weten te vinden. Maar ook de mensen die het tijdelijk moeilijk hebben door echtscheiding, ziekte of verlies van een partner doen een beroep op de dienstverlening van het SJI. Het SJI biedt al bijna zeven jaar succesvol hulp bij het oplossen van problemen die te maken hebben met bestaanszekerheid: sociale zekerheid, inkomensvoorzieningen, belastingen, arbeid, huisvesting, vreemdelingenzaken, personen- en familierecht, consumenten- en onderwijszaken en persoonlijk welzijn. Samen een stap vooruit De overheid maakt het kwetsbare mensen niet gemakkelijk en geeft tegelijkertijd aan dat zij wel moeten blijven meedoen. Deze mensen hebben immers dezelfde rechten en plichten als zij die het beter getroffen hebben. De gemeente Soest erkent haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van kwetsbare groepen. De betrokkenheid van de gemeente uit zich op vele manieren, en niet in de laatste plaats door financiering van het sociaal raadsliedenwerk van het SJI. We zijn er trots op dat wij al bijna zeven jaar met succes deze kerntaak uitvoeren en mensen aan de onderkant van de samenleving een stap vooruit helpen. Stijgende bezoekersaantallen Vanaf de start in de nazomer van 2006 haalde het SJI de afgesproken doelen. Het aantal cliëntcontacten en -vragen steeg ieder jaar. In 2009 werd voor het eerst de grens van duizend cliëntcontacten binnen één jaar overschreden. Deze trend zette zich voort. In de loop van 2012 werd het vijfduizendste cliëntcontact sinds de start van het SJI vastgelegd. Aan het eind van 2012 heeft het SJI ruim vragen en problemen behandeld sinds de start. Het SJI is gevestigd in Breed Educatief Centrum De Plantage aan de Smitsweg in Soest. In dit jaarverslag leest u meer over het werk van het SJI in Jacques van Gent, senior sociaal raadsman mei

4 Werkwijze SJI: wat kunt u zelf doen? Eén van de kernen van de inzet van het SJI is het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen. In ieder contact wordt bekeken welke bijdrage een cliënt zelf aan een oplossing van het probleem kan leveren en welke aanvullende hulp daarbij nodig is van de kant van het SJI. Professionaliteit Het SJI staat voor professionaliteit en kwaliteit. De gemeente garandeert dit door de samenwerkingsovereenkomst met Stadsring51. Deze stichting beschikt over jarenlange deskundigheid op het gebied van sociaaljuridische dienstverlening. In Soest is Stadsring51 vanaf de start van het SJI verantwoordelijk voor de dienstverlening. Het SJI beschikt over Regelingen & Voorzieningen, een uitgebreid digitaal toegankelijk documentatiesysteem van Stimulansz, een faciliterende organisatie voor de dienstverlening van de overheid op het terrein van werk, inkomen, zorg en welzijn. Dit documentatiesysteem is voortgekomen uit en toegesneden op de uitvoeringspraktijk van het sociaal raadsliedenwerk in Nederland. Van het cursusaanbod van Stimulansz wordt gebruikgemaakt om de deskundigheid van de senior sociaal raadsman te handhaven en vergroten. En uiteraard beschikt het SJI over de nodige hardware en software die het digitaal invullen van de diverse in omloop zijnde formulieren mogelijk maakt. De dienstverlening wordt systematisch vastgelegd in een speciaal voor Stadsring51 ontwikkeld cliëntregistratiesysteem. Uiteraard voldoet deze registratie aan alle wettelijke eisen van privacy en veiligheid. De senior sociaal raadsman besteedt permanent aandacht aan de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers en begeleidt hen in hun werkzaamheden. Uiteraard geldt er een strikte geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers. Inloopspreekuren De dienstverlening van het SJI is georganiseerd in inloopspreekuren. Deze vinden plaats op dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur. Tijdens de spreekuren zijn altijd twee vrijwilligers en de senior sociaal raadsman aanwezig. Waar mogelijk wordt de cliënt direct een oplossing geboden, met daarin duidelijke afspraken over de eigen inzet van de cliënt. Als de kennis en de vaardigheid van de senior sociaal raadsman daarbij nodig is, wordt deze ingezet. Als een oplossing niet tijdens het spreekuur kan worden gegeven, onderzoekt de raadsman de kwestie nader en volgt een afspraak met hem. 4

5 Praktische dienstverlening Veel van het werk van de vrijwilligers bestaat uit het invullen van formuleren, maar in de praktijk beperkt hun werk zich daar zeker niet toe. Ook schrijven zij eenvoudige brieven en winnen zijn nadere noodzakelijke inlichtingen in - na verkregen toestemming van de cliënt - bij instanties. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de problematiek en kan daarop adequaat worden gereageerd. Dit alles gebeurt onder supervisie van de senior sociaal raadsman. Complexer zaken worden door hem afgehandeld. Medewerkers In 2012 waren de volgende vrijwillige medewerkers aan het SJI verbonden: Marja Bouman Ton van der Hoeven Loekie Nassuth Gerrit-Jan de Vos (sinds mei) Gisem Zinhi (sinds september) Met Balans Buro Vrijwilligerswerk Soest is de samenwerking hernieuwd zodat twee vacatures konden worden ingevuld. Betaalde medewerker Jacques van Gent is als senior sociaal raadsman in dienst van Stadsring51 en hij is de eerst verantwoordelijke voor het functioneren van het SJI. Hij bewaakt onder meer de kwaliteit van de dienstverlening en coacht de vrijwilligers. Tijdens zijn afwezigheid wegens ziekte of verlof wordt de begeleiding overgenomen door collega s van Stadsring51. Continuïteit en kwaliteit worden op deze wijze gegarandeerd. 5

6 Vrijwilliger Gerrit Jan de Vos: Ik ben geen socialist, wel sociaal denkend. Het zijn harde tijden. Twee jaar geleden raakte de heer De Vos zijn baan kwijt. Na 35 jaar zijn sporen verdiend te hebben in de financiële wereld, stond hij op straat. Bijna 60 jaar, met weinig kans om nog ergens als manager aan de bak te komen. Maar De Vos heeft geleerd zich niet meer zo druk te maken. Hij heeft een zinvolle dagbesteding gevonden en daarmee hernieuwde structuur in zijn leven. Hij is vrijwilliger bij het SJI en het Steunpunt Besturen en is mantelzorger voor zijn moeder. Er is weer kwaliteit van leven, zegt hij. De huiskamer is ingericht als een klassiek kantoor met een antiek bureau en comfortabele stoelen voor de gasten. De Vos heeft zijn CV klaar liggen en zit ontspannen achter zijn bureau. Het is overduidelijk dat hij daar op zijn plek zit. Een baan krijg ik niet meer en uit sociale overwegingen wil ik ook geen plek innemen van een 30-jarige die nog een hele carrière voor zich heeft. Als oud bankman ben ik geen socialist, maar wel sociaal denkend. De ervaring die ik in de afgelopen 35 jaar heb opgebouwd kan ik kwijt in deze vrijwilligersfunctie. Het is geen gemakkelijk werk. Het gaat om laag of niet opgeleide mensen met een taalprobleem. De cultuurverschillen waren bij mij bekend, maar ik heb ze nu wel in de praktijk gezien. Er is inderdaad een hele nieuwe wereld voor mij opengegaan. Ik ben gewend om te werken met financiële targets van miljoenen en nu rafel ik problemen met regelgeving uiteen en zoek een oplossing voor situaties waar mensen zelf niet uitkomen. Ik wil er mede zorg voor dragen dat zij niet tussen wal en schip belanden dus is het belangrijk ze de juiste weg te wijzen. Daarin mag ik graag wat belerend zijn. Koop eens een mapje om uw papieren in op te bergen, zeg ik dan. Of: Heeft u de brief al gelezen? En dan blijkt het vaak om een reclamebrief te gaan die mensen angstvallig ongeopend hebben bewaard omdat ze dachten dat het een belangrijke brief was. Ik geef ze graag structuur mee zoals het systematisch opbergen van papieren. Dat helpt ook in de samenwerking met de schuldhulpverlening. Het geeft me voldoening als ik voor iemand 75 euro belastingteruggave heb kunnen regelen. Toen die persoon vervolgens een zelfgebakken cake kwam brengen, was mijn dag helemaal goed. Het zou een goed idee zijn om een keer een workshop te geven over het herkennen van documenten. Wat is reclame, hoe ziet een formele brief eruit, de WOZ-aanslag en noem maar op. We moeten mensen daarin ondersteunen en verder helpen. Het vangnet dat wij bieden is nodig, het geeft de mensen kwaliteit van leven. Wij maken de gevolgen van de ondoordachte beslissingen in Den Haag zo draaglijk mogelijk voor de mensen. Het is prettig om in deze pessimistische tijd daar een steentje aan bij te dragen. 6

7 Externe contacten De samenwerking met de medewerkers van De Plantage is voortgezet. Als gevolg van de reorganisatie van Stichting Balans ontbrak dit jaar voor het eerst de receptiefunctie en is de wachtruimte voor cliënten van het SJI verplaatst. Dat houdt voor het SJI in dat het nu zelf zijn cliënten moet verwelkomen en toezicht moet houden op de wachtruimte. Met de Sociale Dienst BBS en het Loket Schulden werken we prettig en goed samen. Dat leidt tot onder meer verwijzingen naar het SJI. De belangrijke plaats die de gemeente Soest aan het SJI toekent in de keten van instellingen rondom schuldhulpverlening blijft gehandhaafd. Het checken van de juistheid en aanvragen van inkomensvoorzieningen voor cliënten van het Loket Schulden en de Sociale Dienst BBS is bij uitstek een taak van het SJI. Ook het UWV Werkbedrijf verwijst veel naar het SJI. Er is overleg geweest met Vluchtelingenwerk Soest. Naast kennismaking met de nieuwe leidinggevende kwamen de praktische grenzen van het werk van deze organisatie aan de orde. De begeleiding van vluchtelingen beperkt zich tot een jaar na vestiging in Soest, uitzonderingen daargelaten. Dat behoeft afstemming op elkaar en heeft ertoe geleid dat Vluchtelingenwerk bij het afsluiten van het begeleidingstraject de cliënt voor hulp bij het oplossen van problemen verwijst naar het SJI. Vooruitblik 2013 Maatjesproject Het Maatjesproject is een initiatief van de kerken ondersteund door de gemeente Soest. In januari 2013 had het SJI voor het eerst contact met de projectleider. We ondersteunen dit initiatief van harte, omdat het voorziet in een behoefte. In 2013 gaat het project van start en het SJI stuurt aan op samenwerking. Grens bereikt Met de voortgaande stijging van het beroep op het SJI komen de grenzen van de huidige capaciteit aan professionals en vrijwilligers in zicht. De groei van het aantal cliëntcontacten heeft ons doen besluiten om in 2012 relatief weinig tijd te investeren in het vergroten van onze naamsbekendheid. Zo zijn maandelijkse publicaties in de Soester Courant achterwege gebleven. Overigens vertrouwt het SJI erop dat de gemeente Soest zijn betrokkenheid ook op dit aspect positief zal blijven invullen. 7

8 Vrijwilligerswerk bij SJI Het is een soort erebaantje De zeven jaren Sociaal Juridisch Informatiepunt zouden nooit zijn bereikt zonder de vrijwilligers die de spreekuren draaien. En zonder Balans Buro Vrijwilligerswerk zou het SJI niet zulke fantastische mensen achter de bureaus hebben zitten. Marian Foppele van Balans Buro Vrijwilligerswerk is vanaf de allereerste zoektocht naar vrijwilligers bij het SJI betrokken: Er zijn vrijwilligers die vanaf dag één bij het SJI werken. Vrijwilligers die ermee ophielden deden dat vanwege ziekte, zwangerschap of een betaalde baan. Die trouw betekent dat het SJI goed voor zijn mensen zorgt en een prettige organisatie is om voor te werken. Het is een soort erebaantje. Weten waar je aan begint Het SJI en het Balans Buro Vrijwilligerswerk zijn ongeveer tegelijk gestart in Ik denk dat het mijn eerste opdracht was: zoek vrijwilligers voor het SJI, vertelt Marian. Ze zochten ongeveer zes mensen, als ik het me goed herinner. Hoe ik het in die tijd precies gedaan heb weet ik niet meer, maar het is gelukt. En het gaat zeker niet om zomaar een vrijwilligersbaantje. Je moet echt wel wat in huis hebben voor het SJI, en overdag beschikbaar zijn. Het grote voordeel is dat we met het SJI in één gebouw zitten. Hierdoor hebben we een realistisch beeld van de organisatie en weten we wat ze doen. Mensen die voor het SJI gaan werken, moeten heel goed weten waar ze aan beginnen. Er komen bijvoorbeeld veel allochtonen bij het SJI en je moet wel begrip hebben voor hun situatie en culturele gewoonten. Dat moet je kunnen anders gaat het je niet lukken. Je moet het leuk vinden om dingen uit te zoeken die knap ingewikkeld zijn. En je moet voor ogen houden dat je kortdurend met een klant bezig bent. Je moet nare situaties - want die kom je echt tegen - naast je neer kunnen leggen en grenzen durven stellen. Als je dat allemaal kunt, is het ontzettend dankbaar werk. Je brengt namelijk mensen een stap verder. Dat is kicken, want zonder hulp komen deze mensen er echt niet uit. Werven via krant en netwerken Het werven van vrijwilligers in Soest gebeurt vooral via allerlei netwerkorganisaties en promotie in de Soester Courant. Soest is een dorp, stelt Marian. De Soester Courant wordt heel goed gelezen en dat is voor ons prettig. Ik ga veel naar netwerkbijeenkomsten en ken inmiddels in Soest meer mensen dan in Amersfoort, waar ik woon. We plaatsen gericht vacatures zodat we mensen aan kunnen spreken op hun kwaliteiten. Mensen die hier komen bemiddelen we direct; je moet mensen niet laten wachten. We hebben altijd werk in de zorg en bestuurswerk voor bijvoorbeeld sportverenigingen. De laatste tijd merk ik dat er een nieuwe groep mensen bij ons komt. Het zijn de mensen met voorheen een goeie baan. Voor hen is de situatie niet rooskleurig op het moment. Zij kunnen wel goed werk verrichten in bestuursfuncties. Penningmeesters en secretarissen zijn altijd zeer welkom bij clubs en verenigingen. Zo breng je toch mensen en organisaties bij elkaar. Van Marian mogen de vrijwilligers in Soest wel een keer flink in het zonnetje worden gezet. Een lintje? Van mij mag het want jeetje, wat is het fijn dat ze er zijn. Ze hebben het hart op de goeie plaats en zijn zeer betrokken. Dat mag in de krant! 8

9 Financiële verantwoording Kostenplaatje De gemeente Soest heeft een overeenkomst met Stadsring51 over de financiering van de dienstverlening van het SJI. Deze is gekoppeld aan de prestatie van minimaal 720 cliëntcontacten per jaar. Stichting Balans brengt kosten van koffie/thee, telefoon, internet, kopiëren en geleverde kantoormaterialen bij Stadsring51 in rekening. De kosten voor huisvesting worden door Stichting Balans in rekening gebracht bij de gemeente Soest. De kosten van het SJI in 2012 Kosten Stadsring51 inzet sociaal raadsman. documentatie, abonnementen, etc. Kosten stichting Balans koffie/thee, telefoon, etc. huisvesting Kerncijfers Aantal contacten In 2012 werden 1234 cliëntcontacten vastgelegd. Dat is wederom een stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit keer met 3,1 procent (2,8 procent in 2011). Het aantal behandelde vragen en problemen nam wat af tot 1574, een daling van ruim 3 procent. Het nieuwe cliëntregistratiesysteem vraagt nog steeds extra aandacht. De drukte tijdens de spreekuren heeft er soms toe geleid dat niet alle gegevens werden ingevoerd. Dit verschijnsel verklaart een deel van de daling van het aantal vragen en problemen. Voorkoming ervan heeft inmiddels extra aandacht gekregen. Nieuw registratiesysteem Binnen de eigenschappen van cliënten zijn weinig opvallende verschuivingen ten opzichte van Een deel wordt verklaard door de invoering van een nieuw registratiesysteem halverwege het jaar De indeling in onderwerpen is toen gewijzigd en in de vergelijking tussen de resultaten van de jaren 2011 en het verslagjaar is dat nog merkbaar. Zo zijn de aantallen in beide jaren op het terrein van consumentenzaken gedaald en die van juridische zaken gestegen als gevolg van een andere indeling. Tezamen blijft het aantal problemen op hetzelfde niveau. Dit feit doet zich ook voor bij vragen en problemen rond de aanslagen en invordering van de inkomstenbelasting, die verder zijn uitgesplitst in vier categorieën, en bij aanslagen en kwijtschelding van gemeente en waterschap. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat het gemeentelijke beleid, dat automatisch kwijtschelding toekent aan burgers die langdurig van een minimuminkomen moeten leven, in de vraag zichtbaar wordt. Afkomst De trend in de afkomst van de cliënten zet zich voort. Er is een stijging van het aantal niet-westerse allochtonen. Dat houdt in dat veel voormalig vluchtelingen het SJI weten te vinden. Omdat mede-europeanen van Poolse en Russische afkomst het SJI ook weten te vinden is een stijging te zien in het aantal westerse allochtonen. Onderwerpen De economische crisis vertaalt zich deels in wijzigingen in de vragen en problemen van cliënten: vragen op het terrein van sociale verzekeringen en voorzieningen nemen toe. Zo is de werkloosheidswet in de top tien gekomen. Vragen en problemen op het terrein van de fiscus zijn afgenomen. Dat is deels te verklaren uit de inhaalslag van de Belastingdienst Toeslagen in voorgaande jaren. 9

10 1. cliëntcontacten soort contact spreekuren , ,0 telefoon 33 2,7 28 2,3 , huisbezoek, brief 4 0,3 8 0,7 totaal , ,0 2. cliëntcontacten naar sociaal-culturele herkomst Nederland , ,4 Suriname / Nederlandse Antillen 20 1,6 21 1,8 westerse allochtoon 52 4,2 23 1,9 Turkije , ,5 Marokko , ,5 niet-westerse allochtoon , ,9 onbekend 5 0,4 12 1,0 totaal , ,0 3. cliëntcontacten naar leeftijd tot 25 jaar 60 4,9 62 5,2 25 tot 35 jaar , ,6 35 tot 45 jaar , ,1 45 tot 55 jaar , ,3 55 tot 65 jaar , ,0 65 jaar en ouder 107 8, ,8 onbekend / n.v.t. 28 2,3 60 5,0 totaal , ,0 4. cliëntcontacten naar geslacht man , ,9 vrouw , ,6 groep/meerdere personen en instellingen 28 2,5 30 2,5 totaal , ,0 5. hoofdcategorieën vragen en problemen abs % abs. % sociale zekerheid , ,2 arbeidszaken 66 4,2 68 4,2 fiscale zaken , ,8 woonzaken 60 3,8 51 3,1 consumentenzaken , ,5 jurische zaken 123 7,8 69 4,2 personen-en familierecht 68 4,3 50 3,1 onderwijszaken 37 2,4 43 2,6 gezondheid en welzijn 21 1,3 55 3,4 totaal , ,0 6. vragen en problemen per hoofdcategorie uitkeringen werkloosheidswet 50 15,0 23 8,6 ziektewet 25 7,5 19 7,1 aaw/waz/wajong 14 4,2 14 5,2 WIJ 0 0,0 1 0,4 zorgverzekeringswet (ZVW) (vh ZFW) 52 15, ,4 wtcg 3 0,9 3 1,1 AWBZ 5 1,5 2 0,7 persoonsgebonden budget 1 0,3 1 0,4 AOW 12 3,6 18 6,7 aio 4 1,2 0 0,0 pensioenen 9 2,7 23 8,6 wet werk en bijstand 87 26, ,4 langdurigheidstoeslag 5 1,5 5 1,9 bijzondere bijstand 19 5,7 23 8,6 kinderbijslag 7 2,1 10 3,7 toeslagenwet 6 1,8 1 0,4 bbz 1 0,3 0 0,0 remigratie / emigratie 1 0,3 0 0,0 wmo 9 2,7 7 2,6 voorzieningen t.b.v. minima 14 4,2 6 2,2 voorzieningencheck 10 3,0 0 0,0 totaal , ,0 arbeidszaken arbeidsovereenkomst 18 27, ,6 loon/vakantiegeld/wulbz 8 12, ,2 ontslag 34 51, ,9 arbeidsomstandigheden 2 3,0 4 5,9 ondernemingszaken 3 4,5 3 4,4 rea 1 1,5 0 0,0 totaal , ,0 belastingzaken DigiD-inlogcode 84 11, ,0 Awir / toetsingsinkomen 8 1,1 1 0,1 aangifte inkomstenbelasting , ,3 heffingskorting 9 1,3 7 0,9 voorlopige aanslag inkomstenbelasting 30 4,3 33 4,1 definitieve aanslag inkomstenbelasting 9 1,3 15 1,8 invordering inkomstenbelasting 10 1,4 0 0,0 betalingsregeling/kwijtschelding inkomstenbelasting 11 1,6 24 3,0 huurtoeslag , ,1 zorgtoeslag 59 8,4 60 7,4 kinderopvangtoeslag 41 5,8 61 7,5 kindgebonden budget 6 0,9 16 2,0 betalingsregeling toeslagen 9 1,3 0 0,0 teruggave specifieke ziektekosten 0 0,0 1 0,1 aanslag Zorgverzekeringswet 1 0,1 1 0,1 motorrijtuigenbelasting 1 0,1 3 0,4 successierecht 0 0,0 1 0,1 aanslag gemeentelijke belastingen 21 3,0 10 1,2 aanslag zuiveringsheffing Tricijn 42 6,0 2 0,2 kwijtschelding belasting lagere overheden 19 2,7 54 6,7 kwijtschelding belasting gemeente 14 2,0 40 4,9 totaal , ,0 10

11 woonzaken huurovereenkomst 27 45, ,1 huurprijzen 7 11,9 3 5,9 onderhoud aan woning 11 18, ,5 hypotheken 1 1,7 1 2,0 woninginschrijving/urgentie 13 22, ,5 totaal , ,0 consumentenzaken consumentenkoop 11 6, ,6 energiebedrijven 46 28, ,6 waterleveringsbedrijven 8 5,0 8 3,7 overeenkomst telefonie/internet/televisie 22 13, ,5 overige consumentenzaken 10 6,3 0 0,0 krediet / geld lenen 3 1,9 7 3,2 schulden/budget/wsnp 33 20, ,8 incassokosten 2 1,3 13 6,0 verzekeringen 25 15,6 25 2,8 totaal , ,0 juridische zaken rechtsbijstand (toevoeging) 23 18, ,6 GBA en reisdocumenten 2 1,6 4 5,9 letselschade 2 1,6 2 2,9 burenrecht 1 0,8 6 8,8 burgerlijk recht 10 8,1 6 8,8 beslag inkomen/bank/inboedel 9 7,3 3 4,4 vonnis rechtbank 4 3,2 9 13,2 strafrecht 14 11,3 4 5,9 CJIB-transacties 22 17,7 0 0,0 vreemdelingenrecht 27 21, ,9 naturalisatie 10 8,1 3 4,4 totaal , ,0 personen- en familierecht ouderlijk gezag / voogd 4 5,9 5 10,2 beëindiging samenwonen 6 8,8 5 10,2 echtscheiding 31 45, ,7 onderhoudsplicht/ alimentatie 18 26, ,6 bewindvoering / curatele / mentorschap 4 5,9 3 6,1 erfrecht 5 7,4 1 2,0 totaal , ,0 onderwijszaken wet studiefinanciering 21 56, ,8 tegemoetkoming studiekosten (Wtos) 5 13, ,6 les- en collegegeld 11 29,7 4 9,3 vrijwillige ouderbijdrage 0 0,0 1 2,3 totaal , ,0 gezondheid en welzijn lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg 9 42, ,9 persoonlijke immateriële problemen 0 0,0 4 10,8 vakantie en vrije tijd 0 0,0 1 2,7 overige maatsch onderwerpen 12 57, ,5 totaal , ,0 Top tien van vragen en problemen aantal rangnr. aantal rangnr. aangifte inkomstenbelasting huurtoeslag digid wet werk en bijstand zorgtoeslag zorgverzekeringswet werkloosheidswet energiebedrijven kwijtschelding waterschapsheffing kinderopvangtoeslag Top vijf van themagebieden van vragen en problemen rangnr. aantal rangnr. aantal inkomstenbelasting huur-, zorg- en kindertoeslagen bijstandszaken levering water/energie/internet/telefonie/ televisie kwijtschelding aanslagen lagere overheden Colofon Het jaarverslag 2012 is een uitgave van het Sociaal Juridisch Informatiepunt in Soest. Tekst en samenstelling: Jacques van Gent & Studio4p, bureau voor tekst en communicatie Foto s: Jacques van Gent Vormgeving: DRUK concept & design Drukwerk: Drukkerij Practicum, Soest Oplage: 150 juni

12 S Sociaal Juridisch Informatiepunt Breed Educatief Centrum De Plantage Smitsweg CJ Soest Inloopspreekuren Iedere dinsdag en donderdag van 9.00 tot uur. Sociaal Juridisch Informatiepunt

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen!

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen! Geldzaken & regelgeving Deel met ons je vragen of zorgen! 1 Begeleiding: ondersteuning op sociaaljuridisch terrein Volwassenen De overheid, de Belastingdienst, de gemeente en andere organisaties hebben

Nadere informatie

Rapportage Werkpleinen

Rapportage Werkpleinen Aantal lopende trajecten op datum start periode 19 Aantal nieuwe Totaal aantal Aantal beëindigde trajecten in de trajecten in de trajecten in de periode periode periode + 1291 = 1310-1281 = Aantal lopende

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

UW ADVOCAAT WAT KOST DAT?

UW ADVOCAAT WAT KOST DAT? AdvocatenCollectief UW ADVOCAAT WAT KOST DAT? Advocaten mr Jean-Louis van Os mr Fanny Donders mr Joyce Matthijssen mr Pieter van der Meulen mr Ingrid Nelemans mr Anna van Tol mr Theo ten Velde Wat kost

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Tineke Post Uitgeverij Gelderland Voorwoord Crisis in Europa crisis in Nederland. Bezuinigen, bezuinigen.

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer INTAKEFORMULIER Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer Naam & voornamen Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening 1 2 Wat doen wij? Door allerlei oorzaken kunnen er financiële problemen of schulden ontstaan. Bijvoorbeeld u krijgt te maken met een plotselinge daling van het inkomen of

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Geboorteplaats Burgerservicenummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Naam bedrijf / organisatie maand

Naam bedrijf / organisatie maand Inkomsten per maand Netto salaris klant Naam bedrijf / instantie (ook soort uitkering vermelden) Bedrag per maand Registratienr. Netto uitkering klant Netto inkomen partner Heffingskorting / IB partner

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

ADC INTAKEFORMULIER. AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer

ADC INTAKEFORMULIER. AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer INTAKEFORMULIER AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer Alle vragen zoveel mogelijk invullen, alleen indien van toepassing en voornaam ( namen ) Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6 INFORMATIEBLAD WSNP U bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De bewindvoerder heeft u tijdens het huisbezoek uitgelegd wat haar taken zijn, wat de Rechter-commissaris doet

Nadere informatie

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Leningnummer Persoon 1 Persoon 2 Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Burgerlijkestaat Gehuwd, gemeenschap van goederen Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Geregistreerd

Nadere informatie

VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD

VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD Naam: Adres: Postcode: Tel.nr.: Medewerker: Verantw. medewerker: Datum 1e contact: Geb.data: man: kind 1 kind 3 kind 5 vrouw kind 2 kind 4 kind 6 Cliënt is bij F&F bekend? ja

Nadere informatie

UW ADVOCAAT WAT KOST DAT?

UW ADVOCAAT WAT KOST DAT? AdvocatenCollectief UW ADVOCAAT WAT KOST DAT? Advocaten mr Jean-Louis van Os mr Fanny Donders mr Anna Macharoblishvili mr Joyce Matthijssen mr Pieter van der Meulen mr Ingrid Nelemans mr Theo ten Velde

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen Man Vrouw Burgerservicenummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Gegevens

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan...

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beschermings bewind, budgetbeheer en budgetcoaching. AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWING 1. Persoonsgegevens Gegevens betrokkene Gegevens partner Achternaam

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Gegevens Partner. Burgerlijke staat. Inwonende minderjarige kinderen. Inwonende meerderjarigen (ook kinderen)

Aanmeldingsformulier. Gegevens Partner. Burgerlijke staat. Inwonende minderjarige kinderen. Inwonende meerderjarigen (ook kinderen) Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Schuldhulpverlening Budgetbeheer Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam en voornamen: M / V Geboortedatum: Burgerservicenummer: Straatnaam incl. huisnummer: Postcode

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Voorstel inzet middelen Ondersteunende Begeleiding Psychosociaal

Voorstel inzet middelen Ondersteunende Begeleiding Psychosociaal Voorstel inzet middelen Ondersteunende Begeleiding Psychosociaal Achtergrond pakketmaatregel begeleiding 2009 Op 1 januari 2009 werd de toegang tot de functie begeleiding aangescherpt. Cliënten met een

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind

Intakeformulier Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M V Geboortedatum Geboorteplaats BSN (Sofinummer) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende: Burger Service Nummer: voornaam: geboorteplaats: burgerlijke staat: geslacht: man vrouw nationaliteit: 1.1 Gegevens partner: Burger

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer

Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer Aanmeldformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam & voornamen Roepnaam Geboortedatum Burgerservice nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mailadres

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

2. Partnergegevens Heeft u een partner? Vul dan hieronder haar/zijn gegevens ook in. Zo niet, ga dan verder met onderdeel 3.

2. Partnergegevens Heeft u een partner? Vul dan hieronder haar/zijn gegevens ook in. Zo niet, ga dan verder met onderdeel 3. Aanmelding 1. Uw gegevens Burgerservicenummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Legitimatiebewijs: Documentnummer: Identiteitskaart Paspoort Rijbewijs Vreemdelingendocument Geldig tot: Voeg een kopie van

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING

INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER PARTNER Voornamen Achternaam Geslacht man/vrouw man/vrouw Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer (BSN) Telefoon privé Telefoon

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit Intakeformulier Aanmelding voor : Budgetbeheer Budgetcoaching Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum BSN nummer Geb. plaats Mobiel telefoon Email adres nationaliteit Paspoort/ID Geldig tot

Nadere informatie

Intakeformulier bewindvoering

Intakeformulier bewindvoering Intakeformulier bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofinummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofinummer

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

indien van toepassing, ook indien overleden M/V Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

indien van toepassing, ook indien overleden M/V Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Persoonsgegevens Naam & voornamen Geboortedatum/plaats BSN Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres M/V Partner Naam & voornamen Geboortedatum/plaats BSN Postcode/woonplaats

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele

Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele 1. Gegevens rechthebbende Partner (indien van toepassing) BSN: BSN: Geboren: Geboren: Geslacht: Man Vrouw Geslacht: Man Vrouw Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Intake formulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer

Intake formulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Intake formulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer E mail Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Gegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Registratienummer (in te vullen door ) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Voornamen (voluit) BSN / Sofinummer Nationaliteit Soort identiteitsbewijs¹ Nummer identiteitsbewijs Burgerlijke staat Alleenstaand

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Naam Aanvrager:. Procedure aanvraag schuldhulp, budgetbeheer of bewindvoering U meldt zich aan of u

Nadere informatie

UW ADVOCAAT WAT KOST DAT?

UW ADVOCAAT WAT KOST DAT? AdvocatenCollectief UW ADVOCAAT WAT KOST DAT? Advocaten mr Jean-Louis van Os mr Fanny Donders mr Pieter van der Meulen mr Ingrid Nelemans mr Anna van Tol mr Theo ten Velde Wat kost uw advocaat? Het Advocatencollectief

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching Intakeformulier Ri-Organizing Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Intakeformulier Wij Schuldsupport

Intakeformulier Wij Schuldsupport Intakeformulier Wij Schuldsupport Aanmelding voor : Budgetbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN nummer M/V Postcode/woonplaats nummer Mobiele telefoon E-mailadres Gegevens partner: Naam & voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind

Intakeformulier Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M V Geboortedatum Geboorteplaats BSN (Sofinummer) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

Intakeformulier StichtingBewindvoering

Intakeformulier StichtingBewindvoering Intakeformulier StichtingBewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam client Voornamen M/V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel telefoon Email

Nadere informatie

Naam : Telefoonnummer : Voorletters : Mobiel telefoonnr. :

Naam : Telefoonnummer : Voorletters : Mobiel telefoonnr. : Persoonlijke gegevens Rechthebbende : Telefoonnummer : Voorletters : Mobiel telefoonnr. : Nationaliteit : Geboorteplaats : : : Postcode : BSN nummer : : Burgerlijke staat : Paspoortnummer : geldig tot

Nadere informatie

Reden van de aanvraag (& bijzonderheden) Geeft u hieronder kort weer wat de reden voor de aanvraag van inkomensbeheer of beschermingsbewind is.

Reden van de aanvraag (& bijzonderheden) Geeft u hieronder kort weer wat de reden voor de aanvraag van inkomensbeheer of beschermingsbewind is. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Met de gegevens maken we een maandbegroting. Hierop baseren we het bewind of inkomensbeheer. Graag

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind

Intakeformulier Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019 BELEIDSPLAN 2015 t/m 2019 Infospreekuur Houten, Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten Tel. (tijdens spreekuren) 030-6382526 Internet: www.infospreekuurhouten.nl Postadres: p/a Lokaalspoor 28, 3994

Nadere informatie

Intakeformulier. B&M Financieel Beheer

Intakeformulier. B&M Financieel Beheer B&M Financieel Beheer Dit Formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Met de Gegevens maken wij een begroting, hierop baseren we het bewind of inkomensbeheer.

Nadere informatie

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen?

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen? Ministerie van Financiën De heer J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE S GRAVENHAGE Referentie: 09/01066 Contactpersoon: Ernst Radius Betreft: bijstand voor te betalen belastingaanslagbijstand voor te betalen

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Mentorschap Curatele Naam & voornamen M/V Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. Naam + voorvoegsel. Voornamen voluit. BSN telefoon. Gehuwd / Samenwonen / Alleenstaand / Weduwe/-naar / Anders (*)

INTAKEFORMULIER. Naam + voorvoegsel. Voornamen voluit. BSN telefoon. Gehuwd / Samenwonen / Alleenstaand / Weduwe/-naar / Anders (*) INTAKEFORMULIER Persoonlijke gegevens Naam + voorvoegsel Voornamen voluit M / V Roepnaam Straat Huisnummer Postcode........ Plaats geboortedatum. /. /.. Geboorteplaats BSN telefoon Email Burgelijke staat

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Algemene informatie (door u zelf, eventueel met uw begeleider, in te vullen): 1 Achternaam 2 Tussenvoegsel 3 Voorletters 4 Adres 5 Postcode en Woonplaats 6 BSN

Nadere informatie

Analyse aanbod Ermelo

Analyse aanbod Ermelo Analyse aanbod Ermelo (Op basis van cijfers 2008) A. Aanknopingspunten uit Actief en betrokken meerjarenbeleidsplan Wmo 2008-2012 Om zelfredzaamheid te vergroten en mensen meer te betrekken bij activiteiten

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011 Belasting over 2010 Nibud, maart 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aangifte doen... 4 3. Maandelijkse belastingteruggaaf... 5 4. Belastingteruggaaf over het afgelopen jaar... 6 5. Geld betalen... 7 6. Wijzigingen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden!

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden! Het ingevulde formulier met bijlagen sturen naar uw regiokantoor. Procedure U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening met of zonder budgetbeheer. Om tot

Nadere informatie

Intakeformulier Stichting-3D

Intakeformulier Stichting-3D Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen Geboortedatum Geboorteplaats BSN (Sofinummer) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Bureau Sociaal Raadslieden. Verslag 2012

Bureau Sociaal Raadslieden. Verslag 2012 Bureau Sociaal Raadslieden Verslag 2012 Oktober 2013 INLEIDING Voor u ligt het verslag over 2012 van bureau Sociaal Raadslieden, afdeling Zorg, gemeente Nijmegen. Het jaar 2012 was behoorlijk spannend.

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Intakeformulier C&G Bewindvoering

Intakeformulier C&G Bewindvoering Intakeformulier C&G Bewindvoering Gegevens Cliënt BSN nummer Voorletters Voornaam Achternaam Nationaliteit Adres Postcode / woonplaats Telefoon Mobiele telefoon Emailadres Geboorteplaats Geboortedatum

Nadere informatie