Pensioen. nummer 2, juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen. nummer 2, juni 2014"

Transcriptie

1 Pensioen. nummer 2, juni 2014 Marc van Luijk & Dick Berlijn Hackers zijn lui. Als ze bij een ander makkelijker binnenkomen, doen ze het daar. De gelegenheid creëert de dief

2 In dit nummer: Redactioneel Een betrouwbare overheid? Interview Pensioenfondsen, qua IT-risicomanagement bent u er nog niet Externe verslaggeving voor pensioenfondsen blijvend in beweging 12 Governance bij vastgoedbeleggingen van pensioenfondsen Pensioenfondsen anno 2014 Hoe gaat Pensioenfonds Horeca & Catering om met de trends in de pensioenmarkt? Is de nettolijfrente het product voor de oude dag van de toekomst? 22 Wet algemeen pensioenfonds: consultatieronde voorontwerp afgesloten 24 Toekomstbestendig risicoraamwerk Ralphs Column Van defined benefit naar defined exit: is IFRS inductor of kwade oorzaak? Governance, Risk en Compliance geïntegreerd

3 Redactioneel Een betrouwbare overheid? O nlangs werd bekend dat het AON-pensioenfonds voornemens is naar België te verhuizen. Al eerder hebben diverse pensioenfondsen van Nederlandse ondernemingen hun vestigingsplaats verhuisd naar België. In een reactie op dit nieuws liet met name minister Dijsselbloem van zich horen. Hij vindt het onverantwoord dat pensioenfondsen Nederland verlaten om aan het Nederlandse toezicht te ontsnappen. Zo liet hij zich ontvallen dat het ontlopen van Nederlands toezicht slecht is voor de mensen die hun pensioen via dat fonds geregeld hebben. Van de voorzitter van de Eurogroep zou je toch een ander geluid verwachten. Een van de belangrijkste verworvenheden van de Europese samenwerking is het vrije verkeer van goederen en diensten. Nu dit vrije verkeer pensioenfondsen de keuze geeft hun zetel te verplaatsen, is het vreemd dat Dijsselbloem daar bezwaren tegen heeft. Daarbij gaat hij ervan uit dat het doel van de pensioenfondsen enkel is het Nederlandse toezicht te ontlopen. Pensioenfondsen die met name de belangen van de deelnemers dienen te behartigen, zullen met een goed en solide toezicht geen problemen hebben. Dit is immers in het belang van de deelnemers. Ik vrees echter dat de Nederlandse overheid hier de hand in eigen boezem moet steken. Tot voor enkele jaren gold het Nederlandse pensioensysteem als het beste van de wereld. Nu lijkt daar in de visie van politiek Den Haag nog maar weinig van te deugen. Dit heeft geleid tot een stortvloed aan (voorgenomen) nieuwe wetgeving. Daarbij is niet zelden sprake van proefballonnetjes en wetsvoorstellen die in de loop van de behandeling een totaal andere inhoud krijgen. Dit terwijl het pensioensysteem is gebaat bij duidelijke kaders waar partijen voor langere tijd op kunnen vertrouwen. Het kabinet lijkt er echter alles aan te doen om onzekerheid te scheppen over deze kaders op langere termijn. Daar waar bijvoorbeeld het wettelijke fiscale kader tot 1999 vele jaren onaangepast is gebleven, lijkt de fiscale wetgever nu op hol te zijn geslagen. Zo hebben we net een ingrijpende wijziging per 1 januari 2014 achter de rug. Per 1 januari 2015 is men voornemens opnieuw het fiscale kader ingrijpend te wijzigen. Daarbij heeft men aangegeven dat werkgevers en werknemers ervan uit moeten gaan dat per 1 januari 2016 de pensioenleeftijd waarschijnlijk weer wordt gewijzigd. Ook op civielrechtelijk terrein bestaat er al lange tijd onduidelijkheid over de uiteindelijke uitkomst van de plannen van het kabinet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. Ook pensioenuitvoerders hebben behoefte aan stabiliteit en een duidelijk wettelijk kader. Ik kan slechts constateren dat dat de laatste jaren in Nederland ontbreekt. Daardoor is het niet vreemd dat pensioenfondsen hun ogen laten vallen op een ander wettelijk systeem. Als Nederland dat niet zint, moet men zorgen dat men de eigen zaken op orde heeft. Carl Luijken Reacties: Pensioen nummer 2 juni

4 Pensioenfondsen, qua IT-risicomanagement bent u er nog niet De grote banken hebben inmiddels wel begrepen wat de betekenis is van cybercrime, maar pensioenbestuurders twijfelen vaak nog aan de relevantie van dit thema voor hun organisatie. Terwijl de pensioenwereld een dynamische omgeving is met veel actoren en dito kwetsbaarheden. Alle reden voor Deloitte om het seminar Cyber Security voor Pensioenbestuurders te organiseren, op 11 maart Marc van Luijk, Director Financial Services Industry, en generaal b.d. Dick Berlijn, Senior Board Advisor, over het belang van digitale veiligheid als fundament van functioneren zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk. 4

5 Pensioendeelnemers kunnen er niet meer klakkeloos van uitgaan dat er op een betrouwbare manier met hun data wordt omgesprongen Pensioen nummer 2 juni

6 Waarom een seminar specifiek voor de pensioenbranche? Marc van Luijk: Wat de groeiende digitalisering kan betekenen voor de bedrijfsvoering van pensioenfondsen, wordt nog niet echt doorvoeld. Er heerst een bijna onvoorwaardelijk vertrouwen in grote instellingen in Nederland, maar men zou beter moeten weten. Het feit dat pensioenfondsen over heel veel geld beschikken en aan duizenden deelnemers uitbetalen, maakt ze op voorhand kwetsbaar voor criminaliteit. Wat als bekend wordt dat jouw inkomensgegevens op straat liggen? Daar wordt iedereen onrustig van. Alleen wanneer je in staat bent verdachte onregelmatigheden in je dataverkeer te detecteren, kun je effectieve maatregelen nemen Welke trends kent de pensioenbranche waardoor de cyberrisico s alleen maar toenemen? Van Luijk: Vroeger stond alles op papier; nu worden er voor de deelnemers allerlei websites gelanceerd waar ze gepersonaliseerde financiële informatie kunnen halen. Als die gegevens beïnvloedbaar blijken door derden, zou dat betekenen dat men verkeerde info krijgt over de eigen pensioensituatie, met alle claim- en reputatierisico s van dien. Ook krijgt veel vermogensbeheer een digitaal karakter. Vermogensbeheer waar het pensioenfonds verantwoordelijk voor is, maar dat wordt uitbesteed als elektronische handel: aandelentransacties en dergelijke. Als vermogensbeheerders dat niet op orde hebben, speelt uiteindelijk hetzelfde financiële risico als bij banken en verzekeraars, namelijk dat er geld ontvreemd kan worden. Daarnaast is er veel berichtenverkeer tussen pensioenfonds, werknemers en werkgever rondom pensioen bij indiensttreding, overlijden, arbeidsongeschiktheid enzovoort. Dat zijn heel veel mutaties, en ook die gaan steeds vaker via websites en portals. Pensioendeelnemers kunnen er, kortom, niet meer klakkeloos van uitgaan dat er op een betrouwbare manier met hun data wordt omgesprongen. Hebben affaires als die van DigiNotar een paar jaar terug, toen bleek dat alle overheidswebsites gehackt konden worden, geen verhoogd risicobewustzijn teweegbracht in de samenleving? Dick Berlijn: Dat zou je verwachten, maar men leek er de schouders over op te halen. Incidenten worden toch snel vergeten. Als het jou niet geraakt heeft, is het kennelijk minder relevant. Het is dus een thema dat constant onder de aandacht gebracht moet worden. En dat ligt op het bordje van bestuurders. Van Luijk: Binnen de financiële sector waren banken en 6

7 verzekeraars aanvankelijk het doelwit. Maar naarmate zij hun beveiliging beter op orde hebben, gaan cybercriminelen automatisch op zoek naar instellingen met een lagere drempel. Berlijn: Hackers zijn ook lui. Als ze bij een ander makkelijker binnenkomen, doen ze het daar. De gelegenheid creëert mede de dief. Goed crisismanagement is voor procent een kwestie van een gedegen voortraject. Het is per definitie proactief Hoezeer is het vertrouwen in de financiële sector geschaad? Van Luijk: Dat vertrouwen stond al zwaar onder druk. Bij banken en verzekeraars door te hoge kostenberekeningen, in de pensioenbranche door discussies als: wie betaalt nu premie voor wie? en tot hoever reikt de solidariteit? Het duurt nog even voordat het vertrouwen weer hersteld is. Daar hoort zeker bij dat je veilig omgaat met persoonlijke gegevens. Berlijn: Vertrouwen is een essentieel element voor het totale maatschappelijk functioneren. Zonder veiligheid en vertrouwen beginnen samenlevingen te haperen. Als je daarover doordenkt, kom je uit bij verantwoordelijkheden. Van overheden, van bedrijven, van individuen. Een complicatie bij cybercrime is dat je de vijand niet kunt zien. Berlijn: Precies, en wat doe je als je niet weet waar het gevaar vandaan komt? Dan maak je zogezegd je hang-en-sluitwerk robuuster, verstevig je je muren en breng je buitenverlichting aan. Data en netwerken laten zich echter niet alleen door dikkere muren beschermen. Begrijp me goed: dikke muren zijn niet verkeerd. Je basishygiëne moet op orde zijn. Maar daarnaast, vanwege die onzichtbare tegenstander, en ook vanwege het kat-en-muisspel tussen hacker en beveiliging, moet je ervan uitgaan dat men altijd wel bij je kan binnenkomen. Als de CIA, NSA of Mossad bij je wil inbreken, houd je dat waarschijnlijk niet tegen. Maar bij alle andere aspiranten kun je veel doen om ze de entree te bemoeilijken. En dan nóg zul je een keer ten prooi vallen aan het virus, dus moet je je weerstand opbouwen zodat je er niet meteen vreselijk ziek van wordt of eraan overlijdt. Dus ook al heb je ondoordringbare firewalls, is je software gepatcht en doe je aan penetration testing allemaal hartstikke goed, er is meer nodig. Zoals? Berlijn: Het begint met een structurele assessment van je organisatie. Waar zitten mijn zwakke plekken? Hoe veilig is mijn IT-infrastructuur? Waar staan mijn data? In de cloud? Wil ik dat wel? Hoe zit het met mijn governance? Hoe aware is mijn personeel? Op basis van het beeld dat ontstaat, kun je, uitgaande van je risicobereidheid, passende maatregelen nemen preparation. Bijvoorbeeld je IT anders inrichten, of afspraken maken met ondersteunende partijen die je software delen. Dit zijn de dingen die je op z n minst moet doen. Onze samenleving wordt steeds minder tolerant ten opzichte van partijen die dat nalaten. Van Luijk: In dat opzicht is het opmerkelijk hoe sommige organisaties reageren of beter: niet reageren op het feit dat Microsoft het onderhoud op Windows XP staakt. Je zou denken: zoiets zie je van ver aankomen. Bovendien, XP is de belangrijkste applicatie van de BV Nederland; je mag toch aannemen dat men tijdig maatregelen neemt. De signalen hierover geven de burger echter weinig vertrouwen. Berlijn: Wat mij ook verwondert is dat de centrale overheid dit via een onderhoudscontract met Microsoft heeft geregeld, maar de decentrale overheden laat bungelen. Op dit gebied is nog een wereld te winnen. Assess en prepare zijn de eerste stappen op weg naar cyber security. Wat komt daarna? Berlijn: Alleen wanneer je in staat bent verdachte onregelmatigheden in je dataverkeer te detecteren, kun je effectieve maatregelen nemen. Maatregelen die minder ingrijpend, kostbaar of pijnlijk zijn dan wanneer je ze moet nemen als het water al over de dijken klotst. Een goede waarnemingsfunctie monitoring is dus essentieel. Dan blijf je aan de goede kant van de powercurve. Het is makkelijker een dijk te verstevigen dan een watersnoodramp op te lossen. Hier ga je van reactief naar proactief, want dit impliceert meeluisteren, meekijken, zorgen dat je weet wat er op je netwerk gebeurt. Weten dat er bijvoorbeeld op social media vervelende dingen over jouw pensioenfonds worden gezegd. Informatie uitwisselen met je partnerorganisaties, om je situational awareness scherper te krijgen. Deze monitoring capability kun je zelf inrichten, maar als je daar de middelen niet voor hebt, luidt het advies: besteed het uit. Er zijn partijen die dat goed, dat wil zeggen 24/7, aanbieden: Monitoring-as-a-Service. Zoals u zegt: het virus komt toch een keer binnen. Wat doe je dan? Berlijn: Als je iets ernstigs opmerkt, moet je snel de juiste mensen kunnen mobiliseren alert en adequaat Pensioen nummer 2 juni

8 kunnen reageren respond. Een goede incident respond capability betekent dat je een team van professionals hebt die niet alleen de juiste maatregelen kunnen treffen, maar hier ook door en door in getraind zijn. Dus zeggen wij tegen organisaties: ga oefenen, voordat je die grote DDos-aanval krijgt. Laat er maar een simulatie op los. Kijk daarbij niet alleen naar de IT-aspecten, maar bijvoorbeeld ook naar de communicatie naar de klanten, de besluitvorming, de rol van de Raad van Bestuur, enzovoort. Door jezelf stevig onder druk te zetten en regelmatig te oefenen, toets je de theorie aan de praktijk en sluit je verrassingen zoveel mogelijk uit. Mooie plannen zijn niet voldoende; je moet een goed getraind apparaat hebben en worst case cyberscenario s bedenken die je Cybercrime overkomt je gegarandeerd een keer. En dan wordt jou als pensioenbestuur gevraagd: wat heb jij gedaan om de risico s te mitigeren? achteraf gaat evalueren en bijstellen. Dat brengt routine, rust en zelfvertrouwen. Als er dan iets gebeurt, treedt er een geoliede machinerie in werking en voorkom je dat een incident leidt tot een crisis. Goed crisismanagement is voor procent een kwestie van een gedegen voortraject. Het is per definitie proactief. Het vervelende is dat er meestal iets gebeurt wat je niet had verwacht. Berlijn: Wat daarbij goed werkt is blue team vs red team, een methodiek om jezelf uit te dagen. We hebben bij Deloitte een topteam van ethical hackers, die jaarlijks meedoen aan de mondiale Cyberlympics. Het aardige is dat we die al drie keer op rij hebben gewonnen. Die hackers dagen elkaar uit onder het motto: It takes a thief to catch a thief. Je moet je verdediging laten stresstesten; dan zie je waar je zwakke plekken zitten. Niet te snel tevreden zijn. Van Luijk: Binnen Deloitte heeft dit geleid tot een nieuwe dienst: Hacking-as-a-Service, waarbij we met medeweten van de klant proberen in diens gesloten digitale omgeving binnen te komen. Eenmalig, met enige regelmaat of op permanente basis. Op grond van de bevindingen nemen bedrijven vervolgens maatregelen: bijvoorbeeld dat je anders omgaat met je data, infrastructuur of governance. Om je gebouw brandveilig te krijgen nodig je ook de brandweer uit voor een expert opinion; zo gek is dat dus niet. Cybercrime gaat niet alleen over IT, maar over het voortbestaan van je organisatie. Berlijn: Daarom moet je maatregelen nemen om zo snel mogelijk weer in business te zijn recover, de laatste schakel in onze aanpak. Als je te lang platligt verlies je geld, of klanten, of je leidt reputatieschade, of je krijgt claims aan je broek, of de Europese Commissie zegt dat je niet goed bent omgegaan met privacygevoelige gegevens. Vier procent van je jaaromzet kun je als boete krijgen. Dat moet toch een prikkel geven om je zaken op orde te hebben. Cybercrime overkomt je gegarandeerd een keer. En dan wordt jou als pensioenbestuur gevraagd: wat heb jij gedaan om de risico s te mitigeren? Dan kom je niet weg met: ik ging ervan uit dat het goed geregeld was. Van Luijk: Die verantwoordelijkheid strekt zich uit over de hele supply chain. Bijna alle pensioenfondsen hebben hun primaire processen uitbesteed. Dat betekent dat ze bij de selectie van partners het risico van cybercrime al moeten meewegen. Goed contact met een betrouwbare partij volstaat niet. Dat is ook het standpunt van DNB, die de nadruk legt op ketenintegraliteit en bijvoorbeeld risicorapportages eist over uitbestede processen. Spitsen de risico s zich niet steeds meer toe op cloud? Steeds meer ondernemingen stappen immers in de cloud. Berlijn: Dat laat onverlet dat je als organisatie te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de veiligheid van je data. Daar moet je dus op z n minst over hebben nagedacht als je afspraken maakt met je cloudprovider. Van Luijk: Voor pensioenfondsen is relevant dat gegevens van deelnemers niet zomaar overal ter wereld neergezet mogen worden. Met fysieke data is dat een vanzelfsprekendheid, maar met elektronische data lijkt men dat vergeten te zijn. Dat naïeve beeld mag je als financiële partij niet hebben in Nederland, met 1000 miljard in de pensioenpot. Berlijn: We zijn ons gelukkig steeds beter bewust van de risico s, en zien dat we achterstallig onderhoud moeten plegen rondom de technologie die we hebben omarmd. Maar toch zijn alle maatregelen die je achteraf aanbrengt ook weer te omzeilen. Je moet dus veel eerder in het proces rekening houden met security al bij het ontwerp. 8

9 We noemen dat security by design. Dit houdt in dat je de veiligheidsaspecten incorporeert in de criteria waar het systeem aan moet voldoen. Je maakt ook niet eerst een auto om vervolgens te gaan nadenken over veiligheid. Al op de tekentafel ga je ervan uit dat je tegen een boom kunt botsen. Die impacttechnologie en airbag zitten er dus vanaf het begin al in. Hoe ver zijn pensioenfondsen met hun IT Risk Management? Van Luijk: IT en informatiebeveiliging worden steeds belangrijker. Cybercrime eist zijn plek op naast risico s van belegging en liquiditeit en dergelijke. Banken en verzekeraars worden door de toezichthouder via self-assessments al kritisch bevraagd over hoe ze cyberrisico s hebben geborgd. Het is een standaardonderdeel van hun risicoraamwerk geworden. Bij pensioenfondsen vertoont het risicomanagement nog niet altijd de gewenste volwassenheid. Het is vaak nog reactief, ad hoc en incidentgedreven, terwijl proactief, structureel en geïntegreerd de streefbegrippen zijn. In ons Maturity Model gaan we minimaal voor niveau 3, waarbij een fonds laat zien dat het goed over cyberrisico s heeft nagedacht, maatregelen heeft getroffen en deze ook heeft getest. Belangrijkste boodschap die we pensioeninstellingen meegeven: qua IT-risicomanagement bent u er nog niet. Berlijn: Om het gevoel van urgentie aan te wakkeren, gaat er niets boven een live demo. Zo hebben we onlangs bij een seminar in Zeist een nep-hotspot uitgezet waarmee we alle online bewegingen van de deelnemers konden volgen; elke site die ze tijdens het seminar bezochten, elk Twitterbericht dat ze uitstuurden, gebruikersnamen, wachtwoorden. Toen we deze Als organisatie blijf je te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van je data. Daar moet je dus over hebben nagedacht als je afspraken maakt met je cloudprovider gegevens aan het eind van de sessie geanonimiseerd op een scherm presenteerden, zag je de pensioenbestuurders even schrikken! Er kwamen reacties als: Wij zijn wel heel erg makkelijk in het accepteren van mobiele devices in het dagelijks gebruik. Al die beleggingstransacties en koersgevoelige informatie; het gaat allemaal door de lucht naar mijn ipad. Hoe veilig is dat eigenlijk? Een nauwelijks te onderschatten vraag. Pensioen nummer 2 juni

10 Externe verslaggeving voor pensioenfondsen blijvend in beweging Verslaggevingsrichtlijnen zijn bedoeld om verschaffers, gebruikers en controleurs van externe verslaggeving te assisteren door het definiëren van de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Actuele ontwikkelingen in de pensioensector zoals het korten op pensioenaanspraken en pensioenrechten of de vraag hoe om te gaan met zogenoemde VPL-gelden vereisen nieuwe richtlijnen voor de verwerking in de externe verslaggeving van pensioenfondsen. 10

11 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in het najaar van 2013 een gewijzigde Richtlijn 610 betreffende de externe verslaggeving voor pensioenfondsen voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014 opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Eerdere toepassing dan 1 januari 2014 is aanbevolen. De gewijzigde Richtlijn 610 bevat zowel nieuwe als gewijzigde bepalingen voor de externe verslaggeving voor pensioenfondsen. De belangrijkste worden hierna toegelicht. Korten op pensioenaanspraken en pensioenrechten In alinea 251a is in overeenstemming met de eerdere uitingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (Uitingen en ) verduidelijkt hoe een pensioenfonds kortingen op pensioenaanspraken c.q. pensioenrechten moet verwerken. Op basis van deze verduidelijking geldt dat pensioenfondsen een korting verwerken in hun voorziening per balansdatum voor zover een korting onvermijdelijk is, maar ook als per balansdatum nog geen onvoorwaardelijk besluit is genomen, maar het per balansdatum zeker is dat na deze datum een onvoorwaardelijk kortingsbesluit zal worden genomen. Uitvoerings- en transactiekosten De eerdere ontwerprichtlijnen in de alinea s 314 en 503 over de gewenste transparantie in verslaggeving omtrent uitvoerings- en transactiekosten van vermogensbeheer en kosten van pensioenbeheer zijn definitief geworden. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft geen nadere omschrijving hoe deze gewenste transparantie eruit moet zien, maar verwijst naar normen die daaromtrent in het maat schappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Deze normen verwijzen onder andere naar de onder verantwoordelijkheid van de Pensioenfederatie opgestelde Aanbevelingen Uitvoeringskosten 2013 Nadere uitwerking kosten vermogensbeheer, herziene versie met aanvullingen. VPL-gelden In alinea 270 is een nieuwe ontwerprichtlijn opgenomen die van toepassing is op pensioenfondsen die middelen beheren die voortvloeien uit met de sociale partners overeengekomen regelingen, niet zijnde pensioenregelingen (zogenaamde VPL-gelden). Deze nieuwe richtlijn stelt dat ontvangen VPL-gelden die per balansdatum nog niet zijn aangewend, als een afzonderlijke verplichting worden opgenomen op de balans van het pensioenfonds. Achtergrond van deze nieuwe richtlijn is het standpunt van De Nederlandsche Bank dat VPL-gelden geen eigendom zijn van het pensioenfonds en vermenging tussen de reguliere pensioenregeling en de VPL-gelden moet worden voorkomen. De gewijzigde Richtlijn 610 bevat zowel nieuwe als gewijzigde bepalingen voor de externe verslaggeving voor pensioenfondsen Handreiking Jaarverslaggeving Pensioenfondsen 2014 Om bestuurders van pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties, accountants en andere bij pensioen fondsen betrokken personen te ondersteunen bij vraagstukken omtrent externe verslaggeving voor pensioenfondsen, heeft Deloitte een volledig geactualiseerde Handreiking Jaarverslaggeving Pensioenfondsen gepubliceerd. De Handreiking is kosteloos verkrijgbaar via actueel.deloitte.nl/branches/financial-services/fsi-value/ fsivalue-imp/een-praktische-handreiking-voor-de-externeverslaggeving-pensioenfondsen. Marc van Luijk Audit Bart Gulicher Audit Pensioen nummer 2 juni

12 Governance bij vastgoedbeleggingen van pensioenfondsen Bij investeringen in vastgoed gaat het vaak over de toekomstige mogelijkheden die vastgoed biedt: Kantoren op de Zuidas zijn in trek bij internationale beleggers, De vastgoedmarkt in London is oververhit, Aan vrije sector huurwoningen tussen 700 en 1000 euro is in Nederland een groot tekort. Ook wordt veel gesproken over juist wel of niet direct of indirect investeren in vastgoed. En welke investment managers zijn in staat de beste beleggingskansen uit de markt te halen? Zeer relevante vragen en zeer interessante materie, maar hoe worden de 71 miljard aan bestaande vastgoedinvesteringen van pensioenfondsen beheerd? Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met beleggingen in special purpose vehicles en met club deals die niet goed renderen? 1 Thema s DNB Toezicht Platform Taxateurs en Accountants, Goed gewaardeerd Vastgoed 27 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het vastgoedbezit en de leningenportefeuilles van banken. De Europese Centrale Bank doet dit momenteel nog eens dunnetjes over. Dit doen ze niet zonder reden. De exposure van de Nederlandse bancaire sector in vastgoed is groot, waardoor negatieve waardeontwikkelingen in het vastgoed grote risico s voor het Nederlandse bankwezen vormen. Ook geldt voor de Nederlandse pensioenfondsen een grote exposure in vastgoed. DNB heeft in aangekondigd onderzoek te doen naar beleggingen in commercieel vastgoed bij pensioenfondsen en verzekeraars. Dit onderzoek kent twee speerpunten. Ten eerste de waardering van vastgoed, waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanbevelingen van Platform Taxateurs en Accountants. 2 Ten tweede wordt specifieke aandacht besteed aan buitenlandse beleggingen via vooral niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. In maart van dit jaar heeft DNB aangegeven mogelijk nog een sectorbrief over dit thema op te stellen. De bevindingen van DNB zijn grofweg: (1) taxaties kunnen transparanter, (2) beheersprocessen voor buitenlands niet-genoteerd vastgoed zijn over het algemeen op orde, (3) waardering vergt aandacht. De twee speerpunten van het onderzoek van DNB zijn relevant, maar dekken niet de volledige lading als het gaat om risicobeheersing van de vastgoedportefeuille. Zoals gezegd, wordt aan de voorkant veel aandacht besteed aan de investeringskansen die op dat moment aanwezig zijn en de selectie van de juiste investment manager. Maar hoe gaat de investment manager na investering om met het vastgoedbezit? Hierbij komt een belangrijke governancevraag bij vastgoedbeleggingen om de hoek kijken. Hoe zorg je er als pensioenfonds voor dat de vastgoedbeleggingen goed worden beheerd en op welke manier kun je adequaat monitoren en bijsturen als dat nodig is? Hoe weet je als pensioenfonds dat de investment manager de juiste prioriteiten stelt als het gaat om acquisitie en verkoop van vastgoed in relatie tot andere transacties voor andere klanten? DNB heeft in een eerder onderzoek naar beleggingen in vastgoed van pensioenfondsen reeds geconcludeerd dat de invulling van het risicobeheer in veel gevallen onvoldoende aansluit op de complexiteit van het beleggingsbeleid. Risicobeheer moet in alle fasen van het beleggingsproces worden betrokken, van het vaststellen van het strategisch beleggingsbeleid tot aan de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Een sanity check 12

13 op de processen bij de vermogensbeheerder en ook een incidentele deep dive naar de onderliggende stenen maken hier onderdeel van uit. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: toetsen van mandaten voor vermogensbeheer aan opgestelde uitgangspunten; door pensioenfonds opgestelde eisen ten aanzien van (risico)rapportages van vermogensbeheerders; taxaties en het taxatieproces van de vastgoedbeleggingen; periodieke stressscenario s, onder andere gericht op waardeveranderingen in de portefeuille in relatie tot de leverage van (beursgenoteerde) vastgoedfondsen; spreiding van bestaande vastgoedportefeuille naar regio s en sectoren; transparantie bij het selecteren van zakelijke relaties en ook zicht op de transparante processen van de investment manager; customer due diligence (CDD)/tegenpartij-analyse; met wie doe je zaken; hoe is de CDD geregeld in het proces van aankoop, verhuur, verkoop van vastgoedobjecten? De kennis en capaciteit bij pensioenfondsen op het gebied van vastgoedbeleggingen verschilt sterk. Bij met name middelgrote en kleinere pensioenfondsen ontbreekt Risicobeheer moet in alle fasen van het beleggingsproces worden betrokken het in sommige gevallen aan specifieke vastgoed- en marktkennis. Aangezien ook bij deze pensioenfondsen significante directe en indirecte vastgoedbeleggingen aanwezig zijn, verdient het aanbeveling om periodiek een toets op de governance rondom deze investeringen uit te voeren. Daarbij biedt het onderzoek van de DNB aandachtspunten die in een governance-check niet misstaan. Rob Huisman Real Estate Transactions Pensioen nummer 2 juni

14 Pensioenfondsen anno 2014 Hoe gaat Pensioenfonds Horeca & Catering om met de trends in de pensioenmarkt? Pensioenfonds Horeca & Catering neemt sinds vorig jaar wekelijks een risicorapportage van Deloitte af om inzicht te krijgen in zijn eigen beleidsdoelstellingen. Dankzij dit initiatief loopt het fonds vooruit op aanbevelingen van De Nederlandsche Bank (deze worden verderop gespecificeerd) en is het vooruitstrevend bij de inrichting van zijn eerstelijns risicomanagement. Wij vonden het daarom hoog tijd worden om eens een kijkje achter de schermen te nemen op de afdeling vermogensbeheer van één van de grootste pensioenfondsen van Nederland: Pensioenfonds Horeca & Catering. Wouter Jan Naborn (Unit manager Vermogensbeheer) en Bas van Ooijen (Senior Manager Asset Management) stonden ons te woord over hun visie op het monitoren van risico s in deze constant veranderende maatschappij. Het afgelopen decennium zijn beleggingen, die voorheen als relatief veilig en waardevast werden bestempeld, behoorlijk in waarde gedaald. Enkele grote internationale financiële instellingen, waaronder Lehman Brothers, zijn failliet verklaard. Aan deze gevolgen van de financiële crisis liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Een van de belangrijkste aanleidingen is het gebrek aan transparantie van financiële markten en producten. Dit maakt het voor beleggers onmogelijk om een goede inschatting te maken van de risico s van financiële producten, bijvoorbeeld in de Amerikaanse hypothekenmarkt. Naast de vele faillissementen resulteerde het gebrek aan transparantie tevens in een gebrek aan vertrouwen in de financiële markt. Anno 2014 is de financiële sector nog altijd bezig om dit vertrouwen terug te winnen. Welke consequenties zien jullie binnen de organisatie door dit gebrek aan transparantie? Over het algemeen is het aantal klantvragen niet sterk toegenomen. Het is dus niet zo dat we de laatste jaren overspoeld worden met telefoontjes over beleggingen. Wél merken we dat de deelnemers kritischer zijn geworden over het beleggingsbeleid. Zij vragen nadrukkelijk om transparantie, dus daar houden wij rekening mee in onze communicatie. Een goed voorbeeld hiervan is onze website. Hierop bieden we bezoekers uitgebreide informatie over het beleid dat Pensioenfonds Horeca & Catering hanteert en geven we inzage in de externe managers waarmee we werken. Ook zetten wij in onze jaarrapportage uiteen wat de trends en ontwikkelingen zijn in de wereld van pensioenen. Hierdoor verwachten wij het vertrouwen te behouden en duidelijk inzicht te kunnen geven in wat wij doen en waarom we het op deze manier doen. Een andere trend in de pensioenmarkt is dat er steeds meer (internationale) regelgeving bestaat en dat de snelheid waarmee deze regelgeving op ons afkomt enorm toeneemt. Staat regelgeving op dit moment hoog bij jullie op de agenda? Ja, het is zeker een belangrijk agendapunt. Op dit moment zijn onze belangrijkste toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Ook vanuit Europa wordt er steeds meer wet- en regelgeving opgelegd aan 14

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Pensioen. 4, december 2012

Pensioen. 4, december 2012 Pensioen. nummer 4, december 2012 Irene Laan en Remco Rijntjes, senior managers bij Deloitte Pension Advisory Werkgevers zijn blij - of zouden het moeten zijn - met een OR die goed onderlegd is. Dat vergemakkelijkt

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief N I EU W EL A N OF BL I NDE M U U R? H ET PENSIOENA K KOOR D I N PER SPEC T I EF Over Towers Watson Towers Watson is een wereldwijd professioneel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES De Pensioenwereld in 2015 kpmg.nl De Pensioenwereld in 2015 4 De Pensioenwereld in 2015 Voorwoord Stilstaand water gaat stinken, zo luidt een bekende wijsheid.

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Apothekers heeft het genoegen u het jaarverslag over het boekjaar 2004 aan te bieden. Dit verslag is overeenkomstig het

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2013. Peter Schonewille Ontsluiting Europese pensioenmarkt via soft law

Pensioen. 3, september 2013. Peter Schonewille Ontsluiting Europese pensioenmarkt via soft law Pensioen. nummer 3, september 2013 Peter Schonewille Ontsluiting Europese pensioenmarkt via soft law In dit nummer: 4 12 18 23 3 4 10 12 16 18 23 26 Redactioneel De praktijk trekt zijn eigen plan Ontsluiting

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013 Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit Thema s DNB toezicht 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 De financiële sector vergroot zijn weerbaarheid 6 2.1 Banken: migratie

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank. Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur

Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank. Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur Jaargang 21 Nummer 04 december 2014 Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur Peter Borgdorff

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014 Ralph Hamers, ING: Bij ING begint en eindigt alles bij de klant DoubleDividend Wij hebben een langetermijnvisie en dat moeten beleggers ook hebben Ronde Tafel: Inzicht in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie