Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14"

Transcriptie

1 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14

2 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13 14 Situatietekening 16 Algemene opmerkingen 18 Woningborg 19 Bouwbeschrijving 20 Woningafwerking 28

3 Algemene projectgegevens Omschrijving project Dit project omvat het bouwen van: 7 woningen, blok 10 Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld 2 hoekwoningen type J13, bouwnummers 467 en 473 Middelduur: 5 middenwoningen type J14, bouwnummers 468 t/m 471 en 472 Ontwerp JINX Architecten BV Nijverheidsweg-Noord 74A 3812 PM AMERSFOORT Telefoon Ontwikkeling Veller BV Westerdorpsstraat AW HOEVELAKEN Telefoon Realisatie Bouwbedrijf R. van de Mheen Westerdorpsstraat AW HOEVELAKEN Telefoon Inlichtingen en verkoop Midden Nederland Makelaars Kampstraat AV BARNEVELD Telefoon Drieklomp Makelaars Apeldoornsestraat PM VOORTHUIZEN Telefoon

4 Gevel tekeningen 4

5 Voorgevel Gevel links Achtergevel Gevel rechts Principedoorsnee 5

6 Hoekwoning Type J13 Bouwnummer 467 (getekend) Bouwnummer 473 (gespiegeld)

7 Voorgevel Achtergevel Zijgevel Principedoorsnee Hoekwoning Type J13 7

8 Begane grond 8 Hoekwoning Type J13

9 Eerste verdieping Hoekwoning Type J13 9

10 Zolder 10 Hoekwoning Type J13

11 Je eigen huis inrichten zoals jij het wilt

12 Tussenwoning Type J14 Bouwnummers 468 (getekend), 469 t/m 472 (gespiegeld) Voorgevel Achtergevel Principedoorsnee 12

13 Begane grond Eerste verdieping Zolder Tussenwoning Type J14 13

14 Garage Type J13 Bouwnummer 467 & 473

15 Voorgevel Linker zijgevel Achtergevel Rechter zijgevel Garage hoekwoning Type J13 15

16 Situatietekening blok 10, Veller II

17 17

18 Algemene opmerkingen Wijzigingen tijdens de bouw voor individuele kopers kunnen worden uitgevoerd conform een nader door de aannemer te verstrekken meerwerklijst, afhankelijk van de stand van de bouw zijn er na het leggen van de zoldervloer geen wijzigingen meer mogelijk Daar waar op de tekening meubels of huishoudelijke apparaten staan getekend, zijn deze uitsluitend ter plaatsbepaling. Deze zullen niet worden geleverd. Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen in de vorm van sparingen, open haarden e.d. voor de oplevering van de woning zal niet worden gehonoreerd. Na de oplevering is dit geheel voor risico van de koper en mag dit alleen worden uitgevoerd met toestemming van de plaatselijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht. noodzakelijk mocht blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen zijn niet mogelijk. De bijgevoegde tekeningen hebben geen bewijskracht ten aanzien van erfafscheidingen, perceelgrootte, maten etc. Geringe afwijkingen ten opzichte van de op de tekeningen aangegeven maatvoeringen geven geen reden tot reclames of verrekening. Krimpscheurtjes Krimpscheurtjes kunnen ontstaan bij vloeren, wanden bij plafond/wand aansluitingen. Krimpscheurtjes kunnen ook ontstaan op naden van vloerelementen. Met name bij spuitwerk kan dit zichtbaar worden. Deze kunnen niet als een gebrek worden aangemerkt. Deze prospectus is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De bouwdirectie behoudt zich het recht voor af te wijken van het in deze prospectus gestelde, indien en voor zover dit technisch of architectonisch

19 Woningborg garantie- en waarborgregeling 2010 Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in? Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en tracht de kwaliteit van nieuwbouwkoopwoningen te verbeteren. Woningborg N.V. zicht op zekerheid Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan worden, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan dragen zij hier zorg voor. bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn aangesloten, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantieen waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn beperkt en uitgesloten. Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. De opgenomen perspectief tekening in de verkoopbrochure geven een art impressie weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden en dient enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van de woning. 19

20 Bouw beschrijving De woningen worden aangesloten op het waterleiding- De woningen worden gebouwd volgens de voorschriften gas- en elektriciteitsnet, alsmede op het gemeenteriool. en garantieregeling conform de Woningborg Garantie- De aansluitkosten zijn in de koopsom opgenomen. De en Waarborgregeling leidingen en installaties worden aangebracht volgens de daarvoor geldende voorschriften door erkende De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die installateurs. wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze Door de Gemeentelijke Energiebedrijven kunnen (ten wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, dienste van centraal antenne systeem, telefoon en uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning; deze elektra) op of nabij de erfafscheiding resp. gevel, de wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven door de diensten benodigde kasten en/of trafogebouwtjes geplaatst worden. De aansluitkosten van de kosten. tot vragen van vergoeding van mindere of meerdere telefoon en de cai zijn niet in de koopsom opgenomen. De ondernemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer De kleuren en materialen van metselwerk, voegwerk, ondergeschikte aard zijn, registreren op een lijst die op dakbedekking, e.d. worden door de architect bepaald. de bouwplaats ter inzage van de verkrijger zal liggen. 1. Peilen en maten Als peil (P=O) geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. De hoogte van het peil wordt door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Barneveld vastgesteld. 2. Grondwerk Ontgravingen ten behoeve van de funderingen van de woningen tot ca. 90 cm minus peil, ontgravingen ten behoeve van rioleringen, gas, water- en elektriciteitsleidingen tot de vereiste diepte. Aanvullingen met zand of schone grond: de sleuven na gereedkomen en goedkeu ring van de daarin uitgevoerde werken. De bodemafsluiting van de kruipruimte bestaat uit schoon zand. Aanvullingen met schoon zand: de vrijstaande berging. Onder alle bestratingen behorende bij de woningen wordt een zandlaag aangebracht. De tuinen worden vrij van bouwvuil opgeleverd op een hoogte van ca. 15 cm minus peil aan de tuingevel. 3. Riolering Er wordt een volledige riolering geleverd, uitgevoerd in pvc- buizen met de benodigde hulpstukken, ontstoppingsstukken e.d., uitgevoerd in gescheiden stelsel. De riolering wordt tot bovendaks ontlucht.

21 Van alle lozingstoestellen, toiletten, fonteintje, douchecombinatie en de wastafel in de badkamer, de wasmachine en keuken, worden afvoerleidingen aangebracht. 4. Erfafscheidingen De perceelgrootte van de tuinen aangeven met perkoenpalen tot ca. 40 cm boven de grond op de hoeken van de erfperceelgrenzen. 5. Bestratingen Van grijze gerecyclede betontegels, afmeting 30 x 30 x 4,5 cm: - de vloeren van de vrijstaande bergingen. Van grijze gerecyclede betontegels, afmeting 40 x 60 x 5 cm: - de oprijbanen naar de vrijstaande bergingen, - het pad naar de voordeuren. 6. Betonwerk Van gewapend beton: het vulbeton van de vloeren van de woning. Van geprefabriceerde beton: de funderingsbalken en de daaronder aangebrachte palen. 7. Metselwerk Uitgevoerd in baksteen zoals is aangegeven op de geveltekeningen: - de gevelmetselwerk plinten onder de gevelleien - de buitengevels van de vrijstaande berging. Uitgevoerd in kalkzandsteen, dik 15 cm : de binnen spouwmuren van de voor- en achtergevels van de woningen. In kalkzandsteen, dik 15 cm: de binnenzijde van de eindgevel van de woningen. In kalkzandsteen, dik cm: de woningscheidende wanden. Uitgevoerd in gipsblokken, dik 7 cm, fabr. Gibo o.g.: separatiewanden in de woningen, deze met de door de fabrikant voorgeschreven middelen verwerken, verankeren en af te werken. Metselverband en voegwerken: de gevelmetselwerken uitvoeren in halfsteens verband. Alle schone metselwerken te voegen volgens opgave van de directie. 8. Isolatievoorzieningen In de spouw van de gevels van de woningen worden steenwolplaten o.g. aangebracht met een isolatiewaarde van Rc= 3,5 m 2 k/w. Aansluiting dakplaten op muurplaten worden afgedicht met tochtband. 9. Vloeren De begane grondvloeren in de woningen worden uitgevoerd als geïsoleerde systeemvloer, fabricaat ter goedkeuring van de directie, met een isolatiewaarde van Rc= 4,0 m 2 k/w. De verdiepingsvloeren van de woningen zijn systeemvloeren, fabricaat ter goedkeu ring van de directie, met gladde onderkant en v-naden die direct geschikt zijn voor het aan brengen van spuitwerk e.d. 10. Dakplaten De schuine dakvlakken van de woningen worden voorzien van geïsoleerde dakplaten met een isolatiewaarde van Rc= 4,5 m 2 k/w. Onder de schuine dakvlakken bevinden zich staande knieschotten, deze hebben een constructieve functie, derhalve mogen hieraan geen wijzigingen worden aangebracht. De platte daken van de vrijstaande bergingen worden voorzien van vlakke ongeïsoleerde platen. 11. Dakbedekking De schuine dakvlakken van de woningen voorzien van gevelleien fabr. ter goedkeuring van de directie. De platte daken van de vrijstaande bergingen en de platte daken van de dakkapellen voorzien van een 1-laagse bitumineuze dakbedekking. 21

22 12. Goten en hemelwaterafvoeren Aan de onderzijde van de dakleien wordt een inpandige zinken goot aangebracht. 14. Overige timmerwerken Vloerplinten worden niet geleverd en gemonteerd. Hemelwaterafvoeren van aluminium zijn voorzien van de benodigde hulpstukken, ontstoppingsstukken e.d. uitgevoerd in gescheiden stelsel. Direct genieten van een complete woning 13. Timmerwerk Balk- en kaphout wordt uitgevoerd in 1e kwaliteit midden Europees vurenhout. De buitenkozijnen en ramen zijn van hardhout, voorzien van vurenhouten spouwlatten, hardhouten dorpelafdekkers, glaslatten en tochtprofielen. Buitendeuren overeenkomstig het model zoals op tekening is aangegeven: woning entreedeur volgens tekening uitgevoerd in multiplex en de overige deuren als hardhouten glasdeuren, voorzien van benodigde hang- en sluitwerk, slijtstrippen, tochtprofielen e.d. De bergingsdeur is een ongeïsoleerde stalen kanteldeur voorzien van een geëigend slot. Alle buitenbetimmeringen uitvoeren in watervast plaatmateriaal. De trap van de hoekwoningen van de begane grond naar de 1e verdieping uitvoeren als dichte trap, samengesteld uit: - vurenhouten treden met stootborden, bomen en spillen. De trap van de middenwoningen van de begane grond naar de 1e verdieping uitvoeren als een open trap, samengesteld uit: - vurenhouten treden met bomen en spillen. 15. Hang- en sluitwerk De buitendeuren van de woningen worden voorzien van cilindersloten. Deze sloten en alle verdere benodigde hang- en sluitwerk voldoet aan redelijker wijze te stellen eisen voor wat betreft inbraakwerendheid, weerstandsklasse II. De binnendeuren worden fabrieksmatig voorzien van de benodigde vrij- en bezet, dag- nacht- of loopsloten. 16. Kunststeen, fabricaat Holonite De dorpels van de badkamer en het toilet. De vensterbanken onder kozijnen op de gemetsel de borstwering in de slaapkamers, ca. 20 cm breed. 17. Tegelwerk. (type J13) Wandtegels afmeting 20 x 30 cm, staand gelijmd aangebracht volgens omschrijving in de woningafwer king. Voor de aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen van 25,- per m 2 incl. de BTW. Vloertegels afmeting 30 x 30 cm, aangebracht volgens de omschrijving in de woningafwer king. Voor de aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen van 27,50 per m 2 incl. de BTW. De wand- en vloertegels te betrekken van een door de aannemer op te geven leverancier. 17A. Tegelwerk (type J14) Wandtegels wit afmeting 15 x 15 cm, staand gelijmd aangebracht volgens de omschrijving in de woningafwerking. Vloertegels grijs afmeting 20 x 20 cm, aangebracht volgens de omschrijving in de woningafwerking. De trappen van zowel de hoek- als de middenwoningen van de 1e naar de 2e verdieping uitvoeren als een open vurenhouten trap. Op de zolderverdieping wordt rond het trapgat een standaard traphek geplaatst. De trappen worden voorzien van een houten muurleuningen, doorsnede 38 mm. 18. Stukadoorswerk Plafonds: structuur spuitwerk, volgens omschrijving in de woningafwerking. Wanden: structuur spuitwerk boven het tegelwerk, volgens omschrijving in de woningafwerking. Overige wanden komen niet in aanmerking als optie meerwerk. 22

23 19. Dekvloeren Zandcement dekvloeren op de vloeren in de woningen, met uitzonde ring van de betegelde ruimten en achter eventueel voorkomende knieschotten op zolder. 20. Binnenkozijnen en deuren De binnenkozijnen zijn van gemoffeld staal en zijn geschikt voor opdekdeuren, met alle benodigde toebehoren zonder stofdorpel. Uitgevoerd met bovenlichten. Binnendeuren worden uitgevoerd als vooraf afgelakte opdekdeuren, fabr. ter goedkeuring van de directie. 21. Keukeninrichting (type J13) Per hoekwoning leveren en plaatsen een keukeninrichting met een stelpost van 2.250,- incl. monteren, tegelwerk en aannemersprovisie, incl. de BTW. De keuken te betrekken van een door de aannemer op te geven keukenleverancier (die de keuken voor de oplevering ook volledig levert en plaatst), indien de koper daar geen gebruik van wenst te maken zal de aannemer een be drag groot 1.250,- incl. de BTW aan de koper crediteren. De afrekening van de keukeninrichting zal op de lijst meer- en minderwerk worden opgenomen, dus loopt via de aannemer. 21A. Keukeninrichting (type J14) Per woning leveren en plaatsen; een prefab aanrechtblok, in standaard uitvoering met front in wit, fabricaat ter goedkeuring van de directie. Het prefab aanrechtblok heeft een lengte van 180 cm met een rvs-blad voorzien van een enkele gootsteenbak. 22. Ventilatie Ten behoeve van de toevoer van verse buitenlucht worden er -zelfregelende- ventilatieroosters aangebracht in de gevelkozijnen. Plaats en aantal conform geveltekeningen. De keuken, het toilet, de badkamer en de zolder nabij de wasmachine opstelplaats aansluiten op het mechanisch ventilatiesys teem, fabr. ter goedkeuring van de directie, 5 toerig en voorzien van een energie zuinige gelijkstroom ventilator, de ruimtes worden afgezogen via spiralite buis, ventilatorbox op de zolder. De toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht voldoet aan de NEN 1087.

24 23. Koudwaterleiding Vanaf de watermeter in de meterkast wordt een complete waterleiding aangebracht volgens de voorschriften van de Waterleidingmaatschappij. 24. Warmwaterleiding Vanaf het warmwatertoestel wordt een warmwaterleiding aan gebracht naar het tap punt in de keuken, de wastafel en douchemengkraan in de badkamer. De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in kunststof of koperen leidingen. 25. Warmwatervoorziening De warmwatervoorziening is omschreven onder centrale verwarmingsinstallatie. De warmwatervoorziening is in de koopsom begrepen. 26. Gasinstallatie Vanaf de gasmeter in de meterkast wordt een gasleiding aangebracht naar de centrale verwarmings-/ warmwaterapparaat en een afgedopt aansluitpunt voor een kooktoe stel in de keuken. Alles volgens de Model Aansluitvoorwaarden Gas. 27. Sanitair (type J13) Per woning is voor het leveren en aanbrengen van het sanitair een stelpost opgenomen 1.750,- incl. de BTW en incl. aannemersprovisie. Het sanitair te betrekken van een door de aannemer op te geven installateur, die het sanitair voor de oplevering volledig levert en plaatst. Indien de koper daar geen gebruik van wenst te maken zal de aannemer een minderprijs van 1.250,- incl. de BTW aan de koper crediteren. De afrekening van het sanitair verloopt via de aannemer en zal op de meeren minderwerklijst verwerkt worden. 27A. Sanitair (type J14) Leveren, aanbrengen en op de aan- en afvoer aansluiten. Al het sanitair genoemd in de woningafwerking, kleur wit. 28. Centrale verwarmings-/warmwaterinstallatie De woning wordt voorzien van een gasgestookte HR-combiketel. Deze ketel draagt ook zorg voor het warm tapwater. De installatie wordt uitgevoerd als een laagtemperatuursysteem met vloerverwarming. De c.v. leidingen van de vloerverwarming worden in de cementdekvloer aangebracht in de woonkamer, de keuken, de entree, de slaapkamers, de overloop en de badkamer e.e.a. volgens berekening. In de badkamer (zie woningafwerkstaat) zal bij sommige woningen een radiator worden bijgeplaatst, dit om de beoogde temperatuur te behalen. Op de zolder onder de dakramen wordt tevens ook een radiator bijgeplaatst. De temperatuurregeling geschiedt door aangebrachte thermostaat in de woonkamer volgens tekening. De c.v. verdelers zijn op de tekening aangegeven, onder de trap (bergkast) en de zolder. De berekening van de capaciteit geschiedt conform de richtlijnen van de Woningborg N.V. De opwarmtijd genoemd in de aanvullende garantie verwarmingsinstallatie Woningborg is niet van toepassing in verband met de toepassing van het laagtemperatuursysteem. Hiermee komt tevens het toepassen van nachtverlaging te vervallen.

25 De capaciteit van de installatie berekenen dat bij gelijktijdige verwarming de navolgende temperaturen per vertrek kunnen worden bereikt: -entree en overloop 15º C -woonkamer/keuken 20º C -slaapkamers 20º C -badkamer 22º C Vloerbedekking: De toepassing van vloerverwarming impliceert dat u rekening moet houden met het feit dat niet elke vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven kunnen worden aan deze vloerbedekking, omdat anders de (cementdek) vloer te warm gaat worden en schade het gevolg kan zijn. Ideaal als vloerbedekking zijn keramische of natuursteen tegels. Deze hebben een zogenaamde lage warmteweerstand (nemen warmte snel op). In de handel zijn echter ook tapijten, parket, grindvloeren of andere vloerbedekkingen verkrijgbaar die geschikt zijn voor gebruik op vloerverwarming. Laat u echter goed informeren of u inderdaad de juiste bedekking aanschaft. Meestal staat in de technische omschrijving gegevens vermeld welke warmteweerstand voor dit type van toepassing is. Normaliter geldt de regel dat de warmteweerstand niet hoger mag zijn dan 0,15 m 2 K/W. 29. Behangwerk Buiten het bestek. 30. Glaswerk Blank meerbladig HR vensterglas, met een luchtspouw in de buitenkozijnen, ramen en deuren van alle ruimten, m.u.v. de bergingen. In de loopdeur van de bergingen wordt enkel bruut draadglas aangebracht. Enkel blank glas in de bovenlichten van de binnendeurkozijnen m.u.v. de meterkast en de bergkast. Daar wordt een wit plaatje board in het bovenlicht geplaatst. 31. Buitenschilderwerk Alle houten kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen e.d. worden verduurzaamd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Al het houtwerk aan de buitenzijde wordt 1x afgewerkt met een dekkend beitssysteem. 32. Elektrische installatie Leveren en aanleggen van een complete elektrische installatie die dient te voldoen aan de Model aansluitvoorwaarden voor elektrische energie van de Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven. Schakelaars en wandcontactdozen uitvoeren als inbouwmodel, de bergingen uitvoeren als opbouw. De wandcontactdozen in de woonkamer en slaapkamers worden aangebracht op plm. 30 cm, de schakelaars en wandcontactdozen in de overige ruimte op plm. 105 cm. en die boven het keukenblok op plm. 120 cm., zoals is omschreven in de woningafwerking. De plaats van de op tekening aangegeven aansluitpunten zijn informatief, de defi nitieve plaats kan enige mate afwijken. 33. Belinstallatie De woningen zijn voorzien van een elektrische deurbel op trafo, aangebracht in de meterkast. 34. Telefoon en CAI De woningen zijn voorzien van een loze telefoon- en een loze CAI aansluiting in de woonkamer en in slaapkamer Rookmelders In de entreehal, overloop 1e verdieping en de zolder worden rookmelders geplaatst. Deze worden op de elektrische installatie van de woning aangesloten. 36. Binnenschilderwerk De houten trappen en traphekjes worden fabrieksmatig éénmaal behandeld met een grondlaag. Op de bouwplaats wordt van de dichte trappen de spil en de bomen aan de bovenzijde en van de open trappen de spil, bomen en onderzijde van de treden en de traphekjes nog éénmaal in kleur te nabehandeld met een waterdragend verfsysteem. Al het overige houtwerk in de woning wordt 1x afgewerkt met een waterdragend verfsysteem. 25

26 De woningen De gevelplint wordt uitgevoerd in baksteen, de overige geveldelen wordt uitgevoerd in leien. De binnenmuren van de voor- en zijgevels en de woningscheidende wan den worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De schuine daken worden gedekt met leien. Aan de isolatie wordt de grootst mogelijke zorg besteed en wel door toepassing van dubbele beglazing in alle ruimten, buitenspouwisolatie, geïsoleerde dakplaten en geïsoleerde begane grond systeemvloeren. De prijzen De koopsom (inclusief 19% BTW). Indien de overdracht van de grond niet voor genoemde datum kan plaatsvinden, moeten de kopers rente betalen. Hier geldt de datum genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst. Nadat de toewijzing heeft plaatsgevonden, ontvangen de kopers nadere uitvoerige informatie van de makelaar, die wij de juridische afwikkeling van dit bouwproject hebben opgedragen. De aannemingsovereenkomst Direct na de toewijzing wordt een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten tussen de individuele koper/koopster en de aannemer met daarin de opschortende voor waarden dat binnen 9 maanden na ondertekening van deze overeenkomst door de verkrijger, de vereiste bouwvergunning is verleend en onherroepelijk is verklaard en dat er dus geen bezwaar meer kan worden gemaakt. De koopprijzen zijn gebaseerd op de collectieve aanbesteding van het gehele bouwproject, waarbij de aannemer zich verplicht alle woningen volgens een zeer strak bouwschema te bouwen overeenkomstig de in deze brochu re opge nomen bouwtechnische omschrijving. Dit houdt in, dat men tijdens de bouw opkomende individuele wensen en verlangens van de kopers geen rekening kan en zal worden gehouden. De Betaling Voor zover kopers een hypothecaire financiering moeten aangaan, dienen zij zich ervan te overtuigen, dat de financierende instelling (bank, spaarbank, hypotheek bank, verzekeringsmaatschappij, etc.) bereid is om bouwtermijnen uit te betalen op grond van de in 2-voud door ons aan de koper te zenden nota s en volgens het schema opgenomen in de aannemingsovereenkomst. De bouwtermijnen moeten door de koper/koopster c.q. de financierende instelling, binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald. Houdt u er, indien u tot inschrijving besluit, bij de bepaling van het te financieren bedrag, rekening mee dat de financierende instelling u tijdens de bouw rente in rekening brengt over de successievelijk opgenomen bouwtermijnen. Deze kosten komen dus boven uw reeds bestaande woonlasten, maar zijn fiscaal aftrekbaar. Verzekeringen Tot aan de oplevering is door de aannemer voor het gehele plan een C.A.R.-verze kering (Construction All Risk) afgesloten. Vanaf de datum van oplevering dient de koper zelf voor een passende verzekering zorg te dragen. Tekeningen In deze documentatie zijn tekeningen van de te bouwen woningen opgenomen, van de plattegronden, de gevelaanzichten en de doorsneden. Op de situatieteke ning zijn bouwnummers aangegeven. Tijdens de bouw en bij de verkoop wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste gegevens met betrekking tot straatnamen en huisnummers zullen tijdig voor de oplevering door de gemeente worden vastgesteld. De kavelgrenzen worden bij de oplevering in het werk voorlopig aangegeven, de definitieve grenzen worden door het kadaster bepaald. De situatietekening heeft dus geen bewijskracht ten aanzien van vorm en/of grootte van het perceel. Onder- of bovenmaat leidt niet tot enige verrekening. 26

27 Vrij op naam De koopsommen van onze woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwer ven van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen. a. grondkosten b. bouwkosten c. architectenhonorarium d. notarishonorarium inzake transportakte e. gemeenteleges f. btw (thans 19%) g. kadastrale uitmeting h. bouwvergunning i. defi nitieve aansluitkosten water, riool, gas en elektra aansluiting. j. makelaarscourtage. Wonen én kopen met een vertrouwd gevoel De met de fi nanciering van uw woning verband houdende kosten, welke niet in de koop-/aanneemsom zijn begrepen, kunnen zijn: a. de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.) b. bouwrente, rente over de vervallen bouwtermijnen, en over de grondkosten c. kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheekgarantie d. notariskosten voor hypotheekakte e. de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering f. de voor uit verschuldigde premie overlijdensrisicoverzekering. g. de kosten van de aansluiting op het centraal antenne systeem. h. de kosten van de aansluiting op het telefoonsysteem. De oplevering Na de oplevering geldt nog een onderhoudstermijn van 3 maanden. Oplevering aan de kopers vindt uitsluitend plaats nadat alle verschuldigde bedra gen zijn voldaan. De woningen worden bezemschoon opgeleverd: het sanitair, het tegelwerk en de beglazing worden schoon opgeleverd.

28 Woningafwerking per vertrek Hal / vkr fonteincombinatie vloer: cementdekvloer type J14: closetcombinatie wit wanden: behangklaar type J14: fonteincombinatie wit plafond: spuitwerk overige voorzieningen: afzuigpunt voor mechanische ventilatie elektrische installatie: 1 lichtpunt met wisselschakelaar een elektrische bel Woonkamer / eethoek vbr schakelaar voor buitenlichtpunt vloer: cementdekvloer 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt overloop verdieping wanden: behangklaar enkele wandcontactdoos plafond: spuitwerk hoekwoning: 2 lichtpunten met wisselschakelaars elektrische installatie: 1 lichtpunt met 1 schakelaar overige voorzieningen: meterkast, rookmelder en kruipluik 4 dubbele wandcontactdozen schakelaar voor buitenlichtpunt Toilet hoekwoning: 2 lichtpunten met 2 schakelaars vloer: vloertegels volgens nadere uitwerking overige voorzieningen: loze leiding t.b.v. CAI type J14: vloertegels grijs afm. 20 x 20 cm aanbrengen zoals loze leiding t.b.v. telefoon omschreven in de bouwbeschrijving thermostaat t.b.v. de vloerverwarming wanden: idem de wandtegels, hoogte tot 120 cm hoekwoning: bergkast onder de trap met wandlichtpunt en enkele type J14: wandtegels wit afm. 15 x 15 cm aanbrengen zoals wandcontactdoos omschreven in de bouwbeschrijving, hoogte tot 120 cm boven de tegels spuitwerk Keuken / vbr plafond: spuitwerk vloer: cementdekvloer elektrische installatie: 1 lichtpunt met schakelaar wanden: behangklaar sanitair: volgens nadere uitwerking plafond: spuitwerk closetcombinatie 28

29 29

30 elektrische installatie: 1 lichtpunt met schakelaar Badkamer 2 dubbele wandcontactdozen vloer: vloertegels volgens nadere uitwerking loze kookleiding en loze leiding t.b.v. boiler type J14: vloertegels grijs afm. 20 x 20 cm aanbrengen zoals 1 wandcontactdoos voor de koelkast omschreven in de bouwbeschrijving 1 wandcontactdoos voor de afzuigkap wanden: idem de wandtegels, hoogte tot het plafond hoekwoning: 3 dubbele wandcontactdozen type J14: wandtegels wit afm. 15 x 15 cm aanbrengen zoals overige voorzieningen: afzuigpunt voor mechanische ventilatie omschreven in de bouwbeschrijving, hoogte tot hoofdbedieningsschakelaar ventilatiesysteem plafond gasaansluiting volgens tekening plafond: spuitwerk keukeninrichting, extra groepen voor inbouw- elektrische installatie: 1 lichtpunt met schakelaar apparatuur zullen worden doorberekend 1 wandlichtpunt boven de wastafel met schakelaar sanitair: volgens nadere uitwerking Overloop verdieping / vkr wastafelcombinatie vloer: cementdekvloer douchecombinatie wanden: behangklaar closetcombinatie plafond: spuitwerk type J14: wastafelcombinatie wit elektrische installatie: 1 lichtpunt met wisselschakelaar begane grond type J14: douchecombinatie, douchebak wit 1 enkele wandcontactdoos overige voorzieningen: afzuigpunt voor mechanische ventilatie 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt zolder bedieningsschakelaar ventilatiesysteem overige voorzieningen: rookmelder aansluitingen voor een 2de toilet (bij type J14) radiator (bij type J14) Slaapkamers / vbr vloer: cementdekvloer Zolder wanden: behangklaar vloer: cementdekvloer plafond: spuitwerk wanden: geëgaliseerd elektrische installatie: 1 lichtpunt met schakelaar plafond: dakplaten onbehandeld 2 dubbele wandcontactdozen elektrische installatie: 1 wandlichtpunt met wisselschakelaar slaapkamer 1: loze leidingen telefoon en CAI 1 dubbele wandcontactdoos slaapkamer 1: 3 dubbele wandcontactdozen 1 wandcontactdoos t.b.v. c.v. ketel overige voorzieningen: middenwoning: 1 wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatie slaapkamer 1: 2 tuimeldakramen, afmeting 1140 x 1400 mm 1 elektrisch aansluitpunt t.b.v. wasmachine hoekwoning: slaapkamer 2 en 3: 1 tuimeldakraam, afmeting 1140 x 1400 mm 30

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

22 middenwoningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. type J2 & J14

22 middenwoningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. type J2 & J14 22 middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld type J2 & J14 Inhoud Algemene projectgegevens...3 Geveltekening Type J2...4 Middenwoning Type J2...6 Geveltekening Type J14...8 Middenwoning Type

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 1 type J1 t/m J3

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 1 type J1 t/m J3 5 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 1 type J1 t/m J3 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J1 6 Tussenwoning Type J2 12 Hoekwoning Type

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 8 type J2 & J5

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 8 type J2 & J5 5 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 8 type J2 & J5 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J5 6 Tussenwoning Type J2 12 Situatietekening 14

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 13 type A13 t/m A17 & A19

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 13 type A13 t/m A17 & A19 8 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 13 type A13 t/m A17 & A19 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type A13 6 Tussenwoning Type A14 12 Tussenwoning

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN 28 augustus 2008 Bouwraadhuis ontwerpers ingenieurs Oude Plein 1, Kruiningen tel. (0113) 39 000 Markt 2, Kruiningen tel. (0113) 71 78 Vierstraat 22, Yerseke tel.

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type CHALET

STAD VAN DE ZON type CHALET STAD VAN DE ZON type CHALET 28 twee onder één kapwoningen Architect Van den Oever-Zaaijer & Partners te Amsterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM WONEN

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Standaard meer- en minderwerklijst:

Standaard meer- en minderwerklijst: Standaard meer- en minderwerklijst: datum: 28/11/2013 datum gewijzigd: KAVEL EN TYPE: NAAM: ADRES: WOONPLAATS: TELEFOON: GSM: E- MAIL: Beslismomenten Keukenopties Sanitairshowroom Tegelshowroom Gevelopties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 1 RUWBOUW GROTE OPTIES 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES 1101 BEGANE GROND/ ACHTERGEVEL, optie aanbouw 2400 mm 1101.1 O Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 en in EUR 1

Nadere informatie

Nieuwbouw 9 woningen Palmstraat Nijmegen, fase 1

Nieuwbouw 9 woningen Palmstraat Nijmegen, fase 1 Omschrijving alternatieven en opties: Voor de prijzen van de alternatieven / opties verwijzen wij u naar de prijslijst alternatieven, verderop. Hieronder geven wij aan welke werkzaamheden hiervoor worden

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Type Lepelaar (B) Levensloopwoningen. Contracttekeningen. Bouwnummer 128 t/m 137. Architect Schaal. MIX Architectuur. Formaat Datum.

Type Lepelaar (B) Levensloopwoningen. Contracttekeningen. Bouwnummer 128 t/m 137. Architect Schaal. MIX Architectuur. Formaat Datum. Levensloopwoningen Type Lepelaar (B) Bouwnummer 128 t/m 137 Architect Schaal Plattegronden Doorsnedes Formaat Datum MIX Architectuur Gevels Opties A3 oktober 2014 Deze tekeningenset is op schaal en kan

Nadere informatie

Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A)

Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A) Ruimte overzicht Vrijstaande woning (type A) 28 HAL Ruimtenummer : A-0.1 Verdieping : Begane grond Wandafwerking : Behangklaar Vloerafwerking : Zwevende zandcement dekvloer Trapafwerking : Wit voorgelakt

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie