Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14"

Transcriptie

1 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14

2 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13 14 Situatietekening 16 Algemene opmerkingen 18 Woningborg 19 Bouwbeschrijving 20 Woningafwerking 28

3 Algemene projectgegevens Omschrijving project Dit project omvat het bouwen van: 7 woningen, blok 10 Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld 2 hoekwoningen type J13, bouwnummers 467 en 473 Middelduur: 5 middenwoningen type J14, bouwnummers 468 t/m 471 en 472 Ontwerp JINX Architecten BV Nijverheidsweg-Noord 74A 3812 PM AMERSFOORT Telefoon Ontwikkeling Veller BV Westerdorpsstraat AW HOEVELAKEN Telefoon Realisatie Bouwbedrijf R. van de Mheen Westerdorpsstraat AW HOEVELAKEN Telefoon Inlichtingen en verkoop Midden Nederland Makelaars Kampstraat AV BARNEVELD Telefoon Drieklomp Makelaars Apeldoornsestraat PM VOORTHUIZEN Telefoon

4 Gevel tekeningen 4

5 Voorgevel Gevel links Achtergevel Gevel rechts Principedoorsnee 5

6 Hoekwoning Type J13 Bouwnummer 467 (getekend) Bouwnummer 473 (gespiegeld)

7 Voorgevel Achtergevel Zijgevel Principedoorsnee Hoekwoning Type J13 7

8 Begane grond 8 Hoekwoning Type J13

9 Eerste verdieping Hoekwoning Type J13 9

10 Zolder 10 Hoekwoning Type J13

11 Je eigen huis inrichten zoals jij het wilt

12 Tussenwoning Type J14 Bouwnummers 468 (getekend), 469 t/m 472 (gespiegeld) Voorgevel Achtergevel Principedoorsnee 12

13 Begane grond Eerste verdieping Zolder Tussenwoning Type J14 13

14 Garage Type J13 Bouwnummer 467 & 473

15 Voorgevel Linker zijgevel Achtergevel Rechter zijgevel Garage hoekwoning Type J13 15

16 Situatietekening blok 10, Veller II

17 17

18 Algemene opmerkingen Wijzigingen tijdens de bouw voor individuele kopers kunnen worden uitgevoerd conform een nader door de aannemer te verstrekken meerwerklijst, afhankelijk van de stand van de bouw zijn er na het leggen van de zoldervloer geen wijzigingen meer mogelijk Daar waar op de tekening meubels of huishoudelijke apparaten staan getekend, zijn deze uitsluitend ter plaatsbepaling. Deze zullen niet worden geleverd. Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen in de vorm van sparingen, open haarden e.d. voor de oplevering van de woning zal niet worden gehonoreerd. Na de oplevering is dit geheel voor risico van de koper en mag dit alleen worden uitgevoerd met toestemming van de plaatselijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht. noodzakelijk mocht blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen zijn niet mogelijk. De bijgevoegde tekeningen hebben geen bewijskracht ten aanzien van erfafscheidingen, perceelgrootte, maten etc. Geringe afwijkingen ten opzichte van de op de tekeningen aangegeven maatvoeringen geven geen reden tot reclames of verrekening. Krimpscheurtjes Krimpscheurtjes kunnen ontstaan bij vloeren, wanden bij plafond/wand aansluitingen. Krimpscheurtjes kunnen ook ontstaan op naden van vloerelementen. Met name bij spuitwerk kan dit zichtbaar worden. Deze kunnen niet als een gebrek worden aangemerkt. Deze prospectus is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De bouwdirectie behoudt zich het recht voor af te wijken van het in deze prospectus gestelde, indien en voor zover dit technisch of architectonisch

19 Woningborg garantie- en waarborgregeling 2010 Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in? Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en tracht de kwaliteit van nieuwbouwkoopwoningen te verbeteren. Woningborg N.V. zicht op zekerheid Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan worden, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan dragen zij hier zorg voor. bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn aangesloten, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantieen waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn beperkt en uitgesloten. Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. De opgenomen perspectief tekening in de verkoopbrochure geven een art impressie weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden en dient enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van de woning. 19

20 Bouw beschrijving De woningen worden aangesloten op het waterleiding- De woningen worden gebouwd volgens de voorschriften gas- en elektriciteitsnet, alsmede op het gemeenteriool. en garantieregeling conform de Woningborg Garantie- De aansluitkosten zijn in de koopsom opgenomen. De en Waarborgregeling leidingen en installaties worden aangebracht volgens de daarvoor geldende voorschriften door erkende De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die installateurs. wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze Door de Gemeentelijke Energiebedrijven kunnen (ten wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, dienste van centraal antenne systeem, telefoon en uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning; deze elektra) op of nabij de erfafscheiding resp. gevel, de wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven door de diensten benodigde kasten en/of trafogebouwtjes geplaatst worden. De aansluitkosten van de kosten. tot vragen van vergoeding van mindere of meerdere telefoon en de cai zijn niet in de koopsom opgenomen. De ondernemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer De kleuren en materialen van metselwerk, voegwerk, ondergeschikte aard zijn, registreren op een lijst die op dakbedekking, e.d. worden door de architect bepaald. de bouwplaats ter inzage van de verkrijger zal liggen. 1. Peilen en maten Als peil (P=O) geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. De hoogte van het peil wordt door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Barneveld vastgesteld. 2. Grondwerk Ontgravingen ten behoeve van de funderingen van de woningen tot ca. 90 cm minus peil, ontgravingen ten behoeve van rioleringen, gas, water- en elektriciteitsleidingen tot de vereiste diepte. Aanvullingen met zand of schone grond: de sleuven na gereedkomen en goedkeu ring van de daarin uitgevoerde werken. De bodemafsluiting van de kruipruimte bestaat uit schoon zand. Aanvullingen met schoon zand: de vrijstaande berging. Onder alle bestratingen behorende bij de woningen wordt een zandlaag aangebracht. De tuinen worden vrij van bouwvuil opgeleverd op een hoogte van ca. 15 cm minus peil aan de tuingevel. 3. Riolering Er wordt een volledige riolering geleverd, uitgevoerd in pvc- buizen met de benodigde hulpstukken, ontstoppingsstukken e.d., uitgevoerd in gescheiden stelsel. De riolering wordt tot bovendaks ontlucht.

21 Van alle lozingstoestellen, toiletten, fonteintje, douchecombinatie en de wastafel in de badkamer, de wasmachine en keuken, worden afvoerleidingen aangebracht. 4. Erfafscheidingen De perceelgrootte van de tuinen aangeven met perkoenpalen tot ca. 40 cm boven de grond op de hoeken van de erfperceelgrenzen. 5. Bestratingen Van grijze gerecyclede betontegels, afmeting 30 x 30 x 4,5 cm: - de vloeren van de vrijstaande bergingen. Van grijze gerecyclede betontegels, afmeting 40 x 60 x 5 cm: - de oprijbanen naar de vrijstaande bergingen, - het pad naar de voordeuren. 6. Betonwerk Van gewapend beton: het vulbeton van de vloeren van de woning. Van geprefabriceerde beton: de funderingsbalken en de daaronder aangebrachte palen. 7. Metselwerk Uitgevoerd in baksteen zoals is aangegeven op de geveltekeningen: - de gevelmetselwerk plinten onder de gevelleien - de buitengevels van de vrijstaande berging. Uitgevoerd in kalkzandsteen, dik 15 cm : de binnen spouwmuren van de voor- en achtergevels van de woningen. In kalkzandsteen, dik 15 cm: de binnenzijde van de eindgevel van de woningen. In kalkzandsteen, dik cm: de woningscheidende wanden. Uitgevoerd in gipsblokken, dik 7 cm, fabr. Gibo o.g.: separatiewanden in de woningen, deze met de door de fabrikant voorgeschreven middelen verwerken, verankeren en af te werken. Metselverband en voegwerken: de gevelmetselwerken uitvoeren in halfsteens verband. Alle schone metselwerken te voegen volgens opgave van de directie. 8. Isolatievoorzieningen In de spouw van de gevels van de woningen worden steenwolplaten o.g. aangebracht met een isolatiewaarde van Rc= 3,5 m 2 k/w. Aansluiting dakplaten op muurplaten worden afgedicht met tochtband. 9. Vloeren De begane grondvloeren in de woningen worden uitgevoerd als geïsoleerde systeemvloer, fabricaat ter goedkeuring van de directie, met een isolatiewaarde van Rc= 4,0 m 2 k/w. De verdiepingsvloeren van de woningen zijn systeemvloeren, fabricaat ter goedkeu ring van de directie, met gladde onderkant en v-naden die direct geschikt zijn voor het aan brengen van spuitwerk e.d. 10. Dakplaten De schuine dakvlakken van de woningen worden voorzien van geïsoleerde dakplaten met een isolatiewaarde van Rc= 4,5 m 2 k/w. Onder de schuine dakvlakken bevinden zich staande knieschotten, deze hebben een constructieve functie, derhalve mogen hieraan geen wijzigingen worden aangebracht. De platte daken van de vrijstaande bergingen worden voorzien van vlakke ongeïsoleerde platen. 11. Dakbedekking De schuine dakvlakken van de woningen voorzien van gevelleien fabr. ter goedkeuring van de directie. De platte daken van de vrijstaande bergingen en de platte daken van de dakkapellen voorzien van een 1-laagse bitumineuze dakbedekking. 21

22 12. Goten en hemelwaterafvoeren Aan de onderzijde van de dakleien wordt een inpandige zinken goot aangebracht. 14. Overige timmerwerken Vloerplinten worden niet geleverd en gemonteerd. Hemelwaterafvoeren van aluminium zijn voorzien van de benodigde hulpstukken, ontstoppingsstukken e.d. uitgevoerd in gescheiden stelsel. Direct genieten van een complete woning 13. Timmerwerk Balk- en kaphout wordt uitgevoerd in 1e kwaliteit midden Europees vurenhout. De buitenkozijnen en ramen zijn van hardhout, voorzien van vurenhouten spouwlatten, hardhouten dorpelafdekkers, glaslatten en tochtprofielen. Buitendeuren overeenkomstig het model zoals op tekening is aangegeven: woning entreedeur volgens tekening uitgevoerd in multiplex en de overige deuren als hardhouten glasdeuren, voorzien van benodigde hang- en sluitwerk, slijtstrippen, tochtprofielen e.d. De bergingsdeur is een ongeïsoleerde stalen kanteldeur voorzien van een geëigend slot. Alle buitenbetimmeringen uitvoeren in watervast plaatmateriaal. De trap van de hoekwoningen van de begane grond naar de 1e verdieping uitvoeren als dichte trap, samengesteld uit: - vurenhouten treden met stootborden, bomen en spillen. De trap van de middenwoningen van de begane grond naar de 1e verdieping uitvoeren als een open trap, samengesteld uit: - vurenhouten treden met bomen en spillen. 15. Hang- en sluitwerk De buitendeuren van de woningen worden voorzien van cilindersloten. Deze sloten en alle verdere benodigde hang- en sluitwerk voldoet aan redelijker wijze te stellen eisen voor wat betreft inbraakwerendheid, weerstandsklasse II. De binnendeuren worden fabrieksmatig voorzien van de benodigde vrij- en bezet, dag- nacht- of loopsloten. 16. Kunststeen, fabricaat Holonite De dorpels van de badkamer en het toilet. De vensterbanken onder kozijnen op de gemetsel de borstwering in de slaapkamers, ca. 20 cm breed. 17. Tegelwerk. (type J13) Wandtegels afmeting 20 x 30 cm, staand gelijmd aangebracht volgens omschrijving in de woningafwer king. Voor de aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen van 25,- per m 2 incl. de BTW. Vloertegels afmeting 30 x 30 cm, aangebracht volgens de omschrijving in de woningafwer king. Voor de aankoop van de tegels is een stelpost opgenomen van 27,50 per m 2 incl. de BTW. De wand- en vloertegels te betrekken van een door de aannemer op te geven leverancier. 17A. Tegelwerk (type J14) Wandtegels wit afmeting 15 x 15 cm, staand gelijmd aangebracht volgens de omschrijving in de woningafwerking. Vloertegels grijs afmeting 20 x 20 cm, aangebracht volgens de omschrijving in de woningafwerking. De trappen van zowel de hoek- als de middenwoningen van de 1e naar de 2e verdieping uitvoeren als een open vurenhouten trap. Op de zolderverdieping wordt rond het trapgat een standaard traphek geplaatst. De trappen worden voorzien van een houten muurleuningen, doorsnede 38 mm. 18. Stukadoorswerk Plafonds: structuur spuitwerk, volgens omschrijving in de woningafwerking. Wanden: structuur spuitwerk boven het tegelwerk, volgens omschrijving in de woningafwerking. Overige wanden komen niet in aanmerking als optie meerwerk. 22

23 19. Dekvloeren Zandcement dekvloeren op de vloeren in de woningen, met uitzonde ring van de betegelde ruimten en achter eventueel voorkomende knieschotten op zolder. 20. Binnenkozijnen en deuren De binnenkozijnen zijn van gemoffeld staal en zijn geschikt voor opdekdeuren, met alle benodigde toebehoren zonder stofdorpel. Uitgevoerd met bovenlichten. Binnendeuren worden uitgevoerd als vooraf afgelakte opdekdeuren, fabr. ter goedkeuring van de directie. 21. Keukeninrichting (type J13) Per hoekwoning leveren en plaatsen een keukeninrichting met een stelpost van 2.250,- incl. monteren, tegelwerk en aannemersprovisie, incl. de BTW. De keuken te betrekken van een door de aannemer op te geven keukenleverancier (die de keuken voor de oplevering ook volledig levert en plaatst), indien de koper daar geen gebruik van wenst te maken zal de aannemer een be drag groot 1.250,- incl. de BTW aan de koper crediteren. De afrekening van de keukeninrichting zal op de lijst meer- en minderwerk worden opgenomen, dus loopt via de aannemer. 21A. Keukeninrichting (type J14) Per woning leveren en plaatsen; een prefab aanrechtblok, in standaard uitvoering met front in wit, fabricaat ter goedkeuring van de directie. Het prefab aanrechtblok heeft een lengte van 180 cm met een rvs-blad voorzien van een enkele gootsteenbak. 22. Ventilatie Ten behoeve van de toevoer van verse buitenlucht worden er -zelfregelende- ventilatieroosters aangebracht in de gevelkozijnen. Plaats en aantal conform geveltekeningen. De keuken, het toilet, de badkamer en de zolder nabij de wasmachine opstelplaats aansluiten op het mechanisch ventilatiesys teem, fabr. ter goedkeuring van de directie, 5 toerig en voorzien van een energie zuinige gelijkstroom ventilator, de ruimtes worden afgezogen via spiralite buis, ventilatorbox op de zolder. De toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht voldoet aan de NEN 1087.

24 23. Koudwaterleiding Vanaf de watermeter in de meterkast wordt een complete waterleiding aangebracht volgens de voorschriften van de Waterleidingmaatschappij. 24. Warmwaterleiding Vanaf het warmwatertoestel wordt een warmwaterleiding aan gebracht naar het tap punt in de keuken, de wastafel en douchemengkraan in de badkamer. De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in kunststof of koperen leidingen. 25. Warmwatervoorziening De warmwatervoorziening is omschreven onder centrale verwarmingsinstallatie. De warmwatervoorziening is in de koopsom begrepen. 26. Gasinstallatie Vanaf de gasmeter in de meterkast wordt een gasleiding aangebracht naar de centrale verwarmings-/ warmwaterapparaat en een afgedopt aansluitpunt voor een kooktoe stel in de keuken. Alles volgens de Model Aansluitvoorwaarden Gas. 27. Sanitair (type J13) Per woning is voor het leveren en aanbrengen van het sanitair een stelpost opgenomen 1.750,- incl. de BTW en incl. aannemersprovisie. Het sanitair te betrekken van een door de aannemer op te geven installateur, die het sanitair voor de oplevering volledig levert en plaatst. Indien de koper daar geen gebruik van wenst te maken zal de aannemer een minderprijs van 1.250,- incl. de BTW aan de koper crediteren. De afrekening van het sanitair verloopt via de aannemer en zal op de meeren minderwerklijst verwerkt worden. 27A. Sanitair (type J14) Leveren, aanbrengen en op de aan- en afvoer aansluiten. Al het sanitair genoemd in de woningafwerking, kleur wit. 28. Centrale verwarmings-/warmwaterinstallatie De woning wordt voorzien van een gasgestookte HR-combiketel. Deze ketel draagt ook zorg voor het warm tapwater. De installatie wordt uitgevoerd als een laagtemperatuursysteem met vloerverwarming. De c.v. leidingen van de vloerverwarming worden in de cementdekvloer aangebracht in de woonkamer, de keuken, de entree, de slaapkamers, de overloop en de badkamer e.e.a. volgens berekening. In de badkamer (zie woningafwerkstaat) zal bij sommige woningen een radiator worden bijgeplaatst, dit om de beoogde temperatuur te behalen. Op de zolder onder de dakramen wordt tevens ook een radiator bijgeplaatst. De temperatuurregeling geschiedt door aangebrachte thermostaat in de woonkamer volgens tekening. De c.v. verdelers zijn op de tekening aangegeven, onder de trap (bergkast) en de zolder. De berekening van de capaciteit geschiedt conform de richtlijnen van de Woningborg N.V. De opwarmtijd genoemd in de aanvullende garantie verwarmingsinstallatie Woningborg is niet van toepassing in verband met de toepassing van het laagtemperatuursysteem. Hiermee komt tevens het toepassen van nachtverlaging te vervallen.

25 De capaciteit van de installatie berekenen dat bij gelijktijdige verwarming de navolgende temperaturen per vertrek kunnen worden bereikt: -entree en overloop 15º C -woonkamer/keuken 20º C -slaapkamers 20º C -badkamer 22º C Vloerbedekking: De toepassing van vloerverwarming impliceert dat u rekening moet houden met het feit dat niet elke vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven kunnen worden aan deze vloerbedekking, omdat anders de (cementdek) vloer te warm gaat worden en schade het gevolg kan zijn. Ideaal als vloerbedekking zijn keramische of natuursteen tegels. Deze hebben een zogenaamde lage warmteweerstand (nemen warmte snel op). In de handel zijn echter ook tapijten, parket, grindvloeren of andere vloerbedekkingen verkrijgbaar die geschikt zijn voor gebruik op vloerverwarming. Laat u echter goed informeren of u inderdaad de juiste bedekking aanschaft. Meestal staat in de technische omschrijving gegevens vermeld welke warmteweerstand voor dit type van toepassing is. Normaliter geldt de regel dat de warmteweerstand niet hoger mag zijn dan 0,15 m 2 K/W. 29. Behangwerk Buiten het bestek. 30. Glaswerk Blank meerbladig HR vensterglas, met een luchtspouw in de buitenkozijnen, ramen en deuren van alle ruimten, m.u.v. de bergingen. In de loopdeur van de bergingen wordt enkel bruut draadglas aangebracht. Enkel blank glas in de bovenlichten van de binnendeurkozijnen m.u.v. de meterkast en de bergkast. Daar wordt een wit plaatje board in het bovenlicht geplaatst. 31. Buitenschilderwerk Alle houten kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen e.d. worden verduurzaamd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Al het houtwerk aan de buitenzijde wordt 1x afgewerkt met een dekkend beitssysteem. 32. Elektrische installatie Leveren en aanleggen van een complete elektrische installatie die dient te voldoen aan de Model aansluitvoorwaarden voor elektrische energie van de Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven. Schakelaars en wandcontactdozen uitvoeren als inbouwmodel, de bergingen uitvoeren als opbouw. De wandcontactdozen in de woonkamer en slaapkamers worden aangebracht op plm. 30 cm, de schakelaars en wandcontactdozen in de overige ruimte op plm. 105 cm. en die boven het keukenblok op plm. 120 cm., zoals is omschreven in de woningafwerking. De plaats van de op tekening aangegeven aansluitpunten zijn informatief, de defi nitieve plaats kan enige mate afwijken. 33. Belinstallatie De woningen zijn voorzien van een elektrische deurbel op trafo, aangebracht in de meterkast. 34. Telefoon en CAI De woningen zijn voorzien van een loze telefoon- en een loze CAI aansluiting in de woonkamer en in slaapkamer Rookmelders In de entreehal, overloop 1e verdieping en de zolder worden rookmelders geplaatst. Deze worden op de elektrische installatie van de woning aangesloten. 36. Binnenschilderwerk De houten trappen en traphekjes worden fabrieksmatig éénmaal behandeld met een grondlaag. Op de bouwplaats wordt van de dichte trappen de spil en de bomen aan de bovenzijde en van de open trappen de spil, bomen en onderzijde van de treden en de traphekjes nog éénmaal in kleur te nabehandeld met een waterdragend verfsysteem. Al het overige houtwerk in de woning wordt 1x afgewerkt met een waterdragend verfsysteem. 25

26 De woningen De gevelplint wordt uitgevoerd in baksteen, de overige geveldelen wordt uitgevoerd in leien. De binnenmuren van de voor- en zijgevels en de woningscheidende wan den worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De schuine daken worden gedekt met leien. Aan de isolatie wordt de grootst mogelijke zorg besteed en wel door toepassing van dubbele beglazing in alle ruimten, buitenspouwisolatie, geïsoleerde dakplaten en geïsoleerde begane grond systeemvloeren. De prijzen De koopsom (inclusief 19% BTW). Indien de overdracht van de grond niet voor genoemde datum kan plaatsvinden, moeten de kopers rente betalen. Hier geldt de datum genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst. Nadat de toewijzing heeft plaatsgevonden, ontvangen de kopers nadere uitvoerige informatie van de makelaar, die wij de juridische afwikkeling van dit bouwproject hebben opgedragen. De aannemingsovereenkomst Direct na de toewijzing wordt een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten tussen de individuele koper/koopster en de aannemer met daarin de opschortende voor waarden dat binnen 9 maanden na ondertekening van deze overeenkomst door de verkrijger, de vereiste bouwvergunning is verleend en onherroepelijk is verklaard en dat er dus geen bezwaar meer kan worden gemaakt. De koopprijzen zijn gebaseerd op de collectieve aanbesteding van het gehele bouwproject, waarbij de aannemer zich verplicht alle woningen volgens een zeer strak bouwschema te bouwen overeenkomstig de in deze brochu re opge nomen bouwtechnische omschrijving. Dit houdt in, dat men tijdens de bouw opkomende individuele wensen en verlangens van de kopers geen rekening kan en zal worden gehouden. De Betaling Voor zover kopers een hypothecaire financiering moeten aangaan, dienen zij zich ervan te overtuigen, dat de financierende instelling (bank, spaarbank, hypotheek bank, verzekeringsmaatschappij, etc.) bereid is om bouwtermijnen uit te betalen op grond van de in 2-voud door ons aan de koper te zenden nota s en volgens het schema opgenomen in de aannemingsovereenkomst. De bouwtermijnen moeten door de koper/koopster c.q. de financierende instelling, binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald. Houdt u er, indien u tot inschrijving besluit, bij de bepaling van het te financieren bedrag, rekening mee dat de financierende instelling u tijdens de bouw rente in rekening brengt over de successievelijk opgenomen bouwtermijnen. Deze kosten komen dus boven uw reeds bestaande woonlasten, maar zijn fiscaal aftrekbaar. Verzekeringen Tot aan de oplevering is door de aannemer voor het gehele plan een C.A.R.-verze kering (Construction All Risk) afgesloten. Vanaf de datum van oplevering dient de koper zelf voor een passende verzekering zorg te dragen. Tekeningen In deze documentatie zijn tekeningen van de te bouwen woningen opgenomen, van de plattegronden, de gevelaanzichten en de doorsneden. Op de situatieteke ning zijn bouwnummers aangegeven. Tijdens de bouw en bij de verkoop wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste gegevens met betrekking tot straatnamen en huisnummers zullen tijdig voor de oplevering door de gemeente worden vastgesteld. De kavelgrenzen worden bij de oplevering in het werk voorlopig aangegeven, de definitieve grenzen worden door het kadaster bepaald. De situatietekening heeft dus geen bewijskracht ten aanzien van vorm en/of grootte van het perceel. Onder- of bovenmaat leidt niet tot enige verrekening. 26

27 Vrij op naam De koopsommen van onze woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwer ven van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen. a. grondkosten b. bouwkosten c. architectenhonorarium d. notarishonorarium inzake transportakte e. gemeenteleges f. btw (thans 19%) g. kadastrale uitmeting h. bouwvergunning i. defi nitieve aansluitkosten water, riool, gas en elektra aansluiting. j. makelaarscourtage. Wonen én kopen met een vertrouwd gevoel De met de fi nanciering van uw woning verband houdende kosten, welke niet in de koop-/aanneemsom zijn begrepen, kunnen zijn: a. de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.) b. bouwrente, rente over de vervallen bouwtermijnen, en over de grondkosten c. kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheekgarantie d. notariskosten voor hypotheekakte e. de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering f. de voor uit verschuldigde premie overlijdensrisicoverzekering. g. de kosten van de aansluiting op het centraal antenne systeem. h. de kosten van de aansluiting op het telefoonsysteem. De oplevering Na de oplevering geldt nog een onderhoudstermijn van 3 maanden. Oplevering aan de kopers vindt uitsluitend plaats nadat alle verschuldigde bedra gen zijn voldaan. De woningen worden bezemschoon opgeleverd: het sanitair, het tegelwerk en de beglazing worden schoon opgeleverd.

28 Woningafwerking per vertrek Hal / vkr fonteincombinatie vloer: cementdekvloer type J14: closetcombinatie wit wanden: behangklaar type J14: fonteincombinatie wit plafond: spuitwerk overige voorzieningen: afzuigpunt voor mechanische ventilatie elektrische installatie: 1 lichtpunt met wisselschakelaar een elektrische bel Woonkamer / eethoek vbr schakelaar voor buitenlichtpunt vloer: cementdekvloer 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt overloop verdieping wanden: behangklaar enkele wandcontactdoos plafond: spuitwerk hoekwoning: 2 lichtpunten met wisselschakelaars elektrische installatie: 1 lichtpunt met 1 schakelaar overige voorzieningen: meterkast, rookmelder en kruipluik 4 dubbele wandcontactdozen schakelaar voor buitenlichtpunt Toilet hoekwoning: 2 lichtpunten met 2 schakelaars vloer: vloertegels volgens nadere uitwerking overige voorzieningen: loze leiding t.b.v. CAI type J14: vloertegels grijs afm. 20 x 20 cm aanbrengen zoals loze leiding t.b.v. telefoon omschreven in de bouwbeschrijving thermostaat t.b.v. de vloerverwarming wanden: idem de wandtegels, hoogte tot 120 cm hoekwoning: bergkast onder de trap met wandlichtpunt en enkele type J14: wandtegels wit afm. 15 x 15 cm aanbrengen zoals wandcontactdoos omschreven in de bouwbeschrijving, hoogte tot 120 cm boven de tegels spuitwerk Keuken / vbr plafond: spuitwerk vloer: cementdekvloer elektrische installatie: 1 lichtpunt met schakelaar wanden: behangklaar sanitair: volgens nadere uitwerking plafond: spuitwerk closetcombinatie 28

29 29

30 elektrische installatie: 1 lichtpunt met schakelaar Badkamer 2 dubbele wandcontactdozen vloer: vloertegels volgens nadere uitwerking loze kookleiding en loze leiding t.b.v. boiler type J14: vloertegels grijs afm. 20 x 20 cm aanbrengen zoals 1 wandcontactdoos voor de koelkast omschreven in de bouwbeschrijving 1 wandcontactdoos voor de afzuigkap wanden: idem de wandtegels, hoogte tot het plafond hoekwoning: 3 dubbele wandcontactdozen type J14: wandtegels wit afm. 15 x 15 cm aanbrengen zoals overige voorzieningen: afzuigpunt voor mechanische ventilatie omschreven in de bouwbeschrijving, hoogte tot hoofdbedieningsschakelaar ventilatiesysteem plafond gasaansluiting volgens tekening plafond: spuitwerk keukeninrichting, extra groepen voor inbouw- elektrische installatie: 1 lichtpunt met schakelaar apparatuur zullen worden doorberekend 1 wandlichtpunt boven de wastafel met schakelaar sanitair: volgens nadere uitwerking Overloop verdieping / vkr wastafelcombinatie vloer: cementdekvloer douchecombinatie wanden: behangklaar closetcombinatie plafond: spuitwerk type J14: wastafelcombinatie wit elektrische installatie: 1 lichtpunt met wisselschakelaar begane grond type J14: douchecombinatie, douchebak wit 1 enkele wandcontactdoos overige voorzieningen: afzuigpunt voor mechanische ventilatie 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt zolder bedieningsschakelaar ventilatiesysteem overige voorzieningen: rookmelder aansluitingen voor een 2de toilet (bij type J14) radiator (bij type J14) Slaapkamers / vbr vloer: cementdekvloer Zolder wanden: behangklaar vloer: cementdekvloer plafond: spuitwerk wanden: geëgaliseerd elektrische installatie: 1 lichtpunt met schakelaar plafond: dakplaten onbehandeld 2 dubbele wandcontactdozen elektrische installatie: 1 wandlichtpunt met wisselschakelaar slaapkamer 1: loze leidingen telefoon en CAI 1 dubbele wandcontactdoos slaapkamer 1: 3 dubbele wandcontactdozen 1 wandcontactdoos t.b.v. c.v. ketel overige voorzieningen: middenwoning: 1 wandcontactdoos t.b.v. mechanische ventilatie slaapkamer 1: 2 tuimeldakramen, afmeting 1140 x 1400 mm 1 elektrisch aansluitpunt t.b.v. wasmachine hoekwoning: slaapkamer 2 en 3: 1 tuimeldakraam, afmeting 1140 x 1400 mm 30

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder Blok 34 en 35 Plan Nieuwland-Oost, Brielle 22 juni 2015 Afbeelding blok 35 Rehorst Bouw Algemene Informatie en Technische Omschrijving Datum

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag 26 MGE woningen type Rietgors TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Informatie Locatie De Rietkraag en Waddinxveen WADDINXVEEN Een goed huwelijk

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN INHOUDSOPGAVE IDONGEN 4 DE BELJAART 5 GEMEENTE 6 SANS SOUCI 7 ARCHITECT 8 SITUATIE EN VOGELVLUCHT 10 VRIJSTAANDE WONINGEN 12 Vrijstaande woning (1 en

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors De Rietkraag Waddinxveen 12 woningen type Rietgors Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorwoord 3 Waddinxveen 5 De Triangel 7 enieten in een gloednieuw huis 8 Situatietekening

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie