D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T"

Transcriptie

1 Inleiding In dit dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid uit bestaat en welke beloningsvormen wij hiervoor in principe hanteren. Daarnaast proberen wij u in dit informatiedocument een indicatie te geven van de hoogte van onze beloning en wel naar soort financieel product of dienst. Dit doen wij door een onder- en bovengrens hiervoor aan te geven. Het gaat hier om onze werkwijze in zijn algemeenheid en kan op uw verzoek in overleg aan uw specifieke wensen worden aangepast. Hoewel dit document vanaf 1 juli 2009 wettelijk verplicht is voor advisering over complexe financiële producten en hypotheken, menen wij er goed aan te doen in dit document ook de hoogte van de beloning voor niet-complexe financiële producten (bijv. schadeverzekeringen) te beschrijven. Wij vinden het belangrijk, dat u van deze informatie kennis kunt nemen, voordat wij onze werkzaamheden voor u starten. Deze informatie reiken wij dan ook uit bij ons eerste gesprek of we sturen of mailen het u vooraf toe. Wie zijn wij? Bedrijfsgegevens A.A.S. Financiële Diensten Bezoekadres: De Stiel WE Zuidlaren Correspondentieadres: Postbus ZG Annen telefoonnummer: faxnummer: adres: A.A.S. Financiële Diensten adviseert en bemiddelt als onafhankelijk intermediair op het gebied van o.m. verzekeringen, hypotheken en kredieten. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een sterk persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige adviesrelatie met u als klant. Een werkwijze met een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit als uitgangspunt. Ons kantoor is open van maandag t/m vrijdag van uur tot uur. Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op Krijgt u onverhoopt de voic , dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op, mits u duidelijk uw naam en telefoonnummer achterlaat, waarop u op dat moment bereikbaar bent. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 1

2 Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Autoriteit Financiële Markten (AFM) : registratienummer De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Assurantietussenpersonen en Makelaars in onroerende goederen (BAVAM) : A.A.S. Financiële Diensten heeft haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij BAVAM onder polisnummer BAV11347 College Bescherming Persoonsgegevens : opgenomen in het register onder meldingsnummer m Kamer van Koophandel (KvK) : in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Drenthe staan wij geregistreerd onder dossiernummer Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) : aansluitnummer Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Kijk op voor meer informatie Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) : A.A.S. Financiële Diensten voldoet voor de advisering in hypotheken aan de door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) vastgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring en integriteit. De feitelijk leider, de heer drs. G.C.J. Huiberts, is opgenomen in het Register van Erkend Hypotheekadviseurs onder nummer Waarvoor kunt u bij ons terecht? Na controle door de AFM op ondermeer deskundigheid en integriteit, heeft ons kantoor de vergunning verkregen om te mogen adviseren en bemiddelen in de volgende financiële producten: Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Hypothecair krediet Consumptief krediet Elektronisch geld Spaarrekeningen Betaalrekeningen Daarnaast hebben wij de vergunning om u te mogen adviseren in de keuze van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen). In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van fiscaal banksparen, zoals de Spaarrekening Eigen Woning (SEW), Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW), Lijfrentespaarrekening en het Lijfrentebeleggingsrecht. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 2

3 Hoe komen wij tot een advies? Onafhankelijk adviseren Wij hebben geen enkele contractuele verplichting om u te adviseren te kiezen voor financiële producten van bepaalde banken, verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeringsmaatschappij of andere aanbieder van financiële producten heeft eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Iedere aanbieder heeft op zijn beurt weer een groot aantal verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van maatschappijen waar wij zaken mee doen. Dit doen wij op basis van een aantal selectiecriteria, zoals bijvoorbeeld de hoogte van het rentepercentage cq. de premie, de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring die wij met marktpartijen hebben. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Op uw verzoek informeren wij u graag welke banken, hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen wij voor u hebben geselecteerd. Onze dienstverlening Iedere klant is voor ons uniek. Het belangrijkste doel van ons adviestraject is, dat wij u op basis van de door ons gemaakte financiële inventarisatie van uw specifieke situatie, passend kunnen adviseren. Wij proberen u zodanig te informeren, dat u een gefundeerde keuze kunt maken voor een financieel product, dat bij u past, nu maar ook in uw toekomst. Het gaat tenslotte vaak om langlopende verplichtingen en veelal is hier een groot deel van uw besteedbaar inkomen mee gemoeid. Alleszins reden om het adviestraject zo zorgvuldig mogelijk in te richten. Hieronder gaan we dieper in op de diverse fasen in het adviestraject. Hoewel de fasen in elkaar overlopen, het gedeeltelijk een repeterend proces betreft en het adviestraject van persoon tot persoon kan verschillen, is getracht per stap in het adviestraject een indicatie van de gemiddelde duur tijdsbesteding uitgedrukt in uren aan te geven, waarbij als uitgangspunt het adviestraject in de situatie van advies en bemiddeling in geval van aankoop eigen woning is genomen (totaal gemiddelde duur tijdsbesteding: 25 uur excl. nazorg). versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 3

4 In zijn algemeenheid bestaat ons adviestraject uit de volgende onderdelen: 1. Inventarisatie : wij maken eerst een uitgebreide inventarisatie van uw persoonlijke en financiële gegevens oftewel uw financiële klantprofiel. Hierin komen uw wensen en persoonlijke financiële doelstellingen uitgebreid aan de orde en nog belangrijker de prioriteiten, die u hierin stelt (gemiddelde duur tijdsbesteding: 5 uur). 2. Analyse : vervolgens zullen wij de gegevens van uw financieel klantprofiel analyseren en op basis van onze conclusies mogelijke scenario's aan u voorleggen. Wij zullen deze scenario's uitvoerig met u doornemen en aangeven op welke verschillende manieren deze aansluiten op uw wensen en financiële situatie (gemiddelde duur tijdsbesteding: 6 uur). 3. Advies : na de inventarisatie en de bespreking van de verschillende scenario's zullen wij ons advies opstellen. In ons adviesrapport vindt u terug welk financieel product van welke aanbieder tegen welk prijs en voorwaarden wij u adviseren. Daarnaast vindt u ook onze argumenten, waarom wij juist dit een passend advies vinden om uw doelstelling te bereiken op basis van de door u gestelde prioriteiten (gemiddelde duur tijdsbesteding: 7 uur). 4. Bemiddeling : wanneer u uw keuze hebt gemaakt, kunnen wij vervolgens de contacten met de financiële instelling op ons nemen om ervoor te zorgen, dat ons advies correct en zo snel als mogelijk wordt uitgevoerd. In deze fase hebben we indien nodig ook contacten met bijvoorbeeld de werkgever, de taxateur, de (aankopend en/of verkopend) makelaar, de verkopende partij, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (i.g.v. NHG), de advocaat en/of mediator (i.g.v. echtscheiding), de accountant (i.g.v zelfstandigen/dga s) en de notaris (gemiddelde duur tijdsbesteding: 7 uur). 5. Nazorg : desgewenst begeleiden wij u ook nadat het gewenste financiële product is aangeschaft. Ook daarna kunt u bij ons met uw vragen terecht over het afgesloten product. Ook staan wij u bij wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in dit product. Kosten van advies en bemiddeling Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar eens aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Afhankelijk van de financiële producten en/of diensten die u afneemt, kennen wij twee beloningsmodellen: 1. verrichtingentarief : onze honorering is gebaseerd op een vast bedrag, dat per financieel product of dienst door ons is vastgesteld. U ontvangt voor dit bedrag een factuur van ons kantoor. Wij ontvangen in deze situatie in principe geen provisie van de financiële instelling waar het financieel product wordt ondergebracht. Deze beloningswijze heeft meestal een gunstig effect op de prijsstelling (premie/rente) van het product dat u aankoopt. 2. provisie: hierbij ontvangen wij van de financiële instelling, met wie u een overeenkomst aangaat, een provisiebedrag. Dit bedrag is verrekend in de premie of kosten, die de financiële instelling u in rekening brengt. U ontvangt in deze situatie in principe geen factuur van ons kantoor. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 4

5 Inzake onderstaande financiële producten werken wij op verrichtingentarief: Hypothecaire kredieten Levensverzekeringen (incl. uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen) Producten voor fiscaal banksparen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (incl. woonlastenverzekeringen/betalingsbeschermers) Dit betekent dat wij geen provisie ontvangen van de financiële instelling waar het product wordt ondergebracht. Overigens is het met ingang van 1 januari 2013 bij wet verboden om provisie te ontvangen bij bemiddeling in bovengenoemde producten. Het is mogelijk dat indien het product via serviceproviders of inkoopcombinaties wordt betrokken, zij aanvullend offertekosten en/of dossierafhandelingskosten in rekening brengen. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u dit vooraf expliciet kenbaar maken. Daar bovengenoemde financiële producten veelal in combinatie met een hypotheek worden gesloten, is het verrichtingentarief in principe mee te financieren in het hypotheekbedrag en als zodanig veelal fiscaal aftrekbaar als zijnde financieringskosten eigen woning. Afgezien van het feit dat de wensen en behoeften van de klant in onze organisatie centraal staan in onze advisering, garandeert deze werkwijze eens te meer de onafhankelijke benadering, die wij voorstaan. Wij worden immers niet beloond door de financiële instelling waar het financiële product wordt afgenomen, zodat alle mogelijke schijn van provisiegedreven advisering wordt weggenomen. Inzake onderstaande financiële producten werken wij op provisiebasis: Schadeverzekeringen Consumptieve kredieten Spaarrekeningen In geval van honorering op provisiebasis worden wij beloond door de financiële instelling waar het financieel product wordt afgenomen. Daar genoemde producten veelal niet in combinatie met een hypotheek worden afgesloten en dus ook niet in de hypotheek kunnen worden meegefinancierd, kiezen wij bij deze financiële producten voor honorering op provisiebasis. Dit om aan het bezwaar tegemoet te komen dat er veelal niet voldoende eigen middelen zijn en/of men niet bereid is om ons voor deze producten op verrichtingentarief te belonen. In het achter in dit document opgenomen tarievenoverzicht geven wij u een indicatie betreffende de honorering van onze werkzaamheden. Omdat wij op dit moment uw persoonlijke financiële situatie en doelstellingen nog niet kennen en ook nog niet weten voor welk financieel product u mogelijk gaat kiezen, kan deze informatie niet meer dan een indicatie zijn. De indicatie geven wij weer middels een minimum en maximum bedrag cq. percentage afhankelijk van het financieel product. Tijdens het adviestraject informeren wij u per af te sluiten financieel product over de aard en de exacte hoogte van onze beloning, conform de wettelijke bepalingen, die gelden voor de beloningstransparantie voor het adviseren en bemiddelen van complexe financiële producten, hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (incl. woonlastenverzekeringen/ betalingsbeschermers) en uitvaartverzekeringen. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 5

6 Btw De in het tarievenoverzicht genoemde tarieven zijn vrij van btw voor zover onze dienstverlening de intentie heeft te komen tot de totstandkoming van een of meerdere financiële producten (advies én bemiddeling). Indien dit niet het geval is - d.w.z. er is geen intentie om te bemiddelen, maar slechts om te adviseren - zijn wij wettelijk verplicht btw in rekening te brengen over onze advieskosten. Wat vragen wij van u? Om uw op het gebied van financiële producten en diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatievoorziening Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij u ons, afhankelijk van de actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie of gezinssamenstelling. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Als alle puzzelstukjes bekend zijn, kan het totaalbeeld compleet worden gemaakt. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter van belang om ook van die elders afgesloten financiële producten op de hoogte te worden gesteld om zodoende het totaalbeeld te hebben. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket financiële producten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, het gaan samenwonen, een geboorte, een echtscheiding, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financieel product of dienst verzorgen, zal het voorkomen dat wij u informatie toesturen. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere overeenkomsten ook altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 6

7 Uw privacy Uit hoofde van onze dienstverlening beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle gegevens die op uw situatie betrekking hebben archiveren wij in een persoonlijk (geautomatiseerd) dossier. Aansprakelijkheid A.A.S. Financiële Diensten is het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van A.A.S. Financiële Diensten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Klachtenregeling Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Indien u niet tevreden bent, vragen wij u in eerste instantie ons dit direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Bent u van mening, dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd of wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich in tweede instantie altijd wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) : Postbus AG Den Haag Tel Op de site van het klachteninstituut vindt u meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht. Ook kunt u hier een formulier downloaden waarmee u uw klacht kunt indienen. Tot slot Wij hopen dat u met behulp van deze informatie inzicht hebt gekregen in hetgeen onze financiële dienstverlening inhoudt en de beloning, die wij daaraan hebben gekoppeld. Hebt u nog vragen? Stelt u ze ons gerust. Wij helpen u graag verder. Wij zijn op basis van de Wet op het financieel toezicht verplicht aan te tonen, dat wij u dit informatiedocument hebben verstrekt en vragen u daarom dit document voor "ontvangst" te ondertekenen, dan wel via een leesbevestiging te retourneren. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 7

8 Tarievenoverzicht (geldig per 01/01/2013) verrichtingentarief Hypothecaire kredieten Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling in geval van aankoop eigen woning Advies en bemiddeling in geval van herfinanciering bestaande hypotheek Advies en bemiddeling in geval van verhoging huidige hypotheek (bijv. onderhandse opname verhoogde inschrijving, 2 e hypotheek) Advies en bemiddeling in geval van aanpassing hypotheek (bijv. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, omzetting leningdeel) (Bancaire) lijfrenten (aanvulling op pensioen) Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling inzake oudedags- en nabestaandenvoorziening Advies en bemiddeling inzake aanwending lijfrentekapitaal Advies en bemiddeling inzake aanwending ontslagvergoeding Advies en bemiddeling inzake omzetting lijfrentekapitaal Levensverzekeringen (risicoverzekeringen) Financieel product Minimum Maximum Overlijdensrisicoverzekeringen Uitvaartverzekeringen Vermogensopbouw Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling in geval van vermogensopbouw Woonlastenverzekeringen/betalingsbeschermers : arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (ao) en werkloosheidsverzekeringen (ww) Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling inzake ao- of ww-verzekeringen Vergoeding per uur Functie Uurtarief Financieel adviseur 125 Erkend Hypotheekadviseur 125 versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 8

9 Provisievergoeding Bancaire producten Financieel product Provisie maatstaf Minimum Maximum Beleggingsfondsen gestort bedrag nihil 0,50% gem. uitstaand saldo (jaarbasis) 0,20% 0,375% Spaarrekeningen gem. uitstaand saldo (jaarbasis) 0,15% 0,24% voorbeeld beleggingsfonds het gemiddeld uitstaand saldo bedraagt Bij een percentage van maximaal 0,375% bedraagt de doorlopende provisie op jaarbasis dan 375. Schadeverzekeringen Financieel product Provisie maatstaf Minimum Maximum Opstalverzekeringen premie 25% 25% Inboedelverzekeringen premie 25% 25% Aansprakelijkheidsverzekeringen premie 25% 25% Rechtsbijstandverzekeringen premie 20% 25% Ongevallenverzekeringen premie 25% 25% Doorlopende reisverzekeringen premie Autoverzekeringen premie 20% 20% Ziektekostenverzekeringen basisverzekeringen premie 1,70% 2,50% aanvullende verzekeringen premie 6,50% 9,00% voorbeeld opstalverzekering het verzekerd bedrag (herbouwwaarde) bedraagt met een premie `per duizend verzekerd bedrag` van 0,85. De jaarpremie bedraagt dan 170 (excl. 21% assurantiebelasting). De maandpremie is dan 14,17 (excl. 21% assurantiebelasting). Maandelijks wordt dan 3,54 aan doorlopende provisie uitgekeerd, uitgaande van het maximale percentage van 25%. Consumptieve kredieten Financieel product Provisie maatstaf Minimum Maximum Doorlopende kredieten uitstaand saldo (op jaarbasis) 0,24% 3,00% WOZ-kredieten uitstaand saldo (op jaarbasis) 0,24% 3,00% Rentekredieten uitstaand saldo (op jaarbasis) 0,24% 3,00% Persoonlijke leningen uitstaand saldo (op jaarbasis) 0,24% 3,00% voorbeeld consumptief krediet het gemiddeld uitstaand saldo bedraagt De doorlopende provisie bedraagt dan 300 op jaarbasis, uitgaande van het maximale percentage van 3,00%. versie januari 2013 A.A.S. Financiële Diensten Pagina 9

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T Inleiding. In dit dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid uit bestaat en welke beloningsvormen wij hiervoor in principe

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Pagina 1

Dienstverleningsdocument Pagina 1 Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Van Kemenade Advies B.V. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Blox & Verbeek adviseurs v.o.f.

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Blox & Verbeek adviseurs v.o.f. Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij.. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, onze klachtenregeling en andere aspecten. Wie zijn wij?.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning. Versie 01 juli 2013

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning. Versie 01 juli 2013 Versie 0 juli 0 Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV

DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV DienstVerleningsDocument Op t Bosch verzekeringen en hypotheken BV aanzien van de volgende financiële diensten en/of producten: Met dit DienstVerleningsDocument (DVD) maken wij wegwijs bij Op t Bosch BV.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Adviesbureau Schlief. Bezoek- correspondentieadres: Stationsstraat 30 A 7031 BR Wehl

Wie zijn wij? Adviesbureau Schlief. Bezoek- correspondentieadres: Stationsstraat 30 A 7031 BR Wehl Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Adviesbureau Schlief. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Geldkampioen BV. Inleiding

Dienstverleningsdocument de Geldkampioen BV. Inleiding Dienstverleningsdocument de Geldkampioen BV Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid uit bestaat en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij.. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

Wie zijn wij? Dienstverlening. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Dienstverlening. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Mimaan Assurantiën bv. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Van der Poll Financiële Diensten. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Dienstenwijzer Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen financiële dienstverlening. Wij willen u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

De Môskant. Verzekeringen - Sparen Hypotheken - Makelaardij

De Môskant. Verzekeringen - Sparen Hypotheken - Makelaardij Dienstverleningsdocument De Môskant Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Wie zijn wij? . Schadeverzekeringen. Levensverzekeringen. Hypothecaire kredieten. Consumptieve kredieten. Betaal en spaarrekeningen.

Wie zijn wij? . Schadeverzekeringen. Levensverzekeringen. Hypothecaire kredieten. Consumptieve kredieten. Betaal en spaarrekeningen. Met dit dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Joh. Ophelders Holding BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Hoe komen wij tot een advies? 4 Intern beloningsbeleid 4 Wij vragen ook iets van u 4 Uw

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Model 92013

DIENSTENWIJZER Model 92013 DIENSTENWIJZER Model 92013 In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Assurantiekantoor Boer. Naast de algemene informatie over ons kantoor vindt u ook informatie over onze dienstverlening, een indicatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Algemeen Dienstverleningsdocument

Algemeen Dienstverleningsdocument Algemeen Dienstverleningsdocument Met dit Algemene Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij HUIJERJANS Adviesgroep BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit (dvd) maken wij u wegwijs bij [Naam kantoor]. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Dienstverlening 4 Hoe komen wij tot een advies? 4 Kosten van advies en bemiddeling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij FinSafe. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer SH Assurantie

Dienstenwijzer SH Assurantie Dienstenwijzer SH Assurantie De verzekeringsbedrijfstak en de overheid hechten waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Om u een indruk te geven van onze werkwijze hebben wij deze

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Informatiewijzer Diensten en Tarieven Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor hanteren. U bent zich

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer Dienstenwijzer Mijn Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstenwijzer Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, onze klachtenregeling en over andere aspecten.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit Dienstverleningsdocument vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

versie 2016 Dienstenwijzer Klomp Advies Wie zijn wij? Klomp Advies BV

versie 2016 Dienstenwijzer Klomp Advies Wie zijn wij? Klomp Advies BV Dienstenwijzer Klomp Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Hoe komen wij tot een advies? 4 Intern beloningsbeleid 4 Wij vragen ook iets van u 4 Uw

Nadere informatie

Wie zijn wij? Quintes Assurantiën Quintes Assuradeuren Quintes Employee Benefits Consulting Quintes Makelaardij o.g. Quintes Pensioenen

Wie zijn wij? Quintes Assurantiën Quintes Assuradeuren Quintes Employee Benefits Consulting Quintes Makelaardij o.g. Quintes Pensioenen Dienstverleningdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) willen wij u wegwijs maken bij Quintes. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Particulier Inclusief dienstenwijzer (januari 2015)

Dienstenwijzer Particulier Inclusief dienstenwijzer (januari 2015) Dienstenwijzer Particulier Inclusief dienstenwijzer (januari 2015) Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Veldenbeheer. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze waarin u als klant centraal staat. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van der Brugge Verzekeringen & Financieringen BV / de HypotheekWeter / de LijfrenteWeter Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Van der Brugge Verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Versie 12.01.2015. Assurantiekantoor W.Verheijen

Versie 12.01.2015. Assurantiekantoor W.Verheijen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF

Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Dienstverleningsdocument Grispen-Küppers Assurantiën en Financieringen VOF Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie