Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk."

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk. Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) van toepassing. De Wft eist dat wij u tijdig informeren over de aard en de reikwijdte van onze dienstverlening die wij u kunnen bieden en over de wijze en de hoogte van onze beloning. En dat sluit perfect aan bij onze wens om u middels onze dienstenwijzer nader kennis met ons te laten maken. Wft Dienstenwijzer Middels dit document informeren wij u dus over wie wij zijn, wat wij voor u kunnen betekenen, hoe wij samenwerken, hoe wij worden beloond en bij welke instanties wij verplicht of vrijwillig - zijn aangesloten. Hierdoor weet u voorafgaand aan onze dienstverlening exact wat u van ons kunt verwachten. Wie zijn wij? Liesbeth Sikkema Financiële Diensten biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van financiële planning, hypotheken, pensioenen, en nagenoeg alle vormen van vermogensopbouw. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren. Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd op het gebied van de financiële consequenties van echtscheiding. Liesbeth Sikkema is gecertificeerd financieel planner (FFP) De belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ons kantoor Ons streven is altijd bereikbaar te zijn voor onze relaties. Het kantooradres is: Liesbeth Sikkema Financiële Diensten Nieuwestraatweg CN Giekerk Telefoon: , mobiel U kunt mij op deze nummers te allen tijde bellen, in ieder geval op werkdagen van 8.30 tot uur. Als ik niet aanwezig ben, kunt u uw boodschap inspreken op de voic . Het streven is dan uiterlijk de volgende werkdag contact met u op te nemen. Wij zijn 24 uur te bereiken via de fax ( ) en via de E mail

2 Onze diensten Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies- en bemiddelingsdiensten: bemiddeling uitsluitend in combinatie met advisering, alleen bemiddeling (execution only), of alleen advisering op basis van objectieve analyse. Zodra duidelijk is welke diensten u van ons af wilt nemen, zullen wij een dienstverlenings-overeenkomst opstellen, waarin duidelijk staat vermeld welke diensten u van ons afneemt en wat de kosten zijn van deze diensten. Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering, pensioenen, sparen, beleggen, financiële planning en consumptief krediet. Wij kunnen u adviseren over beleggingsfondsen (mixfondsen, obligatiefondsen, aandelenfondsen,..) en orders van u over deze beleggingsfondsen doorgeven aan de aanbieder. Orders dienen door u ondertekend te worden voordat die worden doorgegeven aan de aanbieder. Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten. Financieel plan/integrale aanpak Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie. Dat houdt onder meer in: 1. Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel. 2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten; 3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders; 4. De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken; 5. Toelichten en motiveren van het verstrekte advies; Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. U kunt er ook voor kiezen een deel van bovenstaande diensten af te nemen, bijvoorbeeld omdat u alleen een inventarisatie en een advies wilt, zonder dat wij dit advies implementeren. Indicatie uren dienstverlening per dienst Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uren bij deze diverse producten.. Daarbij gaan wij uit van een zo efficiënt mogelijke werkwijze. U doet wat u kunt doen en wij doen alles wat u niet kunt doen.

3 Dienst Gemiddeld aantal uren Aflossingsvrije, Annuïtaire en Lineaire hypotheek 14 Bankspaarhypotheek 18 Spaarhypotheek 22 Beleggingshypotheek 22 Beleg-/Effectenhypotheek 18 Aanvragen koopsubsidie 2 Levensverzekering (vermogensopbouw, inclusief overlijdensrisico) 8 Overlijdensrisicoverzekering 4 Fiscaal gefaciliteerd spaarproduct 4 Woonlastenverzekering 4 Privé pensioen/lijfrenteverzekering 15 Onderzoek meest aantrekkelijke spaarvorm 3 Financiële analyse standaard particulier 6 Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt samen met De Financiële Makelaar en FlexFront Partners. Door de samenwerking met De Financiële Makelaar en FlexFront Partners hebben wij een zeer groot aanbod van aanbieders van met name hypotheken, kredieten en vermogensopbouw. Wij kunnen ook afspreken dat wij uitsluitend inventariseren en adviseren en daarna niet bemiddelen. We spreken daarvoor vooraf een tarief af. In dat geval zullen wij alle aanbieders die hun gegevens (bijvoorbeeld via internet) beschikbaar stellen in ons advies betrekken. Als wij zelf tot de conclusie komen dat ons aanbod op een bepaald gebied te beperkt is, zullen wij dit kenbaar maken en u adviseren bijvoorbeeld alleen de inventarisatie, het advies en het uitzoeken van de meest aantrekkelijke aanbieder aan ons uit te besteden. Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d. Betalingen Hypotheken en kredieten Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. Verzekeringen Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dient u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen.

4 Hoe worden wij beloond? In beloning voor onze dienstverlening heeft u een keuzemogelijkheid. Deze keuzemogelijkheden zijn: Standaardtarief Product gerelateerd tarief (in uitzonderingsgevallen) Uurtarief Ook is het in overleg soms mogelijk een combinatie van deze modellen af te nemen. In de drie onderstaande modellen zetten wij uiteen wat de verschillen voor u zijn: Standaardtarief U betaalt voor onze dienstverlening vaste bedragen. Tegenwoordig bieden nagenoeg alle aanbieders van hypotheken een zogenaamde Nettohypotheek aan. Dit betekent dat de geldverstrekker ons geen provisie uitkeert. Omdat de geldverstrekker ons geen provisie hoeft te betalen, berekenen zij u ook geen of een lagere afsluitprovisie. In sommige gevallen geven geldverstrekkers zelfs een rentekorting. Het door ons berekende standaardtarief kunt u meefinancieren in de hypotheek. Voor levensverzekeringen en woonlastenverzekeringen geldt ook dat de meeste aanbieders van deze producten een nettotarief kennen (zij keren dus geen provisie aan ons uit). U betaalt ons voor onze dienstverlening. Bij levensverzekeringen en woonlastenverzekeringen komt het vaker voor dat onze klanten ervoor kiezen een iets hogere premie te betalen en ons zo gedurende de gehele looptijd een bedrag per maand te betalen. Deze wordt dan door de verzekeringsmaatschappij aan ons betaalt. Dit heet doorlopende provisie. Zie voor een verdere uitleg onder productgerelateerde beloning. Dienst Standaardtarief Aflossingsvrije, Annuïtaire en Lineaire hypotheek (excl Overlijdensrisicoverzekering Bankspaarhypotheek (excl. Overlijdensrisicoverzekering) Spaarhypotheek Beleggingshypotheek Beleg-/Effectenhypotheek (excl. overlijdensrisicoverzekering Aanvragen koopsubsidie 190 Levensverzekering (vermogensopbouw, inclusief overlijdensrisico) 800 Overlijdensrisicoverzekering in combinatie met hypotheek 400 Fiscaal gefaciliteerd spaarproduct in combinatie met hypotheek 400 Woonlastenverzekering in combinatie met hypotheek 400 Privé pensioen/lijfrenteverzekering Overlijdensrisicoverzekering, zelfstandig 450 Fiscaal gefaciliteerd spaarproduct, zelfstandig 450 Woonlastenverzekering, zelfstandig 450 Onze serviceprovider, De Financiële Makelaar of FlexFront Service Partner, brengt daarnaast een vergoeding in rekening voor het verwerken van de offerte-aanvraag en het complete hypotheekdossier. Deze vergoeding bedraagt maximaal 450 euro (2011). De belangrijkste reden om van deze serviceprovider gebruik te maken is dat deze ons in staat stelt voor nagenoeg alle in de markt aanwezige geldverstrekkers te kunnen bemiddelen. Mocht u deelproducten willen afnemen, bijvoorbeeld omdat u alleen een inventarisatie en een advies wilt, zonder dat wij dit advies implementeren, dan gelden afwijkende tarieven. Deze tarieven zullen vooraf aan u kenbaar worden gemaakt.

5 Uurtarief Financiële planning en extra werkzaamheden verrichten wij uitsluitend op basis van een vast uurtarief van 97,50 euro exclusief eventuele Btw. Ook het inventariseren en adviseren op het gebied van de meest aantrekkelijke spaarrekening zullen wij, in verband met het geringe aantal spaarbanken dat haar producten via tussenpersonen aanbiedt, dikwijls op basis van uurtarief verrichten. In het geval wij werkzaamheden verrichten waarvoor wij een extra vergoeding vragen, zullen wij dit vooraf kenbaar maken. Product gerelateerd tarief (provisie), alleen in uitzonderingsgevallen. Een productgerelateerd tarief wordt alleen gehanteerd wanneer dit niet anders kan. Niet alle verzekeraars en geldverstrekkers bieden zogenaamde nettoproducten, dat wil zeggen producten waarop geen provisie wordt uitgekeerd, aan. Een andere reden voor een product gerelateerd tarief kan zijn dat u het bedrag aan advieskosten niet in eens wilt of kunt betalen, maar liever in de toekomst (omdat de beloning is versleuteld in de premie) betaalt. In het geval van zelfstandig gesloten levensverzekeringen, bancaire producten en overlijdensrisicoverzekeringen zullen wij hieraan incidenteel meewerken. U betaalt ons kantoor dan een vergoeding voor het advies en de bemiddeling, via de premie (bij een verzekering) of via de maandlasten (bij een (hypothecair) krediet. Ons kantoor ontvangt van de bank of verzekeraar een deel van de premie als productgerelateerde tarief. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Bij de offerte ontvangt u van ons een gespecificeerd overzicht van de in rekening gebrachte kosten (zowel onze verdiensten als de verdiensten van de service provider (Woontrust of FlexFront Partners). U betaalt minimaal het bedrag van het door ons gehanteerde standaardtarief Wij ontvangen bij het afsluiten van het financiële product 70% van de genoemde bedragen. De resterende 30% ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst, of gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd van de overeenkomst. Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming wordt beëindigd, moeten wij een evenredig deel van dit bedrag terugbetalen aan de verzekeraar/geldverstrekker. Wettelijke verplichtingen Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer , voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. Daarnaast heeft ons kantoor een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering bij Schouten Insurance Klachtenregeling Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Kifid Postbus AG DEN HAAG Ons aansluitnummer bij het kifid is Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door D&P Personal Finance B.V., Bezoekadres: Prins Alexanderweg 28,3712 AB, Huis ter Heide, hierna te noemen DP Personal

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door AKD Adviesgroep, Betje Wolfftuin 6, 1705 KA HEERHUGOWAARD. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV.

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

Uw Dienstverleningsdocument

Uw Dienstverleningsdocument Wat kunt u van Verbrugge, goed voor elkaar verwachten? Bij Verbrugge bent u steeds verzekerd van persoonlijke begeleiding en advies gedurende het gehele traject. Van de eerste persoonlijke oriëntatie tot

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door H&H hypotheekadviseurs, met kantoren in Arnhem, Kronenburgpromenade 30, 6831 EA en in Westervoort, Dorpstraat 88,

Nadere informatie