WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument. Persoonlijk, Doordacht & Transparant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument. Persoonlijk, Doordacht & Transparant"

Transcriptie

1 WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Persoonlijk, Doordacht & Transparant Juni 2009

2 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Bedrijfsfilosofie Pagina 4 Werkwijze Pagina 5 Diensten Pagina 7 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Pagina 8 Beloning & Provisie Pagina 8 Onze business partners Pagina 11 Wat verwachten wij van u? Pagina 12 Deskundigheids- en kwaliteitskenmerken Pagina 12 Beëindiging relatie met ons kantoor Pagina 13 Klachtenprocedure Pagina 13 Tot slot Pagina 13 Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 2 van 13

3 Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) van toepassing. De Wft eist dat wij u tijdig informeren over de aard van onze dienstverlening die wij u kunnen bieden. En dat sluit perfect aan bij onze wens om u - voorafgaand aan onze kennismaking en het tot stand komen van een of meerdere hypotheek- en/ of verzekerings- en/of beleggingsovereenkomsten nader kennis met ons te laten maken. Wft Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Middels dit document informeren wij u over wie wij zijn, de manier waarop wij werken, waar wij voor staan (onze bedrijfsfilosofie), met wie wij samenwerken, hoe wij worden beloond en bij welke instanties wij verplicht of vrijwillig - zijn aangesloten. Hierdoor weet u voorafgaand aan onze dienstverlening exact wat u van ons kunt verwachten. Ons kantoor Ons kantoor is opgericht in november Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over en bemiddelen in financiële producten aan zowel particulieren als ondernemers op vele vakgebieden zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken en aanverwante producten. Wij komen hier later in onze dienstenwijzer nog op terug in de rubrieken Onze werkwijze, Voor welk advies kunt u bij ons terecht en Met welke financiële dienstverleners werken wij samen. Onderstaand treft u de belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ons kantoor aan: Naam kantoor : Avezaat Financiële Planning Kantooradres : Pijlweg 3 Postcode en Vestigingsplaats : 5632 AR Eindhoven Telefoon : Website : Inschrijving WFT register : Inschrijving Handelsregister : KvK Openingstijden : Maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.30u Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 3 van 13

4 Bedrijfsfilosofie Wij geloven niet in een pur sang hypotheekadvies. Hoewel een hypotheek vaak een belangrijk onderdeel uitmaakt van uw totale financiële huishouding zijn er veel méér zaken waar u bij de aankoop of verbouwing van een woning rekening mee moet houden. Wij zien het als onze taak om u duidelijkheid te geven over alle belangrijke financiële risico s en gebeurtenissen die bij de aankoop of verbouwing van een woning om de hoek komen kijken. Naar ons idee gaat hypotheekadvies dus verder dan alleen een bruto-netto berekening! In onderstaande figuur wordt deze bedrijfsfilosofie nog eens schematisch in beeld gebracht. (Pre) Pensioen Arbeids ongeschikt heid Sabbatical leave UW WONING & HYPOTHEEK Studie kinderen Ziekte Overlijden Werkloos heid Financieel Plan Door stil te staan bij bovenstaande gebeurtenissen krijgt u voorafgaand aan de financiering van uw woning een helder overzicht van alle belangrijke scenario s en financiële risico s voor een langere periode. Zodoende komt u tijdens de looptijd van uw hypotheek nooit voor verrassingen te staan. Wij noemen dit een Financieel Plan. Natuurlijk is zo n plan een momentopname. In de toekomst kunnen zich allerlei zaken voordoen waardoor het Financieel Plan moet worden bijgesteld. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om gedurende de looptijd van de hypotheek regelmatig met u contact te hebben. Zodoende kunnen wij ervoor zorgen dat uw Financieel Plan volledig up-to-date blijft. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 4 van 13

5 Werkwijze Een Financieel Plan valt of staat bij een goede inventarisatie van uw gegevens, uw wensen en uw doelstellingen. Op basis van deze gegevens stellen wij een zogenaamd Klantprofiel op. Het Klantprofiel vormt de basis voor de totstandkoming van het uiteindelijk advies. In onderstaand overzicht wordt onze werkwijze schematisch uiteengezet; Inventariseren & Informeren Financiële positie Wensen - Doelstellingen Opstellen Klantprofiel Advies & Aanbod Keuze & Motivatie Schriftelijke vastlegging & Uitvoering advies Update advies Motivatie keuze Op basis van het opgestelde Klantprofiel selecteren wij de meest passende oplossing uit het totale productenaanbod van onze arrangementspartners. In het uiteindelijk advies zullen wij altijd onze keuzes motiveren en vastleggen. Indien het advies door ons wordt uitgewerkt zullen wij u regelmatig benaderen om te bekijken of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie. Dit kan namelijk aanleiding zijn aanpassingen door te voeren in het advies. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 5 van 13

6 Onderzoek hypotheekvoorwaarden Uw financieel adviseur van Avezaat Financiële Planning houdt bij ieder hypotheekadvies rekening met allerlei zaken die van toepassing kunnen zijn op uw hypotheek. Zie hiervoor onderstaande opsomming: Alimentatie inkomen Alimentatieverplichting Annuleringskosten Beleid 2e hypotheek BKR beleid Boeteregeling vervroegd aflossen Boetevrij aflossen Bouwdepot vergoeding Buitenlanders vallend onder 30% regeling Buitenlands inkomen Buitenlandse nationaliteit en verblijfsvergunning Dalrente, dagrente of offerterente Erfpacht Financiële verplichtingen beleid Financiering verhuurde panden Geldigheidsduur offerte zonder kosten Geldigheidsduur werkgeversverklaring Huurinkomsten (box 3) Hypothecaire inschrijving Inkomen uit flexibele arbeidsrelatie Inkomen uit vermogen (box 3) Inkomen zelfstandigen/dga Inkomsten uit WAO, WIA, AO en PGB Koopsom AO/WW meenemen >125% EW Kosten en duur bankgarantie Kosten en duur overbruggingskrediet Kosten ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Krediethypotheek Leningdelen Maatwerk of werkelijke lasten toets Maximaal aflossingsvrije deel Maximaal overbruggingskrediet indien nog niet verkocht Maximaal overbruggingskrediet indien verkocht Maximaal verstrekkingpercentage en hypotheekbedrag Maximaal verstrekkingpercentage Maximale aflossingsvrije hypotheek Maximale hypotheek appartement Mede hoofdelijk schuldenaarschap MGE/MVE woningen of woningen met koopsubsidie Minimale extra aflossing Minimale hypotheekbedrag Minimale koopsom of executiewaarde Niet acceptabele onderpanden Nieuwbouw executiewaarde en stichtingskosten Nieuwbouwtarief Nieuwbouwtaxatie Onregelmatigheidstoeslag ORV verplichting Overbruggingsconstructie Overwerk Portefeuille- en cliëntrecht Provisie inkomen Recreatiewoning Rentekorting bij AO Seniorenhypotheek Startershypotheek Taxatierapport Taxatievrijstelling Tijdelijk contract Toekomstig inkomen/inkomensstijging Toetsrente Variabele rente Venster- of verlengingstarief Vereenvoudigde acceptatie (hypotheek zonder inkomensbescheiden) Verhuis-/en doorgeefregeling Verlenging offerte en bereidstellingsprovisie Wanneer pensioeninkomen noodzakelijk Woning buitenland Woning met bedrijfs- of winkelruimte Woonquote box 3 WW, ANW of Bijstand Zelfstandigen/DGA Uw adviseur zal afhankelijk van de gewenste/benodigde hypotheekconstructie een selectie maken van mogelijke aanbieders van hypotheken waarbij hij rekening houdt met de resultaten van zijn onderzoek. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 6 van 13

7 Diensten Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies- en bemiddelingsdiensten: bemiddeling in combinatie met advisering alleen bemiddeling (execution only) alleen advisering (zonder bemiddeling) Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van: Hypotheken Bij het kopen of verbouwen van een huis, hoort een goed financieel plan. Naast uitleg over de verschillende hypotheekvormen zoals een aflossingsvrije -, (bank)spaar -, beleggings -, hybride- en leven-hypotheek zetten wij voor u ook diverse gezinsrisico s in kaart. Zodoende kunt u een hypotheekvorm kiezen die past bij uw persoonlijke situatie nú maar ook in de toekomst. Levensverzekeringen Via levensverzekeringen kunt u sparen en/ of beleggen voor later. Uiteraard kunt u een levensverzekering sluiten ter aflossing van uw hypotheek of voor bijvoorbeeld ter aanvulling op uw inkomen vanaf pensioendatum. Ook kunt u een verzekering nemen die uitkeert bij overlijden om zodoende uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter te laten. Omdat de premies, kosten en dekkingen voor iedere situatie anders kunnen liggen staan wij u graag bij in uw keuze voor dergelijke producten. (Bank)sparen en Beleggen Op het gebied van sparen en beleggen zijn er vele mogelijkheden. Denk aan sparen bij uw eigen bank of via een internet spaarrekening met een overwegend hogere rentevergoeding. Spaargeld kunt u ook beleggen met de kans op een hoger rendement. Bijvoorbeeld voor het aflossen van (een deel van) uw hypotheek of een aanvullend inkomen voor later. Wij kunnen u adviseren over beleggingsfondsen (mixfondsen, obligatiefondsen, aandelenfondsen, e.d.) en orders van u over deze beleggingsfondsen doorgeven aan de aanbieder. Orders dienen door u ondertekend te worden voordat die worden doorgegeven aan de aanbieder. Inkomensverzekeringen De voortdurende verschraling van ons sociale zekerheidsstelsel dient u steeds meer zelf te regelen. Kosten in verband met ziekte of verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zijn zaken waartegen u zich goed kunt beschermen. Denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheids of werkloosheidsverzekering. Het maakt hierbij niet uit of u in loondienst bent of zelfstandig ondernemer; voor beiden bestaan diverse oplossingen. Wij selecteren de juiste producten bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. (Pré) Pensioen Uw inkomen later is wellicht nog ver weg, maar verdient wel aandacht. Wij zetten uw toekomstige inkomenssituatie in kaart zodat u tijdig inzicht heeft en eventuele maatregelen kunt treffen. Wij adviseren en bemiddelen hierbij in individuele en/of collectieve pensioenregelingen in het kader van de PensioenWet. Schadeverzekeringen Hieronder vallen met name inboedel en de opstalverzekeringen. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 7 van 13

8 Betalingen Hypotheken Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betaling kiezen, dit is echter niet gebruikelijk. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten respectievelijk te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. Verzekeringen Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dient u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of procentueel de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van een aandeel van ons kantoor of beschikt over een andersoortig belang. Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren en worden wij slechts beperkt door het aantal aanstellingen welke wij hebben bij de verschillende banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Beloning & Provisie Sinds de oprichting van ons kantoor in november 2007 zijn wij al helder over onze verdiensten. Samen met u spreken we af wat een eerlijke beloning is voor onze werkzaamheden. Vanaf 1 januari 2009 is het voor alle tussenpersonen verplicht geworden om u inzichtelijk te maken welke beloning er wordt ontvangen van de bank en/of verzekeraar. Om misverstanden te voorkomen vermelden wij hier nog eens expliciet dat onze eerste afspraak met u geheel kosteloos is. In beloning voor onze dienstverlening heeft u een keuzemogelijkheid. Deze keuzemogelijkheden zijn: Beloning uit provisie (traditioneel) Beloning op basis van uurtarief Beloning op basis van een vaste prijs Hieronder worden de keuzemogelijkheden toegelicht Beloning uit provisie De hoogte van de ontvangen provisie verschilt per maatschappij en valt dus hier niet exact weer te geven. Voordat u een product definitief bij ons afneemt, delen wij u de precieze hoogte van de provisie mede. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 8 van 13

9 Hieronder geven wij een indicatie van de hoogte van onze provisie (uitgedrukt in een percentage). Tabel te ontvangen eenmalige afsluitprovisie Product Basis Percentage Verdientermijn* Hypotheken Hoofdsom 0,5% - 2,5% 5 jaar Levensverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Totale premie Koopsom Totale premie Koopsom 0% - 4% 0% - 7% 0% - 4% 0% - 7% 5 jaar 5 jaar Overlijdensrisicoverzekeringen Jaarpremie 0% - 170% 10 jaar Schadeverzekeringen Jaarpremie 0% - 25% Direct * De meeste provisieregelingen kennen een verdientermijn van 5 jaar. Op het moment dat een product binnen 5 jaar wordt beëindigd, dient de provisie naar rato van het aantal nog niet verstreken jaren door ons te worden terugbetaald aan de maatschappij. Tabel te ontvangen doorlopende provisie Product Basis Percentage Duur Hypotheken Hoofdsom 0% - 0,2% 10 tot 30 jaar Levensverzekeringen Totale premie 0% - 0,2% Looptijd verzekering Lijfrenteverzekeringen Totale premie 0% - 0,2% Looptijd verzekering Overlijdensrisicoverzekeringen Jaarpremie 0% - 5% Looptijd verzekering Schadeverzekeringen Jaarpremie 0% - 25% Looptijd verzekering Spaarrekeningen Gemiddelde saldo 0,2% Per jaar Beleggingsrekeningen* Gemiddelde saldo 0% - 2% Per jaar Woonlastenverzekeringen Jaarpremie 0% - 35% Per jaar * Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten. Daar wij zijn aangesloten bij een service provider ontvangt deze provider eveneens provisie inkomsten uit deze bemiddeling. De hoogte van deze vergoeding verschilt per maatschappij. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 9 van 13

10 Beloning op basis van uurtarief Ons uurtarief bedraagt 120 per uur. Indien u voor deze wijze van betaling kiest, schatten wij voorafgaand aan onze dienstverlening het aantal te declareren uren in. Achteraf volgt de definitieve facturering op basis van het aantal gewerkte uren. Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uren bij deze diverse producten. Tabel gemiddeld te besteden uren Omschrijving advies-/ bemiddelingswerkzaamheden Gemiddeld aantal uren Hypotheek adviestraject 22 Levensverzekering / overlijdensrisicoverzekering 5 Lijfrenteverzekering 5 Fiscaal gefaciliteerde spaar- of beleggingsrekening 5 Spaarrekening 3 Beleggingsrekening* 5 Woonlastenverzekering 5 Schadeverzekering 4 Opstellen financieel plan 7 * Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten. Beloning op basis van een vaste prijs Voorafgaande aan ons werkzaamheden schatten wij het aantal uren in. Op basis hiervan komen wij voorafgaande aan de werkzaamheden een vaste prijs met u overeen. Achteraf vindt geen verrekening van meer (of minder) gewerkte uren plaats. Inbouw en verrekening provisie Wij ontvangen op diverse producten afsluitprovisie van banken en verzekeraars. Deze provisie wordt in de offertes van de maatschappijen vermeld. Kiest u voor een beloning op basis van uurtarief of een vaste prijs dan streven wij er naar deze provisie volledig ten behoeve van u aan te wenden. Dit kan voor u resulteren in een lagere rente, lagere afsluitprovisie, lagere premies, minder aankoop- en beheerkosten, etc. Mocht het inbouwen van onze provisie niet (geheel) mogelijk zijn en komen onze verdiensten dan boven het vaste tarief uit dan verrekenen wij het meerdere met het aan u te berekenen tarief. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 10 van 13

11 Onze business partners Onderstaand treft u een overzicht van alle financiële dienstverleners waarmee ons kantoor een samenwerkingsverband heeft gesloten. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 11 van 13

12 Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen doen is het van groot belang dat u juiste en volledige gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van uw Financieel Plan. Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kunnen zich situaties voordoen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen financiële dienstverleners op basis van hun voorwaarden eventueel uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen. Ook vinden wij het erg belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie alsmede wijzigingen van verzekerde zaken of bestemmingen van onroerend goed tijdig aan ons en/of de verzekeraar en geldverstrekker doorgeeft. U kunt hierbij denken aan situaties als verandering werkgever of dienstverband, gezinsuitbreiding, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, beëindiging samenleving, overlijden of verhuizen. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw Financieel Plan up-to-date blijft. Deskundigheids en kwaliteitskenmerken Avezaat Financiële Planning is bij de volgende instellingen aangemeld: Autoriteit Financiële Markten (AFM) registratienummer Stichting Financiële Dienstverlening Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) registratienummer Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nassau. Ook zijn onze adviseurs ingeschreven bij: Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 12 van 13

13 Beëindiging relatie met ons kantoor Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende financiële dienstverleners verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten blijven gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mochten wij aanleiding zien om de relatie met u te beëindigen, dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden. Klachtenprocedure Als u een klacht heeft over een afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te melden en conformeren ons aan de werkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Vooralsnog zal voor de fase Ombudsman geen klachtengeld worden geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kan de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Momenteel is klachtengeld door de klager verschuldigd. Voor 2009 bedraagt het klachtengeld 50. Indien u meer informatie wilt hebben over de KiFiD, dan kunt u terecht op de website: Tot slot Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd over onze werkwijze en zien u graag voor lange tijd als relatie aan ons kantoor verbonden. Avezaat financiële planning WFT Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Pagina 13 van 13

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER KPP INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V.

DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V. DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies DIENSTENWIJZER De Fijter Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten

DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten Versie 2011.02 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning

DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze.. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER KPP INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v.

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER INLEIDING... 3 ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE... 4 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE WERKWIJZE (SCHEMATISCH)... 5 VOOR WELK

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen INHOUDSOPGAVE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Pagina 3 HypotheekCompany. Pagina 4 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 5 Onze werkwijze. Pagina

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL. Dienstenwijzer

UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL. Dienstenwijzer UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL Dienstenwijzer INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie pagina 4 Onze werkwijze pagina 5 Voor welk advies kunt u bij

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

financiële dienstverleners diensten wijzer

financiële dienstverleners diensten wijzer diensten wijzer S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h. c o m i n

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën DIENSTENWIJZER Inleiding Voor u ligt de dienstenwijzer van Nieuwenhuijs Assurantiën. In deze dienstenwijzer informeren wij u graag over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook treft u informatie

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 DIENSTENWIJZER Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Pagina 4 Kosten van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en vergoeding. Op de activiteiten die vallen onder de financiële dienstverlening is de

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst.

Zo zijn wij u graag van dienst. Zo zijn wij u graag van dienst. 1 2 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie