Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst"

Transcriptie

1 Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nagenoeg alle aandelen in De Goudse. De totale jaaromzet bedraagt circa 720 mln. De Goudse heeft ongeveer 750 medewerkers in dienst. In Nederland werkt zij voor haar distributie samen met onafhankelijke professionele assurantieadviseurs en andere partners. Medewerkers van De Goudse adviseren niet zelf over financiële producten en verzekeringen. De Goudse werkt nauw samen met onafhankelijke professionele adviseurs. Zij kunnen een deskundig advies geven, dat is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Ga naar voor meer informatie. Goudse Levensverzekeringen N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer De Goudse is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (postadres: Postbus 9, 2800 MA Gouda). Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst Onderdeel van Impulz Dé ondernemersoplossingen van De Goudse! (0908)a

2 Financiële zekerheid voor u en uw gezin Uw inkomen voor later U bent ondernemer. Dat heeft belangrijke voordelen, maar betekent wel dat u diverse zaken die voor een werknemer vaak vanzelfsprekend zijn zélf zult moeten regelen. Uw pensioen, bijvoorbeeld. Wanneer u niets doet, heeft u alleen recht op een AOW-uitkering en dat is meestal niet voldoende. Ook uw overlijden kan grote financiële gevolgen hebben voor uw nabestaanden. Het is goed om daar - over na te denken en een oplossing te regelen. De Goudse biedt u gunstige, flexibele mogelijkheden. Vol enthousiasme werkt u aan het succes van uw onderneming. Maar er komt een moment dat u stopt met werken. Dan wilt u natuurlijk wel blijven genieten van de mooie dingen van het leven. Om dit mogelijk te maken is het verstandig op tijd te starten met de opbouw van uw pensioen. Want als u niets doet, heeft u straks mogelijk alleen recht op een (gedeeltelijke) AOW-uitkering. De Goudse biedt u uitstekende mogelijkheden om een adequate pensioenvoorziening te treffen. Dit werkt heel eenvoudig. U stort de premie in een verzekering. Op de einddatum is er een kapitaal beschikbaar dat u gebruikt om een levenslange of tijdelijke lijfrente te kopen. Dat kan bij De Goudse of bij een andere verzekeraar, dat bepaalt u helemaal zelf. Ondanks deze eenvoud zijn er volop flexibele mogelijkheden. Inkomen voor nu en later  financiële zekerheid voor u en uw nabestaanden U kunt de belastingheffing over de stakingswinst en de oudedagsreserve tot bepaalde maximumbedragen uitstellen, indien u de overdrachtswinst en de oudedagsreserve binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de onderneming is verkocht, aanwendt voor aankoop van één of meerdere lijfrenten zoals FlexxVermogensplan of Variabel Privé Pensioen. jaarruimteaftrek en reserveringsruimteaftrek Ook als u via de oudedagsreserve pensioen opbouwt of deelneemt in een verplicht gestelde beroepspensioenregeling, kunt u een pensioentekort hebben. Het gevolg kan zijn dat u op de pensioendatum een lager inkomen heeft dan u eigenlijk zou wensen. Mocht dit het geval zijn, kunt u gebruikmaken van de fiscale jaarruimte en reserveringsruimte. De jaarruimteaftrek kunt u gebruiken voor het pensioentekort in het lopende jaar. De reserveringsruimteaftrek kunt u gebruiken voor het pensioentekort in de afgelopen zeven jaar. Uw adviseur rekent u graag voor wat voor u de mogelijkheden zijn. kapitaalverzekering in box 3 U kunt ook vermogen opbouwen door zelf een voorziening voor uw pensioen te treffen. U kunt hiervoor een kapitaalverzekering sluiten op basis van een gegarandeerd kapitaal of beleggingen zoals FlexxVermogensplan of Garantiekapitaalverzekering van De Goudse. Deze verzekering valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3.  maatwerk mogelijkheden pensioenopbouw voor de directeur-groot aandeelhouder  maatwerk mogelijkheden pensioenopbouw voor de zelfstandig ondernemer U bent Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) wanneer u tenminste 10% van het geplaatste Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u privé en via uw bedrijf pensioen opbouwen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de fiscale jaarruimte en reserveringsruimte. De jaarruimte - aftrek kunt u gebruiken voor het pensioentekort in het lopende jaar. De reserveringsruimteaftrek U bent zelfstandig ondernemer Als zelfstandig ondernemer heeft u diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen met aandelenkapitaal van de B.V./N.V. kunt u gebruiken voor het pensioentekort in de afgelopen zeven jaar. Hieronder staan de wanneer (uw aandeel in) de winst verschillende fiscale mogelijkheden. in uw bezit heeft. mogelijkheden om vermogen op te bouwen. van uw onderneming wordt belast met inkomstenbelasting. oudedagsreserve beschikbare pensioenpremie Beroepspensioenregeling: Als zelfstandig ondernemer kunt u gebruikmaken van de oudedagsreserve. U kunt bedrijfswinst Uw bedrijf kan u een pensioenpremie toezeggen, zodat u deelneemt aan een zogenaamde sommige zelfstandige reserveren om pensioen op te bouwen voor uzelf. U komt in aanmerking voor deze aftrek als u beschikbare premieregeling. De pensioenpremie kan een vast bedrag per jaar zijn of een ondernemers hebben een minimaal uur per jaar in uw onderneming werkt en nog geen 65 jaar bent. Na beëindiging percentage van (een deel van) het jaarsalaris. Die premie wordt in een soort spaarpot gestopt; verplichte deelname aan een van uw bedrijf of bij pensionering dient u belasting te betalen over het opgebouwde bedrag. een pensioenverzekering. Op de pensioendatum koopt u als DGA hiervan een pensioenuitkering Beroepspensioenregeling. Zo zijn (lijfrente) aan. er verplichtgestelde regelingen U mag 12 procent voor de oudedagsreserve van uw winst aftrekken van de belasting, tot een voor: bepaald maximum. Door deze toevoeging aan uw pensioenpot ten laste van de winst te brengen, Als u ook voor uw werknemers een dergelijke regeling heeft, kunt u aan dezelfde regeling Huisartsen bespaart u belasting. Let wel, de oudedagsreserve is slechts een balanspost, een papieren deelnemen. U kunt ook een andere (meer optimale) regeling voor uzelf treffen. Tandartsen en tandartsspecialisten reserve. Het is belangrijk om de oudedagsreserve af te storten in een lijfrenteverzekering zoals het FlexxVermogensplan of Variabel Privé Pensioen van De Goudse. Dit kunt u jaarlijks doen tot eigen beheer Medische specialisten uiterlijk het moment dat u uw onderneming staakt. Jaarlijks afstorten is logisch, want als het Als DGA heeft u de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer te voeren. Groot voordeel hiervan Apothekers geld binnen de onderneming blijft, loopt u bijvoorbeeld bij faillissement of tegenvallende is dat u een fiscaal aftrekbare pensioenregeling heeft. Bovendien blijft het pensioenvermogen Actuarissen verkoopopbrengst het risico dat er geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor uw binnen de onderneming, zodat u het geld kunt blijven gebruiken. Het nadeel is echter wel dat uw Fysiotherapeuten pensioen. U heeft dan geen pensioenvoorziening, maar wel een fiscale claim, zodat u alsnog toekomstige uitkeringen afhankelijk zijn van de resultaten van uw onderneming en u dient rekening Verloskundigen belasting moet betalen over de reeds afgetrokken premie. Uw adviseur rekent u graag voor wat te houden met een lager pensioenkapitaal dan u bij een verzekeraar kunt opbouwen. Dierenartsen voor u de mogelijkheden zijn. Wisselmakelaars Loodsen staking onderneming Om niet volledig afhankelijk te zijn van de eigen onderneming is het niet ongebruikelijk om te kiezen voor een combinatie van eigen beheer en verzekeren. Vaak om praktische redenen en Roeiers in het Rotterdamse Wanneer u de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, kunt u de stakingswinst (het verschil gewenste flexibiliteit wordt dan gekozen voor een zogenaamde onbepaald verzekerd deel havengebied tussen de verkoopprijs en de fiscale boekwaarde) omzetten in een recht op lijfrente. U betaalt constructie. Bij deze constructie wordt een deel van het benodigde pensioenkapitaal verzekerd. dan belasting over de uitkeringen uit de lijfrente en niet in een keer over de stakingswinst. Dit deel is onbepaald en wordt in eigen beheer aangevuld tot het bedrag dat noodzakelijk is om Omzetting van uw onderneming in een B.V. wordt door de fiscus ook beschouwd als staking van de pensioentoezegging te dekken. Uw accountant of tussenpersoon geeft De Goudse dan uw onderneming. bedragen op die verzekerd moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling ligt dan niet bij De Goudse. Wij administreren alleen een onbepaald deel. 2 3

3 Inkomen voor nu en later  financiële zekerheid voor u en uw nabestaanden  maximale zekerheid via een garantieverzekering van de goudse lijfrenteverzekering U kunt ook als particulier kapitaal opbouwen (via garantie of beleggen) voor een uitgestelde lijfrente. U stort dan premie in een lijfrenteverzekering. Op de einddatum is er een kapitaal beschikbaar dat u gebruikt om een levenslange en/of tijdelijke uitkering aan te kopen op uw leven en desgewenst ook op het leven van uw partner. kapitaalverzekering in box 3 Een andere mogelijkheid om zelf een voorziening voor uw pensioen te treffen, is het sluiten van een kapitaalverzekering op basis van een gegarandeerd kapitaal of beleggingen. Met een kapitaalverzekering bouwt u vermogen op en deze verzekering valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Dit betekent dat u 1,2% belasting over de opgebouwde waarde van de polis betaalt, voor zover uw totale vermogen boven uw vrijstelling uitkomt. Het kapitaal dat vrijkomt op de einddatum van de polis kunt u naar eigen inzicht besteden. Hieronder worden de garantie- en beleggingsproducten van De Goudse verder toegelicht. maximale zekerheid via een garantieverzekering Spreekt beleggen u niet aan en kiest u liever voor maximale zekerheid? Dan is pensioenopbouw via een garantieverzekering voor u wellicht de juiste keuze. Daarmee heeft u een stabiele basis door een gegarandeerd eindkapitaal. De Goudse biedt hiervoor de Garantiekapitaalverzekering (box 3) en het Variabel Privé Pensioen (lijfrente). Deze producten laten u meedelen in de winst die De Goudse maakt. Kortom, met deze garantieverzekeringen legt u op gunstige wijze geld opzij voor later en groeit uw geld gestaag door. Bovenstaande producten kunnen ook in het kader van pensioenopbouw voor de DGA gesloten worden. u bepaalt zelf in welke fondsen u belegt U kunt uw inleg in één fonds storten, maar u kunt ook aan verschillende fondsen tegelijk deelnemen volgens een verdeelsleutel die u zelf aangeeft. Het is ook mogelijk om gedurende de looptijd te wisselen van fondsen of de verdeelsleutel aan te passen. Bij de keuze van beleggingsfondsen spelen twee zaken een belangrijke rol: de mate van zekerheid waarvoor u kiest en het rendement waarop u mikt. Op vindt u onder de button De Goudse l Fondsinformatie l FlexxVermogensplan de recente koersontwikkeling van de fondsen die De Goudse aanbiedt. extra zekerheid Standaard kennen deze oplossingen een uitkering als u overlijdt. U kunt kiezen voor de opgebouwde waarde of een vast kapitaal. U kunt er ook voor kiezen de uitkering bij overlijden apart te verzekeren. In dat geval bouwt u in de verzekering meer vermogen op. U kunt er ook voor kiezen dat De Goudse de premiebetaling geheel of gedeeltelijk van u overneemt als u arbeidsongeschikt wordt. Naast premie en kosten is het rendement van het FlexxVermogensplan afhankelijk van de prestaties van de beleggingsfondsen waaraan u deelneemt. Er is een ruime keuze. Ieder fonds heeft z n eigen specifieke risico- en rendementsprofiel. Hoe hoger het te verwachten rendement hoe hoger het risico. De afbeelding hierboven geeft u een indruk van de verschillende risico- en rendementsprofielen van de beleggingsfondsen die u kunt kiezen. Variabel Privé Pensioen FlexxVermogensplan Garantiekapitaalverzekering extra zekerheid Standaard kennen deze oplossingen een uitkering als u overlijdt. U kunt kiezen voor een vast kapitaal of teruggave van de inmiddels betaalde premies. U kunt er ook voor kiezen de uitkering bij overlijden apart te verzekeren. In dat geval bouwt u in de verzekering meer vermogen op U kunt er ook voor kiezen dat De Goudse de premiebetaling geheel of gedeeltelijk van u overneemt als u arbeidsongeschikt wordt Voor DGA s heeft De Goudse een pensioenproduct als oplossing voor een beschikbare premieregeling: FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal. Voor dit product is een aparte brochure beschikbaar.  kans op een hoger rendement via een beleggingsverzekering van de goudse Als u een kapitaal wilt opbouwen via beleggingen, is het FlexxVermogensplan voor u de juiste keuze. Het werkt heel eenvoudig. U kiest de fondsen waarin u wilt beleggen. Beleggingsexperts zorgen er daarna voor dat uw geld op verantwoorde wijze een zo hoog mogelijk rendement kan opleveren. En als u later uw beleggingen wilt veranderen, dan is dat geen probleem. Bij het FlexxVermogensplan heeft u namelijk zelf de touwtjes in handen. Voor DGA s heeft De Goudse een pensioenproduct als oplossing voor een beschikbare premieregeling: FlexxPensioen-beleggen. Voor dit product is een aparte brochure beschikbaar.  flexibele pensioendatum Waarschijnlijk vindt u het moeilijk om nu al te bepalen op welke leeftijd u straks stopt met werken. Met de pensioenvoorzieningen van De Goudse is dat ook niet nodig. U kunt binnen de wettelijke grenzen uw uitkering in laten gaan wanneer dat u het beste uitkomt. Als u bijvoorbeeld op het moment dat u met pensioen gaat nog niet onmiddellijk behoefte heeft aan financiële aanvullingen, kunt u uw geld gewoon laten doorgroeien. 4 5

4 Inkomen voor nabestaanden Voordelen van pensioenopbouw bij De Goudse: U bepaalt zelf hoeveel u inlegt voor uw pensioenopbouw Keuze uit gegarandeerd kapitaal of beleggen Keuze uit periodieke of eenmalige inleg Kiest u voor de beleggingsvariant dan kunt u één keer per jaar kosteloos switchen tussen de beleggingsfondsen U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat (binnen de wettelijke grenzen) U kunt een nabestaandenpensioen meeverzekeren U kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en overlijden meeverzekeren U bepaalt zelf welke verzekeraar uw pensioenuitkeringen verzorgt U krijgt korting als u niet rookt (bij beleggen) U hoopt natuurlijk dat u in goede gezondheid oud mag worden. Maar vanzelfsprekend heeft u hierover geen zekerheid. Financiële zekerheid regelt u echter heel eenvoudig, met de Risicoverzekering van De Goudse. Die zorgt ervoor dat uw naasten recht hebben op een kapitaal als u zou overlijden. Ongetwijfeld komt dat dan goed van pas. Voor de aflossing van de hypotheek of om in een regelmatig inkomen voor uw partner en/of kinderen te voorzien. Tevens kan de uitkering gebruikt worden voor tegenvallende resultaten van de bedrijfsbeëindiging en eventuele fiscale claims. vrijheid en zekerheid U kunt de Risicoverzekering naadloos laten aansluiten op uw persoonlijke situatie. U bepaalt zelf het verzekerde bedrag. U geeft zelf aan tot welke leeftijd u verzekerd moet zijn. U geeft zelf aan wie de uitkering moet ontvangen, maar u kunt bijvoorbeeld ook bepalen dat het geld bestemd is voor de gehele of gedeeltelijke aflossing van uw hypotheek, zodat de achterblijvers zich daarover geen zorgen hoeven te maken. U kunt ervoor kiezen dat De Goudse de premiebetaling geheel of gedeeltelijk van u overneemt als u arbeidsongeschikt zou worden. risicodekking op maat U kunt kiezen voor een gelijkblijvende, lineair dalende of annuïtair dalende dekking. Een gelijkblijvende of liniair dalende dekking wordt vaak gesloten om (een deel van) de hypotheek af te lossen, zodat de maandlasten dalen bij overlijden. Een dalende dekking is een goede oplossing als de verzekering moet voorzien in een regelmatig inkomen. Als u op jonge leeftijd komt te overlijden is er meer kapitaal nodig dan bij overlijden wanneer u ouder bent; er is dan immers over meer jaren inkomen nodig. Uw adviseur vertelt u graag meer en kan de verzekering naadloos laten aansluiten op uw wensen. eenjarige of meerjarige tarieven Het kan verstandig zijn een risicoverzekering te sluiten met een eenjarig tarief oftewel een leeftijdsafhankelijke premie en een verzekerd bedrag dat daalt naarmate u ouder wordt. Wanneer u een jonge ondernemer bent en een hoge overlijdensdekking heeft, betaalt u dan een lage premie over een hoog verzekerd bedrag. Wanneer u wat ouder bent, en er bij overlijden een kortere periode hoeft te worden overbrugd, betaalt u een hogere premie over een lager bedrag. Op deze manier kunt u uw lasten minimaliseren. Natuurlijk kunt het tarief ook voor meerdere jaren vastzetten. Aan u de keuze. box 1 of box 3 U kunt een overlijdensrisicoverzekering laten vallen in box 1 of in box 3. Kiest u voor box 3 dan is de uitkering bij overlijden onbelast in box 3 en hebben uw nabestaanden maximale bestedingsvrijheid. Wilt u de premie voor de nabestaandenverzekering liever aftrekken in box 1, dan is dit ook mogelijk. Dan heeft u nu een belastingvoordeel, maar daar staat tegenover dat de uitkering voor uw nabestaanden belast zal zijn. Uw adviseur vertelt u graag wat in uw situatie de beste oplossing is. 6 7

5 Technische productkenmerken op een rij voor u en uw adviseur  wegvallen van een sleutelfiguur binnen de organisatie  uw adviseur is de expert De Goudse biedt passende oplossingen om deze risico s af te dekken: key-man-verzekering Dit is een risicoverzekering voor het aantrekken van een of meer opvolger(s). Wanneer een spil binnen uw bedrijf overlijdt, kan dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Het is dus van belang dat de er snel weer gespecialiseerd personeel in dienst komt. De grote uitgaven voor bijvoorbeeld de werving en kosten voor interim personeel kunnen worden gedragen door een key-man-verzekering van De Goudse. compagnonsverzekering Het sluiten van een compagnongsverzekering is zinvol als er sprake is van een samenwerkingsverband (Maatschap, Commanditaire Vennootschap of Vennootschap onder firma). Met deze verzekering heeft de ondernemer voldoende kapitaal ter beschikking om de nabestaanden van de overleden compagnon uit te kunnen kopen. De premie van deze verzekering wordt door de andere compagnon(s) betaald uit eigen middelen. De verzekeringen worden kruislings op het leven van de compagnons gesloten. Hiermee wordt voorkomen dat over de uitkering successiebelasting betaald moet worden. Het maximale verzekerd bedrag voor deze verzekeringen is Euro. Deze brochure geeft u een globaal beeld van de vele mogelijkheden om uw (nabestaanden)pensioen te regelen. Voor een uitleg van alle mogelijkheden die de oplossingen van De Goudse bieden, is uw adviseur een onmisbare partner. Hij is op de hoogte van de fiscale en financiële randvoorwaarden en maakt graag een kosten-batenanalyse voor u, zodat u precies ziet wat De Goudse voor u kan betekenen. flexxvermogensplan Het FlexxVermogensplan is een flexibele levensverzekering op basis van beleggingen. Ingangsdatum alle dagen van de maand tot en met de 25e. Daarna geldt de eerste van de volgende maand. De ingangsdatum kan niet in het verleden liggen. Premie minimaal 30,- per maand Koopsom minimaal 1.500,-. Hoog/laag-constructies eenmalige extra storting bij aanvang is mogelijk. Hiervoor gelden mogelijk fiscale beperkingen Indexering jaarlijkse indexering met 3% is mogelijk. Niet bij lijfrente en hypothecair verband. Gedifferentieerd tarief korting voor niet-rokers. minimaal 5 jaar en maximaal 40 jaar (bij hypotheken (KEW) geldt minimaal 15 en maximaal 30 jaar). Verzekerde(n) op één of twee levens. Maximale eindleeftijd is 70 jaar. Bij hypothecair verbonden posten geldt 80 jaar. Maximale aanvangsleeftijd is 65 jaar. Overlijdensrisicodekking 110% van de fondswaarde. Verzekerd kapitaal of 110% van de fondswaarde in geval dat meer is. Percentage van de fondswaarde tussen 0% en 90% (alleen veelvouden van 10%). Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid op één leven mee te verzekeren volgens het 3-klassensysteem bij arbeidsongeschiktheid. Beleggingsfondsen keuze uit 10 beleggingsfondsen, elk met hun eigen specifieke kenmerken. Zie het fondsenoverzicht in de brochure. Deelnamepercentages fondsen van 10% tot 100%. IT Fonds bij hypotheek of lijfrente gemaximeerd op 10% in beleggingsfondsen. Aanvullende premiestortingen minimaal 1.000,- op elk gewenst moment. Wijziging premie mogelijk op elk gewenst moment. Flexibele einddatum wijziging einddatum is mogelijk. Gezondheidswaarborgen kunnen noodzakelijk zijn. Wijzigen verdeelsleutel (switchen) eenmaal gratis per verzekeringsjaar. Daarna 25,- per wijzigingsverzoek. Lijfrente volledige lijfrentebepalingen mogelijk. Depotstorting mogelijk. Depotrente vaste of variabele rente; wordt maandelijks vastgesteld. Minimale depotstorting 1.500,- maar ten minste 3 jaarstortingen. Maximale depotstorting contante waarde van alle op de polis verschuldigde premies. Mutatiekosten bij mutaties die een verlaging van het premievolume tot gevolg hebben 65,-, plus de afkoopkosten voor de premieverlaging, zie kosten bij voortijdige beeindiging Voor mutaties van niet-verzekeringstechnische aard wordt 25,- in rekening gebracht. Kosten bij voortijdige beëindiging 3,5% van de contante waarde van de vanaf de mutatiedatum tot aan de einddatum oorspronkelijk door afkoop of (gedeeltelijk) nog verschuldigde premies. Bij verlagingen wordt een evenredig deel van de kosten van premievrij maken in rekening gebracht. 8 9

6 Inkomen voor nu en later  financiële zekerheid voor u en uw nabestaanden  garantiekapitaalverzekering  variabel privé pensioen De Garantiekapitaalverzekering is een levensverzekering in Box 3, waarbij ingelegde premies met een gegarandeerd rendement groeien. Bovendien wordt er winstdeling uitgekeerd. Ingangsdatum alle dagen van de maand tot en met de 25e. Daarna geldt de eerste van de volgende maand. De ingangsdatum kan niet in het verleden liggen. Premie minimaal 25,- per maand. Koopsom geen eenmalige koopsom mogelijk. Hoog/laag-constructies eenmalige extra storting bij aanvang is mogelijk. Indexering geen. minimaal 5 jaar (bij hypotheken (KEW) geldt minimaal 15 jaar en maximaal 30 jaar). Verzekerde(n) Op één of twee levens Maximale eindleeftijd is 70 jaar (bij hypotheken 80 jaar) Minimale eindleeftijd is 25 jaar Geen minimale aanvangsleeftijd Maximale aanvangsleeftijd is 65 jaar Verzekerings- of dekkingsvorm Bij leven met restitutie Gemengd Bij leven Premiesplitsing mogelijk. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid op één leven of twee levens mee te verzekeren volgens het 3-klassensysteem. Aanvullende premiestortingen minimaal 500,- op elk gewenst moment. Wijziging premie op elk gewenst moment mogelijk. Flexibele einddatum wijziging einddatum is mogelijk. Gezondheidswaarborgen kunnen noodzakelijk zijn. Het Variabel Privé Pensioen is een levensverzekering waarbij er een gegarandeerd kapitaal op de einddatum beschikbaar komt om een lijfrente aan te kopen. Bovendien wordt er winstdeling uitgekeerd. Ingangsdatum alle dagen van de maand tot en met de 25e. Daarna geldt de eerste van de volgende maand. De ingangsdatum kan niet in het verleden liggen. Premie minimaal 25,- per maand. Koopsom minimaal 1.500,-. Hoog/laag-constructies eenmalige extra storting bij aanvang is mogelijk. Indexering geen. minimaal 3 jaar. Winstdeling premiebetalende posten winstdeling vindt plaats bij een premiebetalende verzekering. Uitgangspunt bij het vaststellen van het eindkapitaal is een jaarlijkse rentevoet van 3%. In de praktijk is de winst meestal hoger. Dit levert een verhoging van het eindkapitaal op. De winstdelingsvorm is maatschappijwinst. Rentestandskorting voor koopsommen voor koopsommen vindt geen winstdeling plaats maar wordt een rentestandskorting gehanteerd.  risicoverzekering Financiële Bijsluiter Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekeringen loopt u een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst. Loop daarom geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Deze bevat informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter vinden op Disclaimer De Goudse heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van de gegevens in deze brochure. De Goudse is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in de aangeboden informatie. Code Rendement en Risico Het Verbond van Verzekeraars heeft een code opgesteld. Daarin wordt de voorlichting over rendement en risico van beleggingen geregeld en de invloed van beide factoren op het uit te keren kapitaal. De Goudse onderschrijft de Code Rendement en Risico. Verzekerde(n) Op één of twee levens Maximale eindleeftijd is 70 jaar Minimale aanvangsleeftijd is 18 jaar Maximale aanvangsleeftijd is 67 jaar Dekkingsvormen Bij leven met restitutie Gemengd Bij leven Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid op één leven of twee levens mee te verzekeren volgens het 3-klassensysteem. Alleen bij premiebetalende posten Aanvullende premiestortingen minimaal 500,- op elk gewenst moment. Wijziging premie Voor premiebetalende posten is ditop elk gewenst moment mogelijk. Flexibele einddatum wijziging einddatum is mogelijk. Gezondheidswaarborgen kunnen noodzakelijk zijn. Lijfrentebepalingen volledig of bij leven. De Risicoverzekering is een overlijdensrisicoverzekering met de mogelijkheid om premie - vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Productvarianten Key-manverzekering en Compagnongsverzekering mogelijk. Productvarianten overlijdensrisicoverzekering nabestaanden Key-man verzekering Compagnongsverzekering minimaal 5 jaar en maximaal 50 jaar Dekkingsvorm minimaal ,- en maximaal ,-. Indien de verzekerde bij aanvang 65 jaar of ouder is, is het minimum ,- en maximum ,-. Verzekeringsvormen Gelijkblijvende risicoverzekering Verzekerd kapitaal is de gehele duur een gelijk bedrag Lineair dalende risicoverzekering Verzekerd kapitaal daalt jaarlijks met een gelijk bedrag Leeftijdsgrenzen Aanvangsleeftijd minimaal 15 jaar en maximaal 70 jaar Eindleeftijd minimaal 25 jaar, maximaal 80 jaar Gelijkblijvend tarief korting voor niet-rokers premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid mogelijk. Leeftijdsafhankelijk risicotarief Het tarief wordt jaarlijks aan de leeftijd van verzekerde aangepast. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker NnL Persoonlijk advies Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek. U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekeringsadviseurs

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten. Kijk verder dan je hypotheek lang is

Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten. Kijk verder dan je hypotheek lang is Deskundig advies Beste hypotheek Laagste maandlasten Kijk verder dan je hypotheek lang is Deze brochure is een uitgave van FDC Financieel Planners & Adviseurs (FDC). FDC heeft ruim 70 vestigingen door

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie