Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst"

Transcriptie

1 Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nagenoeg alle aandelen in De Goudse. De totale jaaromzet bedraagt circa 720 mln. De Goudse heeft ongeveer 750 medewerkers in dienst. In Nederland werkt zij voor haar distributie samen met onafhankelijke professionele assurantieadviseurs en andere partners. Medewerkers van De Goudse adviseren niet zelf over financiële producten en verzekeringen. De Goudse werkt nauw samen met onafhankelijke professionele adviseurs. Zij kunnen een deskundig advies geven, dat is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Ga naar voor meer informatie. Goudse Levensverzekeringen N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer De Goudse is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (postadres: Postbus 9, 2800 MA Gouda). Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst Onderdeel van Impulz Dé ondernemersoplossingen van De Goudse! (0908)a

2 Financiële zekerheid voor u en uw gezin Uw inkomen voor later U bent ondernemer. Dat heeft belangrijke voordelen, maar betekent wel dat u diverse zaken die voor een werknemer vaak vanzelfsprekend zijn zélf zult moeten regelen. Uw pensioen, bijvoorbeeld. Wanneer u niets doet, heeft u alleen recht op een AOW-uitkering en dat is meestal niet voldoende. Ook uw overlijden kan grote financiële gevolgen hebben voor uw nabestaanden. Het is goed om daar - over na te denken en een oplossing te regelen. De Goudse biedt u gunstige, flexibele mogelijkheden. Vol enthousiasme werkt u aan het succes van uw onderneming. Maar er komt een moment dat u stopt met werken. Dan wilt u natuurlijk wel blijven genieten van de mooie dingen van het leven. Om dit mogelijk te maken is het verstandig op tijd te starten met de opbouw van uw pensioen. Want als u niets doet, heeft u straks mogelijk alleen recht op een (gedeeltelijke) AOW-uitkering. De Goudse biedt u uitstekende mogelijkheden om een adequate pensioenvoorziening te treffen. Dit werkt heel eenvoudig. U stort de premie in een verzekering. Op de einddatum is er een kapitaal beschikbaar dat u gebruikt om een levenslange of tijdelijke lijfrente te kopen. Dat kan bij De Goudse of bij een andere verzekeraar, dat bepaalt u helemaal zelf. Ondanks deze eenvoud zijn er volop flexibele mogelijkheden. Inkomen voor nu en later  financiële zekerheid voor u en uw nabestaanden U kunt de belastingheffing over de stakingswinst en de oudedagsreserve tot bepaalde maximumbedragen uitstellen, indien u de overdrachtswinst en de oudedagsreserve binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de onderneming is verkocht, aanwendt voor aankoop van één of meerdere lijfrenten zoals FlexxVermogensplan of Variabel Privé Pensioen. jaarruimteaftrek en reserveringsruimteaftrek Ook als u via de oudedagsreserve pensioen opbouwt of deelneemt in een verplicht gestelde beroepspensioenregeling, kunt u een pensioentekort hebben. Het gevolg kan zijn dat u op de pensioendatum een lager inkomen heeft dan u eigenlijk zou wensen. Mocht dit het geval zijn, kunt u gebruikmaken van de fiscale jaarruimte en reserveringsruimte. De jaarruimteaftrek kunt u gebruiken voor het pensioentekort in het lopende jaar. De reserveringsruimteaftrek kunt u gebruiken voor het pensioentekort in de afgelopen zeven jaar. Uw adviseur rekent u graag voor wat voor u de mogelijkheden zijn. kapitaalverzekering in box 3 U kunt ook vermogen opbouwen door zelf een voorziening voor uw pensioen te treffen. U kunt hiervoor een kapitaalverzekering sluiten op basis van een gegarandeerd kapitaal of beleggingen zoals FlexxVermogensplan of Garantiekapitaalverzekering van De Goudse. Deze verzekering valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3.  maatwerk mogelijkheden pensioenopbouw voor de directeur-groot aandeelhouder  maatwerk mogelijkheden pensioenopbouw voor de zelfstandig ondernemer U bent Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) wanneer u tenminste 10% van het geplaatste Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u privé en via uw bedrijf pensioen opbouwen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de fiscale jaarruimte en reserveringsruimte. De jaarruimte - aftrek kunt u gebruiken voor het pensioentekort in het lopende jaar. De reserveringsruimteaftrek U bent zelfstandig ondernemer Als zelfstandig ondernemer heeft u diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen met aandelenkapitaal van de B.V./N.V. kunt u gebruiken voor het pensioentekort in de afgelopen zeven jaar. Hieronder staan de wanneer (uw aandeel in) de winst verschillende fiscale mogelijkheden. in uw bezit heeft. mogelijkheden om vermogen op te bouwen. van uw onderneming wordt belast met inkomstenbelasting. oudedagsreserve beschikbare pensioenpremie Beroepspensioenregeling: Als zelfstandig ondernemer kunt u gebruikmaken van de oudedagsreserve. U kunt bedrijfswinst Uw bedrijf kan u een pensioenpremie toezeggen, zodat u deelneemt aan een zogenaamde sommige zelfstandige reserveren om pensioen op te bouwen voor uzelf. U komt in aanmerking voor deze aftrek als u beschikbare premieregeling. De pensioenpremie kan een vast bedrag per jaar zijn of een ondernemers hebben een minimaal uur per jaar in uw onderneming werkt en nog geen 65 jaar bent. Na beëindiging percentage van (een deel van) het jaarsalaris. Die premie wordt in een soort spaarpot gestopt; verplichte deelname aan een van uw bedrijf of bij pensionering dient u belasting te betalen over het opgebouwde bedrag. een pensioenverzekering. Op de pensioendatum koopt u als DGA hiervan een pensioenuitkering Beroepspensioenregeling. Zo zijn (lijfrente) aan. er verplichtgestelde regelingen U mag 12 procent voor de oudedagsreserve van uw winst aftrekken van de belasting, tot een voor: bepaald maximum. Door deze toevoeging aan uw pensioenpot ten laste van de winst te brengen, Als u ook voor uw werknemers een dergelijke regeling heeft, kunt u aan dezelfde regeling Huisartsen bespaart u belasting. Let wel, de oudedagsreserve is slechts een balanspost, een papieren deelnemen. U kunt ook een andere (meer optimale) regeling voor uzelf treffen. Tandartsen en tandartsspecialisten reserve. Het is belangrijk om de oudedagsreserve af te storten in een lijfrenteverzekering zoals het FlexxVermogensplan of Variabel Privé Pensioen van De Goudse. Dit kunt u jaarlijks doen tot eigen beheer Medische specialisten uiterlijk het moment dat u uw onderneming staakt. Jaarlijks afstorten is logisch, want als het Als DGA heeft u de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer te voeren. Groot voordeel hiervan Apothekers geld binnen de onderneming blijft, loopt u bijvoorbeeld bij faillissement of tegenvallende is dat u een fiscaal aftrekbare pensioenregeling heeft. Bovendien blijft het pensioenvermogen Actuarissen verkoopopbrengst het risico dat er geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor uw binnen de onderneming, zodat u het geld kunt blijven gebruiken. Het nadeel is echter wel dat uw Fysiotherapeuten pensioen. U heeft dan geen pensioenvoorziening, maar wel een fiscale claim, zodat u alsnog toekomstige uitkeringen afhankelijk zijn van de resultaten van uw onderneming en u dient rekening Verloskundigen belasting moet betalen over de reeds afgetrokken premie. Uw adviseur rekent u graag voor wat te houden met een lager pensioenkapitaal dan u bij een verzekeraar kunt opbouwen. Dierenartsen voor u de mogelijkheden zijn. Wisselmakelaars Loodsen staking onderneming Om niet volledig afhankelijk te zijn van de eigen onderneming is het niet ongebruikelijk om te kiezen voor een combinatie van eigen beheer en verzekeren. Vaak om praktische redenen en Roeiers in het Rotterdamse Wanneer u de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, kunt u de stakingswinst (het verschil gewenste flexibiliteit wordt dan gekozen voor een zogenaamde onbepaald verzekerd deel havengebied tussen de verkoopprijs en de fiscale boekwaarde) omzetten in een recht op lijfrente. U betaalt constructie. Bij deze constructie wordt een deel van het benodigde pensioenkapitaal verzekerd. dan belasting over de uitkeringen uit de lijfrente en niet in een keer over de stakingswinst. Dit deel is onbepaald en wordt in eigen beheer aangevuld tot het bedrag dat noodzakelijk is om Omzetting van uw onderneming in een B.V. wordt door de fiscus ook beschouwd als staking van de pensioentoezegging te dekken. Uw accountant of tussenpersoon geeft De Goudse dan uw onderneming. bedragen op die verzekerd moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling ligt dan niet bij De Goudse. Wij administreren alleen een onbepaald deel. 2 3

3 Inkomen voor nu en later  financiële zekerheid voor u en uw nabestaanden  maximale zekerheid via een garantieverzekering van de goudse lijfrenteverzekering U kunt ook als particulier kapitaal opbouwen (via garantie of beleggen) voor een uitgestelde lijfrente. U stort dan premie in een lijfrenteverzekering. Op de einddatum is er een kapitaal beschikbaar dat u gebruikt om een levenslange en/of tijdelijke uitkering aan te kopen op uw leven en desgewenst ook op het leven van uw partner. kapitaalverzekering in box 3 Een andere mogelijkheid om zelf een voorziening voor uw pensioen te treffen, is het sluiten van een kapitaalverzekering op basis van een gegarandeerd kapitaal of beleggingen. Met een kapitaalverzekering bouwt u vermogen op en deze verzekering valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Dit betekent dat u 1,2% belasting over de opgebouwde waarde van de polis betaalt, voor zover uw totale vermogen boven uw vrijstelling uitkomt. Het kapitaal dat vrijkomt op de einddatum van de polis kunt u naar eigen inzicht besteden. Hieronder worden de garantie- en beleggingsproducten van De Goudse verder toegelicht. maximale zekerheid via een garantieverzekering Spreekt beleggen u niet aan en kiest u liever voor maximale zekerheid? Dan is pensioenopbouw via een garantieverzekering voor u wellicht de juiste keuze. Daarmee heeft u een stabiele basis door een gegarandeerd eindkapitaal. De Goudse biedt hiervoor de Garantiekapitaalverzekering (box 3) en het Variabel Privé Pensioen (lijfrente). Deze producten laten u meedelen in de winst die De Goudse maakt. Kortom, met deze garantieverzekeringen legt u op gunstige wijze geld opzij voor later en groeit uw geld gestaag door. Bovenstaande producten kunnen ook in het kader van pensioenopbouw voor de DGA gesloten worden. u bepaalt zelf in welke fondsen u belegt U kunt uw inleg in één fonds storten, maar u kunt ook aan verschillende fondsen tegelijk deelnemen volgens een verdeelsleutel die u zelf aangeeft. Het is ook mogelijk om gedurende de looptijd te wisselen van fondsen of de verdeelsleutel aan te passen. Bij de keuze van beleggingsfondsen spelen twee zaken een belangrijke rol: de mate van zekerheid waarvoor u kiest en het rendement waarop u mikt. Op vindt u onder de button De Goudse l Fondsinformatie l FlexxVermogensplan de recente koersontwikkeling van de fondsen die De Goudse aanbiedt. extra zekerheid Standaard kennen deze oplossingen een uitkering als u overlijdt. U kunt kiezen voor de opgebouwde waarde of een vast kapitaal. U kunt er ook voor kiezen de uitkering bij overlijden apart te verzekeren. In dat geval bouwt u in de verzekering meer vermogen op. U kunt er ook voor kiezen dat De Goudse de premiebetaling geheel of gedeeltelijk van u overneemt als u arbeidsongeschikt wordt. Naast premie en kosten is het rendement van het FlexxVermogensplan afhankelijk van de prestaties van de beleggingsfondsen waaraan u deelneemt. Er is een ruime keuze. Ieder fonds heeft z n eigen specifieke risico- en rendementsprofiel. Hoe hoger het te verwachten rendement hoe hoger het risico. De afbeelding hierboven geeft u een indruk van de verschillende risico- en rendementsprofielen van de beleggingsfondsen die u kunt kiezen. Variabel Privé Pensioen FlexxVermogensplan Garantiekapitaalverzekering extra zekerheid Standaard kennen deze oplossingen een uitkering als u overlijdt. U kunt kiezen voor een vast kapitaal of teruggave van de inmiddels betaalde premies. U kunt er ook voor kiezen de uitkering bij overlijden apart te verzekeren. In dat geval bouwt u in de verzekering meer vermogen op U kunt er ook voor kiezen dat De Goudse de premiebetaling geheel of gedeeltelijk van u overneemt als u arbeidsongeschikt wordt Voor DGA s heeft De Goudse een pensioenproduct als oplossing voor een beschikbare premieregeling: FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal. Voor dit product is een aparte brochure beschikbaar.  kans op een hoger rendement via een beleggingsverzekering van de goudse Als u een kapitaal wilt opbouwen via beleggingen, is het FlexxVermogensplan voor u de juiste keuze. Het werkt heel eenvoudig. U kiest de fondsen waarin u wilt beleggen. Beleggingsexperts zorgen er daarna voor dat uw geld op verantwoorde wijze een zo hoog mogelijk rendement kan opleveren. En als u later uw beleggingen wilt veranderen, dan is dat geen probleem. Bij het FlexxVermogensplan heeft u namelijk zelf de touwtjes in handen. Voor DGA s heeft De Goudse een pensioenproduct als oplossing voor een beschikbare premieregeling: FlexxPensioen-beleggen. Voor dit product is een aparte brochure beschikbaar.  flexibele pensioendatum Waarschijnlijk vindt u het moeilijk om nu al te bepalen op welke leeftijd u straks stopt met werken. Met de pensioenvoorzieningen van De Goudse is dat ook niet nodig. U kunt binnen de wettelijke grenzen uw uitkering in laten gaan wanneer dat u het beste uitkomt. Als u bijvoorbeeld op het moment dat u met pensioen gaat nog niet onmiddellijk behoefte heeft aan financiële aanvullingen, kunt u uw geld gewoon laten doorgroeien. 4 5

4 Inkomen voor nabestaanden Voordelen van pensioenopbouw bij De Goudse: U bepaalt zelf hoeveel u inlegt voor uw pensioenopbouw Keuze uit gegarandeerd kapitaal of beleggen Keuze uit periodieke of eenmalige inleg Kiest u voor de beleggingsvariant dan kunt u één keer per jaar kosteloos switchen tussen de beleggingsfondsen U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat (binnen de wettelijke grenzen) U kunt een nabestaandenpensioen meeverzekeren U kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en overlijden meeverzekeren U bepaalt zelf welke verzekeraar uw pensioenuitkeringen verzorgt U krijgt korting als u niet rookt (bij beleggen) U hoopt natuurlijk dat u in goede gezondheid oud mag worden. Maar vanzelfsprekend heeft u hierover geen zekerheid. Financiële zekerheid regelt u echter heel eenvoudig, met de Risicoverzekering van De Goudse. Die zorgt ervoor dat uw naasten recht hebben op een kapitaal als u zou overlijden. Ongetwijfeld komt dat dan goed van pas. Voor de aflossing van de hypotheek of om in een regelmatig inkomen voor uw partner en/of kinderen te voorzien. Tevens kan de uitkering gebruikt worden voor tegenvallende resultaten van de bedrijfsbeëindiging en eventuele fiscale claims. vrijheid en zekerheid U kunt de Risicoverzekering naadloos laten aansluiten op uw persoonlijke situatie. U bepaalt zelf het verzekerde bedrag. U geeft zelf aan tot welke leeftijd u verzekerd moet zijn. U geeft zelf aan wie de uitkering moet ontvangen, maar u kunt bijvoorbeeld ook bepalen dat het geld bestemd is voor de gehele of gedeeltelijke aflossing van uw hypotheek, zodat de achterblijvers zich daarover geen zorgen hoeven te maken. U kunt ervoor kiezen dat De Goudse de premiebetaling geheel of gedeeltelijk van u overneemt als u arbeidsongeschikt zou worden. risicodekking op maat U kunt kiezen voor een gelijkblijvende, lineair dalende of annuïtair dalende dekking. Een gelijkblijvende of liniair dalende dekking wordt vaak gesloten om (een deel van) de hypotheek af te lossen, zodat de maandlasten dalen bij overlijden. Een dalende dekking is een goede oplossing als de verzekering moet voorzien in een regelmatig inkomen. Als u op jonge leeftijd komt te overlijden is er meer kapitaal nodig dan bij overlijden wanneer u ouder bent; er is dan immers over meer jaren inkomen nodig. Uw adviseur vertelt u graag meer en kan de verzekering naadloos laten aansluiten op uw wensen. eenjarige of meerjarige tarieven Het kan verstandig zijn een risicoverzekering te sluiten met een eenjarig tarief oftewel een leeftijdsafhankelijke premie en een verzekerd bedrag dat daalt naarmate u ouder wordt. Wanneer u een jonge ondernemer bent en een hoge overlijdensdekking heeft, betaalt u dan een lage premie over een hoog verzekerd bedrag. Wanneer u wat ouder bent, en er bij overlijden een kortere periode hoeft te worden overbrugd, betaalt u een hogere premie over een lager bedrag. Op deze manier kunt u uw lasten minimaliseren. Natuurlijk kunt het tarief ook voor meerdere jaren vastzetten. Aan u de keuze. box 1 of box 3 U kunt een overlijdensrisicoverzekering laten vallen in box 1 of in box 3. Kiest u voor box 3 dan is de uitkering bij overlijden onbelast in box 3 en hebben uw nabestaanden maximale bestedingsvrijheid. Wilt u de premie voor de nabestaandenverzekering liever aftrekken in box 1, dan is dit ook mogelijk. Dan heeft u nu een belastingvoordeel, maar daar staat tegenover dat de uitkering voor uw nabestaanden belast zal zijn. Uw adviseur vertelt u graag wat in uw situatie de beste oplossing is. 6 7

5 Technische productkenmerken op een rij voor u en uw adviseur  wegvallen van een sleutelfiguur binnen de organisatie  uw adviseur is de expert De Goudse biedt passende oplossingen om deze risico s af te dekken: key-man-verzekering Dit is een risicoverzekering voor het aantrekken van een of meer opvolger(s). Wanneer een spil binnen uw bedrijf overlijdt, kan dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Het is dus van belang dat de er snel weer gespecialiseerd personeel in dienst komt. De grote uitgaven voor bijvoorbeeld de werving en kosten voor interim personeel kunnen worden gedragen door een key-man-verzekering van De Goudse. compagnonsverzekering Het sluiten van een compagnongsverzekering is zinvol als er sprake is van een samenwerkingsverband (Maatschap, Commanditaire Vennootschap of Vennootschap onder firma). Met deze verzekering heeft de ondernemer voldoende kapitaal ter beschikking om de nabestaanden van de overleden compagnon uit te kunnen kopen. De premie van deze verzekering wordt door de andere compagnon(s) betaald uit eigen middelen. De verzekeringen worden kruislings op het leven van de compagnons gesloten. Hiermee wordt voorkomen dat over de uitkering successiebelasting betaald moet worden. Het maximale verzekerd bedrag voor deze verzekeringen is Euro. Deze brochure geeft u een globaal beeld van de vele mogelijkheden om uw (nabestaanden)pensioen te regelen. Voor een uitleg van alle mogelijkheden die de oplossingen van De Goudse bieden, is uw adviseur een onmisbare partner. Hij is op de hoogte van de fiscale en financiële randvoorwaarden en maakt graag een kosten-batenanalyse voor u, zodat u precies ziet wat De Goudse voor u kan betekenen. flexxvermogensplan Het FlexxVermogensplan is een flexibele levensverzekering op basis van beleggingen. Ingangsdatum alle dagen van de maand tot en met de 25e. Daarna geldt de eerste van de volgende maand. De ingangsdatum kan niet in het verleden liggen. Premie minimaal 30,- per maand Koopsom minimaal 1.500,-. Hoog/laag-constructies eenmalige extra storting bij aanvang is mogelijk. Hiervoor gelden mogelijk fiscale beperkingen Indexering jaarlijkse indexering met 3% is mogelijk. Niet bij lijfrente en hypothecair verband. Gedifferentieerd tarief korting voor niet-rokers. minimaal 5 jaar en maximaal 40 jaar (bij hypotheken (KEW) geldt minimaal 15 en maximaal 30 jaar). Verzekerde(n) op één of twee levens. Maximale eindleeftijd is 70 jaar. Bij hypothecair verbonden posten geldt 80 jaar. Maximale aanvangsleeftijd is 65 jaar. Overlijdensrisicodekking 110% van de fondswaarde. Verzekerd kapitaal of 110% van de fondswaarde in geval dat meer is. Percentage van de fondswaarde tussen 0% en 90% (alleen veelvouden van 10%). Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid op één leven mee te verzekeren volgens het 3-klassensysteem bij arbeidsongeschiktheid. Beleggingsfondsen keuze uit 10 beleggingsfondsen, elk met hun eigen specifieke kenmerken. Zie het fondsenoverzicht in de brochure. Deelnamepercentages fondsen van 10% tot 100%. IT Fonds bij hypotheek of lijfrente gemaximeerd op 10% in beleggingsfondsen. Aanvullende premiestortingen minimaal 1.000,- op elk gewenst moment. Wijziging premie mogelijk op elk gewenst moment. Flexibele einddatum wijziging einddatum is mogelijk. Gezondheidswaarborgen kunnen noodzakelijk zijn. Wijzigen verdeelsleutel (switchen) eenmaal gratis per verzekeringsjaar. Daarna 25,- per wijzigingsverzoek. Lijfrente volledige lijfrentebepalingen mogelijk. Depotstorting mogelijk. Depotrente vaste of variabele rente; wordt maandelijks vastgesteld. Minimale depotstorting 1.500,- maar ten minste 3 jaarstortingen. Maximale depotstorting contante waarde van alle op de polis verschuldigde premies. Mutatiekosten bij mutaties die een verlaging van het premievolume tot gevolg hebben 65,-, plus de afkoopkosten voor de premieverlaging, zie kosten bij voortijdige beeindiging Voor mutaties van niet-verzekeringstechnische aard wordt 25,- in rekening gebracht. Kosten bij voortijdige beëindiging 3,5% van de contante waarde van de vanaf de mutatiedatum tot aan de einddatum oorspronkelijk door afkoop of (gedeeltelijk) nog verschuldigde premies. Bij verlagingen wordt een evenredig deel van de kosten van premievrij maken in rekening gebracht. 8 9

6 Inkomen voor nu en later  financiële zekerheid voor u en uw nabestaanden  garantiekapitaalverzekering  variabel privé pensioen De Garantiekapitaalverzekering is een levensverzekering in Box 3, waarbij ingelegde premies met een gegarandeerd rendement groeien. Bovendien wordt er winstdeling uitgekeerd. Ingangsdatum alle dagen van de maand tot en met de 25e. Daarna geldt de eerste van de volgende maand. De ingangsdatum kan niet in het verleden liggen. Premie minimaal 25,- per maand. Koopsom geen eenmalige koopsom mogelijk. Hoog/laag-constructies eenmalige extra storting bij aanvang is mogelijk. Indexering geen. minimaal 5 jaar (bij hypotheken (KEW) geldt minimaal 15 jaar en maximaal 30 jaar). Verzekerde(n) Op één of twee levens Maximale eindleeftijd is 70 jaar (bij hypotheken 80 jaar) Minimale eindleeftijd is 25 jaar Geen minimale aanvangsleeftijd Maximale aanvangsleeftijd is 65 jaar Verzekerings- of dekkingsvorm Bij leven met restitutie Gemengd Bij leven Premiesplitsing mogelijk. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid op één leven of twee levens mee te verzekeren volgens het 3-klassensysteem. Aanvullende premiestortingen minimaal 500,- op elk gewenst moment. Wijziging premie op elk gewenst moment mogelijk. Flexibele einddatum wijziging einddatum is mogelijk. Gezondheidswaarborgen kunnen noodzakelijk zijn. Het Variabel Privé Pensioen is een levensverzekering waarbij er een gegarandeerd kapitaal op de einddatum beschikbaar komt om een lijfrente aan te kopen. Bovendien wordt er winstdeling uitgekeerd. Ingangsdatum alle dagen van de maand tot en met de 25e. Daarna geldt de eerste van de volgende maand. De ingangsdatum kan niet in het verleden liggen. Premie minimaal 25,- per maand. Koopsom minimaal 1.500,-. Hoog/laag-constructies eenmalige extra storting bij aanvang is mogelijk. Indexering geen. minimaal 3 jaar. Winstdeling premiebetalende posten winstdeling vindt plaats bij een premiebetalende verzekering. Uitgangspunt bij het vaststellen van het eindkapitaal is een jaarlijkse rentevoet van 3%. In de praktijk is de winst meestal hoger. Dit levert een verhoging van het eindkapitaal op. De winstdelingsvorm is maatschappijwinst. Rentestandskorting voor koopsommen voor koopsommen vindt geen winstdeling plaats maar wordt een rentestandskorting gehanteerd.  risicoverzekering Financiële Bijsluiter Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekeringen loopt u een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst. Loop daarom geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Deze bevat informatie over het product, de kosten en de risico s. U kunt de financiële bijsluiter vinden op Disclaimer De Goudse heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van de gegevens in deze brochure. De Goudse is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in de aangeboden informatie. Code Rendement en Risico Het Verbond van Verzekeraars heeft een code opgesteld. Daarin wordt de voorlichting over rendement en risico van beleggingen geregeld en de invloed van beide factoren op het uit te keren kapitaal. De Goudse onderschrijft de Code Rendement en Risico. Verzekerde(n) Op één of twee levens Maximale eindleeftijd is 70 jaar Minimale aanvangsleeftijd is 18 jaar Maximale aanvangsleeftijd is 67 jaar Dekkingsvormen Bij leven met restitutie Gemengd Bij leven Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid op één leven of twee levens mee te verzekeren volgens het 3-klassensysteem. Alleen bij premiebetalende posten Aanvullende premiestortingen minimaal 500,- op elk gewenst moment. Wijziging premie Voor premiebetalende posten is ditop elk gewenst moment mogelijk. Flexibele einddatum wijziging einddatum is mogelijk. Gezondheidswaarborgen kunnen noodzakelijk zijn. Lijfrentebepalingen volledig of bij leven. De Risicoverzekering is een overlijdensrisicoverzekering met de mogelijkheid om premie - vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Productvarianten Key-manverzekering en Compagnongsverzekering mogelijk. Productvarianten overlijdensrisicoverzekering nabestaanden Key-man verzekering Compagnongsverzekering minimaal 5 jaar en maximaal 50 jaar Dekkingsvorm minimaal ,- en maximaal ,-. Indien de verzekerde bij aanvang 65 jaar of ouder is, is het minimum ,- en maximum ,-. Verzekeringsvormen Gelijkblijvende risicoverzekering Verzekerd kapitaal is de gehele duur een gelijk bedrag Lineair dalende risicoverzekering Verzekerd kapitaal daalt jaarlijks met een gelijk bedrag Leeftijdsgrenzen Aanvangsleeftijd minimaal 15 jaar en maximaal 70 jaar Eindleeftijd minimaal 25 jaar, maximaal 80 jaar Gelijkblijvend tarief korting voor niet-rokers premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid mogelijk. Leeftijdsafhankelijk risicotarief Het tarief wordt jaarlijks aan de leeftijd van verzekerde aangepast. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Uw financiële positie

Uw financiële positie Uw financiële positie 2 De belangrijkste risico s gedekt U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als directeur-grootaandeelhouder weet

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Verzekerd ondernemen

Verzekerd ondernemen Verzekerd ondernemen 2 Uw persoonlijke positie verzekerd U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als zelfstandig ondernemer hebt u

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

midden in het leven Garantie Plan

midden in het leven Garantie Plan midden in het leven Garantie Plan Garantie Plan Zekerheid is voor heel veel mensen een belangrijk anker in het leven. Ook op financieel gebied. U wilt graag weten waar u aan toe bent. Als u kunt rekenen

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering Oudedagsvoorziening Lijfrenteopbouwverzekering Hoe zeker is uw inkomen? Hoe is het straks, als u stopt met werken? Weet u zeker dat u dan kunt blijven leven zoals u dat nu wilt? En daarbij de leuke dingen

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

DGA GarantiePlusPensioen

DGA GarantiePlusPensioen DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor de directeurgrootaandeelhouder DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Kapitaal kan groeien door winstdeling Bepaal zelf

Nadere informatie

ZZP GarantiePlusPensioen

ZZP GarantiePlusPensioen ZZP GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor de zelfstandige zonder personeel ZZP GarantiePlusPensioen Zekerheid voor nu en later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Gegarandeerd rendement

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Koopsomplan Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Extra financiële ruimte Hebt u nu een bedrag beschikbaar dat u nog met fiscaal voordeel bij Loyalis wilt storten? Dan kunt u kiezen voor het

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering Oudedagsvoorziening Lijfrenteopbouwverzekering Hoe zeker is uw inkomen? Hoe is het straks, als u stopt met werken? Weet u zeker dat u dan kunt blijven leven zoals u dat nu wilt? En daarbij de leuke dingen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente

Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente GOODLIFE rente 2 Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente U hebt er al vaak aan gedacht. Het moment dat uw koopsom- of lijfrenteverzekering tot uitkering komt. Toen u de verzekering afsloot, deed

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Uw lijfrenteverzekering komt binnenkort tot uitkering. Daar heeft u jaren premies of een koopsom voor betaald. Nu is de tijd gekomen om ervan

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

DBV Lijfrenteoplossingen. Nu oogsten of nog laten staan?

DBV Lijfrenteoplossingen. Nu oogsten of nog laten staan? DBV Lijfrenteoplossingen Nu oogsten of nog laten staan? DBV Lijfrenteoplossingen Nu oogsten of nog laten staan? DBV lijfrenteoplossingen voor: uw persoonlijke oudedagsvoorziening een directe aanvulling

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve nabestaandenverzekering Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

De FATUM. Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen

De FATUM. Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De FATUM Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De FATUM Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De transparante levensverzekeringen en pensioen-/spaarplannen van FATUM

Nadere informatie

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL

Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker. NnL Stel uw inkomen als DGA in alle vrijheid zeker NnL Persoonlijk advies Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek. U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekeringsadviseurs

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

DOEN MET JE PENSIOEN!

DOEN MET JE PENSIOEN! 7 TIPS OM JE PENSIOENPLANNING IN EIGEN HAND TE NEMEN! DOEN MET JE PENSIOEN! Maak jij je zorgen over je pensioen? Je bent niet de enige! Ruim veertig procent van de Nederlanders doet dat!; Wil jij in alle

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden Eigen huis Vermogensopbouw Oudedagsvoorziening Nabestaanden Zeker nu Maatschappijwinstdeling De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij De Onderlinge s-gravenhage kent een maatschappij- 25 Te verdelen

Nadere informatie

Bouw aan uw inkomen voor later. NnL

Bouw aan uw inkomen voor later. NnL Bouw aan uw inkomen voor later NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering?

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Hersteladvies is kosteloos Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden van uw beleggingsverzekering.

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie