Wft Leven algemeen. Opzet van de cursus. Leesvaardigheid Cursusdag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wft Leven algemeen. Opzet van de cursus. Leesvaardigheid 12-6-2013. Cursusdag 1"

Transcriptie

1 Wft Leven algemeen Cursusdag 1 1 Opzet van de cursus 3 cursusdagen Doel: SLAGEN Examen bij Lindenhaeghe (1 week na laatste cursusdag): 40 vragen (90 min.) 60 vragen (105 min.) incl. beleggen Behandeling belangrijke onderwerpen Zelfwerkzaamheid!!! Oefenvragen 2 Leesvaardigheid Wie besteedt er veel tijd aan lezen? Wie slaat er stukken over, om sneller door de tekst heen te komen? Wie herleest teksten vaak? Wie raakt gefrustreerd, dat na herlezen er nog geen begrip is? Gevolg: minder tijd voor kerntaken informatie missen 1

2 Oplossing Snellezen Met minder inspanning Met meer tekstbegrip In korte tijd aan te leren Aan de hand van bewezen methode 4 Online cursus Snellezen Kosten: 249,- Inschrijven via: Lindenhaeghe.nl/snellezen Cursistenkorting: 50,- Kortingcode: ET13SL 5 Introductie en werkafspraken 2

3 Agenda Kennismeting (Levens)verzekering Verzekeringstechniek Verzekeringsovereenkomst Wet en regelgeving Belastingen Recht Kennismeting dag 1 10 vragen 30 seconden bedenktijd per vraag Gebruik het antwoordformulier Het antwoordformulier na de kennismeting inleveren 8 1 Welke levensverzekering keert in termijnen uit? a) Kapitaalverzekering bij leven b) Kapitaalverzekering bij overlijden c) Erfrenteverzekering 9 3

4 2 Welke levensverzekering is GEEN combinatie van meerdere verzekeringen? a) Gemengde verzekering b) Verzekering op vaste termijn c) Risicotermijnverzekering 10 3 Welke grondslag heeft invloed op de hoogte van de premie? a) Leven b) Sterfte c) Belasting 11 4 De hoogte van uitkering van Unitlinked verzekeringen is gebaseerd op: a) De waarde van de beleggingen b) Het spaarsaldo c) Het verzekerd bedrag 12 4

5 5 Voor welke producten geldt het provisieverbod? a) Levensverzekeringsproducten b) Schadeverzekeringsproducten c) Impactvolle producten 13 6 Bij welke verzekeringsvorm is conversie NIET mogelijk? a) Gemengde verzekering b) Traditionele tijdelijke ORV c) Tijdelijke ORV op universal life-basis 14 7 Wat is het belastingpercentage in box 3? a) 30% b) 4% c) 1,2% 15 5

6 8 Heffingskortingen verlagen: a) De te betalen belasting b) Het belastbaar inkomen c) De heffingsgrondslag 16 9 Samenwoners: a) Zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal partners b) Kunnen onder bepaalde voorwaarden kiezen voor fiscaal partnerschap c) Kunnen geen fiscaal partners meer zijn Voor welke rechtshandeling is toestemming vereist van de huwelijkse partner? a) Koop van een woning b) Verkoop van de echtelijke woning c) Tijdelijke verhuur van de echtelijke woning 18 6

7 Einde kennismeting 19 Antwoorden 1 C 6 C 2 C 7 A 3 B 8 A 4 A 9 A 5 C 10 B 20 Levensverzekeringen Artikel 975 Boek 7 BW titel 17 Levensverzekering is de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering Ongevallenverzekering wordt niet als levensverzekering beschouwd. 7

8 Sommenverzekering Verzekering waarbij onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed Is slechts toegelaten bij m.n. persoonsverzekering en speciaal daartoe aangewezen verzekeringen Bijv. levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen en AOV en 22 Kenmerken Sommenverzekering Kansovereenkomst Geen verhaalsmogelijkheid Geen plicht tot betalen Indemniteitsbeginsel NIET van toepassing 23 Kansovereenkomst Kans op voordeel/nadeel Vereiste uitkering bij overlijden (Wft): 24 gedurende looptijd minstens 10% lager dan opgebouwde waarde gedurende 1 e helft plus 1 dag minstens 10% hoger dan opgebouwde waarde geldt voor verzekeringen vanaf 1/7/1993 8

9 Levensverzekeringsvormen 1. Bij overlijden bedrag ineens uitkeren 2. Bij overlijden periodiek uitkeren 3. Bij in leven zijn bedrag ineens uitkeren 4. Bij in leven zijn periodiek uitkeren ineens = kapitaalverzekering periodiek = renteverzekering 25 Uitkering bij overlijden Levenslange verzekering van kapitaal bij overlijden Tijdelijke verzekering van kapitaal bij overlijden Risicoverzekering op vaste termijn Erfrente Combinaties van bovenstaande 26 Er is een lineair dalende risicoverzekering met verzekerd kapitaal van ,- en een looptijd van 25 jaar. Stel iemand komt in het 13e jaar te overlijden. Hoeveel wordt er uitgekeerd? a) b) c)

10 Er is een lineair dalende risicoverzekering met verzekerd kapitaal van ,- en een looptijd van 25 jaar. Stel iemand komt in het 13e jaar te overlijden. Hoeveel wordt er uitgekeerd? a) b) c) Uitkering bij leven Kapitaalverzekering bij leven. Lijfrenteverzekering direct ingaande (DIL) uitgestelde Nabestaandenlijfrente (overlevingsrente) 29 Hoe heet de verzekering die bij overlijden periodiek gaat uit uitkeren en bij overlijden van de verkrijger doorgaat naar de erfgenamen a) De overlevingsrente. b) De erfrente c) De tijdelijk overlijdensriscoverzekering 30 10

11 Hoe heet de verzekering die bij overlijden periodiek gaat uit uitkeren en bij overlijden van de verkrijger doorgaat naar de erfgenamen a) De overlevingsrente. b) De erfrente c) De tijdelijk overlijdensriscoverzekering 31 Combinaties In praktijk veel voorkomende combi s: Gemengde verzekering Kapitaalverzekering bij leven met restitutie (gedurende 1e helft looptijd minimaal 110%) Verzekering op vaste termijn 32 Verzekeringstechniek Euroverzekeringen (winstdeling) Unit-linked verzekeringen (UL2) 33 11

12 Het verschil tussen een garantiepolis en een unit linked-polis is de a) kostenstructuur van de ingelegde gelden. b) looptijd van de verzekering. c) zekerheid over de hoogte van de uitkering. 34 Het verschil tussen een garantiepolis en een unit linked-polis is de a) kostenstructuur van de ingelegde gelden. b) looptijd van de verzekering. c) zekerheid over de hoogte van de uitkering. 35 Premiegrondslagen Sterfte afhankelijk van vorm verzekering gebruik van sterftetafels Intrest op basis van rekenrente winstdeling/overrentedeling Kosten (huisvesting, personeel, reclame en distributiekosten) 36 12

13 Unit Linked verzekeringen Tegenhanger overrentedeling Beleggingsverzekeringen Beleggen in units Mogelijkheid tot switchen Beleggingsrisico 37 Universal life-methodiek Speciale levensverzekeringstechniek Spaarpremie wordt belegd in units 38 Premiebestanddelen Kostenopslag Risicodeel/sterfte Spaardeel/interest (unit linked) Premiedeel AO-risico s Polishouder bepaalt verdeling Premiedeel is koopsom tot volgende premievervaldatum 39 13

14 Marie heeft een UL-polis gesloten: Premie per maand: 350 Kapitaal bij overlijden: Risicopremie per : 0,78 Aantal aanwezige eenheden: Waarde per eenheid: 7,35 Aankoopkosten: 0,5% Doorlopende kosten per maand 3,41 en 0,14% x waarde voor premiebetaling Hoeveel wordt er belegd? 40 Antwoord Waarde begin maand: x 7,35 = ,75 Doorlopende kosten: ,75 x 0,14% = 35,86 Aankoop eenheden: ,86 = 314,14 Aankoop kosten: 314,14 x 0,5% = 1,57 Waarde spaarpot: ,75 + (314,15 1,57) = ,33 Premie overlijdensrisicoverzekering: ,33 = ,67 / x 0,78 = 11,63 Totale investering = ,86 1,57 11,63 3,41 = 297,53 41 Verzekeringsovereenkomst Polisredactie: Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde/bevoordeelde; standaard: 42 verzekeringnemer echtgenoot/geregistreerd partner kinderen verzekeringnemer erfgenamen verzekeringnemer 14

15 Als de verzekeringnemer de buurman als begunstigde op de polis wilt zetten, wie moet er dan tekenen? a) De verzekeringnemer b) De buurman c) Beiden door middel van een onderhandse akte 43 Als de verzekeringnemer de buurman als begunstigde op de polis wilt zetten, wie moet er dan tekenen? a) De verzekeringnemer b) De buurman c) Beiden door middel van een onderhandse akte 44 Op een polis is sprake van een aanvaarde begunstiging. Wie moet er tekenen om deze begunstiging te wijzigen? a) De verzekeringnemer b) De begunstigde c) De verzekeringsmaatschappij 45 15

16 Op een polis is sprake van een aanvaarde begunstiging. Wie moet er tekenen om deze begunstiging te wijzigen? a) De verzekeringnemer b) De begunstigde c) De verzekeringsmaatschappij 46 Acceptatietraject Autoselectie Bij verhoogd risico sneller verzekeren Middel hiertegen is een adequaat acceptatieproces Antiselectie Hogere risico s identificeren, om premies en voorwaarden vast te stellen 47 Acceptatietraject Aanvraag (let op polisredactie) Via een levenaanvraagformulier en gezondheidsverklaring. Er is sprake van wilsuiting. Bij acceptatie door verzekeraar is er een overeenkomst tot stand gekomen 48 16

17 Acceptatietraject Indien na oordeel van verzekeraar (acceptant) overlijdenrisico te hoog dan volgende mogelijkheden: Nader onderzoek Tegenvoorstel (leeftijd) Wachttijd (carenztijd) Uitsluiten bepaalde oorzaken Doorsturen naar De Hoop 49 Aanvraag gemotiveerd afwijzen Welke aktie wordt ondernomen door de verzekeraar als blijkt dat er in de gezondheidsverklaring iets door de aanvrager is verzwegen? a) De overeenkomst wordt vernietigd b) De verzekering wordt gecontinueerd en er wordt een dubbele premie in rekening gebracht c) De verzekeringsovereenkomst wordt opgezegd en het uitkeringsverzoek 50 wordt afgewezen Welke aktie wordt ondernomen door de verzekeraar als blijkt dat er in de gezondheidsverklaring iets door de aanvrager is verzwegen? a) De overeenkomst wordt vernietigd b) De verzekering wordt gecontinueerd en er wordt een dubbele premie in rekening gebracht c) De verzekeringsovereenkomst wordt opgezegd en het uitkeringsverzoek 51 wordt afgewezen 17

18 Polis van levensverzekering Er is sprake van een overeenkomst. Aanvrager/verzekeringsnemer krijgt: polis algemene voorwaarden eventuele clausules 52 Uitsluitingen Zelfdoding (1e 2 jaar na ingang) Deelnemen aan oorlogshandelingen (niet voor NL militair: vredesmissies en hypotheekgebonden levenpolis Daden van terrorisme Deelnemen aan een vliegtocht (niet voor militairen) Opzet 53 Beperking uitkering Bij actieve oorlogstoestand Vastgesteld door DNB Vermindering verzekerde kapitalen (meestal 10%) 54 18

19 Clausules Onderstaande clausules kunnen opgenomen zijn in een verzekering: Verzorgersclausule Verbindingsclausule Lijfrenteclausule Discontoclausule Verpandingsclausule 55 Piet heeft een spaarverzekering, waar hij verzekeringsnemer is en waarbij de begunstiging is aanvaard door Annie. Hij wil de polis premievrij maken. a) Dit kan zonder problemen. b) Hij moet hiervoor toestemming vragen van Annie. c) Dat kan alleen als de polis waarde heeft. 56 Piet heeft een spaarverzekering, waar hij verzekeringsnemer is en waarbij de begunstiging is aanvaard door Annie. Hij wil de polis premievrij maken. a) Dit kan zonder problemen. b) Hij moet hiervoor toestemming vragen van Annie. c) Dat kan alleen als de polis waarde heeft

20 Rechten verzekeringnemer Overdracht (uitvaartpolis) Conversie (wijziging) Afkoop Belening Premievrijmaking Automatische voortzetting (te innen premies als schuld verrekenen met eindkapitaal, winstdeling blijft) 58 Een vader is verzekeringnemer op een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden, waarbij hijzelf verzekerde is en zijn zoon begunstigde. Hij wil de polis overdragen aan zijn zoon en gebruikt daarvoor een standaardakte. Wie moet(en) het verzoek tekenen? a) De vader b) De zoon 59 c) Beide Een vader is verzekeringnemer op een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden, waarbij hijzelf verzekerde is en zijn zoon begunstigde. Hij wil de polis overdragen aan zijn zoon en gebruikt daarvoor een standaardakte. Wie moet(en) het verzoek tekenen? a) De vader b) De zoon 60 c) Beide 20

21 Afkoop Indien de verzekering stellig tot een of meer uitkeringen leidt (7:798 BW) Verzekering is afkoopbaar als er spaarwaarde inzit Voorbeelden: 61 gemengde verzekering kapitaalverzekering op vaste termijn levenslange kapitaalverzekering bij overlijden Ten opzichte van de afkoopwaarde is de conversie waarde van een polis: a) Hoger b) Lager c) Gelijk 62 Ten opzichte van de afkoopwaarde is de conversie waarde van een polis: a) Hoger b) Lager c) Gelijk 63 21

22 Premievrijmaken van een levensverzekeringspolis leidt ertoe, dat a) alle reeds betaalde premies uitgekeerd worden. b) de toekomstige uitkering contant gemaakt wordt. c) het verzekerd kapitaal verlaagd wordt. 64 Premievrijmaken van een levensverzekeringspolis leidt ertoe, dat a) alle reeds betaalde premies uitgekeerd worden. b) de toekomstige uitkering contant gemaakt wordt. c) het verzekerd kapitaal verlaagd wordt. 65 Piet wil een verzekering op vaste termijn sluiten met een verzekerd kapitaal van Wat moet hij in ieder geval invullen en/of ondergaan? a) Aanvraagformulier b) Aanvraag formulier en gezondheidsverklaring c) Aanvraagformulier en keuring 66 22

23 Piet wil een verzekering op vaste termijn sluiten met een verzekerd kapitaal van Wat moet hij in ieder geval invullen en/of ondergaan? a) Aanvraagformulier b) Aanvraag formulier en gezondheidsverklaring c) Aanvraagformulier en keuring 67 Wet- en regelgeving Precontractuele productinformatie Transparantie onder de Wft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) Wet op de Medische Keuringen (WMK) 68 Precontractuele informatie Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst info verstrekken over: kosten m.b.t. inleg gevolgen afkoop, premieverlaging en andere polismutaties Commissie De Ruiter Financiële Bijsluiter (Essentiële Beleggersinformatie) 69 23

24 Commissie De Ruiter Informatie beleggingsverzekeringen: Model 1: algemene info voor geïnteresseerde klanten, verwijzing naar financiële bijsluiter Model 2: specifieke info Model 3: jaarlijkse informatiemodel Model 4: mutatieoverzicht m.b.t. afkoopwaarde Model 5: info over spaarkasovk. 70 Financiële bijsluiter 1.Informatie over financiële bijsluiter 2.Informatie over complexe product 3.Financiële risico s 4.Informatie over kosten 5.Informatie over uitkering 6.Informatie over tussentijds beëindigen NB. Essentiële beleggersinformatie bij 71 fondsinstellingen Financiële bijsluiter 72 24

25 Is het voor aanbieders van complexe producten verplicht een financiële bijsluiter op te stellen? a) Ja, bij complexe producten is dat altijd verplicht b) Ja, bij beleggingsproducten is dat altijd verplicht c) Ja, bij complexe en beleggingsproducten is dat altijd verplicht, 73 behoudens uitzonderingen Is het voor aanbieders van complexe producten verplicht een financiële bijsluiter op te stellen? a) Ja, bij complexe producten is dat altijd verplicht b) Ja, bij beleggingsproducten is dat altijd verplicht c) Ja, bij complexe en beleggingsproducten is dat altijd verplicht, 74 behoudens uitzonderingen Complex product Combinatieproduct (met beleggingscomponent) Aandeel of fondsparticipatie Levensverzekering Levenhypotheek Beleggingsobject Combinatie van bovenstaande 75 25

26 Transparantie onder de Wft Informatie moet feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend zijn Informatie moet schriftelijk zijn en in Nederlandse taal of in taal die in internationale financiële kringen gebruikelijk is Info verstrekt middels dienstenwijzer of (bij complexe producten en hypotheken) met DVD 76 (dienstverleningsdocument) DVD vanaf 1 juli 2013 DVD-plicht voor dienstverleners die rechtstreeks door klant is benaderd Verregaande standaardisatie Inrichting DVD rond vraag van klant Uitbreiding producten met: 77 betalingsbeschermers individuele AOV overlijdensrisicoverzekeringen uitvaartverzekeringen Kosten en provisie Beloningstransparantie (in duidelijke bedragen hoe bemiddelaar beloond) Kostentransparantie Kostenverklaring bij leningen: verplicht voor aanbieder die niet met tp werkt Provisieverbod impactvolle producten Inducementnorm (provisie passend) Kennelijke onredelijkheidsnorm (directe beloningen passend) 78 26

27 WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Verplichting voor o.a. de financieel dienstverlener: cliëntenonderzoek (oud-wid) melden transacties (oud-wet MOT) Niet van toepassing op: 79 schadeverzekeringen natura-uitvaartverzekeringen Cliëntenonderzoek Bestaat uit identificeren van cliënt en verificatie van diens identiteit Alleen wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigen (niet minderjarige zelf) Maakt melding ongebruikelijke transactie mogelijk inclusief identiteitsgegevens van cliënt Dient te worden ingesteld voorafgaand aan zakelijke relatie 80dan wel transactie Identificatieverplichting Verzekeringnemer, premiebetaler en begunstigde Afsluiten verzekering/bancaire product, verhogen premie, afkopen, belenen of uitkeren van verzekering Bij premiebetaling (jaarpremie hoger dan 1.000, koopsom hoger dan 2.500, contante betaling) Bij uitkering/afkoopwaarde hoger 81 dan

28 Geen identificatieplicht Bij pensioenverzekeringen (tenzij afkoopt of verpanding) Bij pure risicoverzekeringen (alleen uitkering bij overlijden) Als identiteit verzekeringnemer, premiebetaler, begunstigde bekend is Bij afgeleide identificatieplicht (eerste premie/koopsom betaalt via een rekening bij een bank gevestigd 82 in Europese Economische Ruimte Meldingsplicht Objectieve indicatoren Subjectieve indicatoren Melding bij Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) FIU-NL beoordeelt of er moet worden doorgemeld naar opsporingsinstanties of veiligheidsdiensten voor nader onderzoek 83 Wet op Medische Keuringen Regels ivm gebruik en uitvoering van medische keuringen bij sollicitatie, aangaan leven/pensioen/ao Risicobeperking door carenztijden Geen vragen die onevenredig inbreuk maken op persoonlijke levenssfeer Medisch onderzoek naar kans op ernstige ziekte verboden Gezondheidsvragen = keuring 84 28

29 Keuring toegestaan Alleen wanneer een functie in het belang van werkgever en werknemer een gerichte medische keuring vereist, mag u volgens de wet een zogenaamde 'aanstellingskeuring' verplichten. Ivm met pensioen bij DGA 85 Protocol Verzekeringskeuringen Vertrouwelijke behandeling gegevens Doorgeven tussentijdse wijziging gezondheidstoestand tot acceptatie Bij bedragen boven vragengrens (250k) keuring bij huisarts/internist Keuring niet verplicht NB. HIV-gedragscode: 86 gerechtvaardigde vragen onder vragengrens HIV-test Een klant heeft een ORV met een dekking van Hij wil deze een jaar later verhogen naar De keuringsgrens is Moet er een medische keuring plaatsvinden voor de verhoging? a) Nee, het aanvangsrisico is te laag b) Nee, medisch keuren mag niet c) Ja, het verzekerd kapitaal komt 87 nu boven de keuringsgrens 29

30 Een klant heeft een ORV met een dekking van Hij wil deze een jaar later verhogen naar De keuringsgrens is Moet er een medische keuring plaatsvinden voor de verhoging? a) Nee, het aanvangsrisico is te laag b) Nee, medisch keuren mag niet c) Ja, het verzekerd kapitaal komt 88 nu boven de keuringsgrens Belastingen 89 Boxenstelsel box 1: inkomen uit werk en woning box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang box 3: inkomen uit sparen en beleggen 90 30

31 Doel van het Boxenstelsel is? a) Fiscale vereenvoudiging door inkomen 1 keer te belasten. b) Een hoger tarief te kunnen hanteren c) Fraude tegen te gaan. 91 Doel van het Boxenstelsel is? a) Fiscale vereenvoudiging door inkomen 1 keer te belasten. b) Een hoger tarief te kunnen hanteren c) Fraude tegen te gaan. 92 Inkomen uit werk en woning Winst uit onderneming Loon, pensioen, sociale uitkeringen Resultaat uit overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen/verstrekkingen Inkomsten uit de eigen woning (EWF) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 93 31

32 Wat is een voorbeeld van een negatieve uitgave inkomensvoorziening? a) Betaling alimentatie aan ex-partner b) Betaling premie AOV c) Restitutie premie lijfrente 94 Wat is een voorbeeld van een negatieve uitgave inkomensvoorziening? a) Betaling alimentatie aan ex-partner b) Betaling premie AOV c) Restitutie premie lijfrente 95 Aftrekbare kosten Eenmalige financieringskosten EW Hypotheekrente EW Premies/inleg lijfrente/aov Persoonsgebonden aftrekposten 96 32

33 Heffingskortingen Algemene heffingskorting (wordt afgebouwd voor lage inkomens) Arbeidskorting Heffingskorting groene beleggingen Levensloopverlofkorting Ouderschapsverlofkorting Berend neemt 150 uur ouderschapsverlof op. Hierdoor daalt zijn inkomen met Hij verdient 8,26 p/u. Hoeveel bedraagt ouderschapsverlofkorting? a) 636 b) c) Berend neemt 150 uur ouderschapsverlof op. Hierdoor daalt zijn inkomen met Hij verdient 8,26 p/u. Hoeveel bedraagt ouderschapsverlofkorting? a) 636 b) c)

34 Schijventarief box 1 (2013) Inkomen Tarief Vanaf Tot en met < 65 jaar > 65 jaar ,00% 19,10% ,00% 24,10% ,00% 42,00% ,00% 52,00% Patrick heeft een woning gekocht. Bij een bank heeft hij geleend 7,0%. Het is een spaarhypotheek. Op 1 januari 2013 is hij eigenaar en gaat er direct wonen. De woning heeft een WOZ van De eenmalige aftrekbare financieringskosten waren Zijn inkomen is en hij heeft geen ander vermogen. Hoeveel belasting moet hij betalen over 2013? Antwoord Inkomen: EWF: ( x 0,6%) Rente: ( x 7%) Financieringskosten: Belastbaar inkomen e schijf: 37% x e schijf: 42% x Arbeidskorting Algemene heffingskorting: Totale inkomensheffing

35 Standaard Box 3 (2013) Vermogen [bezittingen (schulden-/- doelmatigheidsdrempel) 1/1] Vermogensvrijstelling -/- Rendementsgrondslag Fictief rendement 4% Belasting box 3 30% Vermogensvrijstelling Doelmatigheidsdrempel ( bij fiscale partners) Luuk en Ingrid wonen samen in een huurhuis. Zij hebben geen notariële samenlevingsovereenkomst. Zij staan allebei op hetzelfde adres ingeschreven. Zijn Luuk en Ingrid fiscaal partners? a) Ja, zij zijn fiscaal partners b) Nee, zij zijn geen fiscale partners Luuk en Ingrid wonen samen in een huurhuis. Zij hebben geen notariële samenlevingsovereenkomst. Zij staan allebei op hetzelfde adres ingeschreven. Zijn Luuk en Ingrid fiscaal partners? a) Ja, zij zijn fiscaal partners b) Nee, zij zijn geen fiscale partners 35

36 Fiscaal partnerschap Gehuwden/Geregistreerd partners Meerderjarige samenwoners met gezamenlijke huishouding (GBA) en samenlevingscontract (notarieel) of samen eigenwoning of samen kind (erkend) of als partner op NP of bij samengesteld gezin of vorig jaar al fiscaal partner Ester en Bram zijn fiscale partners. Mogen zij de persoonsgebonden aftrek verdelen? a) Ja, dat mag naar eigen inzicht b) Ja, maar dan moet dat naar rato van de inkomens c) Nee, de persoongebonden aftrek is strikt persoonlijk 107 Ester en Bram zijn fiscale partners. Mogen zij de persoonsgebonden aftrek verdelen? a) Ja, dat mag naar eigen inzicht b) Ja, maar dan moet dat naar rato van de inkomens c) Nee, de persoongebonden aftrek is strikt persoonlijk

37 Recht Burgerlijk recht (privaatrecht) Personen en familierecht (boek 1BW) Rechtspersonenrecht (boek 2 BW) Vermogensrecht (boek 3 BW) Erfrecht (boek 4 BW) Zakelijke rechten(boek 5 BW) Verbintenissenrecht (boek 6 BW) Verzekeringsrecht (boek 7 BW) 109 Samenlevingsvormen Huwelijk Geregistreerd partnerschap Samenwonen (niet wettelijk) 110 Huwelijk Gemeenschap van goederen boedelmenging goederen niet in gemeenschap: verkregen onder uitsluiting verknochte goederen pensioenrechten Huwelijkse voorwaarden NB. toestemmingsvereiste!

38 Stel Piet heeft een gemengde kapitaalverzekering afgesloten. Op enig moment gaat hij trouwen met Annie op basis van a.g.v.g. Stel ze gaan scheiden. Hoe werkt de verdeling van de polis? a) Nvt (polis staat op naam van Piet) b) Waarde polis moet worden verdeeld c) Waarde polis vanaf trouwen 112 moet worden verdeeld Stel Piet heeft een gemengde kapitaalverzekering afgesloten. Op enig moment gaat hij trouwen met Annie op basis van a.g.v.g. Stel ze gaan scheiden. Hoe werkt de verdeling van de polis? a) Nvt (polis staat op naam van Piet) b) Waarde polis moet worden verdeeld c) Waarde polis vanaf trouwen 113 moet worden verdeeld Samenlevingsovereenkomst Afspraken eigendom/beheer goederen Verdeling kosten huishouding Gevolgen beëindiging ovk Betaling premies levensverzekeringen Verblijvingsbeding (alle gemeenschappelijke eigendom naar langstlevende) NB. met notariële samenlevingsovk geen geregistreerde partners!

39 Echtscheiding Altijd via rechter Verzoekschrift bij rechtbank Beschikking/uitspraak door rechter Inschrijving in register Burgerlijke Stand Convenant 115 Gevolgen echtscheiding Wie gaat/blijft waar wonen? Bij wie blijven de kinderen? Alimentatie Pensioenverdeling (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding) Bijzonder partnerpensioen Verdeling restant vermogen Denk ook aan de verzekeringen 116 Kapitaalverzekeringen Fiscale onderhoudswet 2004 In kader van aangaan of beëindigen van huwelijk of duurzame gezamenlijke huishouding Eerbiedigende werking bij wijzigingen in verzekeringnemer, begunstigde en verzekerde Geen verhoging verzekerd kapitaal Of premies bij onzeker kapitaal

40 Einde dag 1 Leven algemeen Volgende week: Nalezen hoofdstukken 1 t/m 6 Maken oefenvragen Bestuderen hoofdstukken 7 t/m 10 Succes!

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies)

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies) Levensverzekering Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een levensverzekering kan uitkeren bij

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum

Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum ABN AMRO 97.34.42.395 KvK 56718500 BTW 158693292B01 AFM 12004399 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wet op het Financiële Toezicht (Wft) - versie januari 2013 Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum

Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum DIENSTENWIJZER Wet op het Financiële Toezicht (Wft) - versie januari 2015 Jansen Financial Consultancy Rembrandtlaan 36, 1213 BH Hilversum T 035 260 06 65 M 06 53 67 83 74 F 035 621 47 99 E renejansen@jafinco.nl

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen

Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen Lees voor

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Risicoverzekering aanvraag

Risicoverzekering aanvraag 001 3235(0106)a Risicoverzekering aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Risicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering mutatie polis nummer

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Scheiden, de financiële zaken op orde brengen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Scheiden, de financiële zaken op orde brengen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 1 Scheiden, de financiële zaken op orde brengen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Bij een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst komt er veel

Nadere informatie

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving..

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schade- of levensverzekeringen zijn. Maar ook uw hypotheek,

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ACADIUM BASTION BV Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap Gegevens aanvrager: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Adres Plaats Telefoonnummer / mobiel E-mail adres Geboortedatum Gegevens partner: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

De FATUM. Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen

De FATUM. Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De FATUM Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De FATUM Flexibele Levensverzekeringen en Pensioen- /Spaarplannen De transparante levensverzekeringen en pensioen-/spaarplannen van FATUM

Nadere informatie

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Met de Life Care Overlijdensrisicoverzekering laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Inhoudsopgave Waarom een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?

Nadere informatie

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering Inhoud 1 Onze brief 2 1.1 Waarom krijg ik een brief van de Onderlinge s-gravenhage? 2 2 De toelichting bij onze brief

Nadere informatie

Adviesrapport pensioen en echtscheiding. Gegevens verzekerde. Grondslagen algemeen. Grondslagen verdeling. Grondslagen actuarieel. Versie 2010.06.

Adviesrapport pensioen en echtscheiding. Gegevens verzekerde. Grondslagen algemeen. Grondslagen verdeling. Grondslagen actuarieel. Versie 2010.06. Gegevens verzekerde Naam en adresgegevens Naam verzekerde De heer Naam partner Mevrouw L. Voorbeeld Adres Voorbeeldweg 2 Postcode en plaats 5800 AA VENRAY Grondslagen algemeen Algemene gegevens Datum van

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie Aanvraag via : Naam kantoor Advocaat / mediator / notaris / accountant / financieel planner / particulier E-mail adres Telefoonnummer Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder-

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Wij doen u bijgaand de polis van de bovengenoemde levensverzekering toekomen.

Wij doen u bijgaand de polis van de bovengenoemde levensverzekering toekomen. Polisadministratie Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM T: (010) 21 77 111 F: (010) 21 77 119 E: info@flexgarant.nl De heer/mevrouw Rotterdam Betreft: Levensverzekering onder polisnummer. te uwen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering Bijlage ING Overlijdensrisicoverzekering Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Is een overlijdensrisicoverzekering een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent de Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Q & A BLG Bankspaarhypotheek

Q & A BLG Bankspaarhypotheek Q & A BLG Bankspaarhypotheek Wat zijn de fiscale eisen voor het verkrijgen van de vrijstelling in box 1? Om voor de vrijstellingen in aanmerking te komen, moet onder andere worden voldaan aan de volgende

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING.

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

Aanvraag offerte Koopsomplan

Aanvraag offerte Koopsomplan Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Aanvraag offerte Koopsomplan Terugsturen naar: 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding. PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp

Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding. PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp Onderwerpen Pensioen (eigen beheer) en echtscheiding Levensverzekeringen: verdeeld of verrekend? De bijleenregeling

Nadere informatie

Samenwonen, en dan...

Samenwonen, en dan... Samenwonen, en dan... Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie