Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF Dit document wordt u aangeboden Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF, Oldenzaalsestraat 274, 7523 AG te Enschede. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Wie zijn wij? Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF, Oldenzaalsestraat 274, 7523 AG te Enschede (AFMvergunning: ) is opgericht op 7 oktober 2009 en staat voor een deskundig advies en goede service. Onze dienstverlening voldoet aan de eisen die wetgeving aan financiële dienstverleners stelt en wij beschikken voor het verlenen van onderstaande diensten over een Wft-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: KvK te Oost Nederland. Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is: Hoe kunt u ons bereiken? Ons kantoor is op werkdagen open van tot uur. Aram Verzekeringen & Hypotheken Vof Oldenzaalsestraat AG Enschede Telefoon Faxnummer Website Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. Indien nodig en wenselijk onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Tevens werkt ons personeel alleen op basis van een vast salaris. Onze diensten Wij bieden u deskundige en onafhankelijke advisering en bemiddeling op het gebied van hypotheken, risico s afdekkend verzekeringsproducten en verzekeringen. Wij adviseren en bemiddelen in een hypotheek aanvraag Bij een hypotheekaanvraag adviseren en bemiddelen wij in de volgende hypotheekproducten: Lineaire hypotheek; Aflossingsvrije hypotheek; Annuïteiten hypotheek. In het geval van bovenstaande nemen wij verschillende hypotheken mee in onze vergelijking. 1

2 Wij adviseren en bemiddelen ook in onderstaande risico s afdekkend verzekeringsproducten 1. Overlijdensrisicoverzekering; 2. Uitvaartverzekering; 3. AOV voor zelfstandigen; 4. Betalingsbeschermers. In het geval van bovenstaande overlijdensrisicoverzekering en AOV voor zelfstandigen nemen wij doorgaans 2 verschillende producten mee in onze vergelijking. Uitvaartverzekeringen worden bij ons uitsluitend bij Monuta afgesloten. De betalings-(woonlasten)beschermers (aov/ww) sluiten wij uitsluitend bij de Cardif (Hypotheek Opvang Polis). Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van hypotheken, vermogensopbouw, risico s afdekkend producten en verzekeringen. Wij baseren onze advisering aan u op een objectieve analyse van een grote keus aan producten en aanbieders in de markt. Daardoor zijn wij in staat u het product te adviseren dat het best past bij uw wensen en mogelijkheden. Onze dienstverlening in vijf stappen inzake hypotheek aanvraag Bij het tot stand komen van een hypotheek worden de volgende stappen ondernomen. 1. Inventariseren; 2. Adviseren; 3. Analyseren; 4. Bemiddelen; 5. Nazorg. Inventariseren Wij gaan in op uw wensen en behoeftes. We denken samen na over uw toekomstplannen. Wij gaan verder in op uw financiële positie, uw wensen en doelen en uw kennis en ervaring op financieel gebied. Een complex financieel product sluit u natuurlijk niet dagelijks af. Daarom zullen onze adviseurs proberen om u slechts begrijpelijke vragen te stellen. Ook bepalen wij de mate waarin u financiële risico s durft en/of wenst te nemen. De voorlaatste stap In de inventarisatie is het stellen van prioriteiten. Het kan zijn dat u: - wilt blijven wonen bij arbeidsongeschiktheid; - 30 jaar zekere maandlasten wilt hebben; - een klein budget heeft voor uw hypotheeklasten. Adviseren Advies bestaat uit het samenvoegen van de persoonlijke inventarisatie en de kennis van de adviseur. Dit advies is een cruciaal moment. Op basis van de gegevens die de adviseur heeft, wordt een persoonlijk advies gemaakt, toegesneden op uw situatie. De adviseur zal zijn advies motiveren en formuleren in een adviesrapport. Dit rapport zal met u besproken worden, waarna er twee mogelijkheden zijn: U herkent zich in het advies; U wilt van het advies afwijken. Als we elkaar herkennen in het financieel advies is dat prettig. Op alle punten hebben wij elkaar begrepen en u we zullen het advies omzetten in een hypotheekbemiddeling, of in het afsluiten van het betreffende product. Stel dat u van het advies wilt afwijken, dan zult u daarvoor moeten tekenen. U wijkt immers af van hetgeen de adviseur u adviseert. Daarmee neemt u wellicht risico s. De aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke risico s ligt bij u. U wijkt immers bewust af van het advies. 2

3 Analyseren Nadat uw profiel opgesteld is en u de nodige informatie ontvangen heeft, zoeken we naar oplossingen. Een belangrijke stap daaraan voorafgaand is de feitelijke, financiële analyse. Op basis van uw gegevens wordt berekend wat uw situatie is bij: Arbeidsongeschiktheid; Werkloosheid; Overlijden; Echtscheiding; Pensionering (wij kunnen u alleen in basis informeren in de pensioenanalyse. Voor een gedetailleerd pensioenanalyse adviseren wij u om contact op te nemen met een erkend pensioen adviseur. De adviseur maakt deze feitelijke analyse op basis van de door u verstrekte gegevens. Deze moeten volledig zijn, want wij alle bestaande financiële producten zijn immers bepalend voor uw situatie. Hoe meer informatie wij van u ontvangen, des te beter zal het uiteindelijke advies aansluiten op uw persoonlijke situatie! Bemiddelen Alvorens wij bemiddelen moet er een gedegen en passend advies zijn uitgebracht. Het is immers belangrijk dat u een financieel product aanschaft dat bij uw situatie past. Zodra wij gaan bemiddelen hebben wij reeds een dossier met uw inkomens- en pensioengegevens; zaken die voor de feitelijke financiële analyse relevant waren. In deze fase wordt u er mogelijk meer informatie bij u opgevraagd. Wij helpen u bij het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling. Daarnaast onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Bij het Bemiddelen is snelheid geboden. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk of u adequaat wilt reageren op onze verzoeken om informatie aan te leveren. Daardoor voorkomen wij onnodige, mogelijk zelfs ernstige vertraging in het aanvraagproces. Daar zijn wij samen niet bij gebaat. Nazorg Na de totstandkoming van een hypotheek en aanverwante financiële producten geven wij alleen de wettelijke verplichte nazorg. Dit houdt in dat wij u alleen informeren bij belangrijke algemene wetswijzigingen of productwijzigingen. Na de totstandkoming vragen wij een vergoeding voor het beantwoorden van uw vragen en het aanbrengen van kleine of grote aanpassingen. Eens per jaar sturen wij onze klanten een mail of brief om te kijken of er behoefte is voor nazorg (een toelichting of adviesgesprek). Het uurtarief wat wij hiervoor hanteren is 135,-. Een integraal financieel advies (van infomeren tot bemiddelen) zoals hierboven beschreven kost gemiddeld 25 tot 35 uur werk. Een execution only kost gemiddeld 20 tot 25 uur werk. Het uurtarief dat wij hanteren is 135,-. Wat verwachten wij van u? Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met aanbieders van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om (wijzigingen in) informatie over uw persoonlijke of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing), over uw inkomens- en arbeidssituatie (zoals: salarisgegevens, arbeidsongeschiktheid, ontslag) en over uw financiële situatie (zoals: leningen, kredieten, BKR-registratie, faillissement/wsnp) etc. Wij verwachten van u dat u ook zelf de ontvangen stukken op juistheid controleert en ons daarover informeert. 3

4 Hoe worden wij beloond? Voor onze dienstverlening inzake uw hypotheek, vermogensopbouw, risico s afdekkend producten en verzekeringen brengen we u rechtstreeks een vergoeding in rekening. In onze vergoeding wordt geen onderscheid gemaakt of relatie een starter, ondernemer, particulier of zakelijk is. Ten behoeve van onze werkzaamheden hanteren wij de volgende bemiddelingstarieven: In onze bemiddelingstarieven maken wij onderscheid in volledig advies en bemiddeling op basis van execution only. Voor Bemiddelingskosten op basis van volledig advies factureren wij: 1,5 * hypotheeksom ((dit is inclusief de offertekosten, hypotheeksoftware kosten, de vergoeding voor de overlijdensrisicoverzekering 450,- op één leven en op twee levens 800,- en tevens wanneer een woonlastenbeschermer (AOV / WW) wordt afgesloten)) met een minimum van 2.500,- en een maximum van 4.000,-. Voor alleen hypotheekadvies rekenen wij 1.250,-. Voor alleen hypotheek bemiddelen rekenen wij 1.250,-. Voor een hypotheek op basis van execution-only factureren wij 1.500,-. Onze nota wordt door de notaris opgenomen in de financiële afrekening en hier dus ook voldaan. Indien de overlijdensrisicoverzekering en of de woonlastenbeschermer (AOV / WW) in combinatie met de hypotheek worden afgesloten dan wordt de klant hier niet apart voor gefactureerd. De bedragen voor deze verzekeringen zijn netto bedragen voor de klant. Bij het onverhoopt niet doorgaan van de hypotheekaanvraag (gerekend vanaf het moment als de inventarisatiefase afgerond is), zijn wij genoodzaakt de gewerkte uren in rekening te brengen met een minimum van 995,- als zijnde annuleringskosten. Indien blijkt na de inventarisatiefase dat wij u helaas niet een passende aanbieding van een geldverstrekker (bij hypotheekadvies) kunnen verstrekken vervallen uiteraard deze kosten. Beloning verhoging hypotheek / 2e hypotheek Voor onze dienstverlening inzake een 2e hypotheek of verhoging staat bovengenoemde beloning niet in voldoende mate in verhouding tot de te verrichten werkzaamheden. Indien door onze bemiddeling een 2e hypotheek of verhoging tot stand komt tussen u en een financiële instelling zullen we voor deze diensten daarom een aanvullende vergoeding in rekening brengen. Verhoging hypotheek 2e hypotheek 795,- voor bestaande hypotheekklanten 795,- voor bestaande hypotheekklanten 1295 voor nieuwe hypotheekklanten 1295 voor nieuwe hypotheekklanten Beloning omzetting hypotheek Indien door onze bemiddeling vanaf een hypotheek moet worden omgezet dan factureren wij 750,-. Onze dienstverlening in vijf stappen inzake risico s afdekkend verzekeringsproducten Er is veel aanbod van verzekeringen. Elke vorm heeft voor die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is van belang te beseffen dat het soms om een overeenkomst gaat die taak is u te adviseren met de juiste producten en vormen die goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Om u daarin goed te kunnen adviseren volgen wij standaard een procedure die bestaat uit zes stappen; 4

5 Inventarisatie Wij beginnen ons advies met uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij uw wensen ten aanzien van de betreffende verzekering maar controleren ook uw financiële situatie specifiek aan de hand van uw verzekeringsvraag en / of offerteverzoek. Wij toetsen waar uw prioriteiten liggen indien er bepaalde keuzes rondom deze producten moeten worden gemaakt en zullen dit ook vastleggen. Dit is wettelijk verplicht en betekent dat wij u vragen gaan stellen over uw huidige en verwachte toekomstige financiële positie. Het spreekt voor zich dat een inventarisatie alleen volledig en goed kan zijn als wij in het bezit zijn van alle relevante informatie. Dit betekent dat wij van u verwachten dat wij volledig geïnformeerd worden. Het klantprofiel en onze dienstenwijzer zullen u meer informatie geven en als leidraad fungeren voor een complete informatievoorziening. In het uiterste geval, bij geen of te weinig medewerking, kunnen wij onze dienstverlening staken. Advies Op basis van de inventarisatie en de kennis van de adviseur komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welk product, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Analyseren Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst - gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij productselecties van mogelijke en geschikte vormen van verzekeringen die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn. Bemiddeling Indien u een keuze heeft gemaakt en tevens een verzekering via onze bemiddeling tot stand wenst te brengen, kunnen wij namens u de procedure in gang zetten en begeleiden. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde verzekering op correcte wijze door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Wij zullen de communicatie met de aanbieders verzorgen. Nazorg Na de totstandkoming van een financieel product geven wij alleen de wettelijke verplichte nazorg. Dit houdt in dat wij u alleen informeren bij belangrijke algemene wetswijzigingen of productwijzigingen. Na de totstandkoming vragen wij een vergoeding voor het beantwoorden van uw vragen en het aanbrengen van kleine of grote aanpassingen. Eens per jaar sturen wij onze klanten een mail of brief om te kijken of er behoefte is voor nazorg (een toelichting of adviesgesprek). De kosten voor behoefte aan nazorg bedragen 135,- per uur. Beloning inzake risico s afdekkend verzekeringsproducten Beloning Overlijdensrisicoverzekering Indien door onze bemiddeling vanaf een losse overlijdensrisicoverzekering tot stand komt tussen u en een aanbieder, dan wordt u daarvoor gefactureerd. De vergoeding voor de overlijdensrisicoverzekering bedraagt 450,- op één leven en op twee levens bedraagt deze 800,-. Indien verzekerde behoefte heeft aan nazorg dan kan verzekerde contact met ons opnemen. De kosten voor behoefte aan nazorg bedragen 135,- per uur. 5

6 Beloning uitvaart Indien door onze bemiddeling vanaf een uitvaartverzekering tot stand komt tussen u en een aanbieder, dan wordt u daarvoor gefactureerd. Per aanvraag is dit 175,-. Dus voor man en vrouw samen is dit samen 175,-. Indien afzonderlijke een aanvraag voor man en vrouw wordt aangevraagd dan wordt voor elk apart 175,- gefactureerd. Voor aanvragen met één of twee kinderen dan wordt 250,- gefactureerd en voor aanvragen met meer dan twee kinderen dan wordt 325,- gefactureerd. Indien verzekerde behoefte heeft aan nazorg dan kan verzekerde contact met ons opnemen. De kosten voor behoefte aan nazorg bedragen 135,- per uur. Beloning Aov Indien door onze bemiddeling vanaf een arbeidsongeschiktheidsverzekering tot stand komt tussen u en een aanbieder, dan wordt u daarvoor gefactureerd. Eenmalig voor het advies en bemiddeling wordt 450,- gefactureerd en daarna jaarlijks tot einde contract. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de adviseur en de verzekerde omtrent zijn/haar AOV en wordt er gekeken of de AOV wel of niet passend is. Indien verzekerde extra nazorg wil dan wordt verzekerde hiervoor apart gefactureerd voor 135,- per uur. Beloning Woonlasten / betalingsbeschermer (aov/ww) Indien door onze bemiddeling vanaf een losse woonlastenbeschermer (aov/ww) tot stand komt tussen u en een aanbieder, dan wordt u daarvoor gefactureerd. De vergoeding voor de woonlastenbeschermer (aov/ww) bedraagt 250,- op één verzekerde en op twee verzekerden bedraagt deze 450,-. Bij een woonlastenbeschermer (aov/ww) bent u verzekerd voor een bepaald maandbedrag bij arbeidsongeschiktheid en bij onvrijwillige werkloosheid tegen een bepaald premie. Deze verzekering keert, bij een gedekte gebeurtenis, een maandelijkse uitkering uit als de cliënt arbeidsongeschiktheid raakt of onvrijwillige werkloos wordt. Het verzekerd maandbedrag is een netto uitkering, dus niet onderhevig aan inkomstenbelasting. Indien verzekerde behoefte heeft aan nazorg dan kan verzekerde contact met ons opnemen. De kosten voor behoefte aan nazorg bedragen 135,- per uur. Let op: extra informatie BTW Alle tarieven zijn vrijgesteld van 21% BTW tenzij de transactie (lees bemiddeling of te wel afname van het product) niet tot stand komt via onze bemiddeling ofwel de opdracht geen bemiddeling inhoudt maar uitsluitend een adviesrol heeft. In dat geval regelt de fiscale wet- en regelgeving, dat wij 21% BTW in rekening dienen te brengen. Financieringsvoorbehoud hypotheek en overige verplichtingen Bij het afsluiten van de koopovereenkomst voor een woning worden bepaalde voorwaarden opgenomen. Eén daarvan is de ontbindende voorwaarde met betrekking tot de benodigde financiering. Dit houdt in dat binnen een bepaalde periode dan duidelijk moet zijn of er wel of geen financiering kan worden verkregen. Wij als kantoor spannen ons er voor in om voor de desbetreffende datum van verstrijken van de ontbindende voorwaarden duidelijkheid te hebben of uw financieringsaanvraag kan worden gerealiseerd. Wij kunnen u echter nooit garanderen dat dit binnen de desbetreffende termijn gerealiseerd kan worden. Dit komt omdat wij afhankelijk zijn van de snelheid van de desbetreffende financiële instelling waar de aanvraag wordt gedaan. Wij als kantoor kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlopen van de ontbinden voorwaarden en de consequenties die dit met zich meebrengt. Ook kunnen wijn niet aansprakelijk worden gesteld wanneer alle overige stukken voor of na de ontbindende voorwaarden niet door de geldverstrekker zijn ontvangen en akkoord zijn bevonden. 6

7 Onze kwaliteit Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. In dat kader dienen wij onze vakkennis op peil te houden. Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd aangezien wij uw gegevens behandelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Aansprakelijkheid Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot zover deze is verzekerd op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij "execution only" maakt u zelf de keuze voor een verzekering, bancair of ander product. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, aanvaren wij geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van een onjuiste keuze die u heeft gemaakt of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag. Wij als kantoor kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlopen van de ontbindende voorwaarden en de consequenties die dit met zich meebrengt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de financiering door onze inkooporganisaties niet voor of na de ontbindende voorwaarden naar de geldverstrekker is verzonden voor definitieve beoordeling. Wij zijn afhankelijk van de snelheid van anderen. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld wanneer alle overige stukken voor of na de ontbindende voorwaarden niet door de geldverstrekker zijn ontvangen en/of akkoord zijn bevonden. Aram Verzekeringen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor overeenkomsten welke worden aangegaan door de klant en welke gebaseerd zijn op onderhavige financiering. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de klant (andere) krediet(en) en of BKR-registratie(s) heeft; deze niet op tijd (voor of na de ontbindende voorwaarden) door de klant zijn beëindigd. Wij adviseren om direct een BKR uitdraai op te vragen en deze kredieten c.q. registratie(s) op te heffen. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de geldverstrekker (voor of na de ontbindende voorwaarden) geen acceptatie van de levensverzekeraar met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering c.q. levensverzekering heeft mogen ontvangen met als gevolg dat de financieringsaanvraag geen doorgang kan vinden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de taxatiewaarde na eventuele verbouwing (voor of na de ontbindende voorwaarden) bepaald door de taxateur niet toereikend is voor de financieringsaanvraag waardoor de geldverstrekker niet akkoord gaat met de financieringsaanvraag. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de (definitieve) afrekeningnota van de notaris afwijkt van de uiteindelijk ingediende financieringsaanvraag bij de geldverstrekker. Wij als kantoor kunnen geen rekening houden met eventueel bijkomende of afwijkende kosten welke mee worden genomen in de eindafrekening. Bij de financieringsaanvraag hanteren wij de taxatiekosten op 600,-, de hypotheekakte op 750,- en de leveringsakte tevens op 750,-. Ook berekenen bepaalde maatschappijen voor het bouwdepot extra kosten. Deze kosten zijn voor rekening van de klant. Verder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vertragingen dan ook bij onze geldverstrekkers en inkooporganisaties. Wij zijn afhankelijk van de snelheid van anderen. Uiteraard zijn wij nooit aansprakelijk als u ons onjuist, onvolledig of te laat informatie verstrekt of als er sprake is van overmacht. 7

8 Beëindiging van de relatie U heeft het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, met in achtneming van de opzegtermijn, en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot onze dienstverlening, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig volgens onze klachtenprocedure. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter of u klacht voorleggen bij onderstaande onafhankelijk instantie. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken dan hebt u de mogelijkheid uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid). Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Tel.: Voor het indienen van uw klacht en/of uitleg over de klachtenregeling kunt u terecht op de website Het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid) is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en de gemengde producten. De consument kan altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar binnen KiFid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. Ontvangstbevestiging Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht zijn wij verplicht bij AFM-controles te kunnen aantonen dat wij u deze informatie hebben verstrekt. Daarom vragen wij u om dit document voor ontvangst te tekenen en het ondertekende exemplaar aan ons te retourneren per mail of per post. Ja, ik verklaar kennis te hebben genomen van de inhoud van het dienstenwijzer en ga hiermee akkoord. Plaats en datum:., Naam. Handtekening.. 8

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door AKD Adviesgroep, Betje Wolfftuin 6, 1705 KA HEERHUGOWAARD. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten? Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten? Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie