Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer: Aanvullend document bij de Dienstverleningsdocument Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF Dit document wordt u aangeboden Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF, Oldenzaalsestraat 274, 7523 AG te Enschede. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Wie zijn wij? Aram Verzekeringen & Hypotheken VOF, Oldenzaalsestraat 274, 7523 AG te Enschede (AFMvergunning: ) is opgericht op 7 oktober 2009 en staat voor een deskundig advies en goede service. Onze dienstverlening voldoet aan de eisen die wetgeving aan financiële dienstverleners stelt en wij beschikken voor het verlenen van onderstaande diensten over een Wft-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: KvK te Oost Nederland. Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is: Hoe kunt u ons bereiken? Ons kantoor is op werkdagen open van tot uur. Aram Verzekeringen & Hypotheken Vof Oldenzaalsestraat AG Enschede Telefoon Faxnummer Website Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. Indien nodig en wenselijk onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Tevens werkt ons personeel alleen op basis van een vast salaris. Onze diensten Wij bieden u deskundige en onafhankelijke advisering en bemiddeling op het gebied van hypotheken, risico s afdekkend verzekeringsproducten en verzekeringen. Wij adviseren en bemiddelen in een hypotheek aanvraag Bij een hypotheekaanvraag adviseren en bemiddelen wij in de volgende hypotheekproducten: Lineaire hypotheek; Aflossingsvrije hypotheek; Annuïteiten hypotheek. In het geval van bovenstaande nemen wij verschillende hypotheken mee in onze vergelijking. 1

2 Wij adviseren en bemiddelen ook in onderstaande risico s afdekkend verzekeringsproducten 1. Overlijdensrisicoverzekering; 2. Uitvaartverzekering; 3. AOV voor zelfstandigen; 4. Betalingsbeschermers. In het geval van bovenstaande overlijdensrisicoverzekering en AOV voor zelfstandigen nemen wij doorgaans 2 verschillende producten mee in onze vergelijking. Uitvaartverzekeringen worden bij ons uitsluitend bij Monuta afgesloten. De betalings-(woonlasten)beschermers (aov/ww) sluiten wij uitsluitend bij de Cardif (Hypotheek Opvang Polis). Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van hypotheken, vermogensopbouw, risico s afdekkend producten en verzekeringen. Wij baseren onze advisering aan u op een objectieve analyse van een grote keus aan producten en aanbieders in de markt. Daardoor zijn wij in staat u het product te adviseren dat het best past bij uw wensen en mogelijkheden. Onze dienstverlening in vijf stappen inzake hypotheek aanvraag Bij het tot stand komen van een hypotheek worden de volgende stappen ondernomen. 1. Inventariseren; 2. Adviseren; 3. Analyseren; 4. Bemiddelen; 5. Nazorg. Inventariseren Wij gaan in op uw wensen en behoeftes. We denken samen na over uw toekomstplannen. Wij gaan verder in op uw financiële positie, uw wensen en doelen en uw kennis en ervaring op financieel gebied. Een complex financieel product sluit u natuurlijk niet dagelijks af. Daarom zullen onze adviseurs proberen om u slechts begrijpelijke vragen te stellen. Ook bepalen wij de mate waarin u financiële risico s durft en/of wenst te nemen. De voorlaatste stap In de inventarisatie is het stellen van prioriteiten. Het kan zijn dat u: - wilt blijven wonen bij arbeidsongeschiktheid; - 30 jaar zekere maandlasten wilt hebben; - een klein budget heeft voor uw hypotheeklasten. Adviseren Advies bestaat uit het samenvoegen van de persoonlijke inventarisatie en de kennis van de adviseur. Dit advies is een cruciaal moment. Op basis van de gegevens die de adviseur heeft, wordt een persoonlijk advies gemaakt, toegesneden op uw situatie. De adviseur zal zijn advies motiveren en formuleren in een adviesrapport. Dit rapport zal met u besproken worden, waarna er twee mogelijkheden zijn: U herkent zich in het advies; U wilt van het advies afwijken. Als we elkaar herkennen in het financieel advies is dat prettig. Op alle punten hebben wij elkaar begrepen en u we zullen het advies omzetten in een hypotheekbemiddeling, of in het afsluiten van het betreffende product. Stel dat u van het advies wilt afwijken, dan zult u daarvoor moeten tekenen. U wijkt immers af van hetgeen de adviseur u adviseert. Daarmee neemt u wellicht risico s. De aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke risico s ligt bij u. U wijkt immers bewust af van het advies. 2

3 Analyseren Nadat uw profiel opgesteld is en u de nodige informatie ontvangen heeft, zoeken we naar oplossingen. Een belangrijke stap daaraan voorafgaand is de feitelijke, financiële analyse. Op basis van uw gegevens wordt berekend wat uw situatie is bij: Arbeidsongeschiktheid; Werkloosheid; Overlijden; Echtscheiding; Pensionering (wij kunnen u alleen in basis informeren in de pensioenanalyse. Voor een gedetailleerd pensioenanalyse adviseren wij u om contact op te nemen met een erkend pensioen adviseur. De adviseur maakt deze feitelijke analyse op basis van de door u verstrekte gegevens. Deze moeten volledig zijn, want wij alle bestaande financiële producten zijn immers bepalend voor uw situatie. Hoe meer informatie wij van u ontvangen, des te beter zal het uiteindelijke advies aansluiten op uw persoonlijke situatie! Bemiddelen Alvorens wij bemiddelen moet er een gedegen en passend advies zijn uitgebracht. Het is immers belangrijk dat u een financieel product aanschaft dat bij uw situatie past. Zodra wij gaan bemiddelen hebben wij reeds een dossier met uw inkomens- en pensioengegevens; zaken die voor de feitelijke financiële analyse relevant waren. In deze fase wordt u er mogelijk meer informatie bij u opgevraagd. Wij helpen u bij het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling. Daarnaast onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten. Bij het Bemiddelen is snelheid geboden. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk of u adequaat wilt reageren op onze verzoeken om informatie aan te leveren. Daardoor voorkomen wij onnodige, mogelijk zelfs ernstige vertraging in het aanvraagproces. Daar zijn wij samen niet bij gebaat. Nazorg Na de totstandkoming van een hypotheek en aanverwante financiële producten geven wij alleen de wettelijke verplichte nazorg. Dit houdt in dat wij u alleen informeren bij belangrijke algemene wetswijzigingen of productwijzigingen. Na de totstandkoming vragen wij een vergoeding voor het beantwoorden van uw vragen en het aanbrengen van kleine of grote aanpassingen. Eens per jaar sturen wij onze klanten een mail of brief om te kijken of er behoefte is voor nazorg (een toelichting of adviesgesprek). Het uurtarief wat wij hiervoor hanteren is 135,-. Een integraal financieel advies (van infomeren tot bemiddelen) zoals hierboven beschreven kost gemiddeld 25 tot 35 uur werk. Een execution only kost gemiddeld 20 tot 25 uur werk. Het uurtarief dat wij hanteren is 135,-. Wat verwachten wij van u? Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met aanbieders van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om (wijzigingen in) informatie over uw persoonlijke of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing), over uw inkomens- en arbeidssituatie (zoals: salarisgegevens, arbeidsongeschiktheid, ontslag) en over uw financiële situatie (zoals: leningen, kredieten, BKR-registratie, faillissement/wsnp) etc. Wij verwachten van u dat u ook zelf de ontvangen stukken op juistheid controleert en ons daarover informeert. 3

4 Hoe worden wij beloond? Voor onze dienstverlening inzake uw hypotheek, vermogensopbouw, risico s afdekkend producten en verzekeringen brengen we u rechtstreeks een vergoeding in rekening. In onze vergoeding wordt geen onderscheid gemaakt of relatie een starter, ondernemer, particulier of zakelijk is. Ten behoeve van onze werkzaamheden hanteren wij de volgende bemiddelingstarieven: In onze bemiddelingstarieven maken wij onderscheid in volledig advies en bemiddeling op basis van execution only. Voor Bemiddelingskosten op basis van volledig advies factureren wij: 1,5 * hypotheeksom ((dit is inclusief de offertekosten, hypotheeksoftware kosten, de vergoeding voor de overlijdensrisicoverzekering 450,- op één leven en op twee levens 800,- en tevens wanneer een woonlastenbeschermer (AOV / WW) wordt afgesloten)) met een minimum van 2.500,- en een maximum van 4.000,-. Voor alleen hypotheekadvies rekenen wij 1.250,-. Voor alleen hypotheek bemiddelen rekenen wij 1.250,-. Voor een hypotheek op basis van execution-only factureren wij 1.500,-. Onze nota wordt door de notaris opgenomen in de financiële afrekening en hier dus ook voldaan. Indien de overlijdensrisicoverzekering en of de woonlastenbeschermer (AOV / WW) in combinatie met de hypotheek worden afgesloten dan wordt de klant hier niet apart voor gefactureerd. De bedragen voor deze verzekeringen zijn netto bedragen voor de klant. Bij het onverhoopt niet doorgaan van de hypotheekaanvraag (gerekend vanaf het moment als de inventarisatiefase afgerond is), zijn wij genoodzaakt de gewerkte uren in rekening te brengen met een minimum van 995,- als zijnde annuleringskosten. Indien blijkt na de inventarisatiefase dat wij u helaas niet een passende aanbieding van een geldverstrekker (bij hypotheekadvies) kunnen verstrekken vervallen uiteraard deze kosten. Beloning verhoging hypotheek / 2e hypotheek Voor onze dienstverlening inzake een 2e hypotheek of verhoging staat bovengenoemde beloning niet in voldoende mate in verhouding tot de te verrichten werkzaamheden. Indien door onze bemiddeling een 2e hypotheek of verhoging tot stand komt tussen u en een financiële instelling zullen we voor deze diensten daarom een aanvullende vergoeding in rekening brengen. Verhoging hypotheek 2e hypotheek 795,- voor bestaande hypotheekklanten 795,- voor bestaande hypotheekklanten 1295 voor nieuwe hypotheekklanten 1295 voor nieuwe hypotheekklanten Beloning omzetting hypotheek Indien door onze bemiddeling vanaf een hypotheek moet worden omgezet dan factureren wij 750,-. Onze dienstverlening in vijf stappen inzake risico s afdekkend verzekeringsproducten Er is veel aanbod van verzekeringen. Elke vorm heeft voor die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is van belang te beseffen dat het soms om een overeenkomst gaat die taak is u te adviseren met de juiste producten en vormen die goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Om u daarin goed te kunnen adviseren volgen wij standaard een procedure die bestaat uit zes stappen; 4

5 Inventarisatie Wij beginnen ons advies met uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij uw wensen ten aanzien van de betreffende verzekering maar controleren ook uw financiële situatie specifiek aan de hand van uw verzekeringsvraag en / of offerteverzoek. Wij toetsen waar uw prioriteiten liggen indien er bepaalde keuzes rondom deze producten moeten worden gemaakt en zullen dit ook vastleggen. Dit is wettelijk verplicht en betekent dat wij u vragen gaan stellen over uw huidige en verwachte toekomstige financiële positie. Het spreekt voor zich dat een inventarisatie alleen volledig en goed kan zijn als wij in het bezit zijn van alle relevante informatie. Dit betekent dat wij van u verwachten dat wij volledig geïnformeerd worden. Het klantprofiel en onze dienstenwijzer zullen u meer informatie geven en als leidraad fungeren voor een complete informatievoorziening. In het uiterste geval, bij geen of te weinig medewerking, kunnen wij onze dienstverlening staken. Advies Op basis van de inventarisatie en de kennis van de adviseur komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welk product, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Analyseren Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst - gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij productselecties van mogelijke en geschikte vormen van verzekeringen die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn. Bemiddeling Indien u een keuze heeft gemaakt en tevens een verzekering via onze bemiddeling tot stand wenst te brengen, kunnen wij namens u de procedure in gang zetten en begeleiden. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde verzekering op correcte wijze door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Wij zullen de communicatie met de aanbieders verzorgen. Nazorg Na de totstandkoming van een financieel product geven wij alleen de wettelijke verplichte nazorg. Dit houdt in dat wij u alleen informeren bij belangrijke algemene wetswijzigingen of productwijzigingen. Na de totstandkoming vragen wij een vergoeding voor het beantwoorden van uw vragen en het aanbrengen van kleine of grote aanpassingen. Eens per jaar sturen wij onze klanten een mail of brief om te kijken of er behoefte is voor nazorg (een toelichting of adviesgesprek). De kosten voor behoefte aan nazorg bedragen 135,- per uur. Beloning inzake risico s afdekkend verzekeringsproducten Beloning Overlijdensrisicoverzekering Indien door onze bemiddeling vanaf een losse overlijdensrisicoverzekering tot stand komt tussen u en een aanbieder, dan wordt u daarvoor gefactureerd. De vergoeding voor de overlijdensrisicoverzekering bedraagt 450,- op één leven en op twee levens bedraagt deze 800,-. Indien verzekerde behoefte heeft aan nazorg dan kan verzekerde contact met ons opnemen. De kosten voor behoefte aan nazorg bedragen 135,- per uur. 5

6 Beloning uitvaart Indien door onze bemiddeling vanaf een uitvaartverzekering tot stand komt tussen u en een aanbieder, dan wordt u daarvoor gefactureerd. Per aanvraag is dit 175,-. Dus voor man en vrouw samen is dit samen 175,-. Indien afzonderlijke een aanvraag voor man en vrouw wordt aangevraagd dan wordt voor elk apart 175,- gefactureerd. Voor aanvragen met één of twee kinderen dan wordt 250,- gefactureerd en voor aanvragen met meer dan twee kinderen dan wordt 325,- gefactureerd. Indien verzekerde behoefte heeft aan nazorg dan kan verzekerde contact met ons opnemen. De kosten voor behoefte aan nazorg bedragen 135,- per uur. Beloning Aov Indien door onze bemiddeling vanaf een arbeidsongeschiktheidsverzekering tot stand komt tussen u en een aanbieder, dan wordt u daarvoor gefactureerd. Eenmalig voor het advies en bemiddeling wordt 450,- gefactureerd en daarna jaarlijks tot einde contract. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de adviseur en de verzekerde omtrent zijn/haar AOV en wordt er gekeken of de AOV wel of niet passend is. Indien verzekerde extra nazorg wil dan wordt verzekerde hiervoor apart gefactureerd voor 135,- per uur. Beloning Woonlasten / betalingsbeschermer (aov/ww) Indien door onze bemiddeling vanaf een losse woonlastenbeschermer (aov/ww) tot stand komt tussen u en een aanbieder, dan wordt u daarvoor gefactureerd. De vergoeding voor de woonlastenbeschermer (aov/ww) bedraagt 250,- op één verzekerde en op twee verzekerden bedraagt deze 450,-. Bij een woonlastenbeschermer (aov/ww) bent u verzekerd voor een bepaald maandbedrag bij arbeidsongeschiktheid en bij onvrijwillige werkloosheid tegen een bepaald premie. Deze verzekering keert, bij een gedekte gebeurtenis, een maandelijkse uitkering uit als de cliënt arbeidsongeschiktheid raakt of onvrijwillige werkloos wordt. Het verzekerd maandbedrag is een netto uitkering, dus niet onderhevig aan inkomstenbelasting. Indien verzekerde behoefte heeft aan nazorg dan kan verzekerde contact met ons opnemen. De kosten voor behoefte aan nazorg bedragen 135,- per uur. Let op: extra informatie BTW Alle tarieven zijn vrijgesteld van 21% BTW tenzij de transactie (lees bemiddeling of te wel afname van het product) niet tot stand komt via onze bemiddeling ofwel de opdracht geen bemiddeling inhoudt maar uitsluitend een adviesrol heeft. In dat geval regelt de fiscale wet- en regelgeving, dat wij 21% BTW in rekening dienen te brengen. Financieringsvoorbehoud hypotheek en overige verplichtingen Bij het afsluiten van de koopovereenkomst voor een woning worden bepaalde voorwaarden opgenomen. Eén daarvan is de ontbindende voorwaarde met betrekking tot de benodigde financiering. Dit houdt in dat binnen een bepaalde periode dan duidelijk moet zijn of er wel of geen financiering kan worden verkregen. Wij als kantoor spannen ons er voor in om voor de desbetreffende datum van verstrijken van de ontbindende voorwaarden duidelijkheid te hebben of uw financieringsaanvraag kan worden gerealiseerd. Wij kunnen u echter nooit garanderen dat dit binnen de desbetreffende termijn gerealiseerd kan worden. Dit komt omdat wij afhankelijk zijn van de snelheid van de desbetreffende financiële instelling waar de aanvraag wordt gedaan. Wij als kantoor kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlopen van de ontbinden voorwaarden en de consequenties die dit met zich meebrengt. Ook kunnen wijn niet aansprakelijk worden gesteld wanneer alle overige stukken voor of na de ontbindende voorwaarden niet door de geldverstrekker zijn ontvangen en akkoord zijn bevonden. 6

7 Onze kwaliteit Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. In dat kader dienen wij onze vakkennis op peil te houden. Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd aangezien wij uw gegevens behandelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Aansprakelijkheid Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot zover deze is verzekerd op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij "execution only" maakt u zelf de keuze voor een verzekering, bancair of ander product. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, aanvaren wij geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van een onjuiste keuze die u heeft gemaakt of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag. Wij als kantoor kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlopen van de ontbindende voorwaarden en de consequenties die dit met zich meebrengt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de financiering door onze inkooporganisaties niet voor of na de ontbindende voorwaarden naar de geldverstrekker is verzonden voor definitieve beoordeling. Wij zijn afhankelijk van de snelheid van anderen. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld wanneer alle overige stukken voor of na de ontbindende voorwaarden niet door de geldverstrekker zijn ontvangen en/of akkoord zijn bevonden. Aram Verzekeringen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor overeenkomsten welke worden aangegaan door de klant en welke gebaseerd zijn op onderhavige financiering. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de klant (andere) krediet(en) en of BKR-registratie(s) heeft; deze niet op tijd (voor of na de ontbindende voorwaarden) door de klant zijn beëindigd. Wij adviseren om direct een BKR uitdraai op te vragen en deze kredieten c.q. registratie(s) op te heffen. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de geldverstrekker (voor of na de ontbindende voorwaarden) geen acceptatie van de levensverzekeraar met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering c.q. levensverzekering heeft mogen ontvangen met als gevolg dat de financieringsaanvraag geen doorgang kan vinden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de taxatiewaarde na eventuele verbouwing (voor of na de ontbindende voorwaarden) bepaald door de taxateur niet toereikend is voor de financieringsaanvraag waardoor de geldverstrekker niet akkoord gaat met de financieringsaanvraag. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de (definitieve) afrekeningnota van de notaris afwijkt van de uiteindelijk ingediende financieringsaanvraag bij de geldverstrekker. Wij als kantoor kunnen geen rekening houden met eventueel bijkomende of afwijkende kosten welke mee worden genomen in de eindafrekening. Bij de financieringsaanvraag hanteren wij de taxatiekosten op 600,-, de hypotheekakte op 750,- en de leveringsakte tevens op 750,-. Ook berekenen bepaalde maatschappijen voor het bouwdepot extra kosten. Deze kosten zijn voor rekening van de klant. Verder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vertragingen dan ook bij onze geldverstrekkers en inkooporganisaties. Wij zijn afhankelijk van de snelheid van anderen. Uiteraard zijn wij nooit aansprakelijk als u ons onjuist, onvolledig of te laat informatie verstrekt of als er sprake is van overmacht. 7

8 Beëindiging van de relatie U heeft het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, met in achtneming van de opzegtermijn, en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot onze dienstverlening, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig volgens onze klachtenprocedure. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter of u klacht voorleggen bij onderstaande onafhankelijk instantie. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken dan hebt u de mogelijkheid uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid). Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Tel.: Voor het indienen van uw klacht en/of uitleg over de klachtenregeling kunt u terecht op de website Het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid) is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en de gemengde producten. De consument kan altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar binnen KiFid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. Ontvangstbevestiging Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht zijn wij verplicht bij AFM-controles te kunnen aantonen dat wij u deze informatie hebben verstrekt. Daarom vragen wij u om dit document voor ontvangst te tekenen en het ondertekende exemplaar aan ons te retourneren per mail of per post. Ja, ik verklaar kennis te hebben genomen van de inhoud van het dienstenwijzer en ga hiermee akkoord. Plaats en datum:., Naam. Handtekening.. 8

DIENSTENWIJZER SCHAKEL ADVIES B.V. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder.

DIENSTENWIJZER SCHAKEL ADVIES B.V. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dit document wordt u aangeboden door Arci Steenderen BV De Berken 13 Waarom dit document? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Deze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Het Nederlands Hypotheekcentrum Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze, werkwijze en beloning. Als u besluit van

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jacobus Recourt Assurantien B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010-

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- Deel 1 Dienstverleningsdocument Drijver Advies Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Homegarant

Dienstenwijzer Homegarant Dienstenwijzer Homegarant versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie is HomeGarant? 3. Onze bereikbaarheid 4. Onze diensten 5. Wat verwachten van wij u? 6. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER EN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER EN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER EN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Afinzo BV, Broeksingel 75, 6665 GW te Driel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Blanken Meerburg, Vasalislaan 124, Postbus 1163 9701 BD te Groningen. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Daarnaast is ons kantoor ingeschreven bij Adfiz(Adviseurs in Financiële Zekerheid), SEH(Stichting Erkend Hypotheekadviseur) en VastgoedPRO.

Daarnaast is ons kantoor ingeschreven bij Adfiz(Adviseurs in Financiële Zekerheid), SEH(Stichting Erkend Hypotheekadviseur) en VastgoedPRO. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Van Zee Assurantiën B.V. biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, toekomstvoorzieningen,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo Wij stellen ons graag aan u voor Wanneer u kiest voor Opheij Hypotheken als intermediair of adviseur, doet u zaken met een onafhankelijke, professioneel kantoor. Wij stellen aan onszelf hoge kwaliteitsnormen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Dienstenwijzer. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Ik wil mijn bedrijf graag aan u voorstellen en u informeren over wie Hypopoint bv is en hoe de werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer) geeft een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Wel vragen wij u om dit document voor ontvangst te tekenen of via de mail de ontvangst te bevestigen.

Nadere informatie

Xantèr Dienstverleningsdocument

Xantèr Dienstverleningsdocument Xantèr Dienstverleningsdocument Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

:Timmermans Financieel Advies

:Timmermans Financieel Advies Timmermans Financieel Advies hypotheken-sparen-verzekeringen DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Timmermans Financieel Advies Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Onze Diensten- wijzer

Onze Diensten- wijzer Onze Diensten- wijzer Van t Loo Hypotheken Tjalk 24-18 8232 LV Lelystad KvK 39054799 AFM 12004427 Dienstenwijzer - versie 2017-11 www.vantloo.com Wie zijn wij? Wij zijn Van t Loo Hypotheken. Wij stellen

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Rogstraat 6 5361 GR Grave

Rogstraat 6 5361 GR Grave DIENSTENWIJZER Dit document wordt u aangeboden door Sterke Hypotheekadviezen BV Rogstraat 6 5361 GR Grave Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Gieling Financiële Diensten Van Veenweg 90 1701 HH Heerhugowaard Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jackson, Steinem & Co. B.V., Prins Mauritslaan 33, 1405 CT Bussum. Verzekerjeplezier.nl is een handelsnaam van Jackson Steinem & Co

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

liberforte.nl Dienstverleningsdocument 2012

liberforte.nl Dienstverleningsdocument 2012 liberforte.nl Dienstverleningsdocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens......................

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam

Dienstenwijzer de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam Dienstenwijzer de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam versie januari 2015 De Roos van Renswouw geeft verzekering-, hypotheek en financieel advies aan particulieren en ondernemers.graag willen wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Inleiding Deze dienstenwijzer van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Beloning van onze medewerkers

Beloning van onze medewerkers ONZE DIENSTENWIJZER Wie zijn wij? Wij zijn Reinders Hypotheken. Wij stellen ons met deze dienstenwijzer graag aan je voor. Wij hebben ons vak gemaakt van het adviseren en begeleiden van klanten bij financiële

Nadere informatie

ONZE DIENSTENWIJZER. Openingstijden. Wie zijn wij? Waaruit bestaat onze dienstverlening? Hoe kun je ons bereiken?

ONZE DIENSTENWIJZER. Openingstijden. Wie zijn wij? Waaruit bestaat onze dienstverlening? Hoe kun je ons bereiken? ONZE DIENSTENWIJZER Wie zijn wij? Wij zijn Reinders Hypotheken. Wij stellen ons met deze dienstenwijzer graag aan je voor. Wij hebben ons vak gemaakt van het adviseren en begeleiden van klanten bij financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning. Versie 01 juli 2013

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning. Versie 01 juli 2013 Versie 0 juli 0 Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE 3: 18 FEBRUAURI 2014 - Straatman Kolsters Financiële Dienstverlening, Dienstverleningsdocument.Versie 3: 18 februari 2014. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum)

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) J.L. van Rijweg 40 2713 JA ZOETERMEER Telefoon: 079 316 16 26 Fax: 079 316 16 20 E-mail: info@fpn-groep.nl

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs

Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs versie 2.8, januari 2013 Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs Wij willen ons graag voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst & dienstenwijzer

Dienstverleningsovereenkomst & dienstenwijzer CANDOR Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding D-Finance biedt haar diensten aan op het gebied van bemiddeling en advisering bij financiële diensten en producten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door AKD Adviesgroep, Betje Wolfftuin 6, 1705 KA HEERHUGOWAARD. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie