Gebruiksaanwijzing 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing 1"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing 1

2 Veiligheid en gebruik Lees dit hoofstuk over veiligheid en gebruik aandachtig door, om zeker te zijn van een juist en veilig gebruik van uw draadloze apparaat. Zet uw apparaat niet aan op plaatsen waar dit verboden is, of wanneer het apparaat storing of gevaar kan veroorzaken. Volg de regels of voorschriften in ziekenhuizen en zorginstellingen. Zet uw apparaat uit in de buurt van medische apparatuur. Schakel uw apparaat uit aan boord van een vliegtuig. Het apparaat kan interferentie veroorzaken met het besturingssysteem van het vliegtuig. Schakel uw apparaat uit in de buurt van gevoelige elektronische apparaten. Het apparaat kan de juiste werking hiervan beïnvloeden. Probeer niet om uw apparaat of accessoires te demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel mag het apparaat servicen of repareren. Plaats uw apparaat of accessoires niet in een behuizing met een sterk elektromagnetisch veld. Plaats magnetische opslagmedia niet in de buurt van uw apparaat. De straling van uw apparaat kan de opgeslagen informatie wissen. Plaats uw apparaat niet in een ruimte met een hoge temperatuur. Gebruik het niet in de buurt van brandbare gassen of benzinestations. Houd uw apparaat en accessoires buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen uw apparaat niet zonder toezicht gebruiken. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en laders om explosie te voorkomen. Volg wetten en regelgeving bij gebruik van het apparaat. Respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen bij gebruik van uw apparaat. Geadviseerd wordt het apparaat alleen te gebruiken in een omgeving met een temperatuur tussen 0 en 50 en een luchtvochtigheid tussen 10% en 90%. Bewaar het apparaat in een omgeving met een temperatuur tussen -10 en 70 en een luchtvochtigheid tussen 10% en 90%. 2

3 Inhoud Veiligheid en gebruik Web Gebruikersinterface configuratie Aanmelden op de configuratiepagina Beschrijving schermsymbolen Snel Instellen Verbinding Verbinding Status Profiel Beheer Netwerk PIN-code Beheer Verbinding-modus SMS Instellingen Wi-Fi WPS Router Taal Systeem Batterij opladen Garantie Vraag & Antwoord Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen

4 1. Web Gebruikersinterface configuratie 1.1 Aanmelden op de configuratiepagina Open de browser en voer het adres in. De startpagina wordt weergegeven. Het standaard aanmeld wachtwoord is: admin 1.2 Beschrijving schermsymbolen Beschrijving van de schermsymbolen: Categorie Display Icoon Signaal Sterkte Van geen tot excellent signaal Verbinding Status Verbroken Verbonden SMS Niet actief, Actief, SMS lijst vol, Ongelezen Batterij Van leeg tot volledig opgeladen Wi-Fi status Wi-Fi is actief Tabel Snel Instellen Administrator Wachtwoord: Aanmeld wachtwoord: Stel het wachtwoord voor het aanmelden in. Wi-Fi Instellingen: SSID: Stel de lokale netwerknaam van het apparaat in. Beveiliging: Configureer de beveiligingsmodus voor de Wi-Fi verbinding. 3. Verbinding U kunt de muis bewegen over "Verbinding" en op de gewenste optie klikken. In deze sectie zijn de volgende opties beschikbaar: Verbinding Status: Huidige verbinding, WAN status, WLAN status; 4

5 Profiel Beheer: Verbindingsprofiel-instellingen beheren, inclusief het instellen van het standaard verbindingsprofiel en de naam van het toegangspunt (APN). Netwerk: Selecteer het network en stel de voorkeur-instellingen in. PIN-code Beheer: PIN-code beheren, activeren/deactiveren/wijzigen/invoeren; Verbinding-modus: Stel de verbinding-modus van het apparaat in. Standaard is Automatisch. 3.1 Verbinding Status Huidige status Actief profiel: Selecteer het profile dat u wilt gebruiken in de dropdown lijst Verbinding Status: Huidige verbinding status weergeven Verbruik: Het data-verbruik van de huidige verbinding voor upload en download Tijdsduur: De tijdsduur van de huidige verbinding WAN Status Netwerknaam: De naam van het 4G/3G/2G netwerk dat wordt gebruikt Netwerk-type: 2G/3G/3G+/4G Roaming: Geeft aan of u gebruik maakt van een roaming netwerk of niet IP-adres: Dit is het IP-adres dat is ingesteld voor dit apparaat WLAN Status SSID: De lokale netwerknaam van het apparaat Beveiliging: Het gebruikte versleutelingstype van de Wi-Fi verbinding Gebruiker(s): Het aantal gebruikers dat gekoppeld is met het apparaat en het maximum aantal gebruikers 3.2 Profiel Beheer Een nieuw profiel toevoegen: 1, Klik op <Nieuw>; 2, Voer de juiste parameters in die u van uw operator heeft ontvangen; Let op: Het invoeren van Profielnaam/Nummer/APN is verplicht. 3, Klik op <Opslaan>; 5

6 Een profiel wijzigen: 1, Selecteer het profiel in de lijst met verbindingsprofielen; 2, Klik op <Wijzigen>; 3, Wijzig de parameters; 4, Klik op <Opslaan>; Een profiel wissen: 1, Selecteer het profiel in de lijst met verbindingsprofielen; 2, Klik op <Wissen>; 3, Bij de pop-up tekst Weet u zeker dat u dit wilt verwijderen?, klikt u op <OK>; Let op: Een profiel dat is ingesteld als standaard kan niet worden gewist. Instellen als standaard: 1, Selecteer het profiel in de lijst met verbindingsprofielen; 2, Klik op <Als Standaard>; 3, Bij de pop-up tekst Wilt u dit als standaard instellen?, klikt u op <OK>. Let op: Een profiel dat is ingesteld als standaard, wordt gemarkeerd met (D). 3.3 Netwerk Netwerk-modus: Automatisch /Alleen 4G/ Alleen 3G/Alleen 2G. Standaard is Automatisch Netwerk-selectie: Automatisch/Handmatig. Standaard is Automatisch Een netwerk handmatig selecteren 1, Kies Handmatig bij Netwerk-selectie; 2, Klik op <Toepassen>; 3, Klik op <Verversen> om de beschikbare netwerken weer te geven in de lijst; 4, Kies het gewenste netwerk en klik op <Selecteren> om te registreren; Let op: Bij Service staat:lte,umts,gsm; Bij Status: Actief(Geregistreerd netwerk), Beschikbaar(Netwerk kan worden gebruikt). 3.4 PIN-code Beheer PIN-code activeren 1, Wanneer PIN is gedeactiveerd, klik op <Activeren>, PIN moet worden ingevoerd; 2, Voer de PIN-code van de SIM-kaart in. Alleen cijfers worden geaccepteerd; 3, Klik op <Toepassen>; PIN-code deactiveren 1, Wanneer PIN is geactiveerd, klik op <Deactiveren>, PIN moet worden ingevoerd; 2, Voer de juiste PIN-code van de SIM-kaart in. Alleen cijfers worden geaccepteerd; 3, Klik op <Toepassen>; 6

7 PIN-code wijzigen 1, Wanneer PIN is geactiveerd, klik op <PIN-code wijzigen>, PIN moet worden ingevoerd; 2, Voer de oude PIN-code/Nieuwe PIN-code in en bevestig de nieuwe PIN-code; 3, Klik op <Toepassen>; Let op: Wanneer u 3 keer een onjuiste PIN-code invoert, heeft u de PUK-code nodig. Deze PUK-code kunt u opvragen bij uw operator. 3.5 Verbinding-modus Handmatig: Het apparaat maakt verbinding met Internet door op "Verbinding" knop te klikken op de verbinding pagina. Automatisch: Het apparaat maakt automatisch verbinding met Internet, nadat het is aangezet. Standaard is Automatisch. Automatisch verbinding maken tijdens roaming: 4. SMS U kunt de muis bewegen over "SMS" en op de gewenste optie klikken. In deze sectie zijn de volgende opties beschikbaar: Nieuw: Schrijf een nieuwe SMS; Lezen: Lijst met ontvangen SMS-en weergeven; Verzonden: Lijst met verzonden SMS-en weergeven. Concepten: Lijst met niet verzonden SMS-en of waarvan verzenden is mislukt. SMS Instellingen: SMSC-nummer en opslaglocatie van SMS-en instellen; SMS lezen Klik met de linker muisknop op de inhoud om de volledige SMS te lezen; SMS verzenden 1, Beweeg de muis over SMS ; 2, Klik met de linker muisknop op Nieuw ; 3, Voer het nummer van de ontvanger en de inhoud van de SMS in; 4, Klik op <Zenden>; 7

8 SMS doorsturen 1, Klik met de linker muisknop op de inhoud van de SMS die u wilt doorsturen; 2, Klik op <Doorsturen>; 3, Voer het nummer van de ontvanger in; 4, Klik op <Zenden>; SMS beantwoorden 1, Klik met de linker muisknop op de inhoud van de SMS die u wilt beantwoorden; 2, Klik op <Antwoord>; 3, Voer de inhoud in; 4, Klik op <Zenden>; SMS wissen 1, Klik met de linker muisknop op het selectievakje van de SMS die u wilt wissen; 2, Klik op <Wissen>; Alle SMS-en wissen 1, Klik op het <Select alles> selectievakje bovenaan de SMS-lijst; 2, Klik op <Wissen>; SMS instellingen SMSC Nummer: Dit wordt gelezen van de SIM of kunt u opvragen bij uw operator; SMS Oplag-modus: De opslaglocatie van de SMS-en. Standaard is de SIM-kaart; 5. Instellingen U kunt de muis bewegen over "Instellingen" en op de gewenste optie klikken. In deze sectie zijn de volgende opties beschikbaar: Wi-Fi: Parameters instellen die gerelateerd zijn aan Wi-Fi; WPS: De methode instellen voor het gebruik van WPS; Router: Parameters instellen die gerelateerd zijn aan de router; Taal: De gebruikte taal van de web gebruikersinterface instellen; Systeem: Apparaat info weergeven, Opslaan en herstellen van de configuratie; 5.1 Wi-Fi Op deze pagina kunt u de parameters instellen voor de Wi-Fi verbinding Modus: selecteer de gebruikte modus, zoals b/ g/ n; SSID: De naam van het Wi-Fi netwerk, dat wordt gebruikt om uw Wi-Fi netwerk te identificeren. De lengte van de SSID moet liggen tussen 1-32 tekens inclusief _. SSID Broadcast: De standaard instelling is Activeren. Wi-Fi Kanaal: Verschillende domeinen hebben verschillende kanalen (Kanaal 1~11 in FCC (US)/IC (Canada); Kanaal 1~13 in ETSI (Europa); Kanaal 1~13 in MKK (Japan)). 8

9 Max aantal gebruikers: Stel het maximum aantal Wi-Fi gebruikers in. De standaard en maximum waarde is 10. Beveiliging: Stel de versleuteling voor Wi-Fi in; Selecteer een versleutelingsmodus in de lijst en stel de sleutel in. Als u "Gedeactiveerd" selecteert, kan elk apparaat dat Wi-Fi ondersteunt verbinding maken met het apparaat zonder gebruik van een sleutel. WEP: Lage beveiliging. Werkt met oude Wi-Fi apparaten. Alleen aanbevolen als uw apparaten geen WPA of WPA2 ondersteunen. WPA: Een sterke beveiliging standaard, wordt door de meeste Wi-Fi apparaten ondersteund. 8 tot 63 ASCII tekens zijn vereist. WPA2: Een sterke, nieuwere beveiliging standaard. Alleen voor nieuwere Wi-Fi apparaten. 8 tot 63 ASCII tekens zijn vereist. 5.2 WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup) geeft een meer intuïtieve manier om de draadloze verbinding te configureren tussen uw apparaat en de aan te sluiten apparaten. Controleer dat het aan te sluiten apparaat WPS ondersteunt. PBC (Push Button Configuratie): 1, Druk de WPS-knop op het apparaat lang in totdat WPS op het scherm verschijnt; 2, Op het aan te sluiten apparaat (bijv. PC) opent u het Wi-Fi hulpprogramma met WPS ondersteuning (geleverd door de PC leverancier) en selecteert u PBC. 3, Meld u aan op de configuratiepagina ( ) en ga naar Instellingen->WPS; 4, Activeer PBC en klik op " "; Let op: Als de WPS functie correct is gestart, dan wordt WPS is geactiveerd. op de web pagina weergegeven. Anders wordt WPS activeren is mislukt! weergegeven, om aan te geven dat er een probleem is opgetreden tijdens het instellen van WPS. PIN: 1, Druk de WPS-knop op het apparaat lang in totdat WPS op het scherm verschijnt; 2, Op het aan te sluiten apparaat (bijv. PC) opent u het Wi-Fi hulpprogramma met WPS ondersteuning (geleverd door de PC leverancier) en selecteert u PIN-methode. Er wordt dan een PIN-code van 8 cijfers gegenereerd; 3, Meld u aan op de configuratiepagina ( ) en ga naar Instellingen->WPS; 4, Activeer PIN en voer de PIN-code van 8 cijfers in; 5, Klik op <Toepassen>; Let op: Als de WPS functie correct is gestart, dan wordt WPS PIN-code verzenden is geslaagd! op de web pagina weergegeven. Anders wordt WPS PIN-code verzenden is mislukt! weergegeven, om aan te geven dat er een probleem is opgetreden tijdens het instellen van WPS. 9

10 5.3 Router DHCP: Router Thuis-adres: Het IP-adres van de router op het LAN. De standaard instelling is Subnet-masker: Het interne LAN Subnet-masker van de router. De standaard instelling is Host-naam: Naam van de web-server. DHCP Server: De DHCP Server zal automatisch IP-adressen toewijzen aan de apparaten op het netwerk. De standaard instelling is Activeren. DHCP IP-pool: Stel het bereik van IP-adressen in beschikbaar voor toegang. DHCP IP Lease-tijd: De tijdsduur dat een apparaat met Wi-Fi ondersteuning een toegewezen IP-adres kan gebruiken, voordat de lease ververst moet worden. MAC-filter: MAC-filter wordt gebruikt om alleen bepaalde MAC-adressen toegang te verlenen. Selecteer Deactiveren": Alle apparaten hebben toestemming om met het netwerk te koppelen. Selecteer Activeren": Alleen apparaten in deze lijst hebben toestemming om met het netwerk te koppelen. U kunt in de configuratie toevoegen, wijzigen en wissen. Let op: Het maximum aantal apparaten in de MAC toestemming-lijst is Taal Taal wijzigen: 1, Kies de taal, ; 2, Klik op <Toepassen>. Standaard staat de taal ingesteld op English. 5.5 Systeem Herstarten Klik op <Herstarten> op de webpagina of op de Reset knop van de router onder het klepje om het apparaat opnieuw op te starten. Noot: De R-knop onder het klepje naast de SIM-kaartsleuf herstart alleen het apparaat. 10

11 Reset U kunt de fabrieksinstellingen van het apparaat als volgt herstellen. 1, Druk gelijktijdig lang op de Aan/uit-knop en de WPS-knop totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. 2, Het apparaat wordt vanzelf weer ingeschakeld. 3, De volledige reset is voltooid. De configuratie opslaan 1, Klik op <Back-up>; 2, Selecteer de locatie om de huidige instellingen op te slaan. De configuratie terugzetten 1, Klik op <Herstel>; 2, Selecteer een eerder opgeslagen bestand om de instellingen te herstellen. 6. Batterij opladen U kunt de batterij op twee manieren opladen. U kunt de net-oplader gebruiken of opladen via de USB-kabel die aangesloten is op de PC. De oplaadtijd is afhankelijk van of het apparaat verbonden is met het 4G/3G/2G netwerk, of de Wi-Fi verbinding actief is en of het apparaat is verbonden met de net-oplader of met de PC. Het wordt aanbevolen om de net-oplader te gebruiken voor het opladen van de batterij. Net-oplader: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, duurt het opladen maximaal 3 uur. PC USB-kabel: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, duurt het opladen maximaal 4 uur. Let op: Om te diep ontladen van de batterij te voorkomen, wanneer het batterij leeg icoon wordt weergegeven, moet u deze opladen; 11

12 7. Garantie De garantie op het apparaat dekt alle afwijkingen van de technische specificaties gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum die staat vermeld op uw originele aankoopnota, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald 1. Volgens deze garantievoorwaarden dient u onmiddellijk de verkoper op de hoogte te brengen van gebreken aan uw apparaat en de aankoopnota te overhandigen. De verkoper of het onderhoudscentrum zal dan besluiten het apparaat afhankelijk van het defect te vervangen of te repareren. Op het gerepareerde of vervangen apparaat wordt EEN (1) maand garantie gegeven, tenzij in de wet anders is bepaald. Deze garantie is niet van toepassing op schade of defecten aan het apparaat die het gevolg zijn van: 1) Niet opvolgen van de aanwijzingen voor gebruik of installatie, 2) Niet naleven van de technische en veiligheidseisen die van kracht zijn in het land waar de apparatuur wordt gebruikt, 3) Onjuist onderhoud van energiebronnen en van de algehele elektrische installatie, 4) Ongevallen of gevolgen van diefstal van het voertuig waarin het apparaat wordt vervoerd, vandalisme, blikseminslag, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen en van slechte weersomstandigheden, 5) Het apparaat aansluiten op, of inbouwen in, apparatuur niet geleverd of aanbevolen door de fabrikant, 6) Servicewerkzaamheden, modificaties of reparaties die werden uitgevoerd door niet door de fabrikant, de verkoper of het erkende onderhoudscentrum, erkende personen, 7) Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen, 8) Storingen met van buiten komende oorzaken (bijv. straling door andere apparatuur, spanningsschommelingen in het elektriciteitsnet), 1 Op grond van de in uw land geldende wettelijke bepalingen kan de wettelijke garantietermijn langer of korter zijn. 12

13 9) Gebrekkige verbindingen ten gevolge van slechte propagatie van het radiosignaal of van het ontbreken van radiodekking door grondstations. Garantie op het apparaat vervalt ook indien de merktekens of serienummers zijn verwijderd of gewijzigd. Garantie op het apparaat dekt ook verborgen gebreken (gebreken als gevolg van ontwerp of productie, enz.). Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige vervolg- of gevolgschade, waaronder onder meer doch niet uitsluitend kunnen worden verstaan winstderving en handelsschade voor zover deze schade wettelijk kan worden uitgesloten. In sommige landen en/of staten is het uitsluiten of beperken van gevolg- en vervolgschade niet toegestaan of is een beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan. Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn daarom mogelijk niet op uw situatie van toepassing. 8. Vraag & Antwoord 1. V: Hoe krijg ik toegang tot de configuratiepagina? A: 1. Open de Internet Browser 2. Voer in de adresbalk het adres in 3. Wanneer de configuratiepagina wordt weergegeven voert u het aanmeld wachtwoord in. Dit wachtwoord is: admin 2. V: Welke browser wordt door het apparaat ondersteund? A: Het apparaat ondersteunt 1. Firefox 2. Safari Internet Explorer Opera 5. Chrome 3. V: Welke operating systemen worden door het apparaat ondersteund? A: Het apparaat ondersteunt 1. Windows Xp 2. Windows Vista 3. Windows 7 en 8 4. Mac OS X

14 4. V: Hoe kan ik verbinding maken met het apparaat? A: Open de lijst met draadloze netwerken en selecteer de betreffende SSID. Windows: Klik met rechter muisknop op Draadloze netwerk verbinding op de taakbalk en selecteer Verbinding met een netwerk maken.. Mac: Open de pull-down lijst van het AirPort icoon. Kies de SSID in het dropdown menu. ios: Instellingen->Wi-Fi. Kies de SSID van de beschikbare netwerken. Android: Instellingen->Draadloos en netwerken->wi-fi instellingen. Kies de SSID van de beschikbare netwerken. 5. V: Wat moet ik doen als ik de SSID zie maar geen verbinding kan maken? A: 1, Controleer dat u de juiste sleutel heeft ingevoerd; 2, Druk op de Aan/uit-toets om het scherm aan te zetten en controleer het aantal gekoppelde gebruikers. Het maximum aantal gebruikers is 10. 3, Controleer of WPS beveiliging is geactiveerd op uw PC. Is dit het geval, controleer het apparaat of er een WPS actie op uw PC wordt verwacht. 6. V: Wat moet ik doen als No service wordt weergegeven op het scherm? A: Dit kan worden veroorzaakt door het volgende: 1. Onstabiel mobiel netwerk signaal. 2. Hardware probleem. U kunt het volgende doen: 1. Wanneer u zich in een gebouw bevindt of in de buurt bent van een constructie dat het signaal blokkeert, kunt u de positie of lokatie van het apparaat wijzigen. Bijvoorbeeld, plaats het apparaat dicht bij een raam. 2. Controleer de hardware of gebruik een ander apparaat en probeer opnieuw.. 3. Controleer het Status Display op het apparaat voor foutmeldingen of informatie. 7. V: Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi sleutel vergeten ben? A: U kunt de fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen. 1, Druk gelijktijdig lang op de Aan/uit-knop en de WPS-knop totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. 2, Het apparaat wordt vanzelf weer ingeschakeld. 3, De volledige reset is voltooid. 14

15 8. V: Waarom staat de SSID niet in de lijst met draadloze netwerken? A: U kunt voor het apparaat de volgende punten controleren: Controleer de instelling voor SSID Broadcast van de router bij Wi-Fi instellingen. Controleer het Status Display op het apparaat voor foutmeldingen of informatie. Ververs de netwerklijst op uw computer. Windows: Klik op Verversen Netwerklijst in het Draadloze Netwerken Verbinding scherm. Als dat niet werkt, kunt u het volgende proberen: 1. Open Netwerk Verbindingen. 2. Klik met de rechter muisknop op Draadloze Netwerk Verbindingen en selecteer Eigenschappen. 3. Klik op de Draadloze Netwerken tab. 4. Wis alle draadloze verbindingen die niet worden gebruikt in de Voorkeur Netwerken lijst en klik op OK. 5. Start uw computer opnieuw op. Mac: Probeer uw computer opnieuw op te starten 9. V: Wat moet ik doen als er No SIM Card, Invalid SIM card of Limited Service op het scherm wordt weergegeven? A: Dit kan worden veroorzaakt door het volgende: 1, Er is geen SIM-kaart geplaatst of deze zit er verkeerd in. 2, De SIM-kaart is afgesloten door de operator. U kunt het volgende doen: 1, Verwijder de SIM-kaart en plaats deze opnieuw. Raak de contactpunten van de SIM-kaart niet aan. 2, Neem contact op met uw operator voor advies. 10. V: Wat moet ik doen als er PIN lock of PUK lock op het scherm wordt weergegeven? A: De SIM-kaart is vergrendeld. Meld u aan op de configuratiepagina en voer de PIN-code of PUK-code in, die u van de operator heeft ontvangen. Let op: Als u 3 keer een onjuiste PIN-code invoert, is de PUK-code vereist. Als u 10 keer een onjuiste PUK-code invoert, is de SIM-kaart definitief geblokkeerd. 15

16 11. V: Hoe kan ik zien welke netwerk technologie en provider er worden gebruikt? A: 1, Druk op Aan/uit-toets om het scherm aan te zetten. Het netwerk-type is: : EDGE/GPRS : UMTS :HSDPA/HSUPA :HSPA+ :LTE 2, Meld u aan op de configuratiepagina, ga naar Verbinding->Verbinding Status 12. V: Hoe kan ik verbinding maken met het 4G/3G/2G netwerk? ga naar Verbinding->Verbinding Status, klik op "Verbinden". 13. V: Hoe kan ik de verbinding verbreken met het 4G/3G/2G netwerk? ga naar Verbinding->Verbinding Status, klik op "Verbreken". 14. V: Hoe kan ik een nieuwe PIN-code instellen voor mijn SIM-kaart? ga naar Verbinding->PIN-code Beheer 15. V: Waar kan ik informatie vinden over de Internet verbinding en de Wi-Fi instellingen? ga naar Verbinding ->Verbinding Status 16. V: Hoe kan ik het data-verbruik volume en de verbinding tijdsduur controleren? ga naar Verbinding ->Verbinding Status -> Verbruik Historie 17. V: Hoe kan ik handmatig het netwerk zoeken? ga naar Verbinding ->Netwerk, selecteer Handmatig bij Netwerk-selectie, klik op <Toepassen>, klik daarna op <Verversen>. 16

17 18. V: Hoe kan ik het type-nummer en de software versie van het apparaat controleren? ga naar Instellingen->Systeem->Apparaat informatie 19. V: Kan ik een back-up van mijn configuratie instellingen maken en terugzetten? ga naar Instellingen->Systeem, klik op "Back-up" om een back-up te maken klik op "Herstel" om deze terug te zetten. 20. V: Hoe kan ik de verbinding-modus instellen, zodat automatisch verbinding wordt gemaakt met het internet, wanneer het apparaat wordt aangezet? ga naar Verbinding->Verbinding-modus en selecteer AUTO 21. V: Hoe kan ik de SSID wijzigen? ga naar Snel Instellen->Wi-Fi Instellingen -> SSID 22. V: Hoe kan ik het aanmeld wachtwoord wijzigen? ga naar Snel Instellen-> Administrator Wachtwoord -> Aanmeld wachtwoord 23. V: Hoe kan ik de Wi-Fi sleutel wijzigen? ga naar Snel Instellen->Wi-Fi Instellingen -> Beveiliging 9. Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen Elektronische Apparaten Schakel uw apparaat uit in de buurt van gevoelige elektronische apparaten. Het apparaat kan de juiste werking hiervan beïnvloeden. Deze apparaten zoals hoortoestellen, pacemakers, brandmeldsystemen, automatische deuren, en andere automatische apparaten kunnen worden beïnvloed. Als u gebruik maakt van een elektronisch 17

18 medisch apparaat, raadpleeg dan de fabrikant van het apparaat om te bevestigen of dit apparaat wordt beïnvloed door elektromagnetische straling. Ziekenhuis Houd in ziekenhuizen en zorginstellingen rekening met de volgende punten: Neem het draadloze apparaat niet mee in de operatiekamer, de intensive care afdeling, of de hartbewakingsafdeling. Gebruik het draadloze apparaten niet in medische behandelkamers waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is. Opslag Omgeving Plaats magnetische opslagmedia, zoals magneetkaarten en floppy disks, niet in de buurt van uw draadloze apparaat. De straling van uw draadloze apparaat kan de opgeslagen informatie wissen. Plaats uw draadloze apparaat en accessoires niet in een behuizing met een sterk elektromagnetisch veld, zoals een inductiekoker of magnetron oven. Dit kan leiden tot defect raken van de elektronische circuits, brand of explosie. Bewaar uw draadloze apparaat niet in zeer warme of koude plaatsen. Dit kan leiden tot slecht functioneren van het apparaat, brand of explosie. Stel uw draadloze apparaat niet bloot aan zware botsingen of trillingen. Dit kan leiden tot slecht functioneren van het apparaat, oververhitting, brand of explosie. Veiligheid van Kinderen Houd uw draadloze apparaat buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen uw draadloze apparaat niet zonder toezicht gebruiken. Laat kinderen het apparaat niet in de mond stoppen. Laat kinderen niet in contact komen met de kleine onderdelen. Dit kan leiden tot verstikking, of verstopping van het keelgat, als kinderen de kleine onderdelen inslikken. Werk Omgeving Het draadloze apparaat is niet bestand tegen water. Houd het droog. Bescherm het draadloze apparaat tegen water of waterdamp. Raak het draadloze apparaat niet aan met natte handen. Dit kan leiden tot kortsluiting, slecht functioneren van het apparaat, of een elektrische schok. 18

19 Gebruik het draadloze apparaat niet op stoffige, vochtige of vuile plaatsen of plaatsen met een magnetisch veld. Dit kan leiden tot slecht functioneren van het apparaat. Gebruik het draadloze apparaat niet buitenshuis tijdens onweersbuien. Het draadloze apparaat kan storing veroorzaken bij TV, radio en PC als die in de buurt zijn. In overeenstemming met internationale standaards voor radio frequencies en straling, dient u alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires te gebruiken met het draadloze apparaat. Veiligheid in het verkeer Maak geen gebruik van het apparaat tijdens het autorijden. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, zendt deze elektromagnetische golven uit, die de werking van elektronische systemen in het voertuig kunnen beïnvloeden, zoals het ABS-systeem of de airbags. Om deze problemen te voorkomen, dient u het apparaat niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te plaatsen. Controleer bij uw autodealer of de autofabrikant dat het dashboard voldoende is afgeschermd tegen elektromagnetische straling van het apparaat. Gebruiksvoorwaarden: Schakel het apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Schakel het apparaat uit wanneer u in een ziekenhuis bent, uitgezonderd in aangewezen ruimtes. Net als vele andere typen apparatuur, die nu regelmatig worden gebruikt, kan dit apparaat storingen veroorzaken in andere elektrische of elektronische apparaten, of apparatuur die gebruik maakt van radiosignalen. Schakel het apparaat uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van het apparaat in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat. Als het apparaat aan staat, moet het altijd op tenminste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden, zoals bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen enz. Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken. Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in het apparaat stoffen aanwezig kunnen zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Behandel het apparaat altijd met zorg en bewaar het in een schone en stofvrije omgeving. 19

20 Maak het apparaat niet zelf open en probeer niet zelf om het apparaat te ontmantelen of te repareren. Laat het apparaat niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om het te buigen. Beschilder het apparaat niet. Inzamelingspunt: Dit symbool op het apparaat betekent dat dit product moet worden ingeleverd bij een special inzamelpunt, wanneer u het afdankt: Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval. Inzamelbakken op de verkooppunten. Dit type afval gaat naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Landen binnen de Europese Unie: Deze punten voor gescheiden inzameling zijn gratis toegankelijk. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. Landen buiten de Europese Unie: Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled. In de Verenigde Staten van Amerika, gaat u naar voor meer informatie over recyclen van draadloze producten. Beveiliging tegen diefstal Het apparaat is voorzien van een IMEI-nummer (het serienummer van uw apparaat). Dit staat op het etiket op de verpakking en is op te halen via de configuratiepagina op de PC. We adviseren u dat u dit nummer noteert, wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Meld u aan op de configuratiepagina en ga naar Instellingen -> Systeem om het op te halen. 20

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA 918D Snelstartgids Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde

Nadere informatie

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring.

Snelstartgids. Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Snelstartgids Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6032. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring. Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler...

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler... Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 206 Dual SIM

Gebruikershandleiding Nokia 206 Dual SIM Gebruikershandleiding Nokia 06 Dual SIM Uitgave. NL Inhoudsopgave Toetsen en onderdelen...5 Een SIM-kaart en batterij plaatsen...7 Een tweede SIM-kaart plaatsen...8 Een geheugenkaart plaatsen...9 De batterij

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0

DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0 DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...4 2. VERZORGING EN ONDERHOUD... 5 3. BUITENAANZICHT... 9 4. TOETSDEFINITIES... 10 5. AAN DE SLAG... 11 5.1 SIM-kaart installeren...

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold 9216120 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De batterij opladen 5 Antenne 6 Hoofdtelefoon 6 Magneten

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

EM4592 Concurrent Dual Band WiFi Repeater

EM4592 Concurrent Dual Band WiFi Repeater EM4592 Concurrent Dual Band WiFi Repeater 2 NEDERLANDS EM4592 Concurrent Dual Band WiFi Repeater Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Apparaat overzicht... 3 2.0 Waar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 201

Gebruikershandleiding Nokia 201 Gebruikershandleiding Nokia 201 Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Een SIM-kaart en batterij plaatsen 7 De batterij opladen 8 De telefoon in- of

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie