SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start"

Transcriptie

1 SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start Over deze gids Deze Gids voor een snelle start beschrijft hoe u uw SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER installeert en bedient. Gelieve deze handleiding te lezen alvorens het product te installeren. Inleiding De SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER is een draadloze netwerkadapter die verzendt tegen snelheden van 1 tot 54 Mbps, op de 2,4 GHz band en gebruik maakt van de IEEE g en IEEE b standaard. Zijn CARDBUS-poort. Hij biedt volledige ondersteuning aan draadloos netwerken onder Windows 98SE/ME/2000/XP. The SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER kan werken in één van de twee volgende netwerkconfiguraties: 1. Infrastructuurnetwerk In een dergelijk netwerk worden de radioverbindingen gecoördineerd door een Toegangspunt dat de verbinding verzorgt met een bestaand bedraad netwerk en andere netwerkfaciliteiten zoals Internet, , gedeelde toestellen Ad-hocnetwerk Ook gekend als peer-to-peernetwerk, maakt deze modus een makkelijke verbinding mogelijk tussen draadloze werkstations, om als servers te dienen voor alle anderen. Deze modus kan worden gebruikt om een printer te delen of om bestanden over te dragen. Wireless Network Ad-hoc Infrastructure Access Point Wired Network 1

2 Inhoud van het pakket Het pakket bevat de volgende items: Eén SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Eén Gids voor een snelle start Eén installatie-cd-rom Minimum systeemvereisten Computer met beschikbare CARDBUS-poort. Microsoft Windows 98 Second Edition (98SE), Windows Millennium (ME), Windows 2000 of Windows XP geïnstalleerd op de PC. De Wireless LAN software installeren De installatie van uw SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER verloopt in drie stappen: De software installeren De hardware installeren De draadloze verbinding configureren I. De software installeren onder Windows: I.1 De software installeren Opgelet: Het is nodig de Wireless Networking software en drivers te installeren VOORDAT u de CARDBUS-kaart op de gepaste poort van uw computer aansluit. De eerste stap van de installatie bestaat erin alle nodige bestanden op uw harde schijf te kopiëren. Volg onderstaande instructies om dit te doen: 1. Plaats de Product-CD-rom in de CD-romspeler van uw computer. 2

3 2. Er wordt automatisch een Autorun uitgevoerd en het volgende scherm verschijnt. Zo niet, laat dan de Autorun.exe op de CD-rom lopen. Selecteer in de afgebeelde lijst uw adaptermodel volgens het etiket. Eens dit gedaan is, worden de volgende keuzes aangeboden: De Wireless LAN-utility en driver installeren Deze handleiding lezen Start de installatie door te klikken op Wi-Fi adapter installeren Een eerste scherm verschijnt. Klik op Ga door om de installatie verder te zetten en volg de instructies op het scherm om de Wireless LAN-utility te installeren. Wanneer u dit scherm ziet, sluit dan uw SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER aan op een lege CARDBUS-poort en klik op OK. Belangrijk bericht voor Windows 98SE-gebruikers Als het volgende scherm verschijnt: Plaats de schijf met label Windows 98 Tweede Editie/ME-cd-rom en klik op OK, breng dan uw Windows CD-rom in, typ het pad naar de CD-rom en klik dan op OK. Klik op Beëindigen om de installatie te voltooien, waarop Windows opnieuw zal opstarten. Uw Wireless LAN CARDBUS configureren om toegang tot het Internet te krijgen Nadat de vorige twee stappen zijn voltooid, is uw Wireless LAN CARDBUS adapter nu geïnstalleerd. Nu moet u uw verbinding configureren om toegang te krijgen tot Internet via een toegangspunt zoals hieronder afgebeeld. 3

4 Client 2 Client 3 Client 1 Access Point INTERNET Hiertoe moet u: De software voor het beheer van de WLAN-utility lanceren Uw adapter configureren in Infrastructuurmodus De SSID instellen van het draadloos netwerk waarop u wil aansluiten De parameters voor de encryptie configureren als u uw draadloos netwerk wilt beschermen. I. Configureren om toegang te krijgen tot Internet onder Windows: Eerst moet u controleren of de computer waarop u de CARDBUS adapter heeft aangesloten, in DHCP (dynamisch adres) is geconfigureerd. In het tabblad Netwerkverbinding van het menu Configuratiescherm, klikt u op het TCP/IP-protocol van de Draadloze netwerkverbinding (SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER). Selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen in het tabblad IP-adres. Open de WLAN-utility U heeft twee mogelijkheden om de WLAN-utility te openen: Selecteer de SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS adapter uit het Start Menu van Windows, Of dubbelklik op het overeenkomstige icoon op het bureaublad van Windows: SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS adapter Het -icoon verschijnt vervolgens in de Systeemtray (in de rechter benedenhoek van uw takenbalk). 4

5 Dubbelklik op dit icoon en het hoofdscherm van de utility verschijnt zoals hiernaast afgebeeld. Uw Wireless LAN adapter configureren in Infrastructuurmodus Om toegang te krijgen tot Internet moet uw Wireless LAN adaptor in de Infrastructuurmodus worden ingesteld zoals hieronder afgebeeld. In het hoofdscherm van de utility klikt u op de pijl naar beneden rechts van het veld Type netwerk en selecteert Infrastructuur De SSID selecteren De SSID is een string van karakters die een draadloos netwerk identificeren (het is de naam van dit netwerk). Om tot hetzelfde draadloze netwerk te behoren, moeten de clientstations en het toegangspunt (aangesloten op Internet) dezelfde SSID hebben. Als u het SSID-veld op ANY (standaardwaarde) houdt, zal uw adapter zich verbinden met het dichtsbijzijnde toegangspunt (of datgene dat het hoogste radiosignaal uitzendt). Kent u de naam van het toegangspunt waarmee u wilt verbinden, typ deze SSID dan in het overeenkomstige veld en klik op Toepassen om de instelling te activeren. De SSID kan tot 32 tekens bevatten. Hij is hoofdlettergevoelig (let hier goed op). De parameters voor encryptie configureren Om te voorkomen dat een draadloos station zonder toelating toegang krijgt tot de gegevens die over uw netwerk worden uitgewisseld, biedt de Wireless LAN adapter beveiligde data-encryptie, zoals een open en shared key authentication met WEP (Wired Equivalent Privacy) encryptie of WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre Shared Key) authenticatie met TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) encryptie. Het al dan niet activeren van de beveiliging moet op dezelfde manier worden ingesteld op het Toegangspunt als op uw LAN CARDBUS adapter (clientstation). 5

6 Uw netwerk kan enkel werken onder de 2 volgende voorwaarden: Geen beveiliging geactiveerd, noch op het Toegangspunt, noch op de clientstations Beveiliging geactiveerd (aanbevolen om uw gegevens te beveiligen) op het Toegangspunt en op alle clientstations met dezelfde encryptie-eigenschappen. 1) Beveiliging uitgeschakeld op het Toegangspunt. Als uw toegangspunt zonder beveiliging werkt, moet ook uw wireless LAN adapter zonder WEP worden ingesteld. Ga naar het tabblad Configuratie op het hoofdscherm van de utility en activeer de listbox Type beveiliging Uitgeschakeld. 2) Beveiliging ingeschakeld op het Toegangspunt. Let erop dat, als u de beveiliging op uw adapter inschakelt, u noodzakelijkerwijze ook het type beveiliging moet inschakelen op het Toegangspunt om de adapter toe te laten zich ermee te verbinden. Hier leggen we uit hoe u open beveiliging configureert met WEP en WPA-PSK-beveiliging met TKIP. 2.1) WEP-encryptie: Lengte van de WEP-sleutels WEP-protocol biedt twee encryptieniveaus: encryptie gebaseerd op een sleutellengte van 40 of 64 bits en een meer beveiligde encryptie op basis van een sleutellengte van 104 of 128 bits. De sleutels van 40 bits en van 64 bits zijn dezelfde, hun effectieve lengte is 64 bits, slechts 40 bits worden geselecteerd door de gebruiker, de overige bits worden automatisch berekend. Over sleutels van 40 bits of van 64 bits spreken is dus hetzelfde. Hetzelfde geldt voor de sleutels van 104 en 128 bits. Het beheersprincipe is identiek voor 64 bits zowel als 128 bits. De sleutellengte moet op dezelfde waarde worden ingesteld op het Toegangspunt als op de clientstations (Wireless LAN adapter in ons geval). De WEP-sleutels creëren Het is mogelijk de WEP-sleutel die u wilt gebruiken, manueel in te geven. Aangezien dit echter een langdradig proces is, vooral voor sleutels van 128 bits, kunt u ze automatisch laten genereren. Om dat te doen, moet een string karakters ingeven, PassPharse (Wachtzin) genaamd. 6

7 Encryptiesleutels creëren door middel van een PassPharse 1- Selecteer eerst de lengte van de sleutel WEP (64 bits) of WEP (128 bits). 2- Vink Wachtzin aan. 3- Selecteer indexsleutel (vastgesteld op 1 voor WEP 128 bits) 4- Geef de string in Wachtzin in. De sleutel wordt vanuit uw string gegenereerd. 5- Klik ten slotte op de Toepassen knop in het Configurtie tabblad om de configuratie op te slaan. Opgelet: wanneer Sleutel creëren met Wachtzin ingeschakeld is, moet het sleutelnummer met wachtzin van het toestel overeenkomen met het sleutelnummer met wachtzin gebruikt door het toegangspunt waarmee de draadloze toestellen gaan communiceren. Encryptiesleutels manueel creëren U kunt een encryptiesleutel ook zelf creëren. 1. Selecteer eerst de lengte WEP (64 bits) of WEP (128 bits) van de te genereren sleutel 2. Selecteer ASCII of Hex (hexadecimaal) in Type sleutel 3. Selecteer indexsleutel 4. Geef de gewenste sleutel manueel in het sleutelveld in, rekening houdend met de hierna volgende opmerkingen met betrekking tot de toegelaten tekens. 5. Klik ten slotte op de Toepassen knop in het Configuratie tabblad om de configuratie op te slaan en de instelling te activeren. Voor 64 bit encryptie kunt u kiezen tussen: Alfanumeriek: 5 karakters (hoofdlettergevoelig) gaande van a-z, A-Z en 0-9 (bijv. MyKey) Hexadecimaal: 10 hexadecimale karakters gaande van A-F, a-f en 0-9 (bijv. 11AA22BB33) Voor 128 bit encryptie kunt u kiezen tussen: Alfanumeriek: 13 karakters (hoofdlettergevoelig) gaande van a-z, A-Z en 0-9 (bijv. MyKey ) Hexadecimaal: 26 hexadecimale karakters gaande van A-F, a-f en 0-9 (bijv AABBCC). 7

8 2.2) WPA-PSK / TKIP encryptie: 1 - Selecteer Type beveiliging: WPA-PSK 2 Selecteer Encryptie modus : TKIP. 3 Geef een string in van 8 tot 63 tekens in WPA-Wachtzin 4 Klik ten slotte op de Toepassen knop in het Configuratie tabblad om de configuratie op te slaan en de instelling te activeren. De configuratie van uw Wireless LAN adapter om toegang te krijgen tot Internet onder Windows is voltooid. Uw Wireless LAN adapter configureren in Ad-Hoc-modus Ook gekend als peer-to-peernetwerk, maakt deze modus verbinding mogelijk tussen draadloze werkstations waardoor al deze werkstations als servers kunnen optreden voor alle anderen. Deze modus kan worden gebruikt om een printer te delen of om bestanden over te dragen. Client 1 Client 2 Client 3 Het type netwerk configureren Om uw Wireless LAN adapter in te stellen in de Ad-Hocmodus, klikt u op de pijl naar beneden rechts van het veld Netwerktype en selecteert Ad-Hoc in het hoofdscherm van de WLAN-utility. 8

9 De SSID configureren De SSID is een string van karakters die uw draadloos netwerk identificeert (het is de naam van dit netwerk). Om tot hetzelfde netwerk te behoren moeten draadloze clients dezelfde SSID hebben. Deze SSID is de naam van het netwerk. Als u wilt verbinden met een bestaand Ad-Hocnetwerk, typ dan de SSID van dit netwerk in het overeenkomstige en klik op Toepassen op het tabblad Configuratie om de instelling te activeren. Als u een nieuw draadloos ad-hocnetwerk wilt creëren, typ dan een ongebruikte SSID om uw eigen netwerk te identificeren. Klik vervolgens op Toepassen op het tabblad Configuratie om de instelling te activeren. Het kanaal configureren Om tot hetzelfde netwerk te behoren moeten draadloze clients hetzelfde kanaal gebruiken. Als u wilt verbinden met een bestaand ad-hocnetwerk, selecteer dan het kanaal van dit netwerk in het overeenkomstige veld Ad-Hoc kanaal in het hoofdscherm van de WLAN-utility. Klik vervolgens op Toepassen op het tabblad Configuratie om de instelling te activeren. Al u een nieuw draadloos ad-hocnetwerk wilt creëren, selecteer dan een ongebruikt kanaal en klik vervolgens op Toepassen op het tabblad Configuratie om de instelling te activeren. De encryptie configureren De configuratie van de encryptie in Ad-Hocmodus is gelijkaardig aan deze in Infrastructuurmodus. Zie uitleg aldaar. De configuratie van uw Wireless LAN adapter in Ad-Hocmodus is voltooid. Statusinformatie op uw Wireless LAN CARDBUS Led-indicatoren op de kaart De CARDBUS-kaart heeft twee LED-indicatoren die de volgende informatie over de status van de verbinding geven : De ene zou groen moeten blijven wanneer de kaart is ingeschakeld en de driver van de Cardbus draadloze adapter geactiveerd is. De andere knippert groen wanneer de Cardbus draadloze adapter gegevens aan het verzenden is. 9

10 Icoon van de WLAN-utility De kleur achter het icoon van de systeemtray geeft de status van de verbinding aan: Groen icoon: Rood icoon: Wit met een rode X : de draadloze verbinding is sterk of goed. de draadloze verbinding is slecht of zwak. geen draadloze verbinding. Statusveld op het Statusmenu van de WLAN-utility Klik op het Status tabblad voor zendinformatie. Kanaal : Snelheid : Debiet: Toont het radiokanaal waarop de verbinding is gemaakt. Toont de hoogste transmissiesnelheid van de huidige 54 Mbps tot 1 Mbps. Toont de doorvoersnelheid van verzending en ontvangst op korte termijn in pakketten/seconde, en wordt voortdurend geüpdatet. Signaal: Gebaseerd op de sterkte van het ontvangen radiosignaal (in %). Ruis: Gebaseerd op het lawaai van het ontvangen radiosignaal (in dbm). De Wireless LAN deïnstalleren 1. Om de Wireless LAN-Utility van uw computer te verwijderen gaat u naar het Startmenu en selecteert De installatie van SAGEM Wi-Fi 11g Cardbus adapter ongedaan maken. 2. Volg de instructies op de verschillende schermen om de Wireless LAN-Utility te deïnstalleren, en klik dan op Voltooien. Om de deïnstallatie effectief te maken voor alle OS moet u nu uw computer herstarten. 10

11 Problemen oplossen Indien u moeilijkheden ondervindt bij het oplossen van problemen tijdens de installatie of het gebruik van de SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTOR, gelieve de leverancier te contacteren voor ondersteuning. Probleem Bij het installeren van de SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER kan Windows de driver voor deze adapter niet vinden. Oplossing Herstart uw PC en volg de schermen die verschijnen. De Wireless LAN-LED gaat niet branden. De Wireless LAN-LED flikkert en u krijgt geen toegang tot uw Toegangspunt of tot andere clientstations van uw netwerk. Controleer of de Wireless LAN correct is aangesloten. Trek de Wireless LAN uit, sluit hem weer aan op dezelfde CARDBUS-poort op uw computer. Controleer onder Windows of de Wireless LAN-driver correct is geïnstalleerd. Is dit niet het geval, deïnstalleer de driver dan en installeer hem opnieuw. Controleer of de SSID en de WEP-encryptiesleutels dezelfde zijn op de computers en het toegangspunt die op hetzelfde netwerk aangesloten zijn. Controleer of het draadloos netwerk operationeel is. Na herstarten van uw computer kan het systeem de Wireless LAN die erop is aangesloten, niet vinden. Trek de Wireless LAN uit en sluit hem opnieuw aan op dezelfde CARDBUS-poort op uw computer. Alle rechten voorbehouden Copyright 2004 SAGEM SA PARIJS Frankrijk Ref

Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding. Herziening 1.0

Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding. Herziening 1.0 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.0 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

Hercules Wireless N Router INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules Wireless N Router INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES WIRELESS N ROUTER... 4 1.1. Aanbevelingen... 4 1.2. Specificaties... 4 1.3. Minimale

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. HWNAP-300 Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES WIRELESS N ACCESS POINT...3 1.1. Aanbevelingen...

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

THOMSON TG712. Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikshandleiding

THOMSON TG712. Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikshandleiding THOMSON TG712 Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikshandleiding THOMSON TG712 Installatie- en gebruikshandleiding Copyright Copyright 1999-2010 THOMSON. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Linksys Wireless-G. Telenet WiFi Home Network

Linksys Wireless-G. Telenet WiFi Home Network Linksys Wireless-G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids DATA PROJECTOR XJ-UT310WN NL Netwerk functiegids Lees de Veiligheidsvoorzorgen en Voorzorgen in het gebruik in het document Instelgids dat meegeleverd wordt met de Data Projector en zorg ervoor dat u dit

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client STENMARK Netis Gebruikshandleiding Wireless-N AP / Repeater / Router client Deze gebruikshandleiding is van toepassing voor de volgende producten: WF2412 150Mbps Wireless N Router WF2420 300Mbps Wireless

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT Netwerkhandleiding Versie 0 DUT Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Netwerkfuncties...1 Overige netwerkfuncties...2 2 Netwerkinstellingen wijzigen 3 De netwerkinstellingen van het apparaat wijzigen...3 Het bedieningspaneel

Nadere informatie

Z2400 Series Gebruikershandleiding

Z2400 Series Gebruikershandleiding Z2400 Series Gebruikershandleiding 2007 www.lexmark.com Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...7 Inleiding...8 Informatie over de printer...8 Informatie over de printer...10 Beveiligingswaarschuwingen

Nadere informatie

WIRELESS ADSL MODEMROUTER (54 Mbit ADWG03)

WIRELESS ADSL MODEMROUTER (54 Mbit ADWG03) WIRELESS ADSL MODEMROUTER (54 Mbit ADWG03) Handleiding Versie: 9 Sep 2005 Copyright 2004-2005 E-Tech Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Uitleg van de lampjes... 3 1.2 De router aansluiten...

Nadere informatie

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc.

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc. 2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM Planex Communications Inc. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Eigenschappen BLW-54PM... 4 1.1.1 Eigenschappen Internettoegang... 4 1.1.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Cisco VPN Client. VPN Personeel - Hogeschool Gent

Cisco VPN Client. VPN Personeel - Hogeschool Gent Cisco VPN Client VPN Personeel - Inleiding Wat is VPN? VPN (Virtual Private Networking) is een techniek om een bedrijfsnetwerk te ontsluiten op een veilige manier. Hierdoor kunnen personeelsleden met een

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

WLAN-router. Technische wijzigingen voorbehouden.

WLAN-router. Technische wijzigingen voorbehouden. WLAN-router 2003. Alle rechten voorbehouden. Het copyright is in handen van de firma Medion. Handelsmerk: MS-DOS en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft. Pentium is een geregistreerd

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

1 Bestaande foto s en films uploaden

1 Bestaande foto s en films uploaden Netwerkgids Nl Wat netwerken voor u kunnen doen Deze handleiding beschrijft hoe u verbinding maakt met een netwerk, toegang verkrijgt tot de externe camera en hoe u afbeeldingen naar computers en FTP-servers

Nadere informatie

Apple AirPortnetwerken

Apple AirPortnetwerken Apple AirPortnetwerken 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 3 Aan de slag 5 Met AirPort-configuratieprogramma internettoegang configureren op een draadloos apparaat van Apple 7 Het bereik van het AirPort-netwerk

Nadere informatie

Conceptronic C100BRS4H Snelle Installatie Gids. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Conceptronic 4-poort Breedband Router.

Conceptronic C100BRS4H Snelle Installatie Gids. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Conceptronic 4-poort Breedband Router. Conceptronic C100BRS4H Snelle Installatie Gids Gefeliciteerd met de aankoop van uw Conceptronic 4-poort Breedband Router. De bijgevoegde Hardware Installatie Gids geeft u een stapsgewijze uitleg van hoe

Nadere informatie

Hercules Wireless N Router INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules Wireless N Router INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. HWNRi-300 Hercules Wireless N Router INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES WIRELESS N ROUTER... 3 1.1. Aanbevelingen... 3

Nadere informatie

Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk

Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk Het veilig verzenden van gegevens over het internet heeft een slechte naam. Meldingen uit de pers van phishing-aanvallen op het online bankieren

Nadere informatie