Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen."

Transcriptie

1 Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen. Branddetectie TITANUS rookaanzuigsystemen: Rookdetectie met hoge gevoeligheid en beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen.

2 Waarom vroegtijdige rookdetectie? Brand: een risico dat niet mag worden onderschat. De ervaring leert dat er te allen tijde rekening moet worden gehouden met het uitbreken van brand. Het feit dat in veel gebouwen tientallen jaren lang geen brand ontbreekt, betekent niet dat er geen gevaar is. Het is eerder een kwestie van toeval dat er nooit iets is gebeurd. [Uittreksel uit een vonnis van de Duitse Oberverwaltungsgericht te Münster 10 A 363/86 v ] 2

3 Een brand kan tal van oorzaken hebben. Tegenwoordig kan een brand meer betekenen dan niet in staat zijn om te leveren, het verlies van marktaandelen en als gevolg daarvan zelfs het faillissement Brandoorzaak van een onderneming. Het grote aantal waardevolle goederen, unieke goederen en strenger wordende eisen voor de beschikbaarheid van goederen en dienstverlening vereisen adequate oplossingen voor brandpreventie. Aandeel Defecte elektrische apparaten en installaties 25,5 % Roken 20,0 % Warme oppervlakken 8,0 % Lassen en slijpen 5,5 % Wrijving 4,5 % Zelfontbrandingen 3,5 % Stralingswarmte 1,0 % Vonken en hitte 3,5 % Chemische reacties 1,0 % Smeulbranden, open Elektrostatische ontladingen 1,0 % vuur, explosies Mechanische vonken 1,0 % Brandstichting 17 % Open vlammen 6,5 % Gesmolten stoffen 1,0 % Blikseminslagen 1,0 % Voornamelijk smeulbranden De industriële ontwikkeling leidt tot eisen voor brandpreventie waaraan conventionele puntmelders vaak niet kunnen voldoen. Uit statistieken van brandoorzaken blijkt dat het merendeel van de vernietigende branden ontstaan door uitgebreide smeulbranden. Terwijl conventionele melders moeten wachten tot de brand een detecteerbare grootte heeft bereikt, kunnen gevoelige rooksensoren deze branden al tijdens de eerste fase herkennen en veel sneller in werking treden om de schade tot een minimum te beperken. 25,5% 68% Voornamelijk 6,5% open vuur Verdeling van brandoorzaken volgens Bussenius 3

4 Meer tijd dankzij branddetectie. Tijdwinst door hogere gevoeligheid. Een vroegtijdige brandherkenning levert de tijdwinst op die essentieel is voor het treffen van tegenmaatregelen. Moderne rookaanzuigsystemen zijn enerzijds in staat branden duizendmaal sneller te detecteren dan puntmelders en kunnen anderzijds branden al in de ontstaansfase herkennen bij een stoffelijke omzetting vanaf 1 g. Daardoor bieden ze een grotere tijdwinst in tegenstelling tot puntvormige rookmelders, die pas in werking treden als een brand al ontstaan is. Het zeer snel kunnen detecteren is natuurlijk afhankelijk van de gevoeligheid van de detectormodule en de toegepaste projectie van het systeem. 4

5 Eenvoudig bereikbaar zodat bedrijfsprocessen niet onderbroken hoeven te worden. Inspecties en onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op een centrale, goed bereikbare plaats. Hierdoor hoeft de te bewaken ruimte niet meer te worden betreden. Het is niet langer noodzakelijk onder het plafond te inspecteren, zoals dat bij conventionele puntmelders wel het geval is. Geen nadelige gevolgen voor het interieur. De rookaanzuigopeningen kunnen dermate onopvallend in het plafond worden aangebracht dat ze het interieur van een ruimte niet nadelig beïnvloeden. Op deze manier worden architecten en ontwerpers niet beperkt bij het uitwerken van hun ideeën en zijn ze volledig vrij in het kiezen van de juiste vormgeving. Goede beveiliging tegen vandalisme. Wat je niet ziet, kun je ook niet vernielen. Doordat de rookaanzuigopeningen nagenoeg onzichtbaar in het plafond kunnen worden geïntegreerd, kunnen vandalen vrijwel nergens toeslaan. Warmtemelder Brandintensiteit (Logaritmische weergave) Goede beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen. Doordat de detectie-eenheid ruimtelijk gescheiden is van de te bewaken ruimte, zijn storende factoren zoals condensvocht en elektromagnetische straling niet van toepassing. De toepassing van filters en geschikte algoritmen garandeert bovendien een betrouwbare detectie in stoffige omgevingen. Conventionele puntmelder Tegenmaatregel Detectie Tegenmaatregel Detectie Rookaanzuigsystemen Tegenmaatregel Detectie Ontsteking/ pyrolyse Smeulbrand Flash over Echte brand [Tijd] Uiterst gevoelige rookaanzuigsystemen in vergelijking met andere technologieën 5

6 Geclassificeerde gevoeligheid. De nieuwe norm NEN EN Sinds juli 2009 is de productnorm NEN EN van kracht voor elke fabrikant en vervaardiger van rookaanzuigsystemen. Met de norm zijn de gevoeligheidsklassen A, B en C voor het eerst ingevoerd. De klasse categoriseert de mate waarin de systemen branden vroegtijdig kunnen detecteren, rekening houdend met het aantal aanzuigopeningen, de gevoeligheid van de melder en de gebruikte toebehoren, zoals het filter. 6

7 Meer transparantie bij de branddetectie. Voor de normatieve bepaling van de klassen zijn proeven met testbranden gedaan, waarbij is gebleken dat de brand zich tot factor 40 minder snel ontwikkelt dan testbranden bij puntmelders. Vanwege ontbrekende normering en regelgeving hebben gevoeligheidsspecificaties van rookmelders tot op heden geen waarde. De invoering van de klas- sen A tot en met C geeft pas uitsluitsel over hoe gevoelig een rookmelder daadwerkelijk is. Door de klassen komt voor het eerst een grote mate van transparantie op de markt en kunnen ontwerpers en eindklanten gelijkmatig duidelijke criteria voor de naleving van een bepaalde veiligheidsbehoefte opstellen. de naleving van een bepaalde gevoeligheidsklasse door een rookaanzuig systeem kan worden vervangen. Daartoe is het vermogen afhankelijk van de gevoeligheid van de melder alsook van het maximale toegestane aantal aanzuig openingen en de toegestane lengte van de aanzuigbuis. Het bewakingsvermogen van een rook aanzuigsysteem kan objectief worden afgeleid uit het aantal puntmelders dat bij Gevoeligheid Toepassingsgebied Klasse A Zeer hoog Zo vroegtijdig mogelijke branddetectie, vooral voor sterk geklimatiseerde ruimtes met een sterke rookverdunning. Klasse B Verhoogd Zeer vroegtijdige branddetectie voor de meeste ruimtes, waarbij waardevolle goederen en/of processen moeten worden veiliggesteld. Klasse C Normaal Vroegtijdige branddetectie voor ruimtes waarin puntmelders (bijv. vanwege onderhoudsredenen) niet toereikend zijn. Toelichting van de klassen A, B en C van de geharmoniseerde norm EN

8 Branddetectie met systeem. Samenstelling en werking van rookaanzuigsystemen. Rookaanzuigsystemen (ook aspiratiesystemen) zijn rookmelders die actief luchtmonsters nemen van de ruimte die wordt bewaakt en de lucht analyseren op de aanwezigheid van rookdeeltjes. De melders bestaan voornamelijk uit een detectie-eenheid en het daarop aangesloten buizenstelsel. De luchtstroom voor het nemen van luchtmonsters wordt met behulp van een ventilator gemaakt. Een sensoranalyse van de luchtstroom, die het buizenstelsel continu op breuk en verstopping controleert, zorgt dat de werking niet wordt verstoord. 8

9 Bewakingsgebied. De aanzuigopeningen in het bewakingsgebied zijn zodanig afgesteld dat via elke opening zoveel mogelijk dezelfde hoeveelheid lucht wordt aangezogen. Het bewakingsgebied is door de indeling gelijk voor elke aanzuigopening, zoals bij puntmelders. Gecombineerd effect. Er is sprake van een combinatie-effect als meerdere aanzuigopeningen in één ruimte tegelijkertijd beginnende rook aanzuigen. Hierdoor kan het rookaanzuig systeem veel eerder in werking treden. In hoge ruimtes bedraagt dit combinatieeffect vaak tot 50%, maar dit kan al naar gelang de oppervlakte en de hoogte van de ruimte zelfs nog worden vergroot. Aanzuigopeningen Buizenstelsel Brandmeldcentrale Detectieeenheden Functioneel principe (vereenvoudigd) 9

10 TITANUS betekent gepatenteerde voorsprong. Voor uiteenlopende toepassingsgebieden. TITANUS -rookaanzuigsystemen hebben dankzij hun uitstekende betrouwbaarheid, gevoeligheid en beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen al jaren hun nut bewezen in uiteenlopende toepassingsgebieden. De systemen, die aan EN voldoen, bewijzen juist in gebieden met speciale detectie-eisen en lastige omgevingsomstandigheden op indrukwekkende wijze hun leiderschap op het gebied van de technologie. Dit illustreert de omvangrijke ontwerpmogelijkheden van WAGNER voor alle klassen van de nieuwe norm, waarmee een nieuwe maatstaf is gezet. 10

11 Een brandpreventieconcept is tegenwoordig onontbeerlijk vanwege het grote aantal waardevolle zaken en de strenge eisen die aan de beschikbaarheid worden gesteld. TITANUS -rookaanzuigsystemen bieden de doorslaggevende voordelen voor de uitvoering van concepten die aan de moderne eisen zijn aangepast. Maximale tijdwinst door hoge gevoeligheid. WAGNER heeft met de komst van HPLS (High Power Light Source) een essentiële stap voorwaarts gezet op het gebied van de lichtbrontechnologie: HPLS is robuuster en reageert gevoeliger op rookdeeltjes dan de lasertechniek die tot nog toe werd gebruikt. Bovendien kunnen rookaanzuigsystemen met HPLS bij temperaturen tot -40 C werken. Dankzij de gevoeligheid die duizendmaal hoger is dan die van conventionele puntmelders, bieden TITANUS -rookaanzuigsystemen de tijdwinst die essentieel is voor het treffen van tegenmaatregelen. Goede beveiliging tegen onechte/ ongewenste alarmmeldingen, ook op lastige plekken. De intelligente signaalverwerking LOGIC SENS controleert luchtmonsters op bekende brandeigenschappen. Op basis van jarenlange ervaring is WAGNER erin geslaagd de gepatenteerde signaalverwerking zodanig te perfectioneren dat onechte/ongewenste alarmen ook in zeer moeilijke toepassingsgebieden met uitermate hoge betrouwbaarheid kunnen worden uitgesloten. LOGIC SENS voldoet daarmee aan de eisen van NEN 2535 ter vermijding van onechte/ongewenste alarmmeldingen. Kostenbesparing door een geoptimaliseerde procesketen en een portefeuille van modulaire oplossingen. Kenmerkend voor TITANUS -rookaan zuigsystemen is de modulaire en geoptimaliseerde samenstelling, die duidelijke voordelen biedt. De apparaten zijn zodanig samengesteld dat het ontwerp, de opstelling, de ingebruikname en de inspectie minder tijd in beslag nemen. Daarnaast kunnen ze aan de meest gevarieerde eisen en toepassingsgebieden worden aangepast. Deze eigenschappen leveren een duidelijke kostenbesparing op in vergelijking met andere technologieën. 11

12 Succes door oog voor detail. Een alarm voor elk risico. TITANUS -rookaanzuigsystemen beschikken al naargelang de configuratie over maximaal 3 alarmniveau s voor een trapsgewijs alarmeringsconcept. Het is mogelijk per niveau alarmeringsmiddelen aan te sturen en meldingen weer te geven die voor elk risico geschikt zijn. De Ethernet-netwerkoptie biedt de mogelijkheid een systeem eenvoudig te laten communiceren met een gevaren- en gebouw managementsysteem. 12

13 Gegarandeerde bescherming. WAGNER heeft de uitermate nauwkeurige luchtstroombewaking PIPE GUARD ontwikkeld, waarmee het gehele buizenstelsel continu op breuk en verstopping wordt gecontroleerd. Het systeem reageert al naargelang de instelling, bij een verandering in de luchtstroom van ±10%. De gepatenteerde luchtstroombewaking is voorzien van temperatuurcompensatie en kan luchtdrukafhankelijk worden ingesteld. Gebruik in zeer geluidsarme ruimtes. Juist de ruimtes waarin de eisen voor het interieur of voor een betrouwbare vroegtijdige branddetectie samenvallen met de behoefte van mensen om rustig of geconcentreerd te werken, of te ontspannen, zijn uitermate geschikt voor het gebruik van de stille Silent Technology van WAGNER. De stille TITANUS -apparaten kunnen vanaf 23 db(a) worden ingezet en zetten daarmee een geheel nieuwe standaard. De Silent Technology zorgt ervoor dat eenvoudig kan worden voldaan aan de nationale en internationale gangbare richtlijnen voor lawaaibestrijding (bijv. gezond slapen van de WGO: 30 db(a)). Kostenbesparing bij installatie en onderhoud. Dankzij plug-and-play kunnen TITANUS rookaanzuigsystemen snel en eenvoudig met of zonder extra hulpapparatuur in gebruik worden genomen. De stan daardfunctionaliteit is afhankelijk van het apparaattype vooraf geconfigureerd of kan vlug worden ingesteld. Een diag nosehulpprogramma zorgt ervoor dat het onderhoud vlot verloopt. Daarnaast biedt de modulaire samenstelling de mogelijkheid componenten in korte tijd te verwisselen. Bewaking van afzonderlijke ruimtes. Door middel van het gepatenteerde lokalisatiesysteem ROOM IDENT kan met slechts één detectie-eenheid zeer voordelig tot vijf afzonderlijke ruimtes worden bewaakt. Het wereldwijd unieke principe van ROOM IDENT bestaat uit vier fases: Eerste fase: normale werking. Actief luchtmonsters nemen om deze op mogelijke rookdeeltjes te controleren. Tweede fase: vroegtijdige branddetectie. Bij intern vooralarm worden rookdeeltjes in tegenovergestelde richting weg geblazen. Derde fase: vaststellen. Meten hoe lang het duurt voordat de rook opnieuw in de detectormodule doordringt. Vierde fase: alarmeren. Bij het bereiken van het hoofdalarm wordt alarm geslagen en gelijktijdig de nevenindicator aangestuurd. 13

14 Een geschikte oplossing voor elke toepassing. Toegesneden op elke behoefte en kostenbesparend. Dankzij de modulaire samenstelling van de TITANUS productreeks kunnen eisen voor kwaliteit en betrouwbare werking zonder inperking worden gecombineerd met een hoge mate van variabele inzet en een eenvoudige hantering. De productportefeuille van de TITANUS -reeks bevat voor vrijwel elke behoefte van de klant een voordelige oplossing op maat. 14

15 Voor ruimtes met uiteenlopende afmetingen. De inzetbaarheid van de reeks TITANUS -rookaanzuigsystemen loopt uiteen van kleine ruimtes en installaties tot het maximaal toegestane aantal bewakingsruimtes. Voor lastige omgevingsomstandigheden. Door gebruik te maken van de lichtbrontechnologie HPLS kunnen TITANUS rookaanzuigsystemen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 C en +60 C. Zodoende kunnen de systemen ook in diepvriesruimtes worden geïmplementeerd. Dankzij zeer geavanceerde, gepatenteerde algoritmen voor branddetectie, alsook een groot aantal toebe- horen, kunnen de systemen bovendien talloze malen hun nut bewijzen in zowel extreem stoffige ruimtes (bijv. tunnels en recyclinginstallaties) als ruimtes met condensvocht. Technologie op maat. TITANUS -rookaanzuigsystemen kunnen op voordelige wijze per situatie worden aangepast. Hiertoe heeft WAGNER al jarenlang het grootste en meest modulaire productgamma ter wereld. 15

16 Veel inzetgebieden. In ruimtes waar vroegtijdige branddetectie essentieel is. In lastig te bereiken ruimtes. Bijvoorbeeld voor EGB- en tele- Bijvoorbeeld in magazijnen met communicatiedoeleinden, halfge- hoge stellingen, atria en hoge leiderindustrie. ruimtes. Tot een minimum terugbrengen De werking van de rookmelder van de bedrijfsuitvaltijd door vroeg- kan snel en eenvoudig worden tijdige branddetectie; duizend- gecontroleerd doordat de detectie- maal zo gevoelig als traditionele, eenheid op een goed bereikbare puntmelders. plek wordt geïnstalleerd. In aangrenzende ruimtes. In zeer stoffige ruimtes. Bijvoorbeeld in hotelkamers, zie- Bijvoorbeeld in recyclinginstalla- kenhuizen, scheepscabines, coupés ties, tunnels en papierfabrieken. en gevangeniscellen. Goede beveiliging tegen onechte/ Voordelige bewaking van maximaal ongewenste alarmmeldingen door vijf aangrenzende ruimtes met een combinatie van een robuuste vaststelling van de brandhaard. technologie met passende toebehoren, zoals speciale filters en een systeem dat verstopping tegengaat. 16

17 In ruimtes waar het interieur een grote rol speelt. In gesloten ruimtes. Bijvoorbeeld in bibliotheken of mo- Bijvoorbeeld in gevangeniscellen, derne en historische gebouwen. kluizen, wapendepots en geconditioneerde ruimtes. Vrijwel onzichtbare plaatsing van het brandmeldsysteem doordat de Gesloten ruimtes hoeven niet meer aanzuigleidingen en openingen te worden geopend voor inspectie- zijn verborgen. en onderhoudswerkzaamheden. In diepvries- en koelruimtes. Techniek moet alltijd beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld in diepvriesruimtes en Bijvoorbeeld in schakelkasten, pro- onverwarmde magazijnen. ductiefaciliteiten en serverruimtes. Een brand kan zelfs bij -40 C wor- Zo goed mogelijke waarborging den gedetecteerd door de innovati- van de beschikbaarheid van eve lichtbrontechnologie HPLS en kritische productie- en communi- door speciale diepvriesapparatuur catiefaciliteiten door vroegtijdige met toebehoren. branddetectie, zodat tijdig kan worden ingegrepen. In kleine ruimtes. In onbemande ruimtes. Bijvoorbeeld in kabelgoten, kabel- Bijvoorbeeld in windturbines en putten en tussenvloeren. grote transformatorkasten. Optimale brandpreventie in ruimtes Voordelige bewaking van kleine die te klein zijn om een conven- ruimtes, die eventueel op afstand tioneel brandmeldingsysteem te kunnen worden gecontroleerd installeren. (vooral voor afgelegen, gedecentraliseerde installaties). In ruimtes met elektromagnetische velden. In ruimtes met condensvocht. Bijvoorbeeld in hoogspannings - Bijvoorbeeld in sauna s, koelruim- in stallaties en transformatorkasten. tes en onverwarmde magazijnen. Branddetectie die niet wordt Bestand tegen condensvocht door beïnvloed door elektromagnetische een condensvat vóór de detectie- velden of radioactieve straling eenheid te plaatsen. doordat de detectie-eenheid buiten de te bewaken ruimte wordt geplaatst. 17

18 De passende oplossing voor uw onderneming. Altijd bij u in de buurt. Met meer dan 30 jaar geëngageerde ontwikkelingswerkzaamheden en de ervaring uit ontelbare, wereldwijd gerealiseerde projecten is WAGNER technologisch leider op het gebied van brandbeveiliging. Een internationaal opgebouwd netwerk van vestigingen, dochtermaatschappijen en samenwerkingspartners weerspiegelt de hoge service-eisen en toont het in hoge mate op de klant gerichte denken. 18

19 Advies en onderhoud. De brandpreventieoplossingen van WAGNER staan voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid op het gebied van brandpreventie, ook juist bij extreme omstandigheden of eisen. Vooral in dergelijke ruimtes is professioneel advies van belang voor een goede werking van de bescherming. Vanzelfsprekend maakt de dienstverlening daarom deel uit van het product. Deskundige verkooptechnici ter plaatse geven u graag advies en helpen u in alle opzichten met uw project: van de aanbesteding en het ontwerp tot de begeleiding bij de installatie. Planning en ontwerp. Is een aanvraag zeer complex en gaat die de mogelijkheden van de conventionele systemen te boven, dan bieden wij u een oplossing aan. Deel met ons uw vraagstuk wij ontwikkelen de geschikte oplossing voor u. Behalve een grondig advies vormt een intensief planningsproces het belangrijkste gedeelte van ons werk en van uw project. Klantenservice. Ingeval van een storing staat de klant enservice van ons en van onze partners voor u klaar om u eventueel te helpen. Onderhoudstechnici zijn binnen korte tijd bij u ter plaatse om u zo snel mogelijk te helpen. 19

20 OxyReduct Het ontstaan van brand actief voorkomen. OxyReduct is de innovatieve vorm van brandpreventie. DETECTIE TITANUS Vroegtijdige branddetectie met TITANUS waarborgt een maximale tijdwinst voor het treffen van tegenmaatregelen. BESTRIJDING FirExting FirExting brandblussing met gasvormige blusmiddelen. COÖRDINATIE VisuLAN Veiligheidstechnologie met VisuLAN geïntegreerd aansturen, dat betekent absolute betrouwbaarheid, optimaal comfort en belangrijke voordelen in noodgevallen. WAGNER Nederland B. V. Computerweg 1, NL-3542 DP Utrecht Postbus 1045, NL-3600 BA Maarssen Tel. +31 (0) Fax +31 (0) WAGNER Group GmbH, Technische wijzigingen zonder aankondiging voorbehouden. Art.-Nr , versie 02/10, bron: istockphoto.com WAGNER, TITANUS, RACK SENS, MICRO SENS, SUPER SENS, PRO SENS, TOP SENS, OxyReduct, FirExting, VisuLAN zijn geregistreerde handelsmerken van WAGNER Group GmbH. PREVENTIE

Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging

Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging Een blusmiddel voor speciale toepassingen. Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Om in iedere voorkomende situatie een individueel toegesneden

Nadere informatie

EN classificatie: Voor het eerst transparantie voor rookaanzuigsystemen. Branddetectie

EN classificatie: Voor het eerst transparantie voor rookaanzuigsystemen. Branddetectie -classificatie: Voor het eerst transparantie voor rookaanzuigsystemen. Branddetectie Nieuwe Europese regelgeving EN 54-20 Voordelen van TITANUS rookaanzuigsystemen. Nieuwe Europese regelgeving EN 54-20.

Nadere informatie

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Overzicht producten... blz 3. Buizennet... blz 4-8. Vereenvoudigd buizennet...

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Overzicht producten... blz 3. Buizennet... blz 4-8. Vereenvoudigd buizennet... Index Algemene omschrijving......................................................... blz 2 Blokschema.................................................................. blz 2 Overzicht producten...........................................................

Nadere informatie

500 Serie Rookmelders De kunst van onzichtbare rookdetectie

500 Serie Rookmelders De kunst van onzichtbare rookdetectie 500 Serie Rookmelders De kunst van onzichtbare rookdetectie 1 2 Stevige bescherming, praktisch onzichtbaar Brandbeveiliging is van essentieel belang heden ten dage. Hotels, openbare gebouwen en particuliere

Nadere informatie

Eersteklas brandbeveiliging voor luxe hotel Kempinski Hotel The Dome in Turkije installeert een compleet branddetectiesysteem van Bosch.

Eersteklas brandbeveiliging voor luxe hotel Kempinski Hotel The Dome in Turkije installeert een compleet branddetectiesysteem van Bosch. Eersteklas brandbeveiliging voor luxe hotel Kempinski Hotel The Dome in Turkije installeert een compleet branddetectiesysteem van Bosch Kempinski 2 Uitgebreid, geavanceerd branddetectiesysteem van Bosch

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Products Process safety

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Products Process safety Kracht door samenwerking VDL Industrial Products Process safety VDL Industrial Products is actief op verschillende terreinen: Explosie-onderdrukking Explosie-ontlasting (venting) Explosie-ontkoppeling

Nadere informatie

Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement

Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement VisuLAN Het netwerkgebaseerde Risicobeheerssysteem Alle informatie direct beschikbaar In geval van nood verkeerde reacties vermijden Voor elke deeltaak

Nadere informatie

3KSplus. Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging

3KSplus. Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging 3KSplus Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging 3KSplus gepatenteerde technologie & gebruik onder de zwaarste omstandigheden 3KSplus is het mechanische sluitsysteem met de hoogste weerstand.

Nadere informatie

STROOM WEG, GEGEVENS WEG, KLANTEN WEG. OxyReduct. Bij andere brandbeveiligin. moet u d e spanni n g u itsc h a k e l e n. M et onze b randpreventieopl

STROOM WEG, GEGEVENS WEG, KLANTEN WEG. OxyReduct. Bij andere brandbeveiligin. moet u d e spanni n g u itsc h a k e l e n. M et onze b randpreventieopl STROOM WEG, GEGEVENS WEG, KLANTEN WEG. OxyReduct Bij andere brandbeveiligin g sopl ossi n g en moet u d e spanni n g u itsc h a k e l e n. M et onze b randpreventieopl ossi n g en ni et. ALS DE VLAMMEN

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

FAS-420-TM Serie Rookaanzuigsystemen LSN improved version

FAS-420-TM Serie Rookaanzuigsystemen LSN improved version Branddetectiesystemen FAS-420-TM Serie Rookaanzuigsystemen LSN improved version FAS-420-TM Serie Rookaanzuigsystemen LSN improved version Voor aansluiting op brandmeldcentrales FPA-5000 en FPA-1200 met

Nadere informatie

Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen. ES Line

Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen. ES Line Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen Dit noem ik nu veiligheid! F. de Visser, installateur Het concept Professionele technologie voor veiligheid in kleine/middelgrote gebouwen.

Nadere informatie

ascom brandmeldsystemen betrouwbaarheid en keuzevrijheid

ascom brandmeldsystemen betrouwbaarheid en keuzevrijheid betrouwbaarheid en keuzevrijheid 2 Optimale brandveiligheid kan veel menselijk leed voorkomen en houdt de schade aan milieu, gebouwen en inventaris beperkt. Daarom moet uw systeem voor branddetectie voldoen

Nadere informatie

420 Serie Automatische Brandmelder Intelligente detectie voor superieure bescherming

420 Serie Automatische Brandmelder Intelligente detectie voor superieure bescherming Ultieme precisie met Dual Ray Technologie 420 Serie Automatische Brandmelder Intelligente detectie voor superieure bescherming 2 420 Serie Automatische Brandmelder Intelligente detectie voor superieure

Nadere informatie

Het beste alternatief: Siemens Aspirating Smoke Detectors

Het beste alternatief: Siemens Aspirating Smoke Detectors Het beste alternatief: Siemens Aspirating Smoke Detectors Building Technologies Brand kan het einde van een bedrijf betekenen Een brand kan niet alleen levens kosten en materiële schade veroorzaken, maar

Nadere informatie

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie 2 Een brandmeldcentrale die eenvoudig is te installeren, configureren, te onderhouden en te gebruiken. LCD-scherm met statusindicatie

Nadere informatie

Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie

Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie Wi-Safe 2 producten van FireAngel Technische voorsprong Intelligente detectietechnologie FireAngel rook- en hittemelders zijn uitgerust met de nieuwste detectietechnologie

Nadere informatie

Beheer brandmeldinstallaties

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties Nieuwe technieken en Certificering Siemens Fire Detection Brandrisico en de mogelijke consequenties Branddetetctie Automatisch blussen Evacuatie management Gevaren meldsysteem

Nadere informatie

Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu

Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu Waarom een rookmelder? Elke dag breekt er in zo n 20 woningen in Nederland brand uit. Ruwweg 7.500 woningbranden

Nadere informatie

4KS. Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging

4KS. Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging 4KS Het uitstekende systeem voor optimale beveiliging 4KS gepatenteerde technologie & gebruik onder de zwaarste omstandigheden 4-cur 4KS is het mechanische sluitsysteem met de hoogste weerstand. Met de

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

Brandbeveiliging in het hart van datacenters

Brandbeveiliging in het hart van datacenters Brandbeveiliging in het hart van datacenters Wij begrijpen uw zakelijke omgeving en uw uitdagingen Brandveiligheid is vandaag de dag een grote uitdaging voor bedrijven De veiligheidsproblemen voor computerruimten

Nadere informatie

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100 Inhoudelijke verschillen Inleiding De DTD S21-100 bestaat uit 2 delen: DTD S21-100 deel 1: Technische regels DTD S21-100 deel 2: Kwalificaties en competenties

Nadere informatie

Sjaak Taal VEBON Branddetectie

Sjaak Taal VEBON Branddetectie Sjaak Taal VEBON Branddetectie NVBR- Netwerkdag Verificatie : 15-11-2011 Voorkomen Nodeloze alarmmeldingen In Nederland dienen alle toegepaste melders EN54 goedgekeurd te zijn Dus alle doormeldingen worden

Nadere informatie

Industrie en kritische infrastructuur. Intelligent Process Monitoring for the Industry and Critical Infrastructure MOBOTIX

Industrie en kritische infrastructuur. Intelligent Process Monitoring for the Industry and Critical Infrastructure MOBOTIX Industrie en kritische infrastructuur Intelligent Process Monitoring for the Industry and Critical Infrastructure The intelligent use of Thermal Radiometry and event management allows us to reliably monitor

Nadere informatie

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Overzicht producten... blz 3. Gevoeligheid... blz 4

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Overzicht producten... blz 3. Gevoeligheid... blz 4 Index Algemene omschrijving......................................................... blz 2 Blokschema.................................................................. blz 2 Overzicht producten...........................................................

Nadere informatie

Perfect Places. Perfect Places

Perfect Places. Perfect Places 1 Doelgericht Waarom? Wat is aanvaardbaar? Competentie Het voorwerp van de analyse Het vakgebied De methode(s) Teamwerk Management Experten 2 3 4 5 6 Risicoanalyse en evaluatie van de behoeftes - Basisstudie

Nadere informatie

ICS. Het uitgekiende systeem voor uitstekende beveiliging

ICS. Het uitgekiende systeem voor uitstekende beveiliging ICS Het uitgekiende systeem voor uitstekende beveiliging ICS unieke technologie & professionele toepassingen ICS is het intelligente systeem onder de mechanische sluitsystemen. Met een uitgekiende, unieke

Nadere informatie

opbouwmateriaal sensoren

opbouwmateriaal sensoren 05 opbouwmateriaal sensoren Sensoren Voor meer comfort en veiligheid Automatisch aan- en uitschakelen. Het biedt meer comfort, maar ook meer veiligheid. De rookmelder laat zich onopvallend installeren

Nadere informatie

Rook- en Warmte Afvoer installaties

Rook- en Warmte Afvoer installaties Rook- en Warmte Afvoer installaties VBE Themabijeenkomst 2 juni 2010 Introductie P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE Senior projectleider brandbeveiliging R2B Inspecties B.V. Docent Avans+ en Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Weet u zeker, dat u veilig bent?

Weet u zeker, dat u veilig bent? Weet u zeker, dat u veilig bent? Snelstmogelijke branddetectie! Brandveiligheid voor schakel- en serverkasten ultracompact, met 482,6 mm maximale bescherming! inbouw breedte (19 ) Kleine oorzaak - grote

Nadere informatie

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Veel zorginstellingen hebben te maken met personele onderbezetting. Lastig in de dagelijkse praktijk,

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u.

Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u. Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u. Planning Modernisering ja of nee, nu of later. Onze vakmensen geven u graag advies over de optimale oplossing voor uw

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Industrial Services In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Geen concessies ten aanzien van veiligheid Elektrische veiligheid in de dagelijkse werkomgeving of in openbare ruimten lijkt

Nadere informatie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Brandveiligheid Technische regelgeving en normalisatie Bart Vanbever Lead Expert Fire Safety NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Doel van deze presentatie Een handleiding voor: Toepassing

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

MCS. Het baanbrekende systeem voor ongeëvenaarde veiligheid

MCS. Het baanbrekende systeem voor ongeëvenaarde veiligheid MCS Het baanbrekende systeem voor ongeëvenaarde veiligheid MCS unieke technologie & complexe toepassingen Magn De veiligheidstechniek van MCS werd in nauwe samenwerking met technische universiteiten ontwikkeld

Nadere informatie

Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Minimale inbouwruimte garandeert maximaal frisse lucht Iedereen stelt prijs op een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

STOW mobile. De ideale oplossing voor compacte opslag in combinatie met toegankelijkheid van elke pallet.

STOW mobile. De ideale oplossing voor compacte opslag in combinatie met toegankelijkheid van elke pallet. STOW mobile De ideale oplossing voor compacte opslag in combinatie met toegankelijkheid van elke pallet. mobiele pallet stellingen De Stow Mobile verrijdbare stelling is een systeem met hoge dichtheid

Nadere informatie

ALLES OP VOORRAAD. A MAAR DE GROTE VRAAG A BLIJFT: IS ALLES VEILIG?

ALLES OP VOORRAAD. A MAAR DE GROTE VRAAG A BLIJFT: IS ALLES VEILIG? ALLES OP VOORRAAD. A MAAR DE GROTE VRAAG A BLIJFT: IS ALLES VEILIG? I n div iduel e b randbeveilig i n g s - opl ossi n g en voor mag azijn en l o gisti e k SLECHTS EEN BEETJE ROOK. GEEN GEWONDEN. VOORRAAD

Nadere informatie

FIRET MARINE. DE BESCHERMING TEGEN BRAND DIE MET U MEEVAART.

FIRET MARINE. DE BESCHERMING TEGEN BRAND DIE MET U MEEVAART. FIRET MARINE. DE BESCHERMING TEGEN BRAND DIE MET U MEEVAART. HET TIJDPERK VAN BRAND IS VOORBIJ. HET TIJDPERK FIRET MARINE IS AANGEBROKEN. De tijd van onverwachtse branden in de nautische sector is voorgoed

Nadere informatie

BRAND IN UW BEDRIJF!!! JE MOET ER NIET AAN DENKEN.

BRAND IN UW BEDRIJF!!! JE MOET ER NIET AAN DENKEN. BRAND IN UW BEDRIJF!!! JE MOET ER NIET AAN DENKEN. Mocht het toch gebeuren en men is aanwezig dan kunt u dikwijls door snel ingrijpen uitbreiding voorkomen. Door deze actie en hopelijk beperkte brandschade

Nadere informatie

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie 2 Een brandmeldcentrale die eenvoudig is te installeren, configureren, te onderhouden en te gebruiken. LCD-scherm met statusindicatie

Nadere informatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie PDF documentatie Diesel roterende UPS systemen Ride Through systemen Aggregaten Algemeen AA Energy Services verhuurt Uninterruptible Power Supply (UPS) systemen en stroomvoorzieningen. Onze huurvloot omvat

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

Blue Line-inbraakdetectors

Blue Line-inbraakdetectors Blue Line-inbraakdetectors 2 Méér dan alleen een detector Of u nu een woning bezit of een bedrijf runt, u hebt een beveiligingssysteem nodig waarop u kunt vertrouwen. De Blue Lineinbraakdetectors houden

Nadere informatie

C C C C C C C. Geautomatiseerd kwaliteitsmanagement voor de restaurantketens.

C C C C C C C. Geautomatiseerd kwaliteitsmanagement voor de restaurantketens. C C C C C C C Geautomatiseerd kwaliteitsmanagement voor de restaurantketens. Normen naleven, kwaliteit verhogen en kosten verlagen met de digitale complete oplossing testo Saveris Restaurant. Digitale

Nadere informatie

Asset Management als bindende factor

Asset Management als bindende factor Asset Management Asset Management als bindende factor Eigenaren, investeerders, beheerders, exploitanten en verzekeraars hebben allen tenminste één ding met elkaar gemeen. Het beheer en het onderhoud van

Nadere informatie

Besam IFD type EN, TF en TM

Besam IFD type EN, TF en TM Besam IFD type EN, TF en TM Industriële snelvouwdeuren Ideaal voor een snelle doorgang bij middelgrote tot grote entrees ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Verkrijgbaar in vele aantrekkelijke

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

Een traditie van kwaliteit en innovatie

Een traditie van kwaliteit en innovatie Een traditie van kwaliteit en innovatie Al meer dan 100 jaar staat de naam Bosch voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Bosch Security Systems is er trots op u een breed pakket van systemen en componenten

Nadere informatie

FirExting. Blussysteem met edelgassen. Stikstof Argon IG541

FirExting. Blussysteem met edelgassen. Stikstof Argon IG541 FirExting Blussysteem met edelgassen Alle branden kunnen snel en doeltreffend met edelgassen worden g eblust. Stikstof Argon IG41 BETROUWBAAR BLU SSEN Z O NDER SCHADE EN RESTEN. WAGNER biedt totaaloplossingen:

Nadere informatie

Productbrochure. Leitz Reference Xe. Coördinatenmeetmachine

Productbrochure. Leitz Reference Xe. Coördinatenmeetmachine Productbrochure Leitz Reference Xe Coördinatenmeetmachine 2 Leitz Reference Xe Coördinatenmeetmachine De CMM voor kleine en middelgrote ondernemingen Leitz Reference Xe Kleine en middelgrote ondernemingen,

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

De nieuwe manier van energiebeheer in gebouwen en wooncomplexen

De nieuwe manier van energiebeheer in gebouwen en wooncomplexen close to you CITY Een schat aan informatie voor gebouwbeheerders, investeerders, architecten, planners en installateurs. Bezoek de City en doe uw voordeel met de geboden oplossingen: De combinatie van

Nadere informatie

Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren.

Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren. Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren. Minder hindernissen meer verkoop De nieuwste trend zijn douchevloeren, die heel wat nieuwe mogelijkheden bieden voor ontwerpers en installateurs. Geberit

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit:

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit: C D E LG Electronics Commercial Airconditioners Kanaal unit Wanneer u een perfect binnenklimaat wenst, maar de installatie niet zichtbaar in uw ruimte wilt hebben, biedt de kanaal unit esthetisch de mooiste

Nadere informatie

Efficiëntie waar de ruimte beperkt is

Efficiëntie waar de ruimte beperkt is Beko Producten DRYPOINT M PLus Drogen Efficiëntie waar de ruimte beperkt is DRYPOINT M PLUS de all-in-one oplossing voor filtratie en droging BEKO Producten Drogers DRYPOINT M PLUS Twee-in-een: het succesvolle

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

FIRET ENERGY. BESCHERMING TEGEN BRAND, ZOWEL THUIS ALS OP HET WERK.

FIRET ENERGY. BESCHERMING TEGEN BRAND, ZOWEL THUIS ALS OP HET WERK. FIRET ENERGY. BESCHERMING TEGEN BRAND, ZOWEL THUIS ALS OP HET WERK. HET TIJDPERK VAN BRAND IS VOORBIJ. HET TIJDPERK VAN FIRET ENERGY IS AANGEBROKEN. De tijd van onverwachtse branden is voorgoed voorbij:

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

FIRET VEHICLE. BESCHERMING TEGEN BRAND DIE MET U MEEREIST.

FIRET VEHICLE. BESCHERMING TEGEN BRAND DIE MET U MEEREIST. FIRET VEHICLE. BESCHERMING TEGEN BRAND DIE MET U MEEREIST. HET TIJDPERK VAN BRAND IS VOORBIJ. HET TIJDPERK VAN FIRET VEHICLE IS AANGEBROKEN. De tijd van onverwachtse branden is voorgoed voorbij: Firet

Nadere informatie

Snelle, betrouwbare branddetectie voor veeleisende omgevingen. FAAST 8100E aspiratie rookdetectie

Snelle, betrouwbare branddetectie voor veeleisende omgevingen. FAAST 8100E aspiratie rookdetectie Snelle, betrouwbare branddetectie voor veeleisende omgevingen FAAST 8100E aspiratie rookdetectie Geen ruimte voor compromissen Datacentra, musea, penitentiaire inrichtingen en winkelcentra: het zijn slechts

Nadere informatie

NEDERLANDSCHE OMROEP-ZENDERMAATSCHAPPIJ N.V. Videotrolley. Vanaf de grond tuidraden onderhouden

NEDERLANDSCHE OMROEP-ZENDERMAATSCHAPPIJ N.V. Videotrolley. Vanaf de grond tuidraden onderhouden NEDERLANDSCHE OMROEP-ZENDERMAATSCHAPPIJ N.V. Videotrolley Vanaf de grond tuidraden onderhouden 2 Nozema Volautomatisch, veilig en efficiënt Goed onderhoud is behoud Tuidraden bepalen de stabiliteit van

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

Een betere beveiliging van uw zorginstelling met mechanische sluitsystemen

Een betere beveiliging van uw zorginstelling met mechanische sluitsystemen White paper Een betere beveiliging van uw zorginstelling met mechanische sluitsystemen Kwaliteit en betrouwbaarheid, daar staan alle Kaba-producten om bekend. Ultramoderne techniek en uitermate hoge nauwkeurigheid

Nadere informatie

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare 1 Live data, 24/7/365 Pharma & Healthcare 2 Dyzle Pharma & Healthcare Index 04 06 Vision Control Met behulp van DyzleLiveWare krijgt u meer inzicht in kritische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit

Nadere informatie

Ontruimingsalarmering. Professionele ontruimingsalarmering met gesproken woord VARIODYN D1

Ontruimingsalarmering. Professionele ontruimingsalarmering met gesproken woord VARIODYN D1 Ontruimingsalarmering Professionele ontruimingsalarmering met gesproken woord VARIODYN D1 Het toepassingsgebied van ontruimingsalarmeringssystemen omvat niet enkel gebouwen waar bezoekers in groten getale

Nadere informatie

KOELRUIMTE LUCHTGORDIJN. IsolAir

KOELRUIMTE LUCHTGORDIJN. IsolAir KOELRUIMTE LUCHTGORDIJN IsolAir IsolAir koelruimte luchtgordijn Klimaatscheiding zonder warmtetoevoer Optimale klimaatscheiding Het Biddle IsolAir koelruimteluchtgordijn is de perfecte oplossing voor interne

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Rookmelder basic 1144 02

Montage- en bedieningshandleiding. Rookmelder basic 1144 02 Montage- en bedieningshandleiding Rookmelder basic 1144 02 Inhoudsopgave Productkenmerken...3 Werking...3 Veiligheidsaanwijzingen...4 Correct gedrag bij brand...5 Montagelocatie...6 Ongeschikte montagelocaties...9

Nadere informatie

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WeesVeilig beveiligt WeesVeilig zorgt voor een goed gevoel WeesVeilig weet waar men op moet letten als het gaat om het voorkomen van brand en inbraak. Een modern alarmsysteem

Nadere informatie

LUCHTBEHANDELING, EEN CRUCIALE INVESTERING KWALITEITSLUCHT VAN ATLAS COPCO, DE SLIMME KEUZE WAAROM KWALITEITSLUCHT

LUCHTBEHANDELING, EEN CRUCIALE INVESTERING KWALITEITSLUCHT VAN ATLAS COPCO, DE SLIMME KEUZE WAAROM KWALITEITSLUCHT KOELDROGERS FX 1-22 LUCHTBEHANDELING, EEN CRUCIALE INVESTERING KWALITEITSLUCHT VAN ATLAS COPCO, DE SLIMME KEUZE WAAROM KWALITEITSLUCHT ATLAS COPCO FX: BETROUWBARE DROGE LUCHT Perslucht bevat olie, vaste

Nadere informatie

Veelzijdigheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem 5 voor sociale alarmering

Veelzijdigheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem 5 voor sociale alarmering Veelzijdigheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem 5 voor sociale alarmering 2 Ruim baan voor meer efficiency Een goede basis leidt tot succes Een onmiddellijke reactie op noodoproepen,

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Temperatuur regeling. Super stil. Comfort. Lucht toevoer. Comfort 2016 BNLX 5 A NS DE G ARA NTIE

Temperatuur regeling. Super stil. Comfort. Lucht toevoer. Comfort 2016 BNLX 5 A NS DE G ARA NTIE Temperatuur regeling Super stil Comfort Lucht toevoer 5 JAAR GARANTIE 5 A NS DE G ARA NTIE Comfort 2016 BNLX Comfort Dankzij het innovatieve ontwerp voelt de eindgebruiker zich altijd comfortabel Super

Nadere informatie

Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie.

Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Performance Ratio Een kwaliteitscriterium voor uw PV-installatie Inhoud De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Concreet verwijst

Nadere informatie

Nieuwe installatienorm voor branddetectie. Ing. Bart Vanbever. PgD FSE - Expert Fire Safety - Agoria. bart.vanbever@agoria.be

Nieuwe installatienorm voor branddetectie. Ing. Bart Vanbever. PgD FSE - Expert Fire Safety - Agoria. bart.vanbever@agoria.be Nieuwe installatienorm voor branddetectie Ing. Bart Vanbever PgD FSE - Expert Fire Safety - Agoria bart.vanbever@agoria.be Doel van deze presentatie De belangrijkste nieuwe aspecten in prnbn S21-100-1

Nadere informatie

Rookmelder RM Rook- en warmtemelder RM 3000 en WM met relais sokkel RS 3000 t.b.v. vastzetinrichtingen. Technische gegevens

Rookmelder RM Rook- en warmtemelder RM 3000 en WM met relais sokkel RS 3000 t.b.v. vastzetinrichtingen. Technische gegevens Rookmelder RM 3000 met relais sokkel RS 3000 t.b.v. vastzetinrichtingen De DICTATOR rookmelder RM3000 en warmtemelder WM3000 serie worden toegepast bij vastzetinstallaties om branddeuren automatisch te

Nadere informatie

Technologie die werkt en vooruitgaat. ZF-Duodrive: de hydrostatische aandrijving

Technologie die werkt en vooruitgaat. ZF-Duodrive: de hydrostatische aandrijving Technologie die werkt en vooruitgaat. ZF-Duodrive: de hydrostatische aandrijving Tegenwoordig worden vrachtwagens niet enkel gebruikt om van A naar B te rijden, maar ook om werkzaamheden op lage snelheid

Nadere informatie

READY STORAGE. Power out of the Box. PowerSet. Extra power door slimme Turbo-technologie. www.solar-frontier.eu

READY STORAGE. Power out of the Box. PowerSet. Extra power door slimme Turbo-technologie. www.solar-frontier.eu STORAGE READY Power out of the Box. Extra power door slimme Turbo-technologie. tot 10 jaar systeemgarantie 25 jaar lineaire vermogensgarantie 2 jaar gratis monitoring PowerSet Eén systeem, één oplossing

Nadere informatie

Whitepaper. Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven

Whitepaper. Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven Whitepaper Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven 03.2017-001 1 VEBON 2017 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Vlamboogdetectie ZX ronde 18 juni 2017

Vlamboogdetectie ZX ronde 18 juni 2017 Vlamboogdetectie ZX ronde 18 juni 2017 In de nieuwe NEN1010 staat de aanbeveling om in een elektrische installatie voorzieningen te treffen waarmee vlambogen gedetecteerd kunnen worden. Gebleken is namelijk

Nadere informatie

Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG. 45 jaar passie en kwaliteit. Gecertificeerde productielocaties

Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG. 45 jaar passie en kwaliteit. Gecertificeerde productielocaties Intrinsiek veilige temperatuursensoren volgens ATEX-Richtlijn 94/9/EG 45 jaar passie en kwaliteit Gecertificeerde productielocaties Sinds de oprichting in 1968 staat de naam Günther voor vooruitstrevende

Nadere informatie

EPS. Het klassieke systeem voor goede beveiliging

EPS. Het klassieke systeem voor goede beveiliging EPS Het klassieke systeem voor goede beveiliging EPS gepatenteerde technologie & veelzijdige toepassingen Geavance EPS is het klassieke succesnummer onder de mechanische sluitsystemen. Met beproefde technologie

Nadere informatie

Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid

Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid 2 Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid Het Plena Public Address

Nadere informatie

Veel meer dan koude lucht De Truma-klimaatsystemen

Veel meer dan koude lucht De Truma-klimaatsystemen Veel meer dan koude lucht De Truma-klimaatsystemen Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario * met TG 1000 sinus. ** Verwarmingsmodus is boven een buitentemperatuur van ca. 4 C mogelijk.

Nadere informatie

De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera

De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera De MIC Serie 550 Robuuste PTZ-buitencamera 2 MIC Serie 550 De nieuwe norm voor bewaking Aantrekkelijk, compact ontwerp voor onopvallende installatie in bewakingsomgevingen Robuuste, vandalismebestendige

Nadere informatie

The sound of safety. Productbrochure

The sound of safety. Productbrochure T Productbrochure ALGEMEEN In de jaren 70 heeft ons bedrijf als eerste gesproken woord ontruimingssystemen in Nederland geïntroduceerd en heeft zich door specialistische kennis en ruime ervaring ontwikkeld

Nadere informatie

Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor douchevloeren.

Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor douchevloeren. Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor douchevloeren. Inloopdouches zijn de trend. Meer en meer klanten wensen een open ontwerp voor hun douchezone. Minder hindernissen meer verkoop De nieuwste trend

Nadere informatie

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit:

Kanaal unit. LG Electronics Commercial Airconditioners. Specifieke kenmerken van de kanaal unit: LG Electronics Commercial Airconditioners Kanaal unit Wanneer u een perfect binnenklimaat wenst, maar de installatie niet zichtbaar in uw ruimte wilt hebben, biedt de kanaal unit esthetisch de mooiste

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

ATEX ONTSTOFFINGSINSTALLATIES KLANT - LEVERANCIER. Anton Kemp Seminarie ATEX 5/10/2011

ATEX ONTSTOFFINGSINSTALLATIES KLANT - LEVERANCIER. Anton Kemp Seminarie ATEX 5/10/2011 ATEX ONTSTOFFINGSINSTALLATIES KLANT - LEVERANCIER Anton Kemp Seminarie ATEX 5/10/2011 Programma 1. Voorstelling Keller Lufttechnik Benelux 2. Algemeen principe ontstoffingsinstallatie 3. ATEX: Wie doet

Nadere informatie