Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen."

Transcriptie

1 Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen. Branddetectie TITANUS rookaanzuigsystemen: Rookdetectie met hoge gevoeligheid en beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen.

2 Waarom vroegtijdige rookdetectie? Brand: een risico dat niet mag worden onderschat. De ervaring leert dat er te allen tijde rekening moet worden gehouden met het uitbreken van brand. Het feit dat in veel gebouwen tientallen jaren lang geen brand ontbreekt, betekent niet dat er geen gevaar is. Het is eerder een kwestie van toeval dat er nooit iets is gebeurd. [Uittreksel uit een vonnis van de Duitse Oberverwaltungsgericht te Münster 10 A 363/86 v ] 2

3 Een brand kan tal van oorzaken hebben. Tegenwoordig kan een brand meer betekenen dan niet in staat zijn om te leveren, het verlies van marktaandelen en als gevolg daarvan zelfs het faillissement Brandoorzaak van een onderneming. Het grote aantal waardevolle goederen, unieke goederen en strenger wordende eisen voor de beschikbaarheid van goederen en dienstverlening vereisen adequate oplossingen voor brandpreventie. Aandeel Defecte elektrische apparaten en installaties 25,5 % Roken 20,0 % Warme oppervlakken 8,0 % Lassen en slijpen 5,5 % Wrijving 4,5 % Zelfontbrandingen 3,5 % Stralingswarmte 1,0 % Vonken en hitte 3,5 % Chemische reacties 1,0 % Smeulbranden, open Elektrostatische ontladingen 1,0 % vuur, explosies Mechanische vonken 1,0 % Brandstichting 17 % Open vlammen 6,5 % Gesmolten stoffen 1,0 % Blikseminslagen 1,0 % Voornamelijk smeulbranden De industriële ontwikkeling leidt tot eisen voor brandpreventie waaraan conventionele puntmelders vaak niet kunnen voldoen. Uit statistieken van brandoorzaken blijkt dat het merendeel van de vernietigende branden ontstaan door uitgebreide smeulbranden. Terwijl conventionele melders moeten wachten tot de brand een detecteerbare grootte heeft bereikt, kunnen gevoelige rooksensoren deze branden al tijdens de eerste fase herkennen en veel sneller in werking treden om de schade tot een minimum te beperken. 25,5% 68% Voornamelijk 6,5% open vuur Verdeling van brandoorzaken volgens Bussenius 3

4 Meer tijd dankzij branddetectie. Tijdwinst door hogere gevoeligheid. Een vroegtijdige brandherkenning levert de tijdwinst op die essentieel is voor het treffen van tegenmaatregelen. Moderne rookaanzuigsystemen zijn enerzijds in staat branden duizendmaal sneller te detecteren dan puntmelders en kunnen anderzijds branden al in de ontstaansfase herkennen bij een stoffelijke omzetting vanaf 1 g. Daardoor bieden ze een grotere tijdwinst in tegenstelling tot puntvormige rookmelders, die pas in werking treden als een brand al ontstaan is. Het zeer snel kunnen detecteren is natuurlijk afhankelijk van de gevoeligheid van de detectormodule en de toegepaste projectie van het systeem. 4

5 Eenvoudig bereikbaar zodat bedrijfsprocessen niet onderbroken hoeven te worden. Inspecties en onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op een centrale, goed bereikbare plaats. Hierdoor hoeft de te bewaken ruimte niet meer te worden betreden. Het is niet langer noodzakelijk onder het plafond te inspecteren, zoals dat bij conventionele puntmelders wel het geval is. Geen nadelige gevolgen voor het interieur. De rookaanzuigopeningen kunnen dermate onopvallend in het plafond worden aangebracht dat ze het interieur van een ruimte niet nadelig beïnvloeden. Op deze manier worden architecten en ontwerpers niet beperkt bij het uitwerken van hun ideeën en zijn ze volledig vrij in het kiezen van de juiste vormgeving. Goede beveiliging tegen vandalisme. Wat je niet ziet, kun je ook niet vernielen. Doordat de rookaanzuigopeningen nagenoeg onzichtbaar in het plafond kunnen worden geïntegreerd, kunnen vandalen vrijwel nergens toeslaan. Warmtemelder Brandintensiteit (Logaritmische weergave) Goede beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen. Doordat de detectie-eenheid ruimtelijk gescheiden is van de te bewaken ruimte, zijn storende factoren zoals condensvocht en elektromagnetische straling niet van toepassing. De toepassing van filters en geschikte algoritmen garandeert bovendien een betrouwbare detectie in stoffige omgevingen. Conventionele puntmelder Tegenmaatregel Detectie Tegenmaatregel Detectie Rookaanzuigsystemen Tegenmaatregel Detectie Ontsteking/ pyrolyse Smeulbrand Flash over Echte brand [Tijd] Uiterst gevoelige rookaanzuigsystemen in vergelijking met andere technologieën 5

6 Geclassificeerde gevoeligheid. De nieuwe norm NEN EN Sinds juli 2009 is de productnorm NEN EN van kracht voor elke fabrikant en vervaardiger van rookaanzuigsystemen. Met de norm zijn de gevoeligheidsklassen A, B en C voor het eerst ingevoerd. De klasse categoriseert de mate waarin de systemen branden vroegtijdig kunnen detecteren, rekening houdend met het aantal aanzuigopeningen, de gevoeligheid van de melder en de gebruikte toebehoren, zoals het filter. 6

7 Meer transparantie bij de branddetectie. Voor de normatieve bepaling van de klassen zijn proeven met testbranden gedaan, waarbij is gebleken dat de brand zich tot factor 40 minder snel ontwikkelt dan testbranden bij puntmelders. Vanwege ontbrekende normering en regelgeving hebben gevoeligheidsspecificaties van rookmelders tot op heden geen waarde. De invoering van de klas- sen A tot en met C geeft pas uitsluitsel over hoe gevoelig een rookmelder daadwerkelijk is. Door de klassen komt voor het eerst een grote mate van transparantie op de markt en kunnen ontwerpers en eindklanten gelijkmatig duidelijke criteria voor de naleving van een bepaalde veiligheidsbehoefte opstellen. de naleving van een bepaalde gevoeligheidsklasse door een rookaanzuig systeem kan worden vervangen. Daartoe is het vermogen afhankelijk van de gevoeligheid van de melder alsook van het maximale toegestane aantal aanzuig openingen en de toegestane lengte van de aanzuigbuis. Het bewakingsvermogen van een rook aanzuigsysteem kan objectief worden afgeleid uit het aantal puntmelders dat bij Gevoeligheid Toepassingsgebied Klasse A Zeer hoog Zo vroegtijdig mogelijke branddetectie, vooral voor sterk geklimatiseerde ruimtes met een sterke rookverdunning. Klasse B Verhoogd Zeer vroegtijdige branddetectie voor de meeste ruimtes, waarbij waardevolle goederen en/of processen moeten worden veiliggesteld. Klasse C Normaal Vroegtijdige branddetectie voor ruimtes waarin puntmelders (bijv. vanwege onderhoudsredenen) niet toereikend zijn. Toelichting van de klassen A, B en C van de geharmoniseerde norm EN

8 Branddetectie met systeem. Samenstelling en werking van rookaanzuigsystemen. Rookaanzuigsystemen (ook aspiratiesystemen) zijn rookmelders die actief luchtmonsters nemen van de ruimte die wordt bewaakt en de lucht analyseren op de aanwezigheid van rookdeeltjes. De melders bestaan voornamelijk uit een detectie-eenheid en het daarop aangesloten buizenstelsel. De luchtstroom voor het nemen van luchtmonsters wordt met behulp van een ventilator gemaakt. Een sensoranalyse van de luchtstroom, die het buizenstelsel continu op breuk en verstopping controleert, zorgt dat de werking niet wordt verstoord. 8

9 Bewakingsgebied. De aanzuigopeningen in het bewakingsgebied zijn zodanig afgesteld dat via elke opening zoveel mogelijk dezelfde hoeveelheid lucht wordt aangezogen. Het bewakingsgebied is door de indeling gelijk voor elke aanzuigopening, zoals bij puntmelders. Gecombineerd effect. Er is sprake van een combinatie-effect als meerdere aanzuigopeningen in één ruimte tegelijkertijd beginnende rook aanzuigen. Hierdoor kan het rookaanzuig systeem veel eerder in werking treden. In hoge ruimtes bedraagt dit combinatieeffect vaak tot 50%, maar dit kan al naar gelang de oppervlakte en de hoogte van de ruimte zelfs nog worden vergroot. Aanzuigopeningen Buizenstelsel Brandmeldcentrale Detectieeenheden Functioneel principe (vereenvoudigd) 9

10 TITANUS betekent gepatenteerde voorsprong. Voor uiteenlopende toepassingsgebieden. TITANUS -rookaanzuigsystemen hebben dankzij hun uitstekende betrouwbaarheid, gevoeligheid en beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen al jaren hun nut bewezen in uiteenlopende toepassingsgebieden. De systemen, die aan EN voldoen, bewijzen juist in gebieden met speciale detectie-eisen en lastige omgevingsomstandigheden op indrukwekkende wijze hun leiderschap op het gebied van de technologie. Dit illustreert de omvangrijke ontwerpmogelijkheden van WAGNER voor alle klassen van de nieuwe norm, waarmee een nieuwe maatstaf is gezet. 10

11 Een brandpreventieconcept is tegenwoordig onontbeerlijk vanwege het grote aantal waardevolle zaken en de strenge eisen die aan de beschikbaarheid worden gesteld. TITANUS -rookaanzuigsystemen bieden de doorslaggevende voordelen voor de uitvoering van concepten die aan de moderne eisen zijn aangepast. Maximale tijdwinst door hoge gevoeligheid. WAGNER heeft met de komst van HPLS (High Power Light Source) een essentiële stap voorwaarts gezet op het gebied van de lichtbrontechnologie: HPLS is robuuster en reageert gevoeliger op rookdeeltjes dan de lasertechniek die tot nog toe werd gebruikt. Bovendien kunnen rookaanzuigsystemen met HPLS bij temperaturen tot -40 C werken. Dankzij de gevoeligheid die duizendmaal hoger is dan die van conventionele puntmelders, bieden TITANUS -rookaanzuigsystemen de tijdwinst die essentieel is voor het treffen van tegenmaatregelen. Goede beveiliging tegen onechte/ ongewenste alarmmeldingen, ook op lastige plekken. De intelligente signaalverwerking LOGIC SENS controleert luchtmonsters op bekende brandeigenschappen. Op basis van jarenlange ervaring is WAGNER erin geslaagd de gepatenteerde signaalverwerking zodanig te perfectioneren dat onechte/ongewenste alarmen ook in zeer moeilijke toepassingsgebieden met uitermate hoge betrouwbaarheid kunnen worden uitgesloten. LOGIC SENS voldoet daarmee aan de eisen van NEN 2535 ter vermijding van onechte/ongewenste alarmmeldingen. Kostenbesparing door een geoptimaliseerde procesketen en een portefeuille van modulaire oplossingen. Kenmerkend voor TITANUS -rookaan zuigsystemen is de modulaire en geoptimaliseerde samenstelling, die duidelijke voordelen biedt. De apparaten zijn zodanig samengesteld dat het ontwerp, de opstelling, de ingebruikname en de inspectie minder tijd in beslag nemen. Daarnaast kunnen ze aan de meest gevarieerde eisen en toepassingsgebieden worden aangepast. Deze eigenschappen leveren een duidelijke kostenbesparing op in vergelijking met andere technologieën. 11

12 Succes door oog voor detail. Een alarm voor elk risico. TITANUS -rookaanzuigsystemen beschikken al naargelang de configuratie over maximaal 3 alarmniveau s voor een trapsgewijs alarmeringsconcept. Het is mogelijk per niveau alarmeringsmiddelen aan te sturen en meldingen weer te geven die voor elk risico geschikt zijn. De Ethernet-netwerkoptie biedt de mogelijkheid een systeem eenvoudig te laten communiceren met een gevaren- en gebouw managementsysteem. 12

13 Gegarandeerde bescherming. WAGNER heeft de uitermate nauwkeurige luchtstroombewaking PIPE GUARD ontwikkeld, waarmee het gehele buizenstelsel continu op breuk en verstopping wordt gecontroleerd. Het systeem reageert al naargelang de instelling, bij een verandering in de luchtstroom van ±10%. De gepatenteerde luchtstroombewaking is voorzien van temperatuurcompensatie en kan luchtdrukafhankelijk worden ingesteld. Gebruik in zeer geluidsarme ruimtes. Juist de ruimtes waarin de eisen voor het interieur of voor een betrouwbare vroegtijdige branddetectie samenvallen met de behoefte van mensen om rustig of geconcentreerd te werken, of te ontspannen, zijn uitermate geschikt voor het gebruik van de stille Silent Technology van WAGNER. De stille TITANUS -apparaten kunnen vanaf 23 db(a) worden ingezet en zetten daarmee een geheel nieuwe standaard. De Silent Technology zorgt ervoor dat eenvoudig kan worden voldaan aan de nationale en internationale gangbare richtlijnen voor lawaaibestrijding (bijv. gezond slapen van de WGO: 30 db(a)). Kostenbesparing bij installatie en onderhoud. Dankzij plug-and-play kunnen TITANUS rookaanzuigsystemen snel en eenvoudig met of zonder extra hulpapparatuur in gebruik worden genomen. De stan daardfunctionaliteit is afhankelijk van het apparaattype vooraf geconfigureerd of kan vlug worden ingesteld. Een diag nosehulpprogramma zorgt ervoor dat het onderhoud vlot verloopt. Daarnaast biedt de modulaire samenstelling de mogelijkheid componenten in korte tijd te verwisselen. Bewaking van afzonderlijke ruimtes. Door middel van het gepatenteerde lokalisatiesysteem ROOM IDENT kan met slechts één detectie-eenheid zeer voordelig tot vijf afzonderlijke ruimtes worden bewaakt. Het wereldwijd unieke principe van ROOM IDENT bestaat uit vier fases: Eerste fase: normale werking. Actief luchtmonsters nemen om deze op mogelijke rookdeeltjes te controleren. Tweede fase: vroegtijdige branddetectie. Bij intern vooralarm worden rookdeeltjes in tegenovergestelde richting weg geblazen. Derde fase: vaststellen. Meten hoe lang het duurt voordat de rook opnieuw in de detectormodule doordringt. Vierde fase: alarmeren. Bij het bereiken van het hoofdalarm wordt alarm geslagen en gelijktijdig de nevenindicator aangestuurd. 13

14 Een geschikte oplossing voor elke toepassing. Toegesneden op elke behoefte en kostenbesparend. Dankzij de modulaire samenstelling van de TITANUS productreeks kunnen eisen voor kwaliteit en betrouwbare werking zonder inperking worden gecombineerd met een hoge mate van variabele inzet en een eenvoudige hantering. De productportefeuille van de TITANUS -reeks bevat voor vrijwel elke behoefte van de klant een voordelige oplossing op maat. 14

15 Voor ruimtes met uiteenlopende afmetingen. De inzetbaarheid van de reeks TITANUS -rookaanzuigsystemen loopt uiteen van kleine ruimtes en installaties tot het maximaal toegestane aantal bewakingsruimtes. Voor lastige omgevingsomstandigheden. Door gebruik te maken van de lichtbrontechnologie HPLS kunnen TITANUS rookaanzuigsystemen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 C en +60 C. Zodoende kunnen de systemen ook in diepvriesruimtes worden geïmplementeerd. Dankzij zeer geavanceerde, gepatenteerde algoritmen voor branddetectie, alsook een groot aantal toebe- horen, kunnen de systemen bovendien talloze malen hun nut bewijzen in zowel extreem stoffige ruimtes (bijv. tunnels en recyclinginstallaties) als ruimtes met condensvocht. Technologie op maat. TITANUS -rookaanzuigsystemen kunnen op voordelige wijze per situatie worden aangepast. Hiertoe heeft WAGNER al jarenlang het grootste en meest modulaire productgamma ter wereld. 15

16 Veel inzetgebieden. In ruimtes waar vroegtijdige branddetectie essentieel is. In lastig te bereiken ruimtes. Bijvoorbeeld voor EGB- en tele- Bijvoorbeeld in magazijnen met communicatiedoeleinden, halfge- hoge stellingen, atria en hoge leiderindustrie. ruimtes. Tot een minimum terugbrengen De werking van de rookmelder van de bedrijfsuitvaltijd door vroeg- kan snel en eenvoudig worden tijdige branddetectie; duizend- gecontroleerd doordat de detectie- maal zo gevoelig als traditionele, eenheid op een goed bereikbare puntmelders. plek wordt geïnstalleerd. In aangrenzende ruimtes. In zeer stoffige ruimtes. Bijvoorbeeld in hotelkamers, zie- Bijvoorbeeld in recyclinginstalla- kenhuizen, scheepscabines, coupés ties, tunnels en papierfabrieken. en gevangeniscellen. Goede beveiliging tegen onechte/ Voordelige bewaking van maximaal ongewenste alarmmeldingen door vijf aangrenzende ruimtes met een combinatie van een robuuste vaststelling van de brandhaard. technologie met passende toebehoren, zoals speciale filters en een systeem dat verstopping tegengaat. 16

17 In ruimtes waar het interieur een grote rol speelt. In gesloten ruimtes. Bijvoorbeeld in bibliotheken of mo- Bijvoorbeeld in gevangeniscellen, derne en historische gebouwen. kluizen, wapendepots en geconditioneerde ruimtes. Vrijwel onzichtbare plaatsing van het brandmeldsysteem doordat de Gesloten ruimtes hoeven niet meer aanzuigleidingen en openingen te worden geopend voor inspectie- zijn verborgen. en onderhoudswerkzaamheden. In diepvries- en koelruimtes. Techniek moet alltijd beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld in diepvriesruimtes en Bijvoorbeeld in schakelkasten, pro- onverwarmde magazijnen. ductiefaciliteiten en serverruimtes. Een brand kan zelfs bij -40 C wor- Zo goed mogelijke waarborging den gedetecteerd door de innovati- van de beschikbaarheid van eve lichtbrontechnologie HPLS en kritische productie- en communi- door speciale diepvriesapparatuur catiefaciliteiten door vroegtijdige met toebehoren. branddetectie, zodat tijdig kan worden ingegrepen. In kleine ruimtes. In onbemande ruimtes. Bijvoorbeeld in kabelgoten, kabel- Bijvoorbeeld in windturbines en putten en tussenvloeren. grote transformatorkasten. Optimale brandpreventie in ruimtes Voordelige bewaking van kleine die te klein zijn om een conven- ruimtes, die eventueel op afstand tioneel brandmeldingsysteem te kunnen worden gecontroleerd installeren. (vooral voor afgelegen, gedecentraliseerde installaties). In ruimtes met elektromagnetische velden. In ruimtes met condensvocht. Bijvoorbeeld in hoogspannings - Bijvoorbeeld in sauna s, koelruim- in stallaties en transformatorkasten. tes en onverwarmde magazijnen. Branddetectie die niet wordt Bestand tegen condensvocht door beïnvloed door elektromagnetische een condensvat vóór de detectie- velden of radioactieve straling eenheid te plaatsen. doordat de detectie-eenheid buiten de te bewaken ruimte wordt geplaatst. 17

18 De passende oplossing voor uw onderneming. Altijd bij u in de buurt. Met meer dan 30 jaar geëngageerde ontwikkelingswerkzaamheden en de ervaring uit ontelbare, wereldwijd gerealiseerde projecten is WAGNER technologisch leider op het gebied van brandbeveiliging. Een internationaal opgebouwd netwerk van vestigingen, dochtermaatschappijen en samenwerkingspartners weerspiegelt de hoge service-eisen en toont het in hoge mate op de klant gerichte denken. 18

19 Advies en onderhoud. De brandpreventieoplossingen van WAGNER staan voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid op het gebied van brandpreventie, ook juist bij extreme omstandigheden of eisen. Vooral in dergelijke ruimtes is professioneel advies van belang voor een goede werking van de bescherming. Vanzelfsprekend maakt de dienstverlening daarom deel uit van het product. Deskundige verkooptechnici ter plaatse geven u graag advies en helpen u in alle opzichten met uw project: van de aanbesteding en het ontwerp tot de begeleiding bij de installatie. Planning en ontwerp. Is een aanvraag zeer complex en gaat die de mogelijkheden van de conventionele systemen te boven, dan bieden wij u een oplossing aan. Deel met ons uw vraagstuk wij ontwikkelen de geschikte oplossing voor u. Behalve een grondig advies vormt een intensief planningsproces het belangrijkste gedeelte van ons werk en van uw project. Klantenservice. Ingeval van een storing staat de klant enservice van ons en van onze partners voor u klaar om u eventueel te helpen. Onderhoudstechnici zijn binnen korte tijd bij u ter plaatse om u zo snel mogelijk te helpen. 19

20 OxyReduct Het ontstaan van brand actief voorkomen. OxyReduct is de innovatieve vorm van brandpreventie. DETECTIE TITANUS Vroegtijdige branddetectie met TITANUS waarborgt een maximale tijdwinst voor het treffen van tegenmaatregelen. BESTRIJDING FirExting FirExting brandblussing met gasvormige blusmiddelen. COÖRDINATIE VisuLAN Veiligheidstechnologie met VisuLAN geïntegreerd aansturen, dat betekent absolute betrouwbaarheid, optimaal comfort en belangrijke voordelen in noodgevallen. WAGNER Nederland B. V. Computerweg 1, NL-3542 DP Utrecht Postbus 1045, NL-3600 BA Maarssen Tel. +31 (0) Fax +31 (0) WAGNER Group GmbH, Technische wijzigingen zonder aankondiging voorbehouden. Art.-Nr , versie 02/10, bron: istockphoto.com WAGNER, TITANUS, RACK SENS, MICRO SENS, SUPER SENS, PRO SENS, TOP SENS, OxyReduct, FirExting, VisuLAN zijn geregistreerde handelsmerken van WAGNER Group GmbH. PREVENTIE

FirExting. Blussysteem met edelgassen. Stikstof Argon IG541

FirExting. Blussysteem met edelgassen. Stikstof Argon IG541 FirExting Blussysteem met edelgassen Alle branden kunnen snel en doeltreffend met edelgassen worden g eblust. Stikstof Argon IG41 BETROUWBAAR BLU SSEN Z O NDER SCHADE EN RESTEN. WAGNER biedt totaaloplossingen:

Nadere informatie

SSA 2011 editie. Hacousto. Protec. Protec Brandbeveiliging B.V. Communicatie - Video - Security Solutions

SSA 2011 editie. Hacousto. Protec. Protec Brandbeveiliging B.V. Communicatie - Video - Security Solutions SSA 2011 editie Hacousto Communicatie - Video - Security Solutions Hacousto Communicatie - Video - Security Solutions Protec Protec Brandbeveiliging B.V. Protec Protec Brandbeveiliging B.V. VIDEOTECHNIEK

Nadere informatie

Data Centers, Algemeen

Data Centers, Algemeen Data Centers, Algemeen Door Eric Lavrijsen LGSR Experts in Green Data Center Solutions White Paper 20 January 2009 www.greenserverroom.org Rev 2009-1 Page 1 of 19 SAMENVATTING Toekomstvastheid van Datacenters

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf Room Airconditioners Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf werken & leven kantoor atelier winkel praktijkruimte studio showroom wachtruimte ClimateCare van Mitsubishi Electric. Je voelt

Nadere informatie

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED. www.emersonprocess.be

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED. www.emersonprocess.be April 2005 De Emerson SIS oplossing Asset Optimization : Haal het maximale uit uw procesinstallaties Automatiserings- strategieën in cgmp installaties Nieuwe hoogwaardige tweedraads transmitter Rosemount

Nadere informatie

Rabobank zet datacenters in Twincenter-concept. Testen en specificeren van kabels voor 10GBASE-T

Rabobank zet datacenters in Twincenter-concept. Testen en specificeren van kabels voor 10GBASE-T In samenwerkingen met datacenterworks mei 2009 management Complexiteit cloud wordt onderschat praktijk Rabobank zet datacenters in Twincenter-concept bekabeling Testen en specificeren van kabels voor 10GBASE-T

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel Warm water DuurzamE Energie Verwarming Energie winnen voor dagelijks gebruik. Warmtepompen Ventilatie Zonnesysteem Onafhankelijk Onafhankelijkheid Onafhankel 01 2012 Duurzame energie. Energievoorziening

Nadere informatie

Brandblussercentrale.com

Brandblussercentrale.com veiligheid inzake automatische ruimte blussystemen Algemeen Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen publicatiebladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

Doelstelling ingediend project

Doelstelling ingediend project Doelstelling ingediend project De doelstelling van het ingestuurde project is om te komen tot een veel beter niveau van brandpreventie. In Nederland is dankzij de gasvondsten in de vorige eeuw erg veel

Nadere informatie

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën VOORWOORD Al jaren behoort Mitsubishi Electric Living Environment Systems tot de marktleidende aanbieders op het gebied van klimatisatietechnologie. De

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management Tijd om grenzen te verleggen. Sommige industrieën accepteren bestaande tekortkomingen als onveranderbaar. Maar om echt te kunnen voorzien

Nadere informatie

moderniseren - engineering - projecten

moderniseren - engineering - projecten TAKING CARE OF YOUR POWER InsulGard Continue online ontladingsmeting Optimaliseer de beschikbaarheid van uw elektrische energie door online ontladingsmeting moderniseren - engineering - projecten Eaton

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

De opkomst van het intelligente datacenter. Werken met Bouwwerk Informatie Model. strategie. management

De opkomst van het intelligente datacenter. Werken met Bouwwerk Informatie Model. strategie. management strategie De opkomst van het intelligente datacenter management Werken met Bouwwerk Informatie Model research Project PEDCA is klaar; nu begint het eigenlijk pas echt dcw maart 2015 in samenwerking met:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Bosch: Oplossingen voor entertainmentinfrastructuur

Bosch: Oplossingen voor entertainmentinfrastructuur België Nederland Bosch Thermotechnology Kontichsesteenweg 60 2630 Aartselaar www.buderus.be www.junkers.be www.bosch-industrial.com Bosch Thermotechniek Zweedsestraat 1 7418 DG Deventer www.bosch-industrial.com

Nadere informatie

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016 LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Airconditioning, verwarming en ventilatie Single- en Multi-Split systemen, VRF en Lossnay 2015/2016 Productinformatie 2015/2016 OVER DEZE CATALOGUS Mitsubishi Electric Europe

Nadere informatie

tec News21 Smart Network Infrastructure SmartFactory - Op weg naar structuren HARTING's Technologie Magazine

tec News21 Smart Network Infrastructure SmartFactory - Op weg naar structuren HARTING's Technologie Magazine tec News21 HARTING's Technologie Magazine Gastbijdrage: Prof. Dr.-Ing. Detlef Zühlke SmartFactory - Op weg naar intelligente infrastructuren Andreas Huhmann Toekomstige structuren Dr. Michael Groß Smart

Nadere informatie

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle 44 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek ONNO DE MAN VAN WASHTEC: SEPTEMBER 2006 Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric Nieuwe

Nadere informatie

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters City Multi VRF Mr. Slim Computerkoeling Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters computerruimtes laboratoria technische ruimtes serverkasten ClimateCare van Mitsubishi Electric.

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014

Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014 1 14 Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014 04 Titelthema: Oplossingen voor de energiewinning en -distributie Onder stroom 06 UPS met krachtige software Power to rely on 08 Invoedingsmanagement

Nadere informatie

Multi Wifi. Dienstbeschrijving

Multi Wifi. Dienstbeschrijving Multi Wifi Dienstbeschrijving Per september 2014 Inhoudsopgave 1. De dienst Multi Wifi 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Toepassingen in de praktijk 4 1.3 De voordelen van Multi Wifi op een rij 5 2. Opbouw Multi

Nadere informatie

Acht essentiële firewallregels

Acht essentiële firewallregels De komst van Web 2.0 heeft een stortvloed van nieuwe dreigingen op gang gebracht. De kans is daarom groot dat uw huidige firewall uw bedrijf niet meer voldoende bescherming biedt. Deze checklist is bedoeld

Nadere informatie

VSK-Special januari. Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE

VSK-Special januari. Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE VSK-Special januari 2008 Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE colofon Inhoudsopgave CV-eBEHEER 4 Vision platform 8 VSK-Special 2008 Oplage: 10.000 exemplaren Uitgegeven

Nadere informatie

Mistgeneratoren. www.smokecloak.be

Mistgeneratoren. www.smokecloak.be Mistgeneratoren www.smokecloak.be beveiliging van uw eigendommen Hoe het allemaal begon... Het ontstaan van de mistgeneratoren is begin jaren negentig eigenlijk een noodgreep geweest van grondlegger Paul

Nadere informatie