Nu weet je het! Personeelsmagazine voor en door UHasselt-personeelsleden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nu weet je het! Personeelsmagazine voor en door UHasselt-personeelsleden"

Transcriptie

1 Nu weet je het! Personeelsmagazine voor en door UHasselt-personeelsleden Nummer 4 12 december 2013 Jaargang 2013

2 INHOUD 03 Cover: Universiteit in verandering 20 VLUP 32 Achter de schermen bij VITO 34 Personeelsweetjes 22 In Beeld: Sinterklaasfeest 24 Dienst in de kijker: faculteitssecretariaat GLW 28 In de prijzen 30 Voor u bezocht 37 In de rand: Seniorenuniversiteit haalt Duitse pers 38 Facts: nieuws uit de faculteiten en instituten 43 Harry Potter 44 Gespot in t gevang: de koning en koningin COLOFON Hoofdredactie: Koen Santermans Redactie: Arne Biesmans, Kaylie Lemmens, Ann T Syen Vormgeving: Dave Bosmans, Liesbeth Driessen Fotografie: Liesbeth Driessen Marc Withofs Druk: Profeeling Verantwoordelijke uitgever: Marie-Paule Jacobs beheerder UHasselt Universiteit Hasselt Campus Hasselt Martelarenlaan 42 B-3500 Hasselt 02

3 COVER INTEGRATIE ZORGT VOOR IMMENSE GROEISPRINT UNIVERSITEIT IN VERANDERING In september 2013 moest de UHasselt niet alleen meer dan nieuwe studenten een nieuwe plaats geven op haar campussen. De universiteit kreeg er ook 200 nieuwe personeelsleden bij. Voor ons was het heel belangrijk dat zij zich snel thuis zouden voelen in onze organisatie, zonder dat we daarbij onze eigen medewerkers uit het oog zouden verliezen, vertelt beheerder Marie-Paule Jacobs. Dat was een zware opdracht die niet zonder slag of stoot is verlopen. Maar uiteindelijk mogen we fier zijn op het eindresultaat. En daarmee is het verhaal nog niet afgelopen, want intussen wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan die andere, nieuwe opleiding: handelswetenschappen. 03

4 COVER DUBBELE UITDAGING DOOR FUSIE HOGESCHOOL PXL De voorzitter van de associatie AUHL, Willy Claes, feliciteerde de associatie Limburg meermaals voor de poolpositie die zij innam bij het vastleggen van alle praktische en logistieke afspraken die met de integratie gepaard gingen. Het was een immense uitdaging, zegt Marie-Paule Jacobs. Doordat de twee hogescholen in onze associatie op het moment van de integratie zelf gingen fusioneren, stonden er werkelijk geen twee stenen meer op elkaar. Alle personeelsleden, alle middelen en alle activiteiten van de PHL, XIOS Hogeschool Limburg en de UHasselt moesten ineens over twee manden in plaats van drie herschikt worden. Een immense opdracht, die grote inspanningen en ontzettend veel tijd kostte. Maar we zijn er al heel vroeg aan begonnen. Voor het rechtstreekse personeel bestond er wel een alomvattend akkoord dat decretaal bepaald was. Dat viel al bij al dus nog wel mee, alhoewel An De Backer er haar handen aan vol gehad heeft om al deze nieuwe personeelsleden onder te brengen in de vakgroepen en faculteiten van de Universiteit Hasselt. Samen met de Statutaire Commissie heeft ze ook enorm veel voorbereidend werk gedaan om de inschaling van het Onderwijzend Personeel (OP 3 - dat zijn de hogeschooldocenten, red.) in het universitair ZAP-kader voor te bereiden. Wat het onrechtstreekse personeel betreft, heeft Yves Soen samen met Geert Masuy en Johan Thijs (de personeelsdirecteuren van resp. PHL en XIOS, red.) ronduit schitterend werk verricht om de indirecte personeelsleden te verdelen over de twee nieuwe instellingen en hen snel een goede plaats te geven. Dat was geen sinecure. Yves heeft samen met de UHasselt-directeuren niet alleen gekeken naar welke personeelsleden we nodig hadden om de groei door de integratie te ondersteunen. Ze brachten ook de intrinsieke groei van de oorspronkelijke UHasselt-activiteiten mee in rekening om ook op die manier nieuwe uitdagingen te creëren voor het hogeschoolpersoneel. En we hebben de personeelsleden bij dit hele proces zo actief mogelijk betrokken. Is dit volledig feilloos verlopen? Neen, dat kan natuurlijk niet bij een groeioperatie van deze omvang. Maar we hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk ontgoochelingen te Nieuwe praktijklokalen voor de kinesisten-in-opleiding. 4

5 COVER We hopen dat niemand het volgend jaar nog heeft over integrerende en oude UHasselt-personeelsleden vermijden. De enkele uitschuivers die zich onderweg toch voordeden, betreuren we heel erg. We beseffen maar al te goed dat dit niet om dossiers gaat, maar om mensen. CLASH VAN ORGANISATIECULTUREN Als je personeelsleden uit drie organisaties wil samenbrengen tot één groep UHasselt-collega s, dan krijg je onvermijdelijk te maken met een clash van organisatieculturen. In de hogescholen onderling bestonden er al heel wat verschillen. Bovendien: de werking van een hogeschool verschilt dan ook nog eens grondig van die van een universiteit. Je wil dat al die nieuwe personeelsleden zich snel thuis voelen in jouw organisatie, maar tegelijkertijd wil je ook je eigen medewerkers niet uit het oog verliezen, aldus Marie-Paule Jacobs. Op dat gebied wil ik echt een pluim geven aan het syndicaal overleg binnen het Personeelsonderhandelingscomité (POC). In alle eerlijkheid keken we daar toch met enige schrik tegenaan. Je weet immers dat de gesprekken al heel snel belanden bij ontzettend gevoelige topics zoals statuten en verlofregelingen. Maar iedereen aan tafel heeft oprecht geluisterd naar de andere partijen en ook daar zijn we geland op een compromis waar iedereen tevreden mee kan zijn. Let wel, het is geen politiehervorming geworden waarin we the best of both worlds gecombineerd hebben tot een superbest scenario, want dat zou op termijn ook onbetaalbaar blijken. In soepele bewegingen van geven en nemen zijn we tot mooie akkoorden gekomen die de goede werking van de UHasselt op lange termijn garandeert. Het hot issue van de verlofregelingen hebben we bijvoorbeeld opgelost door brugdagen niet langer af te trekken van het verlof, maar eraan toe te voegen. Zo heeft het oorspronkelijke personeel van de UHasselt ook een klein beetje haar voordeel gedaan met de integratie. We hebben ernaar gestreefd om vanaf 1 oktober nog maar één type personeelsleden te hebben, nl. het UHasselt-personeelslid. Misschien staan op hun individuele arbeidscontracten nog wel andere dingen en vallen de nieuwe personeelsleden technisch nog onder andere decreten, maar de regelingen rond werktijden, verlof zijn voor iedereen hetzelfde. Dat vinden we belangrijk, want we hopen dat dit onderscheid snel verdwijnt en dat niemand het volgend jaar nog heeft over de integrerende hogeschoolmedewerkers en de oude UHasselt-personeelsleden, zegt Marie-Paule Jacobs tevreden. Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn en er liggen nog heel wat uitdagingen op onze weg, maar we hebben tenminste een stevige en gemeenschappelijke basis om uit te vertrekken. Nu moeten we zo snel mogelijk die andere dingen onderhandelen zoals het evaluatiereglement, de doorstromingsmodaliteiten Daar zijn we al volop mee bezig. CAMPUSSEN NU AL TE KLEIN De integratie luidt een heel nieuw hoofdstuk in voor de UHasselt. Het aantal personeelsleden steeg van naar 1.250, maar ook de studentenaantallen namen significant toe. In een klap kregen we er meer dan studenten bij. Het aantal generatiestudenten 05

6 COVER In een hoger-onderwijslandschap waarin schaalvergroting volop aan de orde is, is een verdere groei de enige weg vooruit verdubbelde in één beweging. Die groeisprint van formaat is goed nieuws voor de toekomst van de UHasselt, maar het brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee, want je moet die nieuwe studenten wel een goede plaats kunnen geven op onze campussen. Voor de faculteit Architectuur en kunst namen we de erfpacht van het architectuurgebouw over zodat zij niet hoefden te verhuizen. Voor de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen maakten we goede afspraken met de Hogeschool PXL en met de KHLim/KU Leuven die samen met ons deze opleidingen inricht zodat ook deze studenten in hun vertrouwde omgeving konden blijven. Maar voor de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (ReKi) stonden we voor de immense opdracht om 700 studenten een nieuwe plek te geven op onze campus in Diepenbeek. Zij hadden nood aan kantoorruimte, leslokalen en praktijklokalen voor de kinesisten-in-opleiding. Zonder de constructieve medewerking van de collega s van de faculteit BEW zouden we daar nooit uit geraakt zijn. Ik ben hen eeuwig dankbaar voor hun bereidwilligheid om hun ruimte ter beschikking te stellen. niet meer aankunnen. Dat is voor een universiteit toch dramatisch. En daar willen we echt iets aan doen. Maar een bouwproject en renovatiewerken van zo n grote omvang vragen tijd. Tijd, die we eigenlijk niet hebben. Daarom denken we eraan om de faculteit BEW volgend academiejaar al meteen op een nieuwe, tijdelijke locatie in de binnenstad onder te brengen. Als we dat voor elkaar krijgen, kunnen we heel wat kostbare tijd besparen. GROEI BIEDT KANSEN De UHasselt groeit ontzettend snel en dat is positief, want schaalgrootte is belangrijk niet alleen voor ons onderwijs, maar ook voor ons onderzoek. In een hoger-onderwijslandschap waarin schaalvergroting volop aan de orde is, is een verdere groei de enige weg vooruit. We hebben van onze maatschappelijke actoren de provincie EEN DERDE UHASSELT-CAMPUS IN DE BINNENSTAD Door die plotse groei en die grote veranderingen wordt het tekort aan ruimte voor de UHasselt weer heel nijpend. En straks komt daar nog de nieuwe opleiding handelswetenschappen bij. Amper een jaar na de opening van de stadscampus in Hasselt, barst de universiteit alweer bijna uit haar voegen. We zijn dan ook ontzettend blij dat er in het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) middelen voorzien zijn voor een nieuw UHasselt-bouwproject op de Herckenrodekazerne in de binnenstad. Zo kunnen we de universiteit verder gaan ontwikkelen volgens het tweecampusmodel, waarbij de centrale diensten en de humane wetenschappen onderdak vinden in campussen in de binnenstad, en de exacte en toegepaste wetenschappen en geneeskunde een plaats krijgen op de groene campus in Diepenbeek. Naar dat model zouden we de volledige faculteit BEW met de nieuwe opleiding handelswetenschappen verhuizen naar de nieuwe campus in de Herckenrodekazerne. Doordat die site maar een boogscheut verwijderd is van de Oude Gevangenis, zouden we de bestaande infrastructuur met cafetaria en auditoria maximaal kunnen benutten voor de faculteiten BEW en Rechten. Op die manier kan de UHasselt een stuk kostprijsefficiënter werken. De verhuis van de faculteit BEW naar de binnenstad biedt bovendien mooie kansen voor de campus in Diepenbeek. De vierkante meter die daar vrijkomt, is broodnodig om ook het toenemend aantal onderzoekers en doctorandi een werkplek te geven op onze universiteit. En om state of the art onderzoeksinfrastructuur bij te bouwen voor o.a. chemie, biologie en ingenieurswetenschappen, want daar begint het gebrek aan moderne onderzoeksfaciliteiten ons stilaan zuur op te breken. We moeten alleszins vermijden dat we door onze verouderde infrastructuur sommige onderzoeksprojecten 06

7 COVER Limburg in de eerste plaats, maar ook van Vlaanderen enorme kansen gekregen om te groeien. Vijftien jaar geleden hadden we hier niet eens van durven dromen. Vandaag moeten we die kansen grijpen en tevreden zijn om de fantastische opportuniteiten die ze de UHasselt bieden. De verankering van de UHasselt in Limburg is iets wat men ons niet meer kan ontnemen. We spelen mee op Vlaams en internationaal niveau en men kan een organisatie van deze omvang niet zomaar meer negeren en vergeten. Die positie biedt ook een zeker comfort aan onze personeelsleden. Toch begrijp ik dat veel personeelsleden die groei ook als een bedreiging ervaren. Mensen houden nu eenmaal niet van verandering. Het boezemt hen angst in. En er is hier veel veranderd: daar kunnen we niet omheen. We zijn niet meer die kleinschalige organisatie waarin iedereen elkaar kent en waarin heel wat dingen aan de koffieautomaat geregeld werden. In een grotere organisatie met werknemers moet je nu eenmaal gaan structureren en bepaalde afspraken en besluitvormingen formaliseren. Dat zo n strakkere organisatiecultuur op weerstand stoot, begrijp ik, Maar het zal toch de enige manier zijn om deze nieuwe en sterkere UHasselt alle kansen te geven in een complexe maatschappij waar ook de buitenwacht ons heel wat eisen oplegt. Hierbij willen we niet blind zijn voor de ontevredenheid die er op dit moment leeft bij het academische korps over de manier waarop universiteiten anno 2013 moeten functioneren. Naast de hoge publicatiedruk wat een academische aangelegenheid vormt kreunt het academische personeel ook onder een toenemende administratieve last, en daar moet ook iets aan gebeuren. GROEIPIJNEN HOREN ERBIJ Persoonlijk vind ik het ontzettend belangrijk om dat kleinschalige dat ons typeert, toch nog zoveel mogelijk proberen te behouden. Initiatieven zoals onze happy hours op vrijdag moeten we een paar keer per jaar blijven organiseren zodat dat informele contact met personeelsleden niet verdwijnt. En iedereen op de werkvloer moet er de volgende maanden de absolute prioriteit aan geven om één groep personeelsleden te worden. Dat wij/zij-verhaal willen we snel achter de rug hebben. We moeten ook onze verdere groei met de komst van handelswetenschappen in goede banen leiden en nieuwe bouwprojecten zoals het betoncentrum in Diepenbeek en de ecotrons in Maasmechelen goed managen. Dat blijft een hele uitdaging, maar we moeten beseffen dat dit soort projecten en deze uitbreidingsmogelijkheden de UHasselt zuurstof geven en nieuwe kansen creëren voor ons onderwijs en onderzoek. Zo n snelle groei in goede banen leiden, is niet eenvoudig. Af en toe zal er wel eens een wiel van de wagen vallen, maar dan is het een kwestie van dat wiel er zo snel mogelijk terug aan te draaien. Zo n groeioperatie gaat altijd gepaard met wat groeipijnen. Dat is onvermijdelijk. We moeten er gewoon voor zorgen dat we alles heel pragmatisch aanpakken en de problemen zo snel mogelijk oplossen wanneer ze zich voordoen. 07

8 COVER WEGWIJS IN DE UHASSELT In een complexe organisatie met twee campussen, zes faculteiten, zeven onderzoeksinstituten, personeelsleden en meer dan studenten is het makkelijk verdrinken. Ook voor de collega s met al wat meer kilometers op de UHasselt-teller. Daarom lijst Nu weet je het! enkele handige contactgegevens en must knows voor je op. Deze informatie is overigens ook gebundeld in de brochure Wegwijs in de UHasselt, die je via kan bekijken en downloaden. Je kan op het intranet ook steeds terecht voor updates. GENEESKUNDE EN LEVENS- WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE INGENIEURS- WETENSCHAPPEN BEDRIJFS- ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN geneeskunde biomedische wetenschappen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie biologie chemie fysica informatica statistiek industriële wetenschappen toegepaste economische wetenschappen (TEW) handelsingenieur (HI) handelsingenieur in de beleidsinformatica (BI) wiskunde ONDERZOEKS- ZWAARTEPUNT ONDERZOEKS- ZWAARTEPUNT ONDERZOEKS- ZWAARTEPUNT ONDERZOEKS- ZWAARTEPUNT Biomedisch onderzoeksinstituut (BIOMED) REVAL Limburg Clinical Research Programme (LCRP) Centrum voor Milieukunde (CMK) Centrum voor Statistiek (CENSTAT) Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) Instituut voor Materiaalkunde (imo-imomec) Applicatiecentrum Beton* * op te richten EMAP** Verpakkingscentrum** ** gaan op in IMO-imomec NUTEC (gaat op in CMK) Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie (KIZOK) Contact: CONTACT CONTACT CONTACT Astrid WATERINCKX Tel Isabel THYS Machteld SCHOTS Cindy VANKERKOM Campus Diepenbeek, gebouw D, D56 Campus Diepenbeek, gebouw D, C253 Campus Diepenbeek, gebouw H, B208 Campus Diepenbeek, gebouw D,A52 08

9 RECHTEN ARCHITECTUUR & KUNST SCHOOL VOOR MOBILITEITS- WETENSCHAPPEN rechten architectuur mobiliteitswetenschappen interieurarchitectuur ONDERZOEKS- ZWAARTEPUNT Centrum Overheid en Recht (CORe) ONDERZOEKS- ZWAARTEPUNT ArcK Media, Arts and Design (MAD) ONDERZOEKS- ZWAARTEPUNT Instituut voor Mobiliteit (IMOB) CONTACT Wendy DANKO CONTACT Els HANNES CONTACT Edith DONDERS Campus Hasselt, Lesgebouw, FR-2.04 Campus Diepenbeek, gebouw D, NIV. B Campus Diepenbeek, Wetenschapspark

10 COVER WELKE DIENSTEN VIND JE WAAR? 1 RECTORAATSGEBOUW 2 LESGEBOUW 0 KREDIETCEL CAD 1 ONDERWIJS INTERNATIONALISERING 2 TECH TRANSFER OFFICE (TTO) PERMANENTE VORMING ONDERZOEKSCOÖRDINATIE 3 PERSONEEL NOVELLE 4 COMMUNICATIE EN MARKETING ALUMNIWERKING 5 RECTORAAT 0 LESLOKALEN 1 KANTOREN FACULTEIT RECHTEN 2 KANTOREN FACULTEIT RECHTEN 3 KANTOREN ONDERZOEKERS CENTRUM VOOR OVERHEID EN RECT (CORe) 4 ISA WEB FINANCIËN 3 OUDE GEVANGENIS 0 STUDIERUIMTE LESLOKALEN AUDITORIA CAFETARIA CID 1 VERGADERLOKALEN STUDENTENVOORZIENINGEN LOKAALRESERVATIE OPENINGSUREN Campus Hasselt Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt Weekdagen: tot uur. Zaterdagen: 8.00 tot uur Het gebouw van de faculteit Rechten en het rectoraatsgebouw zijn op zaterdagen gesloten. 10

11 COVER WIE VIND JE WAAR? 1 GEBOUW A 2 REVAL GEBOUW C Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) Faculteitssecretariaat GLW GEBOUW E Faculteit Architectuur en kunst kantoren en leslokalen GEBOUW H Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen kantoren, leslokalen en auditoria WETENSCHAPSPARK 1 Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec) WETENSCHAPSPARK 2 Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) WETENSCHAPSPARK 5 Instituut voor Mobiliteit (IMOB) GEBOUW D Agora Restaurant Bibliotheek StuRa E-Blok (1 ste verdieping) CenStat Materiële Voorzieningen A-Blok Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) Faculteit GLW B-Blok kantoren BEW praktijklokalen ReKi C-Blok kantoren BEW en WET D-blok kantoren onderwijsdiensten skills lab ReKi Centrum voor Milieukunde (CMK) Kenniscentrum voor ondernemerschap en innovatie (KIZOK) De kantoren van ReKi vind je op het gelijkvloers van de C- en D-blok. F-blok kantoren en computerlokalen G-blok laboratoria WET kantoren WET en GLW (ReKi) H-blok kantoren, leslokalen en auditoria J-blok studentenlokalen en restaurant 9 WETENSCHAPSPARK 27 Technologiecentrum Universiteitslaan [N702] Agoralaan 3 1 Agoralaan OPENINGSUREN Campus Diepenbeek Agoralaan, 3590 Diepenbeek Gebouw A Weekdagen: van 8.00 tot uur Zaterdag: gesloten Gebouw D Tijdens academiejaar: Weekdagen: van 7.00 tot uur Zaterdagen: van 7.30 tot uur Vakantieregeling (van +/- 15 juli tot +/- 7/9): Weekdagen: van 7.00 tot uur Zaterdagen: van 8.00 tot uur Gebouw E Weekdagen: van 8.00 tot uur Zaterdagen: gesloten Gebouw H Weekdagen: van 8.00 tot uur Zaterdagen: gesloten Universitaire Campus 4 2 Ginderoverstraat 11

12 COVER PERSONEEL & ORGANISATIE Wil je meer weten over jouw vakantieregeling aan de UHasselt? Heb je vragen over je aanstelling, een interne vacature of je evaluatieprocedure? Wat te doen na een arbeidsongeval? En welke formaliteiten moet je in orde brengen bij ziekte? Met al je vragen rond personeelszaken kan je bij de dienst PERSONEEL & ORGANISATIE terecht. Waar? Contact? Meer lezen? Campus Hasselt rectoraat 3de verdieping Kim VANDIJCK INFORMATICA TECHNISCHE ONDERSTEUNING Computers die vastlopen, tegendraadse tablets of een netwerk dat hapert. Er zijn maar weinig dingen waar personeelsleden zich meer aan ergeren dan aan technische problemen. Aan de UHasselt willen we jou zo goed mogelijk ondersteunen op dat terrein. De medewerkers van CID lossen al je computer- en netwerkproblemen in no time op. CID heeft een helpdesk op de campus in Hasselt en in Diepenbeek. De loketten zijn geopend van uur en van tot uur. Tijdens deze uren kan je bij de CID-medewerkers ook terecht voor telefonische support. CAMPUS HASSELT Waar? Campus Hasselt Oude Gevangenis, naast grote aula Contact? Op campus Hasselt kan CID geen continue permanentie garanderen. Is er in Hasselt geen helpdeskmedewerker aanwezig? Dan wordt jouw oproep onmiddellijk doorgeschakeld naar de helpdesk in Diepenbeek. Zo word je toch meteen geholpen! CAMPUS DIEPENBEEK Waar? Campus Diepenbeek gebouw D C8 Contact? Meer lezen? UITLEENDIENST Wil je een mobiele projectieset (video, data) uitlenen voor een college of monitoraat? Geen probleem. Reserveer tijdig via en onze LOA-medewerkers brengen dit voor jou in orde. Contact? 12

13 COVER FINANCIËN (FIN) Hoe vorder je reis- en verblijfkosten terug wanneer je een congres in het buitenland hebt bijgewoond? Welke procedures gelden er voor studie- en consultancy-opdrachten? En hoe kan je apparatuur voor je onderzoekslabo of een boek voor de universiteitsbibliotheek bestellen? Voor bestellingen van goederen en diensten werd een speciale web-applicatie ontworpen, Capbs Intranet. Onder de rubriek Contact vind je de gegevens van de kredietcelcoördinator van jouw faculteit of dienst. Voor algemene vragen kan je steeds bij de centrale financiële dienst terecht. Waar? Campus Hasselt lesgebouw rechten 4de verdieping (FR-4.17) Contact? Michel Hendrikx Meer lezen? LOGISTIEKE EN MATERIËLE ONDERSTEUNING KLAAR VOOR DE START Om goed te kunnen starten op je nieuwe werkplaats heb je een telefoonlijn nodig. En een sleutel (of een badge) van je kantoor en/of een aantal lokalen. Bij MAT helpen ze jou graag op weg. Voor sommige deuren en voor de fietsstallingen van gebouw D in Diepenbeek heb je een badge nodig, de zogenaamde Saltokaart. Wil je toegang tot een van deze lokalen? Wend je dan tot Wim Houben. Contact? Wim HOUBEN Waar? Campus Diepenbeek E137 Online support? KLEINE KLUSSEN Een TL-lamp die moet vervangen worden, een kraan die lekt, een whiteboard dat nog moet opgehangen worden, een leslokaal dat op een bepaalde manier moet opgesteld worden of kasten die je wil verhuizen. Via de Ultimo-applicatie op het intranet kan je dit soort kleine klussen aanvragen. Medewerkers van de dienst MAT & LOA nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op. Surf naar en klik op de ULTIMO-knop (rechts bovenaan). EEN LOKAAL RESERVEREN Wil je een speciaal lokaal reserveren voor jouw lessen? Of heb je een vergaderlokaal nodig? FACULTEIT RECHTEN, WETENSCHAPPEN EN GENEESKUNDE & LEVENSWETENSCHAPPEN Wie? Ines BOONEN Waar? Campus Hasselt Oude Gevangenis A1.2 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Wie? Hilde CLEEREN Waar? Campus Diepenbeek gebouw D FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST Wie? Brigitte BLOKKEN Waar? Campus Diepenbeek gebouw D Faculteit INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Wie? Veronique VRANCKEN Waar? Campus Diepenbeek Gebouw H B209 13

14 COVER VLUP Je goed voelen op je werk heeft niet alleen te maken met een boeiende jobinhoud. Een aangename werksfeer, toffe collega s en tal van personeelsvoordelen zijn meer dan de kers op de taart. Daarom organiseert VLUP spraakmakende personeelsuitstappen, gezellige sinterklaasfeesten en timmert ze voortdurend aan een uitdagend sportief en cultureel aanbod voor UHasselt-personeelsleden. Heb je zin om tijdens de lunchpauze zumba-lessen te volgen? Wil je er met je collega s buiten de werkuren eens op uittrekken? Of ben je benieuwd waar je als UHasselt-personeelslid van fikse kortingen kan profiteren? Neem dan zeker een kijkje op de VLUP-pagina op het intranet. Per activiteit staat er steeds een aparte contactpersoon vermeld. Met algemene vragen over VLUP kan je terecht bij Heidi Cardous. Waar? Contact? Meer lezen? Campus Hasselt rectoraat 2de verdieping Heidi Cardous DIENSTWAGEN Wil je een UHasselt-dienstwagen gebruiken voor een vergadering buitenshuis? Reserveer dan op voorhand een wagen via . Contact? KREDIETCEL CAD Aan de UHasselt worden de financiële processen opgevolgd en aangestuurd door een centrale dienst Financiën, aangevuld met decentrale kredietcellen voor de verschillende faculteiten en voor de centrale administratieve diensten (CAD). KREDIETCEL CAD vormt de link tussen de verschillende centrale diensten en de dienst FIN. Facturen die bijvoorbeeld via FIN binnenkomen, worden nadien door de kredietcel voorbereid en gecontroleerd. De effectieve uitbetaling? Die gebeurt weer door FIN. Waar? Contact? Campus Hasselt, rectoraat, benedenverdieping Hilde Wijnen RECTORAAT Het rectoraat staat in voor de optimale organisatie, opvolging en ondersteuning van de bestuursorganen van de Universiteit Hasselt, de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (samenwerking met Hogeschool PXL) en de tul (samenwerking met Universiteit Maastricht). Nieuwe, instellingsbrede strategische projecten worden in deze dienst opgevolgd. Verder speelt het rectoraat een rol bij de academische beleidsvoorbereiding en het beleid rond de evaluaties van het academische personeel. Wil je meer informatie over de bestuursdocumenten? Zit je met vragen over het algemene beleid? Dan ben je op het RECTORAAT aan het juiste adres. Waar? Contact? Campus Hasselt rectoraat 5de verdieping Marijke VANUYTVEN

15 COVER COMMUNICATIE EN MARKETING (DCM) Communicatie in de breedste zin van het woord: dat is de taak van de dienst COMMUNICATIE EN MARKETING. Voor perscommunicatie, socialemediastrategie, wetenschapscommunicatie, marketing, lay-out, fotografie en events kan je op hun ondersteuning rekenen. Wil je een bericht intern verspreiden, op de website plaatsen of in een UHasselt-magazine laten publiceren? Dan neem je het best contact met hen op. De DCM-medewerkers beheren de website, het intranet en nemen ook de redactie van de Nu weet je het! en het UHasselt Magazine voor hun rekening. Waar? Contact? Campus Hasselt rectoraat 4de verdieping Begga MARTENS Heb je een specifieke vraag over: perscommunicatie lay-out en fotografie event Meer lezen? ONDERWIJS Heb je ondersteuning nodig bij het implementeren van het onderwijsbeleidsplan en de employability skills? Zit je met vragen rond kwaliteitszorg, regelgeving, data-analyse of de studiegids? Contacteer dan de stafmedewerkers van de DIENST ONDERWIJS via het secretariaat van de dienst. Waar? Campus Hasselt rectoraat 1ste verdieping Contact? Natalie Lefevere Meer lezen? ONDERWIJSONTWIKKELING EN ONDERZOEK VAN ONDERWIJS Kan jouw opleiding wel wat hulp gebruiken bij het (verder) ontwikkelen van een competentiegericht curriculum? Heeft jouw docentenkorps interesse in bijkomende onderwijskundige professionalisering en coaching? Of willen jullie graag extra ondersteund worden bij de voorbereiding en opvolging van de opleidingsvisitaties? Dan ben je bij de onderwijskundigen van de DIENST ONDERWIJS aan het juiste adres. Wie? Waar? Contact? Monique MAELSTAF Campus Hasselt rectoraat 1ste verdieping ALGEMEEN STUDIEADVIES EN BEGELEIDING De stap naar hoger onderwijs is voor veel studenten bijzonder hoog. De UHasselt wil hen hier graag goed in begeleiden. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw studenten? Wil je meer weten over de faciliteiten die de UHasselt op dit terrein voorziet? Of ben je op zoek naar extra informatie over de begeleiding van kansengroepen? Neem dan contact op met de studiebegeleiders. Wie? Waar? Contact? Melanie HOEYBERGHS Campus Diepenbeek Gebouw D D

16 COVER STUDIELOOPBAANBEGELEIDING De tijd dat studenten nog netjes in het eerste of het tweede jaar zaten, ligt ver achter ons. Vandaag legt de meerderheid een individuele studietraject af. Dat is positief voor hen, maar die evolutie maakt het er voor ons niet makkelijker op. Kan je ondersteuning gebruiken bij het uitwerken van deze studietrajecten? Heb je hulp nodig bij de examencommissies? De studieloopbaanbegeleiders kunnen je zeker helpen. Zij ondersteunen bovendien de kwaliteitszorg van elke opleiding. Wie? Waar? Contact? Inge JACOBS Campus Diepenbeek Gebouw D D STUDENTENADMINISTRATIE Heb je vragen over de inschrijvingen van studenten? Wil je de betaling van studiegelden laten berekenen en opvolgen? Of heb je hulp nodig bij de punten- of trajectadministratie? De medewerkers van het STUDENTENSECRETARIAAT kunnen jou hiermee helpen. CAMPUS DIEPENBEEK Waar? gebouw D D12 Contact? CAMPUS HASSELT Waar? Oude Gevangenis balie Contact? Ben je op zoek naar het adres van een student? Via de WIE IS WIE-knop op de UHasselt-website kan je de mailadressen van alle UHasselt-studenten terugvinden. Handig en snel! STUDENTENVOORZIENINGEN De naam zegt het zelf al. In de dienst STUDENTENVOORZIENINGEN staat de UHasselt-student centraal. Studenten kunnen altijd bij hen terecht. Niet alleen met praktische vragen rond huisvesting, (studie)financiering, sport en cultuur, maar ook voor psychosociale opvang. Daarnaast is de dienst STUDENTENVOORZIENINGEN verantwoordelijk voor de aanmaak van de lessenroosters. Waar? Campus Hasselt Oude Gevangenis OG 1.7 Contact? Barbara SWENNEN Meer lezen? 16

17 COVER INTERNATIONALISERING Je wil gaan doceren in het buitenland, deelnemen aan een internationaal congres of samen met een partnerorganisatie een project in het buitenland op poten zetten. De dienst INTERNATIONALISERING gaat samen met jou op zoek naar financieringskanalen en loodst jou doorheen de administratieve procedures. Waar? Contact? Campus Hasselt rectoraat 1ste verdieping Europese en internationale uitwisselingprogramma s en samenwerkingsverbanden Liesbeth OEYEN Universitaire ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en internationale promotie UHasselt Lia VAN HOEF Meer lezen? ALUMNIWERKING De UHasselt hecht veel waarde aan haar afgestudeerden en wil ook na hun studieloopbaan in Hasselt of Diepenbeek de banden met hen aanhouden en versterken. Want alumni zijn niet alleen onze beste ambassadeurs. Ze helpen ons bovendien om de vinger aan de pols te houden en brengen na hun studie heel wat interessante expertise binnen de universiteitsmuren. Aan de UHasselt heeft elke faculteit zijn eigen alumniwerking. Daarnaast worden er elk jaar heel wat overkoepelende alumniactiviteiten georganiseerd en ontvangen UHasselt-afgestudeerden ook een eigen alumninieuwsbrief. De coördinatie van deze universiteitsbrede alumniwerking is in handen van Johan Schoofs. Waar? Campus Hasselt 4de verdieping Contact? Johan SCHOOFS Meer lezen? OPEN UNIVERSITEIT Kennis is voortdurend in beweging en leren maakt het leven interessant. Soms willen mensen zich professioneel heroriënteren of zich verder specialiseren. Anderen zien studeren als een boeiende manier om zich persoonlijk te verrijken. Sommigen willen wel graag studeren, maar vallen door omstandigheden (een handicap, topsporters, een drukke baan ) wat buiten de reguliere systemen. Met OPEN UNIVERSITEIT wil de UHasselt het deze (zeer diverse) doelgroepen makkelijker maken om via afstandsonderwijs en zelfstudie op hun eigen ritme flexibel te studeren. De UHasselt biedt op dit moment cursussen en diplomaprogramma s aan binnen zeven kennisgebieden: algemene cultuurwetenschappen, informatica, managementwetenschappen, milieu- en natuurwetenschappen, Nederlands recht, onderwijswetenschappen en psychologie. Zie jij nog opportuniteiten om dit aanbod uit te breiden of aan te vullen? Of wil je meer informatie over de werking van Open Universiteit? Neem dan contact op met Veerle Smeers. Waar? Campus Hasselt Oude Gevangenis A0.05 Contact? Veerle SMEERS (algemeen nummer) Meer lezen? 17

18 COVER ONDERZOEKSCOÖRDINATIE Onderzoekers houden zich het liefst bezig met hun onderzoek. En zo hoort het ook. Toch gaan onderzoeksprojecten meestal gepaard met heel wat omslachtige contractuele, financiële en administratieve procedures. FWO, IWT of BOF? Onze medewerkers van de dienst ONDERZOEKSCOÖRDINATIE kennen als geen ander hun weg in projectaanvragen. Ze staan je met raad en daad bij tijdens dit hele proces. De dienst is bovendien intensief betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van jonge onderzoekers. Ze organiseert specifieke workshops voor doctorandi en geeft informatie over financiering. Ook de project- en contractregistratie in de databanken gebeurt door de dienst ONDERZOEKSCOÖRDINATIE. Waar? Contact? Meer lezen? Campus Hasselt rectoraat 2de verdieping Daphne Vermin TECH TRANSFER OFFICE De Tech Transfer Office is de schakel tussen de academische wereld en de bedrijfswereld. Kan je wel wat hulp gebruiken in de zoektocht naar partners uit het bedrijfsleven? Weet je niet goed waar je op moet letten als je een contract wil afsluiten met een bedrijf of wil je support bij het onderhandelen van het contract? Ben je op zoek naar informatie over intellectuele eigendom of licenties? Wil je jouw onderzoeksexpertise vertalen in een vermarktbaar product of dienst, maar weet je niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Droom je van een eigen spin-off en wil je meer inzicht verwerven in wat hier allemaal bij komt kijken? Neem dan contact op met de medewerkers van de Tech Transfer Office. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers die concrete toepassingen zoeken voor unieke UHasselt onderzoeksexpertise en technologie. Waar? Campus Hasselt rectoraat 2de verdieping Contact Steven Van Hoof is het eerste contactpunt voor onderzoekers van IMO-IMOMEC, CMK, IMOB, KIZOK en ARCK. Heidi Cardous is het aanspreekpunt voor onderzoekers van BIOMED, REVAL, EDM en CENSTAT. Meer lezen? wwwuhasselt.be/techtransfer PERMANENTE VORMING In de UHasselt is heel wat kennis en expertise aanwezig. En die willen we niet alleen voor onszelf houden. Ook buiten de muren van de universiteit hebben professionals nood aan relevante opleidingstrajecten. Met PERMANENTE VORMING wil de UHasselt een antwoord bieden op deze vraag van industrie en overheid. Heb jij een idee voor een opleiding die interessant is voor het werkveld? Kan je wel wat hulp gebruiken bij het vermarkten van zo n opleidingtraject voor professionals? Tinne Lommelen bekijkt samen met jullie wat de mogelijkheden zijn en helpt bij de uitwerking van een opleidingsconcept. De inhoudelijke invulling komt van jullie. Voor de praktische omkadering kan je op haar ondersteuning rekenen. Waar? Contact? Meer lezen? Campus Hasselt rectoraat 2de verdieping Tinne LOMMELEN

19 COVER GEBOUW H Gebouw H is eigendom van Hogeschool PXL, maar wordt gezamenlijk gebruikt door UHasselt en PXL. Onze studenten industrieel ingenieur volgen er les. Hieronder volgt een beknopt overzicht bij wie je terechtkan voor technische problemen, het reserveren van lokalen... DIENST MATERIËLE VOORZIENINGEN (MAT) Jan Vanhove DIENSTWAGEN RESERVEREN sleutel afhalen: E137 (gebouw D) TECHNISCHE PROBLEMEN KLEINE KLUSSEN VERHUISOPDRACHTEN Ultimo > Applicatieportaal > MAT > Ultimo WIJZIGINGEN TELEFONIE telefoniemutatieformulier > Formulieren > Gebouwen > Telefoonmutaties MELDINGEN I.V.M. POETSPROBLEMEN SALTOKAARTEN EEN LOKAAL RESERVEREN IN GEBOUW H EEN LOKAAL RESERVEREN IN GEBOUW D 19

20 VLUP VLUP GOES QUIZ ME QUICK Op 25 oktober kruisten 26 ploegen de degens tijdens de allereerste editie van de VLUP Quiz (die uiteindelijk gewonnen werd door De Missing Link ). Initiatiefnemer Laura Mercier blikt terug. Een jaar geleden kwam ik tijdens de VLUP-vergadering voor het eerst met het idee om een quiz te organiseren. Zelf ga ik al vele jaren geregeld quizzen en het leek me dan ook leuk om eens een quiz te organiseren. Mijn idee werd tijdens het VLUP-bestuur enthousiast onthaald en dus kon ik aan de slag! Gelukkig kreeg ik daarbij de hulp van Ellen Muyters, Wim Houben en Filip Reyns, die mij hielpen met en adviseerden bij de organisatie van deze allereerste VLUP Quiz. We zijn zowat een jaar met de organisatie bezig geweest. Ik zocht altijd en overal naar vragen en onderwerpen. Ik maakte duizenden lijstjes en stuurde minstens evenveel tjes. Ik trok naar quizzen om er rondes te timen en helpers te tellen. Met knikkende knieën sprak ik tijdens een receptie Koen Santermans aan met de vraag of hij onze quiz wilde presenteren. Gelukkig toonde hij zich meteen enthousiast. Even heel even was er paniek toen ik mijn USB-stick kwijtraakte tijdens de verhuizing van gebouw A naar D. Een back-up? Dat vond ik natuurlijk niet veilig genoeg stel dat iemand de vragen zou vinden! Gelukkig kwam de stick na een maand weer boven water waarna ik meteen drie back-ups gemaakt heb. Dankzij een goed geolied team van helpers en een uitmuntende presentator werd de quiz uiteindelijk een groot succes. Er schreven zich 26 enthousiaste ploegen in, wat zorgde voor een gezellige drukte. Ik zag heel wat serieuze gezichten en zwoegende kandidaten. Ik hoorde heel wat gezucht. Maar gelukkig was er ook veel plezier én de nodige opluchting. De vele complimentjes en de lovende feedback deden enorm veel deugd. Bedankt aan iedereen die de quiz mee tot stand heeft gebracht. Dank ook aan de VLUP voor de ondersteuning, aan de meisjes van de jury, de presentator en natuurlijk dank aan alle deelnemers! Ik begin alvast aan de volgende editie. Laura Mercier 20

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer

20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer 20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer Goed werk heeft geen kleur Goed werk kent geen beperkingen Op goed werk staat geen leeftijd Vlaamse intergewestelijke 20 bedrijven getuigen over

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

20 jaar...een verhaal dat werkt.

20 jaar...een verhaal dat werkt. 20 jaar...een verhaal dat werkt. Inleidin Inleiding Voorwoord Verhalen Beelden...over respect 1-2 3-20 25-28 Beelden...over (samen)werken 29-32 Inleiding Beelden...over kansen Beelden...over over groen,

Nadere informatie

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ]

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ] Je moet ze RAKEN gelijk waar [ docent ] KRITISC team ENTH practice dig gelijk waar ENTHO positie dig PERFORMANC KRITISCH team Je moet ze RAKEN GGm op weg De weg naar een professional community of leergemeenschap

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie