nu en straks sofie sergeant (1975) studeerde orthopedagogiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nu en straks sofie sergeant (1975) studeerde orthopedagogiek"

Transcriptie

1 nu en straks Sofie Sergeant Saar De Buysere sofie sergeant (1975) studeerde orthopedagogiek aan de ugent en bewegingsexpressie in de hulpverlening aan de Fontys Hogeschool tilburg. Zij werkt al jaren met en voor mensen met een verstandelijke beperking, eerst vanuit de brugse voorziening Oranje en daarna vanuit Vormingscentrum Handicum. Momenteel woont sofie met haar gezin in berlijn. sinds 2012 werkt zij vanuit berlijn als wetenschappelijk medewerker voor de vakgroep disability studies ugent. daarnaast werkt zij ook als inhoudelijke en creatieve inspiratiebron voor vormingscentrum Handicum. illustraties: saar de buysere (1972) studeerde beeldende kunsten aan de KasK gent, geeft beeldende vorming aan personen met een beperking in het deeltijds kunstonderwijs, werkt regelmatig sociaal-artistieke projecten uit in samenwerking met verschillende organisaties (rocsa, Platform-K, Handicum, cirq, nucleo ) en is freelance beeldend kunstenaar/illustrator/vormgever. er was eens Er was eens een prinses. Ze speelde bij de bron. Ze speelde en genoot van het spel met haar gouden bal. De zon scheen, het spel was fijn, en plots gleed er een wolk voor de zon. Een onheilspellend licht scheen over de bron. De prinses schrok. Haar gouden bal liet ze uit haar handen glijden in de bron. De prinses werd heel triest en begon zachtjes te huilen. Niet getreurd, hoorde ze naast zich. Een vriendelijk ogende kikker keek haar gemoedelijk aan. Ik ben bij je. Elk sprookje gaat over leven, en over dood. Wat Nu en straks gemeen heeft met dit sprookje? Een sprookje verpakt een moeilijk thema, een mysterie, een boodschap, een levenswijsheid in een verhaal. En dit is exact wat wij ook hebben geprobeerd met Nu en straks : een moeilijk thema in een beeldverhaal weergeven zodat het thema toch bespreekbaar wordt. Saar en ik maakten dit beeldboek, met begeleidend handboek en het persoonlijk werkboek. De overkoepelende titel is Nu en straks. Het is het tweede beeldboek dat wij samen ontwerpen. Het eerste handelde over dementie en heet Dingske (verschenen bij Garant in 2010). Met Nu en straks willen we mensen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuners handvaten aanreiken om te communiceren over een naderend levenseinde. Zoeken naar communicatiealternatieven is heel belangrijk om de dialoog met mensen met een verstandelijke beperking te faciliteren en te verdiepen. Dit artikel belicht de verschillende dimensies hiervan en geeft concrete voorbeelden. hoe het begon Saar De Buysere en Sofie Sergeant zijn zachtjes uitgedrukt twee heel verschillende persoonlijkheden. Onder het motto Je moet elke dag iets geks doen vatten we ooit samen het idee op om een kinderboek te maken (Prinses Waarom, uitgeverij Abimo, 2008). Saar geeft les in de Academie van Eeklo aan mensen met een beperking. Haar studenten maakten alle tekeningen voor het prentenboek. Toen hebben we iets ontdekt: we verstaan elkaar en we voelen 16 auteursbijdragen

2 beide een zekere leegte als we niet-creëren. Ik kan niet anders dan schrijven ; Saar kan niet anders dan tekenen. Haar tekeningen geven beeld aan mijn taal. Mijn taal ontstaat door haar beeld. Taal en beeld verknopen. Samen schrijven we een voor velen leesbaar verhaal. Sinds 2012 woon ik in Berlijn. Ik zocht naar een manier om mijn ervaring binnen Handicum 1 en mijn ideeën rond communicatie met mensen met een verstandelijke beperking vast te houden, neer te schrijven. Ik kreeg de kans om een doctoraat te starten aan de UGent, vakgroep Orthopedagogiek met promotor Prof. Dr. Geert Van Hove. Daarnaast bleef ik ook enkele uren per week werken voor vormingscentrum Handicum. Ik leerde de mooie en de gevaarlijke kanten van het thuiswerken kennen. Ik herken me dan ook in de woorden van Susanne Gannon in haar artikel over Doing Collective Biography : 1 WIEV, Handicum en VMG zijn nu samen VONX, een nieuwe vormingsorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Vanaf deze zomer wonen de drie onder één dak in de Lijnmolenstraat 151 in Gent Sint- Amandsberg. The day-to-day business of being home has also been commented on by others. I had the luxury of a year off work to write my thesis, and I remember joking to someone that I was always first to respond to s as part of my work-avoidance techniques. I was interested in someone s comment about what would have happened if we hadn t structured deadlines into the process. 2 Ik zocht dus naar structuur, naar projecten en deadlines. We beslisten om Nu en straks te maken De communicatie met Saar verliep vrijwel steeds via mail, skype, gsm. Onze communicatie liep niet altijd vlot. Er waren kortsluitingen, met hierop stille periodes, er waren dwingende mails en soms zelfs dreigmails. Maar er was ook veel humor, een soort 2 Davies, B. & Gannon, S. (2006), p Vertaald naar het Nederlands: Ook anderen hadden het al over de dagelijkse bezigheid van het thuis zijn. Bij het schrijven van mijn thesis had ik het voordeel dat ik een jaar lang niet hoefde te gaan werken. Ik herinner me dat ik bij wijze van grap vertelde dat ik altijd als eerste s beantwoordde om werk te vermijden. ( ) Iemand stelde de interessante vraag wat er zou gebeurd zijn als we geen deadlines hadden ingebouwd. auteursbijdragen 17

3 resonantie, en een basisvertrouwen het komt altijd allemaal goed. Waarom ik schrijf over onze samenwerking? Het antwoord is drieledig. Ten eerste omdat ik een kunstenaar nodig heb om mijn verhaal te kunnen vertellen. Saar overtekent als het ware mijn woorden. Zo ontstaan tekeningen waardoor we met mensen met een verstandelijke beperking kunnen praten over het onzegbare: over ziek zijn, over dementie, over doodgaan Ten tweede omdat ik denk dat onze samenwerking inspirerend kan zijn voor mensen die personen met een verstandelijke beperking ondersteunen. Kunstenaars, mensen buiten onze zorgsector hebben geen orthopedagogische blik. Geen jargon met woorden als inclusie, ondersteuningsnood, zorgzwaarte en Vlaams Fonds nummer. De samenwerking met Saar heeft me geleerd dat samenwerken met iemand die hier niet in thuis is, heel zinvol kan zijn. Het helpt ons uit de orthopedagogische kramp. Stel: een persoon met een verstandelijke beperking wordt heel ernstig ziek. Dat wordt door de persoon en voor de omstanders als een moeilijk probleem ervaren. Vooraleer we dit als team problematiseren en vervolgens hier een orthopedagogisch handelingsplan rond opstellen, kunnen we ook proberen om het als iets normaals en menselijks te beschouwen: het is menselijk om ziek te worden, om dood te gaan. Het probleem mag er zijn, het verdriet mag er zijn, de kwaadheid mag er zijn. We kunnen kiezen om er over te spreken of om er niet over te spreken. Een ideaal palliatief proces bestaat niet. We mogen mild zijn voor elkaar. Ten derde omdat ik denk dat de struggle die Saar en ik meegemaakt hebben in het elkaar trachten te verstaan, kortsluitingen en humor inclusief, herkenbaar zijn. Als een persoon met een verstandelijke beperking in gesprek gaat met een ondersteuner over een delicaat thema als ziek worden, de dood, dan ervaart men ook vaak moeilijke stiltes, kwaadheid, explosie, kortsluitingen, maar soms kan het ook heel licht, en er zelfs gezellig aan toegaan. Het vertaalwerk van beeld naar woord naar beeld vraagt veel luisteren, goed kijken, en kunnen loslaten. Ik was niet de enige die besliste hoe een tekening eruit zou zien. Ik vond Saar soms eigenzinnig en zij vond dat ook van mij. One of the things we have talked about as a difficulty is the letting go of our own individual egos as we launch into the collectivity of the writing. 3 Als ondersteuners het beeldboek en het werkboek hanteren zullen ze vaak moeten vertalen: woorden geven aan beelden, beelden geven aan woorden. Ze gaan ook stil staan bij de vraag: wie bepaalt de agenda van het gesprek, of zoals Irene Tuffrey-Wijne 4 het uitdrukt: Wie houdt het boek vast, wie slaat de pagina om?. Moeten we met mensen met een verstandelijke beperking over hun ziekte en over doodgaan spreken? 5 Familie en professionele ondersteuners zijn vaak zeer bezorgd om het thema ziek zijn, doodgaan, openlijk te bespreken met mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn ongerust omdat ze niet weten hoe de persoon hierop gaat reageren. Zijn deze thema s niet te moeilijk, te bedreigend of te belastend? Kunnen we hen niet beter sparen door 3 Davies, B. & Gannon, S. (2006), p Vertaald naar het Nederlands: Eén van de moeilijkheden die we bespraken was het loslaten van onze individuele ego s als we collectief zouden gaan schrijven. 4 Irene Tuffrey-Wijne heeft een helder en praktijkgericht boek geschreven waar we graag naar verwijzen: How to Break Bad News to People with Intellectual Disabilities, A Guide for Carers and Professionals. 5 Uit Hoofdstuk 2: Wat doen we mensen aan in Sergeant, S. & De Buysere, S. (2013), p auteursbijdragen

4 deze thema s niet aan te kaarten en ze vooral gerust te stellen : zo erg is het niet bij jou, je gaat nog niet dood. Vaak horen we ook het argument dat deze mensen geen inschatting kunnen maken van het begrip tijd en dat ze dus als je hen bijvoorbeeld vertelt dat ze gaan sterven denken dat het direct zal gebeuren. Of opteren we toch beter voor de eerlijke communicatie en de juiste informatie? Een juist antwoord bestaat niet. In principe gaan we er in de zorgsector en in de medische wereld van uit dat iedereen recht heeft op informatie. Mensen met een verstandelijke beperking zijn in de eerste plaats mensen die recht hebben op begrijpelijke en juiste informatie. En het is ALTIJD moeilijk om mensen de pijnlijke waarheid te vertellen. Ook bij mensen zonder verstandelijke beperking laat het gezond verstand ons soms twijfelen of het wel zin heeft om de waarheid over de ziekte te vertellen. Voor elke mens moet de afweging gemaakt worden: wat brengt het bij? Wat maakt de mededeling kapot? Deze afweging gebeurt best door mensen die de persoon met een verstandelijke beperking al sinds lange tijd kennen en begeleiden. Het is onze ervaring dat een waarheidsmededeling op maat en zeer verstaanbaar voor iemand met een verstandelijke beperking het beste kan gebeuren door een gerespecteerde vertrouwenspersoon. De arts in aanwezigheid van een persoonlijke ondersteuner is vaak de persoon die de mededeling doet. De ondersteuner zal tijd moeten nemen om nadien op het gesprek terug te komen. Het is niet voldoende dat je iets één keer uitlegt. Je zal het meerdere keren moeten aankaarten, op verschillende manieren (eventueel met verschillende methoden) en in verschillende contexten. Het is ook niet eenvoudig om met mensen te praten over hoeveel tijd nog, wat gebeurt eerst, wat dan. Feit is dat we buiten onze traditionele verslaggeving moeten stappen en voor mensen met een verstandelijke beperking andere schema s moeten opstellen, zodat ze meer vat krijgen op de tijd. Spreken over tijd, ouder worden, doodgaan en ziek zijn is niet enkel aan de orde tijdens crisismomenten. Het is belangrijk dat ondersteuners over verschillende (ook moeilijke) thema s gesprekken aanknopen met mensen met een verstandelijke beperking. Soms hebben mensen (met een verstandelijke beperking) nooit geleerd om te reflecteren, in dialoog te gaan, feedback te krijgen, een eigen mening te formuleren of om met gevoelens en stress om te gaan. Een beeldboek over palliatieve zorg: waarom, voor wie? Het thema palliatieve zorg, ziekte en doodgaan is voor iedereen een confronterend en delicaat thema. Wat kan er nu, hoe moet het straks, en hoe kunnen we het mogelijk maken dat mensen kunnen genieten van het nu en straks, ook al is er weinig perspectief? Het is zeker niet evident om dit thema bespreekbaar te maken bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarom creëerden we een boek met louter illustraties, over (ongeneeslijk) ziek worden, de gevolgen en alle emoties die hiermee gepaard gaan. We probeerden illustraties te creëren die niet kinderachtig maar wel mooi zijn, en die aanleiding geven tot gesprek over palliatieve zorg en doodgaan en/of over allerhande thema s die op dat moment voor die persoon belangrijk zijn. Toen we de illustraties testten 6, merkten we dat de ze ook jongeren en 6 In samenwerking met Prof. Dr. Geert Van Hove en 11 studenten van de vakgroep orthopedagogiek testten we de illustraties bij verschillende mensen met een verstandelijke beperking. auteursbijdragen 19

5 kinderen aanspreken en aanzetten tot reflectie en dialoog. Eerst ontwierpen we het beeldboek. Dat vraagt om uitleg: daarom creëerden we ook een uitgebreid handboek. Tot slot kwamen we op het idee ook voor zieke mensen zelf een instrument te maken zodat zij hun gesprekken, reflecties en ervaringen kunnen bijhouden tijdens het palliatief proces. Het beeldboek Nu en straks kan gebruikt worden om aan kinderen en volwassenen uitleg te geven over de thema s ongeneeslijk ziek zijn, palliatieve zorg en sterven en om deze delicate onderwerpen bespreekbaar te maken. Het beeldboek kan men inzetten om over het eigen ziekteproces te praten, of over de ongeneeslijke ziekte van een familielid, een medebewoner, Het is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking maar is ook geschikt voor een ruimer publiek zoals kinderen of mensen met psychische problemen. Naast het beeldboek is er een handboek met achtergrondinformatie voor ondersteuners en een werkboek voor de zieke persoon zelf. In het werkboek kan de persoon zelf of iemand uit het netwerk een persoonlijke notitie optekenen bij elke illustratie uit het beeldboek. Het werkwoord optekenen is hier heel belangrijk: we laten open of mensen hier tekenen, schrijven of de twee combineren. Ook andere creatieve processen moedigen we aan: foto s nemen en in het werkboek kleven, collages maken met tijdschriftknipsels Het handboek verschaft basisinformatie over ongeneeslijke ziekte, palliatieve zorg en verstandelijke beperking, met concrete tips bij het gebruik van het beeldboek, achtergrondinfo en mogelijke vragen en thema s bij de illustraties. We onderscheiden drie manieren om met het beeldboek om te gaan 7 : Vooraleer de ondersteuner met het beeldboek aan de slag gaat is het zinvol om stil te staan bij de bedoeling van het gesprek tussen ondersteuner en zijn gesprekspartner. Dit lijkt logisch, maar we merkten bij het werken met het beeldboek (in de testfase) vaak bij onszelf dat we verschillende incompatibele verwachtingen hadden van een gesprek, doordat we verschillende doelstellingen combineerden. We wilden èn info geven, èn samen een goed gesprek hebben èn de persoon de kans geven om te vertellen zonder dat wij sturen. Ons inziens is het voor iedereen rustgevend en duidelijker om één insteek per gesprek te kiezen. In een volgende gesprek kan je het beeldboek eventueel met een andere doelstelling gebruiken. Doelstelling: informatie geven Als je werkt met deze doelstelling, dan wil je iemand algemeen uitleg geven over wat ziek zijn is, wat hier allemaal kan komen bij kijken, en spreken over de mogelijkheid dat mensen overlijden door ziekte. Sowieso blijft het niet bij deze ene doelstelling. Het zou kunnen dat je in de loop van het gesprek zult moeten geruststellen, troosten, luisteren, of andere manieren gaan zoeken om het nog concreter en duidelijker te maken. Misschien heb je veel concretere dingen in gedachten, zoals: Aantonen op een prent van een menselijk lichaam waar een ziekte zich manifesteert. Uitleg geven bij de werking van een medicatiepomp. Vertellen dat iemand die ziek is heel veel verschillende emoties kan hebben, en dat dat moeilijk is, maar ook normaal is. 7 Uit 8.3 Drie manieren om met het beeldboek om te gaan in Sergeant, S. & De Buysere, S. (2013), p auteursbijdragen

6 Doelstelling: dialoog: samen praten over de prenten We spreken hier duidelijk over dialoog en niet over interview. Het is niet de bedoeling dat er een gevoel van verhoor ontstaat. In de dialoog zijn er vragen en antwoorden, is er ruimte voor eigen inbreng en voor stiltes. De ondersteuner zal zich tijdens deze dialoog ook moeten kwetsbaar durven opstellen. Het is niet de bedoeling dat je tijdens een gesprek over ziekte en sterven doet alsof het jou niet aanbelangt, alsof het voor jou allemaal duidelijk is en of je volledig met het onderwerp in het reine bent. Elke ondersteuner zal binnen zijn eigen stijl authentiek aanwezig moeten zijn. Op die manier is er echt contact mogelijk en kan de persoon met een verstandelijke beperking vertellen over zichzelf. Ter ondersteuning van de dialoog hebben we in de handleiding per illustratie enkele voorbeelden van vragen toegevoegd. Doelstelling: volgen: de persoon zelf praat over de illustraties Bij deze laatste insteek houdt de persoon met een verstandelijke beperking het boek vast. Hij bepaalt de volgorde, hoe lang stil gestaan wordt bij een bladzijde en wat er verteld wordt. Het kan dus gebeuren dat het gesprek helemaal niet gaat over ziek zijn of sterven maar over de kleur van de gordijnen of het belang van een mooi kapsel. Hierbij zal de ondersteuner op zijn eigen handen moeten gaan zitten en moeten laten komen wat komt. Dat is misschien wel het aller-moeilijkste: zwijgen, luisteren en volgen. Toch kan het heel interessant belevingsmateriaal opleveren: misschien kom je wel te weten hoe iemand naar de werkelijkheid kijkt en wat hij totaal los van onze agenda - belangrijk vindt. Hoe communiceren met mensen met een verstandelijke beperking 8 Ik liet mij voor Nu en straks inspireren door de conceptuele kunstenaar Sol LeWitt. In de conceptuele kunst staat het idee centraal, de vormen zijn ondergeschikt en alle vormen zijn evenwaardig. In onze residentiële en ambulante organisaties en diensten voor mensen met een verstandelijke beperking worden verslagen, handelingsplannen en levensverhalen van mensen geschreven of getypt. Dit frappeert ons elke keer, vooral omdat mensen met een verstandelijke beperking vaak niet (goed) kunnen lezen of schrijven. De documenten liggen dan ook op de sociale dienst, bij de begeleiding Mensen met een verstandelijke beperking zijn op die manier geen eigenaar van hun eigen verhaal, van hun eigen plannen. Ondersteuners van mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak sterk in het woord. In onze samenleving is dit namelijk de manier bij uitstek om te communiceren: via telefoon, mail, blog, brieven, gesprek, skype, facebook, praten we met elkaar. Mensen met een verstandelijke beperking raken vaak verward in taal. We geven hiervan enkele voorbeelden: ze begrijpen woorden of zinnen niet goed. Ze weten dikwijls niet meer wat vorige keer mondeling werd afgesproken. Ze springen van de hak op de tak. Ze hebben moeite om hun verhaal begrijpelijk te formuleren. Ze verliezen hun agenda tijdens het gesprek. Bij vormingscentrum Handicum geven we al jaren vorming aan mensen met een verstandelijke beperking. Het is niet evident om te weten te komen wat hun mening is, want 8 Uit Hoofdstuk 3: Waarom een beeldboek? in Sergeant, S. & De Buysere, S. (2013), p auteursbijdragen 21

7 vaak geven ze sociaal wenselijke antwoorden. Het is een uitdaging voor educatief medewerkers om tijdens die vormingsessies op zoek te gaan naar ingangen om een gesprek met mensen met een verstandelijke beperking te beginnen en te structureren. We ontwikkelen een breed scala aan methoden om contact, communicatie en dialoog via andere zintuiglijke kanalen te laten plaatsvinden. We maken gebruik van beelden via mindmaps, video, collages, strips, zelfportretten, enz. We zoeken naar mogelijkheden om contact te katalyseren in muziek, dans, beweging en massage. We gaan op zoek naar materialen, geuren en smaken die herinneringen oproepen en mensen laten vertellen over hun ervaringen. Since no form is intrinsically superior to another, the artist may use any form, from an expression of words (written or spoken) to physical reality, equally. 9 Geen kunstvorm is superieur aan een andere, geen communicatievorm is superieur aan een andere. Het vraagt lef, creativiteit en een open gastvrije houding 10 om te gaan zoeken naar een geschikt kanaal om met iemand contact te kunnen maken, om van daaruit eventueel de dialoog aan te gaan. Zoeken naar de juiste communicatievorm We zien in onze huidige samenleving positieve signalen dat de plaats van mensen met een beperking stilaan verandert: mensen met een verstandelijke beperking worden stilaan minder klein gehouden en krijgen de kennis en de kans om zelf beslissingen te nemen in hun leven. Maar we durven hier toch te stellen dat het brede publiek nog steeds denkt in termen van wij ( normalen ) 9 Sol LeWitt, 2001, p.26. Vertaald naar het Nederlands: Geen enkele expressievorm is intrinsiek superieur. Een kunstenaar kan dus elke beeldvorm evenwaardig gebruiken, van woorden (gesproken of geschreven) tot de fysieke werkelijkheid. 10 Jacques Derrida, en zij (degene waar iets mee is ). Dit stelt mensen gerust: wij zijn de standaardnorm en onze vorm van communicatie is de standaardvorm. Alles wat hiervan afwijkt is deviant, triviaal en zelfs beangstigend. 11 Mensen met een verstandelijke beperking gedragen zich inderdaad vaak anders, soms ook vreemd. Ze hanteren vaak een andere taal en hebben een andere kennis, een andere logica. Wij categoriseren deze taal en kennis vaak als oninteressant, niet zinvol en onbruikbaar. We gaan niet in dialoog met mensen met een verstandelijke beperking omdat het vanuit onze visie rationeel, cognitief, verbaal niet mogelijk is. Op deze manier worden mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving vaak uitgesloten. Since social exclusion is always the product of unequal power relations, 12 Waarom is het belangrijk om een communicatievorm te vinden zodat een echte ontmoeting kan plaatsvinden? Omdat aan elke vorm van ondersteuning een ontmoeting vooraf gaat. Omdat iedereen recht heeft op een goede vorm van ondersteuning, zullen we dus met iedereen moeten leren communiceren. Met iedereen dat wil zeggen dat we geen voorwaarden inbrengen. Mensen moeten hun eigen mening niet kunnen verwoorden, zelfs niet kunnen praten, om te kunnen communiceren. Hieruit destilleren wij een boeiende pedagogische uitdaging: het vinden van een vorm om contact te maken en ideeën over te brengen, als verbale (geschreven of gesproken) taal moeilijk of niet geschikt is. Voor sommige mensen met een verstandelijke beperking zal dit beeldboek niet de juiste vorm zijn. Misschien zal je zelf moeten tekenen, of 11 Douwe Van Houten, Boavantura de Sousa Santos, 2007, p. 24. Vertaald naar het Nederlands: Omdat sociale uitsluiting altijd het resultaat is van ongelijke machtsverhoudingen, 22 auteursbijdragen

8 de persoon laten tekenen. Misschien zal je foto s moeten gebruiken, of een ander zintuiglijk kanaal aanspreken. Als we met elkaar in dialoog willen gaan, moeten we dus op zoek gaan naar andere communicatieve kanalen en methoden die ons wel verbinden. Dit vraagt om een alternatief denken over de alternatieven. Elke min of meer alternatieve communicatievorm kunnen we situeren binnen één of meerdere van de onderstaande vijf zintuiglijke kanalen 13 : Vanuit de rol van de begeleider: 1. Visueel, communiceren via beelden: beelden laten zien, tonen en verbergen. Binnen dit visuele kanaal situeren zich ook de beeldboeken. 2. Auditief, communiceren via klanken en geluiden: klanken en geluiden laten horen en verzwijgen. 3. Kinestetisch: laten voelen, aanraken en loslaten. 4. Olfactorisch: communiceren via geuren: laten ruiken. 5. Gustatief: communiceren via smaken: laten proeven. Onder deze structuur zit een waaier aan alternatieven om met iemand contact te maken. Dit opent niet alleen mogelijkheden naar communicatie met mensen met een verstandelijke beperking toe, het verrijkt ook ons persoonlijk communicatiearsenaal en we kunnen het gebruiken in tal van situaties en ontmoetingen. Deze zoektocht naar communicatiealternatieven is van groot politiek, sociaal en economisch belang voor de gehele samenleving, zowel voor mensen met of zonder beperking. Door het gebruik van beeldboeken willen we de positie van mensen met een beperking binnen onze maatschappij verbeteren. Tegelijk hopen we dat deze alternatieve invalshoek andere domeinen en 13 Cabooter Wiel en Staut Paul, Balans/VSPW. beleidsgebieden inspireert tot het gebruik van non-verbale methodieken, ook buiten de gemeenschap van mensen met een beperking en in andere domeinen dan de zorgverlening of opleiding van ondersteuners. Recht op palliatieve zorg op maat 14 Palliatieve zorg is een periode van ondersteuning in het leven van een mens met een ongeneeslijke ziekte. Deze zorg is niet strikt opdeelbaar in fasen maar neemt gradueel toe, erop gericht de kwaliteit van bestaan van iemand zo hoog mogelijk te houden. Het is tevens een periode van beslissingen: over wat kwaliteit van bestaan inhoudt voor iemand, over hoe iemand zijn levenseinde wil beleven en wanneer iemand vindt dat het levenseinde bespoedigd moet worden omdat het fysiek of psychisch lijden te zwaar wordt. Euthanasie beschouwen wij de auteur en de illustrator van Nu en straks als een mogelijk onderdeel van palliatieve zorg. Dus palliatieve zorg kan voor ons ook betekenen dat de dood versneld wordt, uit respect voor de mens en om het lijden menselijk te houden. En als mensen met een verstandelijke beperking zelf niet (meer) kunnen aangeven hoe de palliatieve zorg er voor hen moet uitzien is het aan familie, begeleiders, medisch team, om te observeren, te interpreteren en te handelen met respect voor de wensen van de persoon met een verstandelijke beperking. Palliatieve zorg is dus een vorm van ondersteuning op maat (gericht op wat de persoon zelf wenst), zoals we dit in het orthopedagogisch werkveld kennen. Deze ondersteuning is dus alles behalve betutteling. We citeren John O Brien op de studiedag Kwaliteit van leven voor mensen met een ondersteuningsnood : 14 Uit Hoofdstuk 5: Wat is palliatieve zorg? in Sergeant, S. & De Buysere, S. (2013), p auteursbijdragen 23

9 What is support? It is the art of not getting in the way. It is the art of being there. 15 Voor de handleiding van Nu en straks ontwierp Saar dit schema: We wilden in deze tekening in beeld brengen hoe de zorg gradueel toeneemt. Er is geen sprake van afzonderlijke opeenvolgende fasen: de hieronder beschreven fasen zijn in realiteit eerder met elkaar verweven. Na de diagnose ligt het accent in de eerste fase vooral op het curatieve (de behandeling). In bovenstaande tekening is de cu- 15 Congres georganiseerd op 11 juni 2004 door P.L.A.N. vzw. Meer info over deze organisatie: Vertaald uit het Nederlands: Wat is ondersteuning? De kunst van niet in de weg te lopen, maar er te zijn. ratieve fase voorgesteld in een wolk die geleidelijk aan dunner wordt. In het beeldboek wordt de curatieve zorg getoond door illustraties van bestralingen, chemotherapie, medicatie, operatie. Indien de curatieve zorg geen verbetering brengt en de genezingskansen afnemen gaan we over naar de palliatieve fase, al dan niet nog met palliatieve therapie ten behoeve van comfort. Dit gebeurt vaak geleidelijk. In bovenstaande tekening is de palliatieve fase afgebeeld als een steeds hoger wordend gebergte. 24 auteursbijdragen

10 Aan het einde van de palliatieve fase ligt de focus helemaal op de palliatieve zorg, waarbij verlichting van lijden en de kwaliteit van bestaan centraal staan. We zien in het beeldboek medicatie tegen de pijn, aandacht voor comfort, de liefhebbende aanwezigheid van mensen. Dit betekent weliswaar niet dat hier ook geen aandacht kan gaan naar levensverlengende zorg. Zoals hierboven gesteld: deze fasen zijn niet strikt van elkaar gescheiden. De terminale zorg in de palliatieve fase is de zorg in de allerlaatste fase. Mogelijks zijn de vragen en de wensen in verband met levenseindbeslissingen vroeger in de palliatieve fase reeds besproken waardoor hier in rust kan gehandeld worden, met het oog op de wensen van de persoon en zijn comfort. De tekening toont dat nazorg aan naasten na het overlijden, ook wel de rouwzorg genoemd, ook binnen palliatieve zorg valt. Conclusie Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak dikke dossiers, handelingsplannen, mooi uitgewerkte levensverhalen. Meestal geschreven door verschillende mensen. Maar vaak zijn veel van deze materialen bedoeld voor de ondersteuners en quasi onleesbaar voor de personen zelf. Boeken als Dingske en Nu en straks willen ondersteuners aanzetten om na te denken over alternatieve vormen van optekenen : een geluids- of beeldopname, een tekening, een poster, een stripverhaal, een mindmap, een doos met allerhande materialen, een powerpoint, enz. Het is een interessante oefening voor de ondersteuner om na te denken over hoe je een gevoerd gesprek, een gemaakte afspraak kan optekenen. Ondersteuners zullen bij zichzelf moeten gaan zoeken naar hun creatieve mogelijkheden en talenten op dit vlak. In het gesprek met mensen met een verstandelijke beperking gaat het ook vaak over vertalen van observaties in taal, van taal in beeld, Soms ontstaan er in de communicatie ook kortsluitingen, maar soms is er humor of is er sprake van lichtheid en warmte in de gesprekken. Net zoals bij Saar en mij. Tijdens het maken van Dingske en Nu en straks werkten we samen met deskundigen van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen en van de Netwerken Palliatieve auteursbijdragen 25

11 Zorg, en met huisarts Marc Cosyns. Deze samenwerking over sectoren heen was voor alle partijen zeer zinvol en leerrijk. Zo leerden we dat palliatieve zorg eigenlijk een heel mooi principe is: het gaat over goede fysieke zorg die altijd samengaat met emotionele zorg, sociale ondersteuning en aandacht voor spirituele zorg. Het gaat bij palliatieve zorg over vroegtijdige zorgplanning: vroeg genoeg in het leven nadenken over hoe men het einde droomt. Zieke mensen zoeken niet altijd de nooduitgang. Maar het is wel belangrijk om in ons gesprek de laatste wilsbeschikkingen van iemand en de mogelijke vraag naar euthanasie te bespreken. Een mooi en rijk leven gaat altijd gepaard met pijn, verdriet en afscheid. Ook mensen met een verstandelijke beperking ervaren dit. We kunnen ook hen geen Hotel Sanssouci toveren. Veel ondersteuners vinden dit heel frustrerend. Ze zien vaak machteloos toe hoe de persoon die ze met zoveel zorg begeleiden plots ongeneeslijk ziek wordt en sterft. Ze blijven vaak verweesd achter, met een gevoel van falen. Met de beeldboeken willen we ook hierover de dialoog aanzwengelen en een pleidooi voeren voor een zekere mildheid. We zien bij heel veel ondersteuners (ouders, broers, zussen, professionelen, vrijwilligers) een zeer grote betrokkenheid en veel ondersteuning die uiteindelijk ook zwaar kan wegen. In Oud, niet out 16 vinden we voorbeelden van mooie samenwerking tussen de zorgsector voor mensen met een verstandelijke beperking en de sector voor senioren, de netwerken palliatieve zorg. Palliatieve zorg doe je niet alleen. En de ideale palliatieve zorg bestaat niet. Als ik Dr. Marc Cosyns tijdens het debat over palliatieve zorg in Handicum hoorde vertellen over de palliatieve attitude, dacht ik: die palliatieve attitude, het samengaan van medische, emotionele, sociale en spirituele zorg wil ik graag zelf ervaren, mijn hele leven lang. Palliatieve zorg is voor mij geen woord meer dat huiver wekt. Het is die zorg die we in het orthopedagogisch werkveld herkennen als goede ondersteuning. Dit artikel zou je dus kunnen samenvatten in deze twee eenvoudige zinnetjes: Palliatieve zorg is hemels belangrijk. En een beeld kan helderder spreken dan wij. 17 Nu en straks is uitgegeven in 2013 bij Garant en verkrijgbaar in de boekhandel, via Handicum en via Garant. Alle info over de boeken en de hieraan gekoppelde vormingen vind je op de website van vormingscentrum Handicum: Vormingscentrum Handicum Koning Boudewijnstraat Gent Schepens, N. & Seynaeve, C., & Warnez, J. (2012). 17 Dewulf, B. (2012). 26 auteursbijdragen

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT Aanbevelingen gebaseerd op interviews met patiënten en familieleden Sigrid Van Camp, Ineke van Eechoud, Dr. Ruth Piers, Prof. Dr. Mieke Grypdonck, Prof.

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

iemand is niet meer verlies en rouw binnen palliatieve zorg

iemand is niet meer verlies en rouw binnen palliatieve zorg iemand is niet meer verlies en rouw binnen palliatieve zorg Tr o o s t l i e fs t e m o o i s t e, l e e f t d o o r j o u w jij m i j. Ph i l i p p e 2 [ ROUWBROCHURE PALLIATIEVE ZORG ] Herziene druk

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Anders dan met Woorden Een inventarisatie van de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met afasiepatiënten

Anders dan met Woorden Een inventarisatie van de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met afasiepatiënten Anders dan met Woorden Een inventarisatie van de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met afasiepatiënten Tobias Sent Karsten i ii Anders dan met woorden Een inventarisatie van de mogelijkheden

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoe oud kan je worden als je vier bent? vraagt Jettie van zes.

Hoe oud kan je worden als je vier bent? vraagt Jettie van zes. Uit: Rudi Roose (redactie) Participatief werken in de jeugdhulpverlening. 2003, Academia Press. Luisterje wel naar míj? Over communicatie met kinderen, 53-68. Luister je wel naar míj? Over communiceren

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Van eiland naar wij-land

Van eiland naar wij-land Van eiland naar wij-land Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen 1 2 4 4 4 5 6 6 6 8 Voorwoord Inleiding rode draad Deel 1 Partnerschapsmodel Maatschappelijke evoluties

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie