Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie, die de eerste stap vormt op weg naar Zuid-Afrika. Fabienne L Hoost.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie, die de eerste stap vormt op weg naar Zuid-Afrika. Fabienne L Hoost."

Transcriptie

1 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid van 20 tot 27 oktober 2013 Zuid-Afrika

2

3 3 Voorwoord Zuid-Afrika heeft met zijn Amerikaans aandoende metropolen, zijn koloniale havens en zijn uitgestrekte nationale parken, die steeds meer toeristen trekken, een uitgebreide waaier aan economische troeven. De verklaring van zijn bijnaam Regenboognatie gaat veel verder dan de bevolkingscontext en wijst op zijn diversiteit. Zuid-Afrika heeft natuurlijke rijkdommen in overvloed. Ze vormen de basis van de economie, zoals blijkt uit de moderne landbouwbedrijven en de intensieve mijnactiviteit. Het land beschikt eveneens over een breed dienstengamma, in het bijzonder in de financiële sector. De huidige regering heeft de voortdurende verbetering van de transport-, energie- en communicatie-infrastructuur tot een van haar speerpunten gemaakt. Op die wijze wil ze tegemoetkomen aan de toenemende nood aan modernisering en de voorrangspositie van het land op de internationale handelsscène ten volle benutten. Heel Afrika komt vol energie uit de crisis. Een gemiddeld groeipercentage van 6% en een duidelijke daling van de armoede zijn daar getuigen van. Zuid-Afrika is de eerste economie van het continent en vormt een toegangspoort tot de rest van Afrika. Niemand van ons kan op zijn eentje succesvol zijn, zei Nelson Mandela, een symboolfiguur van het land, die de basis heeft gelegd van een nieuw, democratisch en solidair Zuid-Afrika. Na jaren van isolement en economische sancties heeft het Zuid-Afrika van na de apartheid zich naar buiten gericht. Als enige Afrikaans lid van de G20 en recentste lid van de BRICS-club van grote opkomende landen, neemt het vandaag duidelijk zijn rol op als spreekbuis van het continent. Naast een stabiele politieke en economische situatie hebben deze hoedanigheden ertoe bijgedragen dat het zijn internationale handel een nieuwe wending kon geven. Het is in deze context dat het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in samenwerking met zijn gewestelijke partners Flanders Investment and Trade, Brussel Invest & Export en het Agence wallonne à l Exportation et aux Investissements étrangers deze Prinselijke zending organiseert. We zijn ervan overtuigd dat dit voor onze bedrijven de kans bij uitstek zal zijn om blijk te geven van hun knowhow zodat ze al hun troeven op de Zuid-Afrikaanse markt zullen kunnen uitspelen. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie, die de eerste stap vormt op weg naar Zuid-Afrika. Fabienne L Hoost Marc Bogaerts Adjunct-directeur-generaal Directeur-generaal

4

5 Executive summary Op basis van het criterium van het bruto binnenlands product is Zuid-Afrika de welvarendste natie van het continent. Het vertegenwoordigt 30% van de Subsaharaanse rijkdom. In de zomer van 2012 kreeg de mijnsector het echter zwaar te verduren door bloedige stakingen met looneisen als inzet. Daardoor kwam de economische gezondheid van het land sterk onder druk te staan. Sindsdien kent Zuid-Afrika een eerder bescheiden groei, met een percentage van 2,5% in 2012; deze zou in 2013 gelijke tred houden. De inflatie is onder controle, hoewel ze de laatste maanden in de buurt komt van de bovengrens van de door de centrale bank bepaalde vork van 3%-6%. De Zuid-Afrikaanse rand daalde in waarde en bereikte in juni 2013 zijn laagste peil tegenover de euro sinds 4 jaar. De crisis heeft eveneens geleid tot een hogere overheidsschuld. De werkgelegenheid is op dit ogenblik een van de meest verontrustende economische indicatoren in Zuid-Afrika, met een werkloosheidspercentage van meer dan 25%. De vooruitzichten voor de volgende jaren zijn echter bemoedigend. De regering van president Zuma wil van de werkgelegenheid, in het bijzonder die van de jongeren, een prioriteit maken en heeft zich ertoe verbonden 5 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen te creëren tegen Bovendien blijft ze haar expansief economisch beleid voortzetten om de economische activiteit aan te zwengelen. De regering van president Zuma heeft in 2012 een beleid van grote openbare werken aangevat en lanceerde een monumentaal plan voor investeringen in infrastructuur over het hele land (energie, huisvesting, transport, water, telecommunicatie ). Naast de modernisering van de openbare voorzieningen wil het plan de groei en de werkgelegenheid stimuleren. Zuid-Afrika is verantwoordelijk voor 40% van de Afrikaanse energieproductie. De eigen elektriciteitsbehoeften nemen echter toe en de huidige productiecapaciteit kan daar steeds moeilijker aan voldoen. Bovendien behoort Zuid-Afrika door zijn sterke afhankelijkheid van steenkool wereldwijd tot de grote milieuvervuilers. Groene energie kan een oplossing bieden voor deze twee problemen. De regering heeft zich tot doel gesteld groene energie tegen 2030 een aandeel van 9% in de totale energievoorziening te geven. Zonne- en windenergie hebben een duidelijk potentieel maar worden nog onvoldoende benut. Na een eerste deel waarin de macro-economische balans van Zuid-Afrika wordt opgemaakt, zal deze studie een sectorale analyse van de drie voornoemde domeinen maken: diamant, infrastructuur en hernieuwbare energie. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische ondernemingen in Zuid-Afrika en een lijst van nuttige adressen en contacten. Het einde van de apartheid en de toetreding tot de WTO hebben Zuid-Afrika opengesteld voor de internationale handel. De Zuid-Afrikaanse in- en uitvoer bestaan hoofdzakelijk uit enkele grote posten, respectievelijk machines en olieproducten enerzijds en ertsen en edele metalen anderzijds. Als opkomend land en lid van de G20 en de BRICS-landen maakt het gebruik van zijn bevoorrechte contacten om de handel te stimuleren en zo de economie te doen heropleven. Dankzij het handelsverkeer met de andere BRICS-landen konden reeds overtuigende resultaten worden geboekt. Een van Zuid-Afrika s grootste troeven is zijn ondergrond, die tal van minerale hulpbronnen bevat. Vooral diamant geeft het land een centrale plaats op het internationale toneel. De wereldwijde stijgende vraag voorspelt een gunstige toekomst voor de Zuid-Afrikaanse schatten.

6

7 Inhoud 1 Algemene gegevens 9 2 Economische gegevens Kernindicatoren BBP Inflatie en rentevoeten Wisselkoersen Werkgelegenheid Overheidsschuld Buitenlandse handel Directe buitenlandse investeringen Risicobeoordeling Risicobeoordeling volgens de Nationale Delcrederedienst Andere risico-indicatoren 31 3 Sectorale benadering Diamant Infrastructuur Hernieuwbare energie 41 4 Recente succesverhalen 44 5 Nuttige adressen In België In Zuid-Afrika Nuttige websites 52 6 Bronnen 53

8

9 1 Algemene gegevens

10 10 ZUID-AFRIKA de Republiek Zuid-Afrika wordt geleid door president Jacob Zuma. Het land is sinds 1910 onafhankelijk van zijn kolonisator, het Verenigd Koninkrijk de bestuurlijke hoofdstad is Pretoria, de wetgevende hoofdstad is Kaapstad en de gerechtelijke hoofdstad is Bloemfontein. Johannesburg is de stad met de meeste inwoners en is tegelijk de rijkste stad van het land. Omdat ze ook de zetel van de beurs is, wordt ze beschouwd als de economische hoofdstad. Zuid-Afrika is verdeeld in 9 provincies, die onderverdeeld zijn in grootstedelijke gemeenten en gemeentelijke districten, die zelf bestaan uit lokale gemeenten. Al deze gemeenten (lokale of grootstedelijke) zijn georganiseerd in kiesomschrijvingen die wards worden genoemd. de laatste volkstelling dateert van oktober 2011 en daaruit blijkt dat Zuid-Afrika 51,8 miljoen inwoners telt, dit is een stijging van 15% op tien jaar. Het is het 26e meest bevolkte land ter wereld. Er wordt een lichte vergrijzing van de bevolking vastgesteld, nochtans is de helft van de inwoners jonger dan 25 jaar. De levensverwachting bij de geboorte is 57,7 jaar voor mannen en 61,4 jaar voor vrouwen. de oppervlakte van Zuid-Afrika bedraagt km², dit is ongeveer 43 maal België. Het is het 25 e grootste land ter wereld. Zuid-Afrika grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe en in het noordoosten aan Mozambique en Swaziland. De staat Lesotho is een enclave binnen het Zuid-Afrikaanse grondgebied. Het zuiden van het land wordt begrensd door de Atlantische en de Indische oceaan. Het land telt 11 officiële talen: Engels, Afrikaans, Ndebele, Xhosa, Zoeloe, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tswana, Swazi, Venda en Tsonga. Engels is de lingua franca: 85% van de bevolking spreekt deze taal of heeft er enige kennis van. Het klimaat is mediterraan in de Kaapstreek, gelegen in het zuiden. In het zuidoosten, in de streek van Durban, is het subtropisch vochtig. Aan de Atlantische kust heerst een woestijnklimaat. Op de noordelijke plateaus is het tropisch. de nationale munt is de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR). Op 6 augustus 2013 was 1 ZAR 0,0766 EUR waard en omgekeerd was 1 EUR gelijk aan 13,0572 ZAR. De prijs van een Big Mac, door het weekblad The Economist gebruikt om een beeld te geven van de koopkracht van de verschillende deviezen, bedroeg in juli 2013 gemiddeld 1,82 USD tegenover 4,66 USD in de eurozone, wat betekent dat de koopkracht van een dollar in Zuid-Afrika dus groter is. Zuid-Afrika wordt de regenboognatie genoemd. De bevolking is samengesteld uit zwarten (79,5%), blanken (9%), kleurlingen (9%) en Aziaten (2,5%). de Human Development Index (HDI) van Zuid-Afrika bedroeg in ,629. Daarmee bekleedt het land de 121 e plaats van de 169 bestudeerde landen. 36,6% van de Zuid-Afrikanen is protestants en 7,1% katholiek. De anderen zijn moslim, christen (anders dan katholiek), aanhanger van een andere godsdienst of agnost.

11 1. ALGEMENE GEGEVENS 11

12

13 2 ECONOMISCHE GEGEVENS

14 14 ZUID-AFRIKA 2.1 Kernindicatoren BBP Het bruto binnenlands product is de belangrijkste indicator om de economische gezondheid van een land in te schatten. Nominaal BBP (in miljard courante USD) en groei van het reële BBP (in %) VOORRAADSCHOMMELINGEN NETTOKAPITAALVORMING OVERHEIDSCONSUMPTIE PRIVATE CONSUMPTIE HANDELSBALANS GROEI (RECHTERAS) (vooruitzichten) Bron: EIU (juni 2013) In 2012 bedroeg het bruto binnenlands product tegen marktprijzen 384,6 miljard USD of USD per hoofd van de bevolking. Het totale BBP voor 2013 zou 371,4 miljard USD of USD per capita bedragen. Volgens dat criterium zou Zuid-Afrika het meest ontwikkelde land van het continent zijn. Het vertegenwoordigt 30% van de rijkdom van Subsaharaans Afrika. Deze ratio stijgt zelfs tot 70% als enkel zuidelijk Afrika in rekening wordt genomen.

15 2. ECONOMISCHE GEGEVENS 15 De landen van Subsaharaans Afrika met het hoogste BBP (2012, courante prijzen) Positie Land BBP 2012 (in miljard USD) Aandeel 1 Zuid-Afrika 384,315 30,2% 2 Nigeria 268,708 21,1% 3 Angola 118,719 9,3% 4 Ethiopië 41,906 3,3% 5 Kenia 41,117 3,2% 6 Ghana 38,939 3,1% 7 Tanzania 28,247 2,2% 8 Kameroen 25,005 2,0% 9 Ivoorkust 24,627 1,9% 10 Oeganda 21,002 1,6% Bron: IMF (2013) De Zuid-Afrikaanse groei kende in 2010 en 2011 een sterke opleving na de wereldwijde economische crisis, maar daalde in 2012 tot 2,5%. De economen voorspelden een licht herstel voor 2013, maar recente studies gaan eerder uit van een nieuwe achteruitgang. Als de groeicijfers op jaarbasis worden berekend en aanpast rekening houdend met seizoensgebonden elementen, bedraagt de reële groei van het eerste kwartaal van 2013 slechts 0,9%, terwijl die in het laatste kwartaal van 2012 nog 2,1% bedroeg. De primaire en tertiaire sectoren kenden een groei van respectievelijk 8,1% en 2,4%, terwijl de secundaire sector met 6,2% achteruitging. De vooruitzichten voor de volgende jaren zijn echter bemoedigender. De consumptie door de gezinnen genereert gemiddeld 60% van het Zuid-Afrikaanse BBP. De overheidsuitgaven vertegenwoordigen een vierde en de investeringen (of nettokapitaalvorming van vast kapitaal ) ongeveer 20%. De relatieve bijdrage van de verschillende sectoren aan het totale BBP is stabiel in de tijd, zelfs al wijzen de vooruitzichten erop dat de secundaire sector in de toekomst enkele procenten van de tertiaire sector zal afnemen en in 2017 zal stijgen tot een derde van het BBP. Sectorale samenstelling van het BBP 2012, in % 2,6 % 28,4 % PRIMAIRE SECTOR SECUndaire SECTOR TERTIAIRE SECTOR 69,0 % Bron: EIU (september 2013)

16 16 ZUID-AFRIKA Primaire sector Deze sector groepeert alle activiteiten voor de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, zoals de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bosbouw. Volgens de classificatie van de EIU (Economist Intelligence Unit) is de mijnactiviteit niet opgenomen in de primaire sector maar in de secundaire, omdat deze uitputtelijke natuurlijke hulpbronnen bewerkt. De veeteelt draagt bij tot bijna de helft van de primaire sector met in het bijzonder pluimvee, rundsvlees en zuivelproductie. De akkerbouwgewassen van Zuid-Afrika zijn maïs, suikerriet, soja en zonnebloemen. De tuinbouw bestaat onder meer uit fruit dat typisch is voor een gematigd klimaat (druiven, appelen, peren, perziken), groenten, citrusvruchten, aardappelen en wijn. Het rendement van de landbouw is sinds 1975 jaarlijks met 2,3% in waarde toegenomen en heeft in 2012 het equivalent van 13,7 miljard EUR bereikt. Deze groei is te danken aan een betere productiviteit, -daar de exploiteerbare landbouwoppervlakte - stabiel is gebleven. Die wordt geraamd op 100 miljoen hectare, waarvan slechts 13 miljoen hectare akkerland, wegens de moeilijke klimatologische omstandigheden en 1,3 miljoen hectare geïrrigeerde gronden. Secundaire sector Met secundaire sector bedoelen we alle activiteiten die als einddoel hebben een natuurlijke grondstof tot een afgewerkt product te verwerken. Dit omvat dus talrijke vormen van industrie, maar ook sectoren zoals de bouwsector en de mijnen. Landbouwproductie in 2012, in waarde 25 % 46 % 29 % TUINBOUW AKKERBOUWGEWASSEN VEETEELT De industriële sector stelt een kwart van de actieve bevolking tewerk. 75% van de grootste industriële bedrijven van het continent zijn Zuid-Afrikaans. Het land bezit een bodem die bijzonder rijk is aan minerale hulpbronnen. Goud, platina, steenkool, diamant en andere gesteenten, al dan niet edelstenen, maken van het land een topproducent en -exporteur op internationaal niveau wat mijnbouwactiviteiten betreft. Zuid-Afrika is eveneens wereldleider in verschillende gespecialiseerde sectoren zoals die van het rollend spoormaterieel, synthetische brandstoffen en uitrustingen en machines voor de mijnbouw. Tertiaire sector Bron: Departement Landbouw, Bossen en Visserij (2013) De landbouwsector vertegenwoordigt slechts 2,6% van het BBP en stelt slechts 5% van de actieve bevolking tewerk. Hij behoudt echter een strategisch belang omdat hij in de voedselbehoeften van het land kan voorzien. Tot 2011 droeg hij in positieve zin bij tot de handelsbalans, maar die kende in 2012 voor de eerste maal een landbouwtekort, omdat meer basisvoedingsmiddelen zoals tarwe, rijst of kip werden ingevoerd. Het land voert een derde van zijn landbouwproductie uit, hoofdzakelijk maïs, citrusvruchten en wijn. Zuid-Afrika is de 6e grootste wijnbouwer ter wereld. Hoewel de handel met Azië de laatste jaren is toegenomen, blijft de Europese Unie de voornaamste handelspartner voor de Zuid-Afrikaanse landbouw. Hierbij speelt het feit van de tegenovergestelde seizoenen een belangrijke rol. Met de tertiaire sector bedoelen we economische activiteiten uit handel, administratie, transport, financiële en vastgoedactiviteiten, diensten aan ondernemingen en particulieren, onderwijs, gezondheid en sociale actie. De dienstensector floreert. Hij stelt 70% van de actieve bevolking tewerk. Het toerisme blijft toenemen dankzij de impuls die werd gegeven door het Wereldkampioenschap voetbal in de zomer van In 2012 werd het land bezocht door 9,2 miljoen toeristen, een recordaantal. De toename bedraagt 10,2%, dit is meer dan het dubbele van het wereldwijde gemiddelde, dat door de Wereldtoerismeorganisatie op 4% werd bepaald. Zuid-Afrika heeft een gesofisticeerde financiële structuur met de grootste beurs van Afrika, de Johannesburg Stock Exchange (JSE), die wat beurswaarde betreft bij de top 20 beurzen ter wereld hoort.

17 2. ECONOMISCHE GEGEVENS Inflatie en rentevoeten Gelet op de zwakke groeivooruitzichten voeren de regering en de Zuid-Afrikaanse centrale bank (SARB) een expansief monetair beleid om de geldhoeveelheid te doen toenemen en zo de economische activiteit van het land te stimuleren via consumptie, productie en investeringen. Deze praktijk wordt gekenmerkt door inflatoire spanningen gekoppeld aan een daling van de rentevoeten. Inflatie, in % Bron: EIU (juni 2013) De inflatie is gebaseerd op de index van de consumptieprijzen. Die weerspiegelt de evolutie van de prijzen van een standaardmix van goederen en diensten die de, in dit geval Zuid- Afrikaanse, gezinnen voor eigen consumptie kopen. De inflatie wordt berekend door te kijken naar de stijging van die index over een bepaalde periode in vergelijking met de waarde van die index tijdens de basis periode. De index en de evolutie ervan vormen voor de SARB het referentiepunt om haar monetaire beleid uit te stippelen. Haar eerste doelstelling is prijsstabiliteit te bereiken en te bewaren. De Zuid-Afrikaanse overheden hebben in 2000 beslist een strikte strategie te hanteren van inflatiedoelstellingen en bepaalden een vork van 3 tot 6%. Dit initiatief is in een eerste fase efficiënt gebleken. Zoals andere centrale banken die een beleid van inflatiedoelstellingen voeren, is de SARB echter zwaar op de proef gesteld door de hoge vlucht van de wereldprijzen van voedingsproducten en energie. Ondanks verschillende achtereenvolgende stijgingen van de rentevoeten tussen 2006 en 2009, is de inflatie blijven stijgen en overschreed ze tot begin 2010 ruimschoots het plafond van 6%, vooraleer ze meer aanvaardbare waarden aannam. Twee jaar later hebben de prijsverhogingen van in hoofdzaak voeding, niet-alcoholhoudende dranken en vervoer tijdelijk de inflatie boven de vork laten uitstijgen. Vandaag, in 2013, flirt ze opnieuw met de door de SARB vooropgestelde grens. Die tendens is vooral te wijten aan de plotse stijging van de elektriciteitstarieven en de prijsvolatiliteit van olie

18 18 ZUID-AFRIKA en de door Zuid-Afrika geïmporteerde goederen. Op het vlak van de voedingsproducten is de stijging van de internationale graanprijzen te wijten aan de ongunstige weersomstandigheden. De index van de prijzen van de voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken is met 6,4% gestegen tussen mei 2012 en mei In diezelfde periode bedroeg de inflatie van de gezinnen en de diensten 3% op jaarbasis. Die van het vervoer bereikte 3,7%. Volgens economen zou de inflatie in 2013 gemiddeld 5,7% bedragen en in ,5%. Rentevoeten Met de rentevoet van een land bedoelt men het leidinggevende tarief, ook wel repo rate of repurchase rate genoemd. Deze basisrente is de rente waartegen de private banken lenen bij de centrale bank. De centrale bank bepaalt het tarief ervan en deze beïnvloedt de rentevoeten die de banken aan hun eigen cliënten aanrekenen, voor bijvoorbeeld hypothecair, zakelijk en consumentenkrediet en de spaarproducten. De SARB heeft haar leidinggevend tarief van 50 basispunten in juli 2012 verlaagd. Het bedraagt nu 5%, wat het laagste niveau is sinds meer dan 40 jaar. Deze nieuwe maatregel van monetaire versoepeling wil het economische herstel ondersteunen door de investeringen te stimuleren via gunstigere rentevoeten. De Zuid- Afrikaanse repo rate zou in 2013 onveranderd moeten blijven. Zuid-Afrikaans leidinggevend rentetarief Jan/04 Jan/06 Jan/08 Jan/10 Jan/12 Bron: / South Africa Reserve Bank (2013)

19 2. ECONOMISCHE GEGEVENS 19

20 20 ZUID-AFRIKA Wisselkoersen De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) is de officiële munt van het land sinds 1961, het jaar dat het land zich terugtrok uit de Commonwealth en de stichting van de Republiek Zuid-Afrika. Hij vervangt de Zuid-Afrikaanse pond. politieke onzekerheid die gepaard ging met het aantreden van Nelson Mandela als eerste zwarte Zuid-Afrikaanse president. De lopende tekorten en een sterke inflatie hebben de waardedaling van de rand bestendigd tot december In een eerste fase, tot in 1982, was de rand, in overeenstemming met de wensen van de Zuid-Afrikaanse overheden, een zeer sterke munt, met een hogere waarde dan de Amerikaanse dollar. Dit beleid bleek toen echter onhoudbaar en sindsdien is de rand in waarde blijven dalen of werd hij gedevalueerd. Deze waardedaling had te maken met de context van de apartheid en de economische sancties die de westerse landen aan Zuid- Afrika oplegden. De situatie verslechterde nog in 1991 door de Vanaf 2002 is de waarde van de rand op de wisselmarkt opnieuw beginnen te stijgen maar de subprimecrisis riep die ontwikkeling een halt toe in Die periode was ongunstig voor exotische deviezen, in het bijzonder voor munten zoals de rand die gevoelig zijn voor de prijzen van grondstoffen en edele metalen. We hebben kunnen zien dat de wisselkoers van de rand structureel zeer nauw verbonden is met die van het goud, waarvan Zuid-Afrika een belangrijke leverancier is. Wisselkoers van de rand (ZAR) met de euro (EUR) 14 13, , , ,5 10 9, M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04 Bron: Eurostat (juni 2013)

21 2. ECONOMISCHE GEGEVENS 21 Terwijl één euro begin 2009 geruild kon worden tegen 13,5 rand, was deze twee jaar later slechts 9 rand waard, een bewijs van de gezondheid van de Zuid-Afrikaanse munt. Sinds 2011 verzwakte de rand door de economische volatiliteit in de eurozone, de belangrijkste handelspartner van Zuid-Afrika. Voor de aankoop van één euro had men in juni rand nodig, een record sinds 4 jaar. Deze aanhoudende neerwaartse tendens is ook te verklaren door interne factoren zoals het stijgende tekort op de balans van de lopende rekening, de trage economische groei, het gebrek aan voldoende jobcreatie (zie sectie Werkgelegenheid) en het onzekere sociale klimaat. Het lijkt verstandig om naast de wisselkoers tegenover de euro ook de reële effectieve wisselkoers van de rand te analyseren. Die is vaak een betere indicator van de economische situatie van het land. Hij houdt rekening met de index van de consumptieprijzen en geeft de nominale wisselkoers een gewicht mee volgens een deviezenkorf die representatief is voor de in- en uitvoer. Daardoor is hij meer een indicator van het concurrentievermogen van het land in kwestie. De evolutie van de reële effectieve wisselkoers weerspiegelt een aanzienlijke waardevermeerdering van de Zuid-Afrikaanse munt tussen 2008 en 2010, daarna een waardevermindering. De vooruitzichten wijzen voor de komende jaren echter op een traag herstel. Reële effectieve rentevoet (1997=100), in % (vooruitzichten) 2014 (vooruitzichten) 2015 (vooruitzichten) 2016 (vooruitzichten) 2017 (vooruitzichten) Bron: EIU (juni 2013) De rand is een referentiemunt voor het Afrikaanse continent. De politieke stabiliteit van het land en de overgang van het apartheidsregime naar een democratie hebben de rand versterkt tegenover de munten van de buurlanden. Door de hyperinflatie die Zimbabwe geruïneerd heeft in de jaren 2000, is de Zimbabwaanse dollar niet meer in omloop. De bevolking gebruikt in de plaats daarvan de Amerikaanse dollar maar ook de Zuid-Afrikaanse rand, een bewijs van de geloofwaardigheid van deze munt. De rand wordt eveneens gebruikt in Lesotho en Swaziland in het kader van de muntunie tussen deze drie landen (Common Monetary Union).

22 22 ZUID-AFRIKA Werkgelegenheid De werkgelegenheid is een van de grootste uitdagingen van de Zuid-Afrikaanse regering. De werkloosheid woedt hevig in de eerste economie van het continent. In maart 2013 bedroeg het officiële percentage 25,2%, na een nieuwe stijging met 0,35% in vergelijking met december Onderverdeling van de bevolking op arbeidsleeftijd in het 1e kwartaal 2013 Hoewel er volgens de laatste cijfers werknemers zijn bijgekomen in de loop van het eerste kwartaal van 2013, is het aantal werklozen helaas tegelijkertijd met personen toegenomen. In absolute cijfers heeft men een populatie geteld van 33,2 miljoen personen op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) op een totaal van 52 miljoen Zuid-Afrikanen, die als volgt kan worden onderverdeeld: 45,2 % 41,0 % WERKENDEN WERKLOZEN NIET-ACTIEVEN 13,6 miljoen werkende actieven (werkenden); 4,6 miljoen actieven zonder werk (werklozen); 15 miljoen niet-actieven (waaronder 40,5% studenten, 19,5% huisvaders en -moeders, 15,5% ontmoedigde werkzoekenden en 10,5% zieken of invaliden). 13,8 % Bron: Statistics South Africa (mei 2013) Arbeidsmarkt (in duizenden personen) 4 e kwartaal e kwartaal 2013 Evolutie Bevolking jaar ,3% Arbeidspotentieel actieve bevolking ,6% ,8% 0,8% Werkende actieve bevolking (werkenden): ,0% ,0% 0,3% > Formele sector (buiten landbouw) ,0% ,8% -0,3% > Informele sector (buiten landbouw) ,7% ,6% -0,6% > Landbouwsector 685 2,1% 739 2,2% 7,9% Particulieren ,2% ,3% 2,7% Actieve bevolking zonder werk (werklozen) ,6% ,8% 2,2% Niet-actieven ,4% ,2% -0,2% Werkloosheidspercentage 24,9% 25,2% 0,4% Absorptiepercentage 41,0% 41,0% 0,0% Percentage van deelname aan het arbeidspotentieel 54,6% 54,8% 0,2% Bron: Statistics South Africa (mei 2013) De landbouwsector en de sector van de sociale diensten hebben bijgedragen tot een jobcreatie voor respectievelijk en personen, terwijl in de sectoren van de handel en de bouw en arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. De Zuid-Afrikaanse regering -heeft zich er in het National Development Plan toe verbonden 5 miljoen nieuwe banen te scheppen tegen 2020 en 11 miljoen tegen In april 2013 heeft ze bovendien een overeenkomst gesloten met de sociale partners om de strijd aan te binden met de werkloosheid van jongeren, de leeftijdscategorie die het zwaarst door deze plaag wordt

23 2. ECONOMISCHE GEGEVENS 23 getroffen. De Southern African Clothing & Textile Workers Union (SACTWU) heeft onder andere een ontwikkelingsprogramma van 25 miljoen ZAR opgezet om de tewerkstelling van jongeren te ondersteunen. De werklozen tussen 15 en 34 jaar vertegenwoordigen 70,7 % van de personen zonder werk. De NEET-index (Not in Employment, Education or Training) toont dat 33,5% van de 10,4 miljoen jonge Zuid- Afrikanen van 15 tot 24 jaar geen werk heeft, niet naar school gaat en geen opleiding volgt Overheidsschuld Overheidstekort en -schuld (in % van het BBP) 600 Tekort (linkeras) Schuld (rechteras) (prévisions) Bron: EIU (juni 2013) De begrotingssituatie is een beetje verzwakt tussen 2011 en In die periode steeg het Zuid-Afrikaanse overheidstekort van 3,7% tot 4,6% van het BBP. Volgens de groeihypotheses waarop de begroting gebaseerd is, zou het overheidstekort geleidelijk moeten verdwijnen vanaf Telkens als een overheidstekort wordt gefinancierd met een lening, stijgt de overheidsschuld. Die schuld is dus de som van opeenvolgende financieringsnoden. Meestal neemt ze de vorm aan van een staatslening en het vermogen om die aangegane leningen terug te betalen wordt beoordeeld door de ratingbureaus. De Zuid-Afrikaanse bruto overheidsschuld wint sinds 2008 terrein. Ze bereikte 40% van het BBP in 2012, wat redelijk is in vergelijking met de schuldgraad van de Europese landen. Volgens de vooruitzichten van de Economic Intelligence Unit zou ze vanaf 2014 moeten dalen. Bezorgdheden rijzen over de wijze waarop de Zuid-Afrikaanse staat de onvermijdelijke stijging van de overheidsuitgaven zal financieren die zal voortvloeien uit het omvangrijke ontwikkelingsplan voor infrastructuur. Dat zal miljard ZAR kosten gespreid over de volgende tien jaar (zie afdeling 3.2 Infrastructuren). Wat de inkomsten betreft, is een uitbreiding van de belastinggrondslag niet uit te sluiten. President Zuma heeft de oprichting van een fiscaal comité aangekondigd om de kwestie te bestuderen. De begroting wil niet te veel op de groei wegen. Bijgevolg zullen enkel de accijnzen op tabak, alcohol en brandstoffen worden verhoogd. In 2015 zou een koolstoftaks op CO 2 -uitstoot worden ingevoerd.

24 24 ZUID-AFRIKA 2.2 Buitenlandse handel Een geëngageerd land Na het einde van de apartheid in 1994 en de toetreding van Zuid-Afrika tot de WTO onmiddellijk daarna, op 1 januari 1995, ontwikkelde de vrije handel zich snel. Het land legt zich toe op de verdediging van de belangen van de opkomende en ontwikkelingslanden, in het bijzonder via de G20, waarvan het de enige Afrikaanse vertegenwoordiger is. Het is eveneens lid van de groep van de landen van Afrika, het Caraïbische gebied en de Stille Oceaan (ACS), die de overeenkomsten van Lomé en Cotonou ondertekenden. De BRICS-landen hebben eveneens de ambitie om een nieuwe Ontwikkelingsbank op te richten, die op vijf jaar tijd 4,5 miljard USD ter beschikking moet kunnen stellen voor infrastructuurprojecten en projecten voor duurzame ontwikkeling en die hun eigen belangen dient, maar ook die van andere opkomende en ontwikkelingslanden. De leiders van de vijf BRICS-naties pleiten voor een hervorming van de bestaande politieke en monetaire instellingen. Volgens hen vormen onder meer de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds geen weerspiegeling van de veranderingen die in de wereld aan de gang zijn en gekenmerkt worden door het opkomen van nieuwe grote spelers. De BRICS-kans Het acroniem CIVETS werd in 2009 bedacht door Robert Ward van de Economist Intelligence Unit en duidt een geheel van landen met een gelijkaardig profiel aan: een gediversifieerde en dynamische economie die gepaard gaat met een jonge en toenemende bevolking. Het bestaat uit Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika. Dit laatste land heeft zich eind 2010 echter bij een andere groep gevoegd, die van de grote opkomende economieën, die bij die gelegenheid haar naam veranderde van BRIC in BRICS ( S voor Zuid-Afrika). Sindsdien namen de handelsrelaties met de andere BRICS-landen sterk toe: ze stegen van 11,6% vóór de integratie naar 27%. There is little doubt that there has been a tectonic shift in the drivers of global growth. The emergence of countries such as Brazil, Russia, China and India has changed the epicentre of global economic activity. The BRICS share of global GDP has increased three-fold in the past 15 years, and this share is currently around 20 per cent in market terms, and is expected to rise to 45 per cent by Gill Marcus, gouverneur van de South Africain Reserve Bank (2013) De Zuid-Afrikaanse minister van Handel en Industrie heeft tijdens de 5e BRICS-top in Durban, in maart 2013, bevestigd dat de partnerschappen die door Zuid-Afrika, Brazilië, China, India en Rusland in het leven werden geroepen, aanzienlijk hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de handel op het Afrikaanse continent. De BRICS-landen hebben het voordeel dat ze een hoog bevolkingsaantal hebben, zodat ze beschikken over een grote interne markt voor hun producten. In vergelijking met de bevolking van de andere vier landen is die van Zuid-Afrika relatief klein. Als men echter het continent in zijn geheel neemt, komt men tot een kritische massa die de nieuwe industriële golf in Afrika kan ondersteunen. Die visie legt de nadruk op het belang van de Afrikaanse eenmaking om sterke handelsblokken op het continent te creëren.

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 2 tot 9 juni 2013

Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 2 tot 9 juni 2013 Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 2 tot 9 juni 2013 Verenigde Staten Los Angeles, San Francisco / Silicon Valley

Nadere informatie

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid Saoedi- Arabië Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 14 > 21 maart 2014 Voorwoord

Nadere informatie

COLOMBIA HKH Prinses Astrid

COLOMBIA HKH Prinses Astrid COLOMBIA Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 18 > 25 oktober 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India.

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India. Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning van 23 tot 29 november 2013 india 3

Nadere informatie

PERU HKH Prinses Astrid

PERU HKH Prinses Astrid PERU Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 18 > 25 oktober 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar Kazachstan.

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar Kazachstan. 1 Voorwoord Kazachstan en België hebben een aantal zaken gemeen op het vlak van multiculturaliteit, talen en religies. Kazachstan is een jong land (het werd onafhankelijk in 1991) met veel natuurlijke

Nadere informatie

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase ARITAKE-WILD Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase Nationaal dossier België Brussel 14 oktober 2009 Auteur van

Nadere informatie

A G E N T S C H A P V O O R B U I T E N L A N D S E H A N D E L MAROKKO LANDENSTUDIE. agentschap voor buitenlandse handel

A G E N T S C H A P V O O R B U I T E N L A N D S E H A N D E L MAROKKO LANDENSTUDIE. agentschap voor buitenlandse handel A G E N T S C H A P V O O R B U I T E N L A N D S E H A N D E L MAROKKO LANDENSTUDIE agentschap voor buitenlandse handel Agentschap voor Buitenlandse Handel Redactie: Dennis Gijsbrechts - Nadia Verlent

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EMERGING MARKETS. Jasper De Kinderen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EMERGING MARKETS. Jasper De Kinderen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EMERGING MARKETS CAMPUS Turnhout 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel. 014 80 61 01 Fax 014

Nadere informatie

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten Maart 2014 In deze uitgave Inleiding Meer omzet maar minder winst 3 Brazilië Verkoop getroffen

Nadere informatie

De economie van Griekenland

De economie van Griekenland Academiejaar 2013-2014 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN De economie van Griekenland De effecten van de crisis Britt DE POOTER Quentin STESSELS Charlotte VAN AERDE Rapport

Nadere informatie

Verslag 2009. Economische en financiële ontwikkeling

Verslag 2009. Economische en financiële ontwikkeling Verslag 29 Economische en financiële ontwikkeling Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika Rita Bhageloe-Datadin Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika Afrika is verreweg het armste continent ter wereld. Het imago van Afrika wordt sterk bepaald door de afhankelijkheid van hulp als gevolg

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 MARKT OVERZICHT GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...4 2 Algemene beschrijving van Turkije...6 3 Sector beschrijving agrarische sector en verwerkende industrie...10 3.1 Marktomvang...

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

Verslag 2010. economische en financiële ontwikkeling

Verslag 2010. economische en financiële ontwikkeling Verslag 21 economische en financiële ontwikkeling Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking DOSSIER: DE ZUIDKANT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS Impact op het zuiden: kan ontwikkelingssamenwerking het verschil maken? Een scharniermoment voor duurzame

Nadere informatie

Wereldwijde klimaatverandering: irritatie en actie

Wereldwijde klimaatverandering: irritatie en actie Nr. 19 mei/juni 20 MarketinginformatiE Compartimentportret Gunstig klimaat: Schroder ISF Global Climate Change Equity profiteert met zijn compartimentstrategie Mondiale temperatuur van internationale (ºF)

Nadere informatie

De verschuiving van de wereldhandel naar Azië: gevolgen voor Nederlandse export

De verschuiving van de wereldhandel naar Azië: gevolgen voor Nederlandse export augustus 13 De verschuiving van de wereldhandel naar Azië: gevolgen voor Nederlandse export Erasmus University Rotterdam Erasmus School of Economics Department of Economics Supervisor: B.S.Y Crutzen Cheryl

Nadere informatie

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100.

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100. E U R O P E S E C E N T R A L E B A N K E U R O S Y S T E E M m a a n d b e r i c h t m a a r t 2 1 1 In 211 verschijnt in alle publicaties van de een motief van het bankbiljet van EUR 1. Europese Centrale

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1 Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1 2 Agentschap van de Schuld Koninkrijk België Inhoudstafel Inhoudstafel... 3 Voorwoord van de Heer Koen Geens, minister

Nadere informatie

Afrika in economisch perspectief

Afrika in economisch perspectief Afrika in economisch perspectief JUDITH ARENDS EN THIJS DE RUYTER VAN STEVENINCK TIJDENS HET WORLD ECONOMIC FORUM in Davos in januari 2001 lanceerde de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki, samen met

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie