Wet. Verzekeringen, SOORTEN VERZEKERINGEN [ WETGEVING ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet. Verzekeringen, SOORTEN VERZEKERINGEN [ WETGEVING ]"

Transcriptie

1 28 Wet betaald. Verzekeringen, een noodzakelijk kwaad? Op bijeenkomsten van recreatieondernemers hoor je regelmatig praten over de schade-eisen die in de sector de jongste jaren ophef hebben gemaakt, alsmede over de hoge verzekeringspremies die jaarlijks dienen Alhoewel de meeste collega s hun financiën goed in het oog houden, zijn er weinigen die m.b.t. verzekeringen risico s durven nemen. De rekeningen lopen jaarlijks dan ook hoog op. Het grote probleem met onze polissen is, dat we soms door de bomen het bos niet meer zien. Welke verzekering heeft een recreatieonderneming absoluut nodig, welke is nuttig en welke compleet overbodig? In de nu volgende tekst trachten we een overzicht van de mogelijke verzekeringen te maken en gaan we nader in op de kostprijs, de waarborgen enz. Uiteraard is deze tekst niet volledig. Wij bekijken het thema verzekeringen immers vanuit de positie van de ondernemer en niet vanuit deze van de verzekeraar. Bovendien bekijken we het thema dan vanuit onze positie als beheerder van het domein De Lilse Bergen. Met ons recreatiedomein, onze camping, de sportactiviteiten en onze horeca-uitbating zijn we op zoveel terreinen bezig dat we nogal wat polissen hebben lopen. Er zijn dus veel meer polissen dan deze die wij hier opsommen, maar deze komen wij in ons dagelijks werk quasi niet tegen. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we graag naar de vormingscursus 'Aansprakelijkheid en verzekeringen bij het beheer van sportaccommodaties van het ISB. SOORTEN VERZEKERINGEN Wij kunnen voornamelijk volgende groepen van polissen onderscheiden: Brand en gevaren verzekeringen Personenverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekeringen BRAND EN GEVAREN VERZEKERINGEN Tot deze groep behoren de verzekeringen waar wij het meest mee te maken krijgen, nl. deze m.b.t. brand, bedrijfsschade, enz. Brand en aanverwante gevaren Alle risico s Autoverzekeringen Minder voorkomende polissen in de recreatiesector zijn o.m. Bedrijfsschade Alle bouwplaatsrisico s Controleverzekeringen Machinebreuk Brand en aanverwante gevaren Het doel van deze verzekering is het verzekeren van schade aan roerende en onroerende goederen ingevolge brand, diefstal, storm enz. Zonder deze verzekering kan geen enkel recreatiebedrijf enige activiteit ontplooien. De risico s van brand zijn te hoog en de schade-eisen zijn fameus. Een handig onderdeel bij de brandpolis is het afkopen van de verantwoordelijkheid. Zo kan je met je verzekeringsmaatschappij overeenkomen tegen de betaling van een meerprijs de verantwoordelijkheid van de concessiehouder in de horeca uit te sluiten. Zo zal de verzekeraar geen schade-eis indienen tegen de horeca-uitbater indien er door zijn fout schade aan jouw gebouw is toegebracht en wordt de schade zonder veel problemen vergoed. M.b.t. de waarborgen van de brandpolis is een permanente oplettendheid van de verzekeringsnemer noodzakelijk. Immers onze gebouwen worden bijna permanent gemoderniseerd en uitgebreid. De inboedel wijzigt bovendien ook regelmatig door de vervanging van meubilair, machines, enz. Het is dus nuttig geregeld de polis na te kijken m.b.t. de verzekerde waarden. De jaarlijkse afschrijvingstabel is hiervoor een nuttig instrument om na te gaan of er weer niet een en ander veranderd is. Maar je moet vooruitziend zijn. Immers als je na de feiten je waarborgen wijzigt, kan het wel eens echt na de feiten worden. Een ongeluk is snel gebeurd. Toen wij al onze polissen even onder de loep namen m.b.t. de waarborgen (een oefening die we ongeveer elke twee jaar maken), stelden wij vast dat wij al op een verzekerde waarde van ongeveer euro zaten. Kortom geen klein geld! Als we dan even terugblikken tot 1990 blijkt de kostprijs van onze brandpolis inmiddels met 272% te zijn gestegen.

2 29 ALLE RISICO S De polissen Alle risico s dekken de schade aan kostbare voorwerpen, machines enz. Zo heeft ons bedrijf een verzekering Alle risico s elektronica lopen voor de schade aan het informaticamateriaal en een tweede verzekering voor eventuele schade aan de gehuurde telefooninstallatie. Deze verzekering is al enkele malen nuttig gebleken bij blikseminslagen op de telefooninstallatie. De schade aan een moderne telefooninstallatie loopt na een blikseminslag al snel in de duizenden euro s. Gezien de snelle slijtage van informaticamateriaal is een Alle risico s -verzekering hiervoor wel een minder voor de hand liggende polis. Nochtans blijkt ook deze polis al enkele malen nuttig geweest o.m. als gevolg van een domme fout van een medewerker die bij een onderhoudsbeurt een pc van tafel stootte. Ook hier is de nodige oplettendheid vereist. De verzekeringsmaatschappij eist jaarlijks (voor 01 februari) een update van uw inventaris. Onze polis voorziet in een automatische investeringswaarborg. Nieuw toegevoegde voorwerpen en eventuele wijzigingen in de verzekerde kapitalen worden automatisch en zonder aangifte gewaarborgd ten belope van maximum 20% van het laatst verzekerd kapitaal. Wij kwamen bij onze jaarlijkse update in 2003 al snel aan een verzekerde waarde van euro. AUTOVERZEKERING Autoverzekeringen zijn voldoende voor eenieder bekend. Het heeft dan ook weinig zin om hier zeer diep op in te gaan. Nochtans zitten hier ook vele addertjes onder het gras. We gaan het hier niet hebben over polisvoorwaarden en grote en kleine omnium, maar wel over wat verzekerd moet worden. Volgens de wetgeving moeten enkel de voertuigen die op de openbare weg (of weg met openbaar karakter, bijvoorbeeld de wegen op een kampeerterrein) rijden een autoverzekering hebben. Dit betekent dat dezelfde voertuigen die enkel gebruikt worden op het private domein en niet op wegen, geen autoverzekering moeten hebben. Wanneer dergelijke voertuigen toch schade berokkenen (bijvoorbeeld een tractor die op het veld tegen een ander voertuig rijdt) dan komt de algemene aansprakelijkheidsverzekering tussen. Hierbij moet men wel zeer goed oppassen: wanneer men beslist geen verzekering af te sluiten omdat het voertuig toch niet op de weg zou komen, dan mag dat voertuig onder geen beding op de openbare weg rijden, ook niet bijvoorbeeld om een straat over te steken van het ene domein naar het andere. Wanneer zich dan toch een ongeval zou voordoen, komt de algemene aansprakelijkheidsverzekeraar niet tussen, is er geen autoverzekering en riskeert men boven op de schade nog een strafrechtelijke veroordeling wegens rijden zonder verzekering. In principe moet dus zelfs die oude tractor die niet meer op de baan komt, maar toch nog wel eens arbeid levert op het domein, verzekerd zijn! Maar niemand die dit doet. Dat soort voertuigen komt immers alleen buiten als er geen cliënteel op het domein is. Een andere zaak zijn de golfcars waar vele collega s het intern vervoer op het domein mee organiseren. Een ideaal transportmiddel, geluidloos, energiearm, netjes enz. Geen probleem tot er een kind plots voor een karretje springt en aangereden wordt. Dan rijst de vraag hoe het verzekeringstechnisch zit! En jawel een autoverzekering is hier noodzakelijk. Maar maak je geen zorgen. Wij sloten een verzekering af voor de acht wagentjes die wij bollen hebben en dat kost ons jaarlijks amper 267 euro. De polis Bedrijfsschade dient om de verdere betaling van de salarissen en het instandhouden van het bedrijfsresultaat te verzekeren ondanks de onderbreking of de vermindering van de bedrijfsactiviteit naar aanleiding van een schadegeval. Meestal wordt deze polis gekoppeld aan de brandverzekering. Verschillende formules zijn hier mogelijk, waarbij met verschillende variabelen moet worden rekening gehouden. Kan men bijvoorbeeld het personeel technisch werkloos maken op dat ogenblik? Moeten enkel de vaste onkosten worden gedekt (leveranciers, personeel, onderhoud, )? Spijtig genoeg telt weinig zonuren niet als een schadegeval, anders sloten wij allen massaal een dergelijke polis af. Maar misschien is de polis dan weer onbetaalbaar! De polis Alle bouwplaatsrisico s heeft dan weer te maken met schade aan een bouwwerk tijdens constructie- of renovatiewerken. Bij grote bouwprojecten is het goed dergelijke verzekering in overweging te nemen. De eigen aansprakelijk-

3 30 heidsverzekeraar sluit traditioneel de schade uit aan derden veroorzaakt door bouwwerken. Als de aannemer een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van deze werken, dan is hij aansprakelijk maar heeft hij wel een verzekering en heeft hij wel de premie betaald? Indien er geen verzekering is die tussenkomt voor de aannemer, en deze zelf niet kan instaan voor de schade, dan zal men de eigenaar/bouwheer proberen te laten tussenkomen in de schadevergoeding. De bouwheer blijft nl. eindverantwoordelijk voor de schade aan derden ten gevolge van bouwwerken op zijn terrein. zelfs indien de aannemer geen fout treft. Deze bijzondere en zelfs foutloze aansprakelijkheid vloeit voort uit het artikel 544 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel hanteert een eenvoudig principe: wanneer een evenwicht tussen buren wordt verstoord, zal de verstoorder (bijvoorbeeld diegene die opdracht geeft tot een bouwwerk) de schade bij de buren moeten vergoeden. Dit kan heel ver gaan: wanneer een aannemer bijvoorbeeld in opdracht een kelder graaft, geen fouten maakt bij het uitvoeren hiervan, en er door het weggraven, wegens de aard van de ondergrond bijvoorbeeld scheuren ontstaan in de muren van het aanpalend gebouw, dan zal de bouwheer voor deze schade moeten instaan. Het is daarom zeker aan te raden, wanneer men werken laat uitvoeren op grenspercelen dergelijke verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt ook de schade aan het eigen gebouw. Normaal staat de aannemer hiervoor in tot de datum van de voorlopige oplevering, maar wat indien deze zelf niet solvabel is, wat indien er met onderaannemers wordt gewerkt en niemand zijn fout wil toegeven. Dergelijke onenigheid kan al snel leiden tot vertraging van werken en oplevering met vermindering misschien van bedrijfsinkomen? De Controleverzekering is van toepassing bij een gehele of gedeeltelijke instorting van een constructie of bij ernstige gebreken die het gebouw ongeschikt maken voor het bestemde gebruik. De polis Machinebreuk dekt dan weer de plotse en onvoorziene schade aan machines. PERSONENVERZEKERINGEN Arbeidsongevallenverzekeringen Lichamelijke ongevallen Minder voorkomende polissen in de recreatiesector zijn o.m. Groepsverzekeringen Bedrijfsleiderverzekeringen Hospitalisatie Aanvullende verzekering tegen ziekte en invaliditeit Gewaarborgd inkomen Arbeidsongevallenverzekeringen De verzekering Arbeidsongevallen zijn we allen verplicht af te sluiten voor het personeel dat wij in dienst hebben. Deze gespecialiseerde materie hoort thuis in wat tegenwoordig het Human Resources Management heet. We gaan hier ook niet dieper op deze materie in. Wanneer we echter de jaarlijkse kostprijs van deze verzekering bekijken, dan moeten we wel vaststellen dat deze kostenfactor behoorlijk zwaar doorweegt in onze rekeningen. Maar dat geldt voor alles wat met HRM te maken heeft. Lichamelijke ongevallen De meeste collega s hebben wel een verzekering Lichamelijke ongevallen dagrecreatie afgesloten. Deze polis dekt de schade aan personen die een letsel oplopen bij een activiteit op het domein. De polis moet duidelijk onderscheiden worden van de polis Burgerlijke aansprakelijkheid. In de polis Lichamelijke ongevallen is enkel de lichamelijke schade gedekt. D.w.z. de kosten van een behandeling na de terugbetaling door het ziekenfonds. Bovendien is meestal een tijdelijke of bestendige werkongeschiktheid en een overlijden niet gedekt! De kostprijs van deze polis is bij onze verzekeraar afhankelijk van de inkomsten aan inkomgelden (incl. BTW). De premie bedraagt ongeveer 0,005%. Wat ons eeuwig blijft verwonderen is waarom we hier moeten betalen over de BTW, een bedrag waar we eigenlijk alleen brievenbus spelen voor vadertje staat! Op de vergoeding dient uiteraard nog 9,25% taks gerekend, belasting op belasting dus Groepsverzekeringen zorgen meestal voor een extralegaal pensioen. De werkgever biedt op deze wijze een bijkomende uitgestelde bezoldiging aan zijn personeel. De bedrijfsleidersverzekering wordt onderschreven door de werkgever die zich wil beschermen tegen de risico s als gevolg van het wegvallen van een leidinggevende persoon in zijn onderneming. Persoonlijk ken ik geen enkel bedrijf in onze sector die een dergelijke polis heeft afgesloten, maar misschien vergis ik mij en hebben onze werkgevers stiekem zo n polis afgesloten op ons hoofdje.

4 31 Een hospitalisatieverzekering is eveneens een gunst van sommige werkgevers t.o.v. hun werknemers. In deze, aanvullende polis bij de groepsverzekering, wordt het niet door het RIZIV gedekte gedeelte van de gezondheidszorgen gedekt. Meestal draagt de werkgever een deel van de premie. De aanvullende verzekering tegen ziekte en ongevallen dekt het inkomensverlies bij werkonbekwaamheid ten gevolge van een ongeval of ziekte. De verzekering gewaarborgd inkomen dekt de daling van de inkomsten bij een ongeval of ziekte. De verzekering gewaarborgd inkomen verzekert het slachtoffer van een ongeval of ziekte van een inkomensniveau dat hem de middelen geeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN Tot deze groep behoort o.m. de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die wij absoluut niet kunnen missen in onze exploitatie. Burgerlijke aansprakelijkheid Verzekering van de objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing Minder voorkomende polissen in de recreatiesector zijn o.m. Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders Burgerlijke aansprakelijkheid Er zijn diverse BA-verzekeringen en ze zijn wel degelijk een onmisbare verzekering in onze dagdagelijkse exploitatie. Zo zijn de uitbaters van een camping bijvoorbeeld verplicht een Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering camping af te sluiten. Zonder deze verzekeringspolis krijg je zelfs geen exploitatievergunning! Deze BA verzekert u voor de gevolgen van de fouten die je maakt t.o.v. uw klanten. En fouten maken we allen, soms menselijke maar meestal technische fouten. Zo zagen wij dit jaar met eigen ogen onze slagboom rustig naar beneden komen terwijl een klant met de caravan er nog onder stond. Niemand had enige knop aangeraakt, maar ja de techniek faalt soms. Gelukkig was de schade minimaal. Anders had onze verzekeraar weer een dossier gehad. Maar elke recreatieondernemer sluit uiteraard een Algemene BA af. We doorliepen even onze polis om na te gaan welke dekkingen we onderschreven. Zo konden we volgende waarborgen noteren zowel bij de algemene BA als bij de De kostprijs van de Algemene BA wordt door onze verzekeraar berekend op basis van de personeelskost van ons bedrijf. De kostprijs van de BA-camping wordt dan weer berekend op basis van de oppervlakte van de camping en het aantal gebouwen. Hierbij speelt het verwarmingssysteem dan ook nog een rol. De kostprijs van de Algemene BA steeg op 10 jaar ( ) met 63%, nl. van ± euro naar ± euro. Uiteraard heeft dit ook te maken met de uitbreiding van de waarborgen en het afsluiten van de aanvul- BA camping: lichamelijke schade BF ,50 materiële schade BF ,81 schade zonder ongevalkarakter BF ,81 strafrechterlijke verdediging BF ,35 borgstelling BF ,68 Uit recente rechtspraak blijkt dat de hoogte van deze waarborgen wel een absolute must is! Schaderegelaars en makelaars kunnen je een massa verhalen vertellen over schadevergoedingen die door rechtbanken werden uitgesproken. Soms terecht, maar soms gaat men wel eens uit van sociale rechtspraak. Vanuit het standpunt van het slachtoffer is dit zeer begrijpelijk, maar soms komt de schuldvraag quasi niet te berde en kan de verzekeraar (en indien je onvoldoende verzekerd bent de verzekeringsnemer) opdraven voor de uitbetaling van een fikse vergoeding. Van een collega kreeg ik nog een polis doorgespeeld, nl de polis Evenementendekking. Deze polis werd door betrokkene afgesloten wanneer er voetbalwedstrijden plaatshebben, maar ook bij droppings en andere speciale activiteiten. Persoonlijk geloof ik dat deze polis overbodig is. De dekking van interne en externe activiteiten zou moeten opgenomen zijn in de algemene BA. Aanvullend bij een polis BA is de polis Rechtsbijstand. Deze polis verzekert u voor de kosten van een geding of andere gerechtskosten. Ons bedrijf sloot deze verzekering af na diverse procedures waarbij wij door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij niet gehoord werden omwille van het feit dat we geen advocaat inschakelden. Een stuk gereden afsluiting, een beschadigd signalisatiebord enz. zijn meestal onvoldoende om rechtshulp in te schakelen. Maar al die kleine postjes samen lopen uiteindelijk toch wel op. Nu wordt voor elk geval systematisch een advocaat aangeduid die het dossier moet behandelen. De rekeningen gaan naar de verzekeringsmaatschappij. Gewoon het feit dat een advocaat is aangeduid, blijkt nu meestal al voldoende om de schade te vereffenen. De advocatuurkosten bleven dan ook zeer laag. Volgende waarborgen staan ingeschreven in onze polis: rechtsbijstandsverzekering invorderingskosten BF ,68 rechtsbijstandsverzekering onvermogen van derden BF ,68

5 32 lende polis Rechtsbijstand. De kostprijs van de BA-camping bleef relatief constant, nl. van 362 euro naar 406 euro of een stijging van 12%. Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid camping Zoals gemeld dient elke kampeeruitbater een dergelijke polis af te sluiten. Zonder polis, geen vergunning! Deze polis dekt in normale omstandigheden de aansprakelijkheid van de uitbater t.o.v. zijn cliënteel. Op zich de meest normale zaak van de wereld. Maar soms gaat de polis verder. Zo is er in onze polis een bijzondere bepaling opgenomen die ook de kampeerder verzekert voor bepaalde schadegevallen. Uiteraard dient bij een schadegeval de kampeerder eerst zijn familiale polis aan te spreken. De rest en ook de vrijstelling wordt dan door onze polis gedekt. De kampeerders zijn op deze manier verzekerd voor de materiële schade die zij aanrichten aan de installaties van derden zoals andere kampeerders, maar ook de uitbater. Ook schade aan personen is verzekerd. Uiteraard zijn er enkele belangrijke uitsluitingen. De voornaamste is de schade veroorzaakt door ontploffing. Immers deze schade kan je enkel via een brandpolis verzekeren. De schade aan je eigen familie is uiteraard ook niet verzekerd. De polis dekt volgende beheerders: Beheerder in rechte: dit zijn de leden van de raad van bestuur, voor zover deze regelmatig zijn aangesteld overeenkomstig de Belgische wetgeving en de statuten. Het betreft dus de voorzitter van de raad van bestuur, de beheerders - natuurlijke personen en de beheerders rechtspersonen met inbegrip van hun natuurlijke vertegenwoordigers. Feitelijke beheerder: dit is elke natuurlijke persoon die door een rechtbank aansprakelijk wordt gesteld als feitelijke beheerder van de verzekeringsnemer of elke natuurlijke persoon die aangesproken wordt voor een professionele fout in het kader van een activiteit van bestuur, beheer of toezicht uitgeoefend met of zonder mandaat of delegatie van bevoegdheid. In ons bedrijf bedraagt de waarborg ,81 euro of BEF. De kostprijs is afhankelijk van het balanstotaal van de onderneming. Onze polis kost ons jaarlijks ± 812 euro. Sommige collega-uitbaters bieden hun cliënteel een extra BA-verzekering aan die ze via de uitbater kunnen afsluiten. Hier moet je wel voorzichtig mee zijn. Ten eerste is er reeds de eigen familiale polis (zeker voor de Belgen). Vervolgens is er de problematiek van de koppelverkoop. Er zijn reeds rechtszaken geweest waarbij de koppelverkoop van verzekeringen werd veroordeeld, maar anderzijds zijn er ook al die als toegelaten zijn gecatalogeerd (bijvoorbeeld reisverzekeringen). Verzekering van de objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing Bij de brandverzekering hoort ook de befaamde Switel - verzekering, nl de verzekering van de objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing (Wet van 30 juli 1979 en het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991). Deze laatste verzekering dient verplicht afgesloten voor een limitatieve lijst van inrichtingen. Hiertoe horen o.m. horecazaken, sportzalen, polyvalente zalen enz. De polis is ingevoerd in Toen kostte ons deze (begrijpbare) verplichting 62,05 euro. Inmiddels is de kostprijs gestegen met 1000% tot 685 euro. Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders De polis Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders, ook wel eens Beheerderaansprakelijkheid genoemd is een onmisbare polis geworden, alhoewel vele collega s nog steeds niet over deze polis beschikken. Het doel van deze polis is bestuurders te beschermen tegen eventuele schade waarvoor zij kunnen aangesproken worden omwille van fouten begaan tijdens de uitoefening van hun mandaat. Het kan hier gaan om fouten door vergissingen, onjuiste verklaringen, nalatigheid enz. Wat ons steeds meer opvalt bij de verwerking van ongevallenaangiftes in de diverse polissen die wij afsloten, is dat alles nog steeds via papierwerk wordt afgehandeld. Tot op heden kan de aangifte enkel gebeuren via bepaalde standaardformulieren. Alhoewel, er is verbetering op komst! Immers vanaf 01/01/2003 zou het volgens sommige verzekeraars mogelijk zijn een arbeidsongeval elektronisch aan te geven. Dit zou kaderen in het befaamde e-government project. Wij konden echter in de praktijk hiervan niets vaststellen! Bronnen: Ethias Met speciale dank aan Eric Doms, inspecteur bij Ethias Fons Van Bael directeur vzw De Lilse Bergen voorzitter Vlaanderen is Recreatie Trefwoord(en): recreatie, recreatiedomeinen, beheer, verzekering, preventie, veiligheid

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek artikel 1382

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 11. VERZEKERINGEN ------------------------ Burgerlijk Wetboek artikel 1382 «Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje

De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje Op 26 september 2012 werd de opleiding De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed

Nadere informatie

Verenigingen en verzekeringen

Verenigingen en verzekeringen Verenigingen en verzekeringen Verenigingen die nationaal of gewestelijk zijn gestructureerd / Verenigingen die los staan van een koepel Wettelijk verplichte verzekeringen / Niet wettelijk verplichte verzekeringen

Nadere informatie

Overzicht: verzekeringen voor het gezin

Overzicht: verzekeringen voor het gezin Overzicht: verzekeringen voor het gezin Aansprakelijkheidsverzekeringen Bijstandsverzekeringen Letselschadeverzekeringen Zaakschadeverzekeringen Pensioensverzekeringen Wat verstaat men onder aansprakelijkheid

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Verzekeringen vanaf 1 januari 2013

Verzekeringen vanaf 1 januari 2013 Verzekeringen vanaf 1 januari 2013 Document: Thomas More / Personeelsdienst / Verzekeringen Datum goedkeuring December 2012 Datum herziening Plaats kwaliteitshandboek Redacteur Personeelsdienst Inhoud

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars, gebruikers en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Een goeie verzekering voor de lokale groep Een verzekering. Gelukkig heb je die niet altijd nodig, maar wanneer er dan toch een ongeval of ongeluk

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/16 Op de verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 2154-551-03/15.

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

april - mei 2013 Welkom! Nieuwsbrief met actuele informatie voor de zaakvoerder. Inhoudsopgave AANDACHT VOOR DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN DE VOF ONDER DE LOEP PROBLEMEN MET BEDRIJFSWAGENS? FACTUREN

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

29/01/2015. Wie verzekeren wij? Wat verzekeren wij? Lichamelijke ongevallen

29/01/2015. Wie verzekeren wij? Wat verzekeren wij? Lichamelijke ongevallen DAG VAN DE OPVOEDER KORTRIJK 03 februari 2015 Een volledig verzekeringsdossier B.A. Uitbating School en Ongevallen B.A. Bestuurders Rechtsbijstand Arbeidsongevallen en Gemeen Recht Uw school Alle Bouwplaats

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID David Vander Veken 1 Domus Medica Wegwijs voor Starters 14/11/2017 INHOUD AMMA in een notendop Beroepsaansprakelijkheid in de zorgsector Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Andere

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

de bescherming van uw personeel en uzelf bij arbeidsongevallen en inkomensverlies.

de bescherming van uw personeel en uzelf bij arbeidsongevallen en inkomensverlies. Hoewel een onbegrensde inzet en een goede bedrijfsvoering bepalende factoren zijn voor de uitbouw en het succes van uw zaak, toch hebt u als zaakvoerder niet alle kaarten in handen. Niemand kan immers

Nadere informatie

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen Het barema is van toepassing vanaf 01/05/2013 tot verschijning van een nieuwe editie. Het basisvergoedingspercentage wordt toegepast op de handelspremies.

Nadere informatie

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 bijvoegsel 001 neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht zal blijven om een enkel en zelfde verzekeringscontract te vormen

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014 De beroepsaansprakelijkheid van artsen Eddy Mullens 8 februari 2014 Inhoudstafel Wat is een verzekeringscontract? Aansprakelijkheid? Soorten aansprakelijkheid Fonds medische ongevallen Tijdsgebonden karakter

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker!

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker! Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid Speel op zeker! Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Duinse Polders Blankenberge 5 oktober 2009 Schadegeval na fout = aansprakelijkheid

Nadere informatie

Deel 1 - Risk management voor de kmo

Deel 1 - Risk management voor de kmo Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel 1 - Risk management voor de kmo 1. Wat is risk management?... 7 2. Waarom risk management in de kmo?... 10 3. Zuiver risico versus speculatief risico... 11 4. Bedrijfsrisicomanagement

Nadere informatie

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen. d.d. 05.01.2015. van. PerPius bvba FSMA 106785A

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen. d.d. 05.01.2015. van. PerPius bvba FSMA 106785A Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 05.01.2015 van PerPius bvba FSMA 106785A 1 VERZEKERINGEN TAKSEN BIJDRAGEN VERGOEDINGEN Voor de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke

Nadere informatie

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) verzekert de vrijwilligers die activiteiten organiseren voor HVV de deelnemers aan die activiteiten Inhoud 1.Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 2.Verzekering

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

De Huisartsenkring en Amma

De Huisartsenkring en Amma De Huisartsenkring en Amma De Amma Polis Aansprakelijkheid HAK Medisch Risicobeheer Dirk Jonckheere 26/11/2016 1 Overzicht Amma De polis BA Huisartsenkring Medisch Risico beheer Aandachtspunten Huisartsenkringen

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap m.b.t. verzekeringen Clubs aangesloten bij een erkende bond Clubs aangesloten bij een niet-erkende

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014

Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014 Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014 Inhoudstafel Wat is een verzekeringscontract? Waarom moet ik als arts verzekerd zijn? Aansprakelijkheid? Soorten

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen Verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende waarborgen Optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers. Via de verzekering Collectieve ongevallen bieden we een oplossing voor de

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. RECHTSBIIJSTAND D..A..S.. VOOR ODVB-LEDEN De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, in hoofstuk II Gewelddaden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Extra voordeel voor nieuwe gebouwen: uw brandverzekering Top Woning gratis gedurende 6 maanden!

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be U de rust, wij de rest www.b-cover.be Introductie B-Cover is als masterbroker gespecialiseerd in het verzekeren van kantoor- en appartementsgebouwen. Ondersteund door enkele vooraanstaande Belgische verzekeraars,

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSVERZEKERINGEN BEDRIJFSVERZEKERINGEN UW BEDRIJF OPTIMAAL BESCHERMD 30.00.005/10 01/14 BEDRIJFSVERZEKERINGEN Uw bedrijf optimaal beschermd Bestudeerde, commerciële risico s ze horen bij het ondernemerschap. Net zoals

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT Artikel 1 VERZEKERINGSNEMER De bouwheer met name de VME, een mede-eigenaar, een huurder of iemand die bouwt voor hun rekening. Artikel 2 VERZEKERDEN - de verzekeringsnemer

Nadere informatie