Dienstenwijzer: Inkomen en Verzuim

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer: Inkomen en Verzuim"

Transcriptie

1 Ravil Intersurance BV Postbus NL-2508 CR Den Haag Nassaulaan 13 NL-2514 JS Den Haag Document code : Pagina : 1 van 5 KL/NL-VERZ-SD-0013-NL/ (0) (0) Handelsregister BTW-nr NL B01 Dienstenwijzer: Inkomen en Verzuim ONZE ORGANISATIE Ravil Intersurance B.V. is een financieel dienstverlener gespecialiseerd in inkomensvoorzieningen (werkgevers- en werknemersvoorzieningen) voor buitenlandse bedrijven. Ravil Intersurance B.V. maakt deel uit van de Interfisc Group, een dienstverlener die bedrijven gezeteld buiten Nederland adviseert en ondersteuning biedt op gebied van personele zaken. De eigenaar van de Interfisc Group is ook eigenaar van Fides Rae, een ziekengeldverzekeraar. Ravil Intersurance B.V. adviseert en bemiddelt in inkomensverzekeringen voor in het buitenland gevestigde ondernemingen en hun in Nederland werkzame werknemers. Onder de inkomensverzekeringen verstaan wij onder andere alle vormen van collectieve pensioenen, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en collectieve schadeverzekeringen. Op verzoek regelen wij zakelijke autoverzekeringen en zorgverzekeringen voor onze bestaande relaties. CONTACT GEGEVENS Naam en adresgegevens Bereikbaarheid Ravil Intersurance B.V. Telefoon : (0031) Postbus Fax : (0031) CR Den Haag Bezoekadres: Nassaulaan 13, Den Haag Internet : AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN (AFM) De AFM houdt in Nederland wettelijk toezicht op de deskundigheid en integriteit van de financiële dienstverleners. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Ravil Intersurance B.V. heeft een vergunning om te adviseren en bemiddelen in: Levensverzekeringen (pensioen) Pensioenverzekeringen Schadeverekeringen (Inkomen & Verzuim) Premiepensioenvorderingen

2 Pagina : 2 van 5 ONZE DIENSTVERLENING Ravil Intersurance B.V. is in principe onafhankelijk in haar advisering, behalve in het geval van een collectieve ziekteverzuimverzekering. Verder hebben wij geen contractuele verplichtingen om verzekeringen van een specifieke verzekeraar te adviseren. Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Ravil Intersurance B.V. van toepassing. Deze treft u aan als bijlage bij dit document (of klik hier om deze te downloaden). BEPERKINGEN IN VRIJHEID VAN ADVISERING EN BIJZONDERHEDEN Wij gaan ervan uit dat u een inschrijving heeft in de Nederlandse Kamer van Koophandel. Indien dit niet het geval is, hebben wij een beperkt aanbod van Nederlandse verzekeraars die u kunnen accepteren. Dit aantal varieert afhankelijk van het gewenste product. Ten aanzien van een ziekteverzuimverzekering geldt een uitzondering op onze vrijheid van advisering. Deze brengen wij onder bij Fides Rae, een verzekeraar op het gebied van collectieve ziekteverzuimverzekeringen. Fides Rae is bekend met de problematiek van grensoverschrijdende dienstverlening. Wij bieden derhalve deze partij aan, en wijzen u erop dat er mogelijk andere aanbieders zijn die voor u een geschikte ziekteverzuimverzekering hebben. Naar deze informatie dient u zelf op zoek te gaan. Ten aanzien van de zakelijke autoverzekeringen geldt het volgende: Interuse B.V. faciliteert incidenteel auto s voor hun relaties. Alleen voor deze specifieke situatie bemiddelen wij in autoverzekeringen. Deze brengen wij namens Interfisc onderdeel Interuse B.V. onder bij Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V. De Interfisc Group heeft voor de werknemers van haar relaties een collectiviteit voor zorgverzekeringen opengesteld. Deze collectiviteit is bij Delta Lloyd Zorg ondergebracht. Ravil Intersurance BV verzorgt alleen de informatieverstrekking. De aanvraag, premiebetaling, claims en alle overige communicatie inzake deze verzekering verlopen rechtstreeks tussen de individuele werknemer en de zorgverzekeraar. KOSTEN VAN ONZE DIENSTVERLENING Voor de bemiddeling en het beheer van de onderstaande inkomens- en verzuimverzekeringen betaalt u geen advies- en/of beheerskosten aan ons. Ravil Intersurance B.V. ontvangt hiervoor een provisie van de verzekeraar. In deze provisie zijn de kosten voor onze bemiddeling en het beheer verwerkt. Arbeidsongeschiktheidsverzekering eigen risicodrager sociale zekerheid (WGA Eigen Beheer) Collectieve WGA hiaat arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve WIA excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve ongevallenverzekeringen Collectieve werknemers schadeverzekeringen Collectieve ziekteverzuimverzekeringen Zakelijke autoverzekeringen. Een indicatie van de provisiebedragen treft u aan in het tarievenoverzicht inkomens- en verzuimverzekeringen. BELONING VAN ONZE MEDEWERKERS Onze medewerkers verdienen een vast salaris, zij ontvangen geen provisies of bonussen. Hierdoor kunnen zij onafhankelijk advies geven.

3 Pagina : 3 van 5 ONZE DIENSTVERLENING ZIET ER ALS VOLGT UIT: Informeren Inventariseren Adviseren Bemiddelen Nazorg en onderhoud 1. Informeren Wanneer u contact met ons opneemt, dan informeren wij u over onze dienstverlening. Wij leggen onze werkwijze uit en informeren u over de kosten van onze dienstverlening. Deze informatie heeft als doel om samen met u na te gaan wat wij voor u kunnen betekenen. Onderdeel van deze informatie is deze dienstenwijzer. 2. Inventariseren Alvorens wij overgaan tot het geven van een advies zullen wij uw doelstellingen, uw kennis en ervaring en uw risicobereidheid willen vaststellen in relatie tot inkomens- en verzuimrisico s. Hiervoor maken wij gebruik van een klantprofiel. Na deze inventarisatie kunnen wij u een op uw situatie gebaseerd advies geven. 3. Adviseren Aan de hand van de inventarisatie maken wij een analyse en brengen wij uw risico s in kaart. Deze gegevens vormen de basis van ons schriftelijk advies aan u. In dit advies geven wij u duidelijk aan welke product(en) wij adviseren en met welke reden(en). In ons advies zal niet altijd een verzekeringsproduct geadviseerd worden. Het kan zijn dat u bepaalde risico s zelf kunt dragen of dat uw situatie een verzekeringsoplossing in de weg staat. 4. Bemiddelen Wanneer in ons advies één of meerdere verzekeringsproducten geadviseerd worden, dan kunnen wij hierin bemiddelen. Het gegeven advies is hiervoor het uitgangspunt, aangezien het belangrijk is dat het financiële product bij uw situatie past. Wij onderhouden contacten met de verschillende aanbieders op de Nederlandse markt. 5. Nazorg en Onderhoud Voor uw verzekeringspakket verzorgen wij: - de belangenbehartiging naar de verzekeraar toe. - de beheer- en administratieve taken. Verder verzorgen wij: - regelmatig een nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte gehouden van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en wat hiervan de gevolgen zijn voor uw verzekering(en). - eens per jaar een persoonlijke mailing. Hiermee helpen wij u herinneren om ons op de hoogte te brengen van uw gewijzigde bedrijfsomstandigheden en/of gewijzigde omstandigheden bij uw personeel. - op uw verzoek een afspraak voor een persoonlijk gesprek op ons hoofdkantoor. Het is het van groot belang dat u ons tijdig informeert over relevante wijzigingen in uw situatie. Voor de uitvoering van onze gespecialiseerde dienstverlening, beschikken wij over uw gegevens. Conform de Wet Persoonsregistraties worden al uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

4 Pagina : 4 van 5 WAT WIJ VAN U VERWACHTEN Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u aan ons verstrekt. Het is noodzakelijk dat u ons tijdig op de hoogte stelt van alle gevraagde en relevante gegevens, en van wijzigingen in uw situatie. Hierbij moet u denken aan wijzigingen in rechtsvorm, personeelsbestand, gewijzigde of aanvullende werkzaamheden van de onderneming, et cetera. Het is tevens van belang dat wij direct inzicht krijgen in reeds door u afgesloten verzekeringen in Nederland, teneinde ons advies hierop aan te laten sluiten. Tot slot verwachten wij van u dat u tijdig de door ons verstrekte informatie tot u neemt en ons op de hoogte stelt van eventuele vragen die u hierover heeft. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Dit ter voorkoming van fouten of misverstanden ontstaan tijdens het communicatietraject. Informeer ons zo spoedig mogelijk wanneer iets niet duidelijk is of onjuist is weergegeven. BEËINDIGING VAN UW RELATIE MET ONS U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt de verzekeraar van een lopende verzekering bijvoorbeeld verzoeken om het beheer hiervan over te dragen aan een andere financieel dienstverlener. ALS U ONVERHOOPT EEN KLACHT HEEFT Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het is niet uit te sluiten dat wij fouten maken. Wanneer u niet tevreden over ons of onze dienstverlening bent, dan verzoeken wij u dit direct kenbaar te maken. U kunt dat telefonisch of schriftelijk doen. Mochten wij samen niet tot een wederzijds bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich wenden tot: KiFid Postbus NL-2509 AG Den Haag Tel : 0031 (0) Internet : Aan de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden.

5 Pagina : 5 van 5 INDICATIEOVERZICHT PROVISIES INKOMENS- EN VERZUIMVERZEKERINGEN Productsoort/naam Provisiepercentage Bandbreedte provisiebedragen (op jaarbasis) Arbeidsongeschiktheidsverzekering Eigen risicodrager sociale zekerheid (WGA Eigen Beheer) 7% tot 10% van de jaarpremie 5,00-550,00 Collectieve WGA hiaat arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve WIA excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering 10% van de jaarpremie 20,00-180,00 10% van de jaarpremie 5, ,00 Collectieve Ongevallenverzekering 20% van de jaarpremie 15,00-100,00 Collectieve werknemers schadeverzekering 20% van de jaarpremie 50,00-100,00 Collectieve ziekteverzuimverzekering 10% van de jaarpremie 50, ,00 Zakelijke autoverzekeringen 20% van de jaarpremie 100,00-500,00 Basispakket zorgverzekering 2% van de jaarpremie 25,00-50,00 Aanvullende pakketten zorgverzekering 20% van de jaarpremie 10,00-400,00 De bedragen kunnen niet exacter aangegeven worden, omdat deze afhankelijk zijn van meerdere factoren waaronder de verzekeraar, diens tarieven, het aantal deelnemers en de gekozen dekking. De hoogst getoonde bedragen zijn de maximale bedragen die Ravil Intersurance op enig moment heeft ontvangen op nieuwe- of bestaande verzekeringen. Met uitzondering van de ziekengeldverzekering en zakelijke autoverzekering hebben wij voor inkomens- en verzuimverzekeringen in principe de keuze uit 7 verzekeraars. Dit aantal is afhankelijk van de aanwezigheid van een inschrijving in het Nederlands handelsregister.

Dienstverleningsdocument Zakelijk

Dienstverleningsdocument Zakelijk Dienstverleningsdocument Zakelijk Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Bijgaand ontvangt u onze dienstenwijzer. Hierin leest u waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van der Brugge Verzekeringen & Financieringen BV / de HypotheekWeter / de LijfrenteWeter Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Van der Brugge Verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Slofstra Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N Seijkens den Ouden V.O.F. Seijkens den Ouden Pensioenen B.V. hierna te noemen SdO, SdO is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie