De controller nu en morgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De controller nu en morgen"

Transcriptie

1 Controlling De controller nu en morgen Geen bedrijf dat groeit, kan vroeg of laat zonder controller, een profiel dat extra moeilijk te vinden is op de krappe arbeidsmarkt. Een aantal controllers bekijkt voor ons de kerncompetenties en de evolutie van die cruciale rol. DMagazine verzamelde vijf controllingspecialisten van The Belgian Institute of Management Accountants & Controllers (Bimac) voor een rondetafel: Andy Rogiest (Commercial Controller Ontex Healthcare en secretaris Bimac), Henk Rogiers (Director KPMG CFO Advisory, CPM & Controlling Practice), Sophie Troubleyn (Business Development Manager Benelux, Robert Half Management Resources), Werner Jacobs (Director Corporate Control & Costing, De Post) en Koen Berghmans (Corporate Business Controller Ahlers). F Om de competenties van de (ideale) controller in kaart te brengen, bekeken onze gesprekspartners de eigen praktijk, op zoek naar belangrijke taken en kwaliteiten.volgens Koen Berghmans (Ahlers) omvat het werkdomein van controlling een zeer diverse waaier aan opdrachten, en is het label business controller eerder negatief of te beperkt. Zelf houd ik meer van de term businesspartner omdat die minder financieel gerelateerd is en aangeeft dat we ook meedenken met de mensen uit de business. Allen zijn het erover eens dat een controller de strategie of business vertaalt naar de cijfers. De lineaire opeenvolging van het omzetten van de strategie naar doelstellingen, dan naar actieplannen, en nadien het opstellen van budgetten en (opvolgings)rapporteringen biedt een globaal overzicht van zijn takenpakket. 26 Financial Director s Magazine - januari 2008 Foto: Purestock Waakhond Volgens Werner Jacobs (De Post) moet een controller vooral beslissingsondersteunend werken en ervoor zorgen dat hij een kader schept waarin alle bedrijfsdivisies focus kunnen houden op eenzelfde doelstelling. Daarbij zijn key performance indicators (KPI s) onmisbaar om alle neuzen in dezelfde strategische richting te zetten. Als je elke maand over dezelfde factoren rapporteert, ben je nog uitsluitend bezig met je strategische doelstellingen, zo adviseert Koen Berghmans. De controller staat dan als waakhond in voor de opvolging van die KPI s. Maar daar eindigt zijn verantwoordelijkheid niet.van een controller wordt tevens verwacht dat hij meedenkt met zijn bedrijf om pijnpunten en opportuniteiten op te sporen. Werner Jacobs wijst erop dat niet enkel de financiële data belangrijk zijn: Als controller moet je een sterke affiniteit onderhouden met de dynamiek van je business, je potentiële concurrenten en de korte- en langetermijntrends. De controller fungeert dus als radar van diegenen met beslissingsmacht. Geweten én glijmiddel Doordat ze vanuit verschillende hoeken overspoeld worden met data, kunnen con-

2 trollers vaak pijnpunten in helikopterperspectief onderzoeken.volgens Jacobs vormen corporate controllers de lijm tussen de aparte businessunits, terwijl Berghmans eerder spreekt over het glijmiddel tussen de afdelingen. Hij verklaart: De controller is verantwoordelijk voor de toepassing van de strategie, van bedrijfstop tot -basis. Daartoe moet hij de afdelingen ineen laten klitten om de bedrijfsdoelstellingen te laten doorstromen tot bij de mensen op de vloer. Anderen noemen de controller dan eerder het bedrijfseconomische geweten. Financiële gegevens verrijkt hij met zijn kennis over de business en hij behoudt een kritische visie op de bedrijfsresultaten, verduidelijkt Andy Rogiest (Ontex). Een van de kerncompetenties om die rollen te vervullen is ongetwijfeld zijn analytische denkvermogen. Een controller moet een resultatenrekening in beide richtingen kunnen analyseren. Enerzijds moet hij vanuit de actuele cijfers de vertaalslag kunnen maken naar wat ze voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten betekenen. Andy Rogiest wijst erop dat de controllingafdeling anderzijds ook moet anticiperen op de impact van de huidige resultaten. Controllers behandelen de ideeën van verkopers of ingenieurs met een nuchtere en kritische blik. Die laatsten hebben meestal een goed gevoel voor de opportuniteiten die de markt biedt, zoals het automatiseren van een productielijn of het aanboren van vers klantenpotentieel. Een controller speelt daar proactief op in: is het een rendabel project? Hoeveel resources zijn ervoor nodig? Controllers herleiden dat typische buikgevoel van ondernemende collega s dan tot een kosten-batenanalyse.worden mogelijk succesvolle initiatieven dan niet in de kiem gesmoord? Volgens Werner Jacobs zorgen controllers echter voor gezond tegengewicht. Dat is de complementaire rol van de controller: zorgen dat de juiste ideeën worden uitgevoerd. Misschien krijg je initiatieven voorgeschoteld die wel rendabel zijn, maar niet passen in de bedrijfsstrategie. Dan is het onze taak om die ideeën aan te passen of af te remmen, omdat onze resources daarvoor niet ingezet kunnen worden. Zeker in een grote onderneming zoals De Post moet je ervoor zorgen dat die ideeënvloed gestroomlijnd wordt. De ideale controller denkt dus met open geest mee met een ondernemend voorstel, maar houdt ondertussen een oog op de business drivers. Gesprekspartners Koen Berghmans is sinds tweeënhalf jaar als Corporate Business Controller werkzaam bij Ahlers. Voordien werkte hij bij Sarens (wereldwijd verhuur van kranen), waar hij de controllingafdeling oprichtte. Ook bij de internationale logistieke speler Ahlers werd hij aangeworven om het departement Controlling verder uit te bouwen en te professionaliseren. Die afdeling evolueerde mee met de vernieuwde focus op de bedrijfsactiviteiten, zoals agenturen, international forwarding, warehousing en maritieme diensten. Werner Jacobs fungeert als Director Corporate Control & Costing van De Post. Daarbij is hij enerzijds verantwoordelijk voor het costingdepartement, dat vijftien mensen telt en een uitgebreid activity based costing (ABC) model hanteert. Anderzijds draagt hij de verantwoordelijkheid voor een team van zeven corporate controllers, dat zorgt voor de coördinatie van het strategische plan bij de businessunits en instaat voor de rapportering, budgettering en forecasting. Werner Jacobs werkte voordien tien jaar bij Belgacom, waar hij ongeveer alle businessunits financieel doorzwom. Henk Rogiers is Director bij KPMG CFO Advisory en leidt er sinds januari 2007 de afdeling Corporate Performance Management en Controlling. Vandaag begeleidt hij diverse bedrijven bij hun verbeteringstrajecten binnen de controlling- en CPM-omgeving. Voorheen was hij onder meer Europees financieel directeur bij Graphic Packaging International. Henk Rogiers is medestichter en bestuurder van Bimac. Andy Rogiest werd onlangs opnieuw Commercial Controller voor de afdeling Healthcare van Ontex. Die positie bekleedde hij al tussen september 2002 en juni 2005, waarna hij business controller werd bij PSA Hesse-Noord Natie. Daarvoor was hij bij Balta werkzaam als businessunit controller. Rogiest fungeert tevens als secretaris van The Belgian Institute of Management Accountants & Controllers (Bimac). Sophie Troubleyn is als Business Development Manager Benelux in dienst bij het Amerikaanse beursgenoteerde Robert Half International, specialist in financiële rekrutering en staffing. Zelf werkt ze voor de divisie Management Resources, die senior financiële kaderleden op interim- en projectbasis aanlevert, onder meer voor controllingactiviteiten. (CDW) Foto s Hendrik De Schrijver januari Financial Director s Magazine 27

3 Rollen voor controllers Analyse van KPI's, P&L, balans en cashflow Analyse van trends, variantie t.o.v. vorig jaar, budget & prognose Zinvolle managementreporting Inzicht verschaffen in variantie Verschaffen van begrip inzake varianties voor de toekomst Brug slaan tussen financiële en niet-financiële informatie, bv. verkoopformules, productiegegevens, FTE's, enz. Garantie dat managementreporting een weerspiegeling is van de business en het businessmodel Verantwoordelijk voor budgettering en prognose, inclusief prognose, analyse en herzieningen 'Ad hoc'-analyse voor de business Resultaten Financiële kengetallen gevalideerd vanuit businessstandpunt Financiële partner voor de operationele managers Knipperlichtfunctie voor de identificatie van afwijkingen en operationele risico's De controller tekent voor de cijfers Ondersteuning bij de voorbereiding van investeringen, herstructureringen, projecten,... Bron: KPMG s view on the role of the controller Flexibel Wanneer onze gesprekspartners hun doorsnee taakindeling bespreken, knikken ze allen instemmend wanneer iemand vermeldt 70 à 75 procent van zijn tijd te besteden aan ad-hocopdrachten. Slechts een kwart rest dus voor de closing, maandelijkse rapportering en presentaties. Allemaal ontvangen we ongelooflijk veel s, zowel vanuit financiële als operationele hoek, zo vertelt Koen Berghmans. Flexibiliteit vormt dus een niet te onderschatten eigenschap voor een controller. Bovendien neemt hij zowel de rol op van financiële toetssteen als van interne consultant, die zijn visie geeft op operationele systemen en costingmodellen. En soms vangt hij zelfs de sociale inspectie op, verbaast Werner Jacobs. Ook Henk Rogiers (KPMG) erkent dat je je als controller wel altijd bekommert om een of andere businessunit die off track is.toch pakken al onze beslagen gesprekspartners die uitdaging met enige zin voor avontuur aan, aangezien die hen ook de vrijheid biedt zich te verdiepen in financiële en operationele kwesties. Profiel gevraagd Die vereiste competenties voor een controller zijn sterk afhankelijk van een aantal dimensies. De grootte van het bedrijf en de sector hebben een enorme impact op zijn takenpakket, naast 70 à 75 procent van de tijd gaat naar ad-hocopdrachten. de achtergronden van zijn teamleden en oversten, implementatie van ERP-systemen, informatiseringsgraad van transactionele pakketten, enzovoort. Sophie Troubleyn (Robert Half International) heeft uitgebreide ervaring met het inschakelen van controllers op interim- en projectbasis. Om het controllingprofiel voor een bepaalde onderneming te kunnen opstellen, moeten we eerst nagaan: betreft het een productie- of dienstenorganisatie? Is het bedrijf al dan niet beursgenoteerd en welke impact heeft dat op de rapporteringen? Groeit het bedrijf snel, opereert het in een verzadigde markt of gaat het bergaf? En is het recent overgenomen of heeft het net fors geïnvesteerd? Naast de algemene financieel-technische basisvaardigheden zoals accounting, Excel- en SAP-ervaring, variantie-analyses opstellen en activity based costing (ABC), determineren dus heel wat andere factoren de uiteindelijke jobinhoud van een controller. Daaruit blijkt ook zijn meerwaarde als businesspartner. Henk Rogiers (KPMG): Als je business of bedrijf groeit, zal je takenpakket en -benadering mee evolueren. Ook daarvoor moet je je 28 Financial Director s Magazine - januari 2008

4 flexibel opstellen en oplossinggericht kunnen denken. De controller geldt immers als aanspreekpunt voor allerlei soorten problemen van diverse afdelingen, springt Koen Berghmans (Ahlers) hem bij. Teletubbie Die massale hoeveelheid aan financiële en operationele data laat zich niet zomaar temmen. Naast analyse moet een controller zich bekwamen in synthese, die resulteert in een bondige en terzake presentaties. Hij wordt verwacht overzichtelijk en gedetailleerd resultaat af te leveren, maar moet zijn boodschap in klare taal aan de CFO of CEO overbrengen. Werner Jacobs ontlokt de aanwezigen een lachsalvo als hij het over het teletubbiegehalte heeft van de controller. Als je je bevindingen distilleert uit die databerg, moet je die in enkele hoofdpunten kunnen samenvatten die iedereen kan begrijpen. Zelfs bij het screenen van sollicitanten zijn synthesecapaciteiten een cruciaal pluspunt, aldus Jacobs. Ook Sophie Troubleyn (Robert Half International) bekent dat goede kandidaat-controllers zichzelf doen opmerken door gekwantificeerd en resultaatgericht hun beroepservaringen te omschrijven. Alle geïnterviewden wijzen bovendien op het belang van communicatie en people skills in hun job. Koen Berghmans licht toe: Als controller werk je samen met verschillende mensen: de CEO, CFO, je collega-controllers en teamleden, de werknemers op de vloer en buitenlanders met uiteenlopende culturen. Uitdagingen zijn dus nooit ver te zoeken. Werner Jacobs benadrukt daarbij het belang van consequent handelen. Als controller moet je niet geliefd worden, maar wel gerespecteerd. En de CFO De vertaalslag van financiële cijfers naar business drivers is cruciaal voor het welslagen van een bedrijf. Als beslissingsondersteuner breng je de feiten, cijfers en analyses op tafel. Als controller stap je meestal echter niet mee in de boot om beslissingen te nemen. Volgens Henk Rogiers is het de financieel directeur die de cijfers die de controller aanlevert in het globale bedrijfsportret plaatst en de denkoefeningen rond de strategie opvolgt. Hij onderzoekt bijvoorbeeld de fiscale impact van een nieuw project en hoe dat gefinancierd moet worden. Rogiers: In tachtig procent van de gevallen rapporteert de controller aan de financieel directeur. Een controller zorgt Koen Berghmans (Corporate Business Controller Ahlers): Als je elke maand over dezelfde factoren rapporteert, ben je nog uitsluitend bezig met je strategische doelstellingen. Werner Jacobs (Director Corporate Control & Costing De Post): "We helpen de CFO en het directiecomité richtlijnen te geven en de CFO fungeert als breekijzer om zaken te realiseren vanuit zijn autoriteit." Henk Rogiers (Director KPMG CFO Advisory, CPM & Controlling Practice): Als een controller zijn CFO opvolgt, moet hij ervoor waken dat hij de kloof kan dichtrijden op gebied van taks, compliance, investor relations en netwerking. Andy Rogiest (Commercial Controller Ontex Healthcare): "Controllers lopen het gevaar uitsluitend voor technisch analist en IT-expert door te gaan, zonder dat ze nieuwe initiatieven of projecten mee kunnen sturen." Sophie Troubleyn (Business Development Manager Benelux, Robert Half Management Resources): "Voor het opzetten van BI-projecten wordt vaak een beroep wordt gedaan op ervaren interimmanagers." Foto s Hendrik De Schrijver ervoor dat de heikele businesskwesties besproken worden in managementcomités. Hij filtert dus vooraf de relevante topics. Ook Werner Jacobs ziet zichzelf eerder als rechterhand van de CFO: De controllingafdeling is meer gefocust op de business, terwijl de CFO zich vooral richt op naleving van regels, belastingkwesties, afsluiting, het financiële luik, kapitalisaties, investor relations, enzovoort. We helpen de CFO en het direc- januari Financial Director s Magazine 29

5 tiecomité richtlijnen te geven en de CFO fungeert als breekijzer om zaken te realiseren vanuit zijn autoriteit. Ook al heb je als controller ruime bevoegdheden, voor resources of fondsen val je vaak terug op de goodwill van je financieel directeur. Die wisselwerking is dus van groot belang voor alle partijen en steunt op een goede relatie tussen beide complementaire functies. Dat is wellicht een klassiek verhaal, maar niet alle controllers vertellen hetzelfde positioneringsverhaal. Bij Ahlers opereren controlling en CFO nauw doch onafhankelijk en gelijkwaardig naast elkaar. Koen Berghmans vertelt: Voor mij biedt dat een aanzienlijk voordeel. Mijn bedrijf heeft namelijk een matrixstructuur, waarbij elk buitenlands departement geleid wordt door een financieel en general manager. Als controller rapporteer ik rechtstreeks aan de corporate CEO, waarbij het lokale (financiële) management ook steeds wordt ingelicht. Daardoor vermijden we belangenvermenging. Als je onder een CFO werkt, wordt het immers moeilijker om kritiek te leveren op zijn financiële afdeling. Het merendeel van onze controllingexperten echter vindt de situatie waarbij de controller rapporteert aan zijn CFO toch de efficiëntste gang van zaken.volgens hen hangt die wisselwerking af van de structuur en maturiteit van de onderneming en hoe zelfstandig de divisies van elkaar opereren. projecten, zo meent Werner Jacobs. Dat probleem rijst zowel bij kleinere ondernemingen die efficiënt hun groei willen ondersteunen, als bij controllers van grotere bedrijven die verder in hun functie willen evolueren. Sophie Troubleyn geeft aan dat daarvoor vaak een beroep wordt gedaan op interim-managers met uitgebreide ervaring in softwarepakketten. Onder het motto kennis is macht blijken controllers vaak enthousiaste sponsors voor de implementatie van business intelligence om die datastroom op te vangen. Koen Berghmans benadrukt daarbij dat je op voorhand een duidelijk overzicht moet opstellen van de benodigde informatie. Daarvoor kan je dan weer steunen op KPI s, als verlengstuk van de strategische denkoefening.voor de controller die die stap overslaat, wordt het achteraf anders zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg, stemt ook Henk Rogiers in: Dan blijkt het erg moeilijk om de relevante informatie op consistente wijze te analyseren en rapporteren. Als controller moet je niet geliefd worden, maar wel gerespecteerd. Sommige controllers juichen het echter minder toe dat de business van morgen meer en meer gedefinieerd vanuit datawarehouses. Zo vreest Andy Rogiest dat de stijgende aandacht voor BI- en OLAP de rol van de controller zal verengen. De rol van controller die betrokken is bij de business gaat daardoor deels verloren. Misschien loop je dan het gevaar uitsluitend voor technisch analist en IT-expert door te gaan, zonder dat je nieuwe initiatieven of projecten mee kan sturen. Koen Berghmans ziet daarin juist een uitdaging om Techneut? Ondanks de grote stroom financiële en operationele data die voorhanden is, stoten controllers soms op gaten in de kwaliteit of soort van informatie. Die kan je opvangen met je doorgewinterde businesservaring. Vaak gaat echter de voorkeur naar het op langere termijn opzetten van business intelligence of BIin die overvloed aan cijfers de rode draad te blijven zien. Ook Werner Jacobs voelt zich niet bedreigd door de BI-golf; hij beschouwt die vooral als enabler of hulpmiddel voor betere (variantie-)analyses en budgetten, die van de controller een sterkere businesspartner maken. Hogerop Is er leven na het controllerschap? Volgens de literatuur is de controller de uitgelezen kandidaat om in de voetstappen van zijn financieel directeur te treden. Henk Rogiers getuigt: De opvolging van een CFO is inderdaad de logische stap. De controller moet er dan wel voor waken dat hij de kloof kan dichtrijden op gebied van taks, compliance, investor relations en netwerking. Zo n interne promotie lijkt vaak vanzelfsprekend, maar voor een externe controller valt het moeilijker om de CFO-functie op te nemen. Controllers met ambitie vormen volgens onze gesprekspartners sowieso goede managers. Zo groeien ze zonder veel moeite door tot businessunitmanager, operationeel verantwoordelijke of algemeen directeur. De weg terug naar finance wordt dan minder vaak een optie, aldus Henk Rogiers. Die blik op de toekomst is een tweede natuur voor controllers; met variantie-analyses, budgetten en forecasts zijn ze gewapend om afwijkingen in de resultatenrekening te verklaren.voor Andy Rogiest was dat toekomstgerichte aspect doorslaggevend om een controllerfunctie te ambiëren binnen het bedrijf. Controllers leggen daarmee de basis voor managementbeslissingen en slaan zo de brug tussen finance en business. FD Carolien De Wilde Vakblad voor de financiële professional Neem een abonnement op FDMagazine Schrijf u nu in voor de FDUpdate en ontvang elke week de GRATIS elektronische nieuwsbrief. Voor meer info surf naar:

Belgische bedrijven versterken businesspartnerschappen Mee met de trend, maar geen voorloper in Europa

Belgische bedrijven versterken businesspartnerschappen Mee met de trend, maar geen voorloper in Europa Persbericht 28 januari 2013 Belgische bedrijven versterken businesspartnerschappen Mee met de trend, maar geen voorloper in Europa - 62% van de Belgische bedrijven wil een nauwere band tussen finance en

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet. Pascal De Splenter Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.be 1 12 jaar ervaring als Financieel Directeur (o.a. bij

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

The Independence Company. Propositie TIC Professionals

The Independence Company. Propositie TIC Professionals The Independence Company Propositie TIC Professionals Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het jou op? 3 Ons aanbod 4 Als er een opdracht is 5 Waar staan we voor? 6 Wie zijn wij? 7 Voor wie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

BUSINESS CONTROLLER BOL.COM

BUSINESS CONTROLLER BOL.COM BUSINESS CONTROLLER BOL.COM Pagina 2 van 6 ORGANISATIE PROFIEL - ALGEMEEN BOL.COM is in de afgelopen twaalf jaar uitgegroeid tot de grootste en meest succesvolle online winkel van Nederland en is inmiddels

Nadere informatie

HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN?

HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN? HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN? CFO Day 2012 Roy Klaassen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands door Alina Stan en Marieta Vermulm Op 1 augustus spraken Alina Stan en Marieta Vermulm, beiden lid van de Commissie Young Professionals met Hans

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Van 400.000 excel sheets naar business sturend CPM systeem

Van 400.000 excel sheets naar business sturend CPM systeem echo groep Van 400.000 excel sheets naar business sturend CPM systeem Meten is weten, maar dan moet je wel kunnen uitgaan van één versie van de waarheid. Onder leiding van Kurt Vandebergh, Chief Financial

Nadere informatie

Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie (deel 1)

Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie (deel 1) Qsolution Your partner in Corporate Performance Management WHITE PAPER Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie November, 2011 Qsolution Pagina 1 Qsolution

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Sdu Uitgevers is uitgever van online en print vaktitels die aan

Nadere informatie

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER Agenda Global Services Onze mosterd Observaties Kennisbeheer: strategie en visie Formeel en informeel leren Demo Voorstelling Philippe Lorrez Nu: Sales Manager Global Services

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Programma Introductie Better practices Doen we de juiste dingen Discussie Einde 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland

Nadere informatie

de werking van het koffie

de werking van het koffie de werking van het koffie apparaat Conclusies uit het trendonderzoek Interne Communicatie 2015 DOOR SJANET ALBADA EN ILSE VAN RAVENSTEIN 35 INTERNE COMMUNICATIE De IC er beoordeelt zijn werk met een 6,4.

Nadere informatie

Samenwerken aan Wereldklasse Havenbedrijf Rotterdam

Samenwerken aan Wereldklasse Havenbedrijf Rotterdam Samenwerken aan Wereldklasse Havenbedrijf Rotterdam 1 Achtergrond Daniëlle van der Sluijs 43 jaar, 2 kinderen, getrouwd Bedrijfskunde (EUR), Postdoc Controllersopleiding (VU) 9 jaar Numico, laatste 5 jaar

Nadere informatie

CV van Mike. Profiel. Werkervaring

CV van Mike. Profiel. Werkervaring CV van Mike Profiel Mike is een finance professional die vaardig met cijfers en Excel is. Door zijn nieuwsgierigheid en affiniteit met informatietechnologie kan hij goed overweg met complexe software.

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Mijn promotie? Die heb ik zelf in handen!

Mijn promotie? Die heb ik zelf in handen! Mijn promotie? Die heb ik zelf in handen! De performance development aanpak, waaraan sinds 2010 bij KPMG gebouwd wordt, legt de nadruk op meer persoonlijke betrokkenheid bij het invulling geven aan je

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Info- event bestuur 2015-2016

Info- event bestuur 2015-2016 Info- event bestuur 2015-2016 Content Waar het allemaal begint De AFC-organisatiestructuur Alle bestuursfuncties En praktisch dan? Onze voorzitster hebben we al! Waar het allemaal begint Waar het allemaal

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Assistent) Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim (Assistent) Controller WO BE Curriculum Vitae Interim (Assistent) Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Overwegingen voor verkoop

Overwegingen voor verkoop VERTROUWELIJK VOOR DISCUSSIE Overwegingen voor verkoop Presentatie Navius Corporate Finance & Strategy Utrecht, februari 2006 AGENDA Introductie Navius Rationale van verkoop Het verkoopproces Enkele suggesties

Nadere informatie

Job profiel Business Controller Arts en Zorg

Job profiel Business Controller Arts en Zorg Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl Job profiel Business Controller Career Openers puts a-players in contact with a-companies. For

Nadere informatie

Samen ondernemen, samen waarde creëren. Introductie

Samen ondernemen, samen waarde creëren. Introductie Samen ondernemen, samen waarde creëren Introductie Inhoud Dienstverlening; Werkwijze; Mensen. Dienstverlening (1) Consultancy; Compliance & Controlling; Advisory. Dienstverlening (2) Consultancy Onze consultancy

Nadere informatie

Checklist: Diagnose van de onderneming

Checklist: Diagnose van de onderneming 1 Checklist: Diagnose van de onderneming Naast de balans en de resultatenrekening geeft de diagnose een dynamisch beeld van de onderneming aan de hand van een reeks oprechte antwoorden op relevante vragen.

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Picture Credit Customer Name, City, State/Country. Used with permission. SAP Customer Success Story Services B2Boost B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Bedrijf

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL KONINKLIJKE VERKADE N.V. SENIOR PLANT CONTROLLER M/V September 2014 UNITED BISCUITS ALGEMENE INFORMATIE United Biscuits, in 1948 in Schotland ontstaan uit een fusie tussen twee familieondernemingen,

Nadere informatie

(Senior) Consultant ValueCare

(Senior) Consultant ValueCare (Senior) Consultant ValueCare Bedrijfsinformatie ValueCare is een snelgroeiend bedrijf met een mooie propositie en enorme ambitie om wereldwijd marktleiderschap te bereiken. Aantrekkelijk voor klanten

Nadere informatie

Business Intelligence bij AVR

Business Intelligence bij AVR Business Intelligence bij AVR De verandering voor de controllingfunctie Martin van Daalen, 15 maart 2012 Agenda Wie ben ik Wie zijn wij Optimalisatie transactieverwerking en informatievoorziening BI project

Nadere informatie

Financieel management voor anesthesiologen

Financieel management voor anesthesiologen Financieel management voor anesthesiologen 08 & 22 September 2012 Novotel Rotterdam Brainpark 12 NVA CME credits Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179 Doelgroep Deze training is

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Ruim 11.000 ondernemingen gingen er in 2014 over de kop. Daarmee is 2014 het tweede slechtste jaar ooit qua aantal faillissementen.

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF

'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF 'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF FINANCE ALS BUSINESS PARTNER BIJ CELGENE Bij Celgene, een snelgroeiend Amerikaans biotechnisch bedrijf, ondersteunt finance als business partner de commerciële

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions Curriculum Vitae Anthony Sewnath Puck van Heelstraat 62 3077MG ROTTERDAM Tel: 06-55820103 E-mail: info@acctrolling.nl Website: www.acctrolling.nl Geboorte datum: 27-08-1980 OPLEIDING Jaar OPLEIDING Diploma

Nadere informatie

Activiteit 10.1 De veranderingen in het B2C-bedrijf

Activiteit 10.1 De veranderingen in het B2C-bedrijf Activiteit 10.1 De veranderingen in De marketingmanager. Marketingmanagers zullen op professioneel vlak waarschijnlijk positief staan tegenover de verandering, aangezien ze zo de mogelijkheid krijgen een

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

HET DNA VAN EEN FINANCIEEL DIRECTEUR. hays.nl

HET DNA VAN EEN FINANCIEEL DIRECTEUR. hays.nl HET DNA VAN EEN FINANCIEEL DIRECTEUR hays.nl INTRODUCTIE INHOUDSOPGAVE Introductie 1 Highlights onderzoek 2 Met Harold Jansen 4 Onderzoeksresultaten Achtergrond en kwalificaties 5 Internationale ervaring

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Whitepaper: Hoe kunnen business controlling en consolidatie elkaar aanvullen om de financiële informatie van de groep te verbeteren?

Whitepaper: Hoe kunnen business controlling en consolidatie elkaar aanvullen om de financiële informatie van de groep te verbeteren? Whitepaper: Hoe kunnen business controlling en consolidatie elkaar aanvullen om de financiële informatie van de groep te verbeteren? Hoe kunnen business controlling en consolidatie elkaar aanvullen om

Nadere informatie

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL 19 mei 2009 janw@mamut.nl Agenda Overzicht Mamut Validis Wat is de business need? Actueel door Credit Crunch Wie gebruikt Mamut Validis en wanneer? Sales Materiaal:

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

The Independence Company

The Independence Company The Independence Company Structural empowerment, flexible solutions Bedrijfspresentatie voor Accountantskantoren Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het u op? 3 Hoe doen wij dat? 4 Waarom doen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Wat en hoe van de managementinformatievoorziening

Wat en hoe van de managementinformatievoorziening Wat en hoe van de managementinformatievoorziening Naar een gezamenlijk begrippenkader voor business managers en IT-managers met als doel een effectieve opzet van de management informatievoorziening. Inleiding

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19 De auteurs 3 Voorwoord 5 Inleiding 7 Deel 1: Het begon met ABC 17 Bezin eer je begint... 19 Wat is Activity Based Costing? 25 1. Globaal ABC-model 25 2. Basisconcepten 30 2.1. Activity Costing 30 2.2.

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Fast Close Manager Factsheet versie 2016

Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Procesbeheer voor alle financiële processen inclusief elektronisch balansdossier FastCloseManager is gemaakt voor financials die hun processen op een eenvoudige

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie