De controller nu en morgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De controller nu en morgen"

Transcriptie

1 Controlling De controller nu en morgen Geen bedrijf dat groeit, kan vroeg of laat zonder controller, een profiel dat extra moeilijk te vinden is op de krappe arbeidsmarkt. Een aantal controllers bekijkt voor ons de kerncompetenties en de evolutie van die cruciale rol. DMagazine verzamelde vijf controllingspecialisten van The Belgian Institute of Management Accountants & Controllers (Bimac) voor een rondetafel: Andy Rogiest (Commercial Controller Ontex Healthcare en secretaris Bimac), Henk Rogiers (Director KPMG CFO Advisory, CPM & Controlling Practice), Sophie Troubleyn (Business Development Manager Benelux, Robert Half Management Resources), Werner Jacobs (Director Corporate Control & Costing, De Post) en Koen Berghmans (Corporate Business Controller Ahlers). F Om de competenties van de (ideale) controller in kaart te brengen, bekeken onze gesprekspartners de eigen praktijk, op zoek naar belangrijke taken en kwaliteiten.volgens Koen Berghmans (Ahlers) omvat het werkdomein van controlling een zeer diverse waaier aan opdrachten, en is het label business controller eerder negatief of te beperkt. Zelf houd ik meer van de term businesspartner omdat die minder financieel gerelateerd is en aangeeft dat we ook meedenken met de mensen uit de business. Allen zijn het erover eens dat een controller de strategie of business vertaalt naar de cijfers. De lineaire opeenvolging van het omzetten van de strategie naar doelstellingen, dan naar actieplannen, en nadien het opstellen van budgetten en (opvolgings)rapporteringen biedt een globaal overzicht van zijn takenpakket. 26 Financial Director s Magazine - januari 2008 Foto: Purestock Waakhond Volgens Werner Jacobs (De Post) moet een controller vooral beslissingsondersteunend werken en ervoor zorgen dat hij een kader schept waarin alle bedrijfsdivisies focus kunnen houden op eenzelfde doelstelling. Daarbij zijn key performance indicators (KPI s) onmisbaar om alle neuzen in dezelfde strategische richting te zetten. Als je elke maand over dezelfde factoren rapporteert, ben je nog uitsluitend bezig met je strategische doelstellingen, zo adviseert Koen Berghmans. De controller staat dan als waakhond in voor de opvolging van die KPI s. Maar daar eindigt zijn verantwoordelijkheid niet.van een controller wordt tevens verwacht dat hij meedenkt met zijn bedrijf om pijnpunten en opportuniteiten op te sporen. Werner Jacobs wijst erop dat niet enkel de financiële data belangrijk zijn: Als controller moet je een sterke affiniteit onderhouden met de dynamiek van je business, je potentiële concurrenten en de korte- en langetermijntrends. De controller fungeert dus als radar van diegenen met beslissingsmacht. Geweten én glijmiddel Doordat ze vanuit verschillende hoeken overspoeld worden met data, kunnen con-

2 trollers vaak pijnpunten in helikopterperspectief onderzoeken.volgens Jacobs vormen corporate controllers de lijm tussen de aparte businessunits, terwijl Berghmans eerder spreekt over het glijmiddel tussen de afdelingen. Hij verklaart: De controller is verantwoordelijk voor de toepassing van de strategie, van bedrijfstop tot -basis. Daartoe moet hij de afdelingen ineen laten klitten om de bedrijfsdoelstellingen te laten doorstromen tot bij de mensen op de vloer. Anderen noemen de controller dan eerder het bedrijfseconomische geweten. Financiële gegevens verrijkt hij met zijn kennis over de business en hij behoudt een kritische visie op de bedrijfsresultaten, verduidelijkt Andy Rogiest (Ontex). Een van de kerncompetenties om die rollen te vervullen is ongetwijfeld zijn analytische denkvermogen. Een controller moet een resultatenrekening in beide richtingen kunnen analyseren. Enerzijds moet hij vanuit de actuele cijfers de vertaalslag kunnen maken naar wat ze voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten betekenen. Andy Rogiest wijst erop dat de controllingafdeling anderzijds ook moet anticiperen op de impact van de huidige resultaten. Controllers behandelen de ideeën van verkopers of ingenieurs met een nuchtere en kritische blik. Die laatsten hebben meestal een goed gevoel voor de opportuniteiten die de markt biedt, zoals het automatiseren van een productielijn of het aanboren van vers klantenpotentieel. Een controller speelt daar proactief op in: is het een rendabel project? Hoeveel resources zijn ervoor nodig? Controllers herleiden dat typische buikgevoel van ondernemende collega s dan tot een kosten-batenanalyse.worden mogelijk succesvolle initiatieven dan niet in de kiem gesmoord? Volgens Werner Jacobs zorgen controllers echter voor gezond tegengewicht. Dat is de complementaire rol van de controller: zorgen dat de juiste ideeën worden uitgevoerd. Misschien krijg je initiatieven voorgeschoteld die wel rendabel zijn, maar niet passen in de bedrijfsstrategie. Dan is het onze taak om die ideeën aan te passen of af te remmen, omdat onze resources daarvoor niet ingezet kunnen worden. Zeker in een grote onderneming zoals De Post moet je ervoor zorgen dat die ideeënvloed gestroomlijnd wordt. De ideale controller denkt dus met open geest mee met een ondernemend voorstel, maar houdt ondertussen een oog op de business drivers. Gesprekspartners Koen Berghmans is sinds tweeënhalf jaar als Corporate Business Controller werkzaam bij Ahlers. Voordien werkte hij bij Sarens (wereldwijd verhuur van kranen), waar hij de controllingafdeling oprichtte. Ook bij de internationale logistieke speler Ahlers werd hij aangeworven om het departement Controlling verder uit te bouwen en te professionaliseren. Die afdeling evolueerde mee met de vernieuwde focus op de bedrijfsactiviteiten, zoals agenturen, international forwarding, warehousing en maritieme diensten. Werner Jacobs fungeert als Director Corporate Control & Costing van De Post. Daarbij is hij enerzijds verantwoordelijk voor het costingdepartement, dat vijftien mensen telt en een uitgebreid activity based costing (ABC) model hanteert. Anderzijds draagt hij de verantwoordelijkheid voor een team van zeven corporate controllers, dat zorgt voor de coördinatie van het strategische plan bij de businessunits en instaat voor de rapportering, budgettering en forecasting. Werner Jacobs werkte voordien tien jaar bij Belgacom, waar hij ongeveer alle businessunits financieel doorzwom. Henk Rogiers is Director bij KPMG CFO Advisory en leidt er sinds januari 2007 de afdeling Corporate Performance Management en Controlling. Vandaag begeleidt hij diverse bedrijven bij hun verbeteringstrajecten binnen de controlling- en CPM-omgeving. Voorheen was hij onder meer Europees financieel directeur bij Graphic Packaging International. Henk Rogiers is medestichter en bestuurder van Bimac. Andy Rogiest werd onlangs opnieuw Commercial Controller voor de afdeling Healthcare van Ontex. Die positie bekleedde hij al tussen september 2002 en juni 2005, waarna hij business controller werd bij PSA Hesse-Noord Natie. Daarvoor was hij bij Balta werkzaam als businessunit controller. Rogiest fungeert tevens als secretaris van The Belgian Institute of Management Accountants & Controllers (Bimac). Sophie Troubleyn is als Business Development Manager Benelux in dienst bij het Amerikaanse beursgenoteerde Robert Half International, specialist in financiële rekrutering en staffing. Zelf werkt ze voor de divisie Management Resources, die senior financiële kaderleden op interim- en projectbasis aanlevert, onder meer voor controllingactiviteiten. (CDW) Foto s Hendrik De Schrijver januari Financial Director s Magazine 27

3 Rollen voor controllers Analyse van KPI's, P&L, balans en cashflow Analyse van trends, variantie t.o.v. vorig jaar, budget & prognose Zinvolle managementreporting Inzicht verschaffen in variantie Verschaffen van begrip inzake varianties voor de toekomst Brug slaan tussen financiële en niet-financiële informatie, bv. verkoopformules, productiegegevens, FTE's, enz. Garantie dat managementreporting een weerspiegeling is van de business en het businessmodel Verantwoordelijk voor budgettering en prognose, inclusief prognose, analyse en herzieningen 'Ad hoc'-analyse voor de business Resultaten Financiële kengetallen gevalideerd vanuit businessstandpunt Financiële partner voor de operationele managers Knipperlichtfunctie voor de identificatie van afwijkingen en operationele risico's De controller tekent voor de cijfers Ondersteuning bij de voorbereiding van investeringen, herstructureringen, projecten,... Bron: KPMG s view on the role of the controller Flexibel Wanneer onze gesprekspartners hun doorsnee taakindeling bespreken, knikken ze allen instemmend wanneer iemand vermeldt 70 à 75 procent van zijn tijd te besteden aan ad-hocopdrachten. Slechts een kwart rest dus voor de closing, maandelijkse rapportering en presentaties. Allemaal ontvangen we ongelooflijk veel s, zowel vanuit financiële als operationele hoek, zo vertelt Koen Berghmans. Flexibiliteit vormt dus een niet te onderschatten eigenschap voor een controller. Bovendien neemt hij zowel de rol op van financiële toetssteen als van interne consultant, die zijn visie geeft op operationele systemen en costingmodellen. En soms vangt hij zelfs de sociale inspectie op, verbaast Werner Jacobs. Ook Henk Rogiers (KPMG) erkent dat je je als controller wel altijd bekommert om een of andere businessunit die off track is.toch pakken al onze beslagen gesprekspartners die uitdaging met enige zin voor avontuur aan, aangezien die hen ook de vrijheid biedt zich te verdiepen in financiële en operationele kwesties. Profiel gevraagd Die vereiste competenties voor een controller zijn sterk afhankelijk van een aantal dimensies. De grootte van het bedrijf en de sector hebben een enorme impact op zijn takenpakket, naast 70 à 75 procent van de tijd gaat naar ad-hocopdrachten. de achtergronden van zijn teamleden en oversten, implementatie van ERP-systemen, informatiseringsgraad van transactionele pakketten, enzovoort. Sophie Troubleyn (Robert Half International) heeft uitgebreide ervaring met het inschakelen van controllers op interim- en projectbasis. Om het controllingprofiel voor een bepaalde onderneming te kunnen opstellen, moeten we eerst nagaan: betreft het een productie- of dienstenorganisatie? Is het bedrijf al dan niet beursgenoteerd en welke impact heeft dat op de rapporteringen? Groeit het bedrijf snel, opereert het in een verzadigde markt of gaat het bergaf? En is het recent overgenomen of heeft het net fors geïnvesteerd? Naast de algemene financieel-technische basisvaardigheden zoals accounting, Excel- en SAP-ervaring, variantie-analyses opstellen en activity based costing (ABC), determineren dus heel wat andere factoren de uiteindelijke jobinhoud van een controller. Daaruit blijkt ook zijn meerwaarde als businesspartner. Henk Rogiers (KPMG): Als je business of bedrijf groeit, zal je takenpakket en -benadering mee evolueren. Ook daarvoor moet je je 28 Financial Director s Magazine - januari 2008

4 flexibel opstellen en oplossinggericht kunnen denken. De controller geldt immers als aanspreekpunt voor allerlei soorten problemen van diverse afdelingen, springt Koen Berghmans (Ahlers) hem bij. Teletubbie Die massale hoeveelheid aan financiële en operationele data laat zich niet zomaar temmen. Naast analyse moet een controller zich bekwamen in synthese, die resulteert in een bondige en terzake presentaties. Hij wordt verwacht overzichtelijk en gedetailleerd resultaat af te leveren, maar moet zijn boodschap in klare taal aan de CFO of CEO overbrengen. Werner Jacobs ontlokt de aanwezigen een lachsalvo als hij het over het teletubbiegehalte heeft van de controller. Als je je bevindingen distilleert uit die databerg, moet je die in enkele hoofdpunten kunnen samenvatten die iedereen kan begrijpen. Zelfs bij het screenen van sollicitanten zijn synthesecapaciteiten een cruciaal pluspunt, aldus Jacobs. Ook Sophie Troubleyn (Robert Half International) bekent dat goede kandidaat-controllers zichzelf doen opmerken door gekwantificeerd en resultaatgericht hun beroepservaringen te omschrijven. Alle geïnterviewden wijzen bovendien op het belang van communicatie en people skills in hun job. Koen Berghmans licht toe: Als controller werk je samen met verschillende mensen: de CEO, CFO, je collega-controllers en teamleden, de werknemers op de vloer en buitenlanders met uiteenlopende culturen. Uitdagingen zijn dus nooit ver te zoeken. Werner Jacobs benadrukt daarbij het belang van consequent handelen. Als controller moet je niet geliefd worden, maar wel gerespecteerd. En de CFO De vertaalslag van financiële cijfers naar business drivers is cruciaal voor het welslagen van een bedrijf. Als beslissingsondersteuner breng je de feiten, cijfers en analyses op tafel. Als controller stap je meestal echter niet mee in de boot om beslissingen te nemen. Volgens Henk Rogiers is het de financieel directeur die de cijfers die de controller aanlevert in het globale bedrijfsportret plaatst en de denkoefeningen rond de strategie opvolgt. Hij onderzoekt bijvoorbeeld de fiscale impact van een nieuw project en hoe dat gefinancierd moet worden. Rogiers: In tachtig procent van de gevallen rapporteert de controller aan de financieel directeur. Een controller zorgt Koen Berghmans (Corporate Business Controller Ahlers): Als je elke maand over dezelfde factoren rapporteert, ben je nog uitsluitend bezig met je strategische doelstellingen. Werner Jacobs (Director Corporate Control & Costing De Post): "We helpen de CFO en het directiecomité richtlijnen te geven en de CFO fungeert als breekijzer om zaken te realiseren vanuit zijn autoriteit." Henk Rogiers (Director KPMG CFO Advisory, CPM & Controlling Practice): Als een controller zijn CFO opvolgt, moet hij ervoor waken dat hij de kloof kan dichtrijden op gebied van taks, compliance, investor relations en netwerking. Andy Rogiest (Commercial Controller Ontex Healthcare): "Controllers lopen het gevaar uitsluitend voor technisch analist en IT-expert door te gaan, zonder dat ze nieuwe initiatieven of projecten mee kunnen sturen." Sophie Troubleyn (Business Development Manager Benelux, Robert Half Management Resources): "Voor het opzetten van BI-projecten wordt vaak een beroep wordt gedaan op ervaren interimmanagers." Foto s Hendrik De Schrijver ervoor dat de heikele businesskwesties besproken worden in managementcomités. Hij filtert dus vooraf de relevante topics. Ook Werner Jacobs ziet zichzelf eerder als rechterhand van de CFO: De controllingafdeling is meer gefocust op de business, terwijl de CFO zich vooral richt op naleving van regels, belastingkwesties, afsluiting, het financiële luik, kapitalisaties, investor relations, enzovoort. We helpen de CFO en het direc- januari Financial Director s Magazine 29

5 tiecomité richtlijnen te geven en de CFO fungeert als breekijzer om zaken te realiseren vanuit zijn autoriteit. Ook al heb je als controller ruime bevoegdheden, voor resources of fondsen val je vaak terug op de goodwill van je financieel directeur. Die wisselwerking is dus van groot belang voor alle partijen en steunt op een goede relatie tussen beide complementaire functies. Dat is wellicht een klassiek verhaal, maar niet alle controllers vertellen hetzelfde positioneringsverhaal. Bij Ahlers opereren controlling en CFO nauw doch onafhankelijk en gelijkwaardig naast elkaar. Koen Berghmans vertelt: Voor mij biedt dat een aanzienlijk voordeel. Mijn bedrijf heeft namelijk een matrixstructuur, waarbij elk buitenlands departement geleid wordt door een financieel en general manager. Als controller rapporteer ik rechtstreeks aan de corporate CEO, waarbij het lokale (financiële) management ook steeds wordt ingelicht. Daardoor vermijden we belangenvermenging. Als je onder een CFO werkt, wordt het immers moeilijker om kritiek te leveren op zijn financiële afdeling. Het merendeel van onze controllingexperten echter vindt de situatie waarbij de controller rapporteert aan zijn CFO toch de efficiëntste gang van zaken.volgens hen hangt die wisselwerking af van de structuur en maturiteit van de onderneming en hoe zelfstandig de divisies van elkaar opereren. projecten, zo meent Werner Jacobs. Dat probleem rijst zowel bij kleinere ondernemingen die efficiënt hun groei willen ondersteunen, als bij controllers van grotere bedrijven die verder in hun functie willen evolueren. Sophie Troubleyn geeft aan dat daarvoor vaak een beroep wordt gedaan op interim-managers met uitgebreide ervaring in softwarepakketten. Onder het motto kennis is macht blijken controllers vaak enthousiaste sponsors voor de implementatie van business intelligence om die datastroom op te vangen. Koen Berghmans benadrukt daarbij dat je op voorhand een duidelijk overzicht moet opstellen van de benodigde informatie. Daarvoor kan je dan weer steunen op KPI s, als verlengstuk van de strategische denkoefening.voor de controller die die stap overslaat, wordt het achteraf anders zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg, stemt ook Henk Rogiers in: Dan blijkt het erg moeilijk om de relevante informatie op consistente wijze te analyseren en rapporteren. Als controller moet je niet geliefd worden, maar wel gerespecteerd. Sommige controllers juichen het echter minder toe dat de business van morgen meer en meer gedefinieerd vanuit datawarehouses. Zo vreest Andy Rogiest dat de stijgende aandacht voor BI- en OLAP de rol van de controller zal verengen. De rol van controller die betrokken is bij de business gaat daardoor deels verloren. Misschien loop je dan het gevaar uitsluitend voor technisch analist en IT-expert door te gaan, zonder dat je nieuwe initiatieven of projecten mee kan sturen. Koen Berghmans ziet daarin juist een uitdaging om Techneut? Ondanks de grote stroom financiële en operationele data die voorhanden is, stoten controllers soms op gaten in de kwaliteit of soort van informatie. Die kan je opvangen met je doorgewinterde businesservaring. Vaak gaat echter de voorkeur naar het op langere termijn opzetten van business intelligence of BIin die overvloed aan cijfers de rode draad te blijven zien. Ook Werner Jacobs voelt zich niet bedreigd door de BI-golf; hij beschouwt die vooral als enabler of hulpmiddel voor betere (variantie-)analyses en budgetten, die van de controller een sterkere businesspartner maken. Hogerop Is er leven na het controllerschap? Volgens de literatuur is de controller de uitgelezen kandidaat om in de voetstappen van zijn financieel directeur te treden. Henk Rogiers getuigt: De opvolging van een CFO is inderdaad de logische stap. De controller moet er dan wel voor waken dat hij de kloof kan dichtrijden op gebied van taks, compliance, investor relations en netwerking. Zo n interne promotie lijkt vaak vanzelfsprekend, maar voor een externe controller valt het moeilijker om de CFO-functie op te nemen. Controllers met ambitie vormen volgens onze gesprekspartners sowieso goede managers. Zo groeien ze zonder veel moeite door tot businessunitmanager, operationeel verantwoordelijke of algemeen directeur. De weg terug naar finance wordt dan minder vaak een optie, aldus Henk Rogiers. Die blik op de toekomst is een tweede natuur voor controllers; met variantie-analyses, budgetten en forecasts zijn ze gewapend om afwijkingen in de resultatenrekening te verklaren.voor Andy Rogiest was dat toekomstgerichte aspect doorslaggevend om een controllerfunctie te ambiëren binnen het bedrijf. Controllers leggen daarmee de basis voor managementbeslissingen en slaan zo de brug tussen finance en business. FD Carolien De Wilde Vakblad voor de financiële professional Neem een abonnement op FDMagazine Schrijf u nu in voor de FDUpdate en ontvang elke week de GRATIS elektronische nieuwsbrief. Voor meer info surf naar:

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Voorzitters aan het woord

Voorzitters aan het woord Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen Aandachtspunten voor voorzitters en commissarissen Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen

Nadere informatie

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE AWVN Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE FNV ZELFSTANDIGEN Voorwoord Zzp ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer groepen op

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

de schaduw van de macht

de schaduw van de macht Strategiseren in de schaduw van de macht Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders Martijn van der Steen Mark van Twist Rik Peeters Marlies de Vries Vorm geven aan inhoud dr. Martijn

Nadere informatie

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk?

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk? 4 Gedaan met het glazen plafond! 6 Slimmer werken in vrijheid 7 The Future of Work Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/nieuwewerken De nieuwe (r)evolutie

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans Jeroen Stouten Martin Euwema 1 Inhoudsopgave Hoe manage ik mijn baas? Voorwoord... 4 Dankwoord... 6 Samenvatting... 7 Je leidinggevende: (hoe) volg

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers Peter Rikhof Koen van Santvoord hoe koop ik een bedrijf? Peter Rikhof Koen van Santvoord colofon 2007 Peter Rikhof, Koen van Santvoord Uitgeverij:

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen Academiejaar 2004-2005 Promotor:

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument in organisaties Ine Gremmen en Yvonne Benschop Willen vrouwennetwerken in organisaties een rol vervullen als diversiteitsinstrument, dan dient er samenwerking

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie