straks Structurele dialoog als voorwaarde voor bewustwording Mobiliteit Connexys Casestudy: Mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "straks Structurele dialoog als voorwaarde voor bewustwording Mobiliteit Connexys Casestudy: Mobiliteit"

Transcriptie

1 Nu werken aan straks Structurele dialoog als voorwaarde voor bewustwording Connexys Casestudy: Mobiliteit Mobiliteit

2 Casestudy mobiliteit ANWB 2 Nu werken aan straks Structurele dialoog als voorwaarde voor bewustwording De wereld verandert De wereld is de afgelopen tientallen jaren veranderd op een manier en in een snelheid die beide min of meer ongekend zijn. Organisaties moeten zich daarop aanpassen. De ANWB zit bij veel van die veranderingen in het brandpunt van de gebeurtenissen. Door de ontwikkelingen in technologie verandert onze mobiliteit fundamenteel. Denk bijvoorbeeld maar aan de connected car, waarbij auto s met elkaar kunnen praten. Alle onderdelen van de organisatie krijgen ermee te maken. Maar of het nu de opkomst van digitale media is, het toenemende verkeer of de introductie van de elektrische auto, het raakt de ANWB in het hart van haar werkzaamheden. En de organisatie verandert mee. Samen beter uit Eind 2011 presenteerde de ANWB haar businessvisie onder de titel Samen beter uit; Ambitie Dit document beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en schetst de contouren van de rol en taak van de ANWB tot Het motto: win-win-win. De samenleving, de klanten én de organisatie moeten er beter van worden, bijvoorbeeld door een snelle(re) doorstroming van het verkeer, snelle hulp door professionele hulpverleners en een goed rendement voor de ANWB zelf, waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt. Voor dit laatste is het ook van belang om het ledenaantal op peil te houden; dat zijn immers de klanten voor wie de ANWB het allemaal doet en namens wie zij spreekt. De belangrijkste focus ligt de komende jaren op vier thema s: duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, recreatie dichtbij en het bieden van een vangnet onderweg. Ondanks alle veranderingen zal de ANWB een vereniging blijven. Het basisorganisatiemodel van de organisatie blijft dus overeind. Maar het producten- en dienstenpakket verandert doorlopend. Wij moeten nadenken over wat wij leveren, wat wij voor onze leden betekenen. Onze dienstverlening zal gaan veranderen. Dat betekent niet alleen dat je diensten veranderen, maar ook de werkzaamheden die je als organisatie verricht en daarmee het werk van onze medewerkers. John Luijben, Directeur HR De rol van de medewerkers Bij het realiseren van de thema s en het (blijvend) vormgeven van de organisatie, spelen de medewerkers een cruciale rol. Dat de organisatie in essentie blijft doen wat zij altijd deed, betekent niet dat het werk hetzelfde blijft. De functies van vandaag hoeven niet de functies van morgen te zijn. Er ontstaan immers allerlei nieuwe producten en dienstverleningsconcepten en deze vragen (vaak) om andere vaardigheden. De Ambitie speelt daar op in met behulp van drie kernbegrippen: Verbonden medewerkers Nieuw leiderschap Competentieontwikkeling

3 Casestudy mobiliteit ANWB 3 Verbonden medewerkers Verbonden medewerkers zijn betrokken bij de organisatie én bij de doelstellingen. Het doel is om de ANWB ers te stimuleren om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en andere doelen van de ANWB. Daarom hebben medewerkers de regie over hun eigen werkzame leven en krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Voor de ANWB staan daarbij drie kenmerken centraal: autonomie, zingeving en meesterschap. Dit zonder één van de belangrijkste kernwaarden van de organisatie los te laten: medewerkers van de ANWB kenmerken zich door een hulpvaardige instelling: helpen+. Deze eigenschap wordt gekoesterd. Nieuw leiderschap Managers spelen bij deze ontwikkelingen een wezenlijke rol. Leiderschap bij de ANWB wordt in 2020 gekenmerkt door een heldere, concrete en inspirerende visie, daadkrachtige sturing bij de realisatie van doelen, het geven én nemen van ruimte en tot slot door bindend vermogen, zowel naar de leden en de klanten als naar de medewerkers. De ANWB-leider neemt de verantwoordelijkheid en staat voor de resultaten. Competentieontwikkeling De ontwikkeling van medewerkers wordt gestuurd door de vraag: Hoe ziet mijn toekomst, binnen of buiten de organisatie, eruit?. Dat werkt van twee kanten: alles wat er in de buitenwereld gebeurt, kan voor de ANWB een gevaar zijn of een kans. Wat betekenen de ontwikkelingen? Welke consequenties heeft dat voor de competenties binnen de organisatie? Maar de medewerkers zelf hebben daar ook hun verantwoordelijkheid in. De PIT-cyclus (prestatie, inspiratie en talentontwikkeling) koppelt deze aan elkaar. In het Prestatie-deel spreken medewerkers over hun werkzaamheden in het komende jaar; het Inspiratie-deel inventariseert de wensen en mogelijkheden op langere termijn. Geïnspireerde mensen leveren een plus. Frank Buijk, Manager Opleidingen en Expertise Bij Talentontwikkeling wordt bekeken welke competenties, kennis of vaardigheden mensen nodig hebben om de ontwikkelingen bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen in de autotechniek: van mechanica naar elektronica. Of de opkomst van de elektrische auto: de Wegenwacht-medewerkers worden continu opgeleid en bijgeschoold, niet alleen voor hun eigen en andermans veiligheid, maar ook om aan de klantvraag tegemoet te blijven komen. De informatiebehoefte van de leden is veranderd en dat heeft geleid tot ander mediagedrag: de website krijgt jaarlijks 120 miljoen bezoekers, internet is altijd bij ons en het lezen van papieren tijdschriften neemt af. Van schrijven voor een tijdschrift, maken redacteuren de omslag naar schrijven voor het web. De baan van vandaag bestaat dus over vijf of tien jaar misschien helemaal niet meer. Door deze ontwikkelingen is mobiliteit niet alleen voor de als doel gestelde 4,5 miljoen leden in hun auto, op hun fiets of op hun boot, maar ook voor de medewerkers een essentieel thema. Door goede afspraken te maken met de bonden wordt er veel geïnvesteerd in pre-mobiliteit, waardoor grote reorganisaties in de toekomst kunnen worden voorkomen. De komende jaren staan er echter wél reorganisaties op het programma: bij HR, de media-afdeling, projecten en ICT, Marketing & Sales. Deze veranderingen zijn dusdanig, dat er echt actie nodig is.

4 Casestudy mobiliteit ANWB 4 Banen die er vroeger waren, zijn er nu niet meer, banen die er vandaag zijn, zijn er misschien in de toekomst niet meer. Medewerkers moeten daarom een brede basis hebben. Dat geldt voor alle leeftijden, ook voor mensen die wat ouder worden. Ga mee met de uitdagingen van de tijd. Wij willen onze medewerkers graag een instrument aanreiken waardoor ze in die verandering mee kunnen gaan. Guido van Woerkom, Directeur ANWB Het faciliteren van een structurele dialoog Veel mensen bewegen niet echt De gemiddelde leeftijd van de ANWB-medewerkers ligt rond de 40, 41 jaar. Maar dit beeld is relatief vertekend: binnen de Wegenwacht is éénderde van de medewerkers 50+, in de winkels werken daarentegen veel jonge mensen. Reorganisaties voorkomen door premobiliteit, dat was de afspraak die de ANWB maakte met de bonden. Dit moet gaan werken, maar toch blijkt het idee van talentontwikkeling onder de medewerkers nog niet voldoende te leven. Mensen bewegen niet altijd genoeg en daarom gaat het nu vooral om bewustwording. De basis daarvoor is een structurele dialoog, een continu gesprek tussen medewerker en manager, ondersteund door de expertise van de HR-afdeling en een aantal instrumenten. Op het moment dat je aan de slag gaat met je eigen toekomst, roept dat allerlei vragen op. Wat kan ik, wat drijft mij, waar zou ik ontwikkeling kunnen zoeken en waar ligt mijn toekomst? Maar ook: wat kan ik misschien wat ik nog niet weet? John Luijben, Directeur HR Op zoek naar kracht en talent De ANWB heeft zich voor het realiseren van de veranderingen laten inspireren door ervaringen bij verschillende andere organisaties, heeft er in- en extern veel over gesproken en vervolgens de eigen thema s en werkwijze vastgesteld. Meurs HRM ontwikkelde op basis hiervan voor de ANWB de uitgangspunten voor het mobiliteitsbeleid. Dat bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant gaat het om het ondersteunen van de medewerkers bij het maken van keuzes in werk en loopbaan. Om de juiste keuzes te kunnen maken moet je weten waar je kracht en talenten zitten, wat je inspirerend vindt en wat belangrijk is. Maar jezelf kennen is niet voldoende. Ook zullen medewerkers concrete ideeën moeten ontwikkelen over hun loopbaan en zij moeten hun kwaliteiten en ambities verwoorden in een dialoog met hun leidinggevende. Om deze zoektocht en de dialoog mogelijk te maken, ontwikkelde de ANWB een mobiliteitsportal met de naam Nu werken aan straks.

5 Casestudy mobiliteit ANWB 5 Wij willen graag een instrument aanreiken aan onze medewerkers waarmee ze zich kunnen oriënteren wat voor hen interessant zou zijn, zodat ze in de verandering mee kunnen gaan. Nog geen vijf jaar geleden hadden we allemaal het idee dat je rond je 60e met prepensioen kon, maar nu is dat opeens 67 geworden. Je moet zeven jaar langer een goede prestatie leveren en je afvragen: wat kan ik extra doen om mijn kansen op de arbeidsmarkt, binnen en buiten de ANWB, te versterken? Guido van Woerkom, Directeur ANWB

6 Casestudy mobiliteit ANWB 6 De portal als centraal punt De mobiliteitsportal is een essentiële ontmoetingsplaats voor de medewerker. De site is door Connexys gebouwd en bevat tests, boekentips, informatie en (aansprekende) verhalen van medewerkers en ex-medewerkers. Dat laatste is van belang omdat mensen zich er wel in moeten herkennen. Een centraal onderdeel van de portal is het eportfolio van Meurs HRM. De medewerker wordt met behulp van het eportfolio uitgedaagd om na te denken over zijn of haar eigen loopbaan. Het eportfolio bestaat uit een aantal onderdelen. Met behulp van een drietal testen en opdrachten krijgen medewerkers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, waarden en talenten: Mijn prestaties: een competentietest en 360 graden feedback Mijn inspiratie: het kiezen van loopbaanwaarden in een piramide naar belangrijkheid Mijn talenten: de talentscan Je moet mensen meenemen in het proces. In deze eerste fase gaat het vooral om de bewustwording. De site helpt de medewerker na te denken over de eigen inzetbaarheid, op een gevalideerde manier. Het nut wordt uitgelegd in de buitenste schil, met interviews, testimonials en toelichtingen. Ga je dieper in de site, dan kom je op kunnen en willen. Frank Buijk, Manager Opleidingen en Expertise Het opvoeden van de manager De site heeft als doel om het gesprek tussen de medewerkers en hun manager op gang te brengen. Hij past naadloos in de PIT-cyclus, de gesprekken tussen managers en medewerkers over prestaties, inspiratie en talentontwikkeling. Managers zullen in de toekomst meer en meer de eerste lijn gaan vormen voor hun medewerkers en dat vraagt (ook) om andere competenties bij hen. Om hen in staat te stellen hun integrale verantwoordelijkheid te nemen, volgen zij als onderdeel van hun eigen permanente educatie workshops. Hierin worden organisatiethema s behandeld, soms in aanwezigheid van leden van de Raad van Bestuur of met externe sprekers.

7 Casestudy mobiliteit ANWB 7 De kunst is om je als organisatie, maar ook als medewerker, voor te bereiden op veranderingen dat je niet opeens staat te kijken: hé, mijn baan is weg, wat nu? Guido van Woerkom, Directeur ANWB Communicatie Veel aandacht is besteed aan de introductie van de portal. Vooruitlopend op de livegang zijn er presentaties geweest, in de managementteams waarbij de nadruk lag op het hoe en de directieteams waar de nadruk lag op het wat. Voor de medewerkers is de portal en de achterliggende gedachten geïntroduceerd via hun leidinggevenden, het intranet en het personeelsblad Blik. Zo heeft iedereen langzaamaan aan het idee kunnen wennen. Resultaten De portal is live gegaan in november In de eerste week hebben 1250 van de 4000 medewerkers de site bezocht. Bijna de helft ervan is één of meerdere keren teruggekomen. In minder dan een maand zijn al 75 eportfolio s aangemaakt. In kort bestek Door de ontwikkelingen in onder andere technologie en media verandert de ANWB. Elektronica en elektrisch rijden vragen om continue bijscholing van de Wegenwacht-medewerkers. De digitalisering van media vraagt om andere (schrijf)vaardigheden. Het toegenomen gebruik van internet maakt de weg vrij voor nieuwe dienstverleningsconcepten. Zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen, die bovendien elkaar ook steeds sneller opvolgen. Medewerkers moeten deze ontwikkelingen volgen, niet alleen door ervan af te weten, maar ook door zichzelf telkens aan te passen. Om dat mogelijk te maken, is de mobiliteitsportal Nu werken aan straks ontwikkeld. Dit portal creëert een context waarin de medewerkers met hun manager hierover in gesprek gaan. Door middel van de portal krijgen medewerkers zicht op hun vaardigheden en talenten en worden zij gestimuleerd om na te denken over het vervolg van hun loopbaan, binnen of buiten de ANWB. Met behulp van tests en opdrachten, boekentips en ervaringen van (ex-)collega s krijgen ze inzicht in wat ze kunnen en wat ze willen.

8 Casestudy mobiliteit ANWB 8 Frank Buijk, Manager Opleidingen en Expertise Ik ben manager van de afdeling Opleidingen en Expertise. Deze laatste afdeling kreeg ik er in 2009 bij en het betrof o.a. loopbaanadvies. In relatief korte tijd hebben we de afdeling omgebouwd van een club die zich vooral bezighield met mensen met een vlekje tot een volwaardig loopbaanadviescentrum. Nu maken we de volgende stap: een deel van het advies blijft intern, maar voor bepaalde vraagstukken gaan we het extern inkopen. En kunnen we voor elke vraag beter maatwerk leveren. Ook past het in onze verdere ontwikkeling op gebied van E-HRM. In 2011 bestond de HR-afdeling uit 80 FTE. De komende jaren zullen dat er minder worden, mensen gaan veel meer hun eigen loopbaan vormgeven met behulp van het eportfolio en erover in gesprek gaan met hun manager en hun HR-adviseur. Onze dienstverlening als expertise-afdeling wordt daardoor een hybride vorm van digitaal en menselijk contact. Mobiliteit is voor ons inmiddels echt een vertrekpunt, in meerdere betekenissen van het woord, maar we proberen heel zorgvuldig te werk te gaan naar onze medewerkers. Voor veel mensen zijn veranderingen niet per definitie positief, die willen graag dat alles bij het oude blijft. Maar bij de ANWB wordt gewoon meer en meer om ondernemerschap gevraagd. Martijn Brandse, Senior Consultant Connexys: Connexys heeft voor de portal van de ANWB verschillende systemen aan elkaar geknoopt: de website voor medewerkers, de eportfolio van Meurs en een backofficesysteem voor de loopbaanadviseurs waarmee zij informatie over cliënten kunnen vastleggen. Het zijn drie aparte applicaties, maar de gebruikers merken daar niets van. Het geheel is neergezet als een PaaS, een platform as a service, met gebruikmaking van beproefde technologie. De portal is gebouwd op WordPress, het backofficesysteem is gebaseerd op Force.com en de eportfolio is een product van Meurs. Voor de integratie van de drie systemen hebben we gebruik gemaakt van API s, interfaces die data uitwisselen tussen verschillende systemen. Deels bestonden deze al, deels hebben we ze zelf ontwikkeld. Alles is vormgegeven volgens de huisstijl van de ANWB en de ANWB kan het platform zelf onderhouden. Het kan meegroeien als de behoeften in de toekomst veranderen. Als consultant heb ik met de loopbaanadviseurs en de andere aanbieders bedacht hoe we het platform het beste konden vormgegeven en de developer aangestuurd. Het ging daarbij niet alleen om de functionaliteiten, maar ook over het proces: hoe ziet de loopbaanbegeleiding eruit en hoe kan het platform daarop optimaal inspelen? En natuurlijk de beheervragen, hoe de data gestructureerd moesten worden, de wijze van vastleggen van de informatie. De keuzes hebben consequenties voor de analyse en de ANWB wil natuurlijk wel weten of het platform goed werkt, bijvoorbeeld de vraag hoeveel eportfolio s er zijn ingevuld. Dat kunnen ze in één oogopslag zien.

9 Casestudy mobiliteit anwb 9 De ANWB De ANWB is in 1883 opgericht als de gezamenlijke bond van alle Nederlandse wielerclubs, met als doelstelling het bevorderen van het vélocipède rijden in Nederland. de bond vindt haar oorsprong dus in het fietsen, door het stimuleren van recreatief toeren en hardrijden. dit gebeurde bijvoorbeeld door plattegronden te publiceren en wedstrijden te organiseren. daarnaast was de bond actief door bij overheden aan te dringen op betere regelgeving en betere wegen. de contouren van de moderne anwb zijn dan al goed zichtbaar. tegenwoordig houdt de anwb zich in hoofdzaak bezig met een vijftal activiteiten: 1. Retail: in de bijna 80 anwb-winkels kunnen leden en niet-leden alles krijgen dat te maken heeft met reizen; de reis zelf, kaarten, boeken, kleding of accessoires voor auto s en fietsen. ook levert de anwb verzekeringen. 2. de alarmcentrale: voor reizigers in nood regelt de anwb hulp in binnen- en buitenland, variërend van het repareren van auto s tot het repatriëren van zieken. 3. De Wegenwacht: vanaf kort na de Tweede Wereldoorlog konden pechvogels contact opnemen met de anwb in geval van panne. eerst door te telefoneren bij leden met een anwbtelefoonbord op de gevel, later met behulp van de bekende praatpalen en natuurlijk de mobiele telefoon. 4. uitgeven: naast de bekende Kampioen, heeft de anwb ook veel andere online en offline media. Variërend van tijdschriften tot gidsen en kaarten en een aantal in belang toenemende themaportals op de website. 5. belangenbehartiger: de anwb is belangenbehartiger voor alles dat met mobiliteit te maken heeft. dat gebeurt door het agenderen van actuele vraagstukken en het spelen van een actieve rol in het maatschappelijk debat, zoals bijvoorbeeld over het rekeningrijden. daarnaast kennen we de anwb van zaken als de verkeersinformatie of de traumahelikopter en van een aantal nieuwe vormen van dienstverlening, zoals de autoverkoopservice. K.P. van der Mandelelaan MB Rotterdam T +31 (0) F +31 (0)

eelloo.nl Job Mobility Matthijs Verburg 13 oktober 2016

eelloo.nl Job Mobility Matthijs Verburg 13 oktober 2016 Job Mobility Matthijs Verburg 13 oktober 2016 Matthijs Verburg, partner bij eelloo (van de mensen van Meurs) Wij helpen organisaties mensgerichter te maken en mensen volop de ruimte te geven. Werk is niet

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra 2 Vooruitgang door verbinding Wilt u betrokken en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn?

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Connexys Resource Manager. Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit

Connexys Resource Manager. Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit Connexys Resource Manager Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit Over Connexys Connexys is marktleider op het gebied van recruitment-, mobiliteit- en inhuuroplossingen. Met onze oplossingen

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Agenda Introductie Talent Management Stellingen Afsluiting Luciano D Agnolo

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie [Excelleren door Uitdaging] Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie Ze trekken in duizelingwekkende snelheid voorbij, de digitale vernieuwingen. Vandaag in, kan morgen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

AGENDA WELKOMSTWOORD. o SALESFORCE VOOR HR EN PAYROLL - ANDY VERSTELLE. o SALESFORCE EN RECRUITMENT - JAN VAN GOCH

AGENDA WELKOMSTWOORD. o SALESFORCE VOOR HR EN PAYROLL - ANDY VERSTELLE. o SALESFORCE EN RECRUITMENT - JAN VAN GOCH AGENDA o WELKOMSTWOORD o SALESFORCE VOOR HR EN PAYROLL - ANDY VERSTELLE o SALESFORCE EN RECRUITMENT - JAN VAN GOCH o BEST PRACTICE INTERFACE EN EXACT - BIANCA PERFORS Geïntegreerde HR & Payroll 100% Cloud

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Wijzer in de professionele ruimte

Wijzer in de professionele ruimte Wijzer in de professionele ruimte Strategieën om de professionele ruimte van docenten(-teams) te optimaliseren Rob Vink Wat is professionele ruimte? Als docent geef je vorm aan het onderwijs en daar voel

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Duurzaam presteren.

Duurzaam presteren. Duurzaam presteren www.publicspirit.nl www.publicspirit.nl Duurzaam presteren Naar duurzame ontwikkeling van organisaties en persoonlijke groei en betekenisvol werk van medewerkers Steeds meer organisaties

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden?

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Sneller verbinden Goed opdrachtgeverschap Minder regels transparantie Contracten Relaties Aansturing

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

FUTURUM Changing perspectives!

FUTURUM Changing perspectives! FUTURUM Changing perspectives! Empowerment, HR, Talent, Intelligence, Development, Profit... Futurum is... changing perspectives Je medewerkers... Weet jij wat er in zit? Wat wil Frank eigenlijk zelf?

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

IT Transformatie bij de ANWB

IT Transformatie bij de ANWB IT Transformatie bij de ANWB 2010-2018 Teun van der Vorm CIO Management in Motion Zoetermeer, 10 oktober 2016 2 Onderwerpen 1. Kennismaken 2. Mijn filosofie over IT 3. Fase 1: Ontwikkeling 2010 2014 4.

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam Terugtredende overheid Veranderende regelgeving Veranderende arbeidsmarkt Par=cipa=emaaatschappij Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers *: projectnaam Aanleiding Onze samenleving verandert.

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Een nieuwe formule, betere schap beschikbaarheid voor winkel en Web samen met Slim 4. Janneke van den Broek

Een nieuwe formule, betere schap beschikbaarheid voor winkel en Web samen met Slim 4. Janneke van den Broek Een nieuwe formule, betere schap beschikbaarheid voor winkel en Web samen met Slim 4 Janneke van den Broek Agenda ANWB en Retail Wat wil ANWB Retail Start van grote veranderingen Mijn ervaringen vanaf

Nadere informatie

Flow Manager. FLOW! zet organisaties in beweging! Medewerkers zijn de sleutel tot klantgerichtheid!

Flow Manager. FLOW! zet organisaties in beweging! Medewerkers zijn de sleutel tot klantgerichtheid! Flow Manager FLOW! zet organisaties in beweging! Medewerkers zijn de sleutel tot klantgerichtheid! FLAME flow FLOod Klantgerichtheid en effectieve customer loyality programma s staan of vallen bij de mate

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Hoe mobiliteit uw organisatie wendbaar maakt

Hoe mobiliteit uw organisatie wendbaar maakt Hoe mobiliteit uw organisatie wendbaar maakt Uw bouwstenen voor effectief mobiliteitsbeleid Een wendbare organisatie is noodzakelijk om te anticiperen op nieuwe politieke prioriteiten, nieuwe maatschappelijke

Nadere informatie

We nemen jullie graag mee

We nemen jullie graag mee Maak de arbeidsmarkt transparant voor jongeren met een psychische arbeidsbeperking Ervaringen uit het veld en nieuwe innovaties. Leila Breden Productontwikkelaar CTC/ psycholoog UWV Werkbedrijf Quint Dozel

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar duurzame inzetbaarheid en proactief loopbaangedrag (APQ)

Welkom bij het webinar duurzame inzetbaarheid en proactief loopbaangedrag (APQ) Welkom bij het webinar duurzame inzetbaarheid en proactief loopbaangedrag (APQ) Juni 2016 Anna van der Horst, Meurs HRM Wie ben ik? Programma Transvorm Loopbaan Portal De APQ-test Wat is duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker?

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Case study Kentalis Februari 2016 Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? En hoe zorgde Kentalis voor adoptie van het sociale intranet op SharePoint? Pagina

Nadere informatie

HR in 2020: Dé adviseur van hét management. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

HR in 2020: Dé adviseur van hét management. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman HR in 2020: Dé adviseur van hét management Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Als we niks doen, verschuiven HR-adviseurs naar de marge van gemeentelijke organisaties. En dat terwijl hun

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie