Het kwartaal in een notendop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kwartaal in een notendop"

Transcriptie

1 Het kwartaal in een notendop Kwan ta eve verruiming In maart star e de Europese Centrale Bank met de kwan ta eve verruiming. Daarmee wordt bedoeld het maandelijks opkopen van voornamelijk staatobliga- es. Het doel hiervan is om de kapitaalmarktrente naar een lager niveau te brengen en daarmee de economie een posi eve impuls te geven. Ook de euro zou hierdoor - ten opzichte van de dollar - in waarde moeten afnemen, wat in principe moet leiden tot een betere concurren eposi e van de eurolanden. Tóch liepen de Duitse en Nederlandse rentes in april geheel onverwacht weer op. Wat hier de exacte reden voor was, is moeilijk te zeggen. De publica e van guns ge macrocijfers in de eurozone zou hier een rol hebben kunnen spelen, omdat hiermee mogelijk de illusie werd gewekt dat er eerder gestopt zou kunnen worden met het opkoopprogramma. Halverwege de maand mei kwam er een einde aan de s jging van de rente, echter deze bevond zich nog steeds op een rela ef hoog niveau ten opzichte van een maand eerder. Het opkoopprogramma van de ECB duurt naar verwach ng minstens tot september Bedrijfsresultaten en macrocijfers overwegend posi ef De bedrijfscijfers die in de loop van het tweede kwartaal werden bekendgemaakt, pakten over het algemeen goed uit. Onder andere bedrijven die profijt hadden van de sterke Amerikaanse dollar deden het goed. Vooral IT-gerelateerde ondernemingen en banken kwamen goed uit de verf. Maar niet alleen de bedrijfsresultaten, ook het macro-economisch nieuws was guns g van aard. Begin juni maakte de Nederlandse Bank zelfs bekend dat de zeven magere jaren voorbij waren en dat er weer licht aan de economische horizon zou gloren! Helaas konden de overwegend posi eve berichten de beurzen niet in bedwang houden. De moeizame onderhandelingen met de Grieken zorgden ervoor dat beleggers zich over het algemeen nerveus gedroegen. Er hoefde dan ook maar weinig te gebeuren of er was een reac e te verwachten. Dit bleek wel toen er, een magere groei van de Amerikaanse economie werd gepresenteerd en de aandelenmarkten daarop fors in waarde daalden. Griekenland beheerst het nieuws De onderhandelingen met Griekenland beheersten ontegenzeggelijk het nieuws. De ministers van financiën van de eurogroep deden verwoede pogingen om Griekenland ervan te overtuigen dat hervormingen en bezuinigingen onvermijdelijk zouden zijn om het land er weer bovenop te helpen. SEQUOIA NIEUWSBRIEF Juli 2015, NR. 3 Copyright 2015, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

2 De Grieken bleven zich echter fel verze en tegen deze voorstellen. Ondertussen kwam de bodem van de Griekse schatkist meer en meer in zicht en werd de druk om te zwichten voor de eisen van de schuldeisers alsmaar groter. De bereidheid van de Griekse regering tot het doen van meer concessies leek even toe te nemen, maar uiteindelijk verlieten ze de onderhandelingstafel en werd, terwijl het ul matum om een lening aan het IMF terug te betalen verliep, een Grieks referendum in het vooruitzicht gesteld. Een defini eve oplossing voor dit probleem werd in dit kwartaal niet bereikt. De Griekse bevolking, die stevig gebukt gaat onder de bezuinigingen en het stuklopen van de onderhandelingen, mag zich begin juli uitspreken over de voorgestelde hervormingen. De Griekse premier hee zijn lot verbonden aan de uiteindelijke uitslag, die hoe dan ook voor de Grieken zal leiden tot een onzekere toekomst. De waan van de dag Door Ron de Haas. Nu de zeven magere jaren volgens de Nederlandse Bank achter ons liggen en de spaarrente erg laag is, begeven zich weer steeds meer mensen op de effectenbeurs. Een aantal van hen doet dat onder deskundige begeleiding, anderen geven er de voorkeur aan om zélf te beleggen. In de dagelijkse prak jk spreken wij niet alleen onze eigen klanten, maar ook mensen die elders of zelf beleggen. Zij delen hun ervaringen vaak met ons. De situa es waarmee wij dan worden geconfronteerd, verbazen ons soms. In dit ar kel wil ik hier dan ook graag wat aandacht aan besteden. Door de invoering van de Wet op het Provisieverbod gaan klanten de adviseur een rekening betalen. Het is hierdoor begrijpelijk dat een aantal mensen hee gekozen voor het op het eerste oog goedkoopste alterna ef, namelijk zélf beleggen. Wat zijn dan die situa es die wij tegenkomen, vraagt u zich misschien af. Het gevaar dat op de loer ligt schuilt in eerste instan e in het posi eve beurssen ment, dat veel beginnende en onervaren beleggers het idee gee dat de beurzen maar één kant op kunnen; naar boven. Niets is natuurlijk minder waar, maar door zichzelf vast te klampen aan deze overtuiging, verliest men de realiteit en de risico s uit het oog. Door zelf te gaan beleggen moet je je wel verdiepen in de risico s van beleggen. De portefeuilles die wij soms onder ogen krijgen, vertonen niet zelden een zeer geringe spreiding van slechts vier of vijf verschillende aandelen, die ook nog eens beperkt blijven tot de bedrijven die op de AEX zijn genoteerd. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, wordt menig portefeuille opgesierd met zeer risicovolle obliga es. Als we deze mensen vragen naar hun beleggingsdoelstelling, dan kijken we er niet vreemd van op dat ze met een rendement van 9 à 10% wel tevreden zijn. Wat dan aan hun aandacht ontsnapt is dat ze, gezien de samenstelling van hun portefeuille, een rela ef hoog risico hebben gelopen, waarbij redelijkerwijs een eveneens hoger rendement verwacht zou mogen worden. Dit risico komt mogelijk in de toekomst, zodra de economische ontwikkelingen en daarmee de beurzen het weer even laten afweten en de koersen onderuit zullen gaan. Het uiteindelijke resultaat is dan dat veel mensen hun portefeuilles in paniek met verlies verkopen. Een groot aantal onder hen is dan voorgoed genezen om nog ooit eens de gang naar de effectenbeurzen te maken

3 Ook geen onverdeeld succes is het (te vroeg) nemen van winst, waarbij de oorspronkelijke beleggingsdoelstelling gemakshalve maar even uit het oog wordt verloren. Als de koersen daarna hun weg naar boven blijken te vervolgen, wordt deze handeling vaak afgedaan met de stelling dat er nog nooit iemand slechter is geworden van het nemen van winst. Ik waag dat echter te betwijfelen. Naast het a appen van winsten, komt het ook regelma g voor dat verliezen niet worden genomen. Slecht presterende aandelen worden, soms tegen beter weten in, aangehouden in de hoop dat het nog ooit goed komt. Niet de feiten, maar emo es voeren hier de boventoon. Normaal gesproken start iedere belegger zijn of haar ac viteiten met een uitgebreide inventarisa e. Zaken als financiële posi e, beleggingsdoelstelling, beleggingshorizon en risicoaccepta e vormen hier belangrijke sleutelwoorden. Uiteindelijk resulteert deze inventarisa e in een plan, waarbinnen gedurende een bepaalde periode (de beleggingshorizon) een beleggingsdoel wordt nagestreefd. Dit alles uiteraard binnen de veilige grenzen van een nauwkeurig vastgestelde risicoaccepta e. Wanneer iemand dan ook een beleggingshorizon hee van meerdere jaren, strookt het niet met dit plan om er een vorm van kortetermijndenken op los te laten. Het gevaar bestaat dan dat door het mislopen van kansen het uiteindelijke beleggingsdoel niet wordt behaald. Het vasthouden aan ra onele beslissingen en het negeren van emo onele handelingen blij een las ge zaak, zéker wanneer de belegger er als doe-het-zelver alleen voor staat. In het geval van vermogensbeheer of een andere vorm van deskundige ondersteuning, worden beleggingsbeslissingen niet genomen vanuit een overwegend emo onele betrokkenheid, maar meer vanuit een professionele visie. Het ra onele aspect speelt hierbij de leidende rol. Een belangrijke p die ik aan de doe-het-zelver wil meegeven, is om je niet te laten leiden door de waan van de dag. Neem beleggingsbeslissingen op ra onele gronden en blijf vooral je beleggingsdoelstelling trouw! Kennismaking met Marië e Maassen Mijn naam is Marië e Maassen. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen van 15, 13 en (bijna) 11. Sinds 11 jaar woon ik in Heelsum, in de mooie bossen in de buurt van Oosterbeek. In april ben ik begonnen bij Sequoia als Vermogensbeheerder/Analist. Na het afronden van mijn studie in 1993 ben ik gestart als beleggingsanalist bij Kempen & Co. Vervolgens heb ik aandelenportefeuilles van ins tu onele klanten beheerd, waarbij ik financieel-economische analyse kon combineren met de uitvoering en verantwoording daarvan. Dit heb ik bijna 4 jaar gedaan bij Aegon en daarna ruim 13 jaar bij SNS Asset Management. Voor mij zijn integriteit, respect en vertrouwen belangrijke kernwaarden en deze zijn onmisbaar in de financiële wereld. Daarnaast werk ik graag samen met gedreven collega s in een professionele, open omgeving. Nadat ik in januari in gesprek ben gekomen met Sequoia, spraken mij al snel de sfeer en de duidelijke klantgerichtheid aan. Sequoia hee een behoorlijke groei doorgemaakt, waarbij het bedrijf de belo en aan de klanten waar is blijven maken. Door mijn achtergrond kan ik binnen Sequoia een bijdrage leveren met specifieke kennis op het gebied van beleggingen en daarmee de dienstverlening voor de klanten verder ontwikkelen. Hierin werk ik samen met de andere beheerders en maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring. Ik werk met veel plezier bij Sequoia waar we ons dagelijks inze en om het vertrouwen dat de klanten ons hebben gegeven verder te versterken.

4 Column van mr. Arnoud Jungheim en mr. Lex van Noordenburg, belas ngadviseurs bij Loyens &Loeff. Voordelig geven Het geven aan goede doelen staat volop in de belangstelling. Jaarlijks fietsen duizenden mensen de Alpe d huez op om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Dichter bij huis kennen we De Stuwwalloop die jaarlijks door de Rotary Club Oosterbeek wordt georganiseerd en waarvan de opbrengst wordt aangewend voor kinderen met een erns ge hartaandoening. In dit item willen we ingaan op de mogelijkheid om uw gi en zo guns g mogelijk in te kleden. Al sinds 1952 kent de Nederlandse wetgeving een gi ena rekregeling. Deze regeling maakt gi en aan goede doelen a rekbaar als persoonsgebonden a rekpost voor de inkomstenbelas ng. De persoonsgebonden a rek vermindert de belas nggrondslag in box 1, box 2 of box 3. De gi en zijn hierdoor in het meest guns ge geval a rekbaar tegen 52% inkomstenbelas ng. Hierdoor betaalt de fiscus voor 52% mee aan uw gi en. Met ingang van 1 januari 2014 is de regeling zelfs nog guns ger geworden (zie hierna). Om in aanmerking te komen voor de gi ena rek, moet er sprake zijn van gi en aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onder een ANBI wordt verstaan een lichaam dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. De omschrijving uitsluitend of nagenoeg uitsluitend betekent voor 90% of meer. Het lichaam (vaak een s ch ng of vereniging) moet door de inspecteur als een ANBI zijn aangemerkt. Vrijwel alle bekende goede doelen, zoals bijvoorbeeld het KWF, zijn aangewezen als ANBI. Door de belas ngdienst wordt een ANBI-register bijgehouden met alle ANBI s in Nederland en via de site van de belas ngdienst kan worden gecontroleerd of een instelling als ANBI is aangemerkt. Voor gi en aan culturele instellingen geldt een verhoogde a rek. Een ANBI die zich vrijwel geheel richt op cultuur kan op verzoek de status van culturele instelling verkrijgen (een voorbeeld van een culturele ANBI is het Kröller-Müller Museum in O erlo). Voor gi en aan culturele instellingen geldt voor de belas nga rek een extra (fic eve) opslag van 25% op het bedrag aan gi en dat wordt geschonken. Een gi van bijvoorbeeld 5.000, mag hierdoor voor een bedrag van in a rek worden gebracht. Hierdoor levert de gi een belas ngvoordeel op van 65%, o ewel U bent dus maar kwijt, voor een gi van Binnen de regeling van de gi ena rek wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke gi en en andere gi en. Periodieke gi en zijn gi en in de vorm van vaste en periodieke uitkeringen aan een ANBI gedurende minstens vijf jaar. Het voordeel van periodieke gi en is dat ze onbeperkt a rekbaar zijn als persoonsgebonden a rekpost (geen minimum of maximum). Voor de andere gi en (niet periodiek) geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen en een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Tot 1 januari 2014 moesten periodieke gi en in een notariële akte worden vastgelegd. Hieraan waren notariskosten verbonden die vaak als belemmerende factor werden ervaren. Met ingang van 1 januari 2014 is deze eis komen te vervallen en kunnen de periodieke gi en in een onderhandse akte worden vastgelegd. Door middel van een modelovereenkomst op de website van de belas ngdienst kunnen de schenker en het goede doel de gewenste periodieke gi vastleggen. Uit de volgende voorbeelden zal het belas ngvoordeel van periodieke gi en ten opzichte van niet periodieke gi en blijken. ¹ ngdienst.nl/rekenhulpen/gi en/anbi_zoeken ²Voor de extra opslag geldt een maximum van

5 Voorbeeld 1 Mevrouw Geefgul hee een inkomen in box 1 van per jaar en doet jaarlijks gi en van in totaal aan ANBI s. Als er sprake is van een niet periodieke gi kan zij, doordat de gi van de 1% niet overs jgt, niets in a rek brengen. De gi van kost haar dus daadwerkelijk Als er sprake zou zijn van een periodieke gi, is deze wel a rekbaar. In dit geval zou de a rekbaar zijn tegen 52%. Hierdoor is er minder inkomstenbelas ng verschuldigd. Van de betaalt de schenker dus ne o 960. Als er sprake is van een schenking aan een culturele ANBI, betaalt mevrouw Geefgul zelfs ne o slechts 700. Voorbeeld 2 De heer Gullegever hee een inkomen in box 1 van per jaar en doet jaarlijks gi en van in totaal aan ANBI s. Als er sprake is van een niet periodieke gi kan hij maximaal 10% in a rek brengen met een minimum van 1%. Doordat de gi van de 10% overs jgt, kan hij slechts in a rek brengen tegen 52%. De heer Gullegever betaalt hierdoor minder belas ng en betaalt zelf ( min 9.360). Als er sprake zou zijn van een periodieke gi, is de volledige gi van wel a rekbaar. In dit geval zou de a rekbaar zijn tegen 52%. Hierdoor is er minder belas ng verschuldigd. Van de betaalt de heer Gullegever dus ne o maar Zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden kan het voordeel van het doen van periodieke gi en ten opzichte van andere gi en door de drempels en maximumbedragen aanzienlijk zijn. Om de gi ena rek maximaal te kunnen benu en is het aan te raden om gewone gi en om te ze en in periodieke gi en. Door gi en om te ze en in periodieke gi en kunt u de fiscus het grootste deel van uw gi en laten betalen! Eventueel kunt u besluiten het extra fiscale voordeel weer te schenken, de goede doelen zullen u (nog) dankbaar(der) zijn! Mocht u vragen hebben, bel gerust! Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het goede doel waaraan u wilt schenken. De meeste goede doelen zijn bekend met de mogelijkheid om periodiek te schenken. Arnoud Jungheim Lex van Noordenburg mr. A.J. Jungheim is belas ngadviseur bij Loyens & Loeff NV in Oosterbeek en Amsterdam en is gespecialiseerd in het fiscaal op maliseren van grote par culiere vermogens mr. A.M. van Noordenburg is belas ngadviseur bij Loyens & Loeff NV in Oosterbeek en is gespecialiseerd in de (fiscale) begeleiding van grote familiebedrijven en hunaandeelhouders Loyens & Loeff NV is een advocaten, notarissen en belas ngadvieskantoor met ruim 1500 medewerkers en kantoren in de Benelux en de belangrijkste financiële centra wereldwijd. ³ ngdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/ themaovers jgend/programmas_en_formulieren/ overeenkomst_periodieke_gi en

6 Wat deed Sequoia? Ondanks het nega eve sen ment op de effectenbeurzen van dit moment zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie posi ef. Zowel macro-economische cijfers als recent gepubliceerde bedrijfsresultaten ondersteunen deze verwach ng. Nu de Europese Centrale Bank een aanvang hee gemaakt met de kwan ta eve verruiming en het er niet naar uitziet dat deze ac e op korte termijn zal worden gestaakt, verwachten wij dat de dollar terrein zal winnen op de euro. De verruiming van de geldhoeveelheid zal normaal gesproken op termijn ook een lagere rente tot gevolg hebben. Omdat we posi ef zijn over de vooruitzichten van de Europese economie, hebben we in april een draai gemaakt binnen de zakelijke waarden en de beleggingen in aandelen van Europese bedrijven verhoogd. Tevens hebben we toen besloten om de kortlopende Europese staatsleningen te verkopen en te ruilen voor Amerikaanse kortlopende staatsleningen. Bij deze laatste belegging spelen wij in op een hogere rentevergoeding en een eventuele verdere renteverhoging in de Verenigde Staten. Wij vonden het belangrijk om bij deze draai het totale belang aan Amerikaanse dollars binnen de portefeuilles ongewijzigd te laten. Onze verwach ng is dat de Amerikaanse dollar de komende periode sterker wordt, want een oplopende rente zal monetair worden vertaald in een sterkere dollar. Wij zien daarom op dit moment geen reden om het dollarbelang binnen de portefeuilles af te bouwen. De onrust op de beurzen door de ontwikkeling met betrekking tot de Griekse financiële situa e hebben wij natuurlijk op de voet gevolgd. Wij hebben besloten om de aandelenweging binnen de portefeuilles vooralsnog niet aan te passen. Onze belangrijkste reden hiervoor is dat de economische situa- e steeds verder verbetert en dat de Griekse situa e niet heel bedreigend zal zijn voor dit herstel. Wel verwachten we dat de beweeglijkheid de komende jd zal aanhouden. Fundshare Sequoia Quantum Sa s Fund Toelich ng bij de performance Het FundShare Sequoia Quantum Sa s Fund hee tot en met eind mei een mooie gestage groei van het rendement gekend. Helaas hee de daling op de beurzen in de maand juni ervoor gezorgd dat het tweede kwartaal van 2015 met maar een gering posi ef resultaat kon worden afgesloten (+/+ 0,98%). De meeste indices, zoals ook de MSCI Europe (-/- 5,12%) en ook de AEX Index (-/- 3,44%) hebben het kwartaal minder goed afgesloten. In de portefeuille van het fonds waren het, naast de nieuwe beleggingen in BE Semiconductors, Porsche, LVMH en L Oréal, de oudgedienden BAIDU en Fugro, die tot de grotere verliezers behoorden. Het fondsrendement komt over het eerste hal aar 2015 uit op 15,46%.

7 Bedrijf uitgelicht Transocean is de grootste offshore boormaatschappij in diep en ultradiep water ter wereld. Het bedrijf beschikt met haar 135 boorpla ormen en boorschepen over de grootste vloot ter wereld. De onderneming exploiteert oliepla ormen en levert boordiensten aan de olie- en gasindustrie. De specialisa e ligt op het gebied van diepzeeboringen en boringen in moeilijk bereikbare gebieden onder zware omstandigheden. Het bedrijf beschikt over schepen die voldoen aan de hoogste technische specifica es. Na de grote ramp in de Golf van Mexico in 2010 met een door Transocean aan BP geleased boorpla orm, hee het bedrijf echter de laatste jd een aantal successen geboekt. Zo werden onder andere de problemen rond de s lstand jd van de vloot opgelost. Net als diverse andere ondernemingen binnen deze sector, ondervindt Transocean op dit moment hinder van de lage olieprijs. Het bedrijf zag zich dan ook genoodzaakt om forse bezuinigingen door te voeren. Ook zal het bedrijf een aantal boorpla ormen gaan verschroten. Hierdoor zullen de opera onele kosten worden verlaagd en is het bedrijf beter geposi oneerd bij een marktherstel. Halverwege het jaar 2014 was de koers van het aandeel maar liefst 60% in waarde gedaald. Mede door de posi eve economische vooruitzichten, vormde dit voor Sequoia voldoende reden om het aandeel fasegewijs in de portefeuille op te nemen.

8 Copyright 2015, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Disclaimer: Sequoia Vermogensbeheer is een ona ankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia hee vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de pruden ële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de Accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posi es in en hee geen belangen in providers van ETF s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blij daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt. De research is samengesteld door Sequoia. Er kunnen aan de totale publica e geen rechten worden ontleend. Sequoia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publica es. Sequoia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informa e en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garan e voor de toekomst.

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Euforie op de aandelenmarkten, onzekerheid op de obliga emarkten en onthutste gezichten bij spaarders. Zo zou het eerste kwartaal van 2015 beknopt kunnen worden samengevat.

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Tijdens de voorbije wintermaanden was het voor economen vrijwel onmogelijk om een betrouwbare inscha ng te maken van de reële economische situa e. Door het strenge winterweer

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Griekenland Het vorige kwartaal werd voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkelingen in Griekenland. Ondertussen is er een akkoord bereikt, dat de Griekse bevolking

Nadere informatie

Eind goed al goed? SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Januari 2013, NR. 1. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

Eind goed al goed? SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Januari 2013, NR. 1. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Eind goed al goed? Het jaar 2012 was allesbehalve saai te noemen. Zoals verwacht, werd het een bijzonder roerig jaar, dat werd gekenmerkt door zijn vele hoogte- en dieptepunten. Het was ook het jaar van

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

In theorie is er op langere termijn geen (wetenschappelijk bewezen) stabiele rela e tussen de economische groei en de rendementen op aandelenmarkten.

In theorie is er op langere termijn geen (wetenschappelijk bewezen) stabiele rela e tussen de economische groei en de rendementen op aandelenmarkten. Het kwartaal in een notendop Sinds de vorige nieuwsbrief hee u van ons enkele keren een bericht ontvangen. De markten bewogen flink en wij vonden het pre g om onze visie op die momenten met u te delen.

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop De angst voor de tapering die de Fed had aangekondigd, zorgde kort na de jaarwisseling voor enige druk op de aandelenkoersen. Tevens deden beleggers risicovolle beleggingen

Nadere informatie

Meer rendement, minder risico

Meer rendement, minder risico 17 juni 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Meer rendement, minder risico In elk economieboek kunt u het lezen: Hoe meer risico u neemt, des te hoger is het rendement dat u kunt behalen. Minder risico

Nadere informatie

... Woordenlijst FOMC:

... Woordenlijst FOMC: Een goede start! Bijna niets is leuker dan om een beursjaar, en daarmee ook een nieuwsbrief te kunnen beginnen met goed nieuws! Maar het zal ook u niet zijn ontgaan, dat 2012 als beursjaar een flitsende

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Aan het begin van het kwartaal waarschuwde de BIS (Bank for Interna onal Se lements) voor financiële onevenwich gheden. Zij wees met name op de gevaren van een (te) ruim monetair

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Surprise. 23 mei 2016 Stand van het stoplicht: Oranje. Soms is goed nieuws slecht nieuws. En soms is slecht nieuws goed nieuws.

Surprise. 23 mei 2016 Stand van het stoplicht: Oranje. Soms is goed nieuws slecht nieuws. En soms is slecht nieuws goed nieuws. 23 mei 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Surprise Soms is goed nieuws slecht nieuws. En soms is slecht nieuws goed nieuws. Is het u ook wel eens opgevallen? Een bedrijf komt met goede cijfers en toch

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP

HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP Sinds Fed voorzi er Ben Bernanke op 22 mei in een speech sprak over een mogelijk minder ruim monetair beleid in de VS, zijn niet alleen de kapitaalmarktrentes wereldwijd opgelopen,

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Veranderingen SEQUOIA NIEUWSBRIEF. April 2013, NR. 2. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

Veranderingen SEQUOIA NIEUWSBRIEF. April 2013, NR. 2. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Veranderingen Zoals door sommigen werd voorspeld, lijkt het jaar 2013 zich te ontpoppen als het jaar van de veranderingen. Terwijl onze vors n de troon vrijmaakte voor haar zoon, brak kerkelijk leider

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Het jaar in een notendop, wat deed Sequoia?

Het jaar in een notendop, wat deed Sequoia? Het jaar in een notendop, wat deed Sequoia? De meeste beursindices hebben in het jaar 2015 een bescheiden winst geboekt. Toch zijn de schommelingen gedurende het jaar aanzienlijk geweest. Zo begon de MSCI

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. 447 miljard dollar gaat Obama uitgeven voor banen. Tijd 09:03 uur. Vanaf vijf voor negen gaat de FTI snel omhoog van 281,20 tot nu 282,80. Dat is zuur

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Sentiment versus Fundament

Sentiment versus Fundament 20 januari 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Sentiment versus Fundament Sentiment Aan het begin van het nieuwe jaar zijn we gewend elkaar een voorspoedig jaar toe te wensen. De beurzen geven daar dit

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Een moment van bezinning

Een moment van bezinning Een moment van bezinning Hoewel de economische problemen natuurlijk nog lang niet zijn opgelost, toonden de markten zich uiterst vriendelijk gedurende de afgelopen zomermaanden. Wellicht geholpen door

Nadere informatie

SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Juli 2013, NR. 3. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Juli 2013, NR. 3. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Een kwes e van jd De afgelopen jaren is weer eens overduidelijk gebleken, dat angst een slechte raadgever is. Terwijl een groot aantal beleggers het voor gezien hield toen de economische crisis zijn intrede

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. "Whatever it takes to save the euro.

Kwartaalrapportage. Whatever it takes to save the euro. INSTITUTIONEEL 020 623 88 83 PARTICULIER 020 522 52 52 INFO@BOEROLIJ.NL 1 e KWARTAAL 2015 "Whatever it takes to save the euro. Mario Draghi Huidige situatie De inkt was nog droog van het vorige kwartaalverslag

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING Gemeente Leiderdorp

PROGRAMMABEGROTING Gemeente Leiderdorp PROGRAMMABEGROTING 2018 Gemeente Leiderdorp Paragraaf 4: Financiering Inleiding In de paragraaf financiering wordt de financieringsfunc e van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2018-2021.

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Vraag & antwoord Update Onrust beurzen vanwege Griekenland

Vraag & antwoord Update Onrust beurzen vanwege Griekenland ING Investment Office Publicatiedatum: 13 juli 2015 Vraag & antwoord Update Onrust beurzen vanwege Griekenland Na het Griekse Nee van vorige week zondag volgden de ontwikkelingen rond de positie van Griekenland

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Onderzoek: Crisis Griekenland'

Onderzoek: Crisis Griekenland' 30 juni 2015 Onderzoek: ' Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

Olie: Het zwarte goud?

Olie: Het zwarte goud? Olie: Het zwarte goud? 21 december 2016 Stand van het stoplicht: Groen In deze nieuwsbrief willen wij aandacht besteden aan energie in het algemeen en olie in het bijzonder. De centrale vraag is welke

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE 4E KWARTAAL 2014 TELEFOON 020 34 17 347 INFO@EFFECTENHUIS.NL Eén blik op een grafiek zegt meer dan duizend woorden We zien het als een jaar van consolidatie na eerdere jaren, waarin het gemiddelde rendement

Nadere informatie

For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015

For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015 For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015 Wie ben ik Wie zijn wij Zonder grote risico s beleggen? Aandachtspunten Performance Conclusie Gewerkt voor diverse grootbanken (ABN Amro, Mees-Pierson,

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

STICHTING BIJNA THUIS HUIS SON EN BREUGEL TE SON EN BREUGEL. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING BIJNA THUIS HUIS SON EN BREUGEL TE SON EN BREUGEL. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING BIJNA THUIS HUIS SON EN BREUGEL TE SON EN BREUGEL Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Algemeen 3 2 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 5 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

bonus Nieuw bonus bonus

bonus Nieuw bonus bonus Nieuw Maandelijkse inleg vanaf 50,- Géén verplichte minimum looptijd Spreiding over de 25 populairste hoofdfondsen Minder gevoelig voor de risico s van koersschommelingen Gratis tot 10% oplopende Wat gaat

Nadere informatie

Minder markt, meer risico

Minder markt, meer risico 25 oktober 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Minder markt, meer risico Het principe van handel is dat u iets koopt en tegelijkertijd iemand anders datzelfde aan u verkoopt. Als u groenten wilt kopen,

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-208 d.d. 4 juli 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie