Alternext telt honderd kleine en middelgrote ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternext telt honderd kleine en middelgrote ondernemingen"

Transcriptie

1 CORPORATE FINANCE & TREASURY Effectenbeurs speciaal voor het mkb Frits Beutick, NYSE Euronext Amsterdam Alternext telt honderd kleine en middelgrote ondernemingen Alternext biedt het midden- en kleinbedrijf toegang tot de openbare kapitaalmarkt. Maar naast financiële overwegingen zijn er nog andere motieven die een beursgang interessant maken. Inmiddels wisten al honderd bedrijven de weg naar Alternext te vinden. Reden genoeg om aandacht te besteden aan deze alternatieve markt. 18 FRITS BEUTICK Kleine en middelgrote ondernemingen dragen flink bij aan de economie, maar het verkrijgen van groeikapitaal loopt soms stroef. Banken kunnen zich terughoudend gedragen, venture capitalists kunnen uitstappen op een voor de onderneming minder gunstig tijdstip en de voorwaarden die de effectenbeurs aan een notering stelt, waren lange tijd een belemmering voor kleinere ondernemingen. Met Alternext, de effectenbeurs speciaal voor het midden- en kleinbedrijf, ligt de beurs wél in het verschiet. Sinds de introductie in 2005 in Parijs zijn er al honderd Alternext-ondernemingen, die samen meer dan 5 miljard euro waard zijn. Alternext is opgericht door NYSE Euronext, de grootste en meest liquide beurzengroep ter wereld, die zes effectenbeurzen en zes optie- en futuresbeurzen omvat. Is vermogen nodig voor autonome groei, acquisitie of innovatie, dan biedt Alternext toegang tot de openbare kapitaalmarkt. Datzelfde geldt bij bedrijfsoverdracht zoals die op gezette tijden plaatsvindt bij familiebedrijven. Niet zelden strandt dit traject op ontoereikende financieringsmogelijkheden. Alternext is dus een belangrijke schakel bij het bevorderen van de continuïteit in het midden- en kleinbedrijf. Voorwaarden Ondernemingen die qua omvang niet passen bij de voorwaarden die horen bij een notering op de Eurolist van NYSE Euronext, kunnen vaak wél voldoen aan de eisen die gelden voor een beursgang bij Alternext. Dat verklaart het succes van deze nieuwe markt. Volgens Aad de Winter, directeur Noteringen bij NYSE Euronext Amsterdam, is hetgeen Alternext heeft te bieden interessant voor alle ondernemingen met een marktwaarde die ruwweg ligt tussen de tien en honderd miljoen euro. Bij een IPO (initial public offering) oftewel beursintroductie dient een onderneming een track record te hebben van twee jaar en moet er een free float (aantal vrij verhandelbare aandelen) beschikbaar zijn ter waarde van ten minste 2,5 miljoen euro. Het is verplicht dat de onderneming zich laat bijstaan door een zogeheten sponsor. Dit is een financieel specialist vaak een bank die optreedt als coördinator tussen de beurs en de onderneming. Een sponsor begeleidt het bedrijf zowel voor als tijdens de beursgang. Ook speelt de sponsor een belangrijke rol bij het samenstellen van de prospectus, eveneens vereist bij een IPO. Kiest een onderneming niet voor een IPO maar worden aandelen via onderhandse plaatsing ondergebracht bij (grote) investeerders, dan is geen prospectus nodig. In dat geval volstaat een informatiememorandum dat niet hoeft te worden

2 ACHTERGROND CASE goedgekeurd door de AFM. Onderhandse plaatsing kan hierdoor vaak aanmerkelijk sneller worden gerealiseerd dan een IPO, vaak binnen vier tot zes weken, terwijl met de voorbereiding van een IPO toch wel zo n vier à zes maanden zijn gemoeid. Bij onderhandse plaatsing is uiteraard geen sprake van een minimum free float. Lichtere regels, wel transparantie Het steeds verder aanscherpen van Europese regelgeving voor genoteerde ondernemingen op de Eurolist speelt ongetwijfeld een rol bij het succes van Alternext. De regelgeving voor Alternext is aangepast aan de praktijk binnen kleine en middelgrote ondernemingen. Zo hoeven deze geen IFRS te gebruiken bij het vastleggen van de resultaten en ook het publiceren van door een accountant goedgekeurde kwartaalcijfers is onnodig. Alternext-ondernemingen kunnen volstaan met lokale boekhoudsystemen die op jaarbasis tienduizenden euro s goedkoper zijn. Alternext all share index De ontwikkeling van de index maar ook ander nieuws dat betrekking heeft op Alternext kunt u vinden op 19 Een ander voorbeeld heeft betrekking op de Code Tabaksblat. Ook daarin staan regels voor beursgenoteerde ondernemingen, die voor het kleine en middelgrote segment nauwelijks zijn na te leven. Zo is het ondoenlijk voor een kleine onderneming om de topman voor een periode van maximaal vier jaar te benoemen. Vaak is de CEO de oprichter of de voormalige dga en die wil uiteraard niet al na vier jaar gedwongen het veld ruimen. Alternext doet echter geen concessie aan de gebruikelijke regels op het gebied van publicatie van koersgevoelige informatie en transparantie. Ook beleggers op Alternext hebben immers recht op alle adequate informatie om verantwoord beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Slechts daardoor kan een markt met voldoende liquiditeit ontstaan. Sectoren Geïnteresseerde bedrijven én de ondernemingen die inmiddels een Alternext-beursgang achter de rug hebben, komen uit allerlei sectoren en uit verschillende landen. Relatief het meest aanwezig zijn industriële ondernemingen (26 procent), gevolgd door technologische bedrijven (15,7 procent), dienstverleners (13,7 procent) en bedrijven uit de gezondheidszorg (12 procent). Het minst vertegenwoordigd zijn de sectoren telecommunicatie, ruwe grondstoffen en olie en gas. De financiële sector beslaat 7 procent van het geheel. Overigens zijn alle ondernemingen van Alternext opgenomen in de Alternext all share index. Deze index ging van Een Alternext-onderneming kan zich gemakkelijker over de grens profileren.

3 20 start in september 2006 en liet sindsdien een mooie groei zien. De index is waardevol voor beleggers die zich een beeld willen vormen van de prestaties van kleine en middelgrote ondernemingen. Drie manieren van handel Liquiditeit is essentieel voor een goede prijsvorming van het aandeel. Belangrijk is dat veel beleggers op de markt actief zijn, zodat voldoende vraag en aanbod ontstaat. Ter verbetering van die liquiditeit kent Alternext drie manieren waarop de handel plaatsvindt: 1. Centrale orderboek Aandelen die zeer liquide zijn en waarin meer dan 2500 transacties per jaar plaatsvinden, worden continu en gedurende de hele handelsdag verhandeld via het centrale orderboek. 2. Dagelijke veiling Voor minder liquide aandelen is er de dagelijkse veiling. Vanaf het begin van de beursdag worden orders verzameld in het centrale orderboek, maar er vinden nog geen transacties plaats. Om half vier s middags is de zogeheten veiling. Kooporders en verkooporders worden tegenover elkaar gezet. Waar kooporders en verkooporders matchen, komen transacties tot stand. Orders die na de veiling worden ingelegd, doen mee aan de veiling van de volgende handelsdag. 3. Marketmakers De derde mogelijkheid is de handel via marketmakers. Marketmakers hebben zich contractueel verplicht de markt in bepaalde aandelen te onderhouden. Ze doen dit door voortdurend bied- en laatprijzen af te geven voor een minimum hoeveelheid aandelen. Marketmakers zorgen er dus voor dat altijd handel in een aandeel mogelijk is, ook als het moeilijk is voor een bepaald fonds een tegenpartij te vinden. Marketmakers geven prijzen (quotes) af vanaf 9.00 uur tot aan het eind van de handel. Dit geldt zowel voor veilinghandel als voor aandelen in continue verhandeling. Member Company een paar maanden geleden de show tijdens een Alternext-bijeenkomst in hartje Londen, waar ook enkele Franse en Belgische ondernemingen het gehoor wisten te boeien. In de zaal zaten beleggers, adviseurs, bankiers, financiële journalisten en ondernemers die zelf een beursgang overwogen. De bijeenkomst in Londen, maar ook eerdere bijeenkomsten in andere Europese steden, maakte duidelijk dat een Alternext-onderneming zich gemakkelijker over de grens kan profileren. Vaak zijn er plenaire bijeenkomsten met daarna één op één sessies met investeerders. Beide programmaonderdelen helpen om het aandeel én de onderneming onder de aandacht te brengen. Alternext is interessant voor ondernemingen met marktwaarde tussen tien en honderd miljoen euro Het internationale karakter blijkt ook uit de herkomst van de beleggers. De helft is afkomstig uit de Europese landen waar Euronext de effectenbeurs onderhoudt (België, Nederland, Frankrijk, Portugal) maar veel belangstelling is er ook uit het Verenigd Koninkrijk (30 procent) en Duitsland (13 procent). Inmiddels is ook een onderneming uit Canada naar Alternext gekomen voor onderhandse plaatsing van aandelen en beleefde een Spaans marketingbedrijf een Alternext-IPO. De Spanjaarden hadden de keuze tussen Alternext en het Britse AIM, maar ze kozen voor Alternext omdat deze beurs zich in de eurozone bevindt, waardoor er minder valutarisico bestaat. C Niet-financiële motieven Naast financiële overwegingen zijn er andere motieven die Alternext voor ondernemingen interessant maken. Door middel van een beursgang treedt de onderneming duidelijker voor het voetlicht en daar zijn imago en naamsbekendheid bij gebaat. Dit weegt vooral zwaar wanneer zaken worden gedaan met buitenlandse relaties. Internationaal is bekend dat een onderneming die een beursgang achter de rug heeft, een behoorlijk zware procedure heeft moeten doorlopen en onderworpen is aan de plicht relevante gegevens te publiceren. Zo n bedrijf is transparant en dat schept vertrouwen. Bovendien besteedt de pers meer aandacht aan dit soort ondernemingen. Internationaal voetlicht Omdat Alternext een grensoverschrijdende markt is, worden CEO s en CFO s van Alternext-bedrijven met enige regelmaat uitgenodigd om in het buitenland hun verhaal te komen vertellen. Zo stal het Nederlandse bedrijf The

4 CASE Groeistrategie was voor pionier TMC aanleiding tot stap naar Alternext The Member Company (TMC) uit Eindhoven is vorig jaar als eerste Nederlandse onderneming toegelaten tot Alternext. De niche-detacheerder in technologie en ICT is een snelgroeiend bedrijf en snelle groei vergt financiering. CFO Pieter van den Tillaart (36): De mogelijkheden zijn dan vreemd vermogen, private equity of beursgang. Dat laatste is voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf toch moeilijk. Alternext is voor deze groep een prima platform. Het mooie is dat je de combinatie vindt tussen publiciteit, dus naamsbekendheid genereren, toch baas in eigen buik blijven en geld ophalen voor autonome groei en acquisitie. Bij de beursgang kon maximaal 20 miljoen euro aan aandelen worden geplaatst bij beleggers, de helft nieuw uit te geven aandelen en de helft herplaatsing van bestaande aandelen. Van den Tillaart, sinds vorig jaar bij TMC, is mede met het oog op de beursgang aangetrokken. Daarvoor werkte hij bij multinationals en als consultant bij PwC. Controller Frank van Bakel (41): Een beursgang vergt natuurlijk een aantal professionaliseringsslagen. Maar dat moet toch een keer als je groeit. Dat traject is door de beursgang alleen naar voren gehaald. Van Bakel kwam in 2004 bij TMC, na dertien jaar bij ABAB Accountants. Toen ik hier kwam, waren we met dertig mensen, nu met 400, dus je kunt wel nagaan dat aanpassingen in de organisatie toch al nodig waren. Ik vond de beursgang een heel interessant en leerzaam proces, waar ik met veel plezier op terugkijk. Beursgang Van den Tillaart: Toen het besluit om naar Alternext te gaan eenmaal was gevallen, moesten we contact zoeken met een gerenommeerde bank (je hebt een zogeheten sponsor nodig), accountant en advocaat. Je formeert een team, met ieder zijn eigen vakdiscipline. Dan wordt er van allerlei informatie opgevraagd en komt de accountant langs om alles nog eens een keer te controleren. Een heel intensief traject van een maand of drie, vier, waarbij alle processen worden doorgespit: financieel, juridisch en fiscaal. Dat mondde op 13 november 2006 uit in een prospectus, de basis voor de beursgang. Dat is een boekwerk van 158 pagina s geworden. Zo n prospectus moet namelijk voldoen aan een Europese richtlijn en dan maakt het niet uit of het om een Philips-onderdeel gaat of om een bedrijf als het onze met destijds tweehonderd mensen. Je hebt met de buitenwereld te maken, met beleggers die in zekere zin moeten worden beschermd. En ook voor het bedrijf zelf is het een soort verzekeringspolis. Als het mis zou gaan en je krijgt claims, dan heb je wel het bewijs dat je zaken hebt gemeld. Dan had de belegger het kunnen weten. Het was veel werk, dat wel, zeker gezien onze omvang, maar een spannende uitdaging! Het geeft echt een kick. Van Bakel: Uit het controletraject kwamen eigenlijk geen gekke dingen naar voren; we hadden onze zaakjes al wel goed op orde. Maar we zijn bijvoorbeeld wel overgegaan op 21 FOTO: DE BEELDREDAKTIE/VINCENT VAN DEN HOOGEN Controller Frank van Bakel (rechts): Omdat je zelf groeit, is het vak ook weer veel interessanter geworden.

5 CASE IFRS en dat vergt een andere inrichting van je administratie. Verder waren er geen grote aanpassingen nodig. Wij zijn natuurlijk geen productiebedrijf; in onze business heb je salarissen en omzet en verder zit er niets in. Het was meer een formalisering van het hele proces. We hebben er ook van geleerd, benadrukt Van den Tillaart. Bij het due diligence-onderzoek bijvoorbeeld maakte men gebruik van methodieken om de business en de prestaties van de business inzichtelijk te maken. Die gebruiken wij nu ook in de managementrapportage. Er is een duidelijker scheidslijn gekomen tussen de financiële rapportage en de sturingsrapportage; de informatiestroom is duidelijker geworden. moet al snel iets naar vaktechniek en dan duurt het allemaal wat langer. Datzelfde geldt voor advocaten. Alles wordt meer ingekaderd, er wordt meer een vraagstuk met risico s van gemaakt. Wel logisch maar toch heb je als ondernemer behoefte aan een partij die er net tussenin zou zitten. Ook met het oog op de uurtarieven natuurlijk. Controller Van Bakel: Maar je past je aan; je gaat jezelf meer in de materie verdiepen voor je een vraag aan je accountant gaat stellen. Terwijl je een paar jaar geleden gewoon belde met de vraag: hoe zit dat? Die verdieping is ook nodig om een goede gesprekspartner voor de accountant te kunnen zijn. 22 Tafellaken-servet Wij hadden geluk dat we al kennis in huis hadden, laat Van den Tillaart weten. Een van de twee mede-oprichters, Jan van Rijt, kent het traject van een beursgang. En omdat wij in Nederland pionier zijn geweest op Alternext is Euronext zelf heel behulpzaam geweest. Grote banken zijn in Nederland niet allemaal bereid een bedrijf als het onze op weg naar Alternext te helpen; vaak kijken ze alleen naar bedrijven van mille kapitalisatie. Gelukkig wilde de Rabobank wel. Ook bij onze zoektocht naar advocaten en accountants speelde de tafellaken-servet-discussie. Eerst hadden we Witlox als regionale accountant. Die konden we bellen en we kregen direct een vrij uitgebreid antwoord. Bij KPMG advertentie IFRS IFRS en code Tabaksblat zijn niet verplicht voor Alternextondernemingen, maar TMC heeft besloten die stappen toch maar meteen te nemen. Van Bakel: Je moet toch door een leercurve heen als organisatie en beleggers kunnen nu onze cijfers vergelijken met beursgenoteerde bedrijven. Goed inzicht geeft vertrouwen. En als je nog verder wilt groeien, moet het toch. We hebben wel alle regels door moeten nemen om te kijken of onze administratie IFRS-conform is maar er waren geen grootscheepse aanpassingen nodig. Wat pensioen betreft bijvoorbeeld: we hadden al een beschikbaarpremiestelsel dus de methodiek bleef hetzelfde. C

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Kmo s en de beurs. 18 Financial Director s Magazine - juni 2011

Kmo s en de beurs. 18 Financial Director s Magazine - juni 2011 Kmo s en de beurs 18 Financial Director s Magazine - juni 2011 V.l.n.r.: Jacques De Smet, Vincent Van Dessel en Serge Pattyn (Foto Hendrik De Schrijver) Kmo s met groeiplannen kunnen erg makkelijk naar

Nadere informatie

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Auteurs: Hendrik van der Meulen, Michiel Strijland, Sascha Bloemhoff, Marcel

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

Financiële communicatie

Financiële communicatie Inleiding Er zijn veel voordelen aan een beursnotering maar er komt heel wat bij kijken, ook op communicatief gebied. is dan ook eigenlijk een apart vakgebied, dat zich bezighoudt met de financiële doelgroepen.

Nadere informatie

30 JAAR EQUITY DOSSIER. Al 28 jaar dé specialist

30 JAAR EQUITY DOSSIER. Al 28 jaar dé specialist DÈ AFRIKA SPECIALIST! SAFARI IN AFRIKA? Ruim 100 inspiratiereizen vindt u op www.jambo.nl en in onze brochure of bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat. Kenia Tanzania Madagaskar

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014 Ralph Hamers, ING: Bij ING begint en eindigt alles bij de klant DoubleDividend Wij hebben een langetermijnvisie en dat moeten beleggers ook hebben Ronde Tafel: Inzicht in

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet?

Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet? Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet? Ontdek het zelf! Je hebt een gratis proefles aangevraagd. Een heel goed idee! Nu kun je zelf ervaren hoe slim het lesmateriaal van de LOI in elkaar zit.

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

OKTOBER 2014 KOSTENONDERZOEK BEURSGANG ABN AMRO BANK NV MEMO INKOOP EIGEN AANDELEN

OKTOBER 2014 KOSTENONDERZOEK BEURSGANG ABN AMRO BANK NV MEMO INKOOP EIGEN AANDELEN OKTOBER 2014 KOSTENONDERZOEK BEURSGANG ABN AMRO BANK NV MEMO INKOOP EIGEN AANDELEN Samenvatting Dit rapport is het verslag van een onderzoek met als doel de kosten van een beursgang van ABN AMRO Bank te

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSONEN WIE ZIJN ZE, HOE WERKEN ZE EN WAT ZIJN HUN ERVARINGEN?

VERTROUWENSPERSONEN WIE ZIJN ZE, HOE WERKEN ZE EN WAT ZIJN HUN ERVARINGEN? Interview: VERTROUWENSPERSONEN WIE ZIJN ZE, HOE WERKEN ZE EN WAT ZIJN HUN ERVARINGEN? VRC en NBA/accountants in business kennen beide zogenaamde vertrouwenspersonen waarbij een lid terechtkan als hij/zij

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Bedrijfsverkoop Bent u voorbereid?

Bedrijfsverkoop Bent u voorbereid? HOLLAND CORPORATE FINANCE Bedrijfsverkoop Bent u voorbereid? Adviezen en ervaringen uit onze M&A-praktijk. www.hollandcorporatefinance.nl 2 Over Holland Corporate Finance en M&A International De auteurs

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Overgang naar zelfstandigheid gaf diverse uitdagingen. Kiwitz stapte over naar een nieuwe partner en migreerde naar een hogere versie

Overgang naar zelfstandigheid gaf diverse uitdagingen. Kiwitz stapte over naar een nieuwe partner en migreerde naar een hogere versie Juli 2010 Nummer 1 Thema: Change management 10 13 Lars Nillisen, Fagro Consultancy Overgang naar zelfstandigheid gaf diverse uitdagingen 4 7 Kiwitz stapte over naar een nieuwe partner en migreerde naar

Nadere informatie

MAGAZINE OVER INDIRECTE BELASTINGEN ALS AANTREKKELIJK STUDIE- EN WERKGEBIED

MAGAZINE OVER INDIRECTE BELASTINGEN ALS AANTREKKELIJK STUDIE- EN WERKGEBIED IndirectTax. Tax.nl MAGAZINE OVER INDIRECTE BELASTINGEN ALS AANTREKKELIJK STUDIE- EN WERKGEBIED Kiezen EEN UITGAVE VAN FONDS INDIRECT TAX voor indirecte belastingen Ervaringen en meningen van studenten,

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012. Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012. Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 2, mei 2012 Interview Pensioenfonds Xerox KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt Belasting op financiële transacties AIFMD/UCITS Congres OTC derivaten onder

Nadere informatie

KAS BANK Investor Relations Bulletin

KAS BANK Investor Relations Bulletin KAS BANK Amsterdam KAS BANK Wiesbaden KAS BANK London KAS BANK Investor Relations Bulletin No. 2 Oktober 2012 Voorwoord Onze ambitie is om eind 2018 marktleider in retailprocessing in Nederland zijn. En

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

FIDUCIE. Private Equity

FIDUCIE. Private Equity Financiële Studievereniging Amsterdam Januari 2006 Veertiende Jaargang Nummer 2 FIDUCIE Private Equity Private Equity heeft een helende invloed op het bedrijfsleven Interview met Drs. P. Visser Private

Nadere informatie

WORK PLENTY. door Michiel Rohlof foto's Chantal Ariëns

WORK PLENTY. door Michiel Rohlof foto's Chantal Ariëns JURIDISCHE VERTAALBUREAUS: WORK PLENTY Niet meer weg te denken uit de advocatuur en het bedrijfsleven in Nederland: het juridische vertaalbureau. Deze bureaus leveren vaak onder grote tijdsdruk vertalingen

Nadere informatie