Dit is een emissiebrochure (2006). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie het kwartaalverslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is een emissiebrochure (2006). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie het kwartaalverslag."

Transcriptie

1 ROBECO DUTCH OFFICES INDEX BOND JUN 06/16 Dit is een emissiebrochure (2006). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie het kwartaalverslag.

2 ROBECO DUTCH OFFICES INDEX BOND JUN 06/16 GOED MOMENT VOOR VASTGOED Vanwege een lage correlatie met aandelenbeurzen zorgen beleggingen in vastgoed voor een goede spreiding in uw portefeuille. Daarnaast reageert de vastgoedmarkt in vergelijking met aandelen en obligaties vertraagd op economische ontwikkelingen. Bij een aantrekkende economie zal de vraag naar kantoorruimte naar verwachting toenemen. Omdat het bouwen van kantoorpanden enige tijd vergt, zal het aanbod van nieuwe panden waarschijnlijk eerst achterblijven bij de vraag. Het gevolg: een stijgende huurprijs, wat weer een positief effect heeft op de waarde ontwikkeling van kantoorpanden. Een stijgende rente daarentegen heeft een negatieve invloed op de prijzen. Dankzij een constante stroom van huurinkomsten heeft zakelijk vastgoed bewezen een stabiele belegging te zijn. Bovendien zorgt de jaarlijkse indexatie van huurcontracten voor een inflatie bestendige belegging. Vandaar dat het nu een goed moment is voor de Robeco Dutch Offices Index Bond: de eerste belegging in Nederland die gekoppeld is aan een vastgoedindex: ROZ/IPD-Vastgoedindex. UW BELANGRIJKSTE VOORDELEN: Uniek: eerste vastgoed index product in Nederland Stabiele belegging Lage correlatie met aandelenbeurzen Eenvoudig en transparant EENVOUDIG EN TRANSPARANT Met de Robeco Dutch Offices Index Bond kunt u op een eenvoudige wijze profiteren van ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt zonder dat u zelf een vastgoedportefeuille hoeft op te bouwen. Bovendien is de Robeco Dutch Offices Index Bond een goed alternatief voor beursgenoteerde vastgoedfondsen. In de beurskoers van veel beursgenoteerde vastgoedfondsen zit op dit moment een premie verwerkt, waardoor deze fondsen boven intrinsieke waarde noteren. Het rendement van de Robeco Dutch Offices Index Bond is afhankelijk van de ontwikkeling van het kantorensegment in de ROZ/IPD-Vastgoedindex. PORTEFEUILLE BEHEERDER Annexum Beheer is door Robeco geselecteerd als beheerder van de vastgoedportefeuille. Annexum Beheer richt zich bij het selecteren van geschikt vastgoed zowel op de kwaliteit van gebouwen, als de kwaliteit van huurders. Het bedrijf werd in 2000 opgericht, en is uitgegroeid tot een toonaangevende specialist in vastgoedbeleggingen. De vijftien medewerkers beschikken over ruimschootse vastgoedexpertise. Het vermogen dat Annexum Beheer belegt op de vastgoedmarkt bedraagt meer dan EUR 350 miljoen. Een recent voorbeeld van een vastgoedbelegging van Annexum Beheer is het Maastrichts Expositie & Congres Centrum (MECC). In 2004 werd Annexum Beheer door Euromoney (het gezaghebbende internationale vakblad voor de financiële markten) uitgeroepen tot beste dienst verlener voor vastgoedbeleggingen in Nederland. Meer informatie over Annexum Beheer vindt u op STRUCTUUR De Robeco Dutch Offices Index Bonds worden uitgegeven door een special purpose vehicle Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd op de Kaaiman Eilanden. De gelden verkregen via de Robeco Dutch Offices Index Bonds worden belegd in een vastgoedportefeuille samen met twee andere investeringsdelen: achtergestelde obligaties en een banklening. Voor de portefeuille selecteert portefeuillebeheerder Annexum Beheer 15 à 20 Nederlandse kantoorpanden die een goede prijs-kwaliteit verhouding hebben. Annexum Beheer zal gedurende de eerste zes maanden van de looptijd de vastgoedportefeuille opbouwen en daarna het beheer uitvoeren. Figuur 1 geeft de structuur van Robeco Structured Properties I Ltd. weer. Het rendement van de vastgoedportefeuille bestaat uit twee componenten: het directe rendement ofwel de huuropbrengsten en het indirecte rendement ofwel de waardevermeerdering van de kantoorgebouwen. Met de huuropbrengsten van deze onderliggende vastgoedportefeuille wordt de rente op de banklening en de couponuitkeringen van de Robeco Dutch Offices Index Bond gefinancierd. Gedurende de amortisatieperiode wordt de vastgoedportefeuille geleidelijk door Annexum Beheer afgebouwd. De verkoopopbrengsten worden gebruikt om de banklening, de Robeco Dutch Offices Index Bonds en uiteindelijk de achtergestelde obligaties af te lossen. FIGUUR 1 Structuur Robeco Structured Properties 1 Ltd. BANKLENING ROBECO DUTCH OFFICES INDEX BOND ACHTERGESTELDE OBLIGATIE

3 COUPON Ieder kwartaal keren de Robeco Dutch Offices Index Bonds een coupon uit. De hoogte van de coupon wordt bepaald door het directe jaarrendement (huurinkomsten) op het kantorensegment in de ROZ/IPD-Vastgoedindex. De couponuitkering op 15 december 2006 is vastgesteld op 4% per jaar, dit vanwege de opbouwfase van de onderliggende vastgoedportefeuille. In figuur 2 staan de historische rendementen van het kantorensegment van de ROZ/IPD-Vastgoedindex (bron: ww.rozindex.nl). AFLOSSING Gedurende de laatste drie jaar van de looptijd, de amortisatieperiode, wordt de vastgoedportefeuille geleidelijk afgebouwd. Met de verkoopopbrengsten van de kantoorpanden kunnen de banklening, de Robeco Dutch Offices Index Bonds en de achtergestelde obligaties (voortijdig) worden afgelost. Aflossingen op de Robeco Dutch Offices Index Bonds worden geïndexeerd met het indirecte rendement van de ROZ/IPD-Index (kantoren segment). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. FIGUUR 2 Historische rendementen ROZ/IPD-Vastgoedindex (kantoren) Jaarrendementen (%) Bron: Aart Hordijk, Valuation and Construction issues in Real Estate Indices, 2005 Totaal rendement Indirect rendement Direct rendement ROZ/IPD-VASTGOEDINDEX De ROZ/IPD-Vastgoedindex wordt vastgesteld door de Stichting Raad voor Onroerende Zaken Vastgoedindex (ROZ), in samenwerking met de Engelse Investment Property Databank (IPD). De Databank vertegenwoordigt een marktwaarde van EUR 41 miljard ultimo 2005 (Bron: ROZ/IPD) in directe vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers (pensioenfondsen, beurs- en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen en levensverzekeraars). De ROZ/IPD Vastgoedindex kent daarmee een geschatte dekkingsgraad van circa 60% van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Meer informatie over ROZ en ROZ/IPD-Vastgoedindex vindt u op DEELNEMERS ROZ/IPD VASTGOEDINDEX - A&O Services - Achmea Vastgoed - Airport Real Estate Basisfonds CV - Alecta Investment Management - Altera Vastgoed N.V. - AMVEST - Anthos Asset Management B.V. - BPF Bouwinvest - Corio Nederland Kantoren B.V. - Corio Nederland Retail B.V. - Delta Lloyd Vastgoed - Eurindustrial N.V. - Focas BV - Fortis Vastgoed - Generali Vastgoed B.V. - ING Real Estate Investment Management - Interpolis Pensioen B.V. - Kantoren Fonds Nederland - MN Services - Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam - Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven - Philips Real Estate Investment Management - Redevco Nederland B.V. - Rodamco Nederland - RoProperty Nederland B.V. - Schiphol Real Estate B.V. - SPF Beheer B.V. - St. Unilever Psf. Progress - Vasloc Beheer - VastNed Offices/Industrial - Vesteda Groep

4 RISICO S SAMENHANGEND MET DE ONDERLIGGENDE PORTEFEUILLE Rente-uitkeringen en aflossingen geschieden volgens een zogenaamd waterval-principe. Na aftrek van kosten zijn de vergoedingen op de Robeco Dutch Offices Index Bonds achtergesteld aan rente- en aflossingsverplichtingen op de banklening. Echter, aflossingen op de Robeco Dutch Offices Index Bonds gaan voor de aflossingen op de achter gestelde obligaties. De couponuitkering op de Robeco Dutch Offices Index Bonds kunnen lager uitvallen, als de huuropbrengsten van de onderliggende vastgoedportefeuille vanwege leegstand achterblijven bij het directe rendement van de ROZ/IPD-Vastgoedindex (kantorensegment). Wanneer de verkoopopbrengsten van de kantoorpanden in de onderliggende vastgoedportefeuille gedurende de amortisatie periode tegenvallen kan de aflossing op de Robeco Dutch Offices Index Bonds eveneens tegenvallen. De achter gestelde obligaties fungeren als buffer voor de Robeco Dutch Offices Index Bonds waardoor dit risico voor de Robeco Dutch Offices Index Bonds wordt verminderd. ALGEMENE GEGEVENS Emittent Robeco Structured Properties I Limited Inschrijvingsperiode tot en met 6 juni 2006, uur Valuta EUR Uitgiftedatum 13 juni 2006 Uitgiftekoers 100% Nominale waarde EUR Verwachte einddatum 21 maart 2016 Notering Geen Index ROZ/IPD Vastgoedindex (kantorensegment) Portefeuillebeheerder Annexum Beheer B.V. Onderliggende portefeuille kantoren in Nederland Portefeuille opbouw periode 6 maanden Coupon uitkering Ieder kwartaal: op 15 maart, 15 juni,15 september en 15 december Coupon Directe jaarrendement ROZ/IPD-Vastgoedindex (kantorensegment). De couponuitkering op 15 december 2006 is vastgesteld op 4% per jaar. Aflossing Nominale waarde geïndexeerd met het indirecte rendement van de ROZ/IPD-Index (kantorensegment) Emissie-omvang EUR [35] miljoen Valutabeleid Geen valutarisico ISIN code XS

5 KOSTELOOS INSCHRIJVEN TOT EN MET 6 JUNI 2006 U kunt tot en met dinsdag 6 juni 2006, uur zonder aankoopkosten inschrijven op de Robeco Dutch Offices Index Bond, in veelvouden van EUR Bij grote belangstelling bestaat de mogelijkheid dat de inschrijving vervroegd sluit en kan toewijzing van de Bonds plaatsvinden. RAI xxxx MEER INFORMATIE? Deze folder is met zorg samengesteld om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te geven van de Robeco Dutch Offices Index Bond. Wij raden u tevens aan het prospectus kosteloos op te vragen en zorgvuldig te lezen. Meer informatie kunt u vinden op de website Of neem contact op met uw beleggingsadviseur, uw contactpersoon bij Robeco of met Robeco Alternative Investments (via telefoonnummer of BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE ROBECO DUTCH OFFICES INDEX BOND Deze folder dient uitsluitend als aanvullende informatie over het hierin vermelde certificaat en niet als aanprijzing, aanbieding of promotie van de diensten van Annexum Beheer B.V. Noch deze brochure, noch enig ander document vormt een aanbod of een uitnodiging door of namens Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco), enige gelieerde onderneming, dan wel door of namens enige andere entiteit die hierin wordt besproken. Deze brochure is niet gericht en mag niet worden verstrekt aan enig persoon binnen enige jurisdictie waarin het aanbod van de Robeco Dutch Offices Index Bond niet of beperkt is toegestaan. Potentiële beleggers dienen hun investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op de inhoud van het volledige prospectus van de Robeco Dutch Offices Index Bond. Beleggers worden in het bijzonder gewezen op de daarin beschreven risico s, kosten en vergoedingen, de verklaringen met betrekking tot aansprakelijkheid en de verkoopbeperkingen. De informatie in deze brochure is ontleend aan of gebaseerd op door Robeco betrouwbaar geachte bronnen, maar Robeco neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garantie (expliciet of impliciet) voor de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid hiervan. Het prospectus van de Robeco Dutch Offices Index Bond is kosteloos verkrijgbaar bij Robeco Alternative Investments (via of en via De Robeco Dutch Offices Index Bond wordt niet bevestigd of gesteund door Investment Property Databank Limited ( IPD ). IPD geeft geen enkele garantie of verzekering omtrent de resultaten verkregen uit de ROZ/IPD-Vastgoedindex (de Index ) in verband met de Robeco Dutch Offices Index Bond of omtrent de mate waarin de kapitaalwaarde of het beleggingsresultaat van de bond overeenkomt of zal overeenkomen met het resultaat van de Index. IPD kan door geen enkele partij die akkoord gaat met de aankoop van de bond aansprakelijk (uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) worden gesteld voor welk verlies en/of welke schade dan ook voortvloeiende uit een fout in de Index. IPD geeft geen verzekering omtrent de voortdurende berekening of publicatie van de Index en evenmin omtrent eventuele wijzigingen in de componenten van de Index of in de berekeningsmethode die wordt gehanteerd. Deze folder is samengesteld en gepubliceerd door Robeco en is geproduceerd aan de hand van de Index welke is samengesteld door Investment Property Databank Limited (IPD). Alle rechten voorbehouden. Investment Property Databank Limited en IPD zijn handels- en dienstmerken van Investment Property Databank Limited. Robeco Alternative Investments is een handelsnaam van Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland

De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland 28 Profiel IVBN Missie van IVBN De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. Prospectus Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C 18 december 2009 Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. In dit document wordt een

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

PRIVATE EQUITY. Het rendement van een boeiende belegging MAGAZINE BELEGGEN IN NIET-BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN WAT KOMT ER BIJ KIJKEN?

PRIVATE EQUITY. Het rendement van een boeiende belegging MAGAZINE BELEGGEN IN NIET-BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN WAT KOMT ER BIJ KIJKEN? PRIVATE EQUITY MAGAZINE Het rendement van een boeiende belegging BELEGGEN IN NIET-BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN WAT KOMT ER BIJ KIJKEN? INHOUD KANSEN BENUTTEN BUITEN DE BEURS 3 HET HOE EN WAAROM VAN PRIVATE

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Brazilië, Rusland, India en China in één Liric

Brazilië, Rusland, India en China in één Liric Brazilië, Rusland, India en China in één Liric ING LIRIC BRIC Beleg in de snelst groeiende regio s ter wereld met de Expertise van een team van beleggingsspecialisten en 90 % kapitaalgarantie BRIC; de

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie