Caleidoscoop. Neem de tijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Caleidoscoop. Neem de tijd"

Transcriptie

1 Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van zijn leven verschillende zachte of smeltende klokken. Hierboven een deel van het schilderij met de exploderende klok (1954). De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag 7 september, kopijsluiting maandag 26 augustus. Zie ook colofon p 2 Retouradres: Leendert Butterstraat XN Rotterdam Neem de tijd Hij zei tegen hen: Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. (Marcus 6:31) De moderne Nederlander slaapt steeds minder, praat sneller en loopt harder. Hij eet onder het werken en werkt terwijl hij op vakantie is. Gelukkig worden we er niet van. In plaats daarvan neemt de onvrede over het gebrek aan tijd steeds kolossalere vormen aan. Stress en burn-out gelden als nieuwe volksziekten. Kinderen gaan zelfs gebukt onder een adhd-epidemie. Filosoof Koen Haegens schreef er vorig jaar een indringend boek over: Neem de tijd: overleven in de To go-maatschappij. Als u iets wilt proeven van de To go-maatschappij, raad ik u aan eens naar het prachtig vernieuwde station Rotterdam-Centraal te gaan. Dat zit vol met To go-eetgelegenheden. Tijdens de retraite met de kerkenraad werden wij als ambtsdragers ingewijd in het leven van de middengeneratie (25-55 jaar), soms wel eens het gat in de kerk genoemd. Collega Simon Dingemanse sprak in verband met mijn leeftijdsgenoten, onder meer over de heerschappij van koning Chronos : de god van de tijd. Velen kampen met een chronisch tijdsgebrek, door de druk die werk en gezin met zich meebrengen. Dit spreken over de heerschappij van koning Chronos roept wel de vraag op: heeft de tijd ons in de greep of hebben wij de tijd? Word ik geleefd, of heb ik de regie in handen? Vakantie dient maar al te vaak als pas op de plaats, als voorbereiding op de volgende sprint. Is er een andere, wijze, heilzame manier van omgaan met de tijd mogelijk? Ik geloof dat kerk en klooster behulpzaam kunnen zijn bij onze omgang met de tijd. Zij hebben een eigen ritme. Wil Derkse schreef in zijn Levensregel voor beginners een prachtig hoofdstuk over Benedictijns tijdmanagement, over leven in een heilzaam ritme. Het ritme van de getijden, zoals in het nieuwe liedboek duidelijk naar voren komt. De getijden van de dag (ook de dag heeft zijn seizoenen!), van de week, en van het liturgisch jaar (van advent naar kerst, van aswoensdag naar Pasen, en zo verder naar Eeuwigheidszondag). Daarmee wordt duidelijk dat je aan Jezus oproep uit het evangelie, om wat tot rust te komen, altijd gehoor kunt geven op een (voor jou) passend moment: elke morgen of elke avond, elke zondag, in de 40-dagentijd, of nu deze zomertijd. Je even terug te trekken uit het gewoel, om je te richten op God, op de goede woorden van God. Tijd te maken voor de Eeuwige, verborgen omgang hebben met God, omdat de tijd van God is. Met de woorden van een cantate van Bach: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit! Ik wens u een aangename zomertijd, waarin u de tijd neemt voor u zelf en voor God. ds Rian Veldman

2 Protestants Kralingen Predikanten ds Rian C. Veldman, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; e: t: Dinsdag t/m vrijdag bereikbaar van 9-10 uur. Vacature sinds 1 oktober December 2012 is een beroepingscommissie aan het werk gegaan. Info: mw Essel Valkenburg-Koopman, Secretariaat Scriba van de gefedereerde kerkenraad: Jakob Brederveld, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e: Ledenadministratie Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp doorgeven aan de wijkadministratie. Gereformeerd: dhr J.C. Buitelaar, Admira liteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t: , e: Hervormd: dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t: , e: Financiën Activiteitenkas: dhr P. Andringa, t Bankrekeningnummer: SKG , SoW-gemeente R dam Kralingen inzake wijkkas. NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH, e: Algemeen bankrekeningnummer: Uitsluitend Kerk balans: rekeningnummer NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden 0,75, 1,25 en 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via SKG bankrekening van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post. GK College van Kerkrentmeesters: dhr N.J. van Veen, Prinses Julianalaan 90 B, t: GK Commissie V.V.B: Nel Slikker, t: Banknr v.v.b: ING GK Collectebonnen: dhr B. Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, ING , t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen. Diaconie Secretaris diaconie: dhr H. Oosterhuis, Salvador Allendestraat 29, 3065 ED, t: SKG ten name van Diaconie van de protestantse gemeente Kralingen. ZWO: dhr G. Roodhorst, Jacques Dutilhweg 723, t: , SKG t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente Kralingen inzake ZWO Kerkgebouwen Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotter dam, t: ; e-gemeentewerk: Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: mw M. Gorissen, t: , e: De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live of tot ongeveer 4 weken na de dienst worden beluisterd op Wie in aanmerking wil komen voor een kerkomroepradio wende zich tot de diaken H. Oosterhuis, t: Voor technische vragen: dhr A. van Dijk, t: , e: Kinderoppas voor de kleinsten Contactpersoon: mw A. (Annemieke) Melching - de Bruijn, t: , e: Kindernevendienst Contactpersoon: mw M.P. (Monique) van Hoof t: , e: Autodienst Protestantse wijkgemeente Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t Gemeenteberaad 7 juli De beroepingscommissie is eruit! Op maandag 17 juni hebben de leden van de beroepingscommissie uit vier overgebleven kandidaten de dominee gekozen die ze heel graag als onze nieuwe predikant zouden willen verwelkomen. Vervolgens heeft op donderdag 27 juni commissievoorzitter Essel Valkenburg die keuze in de kerkenraad toegelicht en verantwoord in het licht van de profielschets die door de kerkenraad is opgesteld. Nadat Essel haar verslag had uitgebracht hebben de kerkenraadsleden haar en de andere aanwezige leden van de beroepingscommissie nog heel wat vragen gesteld, maar het was vrijwel meteen al duidelijk dat de kerkenraad er alle vertrouwen in had dat de commissie een goede keuze had gedaan. Uit de kerkenraad kwamen dus geen bezwaren naar voren tegen de kandidaat of tegen de werkwijze van de beroepingscommissie. Vakantie ds Rian Veldman In de periode dat ds Rian Veldman deze zomer afwezig zal zijn, kunt u in geval van dringende pastorale zaken contact opnemen met pastoraal ouderling Atty de Bruin. Zij zal u dan in contact brengen met een waarnemend predikant. Haar telefoonnummer en adres zijn: Atty de Bruin Mededeling van de kerkenraad: Op zondag 7 juli zal er na de kerkdienst in de Hoflaankerk een gemeenteberaad worden gehouden waarin de gemeente wordt geïnformeerd over de predikant die door de kerkenraad is verkozen. De gemeente leden van Protestants Kralingen worden van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Vóór het gemeenteberaad kan plaats vinden moet ook de algemene kerkenraad hierover hebben gesproken. Als het onverhoopt niet lukt om de algemene kerkenraad vóór zondag 7 juli bijeen te roepen en haar instemming te verkrijgen, dan moet het gemeenteberaad worden uitgesteld. Behalve onze eigen kerkenraad moet ook de algemene kerkenraad nog instemmen met de beoogde predikant. Daarvoor is een gezamenlijke vergadering nodig van de algemene kerkenraad en onze eigen kerkenraad. Het is de bedoeling om die vergadering in de eerste week van juli te houden. Als dat lukt en als die vergadering verder ook goed verloopt dan wordt na de kerkdienst van zondag 7 juli in de Hoflaankerk een gemeenteberaad gehouden. De voorzitter van de beroepingscommissie zal aan de gemeenteleden vertellen hoe het beroepingswerk is uitgevoerd en op welke dominee de keuze is gevallen. Daarna kan de gemeente vragen stellen. Na het gemeenteberaad trekken de kerkenraadsleden zich terug om, de gemeente gehoord hebbend, definitief te besluiten of ze deze predikant inderdaad kiezen. Indien ja, dan wordt dat direct bekend gemaakt. Daarna volgt nog een periode van 5 dagen waarin gemeenteleden bij onze kerkenraad bezwaar kunnen maken tegen de gevolgde beroepingsprocedure (niet tegen de kandidaat). Komen er geen bezwaren, dan kan de kerkenraad na zondag 14 juli het beroep uitbrengen. De beroepen predikant heeft dan nog een beslistermijn van 3 weken. Dit is nogal een procedureel verhaal geworden. Liever had ik al wat meer verteld over de predikant die we als beroepingscommissie hebben voorgesteld aan de kerkenraad. Want we zijn als commissie erg enthousiast over deze dominee. Maar dat kan nog niet. Eerst moet de algemene kerkenraad nog instemmen. En als dat gebeurt, dan is op 7 juli aan Essel de eer om u te informeren. Leonard de Vos Colofon Caleidoscoop Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen. Redactie: mw J.D. (Jeannette) Moerman-Schravesande, dhr G. (Gijs) Roodhorst, ds R.C. (Rian) Veldman, dhr L.A. (Leonard) de Vos. Adressenadministratie Caleidoscoop: Marina Mekking, Kerkelijk bureau, Oudedijk 2, 3062 AE; postadres: Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam; t: (010) ; e: Eerstvolgende nummers: September: kopijsluiting maandag 26 augustus, in de brievenbus zaterdag 7 september. Oktober: kopijsluiting maandag 23 september, in de brievenbus zaterdag 5 oktober. Redactie- en kopij-adres: Leendert Butterstraat 44, 3062 XN e: t: (010) Caleidoscoop p. 2

3 Hoflaankerk als uitgiftepunt van de Voedselbank? De Voedselbank wil mensen steunen die tijdelijk niet kunnen rondkomen. Elke week wordt gratis aangeboden voedsel ingezameld. Het gaat om voedsel dat over is en anders weggegooid zou worden. Er worden duizenden kratten mee gevuld die worden uitgedeeld aan alle klanten van de Voedselbank. De Voedselbank draait voor 100% op vrijwilligers, alle andere onkosten betaalt de Voedselbank uit giften. Hulp van de Voedselbank heeft een maximum van drie jaar, dit is dezelfde termijn die gehanteerd wordt in een schuldsaneringstraject. Het verloop in het klantenbestand is daarom groot. De Voedselbank hanteert duidelijke criteria waaraan potentiële klanten moeten voldoen om een voedselpakket te krijgen. Nieuwe klanten kunnen alleen door hulpverlenende instanties aangemeld worden. Palliatief centrum De Regenboog zoekt uitbreiding van het team vrijwilligers Iets voor u? In 2012 verstrekte de Voedselbank in Rotterdam en omgeving wekelijks meer dan voedselpakketten. De inhoud van het pakket is geheel afhankelijk van wat de Voedselbank van bedrijven krijgt. Maar er wordt altijd geprobeerd een pakket samen te stellen dat een welkome aanvulling moet zijn op datgene wat de klanten zelf te besteden hebben. De klanten zelf komen met eigen boodschappentassen bij hun uitdeelpost en laden de goederen over vanuit de krat naar hun tassen. Voor de buitenwereld lijkt het dan net alsof de klant gewoon boodschappen gedaan heeft. Ook in Kralingen en De Esch zijn mensen die een voedselpakket nodig hebben om de week door te komen. De Voedselbank Rotterdam heeft ons daarom gevraagd een uitdeelpunt in de Hoflaankerk te openen. De kerkenraden Palliatief centrum de Regenboog biedt zorg aan mensen die levensbedreigend ziek zijn en voor wie de zorg thuis niet langer mogelijk is. Palliatieve zorg bestaat uit zorg voor de gehele mens: lichaam en geest. De zorg wordt verleend door een team van beroepskrachten en vrijwilligers. Het er zijn is de basis van ons werk. De bewoner staat centraal in De Regenboog. We hebben een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Graag willen wij deze groep verder uitbreiden. Wilt u ons team komen versterken? U ontvangt, naast een basisscholing en workshops, ondersteuning van de coördinator. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Bel met Karin Bakker, coördinator van De Regenboog. Telefoon: Of stuur een naar: De Regenboog, Oudedijk 11 te Rotterdam. Of kijk op de website : wwww.leliezorggroep.nl/werkgebieden/de-regenboog van de Protestantse Gemeente Kralingen i.w. en de Hervormde gemeente Kralingen West staan daar positief tegenover. Om dit uitdeelpunt te realiseren, hebben we enthousiaste vrijwilligers nodig, die op vrijdagochtend de voedselpakketten willen uitdelen. Als er genoeg vrijwilligers zijn, willen we het uitdeelpunt na de zomer openen. Wilt u meer weten of u aanmelden als vrijwilliger? Laat het weten aan Hiddo Oosterhuis, tel.: ; mail: Ageeth Palland Een taalplan voor stad en kerk Voor veel vreemdelingen, migranten, asielzoekers en vluchtelingen is het leren van Nederlands een hele opgave, zeker wanneer ze al ouder zijn en weinig contacten hebben met Nederlands sprekenden. Nut en noodzaak om Nederlands te leren kunnen niet genoeg benadrukt worden. Inburgeren is ook verplicht Nederlands leren. Kerkelijke instellingen zoals Mara, KSA/ GCW, SKIN-Rotterdam en het Pastoraat Oude Wijken willen inventariseren of er onder de kerken draagvlak bestaat om hier een gezamenlijk initiatief in te nemen. Wat is het idee? Bijna alles hebben wij als Rotterdammers in huis om aan een groep mede-rotterdammers enige steun te geven bij hun pogen om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Wij zoeken dus vrijwilligers die les willen geven. Ze krijgen gratis lesmateriaal en gratis deskundige ondersteuning/training. In overleg maken we met u afspraken hoe vaak (welke dagdelen/tijden), u een taalaanbod kan verzorgen. Na de zomervakantie peilen wij het draagvlak voor dit oecumenisch initiatief rond het (Nederlandse) woord onder de Rotterdamse kerken. Woensdag 11 september, 19:30 uur bij Mara, Hang 14/16 is er een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden in uw gemeente. Namens Stichting Mara, Stichting KSA/ GCW, SKIN-Rotterdam en het Pastoraat Oude Wijken, Connie van den Broek Informatie bij of bij of (Connie van den Broek). Caleidoscoop p. 3

4 In gesprek met... Meneer Sip Zó noemen veel leerlingen hem Meneer Sip ze weten wellicht helemaal niet dat dat zijn voornaam is, want Sip of Sipke is niet zo n veel voorkomende roepnaam in onze stad. Deze begroeting is wel tekenend voor de manier waarop Sipke Sels zich presenteert, zowel op school als in onze gemeente. Sip is een groepsmens en daarom voelt hij zich helemaal op zijn plek, nu hij sinds januari weer ouderling is. Sipke bracht zijn jeugdjaren door in Hillegom, een dorpsgemeenschap waar de zuilen toen nog rechtop stonden. Het gezin behoorde bij de zuil van de Hervormde Kerk. Liever de drukke weg oversteken om de hervormde school te bezoeken, dan die aan deze kant van de Gereformeerden. De school, kerkgang en zondagsschool gaven voldoende geestelijke bagage, dus catechisatie vonden de ouders niet nodig. Vader als ouderling en moeder in het schoolbestuur met daarbij nog vele andere bestuursfuncties alles binnen hervormde kring werd hem spelenderwijs geleerd, dat bezig zijn voor anderen vanzelfsprekend was. Vader had een bloembollenkwekerij, te klein om in deze tijd een goed bestaan te hebben, zodat verkoop plaatsvond. Sip had ook weinig affiniteit met bloembollen, zag meer in bloemschikken en studeerde in Aalsmeer aan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool. Daarna werkte hij in diverse bloemenwinkels. Toen hij in Roosendaal (chef functie) werkte, las hij een advertentie van het Wellantcollege, waarin voor 3 uur een leerkracht bloemschikken werd gevraagd in Rotterdam. Hij werd aangenomen en het aantal lesuren nam toe, zodat hij een vaste leerkracht werd. Een 6-jarige lerarenopleiding volgde. In 1988 kwam hij in Rotterdam omgeving Beukelsdijk wonen. Een nieuwe ervaring was de kennismaking met zijn toenmalige kerkelijke wijkgemeente rond de Pelgrimskerk in Delfshaven. De Gereformeerde Bond was hem totaal onbekend en hij voelde zich daar niet zo thuis; ook de Laurenskerk gaf hem weinig gemeenschapszin. In 1992 kwam Sip, met partner Peter Andringa, op Hoflaan 91 wonen. Met de komst van ds Korevaar werd de Hoflaankerk en later ook Pro Rege een weldadige ervaring. In 1998 werd hij bevestigd als ouderling en kreeg als werkgebied Ringvaartweg en s-gravenweg met omgeving; het gebied van de voormalige tuinderijen. Gezien zijn vak was dit natuurlijk een heerlijk werkgebied. Met vele gemeenteleden klikte het daarom bijzonder en de Oosterkapel droeg daaraan bij. In 2007 na twee ambtstermijnen eindigde het ouderlingschap. Het lesgeven aan 17- en 18-jarigen is een meestal prettige dagelijkse bezigheid. Soms komt ter sprake dat hij kerkganger is en daarnaar wordt geluisterd en kennelijk wordt het gewaardeerd. Omdat Sip met enige regelmaat te maken krijgt met leerlingen met een gedragsstoornis volgde hij een 2-jarige Masteropleiding, richting gedrag, aan de Hogeschool Utrecht en hij mag zich nu gedragsspecialist noemen. Met leerlingen die een afwijkend gedrag hebben, weet hij nu beter om te gaan. Ook collega s kan hij adviseren. In de loop der jaren blijkt steeds meer, dat sommige ouders debet zijn aan storend gedrag van leerlingen. Ouders geven niet altijd het goede voorbeeld. Omgaan met teleurstelling, wanneer een werkstuk wordt afgekeurd bijvoorbeeld, blijkt erg moeilijk en de frustratie hierover wordt afgereageerd op de leraar. Sinds januari 2013 maakt Sipke in het ambt van ouderling weer deel uit van de kerkenraad. Op mijn waarom vraag, komt als antwoord: Ik voelde, na 6 jaar, dat ik weer iets moest gaan doen voor de gemeente. Mijn vorige ambtsperiode heb ik als positief ervaren. En het gebrek aan ouderlingen woog zwaar. Bovendien ben ik een groepsmens en miste ik dat contact; het zich gezamenlijk inzetten voor een project en voor kerkleden: ik kreeg het van huis mee en het blijft me inspireren. De toekomst van kerkelijk Kralingen ziet hij vol vertrouwen tegemoet. Al blijft het zorgelijk, dat er zich voor kerkenraads- en ander werk, nauwelijks nieuwe mensen aanmelden. Positief is dat we een actieve gemeente zijn, waarin veel gebeurt. Meneer Sip is een boeiend verteller en een gedreven ambtsdrager: dat moge blijken uit de weerslag van ons gesprek. Gijs Roodhorst 10 Augustus 2013 Midzomer Kerkpleinmiddag Hoflaankerk, van 14 uur tot uur Bij mooi weer is de Kerkpleinmiddag buiten op het kerkplein! Het is een middag met wafels en muziek, voor onze vrienden van Kerkplein, waarvoor we graag ook onze ouderen uitnodigen en ieder die het leuk vindt om mee te genieten! Van harte welkom, Namens Werkgroep Kerkplein Kralingen: Monique, Edith, Tanja en Annie We vernemen het graag als u komt, e: of m: Caleidoscoop p. 4

5 Kerkennacht 2013 De foto hiernaast is genomen op zaterdag 22 juni s avonds na tienen in de Hoflaankerk. Bezoekers van de Kerkennacht bekijken de tentoonstelling van Psalmenschilderijen die in het afgelopen seizoen onder leiding van Thalien Koopman en Sandra Braams in de psalmenworkshops zijn gemaakt. Vele kerken in het land en in Rotterdam hadden hun deuren deze kerkennacht opengezet. In de Laurenskerk hield burgemeester Aboutaleb een preek van de leek. Bij ons in Kralingen was er een ronde georganiseerd die om 20 uur begon in de Lambertuskerk (met Gregoriaanse muziek), die daarna werd voortgezet in de Avenuekerk (waar jongeren muziek maakten en performances uitvoerden) en die werd besloten in de Hoflaankerk. Atty de Bruin vertelde hier wat over onze Psalmentrits, de bezoekers bekeken de schilderijen en de avond werd afgesloten met lezen en gebed door pastoor Gouw, ds Thalien Koopman en ds Danny Zinhagel. Daar tussendoor speelde Tom Jansen jr op de vleugel. 21 en 22 september Startweekeinde: Bezieling Het startweekeinde waarmee we het nieuwe seizoen beginnen is dit keer op zaterdag en zondag 21 en 22 september, in Pro Rege. Alle plannen zijn nog in een pril stadium. We weten in ieder geval dat het thema zal zijn bezieling en dat de nieuw gevormde cantorij onder leiding van Pieter van Breugel voor het eerst acte de presence zal geven. U leest er meer over in de volgende Caleidoscoop. Naar de bronnen van de Rotte Ook op deze manier zijn wij als kerk in beweging: In een vorig nummer hebt u een enthousiast verslag kunnen lezen van een 10-tal gemeenteleden dat vrolijk op stap ging naar de Rhoonse grienden. We willen dit evenement nu een vervolg gaan geven en wel op zaterdag 20 juli aanstaande. We gaan dit keer naar de bronnen van de Rotte. We nemen de metro naar het eindpunt en laten daar de mensen die slecht ter been zijn, achter op de heerlijke terassen van de boulevard. Er is ook een mooie bibliotheek en winkelcentrum. Vervolgens lopen we in de richting van de Rotte. Of we helemaal de bronnen bereiken is de vraag, want het is een behoorlijke tippel naar Moerkapelle. Gelukkig zijn er onderweg verschillende leuke uitspanningen om onze inspanningen te belonen. En heel veel natuur. En prachtige molens! Een typisch Hollands landschap. Want waar ter wereld vind je een rivier die hoger ligt dan het omliggend landschap? We hopen elkaar dan weer te treffen bij de boulevard. Een aantal duurzame ervaringen rijker! Tea Knijff, Janny Korpershoek, Anne Gercama Open Huis Hoflaankerk Elke woensdag is er van uur in de voorzaal van de Hoflaankerk (ingang Oudedijk) Open Huis. Je kunt er binnenlopen voor koffie, thee, een praatje en ontmoeting. Maar in de zomer houden we vakantie van 24 juli t/m 14 augustus. Vanaf 21 augustus bent u weer van harte welkom. Voor meer informatie, neem contact op met Gerrie Blok: telefoon Caleidoscoop p. 5

6 Liedboekavond: Zingt voor de Heer een nieuw lied! Donderdagavond 20 juni ging de zon onder om uur. Het was ongeveer op dat moment dat de ruim 50 deelnemers aan de Liedboekavond in de Hoflaankerk zongen: De zon daalt in de zee. De duisternis valt in op een oude, gedragen, IJslandse melodie. Zo n twee uur eerder was deze avond, bedoeld als eerste kennismaking met het nieuwe Liedboek begonnen met een welkomstwoord van ds Rian Veldman. Daarna keken we naar een foto-impressie, samengesteld door Jakob Brederveld, van de officiële presentatie van het Liedboek op 25 mei jl. in Monnickendam. We zagen hoe tijdens de slotmanifestatie de liedbundels het land de wereld? werden ingestuurd over land, zee en door de lucht. Een succesvolle onderneming, zo blijkt wel uit het feit dat de eerste oplage van exemplaren al is uitverkocht! Vervolgens gaf ds Veldman een inleiding over het Liedboek, dat overigens voluit de titel draagt: Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Kort schetste hij de voorgeschiedenis en de totstandkoming van de bundel. Wist u bijvoorbeeld dat al in 1995 het plan was opgevat om het Liedboek uit 1973 te vervangen? De noodzaak daartoe kan samengevat worden in de begrippen vernieuwing, verbreding en verandering. Men vond het tijd om een eind te maken aan de wildgroei van boekjes en blaadjes en te komen tot een bundel waarin iedereen iets van haar/zijn gading kan vinden en ook iedereen wel iets zal missen. Een van de belangrijkste verschillen met het oude liedboek: men is uitgegaan van leefkringen en aandachtsgebieden. Niet alleen liederen voor de zondagse eredienst zijn opgenomen, ook liederen en teksten te gebruiken in het kader van bijvoorbeeld pastoraat, meditatie en gebed. Het zou te ver voeren om de hele inleiding hier samen te vatten, geïnteresseerden vinden meer informatie op Wel wil ik u het citaat niet onthouden waarmee ds Veldman zijn presentatie afsloot: Het is niet míjn lied, maar het is goed voor de kerk, gevonden in het magazine Ik Zing. En toen volgde het onderdeel waar de meesten van ons voor gekomen waren: zingen. Onder leiding van cantor Pieter van Breugel, die zich ook als voorzanger ontpopte, en begeleid door Wouter van der Wilt kwamen liederen uit alle categorieën voorbij in een hoog voor sommigen iets te hoog tempo. Psalmen, cantica, Bijbelliederen, een Taizélied. Berijmd of onberijmd. Met Nederlandse, Engelse of Latijnse tekst. Alle bijeengebracht in een door Leonard de Vos mooi verzorgd boekje. Zelfs voor meerstemmigheid draaiden we onze hand niet om! Nadat de avond was afgesloten met een gebed en het bovengenoemde avondlied, bestond de gelegenheid in te tekenen op een exemplaar van het Liedboek, dat hopelijk in augustus weer beschikbaar komt. Aan te raden, want wordt er nu vrijwel elke zondag een nieuw lied afgedrukt in de orde van dienst, vanaf september a.s. zullen we de bundel als regel in de diensten gaan gebruiken. De generale synode van de PKN heeft het Liedboek immers vrijgegeven ter beproeving en alleen door te (be)proeven kunnen we ervaren of de smaak ons bevalt! Marijke van Steenis Caleidoscoop p. 6

7 Nieuw liedboek, nieuwe cantorij Op een gedenkwaardige zaterdag in mei werd in Monnickendam officieel het Nieuwe Liedboek gepresenteerd. Dit moment in de tijd is door de kerkenraad aangegrepen om te besluiten één cantorij te vormen. De huidige cantorijen van Pro Rege en van de Hoflaankerk houden hiermee op te bestaan. Twee factoren zijn in dit verband vermeldenswaard. Medio maart nam Laurens de Visser al afscheid als organist; naar verwachting zou dat binnen afzienbare termijn ook gelden voor zijn functie als cantor. En in april maakte Wouter van der Wilt kenbaar het cantorschap van de Hoflaancantorij noodgedwongen terug te moeten geven. Van cantorij Pro Rege zullen we nog eenmaal horen in de zondagse viering op 8 september a.s. Het lijkt zo simpel, maar het gaat om meer dan enkele droge feiten. Natuurlijk ligt het gevoelig bij een aantal betrokkenen. Toch is het wel te accepteren dat de kerkenraad de introductie van het Nieuwe Liedboek als een goede aanleiding ziet voor de vorming van één cantorij. Dit liedboek kent vele nieuwe liederen die evenals 40 jaar geleden het geval was aangeleerd moeten worden door de gemeente. Daarvoor is een cantorij essentieel, maar evenzeer degene die hieraan leiding geeft. Door alle ontwikkelingen van de afgelopen maanden is er een geheel nieuwe situatie ontstaan. Het aardige is dat met de pas in april begonnen tijdelijke vervanger van Wouter bij de Hoflaancantorij, nu overeenstemming is bereikt om de nieuwe cantorij te gaan leiden. Pieter van Breugel zie foto op deze pagina, net afgestudeerd aan het Rotterdams conservatorium voor klassieke zang, met koordirectie als bijvak zal de belangrijke functie van cantor gaan vervullen. Het grote voordeel van een zanger als dirigent is dat hij ons als cantorij veel kan leren qua zangtechniek en koorklank. Een aantal cantorijleden heeft hier al ervaring mee: de diverse oefeningen zijn bij tijd en wijle erg vermakelijk, maar zeker effectief. Verder betekent samenwerking met een cantor, dat we voor de begeleiding van de cantorij een beroep zullen doen op de organisten van onze kerken: een keer bij een repetitie, daarna in de kerkdienst. Afgelopen donderdag 20 juni introduceerde ds Rian Veldman het Nieuwe Liedboek. Zeker 50 zangliefhebbers zongen enthousiast mee met Pieter van Breugel, die de voorzang voor zijn rekening nam. Wouter van der Wilt begeleidde afwisselend op orgel en piano. Na afloop kon er rond de piano nog nagezongen worden, want Pieter was heel enthousiast over de mooie liederen die hij in het eerste deel van de drie koorboeken al tegenkwam. Voor de nieuwe cantorij zien we graag alle bekende cantorijleden terug, maar even goed zouden we het fijn vinden om nieuwe mensen te verwelkomen! Als cantorij zingen we in onze beide kerken, dus gaan we ook in beide kerkzalen repeteren. Thuisbasis zal Pro Rege zijn, zo is in overleg met de nieuwe cantor afgesproken, maar we zullen ook regelmatig in de Hoflaankerk aanwezig zijn. Voor wie geïnteresseerd is: 1 e bijdrage aan de Startzondag van 22 september in Pro Rege 1 e repetitie op maandag 26 augustus van uur in Pro Rege Voor informatie graag contact opnemen met: Elsa Oosterhuis: of Atty de Bruin: of Tot ziens na de vakantie! Hartelijke groet, Elsa Caleidoscoop p. 7 Nieuwe Liedboek Donderdag 20 juni hebben we met elkaar kunnen proeven aan liederen uit het nieuwe liedboek. Dat was een rijke ervaring. In september gaan we starten met het zingen uit dit nieuwe liedboek. U kunt het liedboek bij boekhandel Amesz bestellen; in augustus verschijnt de nieuwe druk. Er zijn 2 edities: standaard editie voor in de kleuren rood-geel of blauw-groen. Dit is de uitvoering met een harde kaft en gedrukt op dundruk papier luxe editie voor 39,90. Deze uitvoering wordt in blauw of rood geleverd, in een mooie hoes, goud op snee en ook gedrukt op dundruk papier. Bestellen kan per direct bij Boekhandel J. Amesz, telefonisch op t (010) of per zij noteren graag een exemplaar voor u. Zodra het liedboek voor u klaarstaat, krijgt u van hen bericht.

8 Tot vrijheid geraken Nu de discussie over de viering of het gedenken van de afschaffing van de slavernij thans 150 jaar geleden is losgebarsten in kerkelijke en heel veel maatschappelijke groepen en organisaties, is het een zinvolle en misschien zelfs een bevrijdende poging om op symbolische wijze uitdrukking te geven aan de gevoelens, blijkbaar als gevolg van de sporen, die zowel de slavernij als ook de slavenhandel getrokken heeft in betreffende samenlevingen. In Suriname en op de Nederlandse Antillen is op 1 juli 1863 een einde gekomen aan de wettelijke legitimering om mensen tot lijfeigene te maken. 2 x Koffiedrinken na kerktijd Op 21 juli nodig ik ieder graag uit bij mij: Voorschoterlaan 18A. Dat is tegenover de metro-ingang. De deur en bel zitten rechts naast de winkel. Ik woon op de tweede etage, er is een lift en dan wel een eindje lopen naar het laatste huis op de galerij, dus eventueel stokken en rollators maar meenemen. Het is die zondag het begin van de zomervakantie in Rotterdam. Als de stad wat leger en stiller wordt, veel bekenden weg zijn, dan niet getreurd, want het koffiedrinken gaat gewoon door. Gelegenheid dus om elkaar ook in de vakantiemaanden te ontmoeten. In juli dus koffiedrinken bij mij en de volgende maand is op 25 augustus koffiedrinken bij Anita en Coen Klunne, Merulaweg 1B. In één van de vele ontmoetingen die de Here Jezus had met mensen, was slavernij een zeer actueel gegeven. Het gaat daarbij weliswaar om een andere vorm van slavernij, maar eveneens belangrijk om er serieus bij stil te staan (Joh. 8: 30-38). Vele hoorders van de woorden die Jezus spreekt komen tot geloof. Maar zoals het tot op heden toegaat, blijkt dit geloof niet bij allen diep geworteld te zijn. De tijden zijn veranderd, maar de harten van de mensen blijven hard. Daarom dringt Jezus er op aan te blijven in Zijn Woord, waardoor volgens vers 32, de waarheid verstaan zal worden hetgeen vervolgens zal leiden tot het heilsgoed van de vrijheid. De waarheid is hier de waarheid van de openbaring in Jezus die zelf de waarheid is. Die waarheid dringt niet tot hen door en wekt bij hen tegenspraak op. Onbegrip en onwil. Zij beroepen zich op hun elite-afkomst, hun behoren tot Abrahams nageslacht. Voor hun gevoel hebben zij zich gehouden aan Gods geboden en zijn daarom vrije mensen. Toch maakt de Here Jezus hen duidelijk, dat zij bevrijding nodig hebben om werkelijk vrij te zijn. Criterium voor vrijheid is hier niet het behoren tot Abrahams nageslacht, maar het geloof in Jezus als de Zoon, door God gezonden. Hun slavernij is dus de slavernij van mensen die de zonde doen (Rom. 6: 15-18). Die zonde is de afwijzing van Jezus, de Zoon van God, Die waarlijk vrijmaakt (vers 36). Een zoon heeft in een huis een andere positie dan een slaaf. Een slaaf bezit geen recht op het huis, noch erfpacht. Hij is bezit en kan verkocht, geruild of vrijgelaten worden. Daarover beslist de heer des huizes, respectievelijk de zoon. Jezus, de Zoon die eeuwig blijft (vers 35), het ware zaad van Abraham, stelt slaven in de vrijheid. Anita is in de diensten nogal eens te zien en te horen met haar duidelijke en overtuigende voordracht. Ook zijn Anita en Coen zangliefhebbbers. Anita zingt in twee cantorijen in de kerk en Coen is actief bij shantykoren en in de cantorij Pro Rege. Maar hier komt verandering in. Er is sprake van een nieuw op te zetten cantorij in plaats van de twee nu. Als deze niet op zaterdag gaat oefenen, dan is Coen niet meer van de partij. Heel jammer hem bij de baspartij te moeten missen. Maar wie er dan wel de partijen zingen? Dat is nog onbekend! Zingen of niet, voor de koffie zijn beiden van de partij en zullen ze iedereen met open armen in hun huis ontvangen. Dit gegeven zou voor alle mensen een wakeup call moeten zijn zich te blijven inzetten om elke variant van slavernij die actueel is in deze tijd, tegen te gaan. Vrijheid is fundamenteel en gemeengoed voor alle mensen. De mens wil vrij zijn, maar ten diepste is hij een slaaf van zijn zondige neigingen en begeerten. Zonde werkt verslavend, wil je beheersen, domineren en voorschrijven wat je moet doen. Maar Jezus kan je bevrijden uit deze slavernij, die verhindert dat je de persoon kunt worden die God bedoelde. Hij en Hij alleen kan de macht van de zonde die je leven in bedwang houdt of je overheerst, verbreken. Hij is de bron van waarheid, de volmaakte maatstaf van wat goed is. Hij bevrijdt je van de gevolgen van zonde, van zelfmisleiding en van misleiding door satan. Zodoende geeft Jezus je geen vrijheid om te doen wat je wil, maar de vrijheid om God te volgen. Vrij in wezen, vrij van binnen uit! Wie waarlijk vrij wil zijn, moet ootmoedig zijn toevlucht nemen tot de Enige die ons werkelijk kan verlossen van onze slavenboeien: Jezus Christus! Ds D. Zinhagel Predikant der Evangelische Broedergemeente Rotterdam Kralingen Juni 2013 Foto: Op zondagmiddag 16 juni is in het Rotterdamse Lloydkwartier een slavernijmonument onthuld op de plek waar vroeger schepen naar Afrika vertrokken voor de slavenhandel. Nog niet eerder bij zo n koffieontmoeting geweest? Dan beveel ik u aan dat eens mee te maken. Vooral als u nog wat nieuw in de kerk bent. Ongedwongen komt u in contact met andere kerkmensen. Ieder wordt voor beide datums uitgenodigd. Of u jong bent of tot de ouderen behoort, tot de thuisblijvers of vakantiegangers: verhalen zijn altijd welkom. De weg naar de koffie is niet ver. Op 21 juli vanuit de Hoflaankerk is de Voorschoterlaan gemakkelijk te vinden. Op 25 augustus vanuit Pro Rege naar Anita en Coen: het hek uit linksaf en nog eens linksaf, dan links aanhouden tot Merulaweg 1B. Een gezellige babbel! Ook wens ik u een creatieve zomer met zomers weer! Janny Korpershoek Caleidoscoop p. 8

9 Pastoralia Het nieuwe liedboek, waar we de afgelopen tijd al met veel vreugde van geproefd hebben zie elders in deze Caleidoscoop is niet alleen bedoeld voor gebruik op zondagmorgen, maar ook voor doordeweeks. Er staan namelijk niet alleen liederen in, maar ook gebeden, gedichten en teksten ter bezinning. Voor persoonlijk gebruik (aan tafel bij de maaltijd, s avonds voor het slapengaan, enzovoorts), voor opening en sluiting van bijeenkomsten en vergaderingen in de kerk, maar ook voor pastoraal bezoekwerk. Eén van de acht rubrieken waarin het liedboek is ingedeeld, is getiteld LEVEN. In deze rubriek is veel bruikbaar materiaal te vinden. Deze rubriek is weer onderverdeeld in zes kopjes: levenstijd (geboorte, kind zijn, op leeftijd) trouw, levensreis (pelgrimage, roeping, navolging, wijsheid, alleen zijn, ziekte, verzoenen) bidden (loven en danken, aanbidden, stil worden, zoeken) geloven (vertrouwen en aanvechting) levensgrens (levenseinde, rouw en gemis, uitvaart). Zoals alleen al blijkt uit deze ene rubriek, is het nieuwe liedboek een hoorn des overvloeds waar we jaren mee vooruit kunnen. Niet alleen tijdens de eredienst op zondag, maar dus ook doordeweeks in het pastorale werk en thuis. Meeleven met en bloemen Mw N.M. Lit-Bosman moest begin juni een heupoperatie ondergaan in het Franciscusgasthuis (SFG). Tot medio juli verblijft zij in het zorghotel bij het SFG om te revalideren, Kleiweg 500, zorghotel kamer 106. Dhr A.J. Bessels, Maria Wesselingstraat 229, moest een levensreddende operatie aan de aorta ondergaan. Deze is geslaagd en meneer is weer thuis, mw M. Bessels-Bosman verblijft tijdelijk in de Aarhof in Zevenkamp. Mw v.d. Pol-Hulshoff, s-gravenwetering 214 is weer thuis, herstellende van een operatie en zij ontving als blijk van bemoediging de bloemen. Mw J. Slingerland-Paulus, Rendierstraat 16 is 95 jaar geworden en ontving met hartelijke felicitatie en zegenbede over haar nieuwe levensjaar, de bloemen. Mw Gerda Mank is zoals u vorige maand kon lezen verhuisd naar Hoppesteyn, Boezemsingel 100 app 705 en ontving als blijk van bemoediging de bloemen. Mw P. Groeneveld, Ottergracht 8 is gevallen, en herstelt nu in Huize Sonneburgh, Groene Kruisweg 269, kamer 10, 5e etage. Dhr Nico van Veen, Prinses Julianalaan 90 B ontving de bloemen, als blijk van waardering voor zijn inzet in de gemeente, zoals bij de eetgroep Pro Rege, waar veel onderling pastoraat plaatsvindt. Hij zoekt ook predikanten tijdens de vacaturetijd. Geslaagd! Afgelopen maand werden de uitslagen van de examens bekend. Het zal u niet ontgaan zijn door alle commotie rondom gestolen examens in onze stad. Gelukkig had dit voor onze examenkandidaten geen vervelende consequenties. Ilse Barendregt (Avenue Concordia 70), Rozemarijn van der Ziel (Kralingseweg 395) en Roelant ter Hoeven (Willem Coepijnstraat 9) kregen gewoon op tijd de uitslag, die voor alle drie positief was! Ilse is geslaagd voor haar havo eindexamen en is van plan management in zorg te gaan studeren in Utrecht. Rozemarijn is ook geslaagd voor de havo en wil, als ze ingeloot wordt, fysiotherapie gaan studeren in Utrecht. Roelant is geslaagd voor het vwo, en zal (technische) wiskunde gaan studeren in Delft. Joëlle Stapelkamp (Lambertusstraat 130 A2) heeft in Leiden haar masterstudie journalistiek en nieuwe media met goed gevolg afgerond. Pieter van Drunen (Ebalstraat 10 C) heeft zijn diploma behaald in de MBO opleiding voor veehouderij; we herinneren ons nog zijn stage in Zweden. Wij verheugen ons met hen, en wensen hen van harte Gods zegen toe op hun verdere leer- en levensweg. Huwelijk Zaterdag 31 augustus om uur zal in de Hoflaankerk het huwelijk van Marvin van den Houwen & Sabrina Somohardjo worden ingezegend door ds Rian Veldman. Op deze dag willen zij God dank brengen voor alle liefde, en bidden om Zijn zegen over hun belofte om elkaar (en hun geliefde dochtertje Chelsea), trouw te zijn in goede en in slechte dagen. Met de apostel Paulus zoeken zij de voortreffelijkste weg, de hoogste gave, de liefde. Zij willen ook graag lid worden van onze geloofsgemeenschap, bewaarplaats van Gods liefde. Overleden Op 26 mei (zondag trinitatis) is op 86-jarige leeftijd Plonia Sophia (Ploon) van der Kooij-van den Berg in alle rust heengegaan naar haar Heer. Ze was weduwe van Dirk van der Kooij. Haar hele leven lang woonde ze in de polder. Geboren en getogen aan de Nesserdijk, getrouwd en kinderen gekregen aan de Kralingseweg. Daar was haar huis een zoete inval, een herberg voor mens én dier. De laatste jaren van haar leven woonde ze in de Klapwiek aan de Nancy Zeelenbergsingel. Het was dus passend dat de uitvaartdienst en begrafenis ook plaats vonden in de polder, op Oud Kralingen. Daar werd zij bezongen als een sterke, liefdevolle en wijze vrouw, allereerst door haar kinderen Nella en Kees. Vervolgens verbonden we haar levensverhaal met het loflied op de sterke vrouw uit Spreuken 31. Ook klonk een kort vers uit Hebreeën 13, over het belang van de onderlinge liefde en de gastvrijheid. Wij weten haar nu voor altijd te gast bij de EEUWIGE, gastheer van alle leven. Groet Voor velen breekt nu de zomervakantie aan. Een tijd van ontspannen en reizen. Voor wie op reis gaan, een traditionele Ierse zegen: Dat de weg je tegemoet komt, dat de wind je steunt in de rug, dat de zon je gezicht warmt, de regen je veld vruchtbaar maakt en totdat we elkaar weer zien: dat God je in de palm van zijn hand bewaart. (liedboek 2013, blz. 1336) Anderen blijven (misschien wel ongewild) in de stad, vanwege ouderdom, ziekte, geldgebrek, of andere redenen. Bijbels gezien zijn wij allemaal pelgrims, onderweg met God, naar God toe. Daarom het volgende pelgrimslied als groet: Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. Liederen zingend vol vertrouwen tot zij in het eeuwig licht in elk ander mens aanschouwen t lichten van Gods aangezicht. (Liedboek 1973: gez. 459 / Liedboek 2013 lied 801) Ik wens u allen een gezegende zomertijd. Hartelijke groet, ds Rian Veldman Dank u wel Zes maanden geleden is voor mij geheel onverwacht mijn lieve moeder, Martje Doornbos-Dijkstra, overleden op haar 85e verjaardag. Ik mis haar verschrikkelijk en het is maar stilletjes zonder haar. Een ieder wil ik nog hartelijk danken voor de lieve woorden, de steun, de kaarten en gewoon het er zijn in de voor mij zo moeilijke periode van rouw. Hartelijke groet van Gertruud Doornbos (ook namens Pim van Loon, Berend, Sjoerd en Jasper). Caleidoscoop p. 9

10 Hallo allemaal De laatste weken tot de zomer vakantie is het onderwerp tijdens de kindernevendienst steeds een verhaal uit het Lucasevangelie, waarin we Jezus beter leren kennen. We hebben het verhaal van de hoofdman al gehad, het verhaal van de vrolijke groep mensen rond Jezus die een rouwstoet tegenkomt met de dode jongen uit Naïn, en het verhaal van de vrouw die de voeten van Jezus gaat wassen. Zo komen er nog meer bekende en minder bekende verhalen aan bod. We zullen ons afvragen wat de verhalen betekenen, over onze eigen ervaringen spreken, en tekenen, puzzelen of een spelletje doen. Fijn dat jullie er zijn. Maar dan begint over een paar weken de zomervakantie. Kijken jullie er ook zo naar uit? We nemen eind van dit seizoen afscheid van de kinderen die volgend jaar naar de middelbare school gaan. Voor hen is er voortaan een keer per maand een tienerdienst. Ook nemen we afscheid van Trudy. Zij heeft jaren de kindernevendienst geleid, maar nu haar kinderen allebei naar de middelbare school gaan, gaat zij hiermee stoppen. We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn op de afscheidszondag, 14 juli. Na de kerkdienst gaan we met zijn allen iets leuks doen, maar wat precies, dat is nog een verrassing. Net als de vorige jaren zullen we in ieder geval met elkaar lunchen. Veel vaders, moeders en kinderen zijn in de zomervakantie niet in Rotterdam. Er is daarom geen kindernevendienst meer na 21 juli. Vanaf 1 september hopen we jullie weer te zien. Zet dus in je agenda: Afscheidszondag: 14 juli Zomervakantie: 22 juli Eerste kindernevendienst na vakantie: 1 september Palestijnse jongeren in Protestants Kralingen Op donderdag 6 juni waren Palestijnse jongeren van dansgroep Dabka uit Beit Sahour (vlakbij Bethlehem) te gast in Pro Rege. Zij waren in onze stad, op uitnodiging van de Pauluskerk. Die hebben zij al dansend geopend. Nu kwamen ze naar Kralingen, om onze jongeren te ontmoeten. Eerst was er een leuk kennismakingsspel, en daarna werd het lopend buffet geopend. Aan de linkerzijde eten dat door de Rotterdamse tieners was klaargemaakt: heel veel pannenkoeken! Aan de rechterzijde Palestijns eten: salades, couscous en natuurlijk humus. Na het eten daalden we af naar de kerkzaal voor een gezamelijke Taizé-gebedsviering in het Engels. Samen zingen (Laudate omnes gentes: Alle volken, loof de Heer!), bidden, danken, luisteren naar Gods woorden en stil zijn. Na afloop van de viering, sprak de Palestijnse collega-predikant Asraf Tannous zijn dank uit voor de gastvrijheid, en gaf ons als blijk van verbondenheid een olijfhouten kruis. Een symbolisch geschenk dat een plaats zal krijgen in de kerkzaal van Pro Rege. Toen was het tijd om naar de Kralingse Plas te gaan, om na het gebed om vrede, sportief de strijd aan te gaan. Spijkerpoepen (hilarisch, Ewout en Florens bleken daarin zeer bedreven) snoephappen onder water en flessenvoetbal. Daarbij bleek dat één van de jongeren niet alleen danst, maar ook in het Palestijnse nationaal jeugdelftal speelt! Het was een onvergetelijke ontmoeting. Ds Rian Veldman Caleidoscoop p. 10

11 Uit de Algemene Kerkenraad (hervormd) Toekomst hervormde gemeente Kralingen De afgelopen jaren heeft de toekomst van onze gemeente ons flink beziggehouden. Een grote gezamenlijke inspanning heeft er o.a. toe geleid dat er bezuinigingen zijn doorgevoerd, zoals het sluiten van de Oosterkapel, het meer gaan werken met vrijwilligers en dat helaas het aantal predikantsplaatsen is teruggebracht tot 2,4 fte. Maar gelukkig bleven in Alexander en in Kralingen-stad de kerkdeuren open en was er volop gelegenheid om het Evangelie te verkondigen en zichtbaar te maken. De jaarcijfers van ons college van kerkrentmeesters, het huishoudboekje van onze wijkgemeenten en onze begraafplaats, laten echter nog steeds een tekort zien. We verwijzen naar het artikel over de cijfers van 2012, op blz. 13. klaring ondertekend. Dat is het zeer positieve. De gefuseerde gemeente van Immanuëlkerk en Verrijzeniskerk wil echter een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk gaan vormen. Daarvoor is dus een splitsing van de huidige hervormde gemeente Kralingen nodig. Zo n splitsing heeft vanzelfsprekend niet alleen maar voorstanders. Zo n splitsing heeft ook heel wat voeten in de aarde. In het afgelopen half jaar heeft er een aantal zgn. rondetafelgesprekken plaatsgevonden. Hierover schreven wij in januari van dit jaar: gesprekken die kunnen leiden tot een fusie van een of twee gefuseerde protestantse gemeentes. Dit was een initiatief van gereformeerde en hervormde kerkrentmeesters in Kralingen om de mogelijkheden van samenwerking en fusie in kaart te brengen. Deze gesprekken waren verkennend van aard. De uitkomsten van deze gesprekken zijn ingebracht in de algemene kerkenraad. In de meivergadering heeft de algemene kerkenraad de opdracht gegeven tot twee onderzoeken, nl. op het punt van de gemeentegrenzen en op het punt van de materiële voorwaarden en gevolgen van een eventuele splitsing. In de junivergadering heeft de algemene kerkenraad besproken, dat een verzoek tot fusie en splitsing dient uit te gaan van de kerkenra- Er is echter nog meer nieuws te melden. En dat nieuws heeft een zeer positieve kant, maar ook een die de hervormde gemeente Kralingen fors raakt. Wij bedoelen de groeiende samenwerking tussen de wijkgemeenten Immanuël en de Gereformeerde Verrijzeniskerk. Deze samenwerking geeft aan beide partners heel veel energie. Dankbaar dat men elkaar vindt op de centrale punten van geloof en gemeenteleven. Men wil graag verder dan alleen een vrij incidentele samenwerking en graag komen tot een fusie. Hiervoor is een intentieverden die dat willen, in dit geval de kerkenraad van de Immanuëlwijken en van de Verrijzeniskerk. Een dergelijk verzoek moet gericht worden aan het breed moderamen van de classis. Het vormen van een nieuwe gemeente is namelijk volgens onze kerkorde geen onderwerp waarover de betrokken kerkenraden zelf kunnen beslissen. Wij vinden het belangrijk om u hierover te informeren. Het belang van de hervormde gemeente Kralingen wordt door u allen gedragen. Wij zullen u van verdere ontwikkelingen regelmatig op de hoogte houden. Wij zullen over dit proces geen beslissingen nemen zonder voorafgaand gesprek met de wijken, zoals we dat enkele jaren geleden in het proces Toekomst Kralingen ook hebben gedaan, nu ook in nauw overleg met het breed moderamen van de classis. We hopen op een uitkomst die voor alle wijken goed is en die dienstbaar zal zijn aan verdere uitbouw van het Koninkrijk van God in Rotterdam. Namens het moderamen van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Kralingen, Paul Breevaart, voorzitter Arnold Zonnenberg, scriba Uit de taakgroep Eredienst Met de leiding van de kindernevendienst is afgesproken de komende maanden een aantal keren met een kind van de zondag te werken. De eerste keer zal dat zijn op 14 juli, een dienst waarin verschillende kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst. Het is de bedoeling dat onze predikant dan wordt geholpen met het aansteken van de kinderkaars en het uitspreken van gebeden. De diakenen krijgen hulp bij de collecte. Ook bij avondmaalsdiensten waar kinderen nu al het brood en de wijn binnenbrengen, willen we werken met een zondagskind. In het najaar zullen we evalueren. De scholendienst, die altijd in februari wordt gehouden, heeft eveneens te maken met kinderen en eredienst. Na de vorige scholendienst hebben we voorgesteld om de leiding van de kindernevendienst te betrekken bij de voorbereiding van de dienst. We vinden het waardevol dat schoolkinderen en hun ouders zo n dienst in onze kerk kunnen meemaken. Onderzocht wordt of daarvoor een andere zondag of een ander dagdeel geschikter kan zijn. In vervolg op onze bespreking over de vieringen van het Heilig Avondmaal, zal in samenspraak met de diakenen nog eens gekeken worden naar het verbeteren van de kringvorming in de Hoflaankerk. Rian Veldman benadrukt dat iedereen welkom is in de kring, ook als iemand niet aan het avondmaal wil deelnemen. Wat te doen als een predikant of voorganger onverwachts niet de zondagse eredienst kan leiden? Daarvoor was een draaiboek gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat we het ooit nodig hadden. Het is echter geruststellend voor de dienstdoende ambtsdragers dat zo n hulpmiddel in de consistorie aanwezig is, naast de gedrukte liturgie. De taakgroep heeft het geactualiseerd voor wat gebeden, liederen en preeklezing betreft. Een voorstel is op 27 juni besproken in de kerkenraad. Het nieuwe liedboek staat ook in onze gemeente volop in de belangstelling. De afgelopen maanden werden er verschillende bijeenkomsten aan gewijd en er werden naar hartelust nieuwe liederen gezongen. Een verdere verkenning is zinvol met het oog op hoe we dit nieuwe liedboek in onze gemeente gaan gebruiken. De taakgroep adviseert om daartoe tijdelijk een repertoire-commissie in te stellen. Tot september gebruiken we het oude liedboek. Zingen we liederen uit het nieuwe liedboek dan worden die op de liturgie afgedrukt. Het instuderen en leren van nieuwe liederen vraagt om hulp van een cantor en ondersteuning door een cantorij. Het doorgaan met ofwel oprichten van één cantorij onder leiding van één cantor wordt door de taakgroep van harte aanbevolen. Het is verheugend te kunnen melden dat Elsa Oosterhuis lid van deze taakgroep is geworden. Zij was al ingeschakeld bij het nadenken over liturgische kleuren in onze erediensten en helpt mee bij het opstellen van het jaarlijkse kerkdienstenrooster. Zij zal de gemeenteleden en de cantorij vertegenwoordigen in de taakgroep. Elsa van harte welkom! Annie van Hoof m / t Caleidoscoop p. 11

12 Ondertussen kerkt in de Oosterkapel... Rafaël gemeente De Rank Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken (Johannes 15: 5) Neen, dit artikel is geen meditatie, maar Johannes 15: 5 is de Bijbeltekst van waaruit de nieuwe gebruikers van de Oosterkapel hun opdracht proberen waar te maken. The Church on the Way Rotterdam, die naam was het eerste dat we over hen hoorden. Is het een Engels sprekende uit Amerika overgewaaide evangelisatiebeweging? Inmiddels hebben we de mensen van deze kerk wat beter leren kennen en weten we dat het een Nederlandse evangelische gemeente is, met een sterke visie voor onze stad. De naam is voortgekomen uit de nauwe contacten met The Church On The Way in Amerika, die bij de oprichting in 1998 als moedergemeente fungeerde. Met de verhuizing naar de Oosterkapel is voor de gemeente een nieuw hoofdstuk begonnen, waarbij ook het verlangen is ontstaan om de Engelse naam in te wisselen voor een Nederlandse naam. Een naam die in één oogopslag duidelijk maakt waar het kerkgenootschap voor staat. Inmiddels is daar officieel toe besloten en vanaf september wordt de nieuwe naam: Rafaël gemeente De Rank. Dit en nog veel meer kreeg ik te horen van voorganger Martin van der Plas bij een kop koffie met een krakeling om te symboliseren, dat er een stevig geluid vanuit de Oosterkapel weerklinkt. De kapel is grondig opgeknapt; de kerkzaal is anders ingedeeld en het aangebouwde huisje werd ingericht voor de kinderdiensten en de jeugd. Geheel met eigen mensen werd het verbouwingswerk verricht. De kerkleden willen in levensstijl en leer Jezus Christus volgen, toegerust om een zoutend zout en lichtend licht in de maatschappij te zijn. Op zondag komen zij samen voor aanbidding, gebed, onderwijs en ontmoeting. Sinds kort staan in de voortuin banken (zie foto). Na de dienst wordt er, bij mooi weer, buiten koffie gedronken, waarbij iedereen die voorbij komt kan aanschuiven. Dat leidde al tot mooie contacten. Martin is een bezield spreker, van oorsprong afkomstig uit de Gereformeerde Kerk zijn vrouw uit de Hervormde. Martin getuigt, dat God zelf hem heeft toegesproken en geroepen. Dit leidde tot een persoonlijke relatie met God, die invulling gaf aan de leegte en de onvrede die er was in zijn leven. Gedreven door honger om te groeien in deze relatie heeft Martin zes jaar theologiestudie gedaan. In 2006 ervoer het gezin Van der Plas heel duidelijk de roeping om ook naar Rotterdam te verhuizen met als doel te evangeliseren in de stad. Toen wisten ze nog niet dat dit in januari 2013 zou leiden tot het voorgangerschap van de gemeente. Martin wordt niet betaald door de gemeente, hij is zelfstandig ondernemer en kan in die hoedanigheid veel tijd geven aan De Rank, daarbij gestimuleerd door vrouw en dochter. Bijna wekelijks leidt hij de dienst, soms is er een gastspreker. Een enthousiast jong aanbiddingsteam begeleidt de zang. Het zijn vooral teksten waarin de lof van God wordt bezongen: Psalmen, op muziek gezette bijbelteksten en andere gezangen. Men let er op dat er niet gedachteloos wordt gezongen. Je moet weten wat je zingt! Er wordt gelezen uit de Bijbel in de nieuwe vertaling. De Rank kent geen kerkenraad, maar wordt bestuurd door een Ouderenraad en een dagelijks bestuur. Als lokale gemeente zijn ze autonoom en maken ze deel uit van Rafaël Nederland, een landelijke overkoepelende denominatie, waar ongeveer 30 lokale gemeenten bij aangesloten zijn. Rafaël is een Hebreeuwse naam en betekent God geneest of door God hersteld en geeft aan waar het in wezen om gaat: namelijk dat God door het verlossende werk van Jezus en de vernieuwing en kracht van de heilige Geest heel wil maken wat gebroken, verstoord is geraakt. De kerkgangers zien bij binnenkomst vier grote tegels, waarop afgebeeld: Het Kruis Jezus Christus, de Redder De Beker Jezus Christus, de geneesheer De Duif Jezus Christus, de doper met de Heilige Geest De Kroon Jezus Christus, de komende Koning. Gaan ze naar huis, dan worden ze in de rug gedekt door deze vier symbolen. Prachtig toch! Caleidoscoop p. 12 Martin benadrukt dat het vooral gaat om de verkondiging van dat goede nieuws. Heel Rotterdam moet dat horen. Het is vooral door de werking van de Geest en de mond tot mond reclame dat mensen komen luisteren, gegrepen worden en gaan meedoen. Uiteraard worden er bewust activiteiten georganiseerd die heel uinodigend werken. Zo is er jaarlijks een gratis barbecue in het Kralingse Bos waarbij iedereen kan aanschuiven. Wandelaars in het bos worden uitgenodigd. Maar alleen als ernaar wordt gevraagd, wordt verteld uit welk oogmerk dit festijn wordt georganiseerd. Het proces van de aankoop van de Oosterkapel is buitengewoon plezierig verlopen. Ook daarin ziet De Rank Gods hand. In de eerste diensten werd gedankt voor het nieuwe kerkgebouw en is gebeden voor degenen, die hun gebouw moesten verlaten. Het stemt ons dankbaar, dat de kapel voor onze maandelijkse Prinsenlandbijeenkomst op donderdagmorgen (gratis) beschikbaar is gebleven. Waarom niet aangesloten bij de PKN meedoen in onze kerk? is een vraag die Martin beantwoordt met: Het lichaam heeft veel onderdelen, zo is ook de gemeente van de Heer: iedereen kerkt waar hij of zij zich het meest aangesproken weet. De Rank trekt mensen, die zich in de stijl en identiteit van deze gemeente thuis kunnen voelen. De stijl van onze kerk is anders en is daarmee een thuis voor mensen die zich daar weer prettig bij voelen. Zo stellen wij ons allen in dienst van de Eeuwige; ieder met de aan hem of haar geschonken gave en kleur. Gijs Roodhorst

13 College van kerkrentmeesters (herv.) In april hebben we de jaarrekening 2012 van de gemeente voorgelegd aan de algemene kerkenraad, die deze heeft besproken in de vergadering van 2 mei Een samenvatting geven we hieronder weer. De gemeente leed in 2012 een exploitatieverlies van Dat is aanzienlijk minder dan het begrote verlies van , maar in die begroting was rekening gehouden met een bezetting van 3,4 predikanten en dat was een groot deel van 2012 slechts 2,4. Het exploitatietekort van het kerkelijk werk in Kralingen en Immanuël was (begroot ) Het verschil van tussen begroting en het resultaat komt door hogere inkomsten en lagere uitgaven dan we hadden verwacht. De inkomsten in de Kralingse wijken waren ruim hoger dan begroot, mede door enkele grote giften van gemeenteleden. Wij zijn erg dankbaar, dat de inspanningen om de bijdragen te vergroten dit jaar zo succesvol zijn geweest. In de Immanuelwijken waren de inkomsten helaas lager dan begroot. Het resterende deel van het verschil wordt grotendeels verklaard door de vacatures voor pastorale werkers die heel 2012 bestonden en eerst in januari 2013 zijn vervuld en het in deeltijd vervullen van de kostersfunctie in de Hoflaankerk. De exploitatie van de begraafplaats Oud Kralingen leverde in 2012 een tekort op van , dat is minder dan de winst die was begroot. Dit was het gevolg van minder inkomsten uit verkoop van grafrechten. In 2012 zijn we begonnen met het uitgeven van graven met kortere looptijden. De keuze is vergroot maar dit had tot gevolg dat de inkomsten bij uitgifte aanzienlijk zijn gedaald. Dit effect is bij het opstellen van de begroting sterk onderschat. Wel is er een verschuiving naar meer particuliere graven, dat is positief. Ten slotte nog een positief verschil: de inkomsten uit beleggingen leverden op tegenover een begroot bedrag van en in 2011 een verlies van In de begroting was al rekening gehouden met extra rente-inkomsten na de verkoop van de pastorie aan de Mecklenburglaan. De opbrengst van die verkoop is apart op de bank gezet om na het beroepen van een nieuwe dominee weer een pastorie te kunnen kopen. Extra was het positieve koersverschil en de ontvangst van meer dividend. Onze gemeente heeft geld ter beschikking gekregen door afgekocht toekomstig onderhoud op de begraafplaats. Dit geld is op de lange termijn nodig en is daarom gedeeltelijk geïnvesteerd in enkele beleggingsfondsen, die in tegenstelling tot het vorig jaar een positieve bijdrage hebben geleverd. De jaarrekening ligt in de maand juli ter inzage op het kerkelijk bureau. Cees Jacobse Jaarrekening 2012 Totaal Kralingen Immanuel Baten Opbrengst exploitatie kerkgebouwen Bijdragen, collecten, giften Totaal inkomsten Lasten Lasten kerken en pastorieën Pastoraat (predikanten) Salarissen, beheer en adm Bijdragen landelijke kerk Totaal lasten Tekort kerkelijk werk Exploitatie begraafplaats Rente en beleggingen Tekort Caleidoscoop p. 13 Stichting Muzikc: genieten dichtbij! De laatste maanden is het concertprogramma in Pro Rege best heftig geweest. Veel prachtige concerten, met een toenemend aantal bezoekers. We hebben het afgelopen seizoen heel wat grote namen in huis gehad. We houden nu even rust. Begin september wordt de vleugel gereviseerd voor het optreden van de beroemde Franse pianist Jean-Bernard Pommier (foto). We hebben met hem een serie van 4 concerten in september afgesproken. De NRC schreef over Pommier:... zijn levendige, sprankelende spel fascineert van het begin tot het einde en communiceert op een natuurlijke manier... (Zie ook De datums van deze concerten zijn: dinsdag 17 en vrijdag 20 september, en dinsdag 8 en vrijdag 11 oktober. De toegangsprijs voor één concert bedraagt 22.-; een passe-partout voor de 4 concerten kost 70,. Kaarten kunt u zoals altijd weer bestellen via bij Boekhandel Amesz, la Mer/Berlioz en Van der Heijde Bladmuziek. Fijne vakantie en tot ziens op onze concerten! Hartelijke groet, Anne Gercama Samen eten in Pro Rege menu: pastabuffet dessert: pannenkoekjes vrijdag 6 september uur ontvangst uur eten aanmelden bij Nico van Veen, t inschrijven 1 september 5, Collectes wijkgemeente Protestants Kralingen Hoflaankerk 9 mei Kerk 39,15 Mensen in knelsituaties 36,10 12 mei Kerk 142,78 Diaconie, algemeen 170,03 26 mei Kerk 168,03 Werelddiaconaat, Nicaragua 187,88 In de zendingsbussen in de Hoflaankerk werd in april 45,15 gegeven Pro Rege 5 mei Kerk 116,69 Hope for Life, Ghana 170,72

14 Bij de erediensten in augustus voor de maand juli zie pagina 16 In de Hoflaan kerk en in Pro Rege is er van 28 juli tot en met 25 augustus geen kindernevendienst. Zondag 4 augustus Zevende zondag van de zomer 2de collecte: Vluchtelingen. Hoflaankerk, 10 uur, G.J. Rookhuizen Geen opgave ontvangen. Zondag 11 augustus Achtste zondag van de zomer schriftlezingen Deuteronomium 6: 1-9 & Marcus 12: de collecte: Anak, Filippijnen. Pro Rege, 10 uur: mw ds J.G. Mooi De tekst voor de prediking is Marcus 12: 28 Welk gebod is het eerste van alle? Liefde is een centraal begrip in het Christendom. Toch geeft het gebod om lief te hebben in de praktijk veel problemen. Wat zegt Jezus in dit kader? Komen Zijn woorden overeen met datgene, wat de kerkelijke traditie van dit gebod heeft gemaakt? Kloppen onze gevoelsreflexen met datgene, wat de Bijbel van ons vraagt, als we het bijvoorbeeld hebben over de naaste liefhebben als onszelf? We gaan de passages uit Deuteronomium en Marcus nu eens heel precies onder de loep nemen. En dan komen we toch ergens anders uit, dan dat we altijd hebben gedacht en aangenomen. Zondag 18 augustus Negende zondag van de zomer schriftlezingen Jeremia 23: en Lucas 12: de collecte: Zomerzending. Hoflaankerk, 10 uur: ds R.C. Veldman Koffiedrinken na de dienst Vandaag geen zwoele zomerlezingen, maar weerbarstige woorden op het leesrooster. Warm wordt het wel. Jeremia benadrukt dat Gods woord als een vuur is, dat dus ook iets zal moeten doen ontvlammen. En Jezus komt in het evangelie ook niet naar voren als de liefdevolle, zachtaardige, vredestichtende rabbi, maar als iemand die gekomen is om op aarde vuur te ontsteken. Vuur is angstwekkend én zegenbrengend tegelijk, en daarom past het bij God. Het werkt louterend, alles wat onzuiver is wordt door vuur weggebrand. Het kwaad moet weggebrand, het goede moet aangewakkerd worden. Het komt erop aan om te onderscheiden. Het belooft hoe dan ook een warme zondagmorgen te worden. Zondag 25 augustus Tiende zondag van de zomer schriftlezingen Jesaja 30: en Lucas 13: de collecte: Hospice de Regenboog. Pro Rege, 10 uur: mw L. Groenendijk-Visser Na de dienst koffiedrinken bij Anita en Coen Klunne, zie p 8 De Heilige van Israël laat niet met zich spotten. Toch klinkt in de profetenlezing het EN TOCH... Ook in de Evangelielezing is er die spanning. Men vraagt Jezus of er maar weinigen worden gered. Veel of weinig, dat is een zaak van de Heilige, voor ons mensen geldt de oproep: Strijd jij om in te gaan door de nauwe poort. Al met al, laten we niet te klein denken van onze God, want samen met alle heiligen zullen we meer ontdekken van Gods liefde wereldwijd. Zondag 1 september Elfde zondag van de zomer schriftlezingen: Deuteronomium 24: en Lucas 14: de collecte: Jeugd en jongerenwerk van onze eigen gemeente. Hoflaankerk, 10 uur: ds R.C. Veldman We zijn met Jezus en de leerlingen op weg naar Jeruzalem. Vandaag horen we over de derde en laatste maaltijd met de Farizeeën. Hoger kunnen we niet, Jezus is te gast bij één van hun oversten, de hoogste in rang. Juist bij deze maaltijd stelt Jezus de etiquette aan de orde. Hoe heurt het eigenlijk, zou Jort Kelder zeggen. Jezus geeft regels over hoe we met elkaar om moeten gaan en met wie. Hij gaat in tegen gangbare praktijken. Je eigen familie of bezit, je eigen gewichtige positie, je eigenbelang, in het Koninkrijk van God zijn het factoren die geen gewicht hebben. Het uitnodigingsbeleid voor de maaltijd in Gods Koninkrijk is totaal anders. Daar blijken niet de voornaamsten, de notabelen, de eregasten. Gelukkig wie deelneemt aan de maaltijd in het Rijk Gods! Met deze woorden gaat een genodigde met Jezus in gesprek, en wij op onze beurt gaan in gesprek met deze woorden. Eeuwige God... In onze gemeente zal in de komende weken beslist worden, op welke voorganger een beroep wordt gedaan. Zegen de keuze van allen, die daarbij betrokken zijn. Ondersteun in het bijzonder degene die als Herder en Leraar in Kralingen gevraagd wordt. Uw leiding in het overleg is daarbij onontbeerlijk; om uw Geest bid ik U. Caleidoscoop p. 14 Inzamelingen juli/augustus 7 juli JOP Het landelijk jeugdwerk van de pkn 14 juli Havenpastoraat De geestelijke opvang van opvarenden van koopvaardijschepen die onze haven aandoen. Vaak ook worden ze bezocht, wanneer ze door ziekte of ongevallen opgenomen zijn in een ziekenhuis. Het werk ontvangt geen overheidsbijdrage en wordt bekostigd vanuit de kerken. 21 juli Diaconie, algemene doelen De vraag om hulp van binnen- en buiten onze gemeente neemt toe. 28 juli Kerktelefoon Een 20-tal gemeenteleden luistert wekelijks naar onze diensten via kabel of internet. De kosten daarvoor worden betaald door uw bijdrage aan deze inzameling. 4 augustus Vluchtelingen Talloze vluchtelingen en uitgeprocedeerden krijgen een morele ondersteuning door pastores en vrijwilligers in uitzetcentra. De Pauluskerk vervult daarin een belangrijke functie. 11 aug Anak Filipijnen Enkele jaren geleden bezocht diaken Albert Taco Molenaar de Filipijnen. Hij kwam daar in aanraking met armoede, gebrek aan scholen en ouderloze kinderen. De Stichting Anak helpt om de nood te lenigen en voorzieningen te treffen. Wilt u meer weten? Vraag het hem. 18 augustus Zomerzending Vandaag wordt gecollecteerd voor de kerk in actie zomerzending: de bijbel verandert jou! Het centrum voor bijbelse studies (cebi) in Brazilië steunt mensen en gemeenschappen bij het lezen van de bijbel door het uitgeven van bijbelstudieboekjes. De organisatie bereikt jaarlijks mensen via vrijwillige groepsleiders. Zij geven mensen nieuwe moed en stimuleren hen om op te komen voor hun rechten. 25 augustus Hospice de Regenboog De aanschaf van nieuwe matrassen is dringend noodzakelijk. Uw gift van vandaag is mede bepalend voor hoeveel er vervangen kunnen worden. 1 september J&J-werk Het jeugd- en jongerenwerk van onze gemeente kan niet zonder uw steun voor de aanschaf van materialen en het houden van diverse activiteiten. Ook de catechese en de kindernevendiensten profiteren van uw gift.

15 Kerkdiensten in Kralingen Diensten met een vallen (mede) onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze Pro testantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen. Zondag 7 juli uur dhr J. Bonnes uit Zoetermeer uur ds C.B. Stam uit Woudenberg uur ds C.G. Bok uit Putten verrijzeniskerk 9.30 uur ds E-J. Vledder, gezamenlijke dienst Zondag 14 juli uur ds A. Tromp uit Krimpen a/d IJssel uur ds B. Oosterom, Oudewater uur ds R.C. Veldman verrijzeniskerk 9.30 uur ds E-J. Vledder, gezamenlijke dienst Zondag 21 juli uur ds R.C. Veldman uur ds C.L. de Rooij uur (Kerkenraad) verrijzeniskerk uur ds G. Geitenbeek, gezamenlijke dienst Zondag 28 juli uur dhr P.J. Boot uur ds J.J. Verhaar, uit Krimpen a/d IJssel uur mw M.C.E. Diemer verrijzeniskerk uur ds G. Geitenbeek, gezamenlijke dienst Zondag 4 augustus uur dhr G.J. Rookhuizen uur ds J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn uur ds A. Duinen uit Zwammerdam immanuelkerk uur ds G. Geitenbeek, gezamenlijke dienst Programma V&T; vergaderingen; etc. Te doen in de zomer woensdag 10 juli, uur, Hoflaankerk 00k op 17 juli, 21 en 28 augustus en 4 september Open huis informatie: Gerrie Blok, t: (010) dinsdag 9 juli, uur, Hoflaankerk Wijkraad kerkrentmeesters (herv.) informatie: Henny de Vos-Koerselman, t: (010) vrijdagavond 12 juli, Pro Rege Medewerkersavond informatie: Gijs Roodhorst, t: (010) zaterdag 10 augustus, uur, Hoflaankerk Midzomer Kerkpleinmiddag informatie: Annie van Hoof, dinsdag 20 augustus, uur, Hoflaankerk College van Kerkrentmeesters (Herv) informatie: Cees Jacobse, t: (010) maandag 26 augustus, uur, Pro Rege 1ste repetitie van de nieuwe Cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t (010) Zondag 11 augustus uur (nog niet bekend) uur ds L. Wüllsleger uit Amersfoort uur mw J.G. Mooi immanuelkerk uur ds E-J. Vledder, gezamenlijke dienst Zondag 18 augustus uur ds R.C. Veldman uur ds A. de Wit uit Nieuwegein uur ds J. Snaterse uit Vlaardingen immanuelkerk uur ds G. Geitenbeek, gezamenlijke dienst Zondag 25 augustus uur ds H.G. de Graaff, Heilig Avondmaal uur ds M. van der Zwan uit Westbroek uur mw L. Groenendijk-Visser immanuelkerk uur ds E-J. Vledder en ds G. Geitenbeek, gezamenlijke dienst met Heilig Avondmaal Zondag 1 september uur ds R.C. Veldman uur (nog niet bekend) uur L.J. Vogelaar uit Den Haag immanuelkerk uur ds B.J.S. Jonker Zondag 8 september uur (nog niet bekend) uur (nog niet bekend) uur ds R.C. Veldman immanuelkerk uur ds E-J. Vledder Zie ook (agenda) maandag 26 augustus Kopijsluiting Caleidoscoop (verschijnt 7 sept) informatie: Leonard de Vos, (010) dinsdag 27 augustus, uur, Hoflaankerk Wijkraad kerkrentmeesters (herv.) informatie: Henny de Vos-Koerselman, t: (010) donderdag 29 augustus, uur, Pro Rege Moderamen kerkenraad informatie: Jakob Brederveld, t: woensdag 4 september, uur, Hoflaankerk Taakgroep Pastoraat informatie: Annie van Hoof, t: (010) maandag 9 september, uur, Pro Rege Kerkenraadsvergadering informatie: Jakob Brederveld, t: zaterdag en zondag 21 en 22 september, Pro Rege Startzondag informatie in de volgende Caleidoscoop Caleidoscoop p. 15 Leesrooster juli/augustus vrijdag 5 juli Lucas 10:1-16 zaterdag 6 juli Galaten 6:1-10 zondag 7 juli Galaten 6:11-18 maandag 8 juli Psalm 56 dinsdag 9 juli Spreuken 12:1-14 woensdag 10 juli Spreuken 12:15-28 donderdag 11 juli Spreuken 13:1-12 vrijdag 12 juli Spreuken 13:13-25 zaterdag 13 juli Lucas 10:17-24 zondag 14 juli Lucas 10:25-37 maandag 15 juli Lucas 10:38-42 dinsdag 16 juli Genesis 12:1-9 woensdag 17 juli Genesis 12:10-20 donderdag 18 juli Genesis 13:1-18 vrijdag 19 juli Genesis 14:1-16 zaterdag 20 juli Genesis 14:17-24 zondag 21 juli Genesis 15:1-11 maandag 22 juli Genesis 15:12-21 dinsdag 23 juli Genesis 16:1-16 woensdag 24 juli Genesis 17:1-14 donderdag 25 juli Genesis 17:15-27 vrijdag 26 juli Genesis 18:1-15 zaterdag 27 juli Genesis 18:16-33 zondag 28 juli Lucas 11:1-13 maandag 29 juli Lucas 11:14-28 dinsdag 30 juli Psalm 58 woensdag 31 juli Lucas 11:29-36 donderdag 1 augustus Lucas 11:37-54 vrijdag 2 augustus Psalm 59 zaterdag 3 augustus Lucas 12:1-12 zondag 4 augustus Lucas 12:13-32 maandag 5 augustus Lucas 12:33-40 dinsdag 6 augustus Genesis 19:1-11 woensdag 7 augustus Genesis 19:12-29 donderdag 8 augustus Genesis 19:30-38 vrijdag 9 augustus Genesis 20:1-18 zaterdag 10 augustus Hebreeën 10:19-39 zondag 11 augustus Hebreeën 11:1-12 maandag 12 augustus Hebreeën 11:13-22 dinsdag 13 augustus Hebreeën 11:23-40 woensdag 14 augustus Hebreeën 12:1-13 donderdag 15 augustus Genesis 21:1-21 vrijdag 16 augustus Genesis 21:22-34 zaterdag 17 augustus Lucas 12:41-53 zondag 18 augustus Lucas 12:54 13:9 maandag 19 augustus Lucas 13:10-21 dinsdag 20 augustus Psalm 60 woensdag 21 augustus Genesis 22:1-14 donderdag 22 augustus Genesis 22:15-24 vrijdag 23 augustus Genesis 23:1-20 zaterdag 24 augustus Psalm 61 zondag 25 augustus Lucas 13:22-35 maandag 26 augustus Lucas 14:1-11 dinsdag 27 augustus Lucas 14:12-24 woensdag 28 augustus Amos 1:1-10 donderdag 29 augustus Amos 1:11 2:5 vrijdag 30 augustus Amos 2:6-16 zaterdag 31 augustus Hebreeën 12:14-29 zondag 1 september Hebreeën 13:1-8 maandag 2 september Hebreeën 13:9-24 dinsdag 3 september Psalm 64 woensdag 4 september Genesis 24:1-28 donderdag 5 september Genesis 24:29-54a vrijdag 6 september Genesis 24:54b-67 zaterdag 7 september Genesis 25:1-18

16 Bij de erediensten in juli voor de maand augustus zie pagina 15 In de Hoflaan kerk en in Pro Rege is er van 28 juli tot en met 25 augustus geen kindernevendienst. Alle grote christelijke feesten zijn achter de rug. Nu keren we gedurende de zomermaanden, in de diensten waarin ds Rian Veldman voorgaat, weer gewoon terug naar het evangelie volgens Lucas, dat dit kerkelijk jaar centraal staat. We horen verhalen over Gods helende en inspirerende kracht die werkte door Jezus woorden en daden, door zijn optreden. We bevinden ons in het evangelie volgens Lucas, in het centrale gedeelte waarin Jezus onderweg is naar Jeruzalem, plechtig aangekondigd in 9: 51 Toen meer en meer de dagen werden vervuld dat hij verheven zou worden, toen geschiedde het dat hij zijn aangezicht sterk maakte om te gaan naar Jeruzalem. Het zich herhalende refrein luidt: zij trokken voort op de weg De presentatie van Jezus en zijn missie gaat steeds gepaard met afwijzing. En toch trekken hij en zijn leerlingen voort op de weg. In de verhalen van komende weken komen we Jezus op veel verschillende manieren tegen, terwijl hij op reis is naar Jeruzalem. Zondag 7 juli Derde zondag van de zomer schriftlezingen: Habakuk 3: 17-19, Marcus 5: Hebreeën 11: de collecte: JOP, landelijk jeugdwerk van de PKN. Hoflaankerk, 10 uur: dhr J. Bonnes Na de kerkdienst gemeenteberaad, zie p 2. Er is nog een voorbehoud, volg de ontwikkelingen op In alle drie voorgelezen Schriftgedeelten gaat het over geloof, ja zelfs over voorbeeldig geloof. Nu is het geloof, zeker in onze tijd, nogal aangevochten. Wordt er van ons soms toch geloof tegen beter weten in verwacht? Nee, niet direct; het gaat wel over overgave aan en vertrouwen in een God die ons op Zijn wijze roept en opvangt en Jezus Christus laat ons dat zien. Zondag 14 juli Vierde zondag van de zomer schriftlezingen: Deute ro no mium 30: 9-14 en Lucas 10: de collecte: Havenpastoraat. Pro Rege, 10 uur: ds R.C. Veldman Afscheid oudste kinderen van kindernevendienst koffiedrinken na de dienst We zijn met Jezus en zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Vandaag wordt Jezus ondervraagd door een Thora-geleerde, een deskundige. Iemand die er dagwerk aan heeft voor zichzelf en anderen te zoeken naar het Godgewilde leven. Hij vraagt naar het eeuwige leven, naar een leven met eeuwige kwaliteit. Jezus verwijst hem terug naar zijn eigen leerstof, de Thora. De man neemt er geen genoegen mee, hij zoekt discussie. Hij wil weten wie zijn naaste is. Dan antwoordt Jezus met een gelijkenis, een reisverhaal. We worden meegenomen naar de sterk aflopende weg van het hooggelegen Jeruzalem naar het lagere Jericho. Letterlijk een afdaling, in Bijbelse zin een hellend vlak. Afdalen doe je naar Egypte! Ook de priester en de leviet dalen af. De vraag is: wie bevindt zich hier echt op de weg naar Jeruzalem? Zondag 21 juli Vijfde zondag van de zomer schriftlezingen: I Samuël 1: 1-20 en Lucas 10: de collecte: diaconie, algemene doeleinden. Hoflaankerk, 10 uur: ds R.C. Veldman Na de dienst koffiedrinken bij Janny Korpershoek, zie p 8 Vandaag twee keer twee vrouwen. In het boek I Samuël worden een man, Elkana, en twee vrouwen ten tonele gevoerd: Hanna en Pennina. Er is pijnlijke rivaliteit tussen beide vrouwen, over kinderen hebben, toekomst hebben. Hanna stort haar hart uit voor God. Daardoor verandert haar leven. Pennina s rol blijkt al vrij snel uitgespeeld. In het evangelie Caleidoscoop p. 16 is Jezus weer met zijn leerlingen op weg en komt bij twee zusters in een gehucht. De ene valt op door haar gastvrijheid, de andere door haar leergierigheid. De spanning tussen deze vrouwen is anders dan in het boek Samuël. Ze zijn niet elkaars rivalen, en krenken elkaar ook niet bewust. Dit evangeliegedeelte vormt een tweeluik met het verhaal van de barmhartige Samaritaan hieraan voorafgaand. Op het eerste paneel alle nadruk op het doen, op het tweede paneel alle nadruk op het horen. De beste plek is leerling zijn. Dat verbindt de lezingen: Hanna is leerling van de Eeuwige in de tempel, Maria in haar eigen huis aan de voeten van Rabbi Jezus. Werner Jacobsz. van den Valckert, De barmhartige samaritaan, circa 1612 Zondag 28 juli Zesde zondag van de zomer Lezingen: Psalm 138: 1-3; 6-8 en Lukas 11: de collecte: kerktelefoon. Pro Rege, 10 uur: mw M.C.E. Diemer Heer, leer ons bidden, vroegen de discipelen aan Jezus toen Hij in gebed was geweest. Blijkbaar voelden ze aan: hier gebeurt wat, dìt willen wij ook. En Jezus onderwijst in de vorm van verhalen over Gods verborgen omgang vinden. In die omgang met de Vader wordt ons geleerd te gaan zien met de ogen van het hart, van Zijn Vaderhart. Dan worden Zijn Woorden ons gebed. Dan wordt het geheimenis van heil en bevrijding onthuld: gebeden máák je niet, maar gebeden maken jòu!

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn Maartenskerk zondag 9 oktober 2016 4 e zondag van de herfst orde van dienst Een dienst waarin wij de Maaltijd van de Heer vieren Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn 1 Orgelspel

Nadere informatie

Overvloedige gerechtigheid. Protestants Kralingen. Hoflaankerk, zondag 16 februari 2014

Overvloedige gerechtigheid. Protestants Kralingen. Hoflaankerk, zondag 16 februari 2014 Protestants Kralingen illustratie: otto dix Hoflaankerk, zondag 16 februari 2014 Overvloedige gerechtigheid voorganger: ds Ilse Hogeweg ouderlingen: Essel Valkenburg en Atty de Bruin diaken: Marga Hirschfeld

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Gebed om ontferming (kort, daarna gevolgd door gebed om vrede door het zingen van lied:)

Gebed om ontferming (kort, daarna gevolgd door gebed om vrede door het zingen van lied:) 11 januari 2015, Vredebergkerk Oosterbeek Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de kaarsen De voorbereiding Moment van stilte Intochtspsalm: NLB 72: 1 en 4 Bemoediging v. Onze hulp is in de Naam

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Protestants Kralingen. 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg. geloof en twijfel. Corinne Vonaesch: Thomas

Protestants Kralingen. 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg. geloof en twijfel. Corinne Vonaesch: Thomas Protestants Kralingen 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg Tweeling van geloof en twijfel Corinne Vonaesch: Thomas orgelspel verwelkoming door de ouderling aanvangslied: [allen gaan staan] 645, Zing

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Delfgauw van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw In deze plaatselijke regeling zijn alleen de artikelen

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september 2017 10.30 uur Thema: Met open armen! voorgangers organist m.m.v. de Band : ds. Ton van Vliet Marie Hansen - Couturier : Eric Voet :

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse De zalving door een vrouw. herkomst onbekend. 3 e zondag na Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) 16 juni 2013 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen Orden van dienst voor de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen In dit boekje staan een aantal orden van dienst die gebruikt kunnen worden bij de viering van het Heilig Avondmaal in wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN OOSTERLICHTKERK - HUIZEN 12 februari 2017 Orde van dienst doop van Lilly Jacoba Klein Vreugde vinden Welkom door ouderling van dienst Lied 212: 1, 3, 4 en 5 1. Laten wij zingend deze dag beginnen! Geven

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel.

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel. Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse 7 e zondag van de zomer 6 augustus 2017 'U gaf hen brood uit de hemel' Dienst van Schrift en Tafel. voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane Fioreze ontmoeting

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A.

Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A. Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A. vd Bor Welkom door de ouderling van dienst stil gebed Lied aan het begin

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse worsteling van Jakob, 1941, Jacob Epstein Tate Collection, Engeland. 4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk STARTZONDAG 15 september 2013 Kerkgemeente Edam Grote Kerk Illustratie: Marijke ten Cate Er zit muziek in de kerk! Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Organist/pianist Frans Koning m.m.v. Marika

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie