Proefhoofdstuk Balanslezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs."

Transcriptie

1 Proefhoofdstuk Balanslezen

2 Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, Maak van je opleiding balanslezen een succes! Beste toekomstige student, Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding balanslezen aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs. Op de volgende pagina s vind je een hoofdstuk en de volledige inhoudstafel van deze thuisstudie terug. Ook krijg je alle nodige informatie over de werking van onze school. Neem deze info rustig door, zo krijg je een goed beeld van de inhoud van de cursus en weet je zeker dat je voor de opleiding kiest die het beste bij jou past. Noteer alvast dat alle diploma s die je via het CVA behaalt erkend zijn en uitermate praktijk- en dus jobgericht! Heb je na het inkijken van dit proefhoofdstuk nog vragen? Geef ons gerust een seintje op het nummer of mail ons op. Onze opleidingsconsulenten beantwoorden al jouw vragen en geven je persoonlijk advies omtrent je studiekeuze. Blader je graag door de volledige cursus? Ook dat kan. Het Centrum voor Afstandsonderwijs geeft je op vier plaatsen in België de mogelijkheid om de cursussen geheel vrijblijvend in te kijken. Je kan de cursussen inkijken in de campussen van Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW in Antwerpen, Gent en Hasselt of in Brussel. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken, kom gewoon vrijblijvend langs. Ik wens je veel leesplezier en alvast veel succes met je studie! Jo Vandevelde Opleidingsconsulent Centrum Voor Afstandsonderwijs

3 Balanslezen: erkende opleiding en praktijkgerichte cursus Deze moderne en praktijkgerichte opleiding kwam tot stand in samenwerking tussen het Centrum Voor Afstandsonderwijs en zelfstandige beroepsdeskundigen met jarenlange ervaring. Een duidelijke structuur maakt deze cursus zeer overzichtelijk. Op deze manier garanderen wij je een vlot studietraject. Op de volgende pagina s vind je de volledige inhoudstafel van de opleiding en een gratis onderdeel uit de cursus terug.

4 1 Inleiding 1.1. Inleiding: Doel van de boekhouding 2 Wettelijk kader van de boekhoudwetgeving 2.1. Het begrip 'onderneming' 2.2. Oefening Wettelijke verplichtingen van een onderneming 2.4. Principes van de boekhouding Principes van de boekhouding Principes mbt de registratie van de gebeurtenissen Principes mbt de waardering Principes mbt de rapportering 2.5. Oefening 2 3 Het ABC van het boekhouden 3.1. Definitie van de balans 3.2. De balansrubrieken 3.3. De principes van de balans 3.4. Oefening Verrichtingen in de balans Cash aankoop handelsgoederen Verkoop uit voorraad met winst Oefening 3

5 4 Overdracht van de balansrekeningen naar de balans 4.1. Van Balans naar Rekeningen 4.2. Oefening Oefening 4: Verkoop uit voorraad met verlies 4.4. Oefening 5: betaling van leveranciers 4.5. Overbrengen van balansrekening naar balans 4.6. Oefening 6 : bereken de saldi van de verschillende rekeningen na alle boekingen tem oefening 5 en maak een nieuwe balans op 5 De minimumindeling van het gestandariseerd rekeningstelsel (MAR) 5.1. Klassen 1 tot en met 5 van de balans Klasse 1: Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op > 1 jaar Klasse 2: Oprichtingskosten, Vaste Activa en Vorderingen op meer dan één jaar Klasse3: Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse4: Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar Klasse5: Geldbeleggingen en liquide middelen 6 De resultatenrekening 6.1. De klassen en groepen van de resultatenrekening Opbrengsten Kosten 7 OEFENINGEN Oefeningen deel 1 Hoofdstuk 1 tem Oefeningen deel 1 Hoofdstuk Oefeningen deel 2 Opbrengsten Oefeningen deel 2 Kosten Oefening balansanalyse

6 8 Evaluatie van de balans 8.1. Financiele analyse Waarom financiële analyse? Financiële structuur van het bedrijf Herwerking van de Balans Herwerking van de Resultatenrekening Analyse 8.2. Ebit en Ebitda Ebit Ebitda 8.3. Aandachtspunten bij het nalezen van een balans en zijn resultatenrekening

7 HOOFDSTUK 8: EVALUATIE VAN DE BALANS 8.1 FINANCIËLE ANALYSE Waarom financiële analyse? Financiële analyse is het doorlichten van de toestand van een onderneming. De evaluatie van het risico gebeurt onder andere door middel van een analyse van de jaarrekening. De gegevens die in de jaarrekening zijn opgenomen, hebben echter betrekking op het verleden. Door meer informatie te verzamelen over de afzetmarkt, ervaring en bekwaamheid van de directie, het personeel, historiek van het bedrijf, toekomst van het bedrijf, opvolging,... krijgt men een duidelijker beeld van de kansen op succes. Belangrijk hierbij is een persoonlijk gesprek met de zaakvoerder en een bezoek aan het bedrijf zelf, het magazijn en de voorraden. Als verschillende bedrijven verwant zijn aan elkaar, kunnen deze over- of onderfactureren en de resultaten beïnvloeden. Als deze vennootschappen niet op hetzelfde ogenblik hun boekjaar afsluiten, heb je geen overzicht meer. Waarvoor en waarom wordt er gefactureerd? Is er een rekening courant (R/C)? Wordt de bestuurder maandelijks betaald? Door wie en hoeveel? Hoe is de situatie van de bedrijfsleider bij een eenmanszaak? Hoe groot is zijn eigen vermogen, hoe groot is het eigen vermogen van de echtgenote? Werkt ze mee in de zaak? Welk huwelijksstelsel is er van toepassing, want de opbrengsten van eigen vermogen zijn ook gemeenschappelijk, alsook alle beroepsinkomsten.

8 Vergunningen: welke attesten, vergunningen en licenties zijn er nodig en zijn deze aanwezig? Bepaalde beroepen zijn beschermd of moet men lid zijn van een beroepsvereniging. Tandartsen, dokters en kinesisten moeten erkend zijn door het RIZIV. Bij import en export zijn er douaneformaliteiten, bij elke vorm van distributie is een distributieattest nodig. Financiële structuur van het bedrijf Verhouding omzet - Kaslijn = Behoefte aan bedrijfskapitaal Eenvoudig gezegd bereken je dit als volgend: voorraden klanten + leveranciers. De behoefte aan bedrijfskapitaal wordt gefinancierd door het bedrijfskapitaal en de bank.

9 Betalingstermijn van de onderneming Voorbeeld: uitstaande vorderingen = 5 Het aantal dagen klantenkrediet bedraagt dan 365 : 5 = 73 dagen. Dat betekent ongeveer 2 maanden. Op het eind van het jaar weet je, dat het openstaand klantenkrediet de omzet is van de laatste 2 maanden. Belangrijk is dat de onderneming de juiste kredietvorm heeft om deze periode op te vangen. Op korte termijn maakt men best gebruik van een kaslijn. Op langere termijn is een investeringskrediet aangewezen. Je berekent de verhouding van de kaslijn ten overstaande van de omzet en van de vorderingen. Hetzelfde geldt voor het leverancierskrediet en de voorraadrotatie. In een warenhuis bijvoorbeeld betalen de klanten contant en heeft het geen zin de klantenvorderingen te bekijken. Voor een bedrijf zonder voorraad is stockberekening evenmin relevant. Een kaskrediet wordt niet aanzien als een financiële kost van < 1 jaar, maar zit verwerkt in de cashflow Herwerken van de balans 1) Herwerken van het actief Normaal ziet het actief van een balans er als volgt uit: Vaste activa: I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa

10 Vlottende activa: V. Vorderingen op meer dan een jaar VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Vaste en Vlottende Activa worden gescheiden gehouden. Bij het maken van een analyse maak je een andere onderverdeling: Activa met een looptijd van meer dan één jaar : I tem V Activa met een looptijd van ten hoogste één jaar : VI tem X. 2) Herwerken van het passief Ook het passief moet aangepast worden. Normaal ziet de balans er als volgt uit: Eigen Vermogen: o Kapitaal o Uitgiftepremie o Herwaarderingsmeerwaarden o Reserves o Overgedragen Winst/Verlies o Kapitaalsubsidies

11 Voorzieningen en uitgestelde belastingen: o A. Voorzieningen voor risico s en kosten o B. Uitgestelde belastingen o VIII. Schulden op meer dan een jaar Schulden o Schulden op Lange termijn (kredieten) o Schulden op Korte termijn (leveranciers) o Overlopende rekeningen Ook hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen schulden op meer dan een jaar en ten hoogste 1 jaar. Alles wat boven de scheidingslijn ligt, noemen we het permanent vermogen, alles wat eronder ligt, is het vreemd vermogen op korte termijn. Herwerken van de Resultatenrekening 1) Niet-kaskosten Afschrijvingen zijn een kost die de waardevermindering van een goed vertegenwoordigen gespreid over de veronderstelde gebruiksduur van dat goed. Voor deze kost worden geen liquide middelen aangesproken, dit noemen we een niet-kaskost. Door het elimineren van de niet-kaskosten krijgen we een beeld van de effectieve geldstromen in een onderneming. Voor het evalueren van de kredietwaardigheid van een onderneming houdt men enkel rekening met de posten die effectief een geldstroom teweeg brengen: -(70) bedrijfsopbrengsten (omzet) - (60) handelsgoederen, grond- en hulpstoffen - (61) diensten en diverse goederen - (62) personeelskosten - (64) andere bedrijfskosten = CASHFLOW uit bedrijfsactiviteit

12 Deze cashflow moet het bedrijf in staat stellen om de kredietlasten te betalen en om met de rest eventueel andere investeringen te financieren. Je moet voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis van de cashflow. Een bedrijf met een positieve cashflow kan liquiditeitsproblemen hebben door slechte debiteuren. Je kan eveneens verlies maken en toch geen liquiditeitsproblemen hebben. Dit is mogelijk als de klanten contant betalen en je voldoende betalingsuitstel van je leveranciers krijgt. Het loon van de bestuurder is ook relevant bij het evalueren van de cashflow. Is het loon van de bestuurder hoog, dan doet dat het cashflowresultaat beter uitkomen. 2) Correcties Omzet (70) aankopen (incl. voorraadwijzigingen) (60) = brutomarge - Diverse goederen en diensten (61) = toegevoegde waarde - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62) - Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen (631/4) - Voorzieningen voor risico s en kosten (635/7) - Overige bedrijfskosten (640/8) + Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (649) = Brutobedrijfsresultaat + financiële opbrengsten (75) (intrestsubsidies worden uitzonderlijke kosten, kapitaalsubsidies worden 0) - Financiële kosten (65) + geactiveerde intresten (6503 worden niet geactiveerd) = Bruto autofinancieringscapaciteit - Afschrijvingen (630) = Netto Courant Resultaat + uitzonderlijke opbrengsten (76) + intrestsubsidies (9126) - Uitzonderlijke kosten (66) - Belastingen op het resultaat en regularisaties ( /77) = Netto resultaat Bij natuurlijke personen is de resultatenrekening korter:

13 Omzet (70) aankopen (60) brutobedrijfsresultaat netto courant resultaat (afschrijvingen) cashflow Hier moet er nog minimum euro levensonderhoud en de geraamde belastingen worden afgetrokken. ( 6250 min bij een bijberoeper). Als de cashflow kleiner is dan de schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen, is dat geen goed teken. Analyse 1) Behoefte bedrijfskapitaal De liquide middelen + het vreemd vermogen KT vertegenwoordigen de thesaurie van het bedrijf. De vlottende activa (voorraden + handelsvorderingen + overige vorderingen -R/C + overlopende rekeningen) zonder de liquide middelen zouden gelijk moeten zijn aan de bedrijfsmatige passiva (leveranciers, fiscale en sociale schulden , overige schulden 694/6). - De vlottende activa vlottende passiva = behoefte aan bedrijfskapitaal in ruime zin. Deze behoefte wordt gefinancierd door het bedrijfskapitaal en de bank. - Het bedrijfskapitaal behoefte bedrijfskapitaal = netto thesaurie Waardoor kan de behoefte aan bedrijfskapitaal veranderen? - Investeringen met eigen middelen of kas - Kapitaalverhoging - Desinvesteren van het Vast Actief. Voorbeeld: een vast actief heeft een boekwaarde van 1000 euro en wordt verkocht voor 800 euro. Het eigen vermogen daalt met 200 euro en het vast actief met 1000 euro. - Bijgevolg stijgt het bedrijfskapitaal met 800 euro, namelijk de verkoopprijs van het actief. Betaalt men echter de daaraan gekoppelde lening, dat wijzigt het bedrijfskapitaal niet, want de liquide middelen worden aangewend om de bankschuld te betalen. - Overgedragen winst of verlies - Stijging van de Lange Termijnschulden - Herwaarderingsmeerwaarden

14 - Beïnvloeden afschrijvingen het bedrijfskapitaal? Nee, het nettoresultaat vermindert, het bedrijfskapitaal niet. 2) Solvabiliteit van een bedrijf De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het Eigen Vermogen t.o.v. het Vreemd Vermogen. De gemiddelde solvabiliteit van een onderneming ligt tussen 30 en 35%. Ook de aard van het Eigen Vermogen bepaalt de waarde van de solvabiliteit. Bijvoorbeeld Onroerend Vast Actief tegenover Financieel Vast Actief. Bij conjunctuurgevoelige sectoren zoals bijvoorbeeld de bouwsector is het belangrijk dat het bedrijf de vaste schulden met eigen vermogen kan terugbetalen. Bij een dalende omzet kan het bedrijf anders in betalingsmoeilijkheden geraken. Zo is het in de bouwsector aangewezen een solvabiliteit van 40 à 45% na te streven. 3) Rotatie in dagen Bijvoorbeeld : rotatie van de voorraad is 144d, dat is ongeveer een half jaar. De rotatie moet je evalueren in functie van de activiteit, als dat gangbaar is in de betreffende sector, lang of kort. Stel: de rotatie in dagen van de handelsvorderingen is 51 dagen, samen is dat 195 dagen. De rotatie van de handelsschulden is 85 dagen. De behoefte aan bedrijfskapitaal is dus 110 dagen, ongeveer 1/3 van een jaar. De kas mag maximum 1/3 van de omzet bedragen om gezond te blijven. Het bedrijfskapitaal mag voor maximum 75% gefinancierd zijn door de bank.

15 Rotatie : eindvoorraad dec jaar 1 + eindvoorraad dec jaar 2 / 2 = gemiddelde voorraad (+ bestellingen in uitvoering) / omzet x 365 dagen =... % Voorraadperiode van de handelsgoederen: Gemiddelde voorraad handelsgoederen / kostprijs handelsgoederen x 365 dagen Voorraadperiode van de grond- en hulpstoffen: Gemiddelde voorraad grond- en hulpstoffen / kostprijs grond- en hulpstoffen x 365 dagen Voorraadperiode van de afgewerkte producten: Gemiddelde voorraad goederen in bewerking, afgewerkte producten en bestellingen in uitvoering / omzet x 365 dagen Klantenkrediet: Gemiddelde ( handelsvorderingen ontvangen vooruitbetalingen ) / omzet x 365 dagen Leverancierskrediet: Gemiddelde handelsschulden / inkopen (handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en diverse goederen) x 365 dagen Bij alle ratio s geldt dat een evolutie over ten minste 3 jaar nodig is om deze juist te evalueren, alsook kennis van de gangbare ratio s binnen bepaalde sectoren. 4) Het bedrijfskapitaal =Actief korte termijn / passief korte termijn. Als deze verhouding >1, dan is dat positief.

16 5) Brutomarge De brutomarge is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de kostprijs van de door derden geleverde goederen en prestaties die nodig zijn voor de realisatie van deze bedrijfsopbrengsten. De hoogte van de brutomarge, uitgedrukt in % van de bedrijfsopbrengsten, hangt eveneens samen met de aard van de activiteit. Bij industriële bedrijven is het % lager, omdat het bedrijf nog een waarde toevoegt zodat de waarde van het eindproduct heel wat hoger is. Bij een handelsonderneming wordt er bijna geen meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop. De brutomarge is dus relatief. De brutomarge kan op verschillende manieren beïnvloed worden: Een bedrijf dat met veel uitzendkrachten werkt, boekt deze vorm van personeelskost in de rubriek diensten en diverse goederen, waardoor de brutomarge veel lager zal liggen dan een bedrijf dat met eigen personeel werkt en dus onder de personeelskosten wordt geboekt. Een bedrijf dat z n vloot wagens leaset boekt deze kost bij diensten, terwijl een bedrijf dat zijn vloot financiert, boekt hiervoor afschrijvingen en brengt de intrest in als kost, waardoor het brutobedrijfsresultaat hoger is. Een waardestijging van de munt van een buitenlandse leverancier Men koopt eenmalig grote hoeveelheden en bekomt daardoor kortingen. Ten opzichte van gespreide aankopen beïnvloed dit de brutomarge De methode die gebruikt wordt bij waardering van de voorraad: Last in, First Out of First in, First Out? Bij stijgende aankoopprijzen, kan dat de brutomarge naar beneden halen. Bij een prijsgevoelige markt waarbij stijgende kosten niet doorgerekend kunnen worden, daalt de brutomarge 6) Operationele Hefboomwerking Bij een afname of toename van het activiteitsvolume zal het netto bedrijfsresultaat meer dan proportioneel dalen of stijgen. Deze hefboomwerking moet bekeken worden in functie van de volatiliteit van het activiteitsvolume. Een hoge operationele hefboom gekoppeld aan een grote volatiliteit van de bedrijfsopbrengsten impliceert namelijk een hoog uitbatingrisico. Operationele hefboomwerking kan cijfermatig uitgedrukt worden als volgt: Omzet + andere bedrijfsopbrengsten variabele kosten / omzet + andere bedrijfsopbrengsten variabele kosten vaste kosten ofwel Brutomarge / netto bedrijfsresultaat = operationele hefboom

17 De verhouding van de variabele kosten zijn dus cruciaal in deze berekening. Aangezien we meestal niet over een gedetailleerde kostprijsplaatje per product en activiteit beschikken, vereenvoudigen we de redenering als volgt: hierbij worden de externe bedrijfskosten beschouwd als variabel en de interne bedrijfskosten als vast. Een operationele hefboom van 5 wordt als kritisch keerpunt aanzien, een hefboom <5 is dus aangeraden. 7) Rentedekking In eerste instantie moet het vreemd vermogen de contractueel vastgelegde vergoedingen ontvangen. Met andere woorden, de kredieten moeten op tijd terugbetaald en afgelost worden. Het netto bedrijfsresultaat moet samen met de financiële opbrengsten zeker groot genoeg zijn om probleemloos de financiële kosten te kunnen betalen. Dit noemt men rentedekking: Netto bedrijfsresultaat + Financiële opbrengsten / Financiële kosten = Rentedekking 8) Rentabiliteitsratio Een rentedekking gelijk aan 1 houdt in dat het resultaat net volstaat om de financiële kosten te betalen. Er werd dus geen courante nettowinst gerealiseerd en het eigen vermogen uit de normale bedrijfsactiviteiten kan geen vergoeding krijgen. Om toch dividenden uit te keren, zal de onderneming dus een voldoende hoog uitzonderlijk resultaat moeten realiseren. Zo niet kan men ook uit de reserves putten.

18 Netto rentabiliteit Eigen Vermogen = courante nettowinst / (gemiddeld) Eigen Vermogen x 100 (in Angelsaksische literatuur Return on Equity (ROE) genoemd) Een andere maatstaf van winstgevendheid is de rentabiliteit van de ingezette middelen waarbij het totale vermogen van de onderneming gerelateerd wordt aan de resultaten: Netto rentabiliteit ingezette middelen = Courante nettowinst + financiële kosten + belastingen / (gemiddeld) EV + VV x 100% (in Angelsaksische literatuur Return on Assets genoemd of ROA) 9) Financiële hefboomwerking Schuldfinanciering kan ondanks de intresten een hefboom zijn om het rendement van het Eigen Vermogen te verhogen. Wanneer de rentabiliteit van de ingezette middelen hoger is dan de gemiddelde kostprijs van het vreemd vermogen, wordt het eigen vermogen positief beïnvloed. De financiële hefboomwerking werkt des te sterker, naarmate de schuldgraad hoger ligt. Dit wil zeggen dat: hoe lager de solvabiliteit, hoe groter de impact van schuldfinanciering op de rentabiliteit van het eigen vermogen. (BRON: Balanslezen Roularta books Buyse-Dekeyser) 8.2 EBIT en EBITDA Ebit en Ebitda zijn twee termen die gebruikt worden in de financiële wereld. Men kan ze, net als het resultaat van een onderneming, beschouwen als gezondheidsindicatoren. Zoals bij iedere vorm van correctie van de balans mag men deze niet als enige norm hanteren, maar in combinatie met andere benaderingen van balanscorrectie.

19 Omdat er in de financiële wereld verschillende berekeningen worden gebruikt, heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in een technische nota haar interpretatie gegeven van hoe de EBIT en EBITDA moeten berekend worden op basis van het Belgisch jaarrekeningschema. Ebit Ebit staat voor Earning Before Interest and Taxes en komt neer op het zogenaamde operationeel resultaat. Het wordt gedefinieerd als de omzet verminderd met de kosten van de gewone bedrijfsuitvoering, exclusief financiële baten en lasten en belastingen. Er wordt geen rekening gehouden met de financiële resultaten noch uitzonderlijke resultaten noch met de belastingen. Ebit stemt het meest overeen met de bedrijfswinst of verlies volgens code 9901 in het volledig schema van de jaarrekening. Deze vergelijking gaat niet helemaal op. Zo kunnen nagenoeg geen uitzonderlijke resultaten worden erkend in de financiële rapporteringstandaarden, waardoor deze bij de berekeningsbasis worden toegevoegd. Derhalve is het resultaat voor belastingen, code 9903, een betere basis. Deze moet nog gecorrigeerd worden met het financieel resultaat: de opbrengsten van beleggingen en liquide middelen (code 751 en 752/9) alsook de financiële kosten van financiële schulden (codes 650 en 652/9). Bij het verkort rekeningstelsel (M.A.R.) worden de corresponderende rekeningen gebruikt: Resultaat van het boekjaar voor belasting Code Opbrengsten uit Vlottende activa Code Andere financiële opbrengsten Code 752/9 + Kosten van schulden Code Andere financiële kosten Code 652/9

20 Ebitda Ebitda staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, waarbij niet-kaskosten zoals afschrijvingen en waardeverminderingen uit de resultatenrekening worden verwijderd. Resultaat van het boekjaar voor belasting Code Opbrengsten uit vlottende activa Code Andere financiële opbrengsten Code 752/9 + Kosten van schulden Code Andere financiële kosten Code 652/9 EBIT + Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Code Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen Code 631/4 + Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Code Terugname van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Code 760 Op basis van het verkort schema van de jaarrekening is het eveneens niet mogelijk om een correcte Ebitda berekening te maken. Aangezien er in de financiële wereld geen eenduidige definitie bestaat voor Ebit of Ebitda, moet je bij een interpretatie goed weten welke er werd gebruikt om correct te kunnen evalueren. Deze begrippen werden gelanceerd ten tijde dat internetbedrijven de verliezen opstapelden maar toch met positieve cijfers naar buiten wilden komen. Men kan dan inderdaad uitpakken met snelgroeiende EBIT en/of EBITDA, omdat er geen rekening wordt gehouden met rentekosten terwijl de onderneming per saldo verlies maakt. Ondernemingen kunnen hun EDITBA beïnvloeden door investeringen in gebouwen en machines al dan niet te kopen of te huren. In bepaalde sectoren kunnen onder de rubriek belastingen andere belastingen zitten dan louter winstbelastingen. Een sector kan bijvoorbeeld onderworpen zijn aan aanzienlijke milieuheffingen. Vennootschappen die actief zijn in water- of grindontginning moeten jaarlijks aanzienlijke heffingen betalen, deze zijn zeker relevant bij de resultatenberekening.

21 8.3 Vragenreeks 1. Geef een voorbeeld van een niet-kaskost.. 2. Op welke manier kan een goede cashflow toch een fout beeld geven van de gezondheid van de onderneming?. 3. Waarvoor staat ebitda? 4. Verklaar: " Schuldfinanciering kan ondanks de intresten een hefboom zijn om het rendement van het Eigen Vermogen te verhogen".. 5. Leg uit: Rentedekking. 6. Op welke manier maak je een onderverdeling tussen de activa bij de analyse van een balans?. 7. Geef 2 zaken die de brutomarge kunnen beïnvloeden..

22 Afstandsonderwijs = studeren op je eigen tempo Een thuisstudie volgen aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de meest flexibele manier om je erkend diploma te behalen. Met een thuiscursus start je namelijk wanneer het jou het beste uitkomt. Je studeert waar en wanneer je wil, en legt examen af wanneer jij er klaar voor bent. Erg handig als jouw leven meer is dan studeren alleen! Tijdens je studie kan je rekenen op de professionele begeleiding van een persoonlijke docent. Met de taken die je docent aan elk hoofdstuk heeft toegevoegd, oefen je jezelf in de praktijk, en bereid je je optimaal op het examen voor. Heb je vragen, of wil je je gemaakte oefeningen uit de cursus laten verbeteren? Dan stuur je je docent een mailtje via het online leerplatform (je krijgt een toegangscode bij inschrijving). In het inschrijvingsgeld is twaalf maanden begeleiding van je docent inbegrepen. Klaar met studeren? Dan leg je examen af op één van onze campussen in Antwerpen, Brussel, Gent of Hasselt. Je hebt vijf jaar de tijd om je examen af te leggen en je beslist zelf wanneer je dit wil doen. Dit kan bijvoorbeeld al na drie maanden, maar ook na een jaar; de keuze is aan jou! Geslaagd? Dan krijg je je diploma binnen de 14 dagen. Je kan hiermee meteen solliciteren als werknemer of als zelfstandige starten (mits je ook een attest bedrijfsbeheer hebt). Al onze diploma s zijn erkend en zijn een fikse meerwaarde op de arbeidsmarkt. Niet van de eerste keer geslaagd? Geen nood. Je kijk je examen in, en leert van je fouten. Vervolgens mag je gratis herexamen afleggen. Examen afleggen is trouwens nooit verplicht.

23 Zes ijzersterke redenen om te studeren aan het CVA 1. Je behaalt een erkend diploma Het Centrum Voor Afstandsonderwijs bezit het ISO certificaat. Dit is een onafhankelijk kwaliteitslabel dat elk jaar opnieuw, na een grondige audit, moet worden toegekend. Zowel ons cursusmateriaal als de docenten en de secretariaatswerking kregen en krijgen een positieve beoordeling. Dit is jouw beste garantie voor een kwaliteitsvolle en degelijke opleiding. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is door een groot aantal beroepsfederaties erkend. Je kan je met je diploma bij deze federaties aansluiten en genieten van allerlei voordelen. Bij werkgevers in verschillende sectoren heeft het diploma een grote troef bij je sollicitatie en biedt het je vaak werkzekerheid. Bovendien zijn onze diploma s internationaal erkend door de International Association of Professional Education (IAPE), die alle beroepsopleidingen wereldwijd registreert en accrediteert. De IAPE controleert en beoordeelt de kwaliteit van professioneel onderwijs van instellingen zoals universiteiten, hogescholen, publieke en private opleidingsverstrekkers, docenten en onderwijsinstellingen voor volwassenen. 2. Je kiest voor een praktijk- en jobgerichte opleiding Al onze opleidingen en cursussen worden ontwikkeld en geschreven door zelfstandige specialisten met jarenlange beroepservaring. Je gaat er meteen mee aan de slag. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we precies welke onderwerpen, extra uitleg of praktijkvoorbeelden het verschil maken. Hierdoor bereik je snel je doel: je carrière een boost geven of een nieuwe job vinden. Het contact tussen jou en je docent is maximaal door gebruik van ons online studentenplatform. Al je vragen zullen binnen de 48 uren worden beantwoord. Momenteel is er in het bedrijfsleven veel vraag naar goed opgeleide werknemers. Het diploma dat je behaalt is een internationaal erkend diploma. Deze cursus biedt daarom zeer goede perspectieven op de arbeidsmarkt en een groot voordeel tijdens je sollicitatie. Veel afgestudeerde studenten startten reeds hun eigen succesvolle zaak na het volgen van een opleiding bij het CVA. Wij zijn dan ook een echte ondernemersschool die startende

24 ondernemers met veel plezier begeleidt in hun eerste stappen naar een carrière als zelfstandig ondernemer. 3. Je kiest voor maximale flexibiliteit Thuisstudie is uiterst flexibel. Jij bepaalt zelf wanneer je studeert, hoe lang, en wanneer je examen aflegt. Je hebt je toekomst dus zélf in de hand! Ideaal als je je studie wil combineren met een job, kinderen of andere activiteiten. 4. Je weet zeker dat je de opleiding kiest die bij je past Nog vragen? Extra informatie nodig? Kom dan gewoon langs op onze secretariaten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt) voor een adviserend gesprek met één van onze professionele opleidingsconsulenten. Zij helpen jou met veel plezier bij het ontwikkelen van een studietraject dat volledig aan jouw eisen en wensen voldoet. Je kan er ook je volledige cursus inkijken! 5. Je kan boeiende stages lopen Het CVA helpt je carrière op weg! Heel wat studenten kiezen ervoor om tijdens hun opleiding stage te lopen, ook al is dat in de meeste gevallen geen verplichting. Je docent begeleidt je in jouw keuze van een stageplaats en jouw opleidingsconsulenten brengen de nodige papieren in orde. Een handige manier om praktijkervaring op te doen, waardevolle referenties te krijgen en connecties te leggen! 6. Dit aan een uiterst scherpe prijs! Wist je dat het CVA elk jaar meer dan studenten telt? Door die schaalgrootte kunnen we jouw cursus tegen een bijzonder scherpe prijs laten drukken en verzenden. Zonder in te boeten op de kwaliteit van het lesmateriaal. Het examen dat je aflegt op onze school is in je inschrijvingsgeld inbegrepen (inclusief herkansingen!). Geen verborgen kosten bij het CVA! Je kan mogelijk genieten van extra financiële voordelen bij je inschrijving, zoals de Ondernemerskorting voor startende ondernemers, korting indien meerdere familieleden dezelfde opleiding volgen, korting bij het volgen van een studietraject dat bestaat uit meerdere cursussen enz. Bel onze opleidingsconsulenten () tijdens je inschrijving om te weten voor welke korting jij in aanmerking komt.

25 Overtuigd? Start vandaag nog! Schrijf je snel en eenvoudig in: Wie studeert aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs heeft een streepje voor. Moderne werkgevers hechten veel belang aan permanente bijscholing en een praktijkgerichte kennis. Onze school bouwde in de loop der jaren op dit vlak een ijzersterke reputatie op. Alle diploma s die je behaalt via het Centrum Voor Afstandsonderwijs zijn erkend, en verhogen je kansen op de arbeidsmarkt. Jouw keuze gemaakt? Dan hoef je je alleen nog in te schrijven. Je hebt hiervoor 3 opties: 1. Je vult het inschrijvingsformulier in op 2. OF je mailt naar 3. OF je maakt gebruik van het inschrijvingsformulier op de volgende pagina (als je je rechtstreeks op één van onze locaties komt inschrijven). Je inschrijving is pas definitief nadat we ook je cursusgeld ontvangen. Het inschrijvingsgeld voor de cursus balanslezen bedraagt 199 en bevat de kostprijs van het cursusboek, de begeleiding van jouw docent en het (her)examen bij ons op school. Na ontvangst van je inschrijvingsgeld krijg je van ons een bevestigingsmail. Je krijgt je cursus dan binnen de week toegestuurd, zodat je meteen aan de slag kan! Veel succes!

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Arabisch

Proefhoofdstuk Arabisch Proefhoofdstuk Arabisch www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden.

Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden. Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Rok maken een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Basis boekhouden een succes! Beste

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Bedrijfsbeheer een succes! Beste

Nadere informatie

Maak van je opleiding Wellnessmarketing een succes!

Maak van je opleiding Wellnessmarketing een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Wellnessmarketing

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Neurolinguïstisch programmeren een succes!

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Management Assistant aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Management Assistant aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Management Assistant een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes!

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kinderpsychologie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes!

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dieetkok:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Wijnproeven aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Wijnproeven aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Wijnproeven een succes! Beste

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Maak van je opleiding Aromatherapie voor gevorderden een succes!

Maak van je opleiding Aromatherapie voor gevorderden een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Aromatherapie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes!

Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes! Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes!

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Ayurvedische

Nadere informatie

Maak van je opleiding Huidaandoeningen en nagelafwijkingen een succes!

Maak van je opleiding Huidaandoeningen en nagelafwijkingen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Huidaandoeningen

Nadere informatie

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes!

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Natuurlijke

Nadere informatie

Maak van je opleiding Afslankingsconsulent een succes!

Maak van je opleiding Afslankingsconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Afslankingsconsulent

Nadere informatie

Maak van je opleiding Yoga een succes!

Maak van je opleiding Yoga een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Yoga een succes!

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven.

Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven. Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai

Nadere informatie

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes!

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes!

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Praktische

Nadere informatie

Maak van je opleiding Meridiaan en vijf elementenleer een succes!

Maak van je opleiding Meridiaan en vijf elementenleer een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Meridiaan

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes!

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kleur en stijl

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportvoeding een succes!

Maak van je opleiding Sportvoeding een succes! Maak van je opleiding Sportvoeding een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert een succes!

Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes!

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes!

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Energetisch

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Allround fotografie aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Allround fotografie aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Allround fotografie een succes!

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Maak van je opleiding Stoelmassage een succes!

Maak van je opleiding Stoelmassage een succes! Maak van je opleiding Stoelmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Maak van je opleiding Aromatherapie een succes!

Maak van je opleiding Aromatherapie een succes! Maak van je opleiding Aromatherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportverzorger een succes!

Maak van je opleiding Sportverzorger een succes! Maak van je opleiding Sportverzorger een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Maak van je opleiding Visagie vervolmaking een succes!

Maak van je opleiding Visagie vervolmaking een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Visagie vervolmaking

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dagelijkse make-up voor de zakenvrouw een succes!

Maak van je opleiding Dagelijkse make-up voor de zakenvrouw een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dagelijkse

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportmassage een succes!

Maak van je opleiding Sportmassage een succes! Maak van je opleiding Sportmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kleermaker. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kleermaker. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kleermaker Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes!

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kleur en stijl

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Maak van je opleiding Hairextensions een succes!

Maak van je opleiding Hairextensions een succes! Maak van je opleiding Hairextensions een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage een succes!

Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Succescoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Succescoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Succescoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Maak van je opleiding Afslankingsmassage een succes!

Maak van je opleiding Afslankingsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Afslankingsmassage

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage een succes!

Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Maak van je opleiding Thaise massage een succes!

Maak van je opleiding Thaise massage een succes! Maak van je opleiding Thaise massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie