Technology scout: Live video van en naar mobiel Advies Proof of Concept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technology scout: Live video van en naar mobiel Advies Proof of Concept"

Transcriptie

1 Technology scout: Live video van en naar mobiel Advies Proof of Concept Versie 1.0 Datum 17 december 2008 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderzoek en advies Advies mobile devices Advies streaming omgeving Advies mobile live recording Uitwerking Proof of Concept Uitvoering Proof of Concept Testplan van Proof of Concept

3 1. Inleiding Dit is het advies aan SURFnet ten aanzien van de gekozen oplossingen en de te bestellen hard- en software voor het doen van de proof-of-concept van de Technology Scout. Het is belangrijk te weten dat het advies gebaseerd is op de informatie die op het moment van schrijven is verzameld (dit geldt voor de periode kwartaal ) en in de rapportage van de Technology Scout is verwerkt. In het advies worden zowel de verschillende te testen hard- en software behandeld en is tevens een testplan opgesteld op welke onderdelen getest dient te worden. Het is naar eigen inzicht van SURFnet in te zetten. 3

4 2. Onderzoek en advies Het onderzoek van de Technology Scout is naar tevredenheid afgerond. Vanuit het onderzoek wordt een advies gegeven welke oplossingen worden geadviseerd binnen het proof-of-concept te gebruiken. De onderzoeksgebieden van de Technology Scout hebben zich voornamelijk gebaseerd op een drietal kernpunten. Het eerste kernpunt betreft alle mobiele telefoons, smartphones, pda s, etc. waarop uiteindelijk de live videostreams getoond dienen te worden. Deze worden onder de noemer mobile devices geschaard. Het tweede kernpunt zijn de streaming servers, de encoding van de livestreams en de daadwerkelijke wijze van play-out op de mobile devices. Deze worden onder de noemer streaming omgeving geschaard. Het derde kernpunt betreft de opname van live video vanaf mobile devices en de streaming ervan naar het internet, bekend onder de noemer mobile live recording. Op basis van deze onderdelen zijn de oplossingen geselecteerd die voor de proof-ofconcept als basis kunnen dienen voor het daadwerkelijk testen van de onderzochte technologie. In de hieronder aangegeven adviezen worden deze oplossingen geadviseerd en toegelicht waarom deze oplossingen zijn gekozen. Naast het advies is ook een testplan opgezet op welke onderdelen dient te worden getest. 4

5 3. Advies mobile devices Bij het onderzoek van de mobile devices is rekening gehouden met de mobile devices die de afgelopen 2 jaar binnen Nederland op de markt zijn gekomen. Dit heeft geresulteerd in een kleine 300 relevante mobile devices. Om een goede dwarsdoorsnede van de markt na te bootsen worden de navolgende toestellen geadviseerd: Merk Type OS Nokia N95 8GB Symbian 9.2, S60 3rd Edition, Feature Pack 1 Nokia N96 Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 Samsung i900 OMNIA Windows Mobile 6.1 Professional HTC Touch HD Windows Mobile 6.1 Professional Sony Ericsson XPERIA X1 Windows Mobile 6.1 Professional Nokia E71 Symbian 9.2, S60 3rd Edition featurepack 1 LG ku990 viewty LG OS 2.3 Samsung SGH-G800 Symbian 9.2, S60 3rd Edition Blackberry 9000 bold Blackberry OS 4.6 T-Mobile MDA Touch Windows Mobile 6.0 Standard Deze selectie van mobile devices is gemaakt op basis van geschiktheid, maar ook op basis van diversiteit en populariteit. De geselecteerde mobile devices zijn populair in Nederland bij consumenten, maken gebruik van verschillende mobile operating systems, of onderling verschillende versies daarvan en zijn zoveel mogelijk van verschillende merken. SURFnet heeft te kennen gegeven slechts over aan aantal mobile devices te beschikken voor het doen van de proof-of-concept. Verdere uitwerking van het proof-ofconcept wordt dan ook hierop gebaseerd. SURFnet heeft aangegeven over de navolgende mobile devices te (kunnen) beschikken: Merk Type OS Nokia N96 Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 HTC Touch HD Windows Mobile 6.1 Professional HTC Touch Cruise Windows Mobile 6.0 Professional Apple iphone 3G Mac OS X Het advies is dan ook dat deze 4 mobile devices zullen dan ook door SURFnet worden gebruikt om te testen waarbij al kan worden geconcludeerd dat met de Apple IPhone 3G geen live streaming naar of van het mobile device mogelijk zal zijn. Indien meer 5

6 mobile devices te verkrijgen is het raadzaam deze alsnog mee te nemen in het proofof-concept. 6

7 4. Advies streaming omgeving Voorafgaand aan het onderzoek voor de streaming omgeving zijn een aantal vraagstukken neergelegd die belangrijk waren ten aanzien van het onderzoek en voor de uitvoer van de proof-of-concept. De mate van beantwoording van deze vraagstukken heeft geleid tot de keuze van de betreffende streaming omgeving die voor het proof-of-concept is geselecteerd daarbij in ogenschouwend nemend dat de betreffende oplossing wel inzetbaar dient te zijn binnen de huidige streaming omgeving van SURFnet. De volgende vraagstukken waren daarbij leidend: In hoeverre en in welke mate worden de binnen Nederland geldende mobile devices automatisch ondersteund door de streaming omgeving? In hoeverre ondersteund de streaming omgeving de mogelijkheid tot het aanbieden van live encoding die (naadloos) aansluit op de streaming ervan? In hoeverre en met welke moeite is de streaming omgeving schaalbaar in termen van live kanalen en streaming en in hoeverre is deze redundant uit te voeren? In hoeverre is betrouwbaarheid van de streaming omgeving gegarandeerd op korte en lange termijn en in hoeverre is het een bewezen oplossing? Wat is de prijs/kwaliteit verhouding van de streaming omgeving en in hoeverre is het licentiebeleid flexibel en passend? Op basis van bovenstaande vraagstukken kwam de oplossing van Vidiator met de Xenon TM Streamer en de Xenon TM Live Encoder als meest toepasbare oplossing naar voren. De betreffende oplossing voorziet in live streaming naar ca. 95% van alle beschikbare mobile devices, biedt naadloze aansluiting tussen live encoding en streaming aan, is relatief gemakkelijk te schalen en te voorzien van redundantie, is een oplossing met een grote trackrecord met een stabiele financiële moedermaatschappij en een uitgebreid supportnetwerk en heeft een flexibele vorm van licentie-afname. Het advies is dan ook om de Xenon TM oplossingen van Vidiator in combinatie met de aanwezige mobile devices te gaan testen in het proof-of-concept. 7

8 5. Advies mobile live recording Tijdens het onderzoek van mobile live recording werd al snel duidelijk dat er eigenlijk maar één oplossing was die zou kunnen worden getest binnen het proof-of-concept. Dit had vooral te maken met het feit dat andere oplossingen geen mogelijkheid boden deze binnen eigen netwerken te faciliteren, een zeer belangrijke eis vanuit SURFnet. De oplossing van Livecast (www.livecast.com) voldeed wel aan dit feit en zij waren ook bereid mee te werken aan het proof-of-concept. Het voorstel vanuit Livecast was evenwel dat zij zelf de installatie en beheer van de betreffende serveroplossing voor hun rekening te nemen gezien de complexiteit van de oplossing en bescherming van hun intellectueel eigendom. Het advies is dan ook om de oplossing van Livecast in combinatie met de aanwezige mobile devices te gaan testen in het proof-of-concept. 8

9 6. Uitwerking Proof of Concept Voor het advies van de proof-of-concept worden 2 oplossingen aangeraden als proofof-concept te gebruiken. De eerste oplossing betreft het streamen NAAR mobile devices en de tweede oplossing betreft het streamen VAN mobile devices. Hieronder zijn deze oplossingen kort beschreven. Streaming naar mobile devices De oplossing die de proof-of-concept voor het streamen naar mobile devices wordt aangeraden is die van Vidiator (www.vidiator.com). Het betreft hiervan een tweetal producten die voor de proof-of-concept van belang zijn. Te weten: Xenon TM Live Encoder Xenon TM Streamer Beide oplossingen zijn software-oplossingen waarvoor verschillende hardware kan worden ingezet. De encoder verzorgt de encoding van de live video. De live video vanuit camera of regie kan worden aangeleverd via een capturecard (bijv. een Viewcast Osprey) danwel worden opgehaald via het MMS-protocol van een windows media server als livestream die dan realtime wordt geencodeerd. Het is een overweging om windows media server ook op dezelfde hardware als de encoder server te draaien aangezien beide oplossingen op windows server 2003 draaien. Indien voor de windows media server oplossing wordt gekozen dient er dus wel een live stream bij de windows media server binnen te komen. De streamer verzorgt de uiteindelijke streaming naar de verschillende mobile devices en haalt de live kanalen op bij de encoder. De software draait op zowel solaris, linux als windows en heeft geen speciale eisen ten aanzien van de hardware. Er is een apart document met alle hard- en software specs van de verschillende oplossingen aanwezig. De (branded) software wordt gratis door Vidiator beschikbaar gesteld voor een periode van een maand, met daarbij gelimiteerde (best effort) support vanuit Vidiator. Naar verwachting worden de door SURFnet aangeleverde mobile devices ondersteund ten aanzien van de streaming naar de mobile devices op de Apple IPhone na. Totale kosten software/support t.b.v. Vidiator: Totale kosten hardware: 0,- euro Ter beoordeling SURFnet 9

10 Streaming van mobile devices De oplossing die de proof-of-concept voor het streamen van mobile devices wordt aangeraden is die van Livecast (www.livcast.com). Het betreft hiervan een tweetal producten die voor de proof-of-concept van belang zijn. Te weten: Livecast Client Livecast Server Beide oplossingen zijn software-oplossingen waarvoor verschillende hardware en/of mobile devices kan worden ingezet. De Livecast client verzorgt de opname en encoding van de live video op het mobile device. De live video wordt vanuit het mobile device automatisch afgeleverd bij de Livecast server die binnen de Livecast client is aangegeven. De Livecast client dient als applicatie te worden gedownload en geïnstalleerd op het betreffende mobile device. Naar verwachting worden de door SURFnet aangeleverde mobile devices ondersteund ten aanzien van de streaming van de mobile devices op de Apple IPhone na. De livestream wordt naar de Livecast server gestuurd die het lokaal kan opslaan als bestand en als stream doorstuurt naar alle gebruikers die online bekijken via de website of op andere mobile devices. De software draait op windows en heeft geen speciale eisen ten aanzien van de hardware. Output gebeurt in als een Windows Media of Quicktime livestream. Aan een Flashvideo livestream wordt momenteel gewerkt. De (branded) software wordt tegen betaling door Livecast beschikbaar gesteld voor de periode vande proof-of-concept, waarbij Livecast zorg draagt voor het installeren en beheren van de Livecast server en support levert ten aanzien van de installatie en gebruik van de Livecast client. Totale kosten software/support t.b.v. Livecast: Livecast Totale kosten hardware: In overleg tussen SURFnet en Ter beoordeling SURFnet Additioneel kan nog worden gekeken naar de mogelijkheden van de Livecast Pro Client, de software waarmee de Livecast client op desktops (windows & mac) kan worden gedraaid en een livestream kan worden opgezet m.b.v. aangesloten webcam of camera alsmede de Livecast Studio, een webbased tool voor regie van inkomende livestreams. Meer informatie hierover is te vinden op Koppelingen tussen Vidiator en Livecast 10

11 Een bijzondere bijkomstigheid is dat theoretisch het mogelijk zou moeten zijn om de software van Vidiator en Livecast aan elkaar te koppelen. Hiermee zou het theoretisch mogelijk moeten zijn om een live opname vanaf een mobile device te leveren via Livecast waarbij de livestream via de Xenon TM Live Encoder en de Xenon TM Streamer kan worden uitgeserveerd aan minimaal 95% van de mobile devices. Om dit te bewerkstelligen dient gebruikt te worden gemaakt van de mogelijkheid om de livestream vanuit de Xenon TM Live Encoder op te halen middels het mms-protocol van de Livecast server. Deze kan daarna weer worden uitgeserveerd via het gangbare proces. Er is aangeboden door Livecast/Vidiator om dit gezamenlijk op te pakken, mede gezien het feit dat de 2 hoofdkantoren van beide partijen in dezelfde stad gevestigd zijn. 11

12 7. Uitvoering Proof of Concept De uitvoering van de proof-of-concept ligt in handen van SURFnet waarbij advies gevraagd kan worden ten aanzien van de uitvoer ervan. Bij beide oplossingen is ervoor gekozen dat support rechtstreeks bij de betreffende leveranciers gevraagd kan worden wat de snelheid van werken bevorderd. Streaming naar mobile devices Qua hardware voor uitvoer voor de streaming NAAR mobile devices is het navolgende nodig voor uitvoer van de proof-of-concept: XENON TM STREAMER - hardware server conform requirements van de Xenon TM Streamer (zie 2.1 voor Linux, 2.2 voor Windows en 2.3 voor Solaris van het software/hardware requirements document van Vidiator) - operating system conform requirements van de Xenon TM Streamer (zie 2.1 voor Linux, 2.2 voor Windows en 2.3 voor Solaris van het software/hardware requirements document van Vidiator) - Xenon TM Streamer software XENON TM LIVE ENCODER - hardware server conform requirements van de Xenon TM Live Encoder (zie 6.x van het software/hardware requirements document van Vidiator) - operating system conform requirements van de Xenon TM Live Encoder (zie 6.x van het software/hardware requirements document van Vidiator) - Xenon TM Live Encoder software Indien gekozen wordt voor capturecard en camera dient de navolgende hardware ook nodig te zijn: - Viewcast Osprey of Bluefish capturecard, voor meer info zie 6.x van het software/hardware requirements document van Vidiator - Camera die aansluitbaar is aan de gekozen capturecard Indien gekozen wordt voor de windows streaming oplossing dient een wmv-livestream beschikbaar te zijn die opgehaald kan worden via MMS-protocol. Er wordt geen advies gegeven hoe de windows media server op te zetten. Vanzelfsprekend dienen de mobile devices aanwezig te zijn voor het testen van de livestreams. Streaming van mobile devices Qua hardware voor uitvoer voor de streaming VAN mobile devices is het navolgende nodig voor uitvoer van de proof-of-concept: 12

13 LIVECAST CLIENT - Mobile devices die worden ondersteund door Livecast, de volledige lijst hiervan is te vinden op - Livecast Client software 13

14 LIVECAST SERVER - hardware server conform requirements van Livecast, dit dient in overleg met Livecast te worden bepaald - operating system conform requirements van Livecast, dit dient in overleg met Livecast te worden bepaald - Livecast Server software 14

15 8. Testplan van Proof of Concept De uitvoering van de proof-of-concept ligt in handen van SURFnet waarbij gevraagd is een testplan op te stellen welke zaken dienen te worden getest. Hieronder zijn de betreffende oplossingen beschreven en welke zaken van belang zijn om te testen. Streaming naar mobile devices Voor uitvoer van de proof-of-concept voor de streaming NAAR mobile devices dient het navolgende te worden getest: XENON TM LIVE ENCODER Voor de live encoder is het van belang dat getest wordt of de video input goed omgezet in de betreffende livestreams en deze kunnen worden afgeleverd bij de streamer op een zodanig manier dat de mobile devices waarmee getest wordt deze livestreams krijgen te zien. Er wordt vanuit gegaan dat de live encoder wordt geïnstalleerd door een persoon met ervaring op het gebied van installatie van encoders en/of streaming servers en er wordt vanuit gegaan dat een installatiedocument door Vidiator wordt aangeleverd. De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Installatie van software Ervan uitgaande dat het operating system (goed) is geïnstalleerd op de gekozen hardware, dient de software van de Xenon Live Encoder op de betreffende server te worden geïnstalleerd. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de installatie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het installatieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Configuratie van de inputkanalen Na de installatie dienen de inputkanalen gedefinieerd te worden. Afhankelijk van de keuze tussen het aansluiten van fysieke hardware (dv-camera of andere videosource) of gebruik van de mogelijkheid om livestreams als input te gebruiken zal de configuratie anders zijn. Het strekt de aanbeveling om op beide onderdelen te testen. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de configuratie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 15

16 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het configuratieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Configuratie van de te ondersteunen mobile clients Na de configuratie van de inputkanalen dienen de verschillende mobile clients te worden gedefinieerd waar naartoe gestreamd moet worden, waarbij gekeken wordt naar hoe gemakkelijk de door SURFnet aangeleverde mobile clients (zie hoofdstuk 3) worden ondersteund dan wel dienen te worden geconfigureerd. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de configuratie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het configuratieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Configuratie en starten van de livestreams Na de configuratie van de mobile clients dienen de livestreams te worden gegenereerd op basis van de configuraties, waarbij gekeken wordt naar hoe gemakkelijk deze livestreams kunnen worden gestart nadat de mobile clients zijn gedefinieerd en het proces voor aflevering bij de streamer hieromtrent. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de configuratie en starten van de livestreams, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het configuratieproces en starten van de livestreams nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Monitoring van de livestreams Zodra het gehele encodingproces is afgerond en alle livestreams werken dien gekeken te worden of goed te zien is hoe het genereren van de livestreams functioneert d.m.v. de ingebouwde monitoringtools. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien het oproepen van de monitoring, in hoeverre is de getoonde informatie relevant (0 tot 10, waarbij 10 zeer relevant) en in hoeverre is de getoonde informatie inzichtelijk (0 tot 10, waarbij 10 meest inzichtelijk)? XENON TM STREAMER Voor de streamer is het van belang dat getest wordt of de live streams vanuit de live encoder goed worden opgevraagd en goed worden geserveerd aan alle requesting mobile devices. Er wordt vanuit gegaan dat de streamer wordt geïnstalleerd door een persoon met ervaring op het gebied van installatie van encoders en/of streaming 16

17 servers en er wordt vanuit gegaan dat een installatiedocument door Vidiator wordt aangeleverd. De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Installatie van software Ervan uitgaande dat het operating system (goed) is geïnstalleerd op de gekozen hardware, dient de software van de Xenon Streamer op de betreffende server te worden geïnstalleerd. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de installatie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het installatieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Configuratie van de encoded live streams Na de installatie dienen de encoded live streams gedefinieerd te worden. Deze live streams, die vanuit de Xenon Live Encoder komen dienen aangeroepen te worden zodat deze kunnen worden geserveerd aan requesting mobile devices. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de configuratie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het configuratieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Monitoring van de livestreams Zodra het gehele proces van koppeling is afgerond en alle livestreams werken dient gekeken te worden of goed te zien is hoe het binnenkomen en uitserveren van de livestreams functioneert d.m.v. de ingebouwde monitoringtools. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien het oproepen van de monitoring, in hoeverre is de getoonde informatie relevant (0 tot 10, waarbij 10 zeer relevant) en in hoeverre is de getoonde informatie inzichtelijk (0 tot 10, waarbij 10 meest inzichtelijk)? AFSPELEN VAN DE LIVE STREAMS Het afspelen van de livestreams dient door de mobile devices gedaan te worden. Door het aanroepen van de juiste publieke URL van de desbetreffende livestream vanaf de 17

18 Xenon Streamer kan worden getest of de livestream naar behoren op het desbetreffende mobile device wordt afgespeeld middels de gebruikte drager. Een belangrijk gegeven is dat in dit specifieke geval geen gebruik wordt gemaakt van een mobiele website of mobiele applicatie als ingang naar de specifieke livestream. Dit is normaliter in situaties wel het geval, maar is ten aanzien van de proof-of-concept niet specifiek benodigd. De navolgende mobile devices zullen gebruikt worden bij het afspelen: Merk Type OS Nokia N96 Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 HTC Touch HD Windows Mobile 6.1 Professional HTC Touch Cruise Windows Mobile 6.0 Professional Apple IPhone 3G Mac OS X De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Afspelen van de live streams Voor elk hierboven aangegeven mobile device dient de live stream te worden opgevraagd door het ingeven van de betreffende URL. Daarbij moet per mobile device gebruik worden gemaakt van alle aanwezige dragers (UMTS, HSPDA, Wi-Fi) voor het goed testen van de live streams. Evaluatievraag per mobile device/drager combinatie: Wat is de starttijd van de video na het starten van de benodigde player op het mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) en hoe soepel was de video en audio aanwezig (0 tot 10, waarbij 10 meest soepel)? Streaming vanaf mobile devices Voor uitvoer van de proof-of-concept voor de streaming VANAF mobile devices dient het navolgende te worden getest: LIVECAST SERVER Met betrekking tot de livecast server is het proof-of-concept zo ingericht dat er geen mogelijkheid wordt geboden om de livecast server zelf te installeren of beheren. Dit onderdeel wordt dan ook niet uitvoerig getest. Het is wel raadzaam om met Livecast om tafel te gaan over hoe het e.e.a. functioneerd en deze is opgeleverd voordat met de livecast clients wordt gestart met testen. 18

19 LIVECAST CLIENT Voor de livecast client is het van belang dat getest wordt of de betreffende applicatie kan worden geïnstalleerd en of het streamen naar de livecast server goed werkt. De livecast client is per telefoon geoptimaliseerd, waardoor met de beschikbare mobile devices slechts een indruk kan worden opgedaan. Een belangrijk gegeven is dat in dit specifieke geval geen gebruik wordt gemaakt van een mobiele website of bluetooth/infrarood voor het inladen van de mobiele applicatie. Dit is normaliter in situaties wel het geval, maar is ten aanzien van de proof-of-concept niet specifiek benodigd. De navolgende mobile devices zullen gebruikt worden bij het afspelen: Merk Type OS Nokia N96 Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 HTC Touch HD Windows Mobile 6.1 Professional HTC Touch Cruise Windows Mobile 6.0 Professional Apple IPhone 3G Mac OS X De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Installeren van de livecast client Voor elk hierboven aangegeven mobile device dient de livecast client te worden gedownload via internet, bluetooth of infrarood en worden geïnstalleerd. Evaluatievraag per mobile device: Hoe verging de installatie van de betreffende applicatie op het mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst) en hoe gemakkelijk was de betreffende applicatie te vinden op het betreffende mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst)? Gebruik van de livecast client Voor elk hierboven aangegeven mobile device dient de livecast client te worden opgestart en dient de live uitzending te worden gestart. Evaluatievraag per mobile device: Hoe verging het opstarten van de betreffende applicatie op het mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst) en hoe gemakkelijk was de livestream te publiceren (0 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst)? 19

20 AFSPELEN VAN DE LIVE STREAMS Het afspelen van de livestreams dient op een website te gebeuren dawel op de mobile devices gedaan te worden. De livecast server verzorgt hierin de streaming naar de website dan wel het mobile device. Er wordt voorgesteld om de standaard website van livecast te gebruiken Op de website dient gecheckt te worden met welke kwaliteit de live streams op de website beschikbaar komen. Daarnaast dienen de livestreams met andere mobile devices te worden bekeken door het gebruik van de juiste URL s. De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Afspelen van de live streams via mobile devices Voor elk hierboven aangegeven mobile device dient de live stream te worden opgevraagd door het ingeven van de betreffende URL. Daarbij moet per mobile device gebruik worden gemaakt van alle aanwezige dragers (UMTS, HSPDA, Wi-Fi) voor het goed testen van de live streams. Evaluatievraag per mobile device/drager combinatie: Wat is de starttijd van de video na het starten van de benodigde player op het mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) en hoe soepel was de video en audio aanwezig (0 tot 10, waarbij 10 meest soepel)? Afspelen van de live streams via de website In de website dient de live stream te worden opgevraagd van elk mobile devices dat uitzend door het afspelen van de juiste streams die binnen de website beschikbaar zijn. Evaluatievraag per mobile device/website combinatie: Wat is de starttijd van de video na het starten van de player op de website (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) en hoe soepel was de video en audio aanwezig (0 tot 10, waarbij 10 meest soepel)? 20

21 Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Netherlands. Meer informatie over deze licentie is te vinden op 21

Rapportage Live HD Streaming Video

Rapportage Live HD Streaming Video Rapportage Live HD Streaming Video Versie 1.0 Datum 31 december 2009 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Projectgegevens Project : SURFnet/Kennisnet Projectjaar : 2008 Programmalijn : Hoge kwaliteit video

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE:

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Geupdated op 122016 Beschikbare s Renaultsysteem, die niet volledig functioneel is en een veilige werking (automatische holdon, DTMF, betrouwbaarheid Bluetooth verbinding) mogelijk te maken. ACER Liquid

Nadere informatie

Technology Scout SURFnet Live streaming van en naar mobiel

Technology Scout SURFnet Live streaming van en naar mobiel Technology Scout SURFnet Live streaming van en naar mobiel Versie 1.0 Datum 11 december 2008 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave 1. Voorwoord...4 2. Inleiding...5 a) Beschrijving van het

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT. Scénic III 01/2012 Twingo II 03/2012 Wind 03/2012

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT. Scénic III 01/2012 Twingo II 03/2012 Wind 03/2012 BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT Getest bij een onafhankelijke organisatie (1) ) Legenda Beschikbaar - Niet beschikbaar Grijze lijnen: Geupdated op 1-2-2016

Nadere informatie

Rapportage Streaming Video naar Mobile Devices

Rapportage Streaming Video naar Mobile Devices Rapportage Streaming Video naar Mobile Devices Versie 1.0 Datum 31 december 2008 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Projectgegevens Project : SURFnet/Kennisnet Projectjaar : 2008 Programmalijn : Hoge

Nadere informatie

Prowise Pro Connect 2.0 Technische documentatie

Prowise Pro Connect 2.0 Technische documentatie Prowise Pro Connect 2.0 Technische documentatie 2012 Prowise Inhoudsopgave 3 Over Pro Connect 4 Gebruikte techniek voor Pro Connect 4 Pro Connect poorten 5 Automatische poort detectie 5 Flash Fallback

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE:

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT Getest bij een onafhankelijke organisatie (1) Legenda Beschikbaar - Niet beschikbaar Grijze lijnen: Geupdated op: 1-2-2016

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT. R-Plug&Radio R0-10 V2.0 (1 DIN + 2 DIN) Automatische overdracht

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT. R-Plug&Radio R0-10 V2.0 (1 DIN + 2 DIN) Automatische overdracht BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT Getest bij een onafhankelijke organisatie (1) Legenda Beschikbaar - Niet beschikbaar Grijze lijnen: Geupdated op 1-2-2016 De

Nadere informatie

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1 Project Project Owner : Basisvoorwaarden DDV : NPO Date : 3-6-2009 Version : 1.1 Status : Definitief Revision History Revision Date By Description 0.1 11-2-2005 Dylan van Rijsbergen 0.2 14-2-2005 Dylan

Nadere informatie

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Mobiel werken 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Inhoud: Definitie van Mobiel werken Wat heb je nodig om mobiel te werken? Historiek mobiele connecties Historiek van de toestellen Operating systems

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Informatievoorziening en Automatisering

Informatievoorziening en Automatisering Bijlage Raad in Beeld: toelichting op de voorgestelde scenario s Informatievoorziening en Automatisering Wat is nodig om de raadsvergaderingen live te streamen en op welke wijze kan het onderlinge debat

Nadere informatie

Informatievoorziening en Automatisering

Informatievoorziening en Automatisering Bijlage Raad in Beeld: toelichting op de voorgestelde scenario s Informatievoorziening en Automatisering Wat is nodig om de raadsvergaderingen live te streamen en op welke wijze kan het onderlinge debat

Nadere informatie

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie.

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie. Zarafa Exchange is een product waarbij u uw berichten, agenda, taken en contacten altijd ter beschikking stelt. Deel uw agenda met collega s, synchroniseer uw adresboek met uw smartphone of PDA en raadpleeg

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Paphos Group Risk & Security Mobile App Security Testing

Paphos Group Risk & Security Mobile App Security Testing Paphos Group Risk & Security Mobile App Security Testing Gert Huisman gert.huisman@paphosgroup.com Introductie 10 jaar werkzaam geweest voor Achmea als Software Engineer 3 jaar als Security Tester Security

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT. Master III 03/2012 Trafic II 03/2012 Twingo II 03/2012

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT. Master III 03/2012 Trafic II 03/2012 Twingo II 03/2012 Update 12102015 veilige werking (automatische holdon functie, toon generatie voor vocale servers, Bluetooth verbinding betrouwbaarheid) RPlug&Radio (R010 1DIN) Vocal server DTMF S500 CloudMobile 4.0.4

Nadere informatie

- - - 4.3.3 2011 88.11 - - 4.0.1 4.2.1 (8C148) 5

- - - 4.3.3 2011 88.11 - - 4.0.1 4.2.1 (8C148) 5 122016 koppeling voorwaarden tussen de telefoon en het Renaultsysteem, die niet volledig functioneel is en een veilige werking (automatische holdon functie, toon (R208) Simkaart geheugen ALCATEL S100 Liquid

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons Alcatel One Touch 997D Android 4.0.4 Audio is not heard reliably. Apple iphone 3G ios 4.2.1 Apple iphone 4 ios 6.0 Apple iphone 4S ios 6.0 (10A403) Apple iphone 5 ios 6.1 (10B143) Apple iphone 5 ios 6.0

Nadere informatie

(8C148) 5

(8C148) 5 (R208) ACER ALCATEL S100 Liquid E310 Liquid Mini 1.6 2010 Android 2.2.2 OneTouch Android 2.2.2 OT 806 iphone 4S 5.1.1 2013 91.12 iphone 1.0.2 (1C28) APPLE iphone 3G 2.0.1 (5B108) 2008 48,12 iphone 3GS

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen client

iprova Suite Systeemeisen client iprova Suite Systeemeisen client Hardware Aanbevolen configuratie: Pentium IV 1 Ghz of beter, min. 512 MB RAM, min. 200 MB vrije schijfruimte In alle gevallen moet worden voldaan aan de minimum systeemeisen

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE:

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: 122016 Beschikbare s Renaultsysteem, die niet volledig functioneel is en een veilige werking (automatische holdon, DTMF, betrouwbaarheid Bluetooth verbinding) mogelijk te maken. Bluetooth satellite navigation

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins

Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins Inleiding Met het RTV AudioDownload Tool kan ieder uur het laatste nieuwsbulletin worden gedownload en beschikbaar worden gesteld voor de omroep automatisering

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server iprova Suite 4.7 Systeemeisen server Hardware Dualcore Pentium IV 2 Ghz of beter met 4GB RAM; 100 Mbit netwerkverbinding of sneller; 1 GB vrije ruimte voor programmabestanden van iprova; min. 10 GB capaciteit

Nadere informatie

Driver installatie en configuratie.

Driver installatie en configuratie. Een publicatie van Canon Nederland N.V. Driver installatie en configuratie. Betreft: ir-adv C20XX(i) ir-adv C70XX(i) ir-adv 40XX(i) Nummer : gi_2012_0018_00 ir-adv C22XX(i) ir-adv C72XX(i) ir-adv 60XX(i)

Nadere informatie

De video is klaar, wat nu?

De video is klaar, wat nu? De video is klaar, wat nu? Nadat uw videoclip is geproduceerd zijn er meer mogelijkheden voor publicatie, dan louter uw eigen website of een externe website. Natuurlijk u kunt de clip op YouTube en Google

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: Lijst van geteste telefoons en aanbevolen door RENAULT telefoon zelf; maar de koppeling voorwaarden tussen de telefoon en de Renaultsysteem, die niet volledig functioneel is en een veilige werking (automatische holdon functie, toon generatie voor vocale servers,

Nadere informatie

Uitzenden Multichannel Audio Concert Zender Surround Radio

Uitzenden Multichannel Audio Concert Zender Surround Radio Uitzenden Multichannel Audio Concert Zender Surround Radio Systeemvoorstel Projectnummer: AV000xxx Auteur: Daren Ford Datum: 3-7-2008 Versie: 0.1 Status: Final 1. Inleiding NPO wenst de playout van de

Nadere informatie

Technisch ontwerp. GLR Serious Request 2015 / Grafisch Lyceum Rotterdam

Technisch ontwerp. GLR Serious Request 2015 / Grafisch Lyceum Rotterdam Technisch ontwerp GLR Serious Request 2015 / Grafisch Lyceum Rotterdam Daniël van der Tang Mark van Dam Bas van Zonneveld 77109@glr.nl 63322@glr.nl 69022@glr.nl Inleiding Het Grafisch Lyceum zal net als

Nadere informatie

NOKIA LUMIA 800 PIMP YOUR PHONE! GRATIS. 1 e 9 maanden 39,95 19,98 /mnd. i.c.m. 2-jarig Smart Plus 300 (300 min /sms + onbeperkt internet * )

NOKIA LUMIA 800 PIMP YOUR PHONE! GRATIS. 1 e 9 maanden 39,95 19,98 /mnd. i.c.m. 2-jarig Smart Plus 300 (300 min /sms + onbeperkt internet * ) NOKIA LUMIA 800 Smart Plus 300 (300 min /sms + onbeperkt internet ) 1 e 9 maanden 39,95 19,98 /mnd 1 e 12 maanden gratis, daarna 4,95 per maand. PIMP YOUR PHONE! ontwerp gratis je eigen skin De beste samsung

Nadere informatie

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room Inhoud Inleiding... 3 Systeem eisen... 3 Ondersteunde servers... 3 Software (Server)... 3 Client specificaties... 3 Schermresolutie... 3 Algemeen iprotect:... 4 Lay-out... 4 Menu s structuur... 4 Vervallen

Nadere informatie

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS V.0 Arnoud van Wijk arnoud@greengiraffe.nl INTRODUCTIE INTERNET EISEN

Nadere informatie

Technology Scout Afgeschermde Live Streaming

Technology Scout Afgeschermde Live Streaming Technology Scout Afgeschermde Live Streaming Versie 1.2 Datum 3 februari 2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 Opzet proof of concept... 5 User stories... 5 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Technische Referentie - V&A TSD-QA89 (2011/11)

Technische Referentie - V&A TSD-QA89 (2011/11) Technische Referentie - V&A TSD-QA89 (2011/11) 1. V: Hoe kan ik de 3D functie op de Asrock Vision 3D en ION3D systemen aanzetten? A: Verschillende monitor/tv/media/afspeel software zullen verschillende

Nadere informatie

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Stap 1. Voorbereidingen Als eerste sluit de CDU aan op de computer waar ook de ProsimCDU module is geïnstalleerd. De volgende aansluitingen dienen gemaakt te worden:

Nadere informatie

CTI Installatie & Configuratie

CTI Installatie & Configuratie CTI Installatie & Configuratie Nimava Group BV Huis ter Heideweg 20 3705 LZ Zeist Inhoudsopgave InhoudsopgaveOfficeServLink (O.S.L.)... 1 OfficeServLink (O.S.L.)... 2 Wat is de OfficeServLink?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Installatie uitleg van de update van DK7

Installatie uitleg van de update van DK7 Installatie uitleg van de update van DK7 U kunt uw versie van DesignaKnit updaten via http://www.designaknit.nl. Figuur 1 1. Als u de muis aanwijzer boven DK7 update plaatst, kun u zien wat de laatste

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Handleiding Logcom 1.3

Handleiding Logcom 1.3 Handleiding Logcom 1.3 Dit document beschrijft de werking van het programma Logcom op een Windows 7 SP1, Windows 8.1 update 1 en Windows 10 machine. Windows 8 (zonder.1) wordt niet ondersteund. Windows

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

PC95DOV/IR-IP Neptune IP series cam

PC95DOV/IR-IP Neptune IP series cam Neptune IP series cam 1/2.8 3.0M CMOS FULL HD vandaalbestendige vaste IP domecamera met geïntegreerde IR verlichting 3 megapixel camera met Sony Exmor CMOS Varifocal lens 4.5 tot 10mm Mechanische dag/nacht

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING

ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING STAP 1 Het installatieproces dat beschreven staat in deze handleiding, kan op zowel Android als Apple ios apparaten toegepast worden. Voor Android apparaten opent u

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Informatievoorziening en Automatisering

Informatievoorziening en Automatisering Informatievoorziening en Automatisering Bijlage Raad in Beeld: toelichting op de voorgestelde scenario s (inclusief aanvulling m.b.t. audiotranscriptie n.a.v. amendement d.d. 10 mei 2016 op het raadsvoorstel

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

4.01.2 De computer, software

4.01.2 De computer, software 4.01.2 De computer, software Voor de werking van en met een computer zijn 3 dingen nodig 1. De computer zelf (hardware) 2. Programma's (software) 3. Randapparatuur(hardware) Opmerking vooraf In deze les

Nadere informatie

Installeren besturingssysteem

Installeren besturingssysteem Datum 15-10-2015 Naam HAN Versie 1.0. Status Definitief Inhoudsopgave 1. 8 Installeren besturingssysteem... 3 1.1. 1 Inlezen CMDB lijst in Topdesk... 5 1.2. 2 Inlezen CMDB lijst t.b.v. AD... 6 1.3. 3 Koppelen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

PODCAST SNELLE-STARTGIDS Welkom bij de snelstartgids van BEHRINGER PODCAST

PODCAST SNELLE-STARTGIDS Welkom bij de snelstartgids van BEHRINGER PODCAST Welkom bij de snelstartgids van BEHRINGER PODCAST Dank u voor de aankoop van een van onze podcast-geschikte producten. Deze gelikte bundel hardware en software zorgt ervoor dat je op creatieve wijze professioneel

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE:

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: telefoon zelf; maar de koppeling voorwaarden tussen de telefoon en het Renaultsysteem, die niet volledig functioneel is en een veilige werking (automatische holdon functie, toon generatie voor vocale servers,

Nadere informatie

Mobile Device Manager Handleiding voor ios

Mobile Device Manager Handleiding voor ios Mobile Device Manager Handleiding voor ios Inhoud 1 Welkom bij Mobile Device Manager 3 1.1 Introductie tot de installatie 3 2 Uitrollen van een ios apparaat 4 2.1 Connectie maken met de server 5 2.2 Downloaden

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

BLUETOOTH TECHNOLOGIE:

BLUETOOTH TECHNOLOGIE: 122016 Beschikbare s Renaultsysteem, die niet volledig functioneel is en een veilige werking (automatische holdon, DTMF, betrouwbaarheid Bluetooth verbinding) mogelijk te maken. I ACER Liquid Android 1.6

Nadere informatie

Linux Server Back-up Online

Linux Server Back-up Online Linux Server Back-up Online Installatie handleiding voor Back-up Online Linux Server Back-up Online - Linux Versie 1.0, d.d. 04-11-2011 1 Belangrijke informatie alvorens te beginnen met de installatie

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

- - - - - - - 9300 Curve. - 9360 Curve. - 9360 Curve. - - - 9700 Bold. - 9780 Bold. - 9810 Torch. - 9810 Torch. - 9860 Torch.

- - - - - - - 9300 Curve. - 9360 Curve. - 9360 Curve. - - - 9700 Bold. - 9780 Bold. - 9810 Torch. - 9810 Torch. - 9860 Torch. BLUETOOTH: Lijst van geteste telefoons Getest bij een onafhankelijke organisatie MEDIA NAV Dacia Duster 04/ Versies kunnen verschillen (vraag uw Renault Dealer voor meer informatie) Dacia Lodgy 04/ Telefoons

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding Personal Edition Verkorte handleiding Vodafone Pocket Connect MB.PC.BR.0609.01 Auteursrechten Oktober 2006 Vodafone Libertel N.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn Videorapporten gebruiken Overzicht Met videorapporten kunnen gebruikers videobeelden bekijken en systeemgebeurtenissen continu monitoren. Met de videorapportfunctie van Paxton10 kunnen live en reeds gearchiveerde

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 DSLSTL Handleiding Copyright 2008 Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 1 Versie beheer...3 2 Algemene omschrijving DSLSTL...4 3 Gebruik achter een router en/of firewall...5 4 Installeren van de software...6

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Installatie instructies. UBplus. Voor Linux / Samba. 12-sep-11. Datum: Ref erentie: Versie: 1.1

Installatie instructies. UBplus. Voor Linux / Samba. 12-sep-11. Datum: Ref erentie: Versie: 1.1 Installatie instructies UBplus Voor Linux / Samba Datum: Ref erentie: Versie: 1.1 12-sep-11 Introductie UBplus wordt op dit moment vaak geïnstalleerd op Windows servers (2003/2008). Via een terminal server

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Specialist in de testdiscipline

Specialist in de testdiscipline Specialist in de testdiscipline P R E V I E W T R A I N I N G C O U R S E M O B I L E T E S T I N G W W W. T E S T W O R K. N L R O S M A L E N, N A J A A R 2 0 1 3 1 Agenda 1. D O E L P R E S E N T A

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Mac Installatiehandleiding Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert.

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie