Technology scout: Live video van en naar mobiel Advies Proof of Concept

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technology scout: Live video van en naar mobiel Advies Proof of Concept"

Transcriptie

1 Technology scout: Live video van en naar mobiel Advies Proof of Concept Versie 1.0 Datum 17 december 2008 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderzoek en advies Advies mobile devices Advies streaming omgeving Advies mobile live recording Uitwerking Proof of Concept Uitvoering Proof of Concept Testplan van Proof of Concept

3 1. Inleiding Dit is het advies aan SURFnet ten aanzien van de gekozen oplossingen en de te bestellen hard- en software voor het doen van de proof-of-concept van de Technology Scout. Het is belangrijk te weten dat het advies gebaseerd is op de informatie die op het moment van schrijven is verzameld (dit geldt voor de periode kwartaal ) en in de rapportage van de Technology Scout is verwerkt. In het advies worden zowel de verschillende te testen hard- en software behandeld en is tevens een testplan opgesteld op welke onderdelen getest dient te worden. Het is naar eigen inzicht van SURFnet in te zetten. 3

4 2. Onderzoek en advies Het onderzoek van de Technology Scout is naar tevredenheid afgerond. Vanuit het onderzoek wordt een advies gegeven welke oplossingen worden geadviseerd binnen het proof-of-concept te gebruiken. De onderzoeksgebieden van de Technology Scout hebben zich voornamelijk gebaseerd op een drietal kernpunten. Het eerste kernpunt betreft alle mobiele telefoons, smartphones, pda s, etc. waarop uiteindelijk de live videostreams getoond dienen te worden. Deze worden onder de noemer mobile devices geschaard. Het tweede kernpunt zijn de streaming servers, de encoding van de livestreams en de daadwerkelijke wijze van play-out op de mobile devices. Deze worden onder de noemer streaming omgeving geschaard. Het derde kernpunt betreft de opname van live video vanaf mobile devices en de streaming ervan naar het internet, bekend onder de noemer mobile live recording. Op basis van deze onderdelen zijn de oplossingen geselecteerd die voor de proof-ofconcept als basis kunnen dienen voor het daadwerkelijk testen van de onderzochte technologie. In de hieronder aangegeven adviezen worden deze oplossingen geadviseerd en toegelicht waarom deze oplossingen zijn gekozen. Naast het advies is ook een testplan opgezet op welke onderdelen dient te worden getest. 4

5 3. Advies mobile devices Bij het onderzoek van de mobile devices is rekening gehouden met de mobile devices die de afgelopen 2 jaar binnen Nederland op de markt zijn gekomen. Dit heeft geresulteerd in een kleine 300 relevante mobile devices. Om een goede dwarsdoorsnede van de markt na te bootsen worden de navolgende toestellen geadviseerd: Merk Type OS Nokia N95 8GB Symbian 9.2, S60 3rd Edition, Feature Pack 1 Nokia N96 Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 Samsung i900 OMNIA Windows Mobile 6.1 Professional HTC Touch HD Windows Mobile 6.1 Professional Sony Ericsson XPERIA X1 Windows Mobile 6.1 Professional Nokia E71 Symbian 9.2, S60 3rd Edition featurepack 1 LG ku990 viewty LG OS 2.3 Samsung SGH-G800 Symbian 9.2, S60 3rd Edition Blackberry 9000 bold Blackberry OS 4.6 T-Mobile MDA Touch Windows Mobile 6.0 Standard Deze selectie van mobile devices is gemaakt op basis van geschiktheid, maar ook op basis van diversiteit en populariteit. De geselecteerde mobile devices zijn populair in Nederland bij consumenten, maken gebruik van verschillende mobile operating systems, of onderling verschillende versies daarvan en zijn zoveel mogelijk van verschillende merken. SURFnet heeft te kennen gegeven slechts over aan aantal mobile devices te beschikken voor het doen van de proof-of-concept. Verdere uitwerking van het proof-ofconcept wordt dan ook hierop gebaseerd. SURFnet heeft aangegeven over de navolgende mobile devices te (kunnen) beschikken: Merk Type OS Nokia N96 Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 HTC Touch HD Windows Mobile 6.1 Professional HTC Touch Cruise Windows Mobile 6.0 Professional Apple iphone 3G Mac OS X Het advies is dan ook dat deze 4 mobile devices zullen dan ook door SURFnet worden gebruikt om te testen waarbij al kan worden geconcludeerd dat met de Apple IPhone 3G geen live streaming naar of van het mobile device mogelijk zal zijn. Indien meer 5

6 mobile devices te verkrijgen is het raadzaam deze alsnog mee te nemen in het proofof-concept. 6

7 4. Advies streaming omgeving Voorafgaand aan het onderzoek voor de streaming omgeving zijn een aantal vraagstukken neergelegd die belangrijk waren ten aanzien van het onderzoek en voor de uitvoer van de proof-of-concept. De mate van beantwoording van deze vraagstukken heeft geleid tot de keuze van de betreffende streaming omgeving die voor het proof-of-concept is geselecteerd daarbij in ogenschouwend nemend dat de betreffende oplossing wel inzetbaar dient te zijn binnen de huidige streaming omgeving van SURFnet. De volgende vraagstukken waren daarbij leidend: In hoeverre en in welke mate worden de binnen Nederland geldende mobile devices automatisch ondersteund door de streaming omgeving? In hoeverre ondersteund de streaming omgeving de mogelijkheid tot het aanbieden van live encoding die (naadloos) aansluit op de streaming ervan? In hoeverre en met welke moeite is de streaming omgeving schaalbaar in termen van live kanalen en streaming en in hoeverre is deze redundant uit te voeren? In hoeverre is betrouwbaarheid van de streaming omgeving gegarandeerd op korte en lange termijn en in hoeverre is het een bewezen oplossing? Wat is de prijs/kwaliteit verhouding van de streaming omgeving en in hoeverre is het licentiebeleid flexibel en passend? Op basis van bovenstaande vraagstukken kwam de oplossing van Vidiator met de Xenon TM Streamer en de Xenon TM Live Encoder als meest toepasbare oplossing naar voren. De betreffende oplossing voorziet in live streaming naar ca. 95% van alle beschikbare mobile devices, biedt naadloze aansluiting tussen live encoding en streaming aan, is relatief gemakkelijk te schalen en te voorzien van redundantie, is een oplossing met een grote trackrecord met een stabiele financiële moedermaatschappij en een uitgebreid supportnetwerk en heeft een flexibele vorm van licentie-afname. Het advies is dan ook om de Xenon TM oplossingen van Vidiator in combinatie met de aanwezige mobile devices te gaan testen in het proof-of-concept. 7

8 5. Advies mobile live recording Tijdens het onderzoek van mobile live recording werd al snel duidelijk dat er eigenlijk maar één oplossing was die zou kunnen worden getest binnen het proof-of-concept. Dit had vooral te maken met het feit dat andere oplossingen geen mogelijkheid boden deze binnen eigen netwerken te faciliteren, een zeer belangrijke eis vanuit SURFnet. De oplossing van Livecast (www.livecast.com) voldeed wel aan dit feit en zij waren ook bereid mee te werken aan het proof-of-concept. Het voorstel vanuit Livecast was evenwel dat zij zelf de installatie en beheer van de betreffende serveroplossing voor hun rekening te nemen gezien de complexiteit van de oplossing en bescherming van hun intellectueel eigendom. Het advies is dan ook om de oplossing van Livecast in combinatie met de aanwezige mobile devices te gaan testen in het proof-of-concept. 8

9 6. Uitwerking Proof of Concept Voor het advies van de proof-of-concept worden 2 oplossingen aangeraden als proofof-concept te gebruiken. De eerste oplossing betreft het streamen NAAR mobile devices en de tweede oplossing betreft het streamen VAN mobile devices. Hieronder zijn deze oplossingen kort beschreven. Streaming naar mobile devices De oplossing die de proof-of-concept voor het streamen naar mobile devices wordt aangeraden is die van Vidiator (www.vidiator.com). Het betreft hiervan een tweetal producten die voor de proof-of-concept van belang zijn. Te weten: Xenon TM Live Encoder Xenon TM Streamer Beide oplossingen zijn software-oplossingen waarvoor verschillende hardware kan worden ingezet. De encoder verzorgt de encoding van de live video. De live video vanuit camera of regie kan worden aangeleverd via een capturecard (bijv. een Viewcast Osprey) danwel worden opgehaald via het MMS-protocol van een windows media server als livestream die dan realtime wordt geencodeerd. Het is een overweging om windows media server ook op dezelfde hardware als de encoder server te draaien aangezien beide oplossingen op windows server 2003 draaien. Indien voor de windows media server oplossing wordt gekozen dient er dus wel een live stream bij de windows media server binnen te komen. De streamer verzorgt de uiteindelijke streaming naar de verschillende mobile devices en haalt de live kanalen op bij de encoder. De software draait op zowel solaris, linux als windows en heeft geen speciale eisen ten aanzien van de hardware. Er is een apart document met alle hard- en software specs van de verschillende oplossingen aanwezig. De (branded) software wordt gratis door Vidiator beschikbaar gesteld voor een periode van een maand, met daarbij gelimiteerde (best effort) support vanuit Vidiator. Naar verwachting worden de door SURFnet aangeleverde mobile devices ondersteund ten aanzien van de streaming naar de mobile devices op de Apple IPhone na. Totale kosten software/support t.b.v. Vidiator: Totale kosten hardware: 0,- euro Ter beoordeling SURFnet 9

10 Streaming van mobile devices De oplossing die de proof-of-concept voor het streamen van mobile devices wordt aangeraden is die van Livecast (www.livcast.com). Het betreft hiervan een tweetal producten die voor de proof-of-concept van belang zijn. Te weten: Livecast Client Livecast Server Beide oplossingen zijn software-oplossingen waarvoor verschillende hardware en/of mobile devices kan worden ingezet. De Livecast client verzorgt de opname en encoding van de live video op het mobile device. De live video wordt vanuit het mobile device automatisch afgeleverd bij de Livecast server die binnen de Livecast client is aangegeven. De Livecast client dient als applicatie te worden gedownload en geïnstalleerd op het betreffende mobile device. Naar verwachting worden de door SURFnet aangeleverde mobile devices ondersteund ten aanzien van de streaming van de mobile devices op de Apple IPhone na. De livestream wordt naar de Livecast server gestuurd die het lokaal kan opslaan als bestand en als stream doorstuurt naar alle gebruikers die online bekijken via de website of op andere mobile devices. De software draait op windows en heeft geen speciale eisen ten aanzien van de hardware. Output gebeurt in als een Windows Media of Quicktime livestream. Aan een Flashvideo livestream wordt momenteel gewerkt. De (branded) software wordt tegen betaling door Livecast beschikbaar gesteld voor de periode vande proof-of-concept, waarbij Livecast zorg draagt voor het installeren en beheren van de Livecast server en support levert ten aanzien van de installatie en gebruik van de Livecast client. Totale kosten software/support t.b.v. Livecast: Livecast Totale kosten hardware: In overleg tussen SURFnet en Ter beoordeling SURFnet Additioneel kan nog worden gekeken naar de mogelijkheden van de Livecast Pro Client, de software waarmee de Livecast client op desktops (windows & mac) kan worden gedraaid en een livestream kan worden opgezet m.b.v. aangesloten webcam of camera alsmede de Livecast Studio, een webbased tool voor regie van inkomende livestreams. Meer informatie hierover is te vinden op Koppelingen tussen Vidiator en Livecast 10

11 Een bijzondere bijkomstigheid is dat theoretisch het mogelijk zou moeten zijn om de software van Vidiator en Livecast aan elkaar te koppelen. Hiermee zou het theoretisch mogelijk moeten zijn om een live opname vanaf een mobile device te leveren via Livecast waarbij de livestream via de Xenon TM Live Encoder en de Xenon TM Streamer kan worden uitgeserveerd aan minimaal 95% van de mobile devices. Om dit te bewerkstelligen dient gebruikt te worden gemaakt van de mogelijkheid om de livestream vanuit de Xenon TM Live Encoder op te halen middels het mms-protocol van de Livecast server. Deze kan daarna weer worden uitgeserveerd via het gangbare proces. Er is aangeboden door Livecast/Vidiator om dit gezamenlijk op te pakken, mede gezien het feit dat de 2 hoofdkantoren van beide partijen in dezelfde stad gevestigd zijn. 11

12 7. Uitvoering Proof of Concept De uitvoering van de proof-of-concept ligt in handen van SURFnet waarbij advies gevraagd kan worden ten aanzien van de uitvoer ervan. Bij beide oplossingen is ervoor gekozen dat support rechtstreeks bij de betreffende leveranciers gevraagd kan worden wat de snelheid van werken bevorderd. Streaming naar mobile devices Qua hardware voor uitvoer voor de streaming NAAR mobile devices is het navolgende nodig voor uitvoer van de proof-of-concept: XENON TM STREAMER - hardware server conform requirements van de Xenon TM Streamer (zie 2.1 voor Linux, 2.2 voor Windows en 2.3 voor Solaris van het software/hardware requirements document van Vidiator) - operating system conform requirements van de Xenon TM Streamer (zie 2.1 voor Linux, 2.2 voor Windows en 2.3 voor Solaris van het software/hardware requirements document van Vidiator) - Xenon TM Streamer software XENON TM LIVE ENCODER - hardware server conform requirements van de Xenon TM Live Encoder (zie 6.x van het software/hardware requirements document van Vidiator) - operating system conform requirements van de Xenon TM Live Encoder (zie 6.x van het software/hardware requirements document van Vidiator) - Xenon TM Live Encoder software Indien gekozen wordt voor capturecard en camera dient de navolgende hardware ook nodig te zijn: - Viewcast Osprey of Bluefish capturecard, voor meer info zie 6.x van het software/hardware requirements document van Vidiator - Camera die aansluitbaar is aan de gekozen capturecard Indien gekozen wordt voor de windows streaming oplossing dient een wmv-livestream beschikbaar te zijn die opgehaald kan worden via MMS-protocol. Er wordt geen advies gegeven hoe de windows media server op te zetten. Vanzelfsprekend dienen de mobile devices aanwezig te zijn voor het testen van de livestreams. Streaming van mobile devices Qua hardware voor uitvoer voor de streaming VAN mobile devices is het navolgende nodig voor uitvoer van de proof-of-concept: 12

13 LIVECAST CLIENT - Mobile devices die worden ondersteund door Livecast, de volledige lijst hiervan is te vinden op - Livecast Client software 13

14 LIVECAST SERVER - hardware server conform requirements van Livecast, dit dient in overleg met Livecast te worden bepaald - operating system conform requirements van Livecast, dit dient in overleg met Livecast te worden bepaald - Livecast Server software 14

15 8. Testplan van Proof of Concept De uitvoering van de proof-of-concept ligt in handen van SURFnet waarbij gevraagd is een testplan op te stellen welke zaken dienen te worden getest. Hieronder zijn de betreffende oplossingen beschreven en welke zaken van belang zijn om te testen. Streaming naar mobile devices Voor uitvoer van de proof-of-concept voor de streaming NAAR mobile devices dient het navolgende te worden getest: XENON TM LIVE ENCODER Voor de live encoder is het van belang dat getest wordt of de video input goed omgezet in de betreffende livestreams en deze kunnen worden afgeleverd bij de streamer op een zodanig manier dat de mobile devices waarmee getest wordt deze livestreams krijgen te zien. Er wordt vanuit gegaan dat de live encoder wordt geïnstalleerd door een persoon met ervaring op het gebied van installatie van encoders en/of streaming servers en er wordt vanuit gegaan dat een installatiedocument door Vidiator wordt aangeleverd. De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Installatie van software Ervan uitgaande dat het operating system (goed) is geïnstalleerd op de gekozen hardware, dient de software van de Xenon Live Encoder op de betreffende server te worden geïnstalleerd. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de installatie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het installatieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Configuratie van de inputkanalen Na de installatie dienen de inputkanalen gedefinieerd te worden. Afhankelijk van de keuze tussen het aansluiten van fysieke hardware (dv-camera of andere videosource) of gebruik van de mogelijkheid om livestreams als input te gebruiken zal de configuratie anders zijn. Het strekt de aanbeveling om op beide onderdelen te testen. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de configuratie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 15

16 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het configuratieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Configuratie van de te ondersteunen mobile clients Na de configuratie van de inputkanalen dienen de verschillende mobile clients te worden gedefinieerd waar naartoe gestreamd moet worden, waarbij gekeken wordt naar hoe gemakkelijk de door SURFnet aangeleverde mobile clients (zie hoofdstuk 3) worden ondersteund dan wel dienen te worden geconfigureerd. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de configuratie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het configuratieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Configuratie en starten van de livestreams Na de configuratie van de mobile clients dienen de livestreams te worden gegenereerd op basis van de configuraties, waarbij gekeken wordt naar hoe gemakkelijk deze livestreams kunnen worden gestart nadat de mobile clients zijn gedefinieerd en het proces voor aflevering bij de streamer hieromtrent. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de configuratie en starten van de livestreams, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het configuratieproces en starten van de livestreams nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Monitoring van de livestreams Zodra het gehele encodingproces is afgerond en alle livestreams werken dien gekeken te worden of goed te zien is hoe het genereren van de livestreams functioneert d.m.v. de ingebouwde monitoringtools. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien het oproepen van de monitoring, in hoeverre is de getoonde informatie relevant (0 tot 10, waarbij 10 zeer relevant) en in hoeverre is de getoonde informatie inzichtelijk (0 tot 10, waarbij 10 meest inzichtelijk)? XENON TM STREAMER Voor de streamer is het van belang dat getest wordt of de live streams vanuit de live encoder goed worden opgevraagd en goed worden geserveerd aan alle requesting mobile devices. Er wordt vanuit gegaan dat de streamer wordt geïnstalleerd door een persoon met ervaring op het gebied van installatie van encoders en/of streaming 16

17 servers en er wordt vanuit gegaan dat een installatiedocument door Vidiator wordt aangeleverd. De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Installatie van software Ervan uitgaande dat het operating system (goed) is geïnstalleerd op de gekozen hardware, dient de software van de Xenon Streamer op de betreffende server te worden geïnstalleerd. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de installatie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het installatieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Configuratie van de encoded live streams Na de installatie dienen de encoded live streams gedefinieerd te worden. Deze live streams, die vanuit de Xenon Live Encoder komen dienen aangeroepen te worden zodat deze kunnen worden geserveerd aan requesting mobile devices. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien van de configuratie, in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van wizards (0 tot 10, waarbij 10 alleen wizards) en hoeveel manuele handelingen waren er tijdens het configuratieproces nodig (0 tot 10, waarbij 10 het meest)? Monitoring van de livestreams Zodra het gehele proces van koppeling is afgerond en alle livestreams werken dient gekeken te worden of goed te zien is hoe het binnenkomen en uitserveren van de livestreams functioneert d.m.v. de ingebouwde monitoringtools. Evaluatievraag: Wat is de moeilijkheidsgraad (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) ten aanzien het oproepen van de monitoring, in hoeverre is de getoonde informatie relevant (0 tot 10, waarbij 10 zeer relevant) en in hoeverre is de getoonde informatie inzichtelijk (0 tot 10, waarbij 10 meest inzichtelijk)? AFSPELEN VAN DE LIVE STREAMS Het afspelen van de livestreams dient door de mobile devices gedaan te worden. Door het aanroepen van de juiste publieke URL van de desbetreffende livestream vanaf de 17

18 Xenon Streamer kan worden getest of de livestream naar behoren op het desbetreffende mobile device wordt afgespeeld middels de gebruikte drager. Een belangrijk gegeven is dat in dit specifieke geval geen gebruik wordt gemaakt van een mobiele website of mobiele applicatie als ingang naar de specifieke livestream. Dit is normaliter in situaties wel het geval, maar is ten aanzien van de proof-of-concept niet specifiek benodigd. De navolgende mobile devices zullen gebruikt worden bij het afspelen: Merk Type OS Nokia N96 Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 HTC Touch HD Windows Mobile 6.1 Professional HTC Touch Cruise Windows Mobile 6.0 Professional Apple IPhone 3G Mac OS X De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Afspelen van de live streams Voor elk hierboven aangegeven mobile device dient de live stream te worden opgevraagd door het ingeven van de betreffende URL. Daarbij moet per mobile device gebruik worden gemaakt van alle aanwezige dragers (UMTS, HSPDA, Wi-Fi) voor het goed testen van de live streams. Evaluatievraag per mobile device/drager combinatie: Wat is de starttijd van de video na het starten van de benodigde player op het mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) en hoe soepel was de video en audio aanwezig (0 tot 10, waarbij 10 meest soepel)? Streaming vanaf mobile devices Voor uitvoer van de proof-of-concept voor de streaming VANAF mobile devices dient het navolgende te worden getest: LIVECAST SERVER Met betrekking tot de livecast server is het proof-of-concept zo ingericht dat er geen mogelijkheid wordt geboden om de livecast server zelf te installeren of beheren. Dit onderdeel wordt dan ook niet uitvoerig getest. Het is wel raadzaam om met Livecast om tafel te gaan over hoe het e.e.a. functioneerd en deze is opgeleverd voordat met de livecast clients wordt gestart met testen. 18

19 LIVECAST CLIENT Voor de livecast client is het van belang dat getest wordt of de betreffende applicatie kan worden geïnstalleerd en of het streamen naar de livecast server goed werkt. De livecast client is per telefoon geoptimaliseerd, waardoor met de beschikbare mobile devices slechts een indruk kan worden opgedaan. Een belangrijk gegeven is dat in dit specifieke geval geen gebruik wordt gemaakt van een mobiele website of bluetooth/infrarood voor het inladen van de mobiele applicatie. Dit is normaliter in situaties wel het geval, maar is ten aanzien van de proof-of-concept niet specifiek benodigd. De navolgende mobile devices zullen gebruikt worden bij het afspelen: Merk Type OS Nokia N96 Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 HTC Touch HD Windows Mobile 6.1 Professional HTC Touch Cruise Windows Mobile 6.0 Professional Apple IPhone 3G Mac OS X De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Installeren van de livecast client Voor elk hierboven aangegeven mobile device dient de livecast client te worden gedownload via internet, bluetooth of infrarood en worden geïnstalleerd. Evaluatievraag per mobile device: Hoe verging de installatie van de betreffende applicatie op het mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst) en hoe gemakkelijk was de betreffende applicatie te vinden op het betreffende mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst)? Gebruik van de livecast client Voor elk hierboven aangegeven mobile device dient de livecast client te worden opgestart en dient de live uitzending te worden gestart. Evaluatievraag per mobile device: Hoe verging het opstarten van de betreffende applicatie op het mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst) en hoe gemakkelijk was de livestream te publiceren (0 tot 10, waarbij 10 het makkelijkst)? 19

20 AFSPELEN VAN DE LIVE STREAMS Het afspelen van de livestreams dient op een website te gebeuren dawel op de mobile devices gedaan te worden. De livecast server verzorgt hierin de streaming naar de website dan wel het mobile device. Er wordt voorgesteld om de standaard website van livecast te gebruiken Op de website dient gecheckt te worden met welke kwaliteit de live streams op de website beschikbaar komen. Daarnaast dienen de livestreams met andere mobile devices te worden bekeken door het gebruik van de juiste URL s. De navolgende acties dienen hiervoor genomen te worden: Afspelen van de live streams via mobile devices Voor elk hierboven aangegeven mobile device dient de live stream te worden opgevraagd door het ingeven van de betreffende URL. Daarbij moet per mobile device gebruik worden gemaakt van alle aanwezige dragers (UMTS, HSPDA, Wi-Fi) voor het goed testen van de live streams. Evaluatievraag per mobile device/drager combinatie: Wat is de starttijd van de video na het starten van de benodigde player op het mobile device (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) en hoe soepel was de video en audio aanwezig (0 tot 10, waarbij 10 meest soepel)? Afspelen van de live streams via de website In de website dient de live stream te worden opgevraagd van elk mobile devices dat uitzend door het afspelen van de juiste streams die binnen de website beschikbaar zijn. Evaluatievraag per mobile device/website combinatie: Wat is de starttijd van de video na het starten van de player op de website (0 tot 10, waarbij 10 het moeilijkst) en hoe soepel was de video en audio aanwezig (0 tot 10, waarbij 10 meest soepel)? 20

21 Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Netherlands. Meer informatie over deze licentie is te vinden op 21

Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

Mobiele video voor bedrijfscommunicatie Mobiele video voor bedrijfscommunicatie Omar Niamut, Anton Havekes, Caroline van der Weerdt, Victor Klos TNO Informatie- en Communicatietechnologie, November 2009 Introductie Met de hoge penetratie van

Nadere informatie

HTML 5 App. Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet. 20 december 2012 Versie 0.91

HTML 5 App. Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet. 20 december 2012 Versie 0.91 Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet 20 december 2012 Versie 0.91 Contents Inleiding... 4 Wat is HTML 5... 4 Wat is er mogelijk met HTML 5?... 5 HTML 5 handige links... 8 Part 1: HTML 5 Apps...

Nadere informatie

D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S

D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S - Gebruik van Streaming Media op de FCJ - Wat ging er vooraf In het kader van het HUtenderproject DLWO 2.0 is in 2008 geëxperimenteerd met het registreren en distribueren

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag)

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Digitaal Bewegend Beeld Deel 1: (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Projecttitel: Digitaal Bewegend beeld: van beleid tot praktijk Projectcode: ICT2004-7 Faculteit: Letteren Projectperiode: sept 2004 oktober

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Do The Math. Technische universiteit Delft. Bacheloreindproject. Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480

Do The Math. Technische universiteit Delft. Bacheloreindproject. Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480 Technische universiteit Delft Bacheloreindproject Do The Math Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480 dhr. ir. L.J. Metz dhr. ir. D. S. van der Meer dhr. H.G. Gross 19 maart 2013

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden Servicecatalogus VUW Werkplekdienstverlening Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden April 2007 Documentbeheer Document Versie Datum Aangepast Status Auteur(s)

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE Student : Teun Ingels Studentnummer: 1527670 Cursus: Afstudeerstage Scriptie TEET-VMBACHEX-11 Datum: 13-03-2012 Festivalinfo mobiele applicatie 2 van 65 FESTIVALINFO MOBIELE

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

FlashReader Tekstextractie uit Flashwebsites en beeldmateriaal van het internet

FlashReader Tekstextractie uit Flashwebsites en beeldmateriaal van het internet TNO-rapport FlashReader Tekstextractie uit Flashwebsites en beeldmateriaal van het internet Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31

Nadere informatie

Systeemeisen Inventive 2015

Systeemeisen Inventive 2015 Systeemeisen Inventive 2015 Inhoudsopgave Inventive 2 Transactieserver (TCBS) 7 Uitwerking systeemeisen 2 TAPI Server 8 De serverconfiguratie (4D Server) 3 De netwerkinfrastructuur 8 De werkstations (4D

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie EINDRAPPORTAGE Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie Auteurs Dr. Marieke Spreeuwenberg Drs. Yan Ping Man Ir. Ger

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies Widgets. Datum 2 april 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies Widgets. Datum 2 april 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies Widgets Datum 2 april 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies Widgets Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag forumstandaardisatie@logius.nl

Nadere informatie