SLA 2014 ENOVIA ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLA 2014 ENOVIA ondersteuning"

Transcriptie

1 auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld)

2 Inhoud 1. Inleiding Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting SLA componenten ALC (Annual License Charge): recht op software onderhoud Basis SLA Uitbreidingen op de basis SLA Periodieke technische audit Analyse Klantspecifieke 3D CAD structuren Opbouw en instandhouding van een schaduw inrichting bij infostrait Support ter plaatse en/of kleine uitbreidingen op het systeem Activiteiten buiten dit contract Systemen en applicaties binnen en buiten dit contract Ondersteund binnen Basis SLA Niet ondersteund binnen Basis SLA Investering Basis SLA abonnement Verplichte additionele strippenkaart Betaling Duur, beëindiging & wijziging van de SLA Ondertekening Bijlage 1: beschikbaarheid, responsetijden en contactpersonen Bijlage 2: infostrait voorwaarden... 17

3 Service Level Agreement Ondergetekenden: infostrait Services bv, hierna te noemen de Leverancier of infostrait in deze vertegenwoordigd door: naam : functie : Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) en <XYZ>, hierna te noemen "de Klant" of de Opdrachtgever, in deze vertegenwoordigd door: naam : functie : <straat> <postcode plaats> <land> (de Klant en infostrait hierna ook aan te duiden als Partij of Partijen ) 1

4 1. Inleiding Dit document betreft de Service Level Agreement (SLA) tussen de Klant en infostrait. In het SLA worden afspraken gemaakt over de ondersteuning van infostrait van de ENOVIA installatie bij de Klant. 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting Indien de exacte status van de te ondersteunen configuratie nog niet of nog niet volledig bekend is bij infostrait, dan zal eerst een analyse door infostrait dienen te worden uitgevoerd, voordat de onderhavige SLA actief kan worden. De hiermee gemoeide kosten worden op voorhand geoffreerd door infostrait en dienen op voorhand door de Klant te worden geaccordeerd. infostrait geeft op basis van de uitkomsten van de analyse aan welk migratieplan dient en/of andere maatregelen dienen te worden uitgevoerd om de SLA te kunnen activeren, alsmede wat de daarbij behorende kosten zijn. 2

5 2. SLA componenten infostrait werkt met de volgende drie standaard componenten voor de ondersteuning van ENOVIA implementaties: 1. ALC (Annual License Charge): recht op software onderhoud (dit is een contract met Dassault Systèmes, de producent en leverancier van de ENOVIA softwarelicenties). De SLA met infostrait: 2. Basis SLA 3. Strippenkaart 2.1 ALC (Annual License Charge): recht op software onderhoud Voor alle software licenties die infostrait namens Dassault Systèmes aan de Klant levert of heeft geleverd, worden initiële licentiekosten (PLC) en jaarlijkse licentiekosten (ALC) berekend. Er zijn twee versies van het Annual License Charge (ALC) contract: - SECURE - ADVANTAGE infostrait gaat er vanuit dat een SECURE contract met Dassault Systèmes is afgesloten. De hoofdlijnen van het Annual License Charge (ALC) contract zijn: Het ALC contract is een contract tussen de leverancier Dassault Systèmes en de Klant. Voor de producten van Dassault Systemes draagt infostrait zorg voor het afsluiten van het ALC contract tussen de Klant en Dassault Systèmes, evenals voor de facturering aan de Klant. ALC omvat het recht op onderhoud van de software (updates, bug fixes). Klanten met een ALC contract hebben toegang tot de Knowledge base van Dassault Systèmes. Klanten met een ALC contract kunnen via infostrait of indien gemachtigd rechtstreeks issues indienen in het support systeem van Dassault Systèmes. ALC voorziet in het verhelpen van bugs, d.w.z. het herstellen van systeemfouten door de broncode aan te passen. Dit geldt alleen voor versies die door de leverancier ondersteund worden. In de regel wordt een versie circa 32 maanden na de eerste release ondersteund. De kosten van een ALC contract worden jaarlijks verrekend op basis van aparte afspraken, die buiten deze SLA vallen. De exacte voorwaarden staan in de zogenaamde End User License Agreement (EULA) van Dassault Systèmes. Deze EULA is bindend en schept rechten en verplichtingen. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de betreffende EULA van Dassault Systèmes en anderzijds een of meer bepalingen van de onderhavige SLA, prevaleert het bepaalde in de EULA. 3

6 Een exemplaar van (laatste) versie van de EULA van Dassault Systèmes is te downladen op de website van Dassault Systèmes en wordt op aanvraag toegezonden. Een geldig ALC-contract met Dassault Systèmes is een verplichte voorwaarde voor het (kunnen) afsluiten van een SLA contract met infostrait.. Het ALC contract omvat uitdrukkelijk NIET de Basis SLA en Strippenkaart, een en ander zoals hieronder omschreven in paragrafen 2.2 en Basis SLA Deze vorm van 2 e lijns ondersteuning is een contract tussen de Klant en infostrait. Dit contract is aanvullend op het ALC contract tussen de Klant en Dassault Systèmes. infostrait gaat bij de verdere bepalingen uit van het SECURE ALC contract. De dienstverlening binnen de Basis SLA omvat de volgende vier onderdelen: A. Indienen van support calls Via het SECURE ALC contract is geregeld dat de partner (i.c. infostrait) namens de Klant calls indient bij Dassault Systèmes. De aanvullende dienstverlening door infostrait bestaat uit de volgende onderdelen: Ondersteuning van de Klant bij het completeren van de melding in de vorm van bijvoorbeeld te reproduceren scenario s. Afhandeling van de verdere melding met Dassault Systèmes en rapportage aan de Klant. B. Helpdesk ondersteuning De helpdesk is het centrale aanmeldpunt van infostrait voor het beantwoorden van vragen zoals deze worden ingediend door geselecteerde en bij naam bekende medewerkers van de Klant. De eerste 30 minuten dienstverlening is gratis. Indien de helpdeskwerkzaamheden langer dan 30 minuten bedragen, dan volgt de volgende procedure: infostrait meldt aan de Klant dat deze werkzaamheden langer duren dan 30 minuten. infostrait verstrekt een omschrijving en tijdschatting van de verwachte werkzaamheden en legt deze voor aan de Klant. Na goedkeuring door de Klant worden de helpdeskwerkzaamheden door infostrait gestart. Zodra bekend is dat er een overschrijding van de geschatte tijdsinspanning dreigt (en altijd voor de daadwerkelijke overschrijving) neemt infostrait contact op met de Klant om afspraken te maken voor verdere verrekening. Verrekening van deze werkzaamheden vindt achteraf plaats. De daadwerkelijke inspanning wordt verrekenend d.m.v. de strippenkaart (zie paragraaf 3.2). In Bijlage 1 staat een nadere uitleg over de te volgen procedure, responsetijden, etc. 4

7 C. Ondersteuning op afstand Een snelle en efficiënte ondersteuning wordt verkregen door beheer op afstand (zogenaamde remote support ). Voor zowel infostrait als de Klant betekent dit een win-win situatie door een meer efficiënte en effectieve ondersteuning. Tijdens een remote support sessie wordt vanuit infostrait een verbinding gemaakt met de infrastructuur van de Klant. Hiervoor zijn er twee opties beschikbaar: Inrichten van een VPN verbinding met de infrastructuur van de Klant. Bij deze optie krijgt infostrait een inlog account op het netwerk van de Klant en kan daar systemen overnemen. Deze optie heeft de voorkeur van infostrait vanwege de flexibiliteit en mogelijkheden voor support. Deze optie blijkt in de praktijk niet altijd haalbaar (vanwege onderliggende technologie zoals routers e.d.). In dit geval zal niet voor deze optie gekozen worden. Soms staat ook de bedrijfspolicy van de Klant deze optie niet toe. Overname van een systeem van de Klant door het overnemen van schermen op het systeem van de Klant. In deze optie moet de Klant bij iedere inlog sessie de toegang bevestigen. infostrait maakt hiervoor gebruik van GoToMeeting (www.gotomeeting.com), maar als de Klant de voorkeur heeft voor het gebruik van een andere oplossing, dan is dat uiteraard bespreekbaar. D. Pro-actieve licentie vernieuwing De ENOVIA V6 of ENOVIA SmarTeam licentie is door de klant eeuwigdurend aangeschaft. Om potentieel misbruik tegen te gaan, geeft Dassault Systèmes de fysieke licentie-bestanden voor een periode van twee (2) jaar uit. Na deze twee (2) jaar kan de klant zelf nieuwe licentie bestanden aanvragen. Binnen de SLA afspraken houdt infostrait voor de kant in de gaten wanneer deze licentiebestanden verlopen, en verzorgt deze aanvraag tijdig voor de klant. 2.3 Uitbreidingen op de basis SLA Op aanvraag van de Klant kunnen specifieke toevoegingen worden gedaan aan de Basis SLA. In de volgende subparagrafen staan enkele veel voorkomende toevoegingen Periodieke technische audit Zijn de backups bij de klant goed geregeld? Wanneer is de laatste keer dat er een restore test is gedaan? Is de security die initieel ingesteld is nog intact of is er door een wijziging in systeem beheer per ongeluk teveel open gezet? Hoe zit het met de performance van het systeem vergeleken met een jaar geleden? Kan men nog vooruit met de huidige schijfruimte, of is de groei van bestanden dermate groot dat extra storage zou moeten worden aangeschaft? Dit soort vragen kunnen met een periodieke technische audit beantwoord worden. infostrait heeft daarbij een checklist van onderdelen die standaard worden meegenomen.deze lijst kan in overleg met de klant worden uitgebreid of juist beperkt worden. De benodigde tijd voor de audit + verslaglegging wordt tegen standaard uurtarief in rekening gebracht. Als de klant system monitoring van infostrait gebruikt, zullen die gegevens meegenomen worden in de audit. De frequentie van de technische audit wordt met de klant afgestemd 5

8 standaard raadt infostrait 1x per jaar aan. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt het strippenkaart principe uit paragraaf 3.2 gevolgd Analyse Klantspecifieke 3D CAD structuren De consultants van infostrait hebben zeer ruime ervaring met het leveren van ondersteuning ten aanzien van issues met het beheer van 3D CAD bestanden in ENOVIA. Beheer van 3D CAD bestanden met ENOVIA heeft enkele specifieke aandachtspunten die vaak leiden tot langdurige helpdesk calls. Richtlijn is dat calls uit deze categorie tot vaak (en minimaal) 4 uur duren. De complexiteit bij deze categorie van meldingen wordt veroorzaakt door enkele specifieke kenmerken: Een beheerde CAD structuur kan uit vele honderden onderdelen bestaan, ieder met een eigen gedrag. Alle onderdelen zijn met database relaties met elkaar verbonden. Eén onderdeel kan vele relaties met andere onderdelen hebben. In ENOVIA staan allerlei instellingen die het gedrag van een onderdeel beïnvloeden, al dan niet in context met andere onderdelen. Ditzelfde geldt voor instellingen in het 3D CAD pakket zelf. In CAD bestanden zelf zijn er ook nog vele relaties die in de individuele samenstellingen en tekeningen bewaard worden. De bovenstaande kenmerken zorgen ervoor dat de hoeveelheid te analyseren gegevens en instellingen groot is. Analyse van een issue is daarom vaak tijdrovend en lastig. De ervaring leert dat klantspecifieke meldingen mbt 3D CAD en ENOVIA veel uitzoektijd vragen. De eerste indicatie van een call kan pas vaak na 2 uur gegeven worden. De Klant dient te rekenen op minimaal 4 uur voor een call uit deze categorie. Na een succesvolle analyse van een call wordt aangegeven wat de oorzaak is van het issue en, indien mogelijk, een oplossingspad (andere instellingen en mogelijk een andere werkwijze). Het advies van Klanten met complexe 3D CAD /PLM omgevingen is om per jaar minimaal 4 dagen ondersteuning te reserveren voor het oplossen van issues Opbouw en instandhouding van een schaduw inrichting bij infostrait Opbouw en instandhouding van een schaduwomgeving bij infostrait blijkt een extra succesfactor voor een goede ondersteuning. Door deze schaduwomgeving zijn infostrait specialisten in staat om een issue grondig te analyseren in een geheel afgeschermde omgeving. Daarnaast biedt deze schaduwomgeving de mogelijkheid om met meerdere specialisten, op ieder gewenst moment, een issue te bespreken. Grote software bedrijven (zoals Dassault Systèmes zelf) werken ook met deze vorm van ondersteuning. Uiteraard worden alle gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. 6

9 2.3.4 Support ter plaatse en/of kleine uitbreidingen op het systeem Deze vorm van ondersteuning bestaat uit de uitvoering van kleinere supportactiviteiten volgens een aanpak en specificatie die vooraf door de Klant en infostrait zijn overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: Kleine uitbreidingen/aanpassingen op het systeem Support on site Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt het strippenkaart principe uit paragraaf 3.2 gevolgd: Voor uitvoering levert infostrait een korte beschrijving van de activiteiten. Bij strippenkaart activiteiten is een bevestigende van de Klant voldoende om de activiteiten te starten. Het uitdrukkelijk advies van infostrait is om vóóraf dagen voor strippenkaart activiteiten te reserveren, zodat voortgang en capaciteit gewaarborgd zijn. Deze dagen kunnen tot één week van te voren worden afgezegd. 2.4 Activiteiten buiten dit contract De navolgende activiteiten vallen in ieder geval buiten het onderhavige SLA contract: Upgrades Grotere uitbreidingen/aanpassingen op het systeem Functionele ondersteuning Ondersteuning van technische infrastructuur bij de Klant Pro-actieve advisering van meerwaarde van nieuwe versies voor een klantspecifieke situatie Voor bovengenoemde onderwerpen zijn aparte (SLA) afspraken mogelijk. 2.5 Systemen en applicaties binnen en buiten dit contract Hieronder staat een gespecificeerd overzicht van de systeem-onderdelen die binnen en buiten de ondersteuning van het Basis SLA vallen Ondersteund binnen Basis SLA Uitsluitend de volgende onderdelen worden door infostrait ondersteund: ENOVIA onderdelen: 1. Client applicatie (Windows en Web client) 2. User Interface (Windows en Web client) 3. Client tools (Windows en Web client) 4. Connectie met database client software 5. Server applicaties 6. Door infostrait verzorgd klantspecifiek maatwerk, inclusief het geaccepteerde maatwerk van derden Niet ondersteund binnen Basis SLA Ten minste de navolgende zaken worden expliciet niet ondersteund door infostrait, tenzij nader overeengekomen in een aparte SLA: 7

10 1. Netwerk infrastructuur, inclusief connectie tussen Server(s) en Clients 2. Hardware 3. Database systeem 4. Database performance 5. Backups van databases, servers en eventuele clients 6. CAD/Office applicaties 7. Operating systemen 8. Applicaties van derden (niet infostrait of Dassault Systèmes), zoals Crystal Reports 8

11 3. Investering De Basis SLA kent twee aspecten: een vaste investering gebaseerd op de software bij de Klant en een variabel deel voor te verlenen support. 3.1 Basis SLA abonnement De vaste kosten van de Basis SLA zijn gebaseerd op het aantal ENOVIA licenties bij de Klant. Verder geldt een (niet-bespreekbare) classificatie, waarbij door infostrait wordt bepaald welke additionele componenten toegepast worden. Omschrijving Bedrag Toegepast bedrag Initieel jaarlijks bedrag 1.010, ,-- Additioneel: Maatwerk 505,-- Additioneel: instandhouden schaduwomgeving 505,-- Additioneel: CAD/Office integratie(s) 505,-- Additioneel: Multisite 505,-- Totaal 3.2 Verplichte additionele strippenkaart De ondersteuning zoals gespecificeerd in hoofdstuk 2 wordt geleverd en gefactureerd volgens een verplicht additioneel strippenkaart systeem. Het strippenkaart systeem wordt gehanteerd bij: Support activiteiten die de tijdslimiet van 30 minuten overschrijden. Kleine uitbreidingen/aanpassingen op het systeem. Support on site. Hiervoor geldt de navolgende procedure: a. Voorafgaand aan de ondertekening van de SLA overeenkomst wordt door de Klant en infostrait bepaald hoeveel dagen support op de strippenkaart verrekend kunnen worden. Richtlijn is 8-12 dagen, eventueel te vermeerderen met dagen als gevolg van uitbreidingen op de Basis SLA (paragraaf 2.3). b. De Klant maakt een inkooporder aan voor de strippenkaart zodat eventuele support activiteiten op deze inkooporder geschreven kunnen worden. c. De contactpersoon bij de Klant is gerechtigd toestemming te verlenen aan de medewerker van infostrait om zijn uren op deze inkooporder te boeken als een support call de tijdslimiet van 30 minuten overschrijdt. d. infostrait handelt de call verder af volgens het bepaalde in lid B van par e. De daadwerkelijk geboekte uren worden maandelijks achteraf gerapporteerd en gefactureerd. 3.3 Betaling Betaling van vaste kosten (de Basis SLA) dient vóór ingang van het contractjaar - en daarom uiterlijk op 1 januari van enig contractjaar - plaats te vinden. Na het sluiten van de onderhavige SLA zal de Klant hiervoor van infostrait een factuur ontvangen. Facturatie van de variabele kosten zal maandelijks achteraf plaatsvinden op basis van de werkelijk gemaakte kosten in de verstreken maand. 9

12 4. Duur, beëindiging & wijziging van de SLA Deze SLA wordt steeds aangegaan voor de contractperiode van een kalenderjaar en loopt derhalve van 1 januari tot en met 31 december van enig kalenderjaar. Indien deze SLA wordt aangegaan in de loop van enig kalenderjaar, zal de eerste contractperiode van deze SLA lopen tot aan 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin deze SLA is aangegaan. De SLA wordt aan het eind van elke contractperiode automatisch verlengd met een nieuwe contractperiode van een kalenderjaar, behoudens opzegging door de Klant of infostrait. Opzegging van de SLA kan zowel in zijn geheel als per onderdeel (i.e. uitbreiding op de SLA) plaatsvinden. Opzegging van deze SLA of een gedeelte daarvan dient door de Klant uiterlijk een maand vóór het verlopen van een contractperiode derhalve uiterlijk vóór 1 december van enig kalenderjaar - schriftelijk aan infostrait te worden gemeld. Opzegging door infostrait dient uiterlijk vóór 1 oktober van enig kalenderjaar plaats te vinden. Indien het ALC contract met Dassault Systèmes door de Klant wordt opgezegd of wordt beëindigd door Dassault Systèmes, wordt de Basis SLA eveneens automatisch op dezelfde datum als de einddatum ALC beëindigd. infostrait is gerechtigd tot het factureren van alle geleverde diensten tot die datum. Infostrait is niet verplicht tot terugbetaling van de vaste kosten van de Basis SLA. infostrait is te allen tijde gerechtigd deze SLA geheel of gedeeltelijk te wijzigingen, aan te passen en/of aan te vullen. infostrait zal hiervan met terughoudendheid gebruik van maken, doch onder meer technische wijzigingen, nieuwe functionaliteiten of door Dassault Systèmes gewijzigde voorwaarden kunnen daartoe noodzaken. infostrait zal zodanige wijzigingen schriftelijk aankondigen. De betreffende wijzigingen worden niet eerder van kracht dan nadat tenminste een kalendermaand is verstreken nadat genoemde aankondiging is verzonden. Indien de Klant de voorgenomen wijzigingen niet acceptabel acht, is de Klant gerechtigd om binnen een maand na ontvangst van de voorgenomen wijziging het gedeelte van de SLA waarop de wijziging betrekking heeft op te zeggen. De Klant heeft in zodanig geval geen recht op vergoeding van schade of kosten, met uitzondering van een pro rata restitutie van reeds betaalde bedragen terzake waarvoor nog geen diensten of wederprestatie zijn/is verricht. Het in de voorgaande alinea is eveneens van toepassing op door infostrait voorgenomen prijs- of tariefswijzigingen, evenwel met dien verstande dat indien prijzen of tarieven worden verhoogd met een in de branche gebruikelijke index of correctie, de Klant niet tot opzegging gerechtigd is. infostrait zal maximaal eens per jaar, zulks met ingang van 1 januari van enig kalenderjaar, haar prijzen wijzigen. infostrait zal er naar streven om zodanige prijswijzigingen zoveel mogelijk voor 1 december kenbaar te maken. 10

13 Overigens zijn de zogenaamde ICT-Office Voorwaarden 2009 van toepassing op de onderhavige SLA en de door infostrait te verrichten diensten (zie (al dan niet in het kader van deze SLA). 11

14 5. Ondertekening Hierbij verklaren ondergetekenden zich akkoord met deze overeenkomst en wat in de bijlagen is vermeld. Loenen, d.d. infostrait Services bv <plaats>, d.d. <de Klant> Naam: Functie: Naam: Functie: 12

15 13 SLA 2014

16 Bijlage 1: beschikbaarheid, responsetijden en contactpersonen a) Beschikbaarheid Voor ondersteuning is de infostrait helpdesk op verschillende manieren bereikbaar. support call systeem Voor het aanvragen van ondersteuning is het infostrait support call systeem beschikbaar via het internet. Dit is het startpunt voor het indienen van support calls (https://support.infostrait.nl). Via dit systeem worden o.a. response tijden bewaakt. Inloggegevens worden na het afsluiten van het SLA toegestuurd aan de applicatiebeheerder van uw organisatie. Telefonische beschikbaarheid: Mocht het indienen van support verzoeken via het online support systeem onverhoopt niet lukken dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen in dat geval wordt de melding alsnog in het support call systeem ingevoerd. Hiervoor is de infostrait helpdesk bereikbaar op de reguliere werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op nummer +31 (0) Vragen die via het web of telefonisch worden gesteld worden naar beste mogelijkheid beantwoord. Als dit verder gaat dan redelijkerwijs verwacht mag worden (b.v. on-site consultancy, gebruikers ondersteuning, uitzoeken infrastructuur problemen,...) en langer duurt dan een half uur, dan wordt dit vooraf of op dat moment duidelijk aangegeven. Voor deze verdergaande ondersteuning zal het reguliere uurtarief in rekening worden gebracht. Support verzoeken worden enkel op reguliere werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur in behandeling genomen. b) Response tijden Voor alle verzoeken tot ondersteuning die op bovengenoemde wijze (telefonisch of via ) bij infostrait worden aangemeld gelden de volgende response tijden: Ieder verzoek wordt tenminste voor het einde van de volgende werkdag (werkdagen: ma t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) volgend op de werkdag van indiening in behandeling genomen. Op het moment dat een verzoek in behandeling wordt genomen krijgt de indiener een bericht terug met daarin het voorgestelde oplossingsplan en tijdspad. Bij een schriftelijke of telefonische melding van een zeer ernstig gebrek of storing (50% of meer van de gebruikers kunnen niet werken) wordt binnen 8 werkuren ondersteuning geleverd, althans wordt een aanvang genomen met maatregelen die (mogelijkerwijs kunnen) leiden tot herstel op de kortst mogelijke termijn van het gebrek of storing. 14

17 c) Contactpersonen Figuur 1 Schematische weergave ondersteuning Het oplossingspad is als volgt: De Klant stelt één medewerker aan als contactpersoon met infostrait. Dit kan de super user of de applicatiebeheerder zijn (soms vallen deze rollen samen in één persoon). 1. Een gebruiker heeft een probleem en rapporteert het intern aan de superuser. 2. De superuser beslist of de melding als een probleem kan worden aangemerkt. Hij schat de impact van het probleem in en classificeert het. 3. Vervolgens raadpleegt hij de interne applicatiebeheerder en/of IT/netwerk experts (indien relevant). 4. Als er geen oplossing is gevonden, wordt er contact opgenomen met de ENOVIA Helpdesk van infostrait. 5. infostrait communiceert met de afgesproken contactpersoon van de Klant over de voortgang en oplossing. 15

18 16 SLA 2014

19 Bijlage 2: infostrait voorwaarden Tarieven infostrait hanteert vanaf 1 januari 2014 de volgende dagtarieven voor diensten: Projectleider PLM consultant PLM software engineer 1.175,- Euro per dag 1.120,- Euro per dag 1.120,- Euro per dag Voor bezoeken binnen Nederland zullen geen reiskosten in rekening worden gebracht. Voor bezoeken aan de klant van minder dan 4 uur wordt het tarief van een halve dag in rekening gebracht. Indexatie van de tarieven vindt eens per jaar plaats. Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait ICT~Office Voorwaarden Op alle overeenkomsten en offertes van infostrait Services bv - dan wel, indien en voor zover van toepassing, infostrait bv en/of infostrait Products bv - zijn de ICT~Office Voorwaarden 2009 (www.ictoffice.nl) [gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer ], van toepassing. Een exemplaar van de laatst bekende versie zal op verzoek aan opdrachtgever/klant kosteloos worden toegezonden. Overigens zijn deze ICT~Office Voorwaarden inzichtelijk via de Kamer van Koophandel. Indien genoemde ICT~Office Voorwaarden worden vernieuwd/gewijzigd, zal de alsdan geldende versie van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing zijn. In de ICT~Office Voorwaarden 2009 is onder meer een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen, welke van toepassing is op de door infostrait Services bv te verrichten diensten (en/of, indien en voor zover van toepassing, door infostrait bv en/of infostrait Products bv te leveren licenties). Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen enerzijds het bepaalde in een uitgebrachte offerte dan wel een met opdrachtgever/klant gesloten overeenkomst en anderzijds de ICT~Office Voorwaarden 2009 prevaleert het bepaalde in de offerte respectievelijk overeenkomst. Enovia SmarTeam; ENOVIA V6; overige Dassault producten; Dassault Systémes EULA Op alle via infostrait bv uitgeleverde Enovia SmarTeam en/of ENOVIA V6 software licenties en/of overige Dassault-producten/software alsmede de daarop gebaseerde onderhoudsaanspraken (de zogenaamde PLC respectievelijk ALC ) van Dassault Systèmes is uitsluitend de (laatste versie van de) End User License Agreement (EULA) van Dassault Systèmes van toepassing. Een exemplaar van de laatst bekende versie zal op verzoek aan opdrachtgever/klant kosteloos worden toegezonden. In geval van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de genoemde EULA en een of meer bepalingen van een met opdrachtgever/klant gesloten overeenkomst of een 17

20 aan klant/opdrachtgever uitgebrachte offerte, prevaleert het bepaalde in genoemde EULA. Indien uit zodanige PLC of ALC rechten of plichten voortvloeien t.a.v. infostrait, komen deze rechten toe aan respectievelijk rusten deze verplichtingen enkel en uitsluitend op infostrait bv, met uitsluiting van enige (mede-)aansprakelijkheid van infostrait Services bv en/of infostrait Products bv. infostrait Products EULA (ALFAmail, straitbatch, /FS, straitportal, infostrait/cbis); EULA Op alle aan de klant/opdrachtgever door infostrait Products bv geleverde producten/licenties (ALFAmail, straitbatch, /FS, straitportal en/of infostrait/cbis) (alsmede, indien en voor zover van toepassing, de daarop gebaseerde onderhoudsaanspraken) zijn de terzake door infostrait Products bv toegepaste licentievoorwaarden van toepassing zoals vervat in de door infostrait Products toegepaste EULA. Deze EULA is inzichtelijk op Een exemplaar van de laatst bekende versie zal op verzoek aan opdrachtgever/klant kosteloos worden toegezonden. In geval van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de genoemde EULA en een of meer bepalingen van een met opdrachtgever/klant gesloten overeenkomst of een aan klant/opdrachtgever uitgebrachte offerte, prevaleert het bepaalde in genoemde EULA. Indien uit zodanige licentievoorwaarden rechten of plichten voortvloeien t.a.v. infostrait, komen deze rechten toe aan respectievelijk rusten deze verplichtingen enkel en uitsluitend op infostrait Products bv, met uitsluiting van enige (mede- )verantwoordelijkheid of (mede-)aansprakelijkheid van infostrait Services bv en/of infostrait bv. Structuur Diensten worden geleverd en uitgevoerd door infostrait Services bv (KvK ). Enovia SmarTeam en/of ENOVIA V6 licenties ( PLC ) alsmede het daar uit voortvloeiende onderhoud(scontract) ( ALC ) worden geleverd en verstrekt door infostrait bv (KvK ). Licenties terzake het gebruik van ALFAmail, straitbatch, /FS, straitportal en/of infostrait/cbis worden geleverd en verstrekt door infostrait Products bv (KvK ). infostrait Services bv, infostrait bv en infostrait Products bv zijn niet hoofdelijk (mede-) aansprakelijk voor de door een andere vennootschap geleverde/uitgevoerde diensten en/of geleverde/verstrekte licenties. Zodanige (mede-)aansprakelijk wordt nadrukkelijk uitgesloten. Prijzen, facturatie & betaling Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuur/declaratiedatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is aangegeven, bij gebreke waarvan klant/opdrachtgever terstond en zonder nadere aankondiging de wettelijke handelsrente verschuldigd is alsmede administratiekosten (met een 18

21 minimum van euro 30,-- (excl. BTW) per factuur) en, in voorkomend geval, de kosten verband houdende met eventueel te treffen incassomaatregelen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 250,-- (excl. BTW). Facturatie van variabele kosten zal maandelijks plaatsvinden op basis van de werkelijk gemaakte kosten in de verstreken maand. Dit laat onverlet het recht van infostrait om in haar moverende gevallen vooraf te factureren. Licenties, onderhoudscontracten alsmede uit een Service Level Agreement voortvloeiende verpilchtingen worden steeds vooraf gefactureerd. Reclames, alsmede verzoeken tot specificatie, kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend binnen dertig (30) dagen na deze declaratiedatum. Geldigheid offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van één maand na dagtekening van de offerte, tenzij schriftelijk anders vermeld. Verbod op overname van werknemers en ingehuurde derden De klant/opdrachtgever (daaronder begrepen alle vennootschappen behorende tot het concern van de klant/opdrachtgever) zal geen werknemers van infostrait Services bv in dienst nemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van infostrait Services bv. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van medewerkers die door infostrait Services bv, al dan niet via een detacheringsbureau of andere derde, zijn ingehuurd als freelancer, ZZP-er of anderszins op contractbasis (en derhalve niet als werknemer) voor althans ten behoeve van infostrait Services bv werkzaam zijn. Onder infostrait Services bv wordt in dit verband mede verstaan alle overige vennootschappen behorende tot de infostrait-groep. infostrait Services bv kan aan zodanige eventuele toestemming voorwaarden verbinden, zoals het voldoen van een financiële vergoeding en/of andere condities, mede gelet op het verlies aan resources, kennis/knowhow, opleidings-, wervings- en/of andere kosten. Een en ander onverminderd het overigens in een offerte en/of overeenkomst en/of ICT Office Voorwaarden bepaalde. Accordering algemene (verkoop & leverings)voorwaarden Door accordering van een offerte, het sluiten van een overeenkomst, dan wel het gebruiken van door of via infostrait ter beschikking gestelde producten/licenties, verklaart de klant/opdrachtgever zich bekend en akkoord met de onderhavige Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden. De toepasselijkheid van door de klant/opdrachtgever gehanteerde algemene en/of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 19

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 Boomstructuur kiezen Kies Call Diversion New call

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Helens Webstudio. Algemene voorwaarden

Helens Webstudio. Algemene voorwaarden Helens Webstudio Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Met opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden wordt bedoeld: degene die aan Helens Webstudio (hierna te noemen HWS) werkzaamheden opdraagt of daartoe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN Leveringsvoorwaarden BTW NL054053560B01 KvK 33272375 ING 5346092 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur Pagina 1 Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur van Rotterdam BV (hierna te noemen ) gevestigd Essebaan 65A te 2908 LJ

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden inuvola B.V. Titel: Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden inuvola Versie: 1.1 Taal: Nederlands Pagina s: 4 Datum aanmaak: 01-01-2015

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent. Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden Tekst- en communicatiebureau Roux Communicatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65043960, levert diensten op het gebied

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Prijzen en Voorwaarden AccountOne

Prijzen en Voorwaarden AccountOne Prijzen en Voorwaarden Accountne Fijn dat u geïnteresseerd bent in de dienstverlening van Accountne! In dit document beschrijven wij wat Accountne voor uw organisatie kan betekenen, wat de voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW.

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW. Algemene voorwaarden Heleen Florijn Make up and Hair is gevestigd in Doetinchem en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer NL211238508.B01. De hieronder genoemde

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

4. Artikel 4.2 van de Module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden is niet van toepassing op de levering van DNS hosting.

4. Artikel 4.2 van de Module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden is niet van toepassing op de levering van DNS hosting. Aanvullende voorwaarden voor DNS hosting 1. In deze Aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. ICT Persoonlijk : de eenmanszaak ICT Persoonlijk, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE Art. 1: De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door Dyon Caractère wordt gesloten met een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

1. Algemene informatie. 2. Wat kunnen wij voor jou betekenen? 3. Inhoudelijke informatie

1. Algemene informatie. 2. Wat kunnen wij voor jou betekenen? 3. Inhoudelijke informatie Prospeqtive Betere Business Beemdstraat 1 5653 MA EINDHOVEN KvK: 62269658 E-Mail: info@prospeqtive.nl Web: www.prospeqtive.nl Tel: 040-2117692 Je naam: Datum: 1. Algemene informatie Naam bedrijf: Bezoekadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie