Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Financiën / Alg. Index 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...21 Aanwijzingen voor de gebruiker...22 Openbaarheidsbeperkingen...22 Beperkingen aan het gebruik...22 Aanvraaginstructie Citeerinstructie Archiefvorming...23 Geschiedenis van het archiefbeheer...23 De verwerving van het archief...23 De verwerving van het archief...23 Inhoud en structuur van het archief...24 Inhoud Verantwoording van de bewerking...24 Ordening van het archief Verwant materiaal...27 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...29 A TOEGANGEN B INDEXKOPIEËN B.1 Indexkopieën, doorslagen en afschriften van stukken uit het verbaalarchief van het Ministerie van Financiën...37 Algemene Zaken Algemeen Binnenlands Bestuur. Buitenlandse Zaken. Volkenbond Algemeen Binnenlands Bestuur Algemeen Regering. Staatsbestuur Grondwet Staatsbedrijven Reddingwezen. Strandvonderij Diverse Openbare Diensten Provinciale Zaken Gemeentezaken Bijzondere maatregelen, beslissingen enz.. in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden Verschillende wetten en voorschriften Buitenlandse Zaken Algemeen. Grensincidenten Vreemde mogendheden Gezantschappen. Consulaire dienst Traktaten. Verdragen. Overeenkomsten Nederlandse belangen in het buitenland Buitenlandse belangen in Nederland. Betaling van vuurgelden Nationaliteit en exterritorialiteit. Immuniteit Paspoorten. Reisvisa's. Ordres de Mission. Permits. Laissez-passez Handel met het buitenland Leningen aan het buitenland Volkenbond. UNO Vredesconferentie; UNO delegatie Statencongressen. Interne Organisaties van Volken en Staten. Aandeel van Nederland in de kosten v.d. Verenigde Naties. Verschillende interne Organisaties Comm. UNESCO (United Nations Educational Social and Cultural Organisation) Koloniën. Indonesië en overzeese rijksdelen...80

4 4 Financiën / Alg. Index Algemeen Nederlands Oost-Indië Suriname Nederlandse Antillen. Curaçao Nederlands Oostcompagnie Fondsen Sociale Zaken Algemeen Werkgevers en werknemers; Arbeid en arbeiders Arbeidersbescherming Werkloosheid en arbeidsbemiddeling Werkverruiming, werkverschaffing en steunverlening Algemeen Werkverruiming en werkverschaffing Steunverlening Fondsen Volksgezondheid en Volkshuisvesting Algemeen Volksgezondheid Volkshuisvesting Woonwagens en woonschepen Bestrijding van wandgedierte, maatregelen bij het huren en verhuren van woningen Bijzondere vormen van steunverlening Algemeen. Hulpverlening aan militaire inwerkdienst Landarbeiderswet Steun aan grote gezinnen Uitkeringen bij bevallingen Maatschappelijke voorzorg en hulpbetoon. Verzekeringswezen Algemeen. Collecten. Weldadigheidsfeesten. Winterhulp Nederland Aangelegenheden van maatschappelijk nut Verenigingen met een sociaal karakter. Volksherstel. Nat. Fonds voor Bijzondere Noden. Instellingen. Commissies. Stichtingen, enz Sociale voorzorg door risicoverdeling. Verzekeringszorg Maatschappelijke groepen en organisaties ter bevordering van de gemeenschapszin en de nationale geest. Nationaal Instituut. Padvinderij. Jeugdbeweging. Nationale Jeugdstorm. Werkgemeenschap "Vreugde en Arbeid". Nederlandse Volksdienst. Jeugdherbergen Onderwijs. Kunsten. Wetenschappen en Erediensten. Cultuurbescherming. Volksvoorlichting Algemeen Onderwijs. Opvoeding Kunst, kunstnijverheid; sport en spel Wetenschappen Erediensten Cultuurbescherming Nederlandse Cultuurkamer. Cultuurbevordering. Propaganda's Volksvoorlichting. Regeringsvoorlichtingsdienst Regeringspersdienst. Persberichten, Radio en Televisie, Film Handel en Nijverheid. Verkeer Algemeen. Regiocontracten Handel en Nijverheid Algemeen Handelspolitiek Contingentering Internationaal betalingsverkeer Industriepolitiek Mijnwezen Verschillende wetten...103

5 Financiën / Alg. Index Trust- en Kartelwezen. Besloten Vennootschappenwet Organisatievormen der produktie. Monopolisatie produktie, Monopolisatiekartels. Syndicaten, Pools Middenstand Coöperatie Verkeer Algemeen Scheepvaart Spoor- en tramwegen Luchtvaart Wegverkeer Interdepartementale Koeriersdiensten Fondsen Organisatie van het Bedrijfsleven Land-, Tuin- en Bosbouw. Veeteelt. Visserij. Staatsbosbeheer. Voedselvoorziening Algemeen Land-, Tuin- en Bosbouw. Tentoonstellingen. Boswet Algemeen Landbouwwet Aardappelwet. Bloembollenwet Boterwet Jachtwet. Vogelwet. Vogelbesluit Wering van voor planten schadelijke dieren en van plantenziekten. Bescherming van planten en bomen voor ziekten en plagen Landbouwcrisiswet Tiendwet Stichting voor de Landbouw en andere stichtingen en instellingen. Nederlandse Landstand. Crisis Controledienst. Rijkszuivelvoorlichtingsdienst, enz Veeteelt. Bijenteelt Visserij Staatsbosbeheer Voedselvoorziening Waterstaat Justitieële en militaire zaken Justitieële zaken Algemeen. Rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. Recht in het algemeen. Wetgevingstechniek Privaat en burgerlijk recht, koophandel en faillissement Rechterlijke (macht) Organisatie Administratieve rechtspraak Politie Notariaat Burgerlijke rechtsvordering Strafrecht en strafvordering Gratie; rehabilitatie Gerechtskosten Militaire zaken Algemeen Legeraanvoering. Generale Staf Landmacht Zeemacht Dienstweigering, enz Inkwartiering Mobilisatie en demobilisatie. Demobilisatie-vergoedingen Landwacht Nederland (Nederlandse Landstorm) Overige onderwerpen Geld-, Bank- en Beurswezen. Kredietwezen Algemeen Geldwezen...121

6 6 Financiën / Alg. Index Algemeen. Betalingsbalans Muntstelsel Muntstandaard Wissels, assignaties, chèques Andere betaalmiddelen Geldpolitiek. Bankmoratorium Bank- en kredietwezen. Spaarwezen Algemeen Circulatiebanken Depositobanken. Wisselkantoren Hypotheekbanken Verzekeringsmaatschappij Spaarbanken. Spaarwezen. Nationale Spaarraad (ingesteld juli 1947, opgeheven dec. 1953). Commissie van Toezicht. Beleggen. Investeren. Geldschieterswet. Boerenleenbanken. Pandhuiswet. Disconteringsbanken. Storting- en Ophaaldiensten. Kredietbanken Girodienst. Uitvoering Girowet 36 S Enkele bijzonder banken (voorziet in kredietbehoeften; bemoeiingen van kasgeld) Bankzaken. Verzending pasmunt naar Suriname. Documentaire kredieten. Guldens voor Nederlands Indië Kredietwezen Beurswezen Algemeen Toelating van waardepapieren in de beurshandel Soorten van aan beurzen verhandelde waardepapieren Koersen Beurszaken Effectenvernieuwingsbureau en besluit Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam en andere agentschappen van het Ministerie van Financiën Centrale Beleggingsraad Rente. Rentepolitiek en interest loterij Vals geld. Valse waardepapieren Belastingen Algemeen Algemeen. Verdeling van de Belastingdienst. Commissie Bodenhausen Natuurschoonwet Vrijwillige verbetering van onjuiste aangiften. Buitengewone navordering Voorlopige aanslagen Termijnenwet Voorkoming van dubbele belasting Cassatie Algemeen Beroepschriften door de minister ingediend Vertoogschriften door de minister ingezonden Beslissingen, waarbij van het instellen van beroepen in cassatie wordt afgezien Vrijstelling of vermindering van belasting bij ontbinding van naamlozen vennootschappen (liquidatiebesluit) Liquidatiebesluit Vrijstelling of vermindering van belasting bij ontbinding van naamloze vennootschappen anders dan op de voet van het liquidatiebesluit Zekerheidstelling. Vrijstelling of vermindering van belasting bij ontbinding van N.V. (Liqidatiebesluit) Wet, houdende bepalingen inzake vervanging van het fiscale noodrecht Directe Belastingen Algemeen Algemeen...139

7 Financiën / Alg. Index Richtige heffing der directe belastingen Belastingen naar inkomen en vermogen Algemeen Inkomstenbelasting Gemeentefondsbelasting Vermogensbelasting Verdedigingsbelasting I Belasting van de dode hand Loonbelasting Commissarissenbelasting Andere belastingen naar inkomen en vermogen en andere wetten betreffende heffing van belastingen naar inkomen en vermogen Personele belasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Grondslagen der belasting; belastingplichtigheid; vrijstellingen; tariefstoepassing; classificatie van gemeenten; bijzondere bepalingen; kinderaftrek; bij gemeenteverordening vast te stellen bijzondere bepalingen belastingplichtige; hoofd van het gezin; hoofdgebruiker Belastingjaar; aangifte; renseignementen; aanslag Bezwaar; vermindering ambtshalve; beroep Ontheffing; kwijtschelding Vrijstelling diplomatieke, consulaire en andere vertegenwoordigers Andere onderwerpen Grondbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Grondslag der belasting Vrijstellingen Tenaamstelling in de kadastrale legger. Belastingplichtigheid Aanslagregeling; bezwaar; ontheffing enz Heffingen ter zake van schuldplichtigheid wegens: tiendrente, jachtrente, ruilverkavelingsrente Andere onderwerpen Winstbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Belastingplichtigheid Berekening van de belastbare som Tarief: jaar waarover de belastbare som wordt berekend Formele bepalingen Overgansbepalingen Andere onderwerpen Dividendbeperking Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Beperking van uitdelingen Superdividendbelasting Herkapitalisatie Belasting op de herkapitalisatie Andere onderwerpen Ondernemingsbelasting Algemeen (Staten betreffende de stand van de werkzaamheden) Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Belastingsplicht Grondslagen der belasting. Samengesteld grondbedrag Toescheiding van het samengesteld grondbedrag aan de gemeenten: vermenigvuldigingscijfer: verschuldigde belasting...174

8 8 Financiën / Alg. Index Belastingjaar Formele bepalingen Overgangsbepalingen Andere onderwerpen Vennootschapsbelasting Algemeen (Staten betreffende de stand van de werkzaamheden) Wetswijziging en uitvoeringsvoorschriften Belastingplicht Voorwerp der belasting; onderwerpen welke niet speciaal buitenlandse belastingplichtige betreffen Voorwerp de belasting; onderwerpen welke speciaal buitenlandse belastingplichtigen betreffen Tarief; belastingjaar Formele bepalingen Dividendbelasting en voorschottenbelasting Overgangsbepalingen Andere onderwerpen Heffingen in eens Algemeen Vermogensaanwasbelasting Vermogensheffing in eens Andere vermogensheffingen Directe belastingen met een tijdelijk karakter Algemeen Geblokkeerde Markenbelasting Premieheffing AOW (Algemene Ouderdomswet), AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet), AKW (Algemene Kinderbijslagwet) Successie, registratie, zegel Algemeen. Renvooien (ook op andere rubrieken) Algemeen Successie Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Recht van successie (behalve levensverzekering) Recht van schenking Recht van overgang Levensverzekering Rechtspersonen met algemeen maatschappelijk belang enz Vrijstellingen Registratie Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Recht van overdracht van vaste goederen Recht van overdracht van aandelen Kapitaalsrecht Recht op openbare verkoop van roerende goederen Vaste rechten Vrijstellingen Zegel Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Formaat- en kwitantiezegel Pakhuiscelen en cognossementen Jachtakten, goedkeuring statuten, vreemde ordetekenen, verandering geslachtsnaam, verlening adeldom Poliszegel Zegel van handelspapier Huurzegel...201

9 Financiën / Alg. Index Effecten- en beurszegel Invoerrechten en Accijnzen Algemeen Algemeen Algemene wet enz Civiele procedures Fraudes Nemen, verzenden en onderzoek van monsters. Verslag werkzaamheden Laboratorium Invoerrechten Algemeen Tariefwet enz Statistiekrecht Overige onderwerpen Accijnzen Algemeen Bieraccijns Gedistilleerdaccijns Geslachtaccijns Tabaksaccijns Suikeraccijns Wijnaccijns Zoutaccijns Andere indirecte belastingen Civiele procedures Algemeen Omzetbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Algemeen Maatstaf van heffing; bedrag der belasting Voldoening der belasting; navordering; bezwaar- en beroepschriften Bijzondere regelingen en vergunningen Vrijstelling, teruggaaf en kwijtschelding Andere opbrengsten Reisbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Vrijstelling en teruggaaf Couponbelasting (Wet ingaande 1 jan vervallen) Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Beschikkingen betreffende toepassing van de wet Wijze van voldoening Dividend- en tantièmebelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Beschikkingen betreffende toepassing van de wet Motorrijtuigenbelasting Algemeen Bijzondere kaarten en vergunningen. Vrijstellingen Overige onderwerpen (Opbrengst) Rijwielbelasting Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Bevestiging van merken Kosteloze merken Vrijstellingen...233

10 10 Financiën / Alg. Index Recht op mijnen Waarborg en belasting van de gouden en zilveren werken Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Aanbieding Heffingen Keuring Publieke verkopingen en beleenbanken Ondernemers In-, uit- en doorvoer platina, gouden en zilveren werken Benamingen van platina, goud en zilver Overige onderwerpen Waardevermeerdering van onroerende goederen. Brandweerbelasting Waardevermeerdering van onroerende goederen Brandweerbelasting Verschillende heffingen enz., waarbij de rijksbelastingadministratie is betrokken Algemeen Rijksheffingen enz Algemeen Heffingen en niet tot het heffen van rechten aanleiding gevende verrichtingen aan Hypotheekkantoren Landmeetkundige Dienst van het Kadaster Schoolgeld Opcenten Vereveningsheffing Andere Rijksheffingen, enz Provinciale heffingen Opcenten Weggeld Andere provinciale heffingen Gemeentelijke heffingen Algemeen Opcenten Zeehavengeld en zeetijdingrecht Schoolgeld Andere gemeentelijke heffingen Andere heffingen Algemeen Staatsloterij Algemeen Invordering Algemeen Algemeen Civiele procedures Directe Belastingen Algemeen Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Ophaal- en stortingsdienst Kosten van vervolging Lijfsdwang Uitstel van betaling Voldoening Inkomstenbelating terzake van overlijdenswinst Bezwaren van derden tegen inbeslagneming Andere beslissingen inzake wetstoepassingen Indirecte Belastingen Algemeen Invoerrechten en accijnzen Successie, registratie en zegel...247

11 Financiën / Alg. Index Omzetbelasting (met uitzondering; bezwaren van derden tegen inbeslagneming) Omzetbelasting (Bezwaren van derden tegen inbeslagneming) Overige Indirecte Belastingen Andere gelden Algemeen Vorderingen van het Staatsbedrijf der P.T.T Verpleeggeld Schoolgelden. College gelden Overige invorderingen. Toelage opleiding Surinaamse vereveningsheffing Koloniale invordering (Invordering t.b.v. overzeese gebieden) Algemeen Directe belasting Indirecte belasting Overige onderwerpen Internationaal betalingsverkeer Algemeen Overige onderwerpen Algemeen Contentieus Algemeen Algemeen (onafgedane contentieuze zaken) Strafvordering Algemeen Bijzondere dwangmiddelen Strafvordering in eerste aanleg Bijzondere rechtsplegingen Verzet Hoger beroep Cassatie Tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraken. Reclassering Gratieverzoeken Algemeen Invoerrechten en accijnzen Motorrijtuigenbelasting Rijwielbelasting Andere indirecte belastingen Overige gevallen Eindbeslissing omtrent in beslaggenomen voorwerpen Afdoening buiten proces Strafrecht Algemeen Misdrijven Overtredingen Gerechtskosten in strafzaken Administratieve boeten Organisatie van de belastingdienst Algemeen Algemeen Bezetting Werkwijzen Kaartstelsels Andere onderwerpen Algemene dienst Algemeen Indeling Dienst der registratie en domeinen Algemeen...264

12 12 Financiën / Alg. Index Indeling Dienst der Directe Belastingen, registratie en domeinen Algemeen Indeling Dienst der invoerrechten en accijnzen Algemeen Indeling Dienst van het kadaster Dienst der Domeinen Personeel Algemeen Algemeen. Centrale Personeelsdienst. Zekerheidstelling door comptabele ambtenaren. Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden Algemeen Klachten Bijzondere voorvallen (arrestatie) Medewerking van ambtenaren aan werkzaamheden voor andere diensten en derden Bewijzen van aanstelling; legitimatiebewijzen; ambtspenning; enz. ambtstitels (rangaanduiding) Identiteitskaarten Geneeskundig onderzoek buiten aanstelling en ontslag Volontairs (Weder)dienstneming politieke delinquenten en gezuiverden Sociale Wetgeving Algemeen Organisatie, verzekering Rijkskledingbesluit. Dienstkleding, kleding, schoeisel Briefwisseling Verenigingen van ambtenaren enz Reisbesluit (reizen door ambtenaren) Onderscheidingen Formatie van Departement van Algemeen Bestuur en voor de daaronder ressorterende diensten en instellingen. Taakonderzoek Wachtgelders en met wachtgelders gelijkstelden Capitulanten Ambtenarenwet Algemeen Inhouding Cessie, inpandgeving Korting Beslag Procedures in ambtenarenzaken Ambtenarenreglementen Algemeen Aanstelling en bevordering, verplaatsing Eisen voor benoembaarheid Bevordering Geneeskundig onderzoek Psycho-technisch onderzoek Verplaatsing Bezoldiging Algemeen Bijverdiensten Inhouding Uitkering bij overlijden Overige onderwerpen Dienst- en werktijden, verloven. Recreatie...279

13 Financiën / Alg. Index Dienst- en werktijden Verloven Recreatie (onder andere arbeidspauzes, bedrijfsbibliotheek, muziekuitzendingen, bijeenkomsten, recreatie-oorden) Ziekte Overige rechten en verplichtingen Algemeen (Bereiden van koffie en thee in kantoren) Bijbetrekkingen Wonen buiten de standplaats Dienstverrichting Schadevergoeding Aannemen van fooien of geschenken. Steekpenningen Dienstwoningen. Rijkswoningen Militaire dienst Arbeidsdienst Andere onderwerpen Straffen Administratieve instanties Algemeen Commissie van Advies (Belastingdienst) (of onderzoek) Schorsing en ontslag. Overlijden Algemeen Voorlopige schorsing Definitieve schorsing Ontslag op verzoek Ontslag niet op verzoek Ontslag na pensioengerechtigde leeftijd Ontslag vrouwelijke ambtenaren na huwelijk Getuigschriften Overige onderwerpen Georganiseerd overleg Algemeen Centrale Commissie Bijzondere commissies en dienstcommissies Arbeidsovereenkomstenbesluit Algemeen Algemeen Arbeidsvoorwaarden Algemeen Indienstneming Loon Militaire dienst Dienst- en werktijden Verlof en vakantie Aanspraken in geval van ziekte of ongeval Overige rechten en verplichtingen Straffen Beëindiging dienstbetrekking Bezoldiging, enz Algemeen Bezoldiging Toelagen Vergoedingen Ongehuwdenaftrek Korting wegens woning, vuur, kleding, enz Classificatie van standplaatsen. Standplaatsaftrek Vacatie- en presentatiegelden Beloning contractpersoneel (betreft ook pensioentoelagen)...301

14 14 Financiën / Alg. Index Gratificaties, premies, bijzondere uitkeringen, enz Pensioensaangelegenheden en wachtgelden Algemeen Pensioensaangelegenheden Algemeen Diensttijd Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Weduwen- en wezenpensioen Pensioengrondslagen Pensioenbijdragen Geneeskundig onderzoek Wachtgelden Gelijktijdig genot van pensioen, wachtgeld en andere inkomsten Personeel van het Departement Algemeen Benoeming Ontslag en overlijden Gedetacheerd personeel (detachering buiten het Departement) Overplaatsing en detachering binnen het Departement Overgang van Ministerie van Financiën naar andere Overheidsdiensten Bijzondere opdrachten Overgang van andere overheidsdiensten naar het Ministerie van Financiën Waarneming Personeel van de Belastingdienst Algemeen Algemeen Verzoeken om inlichtingen enz. (omtrent plaatsing) Sollicitaties Organieke bepalingen Titulatuur Persoonlijke titels Delegaties en procuraties Benoeming en bevordering Algemeen Algemene Dienst (ook Directe Belastingen) Registratie en domeinen Directe Belastingen, Registratie en Domeinen Invoerrechten en accijnzen Accountantsdienst Kadaster Andere diensten Contract-personeel Bedienend personeel (niet werkzaam op arbeidsovereenkomst) Ontslag en overlijden Algemeen. Goedkeuring overgang naar andere diensten Algemene dienst Registratie en Domeinen Directe Belastingen, Registratie en Domeinen Invoerrechten en accijnzen Accountantsdienst Kadaster Andere diensten Contract-personeel Bedienend personeel (niet werkzaam op arbeidsovereenkomst) Verplaatsing Eisen voor benoembaarheid Algemeen...328

15 Financiën / Alg. Index Algemene dienst Registratie en Domeinen Directe Belastingen, Registratie en Domeinen Invoerrechten en Accijnzen Accountantsdienst Kadaster Andere diensten Cursussen Examens en examencommissies Algemeen Algemene Dienst (ook van 's-rijksbelastingen) Registratie en Domeinen Directe Belastingen, Registratie en Domeinen Invoerrechten en Accijnzen Accountantsdienst Kadaster Andere diensten Detachering Agreatie Personeel van de Rijksgebouwendienst Algemeen Benoeming en bevordering Algemeen Hoofd van de Rijksgebouwendienst, waarnemend hoofd Architecten en ingenieurs Bouwkundige ambtenaren Elektro-technische ambtenaren Ander technisch personeel Bureaupersoneel Contract-personeel Bedienend personeel (niet werkzaam op arbeidsovereenkomst) Ontslag en overlijden Algemeen Rijksbouwmeester, directeur en onderdirecteur van onderhouds- en uitbreidingswerken Architecten en ingenieurs Bouwkundige ambtenaren Elektro-technische ambtenaren Ander technisch personeel Bureaupersoneel Contract-personeel Bedienend personeel (niet werkzaam op arbeidsovereenkomst) Verplaatsing Detachering Personeel van 's Rijks Munt Algemeen Benoeming Bevordering Ontslag en overlijden Waarneming Personeel van het Agentschap van het Ministerie van Financiën en de Directie van de Grootbanken der Nationale Schuld te Amsterdam (Overige agentschappen) Algemeen Benoeming Bevordering Ontslag en overlijden Detachering Personeel van het Rijksinkoopbureau...344

16 16 Financiën / Alg. Index Algemeen Benoeming Bevordering Ontslag en overlijden Detachering Personeel van de Hoge Colleges van Staat, het Kabinet der Koningin en de Kanselarij der Nederlandse Orde Raad van State Griffie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Algemene Rekenkamer Kanselarij der Nederlandse Orde Personeel van de Administratie voor de Oorlogs- en Defensieschade. Commissariaat voor Oorlogsschade Advocaten Landsadvocaat Rijksadvocaten Comptabiliteit Algemeen Algemeen Instructies Hulpjournalen en andere hulpregisters, bij-journalen Herstel onjuiste boekingen Comptabiliteit Algemeen Algemeen, afgifte afschrift kwitanties (S 93 V.C.) Instructies Overstorting en overschrijving. (Ontv. proefritten motor- en rijwielreglement) Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften Verschillende ontvangsten en uitgaven Algemeen, middelenborderellen Verschillende ontvangsten Verschillende uitgaven Kredieten, gelden ten goede rekening. (vroeger zelfstandig kasbeheer) Algemeen (betaling op kredieten, waarvoor nog geen kredietopening werd gevraagd) Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin Departement van Financiën Belastingdienst Andere diensten (bijzondere Economische Zaken) Kas der gerechterlijke consignaties (art. 37A kieswet) Betaalbaarstelling Algemeen Pensioenen, salarissen, enz Reis- en verblijfkosten Verplaatsingskosten Andere betaalbaarstellingen, voorschotten examens, voorschotten Kultuurkamer, voorschotten dienstuitgaven Aanzuivering van diensten Subsidies (kredietverhoging, kasgeldverstrekkingen, kredieten ten name van ontvangsten, subsidies van de Nederlandse Bank) Verrekeningen tussen rijksdiensten (overdrachten van bezwaar) Kantoorbeheer Algemeen, domein beheer, rekening algemeen zegelkrediet Instructies Voor het publiek verkrijgbaar gestelde stukken en boekwerken Inzending, verificatie en vernietiging van schrifturen, paspoortzegels, stat. zegels, tabakzegels, vernietiging van oud papier Staatsloterij...357

17 Financiën / Alg. Index Waarneming (kantoren enz.) Grondige naziening van registratiekantoren en hypotheekbewaringen Beheer van fondsen, stichtingen en kapitalen, afkomstig uit voormalige wees- en momboirkamers Onbeheerde nalatenschappen Centrale Accountantsdienst Materiële Zaken Algemeen Algemeen Centrale Rijksinkoop Algemeen (ook Commissie van Advies in zake Rijksinkopen) Rijksinkoopbureau Inventarissen Gebouwen Algemeen (efficiency t.a.v. gebruik van kantoorgebouwen, economisch ruimtegebruik per ambtenaar, bouwverbod) Koninklijke Paleizen. Gebouwen voor algemeen lands- en provinciaal bestuur. Gezantschapsgebouwen Koninklijke Paleizen Gebouwen voor algemeen Landsbestuur Gebouwen voor Provinciaal Bestuur Gezantschapsgebouwen, gebouwen van de Consulaire Dienst enz Justitiële en militaire gebouwen Justitiële gebouwen Militaire gebouwen Gebouwen voor Sociale Diensten Gebouwen voor economische diensten Onderwijsgebouwen; gebouwen voor kunsten en wetenschappen; ziekenhuizen en krankzinnigengestichten Gebouwen voor de Belastingdienst Algemeen (ook contactambtenaren) Directe Belastingen en Registratie Invoerrechten en accijnzen Hypotheek- en kadastergebouwen Overige gebouwen van de belastingdienst Gebouwen voor waterstaatsdiensten Gebouwen van staatsbedrijven Andere gebouwen Meubilair en stoffering; huisraad Algemeen Instructies Departement Belastingdienst Andere diensten Huisraad in ambtswoning Machines, instrumenten en werktuigen Algemeen Instructies Departement Belastingdienst Algemeen Tel-, boekhoud- en rekenmachines; Elliott Fisher machines Schrijfmachines Ponskaartenmachines; Ponskaartencentrale; adresseermachines; sorteermachines; tabelleermachines en toebehoren Andere machines (rétocé) Instrumenten en werktuigen Rijks-Kantoormachine-Centrale...381

18 18 Financiën / Alg. Index Andere diensten Algemeen Tel-, boekhoud- en rekenmachines; ponskaartenmachines; Hollerith-apparaten Schrijfmachines Andere machines Instrumenten en werktuigen Rijks-Kantoormachine-Centrale Vervoermiddelen Algemeen Instructies (gebruik personenauto's Financiën; verschaffen van motorvoertuigen in koop- of huurkoop aan ambtenaren Departement Belastingdienst Algemeen Motorrijtuigen en motorrijwielen Vaartuigen Rijwielen en toebehoren Andere diensten Motorrijtuigen en motorrijwielen Vaartuigen Rijwielen Vervoermiddelen van het Centraal Overheidstaxibedrijf C.O.T Motorbrandstoffen; smeerolie en dergelijke; gasgeneratoren Druk- en bindwerk Algemeen Instructies Algemene Landsdrukkerij; Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf Departement; Huisdrukkerij Belastingdienst Andere diensten Boeken en tijdschriften; staatscouranten; dagbladen; periodieke gidsen enz Algemeen Instructies Departement Belastingdienst Andere diensten Geldswaarden Algemeen Zegels en waardekaarten Banderolles Algemeen Banderolles voor tabaksfabrikaten Rijwielbelastingmerken Loten Staatsloterij Andere geldswaarden Wapens en munitie; uitrusting Algemeen Revolvers en pistolen Karabijnen en geweren Andere Wapens Munitie Uitrusting Overige onderwerpen Mengmiddelen Aanwijs- en wapenborden; vlaggen en toebehoren Bureaubehoeften (thermometers); tekenbehoeften (portefeuilles, aktetassen, papier) Wegversperringen, tolbomen enz...393

19 Financiën / Alg. Index Emballage Bijzondere benodigdheden voor bepaalde diensten Algemeen; verbandmiddelen (Algemeen Secretariaat) Belastingdienst Rijksbegroting; begrotingen van afzonderlijke fondsen en staatsbedrijven Algemeen Voorbereiding van de begroting Algemeen (besluit op de middelen; aanwijzing middelen) Hoofdstukken van de Rijksbegroting Rijksfondsen Staatsbedrijven Behandeling van de begrotingen door de Staten-Generaal Algemeen Hoofdstukken van de Rijksbegroting Rijksfondsen Staatsbedrijven Uitvoering der begrotingswetten Algemeen, toepassing art. 15, 2e Lid, Compt. wet Hoofdstukken der Rijksbegroting Rijksfondsen Staatsbedrijven Nationale schuld Algemeen (Grootboekverslag) Grootboeken der Nationale schuld Geconsolideerde schuld enz Vlottende schuld Fondsen Domeinen Algemeen Kroondomein Domeinen in beheer bij het Departement van Financiën Onroerend goed Roerend goed Nalatenschappen Consignatie Domeinen in beheer bij andere departementen van Algemeen Bestuur Andere onderwerpen B.2 Indexkopieën, doorslagen en afschriften van stukken uit het verbaalarchief van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden...406

20

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Waarborgkantoor te Rotterdam, 1814-1986

Inventaris van het archief van het Waarborgkantoor te Rotterdam, 1814-1986 Nummer archiefinventaris: 3.06.13 Inventaris van het archief van het Waarborgkantoor te Rotterdam, 1814-1986 Auteur: NULL Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.03.56 Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.07 Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, 1904-1911 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie