InterDB-SQL. Handboek voor Lead partners. Installatie Projectaanvraag. Foto: istockphoto.com/shironosov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InterDB-SQL. Handboek voor Lead partners. Installatie Projectaanvraag. Foto: istockphoto.com/shironosov"

Transcriptie

1 InterDB-SQL Handboek voor Lead partners Installatie Projectaanvraag Foto: istockphoto.com/shironosov Versie:

2 Inhoud Inleiding 3 1 Installatie van het programma 3 2 Start monitoringsysteem 4 3 Nieuw project /aanvraagformulier Naam RPM / soort Data Project opslaan Partners Contacten partners Projectbeschrijving Horizontale doelstellingen Indicatoren Selectie partners Kosten plan (per partner) Jaarplan Financieringsbron Financieringsplan Financieringsplan (niet subsidiabele kosten) Sluit versie Printen 13 4 Project laden 13 5 Project indienen 14 6 Project wijzigingen 14 7 Agenda 15 2

3 Inleiding Welkom bij het monitoringsysteem InterDB-SQL voor de indiening en beheer van projecten voor het INTERREG IV A programma. In deze handleiding Intallatie en aanvraagproces voor lead partners wordt toegelicht hoe het monitoringsysteem InterDB-SQL geïnstalleerd kan worden en hoe een projectaanvraag voor INTERREG IV A programma ingevuld en ingediend kan te worden. Voor lead partners is ook een handleiding Uitbetalingsaanvragen en voortgangsrapportages. Hierin wordt het beheer en afsluiting van het project toegelicht. De actuele versies van beide handboeken kunt u vinden op de programmawebsite Wanneer u problemen of moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van het monitoringsysteem InterDB -SQL neemt u dan contact op met uw projectcoördinator. Wij wensen u veel succes! Het Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat 1 Installatie van het programma Om het monitoringsysteem te kunnen installeren, dient u toegang te vragen aan uw projectcoödrinator. Hij of zij stuurt u twee s met in de eerste de link naar het programma, uw gebruikerskey en uw gebruikersnaam. In de tweede ontvangt u uw gebruikersnaam en eerste wachtwoord. Zonder deze gegevens kunt u het monitoringsysteem niet installeren. U klikt op de link in de waar u het InterDB programma kunt installeren. Let u er hierbij op dat u door te klikken op Install de verplichte standaards worden geïnstalleerd (.NET Framework 2.0 (servicepack 2) en Windows Installer 3.1) alvorens het monitoringsysteem zelf wordt geïnstalleerd. Om alleen het monitoringsysteem te installeren, klikt u op launch. Om de installatie te voltooien, wordt u eenmalig om uw gebruikerskey in combinatie met uw gebruikersnaam gevraagd. Vervolgens komt u bij het aanmeldingsscherm (zie volgende hoofdstuk Start monitoringsysteem ). Elke keer als het programma start, vindt er een automatische controle op updates plaats. Sommige updates zijn verplicht, voor anderen kunt u kiezen. Afbeelding 1: website om het monitoringsysteem te installeren Afbeelding 2: update 3

4 Wanneer de installatie niet lukt Neemt u voor de installatie in ieder geval contact op met uw interne systeemadministrator! Wanneer de installatie niet lukt krijgt u een scherm te zien met bovenin het volgende bericht: An error has occured while connecting to the SQL database. Please use the retry button. If the problem persists, contact your system administrator. U krijgt deze melding als u geen contact kunt krijgen met de SQL database. Controleert u eerst of u internetverbinding functioneert en klik dan op de knop retry onderaan. Wanneer het niet aan de internetverbinding ligt, kan het zijn dat de communicatie met de SQL database wordt geblokkeerd. Het programma InterDB-SQL communiceert met een Microsoft SQLserver (databankserver), die in Nederland door de firma RGIT beheerd wordt. Wanneer uw interne veiligheidsrichtlijn alleen de adressen met http, https en ftp toelaat voor de communicatie met externe servers, kan uw pc niet direct met de databankserver communiceren, omdat hiervoor een specifiek Microsoftadres gebruikt wordt. U krijgt dan na aanmelding een foutmelding. Om dit probleem te vermijden, bestaan twee mogelijke oplossingen: 1) InterDB-SQL communiceert met de SQL-server over Poort Controleert u s.v.p. of deze poort in uw organisatie naar buiten toe geopend is. Er wordt met twee servers gecommuniceerd, die de volgende adressen hebben: rgit.nl en interdb.com 2) De gezamenlijke communicatie tussen de werkplekken en de databankserver worden met https getunneld en daarmee gelijktijdig versleuteld. Hiervoor moet het programma Stunnel (versie 4.26) geïnstalleerd worden. Voor de installatie van S-tunnel klikt u in het scherm onderaan op de knop internal Stunnel (aanbevolen) of external Stunnel. In het pop up scherm geeft u de proxy-instellingen en de poort van uw eigen organisatie op. Rechtsonder in de taakbalk komt dan het teken van de s-tunnel te staan: Het wordt aanbevolen om S-tunnel met de knop internal Stunnel te installeren. S- tunnel wordt dan zodanig geïnstalleerd dat wanneer u InterDB-SQL opstart s-tunnel automatisch mee opstart. Bij installatie via external Stunnel moet s-tunnel voor iedere start van InterDB-SQL handmatig worden opgestart. Het programma S-tunnel is een veilig en beproefd open-source software en kan ook kostenloos van internet worden gedownload. 2 Start monitoringsysteem Het programma kan gestart worden door in het menu start via alle programma s en R.G.IT. te kiezen voor InterDB-SQL. U dient zich als gebruiker aan te melden. Gebruikt u daartoe in het geval van een eerste keer toegang eerst uw gebruikersnaam en gebruikerskey. In het onderstaande aanmeldingsscherm geeft u vervolgens uw gebruikersnaam en toegestuurde eerste wachtwoord. De eerste keer en om de 60 dagen dient u uw wachtwoord te wijzigen. Het nieuwe wachtwoord moet bestaan uit tenminste 8 tekens, waaronder één cijfer en één speciaal teken (de spatie geldt niet als speciaal teken). Afbeelding 3: aanmeldscherm 4

5 Wanneer u bent aangemeld, kunt u vanuit de tab extra direct de taal kiezen waarin u wilt werken. Hierna wordt de procedure beschreven die gevolgd wordt, zodat u zelf het aanvraagformulier kunt invullen. Steeds wordt er in de infokaders in het monitoringsysteem een toelichting over het betreffende scherm gegeven. Indien u al toegang heeft gekregen voor een ander projectaanvraag, kunt u dit melden bij uw projectcoördinator, wan het is dan niet nodig nieuwe toegangsgevens te krijgen. Geeft u dan uw gebruikersnaam aan uw projectcoördinator door, want dan kan uw projectcoördinator uw gebruikersnaam koppelen aan de nieuwe projectaanvraag. Dit geldt ook als uw tweede projectaanvraag bij een ander regionaal programma wordt uitgevoerd. 3 Nieuw project / aanvraagformulier Om een nieuwe projectaanvraag aan te maken, klikt u in het beginscherm op nieuw project aanmaken. In het nieuwe scherm verschijnt dan links een kort boommenu met de stappen die ingevuld moeten worden om de projectaanvraag op te kunnen slaan. Wanneer u tussentijds de projectaanvraag afbreekt, zijn de gegevens niet opgeslagen. Het is ook mogelijk dat uw projectcoördinator de basisgegevens van uw project al heeft ingevoerd. In dit geval hoeft u uw project alleen te laden om verder aan uw projectaanvraag te werken (zie hst. 4, pagina 13). Afbeelding 4: scherm naam De symbolen in het linker boommenu hebben de volgende betekenis: Open rondje: dit scherm moet nog worden ingevuld. Groen rondje met vinkje: dit scherm is ingevuld Gele driehoek met uitroepteken: dit scherm is onvolledig ingevuld. Neemt u bij onduidelijkheid contact op met uw projectcoördinator (voor de betekenis van de waarschuwing gaat u naar het betreffende scherm en kijkt boven in de menubalk bij waarschuwingen ). Uw projectcoördinator heeft de mogelijkheid de waarschuwing eventueel uit te schakelen. Rood rondje met uitroepteken: de gegevens in dit scherm kloppen niet, u kunt de projectaanvraag niet indienen (zie ook hoofdstuk 5 projectaanvraag indienen ). 3.1 Naam Achtereenvolgens worden de volgende gegevens ingevuld: projectnaam resp. acroniem en de volledige naam van het project in Duits en Nederlands. Als deze gegevens volledig zijn ingevuld komt in rondje voor naam links een groen vinkje. Hierna knop volgende aanklikken of direct op het icon in de lijst met opties klikken. 3.2 RPM / Soort Door het Programmamanagement zijn de gegevens over het regionaal projectmanagement en soort project ingevuld. U kunt dus direct door naar het volgende scherm Data. 3.3 Data Hier vult u in: Datum projectstart en Datum projecteinde. Het systeem rekent vervolgens het aantal maanden dat het project duurt uit. Optioneel kunt u ook het aantal maanden invoeren waarna het systeem de Datum projecteinde zal uitrekenen. 5

6 Afbeelding 5: scherm data 3.4 Project opslaan Het project kan worden opgeslagen zodra het vinkje bij opslaan project groen wordt. Een minimum aantal gegevens is dan ingevoerd. Na opslag krijgt het project een uniek nummer toegewezen. Wanner het project is opgeslagen kunt u ook stoppen met invoeren om op ieder gewenst moment weer verder te gaan (zie hoofdstuk 4 project laden ). Nadat het project is opgeslagen, wordt de menuboom uitgebreid met de volgende schermen. 3.5 Partners Afbeelding 6: scherm partners In dit scherm worden de lead partner en de partners ingevoerd. Het zoekveld is zodanig opgezet dat eerst gekeken wordt of de gezochte organisatie zich niet al in de databank bevindt. Hiertoe geeft u (een deel van) de naam of het adres op en klikt u op zoeken of nieuw. Automatisch worden de mogelijke partners getoond, die met uw opgave overeen komen. Wanneer de gewenste organisatie niet in de lijst staat, klikt u opnieuw op nieuw om een nieuwe organisatie volledig aan te maken. Op deze manier wordt voorkomen dat organisaties dubbel worden ingevoerd. Het is altijd mogelijk de gegevens van de aanvrager en partners aan te vullen of te corrigeren. Vervolgens worden de details ingevuld. 6

7 De eerste partner in de lijst is als lead partner aangemerkt. Wanneer dit niet juist is, kunt u de gewenste lead partner selecteren (blauw) door hierop te klikken en op de knop lead partner wisselen te klikken. Afhankelijk van de instellingen van uw computer is het mogelijk dat het pop up scherm gedeeltelijk wegvalt. Om toch het gehele scherm te zien, kunt u het pop up scherm maximaliseren. Afbeelding 7: details organisatie 3.6 Contacten partners In dit scherm worden de contactpersonen per organisatie toegevoegd of geselecteerd. Via de knop toevoegen contact komt u in een sub scherm waar u een bestaand contact kunt selecteren of een nieuw contact kunt toevoegen. De zoekfunctie werkt op dezelfde manier als in het vorige scherm. Afbeelding 8: scherm contacten partners en pop up scherm zoeken naar contacten 7

8 Voor de lead partner moeten contactpersonen met tenminste de drie verschillende functies (ondertekeningsberechtigd, financiële contactpersoon, inhoudelijke contactpersoon) worden opgegeven. Het is mogelijk dat alle drie de functies door één persoon vervuld worden. In dit geval moet deze contactpersoon driemaal toegevoegd worden, waarbij de details van deze contactpersoon (functie) wordt aangepast. Voor de overige partners geldt dat één functie volstaat. 3.7 Projectbeschrijving Hier dient aan de hand van de verschillende vragen nadere toelichting gegeven te worden over het project. Eventueel kan er een bijlage worden toegevoegd. Per beschrijving geldt een maximaal aantal tekens. Opgave van beschrijvingen is verplicht in het Duits en het Nederlands, om de aanvraag in behandeling te kunnen laten nemen. Selecteer hiertoe in het pop-up scherm de gewenste taal. Afbeelding 9: scherm projectbeschrijving Kopiëren en plakken van tekst is alleen mogelijk met het tegelijk indrukken van de control knop op uw toetsenbord en c voor kopiëren of tegelijk met v voor plakken. 3.8 Horizontale doelstellingen Hier worden de gegevens over de effecten van het project op gebied van gelijkheid van kansen en milieubelang zoals door de EU vereist ingevuld, met daarbij een korte toelichting (tweetalig). Afbeelding 10: scherm horizontale doelstellingen 8

9 3.9 Indicatoren In dit overzicht dient u aan te geven welke indicatoren van toepassing zijn voor uw project met de streefwaarde die in de projectlooptijd behaald zullen worden. Ook de publiciteitsindicatoren moeten hier worden ingevuld. Van deze indicatoren zijn een tenminste één link naar de programmawebsite (www.deutschland-nederland.eu) en tenminste twee persberichten verplicht. Afbeelding 11: scherm indicatoren 3.10 Selectie partner Het kan voorkomen dat niet iedere partner in het project kosten maakt. In dit geval kunt u in dit scherm de partners selecteren die geen kostenplan nodig hebben en met behulp van de knop verwijderen van het linker veld naar het rechter veld verschuiven. Dan hoeft voor deze partners geen kostenplan meer opgegeven te worden. Met het veld toevoegen kunt u dit ongedaan maken Kostenplan (per partner) Afbeelding 12: scherm kostenplan subsidiabel De bedragen worden per kostensoort ingegeven en het systeem totaliseert deze. 9

10 Om de controle van uw projectontwerp te vergemakkelijken, dient u per kostenregel een (eentalige) toelichting toevoegen. Het kostenplan wordt opgesplitst in een subsidiabel en niet subsidiabel deel. Het niet-subsidiabele deel hoeft u alleen in te vullen als u ook daadwerkelijk niet subsidabele kosten bij uw project plant. Neemt u bij twijfel contact op met uw projectcoördinator. Inkomsten worden negatief ingevoerd Jaarplan Hier vermeldt u de geplande uitgaven van de subsidiabele kosten per jaar. Het gaat hier uitdrukkelijk om de planning van waneer u de kosten wilt indienen en aanvragen en niet in welk jaar de kosten precies ontstaan zijn. Wanneer u bijvoorbeeld op 31 december kosten maakt, zult u deze pas het volgende jaar indienen en aanvragen. Deze kosten rekent u dan met het volgende jaar mee. Afbeelding 13: scherm jaarplan 3.13 Financieringsbron In dit scherm worden de financiers aangegeven. Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de projectpartners staan hier automatisch bij. Andere financiers kunnen met toevoegen ingevuld worden. De zoekfunctie doorzoekt eerst de reeds bestaande financiers in de databank. Afbeelding 14: scherm financieringsbron 10

11 Afbeelding 15: pop up zoekscherm financieringsbron Het zoekscherm werkt op dezelfde manier als het zoekscherm bij het toevoegen van partners. S.v.p. naleven! 1. Bijna alle nationale cofinanciers, zoals ministeries en provincies, zijn reeds in het monitoringsysteem ingevoerd. Zoekt u daarom eerst bijzonder zorgvuldig naar de nationale cofinanciers voor uw project, voordat u een nieuwe cofinancier aanmaakt. Dit voorkomt dubbele invoering. 2. De Nederlandse provincies kunnen zowel als nationale als regionale cofinancier optreden. In het geval dat een provincie als regionale cofinancier fungeert, bestaat daarbij de mogelijk heid of de betaling van deze middelen via de certificeringsautoriteit (certifying authority = CA) loopt of niet. Dat wordt door de zeven provincies momenteel verschillend gehandhaafd. Hiertoe zijn in InterDB-SQL voor iedere provincie drie verschillende organisaties aange maakt ( aanduiding in InterDB-SQL): Provincie is nationale cofinancier en middelen worden via de certificeringautoriteit (CA) afgewikkeld Provincie Naam (nat_ca) Provincie is regionale cofinancier en middelen worden via de certificeringsautorietit (CA) afgewikkeld Provincie Naam (reg_ca) Provincie is regionale cofinancier en middelen worden niet via de certificeringsautoriteit (CA) afgewikkeld Provincie Naam (reg) Neemt u s.v.p. contact op met de betreffende provincie, respectievelijk regionaal programmamanagement welk van de drie mogelijkheden voor uw project van toepassing is Financieringsplan In het financieringsplan wordt per financier het bedrag vermeld dat iedere financier bijdraagt aan de subsidiabele kosten van het project. Dit kan ook 0 zijn. Let u s.v.p. op de minimale en maximale bijdragen voor eigen bijdragen (minimaal 20%) en Europese middelen (maximaal 50%). Het financieringsplan moet in totaal overeenkomen met de totale kostenplannen, anders krijgt u in het linker boommenu een rode waarschuwing. 11

12 Afbeelding 16: scherm financieringsplan 3.15 Financieringsplan (niet subsidiabele kosten) Hier worden de bijdragen van de betreffende financiers weergegeven van de niet subsidiabele kosten van het project. Wanneer er geen niet subsidiabele kostenplannen zijn ingevoerd, hoeft u ook hier niets in te vullen Sluit versie In het laatste scherm kunt u het project indienen of een bericht versturen aan uw projectcoördinator. (wanneer u het project aan het bekijken bent, klikt u op links in de boom om berichten te kunnen versturen aan uw projectcoördinator). In het kader berichten ziet u welke berichten al verstuurd zijn, ook de automatische berichten die het systeem verstuurd. In het veld rechts kunt u een bericht typen. Het indienen van de projectaanvraag doet u in dit scherm. Zie hiervoor hoofdstuk 5. Afbeelding 17: scherm sluit versie 12

13 3.17 Printen U kunt uw projectaanvraag op ieder gewenst moment printen. In de projectaanvraag kunt u in het scherm versie sluiten of (afhankelijk of u uw projectaanvraag bewerkt of bekijkt ) en klikt op de knop rapportage. In het pop up scherm kiest u aanvraagformulier en de knop aanmaken. Er wordt een word document geopend. Het word document kunt u zelf opslaan en als bijlage versturen naar bijvoorbeeld uw projectpartners. U kunt ook in het scherm projectversie laden de gewenste versie van de projectaanvraag selecteren en rechts op de knop rapportage klikken (zie afbeelding 19). Afbeelding 18: pop up scherm rapportage 4 Project laden Om op een later moment uw project te bewerken of te bekijken, of wanneer uw projectcoördinator uw project heeft aangemaakt en opgeslagen, kunt u in het beginscherm van InterDB-SQL na uw aanmelding kiezen voor project laden. U krijgt dan een lijst te zien van de projecten die aan uw gebruikersnaam gekoppeld zijn. Om de actuele versie van uw projectaanvraag te leden en verder te bewerken, klikt u op Act. Concept bewerken. Automatisch wordt de actuele versie geopend. Lopende (actieve) projectaanvragen kunnen niet bewerkt worden. Afbeelding 19: projectscherm 13

14 Wanneer u een projectversie wilt bekijken, selecteert u de gewenste versie en klikt op projectversie bekijken. Als u op actueel project bekijken klikt, wordt steeds de meest actuele projectversie getoond. In dit scherm kunt u met de knop rapportage de geselecteerde (blauw) projectversie uitprinten. Toelichting iconen: Concept projectaanvraag. (Nog niet ingediend, toegelaten, goedgekeurd, of actief) Varianten: Met blauwe A erin (lead partner heeft projectconcept ingediend in het monitoringsysteem) A = applicant Met paarse J erin (projectcoördinator heeft projectconcept toegelaten in het monitoringsysteem) J = JTS Actief / lopende projectaanvraag Variant: grijs: oude lopende projectaanvraag. Er is intussen een gewijzigde projectaanvraag actief geworden. Deze oude versie is niet meer actueel, maar kan nog wel ingezien worden. 5 Project indienen Om uw project in te kunnen dienen, moeten alle gele en rode waarschuwingen verholpen zijn. Gele waarschuwingen kunnen in uitzonderingsgevallen door uw projectcoördinator worden gedeactiveerd. Neemt u hiertoe contact op met uw projectcoördinator. Een gedeactiveerde waarschuwing laat in de projectmenuboom een grijs rondje met een vinkje zien. Als er alleen nog maar groene of grijze rondjes met vinkjes in de projectmenuboom staan, kunt u uw project indienen. Hiertoe gaat u als volgt te werk: U gaat uw projectaanvraag bewerken U gaat naar het laatste scherm sluit versie U maakt een print van uw projectaanvraag (zie 3.17 printen ) U klikt op de knop aanvraag indienen Er komt een melding weet u het zeker en klikt op ja als u het zeker weet Er wordt automatisch een bericht vanuit het systeem verstuurd aan uw projectcoördinator. In de meeste gevallen dient u uw outlook hiervoor toestemming te geven. De projectaanvraag sluit automatisch. U kunt uw aanvraag alleen nog maar bekijken. U laat de projectaanvraag door de tekenbevoegde vertegenwoordiger ondertekenen en stuurt deze per post toe aan uw projectcoördinator. Let u er op dat het regionale programmamanagement uw projectaanvraag alleen verder kan behandelen als naast de digitale indiening ook een geprinte en ondertekende versie per post ontvangen zijn. 6 Project wijzigen Wanneer u het project heeft ingediend, kunt u de projectaanvraag niet meer bewerken. Wanneer er iets onjuist is of wanneer u iets vergeten bent, kan de projectcoördinator de projectaanvraag weer aan u vrijgeven en kunt u verder werken aan de projectaanvraag. Ook als projectcoördinator van mening is dat de aanvraag nog niet compleet is, wordt de aanvraag weer aan u vrijgegeven. Na aanpassing van de projectaanvraag kunt u de aanvraag opnieuw indienen. Nadat uw projectaanvraag een aantal stappen heeft doorlopen (toetsing, goedkeuring stuurgroep, beschikking) wordt uw project actief. Dit betekent in het monitoringsysteem dat het menu voortgang erbij komt (zie handleiding Uitbetalingsaanvragen / Voortgangsberichten ). Wanneer er nu iets wijzigd in de financiering (bijvoorbeeld de jaarplanning) of kostenplanning (verschuiving kosten) moet u een wijzigingsaanvraag indienen. Hiertoe neemt u contact op met uw projectcoördinator. Deze legt een nieuwe versie van uw projectaanvraag aan, gebaseerd op de oude aanvraag. De aanvraag wordt aan u vrijgegeven en u kunt de gegevens aanpassen. De wijzigingsaanvraag wordt op dezelfde manier ingediend als de eerste projectaanvraag (in het monitoringsysteem en ondertekend per post). 14

15 Wanneer er tijdens de looptijd kleine dingen veranderen, zoals de adresgegevens van uw organisatie, bankgegevens, of degene die de gegevens in het monitoringsysteem invoert (andere gebruiker), kunt u dit doorgeven aan uw projectcoördinator. De projectcoördinator kann zonder een nieuwe wijzigingsaanvraag aan te maken deze gegevens in het monitoringsysteem aanpassen. 7 Agenda De agenda bovenin uw scherm biedt u de mogelijkheid een overzicht te maken van werkzaamheden die gedaan moeten worden, gesorteerd op datum en/of categorie. Het overzicht op chronologische volgorde geeft de tijdbalk weer van een individueel project. Ook is het mogelijk berichten aan te maken en te versturen; dit kunt u doen aan een enkele persoon. Wanneer er berichten voor uw zijn, ziet u dit linksonder in ieder scherm. Door hierop te klikken, opent de agenda. Afbeelding 20: agenda 15

Monitoringsysteem InterDB-SQL

Monitoringsysteem InterDB-SQL Monitoringsysteem InterDB-SQL Handboek voor lead partners [Voortgang] Versie 3.2 / 01-01-2010 Inhoud 1 Uitbetalingsaanvraag 4 1.1 Financiële workflow (weergave) 4 1.2 Uitbetalingsaanvragen 5 1.3 Kostenoverzicht

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister Leiden - Roelofarendsveen Handleiding Magister Inhoud Handleiding Magister Bonaventuracollege Leiden Roelofarendsveen.... 3 Toegang tot de site.... 4 Het vandaag scherm.... 5 Agenda... 6 Cijfers... 7 Aanwezigheid...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

INA Gebruikershandleiding

INA Gebruikershandleiding INA Gebruikershandleiding Iudex Non Aestimat Inhoud 1. Aan de slag met INA 1.1 Introductie 1.2 Release note 1.3 Inloggen 1.4 INA Personen- en Familierecht 2 Start een nieuwe casus 3 Start een nieuwe berekening

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem

Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Handleiding voor gebruik Call systeem. Ref. handleidingen/support / handleiding gebruik call systeem Aanmelden Aanmelden via: Klik op Helpdesk De eerste keer komt u in het aanmeldscherm: Vul uw gebruikersnaam

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding handleiding voor het Management Drives systeem Management Drives systeem Handleiding Met het Management Drives systeem kunt u onder andere Management Drives vragenlijsten versturen, ontvangen en deze zowel

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal

Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal Algemeen Een subsidieaanvraag dient u digitaal in. Dit doet u via het Webportaal van de managementautoriteiten. De website van dit webportaal is

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017 Handleiding Burgerschouw app 2017 1.1 De Burgerschouw App voor de burger. 1.1.1 De app toevoegen aan uw tablet Ga naar uw App Store, Google Play of Windows Phone Store en zoek op Burgerschouw. U ziet het

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1 Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

INA. Gebruikershandleiding

INA. Gebruikershandleiding INA Gebruikershandleiding 1 In deze handleiding: 1. Aan de slag met INA 1.1 Introductie 1.2 Release note 1.3 Inloggen en wachtwoord vergeten service 1.4 INA Personen- en Familierecht 2 Start een nieuwe

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.2.5... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Handleiding Subsidieportaal Maart 2012 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Registreren 3 2. Inloggen 3 3. Welkomstpagina 4 4. Mijn gegevens 5 - Aanpassen 6 - Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen 7 - Contactpersonen

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1 GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect Datum: 10 september 2014 Behorende bij app versie 1.1.5-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app is bedoeld voor het inspecteren

Nadere informatie

Handleiding Magister voor ouders

Handleiding Magister voor ouders Handleiding Magister voor ouders Voor onze schooladministratie maken wij gebruik van het programma Magister. Dit programma stelt ook leerlingen en ouders in staat om via internet de basisgegevens en de

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Datum 10-06-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Handleiding Magister 5 voor ouders

Handleiding Magister 5 voor ouders Handleiding Magister 5 voor ouders 1 Markenhage gebruikt voor de leerling-administratie het programma Magister. Dit programma stelt ook leerlingen en hun ouders in staat via internet de cijfers en de agenda

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013 Handleiding Kleos ipad oktober 2013 Inhoudsopgave blz. Installatie 3 Inloggen 4 Hoofdmenu 5 Homepage 6 Dossiers 7 Agenda 11 Taken 12 Activiteiten 13 Documenten 14 Relaties 16 Handleiding Kleos ipad Pagina

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Inleiding Bij de installatie van Kluwer Belastingpraktijk (KBP) kunnen de volgende situaties (configuraties) van toepassing zijn op het systeem waarop het

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie