Vrij zijn Vrij voelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrij zijn Vrij voelen"

Transcriptie

1 Nummer 3 Gratis April-Mei 2013 Colofon GEEDI Nieuwsbrief Somalië is een zelfstandige uitgave, niet gebonden aan een bestaande organisatie. GEEDI is een stichting in oprichting. Voor informatie: Gerard de Bondtstraat GS Tilburg (na uur) Medewerkers: Stephanie, Abshir, Daud, Mohamed en Gijs Met speciale dank aan: KAAH EXPRESS BV Deze Geedi is ook bestemd voor de brievenbus van je buren, vrienden en familie. Geedi is voor iedereen, dus verspreidt Geedi. Vrij zijn Vrij voelen Nin daar kujiraadaruur ma arkee Je zou deze regel uit een Somalisch liefdesliedje kunnen vertalen met iemand die onderdak is, ziet de wolken niet. Maar het zou ook zomaar kunnen betekenen Wanneer je het zelf goed hebt, dan merk je niet het leed van anderen om je heen. Of: Als je jezelf niet openstelt, is het onmogelijk al datgene te zien wat de wereld te bieden heeft. Het staat vrij de hierboven geciteerde regel uit het liefdeslied te interpreteren, in alle vrijheid! Datzelfde vrij zijn zou je de uitgeprocedeerde asielzoekers gunnen, die als derderangs voortdurend heen en weer geschoven worden. Je zou hopen dat politici en bewindslieden zichzelf zouden willen bevrijden van die manier van denken, die vrij zijn en vrij voelen zo in de weg staat. Vrij mogen zijn en zich vrij kunnen voelen zou voor Somaliërs daarginds in Somalië een einde betekenen aan voortdurende oorlog, geweld, dood en ellende; een begin van wederopbouw en nieuw perspectief in vrede en vrijheid. Vrij ben je óók om je bij Geedi aan te sluiten, onze kleine club te komen versterken. Uiteraard ook is er alle vrijheid om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins verder te verspreiden. En vrij als we zijn, zo vrij als we onszelf voelen hanteren we ook bij deze Geedi onze oproep Somalië mag niet vergeten worden! Gijs April-Mei 2013 GEEDI 1

2 Terugkeer? Niet naar de dood! Recentelijk heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie geoordeeld dat Somalië niet meer als een onveilig land wordt beschouwd. Verbeteringen zijn geconstateerd, zegt hij, want in Mogadishu gaan er weer markten open, is de straatverlichting gerepareerd en vermogende zakenlieden keren weer terug naar Somalië om te investeren in bedrijven. Dit besluit betekent voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland dat zij op korte termijn weer in aanmerking komen voor gedwongen terugkeer. In recente rapportage geven echter organisaties als de UNHCR, Amnesty International, Human Rights Watch en de Fact Finding Missions van de Deense Immigratie Dienst aan, dat de situatie in Somalië allesbehalve stabiel en veilig is. Schending van de mensenrechten is aan de orde van de dag en per maand zijn er in de hoofdstad Mogadishu ten minste 450 (burger)slachtoffers door bomaanslagen, zelfmoordaanslagen, schietpartijen, verkrachting en willekeurige arrestatie en detentie. Met name de ontheemden die zich in vluchtelingenkampen in de stad zelf bevinden hebben geen enkele vorm van bescherming tegen dit geweld. Onlangs heeft de werkgroep Somalië onveilig actie gevoerd op het Hofplein in Den Haag, naast de ingang van de Tweede Kamer, om duidelijk te maken wat er gebeurt met gedeporteerde Somalische mannen, vrouwen en kinderen. De actie, uitgevoerd door voornamelijk uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers zelf, liet aan voorbijgangers zien wat de risico s zullen zijn in Somalië, door geschminkt de slachtoffers uit te beelden. Het was een confronterend beeld voor het Haagse winkelende publiek, maar het heeft wel diepe indruk gemaakt. Ambtsbericht In het persbericht over de brief staat: Hoewel de situatie in Mogadishu nog altijd zorgelijk is, hebben zich blijkens het ambtsbericht verbeteringen voorgedaan. Zo kunnen inwoners van Mogadishu zich weer ongehinderd door milities door de stad bewegen, zijn markten weer vrij toegankelijk en bloeit het zakenleven weer op. Ook nam het aantal ontheemden dat zich in Mogadishu vestigt in het afgelopen jaar substantieel toe. Deze verbeteringen, in combinatie met het beleid in omringende landen, hebben dan de staatssecretaris doen besluiten niet langer 15c-beleid te voeren voor Mogadishu. De beleidswijziging heeft als gevolg dat de belemmeringen voor gedwongen terugkeer naar alle delen van Somalië zijn weggenomen. Terugkerende asielzoekers hoeven immers niet langer door een gebied te reizen waar sprake is van een 15c-situatie. Uit het ambtsbericht blijkt dat zowel reizen over land als door de lucht mogelijk is. Teeven zal gedwongen terugkeer naar Somalië dan ook weer ter hand nemen, vanzelfsprekend met alle nodige zorg. Ook wordt vreemdelingenbewaring voor alle Somaliërs hiermee weer mogelijk." In theorie zal niet iedere Somaliër bij binnenkomst geweigerd en uitgezet worden, omdat de zaken individueel bekeken worden. Maar dat vergt wel extra bewijslast, waardoor de kans om geweigerd te worden groter is. 2 GEEDI April-Mei 2013

3 Realiteit Intussen is de situatie in Somalië en in Mogadishu zelf allesbehalve veilig. Notabene in het ambtsbericht zelf staat een uitgebreid verslag van de UNHCR waaruit blijkt dat schending van de mensenrechten, geweld en vervolging aan de orde van de dag zijn. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de zeldzame positieve berichtgeving in het rapport gebruikt en de overweldigende hoeveelheid aan negatieve berichtgeving in datzelfde rapport naast zich neergelegd. Ook andere rapporten over de situatie in Somalië zijn uiterst zorgelijk; zie bijvoorbeeld het Fact Finding Report (maart 2012) en de update hiervan (november 2012) van de Deense Immigratie Dienst. Denemarken hanteert dan ook wel een categoriale bescherming voor Somaliërs. Zelfs asielzoekers die in een eerder stadium geweigerd zijn, kunnen in Denemarken opnieuw een aanvraag indienen en zullen die aanvraag gehonoreerd zien. Rapporten spreken van 500 (burger)slachtoffers per maand, alleen al in de hoofdstad. Natuurlijk is dit een verbetering ten opzichte van de situatie in de periode 2010-augustus 2011, waar gemiddeld slachtoffers per maand vielen en het is met name deze verbetering waar het Ministerie van V&J zijn beslissing mee beargumenteert, waardoor de zeer bizarre situatie ontstaat dat met 500 slachtoffers per maand de hoofdstad als niet onveilig wordt bestempeld. Argumenten ontkracht Laten we de argumenten die de staatssecretaris gebruikt onder de loep nemen. De eerste verbetering die Teeven constateert, is het feit dat de Al-Shabaab milities uit hoofdstad Mogadishu zijn verdreven, waardoor de stad veiliger is. Op zich klopt het dat Al-Shabaab het gebied niet meer controleert. Een gevolg daarvan is echter dat Al-Shabaab nu meer gebruik maakt van infiltranten in de hoofdstad en autobommen plaatst. Het geweld is daardoor willekeuriger en onvoorspelbaar, wat de situatie in feite gevaarlijker maakt. Daarnaast zijn politie- en legertroepen te weinig in aantal en te slecht uitgerust om daadwerkelijk de orde te kunnen handhaven. Bovendien maken de vertegenwoordigers van het openbaar gezag zich zelf ook schuldig aan misdaden en repressie. De staatssecretaris geeft als tweede teken van verbetering aan dat de markten in Mogadishu weer open zijn en concludeert daaruit dat de situatie wel veiliger moet zijn. Wie de Fact Finding Reports goed doorleest, komt echter tot de conclusie dat dit slechts drie markten betreft, hetgeen veel te weinig is voor een stad met 2,5 miljoen inwoners en ontheemden. Teevens laatste argument is tenslotte dat het zakenleven weer opbloeit en dat eerder gevluchte Somaliërs weer terugkeren om zich te hervestigen. Ook dit geeft op geen enkele wijze een garantie voor de veiligheid van uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers. Degenen die zich opnieuw vestigen in Somalië zijn namelijk vooral de vermogende zakenlieden, die genoeg financiële middelen hebben om een privé-militie op te zetten en zich zo te beschermen tegen het dagelijks geweld in Somalië. Uitgeprocedeerde asielzoekers die gedwongen worden terug te keren naar Somalië beschikken echter niet over deze middelen. Staatssecretaris Teeven vermeldde zelfs dat het risico zich met name richt op mensen die politiek actief zijn, daarmee impliciet adviserend dat men zich daar dan maar niet mee bezig dient te houden. Op zich is dat al een schending van één van de Rechten van de Mens: eenieder heeft het recht op zijn eigen politieke mening en ook op het verspreiden van die mening, maar daarnaast wordt het begrip politiek actief wel heel ruim opgevat: thee verkopen aan regeringsmedewerkers is voldoende om slachtoffer van een politieke moord te worden. Protest De Somalische vluchtelingen die zich met activisten en sympathisanten verenigd hebben in protestgroepen, zullen daarom herhaaldelijk de aandacht blijven vragen voor de situatie in hun land door actie te voeren, informatie te verstrekken en hun positie onder de aandacht van het UNHCR en Amnesty International te brengen. Meer informatie over de actie van de werkgroep Somalië onveilig : fotos-doodlig-actievoor-tweede-kamersomalie-is-onveilig/ Dhjana Samshuijzen April-Mei 2013 GEEDI 3

4 Stichting NEDSOM Sinds zo n 25 jaar zijn er Somaliërs in Nederland en het is werkelijk verbazingwekkend, hoeveel initiatieven er vanuit hun gemeenschap genomen zijn om te komen tot allerlei vormen van organisaties, gericht op hulp en ondersteuning naar het vaderland, ginds in de Hoorn van Afrika, dan wel op belangenbehartiging van de eigen mensen hier. In deze Geedi aandacht voor Stichting NEDSOM, een Nederlands-Somalische organisatie, die in 1999 is opgericht en die veel met vrijwilligers werkt. Initiatiefnemers voor NEDSOM zijn Somalische jongeren met een hogere of middelbare opleiding die in Nederland woonachtig zijn. Bruggen bouwen Vooral gericht op jongeren wordt ernaar gestreefd het zelfbewustzijn te vergroten van de Somalische gemeenschap die hier verblijft. Aandacht vragen voor de problemen zoals die door Somalische mensen ervaren worden: werkeloosheid, kansarmoede en daarmee samenhangende criminaliteit, alleenstaande moeders, onderwijsproblemen. Bruggen bouwen tussen de Somalische Nederlanders en de Nederlandse bevolking hoort daar ook bij. Daarbij wordt intensief gebruik gemaakt -hoe kan het anders?- van digitale netwerken, waarbij de Nederlandse én de Somalische taal worden gebruikt. De stichting functioneert ook hier als een brug tussen internationale en lokale ngo s. Zelfstandig Mooier en genuanceerder omschrijven wat NEDSOM wil en doet, kan niet anders dan via haar eigen woorden: NEDSOM zet zich met hart en Vanuit Somalië ziel in voor de armoedebestrijvoor NEDSOM is solidariteit van groot belang daar waar het ding, gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, en streeft Somalië betreft, land dat ruim naar een wereld waarin geen twee decennia heeft doorgebracht zonder centrale regering grenzen worden gesteld aan de ontplooiingsmogelijkheden van en gebukt moest gaan onder burgeroorlog en geweld, geteis- mensen. Daarbij wil de stichting terd werd door honger en ellen- een bijdrage leveren aan econode en geconfronteerd werd met mische onafhankelijkheid van Somalië waarin burgers zelfeen gigantische leegloop. standig actief deelnemen aan de NEDSOM ondersteunt en iniontwikkeling en wederopbouw tieert zelf duurzame projecten van het land. En: Het bieden vanuit Somalië die met name van geloof in de toekomst is gerelateerd zijn aan onderwijs hierbij één van de speerpunten. en gezondheid. Als onafhankelijke stichting is NEDSOM niet gebonden aan welke politieke organisatie dan ook. Men wil breed openstaan voor allerlei ideeën en suggesties. De stichting biedt bovendien hulp aan ieder individu, ongeacht sekse, religie of clan. Alle regio s Was schrijver aanvankelijk in de veronderstelling dat Stichting NEDSOM in zijn activiteiten zich enkel richtte naar Puntland, met het verkrijgen van meer informatie blijkt dat een foutief idee geweest te zijn. 4 GEEDI April-Mei 2013

5 In principe wil NEDSOM hulp en ondersteuning bieden aan alle regio s van Somalië/Somaliland. Voorbeelden de waterput en het installatiesysteem van het waterproject ZamZam in de regio Burco (Somaliland); de ondersteuning van het gezondheidscentrum Caabuudwaaq in de regio Galgaduud, gelegen aan de kust van de Golf van Aden in de noordelijk punt aan de grens met Somaliland, waar vissersboten gebouwd worden. Zie bijgaande foto van de boot NEDSOM. micro-financiering van vrouwenprojecten in Qardho, de vierde grootste stad in Puntland, hoofdstad van de subregio Karkaar; Project Disable but notunable (vrij vertaald: invalide maar niet Conferentie over piraterij Luister nou naar Somalische oplossingen (2009); Opzetten van jongeren radio en online tv programma s om Nederlandse en Somalische jongeren voor te lichten over het werk van journalisten van Free Voice in Somalië; Somalië/Somaliland dag Somalische jongeren dag Onafhankelijkheidsdag Somalië waar meerdere keren medicijnen werden geleverd; humanitaire hulp tijdens de droogte in Somalië aan o.a. de regio s Gedo, Hiiraan, Awdal, Mogadishu, Baydhabo, Sool/Sanaag en Ogadenia Deze noodhulp was vooral gericht op voedsel, watervoorziening en het uitdelen van medicijnen. Voor meer informatie hierover Puntland Maar er zijn toch óók diverse projecten in Puntland (geweest). Zonder uitgebreid op al deze initiatieven in te gaan moeten toch genoemd worden: De scheepswerf bij Bosaso, onbekwaam) met als doel mensen met een beperking beter perspectief te bieden, omdat ook zij recht hebben op een waardig bestaan en zo goed mogelijk moeten kunnen functioneren in de samenleving. Men streeft voor deze doelgroep naar betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het onderwijs. Het project is gesitueerd in Bosaso. Activiteiten Nederland Naast deze kleine greep uit een grote hoeveelheid is het noodzakelijk óók te wijzen op initiatieven van NEDSOM, die hier in Nederland worden genomen. Opnieuw wordt volstaan met een korte en absoluut onvolledige opsomming. Brochure In een prachtig uitgevoerde brochure uit 2009 bij gevolg van het tienjarig bestaan van NEDSOM is veel meer te lezen over de zeer veelzijdige activiteiten van deze stichting. Uiteraard kan die door belangstellenden worden opgevraagd! Om enigszins binnen de perken te blijven van een nieuwsbriefartikel verwijzen we voor meer boeiende informatie naar de zo juist vernieuwde website van NEDSOM. Stichting NEDSOM Binckhorstlaan BE Den Haag Website: April-Mei 2013 GEEDI 5

6 Reisadvies Somalië Staatssecretaris Teeven stuurt berichten de wereld in dat Somalië veilig genoeg is om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen. (Zie ook het artikel Terugkeer? Niet naar de dood!) Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken van dezelfde Nederlandse overheid klinkt er een totaal ander geluid daar waar het reisadviezen betreft naar datzelfde Somalië. In een op 31 januari gewijzigd bericht Reisadvies Somalië dat medio april nog steeds geldig gemeld wordt heet het: alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden. Onder het kopje Actualiteiten wordt het zo geformuleerd: Hoewel in Zuid-Centraal Somalië de meeste grote steden in handen zijn van regeringsgetrouwe troepen, gesteund door Afrikaanse vredestroepen is de veiligheidssituatie in geheel Somalië* slecht te noemen. Gewapende oppositiegroeperingen van moslimfundamentalistische aard zoals Al Shabaab zijn vooral actief op het platteland en s nachts in de steden, waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Hoewel Mogadishu geheel in handen is van AMISOM, is de veiligheidssituatie in Mogadishu* nog steeds slecht te noemen en extra precair ten tijde van de vorming van de nieuwe regering. Al Shabaab maakt gebruik van guerrillatactieken om grote delen van het land te destabiliseren. Al Shabaab heeft verklaard alle parlementsleden en leden van de veiligheidsdienst te zullen doden, mede vanwege de banden met de ongelovigen uit het buitenland. Wat betreft Puntland en Somaliland wordt vervolgens onder meer gewezen op de grote interne politieke spanningen in de betwiste gebieden. Van de veiligheidssituatie wordt gezegd dat die nog steeds slecht is met verschillende milities en de aanwezigheid van piratenbendes, die verantwoordelijk worden gehouden voor het kidnappen van buitenlanders. Vanwege de voortdurende gewapende strijd, terrorismedreiging, criminele dreiging en rechteloosheid worden alle reizen ontraden naar Somalië met uitzondering van Somaliland.Daar worden enkel de niet-essentiële reizen voor ontraden. Nederlanders die verblijven in Puntland en Zuid- Centraal Somalië worden geadviseerd om die gebieden direct te verlaten. Nederland kan bovendien geen consulaire bijstand verlenen en ook overige EU-landen zijn niet vertegenwoordigd. Verder wordt er gewaarschuwd voor terrorisme (aanslagen, kidnapping door Al Shabaab), voor zware criminaliteit (handel in o.a. wapens én mensen; onveilige wegen door o.a. gewapende milities van krijgsheren), alsook voor piraterij aan de kusten. Gisteren & Vandaag toen was geluk heel gewoon Bij het lezen van dit Reisadvies Somalië kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat staatssecretaris Teeven hiervan waarschijnlijk geen enkele kennis heeft genomen. Hoe is het anders te rijmen met zijn uitspraak voor de radio, ergens in de maand januari, dat Somaliërs via Kenia kunnen reizen om vervolgens de grens Kenia- Somalië al wandelend over te steken. Een reisadvies waar toch maar géén vertrouwen in gesteld moet worden!! Gijs * onderstreping door schrijver 6 GEEDI April-Mei 2013

7 Oudkomers versus Nieuwkomers In onderstaand artikel maak ik gebruik van mijn eigen ervaringen om de situatie uit te leggen van de zogeheten oudkomers (asielzoekers die jaar geleden naar Nederland zijn gevlucht) én die van de nieuwkomers (mensen die in de afgelopen jaren zich in Nederland hebben gemeld). Migratie is van alle tijden. Mensen migreren, omdat ze op zoek zijn naar veiligheid, voedsel, werk en een betere toekomst, of zij zijn op de vlucht voor natuurrampen, etnisch geweld, corruptie en burgeroorlog. In Somalië bijvoorbeeld waren er grote emigraties door de gewelddadige burgeroorlog die nu al meer dan 20 jaar voortsleept. van voortdurende oorlog en onveiligheid maakt dat het doel van migratie toen en meer recent eigenlijk niet veranderd is: mensen vluchten!! Kleine lettertjes Een deel van de oudkomers participeert met succes in de Nederlandse samenleving, maar er zijn er ook die de aansluiting te reizen, die plaats ook daadwerkelijk te bereiken. Grote problemen leverde het ook op om bankcheques en acceptgiro s goed in te vullen, rekening te houden met de zogenaamde kleine lettertjes bij de verleidende betalingsafspraken, waardoor veel mensen met hoge schulden opgezadeld raakten. It is good to swim in the waters of tradition, but sink in them is suicide (M.K. Gandhi, 1925) Eind 2010 waren ongeveer Somalische vluchtelingen verspreid over 100 landen wereldwijd. Meer dan 90% van hen verbleef in zes landen van Oost-Afrika, in de onmiddellijke nabijheid van Somalië. Iedere maand nog vluchten ongeveer personen weg uit het land. In Somalië zelf leven anderhalf miljoen ontheemden in onnoembaar ellendige omstandigheden. Deze situatie niet gevonden hebben vanwege een te geringe kennis van de Nederlandse samenleving. Voor de meesten van deze zogeheten oudkomers geldt dat er in de tijd dat zij zelf nieuwkomers waren, in het geheel geen of te weinig inburgeringsprogramma s beschikbaar waren. Pas in 1998 is de Wet Inburgering Nieuwkomers van kracht geworden. Deze wet verplicht migranten tot deelname aan zo n inburgeringsprogramma. Nog altijd is het zo dat een groot deel van deze oudkomers niet over voldoende taalvaardigheid beschikt van de Nederlandse taal. Bovendien is er te weinig kennis van de Nederlandse samenleving om met enig succes daaraan te kunnen deelnemen. Zo was het bijvoorbeeld moeilijk om met openbaar vervoer naar je plaats van bestemming Oudkomers kwamen veelal rechtstreeks, terwijl de nieuwkomers meestal een lange weg hebben afgelegd via allerlei landen. Daarbij hebben zij veel ervaringen opgedaan met allerlei andere culturen, wat weer gemist werd bij de oudkomers. Grenzen doorbreken Balans is de sleutel in het leven voor alles wat we doen om te slagen in alle gebieden van het leven. Allereerst is er de wereld om ervan te genieten en ook om gewaardeerd te worden als mens ondanks wat men heeft meegemaakt. Daarom wil ik stellen dat oudkomers er toch in geslaagd zijn een positieve bijdrage te leveren in die moeilijke omstandigheden. Zij zijn erin geslaagd een volgende -de tweede- generatie een plaats te bieden in deze April-Mei 2013 GEEDI 7

8 vaak nog zo vreemde samenleving: jonge mensen die zich over het algemeen prima weten te redden. Veel nieuwkomers zijn jonge mensen. Zij staan voor vragen, uitdagingen en verandering. Deze nieuwkomers stellen grenzen en doorbreken die ook en zij geven wijsheid en ervaringen door. Primaire behoeften Voordat ze westerse landen bereiken hebben ze een lange en gevaarlijke weg met beroerde toestanden afgelegd. Wie in vrijwel altijd met een tijdelijke job in zwaar, vuil werk: arbeid op het allerlaagste niveau tegen de allerlaagste inkomens. En als het daarbij onregelmatig is ook zonder de zekerheid van het maandinkomen. Door deze plicht tot werkbereidheid krijgt een nieuwkomer in de praktijk zelden toelating of kans om secundair (tweede kans) of hoger beroepsonderwijs binnen volwasseneneducatie te volgen. Dit is jammer, omdat vele talenten op die manier ongebruikt blijven. Is dat nu de te betalen prijs van de huidige crisis? Zelfde situaties In de huidige ontwikkelingen van grote technische veranderingen en mogelijkheden, die zo n enorm verschil opleveren met de situaties waar men vandaan gekomen is, blijft er een grote bereidheid om zich aan te passen aan deze snelle westerse levensstijl en daarbinnen de eigen weg te vinden, de eigen verantwoordelijkheid te nemen met alle gevolgen die men daarbij ontmoet. Voor zowel oudkomers als nieuwkomers is dat hetzelfde; zij komen immers beiden uit dezelfde problematische situaties vandaan. Alles kan kapot... maar solidariteit is onverwoestbaar!!! Europa en westerse landen aankomt heeft veel meegemaakt en is gehard. De asielzoeker moet trouwens heel sterk zijn om stand te kunnen houden in de moeilijke periode van de asielprocedure en de daaraan verbonden opvang. Men moet de asielzoeker in zijn waardigheid laten en alleen aanbieden waar behoefte aan is. Volgens mijn ervaring gaan de primaire behoeften uit naar Vrede, Wonen, Weten, Werken (VWWW). Ongebruikte talenten Men moet zich realiseren dat bijna alle nieuwkomers in armoede beginnen. Velen moeten noodgedwongen eerst beroep doen op een uitkering, waartegenover de eis tot werkbereidheid staat. Werk vinden gaat moeilijk en men begint Na zo n moeilijk besluit om te vluchten, de boot te nemen en alles achter te laten voor een beter leven bieden deze ervaringen weinig uitzicht, doen de moed verliezen en geven je het gevoel dat je je opnieuw bevindt op een zinkend schip. Duidelijkheid Ook voor beiden zal de belangrijkste vraag zijn: wat wil je met dit nieuwe leven hier? Wil je hier je leven verder opbouwen? En ben je bereid ook daarvoor alle consequenties te nemen? Om zelf te bepalen waar je thuishoort zal je ook zelf moeten bepalen of je bereid bent de prijs daarvoor te betalen om binnen deze nieuwe samenleving succesvol te kunnen zijn. Laat bovenstaande een bijdrage zijn om de lezers wat duidelijkheid te bieden over wat er zich afspeelt in een deel van de samenleving waar zij weinig contact mee zullen hebben. A. Ahmed 8 GEEDI April-Mei 2013

9 Ghost Republic Somaliland Democracy against all odds Mijn fascinatie met Somaliland begon in 2009, toen ik met mijn Somalische vriendin Fatma Ali afreisde naar dit democratische enigma in de Hoorn van Afrika. Somaliland riep in 1991 de onafhankelijkheid uit van Somalië, na een gewelddadige burgeroorlog, maar het land wordt vooralsnog door geen enkele internationale organisatie -inclusief de Verenigde Natieserkend. Officieel is Somaliland nog steeds deel van Somalië. Tijdens mijn bezoeken aan het land heb ik Somalilanders geportretteerd die binnen hun niet-erkende republiek een democratie aan het opbouwen zijn. Ghost Republic Somaliland: democracy against all odds is een fotodocument waarin de focus ligt op de Somalilanders die een land aan het opbouwen en besturen zijn dat effectief is afgesneden van de rest van de wereld. In het project krijgt het land en zijn nation builders een gezicht: de foto s vertellen het verhaal van deze mensen, wiens verhaal niet vaak genoeg verteld wordt. Een verhaal dat in het internationale nieuws onderbelicht blijft. De beelden tonen de symbolen van Somaliland die het doorlopende proces definiëren van die opbouw van een pseudo-staat: overheidsgebouwen, ziekenhuizen, de radiozender en Somalilands nationale krant, Jamhuuriya. Ik portretteer Somalilanders in hun eigen omgeving, met oog voor de voorwerpen die onlosmakelijk zijn verbonden aan de opbouw van een ware republiek. Mijn foto s tonen de hoop en het optimisme in een natie die door de rest van de wereld nog niet wordt erkend. De Somalilandse krant Jamhuuriya heeft mijn project gepubliceerd in een reeks van twintig foto s van 10 december 2010 tot en met 21 februari Het fotoboek Ghost Republic Somaliland, is een limited edition van 75 exemplaren, dat een hedendaags beeld geeft van de pseudo-staat Somaliland. De originele publicaties in Jamhuuriya vormen de basis van het boek. Iedere foto gaat vergezeld van een korte tekst waarin steeds een stukje geschiedenis, gekoppeld aan de huidige situatie van Somaliland, wordt belicht. James Wellford s, foto editor van Newsweek schreef het volgende: Chantal s images of Somaliland present fascinating and absorbing visual moments about the life, travails, and unknown destiny of a distant place that few people are familiar with. Her images, the delicate portraits of people which channel so well the complexity of personality, the images showing details of interiors and rooms that are still inhabited by the presence, thoughts, and memories of those who were there, and the bigger views of space, monuments, crossroads, and land all suggest and articulate an atmosphere that movingly creates a series of visual landscapes that address the issues of identity. These images are windows to another world, thresholds to cross in order to enter the story of a place called Somaliland. Chantal Heijnen Somaliland heeft sinds de op 18 mei 1991 zelf uitgeroepen onafhankelijkheid, vier presidenten democratisch gekozen. Foto: Chantal Heijnen April-Mei 2013 GEEDI 9

10 Illegaliteit strafbaar = jacht op illegalen? Het zat al veel langer in de lucht en ook in de ideeën van Pim Fortuyn s LPF en die van de PVV van Geert Wilders viel het te beluisteren: illegaal verblijf in Nederland moet strafbaar worden gesteld. Recept Canjeero/Laxoox of Somalische pannenkoeken Ingrediënten: 2 kopjes maïsmeel 2 kopjes witte bloem 9 theelepeltjes zout 2 kopjes water 2 theelepeltjes bakpoeder 1 theelepel gist Met deze ingrediënten maak je op uiterst eenvoudige wijze smakelijke canjeero s, de Somalische pannenkoeken. Fred Teeven, zelf voorheen actief in het kamp van Pim Fortuyn, is met deze maatregel opnieuw naar buiten gekomen in het regeerakkoord van PvdA en VVD van oktober jongstleden. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat illegalen een boete tot maximaal 3900 euro moeten krijgen. Vervolgens wordt gekeken of de persoon in kwestie zo snel mogelijk het land kan worden uitgezet en in afwachting daarvan gaat de illegaal in vreemdelingenbewaring. Overigens niets nieuws dat laatste, omdat het in de huidige situatie ook al plaats vindt! Illegalen die een tweede keer worden gepakt moeten een inreisverbod krijgen. Dat betekent dat er niet meer gereisd mag worden in Nederland én in andere Europese landen. Celstraf is voorhanden voor hen die dan Nederland nóg niet verlaten hebben, of dat ook niet voornemens zijn te doen. Betreffende maatregelen gelden niet voor minderjarige illegalen. Zij die illegalen helpen zijn niet strafbaar. Zij gaan vrij uit! Het vorige kabinet van VVD, CDA en PVV was in 2011 al akkoord met het strafbaar stellen van illegaliteit. Voorheen is de PvdA altijd sterk tegenstander geweest. Er wordt binnen deze partij getwijfeld of er mogelijk strijd is met grondrechten. Boete als toeval Toch is het niet de bedoeling dat er jacht gemaakt gaat worden op mensen zonder verblijfsvergunning. De boetes moeten als het ware bij toeval worden uitgedeeld, bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole. Meng alles met de mixer in een mengkom en laat dit beslag tenminste één uur rustig staan. Vervolgens kan in een koekenpan met een beetje boter of olie de pannenkoek worden gebakken. Héél simpel, erg lekker! Naar eigen smaak te beleggen.. Eet smakelijk! 10 GEEDI April-Mei 2013

11 Maar er is ook kritiek op deze plannen. Niet alleen vanuit religieuze hoek en van de kant van allerlei belangenorganisaties. Zo zeggen wethouders van de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, alsook burgemeesters elders in het land er geen zin in te hebben om actief de jacht in te zetten op illegalen. Zij hebben de vrees geuit dat illegalen alleen nog maar dieper in de illegaliteit worden gedrukt. Zij stellen dan ook dat strafbaar stellen geen enkele oplossing dient. Baqtiyaa nasiib Overduidelijk De Amsterdamse burgervader Eberhard van der Laan (PvdA) is overduidelijk in zijn standpunt. Hij ziet niets in het wetsvoorstel van VVD en PvdA. Ik geloof niet dat het een erg verstandige maatregel is, zo deelde hij onlangs mee in een tv-programma. Hij wees erop dat hij in dit verband nog altijd denkt aan de slogan Geen mens is illegaal. Van der Laan: Gewoon als principe, dat mensen van zichzelf niet illegaal kunnen zijn. Dan zeg je hier: we zijn er jarenlang vanuit gegaan dat mensen uitgezet konden worden of daar wel aan zouden meewerken. Maar dat blijkt gewoon niet zo te zijn. We hebben er duizenden hier, van wie er sommigen heel moeilijk of zelfs helemaal niet kunnen worden uitgezet. En vervolgens: Het is misschien ook een verkeerde kijkrichting: kan een mens strafbaar zijn doordat hij ergens is? Dat is een principiële vraag, waarover in Amsterdam wel zorgen bestaan. Historisch bewustzijn En niet alleen in Amsterdam! Het geeft te denken, wanneer de wind wat geluwd moet worden door te stellen dat het niet de bedoeling is dat er jacht gemaakt gaat worden. De idee heeft dus wel terdege door het hoofd gespeeld! Zou je -met een beetje historisch bewustzijn- voorzichtig mogen veronderstellen dat het een kwestie van tijd zou kunnen zijn: jacht op illegalen?? En zou er dan opnieuw een revival optreden dat zo ongeveer iedereen in Nederland klaar heeft gestaan om hulp te bieden? De geschiedenis kan ons leren hoe gevaarlijk een manier van denken kan zijn en welke gevolgen er uit kunnen voortvloeien. Dit betekent eigenlijk verrassend spelletje en het zal snel duidelijk zijn, waarom dit spel deze verrassende naam gekregen heeft. Aan een paal of balk wordt een aardewerk potje opgehangen, dat met een stok kapot geslagen moet worden. Maar degene die dat mag proberen heeft het niet zo gemakkelijk, want er zit een blinddoek voor zijn of haar ogen. In de potjes zitten verrassingen, hele leuke, maar soms ook mindere aardige. Snoepjes bijvoorbeeld zijn erg lekker en gewild, maar water of as of andere viezigheid zijn natuurlijk niet zo leuk. De inhoud van het kapotgeslagen potje is voor de geblinddoekte die toch raak heeft kunnen slaan. Baqtiyaa nasiib is het spel waar -dat kunt u zich wel voorstellen- vreselijk veel bij gelachen wordt. Iemand steeds weer mis zien te slaan, of die raak slaat, maar water, as of andere troep op zijn hoofd krijgt, dat werkt nu eenmaal steeds weer op de lachspieren. Het is dan ook een spel dat veel gespeeld wordt op feestdagen, zoals het Suikerfeest of nationale gelegenheden waar veel mensen bij elkaar komen. Jong en oud nemen deel aan deze vermakelijke gebeurtenis. Gijs April-Mei 2013 GEEDI 11

12 Piratenkust Piratenkust is het belangwekkende eerste boek van de Canadese verslaggever Jay Bahadur die zijn weg wist te vinden in een van de gevaarlijkste regio s ter wereld. De mensheid is al eeuwenlang gefascineerd door verhalen over piraten. Maar de recente praktijken van de onverschrokken piraten voor de kusten van Somalië, waar ze enorme schepen van internationale conglomeraten weten te kapen, tillen het fenomeen piraterij naar de moderne tijd. De wereld beschouwt hen als opportunistische, lokale bandieten, maar Jay Bahadur, de enige westerse journalist die erin slaagde diep in deze wereld door te dringen, laat zien hoe het er werkelijk aan toegaat. In Piratenkust vertelt hij over het leven in Puntland, een regio in Noordoost Somalië, en doet hij verslag van de levens van de zeerovers die schuilgaan achter de aanvallen. Waar geven ze hun geld aan uit? Hoe gaan ze te werk? Hoe denkt een piraat? Bahadur sprak in de afgelegen havens van Somalië met een aantal sleutelfiguren uit de piraterij. Maar hij zocht ook contact met hun bestrijders, en met enkele gijzelaars die maanden op hun schip moesten doorbrengen, in afwachting van nieuws over hun losgeld. Reacties uit de pers Piratenkust is onthullend en de scherpzinnige analyse van oorzaken en oplossingen blijken veel informatiever te zijn dan Web-site Wij willen de lezer van deze nieuwsbrief wijzen op de web-site die we aan het ontwikkelen zijn. Daar is meer informatie te vinden over de achtergronden van GEEDI, Nieuwsbrief Somalië. De lezer kan via de web-site reageren en die reacties zien wij graag tegemoet!! U vindt de web-site op En verspreidt deze Geedi in uw eigen omgeving. welke tv-beelden over het hedendaagse piraterij probleem ook (Booklist). Piratenkust is een moedig en onderhoudend boek dat uitlegt welke wereld er schuil gaat achter de korte berichten in de krant over het zoveelste gekaapt schip (NRC). Onomwonden analyse die de piraterij vanuit verschillende perspectieven belicht (Africa Magazine ZAM). Boek is interessant voor iedere zeevarende die door het Suezkanaal vaart en voor iedere marineman of -vrouw die voor de kust van Somalië patrouilleert (Maritiem Nederland). Jay Bahadur Piratenkust Verschenen in 2011 bij Nieuw Amsterdam Uitgevers ISBN Vertaling: Erik de Vries 12 GEEDI April-Mei 2013

Ver anderen door doen

Ver anderen door doen Ver anderen door doen Ver anderen door doen Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie en visie 8 Ongedocumenteerden in Nederland 11 Als hulp nodig is 15 Veranderen door doen 20 Zichtbaarheid 25 De organisatie 28

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

De enige keuze: inzet voor open grenzen

De enige keuze: inzet voor open grenzen 1 De enige keuze: inzet voor open grenzen (Of: hoe voorkom je het 'humane' verlengstuk van onmenselijk overheidsbeleid te worden?) De directie van de vreemdelingengevangenissen is gestart met maatregelen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 230 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Een sterkere stem. Voorwoord

Een sterkere stem. Voorwoord Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord 3 Resultaten 4 1. Asiel 5 2. Integratie 12 3. Communicatie 20 4. Vereniging & organisatie 26 5. Bestuur en toezicht 29 6. Financiën 32 Colofon Het jaarverslag 2010 is

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) 880 17 56 Fax (030) 880 17 67 E-mail: g.werkman@kerkinactie.nl UITNODIGING UPDATEDAG

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Cordaid 2007 Publieksjaarverslag Cordaid 2007 Juni 2008 / Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Inhoudsopgave Als u hier klikt gaat u naar het menu om verder uw keuze te maken Chouchou Namegabe,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De algemene beraadslaging wordt geopend. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1272 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 juli 2013 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Investeren. integreren

Investeren. integreren Investeren in integreren Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Definitie integratie 5 1.2 Immigratie en integratie: vroeger en nu 5 1.3 Leeswijzer 7 2. Terugdringen instroom asiel- en gelukszoekers en huwelijksmigranten

Nadere informatie

Borst-Eilers. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Wij zullen op een later tijdstip over de ingediende motie stemmen.

Borst-Eilers. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Wij zullen op een later tijdstip over de ingediende motie stemmen. Borst-Eilers Minister Borst-Eilers: Wij kunnen dit vandaag inhoudelijk niet helemaal uitdiscussiëren. Ik noem dit aspect om te benadrukken dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn. Mevrouw Kant zegt

Nadere informatie

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag! ribune Nieuwsblad van de SP jaargang 48 nr. 11 december 2012 1,75 www.sp.nl acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen

Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen JOVD Politiek Commissariaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Politieke Resolutiebundel JOVD Voorjaarscongres 2012 21 en 22 april 2012 te Dalfsen 1 Resolutie Europa Ingediend door: Timo Roeleveld

Nadere informatie