Vrij zijn Vrij voelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrij zijn Vrij voelen"

Transcriptie

1 Nummer 3 Gratis April-Mei 2013 Colofon GEEDI Nieuwsbrief Somalië is een zelfstandige uitgave, niet gebonden aan een bestaande organisatie. GEEDI is een stichting in oprichting. Voor informatie: Gerard de Bondtstraat GS Tilburg (na uur) Medewerkers: Stephanie, Abshir, Daud, Mohamed en Gijs Met speciale dank aan: KAAH EXPRESS BV Deze Geedi is ook bestemd voor de brievenbus van je buren, vrienden en familie. Geedi is voor iedereen, dus verspreidt Geedi. Vrij zijn Vrij voelen Nin daar kujiraadaruur ma arkee Je zou deze regel uit een Somalisch liefdesliedje kunnen vertalen met iemand die onderdak is, ziet de wolken niet. Maar het zou ook zomaar kunnen betekenen Wanneer je het zelf goed hebt, dan merk je niet het leed van anderen om je heen. Of: Als je jezelf niet openstelt, is het onmogelijk al datgene te zien wat de wereld te bieden heeft. Het staat vrij de hierboven geciteerde regel uit het liefdeslied te interpreteren, in alle vrijheid! Datzelfde vrij zijn zou je de uitgeprocedeerde asielzoekers gunnen, die als derderangs voortdurend heen en weer geschoven worden. Je zou hopen dat politici en bewindslieden zichzelf zouden willen bevrijden van die manier van denken, die vrij zijn en vrij voelen zo in de weg staat. Vrij mogen zijn en zich vrij kunnen voelen zou voor Somaliërs daarginds in Somalië een einde betekenen aan voortdurende oorlog, geweld, dood en ellende; een begin van wederopbouw en nieuw perspectief in vrede en vrijheid. Vrij ben je óók om je bij Geedi aan te sluiten, onze kleine club te komen versterken. Uiteraard ook is er alle vrijheid om deze nieuwsbrief te kopiëren of anderszins verder te verspreiden. En vrij als we zijn, zo vrij als we onszelf voelen hanteren we ook bij deze Geedi onze oproep Somalië mag niet vergeten worden! Gijs April-Mei 2013 GEEDI 1

2 Terugkeer? Niet naar de dood! Recentelijk heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie geoordeeld dat Somalië niet meer als een onveilig land wordt beschouwd. Verbeteringen zijn geconstateerd, zegt hij, want in Mogadishu gaan er weer markten open, is de straatverlichting gerepareerd en vermogende zakenlieden keren weer terug naar Somalië om te investeren in bedrijven. Dit besluit betekent voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland dat zij op korte termijn weer in aanmerking komen voor gedwongen terugkeer. In recente rapportage geven echter organisaties als de UNHCR, Amnesty International, Human Rights Watch en de Fact Finding Missions van de Deense Immigratie Dienst aan, dat de situatie in Somalië allesbehalve stabiel en veilig is. Schending van de mensenrechten is aan de orde van de dag en per maand zijn er in de hoofdstad Mogadishu ten minste 450 (burger)slachtoffers door bomaanslagen, zelfmoordaanslagen, schietpartijen, verkrachting en willekeurige arrestatie en detentie. Met name de ontheemden die zich in vluchtelingenkampen in de stad zelf bevinden hebben geen enkele vorm van bescherming tegen dit geweld. Onlangs heeft de werkgroep Somalië onveilig actie gevoerd op het Hofplein in Den Haag, naast de ingang van de Tweede Kamer, om duidelijk te maken wat er gebeurt met gedeporteerde Somalische mannen, vrouwen en kinderen. De actie, uitgevoerd door voornamelijk uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers zelf, liet aan voorbijgangers zien wat de risico s zullen zijn in Somalië, door geschminkt de slachtoffers uit te beelden. Het was een confronterend beeld voor het Haagse winkelende publiek, maar het heeft wel diepe indruk gemaakt. Ambtsbericht In het persbericht over de brief staat: Hoewel de situatie in Mogadishu nog altijd zorgelijk is, hebben zich blijkens het ambtsbericht verbeteringen voorgedaan. Zo kunnen inwoners van Mogadishu zich weer ongehinderd door milities door de stad bewegen, zijn markten weer vrij toegankelijk en bloeit het zakenleven weer op. Ook nam het aantal ontheemden dat zich in Mogadishu vestigt in het afgelopen jaar substantieel toe. Deze verbeteringen, in combinatie met het beleid in omringende landen, hebben dan de staatssecretaris doen besluiten niet langer 15c-beleid te voeren voor Mogadishu. De beleidswijziging heeft als gevolg dat de belemmeringen voor gedwongen terugkeer naar alle delen van Somalië zijn weggenomen. Terugkerende asielzoekers hoeven immers niet langer door een gebied te reizen waar sprake is van een 15c-situatie. Uit het ambtsbericht blijkt dat zowel reizen over land als door de lucht mogelijk is. Teeven zal gedwongen terugkeer naar Somalië dan ook weer ter hand nemen, vanzelfsprekend met alle nodige zorg. Ook wordt vreemdelingenbewaring voor alle Somaliërs hiermee weer mogelijk." In theorie zal niet iedere Somaliër bij binnenkomst geweigerd en uitgezet worden, omdat de zaken individueel bekeken worden. Maar dat vergt wel extra bewijslast, waardoor de kans om geweigerd te worden groter is. 2 GEEDI April-Mei 2013

3 Realiteit Intussen is de situatie in Somalië en in Mogadishu zelf allesbehalve veilig. Notabene in het ambtsbericht zelf staat een uitgebreid verslag van de UNHCR waaruit blijkt dat schending van de mensenrechten, geweld en vervolging aan de orde van de dag zijn. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de zeldzame positieve berichtgeving in het rapport gebruikt en de overweldigende hoeveelheid aan negatieve berichtgeving in datzelfde rapport naast zich neergelegd. Ook andere rapporten over de situatie in Somalië zijn uiterst zorgelijk; zie bijvoorbeeld het Fact Finding Report (maart 2012) en de update hiervan (november 2012) van de Deense Immigratie Dienst. Denemarken hanteert dan ook wel een categoriale bescherming voor Somaliërs. Zelfs asielzoekers die in een eerder stadium geweigerd zijn, kunnen in Denemarken opnieuw een aanvraag indienen en zullen die aanvraag gehonoreerd zien. Rapporten spreken van 500 (burger)slachtoffers per maand, alleen al in de hoofdstad. Natuurlijk is dit een verbetering ten opzichte van de situatie in de periode 2010-augustus 2011, waar gemiddeld slachtoffers per maand vielen en het is met name deze verbetering waar het Ministerie van V&J zijn beslissing mee beargumenteert, waardoor de zeer bizarre situatie ontstaat dat met 500 slachtoffers per maand de hoofdstad als niet onveilig wordt bestempeld. Argumenten ontkracht Laten we de argumenten die de staatssecretaris gebruikt onder de loep nemen. De eerste verbetering die Teeven constateert, is het feit dat de Al-Shabaab milities uit hoofdstad Mogadishu zijn verdreven, waardoor de stad veiliger is. Op zich klopt het dat Al-Shabaab het gebied niet meer controleert. Een gevolg daarvan is echter dat Al-Shabaab nu meer gebruik maakt van infiltranten in de hoofdstad en autobommen plaatst. Het geweld is daardoor willekeuriger en onvoorspelbaar, wat de situatie in feite gevaarlijker maakt. Daarnaast zijn politie- en legertroepen te weinig in aantal en te slecht uitgerust om daadwerkelijk de orde te kunnen handhaven. Bovendien maken de vertegenwoordigers van het openbaar gezag zich zelf ook schuldig aan misdaden en repressie. De staatssecretaris geeft als tweede teken van verbetering aan dat de markten in Mogadishu weer open zijn en concludeert daaruit dat de situatie wel veiliger moet zijn. Wie de Fact Finding Reports goed doorleest, komt echter tot de conclusie dat dit slechts drie markten betreft, hetgeen veel te weinig is voor een stad met 2,5 miljoen inwoners en ontheemden. Teevens laatste argument is tenslotte dat het zakenleven weer opbloeit en dat eerder gevluchte Somaliërs weer terugkeren om zich te hervestigen. Ook dit geeft op geen enkele wijze een garantie voor de veiligheid van uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers. Degenen die zich opnieuw vestigen in Somalië zijn namelijk vooral de vermogende zakenlieden, die genoeg financiële middelen hebben om een privé-militie op te zetten en zich zo te beschermen tegen het dagelijks geweld in Somalië. Uitgeprocedeerde asielzoekers die gedwongen worden terug te keren naar Somalië beschikken echter niet over deze middelen. Staatssecretaris Teeven vermeldde zelfs dat het risico zich met name richt op mensen die politiek actief zijn, daarmee impliciet adviserend dat men zich daar dan maar niet mee bezig dient te houden. Op zich is dat al een schending van één van de Rechten van de Mens: eenieder heeft het recht op zijn eigen politieke mening en ook op het verspreiden van die mening, maar daarnaast wordt het begrip politiek actief wel heel ruim opgevat: thee verkopen aan regeringsmedewerkers is voldoende om slachtoffer van een politieke moord te worden. Protest De Somalische vluchtelingen die zich met activisten en sympathisanten verenigd hebben in protestgroepen, zullen daarom herhaaldelijk de aandacht blijven vragen voor de situatie in hun land door actie te voeren, informatie te verstrekken en hun positie onder de aandacht van het UNHCR en Amnesty International te brengen. Meer informatie over de actie van de werkgroep Somalië onveilig : fotos-doodlig-actievoor-tweede-kamersomalie-is-onveilig/ Dhjana Samshuijzen April-Mei 2013 GEEDI 3

4 Stichting NEDSOM Sinds zo n 25 jaar zijn er Somaliërs in Nederland en het is werkelijk verbazingwekkend, hoeveel initiatieven er vanuit hun gemeenschap genomen zijn om te komen tot allerlei vormen van organisaties, gericht op hulp en ondersteuning naar het vaderland, ginds in de Hoorn van Afrika, dan wel op belangenbehartiging van de eigen mensen hier. In deze Geedi aandacht voor Stichting NEDSOM, een Nederlands-Somalische organisatie, die in 1999 is opgericht en die veel met vrijwilligers werkt. Initiatiefnemers voor NEDSOM zijn Somalische jongeren met een hogere of middelbare opleiding die in Nederland woonachtig zijn. Bruggen bouwen Vooral gericht op jongeren wordt ernaar gestreefd het zelfbewustzijn te vergroten van de Somalische gemeenschap die hier verblijft. Aandacht vragen voor de problemen zoals die door Somalische mensen ervaren worden: werkeloosheid, kansarmoede en daarmee samenhangende criminaliteit, alleenstaande moeders, onderwijsproblemen. Bruggen bouwen tussen de Somalische Nederlanders en de Nederlandse bevolking hoort daar ook bij. Daarbij wordt intensief gebruik gemaakt -hoe kan het anders?- van digitale netwerken, waarbij de Nederlandse én de Somalische taal worden gebruikt. De stichting functioneert ook hier als een brug tussen internationale en lokale ngo s. Zelfstandig Mooier en genuanceerder omschrijven wat NEDSOM wil en doet, kan niet anders dan via haar eigen woorden: NEDSOM zet zich met hart en Vanuit Somalië ziel in voor de armoedebestrijvoor NEDSOM is solidariteit van groot belang daar waar het ding, gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, en streeft Somalië betreft, land dat ruim naar een wereld waarin geen twee decennia heeft doorgebracht zonder centrale regering grenzen worden gesteld aan de ontplooiingsmogelijkheden van en gebukt moest gaan onder burgeroorlog en geweld, geteis- mensen. Daarbij wil de stichting terd werd door honger en ellen- een bijdrage leveren aan econode en geconfronteerd werd met mische onafhankelijkheid van Somalië waarin burgers zelfeen gigantische leegloop. standig actief deelnemen aan de NEDSOM ondersteunt en iniontwikkeling en wederopbouw tieert zelf duurzame projecten van het land. En: Het bieden vanuit Somalië die met name van geloof in de toekomst is gerelateerd zijn aan onderwijs hierbij één van de speerpunten. en gezondheid. Als onafhankelijke stichting is NEDSOM niet gebonden aan welke politieke organisatie dan ook. Men wil breed openstaan voor allerlei ideeën en suggesties. De stichting biedt bovendien hulp aan ieder individu, ongeacht sekse, religie of clan. Alle regio s Was schrijver aanvankelijk in de veronderstelling dat Stichting NEDSOM in zijn activiteiten zich enkel richtte naar Puntland, met het verkrijgen van meer informatie blijkt dat een foutief idee geweest te zijn. 4 GEEDI April-Mei 2013

5 In principe wil NEDSOM hulp en ondersteuning bieden aan alle regio s van Somalië/Somaliland. Voorbeelden de waterput en het installatiesysteem van het waterproject ZamZam in de regio Burco (Somaliland); de ondersteuning van het gezondheidscentrum Caabuudwaaq in de regio Galgaduud, gelegen aan de kust van de Golf van Aden in de noordelijk punt aan de grens met Somaliland, waar vissersboten gebouwd worden. Zie bijgaande foto van de boot NEDSOM. micro-financiering van vrouwenprojecten in Qardho, de vierde grootste stad in Puntland, hoofdstad van de subregio Karkaar; Project Disable but notunable (vrij vertaald: invalide maar niet Conferentie over piraterij Luister nou naar Somalische oplossingen (2009); Opzetten van jongeren radio en online tv programma s om Nederlandse en Somalische jongeren voor te lichten over het werk van journalisten van Free Voice in Somalië; Somalië/Somaliland dag Somalische jongeren dag Onafhankelijkheidsdag Somalië waar meerdere keren medicijnen werden geleverd; humanitaire hulp tijdens de droogte in Somalië aan o.a. de regio s Gedo, Hiiraan, Awdal, Mogadishu, Baydhabo, Sool/Sanaag en Ogadenia Deze noodhulp was vooral gericht op voedsel, watervoorziening en het uitdelen van medicijnen. Voor meer informatie hierover Puntland Maar er zijn toch óók diverse projecten in Puntland (geweest). Zonder uitgebreid op al deze initiatieven in te gaan moeten toch genoemd worden: De scheepswerf bij Bosaso, onbekwaam) met als doel mensen met een beperking beter perspectief te bieden, omdat ook zij recht hebben op een waardig bestaan en zo goed mogelijk moeten kunnen functioneren in de samenleving. Men streeft voor deze doelgroep naar betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het onderwijs. Het project is gesitueerd in Bosaso. Activiteiten Nederland Naast deze kleine greep uit een grote hoeveelheid is het noodzakelijk óók te wijzen op initiatieven van NEDSOM, die hier in Nederland worden genomen. Opnieuw wordt volstaan met een korte en absoluut onvolledige opsomming. Brochure In een prachtig uitgevoerde brochure uit 2009 bij gevolg van het tienjarig bestaan van NEDSOM is veel meer te lezen over de zeer veelzijdige activiteiten van deze stichting. Uiteraard kan die door belangstellenden worden opgevraagd! Om enigszins binnen de perken te blijven van een nieuwsbriefartikel verwijzen we voor meer boeiende informatie naar de zo juist vernieuwde website van NEDSOM. Stichting NEDSOM Binckhorstlaan BE Den Haag Website: April-Mei 2013 GEEDI 5

6 Reisadvies Somalië Staatssecretaris Teeven stuurt berichten de wereld in dat Somalië veilig genoeg is om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen. (Zie ook het artikel Terugkeer? Niet naar de dood!) Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken van dezelfde Nederlandse overheid klinkt er een totaal ander geluid daar waar het reisadviezen betreft naar datzelfde Somalië. In een op 31 januari gewijzigd bericht Reisadvies Somalië dat medio april nog steeds geldig gemeld wordt heet het: alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden. Onder het kopje Actualiteiten wordt het zo geformuleerd: Hoewel in Zuid-Centraal Somalië de meeste grote steden in handen zijn van regeringsgetrouwe troepen, gesteund door Afrikaanse vredestroepen is de veiligheidssituatie in geheel Somalië* slecht te noemen. Gewapende oppositiegroeperingen van moslimfundamentalistische aard zoals Al Shabaab zijn vooral actief op het platteland en s nachts in de steden, waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Hoewel Mogadishu geheel in handen is van AMISOM, is de veiligheidssituatie in Mogadishu* nog steeds slecht te noemen en extra precair ten tijde van de vorming van de nieuwe regering. Al Shabaab maakt gebruik van guerrillatactieken om grote delen van het land te destabiliseren. Al Shabaab heeft verklaard alle parlementsleden en leden van de veiligheidsdienst te zullen doden, mede vanwege de banden met de ongelovigen uit het buitenland. Wat betreft Puntland en Somaliland wordt vervolgens onder meer gewezen op de grote interne politieke spanningen in de betwiste gebieden. Van de veiligheidssituatie wordt gezegd dat die nog steeds slecht is met verschillende milities en de aanwezigheid van piratenbendes, die verantwoordelijk worden gehouden voor het kidnappen van buitenlanders. Vanwege de voortdurende gewapende strijd, terrorismedreiging, criminele dreiging en rechteloosheid worden alle reizen ontraden naar Somalië met uitzondering van Somaliland.Daar worden enkel de niet-essentiële reizen voor ontraden. Nederlanders die verblijven in Puntland en Zuid- Centraal Somalië worden geadviseerd om die gebieden direct te verlaten. Nederland kan bovendien geen consulaire bijstand verlenen en ook overige EU-landen zijn niet vertegenwoordigd. Verder wordt er gewaarschuwd voor terrorisme (aanslagen, kidnapping door Al Shabaab), voor zware criminaliteit (handel in o.a. wapens én mensen; onveilige wegen door o.a. gewapende milities van krijgsheren), alsook voor piraterij aan de kusten. Gisteren & Vandaag toen was geluk heel gewoon Bij het lezen van dit Reisadvies Somalië kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat staatssecretaris Teeven hiervan waarschijnlijk geen enkele kennis heeft genomen. Hoe is het anders te rijmen met zijn uitspraak voor de radio, ergens in de maand januari, dat Somaliërs via Kenia kunnen reizen om vervolgens de grens Kenia- Somalië al wandelend over te steken. Een reisadvies waar toch maar géén vertrouwen in gesteld moet worden!! Gijs * onderstreping door schrijver 6 GEEDI April-Mei 2013

7 Oudkomers versus Nieuwkomers In onderstaand artikel maak ik gebruik van mijn eigen ervaringen om de situatie uit te leggen van de zogeheten oudkomers (asielzoekers die jaar geleden naar Nederland zijn gevlucht) én die van de nieuwkomers (mensen die in de afgelopen jaren zich in Nederland hebben gemeld). Migratie is van alle tijden. Mensen migreren, omdat ze op zoek zijn naar veiligheid, voedsel, werk en een betere toekomst, of zij zijn op de vlucht voor natuurrampen, etnisch geweld, corruptie en burgeroorlog. In Somalië bijvoorbeeld waren er grote emigraties door de gewelddadige burgeroorlog die nu al meer dan 20 jaar voortsleept. van voortdurende oorlog en onveiligheid maakt dat het doel van migratie toen en meer recent eigenlijk niet veranderd is: mensen vluchten!! Kleine lettertjes Een deel van de oudkomers participeert met succes in de Nederlandse samenleving, maar er zijn er ook die de aansluiting te reizen, die plaats ook daadwerkelijk te bereiken. Grote problemen leverde het ook op om bankcheques en acceptgiro s goed in te vullen, rekening te houden met de zogenaamde kleine lettertjes bij de verleidende betalingsafspraken, waardoor veel mensen met hoge schulden opgezadeld raakten. It is good to swim in the waters of tradition, but sink in them is suicide (M.K. Gandhi, 1925) Eind 2010 waren ongeveer Somalische vluchtelingen verspreid over 100 landen wereldwijd. Meer dan 90% van hen verbleef in zes landen van Oost-Afrika, in de onmiddellijke nabijheid van Somalië. Iedere maand nog vluchten ongeveer personen weg uit het land. In Somalië zelf leven anderhalf miljoen ontheemden in onnoembaar ellendige omstandigheden. Deze situatie niet gevonden hebben vanwege een te geringe kennis van de Nederlandse samenleving. Voor de meesten van deze zogeheten oudkomers geldt dat er in de tijd dat zij zelf nieuwkomers waren, in het geheel geen of te weinig inburgeringsprogramma s beschikbaar waren. Pas in 1998 is de Wet Inburgering Nieuwkomers van kracht geworden. Deze wet verplicht migranten tot deelname aan zo n inburgeringsprogramma. Nog altijd is het zo dat een groot deel van deze oudkomers niet over voldoende taalvaardigheid beschikt van de Nederlandse taal. Bovendien is er te weinig kennis van de Nederlandse samenleving om met enig succes daaraan te kunnen deelnemen. Zo was het bijvoorbeeld moeilijk om met openbaar vervoer naar je plaats van bestemming Oudkomers kwamen veelal rechtstreeks, terwijl de nieuwkomers meestal een lange weg hebben afgelegd via allerlei landen. Daarbij hebben zij veel ervaringen opgedaan met allerlei andere culturen, wat weer gemist werd bij de oudkomers. Grenzen doorbreken Balans is de sleutel in het leven voor alles wat we doen om te slagen in alle gebieden van het leven. Allereerst is er de wereld om ervan te genieten en ook om gewaardeerd te worden als mens ondanks wat men heeft meegemaakt. Daarom wil ik stellen dat oudkomers er toch in geslaagd zijn een positieve bijdrage te leveren in die moeilijke omstandigheden. Zij zijn erin geslaagd een volgende -de tweede- generatie een plaats te bieden in deze April-Mei 2013 GEEDI 7

8 vaak nog zo vreemde samenleving: jonge mensen die zich over het algemeen prima weten te redden. Veel nieuwkomers zijn jonge mensen. Zij staan voor vragen, uitdagingen en verandering. Deze nieuwkomers stellen grenzen en doorbreken die ook en zij geven wijsheid en ervaringen door. Primaire behoeften Voordat ze westerse landen bereiken hebben ze een lange en gevaarlijke weg met beroerde toestanden afgelegd. Wie in vrijwel altijd met een tijdelijke job in zwaar, vuil werk: arbeid op het allerlaagste niveau tegen de allerlaagste inkomens. En als het daarbij onregelmatig is ook zonder de zekerheid van het maandinkomen. Door deze plicht tot werkbereidheid krijgt een nieuwkomer in de praktijk zelden toelating of kans om secundair (tweede kans) of hoger beroepsonderwijs binnen volwasseneneducatie te volgen. Dit is jammer, omdat vele talenten op die manier ongebruikt blijven. Is dat nu de te betalen prijs van de huidige crisis? Zelfde situaties In de huidige ontwikkelingen van grote technische veranderingen en mogelijkheden, die zo n enorm verschil opleveren met de situaties waar men vandaan gekomen is, blijft er een grote bereidheid om zich aan te passen aan deze snelle westerse levensstijl en daarbinnen de eigen weg te vinden, de eigen verantwoordelijkheid te nemen met alle gevolgen die men daarbij ontmoet. Voor zowel oudkomers als nieuwkomers is dat hetzelfde; zij komen immers beiden uit dezelfde problematische situaties vandaan. Alles kan kapot... maar solidariteit is onverwoestbaar!!! Europa en westerse landen aankomt heeft veel meegemaakt en is gehard. De asielzoeker moet trouwens heel sterk zijn om stand te kunnen houden in de moeilijke periode van de asielprocedure en de daaraan verbonden opvang. Men moet de asielzoeker in zijn waardigheid laten en alleen aanbieden waar behoefte aan is. Volgens mijn ervaring gaan de primaire behoeften uit naar Vrede, Wonen, Weten, Werken (VWWW). Ongebruikte talenten Men moet zich realiseren dat bijna alle nieuwkomers in armoede beginnen. Velen moeten noodgedwongen eerst beroep doen op een uitkering, waartegenover de eis tot werkbereidheid staat. Werk vinden gaat moeilijk en men begint Na zo n moeilijk besluit om te vluchten, de boot te nemen en alles achter te laten voor een beter leven bieden deze ervaringen weinig uitzicht, doen de moed verliezen en geven je het gevoel dat je je opnieuw bevindt op een zinkend schip. Duidelijkheid Ook voor beiden zal de belangrijkste vraag zijn: wat wil je met dit nieuwe leven hier? Wil je hier je leven verder opbouwen? En ben je bereid ook daarvoor alle consequenties te nemen? Om zelf te bepalen waar je thuishoort zal je ook zelf moeten bepalen of je bereid bent de prijs daarvoor te betalen om binnen deze nieuwe samenleving succesvol te kunnen zijn. Laat bovenstaande een bijdrage zijn om de lezers wat duidelijkheid te bieden over wat er zich afspeelt in een deel van de samenleving waar zij weinig contact mee zullen hebben. A. Ahmed 8 GEEDI April-Mei 2013

9 Ghost Republic Somaliland Democracy against all odds Mijn fascinatie met Somaliland begon in 2009, toen ik met mijn Somalische vriendin Fatma Ali afreisde naar dit democratische enigma in de Hoorn van Afrika. Somaliland riep in 1991 de onafhankelijkheid uit van Somalië, na een gewelddadige burgeroorlog, maar het land wordt vooralsnog door geen enkele internationale organisatie -inclusief de Verenigde Natieserkend. Officieel is Somaliland nog steeds deel van Somalië. Tijdens mijn bezoeken aan het land heb ik Somalilanders geportretteerd die binnen hun niet-erkende republiek een democratie aan het opbouwen zijn. Ghost Republic Somaliland: democracy against all odds is een fotodocument waarin de focus ligt op de Somalilanders die een land aan het opbouwen en besturen zijn dat effectief is afgesneden van de rest van de wereld. In het project krijgt het land en zijn nation builders een gezicht: de foto s vertellen het verhaal van deze mensen, wiens verhaal niet vaak genoeg verteld wordt. Een verhaal dat in het internationale nieuws onderbelicht blijft. De beelden tonen de symbolen van Somaliland die het doorlopende proces definiëren van die opbouw van een pseudo-staat: overheidsgebouwen, ziekenhuizen, de radiozender en Somalilands nationale krant, Jamhuuriya. Ik portretteer Somalilanders in hun eigen omgeving, met oog voor de voorwerpen die onlosmakelijk zijn verbonden aan de opbouw van een ware republiek. Mijn foto s tonen de hoop en het optimisme in een natie die door de rest van de wereld nog niet wordt erkend. De Somalilandse krant Jamhuuriya heeft mijn project gepubliceerd in een reeks van twintig foto s van 10 december 2010 tot en met 21 februari Het fotoboek Ghost Republic Somaliland, is een limited edition van 75 exemplaren, dat een hedendaags beeld geeft van de pseudo-staat Somaliland. De originele publicaties in Jamhuuriya vormen de basis van het boek. Iedere foto gaat vergezeld van een korte tekst waarin steeds een stukje geschiedenis, gekoppeld aan de huidige situatie van Somaliland, wordt belicht. James Wellford s, foto editor van Newsweek schreef het volgende: Chantal s images of Somaliland present fascinating and absorbing visual moments about the life, travails, and unknown destiny of a distant place that few people are familiar with. Her images, the delicate portraits of people which channel so well the complexity of personality, the images showing details of interiors and rooms that are still inhabited by the presence, thoughts, and memories of those who were there, and the bigger views of space, monuments, crossroads, and land all suggest and articulate an atmosphere that movingly creates a series of visual landscapes that address the issues of identity. These images are windows to another world, thresholds to cross in order to enter the story of a place called Somaliland. Chantal Heijnen Somaliland heeft sinds de op 18 mei 1991 zelf uitgeroepen onafhankelijkheid, vier presidenten democratisch gekozen. Foto: Chantal Heijnen April-Mei 2013 GEEDI 9

10 Illegaliteit strafbaar = jacht op illegalen? Het zat al veel langer in de lucht en ook in de ideeën van Pim Fortuyn s LPF en die van de PVV van Geert Wilders viel het te beluisteren: illegaal verblijf in Nederland moet strafbaar worden gesteld. Recept Canjeero/Laxoox of Somalische pannenkoeken Ingrediënten: 2 kopjes maïsmeel 2 kopjes witte bloem 9 theelepeltjes zout 2 kopjes water 2 theelepeltjes bakpoeder 1 theelepel gist Met deze ingrediënten maak je op uiterst eenvoudige wijze smakelijke canjeero s, de Somalische pannenkoeken. Fred Teeven, zelf voorheen actief in het kamp van Pim Fortuyn, is met deze maatregel opnieuw naar buiten gekomen in het regeerakkoord van PvdA en VVD van oktober jongstleden. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat illegalen een boete tot maximaal 3900 euro moeten krijgen. Vervolgens wordt gekeken of de persoon in kwestie zo snel mogelijk het land kan worden uitgezet en in afwachting daarvan gaat de illegaal in vreemdelingenbewaring. Overigens niets nieuws dat laatste, omdat het in de huidige situatie ook al plaats vindt! Illegalen die een tweede keer worden gepakt moeten een inreisverbod krijgen. Dat betekent dat er niet meer gereisd mag worden in Nederland én in andere Europese landen. Celstraf is voorhanden voor hen die dan Nederland nóg niet verlaten hebben, of dat ook niet voornemens zijn te doen. Betreffende maatregelen gelden niet voor minderjarige illegalen. Zij die illegalen helpen zijn niet strafbaar. Zij gaan vrij uit! Het vorige kabinet van VVD, CDA en PVV was in 2011 al akkoord met het strafbaar stellen van illegaliteit. Voorheen is de PvdA altijd sterk tegenstander geweest. Er wordt binnen deze partij getwijfeld of er mogelijk strijd is met grondrechten. Boete als toeval Toch is het niet de bedoeling dat er jacht gemaakt gaat worden op mensen zonder verblijfsvergunning. De boetes moeten als het ware bij toeval worden uitgedeeld, bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole. Meng alles met de mixer in een mengkom en laat dit beslag tenminste één uur rustig staan. Vervolgens kan in een koekenpan met een beetje boter of olie de pannenkoek worden gebakken. Héél simpel, erg lekker! Naar eigen smaak te beleggen.. Eet smakelijk! 10 GEEDI April-Mei 2013

11 Maar er is ook kritiek op deze plannen. Niet alleen vanuit religieuze hoek en van de kant van allerlei belangenorganisaties. Zo zeggen wethouders van de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, alsook burgemeesters elders in het land er geen zin in te hebben om actief de jacht in te zetten op illegalen. Zij hebben de vrees geuit dat illegalen alleen nog maar dieper in de illegaliteit worden gedrukt. Zij stellen dan ook dat strafbaar stellen geen enkele oplossing dient. Baqtiyaa nasiib Overduidelijk De Amsterdamse burgervader Eberhard van der Laan (PvdA) is overduidelijk in zijn standpunt. Hij ziet niets in het wetsvoorstel van VVD en PvdA. Ik geloof niet dat het een erg verstandige maatregel is, zo deelde hij onlangs mee in een tv-programma. Hij wees erop dat hij in dit verband nog altijd denkt aan de slogan Geen mens is illegaal. Van der Laan: Gewoon als principe, dat mensen van zichzelf niet illegaal kunnen zijn. Dan zeg je hier: we zijn er jarenlang vanuit gegaan dat mensen uitgezet konden worden of daar wel aan zouden meewerken. Maar dat blijkt gewoon niet zo te zijn. We hebben er duizenden hier, van wie er sommigen heel moeilijk of zelfs helemaal niet kunnen worden uitgezet. En vervolgens: Het is misschien ook een verkeerde kijkrichting: kan een mens strafbaar zijn doordat hij ergens is? Dat is een principiële vraag, waarover in Amsterdam wel zorgen bestaan. Historisch bewustzijn En niet alleen in Amsterdam! Het geeft te denken, wanneer de wind wat geluwd moet worden door te stellen dat het niet de bedoeling is dat er jacht gemaakt gaat worden. De idee heeft dus wel terdege door het hoofd gespeeld! Zou je -met een beetje historisch bewustzijn- voorzichtig mogen veronderstellen dat het een kwestie van tijd zou kunnen zijn: jacht op illegalen?? En zou er dan opnieuw een revival optreden dat zo ongeveer iedereen in Nederland klaar heeft gestaan om hulp te bieden? De geschiedenis kan ons leren hoe gevaarlijk een manier van denken kan zijn en welke gevolgen er uit kunnen voortvloeien. Dit betekent eigenlijk verrassend spelletje en het zal snel duidelijk zijn, waarom dit spel deze verrassende naam gekregen heeft. Aan een paal of balk wordt een aardewerk potje opgehangen, dat met een stok kapot geslagen moet worden. Maar degene die dat mag proberen heeft het niet zo gemakkelijk, want er zit een blinddoek voor zijn of haar ogen. In de potjes zitten verrassingen, hele leuke, maar soms ook mindere aardige. Snoepjes bijvoorbeeld zijn erg lekker en gewild, maar water of as of andere viezigheid zijn natuurlijk niet zo leuk. De inhoud van het kapotgeslagen potje is voor de geblinddoekte die toch raak heeft kunnen slaan. Baqtiyaa nasiib is het spel waar -dat kunt u zich wel voorstellen- vreselijk veel bij gelachen wordt. Iemand steeds weer mis zien te slaan, of die raak slaat, maar water, as of andere troep op zijn hoofd krijgt, dat werkt nu eenmaal steeds weer op de lachspieren. Het is dan ook een spel dat veel gespeeld wordt op feestdagen, zoals het Suikerfeest of nationale gelegenheden waar veel mensen bij elkaar komen. Jong en oud nemen deel aan deze vermakelijke gebeurtenis. Gijs April-Mei 2013 GEEDI 11

12 Piratenkust Piratenkust is het belangwekkende eerste boek van de Canadese verslaggever Jay Bahadur die zijn weg wist te vinden in een van de gevaarlijkste regio s ter wereld. De mensheid is al eeuwenlang gefascineerd door verhalen over piraten. Maar de recente praktijken van de onverschrokken piraten voor de kusten van Somalië, waar ze enorme schepen van internationale conglomeraten weten te kapen, tillen het fenomeen piraterij naar de moderne tijd. De wereld beschouwt hen als opportunistische, lokale bandieten, maar Jay Bahadur, de enige westerse journalist die erin slaagde diep in deze wereld door te dringen, laat zien hoe het er werkelijk aan toegaat. In Piratenkust vertelt hij over het leven in Puntland, een regio in Noordoost Somalië, en doet hij verslag van de levens van de zeerovers die schuilgaan achter de aanvallen. Waar geven ze hun geld aan uit? Hoe gaan ze te werk? Hoe denkt een piraat? Bahadur sprak in de afgelegen havens van Somalië met een aantal sleutelfiguren uit de piraterij. Maar hij zocht ook contact met hun bestrijders, en met enkele gijzelaars die maanden op hun schip moesten doorbrengen, in afwachting van nieuws over hun losgeld. Reacties uit de pers Piratenkust is onthullend en de scherpzinnige analyse van oorzaken en oplossingen blijken veel informatiever te zijn dan Web-site Wij willen de lezer van deze nieuwsbrief wijzen op de web-site die we aan het ontwikkelen zijn. Daar is meer informatie te vinden over de achtergronden van GEEDI, Nieuwsbrief Somalië. De lezer kan via de web-site reageren en die reacties zien wij graag tegemoet!! U vindt de web-site op En verspreidt deze Geedi in uw eigen omgeving. welke tv-beelden over het hedendaagse piraterij probleem ook (Booklist). Piratenkust is een moedig en onderhoudend boek dat uitlegt welke wereld er schuil gaat achter de korte berichten in de krant over het zoveelste gekaapt schip (NRC). Onomwonden analyse die de piraterij vanuit verschillende perspectieven belicht (Africa Magazine ZAM). Boek is interessant voor iedere zeevarende die door het Suezkanaal vaart en voor iedere marineman of -vrouw die voor de kust van Somalië patrouilleert (Maritiem Nederland). Jay Bahadur Piratenkust Verschenen in 2011 bij Nieuw Amsterdam Uitgevers ISBN Vertaling: Erik de Vries 12 GEEDI April-Mei 2013

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen.

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen. Intro Geachte staatssecretaris, Kamerleden, leden van de debatteams, vrienden, familie en andere aanwezigen. Welkom op deze vroege, HELE vroege vrijdagochtend. Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar..,

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14541 27 mei 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 mei 2015, nummer WBV 2015/7, houdende

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

1. In de media wordt vaak gesproken over economische vluchtelingen. Kun je aangeven waarom die term onjuist is?

1. In de media wordt vaak gesproken over economische vluchtelingen. Kun je aangeven waarom die term onjuist is? WAAROM ZIJN ER ZOVEEL SYRISCHE VLUCHTELINGEN? DECEMBER 2015 Vluchtelingen en asielzoekers Vluchtelingen zijn mensen die het risico lopen te worden vervolgd of het risico lopen slachtoffer te worden van

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Februari 2014 Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Vooraf In het project Ongekend bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad worden in het totaal 200

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Hoe begin je een toespraak over een wereld in complete verdeeldheid? Dat was het eerste wat in me opkwam: de zichtbare verdeeldheid.

Hoe begin je een toespraak over een wereld in complete verdeeldheid? Dat was het eerste wat in me opkwam: de zichtbare verdeeldheid. 4 mei 2016, Hoe begin je een toespraak over een wereld in complete verdeeldheid? Dat was het eerste wat in me opkwam: de zichtbare verdeeldheid. We kennen allemaal de beelden van televisie. Huilende kinderen

Nadere informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres: Sir Winston Churchilllaan 293 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Afrika Cluster Ambtsberichten

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen

Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen Aantal leerlingen: 28 Klas: 4VWO De leerlingen hebben in het kader van dit ontwerponderzoek en de lessenreeks politieke filosofie vijf filosofische vragen

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1

Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1 Toespraak 4 mei 2010 dodenherdenking Ds. A.J. Haak 1 Beste mensen, De meimaand is een mooie maand. Mei betekent zon en voorjaar, het betekent weer buiten kunnen zitten. Maar de maand mei betekent ook denken

Nadere informatie

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?)

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie onderzoeken hoe de Nederlandse politieke partijen over de Europese

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft.

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft. Vluchtelingen Inleiding: De afgelopen weken was de zeventienjarige Angolese asielzoeker Mauro Manuel veel in het nieuws. Als negenjarig jongetje werd hij door zijn ouders in 2002 naar Europa gestuurd.

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

26 januari 2016. Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties

26 januari 2016. Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties 26 januari 2016 Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

Vluchtelingenproblematiek: Je bent beschaafd of racistisch

Vluchtelingenproblematiek: Je bent beschaafd of racistisch Björn, Aardig betoog, waarin je de lijn van je redenering aardig weet vast te houden. Ook belangrijk: je staaft die redenering met een behoorlijk aantal voorbeelden en met hier en daar zelfs een theoretische

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

filosofie havo 2016-I

filosofie havo 2016-I Opgave 1 Ebola 1 maximumscore 2 een uitleg dat er in tekst 1 geen sprake is van gelijke kansen voor de ebolapatiënten, omdat de farmaceutische industrie alleen medicijnen ontwikkelt waarop winst gemaakt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 11 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel.

Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel. Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel. Het kon niet uitblijven dat er reuring ontstaat over de komst van duizenden asielzoekers (vluchtelingen) die

Nadere informatie

Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015.

Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015. Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015. Dames en heren, Wij gedenken met elkaar in ons land dat het 70 jaar geleden is dat

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

DAG VAN DE VLUCHTELING

DAG VAN DE VLUCHTELING DAG VAN DE VLUCHTELING 20 juni Inleiding De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. In deze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 1 Je Zelfbeeld Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 1 Je Zelfbeeld Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 1 Je Zelfbeeld Inhoud 2 1. Welk zelfbeeld heb je nu? 3 2. De basis van je zelfbeeld sterker maken 5 3. Leer je rechten kennen! 6 4. Je bent goed zoals je bent! 12 5. Wat heb je al in

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet

Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug. Opzet Je bent niet van ons - Ga toch naar je eigen land terug NRV 9 november 2011 Opzet 1. migratiecijfers; migratiedoelen 2. spanning mensenrechten en eigenbelang 3. vluchtelingen en vluchtelingenbeleid 4.

Nadere informatie

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans :

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans : Rechten van het kind Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteits-initiatief met expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap.

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem ARMOEDE Schriftelijke Bezinning Anoniem INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 Levensvragen... 3 Stelling... 3 Antwoorden op levensvragen... 4 Mijn standpunt... 4 INTERVIEWS... 5 Derde generatie.... 5 Tweede generatie....

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst met het stappenplan. Je gaat vaak op zoek naar verbanden in een tekst. Wat

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-13-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-13-2-b Bijlage VMBO-KB 2013 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-13-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een prentbriefkaart uit 1908 Dit is Kenau, die in 1573 in Haarlem

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Uitslag TopX enquête Politieke Poppetjes Deelnemers: 1.602

Uitslag TopX enquête Politieke Poppetjes Deelnemers: 1.602 Uitslag TopX enquête Politieke Poppetjes 20-10-2010 Deelnemers: 1.602 1 Wat vind je ervan dat de VVD en het CDA gaat samenwerken met de PVV? Goede zaak (34 procent) Slechte zaak (47 procent) Maakt mij

Nadere informatie

rome van je De Sleutels Dit is een uitgave van:

rome van je De Sleutels Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: ITIP school voor leven en werk Marspoortstraat 16 7201 JC Zutphen Telefoon: 0575-510 850 E-mail: opleiding@itip.nl Website: www.itip.nl De Sleutels rome van je Ik hou van de mystieke

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Kennisles Mediawijs: Wat is waar?

Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Wat is nu eigenlijk de waarheid? In het woordenboek staat: Iets dat waar is. Woorden overeenstemmen met feiten. Het probleem is alleen dat er maar heel weinig sprake is

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children Op 19 september 2016 houdt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een speciale vergadering over de situatie

Nadere informatie

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd Solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië Zondag 22 februari 2015 GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent Koerdische Maaltijd korte film en getuigenissen van Syrische vluchtelingen optreden Koerdische

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Unicef Hoofdstuk 1: Geschiedenis van Unicef Unicef is de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties zijn een verbond van (bijna) alle landen van de wereld. Deze landen hebben

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bronnenboekje. Eindronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2014

Bronnenboekje. Eindronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2014 Bronnenboekje Eindronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2014 Bronnenboekje Eindronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2014 Inhoud pagina Bronnen bij A Goool Brazil! 3 Bronnen bij B Migratiestromen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 24 december Lucas 2

Ontmoetingskerk - Laren NH - 24 december Lucas 2 Ontmoetingskerk - Laren NH - 24 december 2016 - Lucas 2 Dominee leert vloeken, zo heet een boekje dat dit najaar verscheen. Het is geschreven door een dominee, Rikko Voorberg. Hij bezocht Zuid- Europese

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente Wijken en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 295 www.vrom.nl Betreft

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

filosofie havo 2015-I

filosofie havo 2015-I Opgave 3 Wat is de Wat 11 maximumscore 1 Een goed antwoord bevat het volgende element: een uitleg dat Eggers zich met morele vraagstukken bezighoudt: hij vraagt zich af wat hij zelf vanuit zijn eigen normen

Nadere informatie

4e zondag van Pasen - De Goede Herder.

4e zondag van Pasen - De Goede Herder. 4e zondag van Pasen - De Goede Herder. Het is één van de oerbeelden geworden van Jezus in de christelijke geloofstraditie. Elk jaar wordt deze derde zondag na Pasen er naar genoemd: zondag van de Goede

Nadere informatie

Hulp aan Syrische vluchtelingen II

Hulp aan Syrische vluchtelingen II Aan alle diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk Generale diaconale commissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefoon (0318) 505541 Internet www.hersteldhervormdekerk.nl Email diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Syrië, Irak, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en het door ebola getroffen West-Afrika. Nooit eerder werden

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Jaarplan 2015 Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Inhoudsopgave Inleiding Wie? Wat? Waarom? Programma 2015 Welke activiteiten plannen we volgend jaar? Sport en cultuur

Nadere informatie

Thema: Grenzen en bruggen - Migratie

Thema: Grenzen en bruggen - Migratie Thema: Grenzen en bruggen - Migratie Onderdeel 2: De beleving van migratie achter ieder verhaal een mens Te vaak gaan de echte verhalen van migranten schuil achter kaarten, grafieken en cijfers. We horen

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

The Good Lie. Doel/Samenvatting activiteit. onrecht, vluchteling, levenskeuzes, integratie, film. 4 spelers of groepen (per set spelkaarten)

The Good Lie. Doel/Samenvatting activiteit. onrecht, vluchteling, levenskeuzes, integratie, film. 4 spelers of groepen (per set spelkaarten) The Good Lie Soort activiteit Thema( s) Aantal deelnemers Leeftijd Locatie Duur Intensiteit Materiaal filmverwerking, bordspel onrecht, vluchteling, levenskeuzes, integratie, film 4 spelers of groepen

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Recht van spreken Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. Inleiding In het tijdschrift Crimelink van mei 2012 staat een bespreking van het boek Slachtoffer-dadergesprekken

Nadere informatie

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2 VREEMDELINGEN IN NEDERLAND ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS VREEMDELINGEN Waaraan denken we bij het woord vreemdeling? We beginnen deze les direct met een opdracht. 1. We schrijven op het bord in een grote

Nadere informatie