Training 10 Taalkwesties deel 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training 10 Taalkwesties deel 2"

Transcriptie

1 Training 10 Taalkwesties deel 2 Opdracht 1 Dictee Optie 1: Iedereen kiest de tien moeilijkste woorden. Een aantal leest deze woorden duidelijk voor. (Iedereen schrijft mee. Vier personen schrijven mee op het bord.) Optie 2: Iedereen schrijft vijf zinnen. In elke zin komen twee woorden voor uit de lijst. De schrijver van de zinnen geeft het dictee. Optie 3: Normaal dictee gelezen door de docent. Opdracht 2 Figuurlijk 1 een duit in het zakje. Iets zeggen, een bijdrage leveren. 2 van meet af aan was zij de beste. Vanaf het begin 3 voor geen cent te vertrouwen. Niet te vertrouwen 4 dat is doorgestoken kaart. Afgesproken werk, vals spel. 5 voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Zich niet inspannen, maar wel resultaten willen zien. 6 Het was een dubbeltje op z n kant. Het scheelde maar weinig 7 Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Mensen van eenvoudige komaf zullen (bijna) nooit hogerop komen. 8 Bij haar valt het kwartje niet zo snel! Ze snapt de dingen niet zo snel. 9 Met die opmerking sloeg hij de plank helemaal mis. Totaal verkeerde opmerking. 10 Dit soort vernielingen is hier schering en inslag! Komt vaak voor. 11 Door het slechte weer, viel ons hele plan in duigen. Mislukken. 12 Zij is iemand van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Veel mislukkingen meemaken. 13 Je bent te laat met je aanmelding. Wie het eerst komt, het eerst maalt. De eersten krijgen het voordeel. 14 Met die opmerking sla je de spijker op zijn kop. Precies juist. 15 Ik wil open kaart met jou spelen. Eerlijk zijn tegen elkaar / geen geheimen hebben. Opdracht 3 Vreemd 1 Ik wil graag mijn kennis gebruiken in een functie op uw bedrijf. 2 Om het speeltoestel te plaatsen kan men volstaan met een of twee personen. 3 Hij is ervan overtuigd dat hij gelijk heeft. 4 Na de diploma s te hebben gehaald, wil ik de kennis graag in de praktijk toepassen. 5 Ik ben weer teruggaan naar de winkel en daar kreeg ik geen antwoorden op mijn vragen. 6 Naar aanleiding van mijn bezoek aan uw instelling, kan ik mededelen dat ik bijzonder verrast werd door uw moderne uitvoering. 7 Hoe netjes je ook bent, iedere huisdierbezitter maakt evenveel kans om binnenshuis met een vlooienplaag te maken te krijgen.. 8 De leraar heeft mijn i-pod afgepakt. In ons klassenboek wil hij daarover iets opschrijven. 1

2 Opdracht 4 Grappige fouten Fout 1 en 2 lijken in de praktijk veel op elkaar. 1 Dit steekt er met kop en schotel bovenuit. 4 verkeerde woord 2 Laten we het verleden vergeten en met een schone luier beginnen. 4 verkeerde woord 3 Criminelen opereren in ziekenhuis. 1 figuurlijk & letterlijk 4 Agent schiet man met nepgeweer dood. 3 slordige zin 5 Vrouw voor de klas bevalt beter. 2 meer dan één betekenis 6 De vereniging voor vrachtwagenchauffeurs had veel aanhangers. 2 meer dan één betekenis 7 Het escaleert helemaal uit de hand. 4 verkeerde woord 8 De verdachte luisterde geboeid naar de rechter. 1 figuurlijk & letterlijk 9 Jonge rokers sterven vaker. 4 ( eerder) verkeerde woord 10 Vrouw van 90 helpt politie bij inbraak in Gilze. 3 slordige zin 11 Homodisco zoekt pot met geld. 1 figuurlijk (dubbele betekenis) & letterlijk 12 NS zet mes in treinpersoneel. 1 figuurlijk & letterlijk 13 Politie schiet met bijl gewapende zwerver neer. 3 slordige zin 14 Na één brand volgen er meer, want pyromanen steken elkaar aan. 1 figuurlijk & letterlijk 15 We zijn op zoek naar parttime vrouwen die enige uren per week willen werken. 3 slordige zin 16 Bejaarde bruut beroofd. 3 slordige zin Opdracht 5 Afkortingen 1 AMW F Algemeen Maatschappelijk Werk 2 BSO I Buitenschoolse Opvang 3 CAD L Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 4 CBS J Christelijke Basis School 5 CB A Consultatiebureau 6 GGD G Gemeentelijke Gezondheids Dienst 7 GGZ D Geestelijke Gezondheids Zorg 8 GOA K Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid 9 JGZ C Jeugdgezondheidszorg 10 JIP H Jongereninformatiepunt 11 JOP E Jongerenontmoetingsplek 12 KDV B Kinderdagverblijf Opdracht 6 Afkortingen 1 KOV D Kinderopvang 2 OBS G Openbare Basis School 3 OKZ A Ouder- en kindzorg 4 PSZ F Peuterspeelzaal 5 RSG L Regionale Scholen Gemeenschap 6 SCW J Sociaal Cultureel Werk 7 WSNS B Weer Samen Naar School 8 AWBZ K Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 9 KCA M Klein chemisch afval 2

3 10 AMC C Academisch Medisch Centrum 11 HBO I Hoger Beroepsonderwijs 12 JAC E Jongerenadviescentrum (een) 13 ARBO-wet H Arbeidsomstandighedenwet Opdracht 7 Woordenschat 1 gecompliceerd moeilijk 2 parallel evenwijdig 3 feilloos zonder fouten 4 routine ervaring 5 belemmeren verhinderen 6 fataal noodlottig, dodelijk 7 benijden jaloers zijn op 8 monotoon eentonig 9 geoorloofd toegestaan 10 meedogenloos zonder medelijden 11 fiasco mislukking 12 dupe slachtoffer 13 inheems van het land zelf 14 impuls aansporing 15 kliek groep mensen die elkaar bevoordeelt 16 dubieus twijfelachtig 17 marge ruimte voor de kantlijn 18 investeren beleggen 19 geperforeerd doorboord, met een rij gaatjes 20 citaat letterlijk weergegeven woorden 21 duperen benadelen 22 gros het grootste aantal, de meerderheid 23 recent kort geleden 24 ongerept onbeschadigd 25 laconiek doodkalm Opdracht 8 Vaktaal Zorg & Welzijn 1 de helpende D iemand die niet zelfstandig werkt, maar onder begeleiding van iemand anders 2 de zorg H taken op gebied van huishouden, verzorging en begeleiding 3 het welzijn F taken op gebied van informatie en advies, begeleiden, activiteiten en organiseren 4 het verzorgingshuis A een huis bedoeld voor mensen boven de 65 jaar die verzorging nodig hebben 5 het verpleeghuis J een huis bedoeld voor mensen die verpleging en medische behandeling nodig hebben 6 de somatische afdeling C een afdeling voor mensen met een lichamelijke beperking 7 de psychogeriatrische afdeling. B een afdeling voor dementerende cliënten 3

4 8 de thuiszorg I een voorziening voor verzorging en verpleging in de thuissituatie 9 chronisch ziek G langdurig ziek 10 de psychische beperking E een geestelijke beperking 11 de lichamelijke beperking N een beperking van het lichaam zoals verlamd zijn 12 de residentiële instelling S een instelling waar mensen wonen 13 de kinderopvang Q professionele en betaalde opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar 14 het sociaal cultureel werk, wijkopbouwwerk en buurtwerk T al het werk dat gedaan wordt voor het welzijn van mensen in buurten, wijken en dorpen 15 de maatschappelijke zorg en dienstverlening K zorg gericht op ondersteuning van mensen die problemen hebben en het geven van informatie en advies over voorzieningen die mensen kunnen krijgen 16 de jeugdzorg M zorg voor kinderen met problemen of voor kinderen in probleemsituaties 17 de crisisopvang L een opvang voor mensen die in problemen geraakt zijn 18 de leefstijl O iemands persoonlijke manier van leven 19 de waarde P opvattingen/ideeën over wat goed of slecht, mooi of lelijk is 20 de norm R de verwachting die we hebben over het gedrag van iemand in een bepaalde situatie Opdracht 9 Vaktaal 1 de cultuur C alle waarden en normen die mensen aan elkaar doorgeven 2 de multiculturele samenleving F een samenleving met daarin allerlei culturen 3 de socialisatie. H het proces waarin je je waarden en normen eigen maakt 4 primaire socialisatie A socialisatie in je gezin 5 secundaire socialisatie N socialisatie door je vrienden, school, clubs 6 de F-cultuur B cultuur met strenge regels over hoe je je moet gedragen en weinig individuele vrijheid; gezin/familie komt op de eerste plaats 7 de G-cultuur I cultuur met minder regels en meer individuele vrijheid; naast familie zijn vriendschappen heel belangrijk 8 de levensbeschouwing D een kijk op het leven 9 de religie E het geloof of de godsdienst 10 de gewoonte G gedragingen die je regelmatig doet 11 het respect Q iemand in zijn of haar waarde laten 12 intiem R vertrouwelijk 13 ongewenste intimiteiten J aanrakingen of opmerkingen die je niet prettig vindt of niet wenst 4

5 14 gewenste intimiteiten S aanrakingen of opmerkingen die je prettig of wenselijk vindt 15 de seksuele intimidatie K een vorm van ongewenst gedrag bijvoorbeeld door seksueeel getinte opmerkingen en hinderlijk gedrag 16 feedback L een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander 17 ik-boodschap O een boodschap aan iemand anders in de ikvorm 18 positieve feedback M een compliment 19 negatieve feedback P kritiek 5

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Jasmyne vertelt... Stelselwijziging jeugd Ambulante jeugdhulp. De situatie

Jasmyne vertelt... Stelselwijziging jeugd Ambulante jeugdhulp. De situatie www.voordejeugd.nl Stelselwijziging jeugd Jasmyne vertelt... Op een gegeven moment moest ik zelfs geld lenen om babymelk te kunnen kopen. Jasmyne (42) komt door drugsgebruik van haar man zwaar in de schulden.

Nadere informatie

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE ZORG & WELZIJN Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende IG Mbo Verpleegkundige Pedagogisch Medewerker Medewerker Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Onderwijsassistent Toeleiding HBO alle richtingen

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

17Omgaan met intimiteit

17Omgaan met intimiteit DC 17Omgaan met intimiteit 1 Inleiding In je werk verzorg je mensen. Je wast hen, verschoont hen, kleedt hen aan en uit. Je komt aan hun lichaam en bent steeds dicht bij hen in de buurt aan het werk. Bovendien

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst!

Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst! Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst! Inleiding De laatste maanden staat de ouderenzorg weer in het centrum van de belangstelling. De media vragen veel aandacht hiervoor. In de Volkskrant kon

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie