Jaarverslag Upact It Is Your Turn!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Upact - 2010. It Is Your Turn!"

Transcriptie

1 Jaarverslag Upact It Is Your Turn!

2 Inhoudsopgave Voorwoord: Nomen est omen 3 Vernieuwing van de vredesbeweging 4 Verhip, Vrede! 5 Onderwijs 7 Zet vrede in beweging! 9 Financieel jaarverslag 11 Kengetallen projecten 12 Contactgegevens 17 2

3 Om dit te kunnen doen heeft Upact veel deskundigheid in huis gehaald. Zowel in de staf als in het bestuur heeft Upact haar netwerk uitgebreid, is Upact samenwerkingsverbanden aangegaan voor langere tijd en werkt Upact met een grotere verscheidenheid aan fondsen en aan het verwerven van niet gebonden gelden om haar doelstellingen ook te kunnen realiseren. Nomen est omen De discussie over de nieuwe naam voor de organisatie en de vraag welke lading de nieuwe vlag zou moeten dekken heeft veel stof doen opwaaien en heeft de organisatie helemaal bij de tijd gebracht. Upact, een naam die staat voor een dynamische organisatie. Doelgericht, innovatief en duurzaam waar het gaat om jongeren spelenderwijs uit te dagen te participeren in de zo broodnodige uitbanning van geweld en het realiseren van stabiliteit en vrede in onze wereld. Dichtbij en veraf. Duurzaamheid is een begrip geworden wat in het afgelopen jaar steeds meer aandacht gekregen heeft. Hoe maken we Upact, hoe maken we ons product zo belangrijk dat overheid, organisaties en bedrijven er gebruik van willen maken en er in willen investeren? In dit jaaroverzicht krijgt u een beeld van de activiteiten maar ook een beeld van de ontwikkeling van onze methodes, het online speelveld en hoe Upact jongeren aanspreekt en bij het werken aan vrede betrekt. Tegen de verwachtingen van de gevolgen van recessie en crisis in kunt u ook constateren dat de organisatie en de projecten die Upact uitvoert toenemen. Verantwoordelijk hiervoor is een sterk en gemotiveerd team van jonge deskundigen en aankomende deskundigen (stagiairs). Daar zijn we trots op. De keuze om het bestuur voor dit team samen te stellen op basis van deskundigheid op de specifieke terreinen waar de medewerkers behoefte aan hebben en waar ze bestuursleden ook direct op kunnen aanspreken werkt goed en heel stimulerend. Folkje Lips heeft met veel enthousiasme de coördinatie overgenomen van Dorieke Looije die haar droom heeft kunnen waarmaken en in het kader van ontwikkelingssamenwerking naar Nepal is vertrokken was voor Upact een intensief en boeiend jaar en heeft reeds de nodige uitdagingen voor 2011 in petto en geformuleerd. Bilthoven Henk Bekker, Voorzitter Upact is het accent explicieter gaan leggen op jongeren en op innovatieve concepten en spelmethodieken die ertoe moeten leiden dat jongeren niet alleen kennis maken met conflict, dat zij zich niet alleen realiseren dat er geweld, onrecht en ongelijkheid in de wereld is maar dat zij ook de afweging gaan maken en ertoe besluiten om actief dit geweld te lijf te gaan. Duurzame vrede Hoe kun je anno 2010 Nederlanders interesseren voor de situatie in, bijvoorbeeld, Soedan? Nieuwe tijden vragen om nieuwe middelen. 3

4 Vernieuwing van de vredesbeweging Afgelopen jaar beleefde onze organisatie haar zevenentwintigjarige bestaan. In die jaren lukte het ons keer op keer om een nieuwe betekenis aan het begrip 'vredesbeweging' te geven. Sinds 2010 doen we dat onder de naam 'Upact'. Jongerenparticipatie en - engagement In de jaren tachtig protesteerden duizenden mensen tegen de regeringsplannen voor het plaatsen van kruisraketten en was er brede steun voor het wetsvoorstel tegen het verplicht meebetalen aan defensiedoeleinden via de belasting. Onze Beweging Weigering Defensiebelasting (BWD) was een spil in deze brede vredesbeweging. Later werd de naam gewijzigd in het meer positieve Euro s voor Vrede en begonnen wij ons specifiek te richten op draagvlakversterkende projecten voor jongeren op het gebied van vrede en veiligheid. Tegenwoordig is Upact een expertisecentrum op het terrein van jongerenparticipatie, -engagement, en activatie, online campaigning en serious gaming. Maar nog altijd met hetzelfde doel: duurzame vrede bevorderen In dit jaarverslag leest u daarom hoe Upact in 2010 opnieuw duizenden jongeren wist te activeren om een bijdrage te leveren aan duurzame vrede. We besteden eerst aandacht aan nieuwe concepten en methodes die we ontwikkelden onder de noemer 'Verhip, Vrede!'. Vervolgens laten we zien hoe we ook in 2010 weer met verschillende vooruitstrevende en aansprekende programma s jongeren via het onderwijs inspireerden tot een meer verantwoord wereldburgerschap en op welke wijze wij onze organisatie continu professionaliseren. Aan het einde van dit jaarverslag vindt u onze financiële verantwoording en de projectresultaten uitgedrukt in cijfers. Upact zet zich in voor duurzame vrede. Wij willen Nederlandse burgers, met name jongeren, bewust maken van de oorzaken en gevolgen van conflicten en hen inspireren om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen. Door middel van innovatieve bewustwordingstools en projecten betrekken wij jongeren op een unieke manier bij conflicten die normaal ver-van-hun-bed zijn. Wij willen hen in beweging brengen om in hun dagelijkse leven een bijdrage aan een eerlijkere wereld te leveren. Volgens Upact is duurzame vrede bereikt als alle individuen, organisaties en overheden in de mondiale samenleving problemen en conflicten zonder geweld oplossen. Een vreedzame mondiale samenleving kan echter pas ontstaan als iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en als welzijn, welvaart en verantwoordelijkheid eerlijk worden gedeeld. Economie gaat over mensen Docent van wie de klas mee speelde met Markt voor Vrede: Het maakte de leerlingen duidelijk dat economie ook over mensen gaat. 4

5 conflictjournalistiek en organiseerden we samen met het Beyond (Y)our World programma van Lokaalmondiaal. Verhip, Vrede! Onder het motto 'Verhip, Vrede!' besteedt Upact continu aandacht aan vernieuwende concepten en methodes om duurzame vrede te bevorderen. Via dit meerjarenprogramma hoofdzakelijk gefinancierd door Oxfam Novib richten we ons onder meer op nieuwe doelgroepen zoals studenten en young professionals. 'Vergeten' conflicten Vanuit het programma Verhip, Vrede! wil Upact ieder schooljaar een 'vergeten' conflict onder de aandacht brengen. In 2010 kreeg dit onder meer gestalte door de organisatie van vier themasessies. Daarnaast staat dit conflict ieder jaar centraal in diverse projecten. Schooljaar 2009/2010 stond Soedan centraal. In april organiseerden we een bijeenkomst over de rol van vrouwen bij de wederopbouw in Soedan. Voormalig minister Ella Vogelaar was daarbij te gast. In juni vond een themadiner plaats over de toekomst van Soedan met veel bezoekers vanuit de Soedanese diaspora. In schooljaar 2010/2011 stond het conflict in de Filipijnen centraal. Introductie op dit thema vond plaats in oktober, de decembersessie ging over Ontwikkelde methodes Veel projecten binnen Verhip, Vrede! steunen op vernieuwende methodes. Zo werd in 2010 de Conflictenteller compleet gemaakt, lanceerden we het point-en-click-avontuur Moving Out en startten we het gps-missiespel UrTurn. De website toont een overzicht van vierentwintig actuele en meer dan twintig dreigende conflicten. Met de Conflictenteller biedt Upact een Nederlandstalig overzicht van conflicten wereldwijd. Dankzij succesvolle zoekmachine optimalisatie en een gebruiksvriendelijke opzet bereikt de 'teller' sinds de zomer van 2010 nog ver voor haar officiële lancering die gepland staat voor medio 2011 al duizend unieke bezoekers per maand. Via kunnen jongeren toetsen welke invloed zij hebben op een duurzame wereld, vrede en conflict. Door het maken van alledaagse keuzes krijgt de deelnemer te horen hoe hij of zij scoort op de 'duurzaamheidsmeter', de 'vredesmeter' en de 'gezondheidsmeter'. Uit enquêtes die de spelers achteraf invullen blijkt dat zij door het spelen van Moving Out op een actieve manier nieuwe kennis vergaren en dat velen van hen zien hoe zij in hun dagelijkse leven kunnen bijdragen aan een eerlijkere wereld (handelingsperspectief). Diverse spelers geven bijvoorbeeld aan dat zij willen onderzoeken of zij hun geld wel onderbrengen bij een duurzame bank. Om vervolgens concreet in actie te komen, kunnen deelnemers meedoen aan UrTurn (www.urturn.nl). Dit is een locatiegebaseerd missiespel dat deelnemers uitdaagt om directe acties uit te voeren die bijdragen aan het bereiken van de Millenniumdoelen. Bijvoorbeeld mensen op straat duidelijk maken dat het delven van grondstoffen voor mobiele telefoons voor conflicten zorgt of dat hun bank misschien investeert in de wapenindustrie. Met UrTurn kregen we al duizenden jongeren in actie op scholen, op festivals, bij studieverenigingen en scoutinggroepen. UrTurn was ook een van de activiteiten tijdens Hague In Peace (www.hip-day.com). Dit festival, dat we organiseerden met UNOY en CC4U, trok afgelopen jaar zo'n vijfhonderd bezoekers. Hoogtepunt was het feest voor de vrede. Daar traden onder meer Gregor Salto en Kraak en Smaak op. In ontwikkeling Afgelopen jaar ontwikkelde Upact twee vernieuwende concepten om jongeren te bereiken en hun een tastbaar handelingsperspectief te bieden. Beide projecten de door SBOS gesteunde Peace of Minds academy en Kruisbestuiving gaan van start in Conceptueel is Peace of Minds academy (www.peaceofminds.nl) vernieuwend omdat deelnemers aan de slag gaan met concrete Uit de ochtendkrant Na het spelen van Moving Out viel het haar op dat niet alle banken maatschappelijk verantwoord beleggen: ik ben benieuwd of ik wel een duurzame 5 bankrekening heb.

6 ontwikkelingsvraagstukken en daaruit vloeiende opdrachten, die zij krijgen van jongerenorganisaties uit een ontwikkelingsland of voormalig conflictgebied. Maar ook omdat het programma de doelgroep talentvolle studenten opzoekt in hun eigen belevingswereld. Bijvoorbeeld door in plaats van een traditionele website een social media omgeving te creëren die zich aansluit bij hun bestaande belevingswereld. En ook door met een leiderschapsprogramma en netwerkmogelijkheden te appelleren aan studenten die de wens hebben om zichzelf te ontwikkelen. Het 'mes' van Peace of Minds snijdt aan twee kanten. Enerzijds bereiken we jongerenparticipatie in Nederland, anderzijds leidt het programma tot concrete oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken. Project Kruisbestuiving (www.kruisbestuiving.org) verbindt generaties, kunst en artistieke vrijheid met vrede. Deelnemers jong & oud, local & global gaan onder begeleiding van een coach en kunstenaar op zoek naar de mogelijkheden om de inwoners van Utrecht via kunstvormen te betrekken bij vraagstukken rondom vrede en conflict. De combinatie van kennisdeling, het aanzetten tot out-of-the-box-denken en het betrekken van de directe buurt en omgeving leidt tot spannende inzichten en spontane initiatieven. Daarbij is er vanuit het project een interessante samenwerking met studenten Communicatie, Media en Design van de Hogeschool Utrecht. 6

7 Doordat de deelnemers aan Markt voor Vrede ieder jaar intensief en enthousiast deelnemen, besloten we om in 2010 ook een aparte 'publieke' versie aan te bieden. Hoewel de drempel voor deelname voor veel potentiële deelnemers te hoog bleek, hebben toch enkele honderden jongeren deelgenomen aan deze game: Peace Inc. (www.peace-inc.nl) en meegedaan aan de virale campagne Scream for Sudan (www.screamforsudan.com). Onderwijs Net als in de voorgaande jaren wisten we ook in 2010 weer via het onderwijs veel jongeren in de leeftijd van jaar te bereiken: de wereldburgers van de toekomst. Door het inzetten van beproefde concepten zoals onze online serious games, sluiten we aan bij hun interesses en belevingswereld. We kregen van scholieren, docenten en onze eigen vrijwilligers weer veel positieve feedback. Daarnaast nemen we steeds vaker concrete handelingsperspectieven in onze projecten op. Serious gaming De langstlopende game van Upact is Markt voor Vrede (www.marktvoorvrede.nl). Deze beleefde in 2010 alweer haar zevende en achtste editie. In totaal handelden zo'n vijftienhonderd scholieren gedurende vier weken op een virtuele aandelenmarkt die beïnvloed wordt door ontwikkelingen in een conflict, kregen zij gastlessen over de oorzaken van conflicten en diverse experts bijvoorbeeld vluchtelingen uit een conflictgebied deelden hun ervaringen met de leerlingen tijdens een scholentour. UrTurn voor het onderwijs Markt voor Vrede laat scholieren op indringende wijze kennis maken met de oorzaken van conflict, maar biedt nog relatief weinig handelingsperspectieven waarmee de scholieren in hun dagelijkse leven een verschil kunnen maken. Daarom vulde Upact haar onderwijspakket dit jaar aan met het op de Millenniumdoelen gerichte UrTurn (www.urturn.nl), ontwikkeld binnen het programma Verhip, Vrede! Hiervan zal in 2011 in samenwerking met AliceO een speciale educatieve versie van start gaan. Storytelling games De projectweek Peers of Romeo & Julia, waarvoor Upact een storytelling game ontwikkelde die gedurende de hele week fungeerde als rode draad (www.peersof.eu), kwam in 2010 ten einde. Deelnemers sloten het project af met een finaledag in Den Haag, voor docenten en beleidsmakers organiseerden onze uitvoerende partners Pax Christi Vlaanderen en de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld in Antwerpen een druk bezochte conferentie over conflicthantering. Onze ervaringen met het genre van een storytelling game namen we in 2010 mee naar Face2Face (http://f-2-f.eu), een spel dat wij samen met Care Nederland ontwikkelden. MBO-studenten verplaatsen zich tijdens het spelen van Face2Face in het leven van het Somalische meisje Bilan. Zij maken keuzes voor Bilan gaat ze vandaag bijvoorbeeld naar school, naar de markt of water halen? en worden vervolgens geconfronteerd met de consequenties van die keuze. Nadat de MBO'ers zicht hebben op de barrières en uitdagingen die jonge vrouwen in conflictgebieden tegenkomen, treden ze via het internet in dialoog met jongeren uit Somalië en DR Congo. Daardoor ontmoeten het 'abstracte' verhaal en de werkelijkheid elkaar. De MBO-studenten ontwerpen vervolgens een strategie hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het bereiken van de Millenniumdoelen. Strategiespel In 2010 kreeg Upact de kans om het eerder ontwikkelde begrotingsspel Budget Europe door te ontwikkelen (www.budgeteurope.nl). Budget Europe wordt een strategische game voor het onderwijs, waarin leerlingen zelf een begroting voor de Europese Unie maken. Zij leren vervolgens welke invloed hun keuze heeft op de levens van mensen in Europa en daarbuiten. Media 2011 zal Budget Europe van start gaan. Indrukwekkende ontmoetingen De leerlingen van de klassen waar ik gastdocent was, hadden veel aandacht voor vluchteling Angie. Ze bleven tot ver, ver over de bel vragen stellen. 7

8 8

9 programma-evaluaties en conflicten. Zet vrede in beweging! Upact wil ook de komende jaren vrede in beweging zetten. Mede dankzij het Verhip, Vrede! programma kregen wij als organisatie de kans onszelf in 2010 verder te professionaliseren en te vernieuwen. Professionalisering van de organisatie Upact heeft in 2010 ingezet op drie terreinen voor het verder uitbouwen en professionaliseren van de organisatie en de bedrijfsvoering. Het personeelsbeleid legt steeds meer nadruk op persoonlijke competenties en expertise van de medewerkers. Enerzijds betekent dit dat projecten steeds vaker worden uitgevoerd door een groep projectmedewerkers, met alle noodzakelijke expertise. Medewerkers zijn op hun beurt betrokken bij meerdere projecten en houden zich bezig met taken waar zij kennis of expertise in hebben. Tegelijk krijgen zij ook de ruimte en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen door het volgen van trainingen en cursussen. Zo kregen medewerkers onder meer trainingen op het terrein van gender, gaming, social media, het aanvragen van fondsen, leiderschap, Upact werkt sinds 2010 met een aantal vaste stagefuncties. De stagiairs krijgen daardoor voor specifieke projecten een grote verantwoordelijkheid. Voordeel voor onze organisatie is dat deze projecten daardoor verzekerd zijn van continuïteit (ze zijn gekoppeld aan een functie) en goede overdracht. Om meer lijn te brengen in de verschillende programma's en projecten is in 2010 gewerkt aan een overkoepelende programma-evaluatie. Met deze nieuwe evaluatiemethode hopen we nog beter inzicht te krijgen in de resultaten en effecten van onze inspanningen en aan de samenhang van onze projecten en activiteiten. Verduurzaming Media 2010 is Upact gestart met een verkenning van de mogelijkheden om haar activiteiten en bedrijfsvoering te 'verduurzamen'. Na diverse bijeenkomsten van focusgroepen met externe programmamakers, beleidsmedewerkers, marketeers, fondsenwervers en de eigen medewerkers, zal Upact de resultaten van deze input in 2011 gebruiken om een verduurzamingstraject op te starten. Communicatie en achterban Aanvankelijk stond 2010 in het teken van de introductie van een nieuwe naam en huisstijl. 'Upact' verving onze oude naam 'Euro's voor Vrede'. Om beter met onze achterban te communiceren is een nieuwe website ontworpen die beter aansluit bij de informatiebehoefte van onze bezoekers, hebben we een nieuw communicatieprogramma aangeschaft om het bereik en effect van ons E-zine te optimaliseren en zijn we een actiever social mediabeleid gaan voeren, waarbij we geregeld de dialoog met de achterban opzoeken. Daarnaast zijn we gestart met het opvoeren van de frequentie van onze reguliere nieuwskrant en zetten we actiever in op het betrekken van onze fans, vrijwilligers en donateurs bij onze activiteiten. Na de ingrijpende naamsverandering was 2010 vooral een jaar waarin Upact rondkeek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit resulteerde onder meer in een nieuwe merkstrategie en social mediastrategie die Upact vanaf medio 2011 gaat uitvoeren. De focus zal meer komen te liggen op storytelling (wie is Upact, wat wil zij bereiken, hoe doet zij dat en met werk resultaat?), het delen van onze expertise op het terrein van vredesvraagstukken en jongerenparticipatie-, engagement en - activatie. Daarnaast gaan we zoeken naar mogelijkheden om onze fans en projectdeelnemers te binden aan de thema's vrede & conflict. Nog te vaak voelen vrijwilligers zich voornamelijk verbonden met het project waar zij in meewerken. Om die reden is een stagiair in 2010 gestart met een afstudeeronderzoek naar de wijze waarop wij vrijwilligers kunnen interesseren voor Upact en hoe wij ze kunnen binden aan de organisatie. #upact op naar afspraak over vrijwilligerswerk. Ben benieuwd! 9

10 Bestuur en personeel Tot het bestuur van de Stichting Euro's voor Vrede (Upact) zijn een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden. Zij brengen allemaal een specialisatie met zich mee die goed aansluit bij de activiteiten van Upact en de koers die we de komende jaren willen varen: onder meer op het terrein van ICT, serious gaming, HRM en marketing. Het bestuur bestaat momenteel uit drie mannen en drie vrouwen. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Alg. bestuurslid: Alg. bestuurslid: Alg. bestuurslid: Henk Bekker Sander Koppens Hanneke Visser Caroline van Gorp Guus Meijer Tanja Meyers Het personeelsbestand van Upact kende op 31 december 2010 in totaal acht medewerkers. Folkje Lips, voorheen beleidsmedewerker, nam per 1 november de functie van Algemeen Coördinator over van Dorieke Looije, die haar werkterrein verlegde naar Nepal. Daarnaast had de organisatie ondersteuning van twee stagiairs. Partners Upact werkt samen met diverse structurele partners, maar is daarnaast continu op zoek naar nieuwe partners en financiers om samen te werken aan duurzame vrede. In 2010 werkten we onder meer samen met: 10

11 Financieel jaarverslag Staat van Baten en Lasten 2010* BATEN LASTEN Subsidies en bijdragen Directe project-lasten Donaties Personele kosten Overige baten Afschrijvingen Kantoorkosten PR & promotie Algemene kosten OVERSCHOT 672 TOTAAL TOTAAL Balans 31 december 2010* ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris Stichtingsvermogen Vorderingen Kortlopende schulden Vorderingen Vooruitontvangen subsidies Overige vorderingen en overlopende Overige belastingen en premies activa sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Balanstotaal Balanstotaal *Deze cijfers zijn een verkorte weergave van de jaarrekening

12 Kengetallen projecten Verhip, Vrede! Financiers Inhoudelijke partners Oxfam Novib Universiteit Utrecht, studievereniging Ubuntu, Vuconnected, United Network of Young Peacebuilders, Vrede van Utrecht, Critical Mass, Hogeschool Utrecht, Filipijnen Groep Nederland, Organisatie voor Filipijnse kinderen, Filipino Refugees in the Netherlands Begroting ,00- Aantal deelnemers 2010 Moving Out Conflictenteller Themasessies Kruisbestuiving Do It Yourself Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik 623 deelnemers deelnemers 205 bezoekers start in deelnemers personen personen Verdiepende sessies Ik vond vooral het verhaal van de Filipijnse journalist Michael over de rol van media in conflict heel goed en de discussie indrukwekkend. 12

13 Markt voor Vrede 4.2 en 5.1 Financiers Inhoudelijke partners Cordaid, Mensen met een Missie Diverse specialisten op het gebied van kinderrechten, conflict, journalistiek, aandelenmarkten en de Filipijnen. Begroting ,00- Aantal deelnemers scholen 4.2 leerlingen 5.1 scholen 5.1 leerlingen 11 scholen 645 leerlingen 10 scholen 454 leerlingen Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik personen personen UrTurn Financiers Inhoudelijke partners NCDO Timu Kota, Alice O, Globalicious Begroting ,00- Aantal deelnemers deelnemers Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik personen personen 13

14 Budget Europe Financiers Inhoudelijke partners NCDO, Kerk en Wereld Begroting ,00- Aantal deelnemers 2010 Uitvoer project start in 2011 Direct bereik overig (bezoek website, Uitvoer project start in 2011 nevenactiviteiten) Mediabereik Uitvoer project start in 2011 Face2Face Financiers Inhoudelijke partners Europese Commissie, NCDO Care Nederland Begroting ,00- Aantal deelnemers MBO-studenten tijdens pilot. Direct bereik overig (bezoek website, 188 personen nevenactiviteiten) Mediabereik - 14

15 Peace Inc. en Scream for Soedan Financiers Inhoudelijke partners NCDO The Hague Centre for Strategic Studies, de Pers Begroting ,00- Aantal deelnemers 2010 Peace Inc. Scream for Sudan 133 deelnemers 435 deelnemers Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik personen personen Peers of Romeo & Julia en Lorenzo Financiers Inhoudelijke partners Europese Commissie, Kerk en Wereld Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld, Pax Christi Vlaanderen Begroting ,- Aantal deelnemers 2010 Scholen Leerlingen Bezoekers conferentie 29 scholen leerlingen 80 bezoekers Direct bereik overig (bezoek website, nevenactiviteiten) Mediabereik personen personen 15

16 16

17 Upact E T (030)

Upact Scholenpakket 2012 / 2013

Upact Scholenpakket 2012 / 2013 zet vrede in beweging Upact Scholenpakket 2012 / 2013 Upact ontwikkelt innovatieve tools om jongeren bij vrede, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking te betrekken. Onze projecten zijn geschikt voor

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2013

Inhoudelijke jaarverslag 2013 Inhoudelijke jaarverslag 2013 NTFF Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam 1016 DK Amsterdam 020-7371666 info@ntff.nl KvK: 52197123 RSIN / fiscaal nummer: 850338980 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen

Nadere informatie

RUSLANDGROEP CUNO. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa

RUSLANDGROEP CUNO. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa RUSLANDGROEP CUNO Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa Jaarbericht 2015 1 Inhoud blad Algemeen 3 algemeen 5 resultaten en

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Stichting Jopie Huisman Museum

Stichting Jopie Huisman Museum Stichting Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Stichting Jopie Huisman Museum KvK 41002479 RSIN/Fiscaal nr. 007892196 Adres Noard 6 Postcode 8711 AH Plaats Workum Tel. 0515-543131

Nadere informatie

Scholen project: My MasterPeace.

Scholen project: My MasterPeace. MasterPeace Scholen project: My MasterPeace. Creating Peace. Together. MasterPeace MasterPeace is een nieuw initiatief van Ilco van der Linde, oprichter van onder andere Bevrijdingspop Haarlem, de bevrijdingsfestivals

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting FeedBack Foundation

Jaarrekening 2012. Stichting FeedBack Foundation Jaarrekening 2012 Stichting FeedBack Foundation Model Publicatiejaarrekening Klein B.V. Inhoudsopgave Bestuursverlag Doelstelling en Visie Ontwikkeling 2012 Bestuur Beperkte balans per 31 december 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam Jaarverslag 2015 Zien Weten Kunnen Tel 075-7715071 KvK 61107069 Prins Hendrikkade 101 1501 AH Zaandam zienwetenkunnen.nl info@zienwetenkunnen.nl Inhoudsopgave Inhoud Stichting... 1 Bestuur... 2 Activiteiten...

Nadere informatie

1.2 Doel van de stichting.

1.2 Doel van de stichting. jaarverslag 2015 Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Jaarverslag. Achthuizen - 18 juni 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag. Achthuizen - 18 juni 2016 JAARVERSLAG 2015 Jaarverslag Achthuizen - 18 juni 2016 JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 2 Voorwoord Voor de 9e keer vertrokken we met een groep van 17 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze?

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Radboud Universiteit Nijmegen Centre for International Development Issues Nijmegen Sara Kinsbergen, MSc Dr Lau

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Inleiding Vanaf 2 juli 2013 staat Fight op eigen benen. Vanaf November 2013 zijn de baten van Fight ook ten goede gekomen aan de nieuw opgezette Stichting. Hiermee zijn

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

ANBI Verslag Stichting De Nieuwe Poort

ANBI Verslag Stichting De Nieuwe Poort Amsterdam, 30 juni 2016 ANBI Verslag Stichting De Nieuwe Poort Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel om de samenleving menselijker te maken. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het aanbieden

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Avavieren 's-gravenzande

Financieel verslag Stichting Avavieren 's-gravenzande Financieel verslag 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Verslag van het bestuur 3 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 4 Winst- en verliesrekening over 2016 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Pensioenlab Statutair gevestigd te Utrecht : Postbus 2475, 3500 GL Utrecht Kantooradres : Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht Telefoon : (030) 75

Stichting Pensioenlab Statutair gevestigd te Utrecht : Postbus 2475, 3500 GL Utrecht Kantooradres : Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht Telefoon : (030) 75 Utrecht, 9 juni 2017 Stichting Pensioenlab Statutair gevestigd te Utrecht Postadres : Postbus 2475, 3500 GL Utrecht Kantooradres : Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht Telefoon : (030) 75 11 850 Telefax : (030)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016 Clarissenstraat 16 5281 AZ Financieel verslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Samenstellingsverklaring 3 2 Algemeen 4 3 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 4 Bestuursverslag over 2016 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting MEES gevestigd te Breda

Stichting MEES gevestigd te Breda #ORG=saa#VES=GOE#PAP=vbl Stichting MEES gevestigd te Breda Financieel verslag over het boekjaar 2014 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 30 juni 2016 Stichting Pensioenlab Statutair gevestigd te Utrecht Postadres : Postbus 2475, 3500 GL Utrecht Kantooradres : Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht Telefoon :

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

STICHTING INTERNATIONAAL SCHNITGER ORGELCONCOURS

STICHTING INTERNATIONAAL SCHNITGER ORGELCONCOURS STICHTING INTERNATIONAAL SCHNITGER ORGELCONCOURS FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 1 1. Inleiding De Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours is opgericht in 1991 en stelt zich ten doel om muzikale evenementen

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Het UNESCO-spel. Met een glimlach leren. Sander ter Haar Pieter Bergema Pieter Braam Ivar Waleveld Martijn de Bie

Het UNESCO-spel. Met een glimlach leren. Sander ter Haar Pieter Bergema Pieter Braam Ivar Waleveld Martijn de Bie Het UNESCO-spel Met een glimlach leren Sander ter Haar Pieter Bergema Pieter Braam Ivar Waleveld Martijn de Bie Inhoudsopgave Opdrachtomschrijving...2 Aanpak...3 Doelstellingen...4 Communicatiedoelstellingen...4

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

St. BloodyMary. Jaarrekening

St. BloodyMary. Jaarrekening St. BloodyMary Jaarrekening 2014 St. BloodyMary Jaarrekening 2014 Inhoud pagina 1. Balans 1 2. Exploitatierekening 2 3. Toelichting Balans 3 4. Toelichting Exploitatierekening 4 Dit verslag werd verzorgd

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Wat is Samsam? SAMSAM, AMSTERDAM JULI 2015

Wat is Samsam? SAMSAM, AMSTERDAM JULI 2015 Wat is Samsam? SAMSAM, AMSTERDAM JULI 2015 2/9 Samsam is een educatief platform voor wereldwijze kinderen. Samsam wil bijdragen aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot wereldburgers. Wereldburgers

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Ajax Foundation

Stichting Ajax Foundation Stichting Ajax Foundation Jaarrapportage Seizoen 2012/2013 31-1-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Verslag van het bestuur 1 2. Balans per 30 juni 2013 2 3a. Staat van baten en lasten m.b.t. baten 3 3b. Staat

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

ZUIDDAG OKTOBER

ZUIDDAG OKTOBER ZUIDDAG 2014 16 OKTOBER WORK FOR CHANGE WORK FOR CHANGE Geef jongeren uit uw buurt een job voor 1 dag. Beloon zo hun engagement en steun tegelijk een uniek goed doel. Wat is Zuiddag? Zuiddag is een organisatie

Nadere informatie

Stichting Jopie Huisman Museum

Stichting Jopie Huisman Museum Stichting Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Stichting Jopie Huisman Museum KvK 41002479 RSIN/Fiscaal nr. 007892196 Adres Noard 6 Postcode 8711 AH Plaats Workum Tel. 0515-543131

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84. Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket

Jaarrekening 2011. Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84. Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket Jaarrekening 2011 Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84 Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket Inhoudsopgave 1 Opdracht... 3 2 Dechargeverklaring... 3 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8 Stichting ING Nederland fonds Jaarrekening 2016 Inhoud 1. Algemeen 3 1.1 Bestuur 3 1.2 Oprichting stichting 3 1.3 Missie, visie en beleid 3 2. Balans per 31 december 2016 4 Activa 4 Pasiva 4 3. Staat van

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

aantallen vrijwilligers en uren

aantallen vrijwilligers en uren JAAR VERSLAG 2013 1 Doelstelling en realisatie Voor 2013 was het doel van Present Houten: 70 groepen vrijwilligers inzetten in en 10 in Nieuwegein. Het werden 60 groepen bestaande uit 248 vrijwilligers.

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s

Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s In dit financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiële situatie van stichting De Kroko s in 2014. pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012

De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 ACTIVA De Stadse Voedselbank Groningen Balans 31 december 2012 PASSIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Eigen vermogen - inventarissen 765 - vermogen Stadse Voedselbank Groningen 62.357 - vervoermiddelen

Nadere informatie

ANBI gegevens. Doelstelling. Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353

ANBI gegevens. Doelstelling. Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353 ANBI gegevens Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353 Adres :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG zelhem Telefoonnummer :06 30085115 E-mail adres: infowwzelhem@gmail.com Doelstelling In de Wereldwinkel

Nadere informatie

Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105. Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336. Totaal activa 257.911 217.

Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105. Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336. Totaal activa 257.911 217. BALANS OP 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 2011 2010 Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105 Overige vorderingen en vooruitbetaald (1) 42.035 90.744 192.883 181.849 Liquide middelen (2)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie