Het toneel: nieuwe contexten, nieuwe business modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het toneel: nieuwe contexten, nieuwe business modellen"

Transcriptie

1 Innovatieve groeipaden in het theater van de groei Door Rob Beltman en Roy Wenting Zowel in goede als slechte tijden staan groei(ambities) bovenaan de agenda bij veel organisaties. Winstgevende groei, maar ook duurzame groei. Groei in nieuwe product-markt combinaties, maar ook in aantal tevreden klanten, leden of patiënten. Maar wat zijn nou slimme en innovatieve groeipaden voor de toekomst? Deze vraag stond centraal tijdens Marketing aan de Maas. In het theater van de groei richtte ICSB Marketing en Strategie de schijnwerpers op vier groeipaden: groeien op nieuwe klantinzichten, nieuwe verdienmodellen, nieuwe marktdefinities en andere business modellen. Voor eenieder die niet als publiek aanwezig kon zijn, halen we het doek nog eens op in dit artikel. Dus laat u inspireren door vier groeipaden die we speciaal voor u nog eens ten tonele voeren. Het toneel: nieuwe contexten, nieuwe business modellen ICSB bestaat inmiddels jaar 25 jaar en heeft in die periode strategische marketing als vak enorm zien veranderen. Ed Peelen opent het theater van de groei met een terugblik op de afgelopen 25 jaar om vanuit daar de brug naar de toekomst te kunnen slaan. Vroeger, en dan praten we natuurlijk over meer dan 25 jaar terug, werd in het direct en persoonlijk contact de waarde voor de klant gerealiseerd: het praatje bij de bakker, de lokale bankier die de spaarcenten van de bakker beheerde en de metselaar uit het dorp die van deze spaarcenten een huis op maat metselde. De menselijke dimensie stond voorop: elkaar kennen, vertrouwen, gunnen. Hoe anders en complexer ging deze wereld er uitzien door de industriële en vervolgens digitale revolutie? Onbeschrijflijk. Met de focus op massaproductie en onder de vleugels van globalisering zijn de lokale gemeenschappen afgebrokkeld. Daarbij hebben de afgelopen decennia zich gekenmerkt door automatisering van alle interactie binnen en tussen bedrijven en tussen bedrijf en klant. Daarbij ging de mens een steeds kleinere rol spelen en systemen en processen kregen juist een steeds grotere rol. Geen wonder dat het onderwerp van klant-leverancierrelaties zoveel aandacht heeft gekregen. Hoe kan, in de complexiteit van de systemische wereld, de klant het best benaderd en bediend worden? Hoe houden we een band met de klant en voeling met ontwikkelingen in de lokale markt? Marketing werd gevoed door veel meet- en regeltechniek. Resultaat in eerste instantie? Een marketeer die precies weet wat zijn bereikpercentage is van een commercial en hoe conversie en omzet geoptimaliseerd kunnen worden. Mooi! Resultaat na enige tijd? Kopieergedrag van marketeers, microdifferentiatie, weinig onderscheidend vermogen, minder binding met de klant en de markt. De consument wordt inmiddels blootgesteld aan 3000 tot 5000 mediaboodschappen per dag. Nieuwe kanalen geven weer even een boost aan het bereik, en bieden nieuwe kansen om interactie met klanten aan te gaan, tijd- en plaatsonafhankelijk. Mooi? Ja, als je de filter van die consument weet te doordringen. Maar hoe doe je dat? Door relevant te zijn voor die (potentiële) klant en de klant en het klantbelang centraal te stellen. Een aantal fundamentele shifts vonden hierdoor en hiervoor plaats in het marketing denken: van zenden naar luisteren en van luisteren naar interacteren. Interacteren met klanten die onderling verhalen vertellen. Met de kanteling naar een virtuele en technologisch geavanceerde wereld zijn er gelukkig kansen te over! Kijk naar Nike+, die van hardloopschoenen naar hardloopervaringen gaat met een online community en tracking sensoren in de schoenzolen. Het menselijk denken van vroeger en het systemisch denken uit de industriële revolutie komen hier duidelijk in samen. Maar ze staan in het teken van kleinschalig en individueel toepassen. Niet Think Global, Act Local, maar precies andersom: denk klein, in lokale of virtuele gemeenschappen en individuen, maar rol wereldwijd uit! 1

2 De huidige uitdaging van de marketeer en strateeg? Tegemoet komen aan de steeds specifiekere klantwens en relevante waarde creëren in de context van die klant. Je zou denken dat dat een festijn van betere producten en diensten of bedieningsconcepten tot gevolg moet hebben. Maar dat is niet per se waar. We passen nog te vaak nieuwe mogelijkheden toe op oud denken. Dat terwijl de klant niet zomaar accepteert dat we alles op dezelfde manier doen als voorheen. De klant wil dat we dat duurzaam en ethisch doen, dat we geen instaptarief hanteren, dat hij de mening van andere klanten in kan zien voor aankoop en zo verder. En dat vraagt om een fundamenteel andere manier van nadenken over hoe we ons business model, in al haar facetten, inrichten. Het creëren van waarde in de context van de klant vormt het hart van het business model van de toekomst. Maar dit betekent nogal wat! Welke activiteiten moeten hiervoor anders ingericht worden? Hoe ziet de interface naar de klant er uit? Wat zijn mijn nieuwe strategische bronnen? Niet langer hardloopschoenen bij Nike maar sensoren, een online community en hardloop coaches. Dat vraagt om andere kritieke resources, nieuwe kerncompetenties, andere partnerships, nieuwe verdienmodellen. Want hoe onttrekken we hier als organisatie (financiële) waarde aan? Door ons verdienmodel eens onder de loep te nemen? Door klanten anders te laten betalen of op zoek te gaan naar anderen die ervoor zouden willen betalen? Fundamentele vraagstukken die de uitgestippelde strategie van de organisatie radicaal op zijn kop kunnen zetten. Kortom, we zien dat oude oplossingen hielpen bij oude uitdagingen. We zien ook dat deze oude oplossingen niet meer passen bij de nieuwe uitdagingen. Nieuwe contexten, die van de klant in het bijzonder, maken dat organisaties na moeten denken over innovatie. Innovatie in business modellen in toevoeging op die van producten en diensten. In het theater van de groei staan de schijnwerpers op vier aanvliegroutes om naar innovatie in business modellen te kijken, welke tevens symbool staan voor vier pijlers in het business model van Bekkers-Houtgraaf: > > Het publiek: innovatie vanuit het klantverhaal met personas. > > De voorstelling: op zoek naar de unieke Blue Ocean. > > Backstage: business model innovatie vanuit organisatie transformatie. > > De kassa: kijken naar nieuwe verdienmodellen. Business model Bekkers-Houtgraaf 2

3 Het moet bij deze vier aanvliegroutes duidelijk zijn dat ze niet zomaar op zichzelf staan. Alles interacteert met elkaar en de externe omgeving. In die zin zijn veranderingen in business model componenten niet alleen te combineren, maar moeten ze vaak ook gecombineerd worden. Een verandering in je bedrijfsconcept, bijvoorbeeld met behulp van Blue Ocean, heeft direct consequenties voor je verdienmodel en de manier waarop je de interactie met de klant aangaat. Bovendien liggen innovaties vanuit business model denken steeds vaker in de hoek van nieuwe of slimmere combinaties van ogenschijnlijk op zichzelf staande business model componenten. Tenslotte zijn de hier gepresenteerde aanvliegroutes vier goede vertrekpunten om een business model kritisch onder de loep te nemen. Er zijn uiteraard meerdere luchthavens vanwaar vliegtuigen vertrekken richting nieuwe business model bestemmingen. De keuze voor deze aanvliegroutes is gebaseerd op een krachtige vertegenwoordiging van vier essentiële business model componenten: de (context van de) klant, het aanbod aan de klant, de activiteiten die hiervoor ingericht moeten worden en het verdienmodel waarmee de verdiensten van de voor de klant toegevoegde waarde zich door de organisatie worden toegeëigend. Het publiek heeft een gezicht met personas In één van de break-out sessies werd het innovatiepotentieel door te denken vanuit de klant verkend, gebruikmakend van de persona-methodiek. Deze methodiek wordt door steeds meer organisaties gebruikt om de klant een gezicht te geven in de organisatie. Ed Peelen en Roy Wenting, respectievelijk partner en adviseur bij ICSB, namen het publiek mee in de (on)mogelijkheden van personas. De essentie is onderstaand in hoofdlijnen samengevat. Het verhaal ontbreekt Veel organisaties, zowel profit als non-profit, hebben een troebel beeld van wie de klant nou werkelijk is. Ze denken vanuit hun aanbod en hoe ze dit aanbod bij de klant krijgen, i.p.v. in welke behoeften ze kunnen voorzien en hoe ze de klant echt kunnen helpen. Veel informatie over de klant ligt opgeslagen in systemen, rapporten of hoofden van medewerkers. Maar de daadwerkelijke drijfveren, behoeften en de context van de klant is onbekend of elastiek. Daardoor wordt vaak over de klant gesproken in abstracties of platitudes. Waarom en hoe welke klant nu precies welke producten of diensten afneemt en gebruikt, is vaak onvoldoende bekend en geborgd: het verhaal ontbreekt. Jammer want juist door dit beperkte zicht is het aantal innovatiehaakjes in de klantbediening ook beperkt. Een gezicht met een verhaal in eigen taal Juist door de context van de klant beter te kennen, kunnen innovaties tot stand komen. Door het verhaal of de taal van de klant beter in de organisatie-genen te verankeren wordt het mogelijk ons in te leven in de wereld van onze klanten. Hun beleving als het ware te doorgronden en daardoor erop aan te sluiten en er waarde aan toe te voegen. Het tot leven brengen van de klant in zijn emotionele, fysieke en sociale context verbreed de horizon voor innovaties. Hoe meer je weet, hoe meer vragen je je stelt. Maar met dat indachtig zijn veel organisaties verkrampt aan de slag gegaan met datalogging in uitdijende datawarehouses. De touchpoints hebben een registratieplicht erbij gekregen, in plaats van een luister- en inleefplicht. En we zien steeds vaker dat we met alle kennis die we kunnen opbouwen in databases weliswaar steeds meer weten over wat klanten kopen of gebruiken en hoe ze communiceren, maar dat ons dat niet per se wijzer maakt over waarom en vooral hoe zij dit beleven. Data vertellen vaak geen heldere, bruikbare verhalen. We zien om die reden dat steeds meer organisaties de weg van de intensieve dataverzameling en profiling verlaten en starten op een ogenschijnlijk meer eenvoudig punt. Ze pakken twee zaken op die ze in staat stellen een verhaal over klanten te formuleren en tot leven te brengen. Het eerste is het weer kernachtig en breed gedragen formuleren van de definitie van de klant. Het tweede is een vertaling daarvan naar klantgericht handelen in alle vezels van de organisatie. Steeds vaker wordt een helder begrip van wie de klant is, bereikt door te werken met personas, die de verschillende klanttypen vertegenwoordigen. Het zijn vaak maximaal vijf namen en gezichten, die het verhaal van de belangrijkste klantgroepen vertellen. Een verhaal waarin de taal van de klant wordt gesproken. Een verhaal dat inzichten uit systemen, rapporten, hoofden van medewerkers en feedback van de klant zelf aan elkaar verbindt. Een verhaal dat continu wordt aangevuld met nieuwe verhaallijnen vanuit nieuwe bevindingen over die klantgroep. 3

4 Handelen met een luisterend oor Vanuit het vertrekpunt van continu verrijkte klantverhalen kan organisatiebreed op dezelfde manier over die klantgroepen gesproken worden. De klant is niet meer elastiek, we praten eenzelfde taal en hebben dezelfde klant in beeld bij product- en dienstontwikkeling, in marketing en communicatie of in hoe we de klant bedienen. Al zou een persona niet goed aansluiten bij de werkelijke klant van de organisatie, dan nog heeft het feit dat de organisatie op één lijn zit qua klantbeeld en beoogde klantbeleving ongetwijfeld een positief gevolg. Maar als de personas optimaal inhaken op de werkelijke klantverhalen, biedt het uiteraard meer kansen. Kansen om daadwerkelijk klantgericht te ondernemen door middel van voor de klant relevante innovaties. Dus daadwerkelijk handelen met empathie en een luisterend oor. Personas zijn met name bruikbaar voor organisaties met veel klanten/gebruikers, waar de afstand naar de klant (relatief) groot is en waarbinnen veel diversiteit bestaat in de meningen over hoe die klant optimaal bediend kan worden. Innovatiekracht middels het denken vanuit de klant wordt in deze organisaties beperkt omdat de gezamenlijke definitie van de klant (in zijn context) ontbreekt. Door hier gezamenlijk scherpte en verdieping in op te zoeken wordt een potentieel voor innovatie, gebruikmakend van het klantperspectief, bewerkstelligd. Personas: van klantinzicht naar klantgezicht De valkuilen van personas Innovatiepotentieel door het verhaal van de klant centraal te zetten binnen een organisatie is interessant maar niet zonder kritische kanttekeningen. Personas hebben ook valkuilen. De twee grote valkuilen zijn een verkeerde creatie van personas en onbegrip over de gebruiksmogelijkheden ervan. Bij de creatie van personas zijn twee zaken belangrijk: enerzijds moet de doelstelling volstrekt helder zijn en er moet voldoende data beschikbaar zijn om de personas uit op te bouwen. Een heldere doelstelling zorgt ervoor dat het duidelijk is door wie/door welke organisatiedisciplines en waarvoor personas gebruikt zullen worden. Input vanuit deze organisatiedisciplines in een vroegtijdig stadium is essentieel om de adoptiekansen te vergroten. Bovendien zorgt het er ook voor dat de opbouw van de persona gebeurt met een rijkheid van data uit verschillende uithoeken van de organisatie. Dit heeft een wederzijds voordeel: het uiteindelijke personaverhaal is interessant en toepasbaar genoeg binnen al die verschillende uithoeken. Want het is juist de brede herkenbaarheid en geloofwaardigheid die de persona tot een succes maken, niet zozeer de 100% validiteit erachter. Het verhaal moet tot de verbeelding spreken en voldoende aanknopingspunten bieden om het in acties door te kunnen vertalen. En hiermee wordt ook een gedeelte van de tweede valkuil van onbegrip over gebruiksmogelijkheden van personas in de kiem gesmoord. Deze valkuil is verder te dichten door (het gewenste gebruik van) de personas goed te introduceren. Daarbij moet duidelijk aangegeven worden dat de personas geen karikatuur zijn of moeten worden die indruist tegen de principes van authentiek en objectief luisteren. Want het is juist door het verhaal vanuit nieuwsgierigheid continu met actuele en reële inzichten te verrijken dat de personas een levend en continu vernieuwend instrument vormen dat klantgericht handelen faciliteert. 4

5 Een heel nieuw spel: Blue Ocean concepten Inzicht in het publiek, zoals met personas wordt verkregen, brengt vaak verbetermogelijkheden in bestaande producten en diensten of bedieningsconcepten voort. Maar wie radicaler wil innoveren, bijvoorbeeld omdat de concurrentie er lustig op los kopieert en onderscheidend vermogen snel erodeert, moet het elders zoeken. In de workshop over het vinden van blauwe oceanen kwam juist dit onderwerp aan bod. Ook was de centrale spreker, Jeroen Vetter van Capital Guards, in staat om juist op het vlak van Blue Ocean Strategy al echt de daad bij het woord te voegen. Buiten gebaande paden treden, dat is waar Blue Ocean in essentie op neer komt. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe kom je tot een strategie waar het niet gaat om het vergroten van de taartpunt of het groeien van de huidige taart, maar om het creëren van een geheel nieuwe taart. Veel organisaties begeven zich in een rode oceaan, waarin concurrenten met min of meer gelijke producten en diensten op min of meer dezelfde wijze proberen elkaar te overtroeven. Meer, harder, beter, groter maar eigenlijk zelden anders! Een nieuw soort denken doet deze oceaan blauw kleuren voor de organisaties die kritisch na durven te denken over hun (niet) klanten en (de waarde van) hun aanbod. Twee aanvliegroutes om dit de bereiken: > > Waarde innovatie: door een diepzee duik in de rode oceaan worden de factoren die deel uitmaken of juist geen deel uitmaken van het huidige product of de huidige dienst helder. Met deze factoren in het vizier zijn er vier mogelijkheden: afzwakken, schrappen, versterken en creëren. Bij schrappen en creëren doe je nog een stapje extra en elimineer je een bepaalde factor of breng je een branchevreemde factor in. > > Klantfocus: in de schil rondom de rode oceaan-organisaties hangen leads, prospects of andere mogelijk toekomstige klanten. Klanten die onderdeel uitmaken van het rode oceaan spel voor de felbegeerde taartpunt. In het blauwe oceaan denken stappen organisaties uit dit spel en leggen de nadruk op nietklanten, klanten die op dit moment in de verste verte niet passen bij het product of de dienst. Door de functionele of emotionele insteek van een product of dienst te veranderen, zou deze wel eens in het interessegebied van deze niet-klant terecht kunnen komen. Dit vormt de basis van het gedachtegoed over klantfocus: kijk over je bestaande segmenten heen, herdefinieer je kopersgroep en kijk wat er nodig is om deze kopersgroep te bedienen. Brainstorming binnen deze twee aanvliegroutes is mogelijk door bijvoorbeeld naar alternatieve industrieën te kijken, breder te kijken dan de eigen waardeketen, kopersgroepen te heroverwegen of in te spelen op trends. Na deze, vaak creatieve, brainstorm op de blauwe oceaan is een reality check nodig. In eerste instantie om te bezien of er daadwerkelijk meerwaarde aan de klant wordt geboden. Vervolgens of er ook een prijs bij past die maakt dat het voor een breder publiek toegankelijk is. En of er een renderende business case voor de organisatie uit te halen is. Als na het uitdenken hiervan ook alle hindernissen voor de implementatie te lijf zijn gegaan, is er sprake van een commercieel levensvatbaar blue ocean idee welke in een herijkt strategy canvas gegoten kan worden. Blue Ocean in de praktijk: Capital Guards De financiële wereld staat op z n kop. Klanten zijn het vertrouwen kwijt na woekerpolissen, omvallende banken, de kredietcrisis die de kop op blijft steken en bonusschandalen. Er is een aanhoudende roep om verscherpt toezicht, die gehonoreerd wordt met de WFT en de Code Banken. Het is een mooi voorbeeld van een rode oceaan die in florissante tijden geen nood heeft gezien om blauwe lagunes te verkennen. Maar bij elke nood een deugd. Veranderende tijden hebben menig bankier op zijn achterhoofd doen krabben welke kant het op moet. Jeroen Vetter, oprichter van (SNS) Fundcoach en voormalig distributeur van buitenlandse beleggingsfondsen zocht heil in Blue Ocean om hoofd te bieden aan zijn behoefte om beter bij de klant aan te sluiten. In zijn geval zijn dit vermogende mensen met een minimum beleggingsvermogen van Met behulp van onderzoek waarin gebruik gemaakt werd van Blue Ocean technieken kwam hij erachter dat deze mensen eigenlijk helemaal niet willen beleggen. Ze willen dat hun vermogen meer waard wordt. Ze zijn hiervoor op zoek naar een partner die hiervoor een oplossing biedt die eenvoudig is, zekerheid biedt en garant staat voor groei en bescherming. Een belangrijk aspect daarbij is dat de klant eigenlijk helemaal niet vermoeid wil worden met het vakjargon wat bij beleggen komt kijken. 5

6 In reactie op deze bevindingen ging Jeroen Vetter, in samenwerking met ICSB, op zoek naar manieren om de bestaande industriestructuren van de beleggingswereld te doorbreken. Het schrappen van een breed productaanbod van beleggingsportfolio s was een eerste belangrijke stap die werd genomen. Alle beleggingsportfolio s zijn samengevat in 2 oplossingen waar de klant voor kan kiezen: Vermogensaanwas en Vermogensgroei. De klantkeuze is afhankelijk van hoeveel risico hij bij de groei van zijn vermogen wil nemen. Het statusgevoel bij private banking werd afgezwakt, dus geen uitnodiging voor dure (uit eigen zak betaalde) golf evenementen en 100% contact via . Transparantie en retourprovisies kwamen daarvoor in de plaats. Daarnaast kwam een community tot stand waarin meedoen en gelijke belangen centraal staan. Onderdeel van deze community is een selectie uit de beste vermogensbeheerders ter wereld, die het vermogen van de klantcommunity bewaakt. En uit deze essentie ontpopte zich de nieuwe naam voor het bedrijf: Capital Guards. Een mooi verhaal en voorbeeld van Capital Guards, wat uiteraard niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. In de reality check liep Jeroen aan tegen strenge wetgeving en argwanende klanten, die maar moeilijk konden geloven dat ze in de blauwe lagune waren ontwaakt na alle jaren op de rode oceaan. Ook een nieuwe financiële instelling blijft een financiële instelling of toch niet? Capital Guards, dat gevestigd is ergens drie hoog achter in een Rotterdams kantorenpand, krijgt regelmatig bezoekjes van nieuwsgierige klanten die willen checken of hun vermogen niet wordt gebruikt voor een luxe ingericht kantoorpand. Vertrouwen is heden ten dage niet meer blind, maar moet gewonnen en gekoesterd worden! Business Model innovatie vanuit de organisatie Soms is er niet zozeer een aanleiding in de afzetmarkt (klanten, niet-klanten en concurrenten) nodig voor business model innovatie, maar veel eerder een aanleiding in de manier om bedrijfsprocessen te organiseren. Het gaat dan om het observeren van trends in hoe waarde gecreëerd kan worden. Kris Brees nam zijn publiek in een workshop mee in een vingeroefening trendobservatie, om daarna de vertaalslag te maken naar nieuwe organisatievormen. De wereld om ons heen verandert continu. Organisaties vertalen deze veranderingen naar hun producten en diensten en de manier waarop ze deze via hun business modellen commercieel exploiteren. We weten allemaal dat dit vaak op hele verschillende manieren gebeurd en dat sommige organisaties hier veel beter in slagen dan anderen. Zij hebben een sterk vermogen om belangrijke resources te tranformeren tot waardevole proposities op basis van hun kerncompetenties of partnernetwerk. Organisaties die dat slim doen hoeven soms niet eens de eerste te zijn die een blauwe oceaan ontdekken of innoveren op basis van klantinzicht. Ze kunnen ermee aan de haal gaan doordat ze slagvaardiger zijn, flexibeler zijn, efficiënter in het bij elkaar brengen van kennis, middelen en competenties. Het spel kent een telkens vrij herkenbare dynamiek: > > Een periode van turbulentie: het ontstaan van een nieuw product of dienst, bijvoorbeeld het ontstaan van de video recorder. Of recentelijk de tablet computer. > > De break through fase: één producttype lijkt het te winnen boven alle anderen op basis van de producteigenschappen. Denk aan de ipad. Het is een combinatie die qua eigenschappen het best aansluit bij de klant, het best of snelst geproduceerd kan worden of het meeste geld oplevert. > > Dominant design: het winnende producttype uit de break through fase zet de standaard en wordt het dominant design waar anderen gebruik van maken. Alle tablets zijn ongeveer vormgegeven als de ipad, kopiëren de user interface qua knoppen en design grotendeels. > > Incrementele innovatie: verschillende organisaties proberen vanuit de huidige standaard te innoveren met incrementele productaanpassingen, bijvoorbeeld nieuw ontwerp, nieuwe functionaliteiten die een verlengstuk vormen van het huidige product. Een geïntegreerde camera, mogelijkheid randapparatuur aan te sluiten... Het zijn de leuke bijkomstigheden nadat 90% van de functionaliteit voor alle tablets gelijk is. > > Iteratief proces: na de incrementele innovatie periode (dit kan heel lang duren) komt er op een gegeven moment een product of dienst die het huidige product of dienst overbodig maakt en vervangt, bijvoorbeeld de DVD/Blue Ray voor de videorecorder en de daaropvolgende in-home entertainment toepassingen geïntegreerd in het televisiescherm. Elke keer bewandelt de industrie dan opnieuw het pad van turbulentie naar incrementele innovatie. 6

7 Twee zaken zijn interessant aan dit proces, kijkend vanuit de bril van business model innovatie. De eerste is dat business modellen, net als producten en diensten, soortgelijke cycli doorlopen. Kijk bijvoorbeeld naar het business model van banken waar in het afgelopen decennium de balie voor betalingen en overboekingen ruimte heeft moeten maken voor een betaal-app op smartphones met alle achterliggende business model consequenties van dien. Het tweede interessante punt van deze dynamiek voor business model innovatie is dat juist in tijden van turbulentie en break through scherpte wordt gevraagd van een organisatie. Scherpte voor de externe omgeving met al haar mogelijk relevante en ook ogenschijnlijk irrelevante facetten. Want die externe facetten maken dat de strategische bronnen van de organisaties wel eens heel snel veel minder strategisch kunnen zijn. Kodak bevond zich op zo n dood spoor met zijn fotorolletjes. Om te zorgen dat je als organisatie niet op dit point of no return komt is het belangrijk dat je tijdig politieke, sociale, technologische en economische veranderingen waarneemt. En dat je naast het waarnemen ook de relevantie van deze veranderingen voor je eigen business model weet in te schatten. Niet alleen voor de manier waarop klanten zullen omgaan met jouw productcategorie, maar ook met de verandering in jouw netwerk aan partners, jouw kritieke resources en jouw kerncompetenties. Natuurlijk blijven mensen fotograferen, maar had Kodak de kennis in huis of in haar netwerk om de rol in digitale fotografie te pakken die ze in de analoge, klassieke fotografie had? Had zij de middelen daarvoor of zat geld vast in middelen die minder kritiek werden, misschien wel ballast? De fase van bewuste trendobservatie moet gevolgd worden door de vertaalslag naar mogelijke strategische heroverwegingen en bijbehorende acties. Dat betekent niet dat we haantje de voorste zijn in innovatie. De R&D-budgetten zijn hiervoor niet altijd toereikend. Maar het betekent wel voorsorteren op een andere toekomst en klaar staan om de juiste bewegingen in assets, resources en partners te maken als tegenspelers dat ook gaan doen. En het zijn juist die organisaties die dan snel kunnen schakelen die de industrie uiteindelijk richting een nieuw dominant design kunnen stuwen. Het is dus niet degene met de beste schoenen, maar degene die het snelst kan rennen die de race wint. Als je dat nieuwe dominant design niet kan creëren of je eraan aan kan passen, kan het funest zijn voor de organisatie en je buiten spel zetten. Partners verlaten je en zoeken nieuwe allianties, zelfs de meest trouwe fans van je merk stappen over. Samenvattend: zorg dat je het spel blijft meespelen, door scherpe observaties en door niet alleen te kijken naar ontluikende klantwensen of concurrerende proposities, maar door analyse van trends die de manier waarop waarde wordt gecreëerd beïnvloeden. Maak vertaalslagen naar het business model van de golven van turbulentie, break through fasen, dominant design en incrementele innovatie. Als afsluiting: de rinkelende kassa! In bovenstaande theaterstukken is uitgebreid uit de doeken gedaan hoe innovatie tot stand kan komen door verschillende perspectieven centraal te stellen: die van de klant, die van het product of dienstverleningsconcept (Blue Ocean) of die van de externe ontwikkelingen die raken aan de organisatie en haar kerncompetenties. Zoals eerder aangegeven staan deze aspecten geen van alleen op zichzelf en bestaan er veel kruisverbanden hiertussen. En juist door die kruisverbanden ontstaat innovatie. De veranderende externe omgeving verandert de klant, de klant vraagt om een nieuw concept, een nieuw concept creëert een nieuwe klantgroep, etc. Het is een mooie dyamiek die ons als marketeers relevantie geeft en uitdagingen biedt om waarde toe te voegen voor de klant, de organisatie en de maatschappij. Maar uiteindelijk, in ieder geval voor de profit- en ook steeds vaker non-profit organisaties, moeten we die gecreëerde waarde wel ergens toe kunnen eigenen. En juist hiervoor bestaan ook verschillende varianten die we kort belichten in onze laatste aanvliegroute: verdienmodellen. Want hoe je het ook wendt of keert, de kassa moet rinkelen! 7

8 Met een verdienmodel wordt niet zozeer bedoeld hoeveel geld wordt binnengehaald, maar juist op welke manier dat gebeurt. We zien hier steeds meer diversiteit ontstaan. Maar juist in die diversiteit herkennen we een belangrijk onderscheid door te kijken naar wie er uiteindelijk betaalt: > > De klant zelf: een traditionele kijk op verdienen, waarbinnen ook al een diversiteit aan verdienwijzen is ontstaan. Denk hierbij aan betaling voor toegang of voor gebruik (abonnement of pay-per-view), pre-paid en uitgestelde betaling, verschillende prijsstellingen in verschillende consumptiefasen (freemium/ premium, lokaasmodel), gebundeld of juist ontbundeld (een all inclusive aanbod of iedere service component een prijs). De mogelijkheden zijn legio. > > Anderen dan de klant zelf: een nieuwere kijk op verdienen is dat de klant niets hoeft te betalen. Gratis weggeven als verdienmodel lijkt vreemd, maar wordt steeds vaker toegepast. Denk aan online applicaties (LinkedIn, Twitter), maar ook aan dagbladen als Metro en Spits. Dat het niet altijd gewenst is dat de klant het product gratis verwacht bleek recentelijk bij de mobiele telecom. Alle chatapps en skype mogelijkheden op mobiele telefoons zorgen ervoor dat de klant (bijna) niet meer betaalt voor de communicatie. Maar hoe kan er dan nog geld verdiend worden? Eén manier om een klant niet te laten betalen voor een bepaalde dienst of een product is het toepassen van kruissubsidiëring. We komen het wel tegen in de autosector in de vorm van Gratis APK bij een grote beurt. Maar ook 7 jaar garantie bij aanschaf van een nieuwe auto is een vorm van kruissubsidiëring. Er wordt een verzekeringsproduct aan de klant cadeau gegeven, wat wordt terugverdiend op een ander product of een andere dienst. De valkuil is hier dat het betaalde product relatief duur kan worden en er druk op de prijs kan ontstaan, waardoor de kruissubsidie onrendabel wordt. In de zakelijke markt is IBM een klassiek voorbeeld: de service was lange tijd gratis bij big blue, maar de hardware moest worden betaald. Met druk op de marges op hardware prijsde IBM zich bijna uit de markt. De service en het product moesten weer ontbundeld worden, zodat de hardware weer competitief kon zijn en de meerwaarde van service ook zichtbaar werd gemaakt aan de klant. Er is ook nog het risico dat de mobiele telecomsector nu tegenkomt: het gratis en voor niets effect verspreidt zich naar de kernactiviteit. Zo gaf de telecomsector het gratis mobieltje bij een abonnement met belminuten en sms-jes. Maar communicatie kan hoegenaamd gratis als de klanten gaan pingen, skypen of twitteren. Zo verdient de aanbieder van telefoonverkeer en SMS de voorinvestering in een gratis telefoon niet terug en dreigen verliezen op te lopen. We moeten ons daarbij bewust zijn dat er altijd partijen zijn die wat wij doen ook voor niets zouden willen doen, om dat terug te verdienen op een andere activiteit. De telecomprovider wil verdienen op dataservices, maar een wegrestaurant geeft gratis internettoegang om koppen koffie te verkopen. En een kop koffie kun je vast wel weer gratis krijgen bij een benzinestation, omdat je er dan gaat tanken. Een andere manier van gratis producten of diensten geven aan klanten is het freemium model. Hierbij krijgen vaak veel klanten een product met beperkte functionaliteit gratis (freeware), wat wordt terugverdiend op een andere groep klanten die een uitgebreid product of dienst afneemt. Er is dus geen kruissubsidie op klantniveau, maar tussen klanten. Betalende premium klanten hebben recht op onbeperkt gebruik en uitgebreide dienstverlening. Zij zijn goed voor omzet en winst, terwijl de freemium klanten volume bieden, soms ideeën aandragen, maar vooral ook de footprint van de organisatie vergroten en een bron vormen waaruit premium klanten worden geworven. Het freemium model wordt ook wel gecombineerd met het sponsor- of advertentiemodel, waarbij een derde partij betaald voor de klant. Binnen een sponsormodel is het niet zo dat premium klanten betalen voor freemium klanten, maar dat een andere organisatie de rekening betaalt. Vaak doet men dit om relevante naamsbekendheid te verkrijgen (sponsoring) of om gericht het recht te verwerven om commerciële aanbiedingen aan de groep gratis gebruikers te doen (advertentiemodel). Eigenlijk koopt de organisatie dan zoveel mogelijk aandacht van niet betalende klanten in om deze vervolgens te gelde te maken bij partijen die aandacht zoeken. Het product of de dienstverlening staat wel centraal in de waardecreatie voor klanten, maar niet in de waardecreatie van de organisatie. Die is feitelijk makelaar in aandacht geworden. Aangezien steeds meer consumenten zich afsluiten voor ongevraagde commerciële boodschappen, is het een moeilijk model om permanent draaiend te houden. Vaak wordt dan ook een gratis versie beschikbaar gemaakt waarin wel sponsoring en advertenties voorkomen en een premium waarin dit niet het geval is. Het product of de dienst verschilt dan niet tussen freemium en premium, maar de waarde van de doorverkochte aandacht is expliciet gemaakt en wordt afgekocht door de klant. 8

9 Een geheel nieuwe en moeilijker te vatten trend in het anders laten rinkelen van de kassa is de gift economy. Hierbij worden producten of diensten gratis aangeboden zonder expliciete tegenprestatie van een klant of een derde partij. Het gaat puur om het geven van een geschenk, met daarbij de impliciete doelstelling dat het leidt tot gunning en goodwill. Hoe deze gunning en goodwill te gelde worden gemaakt is daarbij vaak nog niet bedacht of sowieso niet gecommuniceerd. De gift economy wordt wel gezien als een tegenbeweging van het kapitalisme en als trend die past in emo-marketing, waarbij we niet de rationele maar emotionele binding in de ruilrelatie willen borgen. Met de opkomst van consumer-to-consumer markten, naast b-to-b en b-to-c, kan de gift economy zomaar een vlucht nemen. Denk in het klein aan alle gratis producten en diensten die af te nemen zijn via een website als Marktplaats. Een partij tegels die normaliter bij het tuincentrum gehaald zou worden komt nu bij een andere particulier vandaan. Gratis en voor niets. Een belastingadviseur geeft in zijn vrije tijd online adviezen aan MKB-ers, wellicht om zijn persoonlijke reputatie te vestigen, maar hoe dan ook om niet. De impact van de gift economie op veel markten wordt nog niet op waarde geschat. Dat geldt eigenlijk voor veel verdienmodellen: ze worden onvoldoende herkend en creatief gebruikt. Waarom betalen we beursorganisatoren nog voor de vierkante meters beursvloer, terwijl de toegevoegde waarde zit in daadwerkelijke leads of cross-mediale exposure? Waarom betalen we voor een TV terwijl waarde wordt gecreëerd met de content? Het besef dat de kassa ook op andere manieren kan rinkelen dan door directe waarde extractie, de directe ruil van goederen en diensten tegen geld, is de eerste stap naar nieuwe toegevoegde waarde. Van hieruit zal de slimme strateeg zich afvragen welke partners hij kan vinden die de betaling willen overnemen, op welke wijze hij kosten kan externaliseren of nieuwe freemium/premium proposities kan maken of niet-klanten over de streep kan trekken. Ook dit startpunt trekt dus een spoor door het hele business model. Tot slot Tijdens Marketing aan de Maas hebben we middels de vier besproken groeipaden veel stof tot nadenken gegeven aan het aanwezige publiek. Het was voor velen de dosis inspiratie die hen aanzette de volgende ochtend eens anders naar de eigen organisatie te kijken. Nieuwe paden te ontdekken. Dat is dan ook onze bedoeling: de slag van theorie, van inzichten en van kennis, naar actie maken vraagt inspiratie, maar ook durf en af en toe goede begeleiding. Uiteraard staan de partners en adviseurs van ICSB Marketing en Strategie u daar graag in bij. Wij zijn al 25 jaar actief op het snijvlak van marketing en strategie en helpen zeer uiteenlopende organisaties om commercieel succesvol te zijn en blijven. We doen dat met grote kennis van Strategie & planning, Innovatiemanagement, Positionering & branding en Klantgericht ondernemen (CRM). Met een combinatie van advies, coaching, onderzoek en opleidingen wordt die kennis in actie gebracht. Wilt u verder praten over uw groeipad naar toekomstig succes? Neem gerust contact met ons op via of 9

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Factsheet LABS Mirabeau

Factsheet LABS Mirabeau Factsheet LABS Mirabeau LABS We helpen u met nieuwe innovaties om relevant te blijven in de digitale wereld De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten sluiten nieuwe technologie tegenwoordig

Nadere informatie

PERSONAS Wat als de corporatie maar 3 klanten had? Rob Beltman

PERSONAS Wat als de corporatie maar 3 klanten had? Rob Beltman PERSONAS Wat als de corporatie maar 3 klanten had? Rob Beltman 1 Wat is kwaliteit eigenlijk? Stelling 1. Kwaliteit is Wat wij leveren! Wat KWH zegt dat het is! Wat de klant waardeert! 2 En klanten dan?

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014 Roland van de Pas Even voorstellen Adviseur MKB (industrie en creatieve industrie) Focus: Roland.vande.Pas@kvk.nl www.linkedin.com/pub/roland-van-de-pas

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl

Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl Van klantgericht naar innovatief Inmiddels is het niet genoeg om als organisatie klantgericht te zijn in je processen en producten. De huidige omstandigheden zoals snellere

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman

BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman MIJN ROUTE NAAR BUSINESS INNOVATIE De waarde van het vak Ondernemerschap als kernthema Ik maak het verschil MOBIELE TELEFOON IN 1999 Ben jij de nieuwe

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Technologie: Winner takes all?

Technologie: Winner takes all? Technologie: Winner takes all? ING Investment Office Amsterdam, April 2016 Winner takes all? In steeds meer deelgebieden binnen de technologie staat er één winnaar op, die een steeds groter deel van de

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Tijd voor een Blauwe Oceaan

Tijd voor een Blauwe Oceaan Tijd voor een Blauwe Oceaan Als u aan een oceaan denkt, een helderblauwe zee, denkt u meestal aan vakantie in een tropisch land en niet aan een nieuwe strategie voor uw bedrijf. Tijdens ons werk, zeker

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING.

UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING. DE SWITCH NAAR ADVIESKANTOOR UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING. MARCEL STOLK CREATIVITY EXPERT MAST mast@ision.nl - 0655344593 DOEL VAN DE WORKSHOP De weg naar ideeën, wensen,

Nadere informatie

Het gaat eindelijk weer over echtheid

Het gaat eindelijk weer over echtheid Het gaat eindelijk weer over echtheid Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt, de sociale media maken mensen weerbaar. Traditionele reclame wordt dan ook steeds vaker leugenachtig gevonden.

Nadere informatie

Welkom. Voor de bewuste powervrouw die droomt van megawild succesvol zijn op een authentieke manier.

Welkom. Voor de bewuste powervrouw die droomt van megawild succesvol zijn op een authentieke manier. www.power2bloom.be Welkom Voor de bewuste powervrouw die droomt van megawild succesvol zijn op een authentieke manier. Ik toon je hoe jij jouw expertise, passie en kennis kan omzetten naar inkomen. INHOUD

Nadere informatie

Terug naar de basiswaarden M A G A Z I N E. In financiële advisering past geen dubbele moraal. FFP-Verkiezingsdebat

Terug naar de basiswaarden M A G A Z I N E. In financiële advisering past geen dubbele moraal. FFP-Verkiezingsdebat J A A R G A N G 6 N U M M E R 2 J U N I 2 0 1 0 M A G A Z I N E In financiële advisering past geen dubbele moraal FFP-Verkiezingsdebat Integraal advies nader verankeren in gedragscode Terug naar de basiswaarden

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Breng je Businessmodel in Balans!

Breng je Businessmodel in Balans! De Innovator BMC: Balanceren Resultaat met Business Model Canvas Breng je Businessmodel in Balans! In Balans Brengen Een goede insteek voor het Business Model Canvas is kijken of je het financieel meer

Nadere informatie

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT Rob Beltman Partner ICSB Marketing en Strategie Waar gaan we het over hebben? Wat verwachten ze van me? Magnetron syndroom Gezicht van en naar de klant Cross channel

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN WHITEPAPER VERDIENMODELLEN Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Hoe ga jij geld verdienen met je bedrijf? Het is het onderwerp dat de

Nadere informatie

Internet of Things. Ontwikkelen van nieuwe business met slimme en internet-verbonden producten en diensten

Internet of Things. Ontwikkelen van nieuwe business met slimme en internet-verbonden producten en diensten Internet of Things Ontwikkelen van nieuwe business met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans 7 juli 2014 Korte definitie IoT: Netwerk van slimme communicerende objecten Waarom

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Datadriven marketing in Automotive

Datadriven marketing in Automotive #remarketingevent Datadriven marketing in Automotive Frank de Beun Managing Partner EDM Almere, 25 maart 2014 Agenda The age of the customer Database Marketing Creatieve selecties Praktische tips Concurrentie

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE 5.1 Missie, organisatiestrategie en innovatiestrategie Missie: een ruim gedefinieerde, duurzame beschrijving van de organisatiedoelstellingen en van de punten waarop de organisatie

Nadere informatie

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book De juiste route naar meer klantwaarde E-book Inleiding Klantwaarde Onze verbazing Het ene na het andere onderzoek wordt uitgevoerd. U wordt overladen met informatie. Toch leidt dit niet altijd tot betere

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! De wereld om ons heen is volop in beweging. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Mobiele marketing. Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen. E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6

Mobiele marketing. Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen. E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6 Mobiele marketing Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6 CIC 2 Inhoudsopgave Samenvatting pag. 6 Mobiele ontwikkelingen pag.

Nadere informatie

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Inhoud Introductie Marktontwikkelingen Nederland en buitenland Risico s definiëren, signaleren en communiceren Risicomanagement en toegevoegde

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel.

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel. HET VOORSPELLEN VAN MARKTPOSITIES IN DE FASHION MARKT De wereld van fashion retail is drastisch aan het veranderen. Consumenten geven minder uit aan kleding en schoenen en doen dit vaker online. Nieuwe

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Vandaag. Marktverkennen in het Deltaprogramma. Opzet: Marktverkenner bij DPIJ. Achtergrond. November & december. September & oktober

Vandaag. Marktverkennen in het Deltaprogramma. Opzet: Marktverkenner bij DPIJ. Achtergrond. November & december. September & oktober Vandaag Deltaprogramma IJsselmeergebied Marktverkennen in het Deltaprogramma 1. De detachering bedrijfsleven Opzet Vogelvlucht activiteiten 2. Stellingen en reflectie 3. Conclusies en aanbevelingen 24

Nadere informatie

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau DYNAMIC IDENTITIES We ontwerpen brand identities die zich aan de actualiteit en gebruikerscontext weten aan te passen. Branding is digital branding geworden. Nog niet

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

Klanten Verdienen. Innoveren door samenwerken. Emile Kouwenhoven

Klanten Verdienen. Innoveren door samenwerken. Emile Kouwenhoven Klanten Verdienen Innoveren door samenwerken Emile Kouwenhoven 1 Stephen Covey 2 Emile Kouwenhoven 3 Onlogische opbouw? de geschiedenis van marketing 1. Producten maken 2. Producten verkopen 3. Klanten

Nadere informatie

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Online marketing in de bouw HOOFDSTUK 1 MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Lange tijd werd gedacht: Als ik maar vaak genoeg vertel hoe fantastisch mijn product is, dan overtuig ik

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Creativiteit in zakelijkheid Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Welkom! Vandaag deel ik met jullie een reisverslag Langs 4 centra uit de eerste generatie 4 Met deze centra hadden wij een workshop over nieuwe

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION DE ONDERNEMING Connexxion, ontstaan in 1999, heeft sinds 2007 het internationale Transdev als aandeelhouder. Daarnaast is BNG minderheidsaandeelhouder. Connexxion

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Businessmodel innovatie KIVI workshop 22 april 2015 Heeft u een idee voor een nieuw businessmodel? Matthijs Bobeldijk We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Business Model Canvas Business Model

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie

Onderzoek bij een ambulancedienst

Onderzoek bij een ambulancedienst THEMA Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch Hoe kan communicatietechnologie organisaties ondersteunen? Onderzoek bij een ambulancedienst In ons privéleven is technologie overal binnengedrongen. We gaan

Nadere informatie