VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 STUK 571 ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 13 mei 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: de heer Bruno De Lille, voorzitter, de heer Fouad Ahidar, de heer Paul Delva mevrouw Liesbet Dhaene, mevrouw Khadija Zamouri Plaatsvervanger: mevrouw Cieltje Van Achter 1343

2 - 2 - INHOUD 1. Samengevoegde interpellaties (R.v.O., art.62,8) - Interpellatie van de heer Bruno De Lille tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende de hervorming van de VGC-speelpleinen - Interpellatie van de heer Paul Delva tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de vernieuwde speelpleinwerking - Interpellatie van mevrouw Cieltje Van Achter tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de organisatie van de speelpleinwerking 2. Vragen om uitleg (R.v.O., art.60) - Vraag om uitleg van mevrouw Liesbet Dhaene aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende de opvolging van taalscreenings, taaltrajecten en taalbaden in Brusselse scholen - Vraag om uitleg van de heer Bruno De Lille aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over het mogelijk tekort aan capaciteit van het Brussels secundair onderwijs 3. Samengevoegde vragen om uitleg (R.v.O., art.60, 6b) - Vraag om uitleg van mevrouw Liesbet Dhaene aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende de ambities van de VGC inzake tweetalige leerkrachten - Vraag om uitleg van de heer Bruno De Lille aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de oprichting van een tweetalige normaalschool 4. Vragen (R.v.O., art, 59) - Vraag van de heer Paul Delva aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de campagne Vroege vogels - Vraag van de heer Paul Delva aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over het project dialoogcoaches van de Erasmushogeschool Brussel

3 Samengevoegde interpellaties (R.v.O., art.62,8) - Interpellatie van de heer Bruno De Lille tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende de hervorming van de VGC-speelpleinen - Interpellatie van de heer Paul Delva tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de vernieuwde speelpleinwerking - Interpellatie van mevrouw Cieltje Van Achter tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de organisatie van de speelpleinwerking Voorzitter: mevrouw Liesbet Dhaene. De heer Bruno De Lille (Groen): Gisteren hadden we het in de plenaire vergadering ook al over de speelpleinwerking. De discussie wordt vandaag verder gezet omdat er een en ander verandert. Bovendien zijn een aantal zaken die veranderen weinig overlegd, want we horen dat de jongeren van de Brusselse speelpleinen boos zijn. U kondigde aan dat u met hen zou overleggen, maar zij hebben niet het gevoel dat er echt naar hen wordt geluisterd. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk heeft dan maar een petitie gelanceerd in de hoop de plannen te kunnen bijsturen. Dat is erg ongelukkig en geen goede zaak. Het is niet de manier waarop de VGC normaal gezien tewerk gaat inzake speelpleinwerking. Het gaat over jongeren die een belangrijke rol vervullen in de speelpleinwerking. Het speelplein zou net de plek moeten waar jongeren iets te zeggen hebben, niet enkel als uitvoerende krachten. Zij moeten ook kunnen participeren, inspraak hebben en engagement kunnen tonen. Veel van de speelpleinanimatoren zijn vrijwilligers die een mooi traject konden afleggen of nog aan het afleggen zijn dankzij de groeimogelijkheden die hen werden geboden in de oude structuur. Ik kan verwijzen naar mijn eigen traject. Ik begon als speelpleinanimator als jarige door eerst mee te lopen met de oudere begeleiders om nadien de eindverantwoordelijkheid te krijgen en later een jaar lang de volledige verantwoordelijkheid te dragen. Dit gebeurde zonder pedagogische diploma s Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar met veel talent. (Glimlachjes) De heer Bruno De Lille (Groen): Dank u voor het compliment. In elk geval gebeurde het allemaal op een natuurlijke manier. We mogen niet vergeten dat speelpleinen een verantwoordelijkheid hebben om kinderen te laten spelen en zich te laten amuseren in de vakantieperiodes. Tegelijk worden een heleboel jongeren opgeleid in het begeleiden van die kinderen. School en speelplein zijn ook 2 heel verschillende dingen. Natuurlijk leren kinderen ook dingen bij op het speelpleinen en oefenen ze hun Nederlands. Maar schooltje spelen mag niet de hoofddoelstelling zijn van het speelplein. Kinderen moeten zich kunnen uitleven in spel zonder dat daar nog extra pedagogische doelen bij komen. Tijdens de vakantie hebben zijn ook recht op hun vakantie. Bovendien weet ik niet

4 - 4 - of een goede leerkracht per se tevens een goede hoofdanimator is op een speelplein. Er wordt vaak gezegd dat kinderen hun Nederlands verliezen tijdens de grote vakantie. Dat zal zo zijn voor een aantal kinderen. Ik denk dat het eerder geldt voor kinderen die gedurende de ganse periode van de grote vakantie pakweg naar Roemenië gaan of gewoon thuiszitten. Dit geldt minder voor de kinderen die deelnemen aan de speelpleinen. Daar wordt niet enkel Frans of andere talen gesproken. Als ik daar op bezoek ging, hoorde ik toch heel veel Nederlands. Is er overleg geweest met de speelpleinen? Wie was hierbij betrokken? Welke vorm had dit overleg? Hadden de jongeren en VDS de mogelijkheid om nog wijzigingen aan te brengen aan de plannen of was dit vooral informatief? Wat is de reden om de bestaande werking per ploeg te vervangen door een grote animatorenpool? Hoe wordt gegarandeerd dat de animatoren in heel het proces betrokken blijven en niet louter uitvoerende krachten worden? Dat zou echt jammer zijn. Hoe wordt gegarandeerd dat er voldoende aandacht blijft voor spel op het speelplein? Krijgen de verantwoordelijke leerkrachten hier bijkomende vorming voor? Nog een laatste vraag in verband met de link met de gemeenten. Het uitgangspunt was dat de VGC de Brusselse gemeenten voor hun verantwoordelijkheid zou stellen. Door subsidies te geven aan de gemeenten nodigden we hen uit zelf ook speelpleinwerkingen op te zetten. Ik blijf ervan overtuigd dat dit een noodzaak is. De VGC moet zich niet altijd in de plaats van de gemeenten stellen, maar moet er voor zorgen dat de gemeenten zelf actief worden. Dreigen we niet door die andere aanpak binnen de VGC de breuk met wat er in de gemeenten gebeurde erg groot te maken? Zorgen we er niet voor dat de extra middelen voor speelpleinen en op zich heb ik niets tegen een betere betaling en meer middelen ertoe leiden dat de gemeenten niet meer kunnen volgen? Met andere woorden: is dat aangepast in de subsidies voor die gemeenten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid blijven opnemen en we niet het omgekeerde krijgen en er een omgekeerde beweging naar de VGC toe komt? Het zou een spijtige zaak zijn indien de gemeenten dit opnieuw volledig aan de VGC willen toevertrouwen. De heer Paul Delva (CD&V): We hebben het inderdaad al uitgebreid gehad over de vernieuwde speelpleinwerking. Afgelopen paasvakantie werd in Brussel voor het laatst de speelpleinwerking onder de bekende vorm georganiseerd. Op 8 speelpleinen op 4 verschillende locaties konden de Brusselse kinderen weer naar hartenlust spelen onder de vakkundige begeleiding van speelpleinanimatoren en -hoofdanimatoren. Zoals in het bestuursakkoord is bepaald, zal vanaf de zomervakantie de speelpleinwerking er totaal anders uitzien. De website van de VGC geeft hieromtrent ondertussen duidelijke communicatie. Er is een ouderfolder en een animatorfolder voorzien. Ik zie dat er 18 verschillende locaties naar voor gebracht worden als speelpleinlocatie. Dat is een grote uitbreiding. Daar is nog niet veel over gepraat, maar het is wel een fundamenteel element in het debat. De nabijheid van locaties vergroot doordat het aantal wordt uitgebreid. Dat is ook meer dan de 10 scholen waar u op had gehoopt in de afgelopen maanden. We merkten in de begrotingswijziging 1 en A onlangs de verschillende wijzigingen met betrekking tot deze vernieuwde werking.

5 - 5 - We lazen in de paasvakantie en ook vorige week nog eens dat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk niet gerust is in de vernieuwde speelpleinwerking. Er verandert dan ook zeer veel. De speelpleinlocaties zijn vanaf nu allemaal scholen en er komt ook een voorrangsperiode voor kinderen die op die scholen les volgen. Zo kan maximaal 80% van het speelplein ingevuld worden door die kinderen. 20% wordt sowieso voorbehouden voor vrije inschrijving en dat neemt toe naarmate de school zelf minder leerlingen aantrekt dan de toegelaten 80%. Daarnaast moeten er op elk speelplein minstens 2 hoofdanimatoren zijn, waarvan 1 leerkracht van de school en 1 gewone hoofdanimator. De leerkracht van de school is de eindverantwoordelijke van het speelplein. De nieuwe speelpleinen worden ondersteund door het Onderwijscentrum Brussel. Het is de uiteindelijke bedoeling om spel centraal te laten staan, maar met meer oog voor taal en kennisbehoud tijdens de vakantieperiodes, een insteek die ikzelf ook kan verdedigen. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk heeft een zeer grote bagage aan kennis over speelpleinen. Het is dan ook hun core business. In een reportage van tvbrussel tijdens de paasvakantie bleek dat zij zich weinig betrokken voelden bij de ontwikkeling van deze vernieuwde speelpleinwerking. Er is een merkbare spanning tussen de keuzes van het VGV-College en de houding van VDS. Welke overlegmomenten vonden met VDS plaats en welke zullen nog plaatsvinden? Hoe wordt hun expertise gevaloriseerd? Hoe zullen zij de Brusselse speelpleinen blijven ondersteunen in de vakantieperiodes, zoals dat ook bij Vlaamse speelpleinen gebeurt? Welke afspraken werden er gemaakt? Zoals gezegd zal het OCB elk speelplein inhoudelijk ondersteunen. Hoe gebeurt dat concreet bij de voorbereidingen van deze speelpleinwerkingen? Hoe gebeurt dat tijdens de zomermaanden zelf? Hoeveel personeelsleden van het OCB worden hiervoor ingezet? Hoe wordt een samenwerking tussen het OCB (het leeraspect) en de VDS (het spelaspect) verzekerd? Dat is de kern van het debat. Ik denk dat, om het verhaal volledig te maken, het duidelijk moet zijn dat VDS naast zijn ervaring in een spel leiden enz. eveneens een goed uitgebouwde pedagogische knowhow heeft en aanbiedt. Het project taalspelen werd door hen ontwikkeld en uitgerold. Het is specifiek gericht op taalondersteuning op het speelplein. Ik denk dat de dichotomie, de discrepantie die heel fel naar voor komt tussen OCB en VDS minder groot is dan we zouden denken, wat een toekomstige samenwerking zou kunnen vergemakkelijken. Het OCB heeft tijdens de zomermaanden een gelijkaardig en succesvol initiatief: de Zomerschool. Zal deze Zomerschool in dezelfde vorm verder gezet worden? Hoeveel personeelsleden van het OCB worden hiervoor ingezet? De nieuwe speelpleinen worden allemaal een beetje Zomerschool. Hoe zullen de speelpleinen en de Zomerschool zich onderling verhouden? Hoe verhoudt zich de rol van de coördinerende leerkracht in de school tot de andere hoofdanimator(en) en de animatoren? Hoe zal het speelpleinteam ervoor moeten zorgen dat het accent te allen tijden op spelplezier blijft liggen met maximale stimulansen voor ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden? Wat betreft spelervaring hebben animatoren en hoofdanimatoren immers meer ervaring dan leerkrachten. De nieuwe speelpleinwerking zorgt ook voor praktische zaken wijzigen zoals de inschrijving en dergelijke. Via welke verschillende kanalen zullen ouders hierover ingelicht en hierin

6 - 6 - begeleid worden? Hoe wordt de nieuwe speelpleinwerking in het algemeen bekendgemaakt aan ouders? Volstaan folders, website? Wordt nog aan andere elementen gedacht? Hoeveel leerkrachten en monitoren hebben zich voorlopig al aangemeld? Er zijn inschrijvingen aan een lager tarief voor mensen die het wat moeilijker hebben. Ik lees in de informatiebrochure dat die mensen zich persoonlijk naar de VGC-balie moeten begeven. Men kan niet bellen of mailen, maar men moet daar persoonlijk heen gaan. Die balie bevindt zich in de inkomhal van het VGC-gebouw en is niet gericht op discretie. Waarom werd voor deze optie gekozen? Is er geen meer anonieme of meer laagdrempelige mogelijkheid om aan te geven dat men beroep wil doen op het lagere tarief? In ieder geval zal het nuttig zijn om na de zomer een grondige evaluatie uit te voeren inzake het nieuwe systeem. Minister Gatz verkondigde in het Vlaams Parlement hetzelfde. Dat is ook logisch. Zal VDS betrokken worden bij de evaluatie? Ik lees ten slotte dat er euro is geïnvesteerd in nieuw materiaal voor de speelpleinen. Ik veronderstel dat dit materiaal een jaar lang zal kunnen gebruikt worden. U zei er al iets over tijdens het commissiedebat over begrotingswijziging 1 en A. Vermits het over een belangrijk bedrag gaat, had ik er graag iets meer informatie over gehad. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): In januari 2015 heb ik reeds verschillende vragen gesteld met betrekking tot de reorganisatie van de speelpleinwerking. Ik was er bezorgd over of het wel tijdig zou klaar geraken, of er voldoende aanbod zou zijn en of onze kinderen in de zomermaanden op de speelpleinen zouden kunnen spelen. Ik ben blij dat het gaat lukken. U bent snel in gang geschoten en er zal een ruim speelpleinaanbod zijn deze zomer. Toch resten nog heel wat vragen. Ik riep u toen al op overleg te beleggen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en de actuele animatoren, m.a.w. met het jeugdwerk. Ik heb u opgeroepen beroep te doen op de expertise van het jeugdwerk en hen niet alleen te informeren, maar werkelijk te betrekken in de reorganisatie van de speelpleinen. Jammer genoeg gaf u weinig gehoor aan mijn oproep. Via de pers moeten we vernemen dat er tijdens uw voorbereidingen nauwelijks contact is geweest met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en dat de nieuwe objectieven, zoals taalstimulering, tegengaan van kennisverlies en maximale ontwikkelingskansen pas na uw bekendmakingen met de betrokken dienst en de animatoren werden besproken. Uiteindelijk kwam er toch overleg, maar dat liep niet van een leien dakje. Blijkbaar vroeg VDS om met OCB in contact te komen, maar werd er nog niet ingegaan op die uitnodiging. We leren ook dat de speelpleinen deze zomer zullen georganiseerd worden door een leerkracht van de school waar de speelpleinen worden georganiseerd en dat inhoudelijk het team van de leerkracht en de animatoren zal begeleid worden door het Onderwijscentrum Brussel. Verder verandert er ook heel wat voor de ouders, want 80% van de plaatsen worden gereserveerd voor leerlingen van de organiserende school. En tevens zullen de ouders hun kinderen voor een hele week moeten inschrijven. Waarom lijkt het zo moeilijk om de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de kernteams van animatoren ernstig te betrekken in de speelpleinwerking? Zij hebben een expertise op vlak

7 - 7 - van speelpleinwerking. Ziet u hen niet langer als een partner in dit verhaal? We staan achter uw concept dat er aandacht moet zijn voor taal. Ik vind dat VDS toch echt als partner moet betrokken worden. Ik begrijp niet zo goed waarom OCB met hen nog geen vergadering had. Gisteren vroeg ik in de plenaire vergadering naar het convenant van de VGC met VDS en naar de subsidies die ze ontvangen van de VGC. Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag, dus ik herhaal ze. Gaat de overeenkomst met VDS veranderen? Ik kan me inbeelden van wel, omdat de situatie wijzigde. Is daarover al contact geweest met VDS? Heeft al een gesprek plaatsgevonden? Wordt het convenant ongewijzigd uitgevoerd? Nu de inhoud van de speelpleinen zal bepaald worden door het Onderwijscentrum Brussel, wil ik graag weten welke verantwoordelijkheden de aangewezen leerkracht heeft en welke verantwoordelijkheden de animatoren nog hebben? Zal er nog een jongere als hoofdanimator zijn? Zal de leerkracht effectief aanwezig zijn tijdens de speelpleinen of doet deze enkel voorbereidend of coördinerend werk? Hebben de animatoren nog een kans om met eigen initiatieven en ideeën te komen? Het lijkt me essentieel dat we jongeren die zich inzetten voor andere kinderen, dat we hen de ruimte moeten blijven geven om verantwoordelijkheidszin aan te kweken en zelf met ideeën te komen. Als zij geen inspraak meer krijgen, riskeren we veel gemotiveerde animatoren hun zin voor initiatief te ontnemen. Welke zijn de redenen dat u maximaal 80% van de plaatsen wil voorbehouden voor de leerlingen van de organiserende school? Ik wil het gewoon begrijpen. Was dit hoge percentage nodig om de scholen over de brug te trekken? Zou het nu net niet leuker zijn om naar een speelplein te gaan in een andere school dan je eigen school en dat een kind een nieuwe speelplaats leert kennen? Heel wat kinderen lopen school in een onderwijsinstelling die geen speelpleinwerking zal inrichten. Zij hebben minder recht of kansen om deel te nemen aan een speelpleinwerking. Ik vind dat heel moeilijk. Het is een scheefgetrokken percentage. Ik zou graag de redenen kennen om het te begrijpen. Ik zou ook graag zien dat dit wordt geëvalueerd. Misschien tekenen maar 20% van de leerlingen van de scholen in op de speelpleinwerking. Maar als ik vergelijk met Aximax, waar 50% voorbehouden is voor 2 scholen uit de buurt, moet ik zeggen dat het vechten is om binnen te geraken in de niet voorbehouden 50% van de plaatsen. Er zijn natuurlijk veel meer speelpleinen, dus het kan anders uitdraaien. Er is echter heel veel vraag naar betaalbare en kwalitatieve vakantieopvang. Welke zijn de redenen dat de ouders hun kinderen voor een hele week moeten inschrijven? De vergoeding van de monitoren/hoofdanimatoren zal geschieden op grond van de leeftijd. Wordt de anciënniteit ook in rekening gebracht bij het berekenen van de vergoeding of is leeftijd het enige criterium? De relatie met de Zomerschool vond ik een interessante vraag van collega Delva. De Zomerschool focust sterker op het intensief oefenen van het Nederlands, dat is toch een andere insteek dan de speelpleinwerking. Zijn de ouders voldoende ingelicht over het nieuwe aanbod? Ikzelf vond de brochure omdat ik ze opzocht. Ik ontving ze nog niet spontaan. Weten alle ouders, ook die van kinderen in wiens school geen speelpleinwerking is, dat er een uitgebreid aanbod is in tal van scholen? De VGC-brochure is bekend. Is er een extra brochure? Dient er qua informeren van de ouders nog een tandje te worden bij gestoken?

8 - 8 - Hoe gaan jullie de evaluatie doen van deze nieuwe aanpak? Wie zal die evaluatie doen en volgens welke criteria? Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik wil even tussenkomen om vanuit onze fractie te stellen, los van het feit dat het onze minister is natuurlijk, dat ik wél heel blij ben met deze ommekeer. De speelpleinwerking krijgt een pedagogische insteek. Heel veel ouders, en dat gold ook voor mij toen mijn kinderen jong waren en ze genoodzaakt waren om naar de speelpleinen te gaan, kunnen het zich financieel niet permitteren hun kinderen in te schrijven voor paardenkampen, tenniskampen, etc. Voor deze kampen was de speelpleinwerking een alternatief. Het was betaalbaar en de kinderen hadden iets aan hun vakantie. Het overgrote deel van de ouders waren mensen die zich niets anders konden permitteren. Ik ben er van overtuigd dat tal van ouders die hun kinderen inschrijven in de speelpleinwerking kansarme ouders zijn van kinderen die het sowieso moeilijk hebben. Ik heb het niet enkel over taal als moeilijkheid. Het gaat over het missen van tal van vaardigheden in het leven, omdat die kinderen niet zoveel kansen en opportuniteiten hebben die hen uit hun dagelijkse context weghalen. Die vaardigheden zouden ze in de vernieuwde speelpleinwerking dankzij de pedagogische insteek, kunnen ontwikkelen. Het is geen school. Er is een pedagogische insteek, waarbij niet enkel met taal wordt gespeeld en gewerkt. De vaardigheden die daaraan te pas komen, zijn evenzeer een verrijking voor die kinderen. Collega Paul Delva stelde een heleboel vragen. Op een bepaald moment dacht ik: Tiens, is dat nu dezelfde man die continu bloempjes naar OCB gooit en vandaag zegt oei hoe gaat OCB dat nu doen qua begeleiding? Gaan ze dat wel kunnen? De heer Paul Delva (CD&V): Ik vraag hoe ze gaan samenwerken met VDS. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Dus dan denkt u dat OCB nog geen overleg pleegde over hoe ze gaan samenwerken? De heer Paul Delva (CD&V): Dat is net de vraag die ik stel. (Rumoer) Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik sta er versteld van dat u die vraag stelt. Alsof dat nog niet gebeurd zou zijn! U trekt een aantal dingen in twijfel. Dat is heel goed. Ik zou ook zwaar verbaasd en verontwaardigd zijn als ik zou horen dat dit niet het geval zou zijn. Sommige vragen zijn eigenlijk een teken van twijfel of er wel professionaliteit is. Ik zeg niet dat dergelijke vragen niet gesteld mogen worden. Maar de vragen worden gesteld alsof de mensen van OCB niet weten hoe ze de dingen moeten aanpakken. Hoe gaan de leerkrachten het op die speelpleinen aanpakken? Een terechte vraag. Ik denk dan wel: kan er niet een beetje meer vertrouwen zijn in die leerkrachten? De leerkrachten die intekenen op de speelpleinwerking staan voor de klas en zijn vertrouwd met spelenderwijs leren: hoekenwerk, etc. Ze weten hoe het moet. Diegenen die eindverantwoordelijke worden voor de speelpleinwerking in de school zullen de meest gemotiveerde leerkrachten zijn. Doe het maar eens hoor! Mijn kinderen hebben animatorcursussen gevolgd en draaiden één keer mee omdat ze het niet zagen zitten. Ze vonden het een superzware job. De leerkrachten die dit op zich nemen zullen gemotiveerde mensen zijn, die dat echt willen, die er voor gaan. We hebben trouwens heel wat

9 - 9 - gemotiveerde leerkrachten in Brussel. Ik begrijp dat college De Lille zegt dat de kinderen moeten kunnen spelen. Natuurlijk is dat zo. Maar neem nu een gezelschapsspel. Dat heeft ook regels die moeten gevolgd worden. Dat is trouwens iets waar kinderen van vooral allochtone origine nauwelijks ervaring mee hebben. Ze spelen zeer weinig gezelschapsspelletjes en daardoor hebben ze een beperkter abstract denkvermogen. Het is bewezen dat deze spelletjes goed zijn en dat kinderen er allerlei zaken van bijleren. Collega Delva haalde aan dat we het al over de speelpleinen hadden. Ik heb het verslag gelezen van een vorige vergadering en daar staat exact het antwoord in op een vraag die de heer Delva vandaag stelt. Dat mag natuurlijk. Ik was niet in de vergadering aanwezig maar lees wel in een eerder verslag het antwoord op een vraag die vandaag wordt gesteld. De heer Paul Delva (CD&V): Ik zal daar straks op reageren. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Het is goed dat er vragen worden gesteld. Maar het is langdradig om uzelf te blijven herhalen. De heer Bruno De Lille (Groen): U moet de minister niet verdedigen. Hij zal dat zelf wel doen. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik verdedig de minister niet. Gisteren was ik in de plenaire vergadering: het ging over speelpleinen. Vorige week was ik niet in de commissievergadering, maar het ging over speelpleinen lees ik in het verslag. Vandaag zitten we in de commissie onderwijs en het gaat opnieuw over speelpleinen. Dat is 3 keer dat we dingen herkauwen. Ik ben dat beu! De heer Bruno De Lille (Groen): De vorige keren is er net gezegd dat het onderwerp zou verder worden uitgediept in de commissie. (Rumoer in de zaal) Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Het zijn altijd dezelfde vragen. Echt waar. Gisteren had ik zoiets van: wat zitten we hier nu eigenlijk te doen? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Met de vernieuwde speelpleinwerking wil de VGC een kwaliteitsvol en gevarieerd speelaanbod aanbieden aan kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel. De hervorming van de speelpleinwerking werd aangekondigd in het Bestuursakkoord en uitvoerig geconcretiseerd in de beleidsnota bouwen met talent. In de nieuwe werking is de school de lokale organisator van het speelplein en neemt de VGC de regierol op. De VGC staat in voor de inhoudelijke, de praktisch-organisatorische en de financiële ondersteuning. Wat de inhoudelijke ondersteuning betreft, biedt het Onderwijscentrum Brussel vorming voor animatoren en hoofdanimatoren over de thema s: kinderen en jongeren ; spel en spelen ; taal en meertaligheid ; ouders en buurt ; welbevinden, betrokkenheid en zorg.

10 Daarnaast organiseert het Onderwijscentrum Brussel (OCB) werkmomenten met de lokale teams in functie van de opmaak van een planning, het samenstellen van een activiteitenaanbod, enz. Ook kunnen scholen terecht bij het OCB voor: advies bij aankoop van materialen; het toeleiden tot Brusselse (buurt)organisaties waarmee het speelplein kan samenwerken; het toeleiden van niet-gebrevetteerde kandidaten naar reguliere kadervorming. Tijdens de speelpleinen, in juli en augustus, biedt het OCB intensieve coaching op het plein en zet het een hulplijn in voor (hoofd)animatoren waar ze terecht kunnen. Tot slot wordt ook een jaarwerking uitgebouwd met o.a. trefdagen, met plaats voor informeel contact en ervaringsuitwisseling en loopt er een open vormingsaanbod voor (hoofd)animatoren rond Brusselse speelpleinthema's. Met het oog op een versterkte werking in de toekomst zullen eveneens duurzame contacten worden uitgebouwd met organisaties die een gelijkaardig vormingsaanbod hebben. Dat zijn er heel wat. Binnen het OCB wordt voor deze opdrachten een extra personeelsinzet van 4 VTE voorzien. Om tot een gedragen en kwaliteitsvol aanbod te komen werd het vernieuwd concept afgetoetst binnen een ruime groep van scholen over de netten heen. Het vernieuwd concept van de speelpleinwerking werd tevens voorgelegd aan de jeugdraad en aan de pleinraad met de uitdrukkelijke uitnodiging om hier verder over van gedachten te wisselen. Ook met VDS werden er verschillende overlegmomenten georganiseerd zowel op het niveau van de administratie en het OCB als op het niveau van mijn kabinet, steeds met de vraag om samen verder te werken aan de concrete invulling van de speelpleinen. Ik zelf had een anderhalf uur durend gesprek met één van de directeurs van de vzw VDS, die overigens een convenant heeft lopen met de VGC tot 2017, waarvoor een jaarbedrag wordt vrijgemaakt van euro. Het convenant moet te gepaste tijde geëvalueerd worden en we zullen het convenant ook evalueren. In functie van die evaluaties zal het convenant kunnen worden voortgezet, of niet. Het subsidiereglement speelpleinen werd goedgekeurd op het college van 5 maart Kort daarna werd een oproep gelanceerd voor de scholen. Zeventien scholen met een totaal van 18 vestigingsplaatsen hebben hierop ingetekend. De speelpleinploeg wordt samengesteld door de organiserende school. De VGC houdt centraal een pool van animatoren bij en voert met elke kandidaat-animator vooraf een gesprek. Daarin wordt onder meer gepeild naar de aanwezige competenties om met kinderen te werken, animatorvaardigheden, de kennis van het Nederlands en de intrinsieke motivatie. Scholen kunnen gebruik maken van deze pool maar kunnen ook hun eigen kanalen gebruiken om animatoren te rekruteren. De speelpleinploeg bestaat uit 2 hoofdanimatoren, waarvan minimaal 1 leerkracht van de school, en 1 animator per begonnen schijf van 8 kinderen. Iedere groep heeft minstens 2 animatoren, waarvan minimaal 1 animator ouder dan 18 jaar en met kwalificaties. Voor inclusiewerking op de speelpleinen worden extra animatoren voorzien.

11 De hoofdanimatoren zijn verantwoordelijk voor: de organisatie en coördinatie van de speelpleinwerking; het opvolgen van het activiteitenaanbod; de uitbouw van de ouderwerking en de communicatie met de ouders; de coaching en ondersteuning van de animatoren. De animatoren staan in voor: de voorbereiding van de activiteiten (in samenwerking met de hoofdanimatoren); het begeleiden van spelen, uitstappen en andere activiteiten; het begeleiden van het vrij spel; Zij zorgen ervoor dat de kinderen zich goed voelen en zij bewaken de veiligheid op alle momenten. Samen met de hoofdanimatoren ontwikkelen ze een kwaliteitsvolle communicatie met de ouders. De vernieuwde werking is dus duidelijk gebaseerd op de samenwerking tussen leerkrachten en (hoofd)animatoren. Zij zullen de expertise van het jeugdwerk en het onderwijs samen brengen. Het feit dat één van de hoofdanimatoren een leerkracht is van de school, verstevigt de band met de school. Dit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de werking gegarandeerd wordt, de uitgangspunten bewaakt worden en de ter beschikking stelling van de infrastructuur op een respectvolle wijze kan verlopen. De promotie voor de vernieuwde speelpleinwerking werd opgestart na de paasvakantie en verloopt via een animatorenbrochure, een ouderbrochure en de website Deze website wordt trouwens op korte termijn volledig vernieuwd. Alle informatie over tarieven en vergoedingen wordt eveneens aangeboden op deze website. Om de speelpleinen extra in de kijker te zetten, promoten we de speelpleinen en de bijhorende website ook op de andere websites van de VGC. (vgc.be, onderwijscentrumbrussel.be, brusselbazaar.be, opgroeieninbrussel.be). De ouderbrochure werd via de scholen verdeeld aan elke kleuter, leerling lager onderwijs en leerling eerste graad secundair onderwijs van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ook de leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs ontvingen een exemplaar. De ouderbrochure heeft als doel ouders te informeren over de speelpleinen en ze aan te zetten om hun kind in te schrijven. De inschrijvingen verlopen in 2 fases. De deelnemende scholen krijgen in een eerste periode (27 april tot 15 mei) de kans om de kinderen van de school in te schrijven, met per week een maximum van 80% van het totaal aantal kindplaatsen van het betrokken speelplein. Kinderen ingeschreven in een andere Nederlandstalige Brusselse school worden tijdens een daaropvolgende periode (16 mei tot 15 juni) ingeschreven, online en via de balie van VGC. Uiteraard blijven naast de speelpleinen van de VGC ook nog andere vakantie-initiatieven voortbestaan, bijvoorbeeld de Zomerschool.

12 Dit initiatief richt zich prioritair tot anderstalige nieuwkomers van 6 tot 12 jaar die maximum 2 schooljaren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben doorgebracht. Zij worden 4 weken lang ondergedompeld in een taalbad om hun integratie in de Brusselse samenleving en het Nederlandstalig onderwijs te versterken. De doelstellingen van de Zomerschool zijn bekend. Voor de Zomerschool wordt er 1 VTE ingezet gedurende het hele jaar. Tijdens de Zomerschool zijn er ook heel wat onderwijsondersteuners die meehelpen (evenals in de lenteschool). De gemeentelijke vakantie-initiatieven en de daarbij horende middelen ( euro) vallen onder de verantwoordelijkheid van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Het is niet uitgesloten dat ook daar een wijziging zal worden aangebracht, maar het leek het College nuttig om dit in een eerste fase te behouden. De vernieuwde speelpleinwerking zal in al zijn aspecten geëvalueerd worden in september. De gebeurt o.m. op basis van een kwaliteitscharter dat werd ontwikkeld door het OCB en de scholen. Ik wil nog een kleine correctie aanbrengen met betrekking tot het taalspelen. Taalspelen is ontwikkeld door de VGC en later werd het overgenomen door de vzw VDS, en niet omgekeerd. VDS wordt zowel betoelaagd door Vlaanderen als door de VGC. Ik zou als uitsmijter een citaat willen meegeven uit het blad van de katholieke scouts. Zij schrijven in een mooi artikel School is cool : Als scoutsgroep nog meer samenwerken met een school: het kan. En vooral: het levert je vaak ook iets op. Samenwerking tussen het onderwijs en het jeugdwerk, dat is wat het moet zijn. De heer Bruno De Lille (Groen): Ik dank de collegevoorzitter voor zijn omstandig antwoord. We moeten de zaken niet op de spits drijven en niet doen alsof school tegenover spelen staat. Er kan samengewerkt worden. Ik denk dat de scouts ook geen schooltje spelen en dat evenmin van plan zijn, ook al schrijven ze in een artikel dat school cool is. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Wij ook niet. Dat staat nergens geschreven, mijnheer De Lille. Het uitgangspunt is speelpleinwerking organiseren. De enige die dit op de spits drijft en er telkenmale verkeerde informatie over verschaft is VDS. De heer Bruno De Lille (Groen): De reden waarom we dit soort vragen stellen, is omdat we er duidelijkheid willen over hebben. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar ik heb dat al 10 keer gezegd aan iedereen die het wil horen. In alle publicaties van de VGC staat dat. U mag kiezen wie u gelooft: VDS of het VGC-College. The proof of the pudding is in the eating. U gelooft liever VDS dan uw eigen College, maar u zit dan ook in de oppositie. De heer Bruno De Lille (Groen): Ik heb nog niks gezegd op dat vlak. We zullen in de grote vakantie veel pudding eten. We zullen u na de grote vakantie vertellen of we overtuigd zijn of niet.

13 Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar enfin. Het OCB heeft met VDS gepraat. En ik ook. Ik zei het daarnet: anderhalf uur. Anderhalf uur. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Ik weet het. Het staat in hun persmededeling. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Met VDS praten is net hetzelfde als tegen een wand praten. De heer Bruno De Lille (Groen): Mag ik even? Ik was nog aan het reageren en zou graag mijn redenering afmaken. Ik merk een groot ongenoegen over de manier waarop de gesprekken met VDS verliepen. Dat geldt blijkbaar voor beide kanten. VDS reageert in de pers en via een petitie en dat is niet hun gewoonte. Ik was niet aanwezig bij de gesprekken en weet dus niet waar het fout liep. Ik stel alleen vast dat het heel jammer is dat het fout liep en loopt. VDS is inderdaad een dienst die heel wat expertise heeft. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dat zegt u. De heer Bruno De Lille (Groen): Ja, dat zeg ik. Zij begeleiden al jaren speelpleinen, ook buiten Brussel. Ze hebben heel wat jongeren begeleid en heel wat animatoren opgeleid. Ik denk dat we niet kunnen stellen dat VDS geen expertise heeft in het begeleiden van speelpleinen. Ik. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Een instelling die kinderen gebruikt om actie te voeren tegen de overheid mist toch wel een stukje expertise denk ik. De heer Bruno De Lille (Groen): Ik zeg dat ik niet weet wat er gebeurd is op die vergadering en hoe het komt dat de zaken zo op de spits zijn gedreven. De vaststelling die ik vandaag maak is dat het een zeer spijtige zaak is dat het gebeurde en we in de situatie van vandaag terechtkwamen. U kunt opmerkingen hebben op de manier waarop VDS reageerde, maar als we kijken naar wat ze in het verleden al gedaan hebben inzake het kwalitatief begeleiden en opleiden van jongeren om op speelpleinen te werken, kunnen we niet stellen dat ze geen expertise hebben of niet goed zou gewerkt hebben. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ze hebben geen monopolie. De heer Bruno De Lille (Groen): Neen, ze hebben geen monopolie en ik zeg dat ook niet. Maar ze zijn een goede partner en het is jammer dat de verhoudingen met die partner zo verziekt zijn. Ik hoop dat er van de 2 kanten uit snel stappen gezet worden om die situatie te verbeteren en om opnieuw tot een normale werksituatie te komen. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Die stappen zijn van onze kant uit gezet. Als men daar echt niet wil op ingaan en fundamenteel vindt dat men actie moet voeren tegen de organiserende overheid, die een plan heeft, weet wat ze wil doen en een lijn uitstippelt. Ja, dan komt daar natuurlijk op een zeker ogenblik een einde aan. De heer Bruno De Lille (Groen): Ik hoop dat de situatie de volgende maanden zal verbeteren. Bovendien zou ik willen weten hoe het komt dat de situatie dusdanig evolueerde. Misschien heeft VDS het gevoel dat ze werden geïnformeerd en dat er op geen enkel moment

14 is geluisterd naar hun opmerkingen. Dat kan. Ik was er niet bij en ga er niet over oordelen. Ik stel vast dat we nu in een situatie zitten die niet wenselijk is. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De vraag is: hebben we VDS absoluut nodig? De heer Bruno De Lille (Groen): Ik denk dat het een organisatie is met heel veel expertise Collegevoorzitter Guy Vanhengel: En u gaat er van uit dat het OCB geen expertise heeft en dit niet kan? De heer Bruno De Lille (Groen): Neen. Ik ga er van uit dat het OCB niet is opgericht om specifiek speelpleinen te begeleiden, dat de expertise van het OCB tot op dit ogenblik op een ander vlak werd ontwikkeld. Ik zeg niet dat het OCB niet in staat is om deze expertise op te bouwen en de begeleiding uit te voeren als ze die taak opgedragen krijgen. Maar het OCB was niet werkzaam op dit terrein. Speelpleinwerking is niet hetzelfde als een school, u zei het daarnet zelf dus ik ga er van uit dat u mij niet zal tegenspreken. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik heb meer vertrouwen in het OCB dan in VDS. De heer Bruno De Lille (Groen): Dat komt omdat er zaken fout liepen en ik vind dat zeer jammer. Ik wil bovendien reageren op mevrouw Zamouri. De vragen van de interpellanten zijn geen intentieprocessen over de leerkrachten die actief zullen zijn op die speelpleinen of over het OCB. Maar het is toch normaal dat, als men de zaken compleet omkeert en speelpleinwerking wegtrekt bij jeugd en onderbrengt bij onderwijs, er vanuit het parlement vragen gesteld worden. De finaliteit van onderwijs is een andere dan de finaliteit van jeugd. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar dat weten wij ook. En dat weet het OCB ook. Allez! Doe nu toch niet alsof men dat niet weet. Alstublieft zeg. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): U hebt mijn naam genoemd, mijnheer De Lille. Ik wil u gewoon zeggen dat als er vragen worden gesteld, tot daar aan toe. Hier wordt geïnterpelleerd. Een interpellatie is wel een zwaar iets. De heer Bruno De Lille (Groen): Dat is de manier van werken van de Raad van de VGC. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Neen, neen. Een interpellatie wil zeggen dat u de bevoegde minister in twijfel trekt. De heer Bruno De Lille (Groen): Neen, dat is niet hoe een interpellatie hier wordt geïnterpreteerd. Het is niet in twijfel trekken van het beleid van de minister.(opmerkingen van collegevoorzitter Guy Vanhengel, de heer Paul Delva en mevrouw Khadija Zamouri) De werkwijze van de Raad van de VGC heeft zijn eigen historiek en kende zijn eigen evolutie. De manier waarop we hier interpelleerden is niet van die aard dat we de minister in twijfel trekken. We stelden logische en zeer pertinente vragen. Speelpleinwerking weghalen bij jeugd en bij onderwijs plaatsen is gedeeltelijk een ideologische keuze en daar zegt men iets mee. Door onze vragen en opmerkingen geven we aan wat wij als raadsleden niet willen zien gebeuren en wat wel kan. Het is de taak van een raadslid om dit soort zaken mee te geven. Ik

15 voel me niet aangesproken als men opmerkt dat ik nu dingen doe die over de schreef gaan. Dat is niet zo. Het is geen intentieproces, noch van OCB, noch van de leerkrachten. We hebben allen al meermaals gezegd dat we het OCB erg waarderen, maar dit gaat over een expertise die nog niet bij het OCB zat. Die expertise zat elders. Wij willen weten wat er gaat gebeuren en hoe het gaat evolueren. Dit wordt verder opgevolgd. Het is spijtig dat het in een gespannen sfeer moet gebeuren. Ik heb begrepen dat de vraag in verband met de link met de gemeenten in een andere commissie moet gesteld worden. Dat zal ik dan ook doen. De heer Paul Delva (CD&V): Voor alle duidelijkheid en ik zei het al meermaals: ik steun de aanpak van de collegevoorzitter. Ik steun de overheveling vanuit het beleidsdomein jeugd naar het beleidsdomein onderwijs. Collega De Lille spreekt over een ideologische keuze. Als dat zo al zou zijn, dan steun ik die ideologische keuze. Ik betreur dat een aantal mensen van de overheveling en de vernieuwde aanpak van de speelpleinen een karikatuur maken en doen alsof het schooljaar nu 12 maanden zal duren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij het lezen van het persbericht van VDS met de ondertitel Zitten kinderen binnenkort 12 maanden op de schoolbanken?, dacht dat dit minstens bijzonder onhandig was. Tegelijk denk ik dat met de nieuwe aanpak en de nieuwe rol die voor OCB is weggelegd, het nuttig is dat ondanks de huidige spanningen wordt samengewerkt met VDS, die ongetwijfeld over een bepaalde expertise beschikt die interessant is voor ons Brussels verhaal. Het zou een bijkomende verrijking kunnen zijn als de bestaande breuk tussen beide organisaties kan overwonnen worden. Ik las een aantal teksten waarvan ik schrok, ook van VDS. In een patstelling blijven zitten heeft echter niet veel zin. Niemand is daarbij gebaat. Dat is de boodschap die ik wil brengen. Een ander element is dat er heel wat vaak ongenuanceerde kritiek is op deze maatregelen van het College. Het is veelal gemakkelijke kritiek die goed bekt. Niks is gemakkelijker dan te zeggen: een kind mag toch een kind zijn. Natuurlijk is dat zo. We zijn er met zijn allen, Raad en College, van overtuigd dat het spel cruciaal is voor een kind. Dat er nu in Brussel een aantal specifieke pedagogische elementen bijkomen, onder andere om de redenen die collega Zamouri aanhaalt, daar ben ik voorstander van. Er zijn ook een aantal opmerkelijke veranderingen waar nog steeds weinig over wordt gepraat. Dat gaat onder meer over het aantal bijkomende locaties. Dat verdwijnt allemaal in het eenvoudig debat het recht van een kind om een kind te zijn. Ondertussen zorgt het College er voor dat het aantal speelpleinlocaties verdubbelt. Dat wil ik even benadrukken. Het is een zeer positief punt in het globale verhaal. Ik betreur de karikatuur die wordt gemaakt van de vernieuwde aanpak van de speelpleinwerking evenzeer als de patstelling waarin we vandaag verzeild raakten. Collegevoorzitter Guy Vanhengel beantwoordde mijn vragen. Het verschil met de Zomerschool werd duidelijk. Ik wens de vernieuwde speelpleinwerking een goede vaart en we kijken uit naar de evaluatie die na de zomervakantie zal plaatsvinden, wat ook al werd aangekondigd door de Vlaamse minister. Dat is logisch. Wie iets nieuws probeert, evalueert dit. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Ik sluit me aan bij de tussenkomst van collega s Delva en De Lille in verband met de relatie met VDS. Het is gewoon jammer dat de relatie verzuurde en dat het duidelijk aan beide kanten mis loopt.

16 Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dat is niet zo. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Dat is toch hoe het over komt. Als we vragen waarom Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Omdat ik daar over zwijg en omdat anderen er publiekelijk misbaar rond maken. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): We vragen in de commissie waarom. U heeft blijkbaar een reden, maar we kennen ze niet. U begint over het woord vrijwilliger. Dat helpt ons niet om te verstaan wat er mis liep in die relatie. Echt, ik begrijp dat niet. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar dat is niet moeilijk. VDS wil niet dat er personeel van de scholen wordt ingezet op hun speelpleinen. Zij vinden dat de leiding van de speelpleinen in handen blijft van wat zij vrijwilligers noemen. Zij willen dat de band tussen een schoolbestuur, een schooldirectie en een speelplein onbestaande is, dat een speelplein totaal autonoom is. Dat is alles. En wij willen dat niet. Zij maken een heel verhaal rond de verscholing van de speelpleinen etc. Zij zetten een protestanimatie op. Ze bouwen in het Warandepark tijdens de paasvakantie een actie uit tegen de verscholing van de speelpleinen. Dit is gericht tegen het beleid van de VGC. Bovendien doen ze dat door de kinderen van de speelpleinwerking te gebruiken bij hun actie. Tussen haakjes, ik vind dat misbruik maken van kinderen. Ik heb altijd geleerd dat kinderen nooit betrokken worden bij politieke discussies of acties tussen organiserende verenigingen. Daarover gaat het. C est tout. En dat voor een organisatie die wij euro op jaarbasis subsidiëren. Aan wie we vragen van in te stappen in de nieuwe formule. Die overigens een dienstverlening levert die door vele andere organisaties ook wordt geleverd en die we dus elders kunnen kopen. De heer Bruno De Lille (Groen): Het zijn dat soort dreigementen die maken dat je niet met mekaar kunt. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar dat is geen dreigement! Dat is een vaststelling. De heer Bruno De Lille (Groen): Dat is een dreigement. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar neen, dat is geen dreigement. Wij zijn niet verplicht om met VDS te werken. De heer Bruno De Lille (Groen): Maar de VGC heeft er een convenant mee en als. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Een convenant heeft 2 kanten! De heer Bruno De Lille (Groen): Als men zegt dat men gaat evalueren en dat men de dienstverlening ook elders kan kopen, is dat een dreigement. Dat helpt de zaak niet vooruit. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar dat is geen dreigement! Wie dreigt er hier? Wie stuurt communiqués naar de subsidiërende overheid? Wie jaagt de animatoren op tegen die overheid? Wie zorgt er voor dat er scholen onder druk worden gezet? Ik toch niet?

17 De heer Bruno De Lille (Groen): Als ik zo tegen u zou praten en zeggen: let op, ik kan ook elders terecht, dan zou. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar enfin! Ik zeg dat nu, hier, omdat u mij de vraag stelt. (De collegevoorzitter geeft een vuistslag op de banken). Hoe komt het dat we zijn waar we staan? (Stemverheffing) Hoe komt het? De heer Bruno De Lille (Groen): Dat weet ik niet. Ik was daar niet bij. (Rumoer in de zaal) Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): We waren niet bij de gesprekken, we kunnen het niet weten. Het OCB zegt dat het wel al samen zat met VDS, VDS beweert van niet. De waarheid zal wel ergens tussenin Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Maar enfin! Meermaals zelfs! Mijn directie van het OCB, die ik vertrouw, zegt me: we hebben er meerdere gesprekken mee gehad en die hebben geen enkele meerwaarde. Letterlijk. De directie Onderwijs zegt hetzelfde. En ikzelf zat anderhalf uur met die mensen bijeen. Ik deed the proof of the pudding. Ik kan u zeggen: mijn directeur OCB en mijn directeur Onderwijs hebben gelijk! Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Ik had nog een andere vraag. De reden waarom 80% van de speelpleinplaatsen is voorbehouden aan de kinderen van de school op wiens domein het speelplein wordt georganiseerd. Was dit om de scholen over de streep te trekken? Is dat iets wat ook in de evaluatie kan opgenomen worden, want het lijkt me een heel hoog percentage? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: U hebt dat goed gezien. De 80% is een duwtje om de scholen over de streep te trekken. Ik denk niet dat 1 school 80% van zijn speelpleinplaatsen zal invullen met kinderen van de eigen school. In overleg met de scholen is dat percentage vastgelegd, maar we zullen zien wat dat geeft. U moet weten dat het de infrastructuren van die scholen zijn die ter beschikking worden gesteld. De scholen hebben een mede-organiserende rol. Dat ze dat in de eerste plaats doen voor de kinderen die ze het beste kennen en bij hen school lopen, lijkt me evident. Als er anderen zijn die zeggen: en wij? Niemand houdt andere scholen tegen eveneens een speelplein in te richten, bij ons aan te kloppen en mee te doen. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Zo eenvoudig is het niet. Niet elke Nederlandstalige school in Brussel heeft de infrastructuur om een speelplein te organiseren. Het zet kwaad bloed bij ouders. Je hebt geen keuze in het scholenaanbod. De computer kiest voor u een school. Als je geluk hebt, is dat een school die een speelplein organiseert en heb je het als ouder gemakkelijker. Het is een ware struggle om een leuke vakantieopvang te vinden in Brussel. Wie geen geluk heeft, Dat houdt mensen bezig. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: U bent het toch met me eens dat het aanbod veel groter is en dat veel meer mensen veel meer keuze en veel meer plaatsen gaan hebben? Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Ik zei in mijn inleiding dat ik apprecieer dat er een uitgebreid aanbod is. Ik vraag toch een goede evaluatie van de 80%. Elk kind van een Nederlandstalige school moet evenveel recht hebben op een plaats in de speelpleinwerking. Ik

18 snap dat wanneer scholen zich engageren, er energie en tijd in steken, dat daar iets tegenover kan staan. Op mijn vraag over de evaluatie ging u niet echt in. Wie zal de evaluatie uitvoeren? Hoe worden de vormingen van OCB voor animatoren opgevat? Timing? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: OCB en VGC zullen evalueren, in overleg met de scholen. De vormingen voor animatoren zijn lopend, in samenwerking met Jes. Er zijn nog andere partners in Brussel die opleidingen aanbieden die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Momenteel neemt Jes een deel van de taak op zich. Ik vind dat het OCB dat gerust ook zelf kan doen en proberen aan te bieden. In het concept van Brede School vind ik het niet meer dan normaal dat het aansluit op mekaar. Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Het incident is gesloten. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Deze slotzin betekent dat een interpellatie wordt beschouwd als een incident. Ik koppel terug naar wat mevrouw Zamouri eerder zei. Een interpellatie is zwaarwichtig. Een parlement moet aan politiek doen. (Opmerkingen) Men mag mij ook bellen om informatie op te vragen. Of mijn diensten. De heer Bruno De Lille (Groen): Dit is een onderwerp dat wel politiek is. (Rumoer) Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): De inhoud van een interpellatie betreft doorgaans een actueel politiek belangrijk probleem (Opmerkingen) *** 2. Vragen om uitleg (R.v.O., art.60) Vraag om uitleg van mevrouw Liesbet Dhaene aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studenten-zaken, betreffende de opvolging van taalscreenings, taaltrajecten en taalbaden in Brusselse scholen Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Om de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te vrijwaren en alle leerlingen de kans te geven hun schoolloopbaan op een succesvolle manier af te leggen en te voltooien, is het noodzakelijk dat de leerlingen een goede kennis hebben van het Nederlands. Sinds 1 september 2014 moeten scholen voor elke leerling die voor het eerst instroomt in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs een screening van het niveau van de onderwijstaal uitvoeren. Deze screening geeft een beeld van de beginsituatie van de leerling en wordt gevolgd door een aan de leerling aangepast taaltraject, indien de resultaten daar volgens de school aanleiding toe geven.

19 Ik heb u hierover eerder al eens geïnterpelleerd en ik heb u er ook een schriftelijke vraag over gesteld. U hebt mij meegedeeld dat de VGC niet beschikt over cijfers over het aantal leerlingen in Brussel voor wie er een aangepast taaltraject werd voorzien. U hebt ook geen cijfers over het aantal leerlingen in een taalbad. U meldt dat iedere school zelf de ondersteuning bepaalt die geboden wordt aan haar leerlingen in functie van de behaalde resultaten. Een kind met een bepaald resultaat zal in de ene school dus wel een aangepast taaltraject aangeboden krijgen, en in een andere school zal het aan zijn lot overgelaten worden. Uit het recente rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat Nederlandstalige scholen in Brussel het moeilijker hebben dan scholen in Vlaanderen om de eindtermen te behalen. Een oorzaak daarvoor o.a. is dat de overgrote meerderheid van de leerlingen het Nederlands niet als thuistaal heeft. De rode draad doorheen heel het inspectierapport om die eindtermen in Brussel te behalen is het taalbeleid en het taalverwervingsproces. In dit licht zijn de taalscreenings, taaltrajecten en taalbaden essentieel om zoveel mogelijk leerlingen met een taalachterstand te helpen. Met het meest recente rapport van de onderwijsinspectie in het achterhoofd, acht u het dan nodig dat er een betere opvolging komt van de taalachterstand van de leerlingen die instromen in het Nederlandstalig onderwijs? Acht u het nodig dat we een beter zicht hebben op het aantal leerlingen in een taaltraject of taalbad en wat de resultaten hiervan zijn? U hebt de ambitie ervoor te zorgen dat het OCB proactiever en dwingender kan tussenkomen in scholen. Een van de huidige opdrachten van het OCB is het taalvaardigheidsonderwijs van het Nederlands en het talenbeleid verdiepen en verbreden. Moet het OCB scholen bijstaan bij de organisatie van aangepaste taaltrajecten en taalbaden, ongeacht of die vraag vanuit de school komt? De heer Paul Delva (CD&V): We debatteerden enkele maanden geleden reeds over dit onderwerp. Ik probeerde de oorsprong van de taalscreenings en daaraan gekoppelde taalbaden te duiden. Ik wil duidelijk zeggen dat dit nooit of nimmer een selectiecriterium mag zijn om een kind al dan niet toe te laten in een school. Het systeem in niet zo geconcipieerd, maar het is belangrijk om dit af en toe nog eens duidelijk te stellen. Met betrekking tot de vraag van collega Dhaene is er een belangrijke nuance. Een school krijgt de vrijheid een taaltraject voor een kind op te zetten op de meest gepaste wijze. Er is geen verplichting van bovenaf opgelegd, dat werd ook absoluut niet gewild door het Vlaams Parlement. De school heeft evenwel niet de vrijheid om al dan niet een taaltraject uit te stippelen. In de vraag van collega Dhaene wordt gezegd dat in een aantal scholen een kind dan maar aan zijn lot overgelaten wordt. Dat is onjuist. De school heeft de plicht iets uit te stippelen, de plicht om een kind op taalvlak verder te begeleiden. Hoe de school dat aanpakt, daar is ze vrij in. Ik hoop dat er geen kinderen aan hun lot worden overgelaten. Het decreet is in voege en de maatregel is er op gericht om al vrij vroeg, vanaf 6 jaar, een traject op maat van het kind te kunnen aanbieden. Het is een moeilijke opdracht die evenwel de moeite waard is. Hoe dat in Brussel wordt opgevolgd is een andere vraag van collega Dhaene. Ik denk dat het OCB, gelet op al zijn expertise, daar een rol zou kunnen in spelen. Taalondersteuning is de

20 core business van OCB. Ze doen dat goed en doen dat al jaren. De maatregel genomen op het Vlaamse niveau kan een logische aanvulling zijn op wat OCB vandaag doet. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik ben altijd aangenaam verrast van de toon van de vragen van mevrouw Dhaene. Zij is begaan met de kinderen in het onderwijs. Ze is erdoor gepassioneerd en is er echt mee begaan. Ik deel haar emotie. Wie de vragen leest tot op het einde, krijgt op een bepaald moment een saflette om de oren. Plots staat er: een aantal leerlingen haalt de eindtermen niet en een oorzaak daarvoor is dat een overgroot deel leerlingen als thuistaal niet het Nederlands heeft. Daar komt het weer: het is de fout van de kinderen. Zo interpreteer ik dat. Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Dat zeg ik niet. Wat mij altijd verwondert, is de onwil om de realiteit in te zien. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik heb een positieve suggestie. Ik interpreteer bepaalde dingen als ik ze lees. Kunnen we niet, Open Vld en N-VA Brussel samen, ijveren voor meer omkadering in Brussel, in het licht van de resultaten van de onderwijsinspectie, waar we binnenkort een hoorzitting mee hebben? Daardoor zouden we goed en degelijk onderwijs kunnen verzekeren, nog beter dan nu. Kunnen we niet samen aan hetzelfde zeel trekken? Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Ik ben het daar volledig mee eens. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Wat denkt de collegevoorzitter er van om samen met de N-VA in het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering te pleiten voor meer onderwijsmiddelen voor Brussel, zodat iedereen vooruit geraakt? Een kind moet in zijn totaliteit worden bekeken en niet eenzijdig vanuit het pure taalaspect. Misschien kennen de kinderen die niet het Nederlands als thuistaal hebben nog 2 andere talen en kennen ze er in totaal al 3. En hebben ze heel veel vaardigheden. We bekijken het kind te nauw. Maar dat is iets anders, het leidt ons te ver. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik kan mevrouw Zamouri best begrijpen. Om de kwaadwilligheid van de citaten van mevrouw Dhaene even in de verf te zetten, leg ik een ander citaat uit de Onderwijsspiegel 2015 voor: In alle [Brusselse] scholen onderzochten we ook het talenbeleid. Voor het talenbeleid bereikt de helft van de scholen op het beleidsniveau goede resultaten. Dit is meer dan in Vlaanderen. Dit betekent dat ze zich bewust zijn van de uitdagingen van hun meertalige context en sterk inzetten op structurele ondersteuning om in te spelen op de talige noden van de leerlingen. De implementatie op het uitvoeringsniveau is wisselend, deels omdat de draagkracht in het schoolteam niet optimaal is en deels omdat de ondersteuning de nood niet lenigt. Dit sluit aan bij de oproep van mevrouw Zamouri, maar toont ook aan hoe kwaadwillig het citaat van mevrouw Dhaene was. (Protest van mevrouw Dhaene) De Onderwijsspiegel 2015 zegt daarnaast: De samenwerking met [OCB en/of VBB] heeft in de meeste scholen een gunstige weerslag op de dynamiek, de ontwikkeling en het professioneel handelen van het schoolteam en

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 22 april 2015 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap LEIDERSCHAPSVORMING Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap Een gemeenschappelijk uitgave van JES vzw en Uit de Marge vzw Marie De Leener, Touria Aziz en Dirk De Block (red.) koplopers koplopers05.indd

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

INSPIREERT FLANDERS SYNERGY. GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena

INSPIREERT FLANDERS SYNERGY. GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena Ledenmagazine - Nummer 3 - September 2015 FLANDERS SYNERGY INSPIREERT Verschijnt 4x per jaar nr. 3 juli-augustus-september 2015 - P918300 GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C224 BIN18 Zitting 2007-2008 29 april 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE C224BIN1829

Nadere informatie