A Brave New World. MONOGR AFIE nr 5 - ok tober Johan Van Overtveldt Geert Janssens. De verzwegen waarheden rond de Belgische economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A Brave New World. MONOGR AFIE nr 5 - ok tober 2005. Johan Van Overtveldt Geert Janssens. De verzwegen waarheden rond de Belgische economie"

Transcriptie

1 vkw Metena oktober 2005 MONOGR AFIE nr 5 - ok tober 2005 Johan Van Overtveldt Geert Janssens A Brave New World De verzwegen waarheden rond de Belgische economie

2

3 vkw Metena oktober 2005 A Brave New World De verzwegen waarheden rond de Belgische economie Johan Van Overtveldt Geert Janssens oktober 2005

4 Auteurs Johan Van Overtveldt is directeur van VKW Metena Geert Janssens is project manager van VKW Metena issn nummer Johan Van Overtveldt & Geert Janssens A Brave New World. De verzwegen waarheden rond de Belgische economie Monografie nr. 5 / Oktober 2005 Wettelijk depot d/2005/10.346/8

5 vkw Metena oktober 2005 Is it of the very essence of truth to be impotent and of the very essence of power to be deceitful? It may be in the nature of the political realm to be at war with truth in all its forms Unwelcome facts possess an infuriating stubbornness that nothing can move except plain lies Hannah Arendt in Truth and Politics (Arendt, 1993, p. 228, 239, 241)

6

7 vkw Metena oktober Inhoudstafel Auteurs 2 1. Inleiding 6 2. Het sluipende verval Economische groei Tewerkstelling Prijsstabiliteit Openbare financiën Internationale concurrentiepositie Externe positie De oorverdovende stilte Onderzoeksarmoede Cijferbrij Mediavervlakking De omerta rond la Belgique Het De Tocqueville-syndroom Het verloren schokeffect De Europese paria De ban gebroken De les Besluit 88 Bijlage A 90

8 6 1. Inleiding De Britse auteur Aldous Huxley publiceerde in 1932 met Brave New World één van de meest ophefmakende, en tegelijk bijna onvermijdelijk één van de meest controversiële romans van de twintigste eeuw. In dit satirische boek hangt Huxley een heel futuristisch beeld op van de mensheid, niet alleen voor de aardbewoners van toen, maar in veel gevallen ook voor de huidige generaties. Door de verregaande technologische vooruitgang of zo kan je Huxley ook begrijpen de duivelse vindingrijkheid van de mens, is het mensdom in Brave New World aanbeland in een perfecte staat van geluk, maar dan wel ontdaan van alle menselijke, sociale en politieke waarden. De mensheid die Huxley beschrijft, is dus van een ontstellende leegheid. Brave New World - de nieuwe, virtuele realiteit We grijpen in deze monografie twee keer terug naar de titel Brave New World als metafoor. Ten eerste, Huxley heeft het in zijn roman over perfect ogend menselijk geluk in het kader van een artificiële werkelijkheid. Wie de verklaringen van onze bewindvoerders er de jongste jaren erop naleest, moet tot de conclusie komen dat wij Belgen tot de allergelukkigste bewoners van deze aardbol behoren. Zeker als je afgaat op de sociaal-economische prestaties van ons land. Wanneer we het hier hebben over de bewindvoerders van de jongste jaren, dan gaat het vooral om de twee regeringen-verhofstadt, paarsgroen en paars. De verpersoonlijking van het onverdroten geserveerde hip-hip-hoera-sfeertje was Guy Verhofstadt zelve. Meer nog, de burger die vragen stelt en misstanden aanklaagt, krijgt al gauw antwoorden als Er is toch geen reden om zo te zeuren in ons land? 1 Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), had zeker niet Verhofstadt en diens ploeg voor ogen toen hij begin 2005 schreef dat het hem opviel dat Europeanen geregeld de economische cijfers en feiten op een pessimistische wijze weergeven 2. Optimisme en bezieling kunnen aanstekelijk werken en dus een zeer positieve rol spelen in het maatschappelijk gebeuren. Een optimistische sfeer werkt ook positief in op de verwachtingen van consumenten, investeerders en ondernemingen, wat dan weer de sociaal-economische ontwikkeling ten goede komt. Een en ander slaat echter 1 Verhofstadt in De Standaard van 12 juni Trichet in The Wall Street Journal van 24 februari 2005.

9 vkw Metena oktober radicaal om zodra de burgers zich beginnen te realiseren dat de veelheid aan optimistische geluiden veraf staat van de werkelijkheid die ze elke dag ondergaan. Er ontstaat voor de doorsnee burger een virtuele realiteit die soms mijlenver verwijderd ligt van de dagelijkse werkelijkheid. Nog eens: de leegheid die zo typerend is voor Brave New World gebruiken we hier metaforisch: België symboliseert op het vlak van sociaal-economische prestaties zeker niet de volstrekte leegheid, integendeel. Het is en blijft goed leven in België en Vlaanderen, maar de afstand tussen de reële prestaties op sociaaleconomisch vlak en de opgefokte verklaringen van beleidsverantwoordelijken neemt bij momenten hallucinante proporties aan. Anders uitgedrukt: onze stelling luidt niet dat het in België slecht gaat en/of dat ons een geweldige welvaarts- en welzijnsterugval te wachten staat. Ze luidt wel dat ons land met veel meer problemen worstelt dan de bewindvoerders de jongste jaren willen toegeven, dat de realisaties van diezelfde regeringen van een veel lichter allooi zijn dan ze ons willen laten geloven en dat bijgevolg het opzetten van een hoge borst en het uitstrooien van een ongebreideld positieve boodschap neerkomt op misplaatst triomfalisme. Een houding die ook nog eens belet dat je de juiste diagnose stelt en tot een efficiënt beleid komt. We geven een aantal concrete voorbeelden van de manier waarop bewindvoerders in België de jongste jaren voortdurend probeerden om met grote, van goedkoop optimisme doordesemde spitsvondigheden de reële sociaal-economische problemen onder te dompelen in een virtuele realiteit. Nu eens getuigen de uitlatingen van een arrogantie die naar het brutale neigt, dan weer geven ze blijk van een bijna perverse subtiliteit, zeker als het erop aankomt om zondebokken aan te wijzen. Eind januari 2005 publiceerde de Europese Commissie een rapport waarin de lidstaten geëvalueerd werden in functie van de geboekte vooruitgang om de fameuze Lissabon-doelstellingen te halen 3. Zelfs het voor zulke rapporten klassieke tongue in cheeck-taaltje kon niet verbergen dat de Commissie België een stevige onvoldoende gaf. Voor de verzamelde televisiecamera s stelde een breed glimlachende Guy Verhofstadt dat de Commissie hem en zijn regering toch wel had bedacht met 7 op 10. Dus op wat details na, zo meende de eerste minister, was alles dik in orde. Op voorwaarde dat zijn paarse regeringsploeg rustig kon blijven doorwerken. En daarmee was de discussie over België en de Lissabon-doelstellingen gesloten 4. In april 2005 raakte de premier maar niet uitgepraat over het feit dat het nu toch wel voor iedereen zonneklaar moest zijn dat paars sociaal-economisch erg goed 3 Tijdens de Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart 2000 stelde de Europese Unie zich tot doel tegen het volgende decennium de meest competitieve economie van de wereld te worden. 4 Bij het begin van hoofdstuk 3 gaan we gedetailleerder in op België en de Lissabon-objectieven.

10 8 bezig was. De Belgische economie groeit nu immers al 11 kwartalen méér dan het Europese gemiddelde, aldus een correcte vaststelling van Guy Verhofstadt. Hij verzuimde echter om drie nuanceringen mee te geven. Ten eerste, aan die 11 kwartalen van bovengemiddelde groei voor de Belgische economie gingen nog méér kwartalen van lagere groei vooraf, ook onder de regeerverantwoordelijkheid van Guy Verhofstadt en paars. Maar toen luidde het dat we gewoon wat pech hadden gehad door de internationale economische verslapping 5. Ten tweede, de relatief hogere Belgische groei werd in belangrijke mate gedragen, zo stelde onder meer ook de Nationale Bank vast 6, door de consumptieve uitgaven van de overheid een ongewone en, zeker met de hoge Belgische staatsschuld, op termijn onhoudbare situatie en een hoger dan normale voorraadvorming van de ondernemingen. Ten derde, de triomfantelijke woorden van de premier zinderden nog na toen bleek dat de Belgische economische groei op jaarbasis in het eerste kwartaal van 2005 een lichte krimp had ondergaan. Waarmee we op het vlak van economische groei weer meteen stevig onder het Europese gemiddelde zaten. Alleen Italië en Nederland presteerden zwakker. Over datzelfde eerste kwartaal beliep op jaarbasis de reële economische groei in het geheel van de eurozone 2%. In het tweede kwartaal van 2005 presteerde de Belgische economie iets beter maar nog altijd niet beter dan het gemiddelde van de eurozone. Niet alleen de premier bediende zich geregeld van een virtuele realiteit om naar de bevolking optimistische geluiden te ventileren. Gewezen Vlaams minister en SP.A-voorzitter en huidig gouverneur van Limburg Steve Stevaert liet zich ook niet onbetuigd. Stevaert zal natuurlijk altijd vereenzelvigd blijven met het gratisbeleid, bijvoorbeeld inzake elektriciteit en bovenal openbaar vervoer. Electoraal zeer geslepen, want onder meer ten goede komend aan een sterk groeiende schare kiezers (namelijk de ouderlingen). Maar vanzelfsprekend is het concept gratis openbaar vervoer bedrog 7. Er moet altijd iemand de factuur voor de benzine van de bussen, voor de lonen van het personeel, voor het onderhoud van de infrastructuur enzovoort opnemen. Stevaert zorgde er gewoon voor dat de financiering van het openbaar vervoer verhuisde naar de pot van de algemene middelen van de overheid, een pot die in belangrijke mate wordt gespekt via de personenbelasting. En die kenmerkt zich in België, net zoals in de meeste West-Europese landen, door een steile progressi- 5 Verhofstadt in Knack van 29 augustus De opmerking van Verhofstadt is typisch voor de regeringscommentaren over de sociaal-economische gang van zaken in België. Gaan de zaken prima, dan laten de bewindvoerders geen enkele kans voorbijgaan om erop te wijzen dat de successen vooral het gevolg zijn van het gevoerde beleid. Stagneert de economie of duikt ze in een recessie, dan is dat altijd te wijten aan de internationale omgeving (en, zo wordt er dan vaak fijntjes aan toegevoegd: kan men dankzij het verstandige eigen beleid de schade nog een beetje beperken). Wat dat betreft, loopt Verhofstadt volkomen in de lijn van zijn voorgangers. 6 Zie het jaarverslag 2004 van de Nationale Bank, p Zie voor een bredere analyse hierover De Borger, 2005.

11 vkw Metena oktober viteit. Vooral de tweeverdieners betalen dus voor het gratis openbaar vervoer van beperkte groepen binnen de maatschappij 8. Onmiddellijk nadat bekend raakte dat de Belgische economie in het eerste kwartaal van 2005 compleet was stilgevallen, maakte Steve Stevaert gebruik van zijn 1 mei-toespraak om, zonder ook maar één keer die woorden expliciet in de mond te nemen, de zondebok voor de tegenvallende ontwikkeling aan te wijzen, namelijk: de banken. De banken maken meer winst dan ooit tevoren. En wat doen ze daarmee? Ze potten het op om elkaar op te kopen, niet om ondernemers van kredieten te voorzien 9. Naar Schots voorbeeld pleitte Stevaert voor de oprichting van een overheidsinstituut dat businessplannen moet screenen, zodat het voor banken veel moeilijker wordt om kredieten te weigeren aan ondernemingen met goede plannen. Zelden zat er zoveel onzin in één toespraak. We zetten de vier meest opvallende absurditeiten op een rijtje. Ten eerste, in de jaren was er misschien sprake van een grotere terughoudendheid van de banken voor het verlenen van kredieten. Dat fenomeen vloeide, voor zover het al reëel was, voort uit de nieuwe eisen waaraan banken moeten voldoen op het vlak van kapitaalstructuur. In de periode nadien stegen de bankkredieten aan KMO s stevig, terwijl die aan grote ondernemingen terugliepen. De reden was doodeenvoudig: ondernemingen bevoorraden zich steeds meer direct op de kapitaalmarkt. Ten tweede, er heerst onder de banken een scherpe concurrentie om kredieten binnen te halen. Ondernemers met een onderbouwd businessplan vinden meestal wél financiering. Een ander gevolg van de scherpe concurrentie is dat de afdelingen ondernemingskredieten binnen de banken, als ze al rendabel zijn, erg bescheiden winstcijfers op tafel kunnen leggen. Ten derde, Stevaert rept met geen woord over de kern van het probleem, namelijk dat onze ondernemingen niet het minst als gevolg van het kader waarbinnen zij van overheidswege gedwongen worden te werken in België het steeds moeilijker krijgen om hier rendabele initiatieven te ontwikkelen. Een onvermijdelijk gevolg hiervan is dat uiteraard de vraag naar kredieten vermindert. Ten vierde, de verwijzing naar Schotland is totaal uit zijn context gehaald en zo goed als irrelevant in het algemene verhaal van de Schotse economie Stevaert gaf die redenering schoorvoetend toe in een interview met Trends (2 oktober 2003). 9 Alle citaten uit deze paragraaf komen uit De Tijd van 2 mei Zie hierover Doyle, Alexander, Ashcroft, 2005.

12 10 Midden juni 2005 publiceerde de Studiecommissie voor de Vergrijzing haar vierde jaarrapport over de kosten van de vergrijzing 11. De meerkosten zijn een gevolg van vooral pensioenen en gezondheidszorg (naar rato van 5,4% van het BBP), gedeeltelijk gecompenseerd door de minderuitgaven voor brugpensioen, kinderbijslag en vooral werkloosheid. Zeer opvallend is dat de meerkost van de vergrijzing sinds het eerste rapport van de Vergrijzingscommissie stevig escaleerde. In 2002 schatte ze de meerkost nog op 3,1%, in 2003 op 4,2%, in 2004 op 4,9% en in 2005 op 5,6%. Merk op dat het hier de meerkosten over de periode betreft. Tegelijk hanteert de Vergrijzingscommissie eufemistisch uitgedrukt nogal optimistische macro-economische basishypothesen, gezien de prestaties van de Belgische economie in de eerste jaren van de 21 ste eeuw 12. Zo gaat de Vergrijzingscommissie uit van een werkgelegenheidsgraad van 67,6% tegen 2030 (in 2004 slechts 58,5%) en een toename van de productiviteit met 1,75% per jaar (over de periode nam de totale arbeidsproductiviteit gemiddeld met niet eens 1% per jaar toe). Toch nuanceerden premier Verhofstadt en minister van Begroting Johan Vande Lanotte onmiddellijk de oplopende factuur zoals voorgespiegeld door de Vergrijzingscommissie 13. Met een hogere economische groei, een hogere werkgelegenheidsgraad en een stevige schuldafbouw zou het land, aldus beide excellenties, de vergrijzingsfactuur veel beter verteren. Een uiteraard zeer terechte opmerking, maar over de manier waarop we al dat goeds zouden bereiken, werd met geen woord gerept. Verhofstadt en Vande Lanotte toonden zich op die manier heel solidair met minister van Pensioenen Bruno Tobback, die enkele weken daarvoor met veel aplomb had verklaard dat de betaling van de pensioenen zelfs voor de komende 150 jaar geen probleem zal opleveren 14. Het welbekende Zilverfonds, dat werd opgericht om het land beter te wapenen tegen de schokgolf van de vergrijzende bevolking, vormt misschien wel het summum van virtuele realiteit. Vooral minister van Begroting Johan Vande Lanotte, niet voor niets de geestelijke vader van het vehikel, trok geregeld alle registers open om de bevolking ervan te overtuigen dat dit Zilverfonds een zeer reëel appeltje voor de dorst uitmaakt in het vooruitzicht van de vergrijzing. Het misleidende van Vande Lanottes claim bestaat erin dat de minister te veel pluimen op zijn hoed wil steken. In het Zilverfonds zitten staatsschuldtitels (onder meer obligaties) waarvan de mi- 11 Hoge Raad van Financiën, Studiecommissie voor de Vergrijzing, jaarlijks verslag, mei Voor details, zie de bespreking in hoofdstuk Zie de verslagen in bijvoorbeeld De Tijd en De Standaard van 16 juni Tobback in Het Laatste Nieuws van 27 mei 2005.

13 vkw Metena oktober nister beweert dat ze niet meer tot de overheidsschuld behoren. Dat klopt natuurlijk niet 15. Je kunt argumenteren dat er reserves in het Zilverfonds zitten of dat de overheidsschuld werd verminderd. Maar beweren dat beide fenomenen zich tegelijk manifesteren, is onzin. Niemand minder dan Frank Vandenbroucke omschreef het Zilverfonds als een lege doos als we er niet in slagen tot structurele begrotingsoverschotten te komen 16. Over het structurele begrotingssaldo zijnde het effectief bereikte begrotingssaldo, gecorrigeerd voor de effecten van de economische conjunctuur en de eenmalige begrotingsoperaties ontspon zich begin 2005 een opmerkelijk debat tussen minister van Begroting Vande Lanotte en de CD&V ers Hendrik Bogaert en Herman Van Rompuy. Op de vaststelling van die laatsten dat de regeringen-verhofstadt er nog nooit in waren geslaagd een structureel evenwicht op de begroting te halen, reageerde Vande Lanotte scherp. De Nationale Bank, zo liet de minister weten, zal in de komende weken voor het eerst een structureel evenwicht in het jaarverslag noteren. Ik vraag formeel, aldus Vande Lanotte, dat de Nationale Bank hier uitleg komt geven. Het is gemakkelijk de hele tijd te zeggen dat het niet juist is. Het is tijd dat men de burger echt de waarheid zegt 17. Enkele dagen later gaf de Nationale Bank inderdaad uitsluitsel. De begroting 2004, zo bleek, was afgesloten met een structureel deficit van 0,5% van het BBP (bijna 1,5 miljard euro) 18. Begin maart kwam Vande Lanotte de Kamer van Volksvertegenwoordigers vertellen dat het structureel begrotingssaldo over 2004 sinds begin januari 2005 verder in gunstige zin was geëvolueerd 19. Op 26 mei 2005 kwam het Planbureau een organisatie die er niet bepaald om bekendstaat dat ze het de regering voortdurend lastig maakt met scherpe analyses aanzetten met een behoorlijk verontrustende boodschap over de toestand van de openbare financiën. Om een nieuwe, ernstige ontsporing te voorkomen, aldus het Planbureau, zal de regering de volgende jaren 5 miljard euro moeten besparen. Alsof er eigenschappen in de richting van helderziendheid mogen worden verwacht vanwege het Planbureau, wierp de woordvoerster van de minister van Begroting op: De cijfers van het Planbureau houden geen rekening met nieuwe ingrepen. 15 Zie hierover ook bijlage A. 16 Vandenbroucke in De Tijd van 19 oktober Vande Lanotte in De Tijd van 4 februari Zie tabel 34 op pagina 114 van het jaarverslag 2004 van de Nationale Bank. 19 De Tijd, 3 maart 2005.

14 12 De regering zal bijsturen waar dat mogelijk is 20. De minister van Financiën relativeerde de kreet van het Planbureau door erop te wijzen dat de belastingontvangsten in april hoger lagen dan verwacht. Enkele weken later bevestigde uittredend minister van Begroting Vande Lanotte wat sinds het bekendmaken van de Planbureau-cijfers overduidelijk in de pijplijn zat, namelijk dat een klein tekort geen ramp is. Meer nog, in een onmiskenbare vlaag van hoge creativiteit op het vlak van virtuele realiteit orakelde Vande Lanotte dat naar aanleiding van een tekort van 1,5 miljard euro of 0,5% van het Belgische BBP gelijk waar in Europa een minister van Begroting gedecoreerd wordt 21. Op 25 mei 2005 publiceerde Test-Aankoop een enquête waaruit bleek dat nogal wat medische behandelingen in Brusselse en Waalse ziekenhuizen bijna systematisch meer kosten dan in Vlaamse. Op die resultaten reageerde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte de volgende ochtend laconiek. Op Radio 1 orakelde hij het volgende: aangezien nu blijkt dat de Walen meer betalen voor hun gezondheidszorg dan de Vlamingen, is meteen bewezen dat de Walen in de gezondheidszorg niet van de Vlamingen profiteren. De gladheid van die bewering is even opvallend als het onzinnige ervan. Het kwam absoluut niet bij Demotte op om meer relevante bedenkingen bij de Test-Aankoop-vaststellingen te maken. Wat bijvoorbeeld met de inefficiënties in de Waalse en Brusselse gezondheidszorg, inefficiënties die wegen op het sociaal-economische groeipotentieel van die regio s? En wat met de inkomensherverdeling die door die hogere prijzen in de gezondheidszorg binnen de Waalse en Brusselse gemeenschap totstandkomt? Diezelfde Rudy Demotte liet begin april in de krant De Tijd weten dat hij vooralsnog weinig financiële problemen in de ziekteverzekering verwacht en dus ook weinig budgettaire ingrepen noodzakelijk acht 22. Enkele dagen later volgde vanuit regeringskringen het bericht dat de overheid dringend op zoek moest naar 605 miljoen euro besparingen in de sociale zekerheid. De onverwachte tekorten situeerden zich vooral in de sectoren werkloosheid en ziekteverzekering De Tijd, 27 mei 2005, p. 1. Die uitspraak is ook typerend voor een andere recurrente houding van onze bewindvoerders, namelijk de wacht maar eens even, nu gaan we er eens flink tegenaan, zie -houding. Voorbeelden hiervan liggen voor het rapen. Zo stelde Guy Verhofstadt in een interview met Knack op 3 november 2003: Volgend jaar willen we de eindeloopbaanproblematiek ernstig aanpakken. In de zomer van 2005 kwam het overleg daarover schuchter op gang. Maar van een ernstige aanpak was nog lang geen sprake. 21 Vande Lanotte in De Standaard op 14 juni De Tijd, 15 april In diezelfde aprilmaand bleek ook dat voor heel 2004 de overschrijdingen in het geheel van de deelbudgetten van de ziekteverzekering ruim 550 miljoen euro bedroegen. Zie De Tijd van 12 april 2005.

15 vkw Metena oktober In verband met de personenbelasting ontstond de voorbije jaren een gapende kloof tussen enerzijds de veelvuldige regeringscommunicatie over de aangekondigde belastingverlaging en anderzijds de minimale invulling van die belastingverlaging, die dan nog werd gecombineerd met de invoering van diverse nieuwe taksen en heffingen. In november 2004 kwam de klap op de vuurpijl, met de aankondiging dat de regering, in flagrante tegenspraak met eerdere beloftes van premier Verhofstadt, de geplande belastingverlaging voor 2005 slechts gedeeltelijk zou doorvoeren. Eenzelfde scenario ontvouwde zich op het vlak van de vennootschapsbelasting, waar de regering het basistarief verminderde op zich een toe te juichen ingreep maar tegelijk de belastbare basis zodanig verbreedde dat de reële fiscale aanslag op de ondernemingswinsten helemaal niet daalde 24. Cijfers van de OESO en de Europese Commissie tonen overigens ondubbelzinnig aan dat, ondanks alle regeringsretoriek over het tegendeel, de totale belastingdruk in België sinds 2000 gewoon bleef toenemen. Meer nog, terwijl de fiscale druk in ons land lichtjes steeg, liepen de Europese gemiddelden terug 25. Over de hogere fiscale druk in België tegenover het Europese gemiddelde verklaarde Guy Verhofstadt eind augustus 2001 nochtans het volgende: Ik kan er niet aan doen dat de vorige regeerperioden die afstand zo groot hebben gemaakt, dat ze de fiscale en parafiscale druk in ons land zo hebben laten stijgen. Wij bouwen dat nu af, stap voor stap 26. De neiging om de eigen prestaties in de verf te zetten, mag dan wel typerend heten voor de menselijke natuur in het algemeen en het politieke bedrijf in het bijzonder, toch valt het op dat de goed nieuws-karavaan nooit zo vaak en beladen met zoveel slogans uitreed als de jongste jaren. Die vaststelling krijgt een irreële dimensie als bij nader toezien blijkt dat er absoluut niet zoveel goed nieuws te rapen valt over de sociaal-economische ontwikkelingen in België. De meeste burgers zien zich dan ook geconfronteerd met een schizofrene situatie. Enerzijds krijgen zij via de media voortdurend de erg positieve boodschappen van de regerende elite toegediend. Anderzijds ervaren zij, onder meer op het gebied van jobzekerheid, belastingdruk, koopkrachtevolutie, vrijheid van en mogelijkheden tot ondernemen, veiligheid, rechtszekerheid, 24 Op 11 april 2005 publiceerde VKW Metena een studie van de Leuvense hoogleraar Hylke Vandenbussche over de evolutie van de vennootschapsbelasting in België en Europa (zie Vandenbussche, 2005). Vandenbussches analyse wees uit dat, op Italië na, België binnen de Europese Unie de hoogste reële of effectieve aanslagvoet in de vennootschapsbelasting heeft. De effectieve aanslagvoet meet wat ondernemingen in de realiteit aan belastingen betalen en geeft dus een veel beter idee van de reële belastingdruk dan het nominale basistarief. Te gast in Terzake op Eén diezelfde avond veegde premier Verhofstadt de analyse van Vandenbussche smalend van tafel omdat haar gegevens op 2002 slaan, terwijl wij in 2003 het basistarief naar beneden brachten. Wat de eerste minister naliet te zeggen, was dat hij en al zijn ministers steeds argumenteerden dat die daling van het basistarief neutraal diende te zijn, met andere woorden, dat ze gecompenseerd moest worden door een verbreding van de belastbare basis (onder meer door de afschaffing van een aantal aftrekken). De paarse regering stond er dus steeds op dat tussen 2002 en 2003 de reële of effectieve aanslagvoet in de vennootschapsbelasting niet veranderde. Dat herinnerde Guy Verhofstadt zich blijkbaar niet op die bewuste 11 april. 25 Zie voor dit alles de bespreking verderop onder punt 2.4, meer in het bijzonder tabel Verhofstadt in Knack van 29 augustus 2001.

16 14 mobiliteit en publieke dienstverlening, een andere realiteit. Kan het verbazing wekken dat steeds meer burgers het vertrouwen in het politieke bedrijf en de overheid over het algemeen verliezen? 27 Een belangrijk onderdeel van de eerste metaforische betekenis waarin we Brave New World hier hanteren, hangt samen met de hoogst merkwaardige vaststelling dat, ondanks het bij momenten lage waarheidsgehalte van de goed nieuws-show, er nauwelijks weerwerk op gang kwam. Een even merkwaardige vaststelling luidt dat als die bewindvoerders dan toch eens op de korrel genomen worden, hun repliek zelden naar de kern van de discussie gaat. Hun weerwoord beperkt zich tot verwijzingen naar, bijvoorbeeld, slechte wil, drang tot misleiden, aangeboren hypochondrie of destructieve oppositie 28. Vooral premier Guy Verhofstadt bouwde bij hoofdredacteuren en de verantwoordelijken van opiniepagina s al snel een weinig benijdenswaardige reputatie op over de omgang met zelfs maar lichte kritiek op het regeringsbeleid. Onvermijdelijk denk je bij dat alles terug aan de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt, die stelde dat een van de wezenskenmerken van de totalitaire regimes van het Europa van de eerste decennia van de twintigste eeuw erin bestond om elke inhoudelijk sterk onderbouwde stelling van dissidenten onmiddellijk om te buigen in een vraag naar de motivering van degenen die die stelling verkondigden. Een ander boeiend aanknopingspunt in dat verband wordt aangereikt door de Amerikaanse econoom Paul Krugman, die zich sinds het aantreden van VS-president George W. Bush ontpopte als een van de scherpste critici van diens beleid. In zijn boek The Great Unravelling grijpt Krugman naar A World Restored, de in 1957 gepubliceerde doctoraalscriptie van de legendarische Henry Kissinger 29. In zijn analyse behandelt Kissinger onder meer het thema van revolutionary power die op machiavellistische wijze alle kritiek in de kiem smoort. Uiteraard past Krugman die Kissinger-inzichten toe op de praktijken van de administratie van Bush jr. Welnu, alle verhoudingen in acht genomen, kan de parallel ook met paarsgroen en paars worden getrokken. Door de voor het naoorlogse België zeer ongewone samenstelling van die regeringen en door, bijvoorbeeld, de voortdurende nadruk op de nieuwe politieke cultuur, kleefde er toch ook iets revolutionairs aan die kabinetten. Net zoals de regeringen-bush toonden ook de regeringen-verhofstadt onvermogen om op een volwassen manier met kritiek om te gaan. 27 Zie hierover bijvoorbeeld Moesen, Een erg typisch voorbeeld hiervan is de discussie die een van de auteurs begin 2005 in de kolommen van het weekblad Knack voerde met minister van Begroting Johan Vande Lanotte. Omdat we die discussie zo typerend achten voor de wijze waarop de regering met kritiek omgaat, nodigen we de lezer uit om in bijlage A de drie desbetreffende teksten nog eens door te nemen. 29 Krugman, 2003, vooral pagina 5 tot 9.

17 vkw Metena oktober Brave New World : de nieuwe, harde realiteit De romantitel Brave New World kan ook als metafoor worden gebruikt voor het economische beleid op zich. Het Brave New World-concept mag in die context iets letterlijker geïnterpreteerd worden: dat van een nieuwe wereld waarin de bewegingsruimte inzake sociaal-economisch beleid er totaal anders uitziet dan enkele jaren geleden. Die nieuwe situatie vereist alvast op een consistente manier meer moed en discipline van de politieke besluitvormers dan vroeger. Sinds de invoering van de euro in 1999 beweegt het sociaal-economisch beleid zich immers in een totaal nieuw territorium. Een territorium waarbij een regering het beleidsinstrument van de muntdevaluaties niet langer kan hanteren 30. Vooral in het Belgische kader kan je een muntdevaluatie niet zomaar afdoen als een technisch-monetaire ingreep die voor het overige niet al te veel voorstelt op de maatschappelijke schaal van Richter. De jongste en tegelijk laatste devaluatie van de Belgische frank, in februari 1982, toont heel goed aan waarom we vandaag op economisch beleidsvlak in een Brave New World leven. Er is sinds de invoering van de euro, en dus de onmogelijkheid om over te gaan tot een afwaardering van de individuele munten die in de euro zijn opgegaan, meer moed en anticipatief handelen vereist. De overheid kan immers niet langer terugvallen op de devaluatie als schokmaatregel om beleidsveranderingen mogelijk te maken die voorheen zelfs niet bespreekbaar waren. En om de internationale concurrentiepositie van exporteurs en met import concurrerende bedrijven in één handomdraai te herstellen, kan de regering evenmin nog haar toevlucht nemen tot devaluaties. Al te vaak wordt over het hoofd gezien dat de creatie van een monetaire unie potentieel aanleiding kan geven tot problemen die men in het economenjargon vat onder de term moral hazard. Een concept dat eigenlijk niet zo makkelijk te vertalen is, al dekt moreel risico behoorlijk de lading. In hun standaardwerk Economics, Organization & Management omschrijven de Amerikaanse economen Paul Milgrom en John Roberts moral hazard als een verzekeringsterm die oorspronkelijk verwees naar de neiging van mensen met een verzekeringscontract om minder aandacht te besteden aan het voorkomen of verminderen van schade die toch door de verzekering wordt gedekt. 30 Tot de eurozone behoren 12 van de 25 landen die begin 2005 de Europese Unie uitmaken, namelijk België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

beleidsnota De wereld in financiële crisis nr 22 - december 2007 Johan Van Overtveldt Systeemschok of correctie van jeugdzondes?

beleidsnota De wereld in financiële crisis nr 22 - december 2007 Johan Van Overtveldt Systeemschok of correctie van jeugdzondes? beleidsnota nr 22 - december 2007 Johan Van Overtveldt De wereld in financiële crisis Systeemschok of correctie van jeugdzondes? vkw Metena december 2007 De wereld in financiële crisis Systeemschok of

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

(Zie vergadering van 28 november 2000.)

(Zie vergadering van 28 november 2000.) Van der Vlies over gesproken. Zij zegt terecht dat er nu snel een knoop moet worden doorgehakt. Voorzitter! Ik heb geprobeerd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die niet bij de Zorgnota aan

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

Tijdschrift voor Openbare Financiën

Tijdschrift voor Openbare Financiën Tijdschrift voor Openbare Financiën Editie jaargang 40, 2008, nr. 4 ISSN 1875-8401 Inhoudsopgave 1 Van de redactie L. Hoffman 112 2 De begroting voor 2009 in een verslechterende financiële en macro-economische

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Brussel, juni 2005. Verslagboek. Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement

Brussel, juni 2005. Verslagboek. Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement Brussel, juni 2005 Verslagboek Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Feniks... 4 3. Vlaamse sociale partners over

Nadere informatie

De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald?

De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald? De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald? Bea Cantillon Mei 2009 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S I T E I T A N T W E R P E N - S

Nadere informatie

Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers. Bronnen van arbeidsmarktinfo

Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers. Bronnen van arbeidsmarktinfo Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers Bronnen van arbeidsmarktinfo VDAB Studiedienst 2011 Er zijn drie soorten mensen: mensen die kunnen tellen en mensen die niet kunnen tellen, Urbanus Ik geloof alleen

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=áå~åíáîáíéáíëî~ä=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=áå~åíáîáíéáíëî~ä=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=áå~åíáîáíéáíëî~ä=áå= sä~~åçéêéå aêáéë=abcboj éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=iççé=sbobb`h = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie