Polisramp 21 e Eeuw. Stichting Toezichthoudend Nederland. Lelystad, 13 mei 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polisramp 21 e Eeuw. Stichting Toezichthoudend Nederland. Lelystad, 13 mei 2002"

Transcriptie

1 Polisramp 21 e Eeuw Open Brief mei 2002 aan alle lijsttrekkers (minus één) van de politieke partijen die meedingen om zetels in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Stichting Toezichthoudend Nederland Lelystad, 13 mei e druk september 2008

2 Kredietramp 21 e Eeuw Inhoudsopgave Pagina 1. Ouverture Belastingplan 21 e Eeuw Polisramp 21 e Eeuw Werking branche verzekeringen/financieringen Entourage Waarschuwingen Aansprakelijkheid Consequenties Nieuwe Orde Verkiezingsbelofte (mei 2002) Stichting Toezichthoudend Nederland

3 Open brief aan alle lijsttrekkers (minus één) met ambities en aspiraties richting de Tweede Kamer der Staten Generaal. Toezicht op Toezicht. Polisramp 21 e Eeuw. Hoofdstuk 1 Ouverture. Er waart een spook door Nederland. Het spook voert een ramp met zich mee. Een belastingramp. De belastingramp is niet éénmalig. Deze El Niño heeft beloofd elk jaar terug te komen. Voor 1 april. Niet leuker, wel makkelijker. Wat is er aan de hand? In de vorige eeuw heeft het s lands grootste herverdelers van sloten geld behaagd om de loop in het oneindig stromenland der belastingrivieren ingrijpend te wijzigen. Geenszins traag en behoedzaam, doch snellekens en vol bravoure. Doel: vereenvoudiging van regelgeving en uitvoeringspraktijk en natuurlijk - de klassieke drogreden van iedere tollenaar een rechtvaardige (-r) herverdeling van middelen (lees: geld plus de macht om zich het geld toe te eigenen plus her te verdelen onder vrienden en bevriende doelen). De fiscale deskundigen en het Ministerie van Financiën zijn het erover eens dat van vereenvoudiging niet veel terecht is gekomen. Veeleer is het tegendeel het geval. Reeds daarom is de operatie: Belastingplan 21 e Eeuw faliekant mislukt. De wenselijkheid van de beoogde en/of geëffectueerde mate en wijze van herverdeling van middelen vallen buiten het bestek van deze open brief. (Het lijsttrekkersdebat proeft als een ongezond dieet en slaat deze appetijtelijke vragen zuinigjes over).

4 Hoofdstuk 2 Belastingplan 21 e Eeuw. Met de belastingherziening is een zgn. boxenstelstel geïntroduceerd: Box 1: inkomsten uit werk en woning Box 2: winst uit aanmerkelijk belang Box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Lijkt eenvoudig. Is het niet. Met een scala aan kwalificatie-regels. Een dictatuur aan hopping en shopping-voorschriften. Zalm wijst u de weg. De fuik in. En geen weg terug. Iedere box heeft zijn eigen regels en tariefstructuur. Positieve en negatieve inkomsten uit een box kunnen slechts binnen diezelfde box worden verrekend en niet meer met de voor- of nadelen van een andere box (enkele uitzonderingen daargelaten). De paarse gelegenheidscombi Vermeend/Zalm (waarom is dit duo Fris & Vrolijk uit elkander gevallen?) heeft de rente-val uiterst sluw en behoedzaam op- en uitgezet. Aftrekbaarheid van rente (naast die van pensioenpremies) was sedert jaar en dag één van de hoekstenen van inkomenspolitiek en - in de recente jaren een van de aanjagers van de zeepbel-economie in Nederland. Sluipenderwijs is daar verandering in aangebracht. Vanaf 01 januari 1996 dient men rentes te splitsen in woning / consumptief / ter verwerving inkomsten. De introductie van verschillende soorten rente afhankelijk van aanwending van de hoofdsom der geldlening was daarmee geslaagd. Het principe was geïntroduceerd. De val was gezet. Tijd voor stap twee: de toepassing. Beperking van aftrekbaarheid van rente afhankelijk van de aanwending der rentedragende hoofdsom. Consumptie is de klos. Stap drie: de financiële/fiscale kaakslag (nekslag?) op het rentefront is uitgedeeld op 13 september 1999; Presentatie Belastingplan 2001 (IB 2001). Voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente gelden vanaf dat moment aanzienlijke beperkingen: - de rente kan voor een periode van maximaal dertig jaar in aftrek worden gebracht; - het bedrag dat in aftrek kan worden gebracht, dient verminderd te worden met het bedrag van een reeds gebruikte vrijstelling eigen woning;

5 - tal van bijzonderheden voor kapitaalverzekeringen (koppeling aan eigen woning of niet; keuze box 1 of box 3). De aftrek van premies lijfrenten is verregaand beperkt. Uitkeringen krachtens non-transparante kapitaalverzekeringspolissen - beleggingsverzekeringen zijn niet langer zonder meer vrijgesteld van belasting. Een van de uitkomsten van deze Umwertung is dat de staatsschuld thans voor een beslissend deel is geprivatiseerd. Overgebracht van de publieke naar de private sector. Langs lijnen van de zeepbeleconomie. Perfecte marktwerking. De consument/burger/kiezer/slachtoffer is daarmede van onderdaan van de alleslenende en overheersende Lucifer ( souvereine staat) getransformeerd tot geleislaaf der (zaken)banken/verzekeringsmaatschappijen/effectenhuizen. De Minister van Financiën is van mening dat de fiscus met de presentatie van het Belastingplan 2001 de voorgenomen wijzigingen aan de wereld (banken, verzekeraars, intermediair, notariaat, makelaardij, fiscalisten, accountants en gewone belastingslaven) voldoende kenbaar had gemaakt om de eerbiedigende werking t.a.v. bestaande polissen en voorzieningen tot de datum van de presentatie van het Belastingplan 2001 te beperken. Voor vele verzekerings-/financieringsproducten was vóór 13 september 1999 het belangrijkste verkoopargument: fiscaal voordeel, oftewel: netto rendement. Het kosten aspect was geen issue, evenmin de te dure overlijdenspremies. Voor een beslissend deel van de aanbevolen constructies is dit argument (dat al daarvoor merendeels een illusie was) per definitief vervallen. Welke zijn in de praktijk de gevolgen voor de consument/kiezer/belastingplichtige? Hoofdstuk 3 Polisramp 21 e Eeuw Het Belastingplan 21 e Eeuw heeft met zich gebracht, dat een - kwantitatief belangrijk aantal produktgroepen per 13 september 1999 van de markt had moeten worden gehaald. Deze produkten van financieringen/verzekeringen hebben met ingang van deze datum voor de betrokken consument - al dan niet bezien in relatie tot een alternatief produkt - een (sterk) negatief netto-rendement. Alle contracten en/of constructies m.b.t. producten op het gebied van krediet (financieringen en hypotheken) en/of verzekeringen en/of effecten (-lease, al dan niet in combi), die voor de consument

6 geheel of gedeeltelijk overbodig en/of gezien het effectieve nut voor de consument onnodig hoge kosten en/of risico s (waaronder mede begrepen de fiscale consequenties van het product) met zich brengen, vallen hierna in deze brief onder de soort/verzamelnaam: Polis-Verkeerd (redactie: sinds 2007 bekend onder de naam woekerpolis ). Tot de hoofdvormen van deze verkeerde financieringen/verzekeringen behoren onder meer: a. akten, houdende hypothecaire geldlening met niet-aftrekbare rente. In de periode 1996 t/m 2001 is rente op een geldlening, die niet wordt benut voor de aanschaf (of verbouwing) van de eerste woning gefaseerd afgebouwd tot nul (algeheel verval van IBaftrekbaarheid). Het gaat hier om enkele honderdduizenden hypothecaire geldleningen, waarvan de rente niet (meer) aftrekbaar is. b. Belaste kapitaalverzekeringen - beleggingsverzekeringen. Tussen 13 september 1999 en heden (morgen gaat dit door!) zijn er honderdduizenden kapitaalverzekeringen beleggingsverzekeringen gesloten. Deze producten zijn overbodig en halen op geen enkele wijze de beloofde eindrendementen. Sparen doe je via een spaarrekening (of desnoods via een beleggingsrekening). Niet met een verzekeringspolis. Bij een beleggingsverzekering - worden (vanuit o.a. de eerste inleggingen!) ca. 20% kosten in rekening gebracht. Waarom weet niemand. De hoogte van de kosten is exorbitant. Inzicht in (de hoogte en de grondslag van) de kosten ontbreekt. Voor 13 september 1999 waren de uitkeringen krachtens deze verzekeringspolissen vrijgesteld van belasting. Na 13 september 1999 niet meer. De reden waarom het intermediair en de maatschappijen deze producten bleven stuwen en duwen, is louter gelegen in de jacht op eigen financieel gewin. De wetmatigheid is simpel: - Hoe beter het product is voor de tussenpersoon en de maatschappij, des te slechter het product is voor de consument; - Het verschil bestaat uit grove marge (voor de maatschappij) en een exhibitionistische provisie (voor de tussenpersoon); - De maatschappijen weten haar consumenten-vangers ( intermediair ) overtuigend aan- en op te jagen: naarmate een product slechter is voor de consument, gaat (vanuit

7 de overwinst van de maatschappij) een imposanter aantal zilverlingen naar het intermediair; - Hoe klemmender het advies van het intermediair om juist bij die maatschappij dat fantastische product te betrekken, des te slechter het product voor de consument. Het verschil in premie (provisie) van het intermediair voor een product van gewoon sparen (opbrengst: 1) ten opzichte van een kapitaalverzekering (opbrengst: 20) beloopt minimaal factor 20 (twintig). Ongeveer de helft van de omzet van ongeveer tussenpersonen komt uit deze verkeerde producten. Het intermediair is aangeleerd (luxe lokt) hiermee en hiervan te leven. Na 13 september 1999: onverdroten doorgaan gelijk een struisvogel in de natuurlijke drang - zo lang mogelijk - te overleven. Echter: ook over deze vorm van bedrog heeft transparantie de doodstraf uitgesproken: de markt (-werking) voert de executie uit. (Is het niet nu, dan is het in het hiernamaals). Van deze polissen heeft de branche er miljoenen (redactie, inclusief woekerpensioenen zijn er t/m 2008 ruim 7.5 miljoen verkocht) aan de man en aan de vrouw gebracht. Schade oplopend tot duizenden euro s per polis. Gecumuleerde schade voor de consumenten/kiezers/bedrogenen; een fors aantal miljarden euro s. c. Lijfrenteverzekeringen. De maximale aftrek voor lijfrentes is in vele gevallen fors verlaagd. ( Vraag uw verzekeringsagent naar de details ). Ook hier zijn en worden consumenten met achterhaalde redeneringen en financiële constructies voor miljarden euro s in de maling genomen. Reden: financieel gewin (zie boven). Slacht de kip, steel de gouden eieren. Hit and run. d. Spaarlease producten. Een doorluchtig spel opgezet en draaiend gehouden door de witste boorden. Gedoogd door de (wettelijke) toezichthouders. Is er één consument in de zaal, die weet wat die gasten (voor de consumenten) doen? Spaarlease: inmiddels gebleken een contradictio in terminis. Winstverdriedubbelaar: inmiddels gebleken gekwadrateerd dwarsgebakken luchtledig certificaat met bipolaire trekjes.

8 De kostencomponent van deze producten is onduidelijk. De beleggingsmethodiek en strategie zijn onzichtbaar. De verzekeraars zijn niet gehouden om met betrekking tot de door hen gerunde fondsen de aandelen ook daadwerkelijk aan te houden. Verzekeraars verkopen derhalve aan hun consumenten een fictie van een fictie. Een virtueel kwadraat. Als de posities maar verzekerd zijn. De verzekeraars verkopen met hun fondsen aan de consumenten voornamelijk een niet-transparante kostenpost. Het enige werkelijke deel van de polis (Polis-Verkeerd). Een risicoloos product op de kortste weg naar eeuwige rijkdom en volgevreten geluk. De consument wordt m.b.v. een drogerende voorstelling en voorspelling van zaken in de waan van winst gebracht. Sommige klachteninstituutjes worden langzaam wakker. (Eenparig vertraagde wekker; lange vingers als stekker. Het kan nog gekker). Van de schuldige maatschappijen zien enkele het onheil met rasse schreden naderen. De miljardenwinsten zijn reeds (naar het buitenland) in veiligheid gebracht. De Nederlandse nederzettingen worden afgebouwd en zijn rijp voor de slacht. Jarenlang gechicaneer met behulp van witgebeft en zwartgebekt togajes. De verdediging van een lege huls. Stilte: de (wettelijke) toezichthouders kunnen nu (in hun R.I.P.-slaap) niet worden gestoord. Politici zijn op de vlucht geslagen voor de demonen in hun eigen achterhoofd. Voor of na de val? Ook hier: het gaat om miljoenen producten. Ook hier: de schade voor de consumenten beloopt miljarden euro s. De problematiek van de Polis-Verkeerd wordt extra-dimensionaal vergroot door: a) exorbitante, non-transparante (virtuele) kosten die van de inleg der consument wordt afgetroggeld; b) exuberante over-de-top hypotheken en financieringen. De ongeschreven, klassieke vuistregel in de branche was dat een hypotheek maximaal een bedrag gelijk aan vier à vijf maal het jaarsalaris mocht belopen. Deze vuistregel is de afgelopen jaren met voeten getreden. Te hoge en dus riskante hypotheken voor nemer en gever. Het record in de door STN onderzochte dossiers staat thans op 8,9. Alleen de onmogelijke sprong van Bob Beamon (Mexico 1968) reikte luttele centimeters verder. Wie is het kind van de rekening? Wie gaat dat betalen? Zoete lieve Gerritje?

9 Zalm, waar blijft uw worm? Ook na - de presentatie van het Belastingplan 2001 op 13 september 1999; - de goedkeuring van het plan door de Tweede Kamer op 3 februari 2000; - de invoering van het plan per 01 januari 2001; - de aangiftes IB 2001 voor 01 april 2002; is advisering tot aanschaf, verkoop en afzet van de Polis-Verkeerd op de melodieën van businessas- usual - voortgezet en voortgegaan. Om welke aantallen gaat dit? In honderden, duizenden, nee: honderdduizenden dossiers liggen berekeningen van de zonovergoten voordelen van Het Product. Soms van de tussenpersoon, veelal ook van de verzekeringsmaatschappij of bank. (In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor aftrekposten in de toekomst). Een ongeluk komt zelden alleen. De negatieve gevolgen van de Polsramp 21 e Eeuw grijpen om zich heen, terwijl de ballonnen op de aandelenmarkten in rap tempo worden doorgeprikt. Tulpen verwelken. Schepen voortgestuwd door analytische galeislaven vergaan. Accountants bedekken. Aandelen- en optieprogramma s blijven niet lang meer bestaan. Omissies en tekortkomingen in de (financiële) verslaggeving. De Pijn en Paniek van beleggend Nederland (en globale omstreken). De exacte cijfers van de aantallen Polis-Verkeerd zijn bekend bij en ontleend aan het C.P.B. en de Consumentenbond. Na oproep van de lijsttrekkers zullen de verantwoordelijke ministers alsnog een task-force in het leven roepen om de omvang van de ramp exact in kaart te brengen en een rampenplan op te stellen en uit te voeren. Een dode is (soms) een tragedie. Twintig doden is (veelal) een ramp. Driehonderdduizend gevallen (-en) is (altijd) statistiek. Een structureel incident vraagt niet om bestrijding van incidenten, maar om wijziging van structuur. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen?

10 Hoofdstuk 4 Werking branche verzekeringen/financieringen. Om de - aard / ernst, - omvang, - oorzaken en - remedie van c.q. tegen polisramp 21 e Eeuw te achterhalen en te inventariseren, dient men de kern van de structuur en de werking van de branche van verzekeringen, financieringen (hypotheken) en pensioenen (en aanverwante verschijnselen) te analyseren en in beeld te brengen. Voor de consument: - een verzekering moet. Een verzekering is een noodzakelijk kwaad. - een financiering moet. Een financiering is een noodzakelijk kwaad. - een pensioenvoorziening moet. Een pensioen (-opbouw) is een noodzakelijk kwaad. Voor de consument gelden drie beginselen: - Welke risico s (toekomstige onzekere gebeurtenissen) moet hij in redelijkheid middels verzekening afdekken? (Opportuniteitsbeginsel). - Welke verzekeringspolis dekt deze risico s in voldoende mate? (Proportionaliteitsbeginsel). - Welke verzekeringspolis kent de juiste verhouding tussen kosten en opbrengsten (gedekte risico s)? (Equilibriteitsbeginsel). Deze drie beginselen gelden mutatis mutandis ook voor financieringen en pensioenen! Voor iedere weldenkende consument zijn de richtinggevende adagia en desiderata voor verzekeringen, financieringen en pensioenen dezelfde als voor medicijnen: - zo min mogelijk; - zo efficiënt mogelijk; - zo goedkoop mogelijk. Een verzekering, financiering of pensioenvoorziening is een medicijn tegen een gevaarlijke ziekte: armoede.

11 In de wereld van verzekeringen, financieringen en/of pensioenen is de consument de enige die er zo over denkt. In wiens belang de minimalistische kunsten werken. Het belang, de denk- en handelwijze en oriëntatie van alle andere spelers in deze branches is daaraan tegengesteld. De uitgangspunten, doelstellingen en criteria voor de rest van de spelers zijn derhalve anti-consument. De verzekerings-, financierings- en pensioenfabrikanten en hun sales-force (intermediair) lopen daarbij voorop. Als veroordeelde galeislaven aan elkander geketend; samen op weg in hun verbanningsoord. Al deze andere (anti-consument) spelers hebben uitsluitend belang bij afzet van producten aan de consument. Geld lenen moet een verslaving zijn. En groei van afzet. Maximalisatie van productie. Het maakt niet uit wat. Het maakt niet uit waarom. Het maakt niet uit hoe. Thans zijn de Polis-Verkeerd - producten een bron van armoede. Van middel tot kwaal. Van kwaad tot erger. De fabrikanten ( pushers) hebben het intermediair (dealers) bedacht. De heren maken zich niet vuil aan de jacht op klein wild. Daar hebben ze premiejagers voor ingehuurd. Scheelt werk. Scheelt aansprakelijkheid. Een buffer is nooit weg als het fout gaat. Een extra schakel in de kringloop van calamiteiten. Perfect ( onafhankelijk ) verkoopkanaal. Hoe groter de omzet, des te hoger de premie en de provisie. Aldus: Er is geen Nederlander die niet één of meer onnodig dure financieringen, pensioen- en/of verzekeringsproducten heeft lopen. Wie adviseert: doe (even) niets? Niemand. Want: het mag niet; het kan niet. Een tussenpersoon zonder afzet van Polis Verkeerd is een tussenpersoon zonder premie-score, zonder provisie, zonder inkomsten, en is een tussenpersoon die (zakelijk) ten dode is opgeschreven. Het boek van de man met de zeis is (nog) niet vol, maar hij heeft het in tussenpersonenland wel erg druk. Het regent faillissementen. Maatschappijen collecteren tussenpersonen als manna in de woestijn. Lang leve het onafhankelijk advies. The captives industry. De gedragscode GIDI is een placebo. Hier geldt: integriteit is dodelijk!

12 Consument is gelijk een spaarvarken aan het spit. Geroosterd op het vuur van zijn eigen maandelijkse inleg. De branche van verzekeringen, financieringen en pensioenen maakt (maakte?) overwinsten bij de gratie van kannibalisme. Banken en verzekeraars spelen de tussenpersonen nu: bij een beetje tegenwind- de Zwarte Piet toe. Geen deskundigheid. Verkeerd geadviseerd. Wij verzekeraars staan erbuiten. De voorbode van een clash van claims. Het spelletje loopt al een tijdje. De wettelijke toezichthouders kennen - onder wettelijke geheimhouding - de kaarten en verdelen ze. (Geen gele of rooie. Wel lelijke en mooie). Auctoritas (zonder dignitas) helpt een handje de tussenklutsers in het gareel te stampen. Het intermediair is slecht georganiseerd. De minst weerbare schakel in dit samenweefsel van verdichtsels. Is er dan niemand die de consument helpt, bewaakt en afschermt tegen de pushers en de dealers? Hoofdstuk 5 De entourage Een verzekering is een product. Een financiering is een product. Een effect was een product. Hoe zit de productieketen in elkaar? Wie doet wat? Hoe is de aansluiting met de volgende schakel? En: waar hoopt zich het gif in deze voedselketen op? Bij wie komt dat gif boven de grens van frustratie - tolerantie? (Lees: wie is de klos? Wie gaat er aan?). Er is natuurlijk geen makelaar die voor een tweede keer een klant ( slachtoffer ) naar een bevriende notaris stuurt, indien diezelfde notaris een vorige klant van deze makelaar heeft gewaarschuwd voor de financieringslasten en / of -constructie en de klant ( slachtoffer ) daarmee heeft behoed voor een Polis-Verkeerd. Datzelfde geldt mutatis mutandis in de betrekkingen (vice versa) bank (-directeur) -notaris, makelaar -tussenpersoon, bank / verzekeraar- tussenpersoon en allerlei omliggende adviseurs. ( fiscalisten, accountants, advocaten, consultants). De verwevenheden en onderlinge afhankelijkheden binnen de productie- keten zijn en blijven hecht, en vanuit ieders welbegrepen eigenbelang onvermijdelijk. (Geen luxe maar noodzaak.) Wie werken er zoal mee in de keten rondom Het Produkt? De verzekeringsmaatschappij, de financiële- en de effectenboer hebben we hiervoor reeds gehad.

13 Het intermediair zit shokking klem tussen de deuren van de provisietram. De makelaar als klassieke raddraaier van het gilde der glij- ( be-) middelaars taxeert er lustig op los; Wat had u gedacht nodig gehad te hebben, mevrouwtje? In een op hol geslagen markt gaat de makelaar geen taxatie te hoog. Geen makelaar zegt: Wat u nodig heeft voor de beoogde overfinanciering gaat ver boven de werkelijke waarde van het onderpand ( huis, kantoor, bedrijfsgebouw ). Ik kan dit echt niet voor u op papier zetten! Geen makelaar zegt: Ik raad u dringend aan dit pand voor deze prijs niet aan te kopen, omdat u zodra de gekte in de markt enigszins tot rust komt, daarmede in grote problemen zal komen. Geen netwerk, geen (haring-) party of de makelaar is erbij en doet mee. Go with the flow. De courtage is pas interessant bij (cummulatie van) bedragen in de sectoren veel te veel en veel te hoog. Tenslotte bij Petrus aan de hemelpoort is uiteindelijk ieder een beetje makelaar. Van de makelaar heeft de consument -behalve een significante nota- niets te verwachten. Maar: er is toch altijd de (goede, oude, vertrouwde) notaris?! De notaris schrijft. En blijft. Monopolist. Bij de gratie Gods. De notaris is onzijdig en onpartijdig. Sedert de uitvinding van dit celibaat hebben de kleren van de keizer niet meer zo gloedvol geronken en geklonken. Proficiat: u is gediskwalificeerd en mag (daarom) de hoofdprijs behouden. Notarissen- als alle andere klassieke (vrije) beroepen- streven permanent naar versterking van hun vraatzuchtige ( markt- ) positie in de Productie-keten. Volg het spoor van de ( beoogde en / of de door de K.N.B. getolereerde ) samenwerkingen (en- verbanden), en U weet waar voor de notaris het meest te vreten valt. ( Cross-selling bij wege van voortwaarse / achterwaartse / achterbakse integratie. ) Met accountants. Ronduit infantiel. Dat lag en ligt overigens wel voor de hand. Kunnen deze karakterloze monopolisten exact en online uitrekenen wat die dag is binnengeharkt. Carpe diem, een jacht in de zee van akten dat altijd wind en tij meeheeft.

14 Geen koers is gevaarlijker. Met bankdirecteuren. Samen informele hofleveranciers van de service-clubs. ( Oranje-bitter smaakt zoeter dan ooit. ) De notarissen zijn het lucratiefste kartel van Nederland (buiten het verdachten-bankje.) Tariefafspraken tussen ( ketens van ) notarissen en ( ketens van ) banken annex verzekeraars annex effectenverspreiders beheersen de markt. Er is geen notaris (geweest) die de consument heeft gewaarschuwd voor: a. Een overbodig en / of onnodig duur financieel product; b. Een (fiscaal) ondeugdelijk product; c. Een -bijvoorbeeld gezien inkomen en / of waar de onderpand- onverantwoord financieel risico; Laat staan: d. Heeft geweigerd een akte gerelateerd aan een Polis-Verkeerd te passeren: e. Of zelfs maar: in de akte een waarschuwing op te nemen: Het is de comparant sub 1 (de consument) bekend dat de in deze akte geëxecuteerde Polis-Verkeerd dodelijke gevolgen kan hebben voor de financiële gezondheid van de comparant sub 1 (de consument), en ik, notaris, en / of de tussenpersoon die de comparant sub 1 (de consument ) tot deze Polis-Verkeerd aanschaf heeft bewogen, en / of comparant sub 2 ( de bank / verzekeraar) hebben comparant sub 1 ( de consument ) daarop bij herhaling en uitdrukkelijk schriftelijk zowel als voorafgaand zowel als bij het verlijden van deze akte (doch helaas tevergeefs) gewezen. De reden is simpel en eenvoudig: Een notaris moet een akte poepen ( plagiaat K.N.B.) anders krijgt zijn toiletjuffrouw van de consument ( via de bank / verzekeraar ) geen geld. Meer consumptie. Meer honorarium. Overconsumptie brengt overwinst. Waarom verdient menige modale dorpsnotaris die tot weinig meer in staat is dan het multipliceren van modelakten van zijn broederschap, meer dan de Minister-President, de Première van Economische Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen? De accountant en de fiscalist en de consultant hebben het te druk (gehad) met elkaar de bal (de klant) toespelen. Bezien de (kwalijke) zaken bij voortduring achteraf.

15 Ook een Polis-Verkeerd dient immers op de juiste ( fatale ) wijze in de ( jaar- ) stukken en aangiften te worden verwerkt. Een kritische beschouwing, laat staan een negatief advies, gooit slechts een steen in de vijver van verwevenheden, het netwerk van samenspannende kannibalen, en een rimpeling- indien al sporadisch vertoond- wordt snel en effectief gladgetrokken. Notarissen. Samenwerking. Bewezen zelfregulering niet aan te kunnen. Louter gestuurd door financieel gewin. Samenwerking advocaten/notarissen. Notaris onpartijdig; advocaten partijdige belangen-behartiger. Hoe ver zijn beiden van hun oorspronkelijke missie geraakt? Met de ontmaskering van onpartijdigheid vervalt het bestaansrecht van de notaris als monopolide penvoerder. Met verzaking van partijdigheid vervalt het verschoningsrecht en daarmee het bestaansrecht van de advocaat als beschermde paria van het rechtsbedrijf. Notarissen: zijn definitief de weg kwijt. Vrije tarieven, vrije vestiging. Het antwoord van deze markt: meer concentratie, effectiever uitnutting van het monopolie, hogere prijzen. (MDW in optima forma). De Brancheorganisaties sussen en sussenderen: valt mee en bij ons verbond zijn inderdaad ook enkele tientallen gevallen bekend. Alleen al binnen de burelen van het eigen verbondje vallen meer dodelijke slachtoffers. Valt mee. Dat dacht men in Hiroshima ook kort nadat de bom de grond had getoucheerd. Valt mee. Bagatelliseren is een vak. Voor minder past een verbod voor de organisatie, en voor de leidinggevenden levenslange verbanning naar Duivelseiland. ( Duivelseiland is niet vol, maar het is er wel erg druk ). De Consumentenbond kan voortaan zonder spatie worden gespeld. Deconsumeren is best advice. Het alternatief is: Wij zien u wel in de rechtszaal. Consument zonder geld. De Consumentenbond heeft eigen financiële belangen in verzekeringsland en behoort daarmede tot de club van uitverkorenen. De abonnementen worden massaal opgezegd. De consumenten kunnen zich dit niet meer veroorloven. STN heeft de Consumentenbond uitgenodigd om op haar dwaalwegen en dwaalleren terug te keren. De uitnodiging treft u op (redactie: deze site is niet meer actief. Het was te lang stil aan de overkant) Tevergeefs. Voor een aflaatje ( beste afkoop ) is het nooit te laat. Ketters laten zich gevangen nemen. Uitstel van executie, de rest gaat er onmiddellijk aan.

16 Ook de captives presenteren zich net zo makkelijk als onafhankelijke adviseurs. Vanuit deze entourage en haar telkens op eigenbelang gerichte handelwijze en gedragingen is geen eerlijk advies in het belang van de consument, of waarschuwing (laat staan: afscherming) tegen Polis- Verkeerd, of hulp bij ongelukken te verwachten. Heeft niemand een poot uitgestoken? Heeft niemand ook maar iets gedaan? Hoofdstuk 6 Waarschuwingen Waarschuwingen zijn er om te worden genegeerd. De trein dendert voort. Onbewaakte overweg of niet. Indien de entourage - zoals thans is geschiedt en nog steeds geschiedt het rode licht effectief verborgen houdt en het geluid der waarschuwingsbellen met het doek van de vergane driekleur amortiseert, steken de opgejaagden de harde stalen linies over, totdat zelfs de sterkste locomotief (met sneeuwschuiver) de verantwoordelijke (aansporige-) maatschappij niet voor sluiting kan behoeden. Dit rapport, Polisramp 21 e Eeuw, is op 13 september 1999 gepresenteerd. Gefeliciteerd. Reeds in 2000 en begin 2001 bereikten STN steeds meer geluiden dat door de branche en de entourage ondanks de fundamentele (en fiscale) wijzigingen per 14 september 1999 de aandrang tot afzet en de verkoop van Polis-Verkeerd (vrijwel) onverminderd werden voortgezet. Deze berichten waren afkomstig van de gehele range vanaf verzekeringsexperts van de grootste maatschappijen tot de freelance-agentjes langs de deur. De branche en de entourage hadden (en hebben) er geen belang bij om tegen Polis-Verkeerd te waarschuwen, laat staan deze van de markt te halen. De Volkskrant d.d. 10 juli 2000 ( Beleggers in galop ), NRC-Handelsblad d.d. 3 juni 2000 ( Belastingvrij niet gegarandeerd ), Consument- &Geld-gids d.d. 7 september 2000 ( Belastingvrij sparen wees gewaarschuwd ) hebben aan branche, entourage, politiek en consumenten signalen van waarschuwing uit doen gaan. Bij brief d.d. 27 februari 2001 heeft STN aan ondermeer de Minister van Economische Zaken, de Minister van Justitie en de Minister van Financiën bericht: 2. In dat verband is de Stichting gedoken in het dossier 14 september Per genoemde

17 datum is een wetswijziging van kracht geworden, waarbij onbelaste uitkeringen van kapitaal/spaarverzekeringen (in de markt ook wel genoemd: belastingvrij sparen of beleggingsverzekeringen of andere verhullende aanduidingen) niet langer waren verzekerd. Vanaf die datum bestond er nog slechts uitzicht op belastingvrije uitkeringen, met een polis gekoppeld aan een hypothecaire geldlening. (Met bekend veronderstelde, bijzondere voorwaarden). 3. Het is de Stichting gebleken, dat verzekeraars en tussenpersonen ook na 13 september 1999 nog op zeer grote schaal kapitaalverzekeringen beleggingsverzekeringen hebben afgesloten, waarvan de consument in de veronderstelling verkeerde en verkeert, dat deze polissen een goed rendement opleveren en te zijner tijd belastingvrij zullen worden uitgekeerd, terwijl in werkelijkheid aan de voorwaarde van belastingvrije uitkering per 14 september 1999 niet werd en wordt voldaan. In de media is van dit fenomeen ook op een aantal plaatsen melding gemaakt. 4. Het drama voor de betrokken consumenten ligt in het verschiet. Te hoge kosten, tegenvallende rendementen en geldleningen die zijn aangegaan in de veronderstelling dat de betrokken polissen te zijner tijd belastingvrij zullen uitkeren. Financiële planningen zijn mede op deze veronderstellingen gebaseerd. Indien - zoals dat hoort - verzekeraars en tussenpersonen op de juiste wijze aan consumenten, die een kapitaalverzekering beleggingsverzekeringen na 13 september 1999 hebben afgesloten, opheldering zouden verschaffen omtrent de werkelijke kosten en fiscale status (niet belastingvrije uitkering) van deze polissen, zou het merendeel van deze polissen met onmiddellijke ingang door deze consumenten worden beëindigd. Daarbij ligt voor de hand dat de bedrogen, althans misleide consumenten de ten onrechte aan de verzekeraars (en tussenpersonen) betaalde premies voor deze polissen zullen terugvorderen. Consequentie van de beëindiging van de polis door de consument is voorts, dat de tussenpersoon, die meestal zijn volledige afsluitprovisie door de verzekeraar reeds betaald heeft gekregen, deze provisie (althans een belangrijk gedeelte daarvan) aan de verzekeraar dient terug te betalen. In de wereld van de tussenpersonen, die de laatste jaren (mede ten gevolge van wijziging van (fiscale) wetgevingen) aanmerkelijk aan financiële gezondheid heeft ingeboet, zullen vervolgens ongetwijfeld tal van faillissementen danwel inlijvingen als captives bij verzekeraars volgen. U is één en ander ongetwijfeld niet ontgaan.. In diezelfde brieven heeft STN aan de verantwoordelijke drie ministers een 19-tal vragen voorgelegd omtrent: a. bekendheid van de ministers met Polis-Verkeerd; b. bekendheid van de wettelijke toezichthouders met Polis-Verkeerd;

18 c. toezicht (vanwege de minister) op de wettelijke toezichthouders; d. verbod aan de branche van Polis-Verkeerd; e. verplichting voor de branche tot vergoeding van schade aan de consumenten vanwege deze Polis-Verkeerd; f. transparantie en aansprakelijkheid met betrekking tot deze Polis-Verkeerd en dergelijke. De drie ministers van Den Haag hebben er geen poot naar uitgestoken. Zelf een eenvoudige, wettelijk voorgeschreven ontvangstbevestiging kon er niet af. Armoe troef. STN heeft de super-p.g. uitgenodigd te (doen) onderzoeken of hier sprake is (geweest) van ambtsmisdrijven. Een gewaarschuwd minister telt voor twee? Twee gewaarschuwde ministers tellen niet mee. De Drie van Den Haag. Wie heeft ze vrij gelaten? De drie betrokken ministers (en daarmede de Staat der Nederlanden) zijn moreel zowel als politiek verantwoordelijk, menselijk zowel als juridisch aansprakelijk, al zullen de drie ministers (en het kabinet) hierin hoewel reeds demissionair geen aanleiding zien op te stappen. Het motto blijft: Ik heb niets gedaan. Een zoveelste onafhankelijk onderzoek biedt uitweg, althans jaren uitstel. De Pavlov-reactie een regenteske plaspop waardig. (Paars is gelijk bont en blauw). Copie van de brief d.d. 27 februari 2001 is verzonden aan: - de wettelijke toezichthouders; - de politiek (Voorzitter Eerste Kamer en Tweede Kamer), fractievoorzitters; - de branche-organisaties (NBVA en NVA); - de media. (De lijst van geadresseerden staat op (site niet meer operationeel, lijst bij de redactie ter inzage)) Een enkele ontvangstbevestiging. Geen enkele inhoudelijke reactie. Het is kennelijk onbegonnen (gekken-) werk. Het is stil aan de overkant. Wie er draait erop voor (lees: van) deze bende? Hoofdstuk 7 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is een één-akter: Iedereen is aansprakelijk. Dus niemand is aansprakelijk. Ken ik jou niet ergens van?

19 (De polder-paus heeft bekokstoofd: innocentia et culpa iactae sunt). Keten van aansprakelijkheden. Kettingreactie van aansprakelijken. Kettingbotsing van sprakelozen. Voortgestuwd door windturbines. Aangeblazen door de gebakken lucht der politiek. De remparachutes permanent op max. De Staat is aansprakelijk. Ondeugdelijke wetgeving is een vorm van gevaarzetting, die aansprakelijkheid voor ongevallen impliceert. De Staat heeft nagelaten de praktische uitwerking en toepassing van deze wetgeving (Belastingplan 21 e Eeuw) te volgen en te controleren. De drie (hoofd-)verantwoordelijke ministers (E.Z., Justitie, Financiën) zijn bij herhaling gewaarschuwd. De (wettelijke) toezichthouders vallen onder de politieke, morele en juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Staat. Onafhankelijkheid van deze instituten is - zeker in combinatie met wettelijke geheimhouding - een farce. De (wettelijke) toezichthouders zijn gewaarschuwd, doch ook zij hebben - voorzover rondom hun black box zichtbaar - niets gedaan. De (wettelijke) toezichthouders hebben zich schuldig gemaakt aan een omissie-delikt en zijn - ook jegens de consumenten - aansprakelijk. Toezichthouders hebben jarenlang producten gedoogd met exorbitante kosten en fiscale boobytraps. Ondanks brief d.d. 27 februari 2001; ondanks waarschuwing van anderen. De lijsttrekkers, voorzitters van Eerste en Tweede Kamer en overige politici zijn gewaarschuwd, doch ook zij hebben niets ondernomen. Schuldig wegens plichtsverzuim. De verzekeringsmaatschappijen (althans het gros) hebben de Polis-Verkeerd niet van de markt gehaald. Verkoop van Polis-Verkeerd is voortgezet. Geen controle op de toepassing van deze Polis- Verkeerd. Aansprakelijk voor deze ondeugdelijke producten. Het intermediair heeft de Polis-Verkeerd geadviseerd en bemiddeld. En de provisies ontvangen. Misbruik van vertrouwen. Aansprakelijk voor ondeugdelijk advies ter bevordering van ondeugdelijke producten. Wie schrijft het recept voor? En: waarom? Iemand die lijdt aan slapeloosheid heeft geen slaappoeder nodig, maar analyse en advies over de oorzaak van zijn slapeloosheid.

20 Wat niet weet, dat niet deert. Wie niet weet, die niet deert. Het is aan de farmaceutische industrie om het gebruik van drogerende middelen te stimuleren. Een gratis prulletje links; een buitenlands congresje rechts. Je zit met je huisarts om tafel, die maar één doelstelling heeft: jou zoveel mogelijk medicijnen te laten slikken. Iedere vergelijking met de branche van financieringen/verzekeringen berust op louter toeval. De notaris, de accountant/fiscalist, de consultant stonden erbij, keken ernaar en bemandden de V.I.P.- tafel aan deze dis. Iedereen die niet heeft gedaan wat hij moest doen, en die - indien hij had gedaan wat hij moest en kon doen - het verschil had gemaakt, is persoonlijk en hoofdelijk voor het volle aansprakelijk. Au, dat doet zeer. In de beeldspraak uit eerdere operaties van STN: De drenkeling worstelt. Tientallen toeschouwers (bussen clubjes in hun jaarlijkse uitstapje) op de kade zien sprakeloos toe. Speldjes van hun clubjes zijn niet van roestvrij staal. Achteraf in het kringgesprek ontvouwt zich het volgende rollenspel: ik dacht u hem had leren zwemmen. Ik dacht dat u had gewaarschuwd voor het gladde éénnachtsijs. Ik dacht dat hij de bijsluiter Ademnood wel zou hebben gelezen. Ik dacht dat u hem had geleerd om onder ijs uitsluitend te zwemmen naar het zwarte gat. Ons volk kan veel aan. Maar: hoe moet het nu verder? Hoofdstuk 8 Consequenties Ook de rijken zullen wenen. Wie gaat de rommel van de Polis-Verkeerd opruimen? Hoe wordt het giftig afval van de Polis-Verkeerd verwerkt?

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Brochure abonnementen Viisi Finance

Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure en Viisi Finance Brochure en Viisi Finance Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap... Uw wensen en behoeften kunnen voortdurend

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-18 d.d. 16 januari 2012 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en mr. A.W.H. Vink, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Brochure abonnementen Viisi Finance

Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure abonnementen Viisi Finance Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap... Uw wensen en behoeften

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2011-07 d.d. 16 juni 2011 (mr. A. Rutten-Roos, voorzitter, mr. A. Bus, mr. C.A. Joustra, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1929 Vragen van het lid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Van der Sprong Assurantiën Regentesseplantsoen 47 2801 CM Gouda Tel: 0182-587070 Fax: 0182-529799 www.vdsprong.nl info@vdsprong.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling.

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling. Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Trajectum Financiële Planning streeft naar een open relatie met haar klanten. Om u inzicht te geven in de dienstverlening van Trajectum en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-161 d.d. 22 mei 2012 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J.Th. de Wit, leden, met mr. E.P.A. Bogers als secretaris)

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Informatiebrief dienstverlening en beloning. Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Park Adviesgroep Postbus 421 2260 AK Leidschendam Bezoekadres Parkweg 243 2271 BB Voorburg Tel. : 070-7110265 Fax : 070-7110266 Email : info@parkadviesgroep.nl Internet : www.parkadviesgroep.nl

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT [Dit dienstverleningsdocument is een precontractueel, wettelijk verplicht, document waarin onze dienstverlening staat beschreven] De Financiële Apotheek Postbus 3096 5203 DB

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 202 d.d. 24 augustus 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, en mr. W.F.C. Baars en mr. H.J. Schepen, leden) Samenvatting Adviseren over financiële

Nadere informatie

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden.

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover WFT DIENSTENWIJZER Smart2Cover biedt diensten aan die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Smart2Cover treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf voor niche schade

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hypotheek Gilde Noord BV, Nijbracht 126, Postbus 1085, 7801 BB, Emmen, www.hypotheekgilde.nl, 0591-650660, 0591-650666, : www.hypotheekgilde.nl, @: info@hypotheekgilde.nl

Nadere informatie

23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek

23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek 23 juni 2011, Mr. Annemiek J.E.M. Vollenbroek 1 Oorzaken teleurstellende resultaten beleggingsverzekeringen Wat kan de consument tegen teleurstellingen uit het verleden doen? Schikken, klagen of procederen

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Levensverzekering. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011 Informatiebron 1 Beleggingsovereenkomst Regendrop 13 2435 RD Rookbaai Rookbaai, 1 november 1991 Geachte heer Traaghand, Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over ons beleggingsproduct kunnen wij

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie