Er gaat iets moois gebeuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er gaat iets moois gebeuren"

Transcriptie

1 Er gaat iets moois gebeuren Stichting VisiteClowns Diedenweg GS Wageningen KvK Giro

2 Inhoud INLEIDING DOELSTELLING BESTUUR, ONDERSTEUNING EN CLOWNS BESTUURSSAMENSTELLING BESTUURSONDERSTEUNING DE CLOWNS RESULTATEN IN OPTREDENS EN SPEELBEURTEN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROJECTEN IN INSTELLINGEN PROJECTEN ACQUISITIE FONDSEN, SPONSORS EN DONATEURS, FINANCIËN FONDSEN, SPONSORS EN DONATEURS FINANCIËN PUBLIC RELATIONS BEKENDHEID VAN DE STICHTING WEBSITE, TWITTER & FACEBOOK DRUKWERK MEDIA

3 INLEIDING Het Jaarverslag 2013 van de Stichting Visiteclowns geeft een verantwoording over de activiteiten uit Het bestuur wil via dit verslag een transparant beeld geven van haar werk aan iedereen, die bij de stichting betrokken is. Die betrokkenheid kan zijn als medewerker van een zorginstelling, als donateur, als lid van de Raad van Advies, als sponsor of als belangstellende voor onze stichting. We hebben er bewust voor gekozen om het jaarverslag levendig te maken, zodat het een aantrekkelijk en leesbaar geheel vormt. Het bestuur wil iedereen danken voor de steun, in welke vorm dan ook, die zij bij haar werk heeft mogen ervaren. Het bestuur hoopt dat door dit jaarverslag u een goed beeld krijgt van het werk in het afgelopen jaar. Mochten er vragen zijn, dan zijn wij uiteraard bereid die te beantwoorden. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier op de website Vriendelijke groet, namens het bestuur Stichting VisiteClowns, Maarten Bauer, voorzitter. 3

4 1. DOELSTELLING. De Stichting draagt de naam VisiteClowns en is statutair gevestigd te Renkum. Alle contacten lopen via het secretariaat wat in beheer is bij De Laborije te Wageningen. Mirjam de Jong voert via haar kantoor de administratie voor de stichting. 1. De Stichting heeft ten doel: a. Het bieden van belevingsgerichte zorg aan chronisch en psychisch zieke ouderen en mensen met een verstandelijke beperking door middel van interactief clownen waarin, contact, aandacht en humor centraal staan; b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: VisiteClowns mensen te laten bezoeken in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten. Aldaar improviseren de clowns en prikkelen de zintuigen, waarbij zij onder andere gebruikmaken van spel, mime, zang, muziek en beweging. Hierdoor ontstaat er interactie met deze mensen, waardoor zij de gelegenheid krijgen even uit hun isolement te komen en hun gevoel van welbevinden versterkt kan worden. De Stichting VisiteClowns is een collectief van professionele clowns die zich hebben gespecialiseerd in het spelen voor mensen in zorginstellingen en met name voor ouderen met dementie. De oprichtingsdatum van de stichting is 29 mei

5 2. BESTUUR, ONDERSTEUNING EN CLOWNS 2.1 BESTUURSSAMENSTELLING. In 2013 is de bestuursamenstelling van het bestaande bestuur niet gewijzigd. Het bestuur bestaat nu uit: Maarten Bauer, voorzitter Geert Smid, penningmeester Jeanine de Graaf, netwerker huizen en sponsors Annet van Zeijst, secretaris en artistiek leider Wilfrieda Stam, lid 2.2 BESTUURSONDERSTEUNING Het bestuur is in 2013 bij haar activiteiten ondersteund door: Mirjam de Jong. Mirjam verzorgt de secretariële werkzaamheden, verzorgt de planning, handelt de contracten met de instellingen af en andere voorkomende activiteiten Céline Joosten. Céline Joosten heeft Ad van der Mierden opgevolgd als webmaster. Om persoonlijke redenen was het voor Ad niet meer mogelijk om deze taak uit te voeren. Aan Céline is de opdracht gegeven om de website te vernieuwen en deze af te stemmen op het nieuwe logo en de nieuwe vormgeving. De leden van het Comité van Aanbeveling. Zij dragen de doelstelling en activiteiten van de stichting uit binnen hun netwerken. De leden zijn: - dhr. R. Lambrechts, secretaris Raad van Bestuur van Attent - dhr. J. P. Gebben, burgemeester van Renkum - dhr. J. Pronk, oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking - dhr. C. van Dam, directeur Lopital - dhr. H. van Hoogdalem, beeldend kunstenaar - dhr. E.J.A. Scherder, professor of Clinical Neuropsychology - mw. N. Bruers, Sportsdirector Special Olympics Nederland - Mgr. G.J.N. de Korte, bisschop Bisdom Groningen-Leeuwarden 2.3 DE CLOWNS Aan de stichting zijn als ZZP-er de volgende clowns verbonden. Jeanine de Graaf. Naast haar bestuurswerk is zij ook actief als clown Annet van Zeijst. Ook zij is actief als clown naast het bestuurlijke werk. Servaes Custers José Sueters Henk Bieze Jo Toonen Door het feit dat alle clowns werkzaam zijn als zelfstandige bestaat er geen werkgever -werknemerverhouding tussen de stichting en de clowns. De stichting sluit met de instellingen een contract af voor een aantal optredens en huurt vervolgens voor deze optredens de clowns in. Deze worden op basis van een vastgesteld tarief betaald per optreden. Mocht u over de bestuursleden of de clowns meer informatie willen dan treft u deze aan op onze website Voor informatie over Mirjam de Jong verwijzen wij u naar 5

6 3. RESULTATEN IN OPTREDENS EN SPEELBEURTEN In het onderstaande overzicht staan de aantallen optredens en speelbeurten 1 uit de afgelopen jaren Speelbeurten % Speelbeurten 100 % + 14% % Speelbeurten 100 % + 18% % Speelbeurten 100 % - 5% % Speelbeurten 100 % - 28% Aan de bovenstaande tabel en op basis van de ervaringen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: a. het aantal bezoeken en dus het aantal speelbeurten is fors afgenomen. Ook hier is het effect van de economische crisis merkbaar. Bij de acquisitie blijkt dat het lastiger is om optredens of projecten af te spreken. De verwachting dat het aantal speelbeurten stabiel zou blijven in 2013 t.o.v is dus niet uitgekomen. b. uit de planning voor 2013 bleek ook dat deze minder snel raakt volgeboekt dan in de voorgaande jaren c. het blijkt dat instellingen als gevolg van de crisis scherper letten op de kosten. d. er gaat meer acquisitietijd in het verwerven van bezoeken zitten. 1 Een speelbeurt is de speelbeurt van 1 clown. Structureel treden er 2 clowns op bij 1 bezoek. Een bezoek is dus 2 speelbeurten 6

7 In de onderstaande tabel is de verdeling van speelbeurten per clown te zien. Clowns Jeanine de Graaf Annet van Zeijst Servaes Custers José Sueters Henk Bieze Jo Toonen Totaal Aantal optredens 2013 Provincie Aantal instellingen Aantal optredens Groningen 0 0 Friesland 2 14 Drenthe 3 9 Overijssel 4 8 Gelderland Utrecht 7 16 Noord Holland 6 26 Zuid Holland 6 27 Zeeland 3 4 Noord Brabant 6 8 Limburg 0 0 Flevoland 0 0 Totaal 2 Voor Jo Toonen geldt dat hij alleen optredens doet als een andere clown uitvalt en hij zelf beschikbaar is. 7

8 Optredens per doelgroep 2013 Aantal instellingen Dementerenden Verstandelijk Anders beperkten Aantal optredens Dementerenden Verstandelijk Anders beperkten

9 3.2 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING De Stichting bewaakt de professionaliteit van de clowns, omdat het belangrijk is dat het spel van de VisiteClowns van hoge kwaliteit is. Daarmee kan de Stichting zich onderscheiden van andere organisaties. Maar bovenal is deze professionaliteit nodig, omdat het werken met dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking vraagt om specifieke kwaliteiten van de persoon die het vak van clown uitoefent. Deze kwaliteiten van het vak zijn: je in kunnen leven in het clownspel inventief zijn, kunnen improviseren en kunnen samenwerken met je clownpartner intuïtief kunnen reageren op elke situatie mogelijkheden kunnen creëren voor clownspel. muzikaliteit: men moet kunnen zingen en eventueel een instrument kunnen bespelen. De trainingen zijn ook een gelegenheid voor teambuilding, om inspiratie op te doen voor de clowns en bieden hen de mogelijkheid om op een vrije, ongedwongen manier dingen uit te proberen en te oefenen. Ook is het belangrijk om van elkaar en de externe docent feedback te krijgen. Bij het samenstellen van de trainingen zijn de wensen en behoeftes van de clowns leidend. Dit jaar hebben de clowns gewerkt met twee externe docenten: I. met Teun Luijendijk is twee dagen gewerkt aan het geven van feedback aan elkaar. De clowns werken meestal in tweetallen en de clownspartner is dus bij uitstek geschikt om het spel van de ander te volgen en daar feedback op te geven. Het is belangrijk om dit op een goede en opbouwende manier te doen. Teun Luijendijk geeft handvatten daarvoor en geeft opdrachten en praktische oefeningen om dit mogelijk te maken. De clowns zijn dit na elk optreden aan het uitproberen en een evaluatie daarvan komt in Ook is met hem een begin gemaakt om een werkprotocol op te stellen zodat duidelijk is voor alle betrokkenen welke afspraken er in acht worden genomen II. de clowns hebben gewerkt met Nader Farman, een zeer ervaren clownsdocent, die vooral heeft gewerkt aan wat is ieders kracht en kwaliteit als clown is en hoe maak je als clown contact maakt. III. één dagdeel is besteed aan het instuderen van nieuwe liederen en het opfrissen van oudere liederen. 9

10 4. PROJECTEN IN INSTELLINGEN. 4.1 PROJECTEN 2012 De stichting VisiteClowns streeft als doel na om haar aanbod een onderdeel te laten zijn van het zorgaanbod van een verpleeghuis en instelling. In gewoon Nederlands: het hoort er gewoon bij en het zit in standaardpakket. Vanuit haar visie dat mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking hier recht op hebben. Om te komen tot een gunstig effect van de zorg, die de clown geeft als hij werkt met cliënten, is langdurige gezamenlijke activiteit samen met de cliënt noodzakelijk. Een eenmalige gebeurtenis is goed, maar zal niet leiden tot een merkbaar effect voor de cliënt. Daar is meer voor nodig. VisiteClowns kunnen goed worden ingezet voor langdurige zorgarrangementen in samenwerking en in samenspel met cliënten. Eenmalige activiteiten zijn uiteraard goed om ons werk te kunnen beoordelen, maar geven enkel een beeld van wat wij kunnen bieden. Onder een project in een instelling verstaat de stichting een reeks van optredens, minimaal 4 optredens of meer binnen dezelfde instelling. Het begrip instelling hoeft niet noodzakelijk te slaan op één tehuis, een project kan ook worden gedaan in één organisatie met meerdere verpleeghuizen. Bij het aangaan van het project neemt de stichting de taak op zich om te kijken of aanvullende bekostiging mogelijk is. Daarvoor wordt er gekeken of er fondsen zijn, die hiervoor kunnen worden benaderd, of de instelling zelf aanvullende middelen kan genereren of dat de stichting VisiteClowns uit eigen middelen kan bijspringen. Het uiteindelijke doel is om de kosten voor de instelling laag te houden, waardoor er meer optredens mogelijk zijn. Het verpleeghuis ontvangt van de stichting een projectplan en een begrotingsvoorstel. De stichting VisiteClowns regelt zoveel mogelijk dat het verpleeghuis zelf tenminste de helft van de financiën bijdraagt. Dit bedrag wordt meestal gerealiseerd met behulp van een stichting Vrienden van het verpleeghuis. De andere helft wordt aangevraagd bij fondsen die de stichting heeft geselecteerd en waar positieve resultaten mee zijn behaald. De voorbereiding van de aanvraag wordt door de stichting gedaan. De uiteindelijke aanvraag wordt verstuurd door het verpleeghuis en het verpleeghuis krijgt de subsidie uitgekeerd. Verpleeghuizen beschikken vaak over een eigen stichting Vrienden van en/of eigen financiële middelen waardoor zij bereid zijn een project van de VisiteClowns af te nemen en minimaal de helft van het project te financieren. De stichting VisiteClowns helpt de verpleeghuizen om de andere helft van de benodigde financiële middelen bij een sponsor en/of fonds te vinden. De ervaring van afgelopen 3 jaar leert dat bijna alle verpleeghuizen stoppen na een aantal jaar met de projecten van de clowns wegens gebrek aan voldoende financiële middelen. In minstens de helft van de gevallen is het een combinatie van onvoldoende financiële middelen en een verandering bijv. reorganisatie en/of personeelswisseling. Kengetallen projecten: Aantal (febr.) Sponsoren met optredens Begin 2012 konden we nog concluderen dat we geen hinder ondervonden van de economische crisis. In 2013 hebben we in het kader van de aanvragen en herstarten van projecten wel hinder ondervonden van de economische crisis. Het aantal klanten, wat stopte om financiële redenen, is twee keer zoveel als het jaar ervoor. Het werven van nieuwe projecten ging moeizamer. Bij bestaande zgn. warme contacten bij gemiddeld 7 verpleeghuizen wordt ieder jaar een project afgenomen van de VisiteClowns. Geregeld werd er via de website en/of na een optreden via de sponsor informatie gevraagd over de werkwijze en de prijs van een visiteclownsoptreden. In keer en in keer. 10

11 4.2 ACQUISITIE De samenwerking met Hartmann B.V. verliep voorspoedig. Er hebben geregeld gesprekken plaatsgevonden met Anita Beijer en er is in november gekeken naar een verandering van de samenwerking. Hartmann B.V. wil de VisiteClowns blijven steunen en in tegenstelling tot vorig jaar hebben ze de samenwerking uitgebreid met het kopen van 20 voucher- clownsbezoeken en het bestaande contract te handhaven. Ook de samenwerking met Lopital B.V. verliep voorspoedig, zij steunde de stichting met 16 cadeauoptredens. Dit waren optredens voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met dementie. Bij al deze bezoeken zijn begeleiders aanwezig die enthousiast zijn, een artikeltje schrijven voor onze sponsoren. Er vonden regelmatig gesprekken plaats met Cees van Dam waarin hij ook als adviseur optreedt qua netwerkcontacten en ontwikkelingen binnen de stichting. Na het uitzetten van de functie communicatiemedewerker gezocht werden wij spontaan benaderd door B&B Communicatie. Wim Broekman, de directeur zocht voor zijn opdrachtgever Ge van den Berk van Zorgpraktijken.nl een goed doel om te steunen. Op deze wijze kwam er een mooie samenwerking tot stand. Met de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (afkorting ISAO) zijn de samenwerkingsbanden verstevigd door een gratis gastoptreden bij een voorlichtingsbijeenkomst, regelmatige gesprekken met Claudia Lemmers en door aan het einde van het jaar een gratis VisiteClownsbezoek uit te zetten op hun website als hoofdprijs voor een puzzelwedstrijd. Ook werd er een vorm van samenwerking gezocht met stichting Dosocial. Ook daar zijn regelmatig gesprekken mee gevoerd, een netwerkborrel bezocht en een gratis gastoptreden uitgezet voor hun presentatiedag in september. Met stichting Abrona te Wijk bij Duurstede werd samenwerking gezocht en het werd mogelijk om gebruik te maken van de ruimte van de Wijkse Molen voor vergaderingen. Tijdens de Kerstmarkt in Wijk bij Duurstede hebben de VisiteClowns stichting Abrona bijgestaan tijdens de verkoop en heeft stichting Abrona folders verspreid van onze stichting. Verdere samenwerking wordt uitgezocht op andere vlakken of mogelijkheden in Totaal zijn er in gratis kennismakingsbezoeken uitgezet. Het doel was om banden met sponsoren en/of samenwerkingspartners (bijv. ISAO, Dosocial) te verstevigen en om nieuwe opdrachtgevers te verkrijgen. Als deze kennismakingsbezoeken werden zeer positief ontvangen. De stichting heeft maar beperkt aantal in te zetten uren voor acquisitie maar heeft in 2013 mooie resultaten bereikt. 11

12 5. FONDSEN, SPONSORS EN DONATEURS, FINANCIËN 5.1 FONDSEN, SPONSORS EN DONATEURS De volgende personen en instellingen hebben een bijdrage geleverd zodat VisiteClownsbezoeken mogelijk werden gemaakt. Uiteraard zijn wij hen daar zeer erkentelijk voor. Instellingen: Rabobank Amerongen voor verpleeghuis De Ridderhof te Amerongen Stichting RCOAK voor het verpleeghuis de Globe te Nijmegen Het Diaconie en Wezenfonds te Almelo voor het verpleeghuis de Meulenbelt te Almelo Stichting Kruiswerk te Doesburg voor het verpleeghuis St. Elisabeth en kleinschalig wonen De Hessengracht te Doesburg Rabobank Oud-Beijerland voor verpleeghuis De Egmontshof en verpleeghuis de Gravin Donateurs Rechtstreeks aan het verpleeghuis en niet via onze stichting: Stichting Vrienden van verpleeghuis Bertilla te Drachten Stichting Vrienden van verpleeghuis Pieter Pauw te Wageningen Stichting Vrienden van verpleeghuis De Rhederhof te Rheden Wel rechtstreeks aan onze stichting en al meerdere jaren met meer dan 1 bezoek: Verpleeghuis de Weegbree te Wijchen De bewoners van t Skaggerak te Schagen, Cederhout, Perenhout, Kersenhout te Julianadorp. Een bewoonster voor haar bewonersgroep Haringvliet 19 te Middelharnis Sponsoren Paul Hartmann B.V. te Nijmegen en Lopital B.V. te Oisterwijk 12

13 5.2 FINANCIËN Het verslagjaar 2013 is afgesloten met een positief exploitatieoverschot van tegenover een overschot van over Als gevolg van het positieve exploitatieoverschot is het eigen vermogen van de stichting gestegen tot , de solvabiliteit bedraagt ultimo ,4% van het balanstotaal. Omdat de stichting geen investeringen in vaste activa heeft gedaan en ook geen langdurige verplichtingen kent is de liquiditeitsratio hoog (2,5). De stichting kent derhalve een goede solvabiliteit en beschikt over voldoende werkkapitaal. De inkomsten en uitgaven van de stichting kunnen als volgt worden samengevat: Opbrengsten clownsbezoeken Ontvangen donaties Inhuur clowns Bedrijfskosten Rentebaten Exploitatieoverschot De in 2012 gesignaleerde afname van clownsbezoeken heeft zich voortgezet in 2013 (- 28%). De daling van de inkomsten uit clownsbezoeken is beperkt gebleven tot ruim 19%. De beperkte daling van de inkomsten kan worden verklaard doordat de samenstelling van opdrachtgevers wijzigt. De andere belangrijke bron van inkomsten voor de stichting, de inkomsten uit donaties, zijn in 2013 eveneens gedaald ten opzichte van Het blijkt lastig om vanuit donaties een voldoende stabiele inkomstenstroom te genereren die het mogelijk maakt om de prijsstelling van de clownsbezoeken structureel te verlagen. De kosten van de inhuur van clowns zijn ten opzichte van 2012 gedaald in lijn met de daling van het aantal clownsbezoeken De bedrijfskosten zijn in 2013 uitgekomen op tegenover in De stijging is voornamelijk het gevolg van een toename van de kosten in verband met secretariële ondersteuning, organisatie-uren en acquisitie, per saldo Daarnaast zijn extra onkosten gemaakt in verband met de opleiding van clowns ( 558), een nieuwe huisstijl ( 522), onkosten van het bestuur ( 266) en representatiekosten ( 292). Verder is in 2012 eenmalig een in voorgaande jaren opgenomen reservering voor te verwachten administratiekosten ( 600) vrijgevallen. Voor het jaar 2014 wordt een lichte stijging van het aantal clownsbezoeken verwacht. Het effect van de bezuinigingen in de sector waar de clownsbezoeken worden afgelegd zijn voelbaar. De positieve resultaten van de afgelopen twee jaar worden ingezet om het aanbod te verbreden door enerzijds samen te werken met andere organisaties en anderzijds de doelgroep te vergroten. Daarnaast zet het bestuur in op het binnenhalen van fondsen om de organisatie een boost te geven. Verder worden middelen vrijgemaakt om werkzaamheden te kunnen beleggen bij een communicatiemedewerker en om actief te werken aan PR. 13

14 6. PUBLIC RELATIONS BEKENDHEID VAN DE STICHTING 6.1 WEBSITE, TWITTER & FACEBOOK In 2013 is onze nieuwe website online gegaan: Onze nieuwe webmaster Céline Joosten heeft de site ontworpen en houdt deze actueel. Dat doet zij o.a. door de bijdragen van clowns te plaatsen. VisiteClowns kunt u ook volgen op Twitter en Facebook 6.2 DRUKWERK In 2013 is het nieuwe logo, de nieuwe huisstijl en de nieuwe slagzin in alle uitingen doorgevoerd. Het logo is: en daarbij de slagzin Er gaat iets moois gebeuren. Ontwerpbureau Bureau Ketel uit Nijmegen heeft de basis voor de deze huisstijl gelegd. Voor meer informatie over hen zie: 14

15 6.3 MEDIA In lokale media is er aandacht geweest voor optredens instellingen. Voor zover bekend zijn deze artikelen op de website geplaatst. Aandacht via radio of (lokale) televisie is er ook geweest. - 15

Er gaat iets moois gebeuren

Er gaat iets moois gebeuren Er gaat iets moois gebeuren Stichting VisiteClowns Diedenweg 17 6703 GS Wageningen 0317 356204 KvK 09183584 Giro 4861059 www.visiteclowns.nl info@visiteclowns.nl 1 Inhoudsopgave Nr Titel Pagina 1 Inleiding

Nadere informatie

Er gaat iets moois gebeuren

Er gaat iets moois gebeuren Er gaat iets moois gebeuren Stichting VisiteClowns Diedenweg 17 6703 GS Wageningen 0317 356204 KvK 09183584 Giro 4861059 www.visiteclowns.nl info@visiteclowns.nl 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Doelstelling....

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Stichting VisiteClowns. Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen

Jaarplan 2013. Stichting VisiteClowns. Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen Stichting VisiteClowns Jaarplan Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen T(0317) 35 62 04 info@visiteclowns.nl www.visiteclowns.nl IBAN NL28 INGB 0004 8610 59 KVK 09183584 Fiscaalnummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Inleiding... 3 Het realiseren van projecten binnen verpleeghuizen...11 3.1 Kennismakingsbezoeken en projecten...11 3.2 Resultaten 2010...

Inleiding... 3 Het realiseren van projecten binnen verpleeghuizen...11 3.1 Kennismakingsbezoeken en projecten...11 3.2 Resultaten 2010... Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding.....3 1 Doelstellingen en resultaten 2010...4 1.1 Stichting activiteiten...4 1.2 Clownsbezoeken 2010...4 1.3 Deskundigheidsbevordering...5 1.4 Kwaliteitsbewaking...6

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting VisiteClowns Diedenweg 17 6703 GS Wageningen 0317 356204 KvK 09183584 Giro 4861059 www.visiteclowns.nl info@visiteclowns.

Stichting VisiteClowns Diedenweg 17 6703 GS Wageningen 0317 356204 KvK 09183584 Giro 4861059 www.visiteclowns.nl info@visiteclowns. Stichting VisiteClowns Diedenweg 17 6703 GS Wageningen 0317 356204 KvK 09183584 Giro 4861059 www.visiteclowns.nl info@visiteclowns.nl 1 Inhoudsopgave Nr Titel Pagina 1 Inleiding 3 2 Doelstelling 4 3 Medewerkers

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016

J A A R V E R S L A G 2016 J A A R V E R S L A G 2016 STICHTING MARTINUS MONUMENT INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2016 Algemene gegevens 2 Bestuurssamenstelling 2 Voorwoord van het stichtingsbestuur 3 Jaarverslag 2016 3 Doelstelling 3

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Kleine enquête over de miljoenennota

Kleine enquête over de miljoenennota Q1 Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken zodat iedere bewoner van een verpleeghuis dagelijks een uur extra aandacht krijgt. Wat vindt u daarvan? (meerdere antwoorden mogelijk) Beantwoord: 7.289 Overgeslagen:

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 datum: 4 juni 2012 Gegevens vereniging: Vereniging Boerderij in de kijker Contactadres vereniging: Annie van de Arend, Demmeriksekade 17,

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Krommenie 11 april 2013 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Dieren 05. Donateurs 3

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Waalboog

Stichting Vrienden van de Waalboog Stichting Vrienden van de Waalboog Financieel verslag over het jaar 2015 Inhoudsopgave I Verslag bestuur II Balans per 31-12-2015 III Resultatenrekening 2015 IV Toelichting op de balans per 31-13-2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Heeft u moeite met het invullen van het formulier of wilt u een toelichting geven op uw aanvraag? Neemt u dan contact op met de gemeente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Jaarrekening Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Inhoudsopgave Verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten

Nadere informatie

Extra kosten AWBZ instelling

Extra kosten AWBZ instelling pagina 1 van 6 Extra kosten AWBZ instelling Als u of uw familielid in een instelling woont waar zorg geleverd wordt, kan het zijn dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt voor extra zorg of activiteiten

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Doelstelling en het waarom van de stichting 3

Inhoud Inleiding Doelstelling en het waarom van de stichting 3 Beleidsplan stichting Puur Clownen 2016 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Doelstelling en het waarom van de stichting 3 3. Organisatie 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Commissie van aanbeveling 4 3.3 Adviseurs en ondersteuners

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 1. Achtergrond Al in 1967 werden door de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Stichting Development Assistance Cameroon

Stichting Development Assistance Cameroon Stichting Development Assistance Cameroon Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 4 Toelichting 5 Bestuursfonds 7 2 Algemeen De stichting Development Assistance Cameroon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

De juiste. verbinding. Werkplan 2016-2017. De juiste verbinding, werkplan 2016-2017. 0. Inleiding

De juiste. verbinding. Werkplan 2016-2017. De juiste verbinding, werkplan 2016-2017. 0. Inleiding verbinding 0. Inleiding De juiste Werkplan 2016-2017 Met de juiste verbinding doelen we uiteraard als eerste op de verbinding, het gesprek, tussen onze beller/chatter en onze vrijwilliger aan de andere

Nadere informatie

Stichting Sizanani Amsterdam

Stichting Sizanani Amsterdam Stichting Sizanani Amsterdam Rapport jaarrekening 1 maart 2013-28 februari 2014 Adres: Willem Pijperstraat 172 2551 CP s-gravenhage KvK no.: 41213848 1 JAARVERSLAG 2013-2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari Jaarverslag 2016 Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg 15 8316RG, Marknesse Opgericht december 2013 Marknesse, 01 januari 2017 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inleiding 3 01. Algemeen 3 02. Donateurs

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 wordt de vermogenspositie van de stichting besproken. Tevens wordt de ontwikkeling van het vermogen in 2014 toegelicht.

In hoofdstuk 3 wordt de vermogenspositie van de stichting besproken. Tevens wordt de ontwikkeling van het vermogen in 2014 toegelicht. Financieel jaarverslag fractie GroenLinks Wageningen 2014 Frans de Bree Penningmeester Stichting Fractieassistentie PSP/PPR Wageningen 7 april 2015 1. Inleiding De Stichting Fractieassistentie PSP/PPR

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016 Algemene informatie Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds Statutaire naam: Stichting Dr. Arnold Rijpperda Wierdsma Fonds Adres: Nicolaas Beetslaan 46 3743 HM Baarn KvK nr.: 41055403 RSIN: 816181470

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC INHOUD 1. Algemeen 2. Bestuursverslag 3. Balans per 31 december 2015 4. Winst- en verliesrekening 2015 5. Kasstroomoverzicht 6.

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie