Er gaat iets moois gebeuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er gaat iets moois gebeuren"

Transcriptie

1 Er gaat iets moois gebeuren Stichting VisiteClowns Diedenweg GS Wageningen KvK Giro

2 Inhoud INLEIDING DOELSTELLING BESTUUR, ONDERSTEUNING EN CLOWNS BESTUURSSAMENSTELLING BESTUURSONDERSTEUNING DE CLOWNS RESULTATEN IN OPTREDENS EN SPEELBEURTEN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROJECTEN IN INSTELLINGEN PROJECTEN ACQUISITIE FONDSEN, SPONSORS EN DONATEURS, FINANCIËN FONDSEN, SPONSORS EN DONATEURS FINANCIËN PUBLIC RELATIONS BEKENDHEID VAN DE STICHTING WEBSITE, TWITTER & FACEBOOK DRUKWERK MEDIA

3 INLEIDING Het Jaarverslag 2013 van de Stichting Visiteclowns geeft een verantwoording over de activiteiten uit Het bestuur wil via dit verslag een transparant beeld geven van haar werk aan iedereen, die bij de stichting betrokken is. Die betrokkenheid kan zijn als medewerker van een zorginstelling, als donateur, als lid van de Raad van Advies, als sponsor of als belangstellende voor onze stichting. We hebben er bewust voor gekozen om het jaarverslag levendig te maken, zodat het een aantrekkelijk en leesbaar geheel vormt. Het bestuur wil iedereen danken voor de steun, in welke vorm dan ook, die zij bij haar werk heeft mogen ervaren. Het bestuur hoopt dat door dit jaarverslag u een goed beeld krijgt van het werk in het afgelopen jaar. Mochten er vragen zijn, dan zijn wij uiteraard bereid die te beantwoorden. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier op de website Vriendelijke groet, namens het bestuur Stichting VisiteClowns, Maarten Bauer, voorzitter. 3

4 1. DOELSTELLING. De Stichting draagt de naam VisiteClowns en is statutair gevestigd te Renkum. Alle contacten lopen via het secretariaat wat in beheer is bij De Laborije te Wageningen. Mirjam de Jong voert via haar kantoor de administratie voor de stichting. 1. De Stichting heeft ten doel: a. Het bieden van belevingsgerichte zorg aan chronisch en psychisch zieke ouderen en mensen met een verstandelijke beperking door middel van interactief clownen waarin, contact, aandacht en humor centraal staan; b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: VisiteClowns mensen te laten bezoeken in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten. Aldaar improviseren de clowns en prikkelen de zintuigen, waarbij zij onder andere gebruikmaken van spel, mime, zang, muziek en beweging. Hierdoor ontstaat er interactie met deze mensen, waardoor zij de gelegenheid krijgen even uit hun isolement te komen en hun gevoel van welbevinden versterkt kan worden. De Stichting VisiteClowns is een collectief van professionele clowns die zich hebben gespecialiseerd in het spelen voor mensen in zorginstellingen en met name voor ouderen met dementie. De oprichtingsdatum van de stichting is 29 mei

5 2. BESTUUR, ONDERSTEUNING EN CLOWNS 2.1 BESTUURSSAMENSTELLING. In 2013 is de bestuursamenstelling van het bestaande bestuur niet gewijzigd. Het bestuur bestaat nu uit: Maarten Bauer, voorzitter Geert Smid, penningmeester Jeanine de Graaf, netwerker huizen en sponsors Annet van Zeijst, secretaris en artistiek leider Wilfrieda Stam, lid 2.2 BESTUURSONDERSTEUNING Het bestuur is in 2013 bij haar activiteiten ondersteund door: Mirjam de Jong. Mirjam verzorgt de secretariële werkzaamheden, verzorgt de planning, handelt de contracten met de instellingen af en andere voorkomende activiteiten Céline Joosten. Céline Joosten heeft Ad van der Mierden opgevolgd als webmaster. Om persoonlijke redenen was het voor Ad niet meer mogelijk om deze taak uit te voeren. Aan Céline is de opdracht gegeven om de website te vernieuwen en deze af te stemmen op het nieuwe logo en de nieuwe vormgeving. De leden van het Comité van Aanbeveling. Zij dragen de doelstelling en activiteiten van de stichting uit binnen hun netwerken. De leden zijn: - dhr. R. Lambrechts, secretaris Raad van Bestuur van Attent - dhr. J. P. Gebben, burgemeester van Renkum - dhr. J. Pronk, oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking - dhr. C. van Dam, directeur Lopital - dhr. H. van Hoogdalem, beeldend kunstenaar - dhr. E.J.A. Scherder, professor of Clinical Neuropsychology - mw. N. Bruers, Sportsdirector Special Olympics Nederland - Mgr. G.J.N. de Korte, bisschop Bisdom Groningen-Leeuwarden 2.3 DE CLOWNS Aan de stichting zijn als ZZP-er de volgende clowns verbonden. Jeanine de Graaf. Naast haar bestuurswerk is zij ook actief als clown Annet van Zeijst. Ook zij is actief als clown naast het bestuurlijke werk. Servaes Custers José Sueters Henk Bieze Jo Toonen Door het feit dat alle clowns werkzaam zijn als zelfstandige bestaat er geen werkgever -werknemerverhouding tussen de stichting en de clowns. De stichting sluit met de instellingen een contract af voor een aantal optredens en huurt vervolgens voor deze optredens de clowns in. Deze worden op basis van een vastgesteld tarief betaald per optreden. Mocht u over de bestuursleden of de clowns meer informatie willen dan treft u deze aan op onze website Voor informatie over Mirjam de Jong verwijzen wij u naar 5

6 3. RESULTATEN IN OPTREDENS EN SPEELBEURTEN In het onderstaande overzicht staan de aantallen optredens en speelbeurten 1 uit de afgelopen jaren Speelbeurten % Speelbeurten 100 % + 14% % Speelbeurten 100 % + 18% % Speelbeurten 100 % - 5% % Speelbeurten 100 % - 28% Aan de bovenstaande tabel en op basis van de ervaringen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: a. het aantal bezoeken en dus het aantal speelbeurten is fors afgenomen. Ook hier is het effect van de economische crisis merkbaar. Bij de acquisitie blijkt dat het lastiger is om optredens of projecten af te spreken. De verwachting dat het aantal speelbeurten stabiel zou blijven in 2013 t.o.v is dus niet uitgekomen. b. uit de planning voor 2013 bleek ook dat deze minder snel raakt volgeboekt dan in de voorgaande jaren c. het blijkt dat instellingen als gevolg van de crisis scherper letten op de kosten. d. er gaat meer acquisitietijd in het verwerven van bezoeken zitten. 1 Een speelbeurt is de speelbeurt van 1 clown. Structureel treden er 2 clowns op bij 1 bezoek. Een bezoek is dus 2 speelbeurten 6

7 In de onderstaande tabel is de verdeling van speelbeurten per clown te zien. Clowns Jeanine de Graaf Annet van Zeijst Servaes Custers José Sueters Henk Bieze Jo Toonen Totaal Aantal optredens 2013 Provincie Aantal instellingen Aantal optredens Groningen 0 0 Friesland 2 14 Drenthe 3 9 Overijssel 4 8 Gelderland Utrecht 7 16 Noord Holland 6 26 Zuid Holland 6 27 Zeeland 3 4 Noord Brabant 6 8 Limburg 0 0 Flevoland 0 0 Totaal 2 Voor Jo Toonen geldt dat hij alleen optredens doet als een andere clown uitvalt en hij zelf beschikbaar is. 7

8 Optredens per doelgroep 2013 Aantal instellingen Dementerenden Verstandelijk Anders beperkten Aantal optredens Dementerenden Verstandelijk Anders beperkten

9 3.2 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING De Stichting bewaakt de professionaliteit van de clowns, omdat het belangrijk is dat het spel van de VisiteClowns van hoge kwaliteit is. Daarmee kan de Stichting zich onderscheiden van andere organisaties. Maar bovenal is deze professionaliteit nodig, omdat het werken met dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking vraagt om specifieke kwaliteiten van de persoon die het vak van clown uitoefent. Deze kwaliteiten van het vak zijn: je in kunnen leven in het clownspel inventief zijn, kunnen improviseren en kunnen samenwerken met je clownpartner intuïtief kunnen reageren op elke situatie mogelijkheden kunnen creëren voor clownspel. muzikaliteit: men moet kunnen zingen en eventueel een instrument kunnen bespelen. De trainingen zijn ook een gelegenheid voor teambuilding, om inspiratie op te doen voor de clowns en bieden hen de mogelijkheid om op een vrije, ongedwongen manier dingen uit te proberen en te oefenen. Ook is het belangrijk om van elkaar en de externe docent feedback te krijgen. Bij het samenstellen van de trainingen zijn de wensen en behoeftes van de clowns leidend. Dit jaar hebben de clowns gewerkt met twee externe docenten: I. met Teun Luijendijk is twee dagen gewerkt aan het geven van feedback aan elkaar. De clowns werken meestal in tweetallen en de clownspartner is dus bij uitstek geschikt om het spel van de ander te volgen en daar feedback op te geven. Het is belangrijk om dit op een goede en opbouwende manier te doen. Teun Luijendijk geeft handvatten daarvoor en geeft opdrachten en praktische oefeningen om dit mogelijk te maken. De clowns zijn dit na elk optreden aan het uitproberen en een evaluatie daarvan komt in Ook is met hem een begin gemaakt om een werkprotocol op te stellen zodat duidelijk is voor alle betrokkenen welke afspraken er in acht worden genomen II. de clowns hebben gewerkt met Nader Farman, een zeer ervaren clownsdocent, die vooral heeft gewerkt aan wat is ieders kracht en kwaliteit als clown is en hoe maak je als clown contact maakt. III. één dagdeel is besteed aan het instuderen van nieuwe liederen en het opfrissen van oudere liederen. 9

10 4. PROJECTEN IN INSTELLINGEN. 4.1 PROJECTEN 2012 De stichting VisiteClowns streeft als doel na om haar aanbod een onderdeel te laten zijn van het zorgaanbod van een verpleeghuis en instelling. In gewoon Nederlands: het hoort er gewoon bij en het zit in standaardpakket. Vanuit haar visie dat mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking hier recht op hebben. Om te komen tot een gunstig effect van de zorg, die de clown geeft als hij werkt met cliënten, is langdurige gezamenlijke activiteit samen met de cliënt noodzakelijk. Een eenmalige gebeurtenis is goed, maar zal niet leiden tot een merkbaar effect voor de cliënt. Daar is meer voor nodig. VisiteClowns kunnen goed worden ingezet voor langdurige zorgarrangementen in samenwerking en in samenspel met cliënten. Eenmalige activiteiten zijn uiteraard goed om ons werk te kunnen beoordelen, maar geven enkel een beeld van wat wij kunnen bieden. Onder een project in een instelling verstaat de stichting een reeks van optredens, minimaal 4 optredens of meer binnen dezelfde instelling. Het begrip instelling hoeft niet noodzakelijk te slaan op één tehuis, een project kan ook worden gedaan in één organisatie met meerdere verpleeghuizen. Bij het aangaan van het project neemt de stichting de taak op zich om te kijken of aanvullende bekostiging mogelijk is. Daarvoor wordt er gekeken of er fondsen zijn, die hiervoor kunnen worden benaderd, of de instelling zelf aanvullende middelen kan genereren of dat de stichting VisiteClowns uit eigen middelen kan bijspringen. Het uiteindelijke doel is om de kosten voor de instelling laag te houden, waardoor er meer optredens mogelijk zijn. Het verpleeghuis ontvangt van de stichting een projectplan en een begrotingsvoorstel. De stichting VisiteClowns regelt zoveel mogelijk dat het verpleeghuis zelf tenminste de helft van de financiën bijdraagt. Dit bedrag wordt meestal gerealiseerd met behulp van een stichting Vrienden van het verpleeghuis. De andere helft wordt aangevraagd bij fondsen die de stichting heeft geselecteerd en waar positieve resultaten mee zijn behaald. De voorbereiding van de aanvraag wordt door de stichting gedaan. De uiteindelijke aanvraag wordt verstuurd door het verpleeghuis en het verpleeghuis krijgt de subsidie uitgekeerd. Verpleeghuizen beschikken vaak over een eigen stichting Vrienden van en/of eigen financiële middelen waardoor zij bereid zijn een project van de VisiteClowns af te nemen en minimaal de helft van het project te financieren. De stichting VisiteClowns helpt de verpleeghuizen om de andere helft van de benodigde financiële middelen bij een sponsor en/of fonds te vinden. De ervaring van afgelopen 3 jaar leert dat bijna alle verpleeghuizen stoppen na een aantal jaar met de projecten van de clowns wegens gebrek aan voldoende financiële middelen. In minstens de helft van de gevallen is het een combinatie van onvoldoende financiële middelen en een verandering bijv. reorganisatie en/of personeelswisseling. Kengetallen projecten: Aantal (febr.) Sponsoren met optredens Begin 2012 konden we nog concluderen dat we geen hinder ondervonden van de economische crisis. In 2013 hebben we in het kader van de aanvragen en herstarten van projecten wel hinder ondervonden van de economische crisis. Het aantal klanten, wat stopte om financiële redenen, is twee keer zoveel als het jaar ervoor. Het werven van nieuwe projecten ging moeizamer. Bij bestaande zgn. warme contacten bij gemiddeld 7 verpleeghuizen wordt ieder jaar een project afgenomen van de VisiteClowns. Geregeld werd er via de website en/of na een optreden via de sponsor informatie gevraagd over de werkwijze en de prijs van een visiteclownsoptreden. In keer en in keer. 10

11 4.2 ACQUISITIE De samenwerking met Hartmann B.V. verliep voorspoedig. Er hebben geregeld gesprekken plaatsgevonden met Anita Beijer en er is in november gekeken naar een verandering van de samenwerking. Hartmann B.V. wil de VisiteClowns blijven steunen en in tegenstelling tot vorig jaar hebben ze de samenwerking uitgebreid met het kopen van 20 voucher- clownsbezoeken en het bestaande contract te handhaven. Ook de samenwerking met Lopital B.V. verliep voorspoedig, zij steunde de stichting met 16 cadeauoptredens. Dit waren optredens voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met dementie. Bij al deze bezoeken zijn begeleiders aanwezig die enthousiast zijn, een artikeltje schrijven voor onze sponsoren. Er vonden regelmatig gesprekken plaats met Cees van Dam waarin hij ook als adviseur optreedt qua netwerkcontacten en ontwikkelingen binnen de stichting. Na het uitzetten van de functie communicatiemedewerker gezocht werden wij spontaan benaderd door B&B Communicatie. Wim Broekman, de directeur zocht voor zijn opdrachtgever Ge van den Berk van Zorgpraktijken.nl een goed doel om te steunen. Op deze wijze kwam er een mooie samenwerking tot stand. Met de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (afkorting ISAO) zijn de samenwerkingsbanden verstevigd door een gratis gastoptreden bij een voorlichtingsbijeenkomst, regelmatige gesprekken met Claudia Lemmers en door aan het einde van het jaar een gratis VisiteClownsbezoek uit te zetten op hun website als hoofdprijs voor een puzzelwedstrijd. Ook werd er een vorm van samenwerking gezocht met stichting Dosocial. Ook daar zijn regelmatig gesprekken mee gevoerd, een netwerkborrel bezocht en een gratis gastoptreden uitgezet voor hun presentatiedag in september. Met stichting Abrona te Wijk bij Duurstede werd samenwerking gezocht en het werd mogelijk om gebruik te maken van de ruimte van de Wijkse Molen voor vergaderingen. Tijdens de Kerstmarkt in Wijk bij Duurstede hebben de VisiteClowns stichting Abrona bijgestaan tijdens de verkoop en heeft stichting Abrona folders verspreid van onze stichting. Verdere samenwerking wordt uitgezocht op andere vlakken of mogelijkheden in Totaal zijn er in gratis kennismakingsbezoeken uitgezet. Het doel was om banden met sponsoren en/of samenwerkingspartners (bijv. ISAO, Dosocial) te verstevigen en om nieuwe opdrachtgevers te verkrijgen. Als deze kennismakingsbezoeken werden zeer positief ontvangen. De stichting heeft maar beperkt aantal in te zetten uren voor acquisitie maar heeft in 2013 mooie resultaten bereikt. 11

12 5. FONDSEN, SPONSORS EN DONATEURS, FINANCIËN 5.1 FONDSEN, SPONSORS EN DONATEURS De volgende personen en instellingen hebben een bijdrage geleverd zodat VisiteClownsbezoeken mogelijk werden gemaakt. Uiteraard zijn wij hen daar zeer erkentelijk voor. Instellingen: Rabobank Amerongen voor verpleeghuis De Ridderhof te Amerongen Stichting RCOAK voor het verpleeghuis de Globe te Nijmegen Het Diaconie en Wezenfonds te Almelo voor het verpleeghuis de Meulenbelt te Almelo Stichting Kruiswerk te Doesburg voor het verpleeghuis St. Elisabeth en kleinschalig wonen De Hessengracht te Doesburg Rabobank Oud-Beijerland voor verpleeghuis De Egmontshof en verpleeghuis de Gravin Donateurs Rechtstreeks aan het verpleeghuis en niet via onze stichting: Stichting Vrienden van verpleeghuis Bertilla te Drachten Stichting Vrienden van verpleeghuis Pieter Pauw te Wageningen Stichting Vrienden van verpleeghuis De Rhederhof te Rheden Wel rechtstreeks aan onze stichting en al meerdere jaren met meer dan 1 bezoek: Verpleeghuis de Weegbree te Wijchen De bewoners van t Skaggerak te Schagen, Cederhout, Perenhout, Kersenhout te Julianadorp. Een bewoonster voor haar bewonersgroep Haringvliet 19 te Middelharnis Sponsoren Paul Hartmann B.V. te Nijmegen en Lopital B.V. te Oisterwijk 12

13 5.2 FINANCIËN Het verslagjaar 2013 is afgesloten met een positief exploitatieoverschot van tegenover een overschot van over Als gevolg van het positieve exploitatieoverschot is het eigen vermogen van de stichting gestegen tot , de solvabiliteit bedraagt ultimo ,4% van het balanstotaal. Omdat de stichting geen investeringen in vaste activa heeft gedaan en ook geen langdurige verplichtingen kent is de liquiditeitsratio hoog (2,5). De stichting kent derhalve een goede solvabiliteit en beschikt over voldoende werkkapitaal. De inkomsten en uitgaven van de stichting kunnen als volgt worden samengevat: Opbrengsten clownsbezoeken Ontvangen donaties Inhuur clowns Bedrijfskosten Rentebaten Exploitatieoverschot De in 2012 gesignaleerde afname van clownsbezoeken heeft zich voortgezet in 2013 (- 28%). De daling van de inkomsten uit clownsbezoeken is beperkt gebleven tot ruim 19%. De beperkte daling van de inkomsten kan worden verklaard doordat de samenstelling van opdrachtgevers wijzigt. De andere belangrijke bron van inkomsten voor de stichting, de inkomsten uit donaties, zijn in 2013 eveneens gedaald ten opzichte van Het blijkt lastig om vanuit donaties een voldoende stabiele inkomstenstroom te genereren die het mogelijk maakt om de prijsstelling van de clownsbezoeken structureel te verlagen. De kosten van de inhuur van clowns zijn ten opzichte van 2012 gedaald in lijn met de daling van het aantal clownsbezoeken De bedrijfskosten zijn in 2013 uitgekomen op tegenover in De stijging is voornamelijk het gevolg van een toename van de kosten in verband met secretariële ondersteuning, organisatie-uren en acquisitie, per saldo Daarnaast zijn extra onkosten gemaakt in verband met de opleiding van clowns ( 558), een nieuwe huisstijl ( 522), onkosten van het bestuur ( 266) en representatiekosten ( 292). Verder is in 2012 eenmalig een in voorgaande jaren opgenomen reservering voor te verwachten administratiekosten ( 600) vrijgevallen. Voor het jaar 2014 wordt een lichte stijging van het aantal clownsbezoeken verwacht. Het effect van de bezuinigingen in de sector waar de clownsbezoeken worden afgelegd zijn voelbaar. De positieve resultaten van de afgelopen twee jaar worden ingezet om het aanbod te verbreden door enerzijds samen te werken met andere organisaties en anderzijds de doelgroep te vergroten. Daarnaast zet het bestuur in op het binnenhalen van fondsen om de organisatie een boost te geven. Verder worden middelen vrijgemaakt om werkzaamheden te kunnen beleggen bij een communicatiemedewerker en om actief te werken aan PR. 13

14 6. PUBLIC RELATIONS BEKENDHEID VAN DE STICHTING 6.1 WEBSITE, TWITTER & FACEBOOK In 2013 is onze nieuwe website online gegaan: Onze nieuwe webmaster Céline Joosten heeft de site ontworpen en houdt deze actueel. Dat doet zij o.a. door de bijdragen van clowns te plaatsen. VisiteClowns kunt u ook volgen op Twitter en Facebook 6.2 DRUKWERK In 2013 is het nieuwe logo, de nieuwe huisstijl en de nieuwe slagzin in alle uitingen doorgevoerd. Het logo is: en daarbij de slagzin Er gaat iets moois gebeuren. Ontwerpbureau Bureau Ketel uit Nijmegen heeft de basis voor de deze huisstijl gelegd. Voor meer informatie over hen zie: 14

15 6.3 MEDIA In lokale media is er aandacht geweest voor optredens instellingen. Voor zover bekend zijn deze artikelen op de website geplaatst. Aandacht via radio of (lokale) televisie is er ook geweest. - 15

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2010 Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari 2011 1 Inhoudsopgave I. Bestuursverslag

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie