Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 19. mei 2012 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder per druk 31 maart 2012 De Pen berichtgeving sioen fonds Sara over Lee dalende Nederland dekkingsgraden heeft het eerste en daaruit kwartaal volgende van 2012 verminderde afgesloten met kans een op iets toeslagen hogere dekkingsgraad: zal u waarschijnlijk 99,2%. niet zijn ontgaan. De krediet- en vertrouwenscrisis manifesteert zich in september en oktober in alle hevigheid. Ook uw pensioenfonds merkt de gevolgen hiervan. In het eerste Vooral kwartaal de waarde heeft van het de Pen categorieën sioenfonds een van goed Pensioenfonds rendement Sara behaald Lee Nederland op aan- zijn ongeveer aangetast. Hoe 54 miljoen. staat het Dat fonds betekent er aan dat het we Aandelen De waarde en Vastgoed van onze in beleggingen de beleggingsportefeuille steeg met Deze digheden wordt pas in oktober vanaf eind is het mei helaas meegeteld. zeer Daardoor onwaarschijnlijk neemt de dat dekkingsgraad per 1 januari met 2009 ongeveer mogelijkheid 2 procentpunten bestaat toe. om De een procedures toeslag aan voor een waardeoverdrachten gepensioneerden blijven slapers nog toe opgeschort. te kennen. Zodra de dekkingsgraad aan het einde van de einde delen en van dergelijke. het derde Toch kwartaal steeg voor? de dekkingsgraad En wat zijn de stijging gevolgen van voor de verplichtingen de toeslagen in gelukkig 2009? ruim maand Reservetekort. hoger is dan 100% worden waardeoverdrachten maar een klein beetje: 1 procentpunt. Pensioenfondsen Dat komt omdat de zijn rente zogenaamde verder is gedaald langetermijn-beleggers. met 0,25%. Als de rente De strategische daalt, nemen beleggingsmix verplichtingen van PSLN toe. De heeft verplichtingen als doel om zijn voor met de de lange 38 miljoen termijn gestegen (15 jaar) een naar optimale miljoen. verhouding tussen de beleggingscategorieën aan te houden (gemiddeld streefpercentage). Bij de uitvoering worden bandbreedtes (een minimum en maximum) rond dit streefpercentage kunnen bijhouden. Maar per saldo is het helaas 110% gelukkig geen fors nog herstel. ruimschoots voldoen aan het nakomen van de verplichtingen ten In aanzien deze cijfers van de is opgebouwde herstelpremie pensioenrechten 25,2 en de miljoen pensioenuitkeringen. nog niet meegenomen. van ongeveer Bij deze dekkingsgraad ontstaan echter wel drie (mogelijke) problemen: Omdat de weer buffer mogelijk. van het pensioenfonds Als dit het geval is, publiceren niet voldoende we dat hoog op is, de kunnen homepage nieuwe van onze risico s website. (lees: Degenen als de financiële die een procedure markten nog zijn verder gestart, verslechteren) krijgen dan onvoldoende bericht van onze pensioen opgevangen uitvoerder worden. TKP. Dit heet een reservetekort. De toezichthouder (De Nederlandsche Bank) vraagt daarom aan het bestuur om een lange termijn herstelplan in te dienen. Het pensioenfonds moet in dit afgesproken. Een categorie, zoals aandelen, kan binnen die bandbreedte worden overwogen (iets meer dan het streefpercentage) of onderwogen (iets minder), afhankelijk van de verwachtingen die voor de middellange termijn gelden. De strategische mix is door uitgebreide studie onderbouwd als het best passende bij de verplichtingen en bij de ambitie tot het verlenen van toeslagen door het pensioenfonds. Daarom wordt deze mix in onzekere tijden zoals dit jaar niet aangepast. Hooguit kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van onderweging. Alleen als de lange termijn verwachtingen structureel wijzigen, zal worden Toeslagen inactieven komen onder druk. De ambitie van het pensioenfonds om toeslagen voor de gepensioneerden en slapers toe te kennen komt onder druk te staan. Deze toeslagen zijn immers afhankelijk van de financiële middelen van het pensioenfonds. In de interne richtlijn die het bestuur hanteert voor het toeslagbeleid wordt een grens van 110% gehanteerd, waaronder geen toeslag wordt gegeven. Bij een dekkingsgraad van 125% en hoger wordt volgens deze interne richtlijn een toeslag ter grootte van de volledige prijsindex gegeven. Voor tussenliggende niveau s geldt een pro rata uitkomst. Bijvoorbeeld bij 115% zou plan laten zien dat de financiële positie bij normale omstandigheden uiterlijk binnen 15 jaar weer gezond zal zijn, zodat nieuwe tegenvallers weer opgevangen kunnen worden. Voor ons fonds geldt momenteel een benodigde dekkingsgraad van 117,5%. Omdat de dekkingsgraad per 30 september op 110% lag, is dus begin oktober formele melding van een reservetekort bij DNB gedaan. De financiële opzet van het pensioenfonds is echter dusdanig, dat bij normale omstandigheden na enkele jaren de benodigde dekkingsgraad weer zal worden bereikt, zodat het herstelplan geen aanvullende maatregelen vereist. overgegaan tot herijking van de strategische de toeslag bij het volgen van de interne mix. Wijzigingen Pensioenfondsen zullen daarom in niet Bestuur richtlijn uitkomen en op 1/3 Verantwoordingsorgaan van de prijsindex. Verhoogd risico op dekkingstekort. snel grote verschuivingen in de strategische Een bestuursbesluit over de hoogte van een Er hoeft niet veel te gebeuren of het mix De afgelopen doorvoeren. periode is de samenstelling van het bestuur eventuele en van toeslag het Verantwoordingsorgaan per Paul niveau Huiskens van in. 105% Vanwege wordt bereikt. de benoeming Dan komt van veranderd. Daarom een kort overzicht. De ontwikkeling van het fondsvermogen, de verplichtingen Het bestuur bestaat en de uit dekkingsgraad acht leden. Daarvan over de afgelopen zijn er vier 9 benoemd maanden door zietde er onderneming hoofdlijnenen als twee volgt door uit de (zie Ondernemingsraad. tabel) De andere Een twee daling zijn gekozen van de dekkingsgraad door gepensioneerden. van 130% naar Onder 110% voorbehoud in 9 maanden van geen tijd bezwaar is fors. Het door pensioenfonds De Nederlandsche kan Bank bij een bij dekkingsgraad één nog lopende van aanmeldingsprocedure, ziet de samenstelling van Financiële het bestuur positie er als PSLN volgt (bedragen uit: in miljoen ) 1 januari 2009 is gepland in de tweede week van december. Bij de besluitvorming Hennie wordt van onder Wageningen andere rekening (als vervanger gehouden van Gerben met de Veltman); ontwikkelingen op de financiële markten en bij PSLN tot en met november Benoemd 2008, met door de Ondernemingsraad: prijsontwikkeling tussen Roel Burema oktober (secretaris) 2007 en oktober Klaas Meindertsma; 2008 en tot slot met de interne richtlijn. Gezien de omstan- Gekozen door de gepensioneerden op basis van het verkiezingsreglement: Quirijn Ligtenstein Sytze hetmeerema pensioenfonds Hennie terecht van Wageningen een in het dekkingstekort. bestuur, zijn Hans Bij dit van niveau der Waard wordt(na- mens meer gepensioneerden) voldaan aan en wettelijke Jacqueline minimum Duur- niet land eis, (namens die op 105% KDE) ligt. als vervangers Er is dan nog benoemd steeds in het geen Verantwoordingsorgaan. acuut probleem om bijvoorbeeld uitkeringen te kunnen blijven doen, maar Ter in kennismaking dat geval worden is elders wel in extra dit nummer maatregelen kort interview van kracht. met Deze Hennie zijn erop van Wagenin- gericht een gen, dat Annemarie het pensioenfonds Kuks Jacqueline bij normale Duurland opgenomen. ontwikkelingen In de vorige binnen nieuwsbrief uiterlijk 3 jaar maakte (formele startdatum per 15 maart ) u al weer kennis boven met het Sytze niveau Meerema van 105% en Quirijn moet Benoemd door Koninklijke Douwe Egberts: Leo en NIEUW: Sytze Meerema (als vervanger Voorlopig van Ligtenstein. gaan uitkomen. Graag laten Met de we onderneming vertrekkers is Burgers Fondsvermogen (plaatsvervangend voorzitter), Hennie Voorziening Monsou (plaatsvervangend Pensioenverplichtingen secretaris), Chiel Hildebrand) Gerben een uitvoeringsovereenkomst en Chiel in de volgende nieuwsbrief voor 2008 nog tot even en aan methet 2010 woord. afgesloten waarin een Catharien van Mierlo (voorzitter) en NIEUW: In het Verantwoordingsorgaan neemt Annemarie Dekkingsgraad Kuks vanaf 119% 1 april 2012 de plaats 110% van 130% vervolg op pagina 2 >>>

2 Politieke ontwikkelingen en het Pen sioen akkoord In onze Nieuwsbrief nummer 17 (november 2011) hebben we de stand van zaken weergegeven ten aanzien van het Pen sioen akkoord. Inmiddels is deze informatie door diverse politieke ontwikkelingen achterhaald. Voor aanvullend pen sioen is nu het voornemen om de wijzigingen die in 2013, 2014 en 2015 waren voorzien in één keer in 2014 door te voeren. Hierbij is beperking van het fiscale ruimte (lagere maximale opbouwpercentages) ook weer onderwerp van discussie geworden. Voor de AOW was het eerdere voornemen om de ingangsleeftijd telkens 1 jaar te verhogen: in 2020 naar 66 jaar en daarna iedere 5 jaar op basis van de toegenomen gemiddelde levensverwachting. De politieke afspraken gaan nu over een eerdere en meer geleidelijke verhoging van de AOW-ingangsleeftijd: dit start al in 2013, komt in 7 stappen in 2019 op 66 jaar uit en daarna in 5 stappen (in 2024) op 67 jaar. Bij de eerdere voornemens waren de gevolgen voor geboortejaren tot en met 1954 nog erg beperkt. Als de nieuwe voornemens in wetgeving worden omgezet, zal al vanaf geboortejaar 1948 een (relatief beperkte) impact ontstaan, welke voor ieder later geboortejaar groter zal worden. Het oude en nieuwe tijdsschema voor invoering van de aanpassingen is: Was Wordt Voorgenomen aanpassing 2013 Nvt Pen sioen leeftijd voor nieuwe opbouw van aanvullend pen sioen : 66 jaar Nieuwe financieringsregels tav ambitie/ zekerheid Pen sioen leeftijd voor nieuwe opbouw van aanvullend pen sioen : 67 jaar (mogelijk ook verlaging maximum opbouwpercentage) AOW leeftijd geleidelijk naar 66 jaar (in plaats van in een keer in 2020). Nvt AOW leeftijd geleidelijk naar 67 jaar (in plaats van vermoedelijk in een keer per 2025) Na 2020 Na 2024 Periodiek beoordeling of de AOW-leeftijd verder wordt opgetrokken Ontwikkelingen bij de onderneming Begin 2011 heeft Sara Lee Corporation aangekondigd dat de onderneming zichzelf zal opsplitsen in twee afzonderlijke beursgenoteerde ondernemingen: een Vleesbedrijf Sara Lee in de US en een Koffie&Thee bedrijf welke in Europa zal worden gevestigd. Inmiddels is bekend dat het nieuwe moederbedrijf de naam D.E MASTER BLENDERS 1753 zal gaan krijgen, medio 2012 in Amsterdam naar de beurs gaat en haar hoofdkantoor eveneens in Amsterdam zal vestigen. De gevolgen voor PSLN worden momenteel geïnventariseerd. Het gaat daarbij om aanpassing van de naam en het logo van het fonds. PSLN verwacht door deze opsplitsing geen significantie wijzigingen in het deelnemersbestand. Vermoedelijk zal de nieuwe situatie wel een lichte toename van het aantal buitenlandse deelnemers tot gevolg hebben; de mate waarin in de communicatie rekening gehouden wordt met engelstalige deelnemers zal derhalve aandacht krijgen. De afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst lopen tot en met eind 2016 en worden niet door de opsplitsing geraakt. Als u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen bij DEMB, dan kunt u de website raadplegen:

3 Nieuwe gezichten in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan Bestaande afspraken met gepensioneerden zoveel mogelijk zien na te komen Hennie van Wageningen (56) werkt inmiddels al 24 jaar bij Douwe Egberts en Sara Lee, in vele functies. Momenteel is hij werkzaam bij HR Nederland en houdt zich bezig met verzekeringen en pen sioen en. Al eerder in zijn carrière was hij lid van het pen sioenfondsbestuur en sinds 2007 zit hij in het Verantwoordingsorgaan. Toen hij onlangs door de onderneming werd gevraagd om opnieuw deel uit te gaan maken van het bestuur van Pen sioen fonds Sara Lee, hoefde hij niet lang na te denken. Er is momenteel veel beweging in de pensioen wereld. Dat staat haaks op mijn vorige periode als pen sioen fondsbestuurder toen het juist tamelijk rustig was. Je moet niet weglopen voor moeilijke klussen, vind ik. Ook al is de situatie nu lastiger dan een paar jaar geleden, kun je er niet voor weglopen als er een beroep op je wordt gedaan. Ik zal wél mijn pen sioen kennis nog moeten actualiseren. Hennie van Wageningen treedt toe tot het bestuur van Pen sioen fonds Sara Lee nu er een financiële crisis heerst, er een Pen sioenakkoord ligt waarvan het nog allerminst zeker is of het helemaal gaat worden uitgevoerd en er allerlei nieuwe wet- en regelgeving in ontwikkeling is op het gebied van pen sioen en en het besturen van een pen sioen fonds. Tja, dat is allemaal waar, zegt hij op rustige toon. Maar dat is voor mij een reden temeer om er voor te zorgen dat we evenwichtige oplossingen vinden, die zoveel mogelijk recht doen aan alle betrokken partijen. En ook al ben ik door de onderneming benoemd: toch vind ik dat we bijvoorbeeld bestaande afspraken met onze gepensioneerden zoveel mogelijk moeten zien na te komen. Als alleen de rekenrente maar eens iets omhoog mocht, zou dat al enorm schelen. En dan bedoel ik echt niet een onrealistisch hoge rente, maar een realistisch langjarig gemiddelde. Ons fonds heeft in principe een goede balanspositie. Ik zal de komende tijd proberen een zinvolle bijdrage te leveren aan wat ik beschouw als een goed en degelijk pen sioen fonds. Van dichtbij meekijken naar de uitvoering van het spel, waarvan ik zelf deels de spelregels heb bepaald Annemarie Kuks (48) treedt toe tot het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pen sioen fonds Sara Lee. In het dagelijks leven is zij bij (nu nog) Sara Lee verantwoordelijk voor alles op het gebied van HR en Facility management in Nederland. Dat is op dit moment een drukke functie omdat de organisatie momenteel ingrijpend verandert. Op 2 juli koppelt DE Masterblenders 1753 zich immers los van Sara Lee om als zelfstandige onderneming verder te gaan. De vraag is dan vooral wat we als organisatie blijven doen en wat we anders gaan doen. We zijn bezig om de nieuwe organisatie vorm te geven en daarbij is ook de bedrijfscultuur van groot belang, aldus Annemarie Kuks. Dat ze daarnaast ook nog toetreedt tot het VO van het pen sioen fonds is voor Annemarie Kuks absoluut een logische stap. Vanuit mijn HR-rol voer ik ook cao-onderhandelingen met de vakbonden en pen sioen en vormen daar een belangrijk onderdeel van. Daarmee voel ik me gedeeltelijk verantwoordelijk voor wat er met en bij Pen sioen fonds Sara Lee gebeurt. Aan de ene kant ben ik erbij als de spelregels worden vastgesteld en aan de andere kant kan ik vanuit het VO van dichtbij meekijken en toezien op de uitvoering van het spel. Het zijn hectische tijden in de pen sioenwereld en het is niet gemakkelijk om op dit moment verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen van een pen sioen fonds. Toch is het van belang om juist nu te zorgen dat je er als fonds het beste uithaalt voor je deelnemers en gepensioneerden. Daar wil ik me heel graag voor inzetten. In het verleden heb ik dat gedaan als bestuurslid bij een ondernemingspen sioen fonds. Ik heb dus pen sioen kennis. Door nu in het Verantwoordingsorgaan van pen sioen fonds Sara Lee te gaan zitten, hoop ik ook weer een bijdrage te leveren.

4 Samen op weg naar een nieuwe horizon Jacqueline Duurland (47) heeft het als VP International compensations & benefits voorwaar druk genoeg. Toch kon ze geen nee zeggen toen ze werd gevraagd om toe te treden tot het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pen sioen fonds Sara Lee. Ik werk nu ruim een jaar bij Sara Lee en het bevalt me prima, vertelt Jacqueline Duurland enthousiast. Ik kijk naar beloningsinstrumenten ( Total Reward ) op internationale schaal en wat we als bedrijf moeten en kunnen bieden om de juiste mensen binnen te halen en te behouden. Momenteel is dat natuurlijk helemaal spannend. D.E Master Blenders 1753 gaat als zelfstandige onderneming verder en naar de beurs. Het is echt geweldig om mee te kunnen bouwen aan een nieuwe internationale organisatie. Het is veeleisend, maar geeft ook veel voldoening. We groeien echt toe naar een andere organisatiestructuur en -cultuur, we zijn als het ware samen op weg naar een nieuwe horizon. Ze had wel gedacht dat ze ooit zou worden gevraagd voor een rol van wat voor aard dan ook binnen het pen sioen fonds. Het werd het Verantwoordingsorgaan. Ik had de vraag wel een beetje aan zien komen, inderdaad. Ik snap het ook wel. Pen sioen is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde en dus is het vanuit mijn rol logisch en belangrijk om daar bij betrokken te zijn. Vanuit het bedrijf is het belangrijk om die arbeidsvoorwaarde efficiënt in te zetten en ook daarmee de juiste mensen aan je te binden. En binnen de toetsende rol die het VO heeft op het gebied van financiering, governance en beleggingen, wil ik graag een bijdrage leveren om erop toe te zien dat het pen sioen fonds verstandig met die middelen omgaat. Daar heb ik overigens veel vertrouwen in. Harmonisatie H&BCregeling Zoals bekend is het reglement van de C&Tpen sioen regeling per 1 april 2011 aangepast; dit is uitgevoerd in lijn met de afspraken die hierover tussen de cao-partijen zijn gemaakt. Mede vanwege de verkoop van de diverse H&BC-bedrijfsonderdelen, is de H&BC cao in 2011 nog niet mee aangepast en daarmee is ook de H&BC-pen sioen regeling in 2011 niet gewijzigd. Voor de toepassing van de pen sioen regeling in 2011 betekent dit dat voor H&BC-ers de aangepaste deelnemersbijdrage, de verlaging van de salarisgrens in de middelloonregeling naar en de overgang naar voorwaardelijke toeslagverlening in 2011 nog niet van toepassing waren. Per 1 januari 2012 bedroeg deze toeslag van H&BC deelnemers dan ook 1,25% (in plaats van 0,45% voor C&T deelnemers). De cao-partijen hebben afgesproken dat per 1 januari 2012 de C&T CAO van toepassing wordt voor enkele tientallen medewerkers van Douwe Egberts voor wie in 2011 de H&BC CAO nog gold. Daarbij is onder andere ook de H&BC-pen sioen regeling geharmoniseerd naar de afspraken die in de C&T-pensioen regeling zijn vastgelegd. Dit is ook van toepassing voor postactieven die de H&BC cao zijn blijven volgen. Net als bij C&T is er echter wel een uitzondering gemaakt voor postactieven die voor de harmonisatie nog niet aan de BPR deelnamen. Mocht het pen sioen salaris hoger zijn of worden dan , dan blijft voor deze groep het volledige pen sioen salaris toch meetellen in de middelloonregeling. De UPO 2012 voor de geharmoniseerde H&BC-ers gaat uit van de situatie na verwerking van de H&BC-toeslag per En voor de te bereiken rechten wordt de geharmoniseerde (C&T) regeling gehanteerd. De aangepaste deelnemersbijdrage en eventuele deelname aan de BPR regeling zijn verwerkt vanaf januari Groepen voormalige medewerkers die zijn meegegaan in de verkoop van een bedrijfsonderdeel en vanwege gemaakte afspraken nog tijdelijk pen sioen opbouw bij PSLN kunnen voortzetten, zullen (zolang ze aan de condities voldoen) blijven opbouwen in de ongewijzigde oude pen sioen regeling. Ook dat wordt verwerkt in de UPO Zij ontvangen dezelfde begeleidende brief bij de UPO 2012 als de Douwe Egberts-deelnemers, inclusief de informatie over de gewijzigde regeling. Enquête over onze informatievoorziening: tweede meting. Eind 2009 hebben we een deelnemers enquête over de informatievoorziening door PSLN gehouden. Zie de Nieuwsbrieven, nummer 10 en 11, voor de aankondiging en de uitslag van deze eerste meting. De uitkomsten van uw respons zijn door de commissie communicatie opgepakt en verwerkt in de jaarplannen. We willen dit onderzoek iedere 3 jaar herhalen om na te gaan of we met onze inspanningen op de goede weg zijn. Dit jaar wordt voor de tweede keer op deze wijze geïnventariseerd of de informatievoorziening bij de deelnemer overkomt, voldoende informatie bevat en begrijpelijk is. Graag willen we weer respons van alle deelnemers om een goed beeld te krijgen waar we verder kunnen verbeteren. Bij deze nieuwsbrief vindt u een enquête, prijsvraag en antwoordenveloppe. U kunt de enquête bij voorkeur via internet invullen (zie informatie in de bijgevoegde brief), maar u mag ook de papieren versie invullen en met behulp van de antwoordenveloppe terugsturen. Voor de antwoorden op de prijsvraag mag u uiteraard ook de website raadplegen. De uitslag van de prijsvraag en prijswinnaars worden in een volgende Nieuwsbrief gepubliceerd. Bestuursleden, leden verantwoordingsorgaan, commissieleden en medewerkers Bestuursbureau mogen wel de enquête invullen, maar zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvraag.

5 Over de website In het najaar van 2011 presenteerde Pen sioen fonds Sara Lee een nieuwe website. Naast een mooier uiterlijk zijn zaken ook makkelijker te vinden door een verbeterde navigatiestructuur. Het verbeteren van de inhoud van de site is een proces dat steeds doorgaat, maar misschien niet altijd even zichtbaar gebeurt. Life-events Op de homepage springen met name de lifeevents in het oog. Life-events zijn belangrijke momenten in je (werkzame) leven. Je zult daarbij niet altijd meteen aan pen sioen denken, maar veel life-events hebben wel degelijk invloed op je pen sioen. Wie trouwt, of gaat scheiden, nieuw in dienst komt of juist vertrekt naar een andere werkgever kan met een enkele muisklik informatie vinden over wat dit voor zijn pen sioen betekent. De teksten bij deze life-events zijn deels herschreven (trouwen, scheiden) en waar mogelijk duidelijker gemaakt. Voor de zomer zullen alle teksten zijn gemoderniseerd. Bestuur & Controle Ook aangevuld is het deel bestuur & controle. Wie via de homepage naar een doelgroepenpagina gaat (klik op gekleurd veld werknemers, gepensioneerden of exwerknemers ), ziet aan de rechterkant een keuzemenu. Na het aanklikken van Pen sioenfonds Sara Lee kan naar bestuur & controle worden genavigeerd. Hier is een schat aan informatie te vinden. Omdat het bestuur zo transparant mogelijk wil opereren, zijn op deze pagina vele fondsdocumenten online geplaatst. Dat varieert van de statuten tot het communicatieplan, van de uitvoeringsovereenkomst tot het rooster van aftreden van bestuursleden tot het klachtenreglement. Kortom, een bezoekje aan deze pagina is de moeite waard. Engels en poll Verder wordt er een start gemaakt met het aanbieden van Engelstalige informatie op de website. Sara Lee is een internationaal bedrijf en dat geldt straks uiteraard ook voor D.E MASTER BLENDERS Het zal dus steeds vaker voorkomen dat anderstaligen een periode in Nederland werken. Het aanbieden van Engelstalige informatie sluit prima aan bij die trend en voorziet zeker in een behoefte. De website biedt gelegenheid tot het plaatsen van een poll op de homepage. Het is een interactief element dat de website aantrekkelijker maakt. De poll geeft op een laagdrempelige manier een globaal beeld van de mening en/of kennis van de bezoekers. De polluitslagen kunnen o.a. gebruikt worden om de communicatie van het pen sioen fonds verder te verbeteren. We willen mensen niet overvoeren met enquêtes en vragen, vandaar dat we beperkt gebruik zullen maken van het plaatsten van een poll. We hopen dat iedereen eens de moeite wil nemen hem in te vullen. Het kost geen tijd.

6 Per eind 2012 is de horizon van het herstelplan nog één jaar Financieel crisisplan van PSLN Pen sioen fondsen moeten 1 mei 2012 een Financieel crisisplan op de plank hebben. Dit is een soort draaiboek waarin de maatregelen en procedures worden beschreven die het bestuur in geval van nood effectief zou kunnen inzetten. Het doel hiervan is om goed voorbereid te zijn op die situaties, waarin de dekkingsgraad van het pen sioen fonds vermoedelijk niet meer tijdig gedurende de herstelperiode op het wettelijke minimum (circa 104%) zal uitkomen. Voor ruim 100 pen sioen fondsen is dat in 2011/2012 het geval, maar bij PSLN is dit momenteel gelukkig niet aan de orde. Het niveau van de dekkingsgraad waarbij dit draaiboek in de praktijk als leidraad zal worden gehanteerd is niet altijd hetzelfde. Deze hangt vooral af van de resterende duur van het herstelplan en de hoogte van de Toeslagreserve actieven (TRA). De TRA is immers een vangnet, die in het kader van een financieel crisisplan kan worden omgezet van een bestemde reserve naar een algemene reserve. Bij uitvoering van het crisisplan is de eerste fase dat de bestemming van de TRA vervalt. De middelen hiervan worden dan bij de algemene reserve gerekend, zodat de dekkingsgraad zal stijgen. Als de dekkingsgraad dan vermoedelijk nog niet tijdig op het wettelijk minimum zal uitkomen, dan volgt fase 2: het bestuur zal, na het doorlopen van enkele procedures inclusief tijdige en volledige communicatie, moeten besluiten om de opgebouwde pen sioen en te verlagen. Deze verlagingen worden individueel vastgelegd, zodat in betere tijden de opgebouwde pensioen en individueel hersteld kunnen worden. Door de fasering en procedures zal in de praktijk minimaal een jaar zitten tussen het eerste signaal dat het draaiboek in werking treedt en een concrete verlaging van de opgebouwde pen sioen en. Eind 2011 was ons herstelplan nog 2 jaar van de einddatum van verwijderd en bedroeg de TRA bijna 60 miljoen. De kritische dekkingsgraad bedroeg toen ongeveer 89%, waar onze feitelijke dekkingsgraad per eind 2011 op 98% lag. Als de TRA echter lager wordt en de resterende duur van het herstelplan korter, dan ligt het kritische niveau een stuk hoger. Per eind 2012 is de horizon van het herstelplan nog 1 jaar. Als de TRA dan nog steeds op 60 miljoen staat, moet rekening worden gehouden met een kritische dekkingsgraad van circa 95%. Als het Financieel crisisplan concreet in werking treedt, zullen we hier uiteraard ruim aandacht aan besteden. COLOFON Stichting Pen sioen fonds Sara Lee Nederland Postbus CA UTRECHT sioen fondssaralee.nl De Nieuwsbrief Pen sioen is een kwartaaluitgave van Stichting Pen sioen fonds Sara Lee Nederland. Auteurs: Elvin van den Hoek, Bart van der Kwast en Michiel Kok (TKP). Redactie: Roel Burema, Anton van Dijk, Elvin van den Hoek, Bart van der Kwast en Annemieke Nijland. Oplage: Reageren? Graag per naar pen sioen of Vragen van administratieve aard? Graag per naar pen sioen sioen.nl of

2013 g versla t Jaar Verkor

2013 g versla t Jaar Verkor 2013 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we je 1 een verkort jaarverslag aan. Je vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2013. Het jaar 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2012plan

Jaarverslag 2012 2012plan Jaarverslag 2012 2012plan 1 2 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2012) 4 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 7 1 Bestuursverslag 8 1.1 Doelstelling en beleid 9 1.2 Bestuur

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo Nummer 5 november 2012 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Financieel Intermezzo Actueel Profijt van Jaarverslag Sector in de Hoe staan we solidariteit

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight >

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015 Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > IEDEREEN KAPITALIST Brigitte Slot Iedereen kapitalist geeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN JUlI 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Nieuw bestuur, nieuwe gezichten Nieuwe regels voor pensioenfondsen in zicht Een typische vrijdagavond is er voor

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens fonds Voorwoord Hoofdlijnen 2007 Jaarverslag 2007 Nieuwe pensioenregeling Statuten en reglementen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie