Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 19. mei 2012 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder per druk 31 maart 2012 De Pen berichtgeving sioen fonds Sara over Lee dalende Nederland dekkingsgraden heeft het eerste en daaruit kwartaal volgende van 2012 verminderde afgesloten met kans een op iets toeslagen hogere dekkingsgraad: zal u waarschijnlijk 99,2%. niet zijn ontgaan. De krediet- en vertrouwenscrisis manifesteert zich in september en oktober in alle hevigheid. Ook uw pensioenfonds merkt de gevolgen hiervan. In het eerste Vooral kwartaal de waarde heeft van het de Pen categorieën sioenfonds een van goed Pensioenfonds rendement Sara behaald Lee Nederland op aan- zijn ongeveer aangetast. Hoe 54 miljoen. staat het Dat fonds betekent er aan dat het we Aandelen De waarde en Vastgoed van onze in beleggingen de beleggingsportefeuille steeg met Deze digheden wordt pas in oktober vanaf eind is het mei helaas meegeteld. zeer Daardoor onwaarschijnlijk neemt de dat dekkingsgraad per 1 januari met 2009 ongeveer mogelijkheid 2 procentpunten bestaat toe. om De een procedures toeslag aan voor een waardeoverdrachten gepensioneerden blijven slapers nog toe opgeschort. te kennen. Zodra de dekkingsgraad aan het einde van de einde delen en van dergelijke. het derde Toch kwartaal steeg voor? de dekkingsgraad En wat zijn de stijging gevolgen van voor de verplichtingen de toeslagen in gelukkig 2009? ruim maand Reservetekort. hoger is dan 100% worden waardeoverdrachten maar een klein beetje: 1 procentpunt. Pensioenfondsen Dat komt omdat de zijn rente zogenaamde verder is gedaald langetermijn-beleggers. met 0,25%. Als de rente De strategische daalt, nemen beleggingsmix verplichtingen van PSLN toe. De heeft verplichtingen als doel om zijn voor met de de lange 38 miljoen termijn gestegen (15 jaar) een naar optimale miljoen. verhouding tussen de beleggingscategorieën aan te houden (gemiddeld streefpercentage). Bij de uitvoering worden bandbreedtes (een minimum en maximum) rond dit streefpercentage kunnen bijhouden. Maar per saldo is het helaas 110% gelukkig geen fors nog herstel. ruimschoots voldoen aan het nakomen van de verplichtingen ten In aanzien deze cijfers van de is opgebouwde herstelpremie pensioenrechten 25,2 en de miljoen pensioenuitkeringen. nog niet meegenomen. van ongeveer Bij deze dekkingsgraad ontstaan echter wel drie (mogelijke) problemen: Omdat de weer buffer mogelijk. van het pensioenfonds Als dit het geval is, publiceren niet voldoende we dat hoog op is, de kunnen homepage nieuwe van onze risico s website. (lees: Degenen als de financiële die een procedure markten nog zijn verder gestart, verslechteren) krijgen dan onvoldoende bericht van onze pensioen opgevangen uitvoerder worden. TKP. Dit heet een reservetekort. De toezichthouder (De Nederlandsche Bank) vraagt daarom aan het bestuur om een lange termijn herstelplan in te dienen. Het pensioenfonds moet in dit afgesproken. Een categorie, zoals aandelen, kan binnen die bandbreedte worden overwogen (iets meer dan het streefpercentage) of onderwogen (iets minder), afhankelijk van de verwachtingen die voor de middellange termijn gelden. De strategische mix is door uitgebreide studie onderbouwd als het best passende bij de verplichtingen en bij de ambitie tot het verlenen van toeslagen door het pensioenfonds. Daarom wordt deze mix in onzekere tijden zoals dit jaar niet aangepast. Hooguit kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van onderweging. Alleen als de lange termijn verwachtingen structureel wijzigen, zal worden Toeslagen inactieven komen onder druk. De ambitie van het pensioenfonds om toeslagen voor de gepensioneerden en slapers toe te kennen komt onder druk te staan. Deze toeslagen zijn immers afhankelijk van de financiële middelen van het pensioenfonds. In de interne richtlijn die het bestuur hanteert voor het toeslagbeleid wordt een grens van 110% gehanteerd, waaronder geen toeslag wordt gegeven. Bij een dekkingsgraad van 125% en hoger wordt volgens deze interne richtlijn een toeslag ter grootte van de volledige prijsindex gegeven. Voor tussenliggende niveau s geldt een pro rata uitkomst. Bijvoorbeeld bij 115% zou plan laten zien dat de financiële positie bij normale omstandigheden uiterlijk binnen 15 jaar weer gezond zal zijn, zodat nieuwe tegenvallers weer opgevangen kunnen worden. Voor ons fonds geldt momenteel een benodigde dekkingsgraad van 117,5%. Omdat de dekkingsgraad per 30 september op 110% lag, is dus begin oktober formele melding van een reservetekort bij DNB gedaan. De financiële opzet van het pensioenfonds is echter dusdanig, dat bij normale omstandigheden na enkele jaren de benodigde dekkingsgraad weer zal worden bereikt, zodat het herstelplan geen aanvullende maatregelen vereist. overgegaan tot herijking van de strategische de toeslag bij het volgen van de interne mix. Wijzigingen Pensioenfondsen zullen daarom in niet Bestuur richtlijn uitkomen en op 1/3 Verantwoordingsorgaan van de prijsindex. Verhoogd risico op dekkingstekort. snel grote verschuivingen in de strategische Een bestuursbesluit over de hoogte van een Er hoeft niet veel te gebeuren of het mix De afgelopen doorvoeren. periode is de samenstelling van het bestuur eventuele en van toeslag het Verantwoordingsorgaan per Paul niveau Huiskens van in. 105% Vanwege wordt bereikt. de benoeming Dan komt van veranderd. Daarom een kort overzicht. De ontwikkeling van het fondsvermogen, de verplichtingen Het bestuur bestaat en de uit dekkingsgraad acht leden. Daarvan over de afgelopen zijn er vier 9 benoemd maanden door zietde er onderneming hoofdlijnenen als twee volgt door uit de (zie Ondernemingsraad. tabel) De andere Een twee daling zijn gekozen van de dekkingsgraad door gepensioneerden. van 130% naar Onder 110% voorbehoud in 9 maanden van geen tijd bezwaar is fors. Het door pensioenfonds De Nederlandsche kan Bank bij een bij dekkingsgraad één nog lopende van aanmeldingsprocedure, ziet de samenstelling van Financiële het bestuur positie er als PSLN volgt (bedragen uit: in miljoen ) 1 januari 2009 is gepland in de tweede week van december. Bij de besluitvorming Hennie wordt van onder Wageningen andere rekening (als vervanger gehouden van Gerben met de Veltman); ontwikkelingen op de financiële markten en bij PSLN tot en met november Benoemd 2008, met door de Ondernemingsraad: prijsontwikkeling tussen Roel Burema oktober (secretaris) 2007 en oktober Klaas Meindertsma; 2008 en tot slot met de interne richtlijn. Gezien de omstan- Gekozen door de gepensioneerden op basis van het verkiezingsreglement: Quirijn Ligtenstein Sytze hetmeerema pensioenfonds Hennie terecht van Wageningen een in het dekkingstekort. bestuur, zijn Hans Bij dit van niveau der Waard wordt(na- mens meer gepensioneerden) voldaan aan en wettelijke Jacqueline minimum Duur- niet land eis, (namens die op 105% KDE) ligt. als vervangers Er is dan nog benoemd steeds in het geen Verantwoordingsorgaan. acuut probleem om bijvoorbeeld uitkeringen te kunnen blijven doen, maar Ter in kennismaking dat geval worden is elders wel in extra dit nummer maatregelen kort interview van kracht. met Deze Hennie zijn erop van Wagenin- gericht een gen, dat Annemarie het pensioenfonds Kuks Jacqueline bij normale Duurland opgenomen. ontwikkelingen In de vorige binnen nieuwsbrief uiterlijk 3 jaar maakte (formele startdatum per 15 maart ) u al weer kennis boven met het Sytze niveau Meerema van 105% en Quirijn moet Benoemd door Koninklijke Douwe Egberts: Leo en NIEUW: Sytze Meerema (als vervanger Voorlopig van Ligtenstein. gaan uitkomen. Graag laten Met de we onderneming vertrekkers is Burgers Fondsvermogen (plaatsvervangend voorzitter), Hennie Voorziening Monsou (plaatsvervangend Pensioenverplichtingen secretaris), Chiel Hildebrand) Gerben een uitvoeringsovereenkomst en Chiel in de volgende nieuwsbrief voor 2008 nog tot even en aan methet 2010 woord. afgesloten waarin een Catharien van Mierlo (voorzitter) en NIEUW: In het Verantwoordingsorgaan neemt Annemarie Dekkingsgraad Kuks vanaf 119% 1 april 2012 de plaats 110% van 130% vervolg op pagina 2 >>>

2 Politieke ontwikkelingen en het Pen sioen akkoord In onze Nieuwsbrief nummer 17 (november 2011) hebben we de stand van zaken weergegeven ten aanzien van het Pen sioen akkoord. Inmiddels is deze informatie door diverse politieke ontwikkelingen achterhaald. Voor aanvullend pen sioen is nu het voornemen om de wijzigingen die in 2013, 2014 en 2015 waren voorzien in één keer in 2014 door te voeren. Hierbij is beperking van het fiscale ruimte (lagere maximale opbouwpercentages) ook weer onderwerp van discussie geworden. Voor de AOW was het eerdere voornemen om de ingangsleeftijd telkens 1 jaar te verhogen: in 2020 naar 66 jaar en daarna iedere 5 jaar op basis van de toegenomen gemiddelde levensverwachting. De politieke afspraken gaan nu over een eerdere en meer geleidelijke verhoging van de AOW-ingangsleeftijd: dit start al in 2013, komt in 7 stappen in 2019 op 66 jaar uit en daarna in 5 stappen (in 2024) op 67 jaar. Bij de eerdere voornemens waren de gevolgen voor geboortejaren tot en met 1954 nog erg beperkt. Als de nieuwe voornemens in wetgeving worden omgezet, zal al vanaf geboortejaar 1948 een (relatief beperkte) impact ontstaan, welke voor ieder later geboortejaar groter zal worden. Het oude en nieuwe tijdsschema voor invoering van de aanpassingen is: Was Wordt Voorgenomen aanpassing 2013 Nvt Pen sioen leeftijd voor nieuwe opbouw van aanvullend pen sioen : 66 jaar Nieuwe financieringsregels tav ambitie/ zekerheid Pen sioen leeftijd voor nieuwe opbouw van aanvullend pen sioen : 67 jaar (mogelijk ook verlaging maximum opbouwpercentage) AOW leeftijd geleidelijk naar 66 jaar (in plaats van in een keer in 2020). Nvt AOW leeftijd geleidelijk naar 67 jaar (in plaats van vermoedelijk in een keer per 2025) Na 2020 Na 2024 Periodiek beoordeling of de AOW-leeftijd verder wordt opgetrokken Ontwikkelingen bij de onderneming Begin 2011 heeft Sara Lee Corporation aangekondigd dat de onderneming zichzelf zal opsplitsen in twee afzonderlijke beursgenoteerde ondernemingen: een Vleesbedrijf Sara Lee in de US en een Koffie&Thee bedrijf welke in Europa zal worden gevestigd. Inmiddels is bekend dat het nieuwe moederbedrijf de naam D.E MASTER BLENDERS 1753 zal gaan krijgen, medio 2012 in Amsterdam naar de beurs gaat en haar hoofdkantoor eveneens in Amsterdam zal vestigen. De gevolgen voor PSLN worden momenteel geïnventariseerd. Het gaat daarbij om aanpassing van de naam en het logo van het fonds. PSLN verwacht door deze opsplitsing geen significantie wijzigingen in het deelnemersbestand. Vermoedelijk zal de nieuwe situatie wel een lichte toename van het aantal buitenlandse deelnemers tot gevolg hebben; de mate waarin in de communicatie rekening gehouden wordt met engelstalige deelnemers zal derhalve aandacht krijgen. De afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst lopen tot en met eind 2016 en worden niet door de opsplitsing geraakt. Als u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen bij DEMB, dan kunt u de website raadplegen:

3 Nieuwe gezichten in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan Bestaande afspraken met gepensioneerden zoveel mogelijk zien na te komen Hennie van Wageningen (56) werkt inmiddels al 24 jaar bij Douwe Egberts en Sara Lee, in vele functies. Momenteel is hij werkzaam bij HR Nederland en houdt zich bezig met verzekeringen en pen sioen en. Al eerder in zijn carrière was hij lid van het pen sioenfondsbestuur en sinds 2007 zit hij in het Verantwoordingsorgaan. Toen hij onlangs door de onderneming werd gevraagd om opnieuw deel uit te gaan maken van het bestuur van Pen sioen fonds Sara Lee, hoefde hij niet lang na te denken. Er is momenteel veel beweging in de pensioen wereld. Dat staat haaks op mijn vorige periode als pen sioen fondsbestuurder toen het juist tamelijk rustig was. Je moet niet weglopen voor moeilijke klussen, vind ik. Ook al is de situatie nu lastiger dan een paar jaar geleden, kun je er niet voor weglopen als er een beroep op je wordt gedaan. Ik zal wél mijn pen sioen kennis nog moeten actualiseren. Hennie van Wageningen treedt toe tot het bestuur van Pen sioen fonds Sara Lee nu er een financiële crisis heerst, er een Pen sioenakkoord ligt waarvan het nog allerminst zeker is of het helemaal gaat worden uitgevoerd en er allerlei nieuwe wet- en regelgeving in ontwikkeling is op het gebied van pen sioen en en het besturen van een pen sioen fonds. Tja, dat is allemaal waar, zegt hij op rustige toon. Maar dat is voor mij een reden temeer om er voor te zorgen dat we evenwichtige oplossingen vinden, die zoveel mogelijk recht doen aan alle betrokken partijen. En ook al ben ik door de onderneming benoemd: toch vind ik dat we bijvoorbeeld bestaande afspraken met onze gepensioneerden zoveel mogelijk moeten zien na te komen. Als alleen de rekenrente maar eens iets omhoog mocht, zou dat al enorm schelen. En dan bedoel ik echt niet een onrealistisch hoge rente, maar een realistisch langjarig gemiddelde. Ons fonds heeft in principe een goede balanspositie. Ik zal de komende tijd proberen een zinvolle bijdrage te leveren aan wat ik beschouw als een goed en degelijk pen sioen fonds. Van dichtbij meekijken naar de uitvoering van het spel, waarvan ik zelf deels de spelregels heb bepaald Annemarie Kuks (48) treedt toe tot het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pen sioen fonds Sara Lee. In het dagelijks leven is zij bij (nu nog) Sara Lee verantwoordelijk voor alles op het gebied van HR en Facility management in Nederland. Dat is op dit moment een drukke functie omdat de organisatie momenteel ingrijpend verandert. Op 2 juli koppelt DE Masterblenders 1753 zich immers los van Sara Lee om als zelfstandige onderneming verder te gaan. De vraag is dan vooral wat we als organisatie blijven doen en wat we anders gaan doen. We zijn bezig om de nieuwe organisatie vorm te geven en daarbij is ook de bedrijfscultuur van groot belang, aldus Annemarie Kuks. Dat ze daarnaast ook nog toetreedt tot het VO van het pen sioen fonds is voor Annemarie Kuks absoluut een logische stap. Vanuit mijn HR-rol voer ik ook cao-onderhandelingen met de vakbonden en pen sioen en vormen daar een belangrijk onderdeel van. Daarmee voel ik me gedeeltelijk verantwoordelijk voor wat er met en bij Pen sioen fonds Sara Lee gebeurt. Aan de ene kant ben ik erbij als de spelregels worden vastgesteld en aan de andere kant kan ik vanuit het VO van dichtbij meekijken en toezien op de uitvoering van het spel. Het zijn hectische tijden in de pen sioenwereld en het is niet gemakkelijk om op dit moment verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen van een pen sioen fonds. Toch is het van belang om juist nu te zorgen dat je er als fonds het beste uithaalt voor je deelnemers en gepensioneerden. Daar wil ik me heel graag voor inzetten. In het verleden heb ik dat gedaan als bestuurslid bij een ondernemingspen sioen fonds. Ik heb dus pen sioen kennis. Door nu in het Verantwoordingsorgaan van pen sioen fonds Sara Lee te gaan zitten, hoop ik ook weer een bijdrage te leveren.

4 Samen op weg naar een nieuwe horizon Jacqueline Duurland (47) heeft het als VP International compensations & benefits voorwaar druk genoeg. Toch kon ze geen nee zeggen toen ze werd gevraagd om toe te treden tot het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pen sioen fonds Sara Lee. Ik werk nu ruim een jaar bij Sara Lee en het bevalt me prima, vertelt Jacqueline Duurland enthousiast. Ik kijk naar beloningsinstrumenten ( Total Reward ) op internationale schaal en wat we als bedrijf moeten en kunnen bieden om de juiste mensen binnen te halen en te behouden. Momenteel is dat natuurlijk helemaal spannend. D.E Master Blenders 1753 gaat als zelfstandige onderneming verder en naar de beurs. Het is echt geweldig om mee te kunnen bouwen aan een nieuwe internationale organisatie. Het is veeleisend, maar geeft ook veel voldoening. We groeien echt toe naar een andere organisatiestructuur en -cultuur, we zijn als het ware samen op weg naar een nieuwe horizon. Ze had wel gedacht dat ze ooit zou worden gevraagd voor een rol van wat voor aard dan ook binnen het pen sioen fonds. Het werd het Verantwoordingsorgaan. Ik had de vraag wel een beetje aan zien komen, inderdaad. Ik snap het ook wel. Pen sioen is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde en dus is het vanuit mijn rol logisch en belangrijk om daar bij betrokken te zijn. Vanuit het bedrijf is het belangrijk om die arbeidsvoorwaarde efficiënt in te zetten en ook daarmee de juiste mensen aan je te binden. En binnen de toetsende rol die het VO heeft op het gebied van financiering, governance en beleggingen, wil ik graag een bijdrage leveren om erop toe te zien dat het pen sioen fonds verstandig met die middelen omgaat. Daar heb ik overigens veel vertrouwen in. Harmonisatie H&BCregeling Zoals bekend is het reglement van de C&Tpen sioen regeling per 1 april 2011 aangepast; dit is uitgevoerd in lijn met de afspraken die hierover tussen de cao-partijen zijn gemaakt. Mede vanwege de verkoop van de diverse H&BC-bedrijfsonderdelen, is de H&BC cao in 2011 nog niet mee aangepast en daarmee is ook de H&BC-pen sioen regeling in 2011 niet gewijzigd. Voor de toepassing van de pen sioen regeling in 2011 betekent dit dat voor H&BC-ers de aangepaste deelnemersbijdrage, de verlaging van de salarisgrens in de middelloonregeling naar en de overgang naar voorwaardelijke toeslagverlening in 2011 nog niet van toepassing waren. Per 1 januari 2012 bedroeg deze toeslag van H&BC deelnemers dan ook 1,25% (in plaats van 0,45% voor C&T deelnemers). De cao-partijen hebben afgesproken dat per 1 januari 2012 de C&T CAO van toepassing wordt voor enkele tientallen medewerkers van Douwe Egberts voor wie in 2011 de H&BC CAO nog gold. Daarbij is onder andere ook de H&BC-pen sioen regeling geharmoniseerd naar de afspraken die in de C&T-pensioen regeling zijn vastgelegd. Dit is ook van toepassing voor postactieven die de H&BC cao zijn blijven volgen. Net als bij C&T is er echter wel een uitzondering gemaakt voor postactieven die voor de harmonisatie nog niet aan de BPR deelnamen. Mocht het pen sioen salaris hoger zijn of worden dan , dan blijft voor deze groep het volledige pen sioen salaris toch meetellen in de middelloonregeling. De UPO 2012 voor de geharmoniseerde H&BC-ers gaat uit van de situatie na verwerking van de H&BC-toeslag per En voor de te bereiken rechten wordt de geharmoniseerde (C&T) regeling gehanteerd. De aangepaste deelnemersbijdrage en eventuele deelname aan de BPR regeling zijn verwerkt vanaf januari Groepen voormalige medewerkers die zijn meegegaan in de verkoop van een bedrijfsonderdeel en vanwege gemaakte afspraken nog tijdelijk pen sioen opbouw bij PSLN kunnen voortzetten, zullen (zolang ze aan de condities voldoen) blijven opbouwen in de ongewijzigde oude pen sioen regeling. Ook dat wordt verwerkt in de UPO Zij ontvangen dezelfde begeleidende brief bij de UPO 2012 als de Douwe Egberts-deelnemers, inclusief de informatie over de gewijzigde regeling. Enquête over onze informatievoorziening: tweede meting. Eind 2009 hebben we een deelnemers enquête over de informatievoorziening door PSLN gehouden. Zie de Nieuwsbrieven, nummer 10 en 11, voor de aankondiging en de uitslag van deze eerste meting. De uitkomsten van uw respons zijn door de commissie communicatie opgepakt en verwerkt in de jaarplannen. We willen dit onderzoek iedere 3 jaar herhalen om na te gaan of we met onze inspanningen op de goede weg zijn. Dit jaar wordt voor de tweede keer op deze wijze geïnventariseerd of de informatievoorziening bij de deelnemer overkomt, voldoende informatie bevat en begrijpelijk is. Graag willen we weer respons van alle deelnemers om een goed beeld te krijgen waar we verder kunnen verbeteren. Bij deze nieuwsbrief vindt u een enquête, prijsvraag en antwoordenveloppe. U kunt de enquête bij voorkeur via internet invullen (zie informatie in de bijgevoegde brief), maar u mag ook de papieren versie invullen en met behulp van de antwoordenveloppe terugsturen. Voor de antwoorden op de prijsvraag mag u uiteraard ook de website raadplegen. De uitslag van de prijsvraag en prijswinnaars worden in een volgende Nieuwsbrief gepubliceerd. Bestuursleden, leden verantwoordingsorgaan, commissieleden en medewerkers Bestuursbureau mogen wel de enquête invullen, maar zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvraag.

5 Over de website In het najaar van 2011 presenteerde Pen sioen fonds Sara Lee een nieuwe website. Naast een mooier uiterlijk zijn zaken ook makkelijker te vinden door een verbeterde navigatiestructuur. Het verbeteren van de inhoud van de site is een proces dat steeds doorgaat, maar misschien niet altijd even zichtbaar gebeurt. Life-events Op de homepage springen met name de lifeevents in het oog. Life-events zijn belangrijke momenten in je (werkzame) leven. Je zult daarbij niet altijd meteen aan pen sioen denken, maar veel life-events hebben wel degelijk invloed op je pen sioen. Wie trouwt, of gaat scheiden, nieuw in dienst komt of juist vertrekt naar een andere werkgever kan met een enkele muisklik informatie vinden over wat dit voor zijn pen sioen betekent. De teksten bij deze life-events zijn deels herschreven (trouwen, scheiden) en waar mogelijk duidelijker gemaakt. Voor de zomer zullen alle teksten zijn gemoderniseerd. Bestuur & Controle Ook aangevuld is het deel bestuur & controle. Wie via de homepage naar een doelgroepenpagina gaat (klik op gekleurd veld werknemers, gepensioneerden of exwerknemers ), ziet aan de rechterkant een keuzemenu. Na het aanklikken van Pen sioenfonds Sara Lee kan naar bestuur & controle worden genavigeerd. Hier is een schat aan informatie te vinden. Omdat het bestuur zo transparant mogelijk wil opereren, zijn op deze pagina vele fondsdocumenten online geplaatst. Dat varieert van de statuten tot het communicatieplan, van de uitvoeringsovereenkomst tot het rooster van aftreden van bestuursleden tot het klachtenreglement. Kortom, een bezoekje aan deze pagina is de moeite waard. Engels en poll Verder wordt er een start gemaakt met het aanbieden van Engelstalige informatie op de website. Sara Lee is een internationaal bedrijf en dat geldt straks uiteraard ook voor D.E MASTER BLENDERS Het zal dus steeds vaker voorkomen dat anderstaligen een periode in Nederland werken. Het aanbieden van Engelstalige informatie sluit prima aan bij die trend en voorziet zeker in een behoefte. De website biedt gelegenheid tot het plaatsen van een poll op de homepage. Het is een interactief element dat de website aantrekkelijker maakt. De poll geeft op een laagdrempelige manier een globaal beeld van de mening en/of kennis van de bezoekers. De polluitslagen kunnen o.a. gebruikt worden om de communicatie van het pen sioen fonds verder te verbeteren. We willen mensen niet overvoeren met enquêtes en vragen, vandaar dat we beperkt gebruik zullen maken van het plaatsten van een poll. We hopen dat iedereen eens de moeite wil nemen hem in te vullen. Het kost geen tijd.

6 Per eind 2012 is de horizon van het herstelplan nog één jaar Financieel crisisplan van PSLN Pen sioen fondsen moeten 1 mei 2012 een Financieel crisisplan op de plank hebben. Dit is een soort draaiboek waarin de maatregelen en procedures worden beschreven die het bestuur in geval van nood effectief zou kunnen inzetten. Het doel hiervan is om goed voorbereid te zijn op die situaties, waarin de dekkingsgraad van het pen sioen fonds vermoedelijk niet meer tijdig gedurende de herstelperiode op het wettelijke minimum (circa 104%) zal uitkomen. Voor ruim 100 pen sioen fondsen is dat in 2011/2012 het geval, maar bij PSLN is dit momenteel gelukkig niet aan de orde. Het niveau van de dekkingsgraad waarbij dit draaiboek in de praktijk als leidraad zal worden gehanteerd is niet altijd hetzelfde. Deze hangt vooral af van de resterende duur van het herstelplan en de hoogte van de Toeslagreserve actieven (TRA). De TRA is immers een vangnet, die in het kader van een financieel crisisplan kan worden omgezet van een bestemde reserve naar een algemene reserve. Bij uitvoering van het crisisplan is de eerste fase dat de bestemming van de TRA vervalt. De middelen hiervan worden dan bij de algemene reserve gerekend, zodat de dekkingsgraad zal stijgen. Als de dekkingsgraad dan vermoedelijk nog niet tijdig op het wettelijk minimum zal uitkomen, dan volgt fase 2: het bestuur zal, na het doorlopen van enkele procedures inclusief tijdige en volledige communicatie, moeten besluiten om de opgebouwde pen sioen en te verlagen. Deze verlagingen worden individueel vastgelegd, zodat in betere tijden de opgebouwde pensioen en individueel hersteld kunnen worden. Door de fasering en procedures zal in de praktijk minimaal een jaar zitten tussen het eerste signaal dat het draaiboek in werking treedt en een concrete verlaging van de opgebouwde pen sioen en. Eind 2011 was ons herstelplan nog 2 jaar van de einddatum van verwijderd en bedroeg de TRA bijna 60 miljoen. De kritische dekkingsgraad bedroeg toen ongeveer 89%, waar onze feitelijke dekkingsgraad per eind 2011 op 98% lag. Als de TRA echter lager wordt en de resterende duur van het herstelplan korter, dan ligt het kritische niveau een stuk hoger. Per eind 2012 is de horizon van het herstelplan nog 1 jaar. Als de TRA dan nog steeds op 60 miljoen staat, moet rekening worden gehouden met een kritische dekkingsgraad van circa 95%. Als het Financieel crisisplan concreet in werking treedt, zullen we hier uiteraard ruim aandacht aan besteden. COLOFON Stichting Pen sioen fonds Sara Lee Nederland Postbus CA UTRECHT sioen fondssaralee.nl De Nieuwsbrief Pen sioen is een kwartaaluitgave van Stichting Pen sioen fonds Sara Lee Nederland. Auteurs: Elvin van den Hoek, Bart van der Kwast en Michiel Kok (TKP). Redactie: Roel Burema, Anton van Dijk, Elvin van den Hoek, Bart van der Kwast en Annemieke Nijland. Oplage: Reageren? Graag per naar pen sioen of Vragen van administratieve aard? Graag per naar pen sioen sioen.nl of

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. 2013 uit het dekkingstekort te komen.

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. 2013 uit het dekkingstekort te komen. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 18. januari 2012 Nr 7. November 2008 Dekkingsgraad Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder 31 druk december 2011 De Het berichtgeving

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 15. april 2011 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder druk PSLN De berichtgeving over dalende dekkingsgraden

Nadere informatie

2012 g versla t Jaar Verkor

2012 g versla t Jaar Verkor 2012 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we u een verkort jaarverslag aan. U vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2012. Het jaar 2012 was

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 16. juli 2011 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële Twee nieuwe positie bestuursleden pensioenfonds voor pensioenfonds onder druk Sara Lee De

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Dekkingsgraad per 31 december 2012: ruim 106% algemene reserve in beeld. Dit is helaas dus nog niet aan de orde.

NieuwsbriefPensioen. Dekkingsgraad per 31 december 2012: ruim 106% algemene reserve in beeld. Dit is helaas dus nog niet aan de orde. 22 NR Februari 2013 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Toeslagen per 1 januari 2013 Afscheid van bestuursvoorzitter Catharien van Mierlo Nieuw! De digitale nieuwsbrief van Douwe Egberts Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 17. november 2011 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële Het positie pensioenakkoord pensioenfonds onder druk en de De berichtgeving over dalende

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. Pensioenfonds Sara Lee Nederland opnieuw in dekkingstekort Financiële positie pensioenfonds onder druk

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. Pensioenfonds Sara Lee Nederland opnieuw in dekkingstekort Financiële positie pensioenfonds onder druk Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 13. september 2010 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Pensioenfonds Sara Lee Nederland opnieuw in dekkingstekort Financiële positie pensioenfonds onder

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Waarom wordt de regeling aangepast?

Waarom wordt de regeling aangepast? Per 1 april 2011 is de C&T-pen sioen regeling op drie punten aangepast: verlaging van de maximumgrens van het jaarinkomen in de middelloonregeling; de beschikbare premieregeling (BPR) start dus vanaf een

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Financiële positie per 31 december 2014 en de beleggingsresultaten van 2014

NieuwsbriefPensioen. Financiële positie per 31 december 2014 en de beleggingsresultaten van 2014 NR 28 februari 2015 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Impact van nieuwe financiële spelregels op de dekkingsgraad per 1 januari 2015 Voorlopige financiële cijfers 2014 Jubileum Toeslagbesluit 1

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare premieregeling Over op IBAN

NieuwsbriefPensioen. Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare premieregeling Over op IBAN 23 NR Juni 2013 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: 100 jaar: gefeliciteerd! Bestuurswisseling Wat vindt u ervan? Aankondiging: UPO 2013 Aanpassingen 2014: nog even geduld Zorgplicht Beschikbare

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Na een druk 2016 met een eindspurt in verband met de verandering van onze pensioenregeling is 2017 al weer begonnen. Wij

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014

Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Aanpassingen Basis-pensioenregeling C&T per 1 januari 2014 Presentatie, aanvullend op het gezamenlijke Informatiebulletin van KDE en DEPF November 2013 L.G. van den Hoek 1 Pensioen aanpassen: wie doet

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK Amsterdam, 0 Agenda 1. Welkom en voorstellen bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 23 september 2009 4. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur Pensioen 2016 Maandag 4 juli 2016 Jan Raaijmakers Voorzitter Michel Stok Extern actuarieel adviseur Spelregels en webinar C Ga naar de helpbutton voor problemen met beeld en geluid U kunt vragen stellen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds DNB Crisisplan Stichting Honeywell 21 September 2011 Agenda Introductie Opzet crisisplan Nut en noodzaak crisisplan Concept crisisplan - discussiepunten - Wanneer is er spraken van een crisissituatie?

Nadere informatie

NieuwsbriefPensioen. Financiële cijfers over de eerste vijf maanden van 2016

NieuwsbriefPensioen. Financiële cijfers over de eerste vijf maanden van 2016 NR 32 juli 2016 NieuwsbriefPensioen In deze uitgave o.a.: Financiële cijfers over de eerste vijf maanden van 2016 Jaarverslag & Verkort jaarverslag 2015 Kijk naar je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) op

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pensioen Ontwikkeling financiële positie PSLN in de laatste maanden van 2010

Nieuwsbrief Pensioen Ontwikkeling financiële positie PSLN in de laatste maanden van 2010 Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 14. 7. November januari 20112008 Nieuwsbrief Pensioen Ontwikkeling financiële positie PSLN in de laatste maanden van 2010 PSLN startte het jaar 2010 met een

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. 9 Financieel crisisplan. 9.1 Inleiding. 9.2 Beschrijving crisissituatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. 9 Financieel crisisplan. 9.1 Inleiding. 9.2 Beschrijving crisissituatie 9 Financieel crisisplan 9.1 Inleiding SPAN heeft als doel om de pensioenregeling van AT&T Global Network Services Nederland B.V. (hierna AT&T of ) zoals die gold tot 1 januari 2014 uit te voeren. Het primaire

Nadere informatie

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista DEELNEMERSVERGADERING 16 november 2011 Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Verslag over de gebeurtenissen in het boekjaar 2010 4. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2015

VERKORT JAARVERSLAG 2015 VERKORT JAARVERSLAG 2015 Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 De in 2014 opgerichte Stichting Pensioenfonds TNT Express beleefde in 2015 het eerste volledige jaar. Dit verkort jaarverslag is een samenvatting

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Amsterdam, Doetinchem, Leiden, Zwijndrecht Maart 2014 Agenda 1. Overzicht SPEO 2. Stand van zaken/kortingsmaatregelen 3. Pensioenregeling 2014 4. Vooruitblik 2015 2

Nadere informatie

Welkom! september / oktober 2016

Welkom! september / oktober 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Welkom! september / oktober 2016 Agenda Voorstellen Deelnemersonderzoek 2016 Jouw pensioen Communicatie Jaarverslag 2015 Afwikkeling contract NN Resultaten Beleggen Verantwoord

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland AOW-LEEFTIJD GAAT VERDER OMHOOG, WAT BETEKENT DAT VOOR U? Vanaf dit jaar wordt jaarlijks bekend gemaakt hoeveel de AOW-leeftijd stijgt, 5 jaar in de toekomst. De overheid heeft die stijging gekoppeld aan

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie