Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015"

Transcriptie

1 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) Fax: (0226) Internet:

2 Inhoud Inschrijfformulier 3 Stichting Kinderopvang Harenkarspel 5 Doelstelling en kernwaarden 5 Geregistreerde kinderopvang Openingstijden en bereikbaarheid Kinderdagverblijven Onze andere locaties op een rijtje Medewerkers Centraal Bureau Pedagogisch medewerkers Interne trainer Uk & Puk Bestuur Oudercommissie 7 De groepen 8 Dagindeling Eten en drinken 8 9 Pedagogisch beleid 10 Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 11 Contacten met ouders 11 Positief opvoeden 12 Veiligheid 12 Gezondheid 12 Ziekte en ongevallen 13 Aandachtspunten 13 Inschrijving 13 Wachtlijst 14 Plaatsing 14 Wennen 14 Extra plaatsen en ruilen van opvangdagen 14 Servicedagen en extra dagen 14 Beëindiging 14 Kosten en Kinderopvangtoeslag 15 Klachtenreglement 16 Privacyreglement 16 Verzekering 16 Anti-discriminatiecode 16 Nawoord 16 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang (Brancheorganisatie Kinderopvang) Tabel Tegemoetkomingspercentage Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 2 van 29

3 Inschrijfformulier Kinderdagverblijf Gegevens van het kind Familienaam : Roepnaam : jongen / meisje (Verwachte) Geboortedatum: : Nationaliteit : Burger Service Nummer (BSN) : (dit nummer wordt toegezonden na de geboorte van uw kind; mogelijk kunt u dit dus nog niet invullen) Gegevens van de ouder(s) / verzorger(s) bij wie het kind woont Familienaam : Familienaam : Voornaam : Voornaam : Voorletters : Voorletters : Geboortedatum : Geboortedatum : Nationaliteit : Nationaliteit : BSN-nummer : BSN-nummer : Adres : Adres : Postcode : Postcode : Woonplaats : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon thuis : Telefoon werk : Telefoon werk : adres (voor nieuwsbrieven en evt. facturen): Per wanneer wilt u uw kind plaatsen?: Op welke dag(en) wilt u uw kind plaatsen? (graag omcirkelen wat van toepassing is) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ochtend ochtend ochtend ochtend ochtend middag middag middag middag middag hele dag hele dag hele dag hele dag hele dag Sluiten onze opvangtijden aan bij uw wensen? Ja / nee Indien nee, op welke tijdstippen zou u uw kind dan willen brengen en / of halen? Heeft u nog verdere informatie over het kind, die voor plaatsing en opvang van uw kind belangrijk is? Via welke bron bent u bij het kinderdagverblijf terechtgekomen? (bijv. via de telefoongids of gemeentegids, via familie of vrienden / kennissen, website etc.) Dit formulier graag ingevuld opsturen naar: Stichting Kinderopvang Harenkarspel, Oostwal EZ Tuitjenhorn. Het inschrijfgeld bedraagt 25,= euro per gezin. U kunt het bedrag overmaken op BIC:RABONL2U rekening NL20RABO t.n.v. Stichting Kinderopvang Harenkarspel. Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 3 van 29

4 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 4 van 29

5 Stichting Kinderopvang Harenkarspel Doelstelling De Stichting Kinderopvang Harenkarspel heeft als doel het bevorderen van kinderopvang in zijn algemeenheid, waarbij geen enkele vorm bij voorbaat uitgesloten wordt. Al ruim 20 jaar biedt Stichting Kinderopvang Harenkarspel (SKH) betrouwbare en pedagogisch verantwoorde kinderopvang aan kinderen van 0-12 jaar. Kinderen vanaf 0 4 jaar worden met zorg en aandacht opgevangen in onze kinderdagverblijven. Voor kinderen van 4 12 jaar biedt onze buitenschoolse opvang een uitdagende en plezierige plek buiten schooltijd. Sinds 1 april 2013 is het aanbod kinderopvang uitgebreid met peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. Op alle locaties van SKH zijn de activiteiten, de ruimtes en het speelmateriaal afgestemd op de belevingswereld van kinderen. We willen dat de opvang bij SKH kinderen inspireert tot ontdekken, spelen en plezier hebben. We bieden behalve veiligheid ook voldoende uitdaging. De pedagogisch medewerkers hebben hart voor kinderen en aandacht voor hun verschillen in karakters, temperament en talenten. Bij SKH is het belangrijk dat alle kinderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Voor kinderen met beperkingen wordt met de ouders besproken welke opvang het beste past bij het kind. SKH is betrokken bij ouders en staat open voor vragen. Bij onze peuteropvang en bij onze kinderdagverblijven wordt met behulp van het Voor- en Vroegschoolse educatieprogramma Uk & Puk aandacht besteed aan de (brede) ontwikkeling van kinderen, waarbij de taalontwikkeling voorop staat. Kernwaarden Bij SKH werken we vanuit de volgende kernwaarden: Ondernemend: Onze organisatie is volop in beweging! We zijn creatief, vindingrijk en resultaatgericht. Maar realistisch: we nemen verantwoorde risico s. Kindgericht: Ieder kind is voor ons belangrijk en uniek. We handelen vanuit de vraag van het individuele kind, binnen de kaders van het pedagogisch beleid Klantgericht: Wij zorgen dat we weten wat de klant van ons wil. We nemen de wensen van kind, ouder en medewerker serieus en geven ook grenzen aan. Kwaliteitsbewust: We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze organisatie. Dit betekent dat we voortdurend werken aan verbetering van alle aspecten binnen onze organisatie. We maken daarin bewuste keuzes. Betrokken en respectvol: We zijn een professionele organisatie, waarin iedereen persoonlijk benaderd wordt. We communiceren open richting de ouders, kind en medewerker. Omgevingsbewust: We richten onze blik naar buiten, als organisatie en met de kinderen. We weten wat er speelt in de omgeving en de samenleving. Daar waar we mogelijkheden zien spelen we in op activiteiten en ontwikkelingen. Enthousiast: We zijn trots op onze organisatie en op ons vak. We hebben plezier in ons werk en stralen dit uit! Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 5 van 29

6 Geregistreerde kinderopvang De Stichting Kinderopvang Harenkarspel staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Alleen als u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang kunt u in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. Een kopie van deze registratie kunt u bij ons opvragen. De Stichting Kinderopvang Harenkarspel maakt jaarlijks voor al haar locaties een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid, waarin de belangrijkste risico s op gebied van veiligheid, brandveiligheid en hygiëne worden opgenomen, en de maatregelen die wij daartegen nemen. Deze inventarisaties worden beoordeeld door de GGD tijdens het jaarlijkse inspectiebezoek. Hiernaast controleert de GGD op andere gebieden (bijv. Pedagogisch beleid) de kwaliteit van de opvang. De inspectierapporten van de GGD en de verslagen van de Risico Inventarisaties zijn ter inzage op de betreffende locatie. Openingstijden en bereikbaarheid Kinderdagverblijven De Stichting Kinderopvang Harenkarspel heeft twee kinderdagverblijven: KDV Snoopy, Oostwal 4, 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoonnummer: Geopend op werkdagen van 7.30 tot uur (parkeergelegenheid achterkant KDV, ingang Delftweg). Registratienummer LRK: KDV Snuffie, Doorbraak 22, 1749 AM Warmenhuizen Telefoonnummer: Geopend op werkdagen van 7.30 tot uur. (parkeergelegenheid voor het gebouw) Registratienummer LRK: Het Centraal Bureau (directeur, leidinggevende KDV, financiële administratie) is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en uur. Beide kinderdagverblijven zijn gesloten op algemene feestdagen. Bij voldoende aanmeldingen zijn we tussen kerst 2014 en Oud & Nieuw geopend. Onze andere locaties op een rijtje Peuteropvang De Stapvogel (Registratienummer LRK: ) Doorbraak 24, 1749 AM Warmenhuizen BSO Villa Kakelbont (Registratienummer LRK: ) Doorbraak 24, 1749 AM Warmenhuizen BSO De Jungle (Registratienummer LRK: ) Dorpsstraat 35, 1747 HA Tuitjenhorn Medewerkers Centraal Bureau Op het Centraal Bureau zijn verschillende medewerkers op wisselende dagen aanwezig: Ienke de Koning, directeur Carla Nuij, adjunct directeur / leidinggevende BSO Riek van der Horst, stafmedewerker Financiën Patricia van Amstel, stafmedewerker Kwaliteit / leidinggevende KDV Stella Schwidder, stafmedewerker Persoonlijke en Teamontwikkeling Renee Snoek, stafmedewerker P&O : ma. / woe. / do. van 8.00 tot uur : ma. / woe. / do. van 9.00 tot uur : ma. / di. / do. van 8.30 tot uur : ma. / di. / vrij. van 9.00 tot uur : di. / vrij. van 9.00 tot uur : woe. / vrij. van 8.00 tot uur Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 6 van 29

7 Pedagogische medewerkers Bij het KDV zijn per groep dagelijks twee minimaal MBO-niveau gekwalificeerde pedagogisch medewerkers aanwezig, en kan er een stagiair boventallig geplaatst zijn. In geval van ziekte, vakantie, verlof of zwangerschap wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vaste vervangers. Aan het begin en het einde van de dag zijn er minder kinderen aanwezig op het kinderdagverblijf. Daarom werken de pedagogisch medewerkers met verschillende diensten, namelijk een vroege, een late en een superlate dienst. De pedagogisch medewerker met vroege dienst werkt van 7.30 uur tot uur. De pedagogisch medewerker met de late dienst werkt van 9.00 uur tot uur. De medewerker met de superlate dienst werkt van 9.00 tot uur. Als groepen structureel samengevoegd worden op bepaalde dagen omdat er minder kinderen geplaatst zijn, wordt er gewerkt met een vroege dienst, een tussendienst en een (super-)late dienst. Tussen de middag na de lunch gaan veel kinderen naar bed. Hierdoor zijn er op dat moment minder kinderen die pedagogisch aandacht behoeven. De pedagogisch medewerkers gaan dan om de beurt pauze houden. Zo zorgen wij ervoor dat er gedurende de dag voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Bij het KDV zijn meerdere groepshulpen op verschillende dagen aanwezig. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers en dragen zorg voor de was, de keuken en schoonmaakwerkzaamheden. Interne trainer Uk & Puk Onze interne Uk &Puk trainer traint en begeleidt de pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven en de peuteropvang om op een speelse manier ontwikkelingsgericht met de thema s van het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-programma Uk & Puk te werken. Bestuur De stichting wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal leden. Het bestuur functioneert als toezichthoudend en voorwaardenscheppend orgaan. Formeel draagt het de eindverantwoordelijkheid van de werkzaamheden van de stichting. Het bestuur vergadert eenmaal per vier weken; deze vergaderingen zijn openbaar tenzij anders aangegeven. Oudercommissie De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders. Minimaal vijf ouders van kinderen die op het KDV, de BSO en Peuteropvang geplaatst zijn, maken deel uit van de oudercommissie. De oudercommissie: denkt mee over het pedagogisch beleid van het KDV, de BSO en de Peuteropvang, kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of het bestuur, heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een verzwaard adviesrecht op diverse punten, vergadert eenmaal per zes weken, organiseert mede de ouderavonden. Als u een vraag of suggestie voor de oudercommissie heeft, of als u wilt deelnemen aan de oudercommissie, kunt u dit doorgeven via Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 7 van 29

8 De groepen Bij onze kinderdagverblijven KDV Snoopy en KDV Snuffie worden kinderen vanaf tien weken tot vier jaar op een pedagogisch verantwoorde wijze opgevangen. De kinderdagverblijven kennen de volgende groepsindeling: Binnen KDV Snoopy bestaan er twee babygroepen (de rode en de blauwe groep), een peutergroep (de groene groep) en twee verticale groepen (baby s en peuters, de gele en oranje groep). In zowel de rode als de blauwe groep worden negen kinderen van tien weken tot 2 jaar opgevangen. Bij de groene groep worden veertien kinderen van 2 jaar tot vier jaar opgevangen. In de gele en oranje groep worden twaalf kinderen van tien weken tot vier jaar opgevangen. In de centrale speelhal kunnen de peuters elkaar opzoeken en samen spelen. Vanuit de centrale keuken en het atelier is er zicht op de speelhal. Het geeft de pedagogisch medewerkers de ruimte hun praktische taken uit te voeren en het geeft hun tevens zicht op het gebeuren in de speelhal. In het atelier kan er onder begeleiding bijvoorbeeld geschilderd en geknutseld worden. Er zijn verschillende buitenspeelplaatsen voor de baby s en de peuters. KDV Snuffie ligt naast Brede School de Hoge Ven (waarin ook Buitenschoolse Opvang Villa Kakelbont van SKH, Peuteropvang de Stapvogel van SKH, Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau), basisschool de Torenven en basisschool de Doorbraak zijn gevestigd). Het kinderdagverblijf heeft twee verticale groepen: paars en lila, waar per groep twaalf kinderen in de leeftijd van tien weken tot vier jaar worden opgevangen. Bovendien is er een speelzaal, een atelier, en twee aparte buitenspeelplaatsen (een grote aangrenzend aan de speelzaal, en een kleinere aangrenzend aan de groepen). De groepen, speelruimte en kleine buitenspeelplaats worden alleen gebruikt door de kinderen van het kinderdagverblijf; de grote buitenspeelplaats wordt in de ochtend gedeeld met Peuteropvang de Stapvogel. De kinderen worden opgevangen in een eigen groepsruimte (stamgroep) met vaste pedagogisch medewerkers. Soms kiezen we ervoor om verschillende stamgroepen samen te voegen. Hierdoor kunnen we de activiteiten beter aanpassen aan de behoeftes van de kinderen (bijv. indeling naar leeftijd of ontwikkelingsniveau tijdens activiteiten met Uk & Puk), en ontstaan er voor de kinderen meer mogelijkheden om samen te spelen met andere kinderen. Ook kunnen we zo beter gebruik maken van de inzet van de pedagogisch medewerkers. Dit samenvoegen van groepen kan structureel zijn, bijvoorbeeld op een bepaalde vaste dag in de week, of incidenteel. We kiezen hier dan voor als er sprake is van een lagere bezetting op de groepen. Als we groepen samenvoegen, gaan we altijd uit van de vastgestelde kwaliteitsregels uit de Wet Kinderopvang (we houden ons bijvoorbeeld aan de leidster-kind-ratio en de maximale groepsgrootte), en we zorgen er altijd voor dat er altijd een medewerker aanwezig is van beide vestigingen. Zo is er voor de kinderen altijd een vertrouwd gezicht op de groep. Bij samenvoegen zorgen wij ervoor dat alle gegevens (adresgegevens, telefoonnummer, allergieën e.d.) van de kinderen op de betreffende groep bekend zijn. Omdat alle groepen op een vergelijkbare manier werken (met eenzelfde dagstructuur en werkwijze) waarborgen we zo de continuïteit voor de kinderen. Beide kinderdagverblijven voldoen aan de wettelijk vastgestelde ruimtenorm waarin staat aangegeven hoeveel m 2 per kind minimaal beschikbaar dient te zijn. Dagindeling Er is een vaste dagindeling, omdat dit de kinderen houvast biedt. Rondom deze dagindeling is er natuurlijk ruimte voor spel: de pedagogisch medewerkers spelen een actieve rol als het gaat om het aanbod van activiteiten op de groepen. Door goed te observeren sluiten zij met de activiteiten aan bij wat de kinderen verbaal of non-verbaal aangeven. Voor de baby s geldt dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij hun eigen dagritme wat betreft slapen en eten. Hieronder kunt u lezen hoe de dagindeling er uit ziet. Soms wijken we iets van deze dagindeling af, bijv. bij een thema, of bij speciale gelegenheden (bijv. de Voorleesdagen) of feestdagen. 1. Brengen en vrij spelen Alle kinderen worden tussen 7.30 en 9.00 uur door hun ouders gebracht. De pedagogisch medewerker probeert elke ouder even te spreken, en te vragen naar eventuele bijzonderheden. Uiteraard is er ook volop aandacht voor het kind zelf! In principe beginnen we de dag op de eigen groep (dus niet in de hal / speelzaal), omdat dit zowel voor de kinderen als de ouders meer veiligheid biedt, en de dag dan rustiger kan worden begonnen. De kinderen kennen de vaste pedagogisch medewerker, en de overige kindjes uit de groep, en de vaste ruimte is voor hen overzichtelijk. Op tafel staan wat uitdagende spelletjes / puzzeltjes / klei (of andere activiteiten die de kinderen enigszins zelfstandig kunnen doen, zodat pedagogisch medewerkers de binnenkomende ouders ook nog te woord kunt staan). Kinderen die niet aan tafel willen spelen, mogen uiteraard ook op de groep vrij gaan spelen. 2. Yoghurt drinken Als alle kinderen en pedagogisch medewerkers aanwezig zijn, kunnen we samen de dag beginnen! Dit doen we aan tafel tijdens het yoghurt drinken. Als de yoghurt op is, krijgen de kinderen nog een klein koekje. Dit tafelmoment wordt gebruikt om alle kinderen welkom te heten met het Goedemorgen-lied, en wordt vaak gebruikt om een thema- Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 8 van 29

9 activiteit met Puk aan te kondigen. Ook wordt er regelmatig aan tafel voorgelezen. Tevens kan de vroege dienst belangrijke informatie over de kinderen overdragen aan de late dienst. 3. Lekker spelen Tijd om lekker te gaan spelen! Dit kan zijn vrij (binnen of buiten) spelen, knutselen, of activiteiten rondom het thema van Uk & Puk (vrij spel of begeleid spel). 4. Aan tafel! We gaan aan tafel om een broodje te eten. Hierbij leren we de kinderen (afhankelijk van hun leeftijd) met een vorkje te eten, zelf te vragen wat ze op hun boterham willen, op hun beurt te wachten, en is er uiteraard volop ruimte voor gesprekjes met en tussen de kinderen. Na het eten poetsen de kinderen zelf hun tanden aan tafel en krijgen ze zelf een washand om hun gezichtjes te poetsen. 5. Naar bed De tafel wordt afgeruimd door de pedagogisch medewerkers en kinderen die nog niet verschoond zijn, worden verschoond. Kinderen die een middagslaapje doen, worden in bed gelegd. Alle kinderen die niet meer slapen tussen de middag, gaan even vrij spelen in de speelzaal. Kinderen die alleen de ochtend komen, kunnen na de lunch worden opgehaald. 6. Spelen in de speelzaal De kinderen die niet slapen mogen vrij spelen in de speelzaal, of zij kunnen met de pedagogisch medewerkers een activiteit doen. Er wordt regelmatig met de kinderen van 3 jaar en ouder een zogenaamde 3+ activiteit gedaan: een activiteit die de kinderen stimuleert in hun sociale ontwikkeling (bijv. wachten op je beurt bij spelletjes, samenwerken), taalvaardigheid, tellen, kleuren, motoriek enz. Op deze manier bereiden we de kinderen goed voor op de basisschool. De pedagogisch medewerkers schrijven het dagverslag en schrijven in schriftjes van de kinderen als het schriftjesweek (elke 1e volledige week van de maand) is. 7. Wakker worden De kinderen die wakker zijn worden uit bed gehaald / verschoond / aangekleed en opgefrist. 8. Fruitje eten We gaan weer met alle kinderen aan tafel, om fruit te eten en limonade te drinken. Hierna doen we eventueel nog een activiteit aan tafel, bijv. een boekje voorlezen. Na het eten en drinken gaan de kinderen nog spelen (vrij of begeleid spel, binnen of buiten), nog een boekje lezen, of knutselen. Vanaf uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald door hun ouders. 9. Lekker spelen Tijd om weer lekker te gaan spelen! Dit kan zijn vrij (binnen of buiten) spelen, knutselen, of activiteiten rondom het thema van Uk & Puk (vrij spel of begeleid spel). 10. Ophalen Vanaf ongeveer uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Ouders worden ontvangen en bijzonderheden worden doorgegeven. In principe proberen de pedagogisch medewerkers om elke ouder even te woord te staan, en te vertellen hoe de dag was, wat het kind gedaan heeft, en eventuele bijzonderheden. De kinderen die laat opgehaald worden krijgen rond uur nog een crackertje of een rijstwafel met limonade. Verder wordt er nog lekker samen gespeeld. Eten en drinken In principe is de voeding (zuigelingenvoeding, broodmaaltijd, vers fruit, tussendoortje en drinken) voor uw kind (evenals luiers) inbegrepen. Voor baby s wordt in overleg met de ouders een voedingsschema gehanteerd. Indien u uw baby borstvoeding wilt geven, kunt u afgekolfde melk (gekoeld) meegeven, of indien uw situatie dit toelaat- zelf komen voeden. Wij maken standaard gebruik van Nutrilon 1, 2 en 3. Als de baby andere voeding heeft, moet u dit zelf (in poedervorm) meenemen naar het kinderdagverblijf. Als uw kind een bepaald product niet mag eten vanwege geloofsovertuiging, wordt hier uiteraard rekening mee gehouden. Ook als uw kind vegetariër is, wordt hier rekening mee gehouden. Als er sprake is van bijv. macrobiotische voeding, vragen wij u dit zelf mee te geven. De Stichting Kinderopvang Harenkarspel heeft richtlijnen opgesteld over gezonde voeding. Hierdoor kunnen alle pedagogisch medewerkers ervoor zorgen dat de kinderen gezond en verantwoord eten. Bij het samenstellen van dit voedingsbeleid gaan we uit van de adviezen van het Voedingscentrum. Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 9 van 29

10 Pedagogisch beleid De Stichting Kinderopvang Harenkarspel wil kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang bieden: kinderopvang die bijdraagt aan de goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat we de kinderen: - een gevoel van emotionele veiligheid bieden (ervoor zorgen dat ze zich prettig voelen, het naar hun zin hebben). - de gelegenheid geven om de persoonlijke competentie te ontwikkelen (ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit). - de gelegenheid geven om de sociale competentie te ontwikkelen (oefenen van sociale kennis en vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken, anderen helpen en omgaan met conflicten). - de gelegenheid geven om zich waarden en normen eigen te maken (de cultuur van de samenleving) Hierbij volgen wij de kwaliteitseisen uit het Convenant Kwaliteit Kinderopvang (2012). In het pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf staat uitgewerkt hoe we deze opvoedingsdoelen proberen te bereiken. De belangrijkste punten hieruit zijn: - We hebben interesse en aandacht voor het kind en zijn omgeving, en behandelen het kind met respect. We proberen de kinderen ook te leren om anderen en de omgeving met respect te behandelen. We gaan serieus om met de emoties en mening van de kinderen. De wensen van de kinderen zijn zoveel mogelijk uitgangspunt voor het handelen en de activiteiten die de pedagogisch medewerkers aanbieden. - Het KDV kent een vaste dagindeling, omdat dit de kinderen houvast biedt. De eet- en slaaptijden van de baby s zijn aangepast aan het ritme van het kind. Tussen 07:30 en 09:00 uur kunnen de kinderen gebracht worden. Om 09:15 uur drinken de peuters gezamenlijk een beker yoghurt, voorafgegaan door liedjes zingen. Rond 11:30 uur wordt er gegeten. Hierna tanden poetsen, verschonen, nog even spelen en naar bed. Iedere groep beschikt over aparte slaapkamers. Kinderen die niet meer slapen maken gebruik van de speelhal. Rond 15:00 uur komen alle kinderen uit bed, waarna ze fruit gaan eten en wat gaan drinken. Vanaf 16:00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. In overleg met de pedagogisch medewerkers kan hier van afgeweken worden. - Naast de vaste activiteiten als eten en slapen, mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. De ruimtes zijn zo ingericht dat de kinderen zelf kunnen doen wat ze willen, en zelf het materiaal kunnen pakken wat ze nodig hebben. De pedagogisch medewerkers zullen activiteiten aanbieden, deelname is echter vrijwillig. Door goed te observeren spelen zij in op wat de kinderen verbaal of non-verbaal aangeven. Vaak bepalen kinderen hun eigen spel en is de pedagogisch medewerker voorwaardenscheppend bezig. - Er wordt een (half) open-deurenbeleid gehanteerd. De kinderen ervaren de veiligheid van de eigen groep, maar wanneer het kind er aan toe is, kan het zijn/haar wereld vergroten door naar de buren te gaan, of kan het gaan spelen in de speelzaal. De pedagogisch medewerkers kunnen er ook juist voor kiezen om de groep dicht te houden, om voor meer rust en geborgenheid te zorgen. - We laten de kinderen zoveel mogelijk zelf doen wat ze al zelf kunnen. Dit geldt voor het omgaan met (spel-) materiaal (bijvoorbeeld zelf bedenken wat je gaat spelen of wat en hoe je gaat knutselen), het omgaan met zichzelf (bijvoorbeeld zelf schoenen aantrekken), maar ook voor het omgaan met anderen (bijvoorbeeld eerst proberen zelf een ruzie op te lossen). De pedagogisch medewerkers bekijken wat het kind al zelf kan, en waar eventueel nog hulp geboden moet worden. - Naast de alledaagse activiteiten (bijvoorbeeld aan tafel eten) en de gerichte activiteiten die pedagogisch medewerkers aanbieden, zorgt ook de inrichting van de groepen ervoor dat de sociale ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. De verschillende hoekjes op de verschillende groepen zorgen er voor dat kinderen met elkaar gaan spelen, communiceren en samenwerken. Voor het handelen in speciale situaties zijn specifieke werkinstructies voor de pedagogisch medewerkers opgesteld (bijv. Signalering ontwikkelingsproblemen, Meldcode kindermishandeling, Ziekte en ongevallen, Calamiteiten, Toedienen van medicijnen e.d. ). Het gehele pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf is in te zien op de groepen van het kinderdagverblijf, of te downloaden op Iedere vestiging heeft een eigen Pedagogisch Werkplan, waarin staat omschreven hoe de precieze werkwijze van het betreffende kinderdagverblijf is. Dit Werkplan is in te zien op de betreffende vestiging, of te downloaden op Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 10 van 29

11 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Binnen de Stichting Kinderopvang Harenkarspel gebruiken we bij de kinderdagverblijven en de peuteropvang het VVE- programma Uk & Puk, een totaalprogramma met speelse activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar. Kinderen ontwikkelen zich door te spelen, te ervaren en te ontdekken. Uk & Puk biedt de kinderen de optimale speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal, het omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren, en ruimtelijk begrip. Voor- en Vroegschoolse Educatie is waardevol voor taalvaardige kinderen en voor kinderen met een gesignaleerde taalachterstand. Voor alle kinderen kan een aanbod op maat gegeven worden. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen tijdens de speelse activiteiten en zorgen voor voldoende ruimte voor vrij spel. Uk & Puk werkt met verschillende thema's, die dicht bij de belevingswereld van het jonge kind staan. We informeren ouders over de thema-activiteiten die op de peuteropvang gedaan worden en geven tips voor activiteiten en spelletjes die thuis met de kinderen gedaan kunnen worden. Contacten met ouders Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk om goed contact te hebben met ouders en te weten hoe het thuis met uw kind gaat; zij kunnen daar rekening mee houden. We willen u zoveel mogelijk betrekken bij de opvang van uw kind en u informeren over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Contacten met ouders zijn: Intakegesprek Voordat uw kind naar het KDV gaat, is er een kennismakingsgesprek met de pedagogische medewerker. Zij zal met u het intakeformulier doornemen. Ook zal het wennen ter sprake komen. In de eerste weken wordt extra aandacht besteed aan de gewenning van uw kind in de groep. Hoe het gewenningsproces verloopt, zal bij de overdracht tijdens het halen en brengen aan de orde komen. Brengen en ophalen Korte mondelinge overdracht over (bijzonderheden) verloop van de dag. 10 weken gesprek 10 weken nadat uw kind gestart is bij het KDV wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk evaluatiegesprek. In dit gesprek ligt de nadruk op het proces van wennen bij het KDV, de groep en de pedagogische medewerker. Oudergesprekken (bij 1, 2 en 3 jaar) Rondom de verjaardagen van uw kind wordt de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind uitvoerig besproken aan de hand van een vragenlijst. Deze lijst wordt door u en de pedagogische medewerker ingevuld. Eindgesprek Als uw kind bijna 4 jaar wordt (3 jaar en 9 maanden) vindt het laatste gesprek plaats. Dit gesprek zal in het teken staan van de overgang naar de basisschool. Als het van toepassing is wordt ook de overgang naar de buitenschoolse opvang besproken. Schriften Elke eerste week van de maand schrijven de pedagogisch medewerkers in het schrift van uw kind. Er wordt geschreven over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind, vriendjes, activiteiten enz. U kunt zelf ook in het schrift schrijven. De pedagogisch medewerker kan hier zo nodig op reageren. Muurkrant De muurkrant wordt gebruikt als een dagverslag, zodat u kunt lezen wat er zich die dag afgespeeld heeft. De muurkrant hangt bij elke groep. Persoonlijk gesprek op verzoek Op verzoek kan er door u of de pedagogische medewerker altijd tussendoor een afspraak gemaakt worden als dit wenselijk of noodzakelijk is. Nieuwsbrief Minimaal ieder kwartaal wordt er een nieuwsbrief uitgegeven. Deze wordt verspreid via de mail. Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 11 van 29

12 Ouderavond: Drie keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd Verder: Uiteraard kunt u te allen tijde een gesprek aanvragen met de pedagogisch medewerkers of de leidinggevende wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft. Indien nodig kan de pedagogisch medewerker ook een gesprek met u aanvragen op een ander moment dan tijdens de oudergesprekken. Positief Opvoeden Binnen onze organisatie zijn we gestart met Positief Opvoeden volgens de methode Triple P, een programma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Positief opvoeden biedt effectieve informatie, tips en adviezen die helpen om: positief contact op te bouwen met je kind, goed gedrag bij je kind te bevorderen, kinderen nieuwe dingen te leren, te zorgen dat kinderen beter luisteren, duidelijk en consequent te reageren op ongewenst gedrag en meer te genieten van het opvoeden. Kijk voor meer informatie op ook voor online advies! Veiligheid Kinderopvang moet natuurlijk gewoon veilig zijn. Een veilige opvang begint met een (brand-)veilig gebouw, en een kindvriendelijke inrichting (veilig meubilair, speeltoestellen en speelgoed). De medewerkers hebben verder een belangrijke rol in het zorgen voor veiligheid van de kinderen. Alle medewerkers hebben een relevante opleiding, zijn deskundig en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Overige maatregelen zijn o.a.: - We werken volgens het vier-ogen-principe (we zorgen er o.a. voor dat kinderen niet lang alleen met een volwassene kunnen zijn) - Jaarlijks maken wij een Risico Inventarisatie Veiligheid (dit wordt bovendien gecontroleerd door de GGD), om te bekijken welke risico s aanvaardbaar zijn, en welke niet. In het laatste geval, treffen wij uiteraard passende maatregelen. Het verslag van de Risico Inventarisatie Veiligheid ligt ter inzage van ouders op de betreffende locatie. - Alle pedagogische medewerkers weten hoe ze moeten handelen bij ongevallen (jaarlijkse EHBO-training) en calamiteiten (BHV-ers). - Om een goed beeld te krijgen wat nu precies onveilige situaties zijn, houden de pedagogische medewerkers een ongevallenregistratie bij. - We zorgen ervoor dat de kinderen veilig kunnen slapen: naast het gebruik van veilige bedjes betekent dit ook dat we maatregelen nemen ter voorkoming van wiegendood (baby s worden op hun rug te slapen gelegd, kinderen tot 2 jaar slapen in een slaapzak in plaats van onder een dekbed). - We zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle medewerkers (arbobeleid). Ook u kunt meehelpen aan veilige opvang. Daarom hebben wij een aantal Huisregels opgenomen in de Pedagogisch werkplannen van alle vestigingen. Zo zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter bij ons in goede handen is! Gezondheid Wij zijn als kindercentrum verantwoordelijk voor gezonde opvang. Daarom treffen wij verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw kind, u als ouders en onze medewerkers in een gezonde omgeving kunnen verblijven. Er zijn verschillende werkinstructies ter voorkoming van ziekte, zoals bij verschonen, bereiden van de maaltijd, maar ook de persoonlijke hygiëne van de pedagogische medewerkers en de kinderen: we leren de kinderen handen wassen na toiletbezoek, hun hand voor de mond te houden bij hoesten en niezen. Jaarlijks maken we een Risico Inventarisatie en Evaluatie Gezondheid om te bekijken op welke manier we een gezonde opvang kunnen waarborgen. De GGD controleert dit. Het verslag van deze Risico Inventarisatie Gezondheid ligt voor ouders ter inzage op de betreffende locatie. Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 12 van 29

13 Ziekte en ongevallen De regels van ons ziektebeleid volgen in grote lijnen de adviezen van de GGD, en zijn na overleg met pedagogisch medewerkers en Oudercommissie tot stand gekomen. Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft (bijvoorbeeld kinderzeer, waterpokken, ernstige diarree) vragen we u uw kind thuis te houden. U kunt s morgens even telefonisch overleggen met de pedagogisch medewerkers of uw kind mag komen. Verder geldt dat kinderen opgehaald moeten worden wanneer de pedagogisch medewerkers hen niet meer de nodige zorg kunnen bieden, niet voldoende aandacht en tijd overhouden voor de andere kinderen, en wanneer een kind zich echt te ziek voelt, hangerig is en alleen op schoot wil zitten. De pedagogisch medewerkers kunnen hierbij zelf aangeven wat haalbaar is. De koortsgraad is hierbij niet zozeer van belang (het ene kind is met 38 C al heel beroerd, het andere kind loopt met 38,5 C nog vrolijk rond). In alle gevallen is er overleg met de ouders over de situatie van het kind. Wanneer het kind in de loop van de dag ziek wordt, maar nog niet opgehaald hoeft te worden, worden ouders hier wel over ingelicht. Pedagogisch medewerkers willen ten allen tijde wanneer u uw kind brengt weten als uw kind zich niet helemaal goed voelt / koorts heeft. Ook als U uw kind s' morgens paracetamol of andere koortsverlagende middelen heeft gegeven, dient u dit door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Mocht uw kind medicatie moeten gebruiken op het KDV, dan bent u verplicht het formulier Medicijngebruik te tekenen. Dit formulier kunt u opvragen bij de pedagogisch medewerkers, of downloaden op onze website. Bij ongelukjes die eerste hulp nodig hebben, bellen wij u zo snel mogelijk en gaan wij met uw kind naar een arts. Het is daarom belangrijk dat u eventuele wijzigingen in uw telefoonnummer z.s.m. aan de pedagogisch medewerkers doorgeeft. Wijzigingen wat betreft uw adres, uw werkadres of uw bereikbaarheidsadres dient u ook zo spoedig mogelijk door te geven. Aandachtspunten Breng uw kind voor 9.15 uur zodat wij gezamenlijk de dag kunnen beginnen. De kinderen die een halve dag komen kunnen worden gebracht/ gehaald worden tussen en uur. In overleg met de pedagogisch medewerkers is het mogelijk van de breng- en haaltijden af te wijken, echter niet tijdens het yoghurt drinken (9.15 tot 9.45 uur). Wilt u, wanneer uw kind iets later komt of helemaal niet komt, om welke reden dan ook, dit voor 9.00 uur telefonisch doorgeven. Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, dient u dit van tevoren te melden: we geven uw kind niet aan iemand anders mee zonder uw toestemming. In dat geval bellen we eerst met u als ouders of dit akkoord is. Meld de pedagogisch medewerkers te allen tijde als u uw kind meeneemt, ook wanneer zij een kind aan het verschonen is of is of in gesprek is met een andere ouder. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder goed bereikbaar bent tijden de opvang. Wilt u daarom wijzigingen wat betreft uw adres, uw werkadres of uw bereikbaarheidsadres en telefoonnummers zo spoedig mogelijk doorgeven. Binnen het KDV mag niet worden gerookt. Mocht uw kind met een volle luier binnenkomen, dan wordt er van u verwacht uw kind zelf even te verschonen. Het KDV is niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of beschadigen van meegebrachte spullen en kleding. De betaling wordt gecontinueerd, ook wanneer u uw kind een keer niet brengt. Voor plaatsing ontvangt u het Pedagogisch werkplan met daarin de huisregels van de betreffende vestiging. Wij willen u vragen zich aan de huisregels te houden. Inschrijving Het is raadzaam uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven; inschrijven kan vanaf het moment dat de vermoedelijke bevallingsdatum bekend is. In geval van adoptie kunt u zich inschrijven wanneer de vermoedelijke aankomstdatum van uw kind bekend is. U kunt uw kind inschrijven door het ingevulde Inschrijfformulier te retourneren en het daarbij behorende inschrijfgeld ( 25,00 per gezin) over te maken. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld, ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Denkt u er aan broertje(s) en/of zusje(s) tijdig in te schrijven. Een tweede of volgend kind staat niet automatisch ingeschreven en heeft niet vanzelfsprekend een plaats op het KDV. Het minimum aantal dagdelen dat u uw kind kunt laten plaatsen is vastgesteld op twee dagdelen. Het is mogelijk uw kind flexibel te plaatsen, bijvoorbeeld de ene week drie dagen en andere week twee dagen. Hierbij geldt wel dat er sprake moet zijn van minimaal één vaste dag. Afhankelijk van de bezetting van de groepen wordt er in overleg bekeken of er aan uw wens voldaan kan worden. Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 13 van 29

14 Wachtlijst Voor sommige groepen geldt een wachtlijst. De door u gewenste opvangdagen spelen hierin een belangrijke rol. Mocht er geen plaats zijn op de desbetreffende groep, dan komt uw kind op de wachtlijst te staan. Ons streven is om uw kind zo snel mogelijk in de groep te plaatsen. Het bepalen van de wachttijd is echter moeilijk. Zolang u geen bevestiging van plaatsing hebt ontvangen, is uw kind nog niet geplaatst. Plaatsing Als er een plaats vrij komt in de groep, dan wordt het kind welke bovenaan de wachtlijst staat, opgeroepen. Wanneer u, op het moment dat uw kind geplaatst kan worden, afziet van plaatsing, blijft uw kind op de wachtlijst staan totdat hij/zij naar de basisschool gaat. Indien u korter dan een maand voor de plaatsingsdatum annuleert, heeft u te maken met de opzegtermijn van een maand. De kosten van deze plaatsing worden in rekening gebracht. De SKH behoudt zich het recht niet over te gaan tot plaatsing, indien zij zich niet in staat acht te voldoen aan de kwaliteitseisen welke zij zichzelf stelt. Criteria hiervoor zijn: ernstige ontwikkelingsproblematiek bij het kind waardoor het functioneren in de groep ernstig bemoeilijkt wordt; of een besmettelijke ziekte. Wennen De periode van wennen is belangrijk voor het slagen van de plaatsing van uw kind. Zowel u als uw kind zal moeten wennen aan de nieuwe situatie. Wij vinden het daarom belangrijk dat er voldoende tijd en aandacht aan het wennen geschonken wordt. De wenperiode duurt twee weken. Van u wordt verwacht dat u gedurende de wenperiode tijd beschikbaar heeft. Mocht dit voor u een probleem zijn, dan kunt eventueel ook uw vaste oppas of opa/oma met uw kind komen laten wennen. In overleg met de pedagogisch medewerkers wordt bepaald op welke dagen en op welke tijdstippen uw kind kan komen wennen. Het is mogelijk om te komen wennen op dagen dat uw kind niet geplaatst is. Extra plaatsen en ruilen van opvangdagen Kinderen die reeds geplaatst zijn op het KDV kunnen incidenteel extra geplaatst worden, uiteraard in overleg met de pedagogisch medewerkers. Er wordt niet boventallig geplaatst, dit betekent dus dat er niet meer kinderen op een groep geplaatst worden dan toegestaan is voor het aantal pedagogisch medewerkers. Als op de vaste groep van uw kind de bezetting het niet toelaat om extra te plaatsen, bestaat er eventueel de mogelijkheid om uw kind op een andere groep extra te plaatsen. Wij vragen dan wel om een schriftelijke bevestiging (handtekening) van ouders voor akkoord. U kunt incidenteel onbeperkt van dagdeel ruilen, mits de ruil binnen twee weken plaatsvindt en de bezetting het toelaat. Er wordt niet boventallig geplaatst, dit betekent dus dat er niet meer kinderen op een groep geplaatst worden dan toegestaan is voor het aantal pedagogisch medewerkers. Servicedagen en extra dagen Wij bieden als extra service, dat het aantal contractdagen dat een ouder heeft afgesloten, als gratis dag / dagen in hetzelfde kalenderjaar mag worden ingezet. Een kind dat bijvoorbeeld 3 dagen KDV afneemt op contractbasis, krijgt dus gratis 3 extra opvangdagen per jaar. Op deze manier willen wij meer flexibiliteit en service bieden. Let er op dat over deze servicedagen geen tegemoetkoming bij de Belastingdienst kan worden aangevraagd. Deze dagen worden niet gefactureerd. Als u hierover toch een tegemoetkoming aanvraagt, zal de Belastingdienst dit geld het volgende jaar terugvorderen. Als u meer extra dagen opvang nodig heeft dan de gratis opvangdagen, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De kosten verbonden aan de extra plaatsingen zijn op basis van de vastgestelde uurprijs. Een extra hele dag telt 11 uur, een extra halve dag telt 5,5 uur. Bij de aanvraag van een extra plaatsing vragen wij een handtekening van de ouders ter bevestiging. Na afloop van ieder jaar ontvangt u van ons een jaaropgave, waarin ook de extra opvangdagen staan vermeld. De tegemoetkoming van de belastingdienst wordt tevens berekend over deze extra afgenomen dagen. Beëindiging De plaats van uw kind op het KDV stopt automatisch op de dag volgend op de vierde verjaardag van uw kind. Verlaat uw kind eerder het KDV, dan dient u dit schriftelijk aan ons door te geven, rekening houdend met de opzegtermijn van een maand. Indien u wenst dat de plaatsing langer doorloopt (bijv. als de verjaardag vlak voor een vakantie valt) dient u dit tijdig aan ons door te geven. De opzegtermijn van een maand geldt ook bij vermindering van het aantal dagen. Het contract wordt tevens beëindigd: Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 14 van 29

15 wanneer u twee maanden achter elkaar in gebreke bent gebleven met betrekking tot de maandelijkse betaling van de ouderbijdrage. Dit ontslaat u niet van uw openstaande betalingsverplichting. wegens gedragsstoornissen van uw kind, ter beoordeling aan de pedagogisch medewerkers en directie. Kosten en Kinderopvangtoeslag U sluit een contract af met de SKH. In het contract wordt het brutobedrag aan ouderbijdrage vermeld; dit is exclusief de tegemoetkoming via de belastingdienst (kinderopvangtoeslag). De uiteindelijke ouderbijdrage wordt als volgt bepaald: Kosten kinderopvang -(min) tegemoetkoming belastingdienst. Aan de hand van de volgende stappen kunt u berekenen hoe hoog uw kinderopvangtoeslag in 2015 per maand is. Stap 1: U bekijkt in onderstaande tabel hoeveel uren dagopvang u nodig heeft. In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen 1 hele dag, 1 halve dag, of 1 dag om de week. Soort opvang Aantal uren per maand Uurprijs 2015 Kosten per maand 1 hele dag ,73 314,63 1 halve dag ,73 157,35 1 dag om de week ,73 157,35 Bijvoorbeeld: uw kind gaat op maandag de hele dag naar het kinderdagverblijf, en op woensdag alleen de ochtend. In totaal neemt u dan per maand = uur af. Stap 2: U maakt een schatting van het aantal eventueel extra af te nemen dagen (extra dagen kunt u alleen afnemen indien er plaats is op de groep. Er wordt niet boventallig geplaatst). Een extra hele dag telt 11 uur, een extra halve dag 5,5 uur. Stap 3: U berekent hoeveel uur u per maand betaalt aan kinderopvang. U vermenigvuldigt de uurprijs 2015 ( 6,73) met het aantal uren dat uw kind gebruik maakt van kinderopvang. Stap 4: U bepaalt uw toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is het totaal van uw geschatte inkomen uit werk en inkomen (box 1), uw inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Deze schatting kunt u maken op basis van uw meest recente definitieve aanslag. Als u geen aangifte doet van de inkomstenbelasting, neemt u als toetsingsinkomen uw brutoloon over Dit is 12 x uw maandloon + 8% vakantiegeld. Let op: pas als het jaar voorbij is, weet u precies hoe hoog uw inkomen in 2015 was. Stap 5: U zoekt in de tabel Tegemoetkomingspercentage 2015 (op p. 29) de juiste inkomensgroep en het bijbehorende percentage op. Als u één kind heeft, maakt u gebruik van de eerste percentagekolom. Als u meerdere kinderen heeft, is het kind voor wie de kosten voor kinderopvang het hoogst zijn het eerste kind in de tabel. Voor uw overige kinderen maakt u gebruik van de tweede percentagekolom. Stap 6: De kinderopvangkosten vermenigvuldigt u met het percentage behorende bij uw toetsingsinkomen uit de tabel. Dit is de bijdrage die u van het Rijk in 2015 per maand ontvangt. Wilt u de tegemoetkoming uit laten rekenen door de SKH, dan kunt u hiervoor een afspraak maken op kantoor. Kinderopvangtoeslag kunt u rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst, via Hier kunt u ook een Proefberekening maken, en krijgt u meer informatie over de toeslag kinderopvang in het algemeen. Als u liever op papier de aanvraag doet, kunt u een aanvraagformulier krijgen bij de Belasting Telefoon: U moet dan wel uw burgerservicenummer bij de hand hebben. U vraagt de tegemoetkoming altijd vóór het einde van de maand aan, maximaal anderhalve maand voor plaatsing. Als u een inburgeringcursus of re-integratietraject volgt, heeft u ook recht op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Ook indien u als ouder in de WW komt, of gebruik maakt van kinderopvang op sociaal-medische indicatie, kunt u in aanmerking komen voor toeslag kinderopvang. Kijk ook op voor meer informatie hierover. Na afloop van het jaar ontvangt u van de SKH een jaaropgave met de totale kinderopvangkosten voor dat jaar. Eventuele extra afgenomen dagen zijn hierin opgenomen. Kinderopvangtoeslag kunt u niet meer over een geheel jaar achteraf kunt terugvragen. U kunt de kinderopvangtoeslag alleen nog aanvragen over de lopende maand en de drie maanden die daaraan voorafgaan. Een voorbeeld van de Belastingdienst: Uw kind gaat vanaf 10 april 2015 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2015 kinderopvangtoeslag aanvragen. Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 15 van 29

16 Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet de organisatie die uw kinderen opvangt geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uiteraard zijn alle vestigingen van de Stichting Kinderopvang Harenkarspel hierin opgenomen. Indien u betaalt via automatische incasso worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u hier geen gebruik van maakt, wordt 2,50 administratiekosten per maand in rekening gebracht. Voor meer informatie over de betaling / niet tijdige betaling, zie bijlage Algemene Voorwaarden, artikel 13. Klachtenreglement De SKH is aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (skk). De skk stelt zich ten doel om ten behoeve van de organisaties voor kinderopvang de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector uit te voeren. Wanneer u een klacht heeft die niet door de pedagogisch medewerkers of de directie afgehandeld kan worden, of wanneer u de voorkeur geeft aan een onafhankelijke behandeling van de klacht, kunt u terecht bij deze klachtencommissie. Er is een goedgekeurd klachtenreglement waarin de procedure wordt vermeld. Een exemplaar van het klachtenreglement ligt ter inzage op kantoor of u kunt het opvragen bij de voorzitter van de oudercommissie. Jaarlijks wordt het Openbaar verslag Klachten opgesteld, welke op kantoor ter inzage ligt voor ouders. Ouders kunnen (na inloggen) het verslag ook downloaden op Stichting Klachtencommissie Kinderopvang tel: Postbus AJ Baarn website: Privacyreglement De Stichting Kinderopvang Harenkarspel heeft een privacyreglement volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, 2001). Dit reglement geeft aan hoe op basis van deze wet met persoonsgegevens moet worden omgegaan, en welke rechten en plichten uit de wet voortvloeien voor de betrokkenen. Het reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (zowel in de computer als in de dossiers). Een kopie van het Privacyreglement kunt u opvragen op kantoor. Verzekering De SKH heeft voor haar personeel, stagiaires en de kinderen van het KDV een W.A.- en ongevallenverzekering afgesloten. Anti-discriminatiecode Onze organisatie maakt geen onderscheid tussen personen op grond van ras, huidskleur, sekse, afkomst en geloof / levensbeschouwing, seksuele geaardheid of leeftijd. Het is een ieder die zich in ons gebouw of op ons terrein bevindt verboden om: discriminerende opmerkingen of grappen te maken, materialen te verspreiden die discriminerend zijn of aanzetten tot discriminatie, propaganda te maken voor discriminerende organisaties. Nawoord Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van ons. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen of ons vrijblijvend bezoeken. Wij begrijpen dat het voor u als ouders belangrijk is om onze vestigingen even in het echt te zien, en de sfeer te proeven. U wilt er ten slotte zeker van zijn dat uw kindje zich prettig voelt bij ons. U kunt daarom altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding. Met vriendelijke groet, namens de Stichting Kinderopvang Harenkarspel Ienke de Koning (directeur) Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 16 van 29

17 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 17 van 29

18 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 18 van 29

19 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 19 van 29

20 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 20 van 29

21 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 21 van 29

22 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 22 van 29

23 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 23 van 29

24 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 24 van 29

25 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 25 van 29

26 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 26 van 29

27 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 27 van 29

28 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 28 van 29

29 Kinderopvangtoeslagtabel 2015 Stichting Kinderopvang Harenkarspel /D.1.1.A Informatieboekje KDV 2015 /november 2014/ Pagina 29 van 29

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY INHOUD: 1. BEREIKBAARHEID 2. GROEPSOMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW 3. DAGINDELING 4. VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 5. EIGEN SPULLEN VAN DE KINDEREN

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Versie jan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 3 Informatie voor ouder pag. 4 Algemene gegevens pag. 4 Openingstijden pag. 4 Sluitingsdata pag. 4 Groepssamenstelling

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

SKPC/Pedagogisch werkplan Dikkie Dik juni 2015 Blad 1

SKPC/Pedagogisch werkplan Dikkie Dik juni 2015 Blad 1 Blad 1 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Dikkie Dik In ons dagelijks handelen en gedrag is het pedagogisch beleidsplan van de SKPC leidend. Zie het pedagogisch beleidsplan Dit is het kader, jij maakt

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014

2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014 2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV Versie 27 01-12-2014 Stichting Kinderopvang Leiderdorp Pedagogisch werkplan Peuteropvang & Kinderdagverblijf December 2014 Pagina 2 van 45 Inhoudsopgave Kinderdagverblijf / Peuteropvang

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje Het pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Madeliefje Verticale groep 0-4 jaar December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Onze visie op kinderen en op opvoeden 4 2. Pedagogische uitgangspunten 5 3.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Inhoudsopgave Onze Visie Pedagogisch beleid Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid Gelegenheid om persoonlijke competenties te ontwikkelen Gelegenheid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang ZoWieZo Februari 2012 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het beleidsplan: Handleiding en

Nadere informatie

Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3

Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3 Inhoudsopgave Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3 1. Een korte impressie van de organisatie... 3 2. Het personeel bij de centra van 2Samen... 3 3. Het pedagogisch beleid van 2Samen... 4 4. Hoe gaan wij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang 0 4 jaar Hygiëaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon kantoor/leidinggevende: 020-7891769 / 06-17455312 kinderopvang@hetkleinehuis.info - www.hetkleinehuis.info

Nadere informatie