Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden"

Transcriptie

1 Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan Volleybal Vereniging Haaglanden Versie December 2014 Dennis Bosveld - Combinatie Functionaris

2 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 - Jeugdbeleid - Technisch Jeugdplan - Organisatiestructuur Opzet Jeugdbeleid Volleybal Vereniging Haaglanden - Eén gezamenlijk verenigingsbeleid pagina 5 - Duidelijkheid volleybaltechnisch beleid pagina 5 - Meetrainen jeugdspelers met senioren pagina 5 - Jeugd Commissie heeft leidende rol pagina 5 - Overleg ouders, spelers en trainers pagina 6 - Invallen bij senioren/hogere teams pagina 6 - Teamindeling spelers pagina 6 - Gasttrainingen & Thematraining pagina 6 - Trainingstijd en trainers pagina 7 - Kwalificatie trainers pagina 7 - Opleiden Jeugdtrainers pagina 7 - Informatie bijeenkomsten pagina 7 - Prestatief versus Actief pagina 8 - Ideaal teamstructuur Haaglanden pagina 8 - Middelen tot groei pagina 9 - Scouten van talentvolle jeugdspelers pagina 9 Technisch Jeugdplan Volleybal Vereniging Haaglanden - Aanleiding pagina 10 - Uitgangspunten pagina 10 - Doelstelling pagina 10 - Algemene en sociale doelen pagina 11 - Mentale doelen pagina 11 Cool Moves Volley (6-12 jaar) - CMV Niveau 1 pagina 12 - CMV Niveau 2 pagina 13 - CMV Niveau 3 pagina 13 - CMV Niveau 4 pagina 13 - CMV Niveau 5 pagina 14 - CMV Niveau 6 pagina 14 - Oefeningen CMV pagina 15 - CMV Vaardigheids/Niveau diploma pagina 15 - CMV Trainers en assistenten pagina 15 - Coaches, begeleiders en ouders pagina 15 A, B en C Jeugd (12 18 jaar) - Technische vaardigheden pagina 16 - Spelers Volg Systeem (SVS) pagina 16 - C Jeugd: Technische vaardigheden & Spelsysteem pagina 17 - B Jeugd: Technische vaardigheden & Spelsysteem pagina 17 - A Jeugd: Technische vaardigheden & Spelsysteem pagina 18 - Overzicht doelstellingen Jeugdteams vv Haaglanden pagina 19

3 Oefenstof en handige sites - Voor oefeningen pagina 20 - Voor video s op Youtube pagina 20 - Meerjaren Opleidingsplan Volleybal (MOV) pagina 20 - Oefenstof via de vv Haaglanden website pagina

4 - 4 - Inleiding Met de hernieuwde start binnen de volleybalvereniging in Voorburg is er een nieuw beleidsplan opgesteld. Door de aan de vereniging verbonden combinatiefunctionaris Volleybal is er in het voorjaar 2014 een behoeftepeiling geweest. Er is gesproken met diverse trainers (senioren, jeugd en CMV-jeugd), en leden van diverse commissies (technische commissie en jeugdcommissie). Tegelijk met de nieuwe naam Volleybal Vereniging Haaglanden is er door een aantal betrokken leden gedurende 2014 nagedacht over het jeugdbeleid en het technisch jeugdplan. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis die al aanwezig was binnen de vereniging, kennis en beleid binnen de Nevobo. Maar ook van nieuwe inzichten en informatie verkregen via internet. Met deze opzet wordt er gekeken richting de toekomst. Waar willen wij met het Jeugdbeleid als vereniging staan aan het einde van het seizoen Jeugdbeleid De visie over wat vv Haaglanden met het jeugdbeleid wil, sluit aan bij de algehele verenigingsvisie. Een gezonde jeugdafdeling waarbij de jeugdleden zich verbonden voelen bij de vereniging en er voor de jeugdleden op alle niveaus een plaats is om te spelen. Hierbij dient bij, zowel de topteams (Prestatief) als de niveaus daaronder (Actief), het spelplezier voorop te staan. De vereniging zal faciliteren met trainers en zaalruimte om ieders volleybalvaardigheden maximaal te kunnen ontwikkelen. Doelstelling is om te groeien met jeugdleden, deze voor de vereniging te behouden en de overgang naar de senioren goed en geleidelijk te laten verlopen. Binnen de senioren moet plaats zijn op alle niveaus voor de jeugdleden. Het jeugdbeleid geeft weer hoe de vereniging wenst om te gaan met de jeugdleden. De vereniging zijn ook trainers, coaches en ouders. Belangrijk voor de uitvoering en bewaking van het jeugdbeleid, is een goede samenwerking en communicatie tussen de Jeugdcommissie (JC), Technische Commissie (TC), trainers, bestuur en Combinatie Functionaris (CF). Technisch Jeugdplan Om de ontwikkeling van de volleybal technische vaardigheden gestructureerd te laten verlopen binnen de vereniging, is het Technisch Jeugd Plan opgesteld. Hier worden naast de verschillen in spelvorm bij de Cool Moves Volley (CMV) Jeugd en de A-B- C-Jeugd, ook de technische vaardigheden en spelsystemen beschreven die aanbod komen bij de desbetreffende leeftijden en spelniveaus. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de prestatieve topteams op Top Klasse/Hoofdklasse niveau en de niveaus daaronder. Wederom is samenwerking en communicatie tussen de diverse commissies zoals CMV commissie, Jeugd commissie, jeugdtrainers en Combinatie Functionaris een must. Organisatiestructuur Voor de realisatie van de ambities en doelstellingen binnen de vereniging is een goede organisatiestructuur noodzakelijk. Voor de jeugdafdeling ziet deze er als volgt uit. TC Bestuur CF CMV JC Jeugdtrainers - Technische zaken - Jeugdbeleid - Hoofd Jeugdopleiding - Organisatorische zaken (wedstrijden, teamindeling & evenementen) - CMV zaken

5 - 5 - Opzet Jeugdbeleid Volleybal Vereniging Haaglanden Tussen Technische Commissie lid jeugdzaken (TC) Jaap de Water, voorzitter Jeugd Commissie (JC) Ruud van Houwelingen en Combinatie Functionaris (CF) Dennis Bosveld is in mei 2014 overleg geweest over de jeugd en de vereniging. Hierin is gesproken over het vormen van een nieuw beleid voor onze jeugdleden. Doelstelling hierbij is om als vereniging te zorgen voor een gezonde jeugdafdeling waarbij wij de jeugdleden aan onze vereniging weten te binden. Er is op alle niveaus plaats om te spelen. Dit ontstaat wanneer er duidelijkheid is in de visie over de mogelijkheden binnen de vereniging voor de jeugd. Zowel tijdens de periode als jeugdspeler, maar ook bij de overgang van jeugd naar senioren. Er wordt gestreefd naar een goede en geleidelijke overgang voor alle jeugdleden. Ongeacht hun spelniveau. Eén gezamenlijk verenigingsbeleid Een belangrijke voorwaarde voor één beleid (gezond, betrokken, spelvreugde en plek op alle niveaus) is dat alle trainers binnen de vereniging, zowel binnen de Cool Moves Volley Jeugd (CMV), de jeugden seniorentrainers hetzelfde beleid uitdragen. De TC en JC zullen toezien dat dit ook wordt uitgevoerd. Duidelijkheid volleybaltechnisch beleid Voor spelers en trainers zal duidelijkheid zijn over het volleybaltechnisch beleid waarvoor is gekozen. Dit is op papier gezet. Een bijeenkomst (periodiek aan de start van ieder seizoen) met alle trainers gezamenlijk is hiervoor noodzakelijk. Dit om met elkaar het beleid te bespreken en daar waar nodig aan te passen. Je moet hierbij denken aan, welk spelsysteem heeft bij welke teams de voorkeur. Maar ook, wanneer speel je of begin je met een libero, hoe sta je in de passing of de verdediging e.d.. Dit gaat niet alleen over de hogere teams, maar voor alle niveaus. Voor het leren van technische volleybalvaardigheden zal hierbij wel altijd gekeken worden naar de mogelijkheden van de individuele (jeugd)speler. Meetrainen jeugdspelers met senioren Voor de ontwikkeling van de jeugdspelers willen wij graag faciliteren in het meetrainen van de jeugdspelers bij de seniorenteams. Hierbij wordt uitgegaan van 2 situaties. Aan de ene kant de situatie waarbij jeugdspelers het aankomend seizoen op basis van leeftijd naar de senioren overgaan. Om de overgang richting de senioren geleidelijk te laten plaatsvinden, zal een paar maanden voor het einde van het wedstrijdseizoen een start gemaakt worden met het meetrainen. Hierbij willen wij de jeugd zo veel mogelijk in koppels van 2 a 3 aan het seniorenniveau laten wennen. Aan de andere kant zal het meetrainen ook voor de talentvolle jeugdspelers gelden die nog niet het komend seizoen zullen overgaan. Deze talenten kunnen al het gehele seizoen of zelfs een aantal seizoenen eerder worden uitgenodigd om mee te trainen met senioren. Het meetrainen door jeugdspelers zal plaatsvinden op uitnodiging van en na onderling overleg tussen de betrokken trainers. Hierbij is er ook overleg zijn met ouders, speler en trainer. Jeugd Commissie heeft leidende rol De JC zal zich proactief opstellen in de voorstellen voor het meetrainen van jeugdspelers met andere teams. Dit zal in overleg zijn met de jeugdtrainer van de speler en de trainer van het beoogde team. In alle gevallen zal de JC hierin een leidende rol hebben. Het initiatief hiervoor kan liggen bij de trainers van beide teams, de speler zelf of de JC.

6 - 6 - Overleg ouders, spelers en trainers Belangrijk voor de jeugdspelers is dat er altijd aandacht is voor kwesties als fysieke overbelasting, juiste en gezonde voeding, maar ook voor de extra tijdsbelasting (denk aan school en studie) in geval van extra meetrainen. Daarom zal voorafgaand aan het meetrainen, overleg met ouders, spelers en trainers plaatsvinden. Dit is niet alleen in het geval van meetrainen bij een seniorenteam, maar ook bij het meetrainen bij een ander jeugdteam. Invallen bij senioren/hogere jeugdteams Wat voor het meetrainen geldt is ook van toepassing op het invallen bij andere teams. Het invallen wordt ook gezien als mogelijkheid om alvast te kunnen ruiken en wennen aan een hoger niveau. Hiermee wordt de angst zoveel mogelijk al weggenomen voor de echte overgang. Inzet voor- en meegaan met andere teams dient ook met speeltijd beloond te worden. Al zal dit niet altijd een automatisch gegeven kunnen zijn. Teamindeling spelers Voor de indeling van de jeugdspelers in een team en niveau, wordt er gekeken naar een aantal aspecten. Dit zijn in willekeurige volgorde; de volleybalvaardigheden, motorisch en fysieke eigenschappen, potentie, inzet, karakter en leeftijd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de mogelijke aansluiting van de spelers in een team en of het niveau. De JC zal hierover overleg hebben met de trainers. De JC heeft wel de beslissende stem. Uiteraard zal de JC, indien gewenst, in een gesprek met de ouders en speler zelf de achtergrond van de beslissing verduidelijken. Gasttrainingen & Thematraining Ter bevordering van het verenigingsgevoel zijn er een aantal mogelijkheden besproken. Om de enorme hoeveelheid volleybalkennis die binnen de vereniging aanwezig is te gebruiken, worden door de JC voor de jeugdteams gasttrainingen georganiseerd. Deze kunnen worden gegeven door de trainers van de top (senioren)teams samen met spelers uit de top teams. Maar ook het geven van thematrainingen door de trainers samen met de spelers/specialisten (blokkeerders, spelverdelers, libero s) van de hogere teams is goed voor meer verenigingsgevoel. Hierbij staat wel voorop dat iedereen op zijn eigen niveau deze gasttraining/techniektraining moet kunnen ervaren. Het is dus niet enkel voorbehouden aan de talenten. Een voorbeeld hiervan is de Heren 1/Dames 1 clinic aan alle A, B, C en CMV jeugdspelers.

7 - 7 - Trainingstijd en trainers Binnen de beschikbare zaaluren wordt er zo veel mogelijk getracht om iedereen 1x in Essesteijn te laten trainen. Hierbij wordt uitgegaan van een trainingstijd van 1 ½ uur. Wanneer een team meer keren per week traint zou dit ook in een andere zaal kunnen zijn. Er wordt gekeken naar een zo efficiënt mogelijk benutting van de zaalruimte. Hierbij wordt er ook naar de teambezetting gekeken. Uitgangspunt is dat voor ieder team een trainer staat. Zoveel mogelijk wordt er gestreefd naar gekwalificeerde trainers voor ieder niveau. Uiteraard binnen de tot beschikking staande middelen/budget van de vereniging. De kwalificatie van de trainer kan zijn door; het hebben van trainersdiploma s, ervaring of gespeeld wedstrijdniveau. Maar ook door het volgen van een opleiding zoals Sport & Bewegen of aan de Academie voor Sportstudies. Naast de trainers kunnen er ook assistent-trainers bij de teams aanwezig zijn. Dit kunnen (oud)spelers maar ook ouders zijn. Dit laatste is zowel bij de jeugd als CMV-jeugd het geval. De vereniging wil een veilige en vertrouwde omgeving voor onze jeugd zijn. Daarom past het binnen het verenigingsbeleid om van alle jeugdtrainers binnen de vereniging een verklaring omtrent gedrag te vragen. Kwalificatie trainers De doelstelling is om aan het einde van het seizoen voor minimaal 90% gekwalificeerde trainers voor de teams te hebben staan. Voor de CMV jeugd wordt er gewerkt met een trainingsstaf van 3 hoofdtrainers. Hierbij moet minimaal 1 CVT2 niveau aanwezig zijn. Bij de A, B en C jeugd wordt onderscheid gemaakt in trainers voor de prestatieve top teams (Top- /Hoofdklasse) en de overige teams. Voor de top teams A en B jeugd dient de trainer minimaal het VT3 diploma te hebben. De trainers voor de overige teams dienen minimaal het VT2 diploma te bezitten of bezig zijn de opleiding hiervoor te volgen. Opleiden Jeugdtrainers Om voldoende (potentiële) trainers binnen de vereniging te hebben, wordt er gestreefd naar het opleiden vanuit de vereniging van deze toekomstige trainers. De volleybaljeugd in de leeftijd van 16 tot 20 jaar is een uitstekende doelgroep waarbinnen gezocht kan worden naar potentiële trainers. Er kan spraken zijn van individuele trajecten, maar ook van via de vereniging georganiseerde opleidingen. Aan deze opleiding kunnen eventueel ook leden van andere vereniging deelnemen. Doelstelling is om per jaar 4 trainers op te leiden. Deze trainers kunnen al actief zijn binnen de vereniging als trainer (zonder diploma) of als assistenttrainer. Om de slagingskans te verhogen kunnen de trainers in opleiding gekoppeld worden aan de (ervaren) gediplomeerde trainers binnen de vereniging. Deze koppeling kan bijvoorbeeld als assistent-trainer. Om binding van trainers met de vereniging te bevorderen, kan gedacht worden aan de constructie van een commitment van de trainer voor een periode van 3 jaar, waarna de vereniging de kosten voor de opleiding voor het VT diploma betaald. Wanneer de samenwerking tussen trainer en vereniging tussentijds wordt verbroken, worden de kosten van de opleiding pro rato verrekend. De coördinatie voor de opleiding van de jeugdtrainers wordt vanuit de JC verzorgd. Een taak die is belegd bij bijvoorbeeld het hoofd Jeugdopleidingen. Deze taak past goed binnen de functie van de Combinatie Functionaris. Informatie bijeenkomsten Aangezien de JC het contact en de communicatie met de ouders belangrijk vindt zal er in de 2 e week van de start van het nieuwe seizoen een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Hierin zullen ouders geïnformeerd worden over zaken zoals het beleid van de JC, aan de orde zijnde actualiteiten, maar ook wederzijdse verwachtingen tussen spelers, ouders en vereniging. Aansluitend aan deze informatiebijeenkomst kunnen de nieuwe jeugdteams gepresenteerd worden aan de ouders. Dit kan met bijvoorbeeld een toernooi, 3-kamp of oefenwedstrijd als aftrap van het nieuwe seizoen. Ouders kunnen dan direct zien en ervaren hoe een wedstrijddag verloopt.

8 - 8 - Prestatief versus Actief Omdat niet iedere volleyballer dezelfde doelstelling en instelling heeft, is er ook bij de jeugdteams een onderscheid in prestatieve competitie en actieve competitie teams. Onder prestatieve competitie vallen de teams die in de Top- /Hoofdklasse spelen of zich hiervoor willen kwalificeren. Onder actieve competitie vallen de overige klassen. Doelstelling voor de prestatieve competitie teams is om 2 maal per week minimaal 1 ½ uur te trainen. Voor de actieve competitie teams is de doelstelling om minimaal 1 maal per week 1 ½ uur te trainen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een 2 e training, waarbij dit ook een gecombineerde training met een andere team zou kunnen zijn. Dit heeft uiteraard te maken met beschikbare zaalruimte en trainers. Doelstelling is om binnen iedere leeftijdcategorie minimaal 1 team op Top-/Hoofdklasse niveau te hebben bij zowel de jongens als meisjes. Aan de spelers binnen de prestatieve competitie teams worden andere eisen gesteld dan de spelers van de actieve competitie teams. Eisen op basis van inzet, aanwezigheid en motivatie. De prestatieve spelers worden opgeleid voor de (landelijke) top teams binnen en buiten de vereniging. De Nationale Open/Gesloten Jeugd kampioenschappen (NOJK/NGJK) kunnen als graadmeter worden gebruikt om het niveau van de prestatieve verenigingsjeugd te vergelijken met het landelijke niveau. Doelstelling is om met de A en B jeugd jaarlijks de finaleronde te behalen. Ideaal teamstructuur Haaglanden Bij de ideaal teamopbouw binnen de vereniging is spraken van een piramidestructuur. Er is 1 team uitkomend in de hoogste divisie waarop de vereniging actief is. Naar beneden toe kunnen het aantal teams toenemen tot meerdere teams die in dezelfde divisie/klasse uitkomen. Belangrijk is wel dat er in iedere klasse een team voor de vereniging uitkomt. Hierdoor is er voor de spelers op alle spelniveaus een mogelijkheid binnen de vereniging, om in een team te spelen. Met name voor de jeugdspelers die naar de senioren overgaan, is er voor zowel de talenten als de nog in ontwikkeling zijnde talenten een team waarin zij kunnen spelen. Doelstelling is om voor het einde seizoen onderstaande structuur te hebben behaald. Dit kan door zowel groei van het aantal (jeugd)leden, maar ook door samenwerkingsverbanden met andere volleybalverenigingen in de regio. Senioren eind seizoen Heren - 2 e divisie - 3 e divisie/promotieklasse - 1 e klasse - 2 e klasse - 3 e klasse - 4 e klasse - Recreanten/Retro s Jeugd eind seizoen Jongens JA1: Top-/Hoofdklasse JA2: Hoofdklasse/1 e klasse JB1: Top-/Hoofdklasse JB2: Hoofdklasse/1 e klasse JC1: Hoofdklasse/1 e klasse JC2: 1 e /2 e klasse Dames - 2 e divisie - 3 e divisie/promotieklasse - 1 e klasse - 2 e klasse - 3 e klasse - 4 e klasse - Recreanten/Retro s Meisjes MA1: Top-/Hoofdklasse MA2: Hoofdklasse/1 e klasse MB1: Top-/Hoofdklasse MB2: Hoofdklasse/1 e klasse MC1: Hoofdklasse/1 e klasse MC2: 1 e /2 e klasse

9 - 9 - CMV/Mini s eind seizoen CMV niveau 6 CMV niveau 5 CMV niveau 4 CMV niveau 3 CMV niveau 2 CMV niveau 1 3 teams ± 15 kinderen 3 teams ± 15 kinderen 3 teams ± 15 kinderen 3 teams ± 15 kinderen 2 teams ± 10 kinderen 2 teams ± 10 kinderen Middelen tot groei Om aan nieuwe jeugdleden te komen moeten deze enthousiast gemaakt worden voor het volleybal. Hiervoor kunnen diverse middelen gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn; - Het organiseren van een Volleybal scholentoernooi voor het Voortgezet Onderwijs in de gemeente. - Het organiseren van een CMV scholen toernooi voor het Basis Onderwijs in de gemeente. - Geven van volleybalclinics op scholen in de gemeente. - Organiseren van Open CMV trainingen tijdens de door SenW georganiseerde Sport & Event weken (Sportweek, Kastanje/Tulp Events). - Een open talenten selectie voor volleyballers uit de regio. Scouten van talentvolle jeugdspelers Om de vereniging te laten groeien zullen ook talentvolle jeugdspelers uit de regio via scouts van de vereniging in beeld gebracht worden. Als scouts kunnen o.a. de uitfluitende scheidsrechters fungeren, maar ook de trainer en coaches van de jeugdteams. Deze spelers die zijn opgevallen zullen daarna door scouts van de vereniging (technisch kader JC, (jeugd)trainers) gevolgd worden bij wedstrijden. Hierna zullen zij benaderd worden door de JC en uitgenodigd worden om een aantal keren mee te komen trainen. Als de vereniging de uitstraling heeft van een goede jeugdopleider met voor alle speelniveaus plaats, zal dit een positieve uitwerking hebben op de toestroom van leden. Maar ook voor het behoud van jeugdleden. Voorwaarde om als vereniging aantrekkelijk te zijn is om met name bij je jeugd een kwalitatief goed trainerskader te hebben.

10 Technisch Jeugdplan volleybalvereniging Haaglanden Aanleiding Het gewenste jeugdbeleid van vv Haaglanden is besproken tussen de jeugdcommissie, technische commissie en de combinatiefunctionaris. De opzet is beschreven in het document Opzet jeugdbeleid volleybal vereniging Haaglanden (mei 2014). Naar aanleiding hiervan is er in samenspraak met de jeugdcommissieleden en de trainers van de topteams bij de senioren, dit technisch jeugdplan opgesteld. In dit technisch jeugdplan wordt omschreven hoe de volleybaltechnische vaardigheden van de jeugdspelers zouden moeten ontwikkelen gedurende de diverse leeftijden en volleybalniveaus. Uitgangspunten Binnen de vereniging zijn op dit moment (seizoen 2014/2015) de volgende teams en niveaus vertegenwoordigd. Cool Moves Volley (6-12 jaar) CMV niveau 1 CMV niveau 2 CMV niveau 3 CMV niveau 4 CMV niveau 5 CMV niveau 5+/6 Jeugd (12 18 jaar) Meisjes A (3 teams) Meisjes B (2 teams) Meisjes C (3 teams) Jongens A (1 team)* Jongens B (2 teams)* * Voor het jongens A en B team spelen verschillende spelers in zowel jongens A en B als bij de senioren. Om de doorstroom van CMV naar Jeugd en van Jeugd naar Senioren goed te laten verlopen zal er planmatig aandacht dienen te zijn voor de techniek bij de volleyballers. Op welk niveau moeten de volleyballers welke techniek beoefenen. Dit technisch jeugdplan dient als handvat voor de trainers. Doelstelling Met dit technisch jeugdplan wil de jeugdcommissie een eenduidige structuur aangeven voor de jeugdtrainers binnen de vereniging Haaglanden. Hierbij blijft altijd ruimte voor de individuele kwaliteiten van de volleyballer e/o trainer. De trainer kan in dit plan lezen, welke technische vaardigheden een volleyballer op welke leeftijd/leeftijdscategorie moet beoefenen. Voorop staat altijd het individu en zal er dus rekening gehouden worden met het technische volleybal vaardigheidsniveau van zowel zij-instromers (op latere leeftijd starten met volleybal) en de talenten. Daarnaast is bekend waar de trainer zijn oefenstof kan vinden. Uiteraard zal het internet hiervoor een belangrijke bron zijn. Voorop staat niet het kweken van alleen maar wereldtoppers op volleybalgebied, maar vooral het ontwikkelen van de volleybalkwaliteiten op ieders niveau. Plezier in het volleybal moet hierbij altijd aanwezig blijven.

11 Binnen de vereniging en op de trainingen is naast de ontwikkeling van de technische vaardigheden ook aandacht voor de ontwikkeling van algemene, sociale en mentale doelen. Algemene en sociale doelen *: Plezier hebben in het volleybal (wedstrijd en training) Plezier krijgen in het willen winnen (topjeugd) Sfeer en enthousiasme uitstralen (yell) Samen een goede teamsfeer kweken (wij gevoel) Omgaan met sociaal wisselen (jeugd moet spelen) Blij zijn met goede acties van jezelf en teamgenoten, dit ook tonen (bv. handjeklap) Trainen op attentheid en oplettendheid (concentratie) Fanatiek zijn in de wedstrijd en training (niet op de persoon gericht) Jeugd zelfvertrouwen geven (en ook laten uitstralen) Leergierigheid kweken (veel willen opsteken) Verenigingsgevoel kweken (deelname aan verenigingsactiviteiten) Mentale doelen *: Weten waar je moet staan (eigen opstelling kennen) Heel veel initiatief tonen (naar de bal willen gaan) Samenspel in 3 keer (doel: aanval opbouwen) Uit roepen als de bal uitgaat Altijd gaan voor de ballen en nooit opgeven (inzet) Fouten van anderen goed willen maken (teaminzet) Bij aanval durven te slaan, lef en durf hebben Leren concentreren voor de service (hoe en waarom) Bovenhands durven te serveren (oudere jeugd en top C jeugd) Durft te passen na een passfout (niet bang zijn) De spelverdelers blijven bovenhands spelen Rustig blijven bij tegenslagen, stress en achterstand * Bron: Doorlopende leerlijn Prestatie- en Breedteteams Roy Wassen (NOC*NSF)

12 Cool Moves Volley (6-12 jaar) Binnen de Nevobo wordt het CMV gespeeld op 6 niveaus. Hierbij is het kenmerk bij niveau 1: veel vangen en gooien en bij niveau 6: 4 tegen 4 volleybal op een klein veld en een laag net. Bij VV Haaglanden wordt de indeling aangehouden zoals bij de Nevobo. Er is wel een uitzondering. Binnen de verenigingen in en rond Den Haag wordt er tijdens de onderlinge toernooien niet volgens de regels van CMV niveau 6 gespeeld. Er is een CMV niveau 5+. Hierbij wordt er volgens de regels van niveau 6 gespeeld maar kan er nog steeds een bonuspunt worden verdiend bij 3x samenspelen. CMV Niveau 1 Techniek: Gooien, vangen en bewegen. Onderhandse service. Snelheid en balvaardigheid. Spel: veld 6 (b) 4,5 (d) meter. vanaf iedere plek in het veld bal over net gooien. mag 1x samenspelen. bal over het net spelen is 1 plaats doordraaien. speler die fout maakt moet naar de kant. speler weer meedoen bij vangbal teamgenoot. punt wanneer veld bij tegenstander leeg is. Figuur 1 t/m 3: opstelling en manier van doordraaien nadat de bal over het net gegooid is bij resp. 4, 3 en 2 spelers in het veld. Bovendien is bij fig. 2 & 3 aangegeven waar spelers die mogen terugkeren in het veld dat het beste kunnen doen

13 CMV Niveau 2 Techniek: Balcontact. Onderhandse opslag. Onderhands (gestrekte armen) en bovenhands (kommetje) vangen. Bovenhands (kommetje) wegspelen. Gooien met eenarmige swingworp. Spel: veld 6 (b) 4,5 (d) meter. onderhandse opslag vanaf iedere plek in het veld. bal in 1x over het net spelen. bal over het net spelen is 1 plaats doordraaien. speler die fout maakt moet naar de kant. speler weer meedoen na 3 teamvangballen achter elkaar (hoeft niet in zelfde rally). alle spelers weer meedoen na onderhandse pass en vangbal eigen team of speler. punt wanneer veld bij tegenstander leeg is. CMV Niveau 3 Techniek: Gericht onderarms kunnen spelen. Volleybalspecifiek gooien en vangen (set-up). Spel: veld 6 (b) 4,5 (d) meter. onderhandse opslag vanaf iedere plek in het veld. 1 e opvang bal verplicht onderarms met 2 armen. bal in 2x over het net spelen. bal over het net spelen is 1 plaats doordraaien. speler die fout maakt moet naar de kant. speler weer meedoen na vangbal volgend op correcte onderarms pass teamgenoot. punt wanneer veld bij tegenstander leeg is. CMV Niveau 4 Techniek: Vloeiende volleybalspecifieke beweging bij gooien en vangen (set-up doorspelen). Verdedigingstechnieken. Spel: veld 6 (b) 4,5 (d) meter. onderhandse opslag van achter de achterlijn. maximaal 3 x achter elkaar serveren door zelfde speler. doordraaien na 3x serveren of bij nieuwe servicebeurt. Indraaien bij >4 spelers bij serviceplaats. vloeiend gespeelde 2 e bal (onderarms e/o bovenhands vangen en gooien). 1 e en 3 e balcontact (onderarms e/o bovenhands) is zonder vangen. rallypoint puntentelling (iedere fout is een punt tegenstander). Smash vanuit stand, push en smash vanuit sprong mogen.

14 CMV Niveau 5 Techniek: Volleybalspecifieke bewegingen bij samenspelen, liefst 3x samenspelen. Smash/push. Spel: veld 6 (b) 6 (d) meter. Onderhandse opslag van achter de achterlijn. geen enkele bal vangen. 3x samenspelen gevolgd door goed over het net spelen is een bonuspunt. maximaal 3 x achter elkaar serveren door zelfde speler. doordraaien na 3x serveren of bij nieuwe servicebeurt. Indraaien bij >4 spelers bij serviceplaats. rallypoint puntentelling (iedere fout is een punt tegenstander). smash vanuit stand, push en smash vanuit sprong mogen. blokken mag. CMV Niveau 6 Techniek: Bovenhandse opslag. Aanval op rechts. Alleen blokken. Spel: veld 6 (b) 6 (d) meter. opslag (onderhands/bovenhands/sprong) van achter de achterlijn. geen enkele bal vangen. maximaal 3 x achter elkaar serveren door zelfde speler. doordraaien na 3x serveren of bij nieuwe servicebeurt. rallypoint puntentelling (iedere fout is een punt tegenstander). smash vanuit stand, push en smash vanuit sprong mogen. blokken mag. Indraaien bij >4 spelers bij serviceplaats. Gebruikte bronnen: Afbeeldingen: Cool Moves Volley Spelregels Nevobo.

15 Oefeningen CMV Voor de oefenstof voor de CMV jeugd wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de oefenboekjes opgesteld door Willem op t Hof van Sliedrecht Sport. Deze oefenboekjes worden online aan de trainers beschikbaar gesteld. Per CMV niveau zijn er minimaal 20 oefeningen. Tevens worden er aanvullende oefeningen ter beschikking gesteld. CMV Vaardigheids/Niveau diploma Om de CMV jeugd te stimuleren en om richting binnen het jaar te geven aan de trainers, wordt er periodiek (halverwege en einde seizoen) door de spelers een testje afgelegd worden. Hierbij wordt er gekeken of de speler één of meerdere geoefende technische vaardigheden voldoende beheerst. Wanneer de speler de test haalt ontvangt hij een CMV diploma en wordt bevorderd naar het volgende CMV niveau. Voor de test wordt gebruik gemaakt van de Nevobo CMV Vaardigheidstesten CMV Trainers en assistenten Veel van de huidige trainers bij de CMV jeugd zijn ouders met volleybalervaring, maar ook actieve en betrokken verenigingsleden die geen kinderen bij de CMV jeugd hebben. Deze trainers worden geassisteerd door enthousiaste ouders met en zonder volleybalervaring. Het is de doelstelling van zowel de Jeugdcommissie als de CMV commissie om de oudere A/B Jeugd meer te betrekken bij de CMV trainingen. Dit kan binnen vv Haaglanden ook op basis van een Maatschappelijke Stage plaats. Hierdoor ontstaat er een betere binding en betrokkenheid tussen de (jeugd)leden van de vereniging. Omdat het belangrijk is om direct een juiste techniek aangeleerd te krijgen zullen de CMV trainers gediplomeerd moeten zijn of worden hiertoe opgeleid. Dit zoals omschreven in het jeugdbeleid paragrafen Kwalificatie trainers en Opleiden Jeugdtrainers. Coaches, begeleiders en ouders Naast de inzet van vrijwilligers op de trainingen, is de inzet en hulp van ouders en coaches bij wedstrijden onmisbaar. Om de ouders zonder of met weinig volleybalervaring te helpen bij hun assistentie bij het jeugdteam heeft de Nevobo de Handleiding Coaching Jeugdteams opgesteld. Deze wordt aan de ouders en begeleiders ter beschikking gesteld via de verenigingswebsite (Jeugd bij het onderdeel Jeugdbeleid & Coaching). In deze handleiding wordt een uiteenzetting gedaan van de (spel)regels inclusief de gebaren van de scheidsrechter. Maar ook wordt er verder ingegaan op de begeleiding en coaching van jeugdteams.

16 A, B, en C Jeugd (12 18 jaar) De jeugdspelers worden bij vv Haaglanden ingedeeld op leeftijd en op speelniveau. Wanneer er onvoldoende spelers zijn voor een team op leeftijdsindeling kunnen er teams worden samengesteld bestaande uit jongens en meisjes. Maar ook is het mogelijk dat een team wordt aangevuld met spelers uit een jongere of oudere leeftijdsklasse (dispensatie-spelers). Uitgangspunt blijft wel om iedereen zoveel mogelijk op zijn of haar spelniveau in te delen. De jeugdspelers spelen over het algemeen 2 jaar in een leeftijdscategorie. Binnen de aan te leren technische vaardigheden is er dan ook een onderscheid tussen een 1 e en een 2 e jaar speler in de leeftijdscategorie. C-jeugd Bedoeld voor kinderen van jaar. Op dit niveau is het belangrijk om te leren samen te spelen in een team van 6. Er is geen specialisatie met spelers, iedere speler doet alles (passen, opzetten, verdedigen en aanvallen). Het speelveld is 9x7 meter en de nethoogte is 2.05 meter. In de hoofd- en topklasse is het speelveld 9x9 meter en de nethoogte 2.15 meter. B-jeugd Bedoeld voor kinderen van jaar. Op dit niveau leer je met name hoe je met je team een systeem speelt. Er wordt een begin gemaakt met vaste taken uitgevoerd door vaste spelers (vaste spelverdelers wanneer de speler achter staat). Er wordt gespeeld volgens de spelregels zoals bij de senioren. De nethoogte bij de jongens is 2.24 meter (hoofd- en topklasse 2.30 meter) en bij de meisjes 2.15 meter (hoofd- en topklasse 2.24 meter). Het speelveld is 9x9 meter. A-jeugd Bedoeld voor de jeugd van jaar. Hier wordt kennis gemaakt met meerdere spelsystemen. En wordt er meer gespeeld met specialisatie zoals spelverdelers, middenblokkeerders en passer-lopers. De spelers worden langzamerhand voorbereid op de overstap naar de senioren. De spelregels en nethoogte zijn hetzelfde als bij de senioren. Technische vaardigheden Niet alleen de volleybal technische vaardigheden, maar ook de motorische basisvaardigheden zijn van belang voor de jonge volleybalspelers. Naast het aanleren van de techniek op de verschillende jeugdniveaus is het ook belangrijk om te werken aan de motoriek. Denk hierbij aan o.a. het springen, wenden, coördinatie- en reactieoefeningen. Voorbeelden van oefeningen kunnen binnen de vereniging d.m.v. een workshop aan de trainers gegeven worden. Hierbij is het goed om de binnen de vereniging aanwezige kennis van trainers en fysiotherapeuten binnen de workshop te gebruiken. Spelers Volg Systeem (SVS) Ook bij de jeugdspeler is het handig, net als bij de CMV jeugd, om de individuele ontwikkelingen van de technische vaardigheden bij te houden. Dit zou bijgehouden kunnen worden door de trainers in een individueel spelers document. Een Spelers-Volg-Systeem (SVS). Een aantal keren per jaar (bv. begin, midden en einde seizoen) wordt er naar de individuele vorderingen van de technische vaardigheden gekeken. Bij wisselingen van trainers is in het document te lezen op welk niveau de individuele vaardigheden van de speler zich bevinden. En wat nog aandacht behoeft voor verdere ontwikkeling.

17 Om lijn binnen de vereniging aan te brengen voor de trainers zijn onderstaand, op volleybal technisch gebied, de uitgangspunten geformuleerd voor de verschillende jeugdniveaus. Wat dienen de spelers op welk niveau te oefenen en minimaal te beheersen. C-jeugd Algemeen Technische vaardigheden Bovenhands spelen (naar de bal toe bewegen) Geven van een bovenhandse set-up (minimaal helft van het veld kunnen overbruggen) Opslag groot veld (minimaal onderhands) Onderhands pass (kunnen richten naar medespeler) Aanloop en sprong voor aanval (1-2-3 ritme en 2 benige afzet en landing) Eenhandige bovenhandse aanval (smash) Rechtstandige bloksprong Bewegen in de achterveld in de verdediging (zijwaartse en voor-achterwaartse shuffle) Bewegen aan het net in de aanvalsverdediging (met kruispas van blok naar verdediging) Verdedigen in het achterveld (lage uitgangshouding met 2 armen bal spelen) 1 e jaar C Geplaatste aanval Aanval op rechts 1 mans blok 2 e jaar C 2 mans blok buitenkant Aanval op midden Spelsysteem Pass midden (1 e jaar C) Pass opstelling in W opstelling verdediging Penetratie vanaf positie 1 (2 e jaar C) B-jeugd Algemeen Technische vaardigheden Alle bij de C-jeugd genoemde technische vaardigheden moeten bij de volleyballers bij de B-jeugd bekend zijn en worden beheerst. Deze worden uitgebreid met de volgende technische vaardigheden. Geven van een bovenhands voorwaartse set-up over een grotere afstand (minimaal 3/4 van het veld kunnen overbruggen) Bovenhands achterwaarts kunnen spelen Bovenhandse opslag Onderhandse pass naast het lichaam kunnen spelen Bovenhandse pass kunnen spelen Aanval op verschillende net posities kunnen slaan Zijwaartse blokpas en beweging kunnen uitvoeren Achterveld verdediging uit de blokschaduw Verdedigingstechnieken voorwaarts (duik) en zijwaarts (rol) kunnen uitvoeren 1 e jaar B Diverse service technieken (tennis/topspin, floater, evt. sprong)

18 e jaar B Kunnen spelen van een 2 e en 3 e tempo bal in de aanval 3-meter aanval kunnen spelen Spelsysteem Penetratie vanaf positie 1 en 6 Pass rechts 2 4 spelsysteem (2 spelverdelers/opzetters) 4 mans pass opstelling (2 voor en 2 achter) Begin met verdediging (topteams) A-jeugd Technische vaardigheden Alle bij de B en C-jeugd genoemde technische vaardigheden moeten bij de volleyballers bij de A- jeugd bekend zijn en worden beheerst. Deze worden uitgebreid met de volgende technische vaardigheden. Geven van een bovenhands voorwaartse set-up over de volle lengte van het net Bovenhands achterwaartse set-up kunnen spelen Diverse bovenhandse opslagen (harde en zachte opslag, floater e/o sprongservice) Verschillende pass technieken (bovenhands, onderhands harde/zachte opslag, driepuntspass) Aanval op meerdere tempo s kunnen slaan (1 e, 2 e en 3 e tempo) Aanval van achter de 3-meterlijn kunnen slaan Verdedigingstechnieken voorwaarts (pancake) en zijwaarts (rol) kunnen uitvoeren 1 e jaar A 1 e tempo aanval 3-meter op positie 6 (Pipe) 2 e jaar A 1 e tempo aanval op verschillende afstanden en posities (steek, nek en omloop) Spelsysteem Specialisatie spelers (spelverdelers, middenblokkeerders, passer-lopers en evt. libero) Pass op positie spelsysteem met penetratie 3 mans pass opstelling verdediging De spelsystemen van de A-jeugd moeten aansluiten op de systemen die bij de senioren worden gespeeld. Hierdoor zal de overgang van jeugd naar senioren geleidelijker gaan. Overleg tussen de trainers bij de jeugd en senioren is hiervoor wel een voorwaarde. Onderstaand worden de verschillende doelstellingen met de techniek als leidraad in een overzicht weergegeven. Uiteraard is het wel afhankelijk van het niveau van de individuele spelers en groep of de aangegeven technieken daadwerkelijk in de genoemde leeftijdscategorie zijn uit te voeren. Bij een minder talentvolle groep kan er worden langer geoefend worden met technieken uit de voorgaande leeftijdscategorie.

19 Overzicht doelstellingen Jeugdteams vv Haaglanden Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Leeftijd maximaal: Technieken centraal: Start met techniek : Verdedigende tactiek: 6-7 jaar Gooien en vangen Onderhandse service 2 v / 2 a 3hoek punt naar voor 7-8 jaar Onderhandse serve Gooien op 2 v / 2 a volleybalspecifieke 3hoek punt manier naar voor Onderarms 8-9 jaar Gooien op volleybalspecifieke manier Onderarms 9-10 jaar Gooi-vang beweging als set-up Bovenhands over het net jaar Set-up doorspelen Verdediging technieken jaar Aanval / smash Bovenhands serveren Set achterover 1 ste - C jaar Geplaatste aanval Aanval op rechts Alleen blokken Gooi-vang beweging als set-up Bovenhands over het net Set-up doorspelen Verdediging technieken Aanval / smash Bovenhands serveren Set achterover Geplaatste aanval Aanval op rechts Alleen blokken Samen blokken Aanval op mid Ruit vorm 3hoek punt naar voor Ruit vorm Ruit vorm!! Pass opstelling: Ruit vorm Ruit vorm Ruit vorm 5 passers Aanval tactiek: 6-6 set-up door midvoor 2 de - C jaar 2 Blok aan de buitenkant Aanval op mid Diverse serve technieken: Tennis Float Sprong passers O 6-6 penetratie door rechtsachter, dus aanval op mid 1 ste - B jaar Diverse serve technieken: Tennis Float Sprong Onderscheid in 2 de en 3 de tempo bij aanval Sprongfloat 3-meter aanval passers O 3-6 penetratie van pos 1 en 6 2 de - B jaar Onderscheid in 2 de en 3 de tempo bij aanval Sprongfloat 3-meter aanval 1 ste - A jaar 1 ste tempo aanval 3-meter op 6 2 de - A jaar 1 ste tempo aanval op afstand steek, nek en omloop 3-meter op 6 1 ste tempo aanval 3-meter op 6 1 ste tempo aanval op afstand steek, nek en omloop 3-meter op passers 1-5 penetratie van alle posities 3 meter en tempo passers 1-5 penetratie van alle posities 3 meter en tempo 1 + steek en pipe passers 1-5 penetratie van alle posities 3 meter en tempo 1+ steek en pipe + stijg nek

20 Oefenstof en handige sites Op het internet zijn veel oefeningen en volleybaltraining sites te vinden. Enkele goed bruikbare sites zijn: Voor oefeningen Voor video s op Youtube The Art of Coaching Volleyball Volleyball1on1 Meerjaren Opleidingsplan Volleybal (MOV) Op de website staat het Meerjaren Opleidingsplan Volleybal van de Nevobo. Naast de beschrijving van welke motorische vaardigheden op welke leeftijd getraind dienen te worden, wordt hierin ook de verschillende technieken beschreven. De technieken zijn tevens onderverdeeld naar leeftijdsgroep jongens en meisjes. Oefenstof via de Haaglanden website Er is een grote hoeveelheid oefenstof aanwezig bij de trainers en oud-spelers binnen de vereniging. Om de oefenstof voor de trainers via een centrale plek toegankelijk te maken is er een apart tabblad Trainers op de vv Haaglanden website. Hier hebben de trainers met hun verkregen inlogcode toegang tot de database met oefenstof. Dit voorkomt dat alle oefenstof vrijelijk beschikbaar is voor alle internetgebruikers. De inlogcodes worden via de Technische- of Jeugdcommissie opgevraagd bij de webmaster en verstrekt aan de trainers. Na het inloggen met de inlogcode zie je op het tabblad Trainers dat er een splitsing is gemaakt tussen trainers voor seniorenteams en trainers voor de jeugdteams inclusief de CMV Jeugd. Hier zijn diverse oefeningen voor de betreffende trainingsgroepen te vinden. Jeugdcommissie (technische zaken) Ruud van Houwelingen & Babette de Waard Combinatie Functionaris Dennis Bosveld November/December 2014

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013 KalinkoCMV 2013-2014 Organisatie CMV Bestuurslid jeugdzaken: Thea Cosman - Aansturen coördinatoren vanuit het bestuur - Ondersteunen coördinatoren bij organisatie trainingen, toernooien en activiteiten

Nadere informatie

Smashbal richt zich op de belevingswereld van jongens. Het binden en behouden van jongens is hierbij het uitgangspunt. ook meisjes spelen het graag.

Smashbal richt zich op de belevingswereld van jongens. Het binden en behouden van jongens is hierbij het uitgangspunt. ook meisjes spelen het graag. spelregels seizoen 2012-2013 k Smashbal richt zich op de belevingswereld van jongens. Het binden en behouden van jongens is hierbij het uitgangspunt. ook meisjes spelen het graag. Slaan Blok Duik Gaaf

Nadere informatie

Smashbal. Een uitdagend spel! Smashen, actie, rally s en plezier staan centraal

Smashbal. Een uitdagend spel! Smashen, actie, rally s en plezier staan centraal Smashbal Een uitdagend spel! Smashen, actie, rally s en plezier staan centraal Inhoudsopgave Voorwoord 3 Level 1 4 Level 2 5 Level 3 6 Level 4 7 Welke volleybaltechnieken binnen welke level? 8 Aandachtspunten

Nadere informatie

Handleiding Coaching Jeugdteams

Handleiding Coaching Jeugdteams Handleiding Coaching Jeugdteams Handleiding voor coachende ouders / begeleiders Basisbegrippen en spelregels Cool Moves Volleybal en volleybal 6-6 1 Inleiding De afgelopen jaren is het aantal volleybalteams

Nadere informatie

Niveau 3 Onderarms spelen

Niveau 3 Onderarms spelen Niveau 3 Onderarms spelen Leeftijd: 8-9 jaar 4,5 m Aantal spelers: 4 spelers per team Veldafmeting: 6 x 4,5 meter Nethoogte: 2 meter 6 m Veldafmeting Naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 4,5 meter

Nadere informatie

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn Informatiefolder Jeugdbeleid Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn De Meeuwen Seizoen 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Teamindeling... 4 3. Trainingen... 5 3.1. Trainers... 5 3.2.

Nadere informatie

Raamwerk Opzet Volleybalvereniging Haaglanden accent Jeugdlijn

Raamwerk Opzet Volleybalvereniging Haaglanden accent Jeugdlijn Raamwerk Opzet Volleybalvereniging Haaglanden accent Jeugdlijn Inleiding en doelstelling Vanuit de functie van Combinatiefunctionaris Volleybal is door ondergetekende Dennis Bosveld, een analyse gedaan

Nadere informatie

Handleiding coachen ouders/verzorgers

Handleiding coachen ouders/verzorgers Handleiding coachen ouders/verzorgers Inleiding Door de toename van het aantal jeugdteams de afgelopen jaren, is er een tekort ontstaan aan begeleiders en coaches. De trainers van jeugdteams spelen vaak

Nadere informatie

Toelichting op de regels

Toelichting op de regels Toelichting op de regels Voordat u de zaal in gaat: belangrijke informatie! Het is voor trainers / begeleiders, verenigingen en toernooi- of wedstrijdorganisatoren meer dan de moeite waard alle nu volgende

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2012-2016. Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Smash Beilen 2012-2016 TC/ROB 1

Technisch Beleidsplan 2012-2016. Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Smash Beilen 2012-2016 TC/ROB 1 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Smash Beilen 2012-2016 1 Voorwoord Dit Technisch Beleidsplan is geschreven door de Technische Commissie. Het Technisch Beleidsplan is bestemd voor alle leden van

Nadere informatie

De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstander in het veld op de grond te krijgen.

De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstander in het veld op de grond te krijgen. Spelregels Cool Moves Volleybal Nevobo 2010-2013 Spelregels Cool Moves Volleybal Nevobo 2010-2013 Niveau 1 Gooien, vangen en bewegen LEEFTIJD: 6 7 JAAR AANTAL SPELERS: 4 SPELERS PER TEAM VELDAFMETING:

Nadere informatie

Namens het jeugdbestuur van Sliedrecht Sport.

Namens het jeugdbestuur van Sliedrecht Sport. Beste docent/ouderraadlid, Volleybalvereniging Sliedrecht Sport organiseert in samenwerking met de Rabobank Merwestroom dit schooljaar weer het jaarlijkse terugkerende Rabobank Schoolvolleybal Toernooi

Nadere informatie

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013 KalinkoCMV 2013-2014 Organisatie CMV Bestuurslid jeugdzaken: Thea Cosman - Aansturen coördinatoren vanuit het bestuur - Ondersteunen coördinatoren bij organisatie trainingen, toernooien en activiteiten

Nadere informatie

We doen een beroep op de begeleiders om een oogje in het zeil te houden t.a.v. het eigen team.

We doen een beroep op de begeleiders om een oogje in het zeil te houden t.a.v. het eigen team. 20 oktober 2015 Hallo allemaal! Leuk dat jullie meedoen aan het 40 e schoolvolleybaltoernooi! Nieuw dit jaar: We spelen volgens de officiële Nevobo regels Cool Moves Volley en op niveaus! De winnaars van

Nadere informatie

Aanvang: - De bal mag vanaf elke plaats in het veld over het net worden gegooid, waarbij de bal het net mag raken.

Aanvang: - De bal mag vanaf elke plaats in het veld over het net worden gegooid, waarbij de bal het net mag raken. NIVEAU 1. - De bal mag vanaf elke plaats in het veld over het net worden gegooid, waarbij de bal het net mag raken. Spelregels: - Wanneer een speler de bal over het net gooit draait het hele team, met

Nadere informatie

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA 2017-2020 versie 2 augustus 2017 tc@kvavolleybal.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie... 3 3. Technisch beleid senioren... 4 3.1 Training/wedstrijden...

Nadere informatie

Methode Mini Volleyball

Methode Mini Volleyball Methode Mini Volleyball Mini 0 Oefenstof Mini 0 A. Algemene bewegingsscholing: Coördinatieoefeningen, huppelen, buik- en rugspieroefeningen, rollen, klimmen en klauteren. Allerlei spelletjes, waarin veel

Nadere informatie

Regels voor het schoolvolleybaltoernooi

Regels voor het schoolvolleybaltoernooi Regels voor het schoolvolleybaltoernooi De regels voor groep 4 en 5 zijn (niveau 2): Begin en einde We werken met een centraal begin/eind signaal. Dit houdt in dat het eindsignaal tegelijk het beginsignaal

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Toelichting op de regels

Toelichting op de regels Toelichting op de regels Voordat u de zaal in gaat: belangrijke informatie! Het is voor trainers / begeleiders, verenigingen en toernooi- of wedstrijdorganisatoren meer dan de moeite waard alle nu volgende

Nadere informatie

NIVEAU 1. Snelheid en balvaardigheid

NIVEAU 1. Snelheid en balvaardigheid NIVEAU 1 Snelheid en balvaardigheid Afmeting veld: 6 x 4,5 m. Ingooien vanaf willekeurige plek in het veld. Vangen en gooien zoals je wilt. Afstand tot het net te groot: 1x overspelen toegestaan. Als de

Nadere informatie

Doorgroeien naar een hoger niveau

Doorgroeien naar een hoger niveau Technisch beleidsplan volleybal vereniging Vrivo Doorgroeien naar een hoger niveau Vrivo 8-2-2013 1 Doorgroeien naar een hoger niveau Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 2 2 Positie pagina 2 3 Technisch beleid

Nadere informatie

APOLLO TECHNISCH BELEID

APOLLO TECHNISCH BELEID APOLLO TECHNISCH BELEID Seizoen 2014 2016 Versie 0.5 Concept NUMANSDORP, 1 AUGUSTUS 2014 DENNIS VERSCHUUREN / DENVERVOLLEY I.O.V. BESTUUR VOLLEYBALVERENIGING APOLLO Inhoudsopgave Apollo Technisch beleid...

Nadere informatie

Toelichting op de regels

Toelichting op de regels Toelichting op de regels Voordat u de zaal in gaat: belangrijke informatie! Het is voor trainers / begeleiders, verenigingen en toernooi- of wedstrijdorganisatoren meer dan de moeite waard alle nu volgende

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan. Volleybalvereniging HaVoC. (Versie 1.6)

Technisch Beleidsplan. Volleybalvereniging HaVoC. (Versie 1.6) Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging HaVoC (Versie 1.6) 1 Technisch Beleidsplan 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Algemene informatie... 4 1.2 Ontwikkeling vereniging... 4 1.3 Waarom een technisch

Nadere informatie

Beleidsplan CMV juni Doel: opleiden en motiveren van jonge kinderen, zorgen voor veel plezier in het spel.

Beleidsplan CMV juni Doel: opleiden en motiveren van jonge kinderen, zorgen voor veel plezier in het spel. Beleidsplan CMV juni 2016 Doel: opleiden en motiveren van jonge kinderen, zorgen voor veel plezier in het spel. Te bereiken door: 1) Haalbare en duidelijke doelen te stellen aan de kinderen en trainers

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie Spiker 2012-2013 SPIKER 2012-2013

Beleidsplan Technische Commissie Spiker 2012-2013 SPIKER 2012-2013 Beleidsplan Technische Commissie SPIKER 2012-2013 Inhoudsopgave Visie Technische Commissie... 2 Organisatie TC... 3 Technisch beleidsplan... 4 Bijlage A. Termijnplan... 7 Bijlage B. Definitie vakbekwame

Nadere informatie

BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI

BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI Teamnaam Groep School : : : BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI Woensdag 22 februari 2017 Groep 5 t/m 8 Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor: Blauw Wit, is één van de twee volleybalverenigingen in de

Nadere informatie

Programma & Spelregels. Olympische Dag Haarlem vrijdag 10 juni Programma: Volleybal

Programma & Spelregels. Olympische Dag Haarlem vrijdag 10 juni Programma: Volleybal Programma & Spelregels Olympische Dag Haarlem vrijdag 10 juni 2016 Programma: Volleybal Poule indeling volleybal Olympische Dag Haarlem 2016 Meisjes (MA) Meisjes Poule A (MB) Meisjes Poule B (MC) Meisjes

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2018

Technisch beleidsplan 2015 2018 Technisch beleidsplan 2015 2018 Opgesteld door: Peter Geval, Chantal Zanoni Versie: 1.0 Pagina 1 van 13 Technisch beleidsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Achtergrond 3 Relatie tot

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Volleybal 6-12 jaar Spelregels

Volleybal 6-12 jaar Spelregels Inleiding Dit document beschrijft de spelregels die gelden voor het seizoen 2017-2018. Ten opzichte van de vorige editie (2012-2017) zijn er een aantal wijzigingen, die vind je verderop in dit document.

Nadere informatie

Scholentoernooi. Woensdag 15 februari Sporthal de Spont

Scholentoernooi. Woensdag 15 februari Sporthal de Spont Scholentoernooi Woensdag 15 februari 2017 Sporthal de Spont 13.15-16.45 Betreft: Scholentoernooi 15 februari 2017 Stadskanaal, december 2016 Aan alle basisscholen van Stadskanaal, Het bestuur van VC Tyfoon

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE ZATERDAGMORGEN ZAALWACHT 2015-2016

HANDLEIDING VOOR DE ZATERDAGMORGEN ZAALWACHT 2015-2016 HANDLEIDING VOOR DE ZATERDAGMORGEN ZAALWACHT 2015-2016 Het team dat zaalwacht heeft, moet met het hele team aanwezig zijn. De beheerder zorgt dat de deur open is. Zorg dat je tijdig aanwezig bent, in ieder

Nadere informatie

OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL

OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL NIVEAU 1 VANGEN, GOOIEN EN BEWEGEN ACCENTEN: VEELZIJDIG ONTWIKKELEN. BASISVAARDIGHEDEN VOOR IEDERE BALSPORT. BALVAARDIGHEID EN COÖRDINATIE. OOG - HAND, BALBAAN HERKENNING

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet Visie Waterpolo Z & PC Nunspeet Inhoud Inleiding...3 De Waterpolo Commissie...3 Trainers en Coaches...4 Missie en Visie...5 Scheidsrechters en W officials...5,6 Trainingen en Teams...6,7,8 Inleiding De

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE ZATERDAGMORGEN ZAALWACHT

HANDLEIDING VOOR DE ZATERDAGMORGEN ZAALWACHT HANDLEIDING VOOR DE ZATERDAGMORGEN ZAALWACHT 2017-2018 Het team dat zaalwacht heeft, moet met het hele team aanwezig zijn. De beheerder zorgt dat de deur open is. Zorg dat je tijdig aanwezig bent, in ieder

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Algemene informatie testfase Cool Moves Volley (CMV) Voor CMV-coördinatoren

Algemene informatie testfase Cool Moves Volley (CMV) Voor CMV-coördinatoren Inleiding Dit document beschrijft de algemene informatie over de inhoud van de testfase die gehouden wordt van september 2017 tot en met 31 december 2017. Verenigingen kunnen zelfstandig aan de slag met

Nadere informatie

Training Week nummer Datum Trainingskern Oefening

Training Week nummer Datum Trainingskern Oefening : Bewegingsvaardigheden : S1-3-1 11.13.26 Uitleg De speler start op de linkervoet in vak 1, en springt op de linkervoet naar vak 3 en weer terug naar vak 1 Dit patroon herhaalt zich voor een van tevoren

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2013-2016

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2013-2016 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2013-2016 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2013 Versie: 2.0 Keizer Otto-Trivolley 2013-2016 Definitief vast te

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen)

Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen) Woordenboek voor de jeugd. Ace Blessure Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen) Een wond of breuk die veel pijn

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2015-2019

Jeugdbeleidsplan 2015-2019 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 Hindri Hummel Matthys Baarsma Anne Groothoff JEUGDBELEIDSPLAN 2015 2019 Volleybalclub HARDEGARIJP 1 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE... 3 3 VISIE... 3 4 DOELSTELLINGEN... 3 5 DOELGROEP...

Nadere informatie

Overige sponsors Machinefabriek Hasselt Jeugdvolleybaltoernooi: 25 mei Jeugdvolleybaltoernooi

Overige sponsors Machinefabriek Hasselt Jeugdvolleybaltoernooi: 25 mei Jeugdvolleybaltoernooi Overige sponsors Machinefabriek Hasselt Jeugdvolleybaltoernooi: 25 mei 2013 Jeugdvolleybaltoernooi Beste volleyballers, Welkom op het Machinefabriek Hasselt Jeugdvolleybaltoernooi 2013. Hierbij het programmaboekje

Nadere informatie

Handleiding testfase Cool Moves Volley (CMV)

Handleiding testfase Cool Moves Volley (CMV) Handleiding testfase Cool Moves Volley (CMV) 2017-2018 Inleiding Gebruik deze handleiding als je aan de slag gaat met het testen van één of meerdere nieuwe ideeën voor het volleybalaanbod voor kinderen

Nadere informatie

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS Beleidsplan 2017-2022 24-07-2017 HLB Van Daal/DS Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin

Nadere informatie

TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL

TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL Inleiding: Bron: http://www.voltraweb.be/w%20d%20r%20-%20trainingsopbouw.doc TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL Hoe bouw je een training op? Een training staat niet alleen. Er zijn veel bijkomende factoren die

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Simokos

Jeugdbeleidsplan Simokos =================================================================================== Jeugdbeleidsplan Simokos Versie 1-1 Auteurs: JC Simokos Jeugdbeleidsplan Simokos versie 1-1 1-12 Inhoudsopgave 1. Doelstelling

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Programmaboekje Sportdag Klas 1

Programmaboekje Sportdag Klas 1 Programmaboekje Sportdag Klas 1 Beste leerlingen van klas 1, Van harte welkom op het nu al legendarische 1e klas volleybaltoernooi van het Pascal College! Het belooft een spannende strijd te worden tussen

Nadere informatie

bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd

bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd Inhoud 1. Welkom bij Tornado Laren... 3 2. Tornado Laren... 3 2.1. Het bestuur... 4 2.2. De jeugdcommissie... 4 3. Volleyballen bij Tornado

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Tips en tricks per leeftijdsgroep. 1. Benjamins en mini s. Benjamins (F- jeugd): Leeftijdskenmerken F - jeugd:

BIJLAGE 1 Tips en tricks per leeftijdsgroep. 1. Benjamins en mini s. Benjamins (F- jeugd): Leeftijdskenmerken F - jeugd: BIJLAGE 1 Tips en tricks per leeftijdsgroep 1. Benjamins en mini s Benjamins (F- jeugd): Leeftijdskenmerken F - jeugd: Grote speldrang; ze doen dingen voor het plezier van het doen. Grote drang tot nabootsen.

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD

INFORMATIEBOEKJE JEUGD INFORMATIEBOEKJE JEUGD Seizoen 2015-2016 1 Welkom! Hallo, hartelijk welkom bij ISALA 77! We vinden het erg leuk dat je in volleybal geïnteresseerd bent, of misschien al voor volleybal bij ISALA 77 hebt

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Dit stuk is bestemd voor de (jeugd)coaches, trainers, ouders en uiteraard spelers zelf.

Dit stuk is bestemd voor de (jeugd)coaches, trainers, ouders en uiteraard spelers zelf. Visie op training geven en coachen bij Albatros Jeugdcommissie Albatros 2011 Volleybalvereniging Albatros www.albatros-amsterdam.nl Voorwoord De leden van Albatros zijn dé vereniging. Met elkaar en voor

Nadere informatie

Bijlagen Beleidsplan 2013-2018. Onderdeel van beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Bijlagen Beleidsplan 2013-2018. Onderdeel van beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Bijlagen Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Onderdeel van beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Jeugdplan 2006 2010 Croonenburg te castricum

Jeugdplan 2006 2010 Croonenburg te castricum Jeugdplan 2006 2010 Croonenburg te castricum Volleybal dat is toch in drie keer de bal terug over het net spelen.??? Ja en je mag eerst vangen en dan gooien als je nog maar net begint. Dus eigenlijk is

Nadere informatie

Draaiboek CMV Landstede volleybal Gerjon van den Berg Wouter Feenstra

Draaiboek CMV Landstede volleybal Gerjon van den Berg Wouter Feenstra Draaiboek CMV Landstede volleybal Gerjon van den Berg Wouter Feenstra Cool Moves Volleybal 1 Inhoudsopgave. Inleiding Bladzijde 3 Contactgegevens Bladzijde 4 Activiteiten Bladzijde 5, 6 Taakverdeling Bladzijde

Nadere informatie

Technisch Beleid High Five Tilburg

Technisch Beleid High Five Tilburg Seizoen 2013-2014 Contact: Jongens u10/u12: Jongens u14: Jongens u16: Jongens u18/u22: Meisjes mu12/mu14/mu16: TC@highfivetilburg.nl Wouter de Regt Tim Veldhuis (voorzitter) Lucia Chumman vacature Reinoud

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

FLUITEN NIVO 1 T/M 3 Niveau 1 Gooien, vangen, bewegen Beginbal Spelregels Wanneer is het spel dood? Wat gebeurt er als het spel dood is?

FLUITEN NIVO 1 T/M 3 Niveau 1 Gooien, vangen, bewegen Beginbal Spelregels Wanneer is het spel dood? Wat gebeurt er als het spel dood is? FLUITEN NIVO 1 T/M 3 Niveau 1 Gooien, vangen, bewegen LEEFTIJD: 6-7 JAAR De bal mag vanaf elke plaats in het veld over het net worden gegooid, waarbij de bal het net mag raken. 1. Wanneer een speler de

Nadere informatie

Handleiding Coaching Jeugdteams

Handleiding Coaching Jeugdteams Handleiding Coaching Jeugdteams Handleiding voor coachende ouders / begeleiders Basisbegrippen en spelregels Circulatie-minivolleybal en volleybal 6-6 Inleiding De afgelopen jaren is het aantal volleybalteams

Nadere informatie

Scholentoernooi. Woensdag 24 februari Sporthal de Spont

Scholentoernooi. Woensdag 24 februari Sporthal de Spont Scholentoernooi Woensdag 24 februari 2016 Sporthal de Spont 13.10-16.30 Beste volleybalvrienden, We zijn enorm blij dat we weer zoveel teams mogen begroeten op het VC Tyfoon Scholentoernooi! Het toernooi

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

Vier hoeken OEFENINGEN: OPWARMING. Verklaring gebruikte tekens

Vier hoeken OEFENINGEN: OPWARMING. Verklaring gebruikte tekens Verklaring gebruikte tekens De (meest) gebruikte tekens in mijn tekening met hun betekenis. UGP: Uitgangspositie UGH: Uitgangshouding SV: Spelverdeler Passing = Receptie Boha: Bovenhands Kast = Ballenmand

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

Handleiding Coaching Jeugdteams

Handleiding Coaching Jeugdteams Handleiding Coaching Jeugdteams Handleiding voor coachende ouders / begeleiders Basisbegrippen en spelregels Circulatie-minivolleybal en volleybal 6-6 1 Inleiding De afgelopen jaren is het aantal volleybalteams

Nadere informatie

SMV Overijssel 2016 PROGRAMMABOEKJE. PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Overijssel. SchoolMovesVolley Provinciaal SchoolMovesVolley

SMV Overijssel 2016 PROGRAMMABOEKJE. PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Overijssel. SchoolMovesVolley Provinciaal SchoolMovesVolley PROGRAMMABOEKJE PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Overijssel SchoolMovesVolley 2016 Provinciaal SchoolMovesVolley 2016 1 Dit is het programmaboekje van de Overijsselse SchoolMovesVolley kampioenschappen voor het

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO

Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO Woordje vooraf In ons specifiek opleidingsplan van de club, hebben we in grote lijnen al neergeschreven wat we juist verwachten van onze keepers. Omdat een goede opleiding

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE 2016-2017 Beste speelster/speler/ouder/verzorger, Het doel van de Summa Volleybalschool is om ieder individu haar mogelijkheden te laten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Hoe meer

Nadere informatie

Overzichtskaart Kennismaken met Cool moves Volley

Overzichtskaart Kennismaken met Cool moves Volley Overzichtskaart Kennismaken met Cool moves Volley Lesplan Er wordt gewerkt in drie vakken. De drie vakken kunnen gerealiseerd worden door in de lengte van de zaal een net op te hangen (lengtenet of toversnoer).

Nadere informatie

Voor u ligt het informatieblad van de mini s van volleybalvereniging Monza.

Voor u ligt het informatieblad van de mini s van volleybalvereniging Monza. 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 1. De vereniging... 4 1.1. Algemeen... 4 1.2. Mini-afdeling... 4 1.3. Trainingslocaties en tijden... 4 1.4. Contributie... 4 1.5. Nieuw lid... 4 1.6. Aanspreekpunt...

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015

Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015 JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2015 1 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE... 3 3 VISIE... 3 4 DOELSTELLINGEN... 3 5 DOELGROEP... 4 6 STRATEGIE/WERKWIJZE...

Nadere informatie

C L U B V I S I E

C L U B V I S I E C L U B V I S I E Doelstelling en missie K.F.C.M.D. HALEN wil aan zijn jeugdspelers een gezond alternatief aanbieden als vrije tijdsbesteding in 2 niveaus (Provinciaal/Bijzondere reeks of gewestelijk),

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

Circulatie-minivolleybal

Circulatie-minivolleybal Toelichting op de regels Voordat u de zaal in gaat: belangrijke informatie! Het is voor trainers / begeleiders, verenigingen en toernooi- of wedstrijdorganisatoren meer dan de moeite waard alle nu volgende

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

VC Krimpen Schoolvolleybaltoernooi Groep 6 en 7

VC Krimpen Schoolvolleybaltoernooi Groep 6 en 7 VC Krimpen Schoolvolleybaltoernooi Groep 6 en 7 Spelregels www.vckrimpen.nl CMV niveau 2 GROEP : 6 en 7 ACCOMMODATIE : SPORTHAL DE BOOG DATUM : WOENSDAG 1 oktober 2014 van 14 tot 16.15 AANTAL SPELERS :

Nadere informatie

week 2014/33, training 2 1. Fysiek 1. Agility 1. Bewegingspatronen Movement Pattern Zie aandachtspunten bij oefening Uitleg oefening

week 2014/33, training 2 1. Fysiek 1. Agility 1. Bewegingspatronen Movement Pattern Zie aandachtspunten bij oefening Uitleg oefening week 2014/33, training 2 Warming-up - Agility 1. Fysiek 1. Agility 1. Bewegingspatronen Movement Pattern Zie aandachtspunten bij oefening Oefening 041.111.03_L-drill 041.111.03_L-drill Uitleg oefening

Nadere informatie