Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

2 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

3 Inhoud Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we in 2013 gedaan en bereikt? 12 Voorlichting: hoe is het om blind of slechtziend te zijn? 22 Fondsenwerving: Trouwe donateurs behouden én nieuwe vinden 26 Communicatie: op vertrouwde en nieuwe manieren contact gelegd 32 Algemene zaken 36 Blik vooruit: wat zijn onze plannen voor 2014 en 2015? 44 onze organisatie 50 Verantwoordingsverklaring 56 Jaarrekening 66 bijlagen 91 3 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

4 Het verleden heb je, de toekomst moet je maken. Carla Aalderink, directeur Een mooie openingszin voor dit jaarverslag. Het jaar 2013 ligt immers achter ons, terwijl in 2014 nog van alles staat te gebeuren. Voor de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt was 2013 een goed jaar. Met dankbaarheid kunnen wij zeggen dat we voor kinderen met een visuele beperking veel hebben bereikt. In hoofdstuk 2 delen wij de resultaten van een aantal belangrijke projecten graag met u. Maar het ging niet vanzelf. Er moest hard gewerkt worden om de gevolgen van de aanhoudende economische crisis op te vangen. Wij zijn daarom extra blij dat de inkomsten op peil bleven, en dat we bovendien een prachtig bedrag uit erfstellingen en legaten mochten ontvangen. Wij zijn daar opnieuw iedereen die ons werk steunde, in welke vorm dan ook, heel dankbaar voor. Er gebeurde veel moois in Zo fietsten er maar liefst 400 mensen mee met onze jaarlijkse Tuinenfietstocht rondom Bartiméus in Doorn. Bijzonder was dat op diverse afstapadressen muziek werd gemaakt door musici met een visuele beperking. In de maand december gingen weer enorm veel collectanten op pad voor de Bartiméus Sonneheerdt collecte. Rondom de collecte lanceerden wij een gedurfde campagne, Het voordeel van blind zijn. In de campagne staan mooie uitspraken van mensen met een visuele beperking centraal. Een filmpje waarin zij zelf aan het 4 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

5 woord komen, ondersteunde de campagne. Veel mensen zagen dit filmpje op internet, of op een groot scherm op een van de NS-stations. Onze overheid bezuinigt op de zorg. Enerzijds is dat begrijpelijk, onder andere gezien onze vergrijzende samenleving. Anderzijds is er voor mensen met een visuele beperking dikwijls meer nodig. Zoals aanpassingen die niet door de overheid gefinancierd worden, en een betere toegankelijkheid van onze samenleving. Juist daarom spant de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zich al bijna honderd jaar in voor blinden en slechtzienden. En dat blíjven wij doen, vanuit de overtuiging dat mensen met een visuele beperking zo volledig mogelijk moeten kunnen meedoen in onze maatschappij. Dat betekent naar school gaan, werk hebben, vrienden ontmoeten, een sport beoefenen en goede mogelijkheden voor het invullen van hun vrije tijd. Daar werken we aan door innovatieve projecten mogelijk te maken die niet door de overheid worden vergoed, maar die wel een belangrijke bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een visuele handicap. We zijn ontzettend blij met de steun die wij in 2013 van alle leden, donateurs, scholen, bedrijven, kerken en vermogens- en familiefondsen mochten ontvangen. Samen met u kunnen we heel veel belangrijke projecten mogelijk maken. Wij hopen daarom dat we ook in het nieuwe jaar op uw steun en financiële bijdrage mogen rekenen, zodat we in 2014 op volle kracht door kunnen gaan met ons werk voor mensen met een visuele beperking, jong en oud. 5 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

6 Hoe mooi zou het zijn als alle mensen met een visuele beperking volop mee kunnen doen in de maatschappij?

7 1

8 Over Vereniging 1Bartiméus Sonneheerdt Bijna een eeuw geleden, in 1915, werd de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt opgericht ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Wij zijn een landelijke goede doelen organisatie, met het CBF-Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. We zijn open, actief en transparant. Wij ondersteunen onafhankelijk en planmatig (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor mensen met een visuele beperking. Dat is hard nodig, want het gaat om onderzoeken en projecten die (nog) niet door de overheid worden gefinancierd op het gebied van wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd. Onze missie en visie Wij streven ernaar dat mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend, meervoudig beperkt) zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Daarom werken we aan meer begrip en bewustwording in de samenleving. Ons doel is dat blinden en slechtzienden volledig participeren in onze samenleving op alle levensgebieden (wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd). De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt werft fondsen en maakt daarmee vervolgens (wetenschappelijk) onderzoek en projecten mogelijk. Wij willen dat blinden, slechtzienden en meervoudig beperkten als gelijkwaardige mensen worden gezien en alle mogelijkheden krijgen binnen alle facetten van het leven (wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd). Daarnaast willen we mensen bewust maken van het leven met een visuele beperking, zodat hiervoor meer begrip ontstaat, en blinden en slechtzienden optimale mogelijkheden 8 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

9 Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, integriteit en klantgerichtheid. krijgen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Wij vinden het belangrijk om iedereen actief te betrekken bij onze doelstellingen. Daarom zijn wij een open, ondernemende en transparante organisatie. Wij werken vanuit een christelijke mensvisie. Dit is ons doel Het doel van Bartiméus Sonneheerdt staat in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven: De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt stelt zich ten doel het (financieel) mogelijk maken en bevorderen van al datgene wat nodig is voor mensen met een visuele beperking in de meest ruime zin van het woord, zowel in Nederland als daarbuiten. Bartiméus Sonneheerdt verwezenlijkt haar doel: a. door het ondersteunen van de statutair te Doorn gevestigde Stichting Bartiméus Sonneheerdt; b. door dat uitsluitend ter beoordeling van het bestuur verlenen van steun aan of ten behoeve van andere personen of voorzieningen, mits in directe samenhang met de doelstelling en de grondslag van Bartiméus Sonneheerdt; c. door de maatschappelijke en levensbeschouwelijke positionering van de dienstverlening aan mensen met een visuele beperking; d. door de exploitatie van een verenigingsbureau dat fondsen werft, voorlichting geeft welke ondersteunend is aan de fondsenwerving, het bestuur ondersteunt en alle taken verricht die horen bij de uitvoering van de jaarplannen van Bartiméus Sonneheerdt. Hoe willen we dat bereiken? Wij financieren met name projecten voor cliënten met een visuele of meervoudige beperking van de Stichting Bartiméus, de zorginstelling die deze projecten initieert, realiseert en implementeert. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven voor mensen met een visuele beperking buiten de Stichting Bartiméus. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van de vrijwillige steun van particulieren, scholen, kerken en bedrijven. Onze communicatie is daarom voor een belangrijk deel gericht op het behoud van bestaande donateurs en het werven van nieuwe donateurs. Daarnaast willen wij mensen bewust maken van het leven met een visuele beperking. Onze organisatie Het bureau van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is sinds mei 2012 gehuisvest in Zeist. Met de verhuizing is onze organisatie opgedeeld in drie units: fondsenwerving en communicatie, bestedingen en beheer. Om de onderlinge verbinding en samenhang te waarborgen houden de unitvertegenwoordigers maandelijks een overleg (UVO), onder voorzitterschap van de directeur. 9 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

10 2013 was het jaar van de kinderen. Door ze nu aandacht te geven, staan ze straks sterker in het leven.

11 2

12 Wat hebben we in gedaan en bereikt? Als we terugkijken op 2013 zijn we blij: we hebben opnieuw veel (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor blinden en slechtzienden financieel mogelijk kunnen maken. Dit jaar hadden kinderen onze speciale aandacht. In onze visueel ingestelde maatschappij hebben blinde en slechtziende kinderen extra begeleiding en hulpmiddelen nodig om mee te kunnen doen. Door ze nu dat extra zetje te geven, staan ze straks sterker in het leven. Dat is waar wij het voor doen. 12 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

13 Als we tijdig de fijne motoriek van slechtziende kinderen ontwikkelen, geven we ze een betere start. Kinderen laten meedoen Kinderen met een visuele beperking kunnen niet vanzelfsprekend deelnemen aan allerlei activiteiten. Wij vinden dat ze net als andere kinderen gewoon moeten kunnen spelen, sporten en leren. Om dat te bereiken zijn wetenschappelijk onderzoek, innovatieve hulpmiddelen, slimme aanpassingen en specifieke begeleiding hard nodig. Met de (onderzoeks)projecten die wij financieren willen wij blinde en slechtziende kinderen zo goed mogelijk laten participeren. In dit hoofdstuk lichten we er een paar projecten uit die we in het afgelopen jaar voor kinderen hebben gerealiseerd. Onderzoek Doel: kinderen zo jong mogelijk de juiste hulpmiddelen aanbieden Promotie-onderzoek naar hulpmiddelen voor kinderen Toegekend bedrag: ,- Looptijd: Een loep, laptop of tablet voor slechtziende kinderen zijn dit heel handige hulpmiddelen, bijvoorbeeld bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Tot nu toe leren kinderen pas vanaf zesjarige leeftijd hoe zij deze hulpmiddelen kunnen inzetten. Daarnaast wordt er bij het voorschrijven van een loep voornamelijk gekeken naar de mate waarin het kind slechtziend is. Terwijl ook de motorische en cognitieve ontwikkeling van belang zijn bij het hanteren van een loep. Onderzoekers van Bartiméus en de Radboud Universiteit hebben daarom onderzocht hoe slechtziende kinderen al van jongs af aan hulpmiddelen kunnen gebruiken. Hiervoor is een model ontwikkeld voor de prestatie van het kind met het hulpmiddel in de taak. Het model geeft de factoren die deze prestatie beïnvloeden weer. Het onderzoeksteam heeft ontdekt dat een goede fijne motoriek een belangrijke rol speelt, en daarbij vastgesteld dat slechtziende kinderen hierin al op jonge leeftijd een achterstand kunnen hebben. Er zijn specifieke verschillen gevonden tussen goedziende en slechtziende kinderen, die wijzen op minder variatie in motoriek en een onrijpere motoriek bij slechtziende kinderen. Het is dan ook zinvol om de fijne motoriek te onderzoeken wanneer het kind nog heel jong is. Kinderfysiotherapie kan vervolgens prima helpen om de fijne motoriek vroegtijdig te verbeteren. Het gericht tijdig ontwikkelen van de fijne motoriek geeft slechtziende kinderen dus de kans om zo jong mogelijk al met hulpmiddelen te beginnen. Zo krijgen ze een betere start in het leven en gaan ze beter voorbereid naar het basisonderwijs, een prachtig resultaat van dit onderzoek. In totaal was ,- nodig. 13 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

14 Dankzij dit onderzoek weten we wat normaal is bij het leren omgaan met een loep Nienke Boonstra is oogarts bij Bartiméus en heeft het promotie-onderzoek naar hulpmiddelen voor kinderen (uitgevoerd door promovenda Joyce Schurink) begeleid: In het onderzoek hebben we gekeken naar verschillen tussen slechtziende en goedziende kinderen wanneer zij een loep hanteren. Eerst hebben we gekeken hoe de kinderen objecten hanteren die op loepjes lijken, maar waar je niet doorheen kunt kijken. Hierbij hebben we duidelijke verschillen gevonden tussen goedziende en slechtziende kinderen. De beweging van slechtziende kinderen is trager, onrijper en minder efficiënt. In de tweede fase van het onderzoek hebben we een spel gemaakt waarin slechtziende en goedziende kinderen de loep naar een klein symbooltje moesten bewegen op een plat scherm. Wanneer ze het symbooltje konden identificeren, moesten ze met een beweging naar een smiley aangeven of het goed of fout was (hetzelfde of verschillend vergeleken met een voorbeeldsymbool). Dit spel moesten ze zo snel mogelijk uitvoeren. Ook hier vonden we duidelijke verschillen tussen goedziende en slechtziende kinderen. Doordat we ook een groep goedziende kinderen hebben gemeten, kunnen we veel meer zeggen over wat er eigenlijk normaal is bij het hanteren van een loep door jonge kinderen. Nu het onderzoek is afgerond, blijven we het spel gebruiken om met de loep te oefenen. Voor de kinderen is het leuk en spannend, én het bevordert een efficiënte hantering. En zijn ze eenmaal handig met een loep, dan is het goed mogelijk dat ze ook sneller leren hoe ze het beste een smartphone of tablet kunnen inzetten als hulpmiddel. Oogarts Nienke Boonstra 14 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

15 Voelboekjes leren je hoe de wereld in elkaar zit én stimuleren de tastzin. Slimme hulpmiddelen Doel: kinderen al lezend de wereld laten ontdekken Meer leuke grootletterboeken Bedrag: 7.624,- Looptijd: 2013 voorjaar 2014 Lezen is op allerlei manieren belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, het zorgt bijvoorbeeld voor een goed woordbeeld. Slechtziende kinderen van 8 tot 12 jaar zijn voor hun leesonderwijs veelal aangewezen op boeken met grote letters. Helaas waren er tot voor kort maar weinig jeugdboeken in grootletterdruk beschikbaar. Een online service voor het bestellen van jeugdboeken in grootletterprint heeft hierin verandering gebracht. De service is gestart met 40 boeken; het plan is om de collectie jaarlijks met 20 titels uit te breiden. Kinderen met een visuele beperking kunnen nu kiezen uit veel meer populaire jeugdboeken. Dit geeft ze de kans om - net als hun ziende leeftijdsgenootjes via boeken de wereld om hen heen te ontdekken, én beter mee te doen met het leesonderwijs op school. Grootletterboeken bieden slechtziende kinderen dus goede kansen voor later. De grootletterboeken zijn ontwikkeld door Dedicon, in samenwerking met Visio, Bartiméus en Stichting Aangepast Lezen. In totaal was ,- nodig. Doel: jonge kinderen de kans bieden sámen te lezen Nieuwe collectie voelboekjes Bedrag: ,- Looptijd: 2013 voorjaar 2014 Voelbare voorleesboekjes helpen blinde en slechtziende kinderen van 2 tot 8 jaar om meer te leren over de wereld om hen heen. Bovendien stimuleert het samen lezen met ouders, leerkrachten of leeftijdsgenootjes de sociale ontwikkeling. Helaas was er weinig aanbod aan voelboekjes. Gelukkig is er een nieuwe collectie voelboekjes ontwikkeld die kunnen worden geleend via een online uitleenservice. De boekjes sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en spelen in op de behoefte om samen met een volwassene of leeftijdsgenootje te lezen, leren en ontdekken. Bovendien stimuleren de boekjes de tastzin. Blinde en slechtziende kinderen krijgen zo de kans om net zoveel te leren als hun goedziende leeftijdsgenootjes. Hierdoor kunnen ze beter meedoen eerst thuis en op school, en later in de maatschappij. De voelboekjes zijn ontwikkeld door Dedicon, in samenwerking met Visio, Bartiméus, Vereniging van Leesgehandicapten en Stichting Aangepast Lezen. In totaal was ,- nodig. 15 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

16 Groot Voorleesfeest De nieuwe voelboekjes en grootletterboeken werden gepresenteerd tijdens het Groot Voorleesfeest op 30 november 2013 in t Spant in Bussum. Blinde en slechtziende kinderen uit heel Nederland genoten volop van een leuke en leerzame dag. Ze werden voorgelezen door Gerda Havertong, en de kinderboekenschrijvers Paul van Loon en Anke Kranendonk waren er ook. Lisa Wade, bekend van het tv-programma Klokhuis, presenteerde het Grote Voorleesfeest. Voorlezen is belangrijk Het is voor iedereen belangrijk om voorgelezen te worden, vertelt Gerda Havertong aan de kinderen in de zaal. Daarom vind ik het geweldig om hier vandaag te zijn. Lisa Wade kent een blind jongetje van zeven dat er eerst tegenop zag om te leren lezen. Maar nu hij eenmaal braille kan, leest hij zelfs voor aan andere kinderen. En op het podium leest hij de zaal een stukje voor uit zijn lievelingsboek in braille. Plezier in lezen komt vanzelf Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is dat er voor kinderen met een visuele beperking voldoende leuke, populaire boeken in aangepaste vorm beschikbaar zijn. Want zodra de kinderen kunnen kiezen, komt het plezier in voorlezen en (leren) lezen vanzelf. Mijn vader leest me wel een uur per dag voor, laat een jongetje enthousiast weten. Andere kinderen lezen zelf, de een in braille, de ander in grote letter. En dan vooral spannende boeken!, daar zijn ze het over eens. Het Groot Voorleesfeest was een initiatief van Vereniging van Leesgehandicapten, in samenwerking met Visio, Bartiméus, Dedicon, Stichting Aangepast Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. De Leescoalitie ondersteunde hierbij als organisator van het Jaar van het Voorlezen. Het Groot Voorleesfeest was een co-financiering van Stichting Novum, Stichting kinderfonds van Dusseldorp en Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Gerda Havertong 16 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

17 Samen klimmen en schommelen op het schoolplein: dat helpt de sociale en motorische ontwikkeling. Doel: een schoolplein waar je lekker en veilig kunt bewegen Een speciaal ingericht schoolplein in Zeist Bedrag: ,- Looptijd: 2013 Kinderen met een visuele beperking voelen zich geremd om vrij bewegen. Ze zijn bang om zich te stoten of te vallen. Hierdoor leren ze niet goed (samen)spelen, klimmen en de ruimte ontdekken - vaardigheden die onmisbaar zijn voor hun sociale en motorische ontwikkeling. Voor de blinde en slechtziende leerlingen van de school van Bartiméus in Zeist is dit probleem verleden tijd. Ze kunnen klauteren, fietsen en schommelen op een schoolplein dat speciaal is ingericht met allerlei uitdagende, maar veilige speeltoestellen. Deze toestellen prikkelen de zintuigen en bieden tegelijkertijd veiligheid, waardoor de kinderen worden gestimuleerd om te bewegen. Zo zijn er klimtoestellen waar de kinderen hoogte- en diepteverschillen kunnen ervaren. Ook is er een grote schommel waarin de leerlingen samen kunnen schommelen en de ruimte ervaren. Een geluidenpaal prikkelt het gehoor en de fantasie. In het verdiepte pleintje leren de jongste leerlingen veilig rijden met karren en fietsjes. Door de opstaande rand ontdekken ze bovendien hoe ze de weg moeten volgen. Projectadviseur Cathelijne Kamp Ik vind het mooi om kinderen met een visuele beperking bagage te geven waarmee ze steviger in hun schoenen staan. Wij zien bovendien direct wat onze projecten doen voor de kinderen die bij Bartiméus wonen en naar school gaan. Zoals het nieuwe schoolplein bij de school van Bartiméus in Zeist. De speciale speeltoestellen helpen de kinderen om op een veilige manier hun sociale en motorische vaardigheden te ontwikkelen. 17 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

18 Het aantal schoolgaande kinderen met CVI neemt toe. Specifieke begeleiding Doel: ouders, kinderen en professionals meer inzicht geven in prikkelverwerking in de hersenen DVD CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd Bedrag: ,- Looptijd: Een kind met een cerebrale visusstoornis (CVI) heeft problemen met het verwerken van visuele prikkels in de hersenen. Deze prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen kunnen ook overprikkeld raken door een teveel aan visuele prikkels. Het aantal schoolgaande kinderen met CVI neemt toe. Bij Bartiméus bijvoorbeeld heeft ongeveer 30 procent van de kinderen die worden begeleid CVI. Om ouders en begeleiders goed te kunnen informeren en adviseren is schriftelijke of mondelinge informatie niet altijd toereikend. Om het inzicht en begrip te vergroten biedt een DVD uitkomst. De specialisten van Bartiméus hadden eerder al een DVD ontwikkeld voor kinderen met CVI in de leeftijd tot vijf jaar. Al snel was er bij ouders, leerkrachten en (para)medici vraag naar een soortgelijke DVD voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Deze DVD is er nu ook. Op de DVD vertellen ouders en professionals over hun ervaringen en geven informatie over CVI. Daarnaast tonen filmpjes specifiek gedrag van kinderen met CVI. Inzicht over CVI vergroten Irmgard Bals is kinder- en jeugdpsycholoog bij Bartiméus, en was betrokken bij de ontwikkeling van de DVD: Deze DVD geeft uitleg over CVI en wil het inzicht vergroten over CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van verhalen van drie kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, hun ouders en leerkrachten en professionals wordt informatie gegeven over de oorzaak en uitingsvormen van CVI en hoe hiermee om te gaan in dagelijkse situaties en op school. Op 10 juni 2013 werd de DVD bij Bartiméus gepresenteerd. Enkele reacties van medewerkers: Er wordt goed gekeken wat CVI voor dit unieke kind kan betekenen en De film geeft goed weer wat onze visie is op het werken met kinderen met een visuele beperking, mooi dat ouders en kinderen ook zelf aan het woord zijn en Er is met aandacht en respect gefilmd. Een van de ouders die heeft meegewerkt reageerde: we hopen hiermee andere ouders te helpen die net te horen hebben gekregen dat hun kind CVI heeft. 18 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

19 Meer dan alleen financier Bij de keuze van projecten willen wij méér zijn dan alleen financier. Wij vinden het belangrijk om de aanvrager persoonlijk te spreken. Vooral om te weten te komen wat het project daadwerkelijk voor blinden en slechtzienden gaat opleveren. Daarnaast toetsen onze projectadviseurs elke projectaanvraag aan vastgestelde beoordelingscriteria. Geselecteerde projecten leggen zij vervolgens voorzien van een prae-advies ter goedkeuring voor aan ons bestuur. Van elk project ontvangen wij halfjaarlijks een schriftelijke rapportage. Bij projecten die langer dan een jaar duren, bespreken wij bovendien één keer per jaar de tussentijdse resultaten persoonlijk met de aanvrager. Daarnaast gaan wij zoveel mogelijk kijken bij projecten en in gesprek met de mensen die ermee bezig zijn. Door deze persoonlijke werkwijze, in combinatie met gestandaardiseerde procedures voor het rapporteren over projecten, kunnen wij de kwaliteit van projecten nauwgezet volgen. Elk project wordt bovendien afgesloten met een inhoudelijk en financieel verslag. Projecten binnen en buiten Stichting Bartiméus Wij maken met name projecten mogelijk voor de visueel beperkte cliënten van de zorginstelling Stichting Bartiméus. Deze projecten gaan van wetenschappelijk onderzoek tot innovatieve onderwijsprogramma s, en van verbeterde behandelmethodes tot toegankelijke ict. Ook betreft het kleinschalige initiatieven, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Daarnaast financieren wij projecten buiten de Stichting Bartiméus, die de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking bevorderen. - Een compleet overzicht van projecten staat in bijlage II en III bij de jaarrekening Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

20 Het voordeel van blind zijn? Een vreemde vraag, maar hij zet je wel aan het denken. En dát was de bedoeling.

21 3

22 Voorlichting: hoe is het om blind of 3slechtziend te zijn? Wij geloven dat het in ons werk niet alleen draait om het mogelijk maken van projecten. Als je blind of slechtziend bent, krijg je te maken met vooroordelen. Met onbegrip. Daarom zien wij het ook als onze rol om volwassenen en kinderen ervan bewust te maken hoe het is om blind of slechtziend te zijn. In 2013 hebben we dat op verschillende manieren gedaan. Met een spraakmakende collectecampagne en met andere voorlichtingsactiviteiten en evenementen. Campagne Het voordeel van blind zijn Met een opvallende campagne rondom onze collecteweek hebben wij eind 2013 bij het Nederlandse publiek aandacht gevraagd voor de problemen waar mensen met een visuele beperking mee te maken hebben. De campagne draaide om de vraag: wat is het voordeel van blind zijn?. Een bijzondere vraag waarop blinden en slechtzienden zelf verrassende antwoorden gaven. Zo wilden wij mensen aan het denken zetten. Je staat door deze vraag niet alleen stil bij het genoemde voordeel, maar tóch automatisch ook bij de nadelen. Deze publiekscampagne leverde ons veel aandacht op in kranten en radio- en tvprogramma s. Daarnaast werd de campagne ondersteund door radiospots, stopperadvertenties en een filmpje dat 9000 keer op social media is gedeeld en verstuurd. In hoofdstuk 4, Fondsenwerving vertellen wij meer over de campagne. Win-actie Diner in het Donker Tijdens onze collecteweek in december 2013 konden gevers en collectanten meedingen naar een bijzondere prijs: een Diner in het Donker voor twee personen, gesponsord door Hotel 22 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

23 Restaurant Oud London in Zeist. Diner in het Donker wordt georganiseerd door Bartiméus Beleving. De win-actie was een ludiek middel om een breed publiek kennis te laten maken met dit initiatief. De tien winnaars gaan eten in volledige duisternis en kunnen zo zelf ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Buiten genieten tijdens de Tuinenfietstocht Op zaterdag 15 juni 2013 organiseerden wij samen met Groei & Bloei Doorn een succesvolle Tuinenfietstocht. Maar liefst 450 deelnemers (donateurs en andere belangstellenden) kwamen vanuit het hele land naar Doorn. De fietsers genoten volop van de tocht door de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Voor iedereen zowel ziende als niet-ziende deelnemers was er onderweg van alles te beleven voor de zintuigen: rondkijken en geuren snuiven in inspirerende tuinen, proeven van lekkere versnaperingen bij leuke afstap-adresjes én luisteren naar live optredens door blinde en slechtziende musici. Als gezellige afsluiting was er in de moestuin van Bartiméus in Doorn een slotconcert voor alle fietsers, cliënten en medewerkers van Bartiméus, en genodigden. Het was fietsen met je neus in de lucht, de geuren waren bedwelmend Sponsoring van paralympisch sportster Met het sponsoren van wielrenster en triatleet Joleen Hakker willen wij een breed publiek laten zien dat mensen met een visuele beperking ook talenten hebben en de kans moeten krijgen deze te ontwikkelen. Joleen is vanaf haar twaalfde blind, maar kon op school bij Bartiméus haar sporttalent uitbouwen. In 2012 wist zij zich te plaatsen voor de Paralympics in Londen. In 2013 is zij begonnen met een trainings- en wedstrijdprogramma om zich voor te bereiden op de Paralympics in Rio de Janeiro in Op bezoek bij basisscholen Onze voorlichter is dagelijks op basisscholen door heel Nederland te vinden, om de kinderen (en leerkrachten) te vertellen hoe het is om blind of slechtziend te zijn. De voorlichting wordt altijd gecombineerd met een spaaractie door leerlingen. In 2013 gaven we op 75 scholen voorlichting, en bedroeg de opbrengst uit spaaracties ,- (zie ook hoofdstuk 4, Fondsenwerving). 23 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

24 We hebben kritisch gekeken naar onszelf. Hoe konden we beter worden in fondsen werven? We hebben nu meer focus.

25 4

26 Fondsenwerving: Trouwe donateurs behouden én nieuwe 4vinden Mooie projecten realiseren voor blinde en slechtziende kinderen dát was onze inzet voor de fondsenwerving in En we hebben ons doel gehaald. Door onze wervingsvormen kritisch onder de loep te nemen én dankzij onze trouwe donateurs. Welke vorm van werven werkt het beste? Tot 2013 liepen de resultaten van verschillende wervingsvormen terug. Daarom hebben wij ons geconcentreerd op het verbeteren van enkele vormen van werving. Daarnaast hebben we gezocht naar alternatieve vormen om meer nieuwe mensen te betrekken bij ons werk voor blinden en slechtzienden. Om zichtbaarder te worden voor een groter publiek hebben wij een prikkelende publiekscampagne gelanceerd: Het voordeel van blind zijn. De resultaten van onze fondsenwerving In 2013 hebben wij ,- aan inkomsten geworven ( ,- begroot). Een bedrag waar wij tevreden op terugblikken. In 2012 bedroegen de inkomsten nog ,-. We konden rekenen op de steun van onze trouwe donateurs, en we mochten 4400 nieuwe mensen betrekken bij ons werk. Inkomsten: 2012: ,- 2013, begroot: ,- 2013, gerealiseerd: ,- 26 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

27 Gerealiseerde inkomsten uit de verschillende bronnen: , ,- Verkoop goederen, brutowinst Nalatenschappen , ,- Contributies Donaties & Giften Collecten 4.850,- Totale baten uit eigen fondsenwerving ,- Verschillende mailingen Gedurende het jaar ontvangen onze donateurs verschillende mailingen online en/of offline. Hierin informeren wij ze over de voortgang van projecten, en vragen wij om steun voor nieuwe projecten. Donateurs die dit hebben aangegeven krijgen minder of geen post. Iedereen ontvangt wel ons verkorte jaarverslag, waarin wij ons verantwoorden voor ons werk. Het aantal actieve gevers was in 2013: ( in 2012). Blij met structurele steun In 2013 hebben wij telefonisch met veel donateurs gesproken. Veel mensen die ons werk al sinds het guldentijdperk steunen, verhoogden hun bijdrage. Ook hebben we nieuwe donateurs geworven via de telefoon. Er waren donateurs ( in 2012) die ons structureel steunden via een doorlopende machtiging, met een totaalbedrag van ,- ( ,- in 2012). Een andere structurele vorm van schenken is fiscaal voordelig schenken middels een notariële akte. In 2013 ontvingen wij van 30 notariële aktehouders in totaal ,- Zo zit het met erfstellingen en legaten In 2013 mochten we ,- aan nalatenschappen en legaten ontvangen. Een prachtig bedrag. Het aantal aangemelde nalatenschappen was 53 (54 in 2012). Wij hebben actiever in de media aandacht gevraagd voor nalaten aan de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast ging een consulent persoonlijk met mensen in gesprek over deze bijzondere vorm van schenken. 27 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 2014

Jaarverslag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 2014 20 14 g a l s r e v r a Ja 1 Jaarverslag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 2014 2 Jaarverslag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 2014 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 OVER VERENIGING BARTIMÉUS SONNEHEERDT 6 RESULTATEN:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID BESTUUR VERENIGING BARTIMÉUS SONNEHEERDT, ZEIST PENNINGMEESTER / PORTEFEUILLE FINANCIËN

FUNCTIEPROFIEL LID BESTUUR VERENIGING BARTIMÉUS SONNEHEERDT, ZEIST PENNINGMEESTER / PORTEFEUILLE FINANCIËN FUNCTIEPROFIEL LID BESTUUR PENNINGMEESTER / PORTEFEUILLE FINANCIËN VERENIGING BARTIMÉUS SONNEHEERDT, ZEIST Inhoudsopgave 1. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 3 2. Het bestuur 4 Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Enquête. Gebruik bij uw antwoorden SVP de door ons aangebrachte nummering. Uw antwoorden ontvangen wij graag uiterlijk op donderdag 26 januari retour.

Enquête. Gebruik bij uw antwoorden SVP de door ons aangebrachte nummering. Uw antwoorden ontvangen wij graag uiterlijk op donderdag 26 januari retour. Enquête Instructie Deze enquête vormt een van de bouwstenen voor het ontwikkelen van een breed gedragen visie op Transparantie en Verantwoording. De enquête bestaat uit drie delen: In deel 1 vragen we

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 Vastgesteld op 9 december 2016 Beleidsplan DVB Foundation 2017-2020 1. INLEIDING Ontstaan Ontwikkeling Doel 2. UITGANGSPUNTEN DVB FOUNDATION Visie Missie Middelen 3. STRUCTUUR Bestuur

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan Randolph Fellowship

Beleidsplan Randolph Fellowship Beleidsplan Randolph Fellowship Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Randolph Fellowship, hierin kunt u alles lezen met betrekking tot de stichting en de plannen voor de komende jaren.

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting

Beleidsplan Stichting Beleidsplan 2016 Stichting Linnenstraat 4 7621 SZ Borne Telefoon 074 8200343 E-mail: info@skiktwente.nl Website: www.skiktwente.nl Beleidsplan 2016 Pagina 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Visie, missie en

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Beleidsplan... 3 2. Missie, doelstelling en werkzaamheden van de instelling... 4 2.1. Missie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING december 27 Jaarverslag 2015 TALENT ZOEKT SAMENWERKING Inhoud... 2 Voorwoord... 2 Doelstelling... 2 Missie... 2 Visie... 2 Projecten... 3 Financiën... 5 Bijlage 1... 5 Bijlage 2... 5 1 Voorwoord De politiek

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds

Beleggingsstatuut Longfonds Beleggingsstatuut Longfonds April 2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wet- en regelgeving... 3 2. Financiële middelen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Schulden en reserves... 4 2.3 Doel en tijdshorizon

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Blokland

Beleidsplan Stichting Blokland Beleidsplan Stichting Blokland 2016-2020 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blokland. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting en geeft inzicht

Nadere informatie

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor coördinatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij. Maar voordat

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

VFI-gedragscode 2 mei 2000

VFI-gedragscode 2 mei 2000 VFI-gedragscode 2 mei 2000 INHOUD I. Ter inleiding II. De belanghebbenden III.Basiswaarden IV.Uitwerking van basiswaarden V. Slotbepalingen I. Ter inleiding De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie