Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

2 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

3 Inhoud Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we in 2013 gedaan en bereikt? 12 Voorlichting: hoe is het om blind of slechtziend te zijn? 22 Fondsenwerving: Trouwe donateurs behouden én nieuwe vinden 26 Communicatie: op vertrouwde en nieuwe manieren contact gelegd 32 Algemene zaken 36 Blik vooruit: wat zijn onze plannen voor 2014 en 2015? 44 onze organisatie 50 Verantwoordingsverklaring 56 Jaarrekening 66 bijlagen 91 3 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

4 Het verleden heb je, de toekomst moet je maken. Carla Aalderink, directeur Een mooie openingszin voor dit jaarverslag. Het jaar 2013 ligt immers achter ons, terwijl in 2014 nog van alles staat te gebeuren. Voor de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt was 2013 een goed jaar. Met dankbaarheid kunnen wij zeggen dat we voor kinderen met een visuele beperking veel hebben bereikt. In hoofdstuk 2 delen wij de resultaten van een aantal belangrijke projecten graag met u. Maar het ging niet vanzelf. Er moest hard gewerkt worden om de gevolgen van de aanhoudende economische crisis op te vangen. Wij zijn daarom extra blij dat de inkomsten op peil bleven, en dat we bovendien een prachtig bedrag uit erfstellingen en legaten mochten ontvangen. Wij zijn daar opnieuw iedereen die ons werk steunde, in welke vorm dan ook, heel dankbaar voor. Er gebeurde veel moois in Zo fietsten er maar liefst 400 mensen mee met onze jaarlijkse Tuinenfietstocht rondom Bartiméus in Doorn. Bijzonder was dat op diverse afstapadressen muziek werd gemaakt door musici met een visuele beperking. In de maand december gingen weer enorm veel collectanten op pad voor de Bartiméus Sonneheerdt collecte. Rondom de collecte lanceerden wij een gedurfde campagne, Het voordeel van blind zijn. In de campagne staan mooie uitspraken van mensen met een visuele beperking centraal. Een filmpje waarin zij zelf aan het 4 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

5 woord komen, ondersteunde de campagne. Veel mensen zagen dit filmpje op internet, of op een groot scherm op een van de NS-stations. Onze overheid bezuinigt op de zorg. Enerzijds is dat begrijpelijk, onder andere gezien onze vergrijzende samenleving. Anderzijds is er voor mensen met een visuele beperking dikwijls meer nodig. Zoals aanpassingen die niet door de overheid gefinancierd worden, en een betere toegankelijkheid van onze samenleving. Juist daarom spant de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zich al bijna honderd jaar in voor blinden en slechtzienden. En dat blíjven wij doen, vanuit de overtuiging dat mensen met een visuele beperking zo volledig mogelijk moeten kunnen meedoen in onze maatschappij. Dat betekent naar school gaan, werk hebben, vrienden ontmoeten, een sport beoefenen en goede mogelijkheden voor het invullen van hun vrije tijd. Daar werken we aan door innovatieve projecten mogelijk te maken die niet door de overheid worden vergoed, maar die wel een belangrijke bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een visuele handicap. We zijn ontzettend blij met de steun die wij in 2013 van alle leden, donateurs, scholen, bedrijven, kerken en vermogens- en familiefondsen mochten ontvangen. Samen met u kunnen we heel veel belangrijke projecten mogelijk maken. Wij hopen daarom dat we ook in het nieuwe jaar op uw steun en financiële bijdrage mogen rekenen, zodat we in 2014 op volle kracht door kunnen gaan met ons werk voor mensen met een visuele beperking, jong en oud. 5 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

6 Hoe mooi zou het zijn als alle mensen met een visuele beperking volop mee kunnen doen in de maatschappij?

7 1

8 Over Vereniging 1Bartiméus Sonneheerdt Bijna een eeuw geleden, in 1915, werd de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt opgericht ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Wij zijn een landelijke goede doelen organisatie, met het CBF-Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. We zijn open, actief en transparant. Wij ondersteunen onafhankelijk en planmatig (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor mensen met een visuele beperking. Dat is hard nodig, want het gaat om onderzoeken en projecten die (nog) niet door de overheid worden gefinancierd op het gebied van wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd. Onze missie en visie Wij streven ernaar dat mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend, meervoudig beperkt) zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Daarom werken we aan meer begrip en bewustwording in de samenleving. Ons doel is dat blinden en slechtzienden volledig participeren in onze samenleving op alle levensgebieden (wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd). De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt werft fondsen en maakt daarmee vervolgens (wetenschappelijk) onderzoek en projecten mogelijk. Wij willen dat blinden, slechtzienden en meervoudig beperkten als gelijkwaardige mensen worden gezien en alle mogelijkheden krijgen binnen alle facetten van het leven (wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd). Daarnaast willen we mensen bewust maken van het leven met een visuele beperking, zodat hiervoor meer begrip ontstaat, en blinden en slechtzienden optimale mogelijkheden 8 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

9 Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, integriteit en klantgerichtheid. krijgen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Wij vinden het belangrijk om iedereen actief te betrekken bij onze doelstellingen. Daarom zijn wij een open, ondernemende en transparante organisatie. Wij werken vanuit een christelijke mensvisie. Dit is ons doel Het doel van Bartiméus Sonneheerdt staat in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven: De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt stelt zich ten doel het (financieel) mogelijk maken en bevorderen van al datgene wat nodig is voor mensen met een visuele beperking in de meest ruime zin van het woord, zowel in Nederland als daarbuiten. Bartiméus Sonneheerdt verwezenlijkt haar doel: a. door het ondersteunen van de statutair te Doorn gevestigde Stichting Bartiméus Sonneheerdt; b. door dat uitsluitend ter beoordeling van het bestuur verlenen van steun aan of ten behoeve van andere personen of voorzieningen, mits in directe samenhang met de doelstelling en de grondslag van Bartiméus Sonneheerdt; c. door de maatschappelijke en levensbeschouwelijke positionering van de dienstverlening aan mensen met een visuele beperking; d. door de exploitatie van een verenigingsbureau dat fondsen werft, voorlichting geeft welke ondersteunend is aan de fondsenwerving, het bestuur ondersteunt en alle taken verricht die horen bij de uitvoering van de jaarplannen van Bartiméus Sonneheerdt. Hoe willen we dat bereiken? Wij financieren met name projecten voor cliënten met een visuele of meervoudige beperking van de Stichting Bartiméus, de zorginstelling die deze projecten initieert, realiseert en implementeert. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven voor mensen met een visuele beperking buiten de Stichting Bartiméus. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van de vrijwillige steun van particulieren, scholen, kerken en bedrijven. Onze communicatie is daarom voor een belangrijk deel gericht op het behoud van bestaande donateurs en het werven van nieuwe donateurs. Daarnaast willen wij mensen bewust maken van het leven met een visuele beperking. Onze organisatie Het bureau van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is sinds mei 2012 gehuisvest in Zeist. Met de verhuizing is onze organisatie opgedeeld in drie units: fondsenwerving en communicatie, bestedingen en beheer. Om de onderlinge verbinding en samenhang te waarborgen houden de unitvertegenwoordigers maandelijks een overleg (UVO), onder voorzitterschap van de directeur. 9 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

10 2013 was het jaar van de kinderen. Door ze nu aandacht te geven, staan ze straks sterker in het leven.

11 2

12 Wat hebben we in gedaan en bereikt? Als we terugkijken op 2013 zijn we blij: we hebben opnieuw veel (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor blinden en slechtzienden financieel mogelijk kunnen maken. Dit jaar hadden kinderen onze speciale aandacht. In onze visueel ingestelde maatschappij hebben blinde en slechtziende kinderen extra begeleiding en hulpmiddelen nodig om mee te kunnen doen. Door ze nu dat extra zetje te geven, staan ze straks sterker in het leven. Dat is waar wij het voor doen. 12 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

13 Als we tijdig de fijne motoriek van slechtziende kinderen ontwikkelen, geven we ze een betere start. Kinderen laten meedoen Kinderen met een visuele beperking kunnen niet vanzelfsprekend deelnemen aan allerlei activiteiten. Wij vinden dat ze net als andere kinderen gewoon moeten kunnen spelen, sporten en leren. Om dat te bereiken zijn wetenschappelijk onderzoek, innovatieve hulpmiddelen, slimme aanpassingen en specifieke begeleiding hard nodig. Met de (onderzoeks)projecten die wij financieren willen wij blinde en slechtziende kinderen zo goed mogelijk laten participeren. In dit hoofdstuk lichten we er een paar projecten uit die we in het afgelopen jaar voor kinderen hebben gerealiseerd. Onderzoek Doel: kinderen zo jong mogelijk de juiste hulpmiddelen aanbieden Promotie-onderzoek naar hulpmiddelen voor kinderen Toegekend bedrag: ,- Looptijd: Een loep, laptop of tablet voor slechtziende kinderen zijn dit heel handige hulpmiddelen, bijvoorbeeld bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Tot nu toe leren kinderen pas vanaf zesjarige leeftijd hoe zij deze hulpmiddelen kunnen inzetten. Daarnaast wordt er bij het voorschrijven van een loep voornamelijk gekeken naar de mate waarin het kind slechtziend is. Terwijl ook de motorische en cognitieve ontwikkeling van belang zijn bij het hanteren van een loep. Onderzoekers van Bartiméus en de Radboud Universiteit hebben daarom onderzocht hoe slechtziende kinderen al van jongs af aan hulpmiddelen kunnen gebruiken. Hiervoor is een model ontwikkeld voor de prestatie van het kind met het hulpmiddel in de taak. Het model geeft de factoren die deze prestatie beïnvloeden weer. Het onderzoeksteam heeft ontdekt dat een goede fijne motoriek een belangrijke rol speelt, en daarbij vastgesteld dat slechtziende kinderen hierin al op jonge leeftijd een achterstand kunnen hebben. Er zijn specifieke verschillen gevonden tussen goedziende en slechtziende kinderen, die wijzen op minder variatie in motoriek en een onrijpere motoriek bij slechtziende kinderen. Het is dan ook zinvol om de fijne motoriek te onderzoeken wanneer het kind nog heel jong is. Kinderfysiotherapie kan vervolgens prima helpen om de fijne motoriek vroegtijdig te verbeteren. Het gericht tijdig ontwikkelen van de fijne motoriek geeft slechtziende kinderen dus de kans om zo jong mogelijk al met hulpmiddelen te beginnen. Zo krijgen ze een betere start in het leven en gaan ze beter voorbereid naar het basisonderwijs, een prachtig resultaat van dit onderzoek. In totaal was ,- nodig. 13 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

14 Dankzij dit onderzoek weten we wat normaal is bij het leren omgaan met een loep Nienke Boonstra is oogarts bij Bartiméus en heeft het promotie-onderzoek naar hulpmiddelen voor kinderen (uitgevoerd door promovenda Joyce Schurink) begeleid: In het onderzoek hebben we gekeken naar verschillen tussen slechtziende en goedziende kinderen wanneer zij een loep hanteren. Eerst hebben we gekeken hoe de kinderen objecten hanteren die op loepjes lijken, maar waar je niet doorheen kunt kijken. Hierbij hebben we duidelijke verschillen gevonden tussen goedziende en slechtziende kinderen. De beweging van slechtziende kinderen is trager, onrijper en minder efficiënt. In de tweede fase van het onderzoek hebben we een spel gemaakt waarin slechtziende en goedziende kinderen de loep naar een klein symbooltje moesten bewegen op een plat scherm. Wanneer ze het symbooltje konden identificeren, moesten ze met een beweging naar een smiley aangeven of het goed of fout was (hetzelfde of verschillend vergeleken met een voorbeeldsymbool). Dit spel moesten ze zo snel mogelijk uitvoeren. Ook hier vonden we duidelijke verschillen tussen goedziende en slechtziende kinderen. Doordat we ook een groep goedziende kinderen hebben gemeten, kunnen we veel meer zeggen over wat er eigenlijk normaal is bij het hanteren van een loep door jonge kinderen. Nu het onderzoek is afgerond, blijven we het spel gebruiken om met de loep te oefenen. Voor de kinderen is het leuk en spannend, én het bevordert een efficiënte hantering. En zijn ze eenmaal handig met een loep, dan is het goed mogelijk dat ze ook sneller leren hoe ze het beste een smartphone of tablet kunnen inzetten als hulpmiddel. Oogarts Nienke Boonstra 14 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

15 Voelboekjes leren je hoe de wereld in elkaar zit én stimuleren de tastzin. Slimme hulpmiddelen Doel: kinderen al lezend de wereld laten ontdekken Meer leuke grootletterboeken Bedrag: 7.624,- Looptijd: 2013 voorjaar 2014 Lezen is op allerlei manieren belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, het zorgt bijvoorbeeld voor een goed woordbeeld. Slechtziende kinderen van 8 tot 12 jaar zijn voor hun leesonderwijs veelal aangewezen op boeken met grote letters. Helaas waren er tot voor kort maar weinig jeugdboeken in grootletterdruk beschikbaar. Een online service voor het bestellen van jeugdboeken in grootletterprint heeft hierin verandering gebracht. De service is gestart met 40 boeken; het plan is om de collectie jaarlijks met 20 titels uit te breiden. Kinderen met een visuele beperking kunnen nu kiezen uit veel meer populaire jeugdboeken. Dit geeft ze de kans om - net als hun ziende leeftijdsgenootjes via boeken de wereld om hen heen te ontdekken, én beter mee te doen met het leesonderwijs op school. Grootletterboeken bieden slechtziende kinderen dus goede kansen voor later. De grootletterboeken zijn ontwikkeld door Dedicon, in samenwerking met Visio, Bartiméus en Stichting Aangepast Lezen. In totaal was ,- nodig. Doel: jonge kinderen de kans bieden sámen te lezen Nieuwe collectie voelboekjes Bedrag: ,- Looptijd: 2013 voorjaar 2014 Voelbare voorleesboekjes helpen blinde en slechtziende kinderen van 2 tot 8 jaar om meer te leren over de wereld om hen heen. Bovendien stimuleert het samen lezen met ouders, leerkrachten of leeftijdsgenootjes de sociale ontwikkeling. Helaas was er weinig aanbod aan voelboekjes. Gelukkig is er een nieuwe collectie voelboekjes ontwikkeld die kunnen worden geleend via een online uitleenservice. De boekjes sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en spelen in op de behoefte om samen met een volwassene of leeftijdsgenootje te lezen, leren en ontdekken. Bovendien stimuleren de boekjes de tastzin. Blinde en slechtziende kinderen krijgen zo de kans om net zoveel te leren als hun goedziende leeftijdsgenootjes. Hierdoor kunnen ze beter meedoen eerst thuis en op school, en later in de maatschappij. De voelboekjes zijn ontwikkeld door Dedicon, in samenwerking met Visio, Bartiméus, Vereniging van Leesgehandicapten en Stichting Aangepast Lezen. In totaal was ,- nodig. 15 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

16 Groot Voorleesfeest De nieuwe voelboekjes en grootletterboeken werden gepresenteerd tijdens het Groot Voorleesfeest op 30 november 2013 in t Spant in Bussum. Blinde en slechtziende kinderen uit heel Nederland genoten volop van een leuke en leerzame dag. Ze werden voorgelezen door Gerda Havertong, en de kinderboekenschrijvers Paul van Loon en Anke Kranendonk waren er ook. Lisa Wade, bekend van het tv-programma Klokhuis, presenteerde het Grote Voorleesfeest. Voorlezen is belangrijk Het is voor iedereen belangrijk om voorgelezen te worden, vertelt Gerda Havertong aan de kinderen in de zaal. Daarom vind ik het geweldig om hier vandaag te zijn. Lisa Wade kent een blind jongetje van zeven dat er eerst tegenop zag om te leren lezen. Maar nu hij eenmaal braille kan, leest hij zelfs voor aan andere kinderen. En op het podium leest hij de zaal een stukje voor uit zijn lievelingsboek in braille. Plezier in lezen komt vanzelf Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is dat er voor kinderen met een visuele beperking voldoende leuke, populaire boeken in aangepaste vorm beschikbaar zijn. Want zodra de kinderen kunnen kiezen, komt het plezier in voorlezen en (leren) lezen vanzelf. Mijn vader leest me wel een uur per dag voor, laat een jongetje enthousiast weten. Andere kinderen lezen zelf, de een in braille, de ander in grote letter. En dan vooral spannende boeken!, daar zijn ze het over eens. Het Groot Voorleesfeest was een initiatief van Vereniging van Leesgehandicapten, in samenwerking met Visio, Bartiméus, Dedicon, Stichting Aangepast Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. De Leescoalitie ondersteunde hierbij als organisator van het Jaar van het Voorlezen. Het Groot Voorleesfeest was een co-financiering van Stichting Novum, Stichting kinderfonds van Dusseldorp en Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Gerda Havertong 16 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

17 Samen klimmen en schommelen op het schoolplein: dat helpt de sociale en motorische ontwikkeling. Doel: een schoolplein waar je lekker en veilig kunt bewegen Een speciaal ingericht schoolplein in Zeist Bedrag: ,- Looptijd: 2013 Kinderen met een visuele beperking voelen zich geremd om vrij bewegen. Ze zijn bang om zich te stoten of te vallen. Hierdoor leren ze niet goed (samen)spelen, klimmen en de ruimte ontdekken - vaardigheden die onmisbaar zijn voor hun sociale en motorische ontwikkeling. Voor de blinde en slechtziende leerlingen van de school van Bartiméus in Zeist is dit probleem verleden tijd. Ze kunnen klauteren, fietsen en schommelen op een schoolplein dat speciaal is ingericht met allerlei uitdagende, maar veilige speeltoestellen. Deze toestellen prikkelen de zintuigen en bieden tegelijkertijd veiligheid, waardoor de kinderen worden gestimuleerd om te bewegen. Zo zijn er klimtoestellen waar de kinderen hoogte- en diepteverschillen kunnen ervaren. Ook is er een grote schommel waarin de leerlingen samen kunnen schommelen en de ruimte ervaren. Een geluidenpaal prikkelt het gehoor en de fantasie. In het verdiepte pleintje leren de jongste leerlingen veilig rijden met karren en fietsjes. Door de opstaande rand ontdekken ze bovendien hoe ze de weg moeten volgen. Projectadviseur Cathelijne Kamp Ik vind het mooi om kinderen met een visuele beperking bagage te geven waarmee ze steviger in hun schoenen staan. Wij zien bovendien direct wat onze projecten doen voor de kinderen die bij Bartiméus wonen en naar school gaan. Zoals het nieuwe schoolplein bij de school van Bartiméus in Zeist. De speciale speeltoestellen helpen de kinderen om op een veilige manier hun sociale en motorische vaardigheden te ontwikkelen. 17 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

18 Het aantal schoolgaande kinderen met CVI neemt toe. Specifieke begeleiding Doel: ouders, kinderen en professionals meer inzicht geven in prikkelverwerking in de hersenen DVD CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd Bedrag: ,- Looptijd: Een kind met een cerebrale visusstoornis (CVI) heeft problemen met het verwerken van visuele prikkels in de hersenen. Deze prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen kunnen ook overprikkeld raken door een teveel aan visuele prikkels. Het aantal schoolgaande kinderen met CVI neemt toe. Bij Bartiméus bijvoorbeeld heeft ongeveer 30 procent van de kinderen die worden begeleid CVI. Om ouders en begeleiders goed te kunnen informeren en adviseren is schriftelijke of mondelinge informatie niet altijd toereikend. Om het inzicht en begrip te vergroten biedt een DVD uitkomst. De specialisten van Bartiméus hadden eerder al een DVD ontwikkeld voor kinderen met CVI in de leeftijd tot vijf jaar. Al snel was er bij ouders, leerkrachten en (para)medici vraag naar een soortgelijke DVD voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Deze DVD is er nu ook. Op de DVD vertellen ouders en professionals over hun ervaringen en geven informatie over CVI. Daarnaast tonen filmpjes specifiek gedrag van kinderen met CVI. Inzicht over CVI vergroten Irmgard Bals is kinder- en jeugdpsycholoog bij Bartiméus, en was betrokken bij de ontwikkeling van de DVD: Deze DVD geeft uitleg over CVI en wil het inzicht vergroten over CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van verhalen van drie kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, hun ouders en leerkrachten en professionals wordt informatie gegeven over de oorzaak en uitingsvormen van CVI en hoe hiermee om te gaan in dagelijkse situaties en op school. Op 10 juni 2013 werd de DVD bij Bartiméus gepresenteerd. Enkele reacties van medewerkers: Er wordt goed gekeken wat CVI voor dit unieke kind kan betekenen en De film geeft goed weer wat onze visie is op het werken met kinderen met een visuele beperking, mooi dat ouders en kinderen ook zelf aan het woord zijn en Er is met aandacht en respect gefilmd. Een van de ouders die heeft meegewerkt reageerde: we hopen hiermee andere ouders te helpen die net te horen hebben gekregen dat hun kind CVI heeft. 18 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

19 Meer dan alleen financier Bij de keuze van projecten willen wij méér zijn dan alleen financier. Wij vinden het belangrijk om de aanvrager persoonlijk te spreken. Vooral om te weten te komen wat het project daadwerkelijk voor blinden en slechtzienden gaat opleveren. Daarnaast toetsen onze projectadviseurs elke projectaanvraag aan vastgestelde beoordelingscriteria. Geselecteerde projecten leggen zij vervolgens voorzien van een prae-advies ter goedkeuring voor aan ons bestuur. Van elk project ontvangen wij halfjaarlijks een schriftelijke rapportage. Bij projecten die langer dan een jaar duren, bespreken wij bovendien één keer per jaar de tussentijdse resultaten persoonlijk met de aanvrager. Daarnaast gaan wij zoveel mogelijk kijken bij projecten en in gesprek met de mensen die ermee bezig zijn. Door deze persoonlijke werkwijze, in combinatie met gestandaardiseerde procedures voor het rapporteren over projecten, kunnen wij de kwaliteit van projecten nauwgezet volgen. Elk project wordt bovendien afgesloten met een inhoudelijk en financieel verslag. Projecten binnen en buiten Stichting Bartiméus Wij maken met name projecten mogelijk voor de visueel beperkte cliënten van de zorginstelling Stichting Bartiméus. Deze projecten gaan van wetenschappelijk onderzoek tot innovatieve onderwijsprogramma s, en van verbeterde behandelmethodes tot toegankelijke ict. Ook betreft het kleinschalige initiatieven, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Daarnaast financieren wij projecten buiten de Stichting Bartiméus, die de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking bevorderen. - Een compleet overzicht van projecten staat in bijlage II en III bij de jaarrekening Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

20 Het voordeel van blind zijn? Een vreemde vraag, maar hij zet je wel aan het denken. En dát was de bedoeling.

21 3

22 Voorlichting: hoe is het om blind of 3slechtziend te zijn? Wij geloven dat het in ons werk niet alleen draait om het mogelijk maken van projecten. Als je blind of slechtziend bent, krijg je te maken met vooroordelen. Met onbegrip. Daarom zien wij het ook als onze rol om volwassenen en kinderen ervan bewust te maken hoe het is om blind of slechtziend te zijn. In 2013 hebben we dat op verschillende manieren gedaan. Met een spraakmakende collectecampagne en met andere voorlichtingsactiviteiten en evenementen. Campagne Het voordeel van blind zijn Met een opvallende campagne rondom onze collecteweek hebben wij eind 2013 bij het Nederlandse publiek aandacht gevraagd voor de problemen waar mensen met een visuele beperking mee te maken hebben. De campagne draaide om de vraag: wat is het voordeel van blind zijn?. Een bijzondere vraag waarop blinden en slechtzienden zelf verrassende antwoorden gaven. Zo wilden wij mensen aan het denken zetten. Je staat door deze vraag niet alleen stil bij het genoemde voordeel, maar tóch automatisch ook bij de nadelen. Deze publiekscampagne leverde ons veel aandacht op in kranten en radio- en tvprogramma s. Daarnaast werd de campagne ondersteund door radiospots, stopperadvertenties en een filmpje dat 9000 keer op social media is gedeeld en verstuurd. In hoofdstuk 4, Fondsenwerving vertellen wij meer over de campagne. Win-actie Diner in het Donker Tijdens onze collecteweek in december 2013 konden gevers en collectanten meedingen naar een bijzondere prijs: een Diner in het Donker voor twee personen, gesponsord door Hotel 22 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

23 Restaurant Oud London in Zeist. Diner in het Donker wordt georganiseerd door Bartiméus Beleving. De win-actie was een ludiek middel om een breed publiek kennis te laten maken met dit initiatief. De tien winnaars gaan eten in volledige duisternis en kunnen zo zelf ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Buiten genieten tijdens de Tuinenfietstocht Op zaterdag 15 juni 2013 organiseerden wij samen met Groei & Bloei Doorn een succesvolle Tuinenfietstocht. Maar liefst 450 deelnemers (donateurs en andere belangstellenden) kwamen vanuit het hele land naar Doorn. De fietsers genoten volop van de tocht door de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Voor iedereen zowel ziende als niet-ziende deelnemers was er onderweg van alles te beleven voor de zintuigen: rondkijken en geuren snuiven in inspirerende tuinen, proeven van lekkere versnaperingen bij leuke afstap-adresjes én luisteren naar live optredens door blinde en slechtziende musici. Als gezellige afsluiting was er in de moestuin van Bartiméus in Doorn een slotconcert voor alle fietsers, cliënten en medewerkers van Bartiméus, en genodigden. Het was fietsen met je neus in de lucht, de geuren waren bedwelmend Sponsoring van paralympisch sportster Met het sponsoren van wielrenster en triatleet Joleen Hakker willen wij een breed publiek laten zien dat mensen met een visuele beperking ook talenten hebben en de kans moeten krijgen deze te ontwikkelen. Joleen is vanaf haar twaalfde blind, maar kon op school bij Bartiméus haar sporttalent uitbouwen. In 2012 wist zij zich te plaatsen voor de Paralympics in Londen. In 2013 is zij begonnen met een trainings- en wedstrijdprogramma om zich voor te bereiden op de Paralympics in Rio de Janeiro in Op bezoek bij basisscholen Onze voorlichter is dagelijks op basisscholen door heel Nederland te vinden, om de kinderen (en leerkrachten) te vertellen hoe het is om blind of slechtziend te zijn. De voorlichting wordt altijd gecombineerd met een spaaractie door leerlingen. In 2013 gaven we op 75 scholen voorlichting, en bedroeg de opbrengst uit spaaracties ,- (zie ook hoofdstuk 4, Fondsenwerving). 23 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

24 We hebben kritisch gekeken naar onszelf. Hoe konden we beter worden in fondsen werven? We hebben nu meer focus.

25 4

26 Fondsenwerving: Trouwe donateurs behouden én nieuwe 4vinden Mooie projecten realiseren voor blinde en slechtziende kinderen dát was onze inzet voor de fondsenwerving in En we hebben ons doel gehaald. Door onze wervingsvormen kritisch onder de loep te nemen én dankzij onze trouwe donateurs. Welke vorm van werven werkt het beste? Tot 2013 liepen de resultaten van verschillende wervingsvormen terug. Daarom hebben wij ons geconcentreerd op het verbeteren van enkele vormen van werving. Daarnaast hebben we gezocht naar alternatieve vormen om meer nieuwe mensen te betrekken bij ons werk voor blinden en slechtzienden. Om zichtbaarder te worden voor een groter publiek hebben wij een prikkelende publiekscampagne gelanceerd: Het voordeel van blind zijn. De resultaten van onze fondsenwerving In 2013 hebben wij ,- aan inkomsten geworven ( ,- begroot). Een bedrag waar wij tevreden op terugblikken. In 2012 bedroegen de inkomsten nog ,-. We konden rekenen op de steun van onze trouwe donateurs, en we mochten 4400 nieuwe mensen betrekken bij ons werk. Inkomsten: 2012: ,- 2013, begroot: ,- 2013, gerealiseerd: ,- 26 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

27 Gerealiseerde inkomsten uit de verschillende bronnen: , ,- Verkoop goederen, brutowinst Nalatenschappen , ,- Contributies Donaties & Giften Collecten 4.850,- Totale baten uit eigen fondsenwerving ,- Verschillende mailingen Gedurende het jaar ontvangen onze donateurs verschillende mailingen online en/of offline. Hierin informeren wij ze over de voortgang van projecten, en vragen wij om steun voor nieuwe projecten. Donateurs die dit hebben aangegeven krijgen minder of geen post. Iedereen ontvangt wel ons verkorte jaarverslag, waarin wij ons verantwoorden voor ons werk. Het aantal actieve gevers was in 2013: ( in 2012). Blij met structurele steun In 2013 hebben wij telefonisch met veel donateurs gesproken. Veel mensen die ons werk al sinds het guldentijdperk steunen, verhoogden hun bijdrage. Ook hebben we nieuwe donateurs geworven via de telefoon. Er waren donateurs ( in 2012) die ons structureel steunden via een doorlopende machtiging, met een totaalbedrag van ,- ( ,- in 2012). Een andere structurele vorm van schenken is fiscaal voordelig schenken middels een notariële akte. In 2013 ontvingen wij van 30 notariële aktehouders in totaal ,- Zo zit het met erfstellingen en legaten In 2013 mochten we ,- aan nalatenschappen en legaten ontvangen. Een prachtig bedrag. Het aantal aangemelde nalatenschappen was 53 (54 in 2012). Wij hebben actiever in de media aandacht gevraagd voor nalaten aan de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast ging een consulent persoonlijk met mensen in gesprek over deze bijzondere vorm van schenken. 27 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming

Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming 2014 VOORWOORD Een jaar waarin heel veel is gebeurd, zo kunnen we 2014 het beste beschrijven. We zijn de boer opgegaan met FAIRPUP voor een eerlijke start voor

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Dierenbescherming Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Colofon Tekst Verenigingsbureau Dierenbescherming Eindredactie Jan Dobbe, Leiden Vormgeving en lay-out Marcia Maûl, Haarlem Fotografie

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Oorsprong en doelstelling 4 Bestuursverslag en verantwoordingsverklaring 8 Directieverslag 21 Reportages van projecten 41 Verkorte jaarrekening 2010 42 Balans per 31 december

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie