weetjes Dank u juffrouw Irène

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "weetjes Dank u juffrouw Irène"

Transcriptie

1 weetjes Informatieblad editie najaar 2014 Dank u juffrouw Irène Achtentwintig jaar geleden, op 2 maart 1986 om precies te zijn, overleed juffrouw Irène Van Koekenbeek. Enkele jaren voor haar overlijden was ze in contact gekomen met het OCMW. Ze bestelde warme maaltijden aan huis en deed een beroep op onze poetsdienst. Toen haar gezondheidstoestand verslechterde, kreeg zij verzorging aan huis. Het was niet makkelijk om voor juffrouw Van Koekenbeek te werken. Zij woonde in de grootste eenzaamheid en liet slechts weinigen binnen in haar leefwereld. Maar toch had zij voor haar medemensen een verrassing in petto. Groot was de verbazing van het toenmalige OCMW-bestuur wanneer na haar overlijden een lijvig testament opdook. Familie, vrienden en een aantal instellingen erfden een deel van haar bezittingen. Wat overbleef, schonk zij aan de voorloper van het OCMW van Halle, de Openbare Onderstand. Die schenking bleek een behoorlijk kapitaal van ettelijke miljoenen oude Belgische frank te zijn. Schenking onder voorwaarden Er stonden evenwel wat voorwaarden in het testament. Het kapitaal van de schenking moest belegd worden en de interesten ervan zouden moeten toekomen aan alleenstaande bejaarden boven de 65 jaar. Dit gaf echter een aantal praktische problemen. Hoe konden die bejaarden opgespoord en geselecteerd worden? Die hele procedure leidde uiteinde- Juffrouw Irène Van Koekenbeek lijk tot zoveel administratieve beslommeringen dat er besloten werd een andere piste te bewandelen. Het kapitaal zou belegd worden in onroerend goed: de bouw van een gloednieuw serviceflatgebouw dat haar naam droeg. Foto links. Toenmalig serviceflatverantwoordelijke Marie-Rose Harnie met wijlen Mevr. Custermans - een bewoonster van het eerste uur. Foto rechts. Toenmalig OCMW voorzitter Michel Bellemans en wijlen minister Lenssens. 20-jarig jubileum Het Centrum Van Koekenbeek werd plechtig ingehuldigd op 25 juni Een week later op 1 juli namen de eerste bewoners er hun intrek. Het complex ademt de geest uit van haar testament. De flats zijn geen eenzame eilandjes maar met elkaar verbonden door een vervolg op p2 OCMW Halle A. Demaeghtlaan Halle Tel. 02/ Fax: 02/

2 Beste Hallenaren, Onze inspanningen werpen vruchten af en dat maakt mij een gelukkige voorzitter. Wij dragen de kwaliteit en toegankelijkheid van onze dienstverlening hoog in het vaandel. Regelmatig voeren wij onderzoeken uit en krijgen wij spontane meldingen van u. Deze helpen ons om het net allemaal iets beter en makkelijker te maken. De vele felicitaties en dankbetuigingen die wij ontvangen motiveren ons om onze inzet nog te vergroten. In ons Centrum Van Koekenbeek is het deze maand feest. Reeds 20 jaar vinden senioren er een nieuwe thuis in een aangename en beschermde omgeving. Laten wij niet vergeten dat wij juffrouw Irène Van Koekenbeek hiervoor nog steeds dankbaar zijn. Haar schenking heeft de bouw van het centrum zo n 20 jaar geleden mogelijk gemaakt. Een van de verwezenlijkingen van het lokaal sociaal beleid, dat wij samen met de Stad voeren, is de opening van een nieuwe antennepost van het sociaal- en zorgloket in Essenbeek. En hou de komende maanden het Oud Wezenhuis maar in de gaten. Stilaan worden de vormen van het gloednieuwe Sociaal Huis van Halle zichtbaar. Marie-Rose Harnie, Voorzitter OCMW Halle Inhoud Juffrouw Irène...1 en 2 Kinderarmoede...3 Digitaal Sociaal Huis...3 vervolg van p1 bewonersraad en gemeenschappelijke voorzieningen waaronder ontspanningsruimtes en een restaurant. Zeker nu ook het dienstencentrum De Pasja er is gehuisvest, biedt het Centrum Van Koekenbeek voldoende kansen en activiteiten om uit de eenzaamheid te treden. Nog steeds vinden een aantal bewoners van het eerste uur hun thuis in Centrum Van Koekenbeek. Zij werden speciaal in de bloemetjes gezet tijdens de viering van het 20-jarige jubileum van het Centrum op 11 oktober jl. Dienstverlening...4 Gezocht: chauffeurs...5 Woonzorgcentrum...5 Sociaal- en zorgloket...6 OCMW Halle voorbeeld...7 Tentoonstelling...8 Centrum Van Koekenbeek met Dienstencentrum De Pasja vandaag. 2

3 Kinderarmoede is een onrecht Het OCMW en de Stad Halle hebben een subsidie gekregen voor hun project om lokale kinderarmoede te bestrijden. Vlaamse gemeenten en OCMW s konden hiertoe een voorstel indienen. In juli werd het project van Halle goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Concreet staan er twee belangrijke initiatieven op stapel. Enerzijds is er de oprichting van het Huis van het kind. Dit is dé lokale informatieen ontmoetingsplaats voor ouders met hun kind. Er worden bovendien een aantal specifieke diensten in ondergebracht die speciaal op kinderen toegespitst zijn. Ondermeer een spel- en ontmoetingsruimte vinden er onderdak. De Stad neemt de leiding over dit initiatief. Anderzijds start het OCMW in het najaar met kinderopvang. Dit gebeurt in samenwerking met de Landelijke kinderopvang onder de vorm van samenwerkende onthaalouders. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de opvang van kinderen in armoede. Alleenstaande ouders vinden soms moeilijk de weg naar een job of opleiding omdat zij geen geschikte of betaalbare kinderopvang kunnen vinden. Door extra opvang te voorzien krijgen meer alleenstaanden de kans een job te vinden. Digitaal Sociaal Huis in een nieuw kleedje Vraagt u zich dikwijls af tot wie u zich moet wenden om van één of andere dienst op het vlak van welzijn te kunnen genieten. Raakt u er maar niet aan uit of u zich nu tot het OCMW, de Stad of een andere organisatie moet richten? Twijfelt u of u recht heeft op een bepaalde dienst of voordeel? Wat is nu ook weer het juiste adres, telefoonnummer of openingsuren van een bepaalde dienstverlener? Het antwoord op al deze vragen vindt u op het Digitaal Sociaal Huis (http://www.digitaalsociaalhuis.be/halle). De website van het Digitaal Sociaal Huis is reeds enkele jaren online en kent heel wat bijval. Recent werd alles in een nieuw kleedje gegoten. Zo kunt u nog beter vinden wat u zoekt. Breng alvast een bezoekje aan de vernieuwde site. Allerlei premies, rechten en sociale voordelen vindt u er op terug. 3

4 Goed is daarom nog niet goed genoeg De diensten die wij leveren verbeteren en ze nauwer laten aansluiten bij wat de inwoners van Halle nodig hebben. De toegang tot ons pakket van diensten zo eenvoudig mogelijk maken. Actief op zoek gaan naar situaties in onze maatschappij waar wij iets méér kunnen betekenen. Dat is wat ons echt bezighoudt. Aan het woord is Sara Van Osselt, kwaliteitscoördinator bij het OCMW van Halle. Geen enkele organisatie kan een goede dienstverlening garanderen als zij niet voldoende aandacht besteedt aan kwaliteit want dat is nu eenmaal de sleutel tot tevredenheid. Het nastreven van kwaliteit is volledig verankerd in de organisatie van het OCMW van Halle. Klachten behandelen Overal loopt wel eens iets mis. Dat is menselijk. Het is belangrijk dat je leert uit wat er gebeurd is zodat je fouten en misverstanden in de toekomst kunt vermijden. Daarom hebben wij bij het OCMW van Halle een officiële meldingsprocedure. Deze garandeert dat elke melding geregistreerd wordt en zo snel mogelijk terecht komt bij de betrokken dienst. De melding wordt onderzocht door een niet-betrokken persoon met als doel verdere actie te ondernemen. Afhankelijk van de situatie wordt de zaak uitgeklaard of gebeurt er een bijsturing. De persoon die de moeite genomen heeft om ons de melding door te geven krijgt ook steeds een schriftelijk antwoord.niet enkel klachten bereiken ons via deze weg, ook felicitaties en dankbetuigingen. Tevreden of niet, wij willen het weten De regelmatige tevredenheidsonderzoeken dragen bij tot het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze voeren wij dit jaar zowel in onze thuiszorgdiensten (gezinszorg en poetsdienst) als in onze dienstencentra. Meestal wordt een beperkte groep gebruikers persoonlijk gecontacteerd. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om concrete acties te ondernemen op het vlak van dienstverlening en interne werking. Hoe kunt u iets melden? Wij appreciëren elke melding. U kunt gebruik maken van de meldingsfiche achteraan elke Weetjes. Daarnaast kunt u ook mailen of schrijven. Vergeet echter nooit uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Enkel dan kunnen wij u een antwoord geven. Tevredenheidsonderzoeken gepland voor dit najaar Gezinszorg en poetsdienst (2-jaarlijks) Nieuwe gebruikers gezinszorg Dienstencentra 4

5 Gezocht: chauffeurs Om aan de snel groeiende nood aan aangepast vervoer te kunnen voldoen zoekt het OCMW dringend chauffeurs onder het vrijwilligersstatuut. Bent u graag op de baan? Beschikt u over een geldig rijbewijs? Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding als vrijwilliger waarbij u zich kunt inzetten voor anderen? Dan is er de Minder Mobielen Centrale. Met de voertuigen van het OCMW zorgt u voor het vervoer van minder mobiele cliënten naar allerhande sociale activiteiten,doktersconsultaties en andere gelegenheden. Om in aanmerking te komen heeft u enkel een gewoon B-rijbewijs nodig. Vrijwilligers bij het OCMW genieten van alle nodige verzekeringen en van een onkostenvergoeding. Bovendien worden er regelmatig activiteiten speciaal voor onze vrijwilligers georganiseerd. Interesse of bijkomende vragen? Contacteer vrijwilligerscoördinator Tine Derick op het nummer 02/ of via mail Spreekt werken in een woonzorgcentrum je aan? Hou je ervan om voor mensen te zorgen? Kan je goed luisteren en communiceren? Ben je een teamplayer? Misschien kan jij onze collega worden? Het woonzorgcentrum Zonnig Huis is immers op zoek naar zorgkundigen, verpleegkundigen en een kinesitherapeut om het team te versterken. Bij ons solliciteren kan op volgende manieren: online via of sollicitatiebrief met cv en kopie van diploma t.a.v. Mevrouw de voorzitter, OCMW Halle, A. Demaeghtlaan 30, 1500 Halle 5

6 Essenbeek krijgt sociaal- en zorgloket Binnenkort krijgt ook Essenbeek een eigen sociaal- en zorgloket. De stad Halle en het OCMW hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Aan het sociaal loket en het zorgloket kunt u terecht met al uw vragen over zorgverstrekking en sociale aangelegenheden. Vanaf november kunnen de Essenbekenaren terecht in het bib-filiaal in de Dreef 1 te Essenbeek. Op 10 december is er in het bibfiliaal een persconferentie tijdens dewelke inwoners van Essenbeek toelichting krijgen over de dienstverlening van de loketten. Waarvoor kunt u aankloppen bij het zorgloket? Alle vragen die verband houden met zorg (vb. woonzorgcentrum, thuiszorg, assistentiewoningen, ondersteuningswoningen, dienstencentra), waaronder: informatie over de verschillende soorten zorgverlening, advies, hulp en begeleiding, inschrijvingen op de wachtlijsten van de ouderenvoorzieningen van het OCMW Halle. Waarvoor kunt u aankloppen bij het sociaal loket? Alle vragen die verband houden met grondrechten, inkomsten en tewerkstelling, waaronder: informatie, advies, hulp bij administratie, begeleiding bij financiële problemen, hulp bij de aanvraag van een sociale uitkering, moeilijkheden bij betaling van energie en waterfactuur, persoonlijke of relatie problemen. Openingsuren Zorgloket: 1ste en 3de donderdag van de maand Sociaal loket: 2de en 4de donderdag van de maand telkens van tot

7 OCMW Halle voorbeeld voor andere besturen Reeds meer dan een jaar gaat het OCMW van Halle actief op zoek naar mensen die in aanmerking komen om een groter deel van hun medische kosten terugbetaald te krijgen. Met succes blijkt nu. Voor 105 rechthebbenden werd het dossier in orde gebracht. Zij genieten nu van de verhoogde tegemoetkoming in hun medische kosten en betalen daardoor nog slechts 1 voor een doktersbezoek. Veel geluk en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar. Woorden die iedereen bekend in de oren klinken en vanzelfsprekend lijken. Maar toch is het niet voor iedereen even makkelijk om zijn gezondheid te laten controleren en op te volgen. Het gebeurt meer dan eens dat een belangrijk doktersbezoek om financiële redenen uitgesteld wordt. Nochtans bestaan er verschillende tegemoetkomingen om deze financiële kloof te overbruggen. Maar omdat de systemen complex en moeilijk aan te vragen zijn, blijft de drempel vaak te hoog voor zij die er het meeste nood aan hebben. Het pilootproject dat het OCMW van Halle, in samenwerking met het provinciebestuur Vlaams- Brabant, vorig jaar startte maakte voor heel wat mensen gezondheidszorg opnieuw betaalbaar. Het succes ervan maakt dat ook andere besturen interesse tonen in het project. Het provinciebestuur heeft nu een ruime subsidie toegewezen aan het OCMW van Halle. Dit bedrag zal aangewend worden om een gedetailleerde handleiding uit te werken waarmee andere besturen in onze provincie aan de slag kunnen. Wij zijn er trots op dat het OCMW van Halle op deze manier erkend wordt voor haar pioniersrol op het vlak van proactief handelen.! Ik ben geintereseerd in: Vrijwilligerswerk OCMWeetjes voor slechtzienden OCMW Halle T.a.v. De voorzitter A. Demaeghtlaan Halle 9 5

8 Pascale Seghers stelt ten toon KUNST IN HET ZONNIG HUIS Van 12 september tot en met 12 november 2014 exposeert Pascale Seghers in het Zonnig Huis. Haar specialiteiten zijn acryl en aquarel. Pascale haalt haar inspiratie uit de natuur en de spiritualiteit. Zij vindt ontspanning in het schilderen en voelt zich blij en gelukkig als ze dit kan doen. In haar creaties verwerkt ze dikwijls het licht waarnaar mensen op zoek zijn. Het licht is voor haar de liefde die alles overwint. INGANG VRIJ VAN 10u TOT 18u30 OCMW Halle Woonzorgcentrum Zonnig Huis August Demaeghtlaan Halle van 12 september 2014 tot 12 november 2014 Stelt tentoon Pascale Seghers acryl aquarel! 'Vrij van zegel', volgens het artikel 198, 7e van het Wetboek der Taksen Verantwoordelijke Ik signaleer aan het OCMW dat: Naam en adres (in drukletters aub): Lees verder blz. Datum: Tel.:

weetjes Dementie, doorbreek het taboe Patricia Dewitte, deskundige op het vlak van dementie.

weetjes Dementie, doorbreek het taboe Patricia Dewitte, deskundige op het vlak van dementie. weetjes Informatieblad editie najaar 2013 Dementie, doorbreek het taboe Dementie is een syndroom: een groep van ziektes met gelijkaardige symptomen maar met een verschillende oorzaak. De hersenen worden

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep!

Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep! Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 3 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

EINDRAPPORT. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland IDRAPPOR uropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: uropa investeert in zijn platteland 3 IHOUDSOPGAV VOORWOORD...3 8 COCLUSI DISCUSSI BLLGM...23 1 ILIDIG...4 8.1. Huisbezoeken....23 2 PROJC:

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Armoede op de werkvloer

Armoede op de werkvloer Armoede op de werkvloer Bijlage bij Vakbeweging nr. 767 10 oktober 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X Armoede

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de. toekomst. Christine Beke. www.s-p-a.be/oostkamp. Ons ambitieus programma voor de. Betaal niet te veel

Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de. toekomst. Christine Beke. www.s-p-a.be/oostkamp. Ons ambitieus programma voor de. Betaal niet te veel www.s-p-a.be/oostkamp 15 APRIL 2012 Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de toekomst Christine Beke Ons ambitieus programma voor de toekomst Christine Beke geeft haar visie en doelstellingen die

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2012 Verplicht naar school tot je 27e Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Meedoen naar vermogen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Open Bedrijvendag Emmen

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Mensen op zoek naar oplossingen

Mensen op zoek naar oplossingen Voorwoord Justitie en armoede Justitie en gerecht Mensen op zoek naar oplossingen De laatste jaren is de maatschappij aanzienlijk geëvolueerd. Dit geldt zowel voor de samenleving rondom ons als voor de

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: theoretische aanpak 1. Probleemstelling... 7 2. Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming... 11 Wat?... 11 Voor wie?... 12 Aanvraagprocedure... 13 Toekenning

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie