DE UTRECHTSE SPELEN. Beleidsplan november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE UTRECHTSE SPELEN. Beleidsplan 2014 2016. 1 november 2013"

Transcriptie

1 DE UTRECHTSE SPELEN Beleidsplan november 2013

2 Vooraf: Na een drietal succesvolle theaterseizoenen in de vorige Cultuurnotaperiode is De Utrechtse Spelen in 2012 in ernstige financiële problemen geraakt. Daarop hebben de subsidiërende overheden en de stichting zich tezamen ingespannen voor een herstelplan waarmee de stichting kon worden behoed voor een faillissement. Eind 2012 resulteerde dit in een overbruggingskrediet van de Gemeente Utrecht en beschikkingen voor de Cultuurnotaperiode van zowel de Gemeente als het Ministerie van OCW. Om de positie van het stadsgezelschap ook op langere termijn veilig te stellen moest De Utrechtse Spelen in september beslissingen nemen over het toekomstig artistiek profiel en de personele invulling daarvan. De Raad van Toezicht van De Utrechtse Spelen heeft met instemming van de gemeente Utrecht en het Ministerie van OCW in mei 2013 besloten zich hierbij te laten adviseren door een commissie van deskundigen, die moest waarborgen dat dit gebeurde op grond van een zorgvuldige en open verkenning van de mogelijkheden in het artistieke veld. In juni 2013 werd de Commissie Lawson geïnstalleerd. Op basis van intensieve gesprekken kwamen zij in september tot de conclusie dat in de theatersector van Utrecht de aanwezigheid van een stadsgezelschap wordt omarmd en men uitziet naar de inspiratie en samenwerkingsmogelijkheden die het kan bieden. De Commissie Lawson adviseerde een model voor een stadsgezelschap waarin het artistieke gezicht mede wordt bepaald door een algemeen directeur met een gemengd zakelijk en artistiek profiel. De algemeen directeur is de bestuurder en daarmee eindverantwoordelijke van het gezelschap. In samenwerking met een gezichtsbepalende maker als artistiek directeur krijgt het gezelschap gestalte. Gezamenlijk zullen zij, op basis van de artistieke koers, vorm geven aan de allianties in het Utrechtse theaterveld. Met deze uitgangspunten werden Jacques van Veen als algemeen directeur en Thibaud Delpeut als artistiek directeur aan de Raad van Toezicht voorgedragen. Op basis van een concept-activiteitenplan dat door beide in augustus was voorbereid, werden zij op 9 september in hun functie benoemd. De financiële en organisatorische uitgangspositie van De Utrechtse Spelen, is na de financiële sanering en de daarbij noodzakelijk reorganisatie, drastisch veranderd ten opzichte van de vorige Cultuurnotaperiode. Tot 2013 ontving De Utrechtse Spelen een totale overheidsbijdrage van K ( OCW K ; Provincie Utrecht K en Gemeente Utrecht 447 K). Voor de periode geeft het Ministerie van OCW een jaarlijkse bijdrage van 1,5 miljoen en de Gemeente Utrecht een bijdrage van 500 K. De bijdrage van de Provincie Utrecht is met ingang van 2013 komen te vervallen. Van het negatief eigen vermogen uit de vorige periode is nog een bedrag van 916K voor het eind van 2016 in te lopen. Daarbij werd als onderdeel van het herstelplan vastgesteld dat De Utrechtse Spelen aan het eind van 2016 een begin heeft gemaakt met de opbouw van een noodzakelijke bedrijfsreserve. Per saldo betekent dit dat per boekjaar een totale overheidssteun van gemiddeld ,- beschikbaar is. Na twee reorganisaties is de vaste formatie van De Utrechtse Spelen teruggebracht van 15,8 fte naar 4,2 fte. Met functies voor marketing, techniek, financiën, bureaumanagement en dramaturgie. Met de benoeming van de nieuwe directie werd in september 2013 hier 1,7 fte aan toegevoegd. Kortom een uitdagende maar niet onrealistische opdracht voor de nieuwe directie. 2

3 Visie: The audience must be made to feel in order to think Arthur Miller Bovenstaande zinsnede van de Amerikaanse auteur Arthur Miller is van directe waarde voor de essentie van het onderliggende programma voor De Utrechtse Spelen in de jaren en daarna. Utrecht, de Domstad, is vanuit de geschiedenis bij uitstek een plaats van bezinning. Vroeger vanuit religieus opzicht, vandaag de dag vanuit humanistisch perspectief. Op deze plaats, zich verhoudend tot deze historische context, vervolgt De Utrechtse Spelen op eigen, theatrale wijze de zoektocht naar de grote vraag: Hoe te leven? Aan de hand van een uitgebalanceerd programma van klassiek, modern klassiek en hypermodern materiaal, zullen we het publiek meenemen op een zoektocht naar de waarde van de grote verhalen in een wereld die soms ten onder lijkt te gaan aan een altijd groeiende complexiteit. Daarbij worden we gedreven door de vraag of de mens werkelijk ten prooi is aan het lot in een wereld zonder goden, of dat het mogelijk is om de geschiedenis achter ons te laten en in vrijheid, uit vrije wil een nieuwe wereld te scheppen. De wereldgeschiedenis heeft ons maar al te vaak bewezen dat het denken over de toekomst in utopische termen heeft geleid tot totalitarisme en vernietiging, waarbij grote helden zich al snel ontpoppen tot dictatoren. Niettemin is de utopische drang van de mens wellicht aangeboren en niet te ontkennen en is het onmogelijk om vanuit louter cynisme als mens te handelen. Waar liggen onze verantwoordelijkheden als mens? Moeten we rekenschap afleggen over ons eigen bestaan, of strekt onze invloed zich verder uit dan we graag toegeven? Hoe kan een individu zich verhouden tot het steeds grotere collectief van bijvoorbeeld Europa; zonder daarbij de gedachte van de vrije wil te verruilen voor een modern noodlot: ten prooi zijn aan een onoverzichtelijk geheel? Het zijn kolossale vragen die in onversneden vorm haast onmogelijk te verwerken zijn. Niettemin hebben vele auteurs er zich toe verhouden. Onze zoektocht naar mogelijke antwoorden leidt ons langs verschillende bladzijden in de geschiedenis van onze westerse beschaving, laverend tussen utopie en dystopie. De reis gaat van de bakermat in het oude Griekenland, via de Tweede Wereldoorlog, tot de dag van morgen. Van Sarah Kane's fulminerende Blasted en het iriserende kwaad in Nacht tot de griekse oervertelling Phaedra en Jose Saramago's hallucinante toekomstvisioen Stad der blinden. En ook het voortdurende onderzoek naar de waarde van het oeuvre of gedachtengoed van schrijvers en filosofen dat onze partners van theatercollectief De Warme Winkel voortdrijft is een vertakking van deze zoektocht, in hun hoogsteigen vorm. Evenals de Playground!-avonden, waarin jonge schrijvers en toneelspelers hun stukken of onderzoeken presenteren voor een publiek in ons eigen huis, de Paardenkathedraal. In een sfeer van persoonlijke betrokkenheid bij de wereld en ons publiek schuwen we de hoogdrempeligheid niet. In verschillende vormen leggen we ons publiek stuksgewijs omvangrijke vraagstukken voor, altijd doordrongen van het besef dat de juiste, persoonlijke context de ruimte voor de vraag schept. Voor De Utrechtse Spelen staat altijd voorop, of het nu draait om een studievoorstelling van een jong talent, een regie van Thibaud Delpeut of een montagevoorstelling van De Warme Winkel, dat de overgave waarmee de voorstelling wordt gepresenteerd volledig moet zijn. Wij geven evenveel aan ons publiek als we van hen vragen. Want een meeslepende avond staat een grote vraag niet in de weg. En vice versa. Juist daarom is het bovenstaande devies van Miller voor ons dan ook van grote waarde. Vanuit de gevoelsmatige noodzaak daartoe, komt men tot denken. 3

4 Doelstelling: De Utrechtse Spelen wil een gezichtsbepalend gezelschap zijn met een stevige verankering in de stad enerzijds en een landelijke uitstraling anderzijds. Het onderliggende programma weerspiegelt een aantal met elkaar samenhangende uitgangspunten : positionering in het theaterlandschap van Nederland, het artistieke klimaat van de stad en de bredere verantwoordelijkheid voor talent en maatschappij. Met een vliegende start in deze kunstenplanperiode wordt tevens de blik gericht op de volgende kunstenplanperiode. Daarbij is er de ambitie om niet enkel te herstellen, maar ook te groeien door plannen te ontwikkelen voor een grotere Utrechtse BIS instelling. De directie geeft dan ook blijk van een inzet en opdracht voor een periode van zes jaar, tot het einde van het volgende kunstenplan. Maar first things first. In het huidige doorstart-scenario is het, kort op het reddingsplan, onmiskenbaar noodzakelijk in de activiteiten een ordening aan te brengen op basis van prioriteiten en een tijdspad. De voorliggende ordening geeft blijk van urgentie ten opzichte van de kerntaak voor het Utrechtse stadsgezelschap: stevige positionering met kwalitatief hoogwaardige, inhoudelijk uitdagende en modern geënsceneerde voorstellingen in de schouwburgen van Utrecht en daarbuiten. Daarmee keert het gezelschap ten aanzien van de opdracht en uit visie terug naar de basis. Tegelijkertijd wordt het gesprek geïnitieerd met het aanwezige Utrechtse theatertalent en de veelheid aan theaterinstellingen die de stad rijk is. De Utrechtse Spelen ziet een taak voor zichzelf weggelegd als centrale theatervoorziening in de stad die bestaansrecht kan verlenen en ontlenen aan andere initiatieven, onze collega's. Als BIS instelling wil De Utrechtse Spelen dan ook graag een rol van betekenis spelen in de breedte van het Utrechtse en landelijke theaterklimaat. Op korte termijn wordt enerzijds een concrete samenwerking gezocht met andere Utrechtse makers of groepen. Daarbij wil De Utrechtse Spelen een open en inviterende houding aannemen, terwijl tegelijkertijd moet worden gewaakt voor het doen van onrealistische toezeggingen. Het is van belang te komen tot een goede analyse van het veld en een zinvolle visie op een duurzame samenwerking die kan leiden tot kwaliteit. Afhankelijk van artistieke verwantschap en de specifieke situaties van die makers kunnen daaraan verschillende vormen worden gekoppeld. Die kunnen variëren van coproductie (bijv. met Het Filiaal), cocreatie (bijv. met De Warme Winkel ), tot co-presentatie (Stadsschouwburg Utrecht, SPRING, TweeTakt) en ondersteuning op inhoudelijk, zakelijk of ander vlak (bijv. van kleine initiatieven als Het NUT en community theatre als STUT). Dergelijke allianties en samenwerkingen krijgen, na een onderzoekstermijn in het najaar van 2013 en eerste helft 2014, nog in deze kunstenplanperiode hun beslag in het activiteitenprogramma. Voorts wordt de langetermijnvisie verder uitgewerkt in de jaren om zo vertegenwoordigd te zijn in de het nieuwe Kunstenplan In het spel met en in de stad is een cruciale rol zijn weggelegd voor ons eigen theater De Paardenkathedraal, een toegankelijke plek voor werk, presentatie, inspiratie, ontmoeting en uitwisseling. In De Paardenkathedraal kan worden gerepeteerd en getoond. Er worden specifiek voor dit theater ontwikkelde standplaatsvoorstellingen beoogd die in inhoud en vorm de potentie hebben een landelijk publiek naar Utrecht te trekken, dan wel aansluitend een landelijk tournee langs de vlakke vloer accommodaties. Een belangrijke taak die De Utrechtse Spelen tot slot voor zichzelf ziet weggelegd is die van 4

5 talentontwikkeling in de keten van verantwoordelijkheid, van het kunstvakonderwijs tot de theaterpraktijk en het publiek. Aan de HKU worden diensten en expertise ter beschikking gesteld. Middels workshops en masterclasses voor studenten van de Toneelschool wordt de binding met de jongste generatie aangejaagd en een kwaliteitsslag veroorzaakt. Daarnaast wordt voor de HKU Writing for Performance een programma ontwikkeld met begeleiding aan studenten, lezingen van nieuw werk door professionele acteurs en een reeks expertmeetings met internationaal gerenommeerde schrijvers. Voor de periode (het resterende deel van deze Cultuurnota periode) zijn op die manier duidelijk drie sporen herkenbaar, die gezamenlijk een helder en eenduidig profiel schetsen. De grote zaal projecten komen allen uit in Stadsschouwburg Utrecht en kennen stevige speelperiodes die niettemin realistisch worden ingeschat. Na een eerste premièreperiode gaan de voorstellingen op tournee langs de schouwburgen van Nederland, om uiteindelijk de periode af te sluiten met een 'homecomingperiode' in Utrecht. In overleg met Stadsschouwburg Utrecht wordt gezocht naar het meest passende en aantrekkelijke ritme van bespeling. Jaarlijks wordt een locatievoorstelling voor een groot publiek geproduceerd. Utrecht begint een sterke naam te krijgen als centrale stad voor locatie- en site specific theater. Deze profilering sluit nauw aan bij het artistiek parcours van zowel regisseur Thibaud Delpeut als makers als De Warme Winkel. Deze producties gaan in première in Utrecht, op een iconisch plek in de stad, in nauwe samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht, DMO en de Dienst StadsOntwikkeling. Deze contacten zijn gelegd en vragen nu nadere uitwerking. Na de Utrechtse periode wordt de voorstelling ook getoond op de bekende zomerfestivals, Oerol, Over het IJ en Boulevard. Optioneel wordt de speelperiode afgesloten in Utrecht, volgens het 'homecoming' principe. Tenslotte krijgt De Paardenkathedraal een centrale plek als werk-, onderzoeks- en presentatiehuis. Jaarlijks wordt een kleine voorstelling geproduceerd die in principe als standplaatsvoorstelling fungeert en aansprekend en prikkelend genoeg is om bezoekers uit het hele land naar De Paardenkathedraal te trekken. Daarnaast is ons huis de ontmoetingsplek van studenten en jonge kunstenaars aan het begin van hun ontwikkeling met de professionele theaterpraktijk en het publiek. Ook de ondersteuning van collegainstellingen en kunstenaars in de stad krijgt concreet vorm door het aanbieden van repetitie faciliteiten. Op termijn zou De Paardenkathedraal ook de centrale werking van ontmoetingsplek met het publiek van De Utrechtse Spelen moeten worden, waar alternatieven activiteiten, debatten, verdiepingsprogramma's en randprogrammering een natuurlijke en vertrouwde plaats krijgen. De optie een ensemble van welke omvang dan ook te vormen behoort de komende jaren niet tot de mogelijkheden. Niettemin is het van belang een duidelijk profiel te creëren met een aantal regelmatig terugkerende acteurs als kern. Door enkele acteurs per twee jaar twee producties te laten spelen, ontstaat toch een soort gezicht naast de repertoirekeuze en regisseur(s). Voorgesteld ligt hier een conceptprogramma voor de jaren die resteren in deze kunstenplanperiode, De voorstelling Monsters in de regie van Mathias Mooij is reeds in productie, en gaat in februari 2014 voor een reeks voor voorstellingen in De Paardenkathedraal in première. De eerste beoogde grote zaal voorstelling in de regie van Thibaud Delpeut voor het najaar van 2014 moest al snel tot productie en verkoop worden gezet. Phaedra in de vertaling van Hugo Claus gaat daarmee op 10 oktober in première in Stadsschouwburg Utrecht en reist daarna door het land tot met 13 december

6 Om het Utrechtse publiek niet tot het najaar van 2014 te laten wachten op een kennismaking met de nieuwe directie van hun Stadsgezelschap, hebben we er voor gekozen om in het voorjaar van 2014 een drietal eerdere creaties en één nieuwe productie van Thibaud Delpeut in De Paardenkathedraal en op locatie te presenteren. De alliantieplannen moeten verder worden onderzocht en uitgewerkt, maar zijn op het moment van schrijven niet te concretiseren. Genoemde namen met betrekking tot rolbezetting in de jaren 2015 en 2016 zijn voorstellen die zeker binnen de mogelijkheden liggen op basis van eerdere samenwerkingen met de artistiek directeur. Enkele zijn gepolst en serieus geïnteresseerd of hebben al toegezegd. Wij kijken vol overgave en artistieke lust, maar ook met realiteitszin en ondernemersdrang uit naar de komende zes jaar. Positionering: lokaal, nationaal en internationaal Pas in 2009 wees het Rijk Utrecht aan als vestigingsplaats van een van de BIS gezelschappen. Het toenmalige theatergezelschap De Paardenkathedraal kwam het meest in aanmerking voor deze functie. Het gezelschap werd getransformeerd tot het Stadsgezelschap De Utrechtse Spelen. Met succesvolle producties werd zowel in Utrecht als ook in de landelijke schouwburgen een groot publiek bereikt. De bespeling van het eigen huis De Paardenkathedraal werd op een lager pitje gezet. Met de nieuw gekozen artistieke koers wil De Utrechtse Spelen eerst en vooral haar relatie met het Utrechtse publiek en de partners versterken, en De Paardenkathedraal weer het middelpunt laten worden van een het levendige Utrechtse theaterklimaat. Een intensieve samenwerking met presenterende en producerende instellingen is niet alleen een wens van de nieuwe directie maar ook noodzakelijk om haar ambities te kunnen realiseren. Met zowel voorstellingen in de Stadsschouwburg Utrecht als in eigen huis en op bijzondere locaties, veelal in samenwerking met een festival, zal De Utrechtse Spelen vaak te zien en te horen zijn. Met de financiële beperkingen zullen we tot het einde van deze Cultuurnotaperiode een productie per jaar presenteren in het netwerk van de landelijke schouwburgen. Daarnaast maken we grote locatievoorstellingen die we op een aantal nationale festivals willen presenteren. De kleiner gemonteerde voorstellingen die we uitbrengen in De Paardenkathedraal kunnen aansluitend of in daarop volgend seizoen gepresenteerd worden in het netwerk van landelijke vlakke vloer theaters. Ook vanuit het buitenland is inmiddels aandacht voor het werk van Thibaud Delpeut. In het najaar van 2013 en 2014 zal hij een regie maken bij Schauspielhaus Frankfurt. Als we extra fondsen bereid vinden hierin ons te steunen willen ze deze producties ook in Utrecht en enkele andere grote steden in Nederland presenteren. Middels het internationale netwerk van de directie zullen we het werk van De Utrechtse Spelen en artistiek directeur Thibaud Delpeut onder de aandacht brengen van internationale festivals en podia. 6

7 Talentontwikkeling: De Utrechtse Spelen ziet het als onontbeerlijk om te investeren in het talent in haar nabije en bredere omgeving. Om het draagvlak voor de kunsten en de generatie podiumkunstenaars op te bouwen vinden we het nodig om vanaf de basis te ondersteunen. Daarbij vinden we het van belang de barrière te slechten tussen opleidingen en werkveld, vanuit de optiek dat de praktijk de beste leerschool is en er tegelijkertijd ook vanuit de praktijk een zinvolle en duurzame investering in de opleidingstrajecten moet worden gedaan. We nemen het voortouw in de stad door het gesprek te initiëren met de verschillende betrokken partijen: HKU, Het Huis, Stadsschouwburg Utrecht en Theater Kikker en onszelf. Via dit periodieke overleg willen we bereiken dat, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, de taken omtrent talentontwikkeling goed verdeeld worden, passend bij zowel de instellingen als de talenten zelf. Want elk talent heeft zijn specifieke eigenschappen en elke instelling heeft zijn eigen profiel. Daarnaast wil De Utrechtse Spelen meerjarig investeren in de studenten van de Theateropleiding en de afdeling Writing for Performance, beide HKU opleidingen. We ontwikkelen daarvoor een traject samen met de studieleiders, in een glijdende schaal van de school naar de praktijk van het theater. Met de Theaterstudenten beginnen we vroeg in de opleiding met een jaarlijkse workshop om vervolgens, via begeleidingen en kleine voorstellingen in De Paardenkathedraal, uit te komen bij stageplaatsen in een van onze producties. Zo bieden we een breed palet aan mogelijkheden, investeren we mee in hun ontwikkeling en leren we onze acteurs van morgen vroeg kennen. Met de studenten van de schrijfopleiding (Writing for Performance) pakken we het vergelijkbaar aan, maar specifiek toegesneden op nut en noodzaak van dit individuelere vakgebied. In de eerste fase van de opleiding bieden we expertise aan van onze dramaturg en regisseur voor coaching en expertmeetings op het vlak van structuur, dramaturgie en opvoeringspraktijk. In een latere fase gaat de begeleiding dieper door enkele studenten intensiever te coachen bij het vervaardigen van een avondvullende tekst. In deze fase bieden we ook ruimte in ons huis aan scènestudies met aan ons verbonden acteurs en geënsceneerde lezingen van proefversies. Uiteindelijk bieden we ruimte aan het werk van een afstuderende schrijver door het in een werkopvoering te ensceneren. Zowel de acteurs als de schrijvers willen we bij de activiteiten in De Paardenkathedraal in beperkte mate de confrontatie met het publiek laten aangaan in het speciaal ontwikkelde Playground! programma. Zo kunnen zij hun werk toetsen aan de praktijk en krijgt het publiek de kans vroeg kennis te maken met de spelers van morgen. Via deze weg bouwen we gezamenlijk aan het draagvlak voor de podiumkunsten. Het publiek ontdekt dat talent zich moet ontwikkelen en het talent leert kennis te nemen van de realiteit van de toeschouwer. Hoe transparanter deze situatie is, hoe beter. Juist daarom is het nodig om dit in eigen huis te doen. Onder de titel Playground! zullen we op verschillende momenten in het seizoen, voorjaar en najaar een driedaags weekend programma presenteren in De Paardenkathedraal. Te beginnen in het najaar van

8 Ondernemerschap: Met de beperkte middelen die er voor de komende jaren beschikbaar zijn hebben we toch een voorlopige planning kunnen maken waarmee we aan de gewenste prestatie-eisen kunnen voldoen. In de financiering hebben we vooralsnog op bescheiden niveau rekening gehouden met extra inkomsten zoals fondsen, sponsors en private bijdragen. Voor het behalen van de begrote publieksinkomsten zullen we de artistieke koers, repertoirekeuzes en de plaats van presentatie helder met elkaar verbinden. Kennis van de bestaande en nieuwe publieksgroepen is medebepalend voor de aard van de producties. In het voorjaar van 2014 geven we een uitgebreide presentatie van de nieuwe artistieke koers van De Utrechtse Spelen, door middel van een serie bestaande voorstellingen en een nieuwe voorstelling van Thibaud Delpeut. De plannen laten zien dat we een gevarieerd aanbod van klassiek en nieuw repertoire, voor de grote zaal, op locatie, in de school en in het eigen huis De Paardenkathedraal, zullen presenteren. Met lokale en nationale partners zullen we samenwerken en coproducties aangaan. Producties zullen op lange termijn worden voorbereid waardoor kansen op financiering uit de derde geldstroom, fondsen en bedrijven groter worden. Om een tijdige en efficiënte planning voor de voorstelling in de landelijke schouwburgen te realiseren hebben we de verkoop vooralsnog uitbesteed aan Theaterbureau WallisFinkers. De verkoop van locatievoorstellingen kleine producties houden we in eigen beheer. Een ensemble van acteurs in vaste dienst is niet aan de orde, door de langetermijnplanning zijn we wel in staat een kern van acteurs met regelmatig terug te laten komen, waarmee ze mede gezichtsbepalend worden voor het gezelschap. Hetzelfde geldt voor de inzet van de overige medewerkers met wie we ook tijdelijke dienstverbanden aangaan voor de duur van de productie. Een goede voorbereiding moet de productietijd tot een minimum beperken, zonder de artistieke kwaliteit aan te tasten. Samen met de Stadsschouwburg Utrecht streven we naar een stijging van het aantal speelbeurten in de komende jaren. Een intensieve samenwerking op het gebied van marketing/communicatie en kaartverkoop is daarbij vanzelfsprekend. Ons eigen theater De Paardenkathedraal zal niet alleen gebruikt worden voor onze eigen repetities en presentaties, maar ook voor collega gezelschappen en festivals. De bestaande vriendenstichting van De Utrechtse Spelen zal nieuw leven worden ingeblazen. Speciale aanbiedingen voor de leden, zoals het bijwonen van repetities en readings, zodat ook zij als ambassadeurs van het gezelschap kunnen optreden. We gaan werken aan de opbouw van een Business club voor het Utrechtse bedrijfsleven. Niet per se de grote bekende nationale bedrijven, maar het lokale midden en klein bedrijf is onze eerste focus. Voor speciale projecten, zoals de locatievoorstellingen zoeken we samen met onze partners naar fondsen en sponsors. Samenwerking met andere grote Utrechtse kunstinstellingen is voor de hand liggend. 8

9 Marketing en Communicatie: Marketing en Communicatie worden in een vroeg stadium betrokken bij de artistieke en productionele planning. De verschillende presentatievormen, repertoire voor de schouwburgen, locatievoorstellingen in het kader van een festival, activiteiten in De Paardenkathedraal en voorstellingen op de scholen, vragen ieder om een eigen aanpak. Doelgroepen en USP s worden geformuleerd om zo een goed evenwicht in programmering en de marketing te bereiken. Zichtbaarheid en herkenbaarheid van het gezelschap in de stad Utrecht heeft daarbij de eerste prioriteit. De presentatie van voorstelling op de podia van Stadsschouwburg Utrecht en festivals biedt de mogelijkheid om ook op het gebied van marketing nauw samen te werken en meer publiek te trekken. Gezamenlijke kaartverkoop, onderzoek en relatieonderhoud zijn hierbij speerpunten. Naast de klassieke middelen als affiches, brochures en flyers zal veel aandacht worden besteed aan de online promotie, de eigen website en sociale media. De marketing zal vooral bestaan uit voorstelling gerelateerde campagnes, naast een bescheiden corporate communicatie beleid. Via de online media zullen potentiële bezoekers worden gevoed met teasers, informatie, previews en bijdragen van de bezoekers zelf. Acteurs, muzikanten, regisseurs en vormgevers maar ook technici kunnen via de online media een bijdrage leveren aan het persoonlijke contact met onze bezoekers, en daarmee het gezelschap letterlijk en figuurlijk een gezicht geven. Door koppeling met de websites van collega-instellingen kan het publiek op onze site zich informeren op het brede theateraanbod in de stad. In het verleden is veel ervaring opgedaan en een goed relatienetwerk opgebouwd met de lokale en nationale media. Betaalde aandacht en zichtbare partnerships en barter-overeenkomsten worden op maat per voorstelling ingezet. De samenwerking met RTV Utrecht zal worden geïntensiveerd. Uiteraard zal De Utrechtse Spelen haar bijdrage leveren aan de collectieve cultuurpromotie bij het Utrechts Uitbureau en de city marketing van de stad Utrecht. Voor voorstellingen die een theatertournee kennen worden op de steden toegepaste marketingcommunicatieplannen ontwikkeld. Onze marketing- en communicatiecampagnes moeten zich onderscheiden door hoge kwaliteit en originaliteit. We willen werken met de beste mensen en bureaus, maar gaan nadrukkelijk ook op zoek naar jong talent. Zo willen we bijvoorbeeld zoeken naar samenwerking met de Afdeling Design van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, waar we studenten concrete opdrachten kunnen geven rondom onze producties. Op dit moment is er sprake van een landelijke trend waarbij de kaartverkoop voor theatervoorstellingen, mede als gevolg van de financiële crisis, zwaar onder druk staat. Daar waar in de afgelopen jaren de prijzen voortdurend zijn gestegen, wordt het tijd voor een meer flexibele prijsstelling. Afhankelijk van productie, speelperiode, vraag en aanbod, doelgroep, inkomen, plaats en regio maar vooral het moment van aankoop, zullen we de prijs bepalen. Ten slotte willen we onze inspanningen meetbaar maken. Structureel: door jaarlijkse doelstellingen voor de groei van ons klantenbestand, de mailinglijsten en het aantal volgers, fans en vrienden van De Utrechtse Spelen op diverse sociale media vast te stellen. Maar ook bij al onze producties: marketing- en communicatie-inspanningen moeten aantoonbaar bijdragen deze doelstellingen. Door onze plannen structureel van Key Performance Indicators (KPI's) te voorzien, meten we wat we doen, leren we wat werkt en wat niet en kan elke nieuwe campagne voortbouwen op het succes van de vorige. 9

10 Management organisatie en kwaliteitsborging: De Utrechtse Spelen wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model, conform de aanbevelingen van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden: Steven de Waal ( voorzitter), Monique Mourits, Remco Dolstra en Roland Jurriëns. Er zijn nog twee vacatures, waarvoor kandidaten zullen worden gezocht met een zakelijk/financieel profiel en met een artistiek profiel. De leiding van de organisatie is in handen van de statutair bestuurder, tevens algemeen directeur Jacques van Veen en artistiek directeur Thibaud Delpeut. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar. Samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken en werkwijze zijn vastgelegd in een reglement. De Utrechtse Spelen kent gezien de bescheiden omvang geen ondernemingsraad. De directie zal twee maal per jaar een personeel vertegenwoordigende vergadering beleggen. De financiële sturing gebeurt in nauwe samenwerking tussen de algemeen directeur en de controller, op basis van afzonderlijke productiebegrotingen. Alle voorstellingen en presentaties worden zowel artistiek als zakelijk geëvalueerd. Vacatures in de organisatie worden ingevuld op basis van actuele functieprofielen. 10

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten 1. Inleiding Met de Deelregeling projectsubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten te stimuleren

Nadere informatie

Scapino satellietstad programma. 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen

Scapino satellietstad programma. 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen Scapino satellietstad programma 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal 15.30 16.15 u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen Praktijkverhaal Ontstaansgeschiedenis Waar staan we nu? Waarom

Nadere informatie

April 2015. Jaarverslag Stichting Jens Van Daele 2014! 1

April 2015. Jaarverslag Stichting Jens Van Daele 2014! 1 April 2015 Jaarverslag Stichting Jens Van Daele 2014 1 Jaarverslag Stichting Jens Van Daele 2014 Stichting Jens Van Daele realiseerde in 2014 diverse projecten op locaal, nationaal en internationaal vlak.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent.

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent. Verslag werkconferentie talentontwikkeling 23 april 2015 Algemeen De werkconferentie was het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Theaterproducenten richting 2017-2020

Theaterproducenten richting 2017-2020 Theaterproducenten richting 2017-2020 Inleiding: Wens tot dialoog De bij de NAPK aangesloten theaterproducenten zijn verheugd in de politiek een nieuw elan voor de kunsten te zien, zoals blijkt uit de

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten 1. Inleiding Met de Deelregeling projectsubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten te stimuleren

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven 1 November 2014 Werkplan, versie 2 Inhoud Waarom dit plan?... 2 Vanwaar IF?... 4 Wat gaat IF 2.0 doen?... 5 Wie doen er mee en wat

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding Stichting voor toegepaste filosofie culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen Beleidsplan 2013-2017 Inleiding Onze ambitie richt zich niet alleen op het onderwijs, maar ook op de culturele

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Van: Agnes Martens rmailto:agnes.martens@philharmonie.nll Verzonden: maandag 9 oktober 2017 12:48 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: HW Bevestiging van ontvangst Antwoord op vijf vragen - philharmonie Goedemiddag

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 De raad van commissarissen De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak),

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Stadsdeel Zuid Periode 2017 Datum vaststelling 28 september 2016 In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC)

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Arsenal in the Community is een afdeling binnen de club en voert diverse projecten uit, de Arsenal Foundation is

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS. STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS. STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht 1 Stichting Onderwijsgeschillen 3 De organisatie 3 2 De Landelijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK

SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK 06-06-2013 Opbouw presentatie Beleid FC Twente Opzet Scoren in de wijk Projecten een paar voorbeelden Scoren met werkgevers projectleider Marcel Tijdhof 2 Hoe is FC Twente erin

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie