Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014

2 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit en criminaliteit > Beschermen en informeren van consumenten > Samenwerking nationaal en internationaal > Op koers > Kansspelen op afstand > Vernieuwing vergunningstelsel loterijen > Speelcasino s > Speelautomatenbesluit > Wwft > Feiten en Cijfers > Kansspelautoriteit als organisatie > Financiën > Bijlage: Marktgegevens > Colofon

3 Op stoom en op koers Dat zijn de kernwoorden die het jaar 2014 voor de Kansspelautoriteit kenmerken. Op stoom, omdat we als jonge toezichthouder het afgelopen jaar de vruchten hebben geplukt van alle voorbereidingen sinds onze oprichting in april Zowel in het landgebonden domein van kansspelen, als in het (nu nog) illegale, online domein zijn onze activiteiten geïntensiveerd. Meer acties samen met gemeenten, meer boetes voor online kansspelen, een actie rond reclame voor illegaal gokken op het WK Voetbal en Tour de France en ook de consument wist ons met vragen beter te vinden. U kunt er verder in dit jaarverslag alles over lezen.

4 Het zijn resultaten die enerzijds laten zien dat wij er als toezichthouder staan, maar ook dat die toezichthouder nodig is. Want de belangen van kansspelen in onze samenleving zijn groot. Naast de afdrachten aan de staatskas en goede doelen, is ook de financiële omvang van het illegale aanbod groot. Hoewel we de effecten zien van onze handhaving, zien we ook dat het illegale aanbod innoveert. Waar de illegale toto, de zogeheten gokzuilen, eerst nog op duidelijk zichtbare computers met randapparatuur werd aangetroffen, zien we nu vernuftige (nep)schermen op kleine laptops. Maar ook al innoveert het illegale aanbod, als toezichthouder innoveert onze handhaving net zo hard. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met gemeenten. Het aantal assistenties aan gemeenten bij controles naar illegale kansspelen is gestegen. Gemeenten signaleren de nadelen van illegaal gokken bijvoorbeeld via gokzuilen als eerste. Steeds meer zien zij de voordelen van handhaving ervan ook in samenhang met andere problematiek. De Kansspelautoriteit staat gemeenten graag bij, gesteund door onze kennis en ervaring in combinatie met de bevoegdheden van de gemeenten. Dit leidt tot meer en betere handhaving van het illegale kansspelaanbod in het landgebonden domein. De Kansspelautoriteit werkt momenteel ook aan de samenwerking met het Landelijk en de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC-LIEC) om binnen dat samenwerkingsverband met diverse andere partners op te treden tegen de georganiseerde (gok)criminaliteit. Online kansspelen De meest in het oog springende beoogde verandering in de kansspelsector is uiteraard de in het wetsvoorstel kansspelen op afstand voorziene vergunningverlening voor online kansspelen. Hopelijk neemt het parlement in 2015 het wetsvoorstel aan. Meer vertraging is niet wenselijk. Er wordt immers door naar schatting een miljoen Nederlanders al online gegokt. De consument vraagt een eerlijk spel en verdient bescherming tegen verslavingsrisico s. Bovendien verdienen de huidige (fysieke) vergunninghouders dat al hun concurrenten ook belasting betalen en aan voorwaarden moeten voldoen. Op de huidige, geheel illegale markt voor online kansspelen bestaan enerzijds kansspelaanbieders die interesse hebben in een vergunning voor de Nederlandse markt en reeds operationeel zijn onder strikte vergunningsvereisten vanuit andere Europese landen. Anderzijds ziet de Kansspelautoriteit gokbedrijven die nergens in Europa een vergunning hebben, waardoor de bescherming van de consument en het tegengaan van fraude en andere criminaliteit zeer onzeker is. Alleen eerstgenoemden reageren op ons verzoek om zich niet te richten op de Nederlandse markt. Hierdoor lijken de laatstgenoemden marktaandeel te winnen, terwijl we als Kansspelautoriteit over onvoldoende handhavingsmogelijkheden beschikken. Het voorliggende wetsvoorstel geeft die mogelijkheden en bevoegdheden wel. Zo beschikt de Kansspelautoriteit straks over de mogelijkheid om met tussenkomst van de rechtercommissaris websites te blokkeren. Wij bereiden ons hier nu alvast op voor!

5 De Kansspelautoriteit ligt op koers om alle facetten van dit wetsvoorstel uit te voeren: toezicht op de kansspelen zelf, toezicht op reclame, maatregelen rond verslavingspreventie, toezicht op illegale gokactiviteiten en uiteraard de vergunningverlening. Dat Nederland interessant is als gokmarkt, blijkt wel uit het aantal interessemeldingen dat we ontvingen. 130 Aanmeldingen na drie weken was al meer dan verwacht. Na drie maanden staat de teller al op ruim 200 aanmeldingen. Dat is een hoog aantal, gelet op de geschatte omvang van de illegale online markt. Naar schatting genereren Nederlanders tussen 250 miljoen tot 800 miljoen euro aan omzet in de nu nog illegale markt voor kansspelen online. Het is voor ons heel nuttig dat organisaties hun interesse melden. Als toezichthouder krijgen we een inschatting van het aantal geïnteresseerden in een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand. Bovendien leren wij deze groep beter kennen en kunnen wij hen van de meest actuele informatie voorzien over de aanvraagprocedure. Het wetsvoorstel stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan de aanbieders op het gebied van betrouwbaarheid en verslavingspreventie. Loterijen In 2014 vernieuwden we diverse vergunningen. Daar waar het kon, zijn vergunningen eenvormiger geworden om zo meer level playing field te creëren. Het ging om de goede doelen loterijen, de vergunning voor de totalisator, de vergunningen voor sportprijsvragen en van De Lotto. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, met het oog op de stelselherziening die in 2017 afgerond moet zijn, gaf de kaders voor de vergunningverlening aan: opnieuw afgeven van vergunningen aan de bestaande houders, handhaven van het aantal vergunningen en die volgens onderhandse werkwijze vergeven. De Kansspelautoriteit verstrekte eind 2014 de nieuwe vergunningen aan dezelfde partijen. De Kansspelautoriteit heeft te maken met enerzijds nieuwe aan vragen voor meerjarige loterijvergunningen en anderzijds met bezwaarschriften tegen de eind 2014 verleende meerjarige ver gunningen en tegen de geweigerde vergunningaanvragen. De vergunningaanvragen en de bezwaren zijn in behandeling. De vernieuwing van het loterijstelsel is tot 2017 uitgesteld. Daarmee zijn andere partijen die in aanmerking willen komen voor een meerjarige kansspelvergunning niet tevreden. Zij beroepen zich op uitspraken van het EU Hof van Justitie, die transparante vergunningsverlening voorschrijft. De rechter zal hier een oordeel moeten vellen. Legaliseren Een andere ontwikkeling in het landgebonden domein is die rond kansspelen die weliswaar onwettig zijn, maar weinig risico s met zich mee lijken te brengen wat betreft verslaving, consumentenbescherming, fraude en criminaliteit. Bingo s zijn daar een voorbeeld van. Op heel kleine schaal mag het onbeperkt, mits gemeld bij de gemeente en aan de voorwaarden voldaan. Op grote schaal is het alleen toegestaan bij de monopolistische vergunninghouder.

6 Witwassen Behalve het wetsvoorstel Kansspelen op afstand, zien we ook dat andere regelgeving aanstaande is. Het kabinet is voornemens om de Kansspelautoriteit taken toe te wijzen op het gebied van het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Voor speelcasino s is die taak nu bij de De Nederlandse Bank (DNB) belegd. Deze komt over naar de Kansspelautoriteit. We kijken waar de risico s van witwassen liggen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden en ons toezicht zullen we daarop afstemmen. drs. J.G. Pot mr. J.J.H. Suyver mr. H.W. Kesler Dit, terwijl we legio middelgrote bingoshows zien kortom: de consument heeft er behoefte aan waar het verslavingsrisico nihil is en vermaak de boventoon voert. We zullen het ministerie van Veiligheid en Justitie vragen bingo s in een legale, al dan niet vergunde variant te gieten. Financiële sector Ook kijken wij wat er buiten Nederland gebeurt op het gebied van innovatie rond kansspelen. De gamingsector klopt al langer op de deur van de gamblingsector voor samenwerking, dat weten we. Nieuw is dat vanuit de financiële sector afgelopen jaar de kansspelen werden opgezocht in Nederland. De Kansspelautoriteit werd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gevraagd om twee initiatieven te beoordelen op kansspelelementen, één rondom opties en één rondom een derivaat (contract for difference, cfd). Dit was nieuw voor Nederland, maar in Engeland worden al awards uitgereikt voor het beste binary betting platform. Overzee is het gokken op en rond de financiële sector al veel verder. Internationaal wordt deze ontwikkeling nog grootser aangeduid, zo merkten we op een internationale vakbeurs: het spel dat niet kannibaliseert op bestaande gokomzetten, luidde de ronkende wervingstekst. Naar verwachting blijft het de komende jaren niet bij de twee officiële verzoeken die we in 2014 kregen. Op internet zijn er al diverse initiatieven rond binaire opties die niet eens probeerden een goedkeuring bij de AFM aan te vragen.

7 Wij vinden weliswaar dat initiatieven waarbij gokken en financiële producten worden verweven qua definitie aan te duiden zijn als kansspel, maar met niet eens zoveel fantasie kan bijvoorbeeld de hele optiehandel qua definitie een kansspel worden genoemd. Dat vinden wij onwenselijk. Voor de financiële wereld bestaan kundige toezichthouders, daar hoeft de Kansspelautoriteit zich niet bij te voegen. De Kansspelautoriteit verwijst bij financiële producten daarom naar hen door. De vraag is echter: wanneer is er geen sprake meer van een financieel product, maar van een kansspel? Omdat de wet op dit punt niets regelt, hebben wij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd dit of door wetgevende maatregelen, of op een andere manier, te verhelderen. Toezicht zonder deskundigheid is overlast, deskundig toezicht is dat nooit Al met al blijft de kansspelsector volop innoveren. Ruim vijftig jaar na inwerkingtreding van de Wet op de Kansspelen (Wok) mag er een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de kansspelen in Nederland worden toegevoegd. De wet wordt aangepast aan de eisen van de 21 e eeuw. De Kansspelautoriteit is er klaar voor om deze vernieuwde wet, eenmaal aangenomen door het parlement, uit te voeren. J.J.H. (Jan) Suyver Voorzitter Raad van bestuur

8 Op stoom voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen en informeren van consumenten en het tegengaan van fraude en criminaliteit. Dit zijn de drie publieke doelen die de Wet op de kansspelen (Wok) en de Kansspelautoriteit nastreven en waarvoor de Kansspelautoriteit in 2012 is opgericht.

9 De Kansspelautoriteit heeft bij het realiseren van de publieke doelen bijzonder veel aandacht voor de deelnemer aan een kansspel, oftewel de consument, vooral voor de kwetsbaren onder hen, zoals minderjarigen en kansspelverslaafden. Consumenten moeten in een betrouwbare omgeving af en toe een gokje kunnen wagen. Een omgeving waar geen plaats is voor illegale praktijken en waar men wordt beschermd tegen de negatieve effecten van kansspelen. Daar maakt de Kansspelautoriteit zich hard voor. Missie De publieke doelen zijn onlosmakelijk verbonden met de missie van de Kansspelautoriteit. De missie luidt: Bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Daar staat de autoriteit voor. Visie Binnen drie jaar moeten maatschappij, bestuur, aanbieders en consumenten de Kansspelautoriteit als een goede toezichthouder ervaren. Om dit te realiseren werkt de Kansspelautoriteit continu aan kwaliteitsverhoging, waarbij waarden als integer, onafhankelijk en betrouwbaar hoog in het vaandel staan. Kernwaarden Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden staan voor de Kansspelautoriteit vier kernwaarden centraal: Responsiviteit, Daadkracht, Betrouwbaarheid en Doorzettingsvermogen. Alle medewerkers van de autoriteit hanteren die begrippen als uitgangspunt voor hun handelen. Op stoom Het afgelopen jaar was de Kansspelautoriteit op verschillende fronten actief. Zij voerde in het kader van het nastreven van haar publieke doelen verschillende activiteiten uit, van het afgeven van waarschuwingssignalen voor consumenten, het handhaven van vergunningvoorschriften, het onderzoeken van illegale aanbieders tot het beboeten van deze. Per publiek doel wordt hierover cijfermatig en kwalitatief gerapporteerd. De Kansspelautoriteit bracht in 2014 de ontwikkelingen op de kansspelmarkt in beeld: de marktscan Hierdoor kan de Kansspelautoriteit op een gestructureerde manier invulling geven aan haar regulerings- en toezichttaken. Naast een beschrijving van de marktstructuur en het marktgedrag, geeft de scan weer hoe het staat met de publieke belangen preventie van kansspelverslaving, beschermen van consumenten en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit. Op koers Daarnaast ontplooide de Kansspelautoriteit het afgelopen jaar verschillende activiteiten met het oog op de nabije toekomst. De Wet op de kansspelen (Wok) wordt aangepast; de vergunningverlening aan en toezicht op online kansspelen wordt hierin opgenomen. Daarmee wordt de Kansspelautoriteit als toezichthouder verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op online kansspelen. Verder wordt ook de Wet op de kansspelen aangepast met het oog op een nieuw casinoregime.

10 Vasthouden aan onze publieke doelen is de sleutel tot effectief toezicht Dit betekent nieuwe taken voor de Kansspelautoriteit. Bijvoorbeeld doordat er meerdere vergunninghouders zullen komen in plaats van één monopolist: Holland Casino. In de volgende hoofdstukken is meer te lezen over welke activiteiten zij in gang zette met het oog op toekomstige ontwikkelingen. PUBLIEK DOEL Preventie kansspelverslaving Een vergunninghouder die kansspelen aanbiedt, dient maatregelen te treffen tegen kansspelverslaving. Op vergunninghouders rust namelijk de wettelijke zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat vergunninghouders hier een juiste uitvoering aan geven. Zij doet dat onder meer door vergunningsvoorschriften en -normen op het gebied van verslavingspreventie te ontwikkelen en toe te zien op naleving daarvan. Bovendien heeft de Kansspelautoriteit een bevorderende en coördinerende rol in het preventiebeleid. Daartoe zal in structureel overleg met vergunninghouders en partners uit de verslavingszorg toegewerkt worden naar gezamenlijke ambities, strategieën en maatregelen om risico s op kans spelverslaving te minimaliseren.

11 Momenteel beperkt de verslavingspreventieve rol van de Kansspelautoriteit zich nog tot de bestaande landgebonden ver gunning houders. Met het oog op de toekomstige wetgeving rondom kansspelen op afstand wordt deze rol breder. De preventieve taken van de Kansspelautoriteit zullen zich dan uitbreiden naar vergunninghouders van online aangeboden kansspelen. Bovendien zullen aanvullende instrumenten zoals het centraal register voor uit sluiting van kansspelen (CRUKS) en het op te richten Verslavingsfonds invulling krijgen. Anticiperend op de voor genomen legalisering en regulering van online kansspelen, heeft de Kansspelautoriteit in 2014 de nodige voorbereidingen hiertoe in gang gezet. Verderop in dit hoofdstuk leest u daar meer over. Toezien op kansspelverslaving bij bestaande vergunninghouders Preventiebeleid Holland Casino De Kansspelautoriteit hield sinds oktober 2013 gedurende een jaar intensiever toezicht op het preventiebeleid van Holland Casino. Waarom? Holland Casino kondigde vlak daarvoor aan te bezuinigen en haar marketingfocus op uitgaanspubliek te verleggen naar de vaste gasten. De vraag die deed rijzen: Wat betekent dat voor de uitvoering van het preventiebeleid kansspelverslaving? Werkwijze Gedurende het geïntensiveerde toezicht sprak de Kansspelautoriteit over het preventiebeleid met tal van medewerkers in diverse functies, onder wie croupiers, horecamedewerkers en beleidsmakers. Ook sprak zij met verschillende gasten van verscheidene vestigingen van Holland Casino over hun ervaringen en verslavingszorginstellingen over hun betrokkenheid bij het opstellen van het beleid van Holland Casino. In november 2014 kwam uit het intensiever toezicht naar voren dat het preventiebeleid van Holland Casino goed op peil was en is. Wel doet de toezichthouder twee bindende aanbevelingen. Zo moet het casino het opleidings- en nascholingstraject voor medewerkers intensiveren en de contacten met de verslavingszorginstellingen aanhalen. Op beide punten zijn al stappen gezet door Holland Casino. Hoe nu verder? De periode van intensiever toezicht is naar tevredenheid afgerond. De gesprekken met gasten van Holland Casino die nu voor het eerst zijn gevoerd, krijgen een plek in het algemene toezicht op casino s en speelhallen. Kansspelverslavingspreventie in de toekomst Samenwerken en leren In de nabije toekomst wordt de rol van de Kansspelautoriteit op het gebied van verslavingspreventie breder. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel kansspelen op afstand zal op het gebied van kansspelverslavingspreventie een groot beroep op de Kansspel autoriteit doen. De huidige toezichtspraktijk en het daarbij horende instrumentarium zal op de nieuwe situatie moeten worden aangepast, met voldoende flexibiliteit om toekomstige ontwik kelingen en innovaties in het online kansspelaanbod tegemoet te komen.

12 Samenwerking met partijen Naast de Kansspelautoriteit spelen ook de kansspelaanbieders, verslavingssector en consumenten een belangrijke rol in het tegengaan van kansspelverslaving, elk vanuit hun eigen expertise en invalshoek. In dat kader zoekt de Kansspelautoriteit naar samenwerking en faciliteert zij dat vergunninghouders, consumenten en andere partijen hun eigen rol invulling geven. In de komende periode zal een structureel overleg worden opgestart met marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met als doel om gezamenlijk de risico s van kansspelverslaving te minimaliseren. Daarnaast wil de Kansspelautoriteit sterker inzetten op de samenwerking met de verslavingssector, om ontwikkelingen op preventiegebied en nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk, mee te kunnen nemen in de aanscherping van het preventiebeleid. Curriculum In 2015 zal het Curriculum cursussen kansspelproblematiek 2012 worden geëvalueerd. Dit curriculum is in 2012 door GGZ Nederland en de VAN speelautomaten branche-organisatie ontwikkeld onder auspiciën van de Kansspelautoriteit.

13 Verslavingsfonds De Kansspelautoriteit zal mede uitwerking geven aan het nog op te richten Verslavingsfonds, dat zal voorzien in het bekostigen van onderzoek naar kansspelverslaving en de (anonieme) behandeling van kansspelverslaving. Centraal Register Uitsluiting Kansspelen De rol van de Kansspelautoriteit op het gebied van preventie van kansspelverslaving wordt met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand breder en intensiever. In dit wetsvoorstel wordt het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) geïntroduceerd als instrument voor de preventie van kansspelverslaving. Door inschrijving in dit register kunnen spelers - al dan niet vrijwillig- voor (minimaal) zes maanden uitgesloten worden van deelname aan de meest verslavingsgevoelige kansspelen. Het gaat om de kansspelen in casino s, speelautomatenhallen en via internet met uitzondering van de loterijen. De Kansspelautoriteit gaat dit geautomatiseerde en 24/7 actieve register beheren. Status CRUKS Op het moment brengt de Kansspelautoriteit op basis van het voorliggende wetsvoorstel de voorlopige reikwijdte en functionele eisen van het CRUKS in kaart evenals de werkprocessen en het daarbij behorend beleid. Uiteraard bepaalt de wetgever de kaders voor het CRUKS. JOOP POT, LID RAAD VAN BESTUUR KANSSPELAUTORITEIT CRUKS is een belangrijk instrument in het kader van de preventie van kansspelverslaving. In het wetsvoorstel kansspelen op afstand staat dat de Kansspelautoriteit de beheerder van CRUKS is. Dat sluit aan bij de missie van de Kansspelautoriteit: Bewaken van een veilig en verantwoord kansspelaanbod. Vanuit dat oogpunt bezien, ligt het voor de hand dat het beheer van CRUKS bij de Kansspelautoriteit wordt ondergebracht.

14 PUBLIEK DOEL Het voorkomen van illegaliteit en criminaliteit Handhaving van illegale kansspelen vindt de Kansspelautoriteit belangrijk, om zodoende consumenten de mogelijkheid te bieden in een betrouwbare omgeving aan een kansspel deel te nemen. Illegaal kansspelaanbod Consumentenrisico Bij deelname aan een illegaal kansspel wordt de consument niet beschermd. Zo is er geen controle op de deelname van jeugdigen, of het spel eerlijk verloopt en of prijzen eerlijk worden uitgekeerd. Bovendien kunnen spelers vaak oneindig blijven gokken, waardoor het risico op kansspelverslaving toeneemt. Bij een legaal kansspel zal de aanbieder de consument informeren over de geldende voorwaarden (kosten, prijzen, abonnementsduur) en de risico s op verslaving. Hoe vulde de Kansspelautoriteit in 2014 exact het voorkomen van illegaliteit en criminaliteit in? Daarover leest u in dit hoofdstuk meer. Onderzoek binnen de kansspelbranche Het afgelopen jaar hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden op verschillende terreinen: illegaal aanbod op het internet; gokzuilen; fysieke aanbod van illegale kansspelen.

15 Illegaal aanbod op het internet De Kansspelautoriteit treedt op tegen aanbieders van online kansspelen die hun aanbod op de Nederlandse markt richten. De Kansspelautoriteit treedt met voorrang op tegen aanbieders die aan een of meer van de prioriteringscriteria voldoen: De website waarop het kansspel wordt gespeeld, eindigt op.nl en/of; De kansspelwebsite is in de Nederlandse taal te raadplegen en/of; Er wordt reclame gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt. Het betekent niet, dat aanbieders van websites die niet voldoen aan de prioriteringscriteria, niet worden aangepakt. Zij bieden net zo goed kansspelen zonder vergunning aan, alleen komen zij later aan de beurt in de handhaving. Ook kan de Kansspelautoriteit tegen bevorderaars van online kansspelen zoals betaaldienstverleners en reclamemakers optreden. Hoe treedt de Kansspelautoriteit handhavend op? De Kansspelautoriteit beschikt over bestuurlijke handhavingsinstrumenten. Zij handhaaft overtredingen van de Wet op de kansspelen in eerste instantie bestuurlijk. In uitzonderlijke gevallen kan de Kansspelautoriteit het Openbaar Ministerie verzoeken strafrechtelijk op te treden. Op grond van de Wet op de kansspelen kan de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit bij een overtreding de maximale boete van ,- opleggen of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking. Ook heeft de raad van bestuur de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang of een dwangsom op te leggen Barrières opwerpen Naast de boete zet de Kansspelautoriteit om illegale kansspelen tegen te gaan ook andere middelen in. Het afgelopen jaar zette zij zich in voor het blokkeren van reclame voor illegale kansspelen en blokkeren van het betalingsverkeer van illegale kansspelen. Blokkeren reclame illegale kansspelen In de Wet op de kansspelen staat dat het bevorderen van de deelname aan illegale kansspelen niet is toegestaan. In dat kader volgde de Kansspelautoriteit de reclames voor (inter)nationale (sport) evenementen. Zo lette zij speciaal op excessieve gokreclames tijdens bijvoorbeeld de finale van de World Series of Poker (WSOP), het grootste pokerevenement ter wereld. Voor de Kansspelautoriteit is het onmogelijk om het hele internet gokreclame vrij te maken. Daarom concentreert de toezichthouder zich vooral op reclames die de grootste risico s voor consumenten met zich meebrengen. Het effect van waarschuwen Een week voor de start van het WK Voetbal, stuurde de Kansspelautoriteit waarschuwingsbrieven naar diverse online aanbieders van sportweddenschappen. De autoriteit constateerde in de aanloop naar het WK online reclameactiviteiten in de Nederlandse taal, die het illegaal gokken op WK-wedstrijden promootten. Een maand later bleek dat de brieven effect hadden: de reclame was flink gedaald, in sommige gevallen zelfs verdwenen.

16 Ook werden Twitter-berichten en accounts gestaakt. In een later stadium stopten ook eigen promotiewebsites: sites van aanbieders, die informatie verstrekken over wedstrijden en spelers, waarbij doorgeklikt kan worden naar de gokwebsites. De Kansspelautoriteit zette deze actie voort gedurende de Tour de France. Opvallend was dat tijdens de Tour de France excessen op reclamegebied uit bleven. Daarnaast is tijdens het WK Darts in december 2014 op verzoek van de Kansspelautoriteit reclame over sportweddenschappen van de televisie gehaald. Blokkeren betalingsverkeer naar illegale kansspelaanbieders De Kansspelautoriteit realiseerde vorig jaar één van haar ambities: komen tot blokkades in het betalingsverkeer tussen consumenten en illegale online kansspelaanbieders. Aanbieders die door de Kansspelautoriteit een onherroepelijke bestuurlijke sanctie opgelegd hebben gekregen en waarvan het aanbod nog steeds op Nederland is gericht, komen op een lijst te staan. Deze lijst wordt gedeeld met betaaldienstverleners die zich bij een samenwerkingsconvenant met de Kansspelautoriteit hebben aangesloten. De betaaldienstverleners zullen dan hun diensten aan deze aanbieders weigeren of beëindigen. Deze betaaldienstverleners hebben in de loop van 2014 zich bij het samenwerkingsconvenant aangesloten: Payment Service Providers: Mollie BV, DialXS BV en Sisow BV, Card Gate Plus BV en Curo Payments BV (bedrijven die zich richten op het faciliteren van betalingen via het internet aangeboden producten en diensten); Currence ideal BV (de eigenaar van ideal); Betalingsbedrijf Mastercard; De leden van Betaalvereniging Nederland (waaronder de Nederlandse banken); Acquirer PaySquare SE (verantwoordelijk voor de verwerking en uitbetaling van transacties bij betaalpassen). MARC MERX, HOOFD TOEZICHT: No pay, no play. Als een illegale aanbieder geen geld krijgt van een consument, is het bij voorbaat al niet lucratief om illegaal actief te zijn. Het blokkeren van een geldtransactie door een betaaldienstverlener is daarom van groot belang.

17 Gokzuilen Op een gokzuil (een computersysteem) kan een consument een weddenschap op een sportwedstrijd afsluiten, bijvoorbeeld voetbal. Gokzuilen zijn niet toegelaten op de Nederlandse markt aangezien de (technische) betrouwbaarheid van de gebruikte apparatuur en de software niet kan worden gecontroleerd. Bovendien onttrekt dit ongereguleerde gokken zich aan elke financiële c.q. belastingtechnische verantwoording over inkomsten en uitgaven waaronder de uitkering van gewonnen bedragen en is onbekend op welke wijze aandacht wordt gegeven aan voorkoming van onmatig gokken en gokverslaving. De gokzuilmarkt is een illegale markt waarin naar schatting landelijk vele miljoenen euro s per jaar omgaan. Controle op locatie Samen met de politie of de gemeente bepaalt de Kansspelautoriteit welke aanpak de meest effectieve is. Het kan gaan om een onderzoek op bestuursrechtelijke grondslag van de Kansspelautoriteit, maar ook een strafrechtelijk optreden door de politie bij een meervoudige problematiek (zoals alcohol, drugs of geluidsoverlast). Daarnaast kan de Kansspelautoriteit ook bepalen om zelfstandig onderzoek te doen. De rol van de Kansspelautoriteit beperkte zich het afgelopen jaar niet alleen tot het onderzoeken en beboeten van gokzuilaanbieders. Zij informeerde de uitbaters van alle gelegenheden waar deze zuilen vaak voorkomen ook actief over de risico s die zij lopen. Samenwerking, politie, gemeenten en Belastingdienst Voor het tegengaan van gokzuilen werkt de Kansspelautoriteit nauw samen met politie, gemeenten en de Belastingdienst. Dit blijkt effectief te zijn. De Kansspelautoriteit volstaat dan met een rapport met bevindingen voor de betreffende gemeente. De Kansspelautoriteit heeft om die reden vaker assistentie verleend aan gemeenten. De meldingen over gokzuilen komen via verschillende bronnen binnen bij de Kansspelautoriteit. Het kan gaan om een melding van een consument of een melding die via een samenwerkingspartner bij de politie of gemeente binnenkomt. Hieronder een greep uit de praktijk: Illegale gokactiviteiten bij controle Amersfoort Bij een aantal ondernemingen in Amersfoort trof de Kansspelautoriteit in april 2014 illegale gokactiviteiten aan. Bij één café werden drie illegale gokzuilen aangetroffen. Bij een hercontrole in juni 2014 werden geen overtredingen geconstateerd. De eerder afgegeven waar schuwing leidde tot een einde van de illegale activiteiten. Zeven illegale gokzuilen in Nijmegen De Kansspelautoriteit, de politie, de Arbeidsinspectie en de gemeente Nijmegen troffen bij een gezamenlijke controle op 11 april 2014 in Nijmegen illegale gokzuilen aan.

18 Boeterichtsnoer voor gokzuilen In mei 2014 verscheen een boeterichtsnoer voor gokzuilen. In dit richtsnoer zijn de bepalingen opgenomen die de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit in acht neemt bij het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete met betrekking tot gokzuilen. Waarschuwingsbrief cafés en winkels inzake gokzuilen In november en december 2014 waarschuwde de Kansspelautoriteit cafés en winkels in telecommunicatieapparatuur voor het aanbod van gokzuilen. Dit deed de toezichthouder via een brief waarin ze uitlegde waarom gokzuilen zijn verboden en welk risico de ondernemer loopt. Sluiting panden door illegale sportweddenschappen Op 27 november 2014 troffen de Gemeente Arnhem, de Kansspelautoriteit, de politie en de Belastingdienst bij een gezamenlijke actie een illegaal gokhuis aan, waar werd gegokt op sportweddenschappen. Er werden kansspelautomaten en gokzuilen in beslag genomen. Cafés dicht vanwege gokzuilen In november troffen de Kansspelautoriteit en de gemeente Ede bij een controle van horeca gelegenheden gokzuilen aan. Drie cafés zijn op last van de gemeente gesloten. Bij de actie waren ook de politie en de Belastingdienst betrokken. Gemeente Utrecht sluit twee panden na controle Bij een controle in november in Utrecht werden twee panden gesloten vanwege het aanbieden van illegale gokactiviteiten. In totaal werden vijftien bedrijven gecontroleerd. Bij de actie werkte de Kansspelautoriteit samen met de gemeente Utrecht, politie, Regionaal coördinatiepunt Fraudebestrijding, de inspectie sociale zaken en Werkgelegenheid en het UWV. HENK KESLER, LID RAAD VAN BESTUUR KANSSPELAUTORITEIT Onze inspanningen werpen hun vruchten af. Zo hield ons beleid ten aanzien van gokzuilen stand bij de rechter. De rechtbank Gelderland stelde ons in het gelijk wat betreft de opgelegde boete aan een aanbieder van een gokzuil. De rechtbank vond de boete en het daaraan ten grondslag liggende handhavings- en boetebeleid evenredig. Een mooie uitspraak waar we trots op mogen zijn.

19 Fysieke aanbod illegale kansspelen Inval bij illegale pokerwedstrijd Tijdens een gezamenlijke actie van de Kansspelautoriteit, de politie en de gemeente Menterwolde is op 24 mei 2014 een illegale pokerwedstrijd in Menterwolde beëindigd. Bij de politie was een tip binnen gekomen over een pokerwedstrijd in een leegstaand café. Op basis hiervan werd besloten tot een inval. Alle aanwezigen zijn gehoord. Er zijn verder geen arrestaties verricht door de politie. Gooische Bingo show De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft op 11 maart 2014 een beslissing genomen in de zaak Gooische Bingo Show. De raad stelde vast dat de organisatie artikel 1 van de Wet op de kansspelen heeft overtreden (aanbieden van een kansspel zonder vergunning). De organisatie is geen boete, maar een last onder dwangsom opgelegd. Dat houdt in dat het bedrijf de werkwijze dient aan te passen aan de wettelijke voorschriften. De termijn is in dit geval vier maanden. Als het bedrijf niet aan de last voldoet, dan verbeuren er dwangsommen. De organisatie van de show heeft de last opgevolgd. Gezien de betrokkenheid van gemeenten bij het handhaven van bingo s, ontvingen alle gemeenten in Nederland een informatiebrief. In deze brief stond uitgebreide informatie over bingo s, zoals de voorwaarden die gelden voor het organiseren van een bingo en de handhaving erop.

20 Onderzoeken Onderzoek illegaal aanbod kansspelen op internet Gestart 9 19 Afgesloten Onderzoek Online anders (reclame, bevorderen, etc) Gestart niet bekend 22 Afgesloten niet bekend 22 Onderzoek gokzuil Gestart 28 6 Afgesloten 22 9 Onderzoek poker en commerciële bingo s Gestart 13 6 Afgesloten 18 6 Onderzoek overige kansspelen, zoals illegale gokhallen en piramidespelen Gestart 11 9 Afgesloten 7 11 Aantal klachtenonderzoeken kansspelautomaten Gestart niet bekend 54 Afgesloten niet bekend 52 Aantal Onderzoeken naar exploitatievergunningen Gestart niet bekend 25 Afgesloten niet bekend 18 Aantal verleende assistenties Noot Waar meer onderzoeken zijn afgerond dan gestart, betreft het ook onderzoeken die in het voorgaande jaar al zijn gestart.

Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit.

Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2015-2016 Wijnhaven 24 2 5 11 GA Den H aag P ostbus 298 2 5 01 CG Den H aag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon T +3 1 (0)70 302 13 00 F +3 1 (0 )70 302 13 99 info@kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Versie 1.0 Datum 16 oktober 2014 Status Vastgesteld in raad van bestuur, 7 oktober 2014 Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand Memorie van Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand 3. Visie op kansspelen op afstand 3.1. Algemene beleidsvisie op kansspelen 3.2.

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen Zaak: OA/2012/004 Kenmerk: 7845 / 00.017.101 Openbaar gemaakt onder kenmerk: 7845 / 00.021.663 Besluit Samenvatting

Nadere informatie

1. Uit de stukken is de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit (hierna: de commissie) samengevat het volgende gebleken.

1. Uit de stukken is de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit (hierna: de commissie) samengevat het volgende gebleken. Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit Advies inzake de bezwaarschriften van Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited tegen het besluit van 4 november 2013, kenmerk 7845/00.017.101,

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Onderzoek naar de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers uit het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Eindrapport v2.1 23 november

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie) REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE: PRIVATISERING SPEELCASINO S Publicatiedatum: 30-01-2015 Einddatum consultatie: 01-04-2015 Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

20 14 Jaaroverzicht 2014 1

20 14 Jaaroverzicht 2014 1 4 0 1 Jaaroverzicht 2014 1 Profiel van Currence Currence is eigenaar van de collectieve Nederlandse betaalproducten ideal, Incasso/Machtigen, Acceptgiro en Chipknip. Het doel van Currence is het faciliteren

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Vijf jaar toezicht op marktmisbruik. een Europees regime in ontwikkeling

Vijf jaar toezicht op marktmisbruik. een Europees regime in ontwikkeling Vijf jaar toezicht op marktmisbruik een Europees regime in ontwikkeling Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 04 - december 2014 ICTRecht in de praktijk Hoe verkrijgt u de auteursrechten op bestelde software? Wie is verantwoordelijk voor het maken van back-ups? Online kansspelen: verandering van beleid en wetgeving

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Reclame voor krediet

Reclame voor krediet Reclame voor krediet De wijze waarop en de mate waarin de consument thans door de regels op het gebied van het financieel gedragstoezicht en de Europese Richtlijnen wordt beschermd tegen misleidende kredietreclame

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE

VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE 1. Inleiding Sinds de invoering van vrij verkeer van werknemers met acht Midden- en Oost-Europese landen in 2007 is de arbeidsmigratie naar Nederland

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt

Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt Eindrapport Een onderzoek in opdracht van de Ministeries van Justitie en Economische Zaken Antony Pemberton André Oostdijk Jaap Wils Cornelis van der Werf

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie