Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014

2 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit en criminaliteit > Beschermen en informeren van consumenten > Samenwerking nationaal en internationaal > Op koers > Kansspelen op afstand > Vernieuwing vergunningstelsel loterijen > Speelcasino s > Speelautomatenbesluit > Wwft > Feiten en Cijfers > Kansspelautoriteit als organisatie > Financiën > Bijlage: Marktgegevens > Colofon

3 Op stoom en op koers Dat zijn de kernwoorden die het jaar 2014 voor de Kansspelautoriteit kenmerken. Op stoom, omdat we als jonge toezichthouder het afgelopen jaar de vruchten hebben geplukt van alle voorbereidingen sinds onze oprichting in april Zowel in het landgebonden domein van kansspelen, als in het (nu nog) illegale, online domein zijn onze activiteiten geïntensiveerd. Meer acties samen met gemeenten, meer boetes voor online kansspelen, een actie rond reclame voor illegaal gokken op het WK Voetbal en Tour de France en ook de consument wist ons met vragen beter te vinden. U kunt er verder in dit jaarverslag alles over lezen.

4 Het zijn resultaten die enerzijds laten zien dat wij er als toezichthouder staan, maar ook dat die toezichthouder nodig is. Want de belangen van kansspelen in onze samenleving zijn groot. Naast de afdrachten aan de staatskas en goede doelen, is ook de financiële omvang van het illegale aanbod groot. Hoewel we de effecten zien van onze handhaving, zien we ook dat het illegale aanbod innoveert. Waar de illegale toto, de zogeheten gokzuilen, eerst nog op duidelijk zichtbare computers met randapparatuur werd aangetroffen, zien we nu vernuftige (nep)schermen op kleine laptops. Maar ook al innoveert het illegale aanbod, als toezichthouder innoveert onze handhaving net zo hard. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met gemeenten. Het aantal assistenties aan gemeenten bij controles naar illegale kansspelen is gestegen. Gemeenten signaleren de nadelen van illegaal gokken bijvoorbeeld via gokzuilen als eerste. Steeds meer zien zij de voordelen van handhaving ervan ook in samenhang met andere problematiek. De Kansspelautoriteit staat gemeenten graag bij, gesteund door onze kennis en ervaring in combinatie met de bevoegdheden van de gemeenten. Dit leidt tot meer en betere handhaving van het illegale kansspelaanbod in het landgebonden domein. De Kansspelautoriteit werkt momenteel ook aan de samenwerking met het Landelijk en de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC-LIEC) om binnen dat samenwerkingsverband met diverse andere partners op te treden tegen de georganiseerde (gok)criminaliteit. Online kansspelen De meest in het oog springende beoogde verandering in de kansspelsector is uiteraard de in het wetsvoorstel kansspelen op afstand voorziene vergunningverlening voor online kansspelen. Hopelijk neemt het parlement in 2015 het wetsvoorstel aan. Meer vertraging is niet wenselijk. Er wordt immers door naar schatting een miljoen Nederlanders al online gegokt. De consument vraagt een eerlijk spel en verdient bescherming tegen verslavingsrisico s. Bovendien verdienen de huidige (fysieke) vergunninghouders dat al hun concurrenten ook belasting betalen en aan voorwaarden moeten voldoen. Op de huidige, geheel illegale markt voor online kansspelen bestaan enerzijds kansspelaanbieders die interesse hebben in een vergunning voor de Nederlandse markt en reeds operationeel zijn onder strikte vergunningsvereisten vanuit andere Europese landen. Anderzijds ziet de Kansspelautoriteit gokbedrijven die nergens in Europa een vergunning hebben, waardoor de bescherming van de consument en het tegengaan van fraude en andere criminaliteit zeer onzeker is. Alleen eerstgenoemden reageren op ons verzoek om zich niet te richten op de Nederlandse markt. Hierdoor lijken de laatstgenoemden marktaandeel te winnen, terwijl we als Kansspelautoriteit over onvoldoende handhavingsmogelijkheden beschikken. Het voorliggende wetsvoorstel geeft die mogelijkheden en bevoegdheden wel. Zo beschikt de Kansspelautoriteit straks over de mogelijkheid om met tussenkomst van de rechtercommissaris websites te blokkeren. Wij bereiden ons hier nu alvast op voor!

5 De Kansspelautoriteit ligt op koers om alle facetten van dit wetsvoorstel uit te voeren: toezicht op de kansspelen zelf, toezicht op reclame, maatregelen rond verslavingspreventie, toezicht op illegale gokactiviteiten en uiteraard de vergunningverlening. Dat Nederland interessant is als gokmarkt, blijkt wel uit het aantal interessemeldingen dat we ontvingen. 130 Aanmeldingen na drie weken was al meer dan verwacht. Na drie maanden staat de teller al op ruim 200 aanmeldingen. Dat is een hoog aantal, gelet op de geschatte omvang van de illegale online markt. Naar schatting genereren Nederlanders tussen 250 miljoen tot 800 miljoen euro aan omzet in de nu nog illegale markt voor kansspelen online. Het is voor ons heel nuttig dat organisaties hun interesse melden. Als toezichthouder krijgen we een inschatting van het aantal geïnteresseerden in een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand. Bovendien leren wij deze groep beter kennen en kunnen wij hen van de meest actuele informatie voorzien over de aanvraagprocedure. Het wetsvoorstel stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan de aanbieders op het gebied van betrouwbaarheid en verslavingspreventie. Loterijen In 2014 vernieuwden we diverse vergunningen. Daar waar het kon, zijn vergunningen eenvormiger geworden om zo meer level playing field te creëren. Het ging om de goede doelen loterijen, de vergunning voor de totalisator, de vergunningen voor sportprijsvragen en van De Lotto. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, met het oog op de stelselherziening die in 2017 afgerond moet zijn, gaf de kaders voor de vergunningverlening aan: opnieuw afgeven van vergunningen aan de bestaande houders, handhaven van het aantal vergunningen en die volgens onderhandse werkwijze vergeven. De Kansspelautoriteit verstrekte eind 2014 de nieuwe vergunningen aan dezelfde partijen. De Kansspelautoriteit heeft te maken met enerzijds nieuwe aan vragen voor meerjarige loterijvergunningen en anderzijds met bezwaarschriften tegen de eind 2014 verleende meerjarige ver gunningen en tegen de geweigerde vergunningaanvragen. De vergunningaanvragen en de bezwaren zijn in behandeling. De vernieuwing van het loterijstelsel is tot 2017 uitgesteld. Daarmee zijn andere partijen die in aanmerking willen komen voor een meerjarige kansspelvergunning niet tevreden. Zij beroepen zich op uitspraken van het EU Hof van Justitie, die transparante vergunningsverlening voorschrijft. De rechter zal hier een oordeel moeten vellen. Legaliseren Een andere ontwikkeling in het landgebonden domein is die rond kansspelen die weliswaar onwettig zijn, maar weinig risico s met zich mee lijken te brengen wat betreft verslaving, consumentenbescherming, fraude en criminaliteit. Bingo s zijn daar een voorbeeld van. Op heel kleine schaal mag het onbeperkt, mits gemeld bij de gemeente en aan de voorwaarden voldaan. Op grote schaal is het alleen toegestaan bij de monopolistische vergunninghouder.

6 Witwassen Behalve het wetsvoorstel Kansspelen op afstand, zien we ook dat andere regelgeving aanstaande is. Het kabinet is voornemens om de Kansspelautoriteit taken toe te wijzen op het gebied van het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Voor speelcasino s is die taak nu bij de De Nederlandse Bank (DNB) belegd. Deze komt over naar de Kansspelautoriteit. We kijken waar de risico s van witwassen liggen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden en ons toezicht zullen we daarop afstemmen. drs. J.G. Pot mr. J.J.H. Suyver mr. H.W. Kesler Dit, terwijl we legio middelgrote bingoshows zien kortom: de consument heeft er behoefte aan waar het verslavingsrisico nihil is en vermaak de boventoon voert. We zullen het ministerie van Veiligheid en Justitie vragen bingo s in een legale, al dan niet vergunde variant te gieten. Financiële sector Ook kijken wij wat er buiten Nederland gebeurt op het gebied van innovatie rond kansspelen. De gamingsector klopt al langer op de deur van de gamblingsector voor samenwerking, dat weten we. Nieuw is dat vanuit de financiële sector afgelopen jaar de kansspelen werden opgezocht in Nederland. De Kansspelautoriteit werd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gevraagd om twee initiatieven te beoordelen op kansspelelementen, één rondom opties en één rondom een derivaat (contract for difference, cfd). Dit was nieuw voor Nederland, maar in Engeland worden al awards uitgereikt voor het beste binary betting platform. Overzee is het gokken op en rond de financiële sector al veel verder. Internationaal wordt deze ontwikkeling nog grootser aangeduid, zo merkten we op een internationale vakbeurs: het spel dat niet kannibaliseert op bestaande gokomzetten, luidde de ronkende wervingstekst. Naar verwachting blijft het de komende jaren niet bij de twee officiële verzoeken die we in 2014 kregen. Op internet zijn er al diverse initiatieven rond binaire opties die niet eens probeerden een goedkeuring bij de AFM aan te vragen.

7 Wij vinden weliswaar dat initiatieven waarbij gokken en financiële producten worden verweven qua definitie aan te duiden zijn als kansspel, maar met niet eens zoveel fantasie kan bijvoorbeeld de hele optiehandel qua definitie een kansspel worden genoemd. Dat vinden wij onwenselijk. Voor de financiële wereld bestaan kundige toezichthouders, daar hoeft de Kansspelautoriteit zich niet bij te voegen. De Kansspelautoriteit verwijst bij financiële producten daarom naar hen door. De vraag is echter: wanneer is er geen sprake meer van een financieel product, maar van een kansspel? Omdat de wet op dit punt niets regelt, hebben wij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd dit of door wetgevende maatregelen, of op een andere manier, te verhelderen. Toezicht zonder deskundigheid is overlast, deskundig toezicht is dat nooit Al met al blijft de kansspelsector volop innoveren. Ruim vijftig jaar na inwerkingtreding van de Wet op de Kansspelen (Wok) mag er een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de kansspelen in Nederland worden toegevoegd. De wet wordt aangepast aan de eisen van de 21 e eeuw. De Kansspelautoriteit is er klaar voor om deze vernieuwde wet, eenmaal aangenomen door het parlement, uit te voeren. J.J.H. (Jan) Suyver Voorzitter Raad van bestuur

8 Op stoom voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen en informeren van consumenten en het tegengaan van fraude en criminaliteit. Dit zijn de drie publieke doelen die de Wet op de kansspelen (Wok) en de Kansspelautoriteit nastreven en waarvoor de Kansspelautoriteit in 2012 is opgericht.

9 De Kansspelautoriteit heeft bij het realiseren van de publieke doelen bijzonder veel aandacht voor de deelnemer aan een kansspel, oftewel de consument, vooral voor de kwetsbaren onder hen, zoals minderjarigen en kansspelverslaafden. Consumenten moeten in een betrouwbare omgeving af en toe een gokje kunnen wagen. Een omgeving waar geen plaats is voor illegale praktijken en waar men wordt beschermd tegen de negatieve effecten van kansspelen. Daar maakt de Kansspelautoriteit zich hard voor. Missie De publieke doelen zijn onlosmakelijk verbonden met de missie van de Kansspelautoriteit. De missie luidt: Bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Daar staat de autoriteit voor. Visie Binnen drie jaar moeten maatschappij, bestuur, aanbieders en consumenten de Kansspelautoriteit als een goede toezichthouder ervaren. Om dit te realiseren werkt de Kansspelautoriteit continu aan kwaliteitsverhoging, waarbij waarden als integer, onafhankelijk en betrouwbaar hoog in het vaandel staan. Kernwaarden Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden staan voor de Kansspelautoriteit vier kernwaarden centraal: Responsiviteit, Daadkracht, Betrouwbaarheid en Doorzettingsvermogen. Alle medewerkers van de autoriteit hanteren die begrippen als uitgangspunt voor hun handelen. Op stoom Het afgelopen jaar was de Kansspelautoriteit op verschillende fronten actief. Zij voerde in het kader van het nastreven van haar publieke doelen verschillende activiteiten uit, van het afgeven van waarschuwingssignalen voor consumenten, het handhaven van vergunningvoorschriften, het onderzoeken van illegale aanbieders tot het beboeten van deze. Per publiek doel wordt hierover cijfermatig en kwalitatief gerapporteerd. De Kansspelautoriteit bracht in 2014 de ontwikkelingen op de kansspelmarkt in beeld: de marktscan Hierdoor kan de Kansspelautoriteit op een gestructureerde manier invulling geven aan haar regulerings- en toezichttaken. Naast een beschrijving van de marktstructuur en het marktgedrag, geeft de scan weer hoe het staat met de publieke belangen preventie van kansspelverslaving, beschermen van consumenten en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit. Op koers Daarnaast ontplooide de Kansspelautoriteit het afgelopen jaar verschillende activiteiten met het oog op de nabije toekomst. De Wet op de kansspelen (Wok) wordt aangepast; de vergunningverlening aan en toezicht op online kansspelen wordt hierin opgenomen. Daarmee wordt de Kansspelautoriteit als toezichthouder verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op online kansspelen. Verder wordt ook de Wet op de kansspelen aangepast met het oog op een nieuw casinoregime.

10 Vasthouden aan onze publieke doelen is de sleutel tot effectief toezicht Dit betekent nieuwe taken voor de Kansspelautoriteit. Bijvoorbeeld doordat er meerdere vergunninghouders zullen komen in plaats van één monopolist: Holland Casino. In de volgende hoofdstukken is meer te lezen over welke activiteiten zij in gang zette met het oog op toekomstige ontwikkelingen. PUBLIEK DOEL Preventie kansspelverslaving Een vergunninghouder die kansspelen aanbiedt, dient maatregelen te treffen tegen kansspelverslaving. Op vergunninghouders rust namelijk de wettelijke zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat vergunninghouders hier een juiste uitvoering aan geven. Zij doet dat onder meer door vergunningsvoorschriften en -normen op het gebied van verslavingspreventie te ontwikkelen en toe te zien op naleving daarvan. Bovendien heeft de Kansspelautoriteit een bevorderende en coördinerende rol in het preventiebeleid. Daartoe zal in structureel overleg met vergunninghouders en partners uit de verslavingszorg toegewerkt worden naar gezamenlijke ambities, strategieën en maatregelen om risico s op kans spelverslaving te minimaliseren.

11 Momenteel beperkt de verslavingspreventieve rol van de Kansspelautoriteit zich nog tot de bestaande landgebonden ver gunning houders. Met het oog op de toekomstige wetgeving rondom kansspelen op afstand wordt deze rol breder. De preventieve taken van de Kansspelautoriteit zullen zich dan uitbreiden naar vergunninghouders van online aangeboden kansspelen. Bovendien zullen aanvullende instrumenten zoals het centraal register voor uit sluiting van kansspelen (CRUKS) en het op te richten Verslavingsfonds invulling krijgen. Anticiperend op de voor genomen legalisering en regulering van online kansspelen, heeft de Kansspelautoriteit in 2014 de nodige voorbereidingen hiertoe in gang gezet. Verderop in dit hoofdstuk leest u daar meer over. Toezien op kansspelverslaving bij bestaande vergunninghouders Preventiebeleid Holland Casino De Kansspelautoriteit hield sinds oktober 2013 gedurende een jaar intensiever toezicht op het preventiebeleid van Holland Casino. Waarom? Holland Casino kondigde vlak daarvoor aan te bezuinigen en haar marketingfocus op uitgaanspubliek te verleggen naar de vaste gasten. De vraag die deed rijzen: Wat betekent dat voor de uitvoering van het preventiebeleid kansspelverslaving? Werkwijze Gedurende het geïntensiveerde toezicht sprak de Kansspelautoriteit over het preventiebeleid met tal van medewerkers in diverse functies, onder wie croupiers, horecamedewerkers en beleidsmakers. Ook sprak zij met verschillende gasten van verscheidene vestigingen van Holland Casino over hun ervaringen en verslavingszorginstellingen over hun betrokkenheid bij het opstellen van het beleid van Holland Casino. In november 2014 kwam uit het intensiever toezicht naar voren dat het preventiebeleid van Holland Casino goed op peil was en is. Wel doet de toezichthouder twee bindende aanbevelingen. Zo moet het casino het opleidings- en nascholingstraject voor medewerkers intensiveren en de contacten met de verslavingszorginstellingen aanhalen. Op beide punten zijn al stappen gezet door Holland Casino. Hoe nu verder? De periode van intensiever toezicht is naar tevredenheid afgerond. De gesprekken met gasten van Holland Casino die nu voor het eerst zijn gevoerd, krijgen een plek in het algemene toezicht op casino s en speelhallen. Kansspelverslavingspreventie in de toekomst Samenwerken en leren In de nabije toekomst wordt de rol van de Kansspelautoriteit op het gebied van verslavingspreventie breder. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel kansspelen op afstand zal op het gebied van kansspelverslavingspreventie een groot beroep op de Kansspel autoriteit doen. De huidige toezichtspraktijk en het daarbij horende instrumentarium zal op de nieuwe situatie moeten worden aangepast, met voldoende flexibiliteit om toekomstige ontwik kelingen en innovaties in het online kansspelaanbod tegemoet te komen.

12 Samenwerking met partijen Naast de Kansspelautoriteit spelen ook de kansspelaanbieders, verslavingssector en consumenten een belangrijke rol in het tegengaan van kansspelverslaving, elk vanuit hun eigen expertise en invalshoek. In dat kader zoekt de Kansspelautoriteit naar samenwerking en faciliteert zij dat vergunninghouders, consumenten en andere partijen hun eigen rol invulling geven. In de komende periode zal een structureel overleg worden opgestart met marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met als doel om gezamenlijk de risico s van kansspelverslaving te minimaliseren. Daarnaast wil de Kansspelautoriteit sterker inzetten op de samenwerking met de verslavingssector, om ontwikkelingen op preventiegebied en nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk, mee te kunnen nemen in de aanscherping van het preventiebeleid. Curriculum In 2015 zal het Curriculum cursussen kansspelproblematiek 2012 worden geëvalueerd. Dit curriculum is in 2012 door GGZ Nederland en de VAN speelautomaten branche-organisatie ontwikkeld onder auspiciën van de Kansspelautoriteit.

13 Verslavingsfonds De Kansspelautoriteit zal mede uitwerking geven aan het nog op te richten Verslavingsfonds, dat zal voorzien in het bekostigen van onderzoek naar kansspelverslaving en de (anonieme) behandeling van kansspelverslaving. Centraal Register Uitsluiting Kansspelen De rol van de Kansspelautoriteit op het gebied van preventie van kansspelverslaving wordt met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand breder en intensiever. In dit wetsvoorstel wordt het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) geïntroduceerd als instrument voor de preventie van kansspelverslaving. Door inschrijving in dit register kunnen spelers - al dan niet vrijwillig- voor (minimaal) zes maanden uitgesloten worden van deelname aan de meest verslavingsgevoelige kansspelen. Het gaat om de kansspelen in casino s, speelautomatenhallen en via internet met uitzondering van de loterijen. De Kansspelautoriteit gaat dit geautomatiseerde en 24/7 actieve register beheren. Status CRUKS Op het moment brengt de Kansspelautoriteit op basis van het voorliggende wetsvoorstel de voorlopige reikwijdte en functionele eisen van het CRUKS in kaart evenals de werkprocessen en het daarbij behorend beleid. Uiteraard bepaalt de wetgever de kaders voor het CRUKS. JOOP POT, LID RAAD VAN BESTUUR KANSSPELAUTORITEIT CRUKS is een belangrijk instrument in het kader van de preventie van kansspelverslaving. In het wetsvoorstel kansspelen op afstand staat dat de Kansspelautoriteit de beheerder van CRUKS is. Dat sluit aan bij de missie van de Kansspelautoriteit: Bewaken van een veilig en verantwoord kansspelaanbod. Vanuit dat oogpunt bezien, ligt het voor de hand dat het beheer van CRUKS bij de Kansspelautoriteit wordt ondergebracht.

14 PUBLIEK DOEL Het voorkomen van illegaliteit en criminaliteit Handhaving van illegale kansspelen vindt de Kansspelautoriteit belangrijk, om zodoende consumenten de mogelijkheid te bieden in een betrouwbare omgeving aan een kansspel deel te nemen. Illegaal kansspelaanbod Consumentenrisico Bij deelname aan een illegaal kansspel wordt de consument niet beschermd. Zo is er geen controle op de deelname van jeugdigen, of het spel eerlijk verloopt en of prijzen eerlijk worden uitgekeerd. Bovendien kunnen spelers vaak oneindig blijven gokken, waardoor het risico op kansspelverslaving toeneemt. Bij een legaal kansspel zal de aanbieder de consument informeren over de geldende voorwaarden (kosten, prijzen, abonnementsduur) en de risico s op verslaving. Hoe vulde de Kansspelautoriteit in 2014 exact het voorkomen van illegaliteit en criminaliteit in? Daarover leest u in dit hoofdstuk meer. Onderzoek binnen de kansspelbranche Het afgelopen jaar hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden op verschillende terreinen: illegaal aanbod op het internet; gokzuilen; fysieke aanbod van illegale kansspelen.

15 Illegaal aanbod op het internet De Kansspelautoriteit treedt op tegen aanbieders van online kansspelen die hun aanbod op de Nederlandse markt richten. De Kansspelautoriteit treedt met voorrang op tegen aanbieders die aan een of meer van de prioriteringscriteria voldoen: De website waarop het kansspel wordt gespeeld, eindigt op.nl en/of; De kansspelwebsite is in de Nederlandse taal te raadplegen en/of; Er wordt reclame gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt. Het betekent niet, dat aanbieders van websites die niet voldoen aan de prioriteringscriteria, niet worden aangepakt. Zij bieden net zo goed kansspelen zonder vergunning aan, alleen komen zij later aan de beurt in de handhaving. Ook kan de Kansspelautoriteit tegen bevorderaars van online kansspelen zoals betaaldienstverleners en reclamemakers optreden. Hoe treedt de Kansspelautoriteit handhavend op? De Kansspelautoriteit beschikt over bestuurlijke handhavingsinstrumenten. Zij handhaaft overtredingen van de Wet op de kansspelen in eerste instantie bestuurlijk. In uitzonderlijke gevallen kan de Kansspelautoriteit het Openbaar Ministerie verzoeken strafrechtelijk op te treden. Op grond van de Wet op de kansspelen kan de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit bij een overtreding de maximale boete van ,- opleggen of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking. Ook heeft de raad van bestuur de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang of een dwangsom op te leggen Barrières opwerpen Naast de boete zet de Kansspelautoriteit om illegale kansspelen tegen te gaan ook andere middelen in. Het afgelopen jaar zette zij zich in voor het blokkeren van reclame voor illegale kansspelen en blokkeren van het betalingsverkeer van illegale kansspelen. Blokkeren reclame illegale kansspelen In de Wet op de kansspelen staat dat het bevorderen van de deelname aan illegale kansspelen niet is toegestaan. In dat kader volgde de Kansspelautoriteit de reclames voor (inter)nationale (sport) evenementen. Zo lette zij speciaal op excessieve gokreclames tijdens bijvoorbeeld de finale van de World Series of Poker (WSOP), het grootste pokerevenement ter wereld. Voor de Kansspelautoriteit is het onmogelijk om het hele internet gokreclame vrij te maken. Daarom concentreert de toezichthouder zich vooral op reclames die de grootste risico s voor consumenten met zich meebrengen. Het effect van waarschuwen Een week voor de start van het WK Voetbal, stuurde de Kansspelautoriteit waarschuwingsbrieven naar diverse online aanbieders van sportweddenschappen. De autoriteit constateerde in de aanloop naar het WK online reclameactiviteiten in de Nederlandse taal, die het illegaal gokken op WK-wedstrijden promootten. Een maand later bleek dat de brieven effect hadden: de reclame was flink gedaald, in sommige gevallen zelfs verdwenen.

16 Ook werden Twitter-berichten en accounts gestaakt. In een later stadium stopten ook eigen promotiewebsites: sites van aanbieders, die informatie verstrekken over wedstrijden en spelers, waarbij doorgeklikt kan worden naar de gokwebsites. De Kansspelautoriteit zette deze actie voort gedurende de Tour de France. Opvallend was dat tijdens de Tour de France excessen op reclamegebied uit bleven. Daarnaast is tijdens het WK Darts in december 2014 op verzoek van de Kansspelautoriteit reclame over sportweddenschappen van de televisie gehaald. Blokkeren betalingsverkeer naar illegale kansspelaanbieders De Kansspelautoriteit realiseerde vorig jaar één van haar ambities: komen tot blokkades in het betalingsverkeer tussen consumenten en illegale online kansspelaanbieders. Aanbieders die door de Kansspelautoriteit een onherroepelijke bestuurlijke sanctie opgelegd hebben gekregen en waarvan het aanbod nog steeds op Nederland is gericht, komen op een lijst te staan. Deze lijst wordt gedeeld met betaaldienstverleners die zich bij een samenwerkingsconvenant met de Kansspelautoriteit hebben aangesloten. De betaaldienstverleners zullen dan hun diensten aan deze aanbieders weigeren of beëindigen. Deze betaaldienstverleners hebben in de loop van 2014 zich bij het samenwerkingsconvenant aangesloten: Payment Service Providers: Mollie BV, DialXS BV en Sisow BV, Card Gate Plus BV en Curo Payments BV (bedrijven die zich richten op het faciliteren van betalingen via het internet aangeboden producten en diensten); Currence ideal BV (de eigenaar van ideal); Betalingsbedrijf Mastercard; De leden van Betaalvereniging Nederland (waaronder de Nederlandse banken); Acquirer PaySquare SE (verantwoordelijk voor de verwerking en uitbetaling van transacties bij betaalpassen). MARC MERX, HOOFD TOEZICHT: No pay, no play. Als een illegale aanbieder geen geld krijgt van een consument, is het bij voorbaat al niet lucratief om illegaal actief te zijn. Het blokkeren van een geldtransactie door een betaaldienstverlener is daarom van groot belang.

17 Gokzuilen Op een gokzuil (een computersysteem) kan een consument een weddenschap op een sportwedstrijd afsluiten, bijvoorbeeld voetbal. Gokzuilen zijn niet toegelaten op de Nederlandse markt aangezien de (technische) betrouwbaarheid van de gebruikte apparatuur en de software niet kan worden gecontroleerd. Bovendien onttrekt dit ongereguleerde gokken zich aan elke financiële c.q. belastingtechnische verantwoording over inkomsten en uitgaven waaronder de uitkering van gewonnen bedragen en is onbekend op welke wijze aandacht wordt gegeven aan voorkoming van onmatig gokken en gokverslaving. De gokzuilmarkt is een illegale markt waarin naar schatting landelijk vele miljoenen euro s per jaar omgaan. Controle op locatie Samen met de politie of de gemeente bepaalt de Kansspelautoriteit welke aanpak de meest effectieve is. Het kan gaan om een onderzoek op bestuursrechtelijke grondslag van de Kansspelautoriteit, maar ook een strafrechtelijk optreden door de politie bij een meervoudige problematiek (zoals alcohol, drugs of geluidsoverlast). Daarnaast kan de Kansspelautoriteit ook bepalen om zelfstandig onderzoek te doen. De rol van de Kansspelautoriteit beperkte zich het afgelopen jaar niet alleen tot het onderzoeken en beboeten van gokzuilaanbieders. Zij informeerde de uitbaters van alle gelegenheden waar deze zuilen vaak voorkomen ook actief over de risico s die zij lopen. Samenwerking, politie, gemeenten en Belastingdienst Voor het tegengaan van gokzuilen werkt de Kansspelautoriteit nauw samen met politie, gemeenten en de Belastingdienst. Dit blijkt effectief te zijn. De Kansspelautoriteit volstaat dan met een rapport met bevindingen voor de betreffende gemeente. De Kansspelautoriteit heeft om die reden vaker assistentie verleend aan gemeenten. De meldingen over gokzuilen komen via verschillende bronnen binnen bij de Kansspelautoriteit. Het kan gaan om een melding van een consument of een melding die via een samenwerkingspartner bij de politie of gemeente binnenkomt. Hieronder een greep uit de praktijk: Illegale gokactiviteiten bij controle Amersfoort Bij een aantal ondernemingen in Amersfoort trof de Kansspelautoriteit in april 2014 illegale gokactiviteiten aan. Bij één café werden drie illegale gokzuilen aangetroffen. Bij een hercontrole in juni 2014 werden geen overtredingen geconstateerd. De eerder afgegeven waar schuwing leidde tot een einde van de illegale activiteiten. Zeven illegale gokzuilen in Nijmegen De Kansspelautoriteit, de politie, de Arbeidsinspectie en de gemeente Nijmegen troffen bij een gezamenlijke controle op 11 april 2014 in Nijmegen illegale gokzuilen aan.

18 Boeterichtsnoer voor gokzuilen In mei 2014 verscheen een boeterichtsnoer voor gokzuilen. In dit richtsnoer zijn de bepalingen opgenomen die de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit in acht neemt bij het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete met betrekking tot gokzuilen. Waarschuwingsbrief cafés en winkels inzake gokzuilen In november en december 2014 waarschuwde de Kansspelautoriteit cafés en winkels in telecommunicatieapparatuur voor het aanbod van gokzuilen. Dit deed de toezichthouder via een brief waarin ze uitlegde waarom gokzuilen zijn verboden en welk risico de ondernemer loopt. Sluiting panden door illegale sportweddenschappen Op 27 november 2014 troffen de Gemeente Arnhem, de Kansspelautoriteit, de politie en de Belastingdienst bij een gezamenlijke actie een illegaal gokhuis aan, waar werd gegokt op sportweddenschappen. Er werden kansspelautomaten en gokzuilen in beslag genomen. Cafés dicht vanwege gokzuilen In november troffen de Kansspelautoriteit en de gemeente Ede bij een controle van horeca gelegenheden gokzuilen aan. Drie cafés zijn op last van de gemeente gesloten. Bij de actie waren ook de politie en de Belastingdienst betrokken. Gemeente Utrecht sluit twee panden na controle Bij een controle in november in Utrecht werden twee panden gesloten vanwege het aanbieden van illegale gokactiviteiten. In totaal werden vijftien bedrijven gecontroleerd. Bij de actie werkte de Kansspelautoriteit samen met de gemeente Utrecht, politie, Regionaal coördinatiepunt Fraudebestrijding, de inspectie sociale zaken en Werkgelegenheid en het UWV. HENK KESLER, LID RAAD VAN BESTUUR KANSSPELAUTORITEIT Onze inspanningen werpen hun vruchten af. Zo hield ons beleid ten aanzien van gokzuilen stand bij de rechter. De rechtbank Gelderland stelde ons in het gelijk wat betreft de opgelegde boete aan een aanbieder van een gokzuil. De rechtbank vond de boete en het daaraan ten grondslag liggende handhavings- en boetebeleid evenredig. Een mooie uitspraak waar we trots op mogen zijn.

19 Fysieke aanbod illegale kansspelen Inval bij illegale pokerwedstrijd Tijdens een gezamenlijke actie van de Kansspelautoriteit, de politie en de gemeente Menterwolde is op 24 mei 2014 een illegale pokerwedstrijd in Menterwolde beëindigd. Bij de politie was een tip binnen gekomen over een pokerwedstrijd in een leegstaand café. Op basis hiervan werd besloten tot een inval. Alle aanwezigen zijn gehoord. Er zijn verder geen arrestaties verricht door de politie. Gooische Bingo show De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft op 11 maart 2014 een beslissing genomen in de zaak Gooische Bingo Show. De raad stelde vast dat de organisatie artikel 1 van de Wet op de kansspelen heeft overtreden (aanbieden van een kansspel zonder vergunning). De organisatie is geen boete, maar een last onder dwangsom opgelegd. Dat houdt in dat het bedrijf de werkwijze dient aan te passen aan de wettelijke voorschriften. De termijn is in dit geval vier maanden. Als het bedrijf niet aan de last voldoet, dan verbeuren er dwangsommen. De organisatie van de show heeft de last opgevolgd. Gezien de betrokkenheid van gemeenten bij het handhaven van bingo s, ontvingen alle gemeenten in Nederland een informatiebrief. In deze brief stond uitgebreide informatie over bingo s, zoals de voorwaarden die gelden voor het organiseren van een bingo en de handhaving erop.

20 Onderzoeken Onderzoek illegaal aanbod kansspelen op internet Gestart 9 19 Afgesloten Onderzoek Online anders (reclame, bevorderen, etc) Gestart niet bekend 22 Afgesloten niet bekend 22 Onderzoek gokzuil Gestart 28 6 Afgesloten 22 9 Onderzoek poker en commerciële bingo s Gestart 13 6 Afgesloten 18 6 Onderzoek overige kansspelen, zoals illegale gokhallen en piramidespelen Gestart 11 9 Afgesloten 7 11 Aantal klachtenonderzoeken kansspelautomaten Gestart niet bekend 54 Afgesloten niet bekend 52 Aantal Onderzoeken naar exploitatievergunningen Gestart niet bekend 25 Afgesloten niet bekend 18 Aantal verleende assistenties Noot Waar meer onderzoeken zijn afgerond dan gestart, betreft het ook onderzoeken die in het voorgaande jaar al zijn gestart.

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit

Nadere informatie

Factsheet handhaving online

Factsheet handhaving online Factsheet handhaving online De Nederlandse samenleving wil dat meerderjarige spelers (consumenten) die een gokje willen wagen, dat kunnen doen in een veilige omgeving bij betrouwbare aanbieders van kansspelen.

Nadere informatie

Beleidsregels Gokzuilzaken

Beleidsregels Gokzuilzaken Beleidsregels Gokzuilzaken Het aanbieden van gokzuilen is verboden in Nederland. Als aanbieder van gokzuilen riskeert u een boete van de Kansspelautoriteit. In deze beleidsuiting kunt u lezen hoe hoog

Nadere informatie

Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken

Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken Persbericht I Jaarverslag 2016 Nederlandse Kansspelautoriteit Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken DEN HAAG, 31 maart 2017 Spelers steken online steeds meer de

Nadere informatie

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg Modernisering Kansspelbeleid 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg 20 september 2011 Kansspelen en DSP Waarom zit het kansspelbeleid in dezelfde

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure. Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus 298 2501 CG Den Haag Telefoon: 070 302 1300 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd 4 04-06-12 12:56 Kansspelen en de kansspelautoriteit 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd

Nadere informatie

De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt

De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt Samenvatting jaarverslag 2016 Kansspelautoriteit De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt Strategievorming voor verslavingspreventie, vergunningverlening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit.

Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2015-2016 Wijnhaven 24 2 5 11 GA Den H aag P ostbus 298 2 5 01 CG Den H aag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon T +3 1 (0)70 302 13 00 F +3 1 (0 )70 302 13 99 info@kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak

Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak Persbericht II Jaarverslag 2016: Veilig spelen op eerlijke markt Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak DEN HAAG, 31 maart 2017 Bestrijden van gokzuilen, sluiten van gokpanden,

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Kenmerk: Besluit Samenvatting 1. De heeft vastgesteld dat de heer xxx speelautomaten exploiteert zonder daarvoor

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.051 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit Inleiding 1. De heeft vastgesteld dat

Nadere informatie

Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning

Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning Kansspelautoriteit Datum 28 juli 2014 Ons kenmerk 00.032.706 Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning Wanneer u als exploitant speelautomaten zonder vergunning aanbiedt, riskeert

Nadere informatie

Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie

Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie 1 Primair is de Kansspelautoriteit toezichthouder als het gaat om verslavingspreventie, waarbij zij er op toeziet dat de kansspelsector

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17683 28 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2013, kenmerk 399920, tot uitvoering

Nadere informatie

Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2012-2013

Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2012-2013 Kansspelautoriteit Activiteitenplan 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Inleiding 7 3. Wat is de kansspelautoriteit? 9 3.1 Missie (waar STAAN we voor?) 9 3.2 Visie (waar GAAN we voor?) 9 3.3 Strategie

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom aan BankGiro

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO Om te zorgen voor een veilig en verantwoord spelaanbod in het winkelkanaal heeft de Lotto de Gedragscode verkooppunten van kansspelen van De Lotto

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 24 557 Kansspelen Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime"

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel Modernisering Casinoregime Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime" 27 maart 2015 Centrum voor Verantwoord Spelen yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EH DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EH DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen.

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Kenmerk: Besluit Samenvatting De raad van bestuur van de heeft vastgesteld dat Holland Casino N.V. c.q. diens

Nadere informatie

Drie jaar. onder een nieuwe toezichthouder. nline kansspel vergunning consument speelau. elen illegaliteit criminaliteit toezicht online kan

Drie jaar. onder een nieuwe toezichthouder. nline kansspel vergunning consument speelau. elen illegaliteit criminaliteit toezicht online kan t speelautomaat gokzuil verslavingspreventie n reclame wet op de kansspelen illegaliteit crim nline kansspel vergunning consument speelau slavingspreventie loterijen witwassen reclame elen illegaliteit

Nadere informatie

Aanpak bestrijding van kansspelen via internet. Ministerie van Justitie

Aanpak bestrijding van kansspelen via internet. Ministerie van Justitie Aanpak bestrijding van kansspelen via internet Ministerie van Justitie 1 Aanleiding 1 2. Het aanbod van kansspelen via internet: de stand van zaken 2 3 Aanpak bestrijding kansspelen via internet 3 Onderdeel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%.

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%. Besluit van * houdende wijziging van het Kansspelenbesluit in verband met de verlaging van de minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en enige andere wijzigingen Wij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie,

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, GECONSOLIDEERDE VERSIE (laatst gewijzigd: 1 april 2016) Beschikking Staatsloterij De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel

Nadere informatie

Kansspelbeleid in Nederland. Wanneer is sprake van een kansspel

Kansspelbeleid in Nederland. Wanneer is sprake van een kansspel Kansspelen Inhoud Deze brochure 2 Kansspelbeleid in Nederland 3 Wanneer is sprake van een kansspel 3 Gewone loterij 4 - voorwaarden voor een vergunning 4 - aanvragen vergunning 5 - procedure 6 - leges

Nadere informatie

2014Z Antwoord vraag 1 Ja.

2014Z Antwoord vraag 1 Ja. 2014Z14555 Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Financiën over het gedogen van illegale gokbedrijven en de risico s voor het betalingsverkeer

Nadere informatie

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Gemeenten zijn niet verplicht kwaliteitsregels te stellen voor het peuterspeelzaalwerk. Het peuterspeelzaalwerk valt niet onder de Wet

Nadere informatie

Modernisering Kansspelen...de aftrap...

Modernisering Kansspelen...de aftrap... Modernisering Kansspelen......de aftrap... Dennis van Breemen EASG Seminar Het nederlandse kansspellandschap voordurend in beweging 28 maart 2013 2 Regeerakkoord We moderniseren het kansspelbeleid Online

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector Staats-en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA

INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA INHOUDSOPGAVE BLAD Introductie VAN Kansspelen Branche-organisatie 2 Positie VAN Kansspelen Branche-organisatie 3 Kansspelautomaten amusementscentra

Nadere informatie

B&W-besluit nr.: Kader: De wet op de kansspelen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:40)

B&W-besluit nr.: Kader: De wet op de kansspelen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:40) RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Economie en toerisme Onderwerp: Gokje wagen in Leiden? Aanleiding: Regelmatig krijgt de gemeente aanvragen van ondernemers

Nadere informatie

Veilig spelen op een eerlijke markt. Jaarverslag 2016

Veilig spelen op een eerlijke markt. Jaarverslag 2016 Veilig spelen op een eerlijke markt Jaarverslag 2016 > Kompas > > Consumentenbescherming > Handhaving: tegengaan van illegaliteit en criminaliteit > Verslavingspreventie > > Ontwikkelingen: Transparante

Nadere informatie

Marktscan landgebonden kansspelen 2014. Datum 22-12-2015

Marktscan landgebonden kansspelen 2014. Datum 22-12-2015 Marktscan landgebonden kansspelen 2014 Datum 22-12-2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Beschikking Staatsloterij

Beschikking Staatsloterij Beschikking Staatsloterij (Geconsolideerde versie 22-08-2017) De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel 10 van de Wet op

Nadere informatie

Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand

Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand 16 juli 2013 Samenvatting 10 Sparks wil eerlijke en gelijke regels voor online kansspelen die voor iedereen gelden. Om oneerlijke

Nadere informatie

Besluit op bezwaar. 1 Inleiding. 2 Ontvankelijkheid. Kansspelautoriteit OPENBAAR

Besluit op bezwaar. 1 Inleiding. 2 Ontvankelijkheid. Kansspelautoriteit OPENBAAR OPENBAAR Besluit van de raad van bestuur van de op het bezwaarschrift van de heer (betrokkene) tegen het besluit van 22 december 2015 kenmerk 00.060.960. Kenmerk: 10124 / 00.077.117 Openbaar gemaakt onder

Nadere informatie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 24557 Kansspelen 28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 135 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2014

Nadere informatie

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8788, inzake de verlening van een vergunning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 234 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime I. ALGEMEEN 1. Inleiding Het regeerakkoord kondigt modernisering van het kansspelbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 (Geconsolideerde versie 04-10-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8785, inzake verlening van een

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Promotionele Kansspelen & tell a friend

Promotionele Kansspelen & tell a friend Promotionele Kansspelen & tell a friend Promotionele Kansspelen Kansacties Acties: Hoofdgroepen Prijsacties Cadeauacties Kansacties Kortingen Gratis premium Prijsvragen Cash Refunds Sampling Loterij Volume

Nadere informatie

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016 HOLLAND CASINO Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang Amsterdam 22 maart 2016 Programma 13.00-13.05 Welkom Marcel Westerbrink 13.05-13.45 Aanleiding en context Marcel

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Onderzoek (Online) gokken

Onderzoek (Online) gokken Onderzoek (Online) gokken Publicatiedatum: mei 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 maart t/m 15 april 2013, deden 2380 jongeren mee (van wie er 547 wel eens een betaald of

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Consultatiedocument Activiteitenplan Inclusief Strategie

Consultatiedocument Activiteitenplan Inclusief Strategie Consultatiedocument Activiteitenplan 2016-2017 Inclusief Strategie 2016-2020 Colofon Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18590 14 september 2012 Beleidsregel elektronische communicatie UWV 19 juni 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels

Veelgestelde vragen over de nieuwe cookieregels Vragen over de wet Q: Hoe luidt de nieuwe bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De nieuwe bepaling is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt: Artikel 11.7a Telecommunicatiewet

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Versie 1.0 Datum 16 oktober 2014 Status Vastgesteld in raad van bestuur, 7 oktober 2014 Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511

Nadere informatie

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen) Op de voordracht

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond en aanleiding De huidige Wet op de kansspelen (Wok) verbiedt het zonder vergunning aanbieden van kansspelen of het bevorderen daarvan. Doelstelling van de wet is het

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016

VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016 VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8790, inzake verlening van de vergunning tot

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen Zaak: 70 Kenmerk: 7861 / 00.016.933 Openbaarmaking onder kenmerk: 7861 / 00.017.306 Besluit Samenvatting Grand

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 110 Besluit: Burgemeester 11 december 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond; b e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

"Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat:

Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat: Rapport 2 h2>klacht De heer N. klaagt er over dat het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, ondanks zijn herhaalde verzoeken daartoe, nog niet heeft beslist op zijn bezwaarschrift van 6

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum:

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DC/2015/207679_OV 15.1185.20 15 december 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 2.9 Wet handhaving consumentenbescherming tot het opleggen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie