NYENRODE CENTER FOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT masterclass beleggen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NYENRODE CENTER FOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT masterclass beleggen 2011"

Transcriptie

1 NYENRODE CENTER FOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT masterclass beleggen 2011

2 inhoudsopgave 3 Masterclass Beleggen Waarom een masterclass beleggen? De masterclass Simulaties De trader De belegger Persoonlijke begeleiding Ken uzelf Wat komt zoal aan bod Ken uw instrumenten Ken uw mede- en tegenspelers Ken uw speelveld Ken uw kaarten Tel uit uw winst Ken uw strategie Ken uw risico s Een voorspelling Looptijd programma Investering Docenten 7 Aanmelding en inlichtingen 2 Masterclass Beleggen 2011

3 masterclass beleggen Onzekerheid Niets is zo veranderlijk als het weer. Wie pretendeert te weten wat voor weer het de komende maanden zal worden, maakt zich op voorhand belachelijk. Hoe moeilijk is het immers niet het weer voor de komende dagen te voorspellen? Toch zal niemand het nut van de meteorologie betwisten. Kennis van het weer zelf, van zijn krachten en grillen, overstijgt de sfeer van speculeren en gokken. Weten welke scenario s mogelijk zijn en wat hun implicaties zijn, kan veel onzekerheid wegnemen. Niet veel anders geldt dat ook voor beleggen. Niemand kan pretenderen te weten hoe de koersen de komende vijf jaar zullen verlopen. Maar wie beter begrijpt wat er speelt op de markt en welke scenario s mogelijk of onmogelijk zijn, komt goed beslagen ten ijs en kan zijn beslissingen gefundeerd motiveren. Waarom een masterclass beleggen? Recent onderzoek onder beleggers met een vrij belegbaar vermogen vanaf leerde ons dat er een grote behoefte bestaat aan kennis van en inzicht in (de achtergronden van) verantwoord beleggen. En in de huidige onzekere financiële situatie is die behoefte alleen maar groter geworden. De financiële markten zijn immers meer in beweging dan ooit en niet zelden zo diffuus en grillig als het weer. De belegger van nu wordt meer dan ooit geconfronteerd met tal van vragen en uitdagingen. Na een desastreus beursjaar was 2009 weer zeer positief, zelfs beter dan veel experts hadden voorspeld. Maar voor de komende jaren zijn de deskundigen minder eensgezind. En dat maakt beleggers juist zo onzeker. Want wie moeten, willen of kunnen ze geloven? En waarom verschillen de experts van mening? Zou u niet liever zelf de teugels ter hand nemen? En waarom eigenlijk? Maakt u zich zorgen over uw pensioen? Of wilt u juist meer met uw vermogen doen? En wanneer wilt u dan de beleggingen gaan gebruiken voor de spreekwoordelijk leuke dingen? Of wilt u uw kinderen wat meegeven? Ook deze vragen zijn van zeer groot belang. Het maakt immers nogal wat uit of u uw geld morgen al nodig hebt of pas over twintig jaar. De masterclass Vandaar dat ABN AMRO en Universiteit Nyenrode een uniek en exclusief programma speciaal voor klanten van ABN AMRO hebben ontwikkeld: de Masterclass Beleggen. U krijgt state-of-the-artkennis en de laatste inzichten in het vakgebied beleggen, geanalyseerd en toegelicht door topdeskundigen op een heldere manier die de geïnteresseerde niet-ingewijde ook kan volgen. Uitgangspunt is een dynamische, interactieve en vooral praktijkgerichte masterclass. U maakt kennis met alle facetten van beleggen die voor uw situatie van belang kunnen zijn. Korte inleidingen, legio praktijkvoorbeelden en vooral levensechte op uw persoonlijke situatie afgestemde simulaties worden aangeboden. Het ambitieniveau is uitzonderlijk hoog, maar doordat we de theorie direct toepassen in levensechte simulaties, zijn wij ervan overtuigd dat we dit kunnen waarmaken. Simulaties De drie simulaties die wij aanbieden, zijn een unieke ervaring: levensecht en toch met de zekerheid dat u niet af bent als beslissingen verkeerd uitpakken. Trainen piloten, tankbestuurders of astronauten immers ook niet zo? Ervaar uw computerscherm als een spiegel van uw mogelijkheden en beperkingen. De trader Met de eerste simulatie gaat u tijdens een van de dagen als een echte trader aan de slag. U zit op diens stoel om te ervaren hoe een dealingroom werkt, hoe u reageert op de markt en omgekeerd hoe u reageert op risico s, wat het belang is van liquiditeit in de markt en vooral wat uw handelen zegt over uw eigen beleggingstijl en risicoprofiel. U ervaart de echte dynamiek van de financiële markten die nu pas echt voor u gaan leven. Theorie is belangrijk, maar wat centraal staat is dat u alles zelf en zeer realistisch gaat ervaren. Ervaringsgericht leren is het sleutelwoord. Zo krijgt u ook op basis van uw eigen portefeuille, doelstellingen, visie en belegd vermogen de gelegenheid om in een levensechte en unieke simulatie een periode van een jaar te doorlopen. Al krijgt u persoonlijke ondersteuning, u zult toch vooral zelf de strategische beslissingen moeten nemen. Het gedoceerde past u direct toe in de praktijk: real time-ervaring op basis van de werkelijke koersen en beursgegevens en ook hier uiteraard» weer begeleid door topexperts. De omvang en samenstelling van de gesimuleerde beleggingsportefeuille wordt op uw eigen persoonlijke situatie en wens aangepast. Masterclass Beleggen

4 De belegger Tijdens de masterclass gaat u zelf aan de slag in de tweede simulatie; wederom in de wetenschap dat u fouten mag maken die in het echt fataal kunnen zijn. U maakt eerst een beleggingsplan op grond van uw doelstellingen, stelt zelf een portefeuille samen, geeft aan welke risico s u (niet) wilt lopen, handelt en voert orders uit. Op die manier ervaart u als deelnemer direct de resultaten van uw handelingen. Dat alles wordt individueel geëvalueerd. Zie voor een korte impressie In de derde simulatie beheert u virtueel gedurende de looptijd van het programma in een levensechte omgeving online uw eigen portefeuille. We gebruiken hiervoor de reële beurskoeren en reële markten. U maakt eerst een beleggingsplan op grond van uw doelstellingen, stelt uw asset mix samen en bepaalt welke risico s u (niet) wilt lopen. Persoonlijke begeleiding Tijdens deze maanden wordt u online bijgestaan door experts met vele jaren ervaring in de beleggingswereld. Doordat u elke week moet handelen dat is verplicht en een logboek moet bijhouden, ontstaat er een duidelijk patroon en worden uw beleggingsbeslissingen getoetst aan uw doelstellingen. Minimaal eens per week krijgt u online feed back op uw doelstellingen, strategie, marktvisie en samengestelde portefeuille. U doorloopt dus gedurende de Masterclass drie verschillende soorten simulaties. Ken uzelf Voorafgaand aan het programma krijgt u een zelftoets toegezonden. Daarmee stelt u onder andere uw beleggingsvisie, beleggingsstrategie, doelstellingen en risicohouding vast. Dit vergroot uw bewustwording en maakt het mogelijk optimaal maatwerk te leveren en stelt ons in staat een beeld van uw beleggingsgedrag te krijgen. Daarnaast speelt die zelftoetsing een belangrijke rol gedurende het programma als ijkpunt voor uw beslissingen. Veel beleggers hebben doorgaans onvoldoende inzicht in hun eigen (bewuste) gedrag en hun eigen (subjectieve) perceptie van geld en beleggen. Zo zult u ervaren dat u tijdens de simulaties (vaak tot uw eigen verrassing) afwijkt van uw eigen, nota bene bewust geformuleerde, doelstellingen, strategie, tradingstijl en gewenste risicoprofiel. In een veilige omgeving en stijlvolle ambiance brengen wij in de praktijk wat we doceren. Een van onze nevendoelstellingen is dat u als beleggers onder elkaar, exclusief, discreet en in alle beslotenheid met elkaar van gedachten kunt wisselen over uw praktijkervaringen. Een persoonlijke intake maakt deel uit van het programma. Wat komt zoal aan bod 1 In vogelvlucht en het niveau en de wensen van de deelnemers indachtig gaan we in op de werking, producten en participanten in de financiële markten. U maakt kennis met een aantal economische scenario s en visies op de economie die vervolgens weer als input kunnen dienen voor de simulatie. Aan bod komen onderwerpen als: financiële markten begrijpen (geldstromen, producten, spelers en risico s); overzicht van de belangrijkste beleggingscategorieën en -producten; rendement en risico tussen verschillende beleggingscategorieën; belang en nadelen van de asset mix ; optimalisatie risico en rendement en correlatie beleggingscategorieën; nut en noodzaak van portefeuillebeheer, inclusief herbalancering; resultaatmeting; behavioral finance : overmoed, koudwatervrees, mental accounting, framing en loss aversion ; invloed economische ontwikkelingen op de portefeuille. Relatie economie en sentiment; fundamentele analyse en technische analyse. Voor de persoonlijke profilering, de samenstelling van uw portefeuille en trading-simulatie 1 Een uitvoerig programma per dag wordt u op aanvraag toegezonden. 4 Masterclass Beleggen 2011

5 worden economische scenario s geschetst en toegelicht, actualiteiten besproken en de oorzaken en gevolgen van de recente kredietcrisis geanalyseerd. Ken uw instrumenten Geen vakman kan werken zonder goede instrumenten. Dat geldt zeker ook voor beleggers. Daarom gaan de docenten uitgebreid in op de karakteristieken, de werking en de prijsvorming van: aandelen; obligaties, met onder meer de behandeling van Collateralized Debt Obligations (CDO s); (CDO s) en Mortgage Backed Securities (MBS); swaps: renteswaps en Credit Default Swaps (CDS); beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF s) zoals Indextrackers; hedge funds; private equity; opties; futures; structured products. Ken uw mede- en tegenspelers Op geen enkele markt opereert men alleen. Sommige partijen werken (soms) met u samen, andere (soms) weer niet. Welke rol spelen hedge funds en zijn ze interessant voor u? Wat houdt private equity in? Wat zijn de risico s en rendementen ervan? Aan welke selectiecriteria moet een solide fondsmanager voldoen? De markt verslaan: mythevorming, fabeltjes en harde feiten. Welke belangrijke prestatiefactoren zijn te onderkennen? Ken uw speelveld De habitat van de belegger is de markt, een abstract begrip met tal van concrete domeinen die elk op zich, al dan niet op elkaar betrokken, volop in ontwikkeling zijn. Tijdens de masterclass worden de structuur van markten en handelspartijen en nieuwe ontwikkelingen en veranderingen wij noemen: internethandel, OTC en beursgenoteerde producten, de toekomst en de druk op marges en de beweging naar complexere structuren uitvoerig doorgenomen. De invloed van de steeds verfijndere regulering, het belang van de kasstromen en de liquiditeit, de onderscheidene marktpartijen en hun invloed, verzekeraars, vermogensbeheerders, beleggings- en pensioenfondsen, banken ( investment, retail en private ), alsmede hedge funds & private equity komen uitgebreid aan bod. Ken uw kaarten Nog altijd geldt het aandeel als de troefaas in het spel. Vandaar dat wij uitgebreid stilstaan bij dit eeuwenoude en beproefde beleggingsinstrument en de daarvan afgeleide producten. Wat kunnen ze en wat niet? Voor wie is wat het meest geschikt? Wat zijn de handelsstrategieën? Ook gaan wij dieper in op de werking van obligatiemarkten: hoe wordt er gehandeld? Hoe worden de diverse producten gebruikt? Nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op de obligatiemarkt komen aan bod. De handel in derivaten heeft de afgelopen jaren een onstuimige ontwikkeling doorgemaakt. Als ware volbloedpaarden gewild en geprezen om hun prestaties, maar vanwege hun temperament in handen van onervaren gebruikers ook grillig. Vandaar dat men met regulering greep wil krijgen op onbedoelde en ongewenste gevolgen. Factoren die de optieprijs beïnvloeden zijn niet altijd voldoende bekend. Hoe komt de prijs van de onderliggende waarde tot stand? En hoe de uitoefenprijs? Hoe bepalen we de looptijd, de volatiliteit, de rente en de hoogte van de dividenden? Het klassieke prijsvormingsmodel voor opties van Black&Scholes wordt nog altijd toegepast. Wat zijn de beperkingen van dit model? Wat is het belang van volatiliteit voor de prijsvorming van opties? Welke statistische methoden zijn er om volatiliteit en correlatie te schatten en te voorspellen? Hoe kunnen modellen voor u werken? Wat is stochastische volatiliteit?» Masterclass Beleggen

6 Tel uit uw winst Hoe kunnen betrouwbare berekeningen worden gemaakt van rendementen? Hoe werkt een yield curve en hoe wordt een gedegen rente-risicoanalyse uitgevoerd? Een overzicht van obligatieproducten en hun toepassing laat zien wat de (on) mogelijkheden zijn. Aandacht wordt geschonken aan de rol van Rating Agencies. Ook worden begrippen als hoofdsom, couponrente, looptijd en ingebedde opties in hun context geplaatst. Ken uw strategie Geen succes komt zomaar uit de lucht vallen. Altijd is er een plan aan voorafgegaan. Strategieën bepalen de instrumentkeuze; en de instrumenten bepalen de keuze welke strategie geschikt is voor een bepaalde doelstelling. En dus bieden wij een overzicht van de belangrijkste beleggingscategorieën en methodieken. Wat zijn alternatieve beleggingen? Welke beleggingsfilosofie past bij welke strategie? Verschillende beleggingsstijlen en hun rendement worden geanalyseerd. Ken uw risico s Hoewel iedere belegger weet dat zonder risico s geen rendement te behalen is, weet iedere verantwoordelijke belegger dat verantwoord beleggen niet zonder risicobeheersing kan. Daarom wordt het onderwerp risicomanagement in al zijn veelzijdigheid behandeld. Het beleggingsplan kan immers niet zonder een risicoparagraaf. Rendements- en risicomaatstaven behoren naadloos op elkaar betrokken te zijn. Niet alleen strategische, maar ook operationele risico s met al hun implicaties komen aan de orde. Risicomodellen worden besproken en geëvalueerd. Wat is value at risk (VAR)? Welke rendementen zijn mogelijk in een internationale omgeving? Is valuta-hedging een goed instrument om valutarisico s af te dekken? Hoe komt een afgewogen strategische asset-allocatie tot stand? Welke optiestrategieën zijn er en hoe werken de basisstrategieën: long & short call / long & short put, bull- en bear strategies en wat zijn marktneutrale strategieën? Wat zijn de risico s en rendementen van commodities en commodity futures? Een voorspelling De verwachting is dat u na het volgen van de vierdaagse masterclass beleggen: weet en ervaart hoe de internationale financiële markten en producten werken; weet en ervaart wat de essentie van beleggen is en wat de actuele trends zijn; weet wat uw doelstellingen zijn en die kunt vertalen in een persoonlijk beleggingsbeleid; weet en ervaart welke beleggingsvisie, -strategie, -doelen en acties daarbij horen; weet en ervaart wat de belangrijkste beleggingscategorieën zijn, wat de karakteristieken zijn, hoe de prijsvorming tot stand komt en wat de bijbehorende risico s zijn; een afgewogen visie hebt op de verschillende beleggingscategorieën, weet welke correlaties er bestaan en die kunt toepassen op uw eigen situatie of portefeuille; weet en ervaart hoe portfoliomanagement werkt en welke portefeuillestrategieën er zijn; weet en ervaart hoe u risico s kunt beheersen door spreiding over asset-categorieën, door spreiding in de tijd of door gebruik van financiële instrumenten (opties, swaps, etc.); optiestrategieën begrijpt en kunt toepassen op uw eigen situatie; begrijpt en ervaart hoe (actieve en passieve) portefeuillestrategieën werken in uw eigen situatie; weet en ervaart welke relatie er bestaat tussen risico s en rendement; benchmarks en rendementsdoelstellingen kunt formuleren; kennis hebt van de diverse indicatoren, technische analyses en waarderingsmodellen; koerspatronen op waarde kunt schatten en fondsbeheerders kunt selecteren; ervaart wat uw eigen trading-stijl is en weet (en ervaart) wat uw eigen risicoprofiel is; weet en ervaart dat uw eigen gedrag een wezenlijke factor in het geheel is ( behavioural finance ) en vooral bewust bent van uw eigen kracht en zwaktes (hoe vaak die ook worden miskend). een ingevoerde gesprekspartner bent van uw beleggingsadviseur. 6 Masterclass Beleggen 2011

7 Looptijd programma De masterclass Beleggen bestaat uit vier dagen, van telkens twee dagdelen en wordt verzorgd op het landgoed van Universiteit Nyenrode te Breukelen. Elk dagdeel bevat een module van circa drie uur, onderbroken door een pauze. Deelnemers volgen s middags en s avonds de modules van uur tot uur. Een diner Nyenrode heeft hier een naam te verliezen onderbreekt op ontspannende wijze het intensieve programma. Investering Vier dagen toptraining tijdens deze masterclass worden u aangeboden voor (zonder BTW) per persoon. Hierin zijn alle kosten begrepen. Docenten prof. dr. Jaap Koelewijn: beleggen en irrationeel gedrag ( behavioral finance ); Simon Meijlink: theorie, praktijk, simulatie beleggen en begeleiding deelnemers; Ben Steinebach: beleggen in onzekere tijden/ economische ontwikkelingen. masterclass beleggen 3 voorjaar 2011 Dag 1 5 april 2011 Dag 2 16 mei 2011 Dag 3 8 juni 2011 Dag 4 28 juni 2011 aanmelding en inlichtingen Als uw interesse gewekt is, nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven. Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen. mr. Roy Kramer RA (programmadirecteur) m e Ellen J.C. Stevers (programmamanagement) Straatweg BG Breukelen t e Voor informatie en inschrijven: Masterclass Beleggen

8 Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t e

NYENRODE leergang beleggen 2011

NYENRODE leergang beleggen 2011 NYENRODE leergang beleggen 2011 inhoudsopgave 3 Leergang Beleggen Waarom een leergang beleggen? Wat gebeurt er eigenlijk om ons heen? Wie is de expert? Leergang beleggen Reële theorie in een virtuele praktijk

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS

HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 3 HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting

Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting 2 Masterclass Tax Accounting & Tax Reporting inhoudsopgave 4 Masterclass Tax Accounting & Tax Reporting Tax accounting Het programma Wat

Nadere informatie

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut Coaching van het Beleggingsinstituut COACHING ALS STRATEGISCH EN PRAKTISCH KOMPAS VOOR RENDEMENT EN VERMOGENSONTWIKKELING In financieel

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Dynamisme en Betrouwbaarheid

Dynamisme en Betrouwbaarheid Dynamisme en Betrouwbaarheid Wie is ACTEIA? ACTEIA is de combinatie van het latijns woord ACTio (actie) en van het grieks woord adeia (zekerheid) ACTEIA symboliseert sterke waarden, DYNAMISME en BETROUWBAARHEID

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Bijlage 1: Berekening van de risicowijzer

Bijlage 1: Berekening van de risicowijzer Bijlage 1: Berekening van de risicowijzer De risicomaatstaf die voor de berekening van de risicowijzer wordt gebruikt is de standaarddeviatie van de rendementen. Deze risicomaat kent beperkingen, maar

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index

Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index Hulpmiddel om deze typen ETF s te beoordelen Augustus 2016 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Locatie: Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist Module 1 Wetgeving en beleid Dag 1: donderdag 3 april 2014 09.00 09.30 uur Ontvangst 09.30 10.00 uur Inleiding

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Handleiding Optiewijzer

Handleiding Optiewijzer Handleiding Optiewijzer 2 De Optiewijzer helpt u een optimale optiestrategie bij uw koersverwachting te vinden. In deze handleiding wordt de werking van de Optiewijzer uitgelegd. Allereerst geven wij u

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Alert Doelmeter 4 45.000 35.926 150 IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Doelbeleggen.nl maakt een geheel nieuwe manier van beleggen beschikbaar voor iedereen. Doelbeleggen.nl zorgt dat de beleggingen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

In iedere markt de juiste strategie

In iedere markt de juiste strategie In iedere markt de juiste strategie Today s Groep, For Tomorrow Funds Cees Smit Beleggingsfair Rai nov 2015 www.fortomorrow.nl 1 Inhoud presentatie Wie ben ik? Wie is Today s Welke markten zijn er? Hoe

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Het strategisch beleggingsplan van ABP is stapsgewijs opgebouwd. De strategie is gebaseerd op vier pijlers: 1) de doelstelling van ABP 2) beleggingsovertuigingen

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

Nooit meer verliezen is een op/e

Nooit meer verliezen is een op/e Nooit meer verliezen is een op/e 12 december 2014 André Brouwers beleggingsinstituut.nl André Brouwers Educa6e en Informa6e Start 2011 15.000 beleggers getrained Training, coaching en beleggersinforma6e

Nadere informatie

Door beleggers, voor beleggers. Online Belegging Universiteit

Door beleggers, voor beleggers. Online Belegging Universiteit Door beleggers, voor beleggers Online Belegging Universiteit Wie zijn wij Wie zijn wij Wie zijn wij Voorbeeld Asset piramide Voorbeeld uit asset piramide ETF Onderwerpen Wat is een ETF Doel van de ETF

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015

For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015 For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015 Wie ben ik Wie zijn wij Zonder grote risico s beleggen? Aandachtspunten Performance Conclusie Gewerkt voor diverse grootbanken (ABN Amro, Mees-Pierson,

Nadere informatie

Beschermd Beheer. Guarding gains and managing risks

Beschermd Beheer. Guarding gains and managing risks Beschermd Beheer Guarding gains and managing risks Agenda De noodzaak om risicovol te beleggen Aandelenbeleggen zonder neerwaarts risico Voor wie geschikt 2 Vermogensgroei: de afweging tussen risico en

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Rapport Triple A - Risk Finance B.V. terzake Vergelijking pensioenproduct met de markt voor

Rapport Triple A - Risk Finance B.V. terzake Vergelijking pensioenproduct met de markt voor Rapport Triple A - Risk Finance B.V. terzake Vergelijking pensioenproduct met de markt voor Zwitserleven N.V. Inhoudsopgave 1. Management samenvatting...1 2. Zwitserleven DC Product...2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Informatiedocument van Cobber Finance B.V.

Informatiedocument van Cobber Finance B.V. Informatiedocument van Cobber Finance B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de deskundigheid, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Hieronder geven wij kort

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN.

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. ZO DOE JE DAT. VERMOGENSOPBOUW REKENING We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds HOE meer

Nadere informatie

STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO

STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO Dec 2013 BELEGGINGSSTATUUT Vastgesteld door het College van Regenten Stichting Sluyterman van Loo B E L E G G I N G S S T A T U U T Inhoudsopgave DOELSTELLING... 2 VERANTWOORDELIJKHEID...

Nadere informatie

FLYING HIGHER TOGETHER

FLYING HIGHER TOGETHER FLYING HIGHER TOGETHER EXECUTIVE PROGRAMMA FUSIES & OVERNAMES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Flying higher together 3 Wat willen we en wat kunnen we? 3 Analyses

Nadere informatie

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen Samenhang en voorbeelden Ronald Janssen, Ortec Finance 1 Klant centraal stellen: Doelstelling Managen van de verwachtingen van onze cliënten Hoe kunnen we dat doen?

Nadere informatie

Hoe meet je de beleggingsperformance van een pensioenuitvoerder?

Hoe meet je de beleggingsperformance van een pensioenuitvoerder? Hoe meet je de beleggingsperformance van een pensioenuitvoerder? Jack Borremans, LNBB actuarissen + pensioenconsultants www.lnbb.nl @lnbb_nl Initiatiefnemer van Penformance In samenwerking met AF Advisors

Nadere informatie