NYENRODE CENTER FOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT masterclass beleggen 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NYENRODE CENTER FOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT masterclass beleggen 2011"

Transcriptie

1 NYENRODE CENTER FOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT masterclass beleggen 2011

2 inhoudsopgave 3 Masterclass Beleggen Waarom een masterclass beleggen? De masterclass Simulaties De trader De belegger Persoonlijke begeleiding Ken uzelf Wat komt zoal aan bod Ken uw instrumenten Ken uw mede- en tegenspelers Ken uw speelveld Ken uw kaarten Tel uit uw winst Ken uw strategie Ken uw risico s Een voorspelling Looptijd programma Investering Docenten 7 Aanmelding en inlichtingen 2 Masterclass Beleggen 2011

3 masterclass beleggen Onzekerheid Niets is zo veranderlijk als het weer. Wie pretendeert te weten wat voor weer het de komende maanden zal worden, maakt zich op voorhand belachelijk. Hoe moeilijk is het immers niet het weer voor de komende dagen te voorspellen? Toch zal niemand het nut van de meteorologie betwisten. Kennis van het weer zelf, van zijn krachten en grillen, overstijgt de sfeer van speculeren en gokken. Weten welke scenario s mogelijk zijn en wat hun implicaties zijn, kan veel onzekerheid wegnemen. Niet veel anders geldt dat ook voor beleggen. Niemand kan pretenderen te weten hoe de koersen de komende vijf jaar zullen verlopen. Maar wie beter begrijpt wat er speelt op de markt en welke scenario s mogelijk of onmogelijk zijn, komt goed beslagen ten ijs en kan zijn beslissingen gefundeerd motiveren. Waarom een masterclass beleggen? Recent onderzoek onder beleggers met een vrij belegbaar vermogen vanaf leerde ons dat er een grote behoefte bestaat aan kennis van en inzicht in (de achtergronden van) verantwoord beleggen. En in de huidige onzekere financiële situatie is die behoefte alleen maar groter geworden. De financiële markten zijn immers meer in beweging dan ooit en niet zelden zo diffuus en grillig als het weer. De belegger van nu wordt meer dan ooit geconfronteerd met tal van vragen en uitdagingen. Na een desastreus beursjaar was 2009 weer zeer positief, zelfs beter dan veel experts hadden voorspeld. Maar voor de komende jaren zijn de deskundigen minder eensgezind. En dat maakt beleggers juist zo onzeker. Want wie moeten, willen of kunnen ze geloven? En waarom verschillen de experts van mening? Zou u niet liever zelf de teugels ter hand nemen? En waarom eigenlijk? Maakt u zich zorgen over uw pensioen? Of wilt u juist meer met uw vermogen doen? En wanneer wilt u dan de beleggingen gaan gebruiken voor de spreekwoordelijk leuke dingen? Of wilt u uw kinderen wat meegeven? Ook deze vragen zijn van zeer groot belang. Het maakt immers nogal wat uit of u uw geld morgen al nodig hebt of pas over twintig jaar. De masterclass Vandaar dat ABN AMRO en Universiteit Nyenrode een uniek en exclusief programma speciaal voor klanten van ABN AMRO hebben ontwikkeld: de Masterclass Beleggen. U krijgt state-of-the-artkennis en de laatste inzichten in het vakgebied beleggen, geanalyseerd en toegelicht door topdeskundigen op een heldere manier die de geïnteresseerde niet-ingewijde ook kan volgen. Uitgangspunt is een dynamische, interactieve en vooral praktijkgerichte masterclass. U maakt kennis met alle facetten van beleggen die voor uw situatie van belang kunnen zijn. Korte inleidingen, legio praktijkvoorbeelden en vooral levensechte op uw persoonlijke situatie afgestemde simulaties worden aangeboden. Het ambitieniveau is uitzonderlijk hoog, maar doordat we de theorie direct toepassen in levensechte simulaties, zijn wij ervan overtuigd dat we dit kunnen waarmaken. Simulaties De drie simulaties die wij aanbieden, zijn een unieke ervaring: levensecht en toch met de zekerheid dat u niet af bent als beslissingen verkeerd uitpakken. Trainen piloten, tankbestuurders of astronauten immers ook niet zo? Ervaar uw computerscherm als een spiegel van uw mogelijkheden en beperkingen. De trader Met de eerste simulatie gaat u tijdens een van de dagen als een echte trader aan de slag. U zit op diens stoel om te ervaren hoe een dealingroom werkt, hoe u reageert op de markt en omgekeerd hoe u reageert op risico s, wat het belang is van liquiditeit in de markt en vooral wat uw handelen zegt over uw eigen beleggingstijl en risicoprofiel. U ervaart de echte dynamiek van de financiële markten die nu pas echt voor u gaan leven. Theorie is belangrijk, maar wat centraal staat is dat u alles zelf en zeer realistisch gaat ervaren. Ervaringsgericht leren is het sleutelwoord. Zo krijgt u ook op basis van uw eigen portefeuille, doelstellingen, visie en belegd vermogen de gelegenheid om in een levensechte en unieke simulatie een periode van een jaar te doorlopen. Al krijgt u persoonlijke ondersteuning, u zult toch vooral zelf de strategische beslissingen moeten nemen. Het gedoceerde past u direct toe in de praktijk: real time-ervaring op basis van de werkelijke koersen en beursgegevens en ook hier uiteraard» weer begeleid door topexperts. De omvang en samenstelling van de gesimuleerde beleggingsportefeuille wordt op uw eigen persoonlijke situatie en wens aangepast. Masterclass Beleggen

4 De belegger Tijdens de masterclass gaat u zelf aan de slag in de tweede simulatie; wederom in de wetenschap dat u fouten mag maken die in het echt fataal kunnen zijn. U maakt eerst een beleggingsplan op grond van uw doelstellingen, stelt zelf een portefeuille samen, geeft aan welke risico s u (niet) wilt lopen, handelt en voert orders uit. Op die manier ervaart u als deelnemer direct de resultaten van uw handelingen. Dat alles wordt individueel geëvalueerd. Zie voor een korte impressie In de derde simulatie beheert u virtueel gedurende de looptijd van het programma in een levensechte omgeving online uw eigen portefeuille. We gebruiken hiervoor de reële beurskoeren en reële markten. U maakt eerst een beleggingsplan op grond van uw doelstellingen, stelt uw asset mix samen en bepaalt welke risico s u (niet) wilt lopen. Persoonlijke begeleiding Tijdens deze maanden wordt u online bijgestaan door experts met vele jaren ervaring in de beleggingswereld. Doordat u elke week moet handelen dat is verplicht en een logboek moet bijhouden, ontstaat er een duidelijk patroon en worden uw beleggingsbeslissingen getoetst aan uw doelstellingen. Minimaal eens per week krijgt u online feed back op uw doelstellingen, strategie, marktvisie en samengestelde portefeuille. U doorloopt dus gedurende de Masterclass drie verschillende soorten simulaties. Ken uzelf Voorafgaand aan het programma krijgt u een zelftoets toegezonden. Daarmee stelt u onder andere uw beleggingsvisie, beleggingsstrategie, doelstellingen en risicohouding vast. Dit vergroot uw bewustwording en maakt het mogelijk optimaal maatwerk te leveren en stelt ons in staat een beeld van uw beleggingsgedrag te krijgen. Daarnaast speelt die zelftoetsing een belangrijke rol gedurende het programma als ijkpunt voor uw beslissingen. Veel beleggers hebben doorgaans onvoldoende inzicht in hun eigen (bewuste) gedrag en hun eigen (subjectieve) perceptie van geld en beleggen. Zo zult u ervaren dat u tijdens de simulaties (vaak tot uw eigen verrassing) afwijkt van uw eigen, nota bene bewust geformuleerde, doelstellingen, strategie, tradingstijl en gewenste risicoprofiel. In een veilige omgeving en stijlvolle ambiance brengen wij in de praktijk wat we doceren. Een van onze nevendoelstellingen is dat u als beleggers onder elkaar, exclusief, discreet en in alle beslotenheid met elkaar van gedachten kunt wisselen over uw praktijkervaringen. Een persoonlijke intake maakt deel uit van het programma. Wat komt zoal aan bod 1 In vogelvlucht en het niveau en de wensen van de deelnemers indachtig gaan we in op de werking, producten en participanten in de financiële markten. U maakt kennis met een aantal economische scenario s en visies op de economie die vervolgens weer als input kunnen dienen voor de simulatie. Aan bod komen onderwerpen als: financiële markten begrijpen (geldstromen, producten, spelers en risico s); overzicht van de belangrijkste beleggingscategorieën en -producten; rendement en risico tussen verschillende beleggingscategorieën; belang en nadelen van de asset mix ; optimalisatie risico en rendement en correlatie beleggingscategorieën; nut en noodzaak van portefeuillebeheer, inclusief herbalancering; resultaatmeting; behavioral finance : overmoed, koudwatervrees, mental accounting, framing en loss aversion ; invloed economische ontwikkelingen op de portefeuille. Relatie economie en sentiment; fundamentele analyse en technische analyse. Voor de persoonlijke profilering, de samenstelling van uw portefeuille en trading-simulatie 1 Een uitvoerig programma per dag wordt u op aanvraag toegezonden. 4 Masterclass Beleggen 2011

5 worden economische scenario s geschetst en toegelicht, actualiteiten besproken en de oorzaken en gevolgen van de recente kredietcrisis geanalyseerd. Ken uw instrumenten Geen vakman kan werken zonder goede instrumenten. Dat geldt zeker ook voor beleggers. Daarom gaan de docenten uitgebreid in op de karakteristieken, de werking en de prijsvorming van: aandelen; obligaties, met onder meer de behandeling van Collateralized Debt Obligations (CDO s); (CDO s) en Mortgage Backed Securities (MBS); swaps: renteswaps en Credit Default Swaps (CDS); beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF s) zoals Indextrackers; hedge funds; private equity; opties; futures; structured products. Ken uw mede- en tegenspelers Op geen enkele markt opereert men alleen. Sommige partijen werken (soms) met u samen, andere (soms) weer niet. Welke rol spelen hedge funds en zijn ze interessant voor u? Wat houdt private equity in? Wat zijn de risico s en rendementen ervan? Aan welke selectiecriteria moet een solide fondsmanager voldoen? De markt verslaan: mythevorming, fabeltjes en harde feiten. Welke belangrijke prestatiefactoren zijn te onderkennen? Ken uw speelveld De habitat van de belegger is de markt, een abstract begrip met tal van concrete domeinen die elk op zich, al dan niet op elkaar betrokken, volop in ontwikkeling zijn. Tijdens de masterclass worden de structuur van markten en handelspartijen en nieuwe ontwikkelingen en veranderingen wij noemen: internethandel, OTC en beursgenoteerde producten, de toekomst en de druk op marges en de beweging naar complexere structuren uitvoerig doorgenomen. De invloed van de steeds verfijndere regulering, het belang van de kasstromen en de liquiditeit, de onderscheidene marktpartijen en hun invloed, verzekeraars, vermogensbeheerders, beleggings- en pensioenfondsen, banken ( investment, retail en private ), alsmede hedge funds & private equity komen uitgebreid aan bod. Ken uw kaarten Nog altijd geldt het aandeel als de troefaas in het spel. Vandaar dat wij uitgebreid stilstaan bij dit eeuwenoude en beproefde beleggingsinstrument en de daarvan afgeleide producten. Wat kunnen ze en wat niet? Voor wie is wat het meest geschikt? Wat zijn de handelsstrategieën? Ook gaan wij dieper in op de werking van obligatiemarkten: hoe wordt er gehandeld? Hoe worden de diverse producten gebruikt? Nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op de obligatiemarkt komen aan bod. De handel in derivaten heeft de afgelopen jaren een onstuimige ontwikkeling doorgemaakt. Als ware volbloedpaarden gewild en geprezen om hun prestaties, maar vanwege hun temperament in handen van onervaren gebruikers ook grillig. Vandaar dat men met regulering greep wil krijgen op onbedoelde en ongewenste gevolgen. Factoren die de optieprijs beïnvloeden zijn niet altijd voldoende bekend. Hoe komt de prijs van de onderliggende waarde tot stand? En hoe de uitoefenprijs? Hoe bepalen we de looptijd, de volatiliteit, de rente en de hoogte van de dividenden? Het klassieke prijsvormingsmodel voor opties van Black&Scholes wordt nog altijd toegepast. Wat zijn de beperkingen van dit model? Wat is het belang van volatiliteit voor de prijsvorming van opties? Welke statistische methoden zijn er om volatiliteit en correlatie te schatten en te voorspellen? Hoe kunnen modellen voor u werken? Wat is stochastische volatiliteit?» Masterclass Beleggen

6 Tel uit uw winst Hoe kunnen betrouwbare berekeningen worden gemaakt van rendementen? Hoe werkt een yield curve en hoe wordt een gedegen rente-risicoanalyse uitgevoerd? Een overzicht van obligatieproducten en hun toepassing laat zien wat de (on) mogelijkheden zijn. Aandacht wordt geschonken aan de rol van Rating Agencies. Ook worden begrippen als hoofdsom, couponrente, looptijd en ingebedde opties in hun context geplaatst. Ken uw strategie Geen succes komt zomaar uit de lucht vallen. Altijd is er een plan aan voorafgegaan. Strategieën bepalen de instrumentkeuze; en de instrumenten bepalen de keuze welke strategie geschikt is voor een bepaalde doelstelling. En dus bieden wij een overzicht van de belangrijkste beleggingscategorieën en methodieken. Wat zijn alternatieve beleggingen? Welke beleggingsfilosofie past bij welke strategie? Verschillende beleggingsstijlen en hun rendement worden geanalyseerd. Ken uw risico s Hoewel iedere belegger weet dat zonder risico s geen rendement te behalen is, weet iedere verantwoordelijke belegger dat verantwoord beleggen niet zonder risicobeheersing kan. Daarom wordt het onderwerp risicomanagement in al zijn veelzijdigheid behandeld. Het beleggingsplan kan immers niet zonder een risicoparagraaf. Rendements- en risicomaatstaven behoren naadloos op elkaar betrokken te zijn. Niet alleen strategische, maar ook operationele risico s met al hun implicaties komen aan de orde. Risicomodellen worden besproken en geëvalueerd. Wat is value at risk (VAR)? Welke rendementen zijn mogelijk in een internationale omgeving? Is valuta-hedging een goed instrument om valutarisico s af te dekken? Hoe komt een afgewogen strategische asset-allocatie tot stand? Welke optiestrategieën zijn er en hoe werken de basisstrategieën: long & short call / long & short put, bull- en bear strategies en wat zijn marktneutrale strategieën? Wat zijn de risico s en rendementen van commodities en commodity futures? Een voorspelling De verwachting is dat u na het volgen van de vierdaagse masterclass beleggen: weet en ervaart hoe de internationale financiële markten en producten werken; weet en ervaart wat de essentie van beleggen is en wat de actuele trends zijn; weet wat uw doelstellingen zijn en die kunt vertalen in een persoonlijk beleggingsbeleid; weet en ervaart welke beleggingsvisie, -strategie, -doelen en acties daarbij horen; weet en ervaart wat de belangrijkste beleggingscategorieën zijn, wat de karakteristieken zijn, hoe de prijsvorming tot stand komt en wat de bijbehorende risico s zijn; een afgewogen visie hebt op de verschillende beleggingscategorieën, weet welke correlaties er bestaan en die kunt toepassen op uw eigen situatie of portefeuille; weet en ervaart hoe portfoliomanagement werkt en welke portefeuillestrategieën er zijn; weet en ervaart hoe u risico s kunt beheersen door spreiding over asset-categorieën, door spreiding in de tijd of door gebruik van financiële instrumenten (opties, swaps, etc.); optiestrategieën begrijpt en kunt toepassen op uw eigen situatie; begrijpt en ervaart hoe (actieve en passieve) portefeuillestrategieën werken in uw eigen situatie; weet en ervaart welke relatie er bestaat tussen risico s en rendement; benchmarks en rendementsdoelstellingen kunt formuleren; kennis hebt van de diverse indicatoren, technische analyses en waarderingsmodellen; koerspatronen op waarde kunt schatten en fondsbeheerders kunt selecteren; ervaart wat uw eigen trading-stijl is en weet (en ervaart) wat uw eigen risicoprofiel is; weet en ervaart dat uw eigen gedrag een wezenlijke factor in het geheel is ( behavioural finance ) en vooral bewust bent van uw eigen kracht en zwaktes (hoe vaak die ook worden miskend). een ingevoerde gesprekspartner bent van uw beleggingsadviseur. 6 Masterclass Beleggen 2011

7 Looptijd programma De masterclass Beleggen bestaat uit vier dagen, van telkens twee dagdelen en wordt verzorgd op het landgoed van Universiteit Nyenrode te Breukelen. Elk dagdeel bevat een module van circa drie uur, onderbroken door een pauze. Deelnemers volgen s middags en s avonds de modules van uur tot uur. Een diner Nyenrode heeft hier een naam te verliezen onderbreekt op ontspannende wijze het intensieve programma. Investering Vier dagen toptraining tijdens deze masterclass worden u aangeboden voor (zonder BTW) per persoon. Hierin zijn alle kosten begrepen. Docenten prof. dr. Jaap Koelewijn: beleggen en irrationeel gedrag ( behavioral finance ); Simon Meijlink: theorie, praktijk, simulatie beleggen en begeleiding deelnemers; Ben Steinebach: beleggen in onzekere tijden/ economische ontwikkelingen. masterclass beleggen 3 voorjaar 2011 Dag 1 5 april 2011 Dag 2 16 mei 2011 Dag 3 8 juni 2011 Dag 4 28 juni 2011 aanmelding en inlichtingen Als uw interesse gewekt is, nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven. Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen. mr. Roy Kramer RA (programmadirecteur) m e Ellen J.C. Stevers (programmamanagement) Straatweg BG Breukelen t e Voor informatie en inschrijven: Masterclass Beleggen

8 Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t e

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze website vindt u een aanbod van services

Nadere informatie

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut Coaching van het Beleggingsinstituut COACHING ALS STRATEGISCH EN PRAKTISCH KOMPAS VOOR RENDEMENT EN VERMOGENSONTWIKKELING In financieel

Nadere informatie

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 1 NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 INHOUD Pag. 2 Pag. 3 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 25 Pag. 26 Voorwoord Programma IG Noordbeleggen voor theorie en praktijk Risico

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2017 3 Modules 2015-2017

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN MET OPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

Publiek Vastgoed Management

Publiek Vastgoed Management Publiek Vastgoed Management Risicomanagement voor professionals Inleiding Publiek Vastgoed management: Een meerdaagse training toegespitst op de snel ontwikkelende Publieke vastgoedpraktijk! De publieke

Nadere informatie